JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JMENNÝ REJSTŘÍK. Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno."

Transkript

1 8 Bach, JMENNÝ REJSTŘÍK Číslice za jednotlivými jmény označují stránku v učebnici, kde je jméno uvedeno. Richard 15 Bílá, Lucie 129 Burian, Zdeněk 98 Casals, Pablo 8 Cervantes, Miguel 78 Čapek, Karel 19, 84 Effel, Jean 125 Feullére, Edwidge 35 Fifková, Hana 129 Fleming, sir Alexandr 90 Fulghum, Robert 6 Galenos 16 Gibran, Kahlil 83 Hauch, Pavel 74 Helus, Zdeněk 81 Hippokrates 16 Chalíl, Džibrán 83 Isokrates 10 John, Elton 129 John, Jaromír 78 King, Martin Luther 117 Komenský, Jan Amos 126 Konfucius 31 Křivohlavý, Jaro 83 Kůrková, Kateřina 20 Langmeier, Jiří 80 Lardner 10 Leacock, Stephen Butler 10 Lejeune, Fran ois 125 Magendie, Fran ois 102 Mánes, Josef 75 Matějček, Zdeněk 80 Matka Tereza 8 Navrátilová, Martina 129 Nedvěd, Pavel 8 Ondříček, David 107 Petrarca, Francesco 78 Pythagoras 104 Rochefoucauld, Duc de la 10 Rowlandová, Helena 10 Rudgley, Richard 108 Rudolf, Stanislav 87 Saint-Exupéry, Antoine de 81 Shakespeare, William 74 Sklodowská-Curie, Marie 20 Sokrates 10 Ščipačov, Stěpan 74 Škvorecký, Josef 130 Šporcl, Pavel 8 Troška, Zdeněk 105 Twain, Mark 10 Vondrka, Josef 109, 110 Werich, Jan

2 Číslice za jednotlivými pojmy označuje stránku v učebnici, kde je pojem uveden. abstrakce 26 abstraktní myšlení 27 adolescence 9 afekt 33 agresivita 115 agresivní 36 akupresura 91 akupunktura 91 alergen 95 alergie 95 alkoholismus 111 alternativní medicína 91 alternativní výživa 104 analogie 27 analýza 26 anorexie 103 antikoncepce 134 aromaterapie 91 asertivní techniky 38 asertivní 36 bariérové metody antikoncepce 134 biologické změny 7 bisexualita 128 BMI (Body Mass Index) 103 bulimie 103 cena 50 city 33, 34 civilizační choroby 92, 93 cukrovka 94 dary bohům 84 dědičný znak 94 dedukce 27 dělba práce 47 dělení zlomenin 123 deviace 132 diabetes mellitus 94 dieta 89 DKC 120 domácí násilí 118, 119 domácnosti 51 dospívání 125 dovednosti 21 drogová závislost 111 drogy 107, 111 druhy závislostí 111 ekonomické násilí 118 ekonomie 51 REJSTŘÍK POJMŮ ekonomika 51 energetická hodnota stravy 99 etické normy 52 Evropská centrální banka 72 Evropská investiční banka 72 Evropská komise 71 Evropská rada 71 Evropská unie 71 Evropský parlament 71 Evropský soudní dvůr 72 exspirační doba léku 89 extravert 17 faktory chránící před závislostí 112 faktory ovlivňující vznik nemoci 86 fantazie 24 fast food 105 fáze paměti 28 firmy 51 flegmatik 16 formy agresivity 115 formy domácího násilí 118 formy léků 89 fytoterapie 91 fyzická osoba 55 gamblerství 111 hemisféra 32 hladovění 103 hodnocení 25 hodnoty 19 homeopatie 91 homosexualita 128 Hospodářský a sociální výbor EU 72 hra 31 hypertenze 94, 95 charakter 17 chemické metody antikoncepce 134 cholerik 16 chování 36 indukce 27 infarkt myokardu 94 inteligence 21, 22 interpersonální 41 introvert 17 ischemická choroba srdeční

