Pracovní program Growth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní program Growth 2001-2002"

Transkript

1 Pracovní program pro akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje na podporu "konkurenceschopného a udržitelného růstu" Podrobnosti o cílech a prioritách v oblasti výzkumu a technologického vývoje Pracovní program Growth Tato verze Pracovního programu Growth nahrazuje vydání z března 1999 a prosince 1999 Vydání z prosince

2 OBSAH O TOMTO VYDÁNÍ Z PROSINCE A. ÚVOD 8 B. KLÍČOVÉ AKCE 9 KLÍČOVÁ AKCE 1: INOVAČNÍ VÝROBKY, PROCESY A ORGANIZACE...9 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 9 CÍLE VÝZKUMU 10 I. VÝZKUMNÉ OBLASTI Efektivní výroba, včetně návrhu, výrobních procesů a řízení Inteligentní výroba Ekoefektivní procesy a návrh Organizace výroby a práce 12 II. CÍLENÉ VÝZKUMNÉ AKCE (TRA) TRA "produkty-služby": Moderní produkty - služby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů TRA "stroje": Nová generace strojního vybavení, výrobního zařízení a systémů pro výrobu TRA "rozšířený podnik": Rozšířený výrobní podnik založený na znalostech TRA "moderní továrna": Zákaznicky orientovaná agilní výroba využívající vysoké technologie a směřující k nulovým odpadům TRA "infrastruktura": Bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba 17 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO PROSINEC KLÍČOVÁ AKCE 2: UDRŽITELNÁ MOBILITA A INTERMODALITA...19 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 19 CÍLE VÝZKUMU Společenskoekonomické scénáře pro mobilitu lidí a zboží Infrastruktury a jejich rozhraní s dopravními prostředky a systémy Modální a intermodální systémy managementu dopravy 24 STRATEGIE 26 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO Z ČERVNA KLÍČOVÁ AKCE 3: POZEMNÍ DOPRAVA A NÁMOŘNÍ TECHNOLOGIE...30 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 30 VÝZKUMNÉ CÍLE 32 I. VÝVOJ KRITICKÝCH TECHNOLOGIÍ Kritické technologie pro silniční a železniční dopravu Kritické námořní technologie 32 II. TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 33 2

3 3.3 TP 1: Nové koncepce vozidel pozemní dopravy; efektivita moderních systémů TP 2: Moderní koncepce pro lodě a plavidla; konkurenceschopná stavba lodí TP 3: Moderní návrh a výroba pro silniční vozidla TP 4: Udržitelný a modulární vlak TP 5: Bezpečná efektivní a ekologicky přívětivá plavidla a plošiny TP6: Efektivní interoperabilita a překládka 34 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU KLÍČOVÁ AKCE 4: NOVÉ PERSPEKTIVY V AERONAUTICE...36 SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 36 VÝZKUMNÉ CÍLE 37 I. VÝVOJ KRITICKÝCH TECHNOLOGIÍ : Snižování nákladů na vývoj letadel a zkracování doby pro uvedení na trh : Zlepšování efektivity letadel : Zlepšování ekologické přívětivosti letadla : Zlepšování provozních schopností a bezpečnosti letadel 40 II. TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TP 1: Nízkonákladové, nízkohmotností primární konstrukce TP 2: Efektivní a ekologicky přívětivý letecký motor TP 3: Nová konfigurace letadel s rotačním křídlem TP4: Nezávislejší letadla v budoucím systému managementu letecké dopravy TP 5: Letadla s optimalizovaným pohonem TP 6: Letadla s nízkým externím hlukem TP 7: Přívětivé prostředí kabiny letadla TP 8: Moderní konfigurace křídel TP 9: Integrované a modulární elektronické systémy letadel 44 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ VÝBĚROVÉ KOLO VYHLÁŠENÉ V PROSINCI STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU C. OBECNÉ ČINNOSTI 46 OBECNÁ ČINNOST 1A: MATERIÁLY A JEJICH TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A TRANSFORMACI...46 ODŮVODNĚNÍ A SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE 46 VÝZKUMNÉ CÍLE : Obecné technologie materiálů : Vyspělé funkční materiály : Udržitelná chemie : Rozšiřování mezních hodnot a trvanlivosti materiálů 47 OBECNÁ ČINNOST 1B: NOVÉ A ZLEPŠENÉ MATERIÁLY A VÝROBNÍ TECHNOLOGIE V OBLASTI OCELI...48 ODŮVODNĚNÍ, SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ A VÝZKUMNÉ CÍLE 48 3

4 5.5 Výroba železa a oceli: Lití oceli, válcování oceli a postupné zpracování Využití oceli 48 STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO Z PROSINCE OBECNÁ ČINNOST 2: MĚŘENÍ A TESTOVÁNÍ...49 ODŮVODNĚNÍ A SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE 49 VÝZKUMNÉ CÍLE Nástroje Metodiky pro měření a zkoušky Podpora vývoje certifikovaných referenčních materiálů (CRM) 51 STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ PERIODICKÉ KOLO Z PROSINCE STRATEGIE A PRIORITY PRO VÝBĚROVÉ PERIODICKÉ KOLO VYHLAŠOVANÉ V ČERVNU D. PODPORA PRO VÝZKUMNOU INFRASTRUKTURU 53 CÍLE Podpůrné činnosti pro zařízení středního a velkého rozsahu Vytváření virtuálních institutů Referenční databáze Měření a infrastruktura managementu jakosti 53 STRATEGIE A PRIORITY 53 E. REALIZACE PROGRAMU 54 VÝBĚROVÁ KOLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ/NABÍDEK 54 Periodická kola 54 Otevřená kola 54 Vyhrazená kola 54 ZPŮSOBY 54 Projekty v oblasti RTD, demonstrační projekty a kombinované projekty v oblasti RTD a demonstrací 54 Specifická opatření pro SME 55 Sdružení Marie Curie pro školení a výcvik 56 Stipendia INCO 56 Koordinační činnosti 56 Doprovodná opatření 56 POZNÁMKA K AKČNÍMU PLÁNU E-EUROPE 58 PARTNERSTVÍ 58 KOORDINACE PROGRAMU 58 F. REALIZAČNÍ MAPA 60 Tabulka F.1 Rozpočet pro výzkumnou oblast 60 Tabulka F.2 Indikativní kalendář a rozpočty pro periodická výběrová kola 60 4

5 Tabulka F.3 Indikativní kalendář a rozpočty pro otevřená výběrová kola 61 Tabulka F.4 Indikativní kalendář a rozpočty pro vyhrazená výběrová kola 62 Tabulka F.5 Priority a indikativní rozpočty pro periodické kolo vyhlášené v prosinci Tabulka F.6 Priority a indikativní rozpočty pro periodické kolo v červnu G. KRITÉRIA PRO VÝBĚR 66 Příloha: Rejstřík 67 5

