Občanské sdružení Spirála

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení Spirála"

Transkript

1 Občanské sdružení Spirála VÝROČNÍ ZPRÁVA let pomoci lidem v krizi

2

3 Obsah O ORGANIZACI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STRUKTURA SLUŽEB, PROGRAMŮ V ROCE 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE Oddělení ambulance Oddělení krizových lůžek Detašovaná pracoviště v Lounech a Rumburku LINKA POMOCI TERÉNNÍ KRIZOVÝ TÝM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM INTERVENČNÍ CENTRUM SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE PREVENTIVNÍ PROGRAMY 13 LET POMOCI LIDEM V KRIZI 2013 YEARS OF HELPING PEOPLE IN CRISIS 2013 JAHRE HILFE DEN MENSCHEN IN DER KRISE NEJ ROKU 2013 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTŮ

4 Aktivity sdružení jsou směrované především ve prospěch řešení psychosociálních problémů komunity.

5 O nás Finančně a odborně zajišťujeme od roku 2000 projekty, které jsou zaměřeny na pomoc lidem v krizi, pomoc osobám ohroženým domácím násilím, na prevenci psychopatologických jevů mezi dětmi a mládeží. Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města, ale i Ústeckého kraje. Nabízíme aktivity v oblasti vzdělávání odborníků, profesionálů - poskytovatelů jiných služeb, vzděláváme širokou veřejnost cílenými PR akcemi. Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke kulatým stolům při řešení sociálních otázek regionu. Činnost občanského sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je samostatnou právnickou osobou. REGISTRACE: REGISTRAČNÍ ČÍSLO: VS/1-1/37441/98-R STRUKTURA ORGANIZACE Valná hromada 11 registrovaných členů (k datu ) Radka Gabrielová Dana Kadeřábková Mgr. Stanislav Karas Bc. Zuzana Lešková Bc. Irena Mládková Ludmila Musilová Bc. Pavla Pejšová Markéta Seidlová Mgr. Barbora Vladyková Mgr. Martina Vojtíšková Bc. Pavla Skokanová Rada sdružení Předsedkyně: Bc. Pavla Skokanová Místopředsedkyně: Radka Gabrielová Členka: Dana Kadeřábková Revizor: Bc. Pavla Pejšová

6 Zpráva o hospodaření Jako NNO využíváme grantové a dotační programy domácích i zahraničních donátorů, nadací, organizací státní správy a samosprávy, finanční programy EU zaměřené na integraci a podporu sociálně vyloučených nebo znevýhodněných osob, dále podporující prevenci patologických jevů ve společnosti. NÁKLADY: Spotřeba materiálu Spotřeba plynu Spotřeba vody Spotřeba elektřiny Nájemné Zpracování účetnictví, mezd Cestovné Ostatní náklady na provoz Opravy a udržování Náklady na nákup ostatních služeb - OSVČ zajištění nepřetržitého provozu krizovými pracovníky Náklady na nákup ostatních služeb (telefony, inzerce, školení) Mzdy zaměstnanců Náklady na zdravotní a sociální pojištění Celkem Cílem aktivit sdružení v oblasti financování projektů a programů je dosáhnout finanční stability organizace. VÝNOSY: MPSV Úřad vlády Krajský úřad Ústeckého kraje - soc. služby Město Ústí nad Labem - soc. služby Město Ústí nad Labem - OMS Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem Členské příspěvky Ostatní příspěvky a dary Ostatní výnosy Dobrovolnické centrum Ostatní výnosy příjmy z činnosti (školení, úroky apod ) Úřad práce Nedaňové výnosy 0 Akce kalendář - příjmy 0 Celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM: Výnosy celkem Náklady spojené se správou organizace 0 Náklady spojené s poskytováním služeb Hospodářský výsledek celkem Účetnictví zpracovává NABI Marcela Císařová, Velká Hradební, Ústí nad Labem

7 Struktura služeb, programů 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE Oddělení ambulance Oddělení krizových lůžek Detašovaná pracoviště v Lounech a Rumburku TERÉNNÍ KRIZOVÝ TÝM INTERVENČNÍ CETRUM PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A OSPOD ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ LINKA POMOCI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI REGISTROVANÉ SLUŽBY O. S. SPIRÁLA ČÍSLO REGISTRACE: /2007 Název služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách Název zařízení, programu Identifikátor Krizová pomoc - 60 Centrum krizové intervence Terénní krizový tým Telefonická krizová pomoc - 55 Linka pomoci Intervenční centra - 60a Odborné sociální poradenství - 37 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 65 Intervenční centrum, Ústecký kraj Odborné sociální a právní poradenství právní poradna Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi PREVENTIVNÍ PROGRAMY nejsou registrovanou sociální službou, jsou zpoplatněné