3 8 jednání REJSTŘÍK POJMŮ 36 joul 101 kalorie 101 kapitál 48 kondom 134, 135 konflikt 41, 82, 83 konkrétní myšlení 27 konzumní vztah k sexu 132 krizová centra 119 láska 126 legislativní činnost 61 lesbismus 128 lidská sexualita 130 Listina základních práv a svobod 66 locoismus 109 LZS 124 makroprostředí 77 melancholik 16 metabolismus 101 metody zabránění početí 134 moc soudní 64 moc výkonná 62 moc zákonodárná 59 morální normy 52 motiv 18 mozek 32 myšlení 26 myšlenkové operace 26 nabídka 50 nádorová onemocnění 96 nadváha 103 nálada 33 násilí 118, 119, 120 návod k použití 84 necking 126 nemoc 85, 86, 87 nemoci srdce a cév 93, 94, 95 nezdravé důvody uzavření sňatku 81 nezralá rodina 81 nezralé manželství 81 nitroděložní tělísko (IUCD, IUD) 134 občanskoprávní spor 64, 65 obecné schopnosti 21 oběti bohům 84 obezita 93 obrazotvornost 24 odlišnosti lidí 82 odvětví 48 ombudsman 66 onanie 132 osobnost 8 paměť 28 pasivní 36 péče o nemocného 87, 88 péče o zdraví 97 Penicillium 90 petting 126 plánované rodičovství 134 podvýživa 103 politické strany 68 politika 68 pomoc v krizi 111 poptávka 50 porodičovská etapa rodiny 77 potraviny 99 potřeby člověka 87 potřeby 18 pozornost 29 práce 31, 48 právní normy 52 právní oblast 56 právní odvětví 56 právní předpis 57 právní řád 57, 59 právní vztahy 55 právní zástupce 56 právní způsobilost 56 právnická osoba 55 právo soukromé 56 právo veřejné 56 prezervativ 134, 135 prezident 62 projevy delikventní party 117 prostředí 7 prožívání 36 předrodičovská etapa rodiny 77 představy 24 příčiny podvýživy 103 příčiny vzniku drogové závislosti 108 příprava pokrmů 106 přirozené prostředky antikoncepce 134 psychické násilí 118 psychické změny 7 puberta 9, 125 půda

4 Rada EU 71 Rada ministrů 71 rakovina 96 Ramapithecus 98 reflexní terapie 91 reklama ve výživě 105 relaxace 45 reprodukční zdraví 131 rituál 12 rizika prostituce 131 rizika těhoten. u dětí a mladistvých 130 rodičovská etapa rodiny 77 rodina 74 rozbíhavé myšlení 27 rychlé občerstvení 105 řeč 26, 27 řešení 42 sangvinik 16 sbíhavé myšlení 27 sebehodnocení 13 sebepojetí 13 sebepoznávání 13 seberealizace 13 sebeuvědomování 14 sebevědomí 14 sexuální deviace 132 sexuální násilí 118 sexuální promiskuita 132 sexuální úchylky 132 schopnosti 20 slovní násilí 118 sociální násilí 118 sociální poznávání 25 sociální vnímání 25 sociální změny 7 soudy 64 specializace 47 specifické schopnosti 21 srdeční infarkt 94 srovnávání 26 stadia chování nemocného člověka 85 stres 39 stresory 39 syntéza 26 šikana 120 tabakismus 111 technologie výživy 106 tělesné násilí 118 temperament 16 REJSTŘÍK POJMŮ toxikofilie 109 transport zraněného 124 transport 101 transsexualismus 128 trávení 101 trestní spor 64, 65 trh 50 trombóza 94 tržní cena 50 tvořivost 22 učení 31 Úmluva o právech dítěte 74 únik 42 ústava 58 Ústavní soud ČR 65 útok 42 vášeň 33 vegetariánství 104 vjem 23 vláda 62 vlohy 20 vnímání 23 volba partnera 79 volby poměrný systém 59 volby většinový systém 59 volní vlastnosti 15 vrozené předpoklady 7 Všeobecná deklarace lidských práv 85 všeobecná inteligence 21 vůle 15 výběr pokrmů 106 Výbor regionů EU 72 výroba 48 výrobek 48 výrobní faktory 48 vysoký krevní tlak 94, 95 vyvážená strava 100 vývoj rodiny 77 výživa 91 workoholismus 111 zájmy 18 základní živiny 99 zákon 60, 61 zákonný zástupce 56 zamilovanost 126 zapomínání 29 zásady první pomoci 122 závislost 110 závislost na jídle 111 závislost na nakupování