6 O TOMTO VYDÁNÍ Z PROSINCE 2000 Třetí vydání pracovního programu GROWTH (RŮSTU) 1 nahrazuje vydání z března 1999 a prosince Tato verze bude v platnosti až do konce Programu konkurenceschopného a udržitelného růstu. Toto vydání stanovuje strategii a priority pro zbývající výběrová kola Programu a zejména pro poslední dvě periodická kola (publikace je plánovaná na 15. prosince 2000 a 1. června 2001) a pro probíhající otevřená kola. V případě vyhrazených výběrových kol jsou témata, na která je možno předkládat nabídky, uvedena v aktuálním kole (jedno takové kolo se plánuje na 15. října 2001; je možné, že bude ještě přidáno další kolo, které bude specificky zaměřeno na bezpečnost potravin). Změny srovnávané s předchozím vydáním se týkají cílů některých akcí a rovněž způsobů a harmonogramu a obsahu budoucích výběrových kol pro posouzení nabídek. Některé z nejvýznamnějších změn u popisu činností: Klíčová akce 1: Nové zaměření Cílené výzkumné akce Klíčová akce 2: Nová strategie Klíčová akce 4: TP 7 a TP 8 nově definováno; důraz na oblasti a Materiály: Zaměření na dlouhodobé problémy Podpora výzkumné infrastruktury: Lepší zaměření definice virtuálních institutů; priorita pro cíle 7.2, 7.3 a 7.4 Významné změny v realizaci programu: doporučení (vztahující se na všechny druhy projektů) spočívající ve využívání nových příležitostí, které nabízejí informační a komunikační technologie; pro KA1 a materiály je poslední kolo uzavřeno též pro tématické sítě/dohodnuté akce (TN/CA); pro KA2, TN/CA se musejí nabídky vztahovat k cílům specifikovaným v daných kolech; kolo plánované na prosinec 2000 bude otevřeno do 30. března 2001 pro KA4 a do 15. května 2001 pro KA1 a Materiály (datum uzavření pro jiné činnosti zůstává stanoveno na 15. března 2001). Oblasti otevřené pro každé periodické kolo pro předkládání nabídek: Tyto oblasti jsou v několika případech odlišné od toho, co bylo předpokládáno v oddílu "Priority plánované pro budoucí periodická kola" ve vydání prac. programu z prosince Níže je uvedena tabulka představující souhrnný přehled (RTD&D: RTD (výzkum a technologický vývoj), demonstrační a kombinované projekty; TN/CA: tématické sítě a dohodnuté akce) a viz text a tabulky F-5 a F-6, kde jsou uvedeny další podrobnosti. Prosinec 2000 Červen 2001 KA1 TRA 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Uzavřeno KA2 KA3 KA4 Cílené akce CIVITAS a GALILEO RTD&D: CLOSED. TN/CA: všechny cíle. RTD&D: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.11, 4.12 TN/CA: všechny cíle Mat. všechny cíle (zaměření na nano-technologie) Uzavřeno Cílená akce SMART RAIL a priority k 2.1, 2.2 a 2.3 RTD&D: 3.1, 3.2, TP1, TP6 TN/CA: všechny cíle. RTD&D: UZAVŘENO. TN/CA: všechny cíle. 1 Elektronická verze tohoto pracovního programu, spolu se všemi dalšími nezbytnými informacemi pro předkládání návrhů, je k dispozici na internetových stránkách CORDIS a na domovské stránce GROWTH 6

7 M&T RTD&D: 6.1.2, 6.1.3, TN/CA: všechny cíle RTD&D: UZAVŘENO. TN/CA: všechny cíle. Uživatelé by si měli podrobně prostudovat text dokumentu, aby bylo zajištěno, že budou brát v úvahu všechny změny, které na ně mohou mít vliv. 7

8 A. ÚVOD Činnosti RTD&D by měly napomáhat při přípravě vytváření politik/koncepcí, při přípravě průmyslového sektoru a sektoru souvisejících služeb na výzvy nového milénia a měly by vytvářet určitou strategickou vizi pro výzkum ve všech sektorech napříč Evropou. Budou se zaměřovat na jasně stanovené potřeby a na zlepšování informací dostupných tvůrcům politik/koncepcí a týkajících se důsledků technologických a organizačních změn, příležitostí pro opatření v oblasti politik/koncepcí a jejich efektivity. Struktura programu známého jako "konkurenceschopný a udržitelný růst" poskytuje podporu systémovému přístupu a skládá se ze tří prvků: (i) Skupina čtyř klíčových akcí orientovaná na řešení jasně stanovených společenskoekonomických problémů rozvojem kritických technologií nebo metodik a shromažďování, bude-li to žádoucí, malých a velkých výzkumných a demonstračních projektů průmyslové, základní nebo aplikované povahy nebo případně vznikajících v důsledku přijímané politiky/koncepce, které se budou zaměřovat na specifické a strategické společné problémy: inovační výrobky, procesy a organizace udržitelná mobilita a intermodalita pozemní doprava a námořní technologie nové perspektivy v aeronautice Tyto akce budou v sobě spojovat úsilí vyvíjené v různých výzkumných oblastech (např. materiály, chemie, fyzika, aplikace informačních technologií, čisté technologie, lidské faktory, společenskoekonomický výzkum a též školení nebo doprovodná opatření) se zaměřením na dosažení příslušných cílů. Dosažení určité kritické meze bude podstatným prvkem pro získání konkrétních a viditelných výsledků v oblasti RTD. To by v případě potřeby vyžadovalo mobilizaci národních zdrojů a zdrojů Společenství, zejména prostřednictvím výběrových kol na předkládání nabídek projektů cílených na priority v oblasti LTD a spouštěných v těchto klíčových akcích, aby bylo možno soustředit a lépe koordinovat úsilí v oblasti RTD na strategické evropské cíle, včetně přednormativního výzkumu orientovaného na podporu standardizace. (ii) RTD v oblasti generických technologií pomáhá vytvářet vědeckotechnologickou základnu a rovněž kvalifikovaný lidský kapitál v kritických oblastech a poskytuje podporu inovačním procesům v široké řadě aplikací: materiály a jejich výroba a transformace nové materiály a výrobní technologie v oblasti oceli měření a testování (iii) Podpora pro efektivnější využití stávajících výzkumných infrastruktur pro poskytnutí atraktivního síťového prostředí v oblastech, na které se vztahuje tento program. Činnosti budou integrovány a koordinovány podle potřeby, v rámci a mezi různými klíčovými a generickými akcemi a též v souvislosti s dalšími programy FP5 (Rámcový program č. 5), s programy JRC (Společné výzkumné centrum) a s národními programy. To by mělo poskytovat mechanismy, s jejichž pomocí mohou zainteresované strany, včetně průmyslu, veřejných orgánů a výzkumné obce spolupracovat při řešení společných strategických problémů. 8