8 Centrum krizové intervence je rozsahem služeb jediným zařízením tohoto typu v Ústeckém kraji.

9 Centrum krizové intervence Centrum krizové intervence je nízkoprahové sociální zařízení bezplatně poskytující pomoc osobám v krizi, ohroženým na život nebo zdraví. Tým tvoří sociální pracovníci vyškolení v metodě krizové intervence. ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ: bezpečné prostředí pro sdílení problémů orientaci v nepříznivé situaci, možnostech řešení pomoc jednotlivcům, rodinám, rodičům s dětmi mobilizaci vlastních sil klienta anonymitu osobní kontakt, nebo pobyt na krizovém lůžku s krátkodobým terapeutickým programem a možností krizové stravy v případě, že je klient bez finančních prostředků bezplatné právní poradenství sociální poradenství při řešení nepříznivé sociální situace Osoby vyhledávající pomoc Centra krizové intervence řeší problémy spojené s životními změnami (dospívání dětí, stěhování, odchod dětí z rodiny, nezaměstnanost, stárnutí, umírání ) či náhlými a nečekanými životními událostmi (rozvod, rozchod, nemoc, smrt, sociální úpadek, náhlá výhra v loterii ). Častými klienty jsou oběti hromadných neštěstí a živelných katastrof, týrané a zneužívané osoby nebo lidé, kteří řeší problém deviace, sexuální orientace, nebo psychické poruchy a zdravotní onemocnění. PROJEKT PODPOŘILY: Město Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Sbírka České televize a Nadace NROS Pomozte dětem Město Louny RWE

10 Oddělení ambulance Cílem ambulantního kontaktu je nabídnout klientovi prostor pro ventilaci svých problémů, klid, emoční podporu a bezpečí. Klient společně s pracovníkem hledá opěrné body pro cestu z krizové situace a posiluje své kompetence pro návrat do svého běžného prostředí, běžného života. Délka jedné intervence je zpravidla 60 minut. Klienti mohou využít i opakovaných setkání s několika denním odstupem. Osobní kontakt s klientem končí po překonání akutní krize doporučením nebo zprostředkováním navazující odborné pomoci. Nejčastější problematika: sociální a právní, vztahová, osobní a existenciální PROVOZ AMBULANCE: pondělí až pátek hodin 441 KLIENTŮ Posláním služby krizové pomoci na oddělení ambulance je poskytování odborné psychosociální pomoci osobám v krizi, v přímém kontaktu uživatele služby s krizovým pracovníkem. 229 ŽEN 212 MUŽŮ

11 Oddělení krizových lůžek Pobyt na lůžkách je pro uživatele možností změnit prostředí, minimalizovat ohrožení zdraví či života, zorientovat se v příčinách krize a najít sílu k jejímu zvládnutí. Klient může využít podporu odborníků, bezplatné právní a sociální poradenství, aby byl schopen se vrátit do svého vlastního nebo náhradního bydlení a začlenit se do běžného způsobu života. Služba je poskytována uživatelům bezplatně po omezenou dobu, nutnou k eliminaci ohrožení života, zdraví, krize. V případě finanční nouze nabízí organizace krizovou stravu nebo podporu jízdného při zajištění schůzek na úřadě práce, OSPOD, a podobně. Krátkodobým cílem je zklidnit uživatele, poskytnout mu prostor pro ventilaci myšlenek a emocí, stabilizovat jeho stav a eliminovat nebezpečí prohloubení krize. K dlouhodobým cílům patří pomoc se získáním náhledu na svou vlastní situaci, mobilizace vlastních zdrojů uživatele, podpora při řešení problému a stanovení postupných kroků k jejich řešení. Nejčastější problematika: finanční nouze a bytová tíseň, ztráta bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, chudoba. KAPACITA: 5 lůžek s možností dětské přistýlky UŽIVATELÉ SLUŽBY Klienti starší 18 let, mladší osoby do 18 let v doprovodu zákonného zástupce Osoby do 18 let příjem pouze v doprovodu zákonného zástupce 1259 KLIENTODNŮ 288 CELKEM POBYTY KLIENTŮ 209 PRVNÍ POBYTY KLIENTŮ 79 OPAKOVANÉ POBYTY KLIENTŮ Cílem služby je poskytnout klientům bezpečné prostředí při zvládání jejich obtížné životní situace.

