Pracovní program Growth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní program Growth 2001-2002"

Transkript

1 Pracovní program pro akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje na podporu "konkurenceschopného a udržitelného růstu" Podrobnosti o cílech a prioritách v oblasti výzkumu a technologického vývoje Pracovní program Growth Tato verze Pracovního programu Growth nahrazuje vydání z března 1999 a prosince 1999 Vydání z prosince

2 OBSAH O TOMTO VYDÁNÍ Z PROSINCE A. ÚVOD 8 B. KLÍČOVÉ AKCE 9 KLÍČOVÁ AKCE 1: INOVAČNÍ VÝROBKY, PROCESY A ORGANIZACE...9 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 9 CÍLE VÝZKUMU 10 I. VÝZKUMNÉ OBLASTI Efektivní výroba, včetně návrhu, výrobních procesů a řízení Inteligentní výroba Ekoefektivní procesy a návrh Organizace výroby a práce 12 II. CÍLENÉ VÝZKUMNÉ AKCE (TRA) TRA "produkty-služby": Moderní produkty - služby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů TRA "stroje": Nová generace strojního vybavení, výrobního zařízení a systémů pro výrobu TRA "rozšířený podnik": Rozšířený výrobní podnik založený na znalostech TRA "moderní továrna": Zákaznicky orientovaná agilní výroba využívající vysoké technologie a směřující k nulovým odpadům TRA "infrastruktura": Bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba 17 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO PROSINEC KLÍČOVÁ AKCE 2: UDRŽITELNÁ MOBILITA A INTERMODALITA...19 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 19 CÍLE VÝZKUMU Společenskoekonomické scénáře pro mobilitu lidí a zboží Infrastruktury a jejich rozhraní s dopravními prostředky a systémy Modální a intermodální systémy managementu dopravy 24 STRATEGIE 26 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO Z ČERVNA KLÍČOVÁ AKCE 3: POZEMNÍ DOPRAVA A NÁMOŘNÍ TECHNOLOGIE...30 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 30 VÝZKUMNÉ CÍLE 32 I. VÝVOJ KRITICKÝCH TECHNOLOGIÍ Kritické technologie pro silniční a železniční dopravu Kritické námořní technologie 32 II. TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 33 2

3 3.3 TP 1: Nové koncepce vozidel pozemní dopravy; efektivita moderních systémů TP 2: Moderní koncepce pro lodě a plavidla; konkurenceschopná stavba lodí TP 3: Moderní návrh a výroba pro silniční vozidla TP 4: Udržitelný a modulární vlak TP 5: Bezpečná efektivní a ekologicky přívětivá plavidla a plošiny TP6: Efektivní interoperabilita a překládka 34 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU KLÍČOVÁ AKCE 4: NOVÉ PERSPEKTIVY V AERONAUTICE...36 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 36 VÝZKUMNÉ CÍLE 37 I. VÝVOJ KRITICKÝCH TECHNOLOGIÍ : Snižování nákladů na vývoj letadel a zkracování doby pro uvedení na trh : Zlepšování efektivity letadel : Zlepšování ekologické přívětivosti letadla : Zlepšování provozních schopností a bezpečnosti letadel 40 II. TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TP 1: Nízkonákladové, nízkohmotností primární konstrukce TP 2: Efektivní a ekologicky přívětivý letecký motor TP 3: Nová konfigurace letadel s rotačním křídlem TP4: Nezávislejší letadla v budoucím systému managementu letecké dopravy TP 5: Letadla s optimalizovaným pohonem TP 6: Letadla s nízkým externím hlukem TP 7: Přívětivé prostředí kabiny letadla TP 8: Moderní konfigurace křídel TP 9: Integrované a modulární elektronické systémy letadel 44 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU C. OBECNÉ ČINNOSTI 46 OBECNÁ ČINNOST 1A: MATERIÁLY A JEJICH TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A TRANSFORMACI...46 ODŮVODNĚNÍ A SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE 46 VÝZKUMNÉ CÍLE : Obecné technologie materiálů : Vyspělé funkční materiály : Udržitelná chemie : Rozšiřování mezních hodnot a trvanlivosti materiálů 47 OBECNÁ ČINNOST 1B: NOVÉ A ZLEPŠENÉ MATERIÁLY A VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V OBLASTI OCELI...48 ODŮVODNĚNÍ, SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ A VÝZKUMNÉ CÍLE 48 3

4 5.5 Výroba železa a oceli: Lití oceli, válcování oceli a postupné zpracování Využití oceli 48 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO Z PROSINCE OBECNÁ ČINNOST 2: MĚŘENÍ A TESTOVÁNÍ...49 ODŮVODNĚNÍ A SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE 49 VÝZKUMNÉ CÍLE Nástroje Metodiky pro měření a zkoušky Podpora vývoje certifikovaných referenčních materiálů (CRM) 51 STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ PERIODICKÉ KOLO Z PROSINCE STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ PERIODICKÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU D. PODPORA PRO VÝZKUMNOU INFRASTRUKTURU 53 CÍLE Podpůrné činnosti pro zařízení středního a velkého rozsahu Vytváření virtuálních institutů Referenční databáze Měření a infrastruktura managementu jakosti 53 STRATEGIE A PRIORITY 53 E. REALIZACE PROGRAMU 54 VÝBĚROVÁ KOLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ/NABÍDEK 54 Periodická kola 54 Otevřená kola 54 Vyhrazená kola 54 ZPŮSOBY 54 Projekty v oblasti RTD, demonstrační projekty a kombinované projekty v oblasti RTD a demonstrací 54 Specifická opatření pro SME 55 Sdružení Marie Curie pro školení a výcvik 56 Stipendia INCO 56 Koordinační činnosti 56 Doprovodná opatření 56 POZNÁMKA K AKČNÍMU PLÁNU E-EUROPE 58 PARTNERSTVÍ 58 KOORDINACE PROGRAMU 58 F. REALIZAČNÍ MAPA 60 Tabulka F.1 Rozpočet pro výzkumnou oblast 60 Tabulka F.2 Indikativní kalendář a rozpočty pro periodická výběrová kola 60 4

5 Tabulka F.3 Indikativní kalendář a rozpočty pro otevřená výběrová kola 61 Tabulka F.4 Indikativní kalendář a rozpočty pro vyhrazená výběrová kola 62 Tabulka F.5 Priority a indikativní rozpočty pro periodické kolo vyhlášené v prosinci Tabulka F.6 Priority a indikativní rozpočty pro periodické kolo v červnu G. KRITÉRIA PRO VÝBĚR 66 Příloha: Rejstřík 67 5