9 B. KLÍČOVÉ AKCE KLÍČOVÁ AKCE 1: INOVAČNÍ VÝROBKY, PROCESY A ORGANIZACE SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Konkurenceschopný průmysl budoucnosti by měl hrát klíčovou roli v přispívání k udržitelnému rozvoji prostřednictvím omezování materiálové složky výrobků při současném zvyšování hodnoty služeb, které poskytují, a prostřednictvím inovačních, bezpečnějších a čistších procesů, produktů-služeb s nižší intenzitou v oblasti přírodních zdrojů. Rovněž by měla být soustředěna pozornost na nové metody organizace výroby, služeb a logistiky, které povedou ke snižování nákladů, zkrácení doby potřebné k uvedení na trh, doby pro zavádění do praxe a budou znamenat zlepšené využití lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že průmyslová ekonomická síla je ve stále větší míře obsažena v úzkých síťových propojeních mezi firmami, organizacemi a institucemi, je nutno cíle výzkumu zvažovat nejen v rámci jednotlivých závodů, konstrukčních středisek nebo průmyslových oborů, ale též přes rozšířený hodnotový řetězec vycházející z oblasti surovin a směřující k produktům-službám pro koncové využití. Indikativní střednědobé až dlouhodobé cíle 2, k nimž by tato klíčová akce měla významně přispět, zahrnují: a) Přispívání k modernizaci průmyslu a přizpůsobování se na novou ekonomiku, prostřednictvím kombinovaných efektů zlepšeného průmyslového potenciálu a inovační kapacity, při současném zavádění větší flexibility a většího potenciálu v reakci na potřeby zákazníků v reálném čase. Výzkum by měl podporovat výměny mezi různými sektory a účast SME, přičemž by měl brát v úvahu jejich specifické potřeby a role v dodavatelském řetězci a též přístupy schopné vytvářet a udržovat v Evropě dostatečný počet pracovních míst, aby se zastavil pokles zaměstnanosti v průmyslu při celkovém zlepšování kvality práce; b) Podstatné 3 zlepšení celkové kvality uvnitř hodnotového řetězce (kvalita je úzce spojena s hodnotou pro včasné uspokojování zákaznických potřeb za co nejnižší náklady) a následné omezování "neefektivních prvků" a celkových nákladů výrobku po dobu životnosti o stejnou řádovou hodnotu; c) Minimalizaci odpadů, používání nebezpečných látek a spotřeby zdrojů (např. materiálů, energií, vody) pro podstatné snížení celkových vlivů "životního cyklu" poskytovaných "produktů-služeb" a jejich použití. Tyto cíle by měly být naplňovány synergickým způsobem. Nemělo by se na ně pohlížet jako na absolutní cíle pro jednotlivé projekty, ale spíše jako na široké indikace směru, kterým by se měl vyvíjet evropský průmyslový systém podporovaný zlepšeným regulačním prostředím. Tato klíčová akce je vztažena na všechny výrobní sektory, včetně příslušných služeb. Termín výroba pokrývá všechny činnosti v cyklu výrobku, včetně těžby surovin, návrhu životního cyklu výrobku, výroby, zpracování, konstrukce, distribuce, servisu a rekuperace koncových výrobků. Termín výrobek sahá od předzpracovaných surovin, přes polotovarové materiály, komponenty a systémy až po hromadně vyráběné nebo jednorázové koncové výrobky nebo struktury a související služby. Termín «produkt-služba» by měl být chápán jako fyzické produkty, které nabízejí kombinované nebo integrované související služby. Termín «Inovační výrobky,» v tomto kontextu neznamená, že mohl být navržen k financování jakýkoli vývoj inovačního výrobku nebo procesu. Priorita bude přikládána střednědobým až dlouhodobým 2 Časový horizont pro výzkum je obecně 6 až 10 let od zahájení projektu. V některých rychle se rozvíjejících oblastech a pro tradiční SME (malé a středně velké podniky) by se však mohlo považovat za dlouhodobý termín i šest (6) nebo i méně let. 3 Termínem «podstatné» se rozumí o více než 20-30% v krátkodobém horizontu nebo o více než 10% ročně v dlouhodobém horizontu. 9

10 činnostem technologického výzkumu, které budou splňovat kritéria popsaná v tomto programu. CÍLE VÝZKUMU Aby bylo možno posilovat nabídky projektů konzistentním přístupem řešení problémů, který je součástí Pátého rámcového programu, a efektivně přispívat ke společenskoekonomickým cílům definovaným v předchozím oddílu, provádí se rozlišení mezi: a) výzkumnými oblastmi: které určují klíčový prostředek pro dlouhodobé oblasti RTD, kde se požaduje významný pokrok u nových RTD; a b) cílenými výzkumnými akcemi (TRA), které definují priority RTD, na něž by měl být zaměřen RTD v rámci výzkumných oblastí a pro které se požaduje integrovaný přístup k řešení problémů. Z tohoto důvodu by měly být nabídky/návrhy projektů zpracovány tak, aby se vztahovaly k cílům uvedeným v rámci cílených výzkumných akcí. Výzkumná práce by měla zahrnovat a integrovat co nejvíce aspektů výzkumných oblastí. NÁVRHY PŘEDKLÁDANÉ V SOUVISLOSTI S PERIODICKÝMI VÝBĚROVÝMI KOLY, KTERÉ SE NEBUDOU VZTAHOVAT K CÍLENÝM VÝZKUMNÝM AKCÍM (TRA) SPECIFIKOVANÝM V DANÉM KOLE, BUDOU POVAŽOVÁNY ZA MIMO STANOVENÉ TÉMA I. VÝZKUMNÉ OBLASTI RTD oblasti klíčových akcí se vztahují ke kritickým problémům spojeným s výzkumem efektivity, získávání informací, přívětivosti k životnímu prostředí a organizace, v souvislosti se třemi hlavními fázemi životního cyklu průmyslové výroby. Hlavním úkolem je integrovat kompletní aspekty návrhu, výroby, provozu/využití a opětného využívání až do konce provozní životnosti, a to jak na technické, tak na organizační úrovni. Činnosti v oblasti RTD by měly spojovat, jak je to žádoucí, sociologické a organizační aspekty s klasickou prioritou technologického vývoje, přičemž by měly ponechávat na účastnících jejich konkretizaci, výběr a aplikaci. 1.1 Efektivní výroba, včetně návrhu, výrobních procesů a řízení Cílem je vyvinout evropské přístupy, inovační technologie a metodiky pro zlepšení konkurenceschopnosti, vedoucí ke zlepšení průmyslového výstupu v kombinaci produktů/služeb, vývoj zvýšené přidané hodnoty, kvality a reakce na trh a dosažení sníženého času pro zavádění na trh a obsah materiálů. Mikrotechnologie a nanotechnologie a strojírenství a též inovační průmyslové výrobky a systémy se zlepšenými výkonovými vlastnostmi po celou dobu životního cyklu jsou typickými příklady, které by měly být zvažovány v této oblasti : Integrovaný návrh "produktu-služby" Cílem je zvyšovat funkční hodnotu a hodnotu poskytovaných služeb, snižovat intenzitu materiálových nároků po celou dobu životnosti produktů, včetně výrobních a konstrukčních procesů a rovněž snižovat čas potřebný pro uvedení na trh u nových vysoce jakostních produktů. RTD by měl podporovat vývoj a aplikaci modelování, simulačních a návrhových technologií a rychlých technologií pro vytváření prototypů. Pozornost by se měla soustředit na snižování bariér mezi projektanty, uživateli a spotřebiteli a na podporu plně integrovaných kombinací "produktů-služeb". 10

