Občanské sdružení Spirála

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení Spirála"

Transkript

1 Občanské sdružení Spirála VÝROČNÍ ZPRÁVA let pomoci lidem v krizi

2

3 Obsah O ORGANIZACI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STRUKTURA SLUŽEB, PROGRAMŮ V ROCE 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE Oddělení ambulance Oddělení krizových lůžek Detašovaná pracoviště v Lounech a Rumburku LINKA POMOCI TERÉNNÍ KRIZOVÝ TÝM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM INTERVENČNÍ CENTRUM SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE PREVENTIVNÍ PROGRAMY 13 LET POMOCI LIDEM V KRIZI 2013 YEARS OF HELPING PEOPLE IN CRISIS 2013 JAHRE HILFE DEN MENSCHEN IN DER KRISE NEJ ROKU 2013 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ

4 Aktivity sdružení jsou směrované především ve prospěch řešení psychosociálních problémů komunity.

5 O nás Finančně a odborně zajišťujeme od roku 2000 projekty, které jsou zaměřeny na pomoc lidem v krizi, pomoc osobám ohroženým domácím násilím, na prevenci psychopatologických jevů mezi dětmi a mládeží. Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města, ale i Ústeckého kraje. Nabízíme aktivity v oblasti vzdělávání odborníků, profesionálů - poskytovatelů jiných služeb, vzděláváme širokou veřejnost cílenými PR akcemi. Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke kulatým stolům při řešení sociálních otázek regionu. Činnost občanského sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je samostatnou právnickou osobou. REGISTRACE: REGISTRAČNÍ ČÍSLO: VS/1-1/37441/98-R STRUKTURA ORGANIZACE Valná hromada 11 registrovaných členů (k datu ) Radka Gabrielová Dana Kadeřábková Mgr. Stanislav Karas Bc. Zuzana Lešková Bc. Irena Mládková Ludmila Musilová Bc. Pavla Pejšová Markéta Seidlová Mgr. Barbora Vladyková Mgr. Martina Vojtíšková Bc. Pavla Skokanová Rada sdružení Předsedkyně: Bc. Pavla Skokanová Místopředsedkyně: Radka Gabrielová Členka: Dana Kadeřábková Revizor: Bc. Pavla Pejšová

6 Zpráva o hospodaření Jako NNO využíváme grantové a dotační programy domácích i zahraničních donátorů, nadací, organizací státní správy a samosprávy, finanční programy EU zaměřené na integraci a podporu sociálně vyloučených nebo znevýhodněných osob, dále podporující prevenci patologických jevů ve společnosti. NÁKLADY: Spotřeba materiálu Spotřeba plynu Spotřeba vody Spotřeba elektřiny Nájemné Zpracování účetnictví, mezd Cestovné Ostatní náklady na provoz Opravy a udržování Náklady na nákup ostatních služeb - OSVČ zajištění nepřetržitého provozu krizovými pracovníky Náklady na nákup ostatních služeb (telefony, inzerce, školení) Mzdy zaměstnanců Náklady na zdravotní a sociální pojištění Celkem Cílem aktivit sdružení v oblasti financování projektů a programů je dosáhnout finanční stability organizace. VÝNOSY: MPSV Úřad vlády Krajský úřad Ústeckého kraje - soc. služby Město Ústí nad Labem - soc. služby Město Ústí nad Labem - OMS Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem Členské příspěvky Ostatní příspěvky a dary Ostatní výnosy Dobrovolnické centrum Ostatní výnosy příjmy z činnosti (školení, úroky apod ) Úřad práce Nedaňové výnosy 0 Akce kalendář - příjmy 0 Celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM: Výnosy celkem Náklady spojené se správou organizace 0 Náklady spojené s poskytováním služeb Hospodářský výsledek celkem Účetnictví zpracovává NABI Marcela Císařová, Velká Hradební, Ústí nad Labem

7 Struktura služeb, programů 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE Oddělení ambulance Oddělení krizových lůžek Detašovaná pracoviště v Lounech a Rumburku TERÉNNÍ KRIZOVÝ TÝM INTERVENČNÍ CETRUM PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A OSPOD ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ LINKA POMOCI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI REGISTROVANÉ SLUŽBY O. S. SPIRÁLA ČÍSLO REGISTRACE: /2007 Název služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Název zařízení, programu Identifikátor Krizová pomoc - 60 Centrum krizové intervence Terénní krizový tým Telefonická krizová pomoc - 55 Linka pomoci Intervenční centra - 60a Odborné sociální poradenství - 37 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 65 Intervenční centrum, Ústecký kraj Odborné sociální a právní poradenství právní poradna Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi PREVENTIVNÍ PROGRAMY nejsou registrovanou sociální službou, jsou zpoplatněné

