BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Z činnosti městské policie. Opravy památek. Reportáž ze svatby nizozemského prince.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Z činnosti městské policie. Opravy památek. Reportáž ze svatby nizozemského prince."

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h. B r o d p r o s i n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Z činnosti městské policie Opravy památek Reportáž ze svatby nizozemského prince Vánoční příloha Ohlédnutí za Týdnem s charitou Kdo to byl Mikuláš Pozvánka do muzea Ptačí krmítka Partyzáni na Uherskobrodsku Kulturní tipy Sport Fotografie Roberta Kováře z vítězné kolekce letošní soutěže Foťte naše město Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, pokoje, optimismu a dobrý start do nového roku 2006 přeje všem svým čtenářům redakce Brodského zpravodaje

2 Opravy drobných památek v Uherském Brodě Detail dřevěného kříže v Újezdci v V roce 2005 věnovalo naše město velkou pozornost opravám drobných kulturních památek. Na Masarykově náměstí se podařilo provést celkovou rekonstrukci kašny, kde byly provedeny opravy hydroizolace, rekonstrukce fontány a nainstalováno nové podvodní osvětlení. Kašna už v těchto dnech září v celé své kráse a pohled na ni jistě zpříjemní mnohé rodinné vycházky nejen během vánočních svátků. Současně s rekonstrukcí kašny byla po čtyřech letech provedena akademickým sochařem Jindřichem Martinákem pravidelná rekonzervace sochy sv. Floriána. Tato barokní socha z dílny slavného sochaře Wintehaltera je zapsána v seznamu kulturních památek. Jindřich Martinák provedl také pravidelnou rekonzervaci další chráněné kulturní památky Mariánského sloupu od neznámého autora z roku 1785 na Mariánském náměstí před Domem kultury. V souvislosti s oslavami 60. výročí konce II. světové války byla provedena oprava památníku obětem II. světové války u starého hřbitova. Restaurátorka zde odborně očistila opukové sochy, provedla plastické retuše a konzervaci soch. Dále byly očištěny žulové pilony a poškozené a uvolněné spáry byly vyplněny minerálním tmelem. Již v roce 2004 byly demontovány a odvezeny do ateliéru akademické sochařky a restaurátorky MgA. Veroniky Medkové na opravu dva kříže. Z činnosti Městské policie Dne ve hod. bylo na služebnu MP přijato telefonické oznámení, že zaměstnanci v provozovně Rojal chytili zloděje. Hlídka na místě zastihla oznamovatelku, která hlídce uvedla, že zákazník vzal z regálu dvě skleněné dózy s obsahem kávy, které si dal pod tričko a za kalhoty, a poté s tímto zbožím prošel za pokladnu a pokračoval dále ven.. Jelikož jmenovaný u sebe neměl doklad totožnosti, byl převezen na PČR k jejímu zjištění. Muži byla uložena bloková pokuta. Dne ve hod. byly městským kamerovým dohlížecím systémem (MKDS) monitorovány dvě osoby - muži jevící stav podnapilosti. Když procházeli kolem baru Fortuna, jeden z nich hodil láhev na silnici, kde se rozbila, a poté o pár metrů dále rozbili další láhev o zábradlí. Muži pokračovali směrem k Masarykovu náměstí, kde na rohu Panského domu jeden z mužů odlupoval omítku ze zdi a následně na ni močil. Po příjezdu hlídky na místo byla tato osoba vyzvána k prokázání totožnosti a požádána o vysvětlení. Vzhledem k tomu, že muž vše zapřel, byla celá věc i se záznamem předána do komise k projednání. Dne v hod. bylo přijato telefonické oznámení na linku 156, že na sídlišti Olšava prodávají občané romské národnosti peřiny a kožešiny. Na parkovišti uvedeného sídliště byl hlídkou MP zastižen jeden z Romů, který sdělil, že nabízí k prodeji kožešiny a peřiny. Jmenovaný tím porušil vyhlášku města a věc byla vyřešena blokovou pokutou. Dne v hod. telefonicky požádala PČR o prověření oznámení, že na Tropicu mají pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zastihla pachatele spolu s poškozenými osobami. Pachatel ukradl peněženku spolu s mobilním telefonem. Věc si převzala PČR k dořešení. Dne v hod. telefonicky požádala PČR o prověření oznámení, že v restauraci Lapač neznámá osoba narušuje nevhodným chováním soukromou akci. Hlídka po příjezdu na místo v salonku restaurace zastihla číšníka a skupinku 4 hostů. Neznámý narušitel se již v restauraci nenacházel, číšník jej vykázal. Hlídka neznámého muže zastihla na parkovišti před restaurací a vyzvala jej k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Muž byl zjevně v podnapilém stavu a s hlídkou odmítal komunikovat se slovy, že je víla Amálka, a pokoušel se utéct. Strážníci jej dostihli, převedli na Obvodní oddělení PČR ke zjištění totožnosti. Věc byla řešena domluvou. Z Těšova to byl pískovcový kříž v ulici Dr. Horáka. Tento kříž, který pochází z roku 1772, byl ve velmi špatném stavu. Jeho části sochu Krista bylo třeba nejdříve citlivě rozebrat, zpevnit a pak provést odborné restaurátorské práce. Dalším křížem, kterému se dostalo patřičné odborné péče, byl polychromovaný dřevěný kříž v Újezdci na křižovatce ulic Podhájí, Spojovací a Lúčky. Tento kříž byl v minulosti natřen nevhodným nátěrem, který bylo třeba kousek po kousku odstranit, zatmelit drobné trhliny a celý kříž odborně ošetřit. Obnovena byla i malba Krista na kříži. Oba kříže tak byly odborně zrestaurovány a v průběhu roku 2005 byly po provedení úprav podstavců opět vráceny na svá místa. OŠK Dne v hod. přijala MP Mariánský sloup před Domem kultury telefonické oznámení na linku 156, že v prodejně Tesco se dopustily dvě mladé dívky krádeže kosmetiky. Stálou službou byla na místo vyslána hlídka, kde ji očekával oznamovatel, zaměstnanec ostrahy objektu. Ten hlídku zavedl k bezpečnostnímu oddělení, kde byly přítomny obě dívky. Ty se k činu doznaly. Věc byla postoupena do komise pro projednání přestupku a byli informováni rodiče. Dne v hod. byla MKDS u Kulturního domu monitorována skupinka čtyř osob, z nichž jedna začala močit u sochy na zem. Na místo byla vyslána hlídka MP. Stálou službou byl popsán mladík, kterého hlídka vyzvala k prokázání totožnosti a k vysvětlení. Muž se po zhlédnutí záznamu se ke svému jednání přiznal a bylo mu sděleno, že se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Věc byla řešena blokovou pokutou. Dne v hod. bylo telefonicky oznámeno, že na nám. 1. máje neznámý muž v kostkované bundě rozbil výlohu hračkárny. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila rozbitou skleněnou výplň vchodových dveří prodejny hraček. K činu byl použit kovový škrabák, který ležel uvnitř prodejny. U prodejny ani v okolí hlídka nespatřila žádnou podezřelou osobu, ani svědka celé události. Hlídka MP zabezpečila místo činu a vyčkala do příjezdu přivolané hlídky PČR.

3 Střední průmyslová škola otevírala dveře a Slovácké strojírny vrata výrobních hal Dny 2. a 3. prosinec 2005 se na uherskobrodské Střední průmyslové škole sídlící v areálu Slováckých strojíren nesly v duchu otevírání se veřejnosti. Škola spolu s podnikem pořádala již tradičně Dny otevřených dveří. Toho využilo přes 800 návštěvníků, kteří se mohli ve škole seznámit se širokou nabídkou maturitních a učebních oborů, prohlédnout si nově zrekonstruované školní dílny či moderně vybavené učebny s ukázkami studentských prací a poté nahlédnout do zákulisí a provozu výrobních hal Slováckých strojíren, které patří k nejvýznamnějším strojírenským firmám v regionu. Zejména v letošním roce nově opravené školní dílny vzbudily velký zájem mnohých návštěvníků, neboť během prázdnin prodělaly celkovou rekonstrukci, během níž byla instalována nová podlaha a strojní vybavení prošlo nezbytnou opravou a modernizací. Nedávní absolventi nemohli dílny téměř poznat, ti starší zase obdivovali nové CNC obráběcí stroje a mnohé další inovace. Všichni se pak ve škole mohli seznámit s novinkami ve výuce, nabídkou studijních oborů, prohlédnout si učebny s velkoplošnými projekčními a interaktivními tabulemi, specializované výukové laboratoře či si zkusmo zasportovat ve školní sportovní hale a nebo navštívit další zázemí školy. Příběh z domu s pečovatelskou službou Novým oborem je operátor skladování se zaměřením na administrativní a logistickou činnost. Jsme jedinou školou na Moravě, která poskytuje studium tohoto oboru, doplnil ředitel školy Rostislav Šmíd. Návštěvníkům se také představilo Centrum celoživotního vzdělávání, jež se orientuje na vzdělávání dospělých z řad široké veřejnosti a zaměstnanců firem. Škola se pochlubila úspěchy v získávání finančních dotací z Evropského sociálního fondu, díky nimž bude v následujících dvou letech realizovat dva projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců firem v rámci jejich profesního vzdělávání. Škola svou činností navazuje na tradici uherskobrodské průmyslovky, která zde sídlila před čtyřiceti lety, a dále ji úspěšně rozvíjí. Důležitou prioritou školy je budování vnějších vztahů. Je to jak spolupráce s firemní sférou, například Slováckými strojírnami, Barum Otrokovice či Škodou Mladá Boleslav, tak spolupráce s vysokými školami, např. s Fakultou strojního inženýrství VUT Brno, jež právě na Střední průmyslové škole nabízí každý rok dálkové bakalářské studium v oborech Aplikovaná informatika a S t r o j í r e n s k á technologie. Za povšimnutí stála i prezentace záměru založení Centra celoživotního vzdělávání Jana Amose Komenského Uherský Brod, jež by mělo sídlit právě v areálu školy a Slováckých strojíren a svou činností by zastřešovalo další profesní a celoživotní vzdělávání ve Zlínském kraji. Návštěvníci si prohlídku školy i výrobních prostor Slováckých strojíren velmi pochvalovali a již nyní se těší na novinky, které přinese Den otevřených dveří red- Velká většina obyvatel domu s pečovatelskou službou, který byl otevřen v srpnu tohoto roku, je již nastěhována a zvyká si na nové prostředí. Kromě uherskobrodských občanů, kterých je zde nejvíce, tu našli nový domov lidé z Lopeníku, Bystřice pod Lopeníkem, Hradčovic, Rudic, Ořechova a Brumova. Z Bánova pochází paní Božena Mahdalová, jejíž příběh dokazuje velkou potřebnost podobného zařízení. Co bych si já sama počala. Tento dům je pro mě pravé požehnání, začala své vyprávění. Až do minulého roku žila spokojeně v rodinném domku v Bánově. Postarala se o rodiče, pracovala na zahradě, chodila nakupovat. Vedla normální život osamělé ženy. Jenže pak přišel den, kdy si vyjela do Brodu a na křižovatce ji srazilo auto. Dodnes nevím, kde se tam ten vůz vzal. Nic si z té události nepamatuji, až nemocnici v Brně. Utrpěla jsem několikačetné zlomeniny, krvácení do hrudníku a v nemocnicích jsem strávila devět měsíců. Prodělala jsem několik těžkých operací páteře, ramene, nohy. Dodnes nemohu chodit bez dvou holí, nemohu skoro používat jednu ruku a trpím velkými bolestmi poloviny těla. Celé noci jsem přemýšlela, co budu dělat a kdo se o mně a domek postará. Věděla jsem, že to sama nezvládnu. Byla jsem úplně zoufalá. A tehdy se objevily paní z městského úřadu, ze sociálního odboru, že bych mohla nastoupit do nového domu s pečovatelskou službou. Nikdo si nedokáže představit, jak se mi ulevilo. Tady je o nás postaráno po všech stránkách. Nakoupí mi, vyperou, obědy mi donesou až na stůl. Když se něco pokazí, stačí říct a všechno dají spravit. Sestřičky a ošetřovatelky jsou tu moc hodné a příjemné, starají se o nás vzorně. Jsem velice ráda, že jsem se sem dostala a moc si toho vážím, říká paní Mahdalová. -es- w