11 1.1.2: Vyspělé výrobní a konstrukční technologie Cílem je vyvinout systematické přístupy pro vyspělé výrobní a konstrukční postupy, výrobní zařízení a vybavení, která budou poskytovat zlepšenou efektivitu zpracování, vyšší přesnost a spolehlivost při plném využití vlastností vyspělých materiálů a technologií. RTD by měl být zaměřen zejména na vysoce přesné technologie a metodiky, výrobu komplexních produktů, modularizaci a miniaturizaci výrobků, včetně výroby a montáže mikrosystémů : Bezpečná a spolehlivá prodloužená životnost výrobků a průmyslových systémů Cílem je rozšířit životnost a optimální provoz a použití výrobků, výrobních zařízení, průmyslových systémů a struktur prostřednictvím vývoje a integrace technologií a metodik, jako jsou nové programy údržby a oprav, kontrolní, monitorovací a zkušební systémy. Činnosti RTD by se měly soustřeďovat na nové technologie a metodiky pro posílení shody v oblasti bezpečnosti procesu, výrobku a výrobního systému a pro zlepšování nákladů na životní cyklus, spolehlivosti, možností servisu a jakosti. 1.2 Inteligentní výroba Cílem je zlepšovat výkonové parametry (zlepšená kvalita, menší spotřeba zdrojů) všech prvků evropského průmyslového prostředí prostřednictvím využití, integrace a aplikace inovačních technologií, včetně technologií informační společnosti (IST) ve výrobních a souvisejících logistických systémech. RTD by mělo brát zřetel na požadavky provozovatelů a zlepšené využití lidských zdrojů. Dané činnosti by se měly zaměřovat na tři oblasti pro využívání, aplikaci a integraci takových technologií : Návrh výrobků a systémů produktů-služeb Cílem je zaměřit se na poskytování flexibilních a interoperabilních systémů dodávky-výrobydistribuce pro kvalitní návrh výrobků a výrobních metod s orientací na zákazníka. Takové činnosti v oblasti RTD by měly podporovat digitální návrh životního cyklu produktu-služby a též vývoj konkurenceschopných výrobních systémů : Inteligentní výrobní procesy a zpracování Cílem je podporovat Evropské přístupy pro vývoj nové generace zařízení, strojního parku, nástrojů a vybavení. RTD by se měl vztahovat na rekonfigurovatelné a flexibilní výrobní prostředky, samostatné články, řídící on-line systémy a systémy managementu založené na znalostech, aby bylo možno zvyšovat výkonové parametry (zlepšená kvalita, minimalizace zdrojů) celkového výrobního systému : Monitorování a optimální využití průmyslových systémů Cílem je podpořit prodlouženou životnost a optimální využití struktur a průmyslových systémů prostřednictvím efektivních monitorovacích, údržbových a opravářských technologií. Výzkum by se kromě toho měl zaměřovat na průběžná měření a analýzu vlivů souvisejících procesů a výrobních systémů na zdraví, bezpečnost a životností prostředí při využití přístupů zaměřených na životní cyklus. 1.3 Ekoefektivní procesy a návrh Cílem je vytvořit a potvrdit globální přístupy k minimalizaci vlivu "úplného životního cyklu" procesů a produktů-služeb při zvážení všech podstatných prvků průmyslového systému sahajících od těžby přes výrobu až po odpadové hospodářství, s důrazem na procesy s intenzívním využíváním zdrojů a omezování a zhodnocování odpadu. Tyto činnosti by se měly soustředit na: 11

12 1.3.1: Ekoefektivní návrh výrobků a procesů Cílem je podpořit vývoj metodik, nástrojů a technologií, jež jsou kompatibilní s problémy udržitelného růstu, prostřednictvím zlepšeného návrhu, použití obnovitelných zdrojů a vývoje vyspělých řešení v oblasti procesového inženýrství. RTD by se měl zaměřovat na modelování, řídící strojírenství a na zvládnutí takových základních jevů, jako jsou mechanismy syntézy, katalýzy, separace a reakce. RTD by měl prosazovat orientaci na životní cyklus, minimalizaci využívání zdrojů a na celkovou koncepci průmyslového systému : Čistší procesy, výrobky a ekoefektivní technologie Cílem je hledat nové technologie a/nebo metodiky pro šetření zdrojů a redukci emisí, odpadních vod a jiného odpadu. RTD by se měl zaměřovat na ekoefektivní chemické procesové inženýrství, na vývoj čistších a méně náročných procesů, na použití obnovitelných surovin, na aplikaci nejlepších a čistých technologií pro zpracování surovin, výrobu, konstrukci, provoz a procesy údržby a na čistá alternativní řešení pro potlačení produkce odpadních vod a emisí : Regeneraci výrobků a recyklaci odpadu Cílem je vyvinout technologie a metodiky pro zlepšení demontážních postupů, regeneraci odpadu na místě a on-line způsobem včetně vývoje inovačních procesů pro zpracování, opětné použití a bezpečnou likvidaci odpadu. RTD by se měl systematickým přístupem zaměřovat na optimalizaci celého "hodnotového řetězce", tj. měl by se nejen vztahovat na výrobky, ale též na výrobní jednotky, struktury, vybavení a zařízení, stejně jako na monitorování vlivů, posuzování rizik a podporu prosazování regulačních předpisů. 1.4 Organizace výroby a práce Cílem je pohyb směrem k inovačním vysoce výkonným průmyslovým systémům, agilním síťově působícím podnikům v oblasti průmyslu a souvisejících služeb s vysokou orientací na zákazníka, včetně SME, s široce kvalifikovanou a vysoce motivovanou pracovní sílou, pracující v efektivním, bezpečném a příjemném pracovním prostředí, při respektování rozmanitosti a specifičnosti evropské společnosti a evropských výrobních tradic. V případě potřeby by měl příslušný RTD umožňovat tvůrcům politik vyvozovat závěry o takových otázkách, jako jsou budoucí průmyslové struktury nebo potřeby kvalifikace : Nové metody organizace a práce, zlepšení lidského kapitálu Cílem je vývoj nových organizačních a pracovních praktik spolu s vývojovými směry v oblasti průmyslových výrobků, procesů a služeb a v souvislosti s vhodným lidským kapitálem, kompetencí a schopnostmi. RTD by se měl vztahovat na metodiky a nástroje pro efektivní organizaci, management založený na znalostech a technologiích a na podporu úzké integrace a síťové spolupráce lidí, organizací a technologií, při respektování významu inovace/konkurenceschopnosti v souvislosti s lepšími metodami obstarávání a lepšími rozhodovacími nástroji : Přizpůsobení podniků a výroba orientovaná na lidský faktor Cílem je usnadňovat integraci nových forem pracovních organizačních postupů do výrobních procesů a zlepšovat plnění výrobních systémů. RTD by se měl soustředit na nové metodiky a nástroje, posilování inovačních schopností průmyslu a zlepšování společenskoekonomických aspektů, tj. vytváření vysoce kvalitních pracovních míst, posilování aspektu ochrany zdraví a bezpečnosti, ochrany pracujících a uspokojení z vykonávané práce. V tomto rámci by se měly zvažovat též vliv nových podnikatelských nápadů (v oblasti průmyslových produktů-služeb) a začlenění široce kvalifikované pracovní síly do pracovního procesu a organizací. 12