12 Detašovaná pracoviště Služby krizové pomoci jsou nabízeny na detašovaných pracovištích v Rumburku a Lounech. V roce 2013 byla služba zaměřena na cílovou skupinu děti, mládež a mladí dospívající do 18 let, rodiče nebo rodiny s dětmi: z nevyhovujícího sociálního prostředí ohrožené sociálním vyloučením ohrožené sociálně patologickými jevy (vandalismus, šikana, záškoláctví, poruchy chování) týranými, zneužívanými a svědky domácího násilí s mentálním postižením nebo duševními poruchami Služba je ambulantní, probíhá v přímém kontaktu s klientem jako krizová intervence nebo sociálně terapeutická činnost, při které získává klient pomoc při uplatňování práv a zájmů, nebo při vyřizování osobních záležitostí. Rodiče s dětmi a osoby starší 18 let mohou následně využít pobyt na krizovém lůžku v Ústí nad Labem. Pomoc v regionech Louny, Rumburk vyhledalo celkem 196 osob, z toho 36 dětí (dva třídní kolektivy) absolvovalo preventivní přednášku na téma Mám problém, a co s ním? motivující žáky k vyhledání odborné pomoci v Centru krizové intervence. Sociální rehabilitace představuje soubor specifických činností směřujících k dosažení KLIENTŮ DĚTÍ samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klientů v jejich dalším životě.

13 Odborné sociální a právní poradenství Právní poradna poskytuje uživatelům služby bezplatné poradenství sociálního pracovníka a právníka. Sociálně právní služby z oblasti občanského, obchodního a trestního práva jsou poskytovány každé pondělí, v době od 8.00 do hodin. PLÁNUJEME V ROCE 2014 Rozšíření podpory uživatele formou internetového poradenství - nová služba bude prostřednictvím poskytována lidem v náročných životních situacích, kteří sami projeví zájem. Před zahájením provozu budou vytvořeny technické podmínky a proběhne akreditovaný speciální výcvik pracovníků pro získání kvalifikace a odborných dovedností pro tento způsobu poskytování služby. PROJEKT PODPOŘILO: Město Ústí nad Labem NEJČASTĚJŠÍ ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA: výchova a výživa dětí rozvod manželství bytová problematika smlouvy ve věci nájmu bytu, vyklizení bytu, zrušení trvalého pobytu pracovní smlouvy exekuce a insolvence přestupkové a trestní řízení 82 CELKEM KLIENTŮ 27 MUŽŮ 55 ŽEN

14 Terénní krizový tým je týmem dobrovolníků, který poskytuje psychosociální pomoc v době mimořádných událostí: povodní, průmyslových havárií, hromadných dopravních nehod, požárů

15 Terénní krizový tým Terénní krizový tým tvoří odborníci, poskytující psychosociální pomoc v době mimořádných událostí - povodní, průmyslových havárií, hromadných dopravních nehod, požárů a dalších krizových situacích. O. s. Spirála koordinuje pomoc terénního týmu v zasažené oblasti, spolupracuje s místní komunitou, Integrovaným záchranným systémem Města Ústí nad Labem a dalšími poskytovateli pomoci v případě mimořádných událostí (např. Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem, Oblastní charitou Ústí nad Labem, nadací Adra, a dalšími). Tým úzce spolupracuje s psychosociálním intervenčním týmem České republiky a Panelem humanitárních organizací v Ústí nad Labem. NABÍZÍME: bezprostřední kontakt s nejvíce zasaženými osobami (pomoc se zvládnutím negativních emocí, naslouchání a provázení situací, předávání informací a důležitých kontaktů, zprostředkování další potřebné pomoci, posilování zdrojů jednotlivců i rodin k řešení situace) roznos letáčků a vyhledávání nejvíce zasažených obětí podporu místních rituálů přípravu besedy s místními občany, eventuálně bohoslužby podporu starostů, členů místního zastupitelstva a úřadů podporu učitelů, lékařů, farářů, novinářů a dalších opor komunity práci s viníkem, případně tím, kdo se cítí vinen BILANCUJEME: V roce 2013 postihly Ústecko opět velké povodně. Terénní krizový tým se zapojil do pomoci hned druhý den po vylití vody z břehů. Dobrovolníci poskytovali psychosociální pomoc evakuovaným osobám v evakuačních centrech Města Ústí nad Labem. Následně nabízeli osobám zasaženým ničivou povodní pomoc přímo v terénu. Tým spolupracoval s krizovým štábem Města Ústí nad Labem a Panelem humanitárních organizací. Dohoda s Hasičským záchranným sborem byla prodloužena do konce roku Zúčastnili jsme se kurzu Komunikace s médii. Tým posílili dva noví dobrovolníci. PŘIPRAVUJEME NA ROK 2014 Nábor nových dobrovolníků pro činnost v terénu Další speciální výcvik dobrovolníků PROJEKT PODPOŘILO: Město Ústí nad Labem