5 8 závislost SEZNAM LITERATURY na počítači 111 závislost na telefonování 111 závislost na televizi 111 zažívání 101 zdravé důvody uzavření sňatku 81 zdraví 43 zlomeniny 123 zobecňování 26 způsoby podávání léků 90 živelní katastrofa 122 živiny 99 Seznam použité literatury Občanská výchova Balzer, J. Pavlík, P.: Právo pro maturitní a pomaturitní studium. Praha, ORAC Bartoko, D.: Moderní psychohygiena. Bratislava, Obzor Canfield, J. Siccone, F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha, Portál Canfield, J. Wells, H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha, Portál Capponi, V. Novák, T.: Asertivně do života. Praha, Grada Covey, S.: 7 návyků skvělých teenagerů. Praha, Pragma Eichler, B. Ryska, R. Svoboda, V.: Základy ze státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha, Fortuna Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha, Odeon Gillernová, I. Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna Hartl, B.: Inspiromat. Praha, Mladá fronta, vytiskl novinářský závod Mír Hermochová, S.: Hry pro život I, II. Praha, Portál Holeček,V. Miňhová, J. Prunner, P.: Psychologie pro právníky. Dobrá Voda, vydavatel Aleš Čeněk Karnsová, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál Kirst, W. Diekmeyer, U.: Trénink tvořivosti. Praha, Portál Kohoutek, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno, akademické nakladatelství CERM Kružej, E.: Mentální hygiena. Praha, Karolinum Martínková, V. Sedláček, I. a kol.: Člověk mezi lidmi. Praha, Trizonia Melgosa, J.: Zvládni svůj stres. Praha, Advent-Orion, s.r.o Melgosa, J.: Žít naplno. Praha, Advent-Orion, s.r.o Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Akademie věd ČR Pike, G. Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Praha, Portál Pike, G. Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha, Portál Plzák, M.: Dospělým vstup zakázán. Praha, SPN Portmannová R.: Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha, Portál Pospíšil, M.: Asertivita. Vydáno vlastním nákladem Praško, J. Prašková H.: Asertivitou proti stresu. Grada Ryska, R.: Právo pro střední školy. Praha, Fortuna Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Orbis Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnázia a pedagogické školy. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n. p Vondráček, M. a kol.: Kapitoly ze zdravotní výchovy. Praha, Fortuna Rodinná výchova Bendl, S.: Prevence a řešení šikany ve škole. Praha, ISV Briffa, J.: Zdravě jíst. Praha, Ikar, Knižní klub Bydžovský, J.: První pomoc. Praha, Grada Capponi, V. et al.: Sexuologický slovník. Praha, Grada Čapek, K.: Jak se co dělá. O lidech. Praha, Československý spisovatel Červinkovi H. a J. Tintěra, L.: Výpravy do pravěku. Praha, ČTU Dunovský, J. et al.: Sociální pediatrie. Praha, Grada Dvořáková-Janů, V.: Lidé a jídlo. Praha, ISV Elliot, J. Place, M.: Dítě v nesnázích. Prevence, příčiny, terapie. Praha, Grada Fialová, L. et al.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha, Slon Fifková, H. Weiss et al.: Transsexualita, diagnostika a léčba. Praha, Grada Fifková, H.: O sexu s Hankou. Praha, Grada Fořt, P.: Moderní výživa v praxi. Praha, Metramedia Fraňková S. Dvořáková-Janů, V.: Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha, Karolinum

