JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno."

Transkript

1 8 Bach, JMENNÝ REJSTŘÍK Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno. Richard 15 Bílá, Lucie 129 Burian, Zdeněk 98 Casals, Pablo 8 Cervantes, Miguel 78 Čapek, Karel 19, 84 Effel, Jean 125 Feullére, Edwidge 35 Fifková, Hana 129 Fleming, sir Alexandr 90 Fulghum, Robert 6 Galenos 16 Gibran, Kahlil 83 Hauch, Pavel 74 Helus, Zdeněk 81 Hippokrates 16 Chalíl, Džibrán 83 Isokrates 10 John, Elton 129 John, Jaromír 78 King, Martin Luther 117 Komenský, Jan Amos 126 Konfucius 31 Křivohlavý, Jaro 83 Kůrková, Kateřina 20 Langmeier, Jiří 80 Lardner 10 Leacock, Stephen Butler 10 Lejeune, Fran ois 125 Magendie, Fran ois 102 Mánes, Josef 75 Matějček, Zdeněk 80 Matka Tereza 8 Navrátilová, Martina 129 Nedvěd, Pavel 8 Ondříček, David 107 Petrarca, Francesco 78 Pythagoras 104 Rochefoucauld, Duc de la 10 Rowlandová, Helena 10 Rudgley, Richard 108 Rudolf, Stanislav 87 Saint-Exupéry, Antoine de 81 Shakespeare, William 74 Sklodowská-Curie, Marie 20 Sokrates 10 Ščipačov, Stěpan 74 Škvorecký, Josef 130 Šporcl, Pavel 8 Troška, Zdeněk 105 Twain, Mark 10 Vondrka, Josef 109, 110 Werich, Jan

2 Číslice za jednotlivými pojmy označuje stránku v učebnici, kde je pojem uveden. abstrakce 26 abstraktní myšlení 27 adolescence 9 afekt 33 agresivita 115 agresivní 36 akupresura 91 akupunktura 91 alergen 95 alergie 95 alkoholismus 111 alternativní medicína 91 alternativní výživa 104 analogie 27 analýza 26 anorexie 103 antikoncepce 134 aromaterapie 91 asertivní techniky 38 asertivní 36 bariérové metody antikoncepce 134 biologické změny 7 bisexualita 128 BMI (Body Mass Index) 103 bulimie 103 cena 50 city 33, 34 civilizační choroby 92, 93 cukrovka 94 dary bohům 84 dědičný znak 94 dedukce 27 dělba práce 47 dělení zlomenin 123 deviace 132 diabetes mellitus 94 dieta 89 DKC 120 domácí násilí 118, 119 domácnosti 51 dospívání 125 dovednosti 21 drogová závislost 111 drogy 107, 111 druhy závislostí 111 ekonomické násilí 118 ekonomie 51 REJSTŘÍK POJMŮ ekonomika 51 energetická hodnota stravy 99 etické normy 52 Evropská centrální banka 72 Evropská investiční banka 72 Evropská komise 71 Evropská rada 71 Evropská unie 71 Evropský parlament 71 Evropský soudní dvůr 72 exspirační doba léku 89 extravert 17 faktory chránící před závislostí 112 faktory ovlivňující vznik nemoci 86 fantazie 24 fast food 105 fáze paměti 28 firmy 51 flegmatik 16 formy agresivity 115 formy domácího násilí 118 formy léků 89 fytoterapie 91 fyzická osoba 55 gamblerství 111 hemisféra 32 hladovění 103 hodnocení 25 hodnoty 19 homeopatie 91 homosexualita 128 Hospodářský a sociální výbor EU 72 hra 31 hypertenze 94, 95 charakter 17 chemické metody antikoncepce 134 cholerik 16 chování 36 indukce 27 infarkt myokardu 94 inteligence 21, 22 interpersonální 41 introvert 17 ischemická choroba srdeční

3 8 jednání REJSTŘÍK POJMŮ 36 joul 101 kalorie 101 kapitál 48 kondom 134, 135 konflikt 41, 82, 83 konkrétní myšlení 27 konzumní vztah k sexu 132 krizová centra 119 láska 126 legislativní činnost 61 lesbismus 128 lidská sexualita 130 Listina základních práv a svobod 66 locoismus 109 LZS 124 makroprostředí 77 melancholik 16 metabolismus 101 metody zabránění početí 134 moc soudní 64 moc výkonná 62 moc zákonodárná 59 morální normy 52 motiv 18 mozek 32 myšlení 26 myšlenkové operace 26 nabídka 50 nádorová onemocnění 96 nadváha 103 nálada 33 násilí 118, 119, 120 návod k použití 84 necking 126 nemoc 85, 86, 87 nemoci srdce a cév 93, 94, 95 nezdravé důvody uzavření sňatku 81 nezralá rodina 81 nezralé manželství 81 nitroděložní tělísko (IUCD, IUD) 134 občanskoprávní spor 64, 65 obecné schopnosti 21 oběti bohům 84 obezita 93 