Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky"

Transkript

1 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Šárka Votánková Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Hana Vlastová Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. *** 7380 schváleno 656 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád 3. k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy 4. k výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce 7289 schváleno schváleno schváleno 659 1

2 5. k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. čtvrtletí *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/ k žádosti ředitele odboru obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady 8. k čerpání prostředků státní dotace "MČ Praha 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Trojická 18" 9. k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci "Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech" 10. k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemku parc. č a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1271, vše v k. ú. Nové Město starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 11. ke změně Pravidel sociálního bydlení PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 12. *** 13. *** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech 14. ke směrnici Rady městské části Praha 2 "K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2" 15. k zavedení normy jakosti ISO 9001:2000 v městské části Praha k odepsání nedobytné pohledávky školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 7292 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno staženo 7268 schváleno schváleno schváleno schváleno neschváleno 7295 schváleno k provozu školních družin základních PhDr. Eva 7277 schváleno 670 2

3 škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) 19. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) 20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství 22. ke smlouvě o výpůjčce s ČR - Úřadem práce hl.m. Prahy 23. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 24. k likvidaci majetku městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok *** k pracovněprávním opatřením Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice 7283 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 679 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 27. k návrhu rozpočtu a finančního plánu Ing. Jiří Paluska, 7359 vzato na vědomí zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2009 zástupce starostky 28. k provozu oddělení zón placeného stání Úřadu městské části Praha 2 pro výdej parkovacích karet v prosinci k fungování systému Czech POINT v podmínkách Úřadu městské části Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, 7307 vzato na vědomí 7322 vzato na vědomí 3

4 Praha 2 tajemnice 30. k návrhu vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 31. k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 677/2008 na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce "Oprava fasád a výměna oken domů Legerova 19/1864 a 30/1848 v Praze 2" 32. k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 22/2006 Sb. hl.m. Prahy, o školských obvodech základních škol Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 33. k žádosti o obnovu řízení PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 34. k opravě kanalizační stoky - ZŠ Na Smetance 1/505, Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 7286 vzato na vědomí 7253 vzato na vědomí 7362 vzato na vědomí 7392 vzato na vědomí 7377 vzato na vědomí Starostka zahájila 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:10 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:0) zápis z 22. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byla zařazena usnesení č. 25 a 26 a informace č. 33 a 34. Takto doplněný program radní hlasováním (6:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 4

5 Rada vzala na vědomí návrh čl. I. nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, důvodovou zprávu MHMP a průvodní dopis hl.m. Prahy. Bylo zmíněno, že tržní řád kontroluje odbor živnostenský, a pokud se jedná o zvláštní užívání komunikace, je odpovědný za kontrolu odbor dopravy. Rada souhlasila s návrhem usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada nesouhlasila s rozpracovaným konceptem územního plánu prezentovaným městským částem na jednání dne 5. listopadu 2008 a žádá o zapracování zásadních námitek městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Rada konstatovala, že Statut hl.m. Prahy stále systémově neřeší uplatnění ustanovení 6 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, do legislativy hl.m. Prahy, a že v souvislosti s tvorbou nového územního plánu a jeho metodiky považuje toto za zásadní otázku k řešení v souvislosti s podrobnějšími regulativy a strategií a koncepcí rozhodování v území městských částí hlavního města. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vzala na vědomí rozhodnutí odborné soutěžní poroty, která stanovila pořadí cen a odměn soutěžním návrhům ve veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěži o návrh úprav Karlova nám. dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s vyhlášením programu podpory na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality. Rada pověřila kulturní komisi Rady městské části Praha 2 a bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 2 vyhodnocením žádostí o podpory dle bodu I. tohoto usnesení a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. 5

6 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/2008 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/2008 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti ředitele odboru obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila se záměrem úplatně převést část pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady, který je ve vlastnictví hl.m. Prahy, Ing. Vladimíru Slavíčkovi, vlastníku nemovitosti čp. 61 v Praze 2, Perucká 13, a pozemku parc. č s tím, že doporučuje vybudovat na této části komunikace chodník. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k čerpání prostředků státní dotace "MČ Praha 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Trojická 18" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s čerpáním finančních prostředků z limitního účtu, které upravuje rozpočtové opatření MHMP. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci "Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2 a zhotovitelem INGBAU CZ s.r.o. 6

7 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemku parc. č a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1271, vše v k. ú. Nové Město Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 11. ke změně Pravidel sociálního bydlení Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila s účinností od změnu Pravidel sociálního bydlení dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice *** Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice z prostředků příspěvkové organizace a uložila PhDr. Slavíkové seznámit ředitelku Novoměstské radnice s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech *** Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech z prostředků příspěvkové organizace a uložila PhDr. Slavíkové seznámit ředitelku Knihovny na Vinohradech s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke směrnici Rady městské části Praha 2 "K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2" 7