8 Centrum krizové intervence je rozsahem služeb jediným zařízením tohoto typu v Ústeckém kraji.

9 Centrum krizové intervence Centrum krizové intervence je nízkoprahové sociální zařízení bezplatně poskytující pomoc osobám v krizi, ohroženým na život nebo zdraví. Tým tvoří sociální pracovníci vyškolení v metodě krizové intervence. ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ: bezpečné prostředí pro sdílení problémů orientaci v nepříznivé situaci, možnostech řešení pomoc jednotlivcům, rodinám, rodičům s dětmi mobilizaci vlastních sil klienta anonymitu osobní kontakt, nebo pobyt na krizovém lůžku s krátkodobým terapeutickým programem a možností krizové stravy v případě, že je klient bez finančních prostředků bezplatné právní poradenství sociální poradenství při řešení nepříznivé sociální situace Osoby vyhledávající pomoc Centra krizové intervence řeší problémy spojené s životními změnami (dospívání dětí, stěhování, odchod dětí z rodiny, nezaměstnanost, stárnutí, umírání ) či náhlými a nečekanými životními událostmi (rozvod, rozchod, nemoc, smrt, sociální úpadek, náhlá výhra v loterii ). Častými klienty jsou oběti hromadných neštěstí a živelných katastrof, týrané a zneužívané osoby nebo lidé, kteří řeší problém deviace, sexuální orientace, nebo psychické poruchy a zdravotní onemocnění. PROJEKT PODPOŘILY: Město Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Sbírka České televize a Nadace NROS Pomozte dětem Město Louny RWE

10 Oddělení ambulance Cílem ambulantního kontaktu je nabídnout klientovi prostor pro ventilaci svých problémů, klid, emoční podporu a bezpečí. Klient společně s pracovníkem hledá opěrné body pro cestu z krizové situace a posiluje své kompetence pro návrat do svého běžného prostředí, běžného života. Délka jedné intervence je zpravidla 60 minut. Klienti mohou využít i opakovaných setkání s několika denním odstupem. Osobní kontakt s klientem končí po překonání akutní krize doporučením nebo zprostředkováním navazující odborné pomoci. Nejčastější problematika: sociální a právní, vztahová, osobní a existenciální PROVOZ AMBULANCE: pondělí až pátek hodin 441 KLIENTŮ Posláním služby krizové pomoci na oddělení ambulance je poskytování odborné psychosociální pomoci osobám v krizi, v přímém kontaktu uživatele služby s krizovým pracovníkem. 229 ŽEN 212 MUŽŮ

11 Oddělení krizových lůžek Pobyt na lůžkách je pro uživatele možností změnit prostředí, minimalizovat ohrožení zdraví či života, zorientovat se v příčinách krize a najít sílu k jejímu zvládnutí. Klient může využít podporu odborníků, bezplatné právní a sociální poradenství, aby byl schopen se vrátit do svého vlastního nebo náhradního bydlení a začlenit se do běžného způsobu života. Služba je poskytována uživatelům bezplatně po omezenou dobu, nutnou k eliminaci ohrožení života, zdraví, krize. V případě finanční nouze nabízí organizace krizovou stravu nebo podporu jízdného při zajištění schůzek na úřadě práce, OSPOD, a podobně. Krátkodobým cílem je zklidnit uživatele, poskytnout mu prostor pro ventilaci myšlenek a emocí, stabilizovat jeho stav a eliminovat nebezpečí prohloubení krize. K dlouhodobým cílům patří pomoc se získáním náhledu na svou vlastní situaci, mobilizace vlastních zdrojů uživatele, podpora při řešení problému a stanovení postupných kroků k jejich řešení. Nejčastější problematika: finanční nouze a bytová tíseň, ztráta bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, chudoba. KAPACITA: 5 lůžek s možností dětské přistýlky UŽIVATELÉ SLUŽBY Klienti starší 18 let, mladší osoby do 18 let v doprovodu zákonného zástupce Osoby do 18 let příjem pouze v doprovodu zákonného zástupce 1259 KLIENTODNŮ 288 CELKEM POBYTY KLIENTŮ 209 PRVNÍ POBYTY KLIENTŮ 79 OPAKOVANÉ POBYTY KLIENTŮ Cílem služby je poskytnout klientům bezpečné prostředí při zvládání jejich obtížné životní situace.