4 Zpráva z 25. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup částí (dle GP nové p. č. 561/2 o vým. 10 m2 a 565/2 o vým. 46 m2) v k. ú. Havřice pro stavbu komunikace ul. Jabloňová za cenu smluvní odpovídající výši kupní ceny za převod částí z pozemku p. č. st. 939/1 v k. ú. Uh. Brod podle kupní smlouvy mezi pí Hanou Poršovou a ČR Hasičským záchranný sborem Zlínského kraje, pokud tato cena nebude nižší než cena úřední za p. č. 561/2 a 565/2 v k. ú. Havřice. V opačném případě bude kupní cena odpovídat ceně úřední. Město Uherský Brod ponese náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů, znaleckých posudků a s vklady vlastnických práv do KN u převodů částí pozemků p. č. st. 939/1 v k. ú. Uh. Brod ve prospěch pí Hany Poršové a p. č. 561 a 562 v k. ú. Havřice ve prospěch města UB. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje doplnění seznamu domů a bytů určených k prodeji, který je přílohou k Pravidlům o prodeji bytů ve vlastnictví města Uherského Brodu 2000 o dům čp. 1381, ul. Větrná, Uh. Brod. Bývalé CO kryty budou odprodány žadatelům jako společné části domu. ZM schvaluje uzavření soudního smíru uznáním vlastnictví ve prospěch ČR k bytovými domy zastavěným pozemkům v k. ú. Uh. Brod, které jsou předmětem žaloby Panorama, stavebního bytového družstva, o určení vlastnictví k těmto pozemkům. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje výkup kanalizačních a vodovodních řadů v ul. Jabloňová ve vlastnictví Evy Klabačkové za navrhovanou cenu ,- Kč a ve vlastnictví manž. Brázdových za navrhovanou cenu ,- Kč. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí daru stavby Výměna umělého trávníku fotbalového hřiště na pozemku p. č. 1234/15 a Rekonstrukce venkovního osvětlení fotbalového hřiště na pozemku p. č. 1234/14 v k. ú. Uh. Brod od ČSK UB, v souladu s předloženým návrhem. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje přijetí daru ocelové konstrukce v hodnotě ,40 Kč na opravu střech přístavků sportovní haly čp v Uh. Brodě od Slováckých strojíren, akciové společnosti, Nivnická 1763, Uh. Brod. ZM vydává v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Uherský Brod. ZM schvaluje investiční záměr na Přechodovou lávku. ZM schvaluje a) investiční záměr na Rekonstrukce bytového domu čp b) investiční záměr na Rekonstrukce bytového domu čp ZM schvaluje investiční záměr na úpravu sportovních hřišť a) hřiště u ZŠ Mariánské náměstí s podložkou b) hřiště v Havřicích za halou a sběrným dvorem v rozsahu 25 x 45 m s podložkou c) víceúčelové hřiště na parcele č. 7128/3 U Brány s podložkou. ZM schvaluje investiční záměr Rekonstrukce zimního stadionu na rok Stavba bude realizována za předpokladu, že bude podpořena finančními prostředky ze státního rozpočtu, z dotačního fondu č Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Progra- x mu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základy sportu a tělovýchovy. ZM schvaluje zařazení investiční akce Vybudování skateboartového hřiště do plánu investičních akcí roku ZM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení mezi městem Uh. Brod a obchodní společností REALITY správcovská, a. s., organizační složka, se sídlem Uherský Brod, nám. 1. máje 1605, PSČ , IČ v předloženém znění. ZM bere na vědomí předložený plán financování rekonstrukce komunikace v ul. Vazové. ZM ukládá místostarostovi Ing. Josefíkovi iniciovat znovu jednání mezi všemi zúčastněnými stranami k vyřešení vzniklé situace na orelském stadionu. Zpráva z 81. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje zadání soutěže na vytvoření loga města Uherský Brod jako základu jednotného vizuálního stylu města Uherský Brod podle předloženého návrhu. RM vyhlašuje na základě hodnocení výběrové komise v soutěži Dům Stavba Fasáda města Uherský Brod roku 2004 tyto vítěze: 1. Dům roku Rekonstrukce a přístavba hotelu U Brány, 2. Stavba roku cena se neuděluje, 3. Fasáda roku Rekonstrukce BD čp , nám. Svobody. 1. RM ruší usnesení č. 1119/R52/04 ze dne RM v souladu s 147 odst. 1 písm. p) zák. č. 561/2004 Sb. nemá námitek k působení Katolické základní školy, Uherský Brod na území města Uherského Brodu. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM schvaluje program 26. mimořádného zasedání ZM. RM schvaluje splácení dluhu dle předloženého splátkového kalendáře navrhovaného pí Hanou Velartovou a pověřuje REGIO UB, s. r. o., uzavřením dohody o splátkách. Zpráva z 82. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru města na dostavbu sídliště Olšava v souladu s předloženým zněním. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje prominutí pohledávky do výše ,- Kč za p. Pavlem Černíkem. Jedná se o úrok z prodlení dlužného nájemného stanovený Platebním rozkazem Okresního soudu v Uherském Hradišti čj. RO1464/2000 ze dne a čj. RO1346/2001 ze dne RM neschvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města v roce 2005 pro Sdružení ochrana nenarozeného života Poradna pro ženy ve výši ,- Kč.

5 Občané Uherského Brodu nad 70 let budou cestovat nově Od bude v Uherském Brodě pro občany města Uherského Brodu ve věku nad 70 let zaveden nový systém cestování na vybraných linkách městské autobusové dopravy. Systém umožní cestovat těmto občanům města Uherský Brod v aglomeraci města Uherský Brod i nadále bezplatně, neboť město Uherský Brod poskytuje dopravci na tuto přepravu příspěvek. Nová úprava bude spočívat v tom, že občan, který bude chtít využívat bezplatnou přepravu, se dostaví na předprodejní kancelář na autobusovém nádraží ČSAD v Uherském Brodě, kde obdrží Senior průkaz. Pro vydání tohoto průkazu občan předloží fotografii formátu 3,5 x 4,5 cm (stejně jako na občanský průkaz) a občanský průkaz. Vydání tohoto průkazu je zpoplatněno částkou 20 Kč. Tento průkaz je nepřenosný a držitel je povinen jej předložit vždy při nástupu do autobusu. Bezplatná přeprava se týká následujících linek městské autobusové dopravy: Linka č Uh. Brod, Havřice aut. nádr. Uh. Brod, Újezdec; Linka č Uh. Brod, poliklinika aut. nádr. Uh. Brod, Slovácké strojírny; Linka č Uh. Brod, aut. nádr. sídliště Olšava poliklinika Na Výsluní aut. nádr.; Linka č Uh. Brod, aut. nádr. Na Výsluní poliklinika sídliště Olšava aut. nádr. Věříme, že přijaté opatření povede ke zlepšení kvality služeb poskytovaných občanům. Ing. Jaroslav Prchlík Již VI. ročník BENEFIČNÍHO VÁNOČNÍHO KONCERTU proběhne v DK Šumice v neděli v (Symbolické vstupné 40 a 20 Kč) Výtěžek akce je tradičně věnovaný dětem z Ústavu soc. péče pro mládež Uherský Brod, které jsou pravidelně účinkující i diváci koncertu. Účinkující: Svatý Pluk (Uherské Hradiště) Skaláci (Bojkovice) CM Mladá Olšava (Uherský Brod) Světlovánek a CM Bojkovjan (DFS Bojkovice) Děti z Ústavu soc. péče pro mládež Uherský Brod Dětský folklórní soubor Dřinky ze Šumic (hostitelé) Dechová muzika ze Šumic (hraje před vystoupením) Zápisy do prvních tříd základních škol Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury, oznamuje zákonným zástupcům dětí, které splňují podmínku pro zahájení povinné školní docházky, že zápisy do 1. tříd základních škol v Uherském Brodě se uskuteční ve všech základních školách v Uherském Brodě (včetně částí Havřice a Újezdec) jednotně ve čtvrtek 9. února TR STUDIO, Dolní Valy 655, Uherský Brod bezplatné odborné kosmetické poradenství nabízí možnost vyzkoušet si pěstící kosmetiku péče o pleť, analýzu pleti, individuální program péče o pleť a nové trendy líčení. Zvláštní nabídka pro muže Máte problém s výběrem dárku? U nás si určíte cenu a my vám rádi pomůžeme s jeho výběrem a krásně zabalený dodáme na vámi určené místo. Tel Přeji všem svým současným i budoucím klientům hodně zdraví, štěstí a pohody v roce Tereza Rochová VOMA oslavila výročí nového provozu První výročí otevření svého nového závodu masné výroby na Močidlech oslavila ochutnávkou vlastních výrobků a prohlídkou provozu pro své stávající i potenciální obchodní partnery společnost VOMA. V dnešní době, kdy mnohé obchodní řetězce mají problémy s kvalitou masa a uzenin, jsme chtěli ukázat obchodním partnerům a především našim odběratelům, jak to v naší firmě vypadá, jaké jsou zde hygienické podmínky a vůbec v jakém prostředí naše výrobky vznikají. Myslím si, že v našem regionu není mnoho firem, které by měly tu odvahu pustit své odběratele přímo do svých výrobních prostor, řekl majoritní vlastník společnosti VOMA Miroslav Mahdalík. Firma, která byla založena roku 1992, si po ročním provozu nového závodu ověřila, že to byla správná investice. V současné době se zde vyrábí na sedmdesát druhů uzenářských výrobků a objem produkce stoupl na 3,5 tuny zpracovávaného masa denně. Naším nejoblíbenějším výrobkem je Lopenická slanina. Tu ani nestačíme vyrábět, protože proces její výroby je trochu delší a poptávka mnohdy převyšuje naše možnosti. Dále je velký zájem o Bystřické a Těšovské klobásy, Brodskou sekanou a další speciality. Mezi nové výrobky patří např. Bílokarpatský salám. Máme velkou výhodu v tom, že máme vlastní bourárnu masa, a proto si můžeme suroviny ke zpracování vybírat. Všechny naše výrobky vyrábíme skutečně z masa. A to je základ. Neděláme ze žádných ořezů, separátů a průmyslových směsí, popisuje Mahdalík předpoklady toho, proč jsou jejich výrobky tak oblíbené u zákazníků. -es- Upozorňujeme občany, že platnost řidičských průkazů je prodloužena dle následující tabulky: vydané v období platnost do konce roku 2007 vydané v období platnost do konce roku 2010 vydané v období platnost do konce roku 2013 Tak jako každý rok i letos bude v Uherském Brodě možnost získat Betlémské světlo, a to od čtvrtka 22. prosince, kdy ho přivezou představitelé našeho města z družebního Nového Města nad Váhem. Silvestrovské setkání na Pepčíně se bude opět konat v sobotu v 11 hodin. Bližší informace na plakátech. y

6 Vánoční recepty V každé rodině se traduje oblíbený recept, jehož chuť nebo vůně je pro dobu Vánoc nepostradatelná. Většinou to bývá jídlo, které si pamatujeme z dětství, které vařila jen a jen naše babička, nebo jehož chuť máme ve vzpomínkách spojenou právě s těmi nejkrásnějšími svátky v roce. Představitelé našeho města byli ochotní se o takové recepty s našimi čtenáři podělit. A tak i vy můžete okusit, jak chutnají a voní svátky právě u nich. U Kryštofů mají rádi na Vánoce klasické cukroví. Mezi nejoblíbenější patří sušené švestky, plněné mandlí nebo půlkou lískového oříšku a namočené v roztopené čokoládě. U Zápeců mají oblíbených receptů více. Už z dob císaře pána je recept na citronový puding, který se dědí v rodině již po několik generací. Potřebujete na něj 1 sklenku krystalového cukru, 3 sklenky studené vody, kůru z půlky citronu, 2 žloutky a 2 polévkové lžíce maizeny. Všechny suroviny vaříme za stálého míchání, necháme přejít varem a do hotového přidáme kousek másla. Dalším cukrovím, jehož chuť patří k Vánocům, jsou hříbečky. Na ně si připravte 100 g loupaných mandlí, 100 g ořechů, 200 g cukru, 2 bílky a lžíci kakaa. Oříšky jemně rozemelete s mandlemi (je možné použít pouze mandle, nebo ořechy), promícháte s cukrem a bílky a uděláte těsto, které rozdělíte na dvě nestejné části. Do menší přidáte kakao. Ze světlé hmoty tvoříte nožky hříbečků, z tmavé hlavičky. Tvarujete mokrýma rukama. Nepečete, necháte jen volně uschnout. Poslední nabízený recept ocení zřejmě především muži. Přesto můžete tento syrový celerový salát nabídnout i návštěvám, které už budou přeslazené z cukroví a rády změní chuť. Takže - postrouháme na jemno jeden celer, přidáme sůl, bílý jogurt a podle chuti hořčici. Okyselíme šťávou z citronu. Můžeme přidat i trochu pepře. Podáváme samostatně s chlebem nebo jako přílohu k pečenému masu. U Josefíků se na Štědrý den dodržoval půst. Zpočátku jako dítě jsem byl přitom utěšován, že uvidím zlaté prase. O to víc mně pak chutnala štědrovečerní večeře, před níž jsme požili vánoční oplatky s medem. Poté byla polévka kyselica - a tradiční smažený kapr s bramborovým salátem. Po založení vlastní rodiny toto dodržujeme se dvěma rozdíly. Na zlaté prase již nevěřím, přesto se snažím půst dodržet. Druhý rozdíl je ve složení polévky. Zatímco kyselica od maminky obsahovala zelí, sušené hříbky, smetanu, vejce a já nevím co ještě všechno kromě masa, vaří moje manželka původem Slovenka slovenskou kapustnicu, kde schází smetana a základem jsou kromě kysaného zelí i kousky uzeného masa a především k tomu speciálně vyrobená spišská klobása. Tu již tradičně začátkem prosince vyrábí můj tchán technologií u nás nepoužívanou. U nás se domácí klobása vyrábí krájením masa, nasolením, uležením, naplněním do střev a pak uzením, na Slovensku klobásu vyrábí pomletím masa, přidáním dalších ingrediencí, především pálivé papriky, a okamžitým naplněním do střev. Po vyuzení tato klobáska svazovaná do větších cveků, než je u nás zvykem, vydrží viset a vysychat až do jara, kdy svojí tvrdostí začíná připomínat kámen. Na Štěpána jsme ráno nosili děvčatům šaty, odpoledne se chodilo k babičkám a kmotřence s koláčem a pak se zůstávalo sloužit. Jedna z babiček měla zvláštní cukroví, kterému jsme říkali hobliny. Bohužel babička již několik let nežije, takže sehnat recept by byl problém. Jednalo se ale o tenké piškotové těsto, mělo to žlutou barvu a tvar dřevěných hoblinek. Perník patří k Vánocům Nejrozšířenějším vánočním cukrovím je bezesporu perník. Historie perníků a jiného medového pečiva sahá do nejdávnějších časů. Medové pochoutky provázejí člověka staletími. Perník medovník je prastarý a možná že ještě starší než chleba, protože med divokých včel byl jednou z prvních potravin člověka. Aby placka, kterou pravěký člověk vyrobil z mouky a vody, měla chuť, přidal k ní med. Žádné jiné pečivo nedokáže tak pošimrat nos a tak upoutat zrak jako voňavé, různě vytvarované a vyzdobené perníčky. To si mohli vyzkoušet i zájemci, kteří navštívili kurz výroby medového pečiva, který uspořádala IRPŠ při Základní škole Mariánské náměstí společně s MO Českého svazu včelařů. Desítky dětí i dospělých se naučily jak udělat dobré perníkové těsto, správně perníky upéct a krásně nazdobit. Pod vedením zkušených pekařů manželů Hanouskových z Nemochovic se zpracovalo 20 kg perníkového těsta, z něhož vznikaly perníkové chaloupky, zvonečky, zasněžené stromky a jiné vánoční motivy. -es- Vánoce přicházejí Na brodském náměstí, a nejen na něm, stojí krásné vánoční stromy, neklamný důkaz blížících se Vánoc. Pod nimi je pokladnička.o Vánocích jsou lidé štědřejší a tak se pokladničky plní penězi, které jsou určeny potřebným.jak vůbec vznikl tento zvyk? Jistě všichni známe dojemnou historii spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a jeho přátel, kteří ve 30. letech minulého století v mrazivém zimním odpoledni našli v bílovických lesích u Brna, kam každoročně chodili na Štědrý den na procházku, promrzlé malé nemluvňátko. Už jenom slabě naříkalo, bylo zabaleno do plenek a kabátku a položené do sněhu v dolíku pod smrčkem. Rudolf Těsnohlídek jeho přátelé dítě vzali, předali lékaři, který se pak postaral o jeho umístění v ústavě. Děvčátku dali jméno Lidunka a na její výchovu přispívali. Rudolf Těsnohlídek byl hluboce dojat osudem malého děvčátka, a tak si společně s přáteli řekli, že možná i jinde trpí malý nevinný človíček, na jehož vychování nemá matka peníze, a tak přišli s nápadem, dát postavit vánoční strom v Brně a umístit pod něj pokladničku, aby sbírky mohly přispět na záchranu jiných dětí. Jak jinak - na Těsnohlídkův šlechetný čin se snesla snůška špíny a pomluv že dítě bylo jeho, že ho tam dokonce sám položil, že si matku dítěte nevzal apod. Ale jedno arabské přísloví říká: Psi štěkají, ale karavana jde dál. Tak se stalo i tomto případě. Roky utíkaly, děvčátko rostlo, život šel dál. A Těsnohlídkova vánoční myšlenka přispět alespoň o Vánocích na potřebné a trpící se ujala. Z Brna se rozšířila do všech našich měst. Zářící strom zůstal natrvalo symbolem lásky a milosrdenství. Ještě malou poznámku je to letos právě osm let, kdy v Brně ve věku 78 let zemřela paní Ludmila Chybíková, ona Lidunka zvaná též Bílovické jezulátko, kterou našel Rudolf Těsnohlídek s přáteli ve sněhu na Štědrý den. Ivona Konečná z