6 SEZNAM LITERATURY Gjuričová, Š. et al.: Podoby násilí v rodině. Praha, Vyšehrad Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada Hanreich, I.: Jídlo a pití malých dětí. Praha, Grada Hauch, P.: Jak milovat a být milován. Praha, Slovart Helus, Z.: Úvod do sociální psychologie. Praha, PedF UK Illes, T.: Děti a drogy. Praha, ISV Janča, J.: Alternativní medicína. Praha, EMINENT Janošová, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha, Karolinum Jarošová, D.: Teorie moderního ošetřovatelství. Praha, ISV John, J.: Příběhy Dona Quijota. Praha, Albatros Jourová, I.: První pomoc při úrazu dítěte. Praha, Computer Press Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Portál Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada Publishing Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál Kunová, V.: Zdravá výživa. Praha, Grada Publishing Machová, J. Marádová, E.: Základy sexuální výchovy. Praha, PedF UK Mareš, J. et al.: Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing Matějček, Z. Dytrych, Z.: Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha, Grada Matějček, Z. Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Praha, SPN Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál Nožina, M.: Svět drog v Čechách. Praha, KLP Pekárková, M. et al.: Potrat ano ne. Praha, Grada Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti. Praha, Albatros Rheinwaldová, E.: Rodičovství není pro každého. Most, MOTTO Rotgers, F. et al: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada Rudgley, R.: Kulturní alchymie. Praha, NLP Rudolf, S.: Milionová holka. Praha, Erika Sak, P. Saková, K.: Mládež na křižovatce. Praha, Svoboda Servis Scheinarová, A.: První pomoc. Praha, Grada Ščipačov, S.: Sloky lásky. Praha, Supraphon Špatenková, N. et al.: Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada Publishing Švejcar, J. et al.: Péče o dítě. Praha, NUGA Uzel, R.: Antikoncepční kuchařka. Praha, Grada Vondrka, J.: Smrt jménem závislost. Praha, Portál Weiss, P. Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR situace a trendy. Praha, Portál Zákon 104/1991 Sb. 8 P oděk o v á n í Autorky publikace a Nakladatelství Fraus děkují za spolupráci Mgr. MgA Romanu Černíkovi, Občanskému sdružení Johan, centru pro kulturní a sociální projekty Plzeň, Kláře Frausové, Ivaně Hrbkové, Josefu Příhodovi, Evě Sládkové, Václavu Mazínovi, Jiřímu Hellerovi, Kateřině Kesslové, Karolíně Kesslové, Lukáši Sládkovi, Marii Süssové, Tomáši Příhodovi, Michaele Příhodové, Silvě Křížové, Martině Křížové, Vítu Mazínovi, Bronislavu Bočkovi, Rudolfu Bednářovi, Kamile Mazínové, Kateřině Matulové, Bohumilu Janoškovi; MUDr. Pavle Koželuhové; MUDr. Michaele Lepší a následujícím organizacím: 14. základní škola Plzeň; Black&Decker, Bratislava / Katarína Puškelová; Česká televize / Jaroslav Kratochvíl; Divadlo J. K.Tyla Plzeň / Eva Ichová; Fénix Brno / František Trhoň; Jahodárna Moravec, Štěnovice; Lékárna Liliová, Plzeň / PharmDr. Karel Brabec; Lékárna Na Slovanské, Plzeň / PharmDr. Petr Mráz; Linet Slaný / Jitka Kocálová; Magazín Koktejl / Kateřina Puchirová; Medatron, Brno / Kateřina Hrbková; Městská nemocnice v Plzni, Privamed / Miroslav Morávek; MŠ Štěnovice / Mgr. Jitka Adamová; Muzeum Škoda Plzeň; Nemocnice u Sv. Jiří v Plzni; Psychiatrická léčebna Dobřany / PaedDr. Vladimír Blažek; SaunaTop, Kutná Hora / Jiří D. Dostál; Tesco / Ing. Eva Pospíšilová 1 41