6 O TOMTO VYDÁNÍ Z PROSINCE 2000 Třetí vydání pracovního programu GROWTH (RŮSTU) 1 nahrazuje vydání z března 1999 a prosince Tato verze bude v platnosti až do konce Programu konkurenceschopného a udržitelného růstu. Toto vydání stanovuje strategii a priority pro zbývající výběrová kola Programu a zejména pro poslední dvě periodická kola (publikace je plánovaná na 15. prosince 2000 a 1. června 2001) a pro probíhající otevřená kola. V případě vyhrazených výběrových kol jsou témata, na která je možno předkládat nabídky, uvedena v aktuálním kole (jedno takové kolo se plánuje na 15. října 2001; je možné, že bude ještě přidáno další kolo, které bude specificky zaměřeno na bezpečnost potravin). Změny srovnávané s předchozím vydáním se týkají cílů některých akcí a rovněž způsobů a harmonogramu a obsahu budoucích výběrových kol pro posouzení nabídek. Některé z nejvýznamnějších změn u popisu činností: Klíčová akce 1: Nové zaměření Cílené výzkumné akce Klíčová akce 2: Nová strategie Klíčová akce 4: TP 7 a TP 8 nově definováno; důraz na oblasti a Materiály: Zaměření na dlouhodobé problémy Podpora výzkumné infrastruktury: Lepší zaměření definice virtuálních institutů; priorita pro cíle 7.2, 7.3 a 7.4 Významné změny v realizaci programu: doporučení (vztahující se na všechny druhy projektů) spočívající ve využívání nových příležitostí, které nabízejí informační a komunikační technologie; pro KA1 a materiály je poslední kolo uzavřeno též pro tématické sítě/dohodnuté akce (TN/CA); pro KA2, TN/CA se musejí nabídky vztahovat k cílům specifikovaným v daných kolech; kolo plánované na prosinec 2000 bude otevřeno do 30. března 2001 pro KA4 a do 15. května 2001 pro KA1 a Materiály (datum uzavření pro jiné činnosti zůstává stanoveno na 15. března 2001). Oblasti otevřené pro každé periodické kolo pro předkládání nabídek: Tyto oblasti jsou v několika případech odlišné od toho, co bylo předpokládáno v oddílu "Priority plánované pro budoucí periodická kola" ve vydání prac. programu z prosince Níže je uvedena tabulka představující souhrnný přehled (RTD&D: RTD (výzkum a technologický vývoj), demonstrační a kombinované projekty; TN/CA: tématické sítě a dohodnuté akce) a viz text a tabulky F-5 a F-6, kde jsou uvedeny další podrobnosti. Prosinec 2000 Červen 2001 KA1 TRA 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Uzavřeno KA2 KA3 KA4 Cílené akce CIVITAS a GALILEO RTD&D: CLOSED. TN/CA: všechny cíle. RTD&D: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.11, 4.12 TN/CA: všechny cíle Mat. všechny cíle (zaměření na nano-technologie) Uzavřeno Cílená akce SMART RAIL a priority k 2.1, 2.2 a 2.3 RTD&D: 3.1, 3.2, TP1, TP6 TN/CA: všechny cíle. RTD&D: UZAVŘENO. TN/CA: všechny cíle. 1 Elektronická verze tohoto pracovního programu, spolu se všemi dalšími nezbytnými informacemi pro předkládání návrhů, je k dispozici na internetových stránkách CORDIS a na domovské stránce GROWTH 6

7 M&T RTD&D: 6.1.2, 6.1.3, TN/CA: všechny cíle RTD&D: UZAVŘENO. TN/CA: všechny cíle. Uživatelé by si měli podrobně prostudovat text dokumentu, aby bylo zajištěno, že budou brát v úvahu všechny změny, které na ně mohou mít vliv. 7

8 A. ÚVOD Činnosti RTD&D by měly napomáhat při přípravě vytváření politik/koncepcí, při přípravě průmyslového sektoru a sektoru souvisejících služeb na výzvy nového milénia a měly by vytvářet určitou strategickou vizi pro výzkum ve všech sektorech napříč Evropou. Budou se zaměřovat na jasně stanovené potřeby a na zlepšování informací dostupných tvůrcům politik/koncepcí a týkajících se důsledků technologických a organizačních změn, příležitostí pro opatření v oblasti politik/koncepcí a jejich efektivity. Struktura programu známého jako "konkurenceschopný a udržitelný růst" poskytuje podporu systémovému přístupu a skládá se ze tří prvků: (i) Skupina čtyř klíčových akcí orientovaná na řešení jasně stanovených společenskoekonomických problémů rozvojem kritických technologií nebo metodik a shromažďování, bude-li to žádoucí, malých a velkých výzkumných a demonstračních projektů průmyslové, základní nebo aplikované povahy nebo případně vznikajících v důsledku přijímané politiky/koncepce, které se budou zaměřovat na specifické a strategické společné problémy: inovační výrobky, procesy a organizace udržitelná mobilita a intermodalita pozemní doprava a námořní technologie nové perspektivy v aeronautice Tyto akce budou v sobě spojovat úsilí vyvíjené v různých výzkumných oblastech (např. materiály, chemie, fyzika, aplikace informačních technologií, čisté technologie, lidské faktory, společenskoekonomický výzkum a též školení nebo doprovodná opatření) se zaměřením na dosažení příslušných cílů. Dosažení určité kritické meze bude podstatným prvkem pro získání konkrétních a viditelných výsledků v oblasti RTD. To by v případě potřeby vyžadovalo mobilizaci národních zdrojů a zdrojů Společenství, zejména prostřednictvím výběrových kol na předkládání nabídek projektů cílených na priority v oblasti LTD a spouštěných v těchto klíčových akcích, aby bylo možno soustředit a lépe koordinovat úsilí v oblasti RTD na strategické evropské cíle, včetně přednormativního výzkumu orientovaného na podporu standardizace. (ii) RTD v oblasti generických technologií pomáhá vytvářet vědeckotechnologickou základnu a rovněž kvalifikovaný lidský kapitál v kritických oblastech a poskytuje podporu inovačním procesům v široké řadě aplikací: materiály a jejich výroba a transformace nové materiály a výrobní technologie v oblasti oceli měření a testování (iii) Podpora pro efektivnější využití stávajících výzkumných infrastruktur pro poskytnutí atraktivního síťového prostředí v oblastech, na které se vztahuje tento program. Činnosti budou integrovány a koordinovány podle potřeby, v rámci a mezi různými klíčovými a generickými akcemi a též v souvislosti s dalšími programy FP5 (Rámcový program č. 5), s programy JRC (Společné výzkumné centrum) a s národními programy. To by mělo poskytovat mechanismy, s jejichž pomocí mohou zainteresované strany, včetně průmyslu, veřejných orgánů a výzkumné obce spolupracovat při řešení společných strategických problémů. 8