7 Dům kultury Uherský Brod do so VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKROUŽKU DOMU KULTURY foyer Domu kultury do ne VÝSTAVA LOUTEK MUZEA LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI SOUČASNÉ ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 30; 15 Kč st VE ZNAMENÍ HVĚZDY BETLÉMSKÉ přednáška Ing. Jiřího Veselého a Ing. Rostislava Rajchla o betlémech, hledání původu betlémské hvězdy a zimním slunovratu. Hvězdárna DK hod. 20; 15 Kč čt ZAČAROVANÉ KOLEDY Vánoční koledy a písničky začaruje zlá ledová královna, ale nic není ztraceno. Matěj a Katuška se pustí do hledání. Hraje Divadelní společnost Okýnko z Českých Budějovic. Pro MŠ a 1-3 tř. ZŠ. velký sál DK 9.30 hod. 30 Kč čt BRODSKÉ KOLEDOVÁNÍ Účinkují: cimbálová muzika Šablička, cimbálová muzika Husličky, Monika Koubová, Lubomír a Eva Valečkovi, Oldšava, kytarový orchestr, akordeonový soubor, Dessert, Ženský sbor Klebetnice, balet ZUŠ. velký sál DK hod. 60 Kč so SLOVÁCKÝ VEČER VÁNOČNÍ Cimbálová muzika Olšava s primášem Lubomírem Málkem, sólisté, mužský a ženský sbor Olšavy, Soubor písní a tanců Břeclavan velký sál DK hod. 70; 60 Kč ne TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK Program: Jan Campanus Vodňanský, Emil Hába, Jakub Jan Ryba, Josef Antonín Seeling. Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer. Dirigent: Antonín Veselka. velký sál DK hod. 80; 60 Kč Tip na vánoční dárek Inspirující publikace našeho krajana Se jménem našeho krajana profesora Msgre. ThDr. Jaroslava Němce, rodáka z Dolního Němčí, se čtenáři setkali na stránkách Brodského zpravodaje již v prosinci roku V současné době vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci krátké životopisy světců Msgre. Němce, nazvané Nové profily světců v grafické úpravě Jana Chovance. Pro českého čtenáře jsou připojeni svatí a světice českého původu. Přehledné zpracování knihy je vhodné nejen pro pastoraci, ale i pro všechny zájemce o rychlou orientaci v této oblasti. Předností publikace je také obsah, vycházející z kalendářního uspořádání v návaznosti na liturgický kalendář pro české a moravské diecéze. Je vhodné připomenout, že u zakladatelů řeholních řádů a kongregací, sekulárních institutů a společenství apoštolského života je uvedena malá poznámka o současném rozšíření jejich díla v českých zemích. Zájemci o podrobnější informace jistě přivítají i údaje o době kanonizace, místě uložení ostatků a často i hlavních atributech, jakož i krátké citace z myšlenek světců, oživujících textovou část. Navštívil nás ten pravý Mikuláš? Ještě jsme plni dojmů z příprav a dozvuků předvečera 6. prosince, kdy se někdo z nás uvolnil převléct se za sv. Mikuláše. Prastarý a krásný zvyk. Ten, kdo si na chvíli zahrál na soudce karatele či sladkého odměnitele, pocítil možná něco zvláštního. Jakým by vlastně ten Mikuláš měl být? A kdo byl ten pravý, první svatý Mikuláš? Dozvíme-li se, že pochází z Turecka, asi nás to překvapí. S touto zemí jsou kromě nedávného zemětřesení spojeny pojmy jako turecké hospodářství, mačety, kindžály a kundžaky (nože krvelačných Turků). Ale nic z toho nebylo tomuto světci vlastní. Naopak. Ze štědrosti rozdával, sytil hladové, staral se o děti a zachraňoval ztroskotance z potopených lodí. Historická data hovoří o době, kdy žil. Narodil se kolem r. 270 v pobřežním městě Patara. Žil v Myře v Malé Asii, kde se stal biskupem. Zemřel kolem r. 352 právě 6. prosince. Dnes jsou jeho ostatky uloženy v jihoitalském přístavu Bari. Z toho, co o něm vypráví legenda, lze pochopit, proč je na Východě úcta k němu tak obrovská. Od 10. století se těší nezměrné úctě i v Západní, tj. latinské (římské) církvi. Až neuvěřitelný je počet profesí, kterým je sv. Mikuláš patronem. Posuďte sami je nebeským ochráncem studentů, poutníků, námořníků, obchodníků, pekařů, sládků, tkalců, písařů (sekretářek), advokátů, zajatců, lékárníků, těšících matek a dokonce i tuláků. Jméno Mikuláš, Nicholas, Klaus, Nicol, Niki, Miki je nejrozšířenější křestní jméno v celé Evropě. Kostely s jeho jménem stojí na všech důležitých obchodních i námořních cestách, v přístavech od Petrohradu přes Gdaňsk, Kolberg, Strahlsund, Rostock, Kiel, Hamburg, Amsterdam, Leiden, Brugge až po Calais. Mimochodem sv. Mikuláš se stal patronem mostů a cest daleko dříve než náš sv. Jan Nepomucký. Svatomikulášské kostely najdeme i na vnitrozemských obchodních cestách. I u nás je jich spousta. V Praze jsou dokonce dva, další najdeme v Olomouci, Brně, Jihlavě, Chebu, Českých Budějovicích a jinde. Sochu tohoto světce najdeme i v nejnižší kapli na karlštejnském hradě. Tato socha znázorňuje biskupa držícího v ruce knihu Bibli, na níž jsou vidět tři jablíčka. Jaká tajemství skrývají? Může jít o tři dcery nešťastného otce, který pro krutou nouzi nalezl řešení. Zaprodat nevinnost svých dcer. Třikrát doručil do této rodiny biskup Mikuláš dostačující obnos peněz, a tím dcery zachránil od hříchu a nouze mravní i fyzické. Nebo jde o tři nevinně odsouzené měšťany, které biskup zachránil tím, že se postavil svou autoritou za tyto nešťastníky a odhalil podplaceného soudce. Či jde o tři ctnosti víru, naději a lásku. Vyberte si. Děti zase vzhlíží ke sv. Mikuláši s důvěrou, že jim něco dobrého nadělí. A my dospělí? Pokusme se o nápravu svých vlastností, pak objevíme jiné hodnoty jako např. důvěru, toleranci, obětavost, ohleduplnost, poctivost To vše pramení z lásky k druhému, a ne k sobě, stává se zdrojem skutečného obdarovávání. Val. Publikace Nové profily světců bude jistě inspirací pro všechny zájemce o tuto pečlivě zpracovanou oblast z pera univerzitního profesora a ředitele tajného archivu Kongregace pro svatořečení v Římě, který vydal v poslední době v češtině také např. knihy Cesta ke kanonizaci, Noví mučedníci a Noví vyz navači. Z. Hanzelka {

8 Tajemný jednorožec zkameněliny v legendách a mýtech pozvánka na výstavu Muzeum J. A. Komenského v těchto dnech připravuje rozsáhlou výstavu vytvořenou v Moravském zemském muzeu v Brně Tajemný jednorožec zkameněliny v legendách a mýtech. Výstava je připravována do Sloupového sálu muzea a její vernisáž bude zahájena projekcí stejnojmenného filmu v pátek 16. prosince v hodin v expozici muzea. Po filmu výstavu představí svým úvodním slovem její autorka RNDr. Růžena Gregorová z Geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Sama k výstavě píše toto: Historické prameny ukazují, jak významnou úlohu sehrály zkameněliny v mytologii, filozofii, náboženství, umění i vědě a kolik významných osobností se jimi zabývalo (např. Aristoteles, Avicena, Boccacio, Athanasius Kirchner, Leonardo da Vinci, Voltaire, Darwin a další). Zkameněliny byly vysvětlovány způsoby, které odpovídaly tehdejšímu filozofickému chápání světa. Pro pravěkého člověka byly zkameněliny amuletem sloužícím k rituálu, pro antického myslitele výsledkem působení hvězd, pro učeného jezuitu svědky biblické potopy, pro Darwina důkazem vývoje života na Zemi, pro vypravěče zdrojem inspirace nevyčerpatelné studnice pohádek a mýtů o dalekých krajích se zlými saněmi, bazilišky, K vánoční náladě a zamyšlení Miluji vánoce. Vánoce spíš to krásné vánoční očekávání, kdy do mě vstoupí vánoční pohoda a sním o bílých vánocích jako na obrázcích Josefa Lady. Z komínů stoupá dým, k zemi se snáší sníh, obloha je poseta miliony hvězd a do tmy svítí rozzářená okna. Je v nich teplo, světlo, láska a očekávání. Advent mě vždycky zaskočí, jak rychle se dostaví hned po dovolené a růžencové pouti. Ale také se pak stejně rychle přehoupne Nový rok. A tak jsem si zavedla vlastní zvyky, abych si toto půvabné období víc užila. Patří k nim i navštěvování různých předvánočních akcí. Od pečení perníčků v mateřské školce, přes výrobu vánočních dekorací ve škole, v Domě dětí a obdivování zručnosti lidových výrobců v muzeu až po nejrůznější vánoční koncerty nejen profesionálních umělců, ale hlavně našich souborů a sborů. A loňský zážitek je stále ve mně a stále hodně silný. Brodské koledování, Souborový koncert ZUŠ, Vánoční slovácký večer a vánoční koncerty Comenia a pěveckého sboru Dvořák toho byly příčinou. Nejen ta úchvatná adventní atmosféra, ale především nevšední talenty z řad nejmladších místních umělců, nadšení, obětavost a láska k muzice u těch vyzrálejších, příprava náročného, ale přitom velmi přitažlivého a zajímavého programu a především snaha potěšit své diváky to byly průvodní znaky všech těchto koncertů. Vždy když jsem potkávala děti prchající ze školy a sledovala, jak se požduchují a nelichotivě se oslovují, myslela jsem si něco nepěkného o stádečku. Ale pak jsem poslouchala tytéž výlupky, jak krásně zpívají, hrají na housle, akordeon, flétnu, cimbál ve svém souboru, s jakým citem a zanícením, vše bylo odpuštěno. Je moc pěkné, jakou jiskru v nich jejich učitelé zapálili. S nadšením se každý rok nechám oslovit úžasnou atmosférou těchto nevšedních hudebních zážitků a ještě dlouho z nich žiju. A přeji to i vám. Nechte vstoupit do svého nitra krásu, něhu, harmonii a cit. Prožijete tyto vánoce úplně jinak. Protože u mě by Vánoce bez dvořákovského koncertu prostě nezačaly. I. Krejsová bájnými jednorožci a krutými obry. Cesta za pochopením původu zkamenělin je provázena příběhy plnými tápání, vítězství i omylů. Prostřednictvím autentických exponátů je výstava představí jako hříčky přírody, rituální předměty a medikamenty, svědky biblické potopy, ostatky obrů, draků či jednorožců, ba dokonce i svatých. Podklady k výstavě byly shromážděny z celé Evropy. Mnohé nálezy se projevily i v lidové slovesnosti a staly se zdrojem nejrůznějších pověstí. Na výstavě se představuje mnoho unikátních historických předmětů z našich institucí. Pro navození tajemné atmosféry bylo zvoleno i patřičné výtvarné pojetí. Exponáty umístěné ve vitrínách zhotovených speciálně pro tuto výstavu jsou pouze bodově nasvíceny a výstavní sály jsou ozvučeny hudebním aranžmá. Část výstavy je věnována výtvarnému umění inspirovaném právě tematikou mýtů či mytologických postav. Výstava je pořádána pod záštitou Ministerstva kultury, českého výboru ICOM a European Association of Vertebrate paleontologists. Výstava ve Sloupovém sále muzea potrvá do 12. března Silvestr a Nový rok Zvyk slavit konec roku v tento den je v Evropě poměrně nový. Pochází až z počátku dvacátého století. 31. prosince slavíme Silvestr. Je to vlastně svátek svatého Silvestra, muže, který žil v Římě na přelomu 3. a 4. století. Zažil tzv. starý i nový věk. Nejdříve se musel skrývat při pronásledování křesťanů, později byl jmenován biskupem a na sklonku života se stal papežem. Zvyk slavit konec roku v tento den je v Evropě poměrně nový. Pochází až z počátku dvacátého století. Ve starém Římě připadal původně začátek roku na 1. března. Římané si posílali dárky a blahopřání a pořádaly se bujaré oslavy. Ve 2. století se začal příchod nového roku slavit 1. ledna. Po přijetí juliánského kalendáře se 1. leden stal jen jedním ze svátečních vánočních dnů. Začátek roku se počítal v různých stoletích a různých zemích od jiného data. Mohlo to být od 1. března, 25. března (zvěstování panně Marii), od Velikonoc, od první adventní neděle, od 25. prosince. Až od 16. století se přijetím gregoriánského kalendáře ujímá 31. prosinec jako poslední den v roce. I gregoriánský kalendář však nepřijaly všechny země najednou. V Čechách se tak stalo v roce První novoročenky v Čechách rozeslal hrabě Karel Chotek. Bylo to v roce Do té doby byl rozšířený zvyk na Nový rok navštěvovat s malým dárkem své známé a příbuzné osobně. Církev zasvětila 1. leden svátku Obřezání Páně. Jeho oslavy měly probíhat v tichu a modlitbě, což se dostávalo do rozporu s předkřesťanským zvykem slavit konec roku (ať už končil v kterýkoli den) hlučně a nevázaně. Ať už oslavujete jakkoli, ať je vaše vykročení do nového roku šťastné. Městská knihovna v Uherském Brodě, oddělení pro děti děkuje firmě BELVIS za bezplatnou a rychlou opravu videa a televizoru!