7 8 OBRAZOVÝ MATERIÁL Citace, f otograf ie Webové stránky: Bütefisch; Lambiotte; Hitch; Letunic s; et Avenir, Paříž; Bojaxhi; Knihy: Nilsson, L.: Tajemství života. Praha, Svojtka a Vašut Novotný, V.: Dítě v umění výtvarném. Praha, Nakladatelství Orbis Časopis Svět poznání Jiránek, V.: Omilovánky. Praha, Nakladatelství Kdo je kdo Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha, Nakladatelský dům OP Roberts, J. M.: Ilustrované dějiny světa I. Pravěk a nejstarší civilizace. Euromedia Group Adam, J. Zíbar, R. Drapálíková, J. Libovická, L.: Dějiny světa. První civilizace. Praha, Svojtka a Vašut Fotografie: Benedikt, Zdeněk Mgr.; Beneš, Václav; Brož, Karel Mgr.; Čábalová, Dagmar PhDr.; Dostál, Jiří D.; Frausová, Věra; Janošková, Dagmar Mgr.; Kohout, Václav Mgr.; Křivánek, Pavel; Lopata, Stanislav; Matulová, Olga; Michalec, Libor; Mirvald, Miroslav; Pohribný, Jan Mgr., QEP; Štěrba, Bohdan; Štětina, Michal; Štreit, Jindřich; Vacek, Alexandr; Vogeltanz, Jaroslav; ČTK; ČTK/AP; ČTK/Luboš Pavlíček; ČTK/Vladislav Galgonek; ČTK/Michal Krumphanzl; ČTK/Petr Eret; ČTK/Vojtěch Vlk; ČTK/Stanislav Peška; ČTK/Euro; ČTK/Roland A3512 Weihrauch; ČTK/Alexandra Mlejnková; ČTK/Petra Mášová; ČTK/Otto Ballon Mierny; ČTK/Libor Zavoral; ČTK/Claus Bonnerup; ČTK/Judita Thomová; ČTK/Parks Amanda; ČTK/Nicolas Khayat; ČTK/Jaroslav Kratochvíl; ČTK/Vladislav Galgonek; ČTK/Libor Zavoral; ČTK/Ruetschi Martin; ČTK/Stanislav Zbyněk; ČTK/Jaakonaho Timo; ČTK/Ivan Babej; ČTK/Frandsen Finn; ČTK/Nukari Jussi; ČTK/Jiří Teper; ČTK/Lukáš Machalínek; ČTK/Radek Petrášek; ČTK/Igor Šefr; ČTK/Pfarrhofer Herbert; ČTK/Anton Frič; ČTK/Tim A3116 Brakemeier; ČTK/Marttila Tuomas; ČTK/Dušan Dostál; ČTK/Andreas Z5302 Lander; ČTK/AP/Zbyněk Stanislav; ČTK/AP/Smith Jack; ČTK/AP/Stache Christof; ČTK/AP/Boxler Frank; ČTK/AP/Sayyid Azim; ČTK/AP/Sergei Ivanenko; ČTK/AP/Rick Rycroft; ČTK/AP/Alexandra Winkler; ČTK/AP/Ghirda Vadim; ČTK/EPA; ČTK/EPA/EPA; ČTK/EPA/Tomas Bauras; ČTK/EPA/Sasa Stankovic; Michael Photobank; Shutterstock / kenny1, Igor Sokolov (breeze), 2011;

8 RVP ZV Učebnice Občanská výchova, Rodinná výchova pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia pokrývá následující očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Osobnost uvědomuje si vývojové změny fyzické, psychické a sociální a dokáže je rozlišit vnímá vliv prožitých událostí na formování osobnosti přijímá rozdíly mezi lidmi jako přirozený jev dokáže pojmenovat hlavní znaky jednotlivých vývojových období upevňuje si pravidla správné životosprávy chápe význam dodržování pravidel v životě člověka nevnímá odlišnosti lidí jako důvod k nepřátelství, vytváří si kladný vztah k sobě i k ostatním lidem Psychické procesy a stavy dokáže vysvětlit rozdíl mezi pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální vnímání, myšlení, myšlenková operace, paměť, pozornost, hra, práce, city uvědomuje si součinnost smyslových orgánů uvědomuje si chybné tendence při vnímání druhých lidí a snaží se je minimalizovat hledá nové způsoby řešení problémů procvičuje různé druhy paměti, zná svůj typ paměti využívá poznatků při vlastním učení dokáže vysvětlit rozdíly funkcí levé a pravé