12 Detašovaná pracoviště Služby krizové pomoci jsou nabízeny na detašovaných pracovištích v Rumburku a Lounech. V roce 2013 byla služba zaměřena na cílovou skupinu děti, mládež a mladí dospívající do 18 let, rodiče nebo rodiny s dětmi: z nevyhovujícího sociálního prostředí ohrožené sociálním vyloučením ohrožené sociálně patologickými jevy (vandalismus, šikana, záškoláctví, poruchy chování) týranými, zneužívanými a svědky domácího násilí s mentálním postižením nebo duševními poruchami Služba je ambulantní, probíhá v přímém kontaktu s klientem jako krizová intervence nebo sociálně terapeutická činnost, při které získává klient pomoc při uplatňování práv a zájmů, nebo při vyřizování osobních záležitostí. Rodiče s dětmi a osoby starší 18 let mohou následně využít pobyt na krizovém lůžku v Ústí nad Labem. Pomoc v regionech Louny, Rumburk vyhledalo celkem 196 osob, z toho 36 dětí (dva třídní kolektivy) absolvovalo preventivní přednášku na téma Mám problém, a co s ním? motivující žáky k vyhledání odborné pomoci v Centru krizové intervence. Sociální rehabilitace představuje soubor specifických činností směřujících k dosažení KLIENTŮ DĚTÍ samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klientů v jejich dalším životě.

13 Odborné sociální a právní poradenství Právní poradna poskytuje uživatelům služby bezplatné poradenství sociálního pracovníka a právníka. Sociálně právní služby z oblasti občanského, obchodního a trestního práva jsou poskytovány každé pondělí, v době od 8.00 do hodin. PLÁNUJEME V ROCE 2014 Rozšíření podpory uživatele formou internetového poradenství - nová služba bude prostřednictvím poskytována lidem v náročných životních situacích, kteří sami projeví zájem. Před zahájením provozu budou vytvořeny technické podmínky a proběhne akreditovaný speciální výcvik pracovníků pro získání kvalifikace a odborných dovedností pro tento způsobu poskytování služby. PROJEKT PODPOŘILO: Město Ústí nad Labem NEJČASTĚJŠÍ ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA: výchova a výživa dětí rozvod manželství bytová problematika smlouvy ve věci nájmu bytu, vyklizení bytu, zrušení trvalého pobytu pracovní smlouvy exekuce a insolvence přestupkové a trestní řízení 82 CELKEM KLIENTŮ 27 MUŽŮ 55 ŽEN

14 Terénní krizový tým je týmem dobrovolníků, který poskytuje psychosociální pomoc v době mimořádných událostí: povodní, průmyslových havárií, hromadných dopravních nehod, požárů

15 Terénní krizový tým Terénní krizový tým tvoří odborníci, poskytující psychosociální pomoc v době mimořádných událostí - povodní, průmyslových havárií, hromadných dopravních nehod, požárů a dalších krizových situacích. O. s. Spirála koordinuje pomoc terénního týmu v zasažené oblasti, spolupracuje s místní komunitou, Integrovaným záchranným systémem Města Ústí nad Labem a dalšími poskytovateli pomoci v případě mimořádných událostí (např. Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem, Oblastní charitou Ústí nad Labem, nadací Adra, a dalšími). Tým úzce spolupracuje s psychosociálním intervenčním týmem České republiky a Panelem humanitárních organizací v Ústí nad Labem. NABÍZÍME: bezprostřední kontakt s nejvíce zasaženými osobami (pomoc se zvládnutím negativních emocí, naslouchání a provázení situací, předávání informací a důležitých kontaktů, zprostředkování další potřebné pomoci, posilování zdrojů jednotlivců i rodin k řešení situace) roznos letáčků a vyhledávání nejvíce zasažených obětí podporu místních rituálů přípravu besedy s místními občany, eventuálně bohoslužby podporu starostů, členů místního zastupitelstva a úřadů podporu učitelů, lékařů, farářů, novinářů a dalších opor komunity práci s viníkem, případně tím, kdo se cítí vinen BILANCUJEME: V roce 2013 postihly Ústecko opět velké povodně. Terénní krizový tým se zapojil do pomoci hned druhý den po vylití vody z břehů. Dobrovolníci poskytovali psychosociální pomoc evakuovaným osobám v evakuačních centrech Města Ústí nad Labem. Následně nabízeli osobám zasaženým ničivou povodní pomoc přímo v terénu. Tým spolupracoval s krizovým štábem Města Ústí nad Labem a Panelem humanitárních organizací. Dohoda s Hasičským záchranným sborem byla prodloužena do konce roku Zúčastnili jsme se kurzu Komunikace s médii. Tým posílili dva noví dobrovolníci. PŘIPRAVUJEME NA ROK 2014 Nábor nových dobrovolníků pro činnost v terénu Další speciální výcvik dobrovolníků PROJEKT PODPOŘILO: Město Ústí nad Labem