9 B. KLÍČOVÉ AKCE KLÍČOVÁ AKCE 1: INOVAČNÍ VÝROBKY, PROCESY A ORGANIZACE SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Konkurenceschopný průmysl budoucnosti by měl hrát klíčovou roli v přispívání k udržitelnému rozvoji prostřednictvím omezování materiálové složky výrobků při současném zvyšování hodnoty služeb, které poskytují, a prostřednictvím inovačních, bezpečnějších a čistších procesů, produktů-služeb s nižší intenzitou v oblasti přírodních zdrojů. Rovněž by měla být soustředěna pozornost na nové metody organizace výroby, služeb a logistiky, které povedou ke snižování nákladů, zkrácení doby potřebné k uvedení na trh, doby pro zavádění do praxe a budou znamenat zlepšené využití lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že průmyslová ekonomická síla je ve stále větší míře obsažena v úzkých síťových propojeních mezi firmami, organizacemi a institucemi, je nutno cíle výzkumu zvažovat nejen v rámci jednotlivých závodů, konstrukčních středisek nebo průmyslových oborů, ale též přes rozšířený hodnotový řetězec vycházející z oblasti surovin a směřující k produktům-službám pro koncové využití. Indikativní střednědobé až dlouhodobé cíle 2, k nimž by tato klíčová akce měla významně přispět, zahrnují: a) Přispívání k modernizaci průmyslu a přizpůsobování se na novou ekonomiku, prostřednictvím kombinovaných efektů zlepšeného průmyslového potenciálu a inovační kapacity, při současném zavádění větší flexibility a většího potenciálu v reakci na potřeby zákazníků v reálném čase. Výzkum by měl podporovat výměny mezi různými sektory a účast SME, přičemž by měl brát v úvahu jejich specifické potřeby a role v dodavatelském řetězci a též přístupy schopné vytvářet a udržovat v Evropě dostatečný počet pracovních míst, aby se zastavil pokles zaměstnanosti v průmyslu při celkovém zlepšování kvality práce; b) Podstatné 3 zlepšení celkové kvality uvnitř hodnotového řetězce (kvalita je úzce spojena s hodnotou pro včasné uspokojování zákaznických potřeb za co nejnižší náklady) a následné omezování "neefektivních prvků" a celkových nákladů výrobku po dobu životnosti o stejnou řádovou hodnotu; c) Minimalizaci odpadů, používání nebezpečných látek a spotřeby zdrojů (např. materiálů, energií, vody) pro podstatné snížení celkových vlivů "životního cyklu" poskytovaných "produktů-služeb" a jejich použití. Tyto cíle by měly být naplňovány synergickým způsobem. Nemělo by se na ně pohlížet jako na absolutní cíle pro jednotlivé projekty, ale spíše jako na široké indikace směru, kterým by se měl vyvíjet evropský průmyslový systém podporovaný zlepšeným regulačním prostředím. Tato klíčová akce je vztažena na všechny výrobní sektory, včetně příslušných služeb. Termín výroba pokrývá všechny činnosti v cyklu výrobku, včetně těžby surovin, návrhu životního cyklu výrobku, výroby, zpracování, konstrukce, distribuce, servisu a rekuperace koncových výrobků. Termín výrobek sahá od předzpracovaných surovin, přes polotovarové materiály, komponenty a systémy až po hromadně vyráběné nebo jednorázové koncové výrobky nebo struktury a související služby. Termín «produkt-služba» by měl být chápán jako fyzické produkty, které nabízejí kombinované nebo integrované související služby. Termín «Inovační výrobky,» v tomto kontextu neznamená, že mohl být navržen k financování jakýkoli vývoj inovačního výrobku nebo procesu. Priorita bude přikládána střednědobým až dlouhodobým 2 Časový horizont pro výzkum je obecně 6 až 10 let od zahájení projektu. V některých rychle se rozvíjejících oblastech a pro tradiční SME (malé a středně velké podniky) by se však mohlo považovat za dlouhodobý termín i šest (6) nebo i méně let. 3 Termínem «podstatné» se rozumí o více než 20-30% v krátkodobém horizontu nebo o více než 10% ročně v dlouhodobém horizontu. 9

10 činnostem technologického výzkumu, které budou splňovat kritéria popsaná v tomto programu. CÍLE VÝZKUMU Aby bylo možno posilovat nabídky projektů konzistentním přístupem řešení problémů, který je součástí Pátého rámcového programu, a efektivně přispívat ke společenskoekonomickým cílům definovaným v předchozím oddílu, provádí se rozlišení mezi: a) výzkumnými oblastmi: které určují klíčový prostředek pro dlouhodobé oblasti RTD, kde se požaduje významný pokrok u nových RTD; a b) cílenými výzkumnými akcemi (TRA), které definují priority RTD, na něž by měl být zaměřen RTD v rámci výzkumných oblastí a pro které se požaduje integrovaný přístup k řešení problémů. Z tohoto důvodu by měly být nabídky/návrhy projektů zpracovány tak, aby se vztahovaly k cílům uvedeným v rámci cílených výzkumných akcí. Výzkumná práce by měla zahrnovat a integrovat co nejvíce aspektů výzkumných oblastí. NÁVRHY PŘEDKLÁDANÉ V SOUVISLOSTI S PERIODICKÝMI VÝBĚROVÝMI KOLY, KTERÉ SE NEBUDOU VZTAHOVAT K CÍLENÝM VÝZKUMNÝM AKCÍM (TRA) SPECIFIKOVANÝM V DANÉM KOLE, BUDOU POVAŽOVÁNY ZA MIMO STANOVENÉ TÉMA I. VÝZKUMNÉ OBLASTI RTD oblasti klíčových akcí se vztahují ke kritickým problémům spojeným s výzkumem efektivity, získávání informací, přívětivosti k životnímu prostředí a organizace, v souvislosti se třemi hlavními fázemi životního cyklu průmyslové výroby. Hlavním úkolem je integrovat kompletní aspekty návrhu, výroby, provozu/využití a opětného využívání až do konce provozní životnosti, a to jak na technické, tak na organizační úrovni. Činnosti v oblasti RTD by měly spojovat, jak je to žádoucí, sociologické a organizační aspekty s klasickou prioritou technologického vývoje, přičemž by měly ponechávat na účastnících jejich konkretizaci, výběr a aplikaci. 1.1 Efektivní výroba, včetně návrhu, výrobních procesů a řízení Cílem je vyvinout evropské přístupy, inovační technologie a metodiky pro zlepšení konkurenceschopnosti, vedoucí ke zlepšení průmyslového výstupu v kombinaci produktů/služeb, vývoj zvýšené přidané hodnoty, kvality a reakce na trh a dosažení sníženého času pro zavádění na trh a obsah materiálů. Mikrotechnologie a nanotechnologie a strojírenství a též inovační průmyslové výrobky a systémy se zlepšenými výkonovými vlastnostmi po celou dobu životního cyklu jsou typickými příklady, které by měly být zvažovány v této oblasti : Integrovaný návrh "produktu-služby" Cílem je zvyšovat funkční hodnotu a hodnotu poskytovaných služeb, snižovat intenzitu materiálových nároků po celou dobu životnosti produktů, včetně výrobních a konstrukčních procesů a rovněž snižovat čas potřebný pro uvedení na trh u nových vysoce jakostních produktů. RTD by měl podporovat vývoj a aplikaci modelování, simulačních a návrhových technologií a rychlých technologií pro vytváření prototypů. Pozornost by se měla soustředit na snižování bariér mezi projektanty, uživateli a spotřebiteli a na podporu plně integrovaných kombinací "produktů-služeb". 10

