ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s."

Transkript

1 MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, Valeč IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006 ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání: (pátek) Karlovarská 6, Dům zámeckých kaplanů Valeč hodin Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Bc. Miloslava Křimská, Ing. Alena Bulínová, Ivo Husinecký, Jan Fronc, Miroslav Dorňák, Václav Šístek, Ing. Václav Konopík, Jan Bartoň Manažerky: Ing. Marie Krzáková, Milena Kostihová, Romana Enzmannová, Pavel Stoček Hosté: PhDr. Petr Sušanka, Martin Polák, Jana Kriegelová, Jana Pavlíková Omluveni: Ing. Jaroslav Vojta, Věra Vernerová, Ing. Zdeněk Vukliševič Program: 1) Kontrola úkolů (Kriegelová, Polák) 2) Rozpočet 1. pololetí (Stoček) 3) MAS Vladař a Nadace (Stoček) 4) Výroční zpráva 2009 (Sušanka, Pavlík) 5) 6. Výzva MAS 2009 schválení závěrů VK MAS (Polák) 6) Národní a mezinárodní spolupráce (Sušanka) 7) Kontrola činnosti MAS a sebehodnocení (Sušanka, Polák) 8) Různé - Schválení dvou výběrových řízení - Přijaté brigádnice: Alena Laňková ( ), Nikola Gulázsiová( ) - Univerzita venkova LEADER AKADEMIE Spolupráce s pracovišti na území ČR Tachov, Zdislava, Opava NOV Národní observatoře venkova - Mobilní vzdělávací vesnička - Nadace Valeč v Čechách Podpora mikroregionálního rozvoje - Členství v MAS Vladař Do souladu vystoupení a přistoupení obce Stružná - Výroční zprávy 8/ Hodnocecní MAS (NS MAS, MZe, SZIF) Samohodnocení 1

2 č. 1 Kontrola zápisu a usnesení Kontrola zápisu a usnesení plenárního zasedání z Přednesl Martin Polák. Nesplněn jeden návrh z minulého zasedání od pana starosty Šístka: oznámit na vědomí ocenění čestnými diplomy krajům ÚK, KK a PK. PhDr. Petr Sušanka slíbil, že chybu napravíme a během příštího týdne oznámení zašleme. č. 2 Rozpočet 1. pololetí Pavel Stoček přednesl stav rozpočtu MAS Vladař za 1. pololetí, dále navrhl, že se budou pravidelně rozesílat SR, DR měsíční uzávěrky. Do úterý rozešle DR aktualizované přehledové tabulky Diskuse: Pan doktor Sušanka informoval o možnosti čerpání půjčky 0,5 mil. Kč (Ing. Svoboda KÚÚK). Z Plzeňského kraje pak nabízená částka tisíc (finanční pomoc) č. 3 MAS Vladař a Nadace Pavel Stoček informoval SR, DR o současném stavu. V březnu roku 2009 byl zvolen předsedou Nadace a převzal ji i s problémy, které na Nadaci ponechala Alena Thyssen. Nadace chce dále rozvíjet činnost dle zápisu obchodního rejstříku a to v rozvoji regionu Vladaře, Valečska, Doupovských hor a regionu Egrensis s možností kofinancování projektů. Od po rezignaci P. Stočka přebírá funkci předsedy Nadace pan doktor Sušanka. Poté doktor Sušanka objasnil plánovanou spolupráci MAS Vladař a Nadace a využití objektu Domu zámeckých kaplanů. 2

3 č. 4 Výroční zpráva 2009 PhDr. Petr Sušanka seznámil SR a DR se současným stavem výroční zprávy Tato výroční zpráva bude finálně vytištěna do pátku č Výzva MAS 2009 schválení závěrů VK MAS V květnu tohoto roku proběhla 6. výzva k dočerpání finančních prostředků roku 2010, ve které bylo podáno 20 žádostí, vybráno jich bylo 16, pouze jeden nevybrán, zvoleni byli tři náhradníci. Zasedání výběrové komise proběhlo za přítomnosti pracovníků CP SZIF. Do 7 dnů zašle RO SZIF chybníky. Celková částka podpořených projektů činí mil. Kč SR, DR a PV bere informaci na vědomí a SR jednohlasně schvaluje závěry VK. č. 6 Národní a mezinárodní spolupráce (Sušanka) PhDr. Petr Sušanka informoval o probíhajících a připravovaných projektech národní a mezinárodní spolupráce. Dále informoval o spolupráci s MAS kraje Vysočina a s Plzeňským Biskupstvím. PhDr. Sušanka požádal SR a DR o schválení navrhovaných účastníků zájezdu do Finska v rámci projektu mezinárodní spolupráce. Navržení: Ivo Husinecký, Ing. Jiří Křemenák, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vukliševič, Martin Polák, Jan Fronc. 3