16 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Posláním služby je poskytnout pomoc členům rodiny tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života, měla co nejméně konfliktů, nedostávala se opakovaně do obtížných životních situací a dokázala je řešit vlastními silami. CÍLOVÁ SKUPINA: děti, mladiství, mladí dospělí, rodiny s dětmi NABÍZÍME: podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodinného systému posilování fungujících rodinných vztahů a vazeb podporu zdravého životního stylu rodiny bez patologických jevů nastavení pravidel společného soužití sdílení a pomoc při řešení každodenních problémů i starostí při výchově dětí snížení vlastní agresivity a posílení schopnosti zvládat impulsivní reakce získání náhledu na vlastní jednání a nevhodné vzorce chování akceptaci společenských norem, život bez kriminálního chování vytvoření vzorců pozitivních hodnot řešení sociálně ekonomické situace v rodině rozvoj osobnosti a sociálních dovedností jednotlivců zlepšení mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické) podporu při návratu do společnosti a přijetí společností, integrace na trh práce METODY PRÁCE S KLIENTY Sociálně terapeutické činnosti - individuální, skupinová a rodinná terapie zaměřená na sebepoznání, rozvoj osobnosti, rozvoj mezilidských vztahů, řešení vztahů v rodině, posílení klientových pozitivních vazeb s rodinnými příslušníky i vrstevníky Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti vedení klientů k dosažení pozitivních změn v životě formou sebezkušenostních prožitků, nácviku modelových situací, vzděláváním a výchovným působením Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, návštěva v rodině) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů KLIENTŮ DOSPĚLÝCH DĚTÍ KLIENTŮ DO 18 LET CHLAPCŮ DÍVEK

17

18 Linka pomoci SLUŽBA NABÍZÍ: nepřetržitý provoz okamžitý kontakt s odborníkem, bez odkladu bezbariérovost službu mohou využít imobilní lidé, malé děti, aktuálně nemocní, senioři, lidé při započatém sebevražedném pokusu konzultaci v ceně běžného hovoru v telekomunikační pevné síti zachování anonymity možnost ventilace vlastních pocitů podporu naslouchání respektování klienta pomoc při orientaci v dané situaci podporu nalézt vlastní zdroje síly nabídku alternativ s ohledem na možnosti klienta v dané situaci kontakty na další organizace a zařízení KLIENTI LINKY POMOCI: osoby, které se ocitnou v náhlé těžké životní situaci (vážná nemoc, úmrtí blízkého, ztráta nebo změna zaměstnání, neštěstí, povodně, rozvod, odloučení) lidé s trápením a problémy, které život může přinášet (výchova dětí, partnerské nepohody, a krize, sousedské vztahy, odchod dětí z domova, osamění) klienti se sociální problematikou (sociální krize, ztráta zaměstnání, domova ) oběti násilí (domácí násilí, týrání, zneužívání, šikana) drogově a jinak závislé osoby duševně nemocní, jejich rodinní příslušníci a známí lidé se ztrátou smyslu života osamělí a lidé, kteří nejsou schopní vyhledat služby osobně (imobilní, nemocní ) NEJČASTĚJI ŘEŠENÁ TÉMATA NA LINCE POMOCI: nepohoda, konflikty v partnerských vztazích, v manželství potíže, složitosti a úskalí při výchově dětí vztahy na pracovišti, s širší rodinou a příbuznými sociální a ekonomické tíživé situace právní záležitosti (rozvody, výchova a výživa dětí, exekuce, nájemní smlouvy) pocit samoty, ztráta smyslu života přijetí nemoci vlastní nebo blízkého člověka závislosti, a co s tím nízké sebevědomí, sebehodnocení nízké sebevědomí, sebehodnocení PLÁNUJEME V ROCE 2014: Snažíme se o nové způsoby, jak lidem co nejvíce umožnit kontakt se službou a dostupnou odbornou pomocí. Z tohoto důvodu dojde k proškolení pracovníků a následnému rozšíření služby směrem k uživatelům o službu internetového poradenství. Vzhledem ke zkvalitnění evidence statistických dat a nutnosti obnovení administrativního systému, bude vytvořen nový počítačový program, který bude více odpovídat požadavkům služby. Linka pomoci bude i nadále pokračovat v aktivním zapojení do činností České asociace linek důvěry ČR, které je dlouholetým členem. Zajistíme kontinuální vzdělávání pracovníků služby, aby byla podpořena a i nadále poskytována kvalitní služba. Službu Linky pomoci budeme dále propagovat směrem k veřejnosti