8 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila s účinností od aktualizované znění článku 13., 14., 16. a přílohy č. 13 směrnice Rady městské části Praha 2 K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2 podle zákona č. 137/2006 Sb. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zavedení normy jakosti ISO 9001:2000 v městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: Ing. Paluska Hlasování proti: J. Černochová, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování se zdržel: J. Babická, Ing. Chramosil, Mgr. Stoss 16. k odepsání nedobytné pohledávky školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s odepsáním nedobytné pohledávky ve výši ,- Kč školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech až , a s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 8

9 Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvě o výpůjčce s ČR - Úřadem práce hl.m. Prahy Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v nebytovém prostoru Štěpánská 1 pro potřeby výkonu agendy státní sociální podpory s ČR Úřadem práce hl.m. Prahy, ve které bude doplněna preambule a účinnost. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. 9

10 Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-17/ dle neveřejné přílohy č. 1 4 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní evidence dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pracovněprávním opatřením *** Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 2 paní Ing. Zuzany Lipanovičové ke dni Rada pověřila s účinností od paní Ing. Evu Klímovou vedením odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 2, a to po dobu jmenování vedoucího odboru interního auditu a kontroly na základě vyhlášeného výběrového řízení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 10

11 USNESENÍ č. 656 ze dne k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 11

12 USNESENÍ č. 657 ze dne k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. 1. návrh čl. I. nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení 2. důvodovou zprávu MHMP uvedenou v neveřejné příloze č. 2 tohoto usnesení 3. průvodní dopis hl.m. Prahy uvedený v neveřejné příloze č. 3 tohoto usnesení s o u h l a s í 1. se zařazením do přílohy č. 1 návrhu nařízení 1.1. nového předsunutého prodejního místa - Francouzská 18, Řeznictví - Uzenářství, 2 m2, přenosný vozík, žadatel GOODNESS s.r.o., celoročně 1.2. nového místa pro nabídku zboží - Blanická 3, 1 místo, 2,4 m2, květiny a dárky, žadatel Petr Sedláček, celoročně 2. se změnami druhu zboží v příloze č. 1 návrhu nařízení 2.1. na tržišti - Bělehradská 288/69, 298/67, dvory domů, 300 m2, celoročně, ze sortimentu vyjmout elektroniku, elektrické nářadí 2.2. na předsunutém prodejním místě - Francouzská u č. 29/A/1595, 6 m2, celoročně, změna sortimentu z textilu, drogerie na květiny, dekorace 3. s doplněním druhu zboží do přílohy č. 1 návrhu nařízení 3.1. na místech pro nabídku zboží - Bělehradská u č. 21/861, 2 m2, celoročně - ovoce, zelenina - Bělehradská u č. 84/141, 2 m2, celoročně - květiny - Budečská u č. 35/2165, 2 m2, celoročně - dárkové předměty - Francouzská u č. 34/366, 2 m2, celoročně - květiny - Italská u č. 4/1189, 3 m2, celoročně - ovoce, zelenina, tisk - Štěpánská u č. 11/538, 2 m2, celoročně - květiny 4. se zrušením v příloze č. 1 návrhu nařízení 4.1. tržiště 12

13 III. IV. - Jugoslávská u č. 15/180 - dvůr, tržiště není využíváno 4.2. předsunutého prodejního místa - Slezská u č. 6/126, 2 m2, celoročně - květiny 4.3. míst pro nabídku zboží (dle návrhu MHMP) - Ječná u č. 8/2004, 1 m2, celoročně - textil, obuv - Ječná u č. 10/508, 1 m2, celoročně - textil, obuv 4.4. míst pro nabídku zboží (návrh MČ) - Anglická u č. 5/386, 2 m2, celoročně - ovoce, sluneční brýle - Karlovo nám., stanice metra B, podchod Palackého náměstí, před květinami, 2 m2, celoročně - Korunní u č. 56/1310, 2 m2, celoročně - Lípová u č. 4/470 - u pevného stánku, 2 m2, celoročně - Mánesova u č. 13/1068, 1 m2, celoročně - ovoce, zelenina - Vyšehradská u č. 11/416, 2 m2, celoročně - Jaromírova u č. 9/531, 2 m2, celoročně - Štěpánská u č. 11/538, 2 m2, celoročně - Rumunská u č. 17/698, 1 m2, celoročně - ovoce, zelenina nesouhlasí 1. se zařazením do přílohy č. 1 návrhu nařízení ž á d á 1.1. tržního místa - na náměstí Míru, výstup z metra k zastávce tramvaje směr I.P. Pavlova, 10 m2, sobota hodin, příležitostně - ekologické zemědělské výpěstky, biopotraviny 1.2. míst pro nabídku zboží - Vinohradská 23,1 místo, 0,78 m2, květiny a dekorace, celoročně, žadatel Mario Wild, s.r.o., celoročně - Vinohradská 20, 2 m2, ovoce a zelenina, žadatel Van Nguyen Hoa 1. Magistrát hl.m. Prahy, aby zvážil nutnost tržním řádem regulovat místa pro nabídku zboží (tj. místa, kde se zboží neprodává, ale jen vystavuje), a případně navrhnul jednodušší způsob regulace V. ukládá 1. seznámit hl.m. Prahu cestou ŽIO MHMP s tímto usnesením Rady městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 13