13 1.4.3: Znalosti, učení a řízení změn Cílem je vyvinout metodiky a technologie, zejména ty, které souběžně zlepšují ekologické a ekonomické parametry průmyslu, s podporou regulačních prvků tam, kde je to třeba. Výzkumné činnosti by měly napomoci posilovat schopnosti jednotlivců a organizací učit se, získávat schopnost rekvalifikace, přizpůsobovat se a měnit zaměření, při společném soustředění pozornosti na cíle v oblasti výroby, inovací, kvality života a zachování životního prostředí. RTD by měl rovněž podporovat přechod společnosti směrem k efektivní a udržitelné výrobě a spotřebě. Cíle KA1: Modernizace průmyslu, zlepšování jakosti, minimalizace využívání zdrojů Pět TRA: Pět cest směrem ke konkurenceschopnějšímu a udržitelnějšímu průmyslu "Produkty - služby" Moderní produktyslužby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů "Stroje" Výroba nové generace strojního vybavení, výrobních zařízení a systémů "Rozšířený podnik" Rozšířený výrobní podnik založený na znalostech "Moderní továrna" Výroba orientovaná na zákazníka, využívající vyspělé technologie, velmi agilní a směrující k nulovým odpadům "Infrastruktura" Bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba a občanská infrastruktura Výzkumná obast 1.1 Efektivní výroba Výzkumná obast 1.2 Inteligentní výroba Výzkumná obast 1.3 Ekoefektivní procesy a návrh Výzkumná obast 1.4 Organizace výroby a práce II. CÍLENÉ VÝZKUMNÉ AKCE (TRA) Je třeba, aby si přístup k řešení problémů charakterizující tento Rámcový program uchoval koncentraci na několik odpovídajících priorit. Koncentrace zdrojů a úsilí se dosáhne přes výběrová kola zaměřená na jasně stanovené cílené výzkumné akce (TRA) integrující výzkumné činnosti do výzkumných oblastí 1.1 až TRA "produkty-služby": Moderní produkty - služby vytvářející přidanou hodnotu a šetřící zdroje, včetně miniaturizovaných systémů Konkurenceschopný a udržitelný růst je přímo spojen se zvýšenou přidanou hodnotou u výrobků. Ohlédneme-li se za minulými dekádami, je možno předpokládat, že 75% produktů a služeb nadcházejících 15 let v dnešní době ještě neexistuje. Produkty se stávají komplexnějšími, neboť v sobě integrují materiál, mechanické, elektrické, elektronické komponenty a komponenty pro zpracování informací a poskytování služeb. Z tohoto důvodu je třeba systémových přístupů a střednědobého až dlouhodobého multidisciplinárního výzkumu, aby bylo zajištěno budoucí vedoucí postavení. Toho je možno dosáhnout pouze prostřednictvím souběžného zvažování různých komponent "produktu-služby" s optimalizací hmotných aspektů a též zlepšováním nehmotných prvků, jako jsou informace nebo získávání informací. Takový integrovaný a systematický výzkum s orientací na životní cyklus by podpořil 13

14 rychle rostoucí a dynamické trhy pro nové služby a miniaturizované výrobky charakterizované úsporou zdrojů a též příslušné výrobní technologie. Existuje potenciál prakticky ve všech sektorech sahajících od zákaznických produktů (služeb přes lékařské nástroje, umělé orgány, produkty související s informační společností, monitorování bezpečnosti, atd.) až po četné další aplikace v rámci tradičnějších sektorů. Činnosti by měly v první řadě přispívat k jasnému řešení problémů uživatelů prostřednictvím technologického výzkumu se zaměřením na: (a) zlepšení návrhových a projekčních nástrojů, výroby a organizace s důrazem na vývoj inovačních koncepcí pro produkty-služby s přidanou hodnotou; (b) řešení problémů souvisejících s vývojem nových miniaturizovaných systémů a integrací do výroby vyspělých mikrokomponent nebo nanokomponent. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé činnosti v oblasti RTD s multidisciplinárním, systematickým a strategickým výzkumným přístupem (viz oblasti 1.1 až 1.4). Zvláštní pozornost by se měla věnovat aspektům "odmaterializování" a životního cyklu budoucích produktů-služeb a mikrosystémů. Komplementární a integrované činnosti v oblasti výzkumu materiálů (viz cíle 5.1 až 5.7) mohou být rovněž potřebné, zejména v oblasti propojených technologií, nových funkčních materiálů nebo konstrukčních materiálů s větší přidanou hodnotou a "inteligentních" materiálů. Očekávané výsledky RTD by měly přispívat ve střednědobém až dlouhodobém hledisku k podpoře efektivního vývoje nových výrobků a procesů a tudíž i k vytváření nových trhů pro výrobní sféru a poskytovatele souvisejících služeb. Tato TRA je komplementární s klíčovou akcí 2 "dynamické konstelace hodnot" a s akční řadou "mikrosystémy" klíčové akce 4 a též s CPA10 programu IST. Vyvíjí se společně s obecnou činností "materiály a jejich technologie pro výrobu a transformaci" s možným společným posuzováním nabídek/návrhů. 1.6 TRA "stroje": nová generace strojního vybavení, výrobního zařízení a systémů pro výrobu V souvislosti s požadavky na nové produkty-služby, menší výrobní dávky a přísnějšími nároky uživatelů budou továrny budoucnosti potřebovat nové a efektivnější fyzické výrobní zařízení. Zvláštní pozornost by z tohoto důvodu měla být věnována vývoji nových koncepcí a inteligentních, uživatelsky přívětivých a vysoce spolehlivých a integrovaných strojních systémů a výrobních zařízení, což povede k rychlým dobám nastavení, vyšší modularitě, multiprocesům a snadnému překonfigurování. Nižší investiční náklady, snadná údržba, modernizace a rekuperace u takového zařízení budou dalším základním prvkem na cestě k cíli, kterým je udržitelný rozvoj. Rovněž dojde ke změně postavení dílenského pracovníka, což bude vyžadovat inovace u celkového návrhu pracoviště a též na úrovni rozhraní mezi člověkem a strojem (MMI). Zlepšování pracovních podmínek může umožnit lepší image průmyslu, zachování kvalifikačních schopností a též zvýšení produktivity. Specifické cíle v oblasti RTD by se proto měly zaměřovat na získávání znalostí a technologií pro novou generaci multifunkčních, efektivnějších a bezpečnějších strojů, výrobního zařízení a systémů pro výrobu při plnění stále přísnějších průmyslových požadavků. To by mělo zahrnovat zpracování, tvorbu a montáž i související technologie řízení a údržby se zaměřením na zlepšené pracovní prostředí (viz oblasti 1.1 až 1.4). Činnosti RTD by se měly zaměřovat na vývoj a případně též prezentaci: (a) nových koncepcí a kritických technologií pro ekoefektivní procesy, včetně multiprocesů a bezpečných výrobních systémů; (b) postupů, metodik a technologií pro efektivní a inteligentní návrh a inženýrství výrobních systémů, včetně spojení a komunikace mezi moduly, sestavování a výroby virtuálních prototypů; 14

