Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky"

Transkript

1 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Šárka Votánková Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Hana Vlastová Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. *** 7380 schváleno 656 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád 3. k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy 4. k výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce 7289 schváleno schváleno schváleno 659 1

2 5. k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. čtvrtletí *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/ k žádosti ředitele odboru obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady 8. k čerpání prostředků státní dotace "MČ Praha 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Trojická 18" 9. k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci "Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech" 10. k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemku parc. č a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1271, vše v k. ú. Nové Město starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 11. ke změně Pravidel sociálního bydlení PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 12. *** 13. *** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech 14. ke směrnici Rady městské části Praha 2 "K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2" 15. k zavedení normy jakosti ISO 9001:2000 v městské části Praha k odepsání nedobytné pohledávky školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 7292 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno staženo 7268 schváleno schváleno schváleno schváleno neschváleno 7295 schváleno k provozu školních družin základních PhDr. Eva 7277 schváleno 670 2

3 škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) 19. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) 20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství 22. ke smlouvě o výpůjčce s ČR - Úřadem práce hl.m. Prahy 23. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu 24. k likvidaci majetku městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok *** k pracovněprávním opatřením Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice 7283 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 679 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 27. k návrhu rozpočtu a finančního plánu Ing. Jiří Paluska, 7359 vzato na vědomí zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2009 zástupce starostky 28. k provozu oddělení zón placeného stání Úřadu městské části Praha 2 pro výdej parkovacích karet v prosinci k fungování systému Czech POINT v podmínkách Úřadu městské části Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, 7307 vzato na vědomí 7322 vzato na vědomí 3

4 Praha 2 tajemnice 30. k návrhu vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 31. k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 677/2008 na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce "Oprava fasád a výměna oken domů Legerova 19/1864 a 30/1848 v Praze 2" 32. k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 22/2006 Sb. hl.m. Prahy, o školských obvodech základních škol Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 33. k žádosti o obnovu řízení PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 34. k opravě kanalizační stoky - ZŠ Na Smetance 1/505, Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 7286 vzato na vědomí 7253 vzato na vědomí 7362 vzato na vědomí 7392 vzato na vědomí 7377 vzato na vědomí Starostka zahájila 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:10 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:0) zápis z 22. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byla zařazena usnesení č. 25 a 26 a informace č. 33 a 34. Takto doplněný program radní hlasováním (6:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 4

5 Rada vzala na vědomí návrh čl. I. nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, důvodovou zprávu MHMP a průvodní dopis hl.m. Prahy. Bylo zmíněno, že tržní řád kontroluje odbor živnostenský, a pokud se jedná o zvláštní užívání komunikace, je odpovědný za kontrolu odbor dopravy. Rada souhlasila s návrhem usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada nesouhlasila s rozpracovaným konceptem územního plánu prezentovaným městským částem na jednání dne 5. listopadu 2008 a žádá o zapracování zásadních námitek městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Rada konstatovala, že Statut hl.m. Prahy stále systémově neřeší uplatnění ustanovení 6 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, do legislativy hl.m. Prahy, a že v souvislosti s tvorbou nového územního plánu a jeho metodiky považuje toto za zásadní otázku k řešení v souvislosti s podrobnějšími regulativy a strategií a koncepcí rozhodování v území městských částí hlavního města. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vzala na vědomí rozhodnutí odborné soutěžní poroty, která stanovila pořadí cen a odměn soutěžním návrhům ve veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěži o návrh úprav Karlova nám. dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s vyhlášením programu podpory na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality. Rada pověřila kulturní komisi Rady městské části Praha 2 a bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 2 vyhodnocením žádostí o podpory dle bodu I. tohoto usnesení a předložením výsledků vyhodnocení Radě městské části Praha 2. 5

6 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/2008 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20/2008 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti ředitele odboru obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila se záměrem úplatně převést část pozemku parc. č. 4230/2 v k. ú. Vinohrady, který je ve vlastnictví hl.m. Prahy, Ing. Vladimíru Slavíčkovi, vlastníku nemovitosti čp. 61 v Praze 2, Perucká 13, a pozemku parc. č s tím, že doporučuje vybudovat na této části komunikace chodník. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k čerpání prostředků státní dotace "MČ Praha 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Trojická 18" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s čerpáním finančních prostředků z limitního účtu, které upravuje rozpočtové opatření MHMP. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci "Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 317/2007 na akci Rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2 a zhotovitelem INGBAU CZ s.r.o. 6

