Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF"

Transkript

1 Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF Grantová pravidla Přijaté finanční prostředky Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Finanční zpráva Vyjádření auditora 1

2 Poslání nadace Nadace 700 let města Plzně je právnickou osobou a byla zřízena dne 14. ledna Ve smyslu zákona 227/1997 Sb. bylo schváleno, že i po transformaci podle nového zákona o neziskových organizacích zůstane tato instituce nadací a na základě tohoto rozhodnutí byla v lednu 1999 zaregistrována u Krajského obchodního soudu v Plzni. Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit. V rámci svého poslání nadace spolupracuje se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými, podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany. 2

3 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 3

4 Orgány nadace Správní rada Nadace 700 let města Plzně Ing. Hana Švábová, předsedkyně RNDr. Emil Chochole, CSc., místopředseda PhDr. Eva Beranová, člen JUDr. Jan Blažek, člen BcA. Vladimír Líbal, člen Ing. Petr Náhlík, člen Václav Samek, člen Dozorčí rada Nadace 700 let města Plzně Ing. Jiří Pavlík, předseda Ing. Radoslava Mikulášková, člen Ing. Anna Šípová, člen Zaměstnanci Nadace 700 let města Plzně Ing. Miloslav Raboch, CSc., výkonný ředitel Lenka Bílá, asistentka ředitele Alena Kozáková, sekretariát 4

5 Činnost nadace Od svého založení v roce 1993 je Nadace 700 let města Plzně trvalou a dnes již neodmyslitelnou součástí života Plzně. Stejně tomu bylo i v roce 2009, kdy se i přes nepříznivou finanční situaci mnoha firem a jejich tradičních partnerů opět podílela na mnoha kulturních i sportovních akcích a podpořila několik humanitárních projektů či vydavatelských počinů. Nejvýznamnějším partnerem nadace bylo tradičně statutární město Plzeň, s jehož pomocí byla podpořena celá řada projektů. Naše práce by samozřejmě nebyla možná ani bez pomoci dalších partnerů a sponzorů. Jejich partnerství je pro nás velmi zavazující a věříme, že i v následujících letech najdeme možnosti, jak spolupracovat a prezentovat nejen naše krásné město, ale i tyto naše partnery. Základní činností nadace je poskytování nadačních příspěvků žadatelům. V průběhu celého roku jsou rozdělovány získané finanční prostředky a v průběhu prvního pololetí jsou vyhlašovány granty, které rozdělují výnos z příspěvku z NIF. O rozdělení příspěvků získaných darem jednají odborné komise, které v jednotlivých oblastech dále doporučují akce ke schválení správní radě nadace. O využití příspěvků z NIF rozhoduje správní rada na základě grantových pravidel a vypsaných témat, jež jsou každoročně vyhlašována. Na tyto žádosti jsou vždy vyhotoveny odborné nezávislé posudky. O poskytnutých příspěvcích vždy informuje výroční zpráva a během roku jsou zveřejňovány na webových stránkách nadace Nejvíce prostředků směřuje tradičně do oblasti kultury. V uplynulém roce bylo podpořeno 58 akcí v celkovém objemu Kč. Další prostředky byly rozděleny prostřednictvím grantů. Větší část tvořila jako každoročně podpora akcí čistě plzeňských, ale objevily se i takové, které přesahovaly nejen rámec regionu, ale mnohdy i celé republiky. Těší nás, že jsme stále dobrými a důvěryhodnými partnery, kteří mohou pomáhat budovat a podporovat dobré jméno města Plzně. Příspěvky směřovaly mimo jiné na festival Kytara 2009, který oživuje prostory staré synagogy, nebo na projekt Živý Betlém či filmový festival Hrákula projektů s celkovým objemem Kč to je bilance podpory aktivit sportovních. Správní rada se v roce 2009 rozhodla podpořit pestrou škálu sportovních akcí od menších turnajů až po mezinárodní podniky s velkou zahraniční účastí. Jedná se např. o MČR v halové lukostřelbě zdravotně postižených, Světový pohár v cyklokrosu nebo Pohár 17. listopadu ve vodním pólu. Další sportovní projekty byly podpořeny v grantovém řízení. 5