16 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Posláním služby je poskytnout pomoc členům rodiny tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života, měla co nejméně konfliktů, nedostávala se opakovaně do obtížných životních situací a dokázala je řešit vlastními silami. CÍLOVÁ SKUPINA: děti, mladiství, mladí dospělí, rodiny s dětmi NABÍZÍME: podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodinného systému posilování fungujících rodinných vztahů a vazeb podporu zdravého životního stylu rodiny bez patologických jevů nastavení pravidel společného soužití sdílení a pomoc při řešení každodenních problémů i starostí při výchově dětí snížení vlastní agresivity a posílení schopnosti zvládat impulsivní reakce získání náhledu na vlastní jednání a nevhodné vzorce chování akceptaci společenských norem, život bez kriminálního chování vytvoření vzorců pozitivních hodnot řešení sociálně ekonomické situace v rodině rozvoj osobnosti a sociálních dovedností jednotlivců zlepšení mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické) podporu při návratu do společnosti a přijetí společností, integrace na trh práce METODY PRÁCE S KLIENTY Sociálně terapeutické činnosti - individuální, skupinová a rodinná terapie zaměřená na sebepoznání, rozvoj osobnosti, rozvoj mezilidských vztahů, řešení vztahů v rodině, posílení klientových pozitivních vazeb s rodinnými příslušníky i vrstevníky Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti vedení klientů k dosažení pozitivních změn v životě formou sebezkušenostních prožitků, nácviku modelových situací, vzděláváním a výchovným působením Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, návštěva v rodině) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů KLIENTŮ DOSPĚLÝCH DĚTÍ KLIENTŮ DO 18 LET CHLAPCŮ DÍVEK

17

18 Linka pomoci SLUŽBA NABÍZÍ: nepřetržitý provoz okamžitý kontakt s odborníkem, bez odkladu bezbariérovost službu mohou využít imobilní lidé, malé děti, aktuálně nemocní, senioři, lidé při započatém sebevražedném pokusu konzultaci v ceně běžného hovoru v telekomunikační pevné síti zachování anonymity možnost ventilace vlastních pocitů podporu naslouchání respektování klienta pomoc při orientaci v dané situaci podporu nalézt vlastní zdroje síly nabídku alternativ s ohledem na možnosti klienta v dané situaci kontakty na další organizace a zařízení KLIENTI LINKY POMOCI: osoby, které se ocitnou v náhlé těžké životní situaci (vážná nemoc, úmrtí blízkého, ztráta nebo změna zaměstnání, neštěstí, povodně, rozvod, odloučení) lidé s trápením a problémy, které život může přinášet (výchova dětí, partnerské nepohody, a krize, sousedské vztahy, odchod dětí z domova, osamění) klienti se sociální problematikou (sociální krize, ztráta zaměstnání, domova ) oběti násilí (domácí násilí, týrání, zneužívání, šikana) drogově a jinak závislé osoby duševně nemocní, jejich rodinní příslušníci a známí lidé se ztrátou smyslu života osamělí a lidé, kteří nejsou schopní vyhledat služby osobně (imobilní, nemocní ) NEJČASTĚJI ŘEŠENÁ TÉMATA NA LINCE POMOCI: nepohoda, konflikty v partnerských vztazích, v manželství potíže, složitosti a úskalí při výchově dětí vztahy na pracovišti, s širší rodinou a příbuznými sociální a ekonomické tíživé situace právní záležitosti (rozvody, výchova a výživa dětí, exekuce, nájemní smlouvy) pocit samoty, ztráta smyslu života přijetí nemoci vlastní nebo blízkého člověka závislosti, a co s tím nízké sebevědomí, sebehodnocení nízké sebevědomí, sebehodnocení PLÁNUJEME V ROCE 2014: Snažíme se o nové způsoby, jak lidem co nejvíce umožnit kontakt se službou a dostupnou odbornou pomocí. Z tohoto důvodu dojde k proškolení pracovníků a následnému rozšíření služby směrem k uživatelům o službu internetového poradenství. Vzhledem ke zkvalitnění evidence statistických dat a nutnosti obnovení administrativního systému, bude vytvořen nový počítačový program, který bude více odpovídat požadavkům služby. Linka pomoci bude i nadále pokračovat v aktivním zapojení do činností České asociace linek důvěry ČR, které je dlouholetým členem. Zajistíme kontinuální vzdělávání pracovníků služby, aby byla podpořena a i nadále poskytována kvalitní služba. Službu Linky pomoci budeme dále propagovat směrem k veřejnosti