11 1.1.2: Vyspělé výrobní a konstrukční technologie Cílem je vyvinout systematické přístupy pro vyspělé výrobní a konstrukční postupy, výrobní zařízení a vybavení, která budou poskytovat zlepšenou efektivitu zpracování, vyšší přesnost a spolehlivost při plném využití vlastností vyspělých materiálů a technologií. RTD by měl být zaměřen zejména na vysoce přesné technologie a metodiky, výrobu komplexních produktů, modularizaci a miniaturizaci výrobků, včetně výroby a montáže mikrosystémů : Bezpečná a spolehlivá prodloužená životnost výrobků a průmyslových systémů Cílem je rozšířit životnost a optimální provoz a použití výrobků, výrobních zařízení, průmyslových systémů a struktur prostřednictvím vývoje a integrace technologií a metodik, jako jsou nové programy údržby a oprav, kontrolní, monitorovací a zkušební systémy. Činnosti RTD by se měly soustřeďovat na nové technologie a metodiky pro posílení shody v oblasti bezpečnosti procesu, výrobku a výrobního systému a pro zlepšování nákladů na životní cyklus, spolehlivosti, možností servisu a jakosti. 1.2 Inteligentní výroba Cílem je zlepšovat výkonové parametry (zlepšená kvalita, menší spotřeba zdrojů) všech prvků evropského průmyslového prostředí prostřednictvím využití, integrace a aplikace inovačních technologií, včetně technologií informační společnosti (IST) ve výrobních a souvisejících logistických systémech. RTD by mělo brát zřetel na požadavky provozovatelů a zlepšené využití lidských zdrojů. Dané činnosti by se měly zaměřovat na tři oblasti pro využívání, aplikaci a integraci takových technologií : Návrh výrobků a systémů produktů-služeb Cílem je zaměřit se na poskytování flexibilních a interoperabilních systémů dodávky-výrobydistribuce pro kvalitní návrh výrobků a výrobních metod s orientací na zákazníka. Takové činnosti v oblasti RTD by měly podporovat digitální návrh životního cyklu produktu-služby a též vývoj konkurenceschopných výrobních systémů : Inteligentní výrobní procesy a zpracování Cílem je podporovat Evropské přístupy pro vývoj nové generace zařízení, strojního parku, nástrojů a vybavení. RTD by se měl vztahovat na rekonfigurovatelné a flexibilní výrobní prostředky, samostatné články, řídící on-line systémy a systémy managementu založené na znalostech, aby bylo možno zvyšovat výkonové parametry (zlepšená kvalita, minimalizace zdrojů) celkového výrobního systému : Monitorování a optimální využití průmyslových systémů Cílem je podpořit prodlouženou životnost a optimální využití struktur a průmyslových systémů prostřednictvím efektivních monitorovacích, údržbových a opravářských technologií. Výzkum by se kromě toho měl zaměřovat na průběžná měření a analýzu vlivů souvisejících procesů a výrobních systémů na zdraví, bezpečnost a životností prostředí při využití přístupů zaměřených na životní cyklus. 1.3 Ekoefektivní procesy a návrh Cílem je vytvořit a potvrdit globální přístupy k minimalizaci vlivu "úplného životního cyklu" procesů a produktů-služeb při zvážení všech podstatných prvků průmyslového systému sahajících od těžby přes výrobu až po odpadové hospodářství, s důrazem na procesy s intenzívním využíváním zdrojů a omezování a zhodnocování odpadu. Tyto činnosti by se měly soustředit na: 11

12 1.3.1: Ekoefektivní návrh výrobků a procesů Cílem je podpořit vývoj metodik, nástrojů a technologií, jež jsou kompatibilní s problémy udržitelného růstu, prostřednictvím zlepšeného návrhu, použití obnovitelných zdrojů a vývoje vyspělých řešení v oblasti procesového inženýrství. RTD by se měl zaměřovat na modelování, řídící strojírenství a na zvládnutí takových základních jevů, jako jsou mechanismy syntézy, katalýzy, separace a reakce. RTD by měl prosazovat orientaci na životní cyklus, minimalizaci využívání zdrojů a na celkovou koncepci průmyslového systému : Čistší procesy, výrobky a ekoefektivní technologie Cílem je hledat nové technologie a/nebo metodiky pro šetření zdrojů a redukci emisí, odpadních vod a jiného odpadu. RTD by se měl zaměřovat na ekoefektivní chemické procesové inženýrství, na vývoj čistších a méně náročných procesů, na použití obnovitelných surovin, na aplikaci nejlepších a čistých technologií pro zpracování surovin, výrobu, konstrukci, provoz a procesy údržby a na čistá alternativní řešení pro potlačení produkce odpadních vod a emisí : Regeneraci výrobků a recyklaci odpadu Cílem je vyvinout technologie a metodiky pro zlepšení demontážních postupů, regeneraci odpadu na místě a on-line způsobem včetně vývoje inovačních procesů pro zpracování, opětné použití a bezpečnou likvidaci odpadu. RTD by se měl systematickým přístupem zaměřovat na optimalizaci celého "hodnotového řetězce", tj. měl by se nejen vztahovat na výrobky, ale též na výrobní jednotky, struktury, vybavení a zařízení, stejně jako na monitorování vlivů, posuzování rizik a podporu prosazování regulačních předpisů. 1.4 Organizace výroby a práce Cílem je pohyb směrem k inovačním vysoce výkonným průmyslovým systémům, agilním síťově působícím podnikům v oblasti průmyslu a souvisejících služeb s vysokou orientací na zákazníka, včetně SME, s široce kvalifikovanou a vysoce motivovanou pracovní sílou, pracující v efektivním, bezpečném a příjemném pracovním prostředí, při respektování rozmanitosti a specifičnosti evropské společnosti a evropských výrobních tradic. V případě potřeby by měl příslušný RTD umožňovat tvůrcům politik vyvozovat závěry o takových otázkách, jako jsou budoucí průmyslové struktury nebo potřeby kvalifikace : Nové metody organizace a práce, zlepšení lidského kapitálu Cílem je vývoj nových organizačních a pracovních praktik spolu s vývojovými směry v oblasti průmyslových výrobků, procesů a služeb a v souvislosti s vhodným lidským kapitálem, kompetencí a schopnostmi. RTD by se měl vztahovat na metodiky a nástroje pro efektivní organizaci, management založený na znalostech a technologiích a na podporu úzké integrace a síťové spolupráce lidí, organizací a technologií, při respektování významu inovace/konkurenceschopnosti v souvislosti s lepšími metodami obstarávání a lepšími rozhodovacími nástroji : Přizpůsobení podniků a výroba orientovaná na lidský faktor Cílem je usnadňovat integraci nových forem pracovních organizačních postupů do výrobních procesů a zlepšovat plnění výrobních systémů. RTD by se měl soustředit na nové metodiky a nástroje, posilování inovačních schopností průmyslu a zlepšování společenskoekonomických aspektů, tj. vytváření vysoce kvalitních pracovních míst, posilování aspektu ochrany zdraví a bezpečnosti, ochrany pracujících a uspokojení z vykonávané práce. V tomto rámci by se měly zvažovat též vliv nových podnikatelských nápadů (v oblasti průmyslových produktů-služeb) a začlenění široce kvalifikované pracovní síly do pracovního procesu a organizací. 12