hemisféry uvědomuje si význam relaxace, volí vhodnou formu dokáže pojmenovat základní emoce uvědomuje si význam motivace pro dosahování dobrých výsledků činnosti Člověk v sociálních vztazích dokáže se vyjadřovat a prosazovat formou přiměřenou situaci zná asertivní práva a povinnosti, poznatky dokáže využívat v praxi dokáže asertivně vyjadřovat pochvalu a objektivní kritiku a sám je dovede přijímat učí se zvládat stresové situace, zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů, dokáže potlačit své emoce upevňuje si pravidla zdravého života, uvědomuje si svůj aktuální zdravotní stav a řeší případné nedostatky, ví, kdy se obrátit na odborníky pečuje o své zdraví po stránce duševní i tělesné Hospodaření dokáže porovnat dnešní život a život v minulosti z hlediska předností a negativ popíše a vysvětlí základní funkce a principy dělby práce jednoduše popíše vývoj výroby a výrobní proces, rozlišuje výrobní a nevýrobní odvětví uvědomuje si důležitost vzájemné spolupráce zamýšlí se nad způsoby prodávajících při získávání zákazníků dokáže vysvětlit podstatu fungování trhu zboží a trhu práce uvědomuje si propojenost firem a domácností porovnává cenu a kvalitu při nákupu zboží uvědomuje si význam práce jako hlavního zdroje příjmů umí vyjádřit své pocity spojené s odlišnostmi mezi lidmi pozná sám sebe a potřeby druhých lidí hledá kompromis ve vztazích a učí se řešit různé vztahové konflikty zamýšlí se nad osudem dětí vyrůstajících bez rodičů, uvědomuje si hodnotu rodiny Člověk ve zdraví a nemoci dokáže popsat proces vzniku nemoci, způsoby šíření, její vliv na chování a jednání nemocného zná zásady péče a ošetřování nemocných v domácím prostředí zaujímá vlastní stanovisko k alternativním způsobům léčení, vnímá je jako doplňky klasické medicíny dokáže vysvětlit význam prevence vzniku civilizačních chorob umí rozčlenit a snaží se posoudit faktory vedoucí ke vzniku nemocí zdůvodňuje volbu léčebného režimu a jeho působení na proces uzdravování nemocného člověka analyzuje příčiny vzniku civilizačních chorob navrhuje možné způsoby aplikace léčebného režimu při péči o člena rodiny včetně volby dietního stravování zná vhodné způsoby komunikace mezi nemocným a zdravým člověkem vyhledává a pracuje s informacemi z oblasti zdraví a nemoci umí vyjádřit své pocity spojené se změnou chování nemocného a zdravého člověka respektuje potřeby druhých zná své možnosti v péči o zdraví a uplatňuje zásady prevence vzniku chorob Zdravá výživa dokáže vysvětlit význam zdravé výživy pro zdravý vývoj lidského těla rozlišuje nežádoucí způsoby výživy a uvědomuje si důsledky na zdraví nachází souvislosti mezi různými typy alternativního stravování a uvědomuje si možná rizika zaujímá kritický postoj k současným způsobům stravování, k reklamě a hygieně potravin zná své možnosti v péči o zdraví v souvislosti se stravováním a celkovým životním stylem Prevence zneužívání návykových látek dokáže vysvětlit rizika zneužívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus objasní mechanismus vzniku závislostí na návykových látkách rozlišuje nežádoucí taktiky reklamních agentur propagující ch tabákové výrobky a alkoholické nápoje, zaujímá k nim odmítavé stanovisko zná rizika injekční aplikace návykových látek a