6 Každoročně podporuje nadace také akce moderních gymnastek Do humanitární oblasti směřovalo v roce 2009 celkem Kč. Přispěli jsme částečně na zakoupení vozu pro Fond ohrožených dětí, Běh naděje nebo na celoroční program Divadlo v nemocnici, v rámci kterého byla odehrána představení pro dětské pacienty ve FN Plzeň. Snahou nadace je podílet se i na obnově historických památek, a to nejen v Plzni, ale i jejím blízkém okolí. Vzhledem k finanční náročnosti podobných projektů je velmi obtížné shromažďovat na ně prostředky. Proto jsme velmi rádi, že jsme pomohli díky sponzorským darům restaurovat vchodové dveře dominanty našeho města katedrály sv. Bartoloměje či sochy sv. Anny a sv. Josefa u vchodu do kostela U Ježíška. Do obnovy památek v roce 2009 směřovalo Kč. Podporu nadace získaly i některé zajímavé vydavatelské počiny. Přispěli jsme například na vytištění publikací Letectví a město Plzeň , Generál Píka, 100 zajímavostí ze staré Plzně III. či na katalogy k výstavám V. Havlice nebo Kubismus ve sbírkách Zpč. galerie. Tak jako v uplynulých letech směřovala finanční pomoc také na vydání CD nosičů CD Mandolin in Time III, Plzeňské strašení podruhé, Plzeňsko v lidové písni. Celková částka, která byla v této oblasti rozdělena, je Kč. 6

7 Stalo se již milou tradicí, že jsou každoročně z podpořených akcí odbornými komisemi a následně správní radou vybrány ty nejvýznamnější nebo nejzajímavější jak z oblasti kultury, tak z oblasti sportu a ty jsou oceněny na plese nadace. Do výběru již nejsou zařazeny akce, které byly oceněny v uplynulých letech. Jejich přehled je možné najít na webových stránkách nadace. Za rok 2009 získalo toto ocenění Sdružení Lochotínský pavilon za cyklus Festival historické hudby, kterým již několik let obohacuje plzeňský kulturní život. Prvenství ve sportu získala Tělovýchovná jednota HBC ŠKODA Plzeň oddíl hokejbalu za pořádání MS v hokejbalu mužů a žen. Nadace realizuje každoročně také několik vlastních projektů. Nejvýznamnější z nich je bezpochyby tradiční Historický víkend. Konal se v centru města a jako vždy pod vládou strašidel a pohádkových bytostí. Návštěvníci opět viděli poutavý noční program s očekávaným ohňostrojem, nakoupili na historickém tržišti, pobavili se při doprovodných programech. Jako novinku zhlédli Oživlou katedrálu a společně zabojovali o překonání zápisu do Guinnessovy knihy rekordů v počtu strašidel na jednom místě. To se nakonec podařilo a nový rekord je Na zaplněném náměstí Republiky se našlo dostatek strašidel a pohádkových bytostí na jednom místě (včetně vodníka alias generálního sponzora akce Mgr. Romana Blažíčka z firmy Lasselsberger, s.r.o.), které pomohly překonat rekord v Guinnessově knize rekordů. Ten nový je

8 Jedním z vrcholů společenské sezony je ples nadace, na němž jsou předávána ocenění a poděkování spolupracovníkům nadace a jejím sponzorům. Podíleli jsme se i na realizaci výstavy ALIVE a mezinárodní soutěže LIVCOM. Před koncem roku pak na slavnostním večeru rádi vítáme ty, kteří v uplynulém roce významně nadaci pomohli v její práci spolupracovníky, sponzory a přátele. Pošesté udělila Nadace 700 let města Plzně hudební cenu Plzeňský Orfeus určenou mladým nadějným hudebníkům. Za rok 2009 ji získali tři laureáti: Marek Pavelec housle, Jan Šimandl klavír a Pavel Samiec akordeon, skladba. K pětiletému jubileu Plzeňského Orfea byl na jaře 2009 uspořádán slavnostní koncert, na kterém vystoupili s velkým úspěchem téměř všichni dosavadní laureáti. Od šestého ročníku budou mít vítězové příležitost prezentovat se na koncertě, který bude určen jen jim, a to v novém Domě hudby plzeňské konzervatoře. Jako součást ceny nabídl Český rozhlas Plzeň laureátům možnost pořídit zvukový záznam v profesionálním studiu. Jsme velmi rádi, že těmito novinkami získal Plzeňský Orfeus, který je v odborných kruzích přijímán s velkým uznáním, další rozměr. Marek Pavelec je prvním laureátem, kterému byl Plzeňský Orfeus udělen opakovaně (2008, 2009). Těší nás, že se od svého založení dodnes můžeme kvalitně podílet na dění v našem krásném městě, a věříme, že i rok 2010 bude pro naši nadaci stejně úspěšný jako roky minulé. Ing. Miloslav Raboch, CSc. výkonný ředitel Nadace 700 let města Plzně 8