7 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji ideální 1/2 domu čp v Praze 2, Trojická 7, s ideální 1/2 pozemku parc. č a ideální 1/2 pozemku parc. č. 1271, vše v k. ú. Nové Město Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 11. ke změně Pravidel sociálního bydlení Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila s účinností od změnu Pravidel sociálního bydlení dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice *** Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Novoměstské radnice z prostředků příspěvkové organizace a uložila PhDr. Slavíkové seznámit ředitelku Novoměstské radnice s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech *** Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech z prostředků příspěvkové organizace a uložila PhDr. Slavíkové seznámit ředitelku Knihovny na Vinohradech s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke směrnici Rady městské části Praha 2 "K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2" 7

8 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila s účinností od aktualizované znění článku 13., 14., 16. a přílohy č. 13 směrnice Rady městské části Praha 2 K zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu a účtu hospodářské činnosti městské části Praha 2 podle zákona č. 137/2006 Sb. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zavedení normy jakosti ISO 9001:2000 v městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: Ing. Paluska Hlasování proti: J. Černochová, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování se zdržel: J. Babická, Ing. Chramosil, Mgr. Stoss 16. k odepsání nedobytné pohledávky školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s odepsáním nedobytné pohledávky ve výši ,- Kč školské příspěvkové organizace Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k provozu školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 a k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu všech školních družin základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 ve dnech až , a s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 dle bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 8

9 Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (školská zařízení) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (odbor informatiky) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v odboru majetku a investic a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvě o výpůjčce s ČR - Úřadem práce hl.m. Prahy Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí v nebytovém prostoru Štěpánská 1 pro potřeby výkonu agendy státní sociální podpory s ČR Úřadem práce hl.m. Prahy, ve které bude doplněna preambule a účinnost. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. 9

10 Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-17/ dle neveřejné přílohy č. 1 4 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní evidence dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pracovněprávním opatřením *** Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 2 paní Ing. Zuzany Lipanovičové ke dni Rada pověřila s účinností od paní Ing. Evu Klímovou vedením odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 2, a to po dobu jmenování vedoucího odboru interního auditu a kontroly na základě vyhlášeného výběrového řízení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 10

11 USNESENÍ č. 656 ze dne k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 11

12 USNESENÍ č. 657 ze dne k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. 1. návrh čl. I. nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení 2. důvodovou zprávu MHMP uvedenou v neveřejné příloze č. 2 tohoto usnesení 3. průvodní dopis hl.m. Prahy uvedený v neveřejné příloze č. 3 tohoto usnesení s o u h l a s í 1. se zařazením do přílohy č. 1 návrhu nařízení 1.1. nového předsunutého prodejního místa - Francouzská 18, Řeznictví - Uzenářství, 2 m2, přenosný vozík, žadatel GOODNESS s.r.o., celoročně 1.2. nového místa pro nabídku zboží - Blanická 3, 1 místo, 2,4 m2, květiny a dárky, žadatel Petr Sedláček, celoročně 2. se změnami druhu zboží v příloze č. 1 návrhu nařízení 2.1. na tržišti - Bělehradská 288/69, 298/67, dvory domů, 300 m2, celoročně, ze sortimentu vyjmout elektroniku, elektrické nářadí 2.2. na předsunutém prodejním místě - Francouzská u č. 29/A/1595, 6 m2, celoročně, změna sortimentu z textilu, drogerie na květiny, dekorace 3. s doplněním druhu zboží do přílohy č. 1 návrhu nařízení 3.1. na místech pro nabídku zboží - Bělehradská u č. 21/861, 2 m2, celoročně - ovoce, zelenina - Bělehradská u č. 84/141, 2 m2, celoročně - květiny - Budečská u č. 35/2165, 2 m2, celoročně - dárkové předměty - Francouzská u č. 34/366, 2 m2, celoročně - květiny - Italská u č. 4/1189, 3 m2, celoročně - ovoce, zelenina, tisk - Štěpánská u č. 11/538, 2 m2, celoročně - květiny 4. se zrušením v příloze č. 1 návrhu nařízení 4.1. tržiště 12