19 Obsahem projektu je TÉMATA HOVORŮ: poskytování služby telefonické krizové pomoci a sociálního poradenství široké veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví, orientace a náboženství. POČET HOVORŮ CELKEM A HOVORY PODLE PROBLEMATIKY: HOVORY PODLE DÉLKY KONTAKTŮ: 1849 POČET HOVORŮ CELKEM 435 MUŽI 1670 DÉLKA HOVORU DO 30 MINUT 1414 ŽENY 179 DÉLKA HOVORU 31 MINUT A VÍCE

20 Intervenční centrum je zaměřeno na přechodnou odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím

21 POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Intervenční centrum je specializované sociální zařízení, jehož činnost se zaměřuje na přechodnou odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. V případě vykázání násilné osoby ze společného bytu či obydlí, je osobě ohrožené domácím násilím nabídnuta bezplatná pomoc do 48 hodin od doručení rozhodnutí o vykázání Policií ČR. Pomoc Intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním, jiné osoby obývající s ní společné obydlí, nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se Intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví. Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová. STANDARDNÍ SLUŽBY: Telefonické a osobní konzultace, s cílem nabídnout komplexní pomoc při řešení násilí v rodině. Právní poradenství, asistence při vypracování písemných právních podáních. Výjezd za klientem v případě jeho imobility, emoční a psychologická podpora. Bezpečnostní plán, podpora při kontaktech s PČR, přestupkovou komisí. Zprostředkování návazných služeb osobě ohrožené domácím násilím. Zajištění krizového, azylového či utajovaného bydlení. NADSTANDARDNÍ SLUŽBY PRO KLIENTA Krátkodobá terapie pro osobu ohroženou domácím násilím a její děti, s cílem nabídnout členům rodiny podporu, prostor pro ventilaci emocí či pochopení změn, které se v rodině odehrávají v souvislosti s řešením domácího násilí. Pomoc obětem nebezpečného pronásledování stalkingu. UŽIVATELÉ SLUŽBY: osoby ohrožené násilným chováním ze strany jiné osoby sdílející s ní společné obydlí svědci domácího násilí širší rodina, známí, sousedé KONZULTACE POSKYTUJEME NA PRACOVIŠTÍCH: Ústí nad Labem: K Chatám 22 Chomutov: Písečná 5030 Louny: Pod Nemocnicí 2380 Rumburk: Máchova 492 Most: tř. Budovatelů 2957 Děčín: Bezručova 87/2

22 Koordinace pomoci obětem domácího násilí Při pomoci osobám ohroženým domácím násilím spolupracuje Intervenční centrum s dalšími subjekty dle zákona 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a to ve dvou oblastech: Vytváření a aktualizace databáze pomáhajících a spolupracujících organizací v Ústeckém kraji Vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti prevence před domácím násilím LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ, O. S. MOST K NADĚJI DIAKONIE ČCE OBČANSKÁ PORADNA, MOST MANŽELSKÉ PORADNY AZYLOVÉ DOMY PŘESTUPKOVÉ KOMISE MĚSTSKÁ POLICIE CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE, SPIRÁLA OBČANSKÉ PORADNY PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA INTERVENČNÍ CENTRUM POLICIE ČR JUSTICE ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE ROK 2012 V ČÍSLECH 156 POČET VYKÁZÁNÍ NÁSILNÉ OSOBY ZE SPOLEČNÉHO OBYDLÍ 195 POČET OHROŽENÝCH OSOB 26 NEZLETILÝCH DĚTÍ TÍMTO ČÍSLEM SE ZAŘADIL ÚSTECKÝ KRAJ NA 1. MÍSTO V POČTU VYKÁZÁNÍ POČET KONTAKTŮ A INTERVENCÍ 1179 KONTAKTŮ S KLIENTY 724 SE SPOLU- PRACUJÍCÍMI SUBJEKTY 609 CELKOVÝ POČET KLIENTŮ KONTAKTY A INTERVENCE POČET KLIENTŮ NEJČASTĚJŠÍ VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ: 27 AŽ 65 LET, SENIOŘI DO 84 LET A OSOBY STARŠÍ 85 LET MUŽI ŽENY Z TOHO PŘÍMO CELKEM 41 DĚTÍ OHROŽENÝCH NÁSILÍM SENIORŮ