9 V roce 2009 nadace podpořila nebo zrealizovala celkem 148 projektů různého zaměření. Oblast projektů Počet projektů Grantové řízení NIF 8 Kultura 58 Humanitární aktivity 6 Obnova památek 2 Sport 57 Vlastní projekty 7 Vydavatelské aktivity 10 CELKEM 148 Počty projektů podpořených v jednotlivých oblastech 9

10 V roce 2009 nadace poskytla na realizaci jednotlivých projektů příspěvky ve výši tis. Kč. Oblast projektů Poskytnuté příspěvky v tis. Kč Grantové řízení 805 Hudební cena 15 Humanitární aktivity 150 Kultura Obnova památek 200 Sport 812 LivCom 904 ALIVE Vydavatelské aktivity 150 CELKEM Poskytnuté finanční prostředky v jednotlivých oblastech 10

11 11

12 12 Výroční zpráva Nadace 700 let města Plzně za rok

13 Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) V letech 1999 až 2006 získala Nadace 700 let města Plzně prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. V roce 2009 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3 a 4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID za rok 2008 činila Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2009 splnila tak, že rozdělila následující nadační příspěvky prostřednictvím veřejného výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví), a to v celkové výši Kč. Nadace 700 let města Plzně v roce 2009 vypsala grantové řízení pro oblast kultury a sportu. Konkrétní podpořené projekty jsou uvedeny v následující tabulce: 13

14 Sídlo Nadační Datum Cílová Organizace Název projektu organizace v Kč smlouvy příspěvek podpisu Realizace projektu skupina 1. CIGISTOCK, o.s. CIGISTOCK 2009 Plzeň Dospělí, děti , Mezinárodní festival Divadlo Plzeň Mezinárodní festival DIVADLO 2009 Plzeň Dospělí , PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod širým nebem II. Plzeň Dospělí, děti , PSP Klub Koloběhu Plzeň, o.s. 5. Plzeňská folklórní scéna o.s. ME na koloběžkách dospělých a juniorů 13. mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Plzeň Dospělí, děti , Plzeň Dospělí, děti , o.s. Jazz bez hranic Jazz bez hranic Plzeň Dospělí, děti , Plzeňská krajská rada dětí a mládeže Bambiriáda Plzeň Děti , HBC ŠKODA Plzeň MS v hokejbalu mužů a žen Plzeň Dospělí, děti , Celkem ,- MS v hokejbalu můžu a žen 14