možnost přenosu viru HIV dokáže přesvědčivě odmítat návykové látky orientuje se v nabídce specializované pomoci umí pomoci jiné osobě při problémech s návykovými látkami 8 Právní minimum dokáže vysvětlit rozdíl mezi právními a morálními normami dodržuje společně stanovené zásady v třídním kolektivu uvědomuje si potřebu dodržování pravidel pro fungování společnosti dokáže vysvětlit pojmy právní vztah, právní řád, právní odvětví rozlišuje účastníky právních vztahů dokáže vyhledat příslušné právní normy uvědomuje si důležitost znalosti svých práv a povinností a podle toho jedná zná Ústavu ČR a dokáže v ní vyhledat informace uvědomuje si důležitost Ústavy ČR jako nejvyššího právního předpisu rozlišuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, zná státní orgány a jejich pravomoci dokáže přiměřeně prosazovat svá práva a respektovat při tom práva druhých rozlišuje principy levicových a pravicových politických stran, orientuje se v politickém spektru zná orgány EU a jejich funkce zajímá se o aktuální dění v EU Rodina dokáže definovat a rozlišit pojmy přátelství, láska, partnerství, manželství zná rizikové situace, které mohou zapříčinit rozpad rodiny zamýšlí se nad problematikou volby vhodného/vhodné životního/životní partnera/partnerky vštěpuje si správné způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi zná svá práva a povinnosti ve vztahu k ostatním členům rodiny respektuje multikulturní zvláštnosti Osobní bezpečí dokáže poznat nebezpečí spojené s agresivním chováním jedince i skupiny objasní mechanismus vzniku domácího násilí, zná možnosti prevence a pomoci obětem rozlišuje nežádoucí chování ve škole a v rodině, které vede k násilí a šikaně, dokáže najít účinné preventivní programy zaujímá odmítavý postoj ke všem formám násilí navrhuje postupy transportu zraněného do místa ošetření umí poskytnout první pomoc při pokousání zvířetem, pobodání hmyzem, poranění při sportu uvědomuje si význam prevence úrazů a nutnost dodržování pravidel bezpečnosti Lidská sexualita aneb Co je to láska? popíše a vysvětlí změny tělesné i duševní v období dospívání rozlišuje různé podoby lásky dokáže vysvětlit rozdíly mezi heterosexualitou, homosexualitou, bisexualitou a transsexualitou, je tolerantní k těmto odlišnostem uvědomuje si rizika spojená s těhotenstvím dětí a mladistvých zastává odmítavý postoj ke konzumnímu vztahu k sexu a prostituci, uvědomuje si souvislost s rizikem přenosu pohlavních chorob odlišuje sexuální deviaci a zdravý sexuální život, hledá možnosti obrany před sexuálním zneužitím uvědomuje si význam plánovaného rodičovství, zná moderní antikoncepční metody a prostředky zaujímá zodpovědný postoj k sexuálnímu životu a rodičovství 1 4 3

9 8 Výchovné RVP ZV ý a vzdělávací strategie ve vztahu ke kompetencím ve výuce OV Kompetence občanské Žáci jsou vedeni ke schopnosti zaujmout stanovisko k událostem kolem sebe, vyslovit svůj názor a obhájit ho vhodnými argumenty. Seznamují se s principy fungování společnosti. Připravují se na život, který se neobejde bez pravidel ve společnosti (normy, zákony), uvědomují si význam jejich dodržování. Žáci jsou zapojováni do dění ve škole, obci, účastní se kulturních a společenských akcí. Kompetence sociální a personální Žáci se učí