13 1.4.3: Znalosti, učení a řízení změn Cílem je vyvinout metodiky a technologie, zejména ty, které souběžně zlepšují ekologické a ekonomické parametry průmyslu, s podporou regulačních prvků tam, kde je to třeba. Výzkumné činnosti by měly napomoci posilovat schopnosti jednotlivců a organizací učit se, získávat schopnost rekvalifikace, přizpůsobovat se a měnit zaměření, při společném soustředění pozornosti na cíle v oblasti výroby, inovací, kvality života a zachování životního prostředí. RTD by měl rovněž podporovat přechod společnosti směrem k efektivní a udržitelné výrobě a spotřebě. Cíle KA1: Modernizace průmyslu, zlepšování jakosti, minimalizace využívání zdrojů Pět TRA: Pět cest směrem ke konkurenceschopnějšímu a udržitelnějšímu průmyslu "Produkty - služby" Moderní produktyslužby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů "Stroje" Výroba nové generace strojního vybavení, výrobních zařízení a systémů "Rozšířený podnik" Rozšířený výrobní podnik založený na znalostech "Moderní továrna" Výroba orientovaná na zákazníka, využívající vyspělé technologie, velmi agilní a směrující k nulovým odpadům "Infrastruktura" Bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba a občanská infrastruktura Výzkumná obast 1.1 Efektivní výroba Výzkumná obast 1.2 Inteligentní výroba Výzkumná obast 1.3 Ekoefektivní procesy a návrh Výzkumná obast 1.4 Organizace výroby a práce II. CÍLENÉ VÝZKUMNÉ AKCE (TRA) Je třeba, aby si přístup k řešení problémů charakterizující tento Rámcový program uchoval koncentraci na několik odpovídajících priorit. Koncentrace zdrojů a úsilí se dosáhne přes výběrová kola zaměřená na jasně stanovené cílené výzkumné akce (TRA) integrující výzkumné činnosti do výzkumných oblastí 1.1 až TRA "produkty-služby": Moderní produkty - služby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů Konkurenceschopný a udržitelný růst je přímo spojen se zvýšenou přidanou hodnotou u výrobků. Ohlédneme-li se za minulými dekádami, je možno předpokládat, že 75% produktů a služeb nadcházejících 15 let v dnešní době ještě neexistuje. Produkty se stávají komplexnějšími, neboť v sobě integrují materiál, mechanické, elektrické, elektronické komponenty a komponenty pro zpracování informací a poskytování služeb. Z tohoto důvodu je třeba systémových přístupů a střednědobého až dlouhodobého multidisciplinárního výzkumu, aby bylo zajištěno budoucí vedoucí postavení. Toho je možno dosáhnout pouze prostřednictvím souběžného zvažování různých komponent "produktu-služby" s optimalizací hmotných aspektů a též zlepšováním nehmotných prvků, jako jsou informace nebo získávání informací. Takový integrovaný a systematický výzkum s orientací na životní cyklus by podpořil 13

14 rychle rostoucí a dynamické trhy pro nové služby a miniaturizované výrobky charakterizované úsporou zdrojů a též příslušné výrobní technologie. Existuje potenciál prakticky ve všech sektorech sahajících od zákaznických produktů (služeb přes lékařské nástroje, umělé orgány, produkty související s informační společností, monitorování bezpečnosti, atd.) až po četné další aplikace v rámci tradičnějších sektorů. Činnosti by měly v první řadě přispívat k jasnému řešení problémů uživatelů prostřednictvím technologického výzkumu se zaměřením na: (a) zlepšení návrhových a projekčních nástrojů, výroby a organizace s důrazem na vývoj inovačních koncepcí pro produkty-služby s přidanou hodnotou; (b) řešení problémů souvisejících s vývojem nových miniaturizovaných systémů a integrací do výroby vyspělých mikrokomponent nebo nanokomponent. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé činnosti v oblasti RTD s multidisciplinárním, systematickým a strategickým výzkumným přístupem (viz oblasti 1.1 až 1.4). Zvláštní pozornost by se měla věnovat aspektům "odmaterializování" a životního cyklu budoucích produktů-služeb a mikrosystémů. Komplementární a integrované činnosti v oblasti výzkumu materiálů (viz cíle 5.1 až 5.7) mohou být rovněž potřebné, zejména v oblasti propojených technologií, nových funkčních materiálů nebo konstrukčních materiálů s větší přidanou hodnotou a "inteligentních" materiálů. Očekávané výsledky RTD by měly přispívat ve střednědobém až dlouhodobém hledisku k podpoře efektivního vývoje nových výrobků a procesů a tudíž i k vytváření nových trhů pro výrobní sféru a poskytovatele souvisejících služeb. Tato TRA je komplementární s klíčovou akcí 2 "dynamické konstelace hodnot" a s akční řadou "mikrosystémy" klíčové akce 4 a též s CPA10 programu IST. Vyvíjí se společně s obecnou činností "materiály a jejich technologie pro výrobu a transformaci" s možným společným posuzováním nabídek/návrhů. 1.6 TRA "stroje": nová generace strojního vybavení, výrobního zařízení a systémů pro výrobu V souvislosti s požadavky na nové produkty-služby, menší výrobní dávky a přísnějšími nároky uživatelů budou továrny budoucnosti potřebovat nové a efektivnější fyzické výrobní zařízení. Zvláštní pozornost by z tohoto důvodu měla být věnována vývoji nových koncepcí a inteligentních, uživatelsky přívětivých a vysoce spolehlivých a integrovaných strojních systémů a výrobních zařízení, což povede k rychlým dobám nastavení, vyšší modularitě, multiprocesům a snadnému překonfigurování. Nižší investiční náklady, snadná údržba, modernizace a rekuperace u takového zařízení budou dalším základním prvkem na cestě k cíli, kterým je udržitelný rozvoj. Rovněž dojde ke změně postavení dílenského pracovníka, což bude vyžadovat inovace u celkového návrhu pracoviště a též na úrovni rozhraní mezi člověkem a strojem (MMI). Zlepšování pracovních podmínek může umožnit lepší image průmyslu, zachování kvalifikačních schopností a též zvýšení produktivity. Specifické cíle v oblasti RTD by se proto měly zaměřovat na získávání znalostí a technologií pro novou generaci multifunkčních, efektivnějších a bezpečnějších strojů, výrobního zařízení a systémů pro výrobu při plnění stále přísnějších průmyslových požadavků. To by mělo zahrnovat zpracování, tvorbu a montáž i související technologie řízení a údržby se zaměřením na zlepšené pracovní prostředí (viz oblasti 1.1 až 1.4). Činnosti RTD by se měly zaměřovat na vývoj a případně též prezentaci: (a) nových koncepcí a kritických technologií pro ekoefektivní procesy, včetně multiprocesů a bezpečných výrobních systémů; (b) postupů, metodik a technologií pro efektivní a inteligentní návrh a inženýrství výrobních systémů, včetně spojení a komunikace mezi moduly, sestavování a výroby virtuálních prototypů; 14