15 6. Grantová pravidla Grantová pravidla pro poskytování příspěvků z výnosu příspěvku NIF 1. Účel nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z NIF a) Nadace poskytuje nadační příspěvky z výnosů příspěvku z NIF v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře regionálně zaměřených aktivit. b) Nadační příspěvky z výnosu z příspěvku z NIF jsou poskytovány zejména k těmto účelům: i) propagace regionální kultury, ii) pořádání přátelských sportovních a společenských aktivit, iii) podpora humanitárních aktivit, iv) podpora obnovy historických památek a dokumentů. 2. Uchazeči o nadační příspěvek a) O nadační příspěvek se mohou ucházet i) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní instituce. Dále účelová zařízení církví, poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, ii) nadace a nadační fondy, pokud se smluvně zaručí, že nejméně 80 % poskytnutých prostředků užijí ve prospěch třetích osob a nejvýše 20 % na správu nebo na navýšení nadačního jmění s výjimkou těch, jejichž součástí nadačního jmění jsou prostředky kategorie NIF, iii) příspěvkové a rozpočtové organizace, pokud se smluvně zaručí, že na podpořenou akci nebo projekt zabezpečí alespoň 50 % rozpočtových nákladů. b) Nadační příspěvek z výnosů příspěvku z NIF nelze poskytovat fyzickým osobám podnikatelům. Není omezena podpora fyzických osob na základě rozhodnutí právnické osoby, které poskytne nadace nadační příspěvek z výnosu příspěvku z NIF. 3. Rozhodnutí o členění výnosů z příspěvku z NIF a) Nejpozději do konce dubna každého kalendářního roku rozhodne správní rada nadace o členění výnosů z příspěvku z NIF na tyto části: i) část určená pro podporu aktivit na území města Plzně, ii) část určená pro podporu aktivit v ostatních regionech České republiky, iii) část určená na navýšení nadačního jmění, iv) část určená ke krytí nákladů spojených s přidělováním nadačních příspěvků a péčí o nadační jmění, v) část určená na správu nadace. b) Podíl z celkových výnosů připadající na položky podle bodů 3/a/iv a 3/a/v nesmí v souhrnu přesáhnout 20 %. Výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění je úrok, který se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro 1 rok. 15

16 4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku a) Nadace vyhlašuje nejpozději do konce dubna témata pro předkládání projektů, na která se vyhlašuje výběrové řízení podle bodu 3/a/i a 3/a/ii. b) Podmínky výběrového řízení vyhlásí nadace obvykle i) oznámením v regionálním Plzeňském deníku, ii) na internetu. 5. Žádost o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek se podávají na předepsaném formuláři v uzavřené obálce zřetelně označené v souladu s vyhlášenými podmínkami na adresu nadace v počtu 1 originál + 10 kopií nejpozději v poslední den stanovené lhůty pro podávání přihlášek. Za splnění lhůty se považuje předání přihlášky pověřenému pracovníkovi nadace do hod. příslušného dne nebo předání k doručení poštovní doporučenou zásilkou v poslední den lhůty. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty do výběrového řízení. Žádosti není možné podávat elektronickou poštou nebo faxem. b) Žádost podává osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, která je žadatelem. Své oprávnění k jednání doloží výpisem z nadačního rejstříku, z rejstříku obecně prospěšných společností, u občanských sdružení stanovami sdružení a rozhodnutím příslušného orgánu o jmenování osoby oprávněné k jednání jménem sdružení, u ostatních žadatelů jiným dokladem o právní subjektivitě a o ustanovení oprávněné osoby. c) Žádost obsahuje tyto údaje: i) Datum podání žádosti. ii) Základní údaje o žadateli dokládá se výpisem z příslušného rejstříku nebo jiného registru. Subjekty, které nejsou zapsány v rejstříku u rejstříkového soudu doloží IČ výpisem z registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ. iii) Uvedení účelu, na který je nadační příspěvek žádán. Žadatel uvede (1) současný stav toho, co má být z projektu podpořeno, (2) zda příspěvek povede ke zlepšení stávajícího stavu nebo jeho vyřešení, (3) zda se na řešení bude podílet i jiný subjekt a s jakou účastí osobní, materiální nebo finanční, (4) údaje o osobách, které budou nadací podpořenou aktivitu zajišťovat jméno a příjmení, trvalý pobyt, profesní charakteristiku, resp. odbornost. iv) Údaj o celkové finanční částce, která je od nadace žádána (viz též bod vi). v) Informace o příspěvcích požadovaných na tentýž účel z jiných zdrojů v členění na: (1) žádané nebo očekávané s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše požadovaného příspěvku, nebo (2) poskytnuté s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše poskytnutého příspěvku a (c) údaje, kdy byl příspěvek poskytnut, (d) podmínek, za jakých byl příspěvek poskytnut. 16