9 Ekoporadna radí Ptačí krmítka I v zimě ptáci prohledávají kmeny a větve dřevin, ničí všechna přezimující stadia škodlivého hmyzu a tím předcházejí následnému rozmnožování škůdců. MÁME DOMA KRMÍTKO * ptáky krmíme zásadně kvalitní potravou, ne kuchyňskými zbytky, plesnivým chlebem a podobně * krmítko může být jakéhokoli tvaru a velikosti, z plastu, plechu, dřeva * krmítko nesmí mít ostré hrany a trčící hřebíky, o které by se ptáci mohli zranit * stříška musí být dostatečně velká, aby chránila potravu před sněhem a deštěm * krmítko umísťujeme alespoň 1,5 metru nad zemí a 3 až 4 metry daleko od nejbližších keřů a stromů tím znemožníme lov kočkám ČÍM KRMIT * do krmítka dáváme jen tolik potravy, aby nehnila a neplesnivěla, a pravidelně krmítko kontrolujeme a uklízíme nejen v něm, ale i v jeho okolí * ptáky nekrmíme chlebem, uzeninami, slanými potravinami, suchými těstovinami a kynutými výrobky, protože způsobují ptákům vážné zažívací potíže * ke krmení můžeme použít strouhanou housku, vařené brambory, kousky masa, na plátky nakrájený lůj, vnitřní sádlo nebo stoprocentní tuk (Lukana), jakákoli chemicky neošetřená semena a plody, ořechy, ovoce, semena plevelů a trav (zadina) * koupit můžeme i předem připravené krmné směsi, tukové koule a podobně TUKOVÁ SMĚS * vhodná pro hmyzožravé ptáky (šoupálci, mlynaříci, střízlíci, králíčci a další) * složení: hovězí nebo skopový lůj, drcená slunečnicová semena, mák, mleté ořechy, strouhanka, ovesné vločky všechno smícháme s rozpuštěným lojem, do této směsi máčíme jehličnaté větvičky nebo ji lijeme do květináčů (kokosových ořechů), v jejichž dně provlečeme drát s dřívkem, a jako zvoneček zavěsíme na vyhlédnuté místo * do tukové směsi nepřidáváme zbytky chleba, brambor, uzenin, solené slaniny, slaných a přepálených tuků, které ptákům způsobují poruchy trávení a následný úhyn! * krmítka zavěšujeme na stinná místa, aby tuková směs neroztála a nevypadla. Mikulášská nadílka Den 5. prosince je pro všechny děti vždy dnem očekávání příchodu Mikuláše a jeho družiny. Nejvíce se děti obávají nezbedných čertů, kteří celý rok čekají na to, aby postrašili ty největší nezbedy. Každoročně se tohoto úkolu na naší škole na Mariánském náměstí výborně zhostí naši žáci devátých tříd. A ostatní netrpělivě čekají, kdy se družina objeví. Ti nejmenší se však letos na ně dobře připravili. Jaké bylo překvapení velkých čertů, když se vyrojila celá plejáda malinkých čertíků a dokonce jim udělali módní přehlídku. Objevili se i andílci, aby se trochu srovnalo skóre. Mikuláš s anděly nestačil nadělovat bonbonky a čerti podělili hlavně ty nejstarší, zlobivé páťáky, brambory. Ti největší odvážlivci přednesli do mikrofonu ostatním vánoční básničky a ti méně odvážní se připojili ke společnému zpěvu vánočních koled. Všichni byli náramně spokojení, a kdyby večer k někomu Mikuláš nenašel cestičku nebo se čerti někde zatoulali, určitě by to už tak nebolelo, protože ve škole si malé i velké děti užily tohoto svátku dosyta. Děkujeme všem, kteří udělali radost našim dětem Mikuláši, čertům, andělům, paní učitelkám, IRPŠ za bonbonky pro všechny děti i pracovníkům školní jídelny, kteří připravili všem nefalšovaný Mikulášský pohár a i těm zlobivým mikulášskou nadílku. Jitka Hudečková Tradiční vánoční besídka skautů přinese pokaždé spoustu veselých scének a pěkných zážitků nejen divákům, ale také účinkujícím. Dům kultury a Pěvecký sbor Dvořák Uherský Brod pořádají TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK Program: Jan Campanus Vodňanský, Emil Hába, Jakub Jan Ryba, Josef Antonín Seeling Sólisté: Monika Koubová, Vlastimil Ondrušek, Josef Ševeček, Jiří Veselý Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer Dirigent: Antonín Veselka Dům kultury Uherský Brod velký sál, neděle v hodin }

10 Dvořák zpíval na svatbě nizozemskému princi Uherskobrodskému Komornímu sboru Dvořák, který sdružuje vybrané zpěváky velkého smíšeného sboru, se dostalo velké a neopakovatelné pocty zazpívat na svatbě nizozemskému princi Florisovi van Oranje-Nassau, van Vollenhoven a jeho snoubence Aimee Söhngen z Naardenu. Královská svatba se konala v sobotu 22. října 2005 ve Velkém kostele (Grote Kerk) v Naardenu Vesting. Byla to velká událost pro celé Holandsko i pro naše partnerské město, které se na tuto neobvyklou a organizačně náročnou akci připravovalo přes tři měsíce. Svatbu přenášely v přímém přenosu televizní kamery do celého světa. A náš sbor z města Komenského byl při tom. Jak k tomu došlo? Pozvání První zpráva o nabídce zpívat na tak velkolepé a vzácné události přišla telefonicky od Aleid Hamelink ze Stichting Naarden Uherský Brod. Obsahu hovoru jsem vůbec nevěřila. Domnívala jsem se, že je to dobrý vtip. Aleid však trvala na svém, a tak jsem ji požádala, aby mi vše raději odfaxovala. Během týdne jsem fax skutečně obdržela. Dočetla jsem se v něm, že matka nevěsty Eleonora Söhngen slyšela zpívat sbor Dvořák v roce 2000 v katolickém kostele sv. Víta v Naardenu a byla naším zpěvem tak okouzlena, že by si moc přála, abychom zpívali v říjnu na královské svatbě prince Florise a její dcery Aimee. Rozhodnutí nebylo jednoduché, neboť koncem října nás čekala účast na mezinárodní pěvecké soutěži Praga cantat. Nakonec bylo odsouhlaseno, že taková ojedinělá nabídka se neodříká, neboť se už nikdy nebude opakovat a nevyužít této šance by byla věčná škoda. Ze strany organizátorů ze Stichting Naarden Uh. Brod byl požadavek snížení počtu sboristů, takže účast přislíbil Komorní sbor Dvořák. Byli jsme všichni nesmírně potěšeni zprávou, že sbor Dvořák přijede a rád zazpívá při příležitosti svatby naší dcery Aimee s princem Florisem. Snoubenci vám již nyní zasílají velké díky za vaši námahu, která vám vyplývá z organizace. Váš příslib je pro nás velkým darem, píše mj. ve svém faxu z matka nevěsty a žádá nás, abychom ještě zazpívali a capella po skončení církevního obřadu během přijímání gratulací novomanželům. Domnívali jsme se, že máme dostatečně bohatý kmenový Oficiální svatební fotografie královské rodiny repertoár, ze kterého nebude problém vybrat vhodný program i z hlediska dramaturgie. V polovině srpna mi přišla oficiální pozvánka přímo z královského paláce Noordeine v Haagu, kde sídlí úřad královny Beatrix. Do té chvíle jsme ještě netušili, co nás čeká. Nácvik na svatbu Snoubenci měli ale své představy o hudebním doprovodu při svatbě a zařadili do obřadu i pět chrámových písní v holandštině, angličtině a francouzštině, které jsme vůbec neznali. Navíc sbor během prázdnin nezkouší, a tak byl na vše šibeniční termín. Text se musel přepsat foneticky, aby se ujednotila výslovnost. Nejhorší to bylo s holandštinou. Tu nám ochotně pomohla vyřešit rodilá Holanďanka Evelin Bartošová z Vápenic, která nám texty nejdříve přečetla a poté i přezpívala melodii. Z magnetofonového záznamu jsme je pak přepsali do fonetiky. Od května do odjezdu jsme si s Naardenem vyměnili téměř 200 faxových stránek, převážně notových partitur. Následovalo Komorní sbor Dvořák a členové delegace v naardenském Grote Kerk, kde probíhala královská svatba také bezpočet telefonických rozhovorů, dokonce i se samotným princem, s budoucí princeznou a její matkou. Detailně se upřesňovaly záležitosti týkající se provedení skladeb, počtu slok u jednotlivých písní i samotné organizace. Princ měl rovněž požadavek, abychom při obřadu zazpívali Mozartovo Dixit Dominus s doprovodem orchestru. Bohužel po mnoha urgencích partitura přišla až koncem září, a tak jsem Jeho Výsosti musela s politováním sdělit, že v tak krátkém čase už nejsme schopni skladbu nacvičit, můžeme ji však nahradit jinou. Princ však trval na svém a zajistil si holandský sbor Nederlandse Händelvereniging, který ji měl v repertoáru, a tak holandští pěvci s námi zpívali i pět cizojazyčných chrámových sborů. Princ měl ještě další přání. Zazpívat při mši po prvním čtení sugestivní skladbu, která by oslovila přítomné. Odeslali jsme tedy 16 partitur našeho repertoáru a zajistili předání CD, které měla od nás Aleid. Princi se zalíbila působivá skladba J. Despréze El Grillo, zpívaná španělsky. Tuto jsem mu zase rozmluvila já, protože se v ní zpívá o cvrčkovi, což není moc vhodné pro liturgický obřad. Doporučila jsem mu nově nastudovaný sbor G. Younga Alleluja, který je sugestivní, dynamický a rytmický. Chtěl to však slyšet na nahrávce a tak ještě v noci mi ji dcera přetočila z koncertního záznamu na kazetu. Tu jsem odeslala přímo na adresu prince. Během 10 dnů mi volala Aimee, že se jim nahrávka moc líbí a definitivně tuto skladbu zařazují do liturgického programu svatby, který bude pro svatební hosty vydán tiskem. To jsem sdělila i varhaníkovi Grote Kerk Wybe Kooijmansovi, se kterým jsem projednávala po konzultacích s dirigentem Veselkou všechny záležitosti týkající se hudby. Tímto byl pro nás definitivně dořešen celý hudební doprovod liturgického obřadu. Repertoár zpívání během přijímání gratulací byl také bez připomínek odsouhlasen. Čím více se termín odjezdu přibližoval, tím byly zkoušky náročnější. To mohou dosvědčit i reportéři ČT, kteří přijeli natáčet naši poslední zkoušku před odjezdem a odvysílali o této události záznam v Jihomoravském večerníku. Bezpečnostní opatření Byli jsme již v rámci prvních informací o svatbě upozorněni na přísná bezpečnostní opatření, která se připravují v souvislosti s královskou svatbou, i o možnosti ohrožení teroristy. Již začátkem září jsme museli odeslat královské bezpečnostní služ- ut