19 Obsahem projektu je TÉMATA HOVORŮ: poskytování služby telefonické krizové pomoci a sociálního poradenství široké veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví, orientace a náboženství. POČET HOVORŮ CELKEM A HOVORY PODLE PROBLEMATIKY: HOVORY PODLE DÉLKY KONTAKTŮ: 1849 POČET HOVORŮ CELKEM 435 MUŽI 1670 DÉLKA HOVORU DO 30 MINUT 1414 ŽENY 179 DÉLKA HOVORU 31 MINUT A VÍCE

20 Intervenční centrum je zaměřeno na přechodnou odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím

21 POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Intervenční centrum je specializované sociální zařízení, jehož činnost se zaměřuje na přechodnou odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. V případě vykázání násilné osoby ze společného bytu či obydlí, je osobě ohrožené domácím násilím nabídnuta bezplatná pomoc do 48 hodin od doručení rozhodnutí o vykázání Policií ČR. Pomoc Intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním, jiné osoby obývající s ní společné obydlí, nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se Intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví. Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová. STANDARDNÍ SLUŽBY: Telefonické a osobní konzultace, s cílem nabídnout komplexní pomoc při řešení násilí v rodině. Právní poradenství, asistence při vypracování písemných právních podáních. Výjezd za klientem v případě jeho imobility, emoční a psychologická podpora. Bezpečnostní plán, podpora při kontaktech s PČR, přestupkovou komisí. Zprostředkování návazných služeb osobě ohrožené domácím násilím. Zajištění krizového, azylového či utajovaného bydlení. NADSTANDARDNÍ SLUŽBY PRO KLIENTA Krátkodobá terapie pro osobu ohroženou domácím násilím a její děti, s cílem nabídnout členům rodiny podporu, prostor pro ventilaci emocí či pochopení změn, které se v rodině odehrávají v souvislosti s řešením domácího násilí. Pomoc obětem nebezpečného pronásledování stalkingu. UŽIVATELÉ SLUŽBY: osoby ohrožené násilným chováním ze strany jiné osoby sdílející s ní společné obydlí svědci domácího násilí širší rodina, známí, sousedé KONZULTACE POSKYTUJEME NA PRACOVIŠTÍCH: Ústí nad Labem: K Chatám 22 Chomutov: Písečná 5030 Louny: Pod Nemocnicí 2380 Rumburk: Máchova 492 Most: tř. Budovatelů 2957 Děčín: Bezručova 87/2

22 Koordinace pomoci obětem domácího násilí Při pomoci osobám ohroženým domácím násilím spolupracuje Intervenční centrum s dalšími subjekty dle zákona 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a to ve dvou oblastech: Vytváření a aktualizace databáze pomáhajících a spolupracujících organizací v Ústeckém kraji Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti prevence před domácím násilím LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ, O. S. MOST K NADĚJI DIAKONIE ČCE OBČANSKÁ PORADNA, MOST MANŽELSKÉ PORADNY AZYLOVÉ DOMY PŘESTUPKOVÉ KOMISE MĚSTSKÁ POLICIE CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE, SPIRÁLA OBČANSKÉ PORADNY PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA INTERVENČNÍ CENTRUM POLICIE ČR JUSTICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE ROK 2012 V ČÍSLECH 156 POČET VYKÁZÁNÍ NÁSILNÉ OSOBY ZE SPOLEČNÉHO OBYDLÍ 195 POČET OHROŽENÝCH OSOB 26 NEZLETILÝCH DĚTÍ TÍMTO ČÍSLEM SE ZAŘADIL ÚSTECKÝ KRAJ NA 1. MÍSTO V POČTU VYKÁZÁNÍ POČET KONTAKTŮ A INTERVENCÍ 1179 KONTAKTŮ S KLIENTY 724 SE SPOLU- PRACUJÍCÍMI SUBJEKTY 609 CELKOVÝ POČET KLIENTŮ KONTAKTY A INTERVENCE POČET KLIENTŮ NEJČASTĚJŠÍ VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ: 27 AŽ 65 LET, SENIOŘI DO 84 LET A OSOBY STARŠÍ 85 LET MUŽI ŽENY Z TOHO PŘÍMO CELKEM 41 DĚTÍ OHROŽENÝCH NÁSILÍM SENIORŮ