17 vi) Rozpočet na realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek. Peněžní částky se uvádějí v tisících korun českých v členění na: (1) celkovou částku nutnou k realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek, (2) část pokrytou příjmy z vlastních aktivit žadatele, případně z příjmů souvisejících s aktivitou, (3) celkovou částku požadovanou od nadace v dalším členění na: (a) věcné plánované náklady, zejména drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, spotřební materiál, pronájmy, ostatní služby (práce na fakturu), sociální a zdravotní pojištění, cestovní náklady, (b) mzdové náklady, zejména mzdy pracovníků v pracovním poměru k žadateli, odměny podle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, (c) investiční náklady. (4) Způsob krytí finanční potřeby, není-li celá částka žádána od nadace a není-li zbývající náklad kryt již poskytnutými příspěvky z jiných zdrojů. (5) Jméno a příjmení kontaktní osoby odpovědné za projekt, včetně telefonického, faxového a elektronické spojení. (6) Podpis osoby oprávněné jednat za žadatele. d) K žádosti žadatel dále doloží: i) roční účetní závěrku za předchozí kalendářní rok, ii) výroční zprávu za předchozí kalendářní rok, pokud je žadatelem nadační fond nebo obecně prospěšná společnost; ostatní právnické osoby doloží výroční zprávu, pokud ji vydávají, popř. doloží jiný materiál s informacemi o své činnosti. e) Povinnost podle písmena d) je považována za splněnou, pokud žadatel doloží, že poskytl příslušné doklady nadaci před méně než 9 měsíci, a prohlásí, že v údajích v nich obsažených nedošlo za toto období k žádné podstatné změně. 6. Hodnocení žádostí o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek jsou po uzávěrce přihlášek nadací zkontrolovány po formální stránce. i) V případě, kdy je žádost neúplná, vyzve nadace žadatele k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. ii) V ostatních případech, nebo nedodrží-li žadatel lhůtu stanovenou podle bodu i) vyřadí nadace neúplnou žádost a oznámí žadateli, že v daném výběrovém řízení ztrácí možnost získat nadační příspěvek. b) K posouzení každé žádosti o nadační příspěvky podle bodu 3/a/i a 3/a/ii ustavuje správní rada dva posuzovatele. c) Posuzovatelé musí být určeni tak, aby byli odborně schopni žádost posoudit. 17

18 d) Posuzovatel nesmí být členem orgánů posuzovaného subjektu a nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby, které jsou k posuzovateli v příbuzenském vztahu. e) Posuzovatelé postupují při hodnocení žádostí vzájemně nezávisle. f) Posuzovatel se v písemném hodnocení vyjádří k celkovému přínosu aktivity, na kterou je požadován příspěvek. Může navrhnout, aby si správní rada vyžádala od žadatele doplnění dalších dokladů nutných k objektivnímu posouzení žádosti. Posuzovatel vyjádří své doporučení nebo nedoporučení žádosti k poskytnutí příspěvku. Své stanovisko posuzovatel v hodnocení zdůvodní. g) Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením bodu 6/d, oznámí to písemně a neprodleně předsedovi správní rady nadace a požádá o uvolnění z posuzování žádostí. Předseda správní rady je povinen svěřit posouzení žádosti jinému posuzovateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl o konfliktu zájmů informován. 7. Rozhodování o nadačních příspěvcích a) O poskytnutí nadačních příspěvků rozhodne správní rada nadace nejpozději do 60 dnů po uzávěrce výběrového řízení. b) Správní rada sestaví na základě stanovisek posuzovatelů podle kritérií stanovených v rámci vyhlášeného výběrového řízení pořadí žádostí doporučených oběma posuzovateli a rozhodně o zařazení nebo vyloučení žádostí doporučených pouze jedním posuzovatelem. c) Správní rada je oprávněna sestavené pořadí následně upravit tak, že žádost podanou žadatelem, kterému již byl poskytnut nadační příspěvek z výnosů příspěvku z NIF v minulých obdobích, posune v pořadí o tolik míst níže, kolikrát již byl žadateli nadační příspěvek z tohoto zdroje poskytnut. d) Správní rada nadace je oprávněna oproti návrhu žadatele o příspěvek snížit poskytovanou částku za předpokladu, že si žadatel může zajistit prostředky na dofinancování z jiných zdrojů, nebo tehdy, lze-li bez závažné újmy rozpočet zkrátit o konkrétní položky. e) O přidělování nadačních příspěvků vede správní rada záznam, v němž je uveden počet přidělených nadačních příspěvků a jmenovitě výše každého poskytnutého nadačního příspěvku. Záznam musí být doložen rovněž seznamem zamítnutých žádostí. Přílohu k zápisu musí tvořit písemná vyjádření posuzovatelů k žádostem, pořadí doporučených žádostí, rozhodnutí správní rady o žádostech doporučených jen jedním posuzovatelem a seznam nedoporučených a odmítnutých žádostí. f) O rozhodnutí správní rady o přidělení příspěvku nebo o rozhodnutí příspěvek neposkytnout musí být žadatel písemně vyrozuměn do 10 dnů ode dne rozhodnutí správní rady. g) Rozhodnutí správní rady nadace je konečné. 8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a) O poskytnutí příspěvku uzavře nadace s žadatelem písemnou smlouvu. Ve smlouvě se uvede i) účel, k němuž je příspěvek poskytován, 18