při skupinové práci spolupracovat v kolektivu a týmu, podílejí se na vytváření pravidel této spolupráce. Uplatňují svá práva, učí se plnit povinnosti abýt za to zodpovědní. Učí se rozdělování rolí a dílčích úkolů, při práci se respektují, společně plánují postupy, podílejí se na hodnocení výsledků a průběhu společné práce. Žáci se učí vytvářet zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit výsledky společné práce a své schopnosti. Oceňují práci ostatních, s taktem vyjadřují kritiku. Kompetence komunikativní Žáci jsou vedeni ke srozumitelnému vyjadřování myšlenek a názorů. Komunikaci verbální i neverbální nacvičují při společenském styku i na modelových situacích. Učí se pracovat s médii, uvědomují si význam informací, nacvičují způsoby a metody efektivního rozhodování. Kompetence pracovní Žáci si uvědomují význam plánování při vlastní práci, rozdělování rolí ve skupině a hodnocení výsledků činnosti. Žáci se učí organizovat svůj čas, efektivně plánovat časový rozvrh. Žáci by měli umět vyjádřit svoji představu o budoucí profesi, učit se odpovědnému rozhodování s ohledem na své schopnosti. Kompetence k řešení problémů Vhodnou motivací žáky vybízet k hledání problémů, následně k jejich řešení. Důležité je uvědomění si významu prevence, jak problému předcházet. Podněcovat žáky k aplikování poznatků z výuky do řešení reálných situací. Podporovat u žáků tvořivost, originalitu při hledání postupů řešení a při jejich realizaci. Získat dovednost se rozhodovat a schopnost přijmout i případný neúspěch a kritiku okolí. Kompetence k učení Pomoci žákům najít vhodný individuální učební styl, který jim usnadní osvojování si nových poznatků. Motivovat žáky k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. Při učení podporovat a oceňovat zvídavost a ochotu spolupracovat. Podněcovat k sebehodnocení. Výchovné a vzdělávací strategie ve vztahu ke kompetencím ve výuce RV Kompetence občanské Žáky učit respektu k názorům jiných lidí, jednat v souladu se společenskými normami. Snažit se pochopit základní ekologické souvislosti. Zaujímat kritický postoj k destruktivním činnostem lidí, uvědomovat si význam ochrany životního prostředí. Kompetence sociální a personální Žáci si uvědomují zodpovědnost za vlastní zdraví, besedami a skupinovou prací si vytvářejí podmínky k přijetí kladných mezilidských vztahů. Kompetence komunikativní Žáci se učí formulovat vlastní názor na mezilidské vztahy ve vrstevnické skupině, vrodině, v malých ivelkých sociálních skupinách. Učí se využívat asertivní pravidla komunikace. Kompetence pracovní Při různých aktivitách ve škole i mimo ni si žáci vytvářejí správné pracovní návyky. Kompetence k řešení problémů Žáci se na modelových situacích učí řešení problémů a předcházení konfliktním situacím. Kompetence k učení Užáků vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání, schopnost objektivně hodnotit sebe a druhé. Učí se efektivně využívat čas a plánovat denní rozvrh. Podrobněji výstupy rozpracovány v příručce učitele. 1 44

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9. Výstup Rodina a širší sociální prostředí Ţák: - porozumí novým pojmům rodina, funkce rodiny, role ţeny, role muţe,

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více