11 bě i holandské policii seznam všech účastníků a veškeré jejich osobní údaje. Při generální zkoušce den před svatbou museli všichni u vchodu do kostela projít kontrolou včetně rentgenu osobních zavazadel a po předložení osobních dokladů jsme obdrželi zvláštní karty se jménem, pořadových číslem a účelem pobytu v prostoru kostela. My jsme měli označení český sbor. Tyto propustky jsme museli nosit viditelně a po skončení generálky nám je ochranka odebrala. Byl rovněž zákaz fotografování a filmování. Přesto jsme po dohodě s ochrankou pořídili několik snímků do kroniky sboru. I na průběh svatební liturgie, jejíž itinerář jsme obdrželi při generálce, platilo přísné embargo, které mělo platnost až do ukončení obřadu. Pro vjezd autobusu do centra Naardenu bylo nutné zvláštní povolení, neboť byl zákaz vjezdu do historického jádra města pro veškerou dopravu, a to už od čtvrtka , kdy se na starobylé radnici konala občanská svatba Florise a Aimee. Zákaz končil až v sobotu v 18 hodin. Celkový počet těch, kteří střežili královskou rodinu, byl 400, včetně civilistů. V den svatby se bezpečnostní opatření ještě zpřísnila. Kontrola proběhla už ráno v kasárnách, kde jsme byli ubytováni. Po průchodu bezpečnostním koridorem jsme obdrželi novou identifikační kartu. To už jsme se nesměli nikam vzdálit a ochranka nás doprovodila k přistavenému autobusu královské bezpečnostní služby. Odjížděli jsme s policejním doprovodem. Výzdoba Celé město žilo královskou svatbou. Fotografie snoubenců byly ve výkladech obchodů i v oknech domů, které byly vyzdobeny také holandskými vlajkami a prapory města Naardenu. Výzdoba byla laděna do národních barev (červená, bílá, modrá), ale většinou převládala barva oranžová, což je barva královského rodu Oranje. Nejvíce bylo nafukovacích balonků s křestními jmény snoubenců. Na stožárech pouličního osvětlení jsme viděli i výzdobu zeleninovou, kde svazek mrkve představoval rod Oranje, petržel a celer bílou barvu, červené a modré stuhy z organtýnu výzdobu doplňovaly. Se zatajeným dechem jsme obdivovali grandiózní květinovou výzdobu aranžovanou holandskými mistry v Grote Kerk i na historické radnici. Tyto kreace v barvách podzimu, v nichž byly použity živé květy, jsme si mohli prohlédnout podrobně až den po svatbě. Ukázka z výzdoby Naardenu Vesting Pobyt v Naardenu Pobyt nám zajistil Stichting Naarden Uh. Brod, který se částečně podílel i na organizaci svatby. Stichting Naarden Uh. Brod je sesterská organizace Spolku Uh. Brod Naarden, se kterým úzce spolupracuje od roku Bývalý starosta Jack Patijn s manželkou a vedoucí zájezdu Irenou Koubovou Odjezd na svatbu Z Uh. Brodu jsme odjeli ve čtvrtek 20. října 2005 v 18 hodin od Domu kultury. Ještě před odjezdem s námi přišli udělat rozhovor o královské svatbě novináři z MF Dnes. Kromě 28 zpěváků a dirigenta jel s námi na pozvání Spolku UB N starosta města Ladislav Kryštof s manželkou, vedoucí odboru školství a kultury Markéta Gajdůšková a předseda Spolku UB N Jiří Krejčiřík. První zastávka byla podle programu v Kolíně nad Rýnem, kde jsme absolvovali prohlídku gotické katedrály. I když převážně pršelo, cesta ubíhala rychle a již kolem poledne jsme byli v Amsterodamu. Po dvouhodinové prohlídce jsme odtud odjížděli do Naardenu s vnitřním napětím. V Palm kasárnách, kde jsme byli ubytováni, nás už vyhlíželi zástupci Stichtingu. Po večeři v útulné čínské restauraci nás čekala plánovaná generální zkouška sborů s orchestrem pod vedením van Thijse Kramera. Některé chrámové písně jsme zpívali s doprovodem varhan. V chórové části kostela Grote Kerk jsme měli rezervované dvě poslední řady na vyvýšené konstrukci, aby naše a capellové sbory, které řídil Antonín Veselka, byly v tak velkém prostoru dobře slyšet. Tento protestantský kostel je vyhlášený svou dokonalou akustikou. Každoročně se zde o Velikonocích koná koncert Bachových Matoušových pašijí. Kostel má také překrásné renesanční malby na dřevěném stropě, které znázorňují výjevy ze Starého a Nového zákona. Připravené židle v chrámu, který byl slavnostně vyzdoben, byly opatřeny jmenovkami, a tak jsme si mohli zblízka prohlédnout místa královské rodiny a vzácných hostů. Svatební dary Kromě poctivě nacvičených skladeb jsme vezli novomanželům nádherný kobaltově modrý talíř o průměru 320 mm, na němž byly vybroušeny reliéfy podle secesního mistra Alfonse Muchy. Reprezentační talíř, zhotovený ve sklářském ateliéru Stanislava Žampacha, byl uchycen v kovovém stojanu. Z druhé strany bylo vybroušeno věnování Města Uh. Brod, Spolku UB N a PS Dvořák v rodném jazyce svatebního páru. Aby novomanželé měli představu, odkud PS Dvořák a ostatní účastníci zájezdu pocházejí, obdrželi publikaci Horizonty nálad Zlínský kraj a také archivní slivovici z roku 1981 v dárkové soupravě s vybroušenými švestkami na netradiční úzké lahvi a na štamprlích. Dary jsme ještě před generálkou předali královské ochrance, neboť z bezpečnostních důvodů je nebylo dovoleno předat v den svatby. V dalším pokračování tohoto článku v příštím čísle Brodského zpravodaje si přečtete o samotném průběhu svatby, zvláštnostech svatební protestantsko-křesťanské liturgie, šatech nevěsty, ženicha a královských hostů a programu uherskobrodské delegace po skončení svatebního obřadu. Irena Koubová uu

12 Klienti azylového domu se s domácím násilím setkávají Azylový dům (AD) pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod zahájil svou činnost v roce Při příležitosti 5. výročí vzniku uspořádali pracovníci AD 30. listopadu 2005 ve velkém sále Domu kultury přednáškový seminář na téma Za dveřmi je... domácí násilí. Na vysvětlení, proč jsme zvolili právě toto téma mnozí si pod pojmem azylová péče vysvětluji cokoliv. Někteří péči o bezdomovce, jiní zase péči o cizince, uprchlíky. Jen málokdo však ví, že hlavní ideou Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, jak už sám název napovídá, je poskytnutí azylu ubytování na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Častým důvodem právě bývá výše zmíněné domácí násilí, které má neblahý vliv a dopad nejen na samotnou oběť, ale i na děti, popř. celou rodinu. Cílem našeho semináře bylo seznámení se s touto aktuální a ožehavou otázkou, ke které bychom měli zaujmout jistý postoj, hlavně ne však lhostejný. Neboť domácí násilí (DN), odehrávající se za dveřmi některých domů či bytů, není věc ryze soukromá. Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a ve vyhrocených případech i život oběti. Naše společnost je však bohužel vůči DN stále docela tolerantní. Seminář zahájil moderátor pořadu Mgr. Rastislav Jankula, který se danou problematikou zabývá. Centrum prevence, ve kterém působí, poskytuje psychologicko-sociologické poradenství pro manželství, rodičovství, mezilidské vztahy a problematiku drogových a jiných závislostí. Jako první přednesla svůj příspěvek Bc. Naděžda Gilarová, vedoucí Azylového domu Valašské Meziříčí na téma Domácí násilí obecně. Objasnila pojem domácí násilí, jeho znaky, druhy a charakteristiky, i mýty. Alarmující je statistika, která není ještě přesná pro chybějící nenahlášené případy tak např. jen 38% žen v ČR zažilo DN, které je páchané nejen na ženách (nejčastěji), ale i na dětech, seniorech, mužích, zdravotně či mentálně postižených. Další příspěvek na téma Profil násilníka přednesla Mgr. Jindřiška Krpálková koordinátorka projektu Magdala zaštiťovaného Sdružením Česká katolická charita Praha, která zužitkovala své letité a bohaté zkušenosti. Mnohým přítomným se tajil dech, když na konkrétních případech ukázala, čeho všeho jsou agresoři schopni, jak se projevují na veřejnosti. Dále vystoupila Mgr. Hana Langhansová z Ligy lidských práv Brno s přednáškou Právní situace v oblasti domácího násilí. Stručně, výstižně a přesto nejdéle mluvila nejen o právním prostředí, ale také o možnostech, jak oběti pomoci. Jako poslední vystoupila Mgr. Alice Kutnarová ze společnosti Help Uh. Hradiště s tématem Dítě jako svědek DN. Přiblížila psychické a psychosomatické projevy, příznaky regresí. DN odchodem ženy od násilného partnera nekončí, po odchodu se děti stávají nejčastějším nástrojem manipulace a vydírání. V závěru proběhla panelová diskuse, kde jednotliví lektoři odpovídali na dotazy. Celou akci doplňovaly výtvarné práce dětí základních a středních škol Zlínského kraje. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout, jak děti chápou DN. Některá pojetí obrázků přímo čišela agresivitou, bolestí a strachem. Nebylo by divu, kdyby jejich autoři vycházeli z reality, ze samotné zkušenosti s DN. Na závěr bych chtěla poděkovat především lektorům a moderátorovi tohoto semináře, všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a konání, ale také všem zúčastněným, kteří přijeli i ze vzdálenějších míst naší republiky z Prahy, Brna, Olomouce, Zábřehu aj. Také nás potěšilo, že přes nevhodný termín konání akce (středa odpoledne) jsme zaregistrovali mezi účastníky také pracovníky úřadů. Jak se dle kladných ohlasů jeví, nebude seminář na toto zajímavé téma první a současně poslední. Jana Jurásková vedoucí ADMD Uherský Brod Tříkrálové koledování 2006 Klášter dominikánů Vás srdečně zve na pořad adventních a vánočních zvyků Toč se a vrč můj kolovrátku, neb adventu již nakrátku. Vystoupí Slovácký krúžek z Brna se svými sólisty a cimbálovou muzikou Neděle v 16 hodin, klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie Vážení občané, chtěli bychom vás informovat o konání Tříkrálové sbírky V našem městě bude koledování probíhat ve dnech 6. ledna a 7. ledna TKS už známe, není pro nás žádnou novinkou, přesto oznamujeme, že koledníčci 3 králové v těchto dnech opět vyrazí do ulic města. Každou skupinku bude doprovázet tříkrálový asistent. Věřte tomu, že když děti převlečení za krále prosí o dar (o peníze), tak to vyžaduje dávku pokory, odvahy a nadšení...jsou to vyslanci Boží lásky, a tak prosíme, přívítejme je s radostí. Sbírka formuje veřejnost a na ní díky vám vidíme, co je to solidarita, soucítění s druhými. Finanční prostředky ze sbírky pomáhají třeba lidem, jejichž jediným proviněním je to, že zestárli...nebo to mohou být matky, které nemohou dát svým dětem, co potřebují. CO ŘÍCI VÍCE? MNOHOKRÁT VÁM DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!!! Za Oblastní charitu Uherský Brod, Terezie Fojtíková, tříkrálový asistent uv

13 Ohlédnutí za Týdnem s charitou Oblastní charita Uherský Brod se stala v týdnu od do organizátorem akce Týden s charitou, který byl zaměřený na zviditelnění a informování široké veřejnosti o projektech, jež Oblastní charita Uherský Brod provozuje. Na tomto týdnu s námi spolupracovala Římskokatolická farnost Uh. Brod, Dům kultury Uherský Brod, ZUŠ Uherský Brod spolu s klášterem dominikánů, obecní úřady, mnoho dobrovolníků a samozřejmě Město Uherský Brod, pod jehož záštitou se celá akce konala. Spolupráce mezi institucemi, ale i jednotlivými občany je velice důležitá, protože bez vzájemné podpory bychom nemohli vytvořit tolik akcí věnovaných lidem, kteří to potřebují. Týden jsme zahájili vernisáží projektů Oblastní charity Uherský Brod v křížové chodbě kláštera, vernisáž doprovázel kytarový přednes žáků ZUŠ pod vedením paní učitelky Vlasty Povídání, které si připravila paní doktorka, se velice citlivě dotýkalo problémů ve vztazích mezi jednotlivými generacemi a o zdařilosti této přednášky svědčila i následná diskuse. - Přednášky zdravotních firem Nutricia a Abena sice neměly velkou účast odborné veřejnosti, i když byla srdečně zvána, ale zaměstnanci Oblastní charity je využili a hlavně senioři se zajímali o doplňkovou výživu, zdravotní kosmetiku a materiály, které tyto firmy prezentovaly. - Přednáškový seminář za dveřmi je domácí násilí probíhal ve velkém sále Domu kultury. Prostory byly vyzdobeny kresbami studentů středních a odborných škol na téma domácího násilí. Přednášeli odborníci zabývající se touto tematikou. Seminář byl velmi obsáhlý a zaslouží si širší informaci, kterou najdete na jiném místě Brodského zpravodaje. Jenom podotýkáme, že přes velkou snahu našich pracovníků pozvat především odbornou veřejnost (ředitele škol, sociální pracovníky, sociální komise obcí, policii ) seminář neměl takovou účast, jak jsme předpokládali. Je veliká škoda, že možnosti získat nové poznatky v této oblasti naši odborníci nevyužili. Po celý den v prostorách DK probíhala výstava s prodejem Chráněné a Terapeutické dilny Oblastní charity a její klienti jí doslova žili. Ve čtvrtek v podvečer byl zahájen Koncert mladých pro Denní stacionář Slunečnice. Celý večer slovem provázel pan Jan Mareček a svou roli zvládl perfektně. Nutno dodat, že pracoval s námi, charitními pracovníky neprofesionály, a o to byla jeho úloha těžší. Na koncertě vystoupily: Taneční orchestr ZUŠ, Malučká Nivnička, Husličky, Olšavěnka, Šablička, Stars, Kapičky, JAKUB a zpěvačka Lenka Kosinová. Z návštěvnosti jsme měli velké obavy, ale vše proběhlo hladce. Nálada byla skvělá a děti i mládež vystupovaly s velkým nasazením a nadšením, vždyť výtěžek koncertu byl věnován na dobrou věc, a to Dennímu stacionáři Slunečnice. Ve tvářích lidí jsme viděli úsměvy a spokojenost, zkrátka v této adventní době byl večer příjemným zastavením v každodenním shonu. Týden s charitou vyvrcholil slavnostním vysvěcením a otevřením Denního stacionáře Slunečnice monsgre. arcibiskupem Janem Graubnerem. Den jsme oslavili společnou mší svatou ve farním kostele, následovalo vysvěcení nové budovy. Akci doprovázela Dechová harmonie pod vedením pana učitele Josefa Uhra. Mezi účastníky byla celá řada významných veřejných činitelů jak z našeho města, tak i z okolí, krajského úřadu, ba i parlamentu. Hostům se nové zařízení líbilo a především klienti Denního stacionáře byli z prožitého odpoledne nadšení. Vždyť se sami zúčastnili příprav a velice se snažili pomáhat. Vrátné. Výstava byla přístupná veřejnosti po celý týden. Bohužel i přes poměrně velkou reklamu ji nenavštívilo tolik lidí, jak jsme očekávali. Nicméně ji hodnotíme kladně a věříme, že se mnoho lidí dovědělo, co Oblastní charita nabízí. V dalších dnech měla jednotlivá zařízení Dny otevřených dveří. Mezi návštěvníky nechyběli zástupci obcí a především občané, kteří mají zájem jednotlivé projekty v budoucnu využít. Ve středu na Domě kultury probíhalo pásmo přednášek. Krátce o nich: - Stáří jako dar a pokora, přednášel Zdeněk Angelik Mička O.P. Vzhledem k osobnosti a oblibě, které se otec Angelik v Uherském Brodě těší, měla přednáška hojnou účast. - Důležitost prarodičů ve výchově dětí, přednášela PhDr. Jana Chrástková. Co říci na závěr? Všem, kteří naši činnost podporují, co nejsrdečněji děkujeme, že pomáhají, jsou ochotní a vstřícní při jednáních. Věříme, že měl tento týden smysl a práce Oblastní charity se tak více dostala do podvědomí lidí. Adventní doba je časem, kdy si snad každý z nás ještě více než jindy uvědomuje, že kolem nás jsou lidé osamocení, nemocní a mnohdy bez bližních, o to víc je pomoc od nás všech potřebnější. Mnohokrát děkujeme. Zároveň přejeme všem Požehnané vánoční svátky plné pohody a lásky v rodinném kruhu, v novém roce přejeme pevné zdraví. Za Oblastní charitu Uherský Brod Terezie Fojtíková a Zdena Bartková uw