19 ii) doba, na kterou je příspěvek poskytován, iii) výše příspěvku ve specifikaci podle bodu 5/c/vi těchto pravidel, iv) povinnost žadatele doložit užití příspěvku ve stanoveném termínu a formě, v) povinnost žadatele omezit počet dalšího přerozdělování poskytnutých prostředků, vi) povinnost žadatele vyhovět požadavkům bodu 2 těchto pravidel, vii) povinnost žadatele vrátit příspěvek, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut nebo odmítne-li žadatel užití příspěvku průkazně doložit, viii) povinnost žadatele zajistit ve stanoveném termínu dofinancování z jiných zdrojů v případě, kdy je příspěvek poskytován pouze na částečné pokrytí požadavku. b) Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve lhůtě stanovené správní radou, která však nesmí být kratší než 20 pracovních dní, je správní rada oprávněna použít nepoužité prostředky pro další nadační příspěvek žadateli, který následuje v pořadí doporučených žádostí za posledním žadatelem, kterému byl nadační příspěvek poskytnut. c) Nerozdělené prostředky je správní rada povinna použít po zaokrouhlení na celé tisíce korun českých dolů výlučně k navýšení nadačního jmění. Zbytek po zaokrouhlení může správní rada užít ve smyslu bodu 3/a/iii nebo 3/a/v. 9. Vyhodnocení užití nadačního příspěvku a) Dozorčí rada je oprávněna vyžádat si ke kontrole veškerou dokumentaci ke každé podané žádosti. 10. Dokumentace výběrového řízení a) Ředitel nadace vede evidenci došlých žádostí o nadační příspěvky podle bodů 3/a/i a 3/a/ii a návrhů na udělení cen podle bodu 3/a/iii. b) Nadace archivuje po dobu pěti let po skončení výběrového řízení i) veškerou dokumentaci týkající se jednotlivých žádostí o poskytnutí příspěvku včetně posudků posuzovatelů a rozhodnutí příslušné odborné komise, ii) veškeré smlouvy, korespondenci, zprávy o hodnocení a další materiály týkající se jednotlivých poskytnutých příspěvků. 11. Závěrečná ustanovení a) Tato grantová pravidla se stávají nedílnou součástí statutu nadace dnem registrace příspěvku z NIF jako součásti nadačního jmění nadace. b) Nadace je oprávněna v odůvodněných případech připojit k nadačnímu příspěvku udělenému podle těchto grantových pravidel rovněž nadační příspěvek poskytnutý na základě postupů pro udělování nadačních příspěvků z ostatních zdrojů nadace, stanovených správní radou nadace v souladu se statutem. 19

20 Přijaté finanční prostředky v roce 2009 AUTO CB s.r.o. AVERS, spol. s r.o. AZ Catering services s.r.o. CCA Group a.s. Czech Casinos a.s. Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s. Dajbych, s.r.o. Eliod servis, s.r.o. EUROVIA CS a.s. IBM ČR, spol. s r.o. Komersia AUTO s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s. Lasselsberger, s.r.o. Nadace České spořitelny Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeňský kraj Plzeňský Prazdroj, a.s. RAILSPED s.r.o. Sajler & PARTNERS s.r.o. Sodexho Pass ČR a.s. Statutární město Plzeň Stavpran, spol. s r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Vodárna Plzeň a.s. ZAT a.s Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nadace 700 let města Plzně děkuje za finanční pomoc a přízeň! 20