obrazotvornost 24 odlišnosti lidí 82 odvětví 48 ombudsman 66 onanie 132 osobnost 8 paměť 28 pasivní 36 péče o nemocného 87, 88 péče o zdraví 97 Penicillium 90 petting 126 plánované rodičovství 134 podvýživa 103 politické strany 68 politika 68 pomoc v krizi 111 poptávka 50 porodičovská etapa rodiny 77 potraviny 99 potřeby člověka 87 potřeby 18 pozornost 29 práce 31, 48 právní normy 52 právní oblast 56 právní odvětví 56 právní předpis 57 právní řád 57, 59 právní vztahy 55 právní zástupce 56 právní způsobilost 56 právnická osoba 55 právo soukromé 56 právo veřejné 56 prezervativ 134, 135 prezident 62 projevy delikventní party 117 prostředí 7 prožívání 36 předrodičovská etapa rodiny 77 představy 24 příčiny podvýživy 103 příčiny vzniku drogové závislosti 108 příprava pokrmů 106 přirozené prostředky antikoncepce 134 psychické násilí 118 psychické změny 7 puberta 9, 125 půda

4 Rada EU 71 Rada ministrů 71 rakovina 96 Ramapithecus 98 reflexní terapie 91 reklama ve výživě 105 relaxace 45 reprodukční zdraví 131 rituál 12 rizika prostituce 131 rizika těhoten. u dětí a mladistvých 130 rodičovská etapa rodiny 77 rodina 74 rozbíhavé myšlení 27 rychlé občerstvení 105 řeč 26, 27 řešení 42 sangvinik 16 sbíhavé myšlení 27 sebehodnocení 13 sebepojetí 13 sebepoznávání 13 seberealizace 13 sebeuvědomování 14 sebevědomí 14 sexuální deviace 132 sexuální násilí 118 sexuální promiskuita 132 sexuální úchylky 132 schopnosti 20 slovní násilí 118 sociální násilí 118 sociální poznávání 25 sociální vnímání 25 sociální změny 7 soudy 64 specializace 47 specifické schopnosti 21 srdeční infarkt 94 srovnávání 26 stadia chování nemocného člověka 85 stres 39 stresory 39 syntéza 26 šikana 120 tabakismus 111 technologie výživy 106 tělesné násilí 118 temperament 16 REJSTŘÍK POJMŮ toxikofilie 109 transport zraněného 124 transport 101 transsexualismus 128 trávení 101 trestní spor 64, 65 trh 50 trombóza 94 tržní cena 50 tvořivost 22 učení 31 Úmluva o právech dítěte 74 únik 42 ústava 58 Ústavní soud ČR 65 útok 42 vášeň 33 vegetariánství 104 vjem 23 vláda 62 vlohy 20 vnímání 23 volba partnera 79 volby poměrný systém 59 volby většinový systém 59 volní vlastnosti 15 vrozené předpoklady 7 Všeobecná deklarace lidských práv 85 všeobecná inteligence 21 vůle 15 výběr pokrmů 106 Výbor regionů EU 72 výroba 48 výrobek 48 výrobní faktory 48 vysoký krevní tlak 94, 95 vyvážená strava 100 vývoj rodiny 77 výživa 91 workoholismus 111 zájmy 18 základní živiny 99 zákon 60, 61 zákonný zástupce 56 zamilovanost 126 zapomínání 29 zásady první pomoci 122 závislost 110 závislost na jídle 111 závislost na nakupování

5 8 závislost SEZNAM LITERATURY na počítači 111 závislost na telefonování 111 závislost na televizi 111 zažívání 101 zdravé důvody uzavření sňatku 81 zdraví 43 zlomeniny 123 zobecňování 26 způsoby podávání léků 90 živelní katastrofa 122 živiny 99 Seznam použité literatury Občanská výchova Balzer, J. Pavlík, P.: Právo pro maturitní a pomaturitní studium. Praha, ORAC Bartoko, D.: Moderní psychohygiena. Bratislava, Obzor Canfield, J. Siccone, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha, Portál Canfield, J. Wells, H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha, Portál Capponi, V. Novák, T.: Asertivně do života. Praha, Grada Covey, S.: 7 návyků skvělých teenagerů. Praha, Pragma Eichler, B. Ryska, R. Svoboda, V.: Základy ze státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha, Fortuna Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha, Odeon Gillernová, I. Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna Hartl, B.: Inspiromat. Praha, Mladá fronta, vytiskl novinářský závod Mír Hermochová, S.: Hry pro život I, II. Praha, Portál Holeček,V. Miňhová, J. Prunner, P.: Psychologie pro právníky. Dobrá Voda, vydavatel Aleš Čeněk Karnsová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál Kirst, W. Diekmeyer, U.: Trénink tvořivosti. Praha, Portál Kohoutek, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno, akademické nakladatelství CERM Kružej, E.: Mentální hygiena. Praha, Karolinum Martínková, V. Sedláček, I. a kol.: Člověk mezi lidmi. Praha, Trizonia Melgosa, J.: Zvládni svůj stres. Praha, Advent-Orion, s.r.o Melgosa, J.: Žít naplno. Praha, Advent-Orion, s.r.o Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Akademie věd ČR Pike, G. Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha, Portál Pike, G. Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha, Portál Plzák, M.: Dospělým vstup zakázán. Praha, SPN Portmannová R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha, Portál Pospíšil, M.: Asertivita. Vydáno vlastním nákladem Praško, J. Prašková H.: Asertivitou proti stresu. Grada Ryska, R.: Právo pro střední školy. Praha, Fortuna Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Orbis Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnázia a pedagogické školy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n. p Vondráček, M. a kol.: Kapitoly ze zdravotní výchovy. Praha, Fortuna Rodinná výchova Bendl, S.: Prevence a řešení šikany ve škole. Praha, ISV Briffa, J.: Zdravě jíst. Praha, Ikar, Knižní klub Bydžovský, J.: První pomoc. Praha, Grada Capponi, V. et al.: Sexuologický slovník. Praha, Grada Čapek, K.: Jak se co dělá. O lidech. Praha, Československý spisovatel Červinkovi H. a J. Tintěra, L.: Výpravy do pravěku. Praha, ČTU Dunovský, J. et al.: Sociální pediatrie. Praha, Grada Dvořáková-Janů, V.: Lidé a jídlo. Praha, ISV Elliot, J. Place, M.: Dítě v nesnázích. Prevence, příčiny, terapie. Praha, Grada Fialová, L. et al.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha, Slon Fifková, H. Weiss et al.: Transsexualita, diagnostika a léčba. Praha, Grada Fifková, H.: O sexu s Hankou. Praha, Grada Fořt, P.: Moderní výživa v praxi. Praha, Metramedia Fraňková S. Dvořáková-Janů, V.: Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha, Karolinum

6 SEZNAM LITERATURY Gjuričová, Š. et al.: Podoby násilí v rodině. Praha, Vyšehrad Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada Hanreich, I.: Jídlo a pití malých dětí. Praha, Grada Hauch, P.: Jak milovat a být milován. Praha, Slovart Helus, Z.: Úvod do sociální psychologie. Praha, PedF UK Illes, T.: Děti a drogy. Praha, ISV Janča, J.: Alternativní medicína. Praha, EMINENT Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha, Karolinum Jarošová, D.: Teorie moderního ošetřovatelství. Praha, ISV John, J.: Příběhy Dona Quijota. Praha, Albatros Jourová, I.: První pomoc při úrazu dítěte. Praha, Computer Press Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Portál Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada Publishing Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál Kunová, V.: Zdravá výživa. Praha, Grada Publishing Machová, J. Marádová, E.: Základy sexuální výchovy. Praha, PedF UK Mareš, J. et al.: Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing Matějček, Z. Dytrych, Z.: Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha, Grada Matějček, Z. Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Praha, SPN Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál Nožina, M.: Svět drog v Čechách. Praha, KLP Pekárková, M. et al.: Potrat ano ne. Praha, Grada Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti. Praha, Albatros Rheinwaldová, E.: Rodičovství není pro každého. Most, MOTTO Rotgers, F. et al: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada Rudgley, R.: Kulturní alchymie. Praha, NLP Rudolf, S.: Milionová holka. Praha, Erika Sak, P. Saková, K.: Mládež na křižovatce. Praha, Svoboda Servis Scheinarová, A.: První pomoc. Praha, Grada Ščipačov, S.: Sloky lásky. Praha, Supraphon Špatenková, N. et al.: Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada Publishing Švejcar, J. et al.: Péče o dítě. Praha, NUGA Uzel, R.: Antikoncepční kuchařka. Praha, Grada Vondrka, J.: Smrt jménem závislost. Praha, Portál Weiss, P. Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR situace a trendy. Praha, Portál Zákon 104/1991 Sb. 8 P oděk o v á n í Autorky publikace a Nakladatelství Fraus děkují za spolupráci Mgr. MgA Romanu Černíkovi, Občanskému sdružení Johan, centru pro kulturní a sociální projekty Plzeň, Kláře Frausové, Ivaně Hrbkové, Josefu Příhodovi, Evě Sládkové, Václavu Mazínovi, Jiřímu Hellerovi, Kateřině Kesslové, Karolíně Kesslové, Lukáši Sládkovi, Marii Süssové, Tomáši Příhodovi, Michaele Příhodové, Silvě Křížové, Martině Křížové, Vítu Mazínovi, Bronislavu Bočkovi, Rudolfu Bednářovi, Kamile Mazínové, Kateřině Matulové, Bohumilu Janoškovi; MUDr. Pavle Koželuhové; MUDr. Michaele Lepší a následujícím organizacím: 14. základní škola Plzeň; Black&Decker, Bratislava / Katarína Puškelová; Česká televize / Jaroslav Kratochvíl; Divadlo J. K.Tyla Plzeň / Eva Ichová; Fénix Brno / František Trhoň; Jahodárna Moravec, Štěnovice; Lékárna Liliová, Plzeň / PharmDr. Karel Brabec; Lékárna Na Slovanské, Plzeň / PharmDr. Petr Mráz; Linet Slaný / Jitka Kocálová; Magazín Koktejl / Kateřina Puchirová; Medatron, Brno / Kateřina Hrbková; Městská nemocnice v Plzni, Privamed / Miroslav Morávek; MŠ Štěnovice / Mgr. Jitka Adamová; Muzeum Škoda Plzeň; Nemocnice u Sv. Jiří v Plzni; Psychiatrická léčebna Dobřany / PaedDr. Vladimír Blažek; SaunaTop, Kutná Hora / Jiří D. Dostál; Tesco / Ing. Eva Pospíšilová 1 41

7 8 OBRAZOVÝ MATERIÁL Citace, f otograf ie Webové stránky: Bütefisch; Lambiotte; Hitch; Letunic s; et Avenir, Paříž; Bojaxhi; Knihy: Nilsson, L.: Tajemství života. Praha, Svojtka a Vašut Novotný, V.: Dítě v umění výtvarném. Praha, Nakladatelství Orbis Časopis Svět poznání Jiránek, V.: Omilovánky. Praha, Nakladatelství Kdo je kdo Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha, Nakladatelský dům OP Roberts, J. M.: Ilustrované dějiny světa I. Pravěk a nejstarší civilizace. Euromedia Group Adam, J. Zíbar, R. Drapálíková, J. Libovická, L.: Dějiny světa. První civilizace. Praha, Svojtka a Vašut Fotografie: Benedikt, Zdeněk Mgr.; Beneš, Václav; Brož, Karel Mgr.; Čábalová, Dagmar PhDr.; Dostál, Jiří D.; Frausová, Věra; Janošková, Dagmar Mgr.; Kohout, Václav Mgr.; Křivánek, Pavel; Lopata, Stanislav; Matulová, Olga; Michalec, Libor; Mirvald, Miroslav; Pohribný, Jan Mgr., QEP; Štěrba, Bohdan; Štětina, Michal; Štreit, Jindřich; Vacek, Alexandr; Vogeltanz, Jaroslav; ČTK; ČTK/AP; ČTK/Luboš Pavlíček; ČTK/Vladislav Galgonek; ČTK/Michal Krumphanzl; ČTK/Petr Eret; ČTK/Vojtěch Vlk; ČTK/Stanislav Peška; ČTK/Euro; ČTK/Roland A3512 Weihrauch; ČTK/Alexandra Mlejnková; ČTK/Petra Mášová; ČTK/Otto Ballon Mierny; ČTK/Libor Zavoral; ČTK/Claus Bonnerup; ČTK/Judita Thomová; ČTK/Parks Amanda; ČTK/Nicolas Khayat; ČTK/Jaroslav Kratochvíl; ČTK/Vladislav Galgonek; ČTK/Libor Zavoral; ČTK/Ruetschi Martin; ČTK/Stanislav Zbyněk; ČTK/Jaakonaho Timo; ČTK/Ivan Babej; ČTK/Frandsen Finn; ČTK/Nukari Jussi; ČTK/Jiří Teper; ČTK/Lukáš Machalínek; ČTK/Radek Petrášek; ČTK/Igor Šefr; ČTK/Pfarrhofer Herbert; ČTK/Anton Frič; ČTK/Tim A3116 Brakemeier; ČTK/Marttila Tuomas; ČTK/Dušan Dostál; ČTK/Andreas Z5302 Lander; ČTK/AP/Zbyněk Stanislav; ČTK/AP/Smith Jack; ČTK/AP/Stache Christof; ČTK/AP/Boxler Frank; ČTK/AP/Sayyid Azim; ČTK/AP/Sergei Ivanenko; ČTK/AP/Rick Rycroft; ČTK/AP/Alexandra Winkler; ČTK/AP/Ghirda Vadim; ČTK/EPA; ČTK/EPA/EPA; ČTK/EPA/Tomas Bauras; ČTK/EPA/Sasa Stankovic; Michael Photobank; Shutterstock / kenny1, Igor Sokolov (breeze), 2011;