23 Z TOHO DĚTÍ DOPROVÁZENÝCH RODIČEM OSOB VYUŽILO POBYT NA KRIZOVÉM LŮŽKU PŘÍPADŮ STALKINGU JAKO POKRAČOVÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ VZDĚLÁVACÍHO INTERAKTIVNÍHO SEMINÁŘE URČENÉHO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY S TEMATIKOU DOMÁCÍHO NÁSILÍ SE ÚČASTNILO STUDENTŮ SETKÁNÍ KONFERENCE NA TÉMA DOMOV: MÍSTO BEZPEČÍ I NÁSILÍ Dne proběhla v prostorách Krajského úřadu konference na téma Domov: Místo bezpečí i násilí, pořádaná Intervenčním centrem Ústí nad Labem ve spolupráci s Policií ČR a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Konference se zúčastnilo 151 návštěvníků, příspěvky o novinkách v oblasti domácího násilí přednesly Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a PhDr. et. Mgr. Naděžda Špatenková. PLÁN NA ROK 2013 Nabídka vzdělávacího interaktivního semináře určeného studentům středních škol, s tematikou Násilí ve vztahu, jeho příčiny, důsledky, prevence, místa pomoci. Rozšíření služby intervenčního centra o další kontaktní místa, dle potřeb regionu. SLUŽBU PODPOŘILY: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Krajský úřad Ústeckého kraje Město Ústí nad Labem

24 Sociálně právní ochrana dítěte OD ROKU 2009 MÁ O. S. SPIRÁLA POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ROZSAHU: 1/ pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 3/ činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. V roce 2013 byla sociálně právní ochrana dětí v organizaci realizována prostřednictvím projektů: Centrum krizové intervence, Intervenční centrum a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. CÍLE SPOD V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH zmírnění krizové situace výchovná, vzdělávací, aktivizační činnost s rodinami a dětmi zmírnění následků nežádoucího nebo rizikového chování nebo nesprávných rodičovských rolí získání náhledu na svou situaci, chování motivace ke vzdělání, pracovnímu zařazení zkvalitnění vztahů v rodině, komunitě základní odborné poradenství informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace NEJČASTĚJI ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH DĚTI: možnost popovídat si o tom, co je trápí, když si nerozumí s rodiči, vrstevníky, spolužáky, když se rodiče hádají, rozvádějí, když zažily smrt, nemoc, životní ztrátu problémy s chováním, prospěchem strach, obavy z chování dospělého

25 MLADISTVÍ: možnost hovořit o otázkách dospívání, navazování vztahů s vrstevníky, zpracování traumatických zážitků, problémy se závislostmi RODINY S DĚTMI: podpora při každodenních problémech, starostí s výchovou dětí ohrožení dětí negativními jevy záškoláctví, útěky, závislost řešení složité sociálně ekonomické situace rodiny (zaměstnání, dluhová problematika, tvorba rodinného rozpočtu, rodinné plánování, ztráta bydlení) METODY PRÁCE S KLIENTY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI individuální, skupinová a rodinná terapie je zaměřena na sebepoznání, rozvoj osobnosti, rozvoj mezilidských vztahů, řešení vztahů v rodině, posílení klientových pozitivních vazeb s rodinnými příslušníky i vrstevníky. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI vede k dosažení pozitivních změn v životě klientů, formou sebezkušenostních prožitků, nácviku modelových situací, vzděláváním a výchovným působením. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM doprovázení, návštěva v rodině POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZÁSADY POMOCI bezplatnost diskrétnost individuální přístup spolupráce s doporučující organizací VÝKON SPOD V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH: CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE V rámci konzultací na ambulanci nebo krizovém lůžku rodiče získávali potřebné informace, učili se některé dovednosti vhodné pro výchovu svého dítěte nebo řešení problémů souvisejících s výchovou dítěte. Rodiče získávali dovednosti, jak se s dítětem připravovat do školy, jak dítě vhodně zaměstnávat, získávali informace, jak vyplnit dítěti adekvátně volný čas, motivovat jej k dalšímu vzdělávání nebo začlenění do pracovního procesu. V souvislosti s pobytem dítěte na krizovém lůžku se učily děti i rodiče, jak se co nejlépe začlenit do společnosti, jak vhodně spolupracovat se školou dítěte, dodržovat školní docházku, a mít adekvátní školní prospěch. V souvislosti s výkonem SPOD velmi úzce spolupracujeme s kurátory pro děti a mládež a pracovníky sociálně právní ochrany dětí jak v Ústí nad Labem, tak i v dalších městech, kde organizace i tento úřad působí. PRIORITY PÉČE O DĚTI A NEZLETILÉ: 1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Pomoc rodinám s dětmi a nezletilými byla nabízena na základě objednání na pracovišti v Ústí nad Labem, v kontaktních místech Rumburk, Louny a Most POČET UŽIVATELŮ KRIZOVÉHO LŮŽKA: Z TOHO DĚTÍ (V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Cílem služby je, poskytnout pomoc členům rodiny tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života, měla co nejméně konfliktů a nedostávala se opakovaně do obtížných životních situací nebo je dokázala řešit vlastními silami. NABÍZÍME: podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodinného systému