13 III. IV. - Jugoslávská u č. 15/180 - dvůr, tržiště není využíváno 4.2. předsunutého prodejního místa - Slezská u č. 6/126, 2 m2, celoročně - květiny 4.3. míst pro nabídku zboží (dle návrhu MHMP) - Ječná u č. 8/2004, 1 m2, celoročně - textil, obuv - Ječná u č. 10/508, 1 m2, celoročně - textil, obuv 4.4. míst pro nabídku zboží (návrh MČ) - Anglická u č. 5/386, 2 m2, celoročně - ovoce, sluneční brýle - Karlovo nám., stanice metra B, podchod Palackého náměstí, před květinami, 2 m2, celoročně - Korunní u č. 56/1310, 2 m2, celoročně - Lípová u č. 4/470 - u pevného stánku, 2 m2, celoročně - Mánesova u č. 13/1068, 1 m2, celoročně - ovoce, zelenina - Vyšehradská u č. 11/416, 2 m2, celoročně - Jaromírova u č. 9/531, 2 m2, celoročně - Štěpánská u č. 11/538, 2 m2, celoročně - Rumunská u č. 17/698, 1 m2, celoročně - ovoce, zelenina nesouhlasí 1. se zařazením do přílohy č. 1 návrhu nařízení ž á d á 1.1. tržního místa - na náměstí Míru, výstup z metra k zastávce tramvaje směr I.P. Pavlova, 10 m2, sobota hodin, příležitostně - ekologické zemědělské výpěstky, biopotraviny 1.2. míst pro nabídku zboží - Vinohradská 23,1 místo, 0,78 m2, květiny a dekorace, celoročně, žadatel Mario Wild, s.r.o., celoročně - Vinohradská 20, 2 m2, ovoce a zelenina, žadatel Van Nguyen Hoa 1. Magistrát hl.m. Prahy, aby zvážil nutnost tržním řádem regulovat místa pro nabídku zboží (tj. místa, kde se zboží neprodává, ale jen vystavuje), a případně navrhnul jednodušší způsob regulace V. ukládá 1. seznámit hl.m. Prahu cestou ŽIO MHMP s tímto usnesením Rady městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 13

14 USNESENÍ č. 658 ze dne k zásadním námitkám městské části Praha 2 k rozpracovanému konceptu nového Územního plánu hl. města Prahy RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. nesouhlasí II. III. IV. 1. s rozpracovaným konceptem územního plánu prezentovaným městským částem na jednání dne 5. listopadu 2008 ž á d á 1. o zapracování zásadních námitek městské části Praha 2, které jsou přílohou tohoto usnesení k o n s t a t u j e 1. že Statut hl.m. Prahy stále systémově neřeší uplatnění ustanovení 6 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, do legislativy hl.m. Prahy, vzhledem k možnosti výkonu přenesené působnosti městskými částmi v oblasti územního plánování a v systému tvorby územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v podmínkách hlavního města, a to zejména vzhledem k tvorbě regulačních plánů 2. že v souvislosti s tvorbou nového územního plánu a jeho metodiky považuje toto za zásadní otázku k řešení v souvislosti s podrobnějšími regulativy a strategií a koncepcí rozhodování v území městských částí hlavního města. u k l á d á 1. předat toto usnesení Hlavnímu městu Praze, Odboru územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2007, Praha 2 Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová Termín:

15 Příloha k usnesení RMČ č. 658 ze dne Zásadní námitky městské části Praha 2, které městská část Praha 2 žádá zapracovat do konceptu územního plánu hl. města Prahy: Z hlediska dopravy silniční síť - je nutné koncepčně celoměstským systémem přispět k řešení velmi problematického stavu neúnosné dopravní zátěže centra města; toto není z konceptu patrné, naopak je paradoxně navrhováno rozšíření celoměstského centra novými rozvojovými lokalitami - MČ nesouhlasí s návrhem rozsáhlých rozvojových lokalit navazujících na centrum bez paralelního zabezpečení řešení nových nárůstů objemů dopravy v dopravním skeletu nejen přilehlého území ale i komunikačního skeletu hl. města Prahy, a zejména s dalším nově vyvolávaným nárůstem dopravy v centru města - MČ nesouhlasí s návrhem krátkého tunelu za muzeem, který MČ nepovažuje za systémový krok k humanizaci severojižní magistrály; průjezdní doprava na SJM musí být podstatným způsobem omezena především celoměstskými opatřeními v koncepci dopravy; na území Prahy 2 by mělo dojít k přeměně magistrály na městské třídy s dvěma jízdními pruhy doplněnými vzrostlou zelení a možností zaparkování pro obsluhu přilehlých objektů, případně možnost užití samostatného pruhu pro MHD; zablokovanými příčnými průjezdy je omezena jak dostupnost území pro cílovou dopravu, tak zmenšena možnost obsluhy území, k řešení je také zprůjezdnění Škrétovy ulice s přímým napojením do Legerovy společně s tramvajovou tratí; pokud nebude humanizace severojižní magistrály řešena v celém průběhu městskou částí Praha 2 požaduje městská část zapracovat řešení jejího zahloubení v celém úseku procházejícím územím Pražské památkové rezervace a městské části Praha 2 - pro MČ Praha 2 je prioritní řešit posílení vnitroměstských dopravních vazeb po místních komunikacích mezi levým a pravým břehem Vltavy, kde jsou současné vztahy vedeny téměř výhradně přes Jiráskův a Hlávkův most a zcela přetížené navazující komunikace včetně magistrály, což v porovnání se srovnatelnými úzce obestavěnými komunikacemi činí městskou část Prahu 2 dopravně a ekologicky nejzatíženější oblastí v celém státě; tuto situaci nemůže výrazně zlepšit přetížená část městského okruhu, ani plánovaný pražský okruh - MČ nesouhlasí s tím, že je konceptem opomíjena nutnost řešení mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 v území mezi Vyšehradem a Barrandovským mostem co nejblíže centru a nesouhlasí také s tím, že je nadále uváděna varianta mostního propojení souběžná s rozšířeným železničním mostem i když bylo letos již 2 prověřovacími studiemi prokázáno, že tato úvaha je nereálná a naprosto lichá. železniční dráha, koridor - v konceptu není jasně vyřešeno uspořádání železničního uzlu na území celoměstského centra - MČ žádá prioritně koncepčně řešit železniční trať Praha hlavní nádraží Smíchov (počet kolejí a typ dopravy) s minimalizací vlivů a dopadů na obytné území MČ Praha 2 - MČ žádá zejména prověřit a následně řešit problematiku rekonstrukce Železničního mostu a dopady do komunikačního skeletu a vítá návrh přesunutí přestupního terminálu PID k nábřeží. - MČ žádá přímé zpřístupnění Hlavního nádraží z Vinohrad a Žižkova včetně napojení cyklistické trasy - MČ podporuje propojení Mánesovy ulice s Václavským náměstím rozšířením pochozí terasy nad kolejištěm 15