8 RVP ZV Učebnice Občanská výchova, Rodinná výchova pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia pokrývá následující očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Osobnost uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a sociální a dokáže je rozlišit vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev dokáže pojmenovat hlavní znaky jednotlivých vývojových období upevňuje si pravidla správné životosprávy chápe význam dodržování pravidel v životě člověka nevnímá odlišnosti lidí jako důvod k nepřátelství, vytváří si kladný vztah k sobě i k ostatním lidem Psychické procesy a stavy dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální vnímání, myšlení, myšlenková operace, paměť, pozornost, hra, práce, city uvědomuje si součinnost smyslových orgánů uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých lidí a snaží se je minimalizovat hledá nové způsoby řešení problémů procvičuje různé druhy paměti, zná svůj typ paměti využívá poznatků při vlastním učení dokáže vysvětlit rozdíly funkcí levé a pravé hemisféry uvědomuje si význam relaxace, volí vhodnou formu dokáže pojmenovat základní emoce uvědomuje si význam motivace pro dosahování dobrých výsledků činnosti Člověk v sociálních vztazích dokáže se vyjadřovat a prosazovat formou přiměřenou situaci zná asertivní práva a povinnosti, poznatky dokáže využívat v praxi dokáže asertivně vyjadřovat pochvalu a objektivní kritiku a sám je dovede přijímat učí se zvládat stresové situace, zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů, dokáže potlačit své emoce upevňuje si pravidla zdravého života, uvědomuje si svůj aktuální zdravotní stav a řeší případné nedostatky, ví, kdy se obrátit na odborníky pečuje o své zdraví po stránce duševní i tělesné Hospodaření dokáže porovnat dnešní život a život v minulosti z hlediska předností a negativ popíše a vysvětlí základní funkce a principy dělby práce jednoduše popíše vývoj výroby a výrobní proces, rozlišuje výrobní a nevýrobní odvětví uvědomuje si důležitost vzájemné spolupráce zamýšlí se nad způsoby prodávajících při získávání zákazníků dokáže vysvětlit podstatu fungování trhu zboží a trhu práce uvědomuje si propojenost firem a domácností porovnává cenu a kvalitu při nákupu zboží uvědomuje si význam práce jako hlavního zdroje příjmů umí vyjádřit své pocity spojené s odlišnostmi mezi lidmi pozná sám sebe a potřeby druhých lidí hledá kompromis ve vztazích a učí se řešit různé vztahové konflikty zamýšlí se nad osudem dětí vyrůstajících bez rodičů, uvědomuje si hodnotu rodiny Člověk ve zdraví a nemoci dokáže popsat proces vzniku nemoci, způsoby šíření, její vliv na chování a jednání nemocného zná zásady péče a ošetřování nemocných v domácím prostředí zaujímá vlastní stanovisko k alternativním způsobům léčení, vnímá je jako doplňky klasické medicíny dokáže vysvětlit význam prevence vzniku civilizačních chorob umí rozčlenit a snaží se posoudit faktory vedoucí ke vzniku nemocí zdůvodňuje volbu léčebného režimu a jeho působení na proces uzdravování nemocného člověka analyzuje příčiny vzniku civilizačních chorob navrhuje možné způsoby aplikace léčebného režimu při péči o člena rodiny včetně volby dietního stravování zná vhodné způsoby komunikace mezi nemocným a zdravým člověkem vyhledává a pracuje s informacemi z oblasti zdraví a nemoci umí vyjádřit své pocity spojené se změnou chování nemocného a zdravého člověka