15 (c) vědeckotechnických znalostí usnadňujících provozní aspekty a řízení změn v souvislosti s novou generací strojů. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé projekty RTD, které se obvykle vztahují na tři základní kroky, všechny z nich jsou zahrnuty v jednom samostatném projektu nebo v rámci koordinovaných projektů: vývoj technologií, vytyčování orientačních bodů/kritérií a jejich potvrzování a integrace technologií. Činnosti RTD v rámci této TRA by měly prokázat, že zajišťují efektivní zapojení mnoha sektorů koncových uživatelů a měly by za normálních okolností vést v dalším průmyslovém vývoji k podstatnému snižování času potřebného na návrh a předvýrobní etapu u daného zařízení. Zvýšení kvality a spolehlivosti a podstatné zlepšení u času potřebného ke zřízení/ nastavení a v oblasti provozní efektivity takových výrobních systémů by měly být rovněž centrem pozornosti při současném respektování významu sociální akceptovatelnosti (vliv nových pracovních metod). Tato TRA je komplementární ke klíčové akci 2 inteligentní pracoviště programu IST. 1.7 TRA "rozšířený podnik": rozšířený výrobní podnik založený na znalostech V současné době pro Evropu zjevně vyvstává nové paradigma: znalosti prostřednictvím elektronického podnikání. V tomto kontextu se jedná o široce kvalifikované a intenzivně síťově pracující podniky s velkou vědomostní základnou, které stojí v samotném srdci "výrobních systémů zítřka". Přesun k agilnějším průmyslovým podnikům se síťovým způsobem práce a zaměřený na zákazníka vyžaduje nejen technologickou inovaci, ale též pečlivou pozornost věnovanou organizaci. Potřeby RTD jsou spojeny s integrací síťových výrobních aktivit (virtuálních) s lepší logistikou uvnitř daného průmyslového zařízení i mimo něj, se zvýšením efektivity dodavatelských řetězců a výrobních sítí (včetně optimalizované integrace dodavatelů, zejména SME), s prosazováním evropské průmyslové základny (tj. management v oblasti vědomostí) a zlepšováním sociální přijatelnosti (např. management a organizace v oblasti životního cyklu, výzkum nových pracovních metod a produktů-služeb s orientací na lidský faktor). Za tímto účelem se tato TRA orientuje na integraci a aplikaci technologií informační společnosti pro efektivní management síťově pracujících výrobních podniků a nástroje managementu pro organizační změny (viz oblasti 1.1 až 1.4). Výzkumné návrhy se musejí vztahovat k celému rozšířenému hodnotovému řetězci u podnikového systému, který zahrnuje multikulturní infrastrukturu a/nebo infrastrukturu výroby soustředěné na několika místech. Střednědobé a dlouhodobé činnosti RTD používající určitý "přístup k řešení problémů" by se měly soustředit na vývoj následujících prvků: (a) nové a zlepšené metodiky a aplikace založené na příslušných aplikačních vybaveních orientované na usnadnění integrace návrhových a výrobních činností a na zlepšení logistického sledu u rozšířeného dodavatelského řetězce, přičemž bude brán zřetel na životnost výrobků a též na dopravní požadavky; (b) nástroje a metody pro posílený management lidských zdrojů, zákaznických potřeb a potřeb společnosti a znalostí v rozšířeném výrobním podniku. Vývoj nových výrobně orientovaných organizačních struktur (jako jsou virtuální výrobní společnosti) nové modely organizace práce a praktik (jako je souběžná výroba), management znalostí (např. kodifikace nebo obnovování znalostí) jsou některé z výzkumných priorit této TRA. Je důležité zdůraznit, že otázky výrobních znalostí by se měly též posuzovat za použití praktik spočívajících ve vytyčení orientačních bodů/kritérií založených na historických, společenskoekonomických a geopolitických studiích a posuzujících přijímání změn u průmyslových organizací. RTD by měl být prováděn v úzké součinnosti mezi předními organizacemi v oblasti technologií a velkými uživatelskými skupinami. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé otázky orientované na podporu evropskému průmyslu, aby se mohl přizpůsobovat změnám, aby docházelo ke snižování 15

16 celkových výrobních nákladů a času potřebného pro uvedení na trh, ke zvýšení celkové kvality a efektivity při zajištění optimálního používání zdrojů. Vytvoření rozšířených výrobních podniků založených na znalostech, bude požadovat vývoj a používání nástrojů a metod, které využívají přístup v reálném čase nebo téměř v reálném čase, interakci, přenos a archivování dat umožňujících opětné využívání znalostí pro zlepšování podnikových procesů. Práce v rámci této TRA je komplementární s činnostmi prováděnými v KA2 "udržitelná mobilita a intermodalita" a v KA2 programu IST se zaměřením na management znalostí a "smart" organizace. 1.8 TRA "moderní továrna": zákaznicky orientovaná agilní výroba využívající vysoké technologie a směřující k nulovým odpadům Návrh ekoefektivních výrobních systémů pro produkty-služby s vysokou přidanou hodnotou je rovněž určitým klíčovým faktorem pro konkurenceschopný a udržitelný růst a též pro vytváření nového image průmyslu, atraktivnějšího pro budoucí pracovní sílu. Výzkum by měl vést podniky na cestě k vyšší přidané hodnotě a čistší výrobě, včetně technologií pro monitorování a on-line úpravu a též včetně metod pro kodifikaci znalostí a měření výkonových parametrů a vlivů životního cyklu u průmyslových systémů. Konkurenceschopného a udržitelného růstu bude možno dosáhnout pouze prostřednictvím podstatných úprav ve výrobních modelech a v modelech spotřeby. Po výrobním průmyslu se požaduje, aby uznával a chápal potřeby zákazníků a společnosti a aby efektivně produkoval požadované zboží v požadovaných množstvích s příslušnou jakostí za snížené náklady. Konkurenční úspěch evropských podniků závisí na jejich schopnosti anticipovat a lépe reagovat na tyto potřeby. Rovněž by při vyhledávání průmyslových výrobních postupů směrujících k nulovým odpadům měly být rozvíjeny intenzívní symbiózní interakce takovým způsobem, aby vedly ke zlepšování využití zdrojů ve všech etapách jejich životního cyklu. Střednědobé až dlouhodobé činnosti RTD v rámci této TRA (viz oblasti 1.1 až 1.4) by se proto měly orientovat na posilování vědeckotechnické základny na podporu průmyslové konkurenceschopnosti založené na zlepšené kvalitě a pružnosti, přívětivosti k životnímu prostředí a bezpečnosti. Činnosti v rámci této TRA by se měly pokusit o integraci výzkumných přístupů na podporu nových schémat návrhů a výroby v oblasti vyspělých technologií. Zvláště by měla být kladena pozornost na problémy tradičních sektorů (podporovaných inovačními integrovanými přístupy modernizujícími výrobu konečných produktů a též jednotlivých dílčích celků, komponent a souvisejícími službami). Zkracování času potřebného pro cestu k uvedení na trh a zaváděcí doby v rámci výrobního cyklu jsou další oblastí pozornosti. Je samozřejmé, že zatímco se jednotlivé návrhy budou zaměřovat na zlepšenou pružnost a efektivitu, měly by rovněž jasně zvažovat průmyslové ekologické koncepce. Zejména by mělo být zajištěno další šetření přívětivosti k životnímu prostředí a též případné společenskoekonomické vlivy. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé činnosti RTD zaměřené na vývoj a případně též prezentaci: (a) Postupů, metodik a technologií pro efektivní a inteligentní návrh průmyslových závodů, včetně modelování a simulačních nástrojů pro "virtuální" a "digitální" továrny a též příslušný inženýrink se zaměřením na agilní celkovou tovární organizaci; (b) Postupů, metodik a technologií pro čistou, bezpečnou, efektivní a inteligentní výrobu a produkci, při zvážení celkového továrního a místního prostředí a systémů integrovaného managementu, posuzování nebezpečí a rizik po dobu životnosti (zjišťování, redukce, zabránění, management), monitorování, údržbu, prevenci odpadů, kontroly bezpečnosti a integrity, posuzování jakosti nebo plnění; 16