23 Z TOHO DĚTÍ DOPROVÁZENÝCH RODIČEM OSOB VYUŽILO POBYT NA KRIZOVÉM LŮŽKU PŘÍPADŮ STALKINGU JAKO POKRAČOVÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ VZDĚLÁVACÍHO INTERAKTIVNÍHO SEMINÁŘE URČENÉHO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY S TEMATIKOU DOMÁCÍHO NÁSILÍ SE ÚČASTNILO STUDENTŮ SETKÁNÍ KONFERENCE NA TÉMA DOMOV: MÍSTO BEZPEČÍ I NÁSILÍ Dne proběhla v prostorách Krajského úřadu konference na téma Domov: Místo bezpečí i násilí, pořádaná Intervenčním centrem Ústí nad Labem ve spolupráci s Policií ČR a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Konference se zúčastnilo 151 návštěvníků, příspěvky o novinkách v oblasti domácího násilí přednesly Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a PhDr. et. Mgr. Naděžda Špatenková. PLÁN NA ROK 2013 Nabídka vzdělávacího interaktivního semináře určeného studentům středních škol, s tematikou Násilí ve vztahu, jeho příčiny, důsledky, prevence, místa pomoci. Rozšíření služby intervenčního centra o další kontaktní místa, dle potřeb regionu. SLUŽBU PODPOŘILY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Krajský úřad Ústeckého kraje Město Ústí nad Labem

24 Sociálně právní ochrana dítěte OD ROKU 2009 MÁ O. S. SPIRÁLA POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ROZSAHU: 1/ pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 3/ činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. V roce 2013 byla sociálně právní ochrana dětí v organizaci realizována prostřednictvím projektů: Centrum krizové intervence, Intervenční centrum a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. CÍLE SPOD V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH zmírnění krizové situace výchovná, vzdělávací, aktivizační činnost s rodinami a dětmi zmírnění následků nežádoucího nebo rizikového chování nebo nesprávných rodičovských rolí získání náhledu na svou situaci, chování motivace ke vzdělání, pracovnímu zařazení zkvalitnění vztahů v rodině, komunitě základní odborné poradenství informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace NEJČASTĚJI ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH DĚTI: možnost popovídat si o tom, co je trápí, když si nerozumí s rodiči, vrstevníky, spolužáky, když se rodiče hádají, rozvádějí, když zažily smrt, nemoc, životní ztrátu problémy s chováním, prospěchem strach, obavy z chování dospělého