26 posilování fungujících rodinných vztahů a vazeb pomoc při zlepšování zdravého životního stylu rodiny bez patologických jevů nastavení pravidel společného soužití sdílení a pomoc při řešení každodenních problémů a starostí při výchově dětí snížení vlastní agresivity, posílení schopnosti zvládat impulsivní reakce získání náhledu na vlastní jednání a nevhodné vzorce chování akceptaci společenských norem, život bez kriminálního chování vytvoření vzorců pozitivních hodnot řešení sociálně ekonomické situace v rodině rozvoj osobnosti a sociálních dovedností jednotlivců zlepšení mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické) návrat do společnosti a přijetí společností, integrace na trh práce 71 POČET KLIENTŮ CELKEM osoba, nebo děti spolu s ohroženou osobou využívají krizového pobytu v případě nebezpečí ze strany násilné osoby. PRIORITY PÉČE O DĚTI A NEZLETILÉ: 1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Pomoc rodinám s dětmi a nezletilými byla nabízena na základě objednání na pracovišti v Ústí nad Labem, v kontaktních místech Rumburku, Lounech a Mostě, Chomutově, Děčíně POČET DĚTÍ NA LŮŽKU POČET DĚTÍ A MLADISTVÝCH, KTEŘÍ BYLI KONTAKTOVÁNI V SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM NÁSILNÉ OSOBY ZE SPOLEČNÉHO OBYDLÍ MLADISTVÝ, SE KTERÝM IC PRACOVALA V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH KONTAKTŮ POČET KLIENTŮ DO 18 LET: INTERVENČNÍ CENTRUM Cílovou skupinou služby intervenční centra jsou osoby ohrožené domácím násilím. V Intervenčním centru Ústecký kraj pracujeme s cílovou skupinou dětí a mladistvých v rámci telefonických, osobních kontaktů či při pobytu na krizovém lůžku. Služba je poskytována nezletilým v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí, kdy intervenční centrum kontaktuje osoby označené v úředním záznamu o vykázání jako osoby ohrožené DN. Intervenční centrum rovněž pracuje s dětmi, které přivádí do intervenčního centra jeden z rodičů jako ohrožená

27 Preventivní programy O. S. SPIRÁLA OD ROKU 2013 NABÍZÍ: ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM Program primární prevence negativních sociálních jevů pro děti žáky speciálních, základních, středních škol a učilišť. Cílem programu je, podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání spolužáků ODDĚLENÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE A RODINÁM S DĚTMI Program zaměřený na zmírnění následků nežádoucího chování dětí, případně rodičů. Rodinám program nabízí možnost podpory při řešení každodenních problémů při výchově dětí, při ohrožení dětí negativními společenskými jevy (záškoláctví, útěky, sebepoškozování, problematika závislostí ) Preventivní program probíhá formou interaktivních psychosociálních aktivit, zaměřených na témata: rodina, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. Děti mají možnost nad vybranými tématy diskutovat, získat sebezkušenostní zážitek v bezpečném prostředí a zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu, lektorů, sociálních pracovníků, třídních učitelů Program je zpoplatněn smluvní částkou dle struktury témat, počtu hodin, a podobně. V případě školských zařízení je program zařazen do školní výuky nebo do víkendových aktivit škol či OSPOD. REALIZACE PROGRAMU V ROCE 2013 Děti Rodiče OSPOD CHOMUTOV OSPOD ÚSTÍ NAD LABEM PLÁNUJEME V ROCE 2014: Ve spolupráci s OSPOD chceme zajistit realizaci programu finančními prostředky z projektů Prevence kriminality.