21 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč podle jednotlivých oblastí (kromě příspěvků poskytnutých z výnosu z NIF) Humanita 1. Fakultní nemocnice Plzeň Divadlo v nemocnici Fakultní nemocnice Plzeň Nákup EKG přístroje pro I. interní kliniku FN Plzeň Kompakt spol. s r.o. Zakoupení vozu pro Fond ohrožených dětí Plzeň Městská charita Plzeň Nákup asistenčního vozidla Renault Master * 5. NÁRUČ Putovní tábor vozíčkářů Festina Lente Západočeská univerzita v Plzni Běh naděje Obnova památek 1. Římskokatolická farnost u katedrály svatého Restaurování vchodových dveří a dveří na věž katedrály * Bartoloměje sv. Bartoloměje 2. Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí Restaurování soch sv. Anny a sv. Josefa u kostela U Ježíška Publikace 1. Aeroklub Plzeň-Letkov Letectví a město Plzeň AV PRON spol. s r.o. Plzeňské strašení podruhé AV PRON spol. s r.o. MANDOLIN IN TIME Český rozhlas Plzeňsko v lidové písni Miloslav Krist publikace Generál Píka Pro Libris PLŽ Starý most s.r.o. 100 zajímavostí ze staré Plzně III Starý most s.r.o. Plzeň známá i neznámá Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti V. Havlic katalog k výstavě Západočeská galerie v Plzni Katalog k výstavě KUBISMUS ve sbírkách Zpč. galerie Kultura foxes production s.r.o. Dolek 2009 Doudlevecké letní kino foxes production s.r.o. Hrákula 2009 Hradišťské kulturní léto Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň 2009! Assotiation des États Généraux des Etudiants de Letní univerzita The Tour across Czech History l`europe Plzeň 5. AV PRON spol. s r.o. Hudební rej Balet o.s. Galakoncert Mezinárodní exhibiční vystoupení baletních škol 7. Biskupství plzeňské Hudební festival PILS ALIVE Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o. Mezinárodní festival outdoorových filmů 7. ročník Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět Diakonie ČCE středisko v Plzni Dny Dé aneb setkání světů Divadelní spolek Jezírko Plzeň Křimická zámecká divadelní slavnost Divadelní spolek Jezírko Plzeň Divadlo na zámku Divadelní spolek Jezírko Plzeň Historie Plzeňské - Pověsti a pohádky DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 21. Finále * 15. DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 16. festival Na ulici

22 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč podle jednotlivých oblastí (kromě příspěvků poskytnutých z výnosu z NIF) 16. EQUITES Coronae Carolinae, skupina historického Bitva pro klášter Chotěšov a scénického šermu, o.s. 17. Fenclová Helena John Kilaka, africké pohádky, ilustrace Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. EHMK 2015 interaktivní soutěž pro děti INWEST K, a.s. Jarní festival smíchu INWEST K, a.s. Festival Divadlo srdcem Miroslava Horníčka Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko 5. FOKUS květen Plzeň 22. Klub plastikových modelářů Plzeň Pilsen Kit Konzervatoř Plzeň Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž Kvídera Jan Koncert z věže Mattias, divadlo a šerm Živý Betlém Medialogue, s.r.o. Alive * 27. MS VZS ČČK Plzeň II. Plavba 21. stoletím o.s. KLUB PŘÁTEL DIVADLA PLUTO 3. ročník minifestivalu Česky hezky o.s. Sport relax handicap Plzeň Benefiční koncert Meditační zahrada o.s. Sport relax handicap Plzeň Benefiční koncert Měšťanská beseda Občanské sdružení Pro Photo výstava fotografií Ladislava Michálka Občanské sdružení Pro Photo výstava (Neo)nacismus a komunismus - vymoženosti a zhouba demokracie 33. Občanské sdružení STUDNICE Festival Na prknech Jabloně Občanské sdružení STUDNICE Festival Jednou nohou nejen v poezii Občanské sdružení Ty a Já Festival Na konci léta OCET o.p.s. ANIMÁNIE PaNaMo Divadelní léto pod širým nebem * 38. Plzeňští heligonkáři Plzeňská heligonka Ponton, občanské sdružení PIXLOVÁNÍ REPORT media s.r.o. Žebřík RLA Stallion s.r.o. České Vánoce Římskokatolická farnost Plzeň-Slovany PRKULE Sdružení Lochotínský pavilon Festival historické hudby Sdružení pro volný čas DEMARO Mini skřivánek Sdružení pro volný čas DEMARO Oblastní kolo Dětské Porty Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady Statek města Plzně IRIS 47. Slovensko-český klub Plzeň 6. ročník Česko-slovenských dnů v Plzni Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Dobročinný ples v České republice, o.s. 49. Plzeň, statutární město The International Awards for Liveable Communities * 50. Svaz českých filatelistů Vzpomínkové oslavy k 90. výročí vzniku KF v Plzni Svaz učitelů tance České republiky, o.s. MČR v parketovém tanci souborů mládeže Synagoga Concerts s.r.o. festival Kytara Truneček Jan Rytířské turnaje na koních