16 metro - MČ žádá stabilizovat trasu D metra na území Prahy 2 zejména s ohledem na řešení v oblasti hlavního nádraží, zahrnutí a respektování navrženého řešení pěší prostupnosti nádraží a možnosti přímého vstupu cestujících z území Vinohrad a Žižkova prověřovaným územím z ulice Španělské a dále v rámci řešené trasy D z oblasti VŠE a Churchillova náměstí - MČ žádá umožnit v území případných těžebních vstupů následnou realizaci podzemních garáží tramvajová dráha - MČ žádá prověřit a řešit vedení alternativní tramvajové trasy k trase nám. Míru I.P. Pavlova - Ječná Karlovo nám. zapojením trasy Bělehradská - Vinohradská směrem na centrum - MČ žádá prioritně dořešit a eliminovat riziko dalšího přitěžování sítě veřejné dopravy v centru města a žádá řešit kvalitní tangenciální spojení MHD mimo celoměstské centrum města zejména mezi Prahou 4 a Prahou 5, s tím souvisí nutnost prioritního řešení mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 s využitím i pro tramvajovou dopravu cyklostezky, cyklotrasy - MČ žádá prověřit a dořešit propojení cyklotrasy kolem Botiče na území Prahy 2 s nábřežím a dále navazujícím územím Prahy 4 a Prahy 10, kde plánované trasování dle stávajícího ÚPn znemožňují nedostatečně prověřený návrh trasování a vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům k ochraně ploch zeleně, veřejné prostory - z hlediska ochrany životního prostředí je třeba zabezpečit zejména ochranu stávající vzrostlé zeleně, veřejných parků a zahrad jejichž systematickou ochranou a revitalizací je zabezpečena i rekreační funkce území pro rezidenty a návštěvníky území; konkrétním problémem je plnohodnotná ochrana a zachování funkce zeleně tam, kde je část pozemků v soukromém vlastnictví. Záměrem MČ Praha 2 je pokračování v systematické revitalizaci a pěšího propojení parků a ploch zeleně po obvodu MČ, podpora jejich rekreační funkce; konkrétně např. realizace pěších tras zelení podél novoměstských hradeb přes Horskou se zapojením objektu bastionu a jeho rekonstrukce k využití pro veřejnost, přes zahradu Ztracenka a územím zeleně Univerzity Karlovy k velkým a malým albertovským schodům a s možným zapojením Kateřinské zahrady přes nám. Kateřinská x Lipová až na Karlovo nám. a nábřeží nebo osou Lípová Štěpánská až na Václavské nám. Z těchto důvodů zachování přístupu veřejnosti do zeleně albertovských svahů a nepřerušení trasování významných pěších propojení by MČ uvítala zařazení této pěší trasy, resp. komunikace, do statutu veřejně prospěšných staveb a zeleň albertovských svahů v návrhu uvedenu jako veřejný park. - vysokou pozornost a péči o kvalitu veřejných prostor je třeba uplatnit již při utváření koncepce širších dopravních řešení, aby úpravy těchto prostor byly přínosem pro pěší obyvatele, zejména cestou reorganizace a potlačení dopravní funkce, doplnění zeleně a to nejen v obytných územích. MČ nesouhlasí se zařazením většiny městských tříd Prahy 2 do vybraných komunikací, zatímco z MČ Praha 1 byly tyto vymístěny právě na území Prahy 2. k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - záměrem MČ je revitalizace souboru objektů pro nové využití v části Riegrových sadů při ul. Italská (severozápadní roh sadů), který byl dosud užíván jako technický dvůr; MČ nesouhlasí, že je toto území značeno v konceptu jako nezastavitelné, resp. ZP, MČ žádá o rozšíření vedlejší funkce SM zrcadlově na jih. 16

17 k vodovodní síti, technologický objekt zásobování vodou - MČ žádá prověřit nutnost výhledového řešení vodovodní sítě a technologického objektu zásobování vodou a VPS v oblasti při ul. Korunní, konkrétně na parc. č k. ú. Vinohrady, MČ navrhuje tuto lokalitu využít pro podzemní garáže rezidentů k území v k. ú. Vinohrady č. parc. 4394/6,9,10,27,29,31 přiléhající k železnici - MČ žádá o změnu funkce v tomto území umožňující v návaznosti na železnici lokalizaci sběrného dvora městské části Praha 2; vzhledem k přímé návaznosti na železnici toto území není příznivé pro lokalizaci obytné funkce; totéž namítáme k sousednímu území (1350/2 a vedl. parcely k. ú. Vinohrady) stávajícího areálu Komwag, podniku čistoty a údržby města, a.s., který je v tomto území stabilizován. 17

18 USNESENÍ č. 659 ze dne k výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí 1. rozhodnutí odborné soutěžní poroty, která stanovila pořadí cen a odměn soutěžním návrhům ve veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěži o návrh úprav Karlova náměstí takto: 1. cena - nebyla udělena 2. zvýšená cena ,- Kč návrh č. 7 autoři: Ing. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc 3. zvýšená cena ,- Kč návrh č. 19 autoři: Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Zuzana Kotlářová spolupracující osoby: Ing. arch. Kateřina Jeřábková, Ing. arch. Helena Sváčková, Kateřina Štefanová odměna ,- Kč návrh č. 15 autoři: Ing. arch. Matěj Parma, Ing. arch. Miloš G. Parma, Milan Balůsek odměna ,- Kč návrh č. 2 autoři: Atelier SAEM, s.r.o. - Ing. Michal Procházka, Ing. Monika Šmídová, Ing. arch. Jana Hejdová, Bc. Štěpán Mančík, Bc. Jiří Markevič, Bc. Vendula Opletalová odměna ,- Kč návrh č. 14 autoři: Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek, Ing. arch. Lenka Dvořáková spolupracující osoby: Hana Šišková, Albert Petránek, Marta Šišková odměna ,- Kč návrh č. 1 18