28

29 13 let pomoci lidem v krizi 2000 Centrum krizové intervence v září slavnostně zahájilo provoz Dnem otevřených dveří Spirála nabízí pilotní program Alternativa pro mladistvé s alternativními tresty, Dítě škola společnost preventivní program pro třídní kolektivy. Zpěvačka Jana Koubková účinkuje v prvním benefičním večeru Spirály v rockovém oratoriu Every Smiling Liberty, jehož uvedení je republikovou premiérou. Otevřeno lůžkové oddělení Centra krizové intervence. Karel Černoch swinguje pro Spirálu, dary překročily částku Kč. Začala dvouletá spolupráce s německou organizací VbFF Lilla Vila, která nabízí pomoc ženám v Chemnitz. Poskytujeme psychosociální pomoc obětem ničivých povodní v roce 2002 na Ústecku. Pro děti z dětských domovů nabízíme preventivní program Děti z domova. Pro všechny lidi, co druhých trable vidí zaznívají z pódia skladby Beatles. Pro pracovníky v sociálních službách regionu koordinujeme otevřené mezioborové supervize. Pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním nabízíme preventivní péči pro předcházení recidivě onemocnění a spolupráci s rodinou klienta. Africká skupina SAF SAP s exotickým tancem a mystickými bubny vystupuje na pódiu s půlročním miminkem zavázaným v šátku pod prsy matky. Po roční spolupráci s Bílým kruhem bezpečí o. s. z Prahy otevíráme DONA centrum poradnu pro oběti domácího násilí. Celkem 11 žen ze Spirály absolvovalo v Německu kurz obranné techniky WenDo. Darem jsme získali obraz od významného ústeckého malíře pana Zdeňka Koška, jehož obrazy mohli shlédnout dokonce i ve slunné Francii. Herec Roman Štolpa moderuje náš benefiční večer. Zavádíme standardy kvality sociálních služeb do programů o. s. Spirála. Na benefičním koncertu konaném u příležitosti úmrtí Freddie Mercuryho zazněla píseň Show must go on v podání Queenmanie. V červnu nás seznamuje se svými službami intervenční centrum v rakouském Linci. Rovněž Spirála na doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje otevírá Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Tiskem proběhla zpráva o mamince s novorozenou dcerou, která po porodu nalezla střechu nad hlavou v Centru krizové intervence. Terénní krizový tým pro pomoc obětem hromadných neštěstí nabízí krátkodobou a střednědobou pomoc obětem neštěstí. Pro rodiče dětí se školními a výchovnými problémy nabízíme program Diskusní rodičovské skupiny. Služby o. s. Spirála jsou z velké míry financovány z peněz EU, tzv. individuálními projekty. Poprvé sociální služby vstoupily do režimu tříletého financování. Oslavy 10. výročí poskytování pomoci lidem v krizi. S o. s. Spirála za dobu její desetileté existence spolupracovalo 86 odborníků. Spirála se účastní soutěže o grant se sbírky Pomozte dětem. Získává 972 tisíc Kč na zřízení detašovaných pracovišť v Lounech a Rumburku. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím opakovaně v rámci České republiky získává smutné prvenství v počtech vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Počet vykázání však odpovídá zkušenostem Policie ČR řešit domácí násilí novým institutem a dále dobře nastaveným systémem školení policistů. Poskytujeme pomoc dětem na Lounsku a ve Šluknovském výběžku. Terénní krizový tým opakovaně vyjíždí k lidem zasaženým povodněmi. Intervenční centrum pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje konferenci Domov: Místo bezpečí i násilí. Pracovnice Spirály organizují pro klienty i obyvatele Skorotické sdílení - bezplatný bazar oblečení s ochutnávkou doma napečených dobrot.

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o Asociaci Název: Forma právní subjektivity: Adresa: Asociace pracovníků intervenčních center ČR Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 www.pestalozzi.cz Obsah Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Česká verze English version 1 2 Úvodní slovo... 1 O společnosti 2/1 Řídící orgány... 3 1 About the company 1/1 Managing

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 DKC-VZ_2014-kor.indd obii 11.05.15 11:09 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. DKC-VZ_2014-kor.indd

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012.

Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení kolegové, vážení přátelé, jsme rádi, že Vás prostřednictvím této Výroční zprávy můžeme informovat o činnosti společnosti SPONDEA za rok 2012. SPONDEA, o.p.s. je poskytovatelem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej za rok 2011 Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej Poslání Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. Cíle Cíli, kterými naplňujeme

Více

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ 7 POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. CÍLE Cíli, kterými naplňujeme naše poslání,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ

POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ za rok 2014 POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. CÍLE Cíli, kterými naplňujeme

Více

o. s. povídej Výrocní zpráva 10.

o. s. povídej Výrocní zpráva 10. o. s. povídej Výrocní zpráva 2008 10. POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8 OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme?... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Zaměstnanci... 5 Historie Občanského sdružení Krok... 8 Základní informace o programech... 11 Terapeutická komunita... 12 Program

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více