14 USNESENÍ č. 658 ze dne k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. nesouhlasí II. III. IV. 1. s rozpracovaným konceptem územního plánu prezentovaným městským částem na jednání dne 5. listopadu 2008 ž á d á 1. o zapracování zásadních námitek městské části Praha 2, které jsou přílohou tohoto usnesení k o n s t a t u j e 1. že Statut hl.m. Prahy stále systémově neřeší uplatnění ustanovení 6 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, do legislativy hl.m. Prahy, vzhledem k možnosti výkonu přenesené působnosti městskými částmi v oblasti územního plánování a v systému tvorby územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v podmínkách hlavního města, a to zejména vzhledem k tvorbě regulačních plánů 2. že v souvislosti s tvorbou nového územního plánu a jeho metodiky považuje toto za zásadní otázku k řešení v souvislosti s podrobnějšími regulativy a strategií a koncepcí rozhodování v území městských částí hlavního města. u k l á d á 1. předat toto usnesení Hlavnímu městu Praze, Odboru územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2007, Praha 2 Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová Termín:

15 Příloha k usnesení RMČ č. 658 ze dne Zásadní námitky městské části Praha 2, které městská část Praha 2 žádá zapracovat do konceptu územního plánu hl. města Prahy: Z hlediska dopravy silniční síť - je nutné koncepčně celoměstským systémem přispět k řešení velmi problematického stavu neúnosné dopravní zátěže centra města; toto není z konceptu patrné, naopak je paradoxně navrhováno rozšíření celoměstského centra novými rozvojovými lokalitami - MČ nesouhlasí s návrhem rozsáhlých rozvojových lokalit navazujících na centrum bez paralelního zabezpečení řešení nových nárůstů objemů dopravy v dopravním skeletu nejen přilehlého území ale i komunikačního skeletu hl. města Prahy, a zejména s dalším nově vyvolávaným nárůstem dopravy v centru města - MČ nesouhlasí s návrhem krátkého tunelu za muzeem, který MČ nepovažuje za systémový krok k humanizaci severojižní magistrály; průjezdní doprava na SJM musí být podstatným způsobem omezena především celoměstskými opatřeními v koncepci dopravy; na území Prahy 2 by mělo dojít k přeměně magistrály na městské třídy s dvěma jízdními pruhy doplněnými vzrostlou zelení a možností zaparkování pro obsluhu přilehlých objektů, případně možnost užití samostatného pruhu pro MHD; zablokovanými příčnými průjezdy je omezena jak dostupnost území pro cílovou dopravu, tak zmenšena možnost obsluhy území, k řešení je také zprůjezdnění Škrétovy ulice s přímým napojením do Legerovy společně s tramvajovou tratí; pokud nebude humanizace severojižní magistrály řešena v celém průběhu městskou částí Praha 2 požaduje městská část zapracovat řešení jejího zahloubení v celém úseku procházejícím územím Pražské památkové rezervace a městské části Praha 2 - pro MČ Praha 2 je prioritní řešit posílení vnitroměstských dopravních vazeb po místních komunikacích mezi levým a pravým břehem Vltavy, kde jsou současné vztahy vedeny téměř výhradně přes Jiráskův a Hlávkův most a zcela přetížené navazující komunikace včetně magistrály, což v porovnání se srovnatelnými úzce obestavěnými komunikacemi činí městskou část Prahu 2 dopravně a ekologicky nejzatíženější oblastí v celém státě; tuto situaci nemůže výrazně zlepšit přetížená část městského okruhu, ani plánovaný pražský okruh - MČ nesouhlasí s tím, že je konceptem opomíjena nutnost řešení mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 v území mezi Vyšehradem a Barrandovským mostem co nejblíže centru a nesouhlasí také s tím, že je nadále uváděna varianta mostního propojení souběžná s rozšířeným železničním mostem i když bylo letos již 2 prověřovacími studiemi prokázáno, že tato úvaha je nereálná a naprosto lichá. železniční dráha, koridor - v konceptu není jasně vyřešeno uspořádání železničního uzlu na území celoměstského centra - MČ žádá prioritně koncepčně řešit železniční trať Praha hlavní nádraží Smíchov (počet kolejí a typ dopravy) s minimalizací vlivů a dopadů na obytné území MČ Praha 2 - MČ žádá zejména prověřit a následně řešit problematiku rekonstrukce Železničního mostu a dopady do komunikačního skeletu a vítá návrh přesunutí přestupního terminálu PID k nábřeží. - MČ žádá přímé zpřístupnění Hlavního nádraží z Vinohrad a Žižkova včetně napojení cyklistické trasy - MČ podporuje propojení Mánesovy ulice s Václavským náměstím rozšířením pochozí terasy nad kolejištěm 15