respektuje potřeby druhých zná své možnosti v péči o zdraví a uplatňuje zásady prevence vzniku chorob Zdravá výživa dokáže vysvětlit význam zdravé výživy pro zdravý vývoj lidského těla rozlišuje nežádoucí způsoby výživy a uvědomuje si důsledky na zdraví nachází souvislosti mezi různými typy alternativního stravování a uvědomuje si možná rizika zaujímá kritický postoj k současným způsobům stravování, k reklamě a hygieně potravin zná své možnosti v péči o zdraví v souvislosti se stravováním a celkovým životním stylem Prevence zneužívání návykových látek dokáže vysvětlit rizika zneužívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus objasní mechanismus vzniku závislostí na návykových látkách rozlišuje nežádoucí taktiky reklamních agentur propagující ch tabákové výrobky a alkoholické nápoje, zaujímá k nim odmítavé stanovisko zná rizika injekční aplikace návykových látek a možnost přenosu viru HIV dokáže přesvědčivě odmítat návykové látky orientuje se v nabídce specializované pomoci umí pomoci jiné osobě při problémech s návykovými látkami 8 Právní minimum dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami dodržuje společně stanovené zásady v třídním kolektivu uvědomuje si potřebu dodržování pravidel pro fungování společnosti dokáže vysvětlit pojmy právní vztah, právní řád, právní odvětví rozlišuje účastníky právních vztahů dokáže vyhledat příslušné právní normy uvědomuje si důležitost znalosti svých práv a povinností a podle toho jedná zná Ústavu ČR a dokáže v ní vyhledat informace uvědomuje si důležitost Ústavy ČR jako nejvyššího právního předpisu rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, zná státní orgány a jejich pravomoci dokáže přiměřeně prosazovat svá práva a respektovat při tom práva druhých rozlišuje principy levicových a pravicových politických stran, orientuje se v politickém spektru zná orgány EU a jejich funkce zajímá se o aktuální dění v EU Rodina dokáže definovat a rozlišit pojmy přátelství, láska, partnerství, manželství zná rizikové situace, které mohou zapříčinit rozpad rodiny zamýšlí se nad problematikou volby vhodného/vhodné životního/životní partnera/partnerky vštěpuje si správné způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi zná svá práva a povinnosti ve vztahu k ostatním členům rodiny respektuje multikulturní zvláštnosti Osobní bezpečí dokáže poznat nebezpečí spojené s agresivním chováním jedince i skupiny objasní mechanismus vzniku domácího násilí, zná možnosti prevence a pomoci obětem rozlišuje nežádoucí chování ve škole a v rodině, které vede k násilí a šikaně, dokáže najít účinné preventivní programy zaujímá odmítavý postoj ke všem formám násilí navrhuje postupy transportu zraněného do místa ošetření umí poskytnout první pomoc při pokousání zvířetem, pobodání hmyzem, poranění při sportu uvědomuje si význam prevence úrazů a nutnost dodržování pravidel bezpečnosti Lidská sexualita aneb Co je to láska? popíše a vysvětlí změny tělesné i duševní v období dospívání rozlišuje různé podoby lásky dokáže vysvětlit rozdíly mezi heterosexualitou, homosexualitou, bisexualitou a transsexualitou, je tolerantní k těmto odlišnostem uvědomuje si rizika spojená s těhotenstvím dětí a mladistvých zastává odmítavý postoj ke konzumnímu vztahu k sexu a prostituci, uvědomuje si souvislost s rizikem přenosu pohlavních chorob odlišuje sexuální deviaci a zdravý sexuální život, hledá možnosti obrany před sexuálním zneužitím uvědomuje si význam plánovaného rodičovství, zná moderní antikoncepční metody a prostředky zaujímá zodpovědný postoj k sexuálnímu životu a rodičovství 1 4 3