14 Svět očima skutečnosti a fantazie Ekologický festival Týká se to také tebe probíhal v Uh. Hradišti. Účastníci akce si mohli vybrat ze stovky amatérských a profesionálních filmů o životním prostředí a také rozsáhlou expozici celostátní fotosoutěže snímků z přírody a životního prostředí. Tradičním vystavovatelem přehlídky fotografií je i uherskobrodský přírodovědec a fotograf RNDr. Lubomír Pospěch, který společně se svým synem Alexandrem pracuje na jedinečném souboru fotografií krajiny a přírody právě v našich Bílých Karpatech. Jako jeden ze spolupořadatelů TSTTT vyhlašuje Dům dětí a mládeže v Uh. Brodě výtvarnou mezinárodní dětskou soutěž Svět očima skutečnosti a fantazie. Zatímco před pár lety se jednalo pouze o okresní soutěž, v posledních letech se výtvarná soutěž rozšířila i do zahraničí, a to na Slovensko. Novinkou letošního jubilejního 10. ročníku bylo obohacení výtvarné soutěže o soutěž literární, kterou uspořádalo ZO ČSOP Pantoflíček Dolní Němčí v čele s Vlastou Ondrovou. Velkou zásluhu na instalaci výstavy má výtvarnice Radka Benešová, dík patří také Soni Kunčarové, ředitelce DDM, která tuto akci zaštítila. Neméně důležitou roli v celém kolotoči kolem výstavy sehrála odborná porota, která to neměla vůbec jednoduché. Po dlouhých diskusích se shodla na vítězných pracích, které se poprvé veřejnosti ukázaly na vernisáži v Galerii Uh. Brod, kde byli oceněni autoři nejlepších prací. Děti ze Slovenska si převezmou ceny na reciproční výstavě, která bude instalována v únoru 2006 v Novém Mestě nad Váhom a v dubnu 2006 v Trenčíně. Dalším spolupořadatelem akce je Základní umělecká škola Uh. Brod, která pořádá pro pedagogy a další zájemce výtvarné dílny, na kterých si účastníci mohou vyzkoušet netradiční umělecké postupy, které pak uplatní ve svých školách. O. Kunčar, L. Pospěch, E. Sladká Z redakční pošty aneb pohled odjinud Klub za historickou Polnou uskutečnil zájezd do Uherského Brodu. Jako první jsme absolvovali prohlídku Muzea J. A. Komenského. Viděli jsme přemnoho dokladů o životě a díle našeho těžce zkoušeného vlastence, vzdělance lidumila a učitele národů. Dojala nás jeho víra, že po přejití vichřice hněvu staneme opět mezi svobodnými národy. Veškeré zařízení i vybavení nasvědčovalo tomu, že muzeum je ústavem celostátního i celosvětového významu. Obdivovali jsme také vynikající řešení úpravy půdních prostor muzea pro umístění regionálních a tématických expozic. Dalším zastavením byla prohlídka japonské zahrady pod širým nebem. Krásným závěrem zájezdu byla večeře v místním kulturním domě, kde nám bylo milým překvapením vystoupení národopisného souboru Olšava. Věru, málokterý zájezd do Uh. Brodu má takové štěstí jako my, aby mu zahrál a zapíval tak slavný národopisný soubor. Naší výpravě z Polné se to stalo díky tomu, že prvním primášem Olšavy po jejím založení byl Jaromír Procházka vedoucí našeho zájezdu a zpěvačkou jeho manželka Maruška. Protože účastníkem zájezdu byl i polenský starosta Jindřich Skočdopole, mohlo být předjednáno vystoupení Olšavy v Polné a navázány přátelské vztahy mezi oběma městy. A na závěr zajímavost. U vstupu do Muzea J. A. Komenského je zvětšená prosvětlená mapa Moravy od výše zmíněného autora. V záhlaví této mapy jsou rytiny čtyř významných měst Olomouce, Brna, Znojma a Polné. J. Klusáček, Polná (redakčně kráceno) Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA poradenské místo Uherský Brod stavební spoření s výnosem 6 8 % p.a. úvěry s 0% akontací a úrokem 4,9 % p.a. pojištění životní, nemovitostí penzijní připojištění poradenství zdarma Ing. Petr Polách Moravská Uherský Brod Provozní doba: Po, Čt, Pá St Telefon: , ux

15 Poděkování ČKN Help Jménem svým i jménem statutárního zástupce Českého klubu nedoslýchavých Help děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě mikulášského večírku s tombolou, který se konal v Penzionu v Uherském Brodě. Dík patří členům výboru, kteří organizačně pomohli, všem členům, kteří se zúčastnili, vedení Penzionu, ale hlavně firmám a podnikatelům, kteří sponzorsky přispěli na tombolu. Je potěšující a ode všech nanejvýš šlechetné, že v současné tržně orientované době jsou ochotni něco nezištně věnovat druhým. Za jejich podporu, které si nesmírně vážíme, co nejsrdečněji děkuji a přeji hodně úspěchů i v letošním roce. Rád bych jmenoval nakladatelství Albatros, Domino, Portál, Libri, Brána, Paseka, Vyšehrad, Triton, Argo, Petrov, Computer Media a firmy CK Huber Reisen, Podlahářství Konrád, Potraviny Olšava R. Šašinka, Belvis, Papírnictví Řihák, Adonis, Rejnok - sport, Ditipo, Pojišťovna D.A.S., Tekoo, Pekárna Šesták, Cestovní agentura Eva, Miroslav Sedláček, R-styl, Thu Hua Thi, Hoa Le Thu, Paolo Santini, Eva Rosenfeldová, Hana Jurigová, Anežka Fojtáchová, Pavla Divoká, Oanh Mai Xuan, Kastek, Filex, Optika Veselá, Knihkupectví Formát, A-Z elektro, Lékárna Dolní Němčí, Rojal, Pivovar Janáček, Lékárna U kašny, U Kubrtů, Podlahoviny Stejskal a další místní firmy, které nám přispěly až po uzávěrce Brodského zpravodaje. Jaroslav Borýsek, předseda klubu Seznam firem Uherskobrodska R e g i s t r a c e z d a r m a referentku ekonomického úseku zavedená výrobní společnost přijme do pracovního poměru pro závod Kovo Požadujeme : - vzdělání - střední ekonomického směru - praktické zkušenosti (fakturace, podklady pro zpracování mezd, skladové hospodářství ) - komunikativní znalost AJ (tlumočení, překlady) - znalost práce na PC (Excel, Word) VÁNOČNÍ KUFŘÍK, závody v orientačním běhu pro veřejnost od 2 do 99 let, sraz v před I. ZŠ UB, start v 16.00, J. Kovářová Z CEST PO IZRAELI III., cestopisné vyprávění a promítání diapozitivů ze země islámu v židovském prostředí, tentokrát zaměřené na památky a zajímavá místa, poplatek 20 Kč Divadlo za vozem slaví - Reprospektiva 20 let dětského divadla v Uh. Brodě pod vedením J. Kovandy, zahájení v 16 hod., vstupné dobrovolné, sponzorem akce jsou 3 V+H a Pekárny Delta VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY Vánoční dílny pro školy, , EkoChrpa Vánoční dílny pro veřejnost, , EkoChrpa Objednávky škol a veškeré informace na tel M. Kadlecová VÁNOČNÍ DISKOTÉKA na Chrpě, od do 17.00, poplatek: 15 Kč, info: Martina Havlová Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě přeje všem radostné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Současně si dovoluje poděkovat všem spolupracujícím organizacím a sponzorům. Leden 2006 Upozornění: V týdnu od 2. do 6. ledna 2006 bude DDM uzavřen a kroužky se nebudou konat Mezinárodní novoroční volejbalový turnaj kadetky Místo: Sportovní hala Uherský Brod. Zahájení: v 9 hodin, prezentace v 8.30 hod. Přijďte podpořit naše děvčata! Vedoucí akce: Libuše Jančářová, Ing. Iva Šestáková POWERJÓGA, pokročilí,velký sál DDM Svět, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I., DDM Svět od do ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II. a III. DDM Svět od do POWERJÓGA začátečníci, DDM Svět, od do SEMINÁŘ pro ženy I. DDM Svět (9 zákl. oblastí podle Feng šuej), vede: M. Košařová Soutěžní vystoupení zájmového kroužku Aerobik Újezdec, republikové finále Děti fitness aneb sportem proti drogám, Praha, zájení kolem 10 hod., vedoucí akce: Libuše Jančářová, Denisa Jančářová KURZ VŠEVĚD, DDM Svět (regenerace čaker, práce s energií ), vede p. Zábojník, poplatek: 400/550Kč Na všechny akce FIT klubu jen přihlášky předem! Info: L. Skočovská nebo tel: , ; pracovníky k obsluze CNC strojů (nepřetržitý provoz) Požadujeme : - praxi na CNC stroji nebo soustružnickém automatu - vyučen ve strojírenském oboru nebo SPŠ strojní Nabízíme: - motivující pracovní a platové podmínky - možnost osobního růstu - zaměstnanecké výhody - ubytování v podnikové ubytovně V případě zájmu nám prosím do zašlete svůj životopis nebo nás přímo kontaktujte na: ZÁLESÍ, s.r.o. tel: (+420) , 222 personální útvar fax: (+420) Uherskobrodská 119, Luhačovice Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi zapůjčilo Domu kultury krásnou výstavu Současné české loutkové divadlo. Celá galerie Panský dům nyní dýchá atmosférou pohádek a dětských příběhů. Nenechte si tuto půvabnou výstavu ujít. uy