17 (c) Vědeckotechnické (včetně sociologických) znalosti usnadňující vývoj příští generace ekoefektivních výrobních systémů a též proces integrace a intenzifikace 4 a celoživotního procesu vzdělávání v oblasti výrobních organizací. Střednědobé až dlouhodobé výzkumné činnosti by rovněž měly být doplňovány výzkumem orientovaným na provozní a řídící otázky týkající se výroby, zaměření na odstraňování překážek pro modernizaci, jako je například posilování zlepšené organizace výroby a práce a též vývoj nových schopností. Kdykoliv to bude možné, bude podporován výzkum napříč různými sektory s multidisciplinárními přístupy. Činnosti by měly zahrnovat v případě potřeby též přednormativní práce a/nebo vytyčování orientačních bodů/kritérií. Očekávané výsledky RTD by měly demonstrovat, že budou významným způsobem přispívat, po dalším průmyslovém vývoji, ke zlepšování celkové kvality hromadné výroby a ke snižování nákladů na návrhy a výrobu. RTD by měl rovněž přispívat k vývoji výrobních procesů s efektivním využitím zdrojů a podstatným snížením objemu odpadů a emisí znečišťujících látek a též k zajištění bezpečnosti a životního prostředí na dalších 20 let při zkoumání celkových pozitivních ekologických přínosů. Jinými slovy, odsud plyne, že RTD v rámci této TRA by měl podporovat posilování udržitelných pracovních míst a zařízení a pomáhat při reakci na nové výrobní modely na evropské úrovni. 1.9 TRA "infrastruktura": bezpečná, udržitelná a nákladově efektivní výstavba Budovy a infrastruktura hrají klíčovou roli při podpoře udržitelného hospodářského růstu a mají velmi přímý vliv na vytváření bohatství a kvality života v EU. Cílem TRA je podporovat dlouhodobou inovaci ve vztahu k návrhu, konstrukci, údržbě, provozu, obnov a modernizace takových průmyslových produktů. Celkovým cílem je orientace na kvalitu, efektivitu, bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost (viz oblasti 1.1 až 1.4), pokud možno nějakým integrovaným způsobem. Zvláštní pozornost by měla být věnována síťovým činnostem v oblastech s vysokou společenskou hodnotou, jako je například seismické inženýrství, požární bezpečnost, inženýrství v oblasti bezpečnosti práce, renovace, atd. Tato TRA se zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé výzkumné činnosti zahrnující vývoj a/nebo demonstraci technologií se zaměřením na: (a) Nástroje pro návrh, modelování a simulaci v oblasti provozní efektivity, ochrany zdraví, bezpečnosti a spolehlivosti při vytváření prostředí, se zvážením nebezpečí a rizik a jejich posouzením (zjištění, omezení, eliminace, management) a s integrací analýzy životního cyklu. (b) Konstrukční/stavební a obnovovací procesy se zlepšenou kvalitou z hlediska efektivního využití nákladů a zkrácení dodávek lhůt, úsporou nákladů na údržbu, spotřeby energie, omezením znečišťování (včetně hlukových emisí), zlepšení v oblasti zdravotních rizik a úrazů. (c) Monitorování a údržbu se zajištěním bezpečnosti a efektivity prostřednictvím managementu zařízení a automatizovaných on-line systémů a též prostřednictvím bezpečnostních kontrol a kontrol zaměřených na integritu zařízení, posuzování jakosti a výkonových parametrů. Tato TRA pokrývá všechny etapy v životnosti staveb 5. Měla by se zaměřovat na vliv na zdroje, životní prostředí a společnost obecně. Pozornost je nutno věnovat širokému zapojení koncových uživatelů a vlastníků v oblasti výzkumných činností. 4 Priorita je přikládána recyklaci nebo regeneraci v rámci továrního výrobního cyklu zaměřeného na nulovou produkci odpadů. Vezměte laskavě na vědomí, že oblast off-line regenerace, tj. recyklace výrobků na konci životnosti nebo technologie pro zpracování odpadů, nejsou prioritou pro projekty RTD. 5 Termín stavba zahrnuje občanskou infrastrukturu, včetně inženýrských sítí, tj. budovy, silnice, mosty, tunely a podzemní zařízení, přehrady, systémy pro zpracování odpadů, skládky a úložiště odpadů, apod. 17

18 Činnosti v rámci této TRA jsou komplementární s obecnými technologiemi "materiálů a jejich technologií pro výrobu a transformaci" a též s klíčovou akcí 2 "udržitelná mobilita", s klíčovou akcí 4 programu EESD ("Město zítřka a kulturní dědictví"; viz a s klíčovou akcí 1 programu IST ("Systémy a služby pro občana"; viz které se týkají bezpečnosti dopravy. STRATEGIE A PRIORITY PRO PERIODICKÉ KOLO PROSINEC 2000 Bude se jednat o poslední periodické kolo pro KA1; zůstane otevřené do 15. května Toto výběrové kolo bude otevřeno všem pěti TRA, jak je popsáno výše pro projekty RTD, tématické sítě a dohodnuté akce. Kromě normálních projektů se podporují též velké projekty zaměřené na snižování rizik souvisejících s aplikací inovačních technologií a zahrnutím (kde to bude třeba) vývoje, vytyčování orientačních bodů/kritérií a ověřování technologií. Za normálních okolností by se mělo postupovat způsobem, který integruje technologie, otázky materiálů a nehmotných položek, různé obory, výzkumné činitele a uživatele výzkumu, různé způsoby (např. RTD, síťový přístup, školení) a zdroje financování (např. synergie mezi národními programy a v rámci těchto programů) pro řešení společných problémů a zajištění celkové efektivity. Podporuje se velká účast SME, buď prostřednictvím účasti na provádění výzkumu nebo prostřednictvím účasti v uživatelských skupinách. Očekává se, že takové projekty budou projekty větší velikosti, než je průměrná velikost projektů RTD 6. Tyto projekty jsou zvláště vhodné pro orientaci na celoevropské problémy a technickou komplexnost náležející k vývoji nových produktů nebo služeb, příští generaci strojů a k vývoji moderní továrny. Uchazeči jsou silně odrazováni od projektů, včetně demonstračních a kombinovaných projektů, zabývajících se nízkým rizikem, rozšiřujícím výzkumem založeným na vlastních řešeních, které nebudou vykazovat jasný příspěvek k velkému rozšíření inovačních řešení a budou znamenat prospěch pouze pro účastníky projektu. * * * Výběrové kolo TRA vyžadující návrhy/nabídky s co nejširším multidisciplinárním přístupem nebude podporovat návrhy zabývající se tématy u těch oblastí, kde jsou k dispozici opatření pro podporu přes jiné programy nebo klíčové akce. Například návrhy směřující do energetického a elektrárenského sektoru by měly být orientovány na tématický program 4 "Energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj" a návrhy, které se zabývají specifickými městskými aspekty skupin budov, by měly být orientovány na klíčovou akci "Město zítřka a kulturní dědictví". Kde to bude žádoucí a v rámci priorit pokrytých daným výběrovým kolem se podporuje intenzivnější využívání ICT příští generace pro zlepšování plnění a managementu výzkumu. Návrhy zahrnující využití vysoce kapacitního počítačového zpracování, síťových metod práce sdílení dat a ukládání dat se rovněž těší podpoře. Příklady aplikací jsou plánování a projektování v (téměř) reálném čase a modelování a simulace o vysoké přesnosti. Připomíná se, že výběrové kolo pro IMS (inteligentní výrobní systémy) bude znovu otevřeno do září 2001 pro projekty RTD a tématické sítě. Vezměte laskavě na vědomí, že dané návrhy by měly mít "meziregionální" dimenzi (viz specifické informace k IMS). 6 Průměrné financování z prostředků Evropského společenství pro jednoduchý projekt v oblasti RTD dosahovalo v minulosti kolem 1,8 mil. euro. Velké projekty jsou definovány v posuzovací příručce jako projekty, jejichž celkové náklady přesahují 10 mil. euro. 18