9 8 Výchovné RVP ZV ý a vzdělávací strategie ve vztahu ke kompetencím ve výuce OV Kompetence občanské Žáci jsou vedeni ke schopnosti zaujmout stanovisko k událostem kolem sebe, vyslovit svůj názor a obhájit ho vhodnými argumenty. Seznamují se s principy fungování společnosti. Připravují se na život, který se neobejde bez pravidel ve společnosti (normy, zákony), uvědomují si význam jejich dodržování. Žáci jsou zapojováni do dění ve škole, obci, účastní se kulturních a společenských akcí. Kompetence sociální a personální Žáci se učí při skupinové práci spolupracovat v kolektivu a týmu, podílejí se na vytváření pravidel této spolupráce. Uplatňují svá práva, učí se plnit povinnosti abýt za to zodpovědní. Učí se rozdělování rolí a dílčích úkolů, při práci se respektují, společně plánují postupy, podílejí se na hodnocení výsledků a průběhu společné práce. Žáci se učí vytvářet zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit výsledky společné práce a své schopnosti. Oceňují práci ostatních, s taktem vyjadřují kritiku. Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni ke srozumitelnému vyjadřování myšlenek a názorů. Komunikaci verbální i neverbální nacvičují při společenském styku i na modelových situacích. Učí se pracovat s médii, uvědomují si význam informací, nacvičují způsoby a metody efektivního rozhodování. Kompetence pracovní Žáci si uvědomují význam plánování při vlastní práci, rozdělování rolí ve skupině a hodnocení výsledků činnosti. Žáci se učí organizovat svůj čas, efektivně plánovat časový rozvrh. Žáci by měli umět vyjádřit svoji představu o budoucí profesi, učit se odpovědnému rozhodování s ohledem na své schopnosti. Kompetence k řešení problémů Vhodnou motivací žáky vybízet k hledání problémů, následně k jejich řešení. Důležité je uvědomění si významu prevence, jak problému předcházet. Podněcovat žáky k aplikování poznatků z výuky do řešení reálných situací. Podporovat u žáků tvořivost, originalitu při hledání postupů řešení a při jejich realizaci. Získat dovednost se rozhodovat a schopnost přijmout i případný neúspěch a kritiku okolí. Kompetence k učení Pomoci žákům najít vhodný individuální učební styl, který jim usnadní osvojování si nových poznatků. Motivovat žáky k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. Při učení podporovat a oceňovat zvídavost a ochotu spolupracovat. Podněcovat k sebehodnocení. Výchovné a vzdělávací strategie ve vztahu ke kompetencím ve výuce RV Kompetence občanské Žáky učit respektu k názorům jiných lidí, jednat v souladu se společenskými normami. Snažit se pochopit základní ekologické souvislosti. Zaujímat kritický postoj k destruktivním činnostem lidí, uvědomovat si význam ochrany životního prostředí. Kompetence sociální a personální Žáci si uvědomují zodpovědnost za vlastní zdraví, besedami a skupinovou prací si vytvářejí podmínky k přijetí kladných mezilidských vztahů. Kompetence komunikativní Žáci se učí formulovat vlastní názor na mezilidské vztahy ve vrstevnické skupině, vrodině, v malých ivelkých sociálních skupinách. Učí se využívat asertivní pravidla komunikace. Kompetence pracovní Při různých aktivitách ve škole i mimo ni si žáci vytvářejí správné pracovní návyky. Kompetence k řešení problémů Žáci se na modelových situacích učí řešení problémů a předcházení konfliktním situacím. Kompetence k učení Užáků vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání, schopnost objektivně hodnotit sebe a druhé. Učí se efektivně využívat čas a plánovat denní rozvrh. Podrobněji výstupy rozpracovány v příručce učitele. 1 44

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah Výchova ke zdraví 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 Člověk a zdraví 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více