16 Partyzáni na Uherskobrodsku Letošní rok je už šedesátým od konce druhé světové války. Už více než dvě generace poznávají tuto tragickou dobu pouze z historických dokumentů a vyprávění pamětníků. Konečný výsledek II. světové války závisel především na přímém střetu armád soupeřících stran a ekonomickém potenciálu těchto zemí. Svým podílem k úspěchu bojujících armád protihitlerovské koalice přispělo také partyzánské hnutí. Jeho přínos k porážce nacistického Německa spočíval v ozbrojeném boji jednotek dobrovolníků operujících v týlu nepřátelských vojsk. Hlavním úkolem partyzánů bylo oslabování bojové morálky nepřítele, zanášení neklidu do jeho řad, ničení dopravních cest a podle možností zneškodňování živé vojenské síly v okupantově týlu. Skutečnost, že činnost partyzánů byla vázána na nepřátelské zázemí, předurčovala dramatičnost situací, do nichž se dostávali příslušníci partyzánských jednotek. Partyzánská činnost zesilovala s blížícím se koncem války. Po porážce Slovenského národního povstání se vytvořilo několik partyzánských skupin na různých místech Slovenska. Jednou z největších byla skupina Jána Ušiaka, která později nesla název l. československá partyzánská brigáda Jana Žižky. Byla soustředěna v prostoru Martina, odkud se přesunula do moravských Beskyd na Vsetínsko. Po smrti poručíka Jána Ušiaka se stal velitelem Dajan Bajanovič Murzin, major Sovětské armády. V průběhu bojů zjistili partyzánští velitelé, že nejúspěšnější akce mohou provádět menší skupiny bojovníků. Proto organizace byla změněna rozdělením na bojové skupiny působící v regionech, kde znaly detailně terén, lidi i celkovou situaci. Jednou z takových skupin byla i skupina, které velel nadporučík Sovětské armády Dimitrij Lavrentějevič Kuriněnko. Pocházel z Kyjeva a před válkou sloužil v armádě jako důstojník. Při počátečním náporu fašistů padl do zajetí a byl v zajateckém táboře v Německu. V roce 1944 se mu podařilo uprchnout a v prosinci se dostal za pomoci obyvatel a partyzánů až na Uherskobrodsko. Zde sjednotil partyzánské skupinky, které dosud působily osamoceně, a vytvořil jednotku, která byla později začleněna do brigády Jana Žižky. Jednotku rozdělil na tři oddíly: I. oddíl operoval v prostoru Slavkov Boršice u Bl., II. oddíl v Korytné a Suché Lozi a III. oddíl v prostoru Vlčnov, Hradčovice, Drslavice, Havřice. Tyto oddíly však neomezovaly svou činnost jen na uvedené obce, ale byly aktivní i v prostoru Javořiny, na Hodonínsku a Zlínsku. Každý oddíl měl svého velitele a ten byl podřízen veliteli skupiny. Velitelem III. oddílu, do něhož byli zapojeni i občané Havřic, byl Josef Šobáň, jeho zástupcem Jiří Eliáš, oba z Drslavic. Členy oddílu z Havřic byli František Tesařík, č. 287, František Vrága, č. 47, Václav Sedláček, č. 59, Josef Uherek, č. 49 a pomocníkem Stanislav Buráň, č. 95. Příslušníkem oddílu byl i Miloš Plocek, pozdější náměstek ředitele ČZ. V průběhu uz své existence od září 1944 do května 1945 vzrostl počet příslušníků oddílu až na 33. V první etapě činnosti probíhaly organizační akce a byl prováděn výcvik se zbraněmi, zejména u těch členů, kteří neabsolvovali vojenskou službu. Poté začali aktivně bojovat proti fašistům. V prvé řadě museli získat zbraně. Odzbrojovali osamělé německé vojáky, máločlenné hlídky a později se odvážili i na vojenská vozidla. Např. František Tesařík, František Vrága a Václav Sedláček odzbrojili dvoučlennou německou hlídku, která prováděla obchůzku v Havřicích. Získali dvě pušky a 240 nábojů. Podobnými přepady ukořistil III. oddíl 3 kulomety, 11 samopalů, 25 pušek, 11 pistolí, 23 granátů a značné množství střeliva. Hlavním úkolem partyzánů v počáteční fázi byla zpravodajská činnost. Shromažďovali údaje o počtu a druhu nepřátelských jednotek, jejich vybavení, zásobování a morálce. Všechny tyto zprávy byly předávány prostřednictvím brigády Jana Žižky velení sovětských jednotek. Spojkou mezi Kuriněnkovou skupinou a velením brigády byl havřický občan Miroslav Buráň, č. 95. Při vypuknutí Slovenského národního povstání odešel na Slovensko, kde bojoval v povstaleckých jednotkách. Po porážce povstání přešel do partyzánské brigády Jana Žižky. Po přemístění brigády do Beskyd byl pověřen úkolem navázat spojení mezi velením brigády a Kuriněnkovou skupinou a vyhledáváním spolehlivých osob pro spolupráci s partyzány. Jako rodilý Havřičan znal dobře poměry v regionu a s úspěchem toho využíval. Při jednom z návratů do hlavního štábu brigády se zúčastnil boje proti německému Jagdkomandu (speciální protipartyzánská jednotka) a padl dne v Beskydech na Magurce. Po ukončení války bylo jeho tělo exhumováno a v létě 1945 byl slavnostně pohřben za velké účasti občanů Havřic na hřbitově v Uherském Brodě. Na jaře 1945 začali partyzáni Kuriněnkovy skupiny provádět bojové přepady ustupujících německých vojsk. Dne 3. dubna byl proveden útok na kasárna německých pohraničníků ve Vápenkách. Nedaleko Strání přepadli a zničili partyzáni dvě nákladní vojenská auta. Rovněž byla zničena vojenská vozidla při přepadu u Boršic a v Hluku. Velmi často přerušovali partyzáni telefonní vedení přestřižením drátů nebo podřezáním sloupů, což museli Němci pracně obnovovat. Snažili se aspoň na čas vyřadit vozidla poškozováním pneumatik. Nástrahy ovšem museli klást mimo obce, protože fašisté se krutě mstili i na nevinných lidech. Členové skupiny, kteří neměli bydliště v brodském okrese, zejména velitelský štáb, přebývali střídavě v drslavském mlýně Františka Otty nebo v hájence v Oboře u hajného Josefa Kučery. Dne 9. dubna 1945 přišel o život nešťastnou náhodou při výbuchu munice velitel skupiny nadporučík Kuriněnko. Byl pochován nejdříve ve vlčnovských vinohradech, kde došlo k této tragedii, po osvobození byl přemístěn na vlčnovský hřbitov. Po smrti D. L. Kuriněnka se stal velitelem skupiny jeho dosavadní zástupce staršina Nikolaj Vasiljevič Jastrebov. Byl vycvičen v Sovětské armádě jako parašutista. Prodělal bitvu o Stalingrad, v roce 1943 byl raněn u Vjazmy a dostal se do německého zajetí. Odtud se pokusil dvakrát uprchnout, podruhé úspěšně. Ze zajateckého tábora u Frankfurtu n. Mohanem se za pět měsíců dostal až do prostoru Javořiny, kde byl nalezen partyzány. Po ukončení války v Evropě byl ještě nasazen do bojů proti Japonsku a po kapitulaci Japonska byl demobilizován. V březnu a dubnu byly přepadové akce partyzánů stále častější. Němečtí vojáci se v důsledku toho přesunovali jen ve větších skupinách. Jedna z nejzdařilejších akcí se povedla partyzánům oddílu Olga, který operoval ve chřibských lesích. 19. dubna zajali na zámku v Hošticích u Morkovic velitele 16. tankové divize generálmajora Dietera von Müllera. I přes zuřivou snahu jednotek SS generála osvobodit, dokázali ho partyzáni držet v zajetí až do 2. května, kdy byl předán jako válečný zajatec Sovětské armádě. Frontová linie se nezadržitelně přibližovala k hranicím Protektorátu Böhmen und Mähren (jak byl Němci nazýván zbytek Československé republiky). Operační prostory jednotlivých partyzánských skupin se staly přífrontovým územím s velkým množstvím fašistických vojáků. Pro partyzány to znamenalo velké ztížení pro provádění diverzních akcí. Zaměřili se hlavně na průzkumnou činnost ve prospěch Sovětské armády. Ta osvobodila 26. dubna Uherský Brod a zároveň i Havřice. Jako průzkum přešli přes linii fronty do Drslavic František Vrága a František Tesařík s úkolem převzít od velení III. oddílu nákresy rozmístění německých sil v prostoru Drslavic a Lhotky. Úkol splnili a zprávy předali veliteli Jastrebovovi, který s nimi seznámil sovětské velení. Partyzánům v Drslavicích se podařilo zabránit destrukci mostu na silnici č. 50 a rovněž železničního mostu. Dne 27. dubna proběhla poslední část osvobozovacího boje Drslavic, jehož se přímo partyzáni zúčastnili. Němci byli vytlačeni z obce a ustoupili směrem na Prakšice, ale jen tak lehce se nemínili vzdát. 28. a 29. dubna se pokusili dobýt zpět pozice v Drslavicích, ale jejich pokusy ztroskotaly na mohutné palbě sovětských dělostřelců. Při těchto bojích byli tři Němci zabiti, několik zraněno a 13 zajato. Bohužel ani partyzáni nezůstali beze ztrát. Padl František Eliáš a tři partyzáni byli zraněni. Osvobozením Drslavic prakticky skončila činnost partyzánské skupiny Kuriněnko. Její velitel N. V. Jastrebov se vrátil se sovětskou armádou do vlasti. Rovněž tak čeští příslušníci oddílu se vrátili do svých domovů ke svým povoláním. Úkolem tohoto článku nebylo podrobné zachycení historie partyzánského hnutí, ale jen informace o odboji v některých naších obcích. Má být také připomenutím odvahy, riskování života a hrdinství oněch obyčejných lidí, kteří se zbraní v ruce pomáhali osvobodit vlast od fašistické okupace. JoKa

17 Díky za vyšlapanou stezku k 90. výročí založení skautingu v Uh. Brodě Díky za vyšlapanou stezku těm prvním, kteří pochopili a ideje skautství přijali za své, těm s holými koleny, s kloboukem a okovanou holí, nepochopeným a vysmívaným, ale přesvědčeným o své pravdě. Jak první stopy na měsíčním povrchu zanechaly jejich kroky nesmrtelný otisk v dějinách lidské společnosti. Díky všem zakladatelům za jejich víru, věrnost a vytrvalost. Škola v přírodě Ve dnech jsme se my, žáci 8.B. Základní školy Mariánské náměstí, zúčastnili týdenního pobytu v horské chatě Valmont. Pořadatelem byl Červený kříž, který přispěl na tuto akci částkou ,-Kč na ubytování. Kromě výuku školních předmětů matematiky a chemie jsme absolvovali také základy zdravovědy, v níž jsme se učili základům první pomoci při jakémkoliv úrazu či nehodě a také o zdravé životosprávě člověka. Náš denní program byl následující: V 7.30 byl budíček, v zápětí na to následovala venku v pyžamech krátká rozcvička (byla to legrace i přesto, že nám bylo trošku zima). Po rozcvičce jsme se šli převléct a připravit pokoje na hodnocení úklidu. Posilnili jsme se dobrou snídaní a pak nastal čas na učení a zdravovědu, se kterou nás seznamovala paní instruktorka. Dopolední zaměstnání uběhlo jako voda a každý už se těšil na oběd a odpolední klid. Když jsme si dostatečně odpočinuli, vyrazili jsme na procházku, někdy i cestou, necestou. Po návratu z vycházky se někdo mohl věnovat kopané, jiní zimním radovánkám jako např. bobování, jízdě na pytli, koulování či stavění ze sněhu (největší úspěch měla ledová sněhová želva). Občas promáčení a napůl zmrzlí jsme se šli do chaty zahřát a usušit oblečení. V jsme se všichni sešli u večeře, po níž vždy následoval volný večerní program. Někteří se dívali na televizi, jiní dali přednost společenským hrám v jídelně s panem učitelem Františkem Šopíkem (který byl téměř neporazitelný), ostatní byli na svých pokojích, kde si povídali, poslouchali hudbu, četli si, popř. pořádali nějaké legrační soutěže. Na závěr programu byla večerka. Každý den jsme padali do peřin příjemně unavení a plni nových zážitků, zkušeností i dovedností. Poslední večer před odjezdem jsme se vydali na stezku odvahy. Byla strašidelná, ale někteří se vůbec nebáli. Jsme všichni moc rádi, že jsme mohli prožít tak pěkný týden, na který dlouho nezapomeneme. Děkujeme vedení školy, našemu třídnímu učiteli Františku Šopíkovi a paní instruktorce Červeného kříže za možnost zpestření běžného školního týdne. Alena a Veronika Žďárské, 8.B Rámování a paspartování Jana Krajsová J. B. ART se stěhuje! Od do OD Kvanto (3. patro) Díky za vyšlapanou stezku těm dalším, kteří v dobách zlých, kdy fašistická a rudá totalita nelítostně dusila každý projev svobody a demokracie, měli odvahu klást odpor, v tomto národě bylo takových vždy méně než málo. Slíbili milovat svou vlast a sloužit jí věrně v každé době a poslušni tohoto slibu položili i své životy. Díky všem vězněným a pronásledovaným za jejich odvahu, statečnost a obětavost. Díky za vyšlapanou stezku těm současným sestrám a bratrům, kteří v době kdy už se smí, pokračovali v započaté práci. Z počáteční zábavy a hry pro mládež vytvářejí celoživotní výchovný systém. Svým heslem, slibem a zákonem s příkladem konání dobrých skutků povyšují skautství na vyšší mravní princip, na životní styl moderního člověka. Díky všem skautkám a skautům za jejich nezištnost, bratrství a lidskost. EMKO Tradiční kreslení v knihovně, které se tentokrát konalo ve čtvrtek 1. prosince, bylo už naladěno vánočně. Organizátorky Libuše Jančářová a Věra Lovecká pro děti připravily výrobu papírových dekorací, které budou zdobit dětské oddělení městské knihovny a přinesou sem pravou vánoční atmosféru. Centrum pro rodiny s dětmi Beruška děkuje studentům Gymnázia J. A. Komenského za pomoc a ochotu při organizaci akcí. u{

18 Vyhlášení žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu TJ Slavia Hradec Králové pořádala v překrásné lesní aréně jižně od vesničky Chvaleč (okr. Turnov) mistrovství ČR štafet a klubů. Za velký úspěch lze považovat nominaci teprve devítileté Jany Kunčarové do družstva Valašské oblasti B. V závodě štafet pro čtrnáctileté se s dvojicí běžkyň ze Zlína umístnila na 3. místě. V nedělním závodě družstev vybojovala s dalšími sedmi členy (12-14 let) z Valašské oblasti 18. místo. Jana i přes svůj nízký věk v mapově těžkých terénech nezklamala a odvedla velmi pěkné výkony. Za nádherného babího léta proběhlo všech pět podzimních závodů oblastního žebříčku v orientačním běhu, které se uskutečnily v překrásných lesích východní Moravy a zúčastnili se jich také běžci DDM Uh. Brod. Po posledním podzimním závodě oblastního žebříčku v orientačním běhu v Loučce u Vizovic proběhlo celkové vyhlášení výsledků dívčích a chlapeckých kategorií za uplynulou sezonu V průběhu roku se uskutečnilo 10 závodů této soutěže a závodníkům se počítalo 7 nejlepších výsledků sezony. Konečné umístění dětí z kroužku OB při DDM Uh. Brod: Vítězkou nejmladší kategorie dívek D10 se stala Jana Kunčarová, na 10. místě skončila Alena Gračková. Mezi děvčaty kategorie D12 získala pěkné 3. místo Karolína Kukolová a její sestra Šárka vybojovala v kategorii D14 5. místo. Chlapci ve svých kategoriích dopadli následovně: kategorie H10 Jan Slíva 7. místo, Petr Medek 13. místo, Vojtěch Sýkora 15. místo kategorie H12 Patrik Doležel 15. místo, Šimon Brogowski 17. místo, Jakub Slabiňák 21. místo, Dominik Brogowski 26. místo. kategorie H14 Kryštof Matěj místo Jiřina Kovářová w w w. d e l f i n u b. c z Kateřinské uzavírání rozhledny na Velkém Lopeníku Teprve se rozhledna v létě otevírala a už se zavírá! Tak by se mylně dal vyložit nadpis tohoto článku. Ne, není třeba se obávat, rozhledna stojí dál, neuzavírá se, jen symbolicky byla na zimu po instalaci krásné nové brány uzamčena. Ale pojďme si zrekapitulovat celou kateřinskou akci chronologicky. Vše zorganizoval stejně jako slavnostní otevření rozhledny v létě starosta Lopeníka pan Vojtěch Vráblík. Sraz účastníků byl na turistické chatě Jana. V 10 hodin se shromáždily desítky pozvaných, z nichž uveďme aspoň zástupce Trenčianského samosprávného kraja SR, zástupce státní správy Zlínského kraje, zástupce Mikroregionu Bošáčka SR a Mikroregionu Bojkovsko. Samostatně je třeba zmínit účast předsedy Sdružení Uherskobrodska a generálního ředitele Slováckých strojíren ing. Jiřího Rosenfelda, který reprezentoval nejen region Uherskobrodsko, ale také se zúčastnil uzavírání rozhledny jako významný sponzor stavby, v tomto případě již zmiňované brány, která vyšla z dílny uměleckého kováře. I přes nepřízeň počasí se účastníci akce vydali z útulného prostředí chaty na Velký Lopeník po zelené turistické značce. Jak dokumentuje snímek, přivítala je rozhledna oblečená do bílého šatu. Slavnostní projev přednesla předsedkyně mikroregionu Bojkovsko paní Ogrodníková. Její vystoupení zakončilo volání VIVAT! a HURÁ! účastníků slavnosti. Následovalo uzamčení brány rozhledny a předání symbolického klíče. Měl ho převzít hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš, který se osobně zúčastnil i červencového otevírání rozhledny. Pro zaneprázdnění se nemohl sám dostavit, přesto mu bude symbolický klíč předán v nejbližších dnech z rukou starosty pana Vráblíka. Pak už všichni vykročili zpět na chatu Janu, kde je čekal zabíjačkový raut a živá hudba. Dodejme ještě, že tečkou za stavbou rozhledny na Velkém Lopeníku bude umístění pamětní dřevěné desky s vyřezanými jmény význačných sponzorů, kteří se podíleli na financování stavby. Deska bude zpracována uměleckým řezbářem, umístěna ve vstupu na rozhlednu a časově by vše mělo být hotovo do otevření rozhledny pro turisty v roce Jan Kment Fotografii pořídil Tomáš Kuča. Poděkování Dům kultury v Uherském Brodě děkuje všem, kteří svým dárkem přispěli k příjemnému průběhu Mikulášského karnevalu a potěšili spoustu dětí. Jsou to: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Potraviny JIRDA, TEKOO, s. r. o., Ditipo, a. s., a Papír velkoobchod Řihák. u