16 metro - MČ žádá stabilizovat trasu D metra na území Prahy 2 zejména s ohledem na řešení v oblasti hlavního nádraží, zahrnutí a respektování navrženého řešení pěší prostupnosti nádraží a možnosti přímého vstupu cestujících z území Vinohrad a Žižkova prověřovaným územím z ulice Španělské a dále v rámci řešené trasy D z oblasti VŠE a Churchillova náměstí - MČ žádá umožnit v území případných těžebních vstupů následnou realizaci podzemních garáží tramvajová dráha - MČ žádá prověřit a řešit vedení alternativní tramvajové trasy k trase nám. Míru I.P. Pavlova - Ječná Karlovo nám. zapojením trasy Bělehradská - Vinohradská směrem na centrum - MČ žádá prioritně dořešit a eliminovat riziko dalšího přitěžování sítě veřejné dopravy v centru města a žádá řešit kvalitní tangenciální spojení MHD mimo celoměstské centrum města zejména mezi Prahou 4 a Prahou 5, s tím souvisí nutnost prioritního řešení mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 s využitím i pro tramvajovou dopravu cyklostezky, cyklotrasy - MČ žádá prověřit a dořešit propojení cyklotrasy kolem Botiče na území Prahy 2 s nábřežím a dále navazujícím územím Prahy 4 a Prahy 10, kde plánované trasování dle stávajícího ÚPn znemožňují nedostatečně prověřený návrh trasování a vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům k ochraně ploch zeleně, veřejné prostory - z hlediska ochrany životního prostředí je třeba zabezpečit zejména ochranu stávající vzrostlé zeleně, veřejných parků a zahrad jejichž systematickou ochranou a revitalizací je zabezpečena i rekreační funkce území pro rezidenty a návštěvníky území; konkrétním problémem je plnohodnotná ochrana a zachování funkce zeleně tam, kde je část pozemků v soukromém vlastnictví. Záměrem MČ Praha 2 je pokračování v systematické revitalizaci a pěšího propojení parků a ploch zeleně po obvodu MČ, podpora jejich rekreační funkce; konkrétně např. realizace pěších tras zelení podél novoměstských hradeb přes Horskou se zapojením objektu bastionu a jeho rekonstrukce k využití pro veřejnost, přes zahradu Ztracenka a územím zeleně Univerzity Karlovy k velkým a malým albertovským schodům a s možným zapojením Kateřinské zahrady přes nám. Kateřinská x Lipová až na Karlovo nám. a nábřeží nebo osou Lípová Štěpánská až na Václavské nám. Z těchto důvodů zachování přístupu veřejnosti do zeleně albertovských svahů a nepřerušení trasování významných pěších propojení by MČ uvítala zařazení této pěší trasy, resp. komunikace, do statutu veřejně prospěšných staveb a zeleň albertovských svahů v návrhu uvedenu jako veřejný park. - vysokou pozornost a péči o kvalitu veřejných prostor je třeba uplatnit již při utváření koncepce širších dopravních řešení, aby úpravy těchto prostor byly přínosem pro pěší obyvatele, zejména cestou reorganizace a potlačení dopravní funkce, doplnění zeleně a to nejen v obytných územích. MČ nesouhlasí se zařazením většiny městských tříd Prahy 2 do vybraných komunikací, zatímco z MČ Praha 1 byly tyto vymístěny právě na území Prahy 2. k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - záměrem MČ je revitalizace souboru objektů pro nové využití v části Riegrových sadů při ul. Italská (severozápadní roh sadů), který byl dosud užíván jako technický dvůr; MČ nesouhlasí, že je toto území značeno v konceptu jako nezastavitelné, resp. ZP, MČ žádá o rozšíření vedlejší funkce SM zrcadlově na jih. 16

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.2.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více