4 informace o projektech spolupráce. SR a DR jednohlasně schvaluje jmenované účastníky zájezdu. č. 7 Kontrola činnosti MAS a sebehodnocení PhDr. Petr Sušanka a Martin Polák informovali o probíhajícím celorepublikovém hodnocení MAS v rámci realizace projektů SPL MAS Vladař provedla, na základě hodnotících kritérií a vyplněného dotazníku, sebehodnocení resp. odhad získaného počtu bodů, z max. 186 je předpokládán zisk 123 bodů. Byl konstatován pozitivní přínos celého hodnocení na interní postupy a činnost sekretariátu MAS. č. 8 Různé - Schválení dvou výběrových řízení národních projektů (Fronc): Obnova a oživení obcí v pohraničí. Byly obeslány 4 firmy, poté došly 4 nabídky splněny podmínky výběrového řízení ve složení hodnotící komise: Kubař, Šimonovský, Stoček, Husinecký, Fronc. Firmy jsou obeslány em čekají na dnešní odsouhlasení SR, DR. Schválení výběrového řízení mezinárodního projektu - vyhrála firma ExVa. - PhDr. Petr Sušanka informoval o záměru přijetí dvou brigádnic Aleny Laňkové a Nikoly Gulázsiové. - Obec Stružná opětovná možnost přistoupení do Vladaře. - Výroční zpráva každému bude zaslána na mail po zhotovení publikována na webu Vladaře (Úkol sekretariátu) - Pan Fronc informoval o školení veřejné správy v rámci projektu spolupráce, které se bude konat , apeloval na účast alespoň 15 starostů. - Pan Fronc informoval o proběhnuvším školení učitelů, kterého se zúčastnil nakonec jediný učitel ze slíbených 16 ti. Bude obnoveno 9-10/ Pan starosta Křemenák vznesl prosbu, zda by nebylo možné sehnat na vzdělávací akci (kurz AJ a PC) lektora. 1 x týdně 1 hodinu PC, 1x týdně 1 hodinu AJ. Návrh studentky z Plzně. - Žádný další termín SR, DR neplánovat na pátky, paní starostka Vernerová se 4

5 v těchto dnech nemůže účastnit. (Úkol sekretariátu) - Pan předseda Husinecký dotaz, jak bude propláceno cestovné na zvláštní akce MAS Vladař. - Příští zasedání SR, DR - podrobné rozpočty akcí projektů spolupráce. Návrhy: - Při dalším konání výběrového řízení se nesmí stát, aby se neodeslaly materiály k prostudování všem členům SR a DR minimálně 3 dny předem. - Návrh stanovení jasných periodických výstupů manažerů o dění v mikroregionu a realizovaných projektech a jejich finančního ohodnocení. - Obec Stružná opětovná možnost přistoupení do Vladaře návrh znovuumožnění po říjnových komunálních volbách. - Pan Bartoň navrhl ohledně výroční zprávy z důvodu snížení nákladů snížení počtu fyzických výtisků a distribuci výroční zprávy v elektronické podobě. - Sekretariát na příštím zasedání předloží podrobné rozpočty projektů spolupráce. - SR, DR jednohlasně schvaluje vítěze předložených výběrových řízení. - Přijetí brigádnic bere SR, DR na vědomí. - SR a DR schvaluje jednohlasně vznesené návrhy a úkoly sekretariátu. Zapsala: Jana Kriegelová Ověřovatel: PhDr. Petr Sušanka 5

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 04.10.2012 Místo konání : Zastávka, Dělnický dům Doba jednání : 16.00 18.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové.

Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové. Zápis č. 3. ze zasedání zastupitelstva obce Hrabová, konaného dne 26.1.2011 v 18.00 hod. v klubovně sokolovny v Hrabové. Přítomni: dle presenční listiny Omluven: Ing. Pavel Hopjan Občané : 4 Program: 1.

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah: 1. Charakteristika společnosti 2. Orgány o.p.s. 3. Personální zajištění činnosti 4. Přehled činností o.p.s. v roce 2014 5. Organizační složka MAS 6. Územní působnost o.p.s.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více