15 (c) vědeckotechnických znalostí usnadňujících provozní aspekty a řízení změn v souvislosti s novou generací strojů. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé projekty RTD, které se obvykle vztahují na tři základní kroky, všechny z nich jsou zahrnuty v jednom samostatném projektu nebo v rámci koordinovaných projektů: vývoj technologií, vytyčování orientačních bodů/kritérií a jejich potvrzování a integrace technologií. Činnosti RTD v rámci této TRA by měly prokázat, že zajišťují efektivní zapojení mnoha sektorů koncových uživatelů a měly by za normálních okolností vést v dalším průmyslovém vývoji k podstatnému snižování času potřebného na návrh a předvýrobní etapu u daného zařízení. Zvýšení kvality a spolehlivosti a podstatné zlepšení u času potřebného ke zřízení/ nastavení a v oblasti provozní efektivity takových výrobních systémů by měly být rovněž centrem pozornosti při současném respektování významu sociální akceptovatelnosti (vliv nových pracovních metod). Tato TRA je komplementární ke klíčové akci 2 inteligentní pracoviště programu IST. 1.7 TRA "rozšířený podnik": rozšířený výrobní podnik založený na znalostech V současné době pro Evropu zjevně vyvstává nové paradigma: znalosti prostřednictvím elektronického podnikání. V tomto kontextu se jedná o široce kvalifikované a intenzivně síťově pracující podniky s velkou vědomostní základnou, které stojí v samotném srdci "výrobních systémů zítřka". Přesun k agilnějším průmyslovým podnikům se síťovým způsobem práce a zaměřený na zákazníka vyžaduje nejen technologickou inovaci, ale též pečlivou pozornost věnovanou organizaci. Potřeby RTD jsou spojeny s integrací síťových výrobních aktivit (virtuálních) s lepší logistikou uvnitř daného průmyslového zařízení i mimo něj, se zvýšením efektivity dodavatelských řetězců a výrobních sítí (včetně optimalizované integrace dodavatelů, zejména SME), s prosazováním evropské průmyslové základny (tj. management v oblasti vědomostí) a zlepšováním sociální přijatelnosti (např. management a organizace v oblasti životního cyklu, výzkum nových pracovních metod a produktů-služeb s orientací na lidský faktor). Za tímto účelem se tato TRA orientuje na integraci a aplikaci technologií informační společnosti pro efektivní management síťově pracujících výrobních podniků a nástroje managementu pro organizační změny (viz oblasti 1.1 až 1.4). Výzkumné návrhy se musejí vztahovat k celému rozšířenému hodnotovému řetězci u podnikového systému, který zahrnuje multikulturní infrastrukturu a/nebo infrastrukturu výroby soustředěné na několika místech. Střednědobé a dlouhodobé činnosti RTD používající určitý "přístup k řešení problémů" by se měly soustředit na vývoj následujících prvků: (a) nové a zlepšené metodiky a aplikace založené na příslušných aplikačních vybaveních orientované na usnadnění integrace návrhových a výrobních činností a na zlepšení logistického sledu u rozšířeného dodavatelského řetězce, přičemž bude brán zřetel na životnost výrobků a též na dopravní požadavky; (b) nástroje a metody pro posílený management lidských zdrojů, zákaznických potřeb a potřeb společnosti a znalostí v rozšířeném výrobním podniku. Vývoj nových výrobně orientovaných organizačních struktur (jako jsou virtuální výrobní společnosti) nové modely organizace práce a praktik (jako je souběžná výroba), management znalostí (např. kodifikace nebo obnovování znalostí) jsou některé z výzkumných priorit této TRA. Je důležité zdůraznit, že otázky výrobních znalostí by se měly též posuzovat za použití praktik spočívajících ve vytyčení orientačních bodů/kritérií založených na historických, společenskoekonomických a geopolitických studiích a posuzujících přijímání změn u průmyslových organizací. RTD by měl být prováděn v úzké součinnosti mezi předními organizacemi v oblasti technologií a velkými uživatelskými skupinami. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé otázky orientované na podporu evropskému průmyslu, aby se mohl přizpůsobovat změnám, aby docházelo ke snižování 15

16 celkových výrobních nákladů a času potřebného pro uvedení na trh, ke zvýšení celkové kvality a efektivity při zajištění optimálního používání zdrojů. Vytvoření rozšířených výrobních podniků založených na znalostech, bude požadovat vývoj a používání nástrojů a metod, které využívají přístup v reálném čase nebo téměř v reálném čase, interakci, přenos a archivování dat umožňujících opětné využívání znalostí pro zlepšování podnikových procesů. Práce v rámci této TRA je komplementární s činnostmi prováděnými v KA2 "udržitelná mobilita a intermodalita" a v KA2 programu IST se zaměřením na management znalostí a "smart" organizace. 1.8 TRA "moderní továrna": zákaznicky orientovaná agilní výroba využívající vysoké technologie a směřující k nulovým odpadům Návrh ekoefektivních výrobních systémů pro produkty-služby s vysokou přidanou hodnotou je rovněž určitým klíčovým faktorem pro konkurenceschopný a udržitelný růst a též pro vytváření nového image průmyslu, atraktivnějšího pro budoucí pracovní sílu. Výzkum by měl vést podniky na cestě k vyšší přidané hodnotě a čistší výrobě, včetně technologií pro monitorování a on-line úpravu a též včetně metod pro kodifikaci znalostí a měření výkonových parametrů a vlivů životního cyklu u průmyslových systémů. Konkurenceschopného a udržitelného růstu bude možno dosáhnout pouze prostřednictvím podstatných úprav ve výrobních modelech a v modelech spotřeby. Po výrobním průmyslu se požaduje, aby uznával a chápal potřeby zákazníků a společnosti a aby efektivně produkoval požadované zboží v požadovaných množstvích s příslušnou jakostí za snížené náklady. Konkurenční úspěch evropských podniků závisí na jejich schopnosti anticipovat a lépe reagovat na tyto potřeby. Rovněž by při vyhledávání průmyslových výrobních postupů směrujících k nulovým odpadům měly být rozvíjeny intenzívní symbiózní interakce takovým způsobem, aby vedly ke zlepšování využití zdrojů ve všech etapách jejich životního cyklu. Střednědobé až dlouhodobé činnosti RTD v rámci této TRA (viz oblasti 1.1 až 1.4) by se proto měly orientovat na posilování vědeckotechnické základny na podporu průmyslové konkurenceschopnosti založené na zlepšené kvalitě a pružnosti, přívětivosti k životnímu prostředí a bezpečnosti. Činnosti v rámci této TRA by se měly pokusit o integraci výzkumných přístupů na podporu nových schémat návrhů a výroby v oblasti vyspělých technologií. Zvláště by měla být kladena pozornost na problémy tradičních sektorů (podporovaných inovačními integrovanými přístupy modernizujícími výrobu konečných produktů a též jednotlivých dílčích celků, komponent a souvisejícími službami). Zkracování času potřebného pro cestu k uvedení na trh a zaváděcí doby v rámci výrobního cyklu jsou další oblastí pozornosti. Je samozřejmé, že zatímco se jednotlivé návrhy budou zaměřovat na zlepšenou pružnost a efektivitu, měly by rovněž jasně zvažovat průmyslové ekologické koncepce. Zejména by mělo být zajištěno další šetření přívětivosti k životnímu prostředí a též případné společenskoekonomické vlivy. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé činnosti RTD zaměřené na vývoj a případně též prezentaci: (a) Postupů, metodik a technologií pro efektivní a inteligentní návrh průmyslových závodů, včetně modelování a simulačních nástrojů pro "virtuální" a "digitální" továrny a též příslušný inženýrink se zaměřením na agilní celkovou tovární organizaci; (b) Postupů, metodik a technologií pro čistou, bezpečnou, efektivní a inteligentní výrobu a produkci, při zvážení celkového továrního a místního prostředí a systémů integrovaného managementu, posuzování nebezpečí a rizik po dobu životnosti (zjišťování, redukce, zabránění, management), monitorování, údržbu, prevenci odpadů, kontroly bezpečnosti a integrity, posuzování jakosti nebo plnění; 16