25 MLADISTVÍ: možnost hovořit o otázkách dospívání, navazování vztahů s vrstevníky, zpracování traumatických zážitků, problémy se závislostmi RODINY S DĚTMI: podpora při každodenních problémech, starostí s výchovou dětí ohrožení dětí negativními jevy záškoláctví, útěky, závislost řešení složité sociálně ekonomické situace rodiny (zaměstnání, dluhová problematika, tvorba rodinného rozpočtu, rodinné plánování, ztráta bydlení) METODY PRÁCE S KLIENTY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI individuální, skupinová a rodinná terapie je zaměřena na sebepoznání, rozvoj osobnosti, rozvoj mezilidských vztahů, řešení vztahů v rodině, posílení klientových pozitivních vazeb s rodinnými příslušníky i vrstevníky. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI vede k dosažení pozitivních změn v životě klientů, formou sebezkušenostních prožitků, nácviku modelových situací, vzděláváním a výchovným působením. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM doprovázení, návštěva v rodině POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZÁSADY POMOCI bezplatnost diskrétnost individuální přístup spolupráce s doporučující organizací VÝKON SPOD V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH: CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE V rámci konzultací na ambulanci nebo krizovém lůžku rodiče získávali potřebné informace, učili se některé dovednosti vhodné pro výchovu svého dítěte nebo řešení problémů souvisejících s výchovou dítěte. Rodiče získávali dovednosti, jak se s dítětem připravovat do školy, jak dítě vhodně zaměstnávat, získávali informace, jak vyplnit dítěti adekvátně volný čas, motivovat jej k dalšímu vzdělávání nebo začlenění do pracovního procesu. V souvislosti s pobytem dítěte na krizovém lůžku se učily děti i rodiče, jak se co nejlépe začlenit do společnosti, jak vhodně spolupracovat se školou dítěte, dodržovat školní docházku, a mít adekvátní školní prospěch. V souvislosti s výkonem SPOD velmi úzce spolupracujeme s kurátory pro děti a mládež a pracovníky sociálně právní ochrany dětí jak v Ústí nad Labem, tak i v dalších městech, kde organizace i tento úřad působí. PRIORITY PÉČE O DĚTI A NEZLETILÉ: 1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Pomoc rodinám s dětmi a nezletilými byla nabízena na základě objednání na pracovišti v Ústí nad Labem, v kontaktních místech Rumburk, Louny a Most POČET UŽIVATELŮ KRIZOVÉHO LŮŽKA: Z TOHO DĚTÍ (V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Cílem služby je, poskytnout pomoc členům rodiny tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života, měla co nejméně konfliktů a nedostávala se opakovaně do obtížných životních situací nebo je dokázala řešit vlastními silami. NABÍZÍME: podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodinného systému

26 posilování fungujících rodinných vztahů a vazeb pomoc při zlepšování zdravého životního stylu rodiny bez patologických jevů nastavení pravidel společného soužití sdílení a pomoc při řešení každodenních problémů a starostí při výchově dětí snížení vlastní agresivity, posílení schopnosti zvládat impulsivní reakce získání náhledu na vlastní jednání a nevhodné vzorce chování akceptaci společenských norem, život bez kriminálního chování vytvoření vzorců pozitivních hodnot řešení sociálně ekonomické situace v rodině rozvoj osobnosti a sociálních dovedností jednotlivců zlepšení mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické) návrat do společnosti a přijetí společností, integrace na trh práce 71 POČET KLIENTŮ CELKEM osoba, nebo děti spolu s ohroženou osobou využívají krizového pobytu v případě nebezpečí ze strany násilné osoby. PRIORITY PÉČE O DĚTI A NEZLETILÉ: 1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Pomoc rodinám s dětmi a nezletilými byla nabízena na základě objednání na pracovišti v Ústí nad Labem, v kontaktních místech Rumburku, Lounech a Mostě, Chomutově, Děčíně POČET DĚTÍ NA LŮŽKU POČET DĚTÍ A MLADISTVÝCH, KTEŘÍ BYLI KONTAKTOVÁNI V SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM NÁSILNÉ OSOBY ZE SPOLEČNÉHO OBYDLÍ MLADISTVÝ, SE KTERÝM IC PRACOVALA V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH KONTAKTŮ POČET KLIENTŮ DO 18 LET: INTERVENČNÍ CENTRUM Cílovou skupinou služby intervenční centra jsou osoby ohrožené domácím násilím. V Intervenčním centru Ústecký kraj pracujeme s cílovou skupinou dětí a mladistvých v rámci telefonických, osobních kontaktů či při pobytu na krizovém lůžku. Služba je poskytována nezletilým v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí, kdy intervenční centrum kontaktuje osoby označené v úředním záznamu o vykázání jako osoby ohrožené DN. Intervenční centrum rovněž pracuje s dětmi, které přivádí do intervenčního centra jeden z rodičů jako ohrožená

27 Preventivní programy O. S. SPIRÁLA OD ROKU 2013 NABÍZÍ: ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM Program primární prevence negativních sociálních jevů pro děti žáky speciálních, základních, středních škol a učilišť. Cílem programu je, podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání spolužáků ODDĚLENÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE A RODINÁM S DĚTMI Program zaměřený na zmírnění následků nežádoucího chování dětí, případně rodičů. Rodinám program nabízí možnost podpory při řešení každodenních problémů při výchově dětí, při ohrožení dětí negativními společenskými jevy (záškoláctví, útěky, sebepoškozování, problematika závislostí ) Preventivní program probíhá formou interaktivních psychosociálních aktivit, zaměřených na témata: rodina, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. Děti mají možnost nad vybranými tématy diskutovat, získat sebezkušenostní zážitek v bezpečném prostředí a zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu, lektorů, sociálních pracovníků, třídních učitelů Program je zpoplatněn smluvní částkou dle struktury témat, počtu hodin, a podobně. V případě školských zařízení je program zařazen do školní výuky nebo do víkendových aktivit škol či OSPOD. REALIZACE PROGRAMU V ROCE 2013 Děti Rodiče OSPOD CHOMUTOV OSPOD ÚSTÍ NAD LABEM PLÁNUJEME V ROCE 2014: Ve spolupráci s OSPOD chceme zajistit realizaci programu finančními prostředky z projektů Prevence kriminality.