19 Program kina Máj prosinec čt /30 pá / Kč so /30 ne /30 HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ Václav Hrubeš a Josef Mareš jsou kamarádi. Nemají peníze, nejsou ani moc chytří, ani moc hezcí. Hrubeš pracuje jako revizor, Mareš žádnou práci nemá. Zato je významným členem fanklubu Hany Zagorové a každý měsíc se pokouší zhubnout jiným způsobem. Oba intenzivně touží po lásce, ženách a pěkném zaměstnání. Jejich život se však změní v okamžiku, kdy se seznámí se záhadným režisérem, který jim nabídne role ve svém novém filmu... Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav Donutil ad. Režie: V. Morávek. ČR Komedie. so /00 ne / Kč STRAŠPYTLÍK Nový animovaný film z produkce studia Walt Disney Strašpytlík vypráví klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí velký zmatek. Pokusí se tedy vše napravit a zpočátku se mu to daří, ale když na něj spadne opravdový kus oblohy, situace je opravdu vážná a Strašpytlík se svými přáteli musí zachránit svět... USA út /30 ART 59+1 Kč / 49+1 Kč MŮJ NIKIFOR Film vychází z autentických údajů o životě Epifana Drowniaka, který proslul jako naivní malíř Nikifor Krynický. Výtvarná stránka filmu je odvozena z naivistického vidění Nikifora, kterého v bytostném souznění ztělesnila osmdesátiletá Krystyna Feldmanová. Hrají: K. Feldmanová, Roman Gancarczyk ad. Režie: K. Krause. Polsko min. Od 12 let. Titulky. Životopisný. Rušno na Chrpě Kočičí setkání Huňatým kožíškem a kočičí elegancí oslnila na setkání koček a jejich chovatelů kočičí dáma Celsie. Nechala se obdivovat i mazlit od dětí, ač jí je 16 let. Kamarádi všech zvířátek, těšte se na na setkání rybiček. Adventní věnce Šikovné maminky si samy pod vedením aranžérky Martiny Ševčíkové nazdobily adventní věnce. st / Kč OLIVER TWIST Oscarový režisér Roman Polanski se scénáristou Ronaldem Harwoodem společně oživují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů. Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman a další. Režie: Roman Polanski. VB/Francie/ČR Rodinný. čt /30 pá / Kč KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ Smyšleným dějem provází sběratelé bájí a pověstí, nyní nazvaní Jake a Will, kteří cestují od vesnice k vesnici, sbírají tajemné kletby a předpokládají, že tak dokážou ochránit lidi z města před kouzelnými příšerami a zaklínadly. Budou však potřebovat notnou dávku odvahy, když se osobně střetnou se skutečnými čarodějnými stvůrami a zaříkávadly. Hrají: Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci, Jonathan Pryce ad. Režie: Terry Gilliam. Velká Británie/ČR min. Od 12 let. Titulky. Dobrodružný/Fatasy. út /30 ART st /30 ZLOMENÉ KVĚTINY Příběh Dona Johnstona, klasického představitele muže, kterému je cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Vše se mění ve chvíli, kdy se z anonymního dopisu dozvídá, že je otcem syna, o kterém nevěděl... Hrají: Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton Nadílka 29. a naděloval Mikuláš s andělem. Čertů nebylo třeba, všechny děti slíbily, že budou hodné. Děkujeme všem sponzorům za naplnění balíčků. Výstava lesních zvířat Bezmála 200 návštěvníků shlédlo výstavku zvířat, které zapůjčil pan Rachůnek z Havřic. Děti i dospělí se dozvěděli mnoho zajímavého o životě v lese Kč / 49+1 Kč Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Fotografie použity z Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Výsledková listina soutěže ve střelbě ze vzduchovky Uherskobrodská liga, 30. jubilejní ročník Pořadatelem akce, která se konala ve středu ve sportovní hale TJ SPARTAK, byla Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688 Kategorie Základní školy, Děvčata: Družstva: 1. ZŠ Šumice 2. ZŠ Na Výsluní UB Jednotlivci: Chlapci: Družstva: Jednotlivci: 3. ZŠ Dolní Němčí 1. Beníčková Kristýna, ZŠ Šumice 2. Konečná Denisa, ZŠ Na Výsluní 3. Slívová Lucie, ZŠ Šumice 1. ZŠ Dolní Němčí 2. ZŠ Šumice 3. ZŠ Na Výsluní UB 1. Jančařík Filip, ZŠ Dolní Němčí 2. Mahdal Petr, ZŠ Na Výsluní 3. Piják Jiří, ZŠ Na Výsluní V pořadí družstev i jednotlivců při stejném počtu bodů rozhodovala střelba ve stoje. Kategorie Střední školy, Děvčata: Družstva: Jednotlivci: Chlapci: Družstva: Jednotlivci: a další. Režie: Jim Jarmusch. USA min. Od 12 let. Titulky. Komedie. čt /30 pá / Kč NOČNÍ LET Lisa Reisert k smrti nerada létá, ale hrůza, která se jí zmocní během nočního letu do Miami, nemá se strachem z létání nic společného. Ve chvíli, kdy se letadlo zvedne do vzduchu, prozradí Lise na první pohled sympatický spolucestující Jackson pravý důvod svého pobytu na palubě: Připravil plán na zavraždění mocného byznysmena a Lisa má být jeho klíčem k úspěchu... Hrají: Rachel McAdams, Cillian Murphy ad. Režie: Wes Craven 1. SOU Svat. Čecha UB 2. Gymnázium JAK UB 3. SPŠ Nivnická UB 4. SOŠ Předbranská UB 1. Kašpárková Erika, SOU 2. Nakládalová Jana, GJAK 3. Tomečková Karolína, SOŠ 1. SŠ COPt Vlčnovská UB 2. SOU Svat. Čecha UB 3. SOŠ Předbranská UB 4. Gymnázium JAK UB 5. SPŠ Nivnická UB 1. Zadina Dominik, COPt 2. Franta Jakub, COPt 3. Doubrava Jan, COPt V pořadí družstev dívek při stejném počtu bodů 137 rozhodovala střelba ve stoje, které má SOU lepší o 18 bodů. u}

20 Uherský Brod veze vítězství ze Žabovřesk Roman Sobota dotáhl uherskobrodský tým k velice cennému vítězství na půdě Žabovřesk, v Třebíči však mužstvo herně propadlo a odjíždělo vysoko poraženo. S ohledem na jednobodovou prohru Žďáru ve Zlíně však nadále jako nováček zůstává v čele soutěže. SK Žabovřesky Spartak Uherský Brod 63:68 Bez rozehrávače Mrlíka i pivota Milčáka zahájili hosté na půdě jednoho z favoritů soutěže výborně, po přesných ranách z dálky vedli v 3. minutě 10:0. Domácí se vzpamatovali a do konce čtvrtiny srovnali skóre, po trojkách v závěru druhé čtvtiny však mírný náskok znovu získal Brod. Rozhodnutí zápasu v poslední čtvrtině přišlo od podkošového hráče, překvapivě ale na druhé straně. Při započítání úspěšné střely na konci třetí čtvrtiny stihl hostující Roman Sobota 4 úspěšné trojky ze čtyř pokusů, celkem zaznamenal 26 bodů a vymazal domácí náskok ze 3. čtvrtiny. To, co tady dnes předvedl Sobota, nemá obdoby. Domácí na něj vůbec nestačili, on to utkání otočil v poslední čtvrtině prakticky sám. V závěru se kluci dokázali vyhecovat v obraně a prokázali i pevné nervy při trestných hodech, tohle vítězství je hodně nečekané, o to z něj mám větší radost, zhodnotil utkání brodský trenér Radek Hladil. Body UB: R. Sobota 26, M. Kán 11, M. Škaroupka 9, J. Kratěna 8, J. Dorazil 6, I. Mikušovič 5, L. Kratěna 2, J. Floreš 1. TJ Třebíč Spartak Uherský Brod 94:63 Brodský tým podal na půdě Třebíče nebojovný a unavený výkon, hostům jakoby se hrát ani moc nechtělo. V první čtvrtině si hosté dokázali vypracovat dostatek dobrých střeleckých příležitostí, které domácí zastavovali za cenu faulů. Z prvních 9 trestných hodů však hosté proměnili jediný. Od druhé čtvrtiny již byli jasně lepší domácí, výborně stříleli a prosazovali se i z protiútoků a pod koši. Hostům vůbec nešla střelba z větší vzdálenosti a za celé utkání vlastně nenašli způsob, jak zastavit domácí trojkaře v čele s Čermákem (7 trojek z 8 pokusů). Přísnější měřítko snesl z hostů snad jen srdnatě bojující a doskakující pivot Milčák, ostatní hráči se trápili a výše prohry je odrazem předvedeného nedělního výkonu na hřišti. Body UB: P. Milčák 20, M. Kán a J. Kratěna po 9, M. Škaroupka 8, R. Sobota 7, J. Floreš 4, L. Kratěna, I. Mikušovič a R. Mikel po 2. Volejbal První listopadovou sobotu sehrály volejbalové juniorky 1. AC mistrovský zápas na půdě MEZ Vsetín. Soupeřky byly sice tabulkově slabší, ale přesto velmi bojovné. Děvčata se však plně soustředila a i bez zraněné Šupinové s přehledem zvítězila. 3:0 a 3:1. Sestava: Ondrůšková, Jankulová, Machalíková, Sovišová, Mahdalová, Chovancová, Husárová a Dostálková. Také další dohrávaný zápas s Uh. Hradištěm byl zcela v režii Broďanek, o čemž svědčí výsledky 3:0 a 3:0. Sestava: Ondrůšková, Jankulová, Machalíková, Sovišová, Mahdalová, Chovancová, Husárová a Dostálková. Ani žákyně nezahálely. Druhý turnaj krajského poháru se konal pro 2. výkonnostní skupinu v Brumově. Malé volejbalistky 1. AC prohrály se Slavičínem 2:0, Zlínem 2:0, a přestože porazily domácí Brumov 2:1, na udržení v této skupině to nestačilo. Proto sestoupily do 3. výkonnostní skupiny. Sestava: Šmídová st., Šmídová ml., Houčíková, Kočicová, Ondrůšková, Kouřilová, Krpálková, Kožuchová, Lukešová, Javnická a Šenkeříková. Krajské závody plavců Přebory plavců proběhly v listopadu v Kroměříži, Prostějově a ve Zlíně. Broďané z nich přivezli výborné výsledky, dokonce ještě lepší než z jarní části krajského poháru žactva. Nejenže se naši plavci dobře umístili, ale vylepšili si také své osobní i oddílové rekordy. Tyto výsledky jsou povzbuzením nejen pro soutěžící, ale pro všechny členy plaveckého oddílu. Pro trenéry je to hnací síla, aby své svěřence vytáhli v příštím roce na jarních soutěžích krajského poháru žactva do ještě lepších pozic. Bude to ale už těžší, protože závodníci budou bojovat ve vyšších, a tudíž silnějších věkových kategoriích. A jakými konkrétními úspěchy se můžeme pochlubit? Kroměříž kategorie do 10 let Petr Tlach, Martina Indrová umístění do 10. místa Prostějov kategorie let závodníci: Jan Kubiš, Alžběta Zlochová, Klára Marášková, Klára Miklášová a Iveta Zámečníková, umístění: Jan Kubiš 1. místo 100 m motýlek krajský přeborník, místo 100 m znak, 3. místo 100 m pol. závod a 100 m kraul a 3. místo 1500 m kraul, Alžběta Zlochová 2. místo 50 m kraul a 3. místo 200 m znak, ostatní přivezli devět umístění do 10. místa Zlín kategorie let a mladší dorostenci závodníci: Zdeněk Daněk, Nikola Frýbertová, Lenka Matyášová, Martina Zámečníková, umístění: Lenka Matyášová 3. místo 400 m pol. závod a 4. místo, Martina Zámečníková 4. místo, mimo to přivezli s ostatními 12 umístění do 10. místa. Alois Illichmann, předseda plaveckého oddílu TJ Spartak Studio LiNiE zdraví - krása - rekondice OD 1. PROSINCE CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ * VÁNOCE 2005 * Možnost zakoupení dárkových poukazů! Udělejte radost svým blízkým, ženám a přítelkyním! Přijďte si zacvičit do klidného a příjemného prostředí na stolech SHAPEMASTER s regulovatelnou rychlostí a zátěží! * snížení nadváhy a objemu * * zpevnění postavy * * odstranění bolesti zad * * při potížích s artritidou * * při křečových žilách * * při vodnatosti * Vyzkoušejte masážní stroj ROLLETIC! U nás máte první hodinu cvičení zdarma! Uherský Brod, budova nové Polikliniky, vchod od dětského oddělení, Zavolejte nám: tel.: , mob.: w w w. s t u d i o - l i n i e. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více