23 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč podle jednotlivých oblastí (kromě příspěvků poskytnutých z výnosu z NIF) 54. Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Mladí slovenští výtvarníci v Plzni Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 Lochotínská kytara Západočeská univerzita v Plzni ArtCamp Západočeské hudební centrum Žáci ZUŠ hrají skladby plzeňských autorů Západočeské hudební centrum Starý zákon v hudbě soudobých autorů Západočeské muzeum v Plzni Svět hmyzu nákup entomologické sbírky Hudební cena Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus 1. Pavelec Marek Plachetka Adam Sport 1. Atletický klub Škoda Plzeň, o.s. MČR mužů a žen do 22 let Boxing Club Star Plzeň o.s. Galavečer v boxu Club karate Plzeň 10. Czech Open euro Grand Prix Finále Středoevropské ligy 4. Dámský handballový club Plzeň Bohemia Cup Dámský handballový club Plzeň Memoriál Karla Šulce Dětský domov DOMINO, Plzeň, Vojanova 22 XV. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané HC Plzeň Žákovská liga celostátní turnaj staršího žactva Hockey club 1970 Bolevec XII. ročník turnaje mužů v pozemním hokeji Velká cena Plzně 9. JASO Plzeň, triatlonový klub Běh okolo zámečku Klub českých turistů neslyšících Turistika Klub orientačních sportů Slávia VŠ Plzeň Mezinárodní 5denní závody MTBO + 2 závody světového poháru 12. Klub sportovních otužilců Slavnost slunovratu Klub vodních sportů Plzeň 44. ročník Poháru 17. listopadu ve vodním pólu Krasobruslařský klub Plzeň Velká cena města Plzně v krasobruslení Krvavá tlačenka Plzeň 13. ročník futsalového turnaje POHODA CUP Krvavá tlačenka Plzeň 5. ročník Memoriálu Z. Volína ve futsale Miniatur golf club Plzeň, o.s. Grand Prix + extraliga družstev Plzeň Miniatur golf club Plzeň, o.s. Open + II. liga družstev Mládež a sport, o.p.s. Sport 2009 sportovně-prezentační výstava občanské sdružení Škola bojových umění NARAMA NARAMA SEITO občanské sdružení Škola bojových umění NARAMA NARAMA OPEN Oblast Klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. Novoroční pochod z Bolevce do Bolevce Pětibojařské sportovní centrum v Plzni. o.s. Evropský pohár mládeže gen. G. S. Pattona Pilsenman Club PILSENMAN terénní kvadriatlon PK Osika 4. Plzeňské koule Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. Plzeňský vytrvalec Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. Plzeňské sprinty Plzeňská sportovní unie Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně Řezáč Jiří 24hodinová plavecká polohová štafeta SK Campsport Team Plzeň GIANT LIGA Plzeň

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA NADACE PRO SOUČ ASNÉ UMĚ NÍ PRAHA ČLEN FORA DÁRCŮ NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: Poslání nadace. 3 Programová struktura. 4 Grantová pravidla

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

Statut Nadace EURONISA

Statut Nadace EURONISA Statut Nadace EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2. Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3. IČO 46 74 85 04 4. Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu The issue of professional and mass sport state financial funding

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 05 06 02. Poslání, cíle

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek 59 381 01 Český Krumlov IČO: 60084081 Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001 Nadace

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více