19 autoři: arch. Hana Stepkova, arch. Giacinto Barbera, arch. Marcella Moavero, arch. Maria Luisa Scozzola spolupracující osoby: ak. mal. Giovanni Ballistreri, ak. scénograf Sergio Arsena, Salvatore Varzi, Salvatore Fullone II. u k l á d á odměna ,- Kč návrh č. 16 autoři: Ing. arch. Pavlína Čepelková, DiS., Ing. Helena Finstrlová, Ing. Aleš Finstrle 1. zajistit veřejné výstavy všech soutěžních návrhů v termínu ve věži Novoměstské radnice na Karlově náměstí a v termínu v prostorách budovy Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru, termín vernisáže K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová Termín: zajistit doprovodné ankety k výstavě soutěžních návrhů a diskuzi o budoucím postupu úprav Karlova náměstí a organizace veřejného diskusního setkání v zasedacím sále Úřadu městské části Praha 2 v březnu 2009 K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 19

20 USNESENÍ č. 660 ze dne k programu podpory pro oblast kultury, pro oblast prevence závislostí na návykových látkách a pro oblast prevence kriminality na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. III. 1. s vyhlášením programu podpory na období roku 2009 a I. čtvrtletí 2010 p o v ěřuje 1.1. pro oblast kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. pro oblast prevence závislostí na návykových látkách dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 1.3. pro oblast prevence kriminality dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 1. kulturní komisi Rady městské části Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu dle bodu I tohoto usnesení a předložením výsledku vyhodnocení Radě městské části Praha 2 2. bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 2 vyhodnocením žádostí o podporu dle bodu I a I tohoto usnesení a předložením výsledku vyhodnocení Radě městské části Praha 2 u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: realizovat bod II. tohoto usnesení Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín:

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady,

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.10.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.3.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí číslo VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí 1.1 Témata programu Grantový program je vyhlášen pro tato

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.12.2007

Zápis. 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.12.2007 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost Příloha usnesení č. Usn RMC 0126/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Michal Bočan, člen

Více

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.9.2007

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.9.2007 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 735/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 692 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.09.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 736/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 102 ze dne 22.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE v oblastech A, B, C

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE v oblastech A, B, C POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE v oblastech A, B, C pro OBLAST: A) Dotace na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

4 Fond zdraví a prevence. Fond zdraví a prevence

4 Fond zdraví a prevence. Fond zdraví a prevence Fond Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci Fond IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Číslo a název dílčího fondu 4 Fond Správce programů dílčího Odbor školství a sociálních věcí fondu Počet programů

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8. na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8. na zvelebování vzhledu veřejného prostoru Městské části Praha 8 Příloha č. 1 usnesení č. Usn RMC 0225/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 20. dubna 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu Městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017 Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017 I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program Městské části Praha 1 na: 1) podporu dlouhodobé činnosti s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.4.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

Program Městského obvodu Martinov

Program Městského obvodu Martinov Program Městského obvodu Martinov na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2016 1/5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Martinov I. Úvodní ustanovení

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008

Zápis. 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 18.11.2008 Zápis 10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2017-2020 Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na období

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.02.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č... ze dne. vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 DNE: 10. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2016/OS/1 OBSAH: Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou

Více

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI 2. VÝZVA 2015 Č.J.: 19056/2015-54 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2016 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE PŘÍLOHA Č. 2 2/OŠK/2016 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti Úvod Dotace se poskytují na účely určené městem Kopřivnice v programech nebo na jiné

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro rok 2016 Veřejné výběrové řízení z prostředků NADACE ŽIVOT UMĚLCE (dále jen NŽU ) probíhá třikrát do roka: 1. výzva

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více