17 (c) Vědeckotechnické (včetně sociologických) znalosti usnadňující vývoj příští generace ekoefektivních výrobních systémů a též proces integrace a intenzifikace 4 a celoživotního procesu vzdělávání v oblasti výrobních organizací. Střednědobé až dlouhodobé výzkumné činnosti by rovněž měly být doplňovány výzkumem orientovaným na provozní a řídící otázky týkající se výroby, zaměření na odstraňování překážek pro modernizaci, jako je například posilování zlepšené organizace výroby a práce a též vývoj nových schopností. Kdykoliv to bude možné, bude podporován výzkum napříč různými sektory s multidisciplinárními přístupy. Činnosti by měly zahrnovat v případě potřeby též přednormativní práce a/nebo vytyčování orientačních bodů/kritérií. Očekávané výsledky RTD by měly demonstrovat, že budou významným způsobem přispívat, po dalším průmyslovém vývoji, ke zlepšování celkové kvality hromadné výroby a ke snižování nákladů na návrhy a výrobu. RTD by měl rovněž přispívat k vývoji výrobních procesů s efektivním využitím zdrojů a podstatným snížením objemu odpadů a emisí znečišťujících látek a též k zajištění bezpečnosti a životního prostředí na dalších 20 let při zkoumání celkových pozitivních ekologických přínosů. Jinými slovy, odsud plyne, že RTD v rámci této TRA by měl podporovat posilování udržitelných pracovních míst a zařízení a pomáhat při reakci na nové výrobní modely na evropské úrovni. 1.9 TRA "infrastruktura": bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba Budovy a infrastruktura hrají klíčovou roli při podpoře udržitelného hospodářského růstu a mají velmi přímý vliv na vytváření bohatství a kvality života v EU. Cílem TRA je podporovat dlouhodobou inovaci ve vztahu k návrhu, konstrukci, údržbě, provozu, obnov a modernizace takových průmyslových produktů. Celkovým cílem je orientace na kvalitu, efektivitu, bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost (viz oblasti 1.1 až 1.4), pokud možno nějakým integrovaným způsobem. Zvláštní pozornost by měla být věnována síťovým činnostem v oblastech s vysokou společenskou hodnotou, jako je například seismické inženýrství, požární bezpečnost, inženýrství v oblasti bezpečnosti práce, renovace, atd. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé výzkumné činnosti zahrnující vývoj a/nebo demonstraci technologií se zaměřením na: (a) Nástroje pro návrh, modelování a simulaci v oblasti provozní efektivity, ochrany zdraví, bezpečnosti a spolehlivosti při vytváření prostředí, se zvážením nebezpečí a rizik a jejich posouzením (zjištění, omezení, eliminace, management) a s integrací analýzy životního cyklu. (b) Konstrukční/stavební a obnovovací procesy se zlepšenou kvalitou z hlediska efektivního využití nákladů a zkrácení dodávek lhůt, úsporou nákladů na údržbu, spotřeby energie, omezením znečišťování (včetně hlukových emisí), zlepšení v oblasti zdravotních rizik a úrazů. (c) Monitorování a údržbu se zajištěním bezpečnosti a efektivity prostřednictvím managementu zařízení a automatizovaných on-line systémů a též prostřednictvím bezpečnostních kontrol a kontrol zaměřených na integritu zařízení, posuzování jakosti a výkonových parametrů. Tato TRA pokrývá všechny etapy v životnosti staveb 5. Měla by se zaměřovat na vliv na zdroje, životní prostředí a společnost obecně. Pozornost je nutno věnovat širokému zapojení koncových uživatelů a vlastníků v oblasti výzkumných činností. 4 Priorita je přikládána recyklaci nebo regeneraci v rámci továrního výrobního cyklu zaměřeného na nulovou produkci odpadů. Vezměte laskavě na vědomí, že oblast off-line regenerace, tj. recyklace výrobků na konci životnosti nebo technologie pro zpracování odpadů, nejsou prioritou pro projekty RTD. 5 Termín stavba zahrnuje občanskou infrastrukturu, včetně inženýrských sítí, tj. budovy, silnice, mosty, tunely a podzemní zařízení, přehrady, systémy pro zpracování odpadů, skládky a úložiště odpadů, apod. 17

18 Činnosti v rámci této TRA jsou komplementární s obecnými technologiemi "materiálů a jejich technologií pro výrobu a transformaci" a též s klíčovou akcí 2 "udržitelná mobilita", s klíčovou akcí 4 programu EESD ("Město zítřka a kulturní dědictví"; viz a s klíčovou akcí 1 programu IST ("Systémy a služby pro občana"; viz které se týkají bezpečnosti dopravy. STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO PROSINEC 2000 Bude se jednat o poslední periodické kolo pro KA1; zůstane otevřené do 15. května Toto výběrové kolo bude otevřeno všem pěti TRA, jak je popsáno výše pro projekty RTD, tématické sítě a dohodnuté akce. Kromě normálních projektů se podporují též velké projekty zaměřené na snižování rizik souvisejících s aplikací inovačních technologií a zahrnutím (kde to bude třeba) vývoje, vytyčování orientačních bodů/kritérií a ověřování technologií. Za normálních okolností by se mělo postupovat způsobem, který integruje technologie, otázky materiálů a nehmotných položek, různé obory, výzkumné činitele a uživatele výzkumu, různé způsoby (např. RTD, síťový přístup, školení) a zdroje financování (např. synergie mezi národními programy a v rámci těchto programů) pro řešení společných problémů a zajištění celkové efektivity. Podporuje se velká účast SME, buď prostřednictvím účasti na provádění výzkumu nebo prostřednictvím účasti v uživatelských skupinách. Očekává se, že takové projekty budou projekty větší velikosti, než je průměrná velikost projektů RTD 6. Tyto projekty jsou zvláště vhodné pro orientaci na celoevropské problémy a technickou komplexnost náležející k vývoji nových produktů nebo služeb, příští generaci strojů a k vývoji moderní továrny. Uchazeči jsou silně odrazováni od projektů, včetně demonstračních a kombinovaných projektů, zabývajících se nízkým rizikem, rozšiřujícím výzkumem založeným na vlastních řešeních, které nebudou vykazovat jasný příspěvek k velkému rozšíření inovačních řešení a budou znamenat prospěch pouze pro účastníky projektu. * * * Výběrové kolo TRA vyžadující návrhy/nabídky s co nejširším multidisciplinárním přístupem nebude podporovat návrhy zabývající se tématy u těch oblastí, kde jsou k dispozici opatření pro podporu přes jiné programy nebo klíčové akce. Například návrhy směřující do energetického a elektrárenského sektoru by měly být orientovány na tématický program 4 "Energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj" a návrhy, které se zabývají specifickými městskými aspekty skupin budov, by měly být orientovány na klíčovou akci "Město zítřka a kulturní dědictví". Kde to bude žádoucí a v rámci priorit pokrytých daným výběrovým kolem se podporuje intenzivnější využívání ICT příští generace pro zlepšování plnění a managementu výzkumu. Návrhy zahrnující využití vysoce kapacitního počítačového zpracování, síťových metod práce sdílení dat a ukládání dat se rovněž těší podpoře. Příklady aplikací jsou plánování a projektování v (téměř) reálném čase a modelování a simulace o vysoké přesnosti. Připomíná se, že výběrové kolo pro IMS (inteligentní výrobní systémy) bude znovu otevřeno do září 2001 pro projekty RTD a tématické sítě. Vezměte laskavě na vědomí, že dané návrhy by měly mít "meziregionální" dimenzi (viz specifické informace k IMS). 6 Průměrné financování z prostředků Evropského společenství pro jednoduchý projekt v oblasti RTD dosahovalo v minulosti kolem 1,8 mil. euro. Velké projekty jsou definovány v posuzovací příručce jako projekty, jejichž celkové náklady přesahují 10 mil. euro. 18