19 KLÍČOVÁ AKCE 2: UDRŽITELNÁ MOBILITA A INTERMODALITA SPOLEČENSKOEKONOMICKÉ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Ve srovnání s jinými klíčovými akcemi tohoto programu je tato klíčová akce orientována převážně na vytyčenou politiku a z tohoto důvodu ospravedlňuje podrobnější definici cílů a podrobnějšího přímého zapojení tvůrců politik z členských států 7. Klíčovým problémem je, jak se vyrovnat se zvýšenou poptávkou po dopravě na straně jedné a potřebou omezit její dopad na fyzické, společenské a lidské životní prostředí na straně druhé, a jak snížit dopravní intenzitu jakožto faktor hospodářského růstu. Tato klíčová akce nabízí příležitost pro zapojení všech zainteresovaných stran do řešení tohoto problému a do posilování inovace v dopravním sektoru podporou použití nových technologií, vývojem nových služeb a poskytováním nových koncepcí a politik. Tato klíčová akce se sama zakládá na přístupu integrovaných systémů k dopravě. S tím, jak silniční, železniční, vodní a letecká doprava prochází různými etapami vývoje, bude i nadále nezbytné zajišťovat jejich optimalizaci z hlediska skladby různých druhů dopravy. Velký důraz však bude kladen na posilování integrace mezi různými druhy dopravy vzhledem k infrastruktuře, provozům, službám, postupům a regulacím/předpisům. Jinými slovy platí, že je třeba posilovat intermodalitu za účelem umožnění lepšího využívání stávajících kapacit. Tato klíčová akce pomůže Unii dále rozvinout a realizovat cíle Společné dopravní politiky 8 a cíle národních dopravních politik: podpora udržitelnosti dopravy z hospodářského, sociálního a ekologického hlediska; posilování efektivity a kvality dopravních systémů a služeb; zlepšování bezpečnosti a bezpečí a optimalizace lidské role a působení. Tato akce bude rovněž podporovat další politiky/koncepce Společenství v takových oblastech, jako jsou energetika, průmysl, životní prostředí, zaměstnanost a koheze a bude bojovat proti podvodům v koordinaci s dalšími klíčovými akcemi, jak je načrtnuto v rámci oddílu E tohoto pracovního programu. V oblasti udržitelnosti je cílem prosazování dlouhodobé rovnováhy mezi rostoucí poptávkou po mobilitě na straně jedné a nezbytností respektovat ekologická, bezpečnostní a společenskoekonomická omezení na straně druhé. Některé parametry pro řízení činností této klíčové akce by měly umožňovat dopravnímu sektoru, aby přispíval k realizaci ambiciózních norem pro kvalitu ovzduší a hluk takovým způsobem, který je efektivní z hlediska nákladů, a též by měly umožňovat snižování růstu dopravních emisí CO 2 a též k posilování přitažlivosti a přístupnosti udržitelnějších druhů dopravy, jako je železniční doprava, říční doprava a krátká přímořská doprava, a k nárůstu využívání veřejné dopravy. V oblasti zvýšené efektivity a kvality je cílem zlepšit celkovou nákladovou efektivitu a fungování dopravních provozů a infrastruktury. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak co nejlépe integrovat příslušné výhody všech druhů dopravy tak, aby došlo k zajišťování služeb "z domu do domu", a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Některé parametry by se měly zaměřovat například na významné omezení dopravních zácep na dopravních sítích do roku 2010; na snížení průměrné prahové životaschopnosti pro intermodální nákladní cesty v Evropské unii z přibližně 500 km na 200 km do roku 2010; na podporu politiky Společenství v oblasti zpoplatňování dopravy v Evropě a na integraci informačních technologií a satelitních navigačních a vyhledávacích systémů druhé generace v dopravním sektoru. 7 V souladu s pravidly pro účast a rozšiřování a opatřením evropské komise pro jejich realizaci mohou členské státy a přidružené země získat přístup, po předložení odůvodněného požadavku, k užitečným znalostem, které jsou vytvářeny činnostmi v oblasti RTD v rámci této klíčové akce a příslušného vytváření politiky/koncepce. 8 Referenčními dokumenty k Společné dopravní politice jsou "Budoucí vývoj Společné dopravní politiky na cestě k rámci Společenství pro udržitelnou mobilitu" z prosince 1992 (COM(92)494) a Sdělení o "Společné dopravní politice; udržitelné mobilitě; perspektivách pro budoucnost" z prosince 1998 (COM(98)716). 19

20 V oblasti bezpečnosti, bezpečí a lidských faktorů je cílem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a přívětivosti k uživateli za přijatelné náklady pro jednotlivého uživatele i pro společnost. Parametry, které budou brány v úvahu, zahrnují vývoj a podporu použití nových technologicky orientovaných nástrojů a nástrojů orientovaných na chování se zřetelem na snižování počtu, závažnosti a vlivů dopravních nehod, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska zabránění znečišťování. Tyto parametry by měly též významným způsobem snížit celkový počet smrtelných a jiných vážných nehod, zejména u silniční dopravy a měly by zlepšit pocit bezpečí u cestujících a snížit ztráty nebo škody u zboží. CÍLE VÝZKUMU Tři cíle v oblasti RTD této klíčové akce, které přispívají k dosažení cíle politiky udržitelné mobility, odrážejí všechny tři hlavní komponenty moderního integrovaného dopravního systému: (i) regulační a odpovědný rámec odrážející společenskoekonomické cíle; (ii) interoperabilní infrastrukturu, která umožňuje provoz atraktivních a efektivních dopravních prostředků, které jsou přívětivé k životnímu prostředí; (iii) modální a intermodální systémy pro řízení provozů a poskytování služeb. Společenskoekonomické scénáře Infrastruktura a rozhraní s dopravními prostředky Management dopravy Kvantitativní nástroje pro rozhodování Rozvoj infrastruktury a údržba Řídící síly v dopravě Životní prostředí Politiky/koncepce pro udržitelnou mobilitu Bezpečnost Bezpečí Lidské faktory Systémy managementu dopravy Doprava a služby v oblasti mobility GNSS druhé generace 2.1 Společenskoekonomické scénáře pro mobilitu lidí a zboží Cílem je vyvinout strategie a nástroje pro řízení dopadu hospodářského, společenského, politického, demografického a technologického vývoje na poptávku po mobilitě a na dopravní politiky. Výzkum poskytne stavební bloky pro podporu evropského strategického rozhodování a informační systém v oblasti dopravy pro tvůrce politik, úřady, průmyslovou sféru a provozovatele. Uvedené tři hlavní stavební bloky jsou kvantitativní nástroje, znalosti o dnešních a zítřejších hnacích silách v dopravě a efektivní politiky. Tyto základní nástroje pro podporu rozhodování budou poskytovat klíče k dalšímu zjemnění a zoperativnění koncepce udržitelné mobility pro další vývoj integrovaných dopravních systémů ve specifickém evropském kontextu : Kvantitativní nástroje pro rozhodování Aby bylo možno anticipovat, orientovat se a reagovat na potřeby mobility, je nutno, aby dopravní modely byly dále zjemněny a rozvinuty tak, aby vysvětlovaly a prognózovaly cestovní a dopravní rozhodnutí uživatelů spolehlivým způsobem. Rovněž budou muset umožňovat vyhodnocení dopadu různých dopravních politik a vývojových směrů z hlediska hospodářských efektů, zaměstnanosti, životního prostředí, bezpečnosti a koheze tak, aby bylo možno provádět rozsáhlá posouzení. Zejména modely a další vyhodnocovací nástroje budou navrženy tak, aby usnadňovaly stanovení priorit v dalším rozvoji Transevropských sítí a vypracování dalších prvků Společné dopravní politiky. 20

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě

eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě eeurope 2003 Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise Červen 2001 Souvislosti Díky rostoucímu tempu používání informačních

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 886 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS SDĚLENÍ KOMISE Akční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ

MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ MANUÁL PRO ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ 1 OBSAH 1. ÚVOD DO UDRŽITELNOSTI... 7 KONCEPT UDRŽITELNOSTI... 7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 9 VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE... 10 2. MEZINÁRODNÍ

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více