28

29 13 let pomoci lidem v krizi 2000 Centrum krizové intervence v září slavnostně zahájilo provoz Dnem otevřených dveří Spirála nabízí pilotní program Alternativa pro mladistvé s alternativními tresty, Dítě škola společnost preventivní program pro třídní kolektivy. Zpěvačka Jana Koubková účinkuje v prvním benefičním večeru Spirály v rockovém oratoriu Every Smiling Liberty, jehož uvedení je republikovou premiérou. Otevřeno lůžkové oddělení Centra krizové intervence. Karel Černoch swinguje pro Spirálu, dary překročily částku Kč. Začala dvouletá spolupráce s německou organizací VbFF Lilla Vila, která nabízí pomoc ženám v Chemnitz. Poskytujeme psychosociální pomoc obětem ničivých povodní v roce 2002 na Ústecku. Pro děti z dětských domovů nabízíme preventivní program Děti z domova. Pro všechny lidi, co druhých trable vidí zaznívají z pódia skladby Beatles. Pro pracovníky v sociálních službách regionu koordinujeme otevřené mezioborové supervize. Pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním nabízíme preventivní péči pro předcházení recidivě onemocnění a spolupráci s rodinou klienta. Africká skupina SAF SAP s exotickým tancem a mystickými bubny vystupuje na pódiu s půlročním miminkem zavázaným v šátku pod prsy matky. Po roční spolupráci s Bílým kruhem bezpečí o. s. z Prahy otevíráme DONA centrum poradnu pro oběti domácího násilí. Celkem 11 žen ze Spirály absolvovalo v Německu kurz obranné techniky WenDo. Darem jsme získali obraz od významného ústeckého malíře pana Zdeňka Koška, jehož obrazy mohli shlédnout dokonce i ve slunné Francii. Herec Roman Štolpa moderuje náš benefiční večer. Zavádíme standardy kvality sociálních služeb do programů o. s. Spirála. Na benefičním koncertu konaném u příležitosti úmrtí Freddie Mercuryho zazněla píseň Show must go on v podání Queenmanie. V červnu nás seznamuje se svými službami intervenční centrum v rakouském Linci. Rovněž Spirála na doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje otevírá Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Tiskem proběhla zpráva o mamince s novorozenou dcerou, která po porodu nalezla střechu nad hlavou v Centru krizové intervence. Terénní krizový tým pro pomoc obětem hromadných neštěstí nabízí krátkodobou a střednědobou pomoc obětem neštěstí. Pro rodiče dětí se školními a výchovnými problémy nabízíme program Diskusní rodičovské skupiny. Služby o. s. Spirála jsou z velké míry financovány z peněz EU, tzv. individuálními projekty. Poprvé sociální služby vstoupily do režimu tříletého financování. Oslavy 10. výročí poskytování pomoci lidem v krizi. S o. s. Spirála za dobu její desetileté existence spolupracovalo 86 odborníků. Spirála se účastní soutěže o grant se sbírky Pomozte dětem. Získává 972 tisíc Kč na zřízení detašovaných pracovišť v Lounech a Rumburku. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím opakovaně v rámci České republiky získává smutné prvenství v počtech vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Počet vykázání však odpovídá zkušenostem Policie ČR řešit domácí násilí novým institutem a dále dobře nastaveným systémem školení policistů. Poskytujeme pomoc dětem na Lounsku a ve Šluknovském výběžku. Terénní krizový tým opakovaně vyjíždí k lidem zasaženým povodněmi. Intervenční centrum pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje konferenci Domov: Místo bezpečí i násilí. Pracovnice Spirály organizují pro klienty i obyvatele Skorotické sdílení - bezplatný bazar oblečení s ochutnávkou doma napečených dobrot.

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2011 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více