19 KLÍČOVÁ AKCE 2: UDRŽITELNÁ MOBILITA A INTERMODALITA SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Ve srovnání s jinými klíčovými akcemi tohoto programu je tato klíčová akce orientována převážně na vytyčenou politiku a z tohoto důvodu ospravedlňuje podrobnější definici cílů a podrobnějšího přímého zapojení tvůrců politik z členských států 7. Klíčovým problémem je, jak se vyrovnat se zvýšenou poptávkou po dopravě na straně jedné a potřebou omezit její dopad na fyzické, společenské a lidské životní prostředí na straně druhé, a jak snížit dopravní intenzitu jakožto faktor hospodářského růstu. Tato klíčová akce nabízí příležitost pro zapojení všech zainteresovaných stran do řešení tohoto problému a do posilování inovace v dopravním sektoru podporou použití nových technologií, vývojem nových služeb a poskytováním nových koncepcí a politik. Tato klíčová akce se sama zakládá na přístupu integrovaných systémů k dopravě. S tím, jak silniční, železniční, vodní a letecká doprava prochází různými etapami vývoje, bude i nadále nezbytné zajišťovat jejich optimalizaci z hlediska skladby různých druhů dopravy. Velký důraz však bude kladen na posilování integrace mezi různými druhy dopravy vzhledem k infrastruktuře, provozům, službám, postupům a regulacím/předpisům. Jinými slovy platí, že je třeba posilovat intermodalitu za účelem umožnění lepšího využívání stávajících kapacit. Tato klíčová akce pomůže Unii dále rozvinout a realizovat cíle Společné dopravní politiky 8 a cíle národních dopravních politik: podpora udržitelnosti dopravy z hospodářského, sociálního a ekologického hlediska; posilování efektivity a kvality dopravních systémů a služeb; zlepšování bezpečnosti a bezpečí a optimalizace lidské role a působení. Tato akce bude rovněž podporovat další politiky/koncepce Společenství v takových oblastech, jako jsou energetika, průmysl, životní prostředí, zaměstnanost a koheze a bude bojovat proti podvodům v koordinaci s dalšími klíčovými akcemi, jak je načrtnuto v rámci oddílu E tohoto pracovního programu. V oblasti udržitelnosti je cílem prosazování dlouhodobé rovnováhy mezi rostoucí poptávkou po mobilitě na straně jedné a nezbytností respektovat ekologická, bezpečnostní a společenskoekonomická omezení na straně druhé. Některé parametry pro řízení činností této klíčové akce by měly umožňovat dopravnímu sektoru, aby přispíval k realizaci ambiciózních norem pro kvalitu ovzduší a hluk takovým způsobem, který je efektivní z hlediska nákladů, a též by měly umožňovat snižování růstu dopravních emisí CO 2 a též k posilování přitažlivosti a přístupnosti udržitelnějších druhů dopravy, jako je železniční doprava, říční doprava a krátká přímořská doprava, a k nárůstu využívání veřejné dopravy. V oblasti zvýšené efektivity a kvality je cílem zlepšit celkovou nákladovou efektivitu a fungování dopravních provozů a infrastruktury. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak co nejlépe integrovat příslušné výhody všech druhů dopravy tak, aby došlo k zajišťování služeb "z domu do domu", a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Některé parametry by se měly zaměřovat například na významné omezení dopravních zácep na dopravních sítích do roku 2010; na snížení průměrné prahové životaschopnosti pro intermodální nákladní cesty v Evropské unii z přibližně 500 km na 200 km do roku 2010; na podporu politiky Společenství v oblasti zpoplatňování dopravy v Evropě a na integraci informačních technologií a satelitních navigačních a vyhledávacích systémů druhé generace v dopravním sektoru. 7 V souladu s pravidly pro účast a rozšiřování a opatřením evropské komise pro jejich realizaci mohou členské státy a přidružené země získat přístup, po předložení odůvodněného požadavku, k užitečným znalostem, které jsou vytvářeny činnostmi v oblasti RTD v rámci této klíčové akce a příslušného vytváření politiky/koncepce. 8 Referenčními dokumenty k Společné dopravní politice jsou "Budoucí vývoj Společné dopravní politiky na cestě k rámci Společenství pro udržitelnou mobilitu" z prosince 1992 (COM(92)494) a Sdělení o "Společné dopravní politice; udržitelné mobilitě; perspektivách pro budoucnost" z prosince 1998 (COM(98)716). 19

20 V oblasti bezpečnosti, bezpečí a lidských faktorů je cílem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a přívětivosti k uživateli za přijatelné náklady pro jednotlivého uživatele i pro společnost. Parametry, které budou brány v úvahu, zahrnují vývoj a podporu použití nových technologicky orientovaných nástrojů a nástrojů orientovaných na chování se zřetelem na snižování počtu, závažnosti a vlivů dopravních nehod, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska zabránění znečišťování. Tyto parametry by měly též významným způsobem snížit celkový počet smrtelných a jiných vážných nehod, zejména u silniční dopravy a měly by zlepšit pocit bezpečí u cestujících a snížit ztráty nebo škody u zboží. CÍLE VÝZKUMU Tři cíle v oblasti RTD této klíčové akce, které přispívají k dosažení cíle politiky udržitelné mobility, odrážejí všechny tři hlavní komponenty moderního integrovaného dopravního systému: (i) regulační a odpovědný rámec odrážející společenskoekonomické cíle; (ii) interoperabilní infrastrukturu, která umožňuje provoz atraktivních a efektivních dopravních prostředků, které jsou přívětivé k životnímu prostředí; (iii) modální a intermodální systémy pro řízení provozů a poskytování služeb. Společenskoekonomické scénáře Infrastruktura a rozhraní s dopravními prostředky Management dopravy Kvantitativní nástroje pro rozhodování Rozvoj infrastruktury a údržba Řídící síly v dopravě Životní prostředí Politiky/koncepce pro udržitelnou mobilitu Bezpečnost Bezpečí Lidské faktory Systémy managementu dopravy Doprava a služby v oblasti mobility GNSS druhé generace 2.1 Společenskoekonomické scénáře pro mobilitu lidí a zboží Cílem je vyvinout strategie a nástroje pro řízení dopadu hospodářského, společenského, politického, demografického a technologického vývoje na poptávku po mobilitě a na dopravní politiky. Výzkum poskytne stavební bloky pro podporu evropského strategického rozhodování a informační systém v oblasti dopravy pro tvůrce politik, úřady, průmyslovou sféru a provozovatele. Uvedené tři hlavní stavební bloky jsou kvantitativní nástroje, znalosti o dnešních a zítřejších hnacích silách v dopravě a efektivní politiky. Tyto základní nástroje pro podporu rozhodování budou poskytovat klíče k dalšímu zjemnění a zoperativnění koncepce udržitelné mobility pro další vývoj integrovaných dopravních systémů ve specifickém evropském kontextu : Kvantitativní nástroje pro rozhodování Aby bylo možno anticipovat, orientovat se a reagovat na potřeby mobility, je nutno, aby dopravní modely byly dále zjemněny a rozvinuty tak, aby vysvětlovaly a prognózovaly cestovní a dopravní rozhodnutí uživatelů spolehlivým způsobem. Rovněž budou muset umožňovat vyhodnocení dopadu různých dopravních politik a vývojových směrů z hlediska hospodářských efektů, zaměstnanosti, životního prostředí, bezpečnosti a koheze tak, aby bylo možno provádět rozsáhlá posouzení. Zejména modely a další vyhodnocovací nástroje budou navrženy tak, aby usnadňovaly stanovení priorit v dalším rozvoji Transevropských sítí a vypracování dalších prvků Společné dopravní politiky. 20

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více