T.1 Informační systémy a informační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T.1 Informační systémy a informační technologie"

Transkript

1 T.1 Informační systémy a informační technologie 1.1Automatická identifikace předmětů Neoddělitelnou součástí a nutným požadavkem logistických systémů je existence včasných a správných informaci. Automatická identifikace (Automated Data Capture - ADC) je progresivní technologie, tento požadavek umožňuje splnit. Vytváří předpoklady pro realizaci důležité logistické zásady - předstihu toku informací před tokem hmotných prvků. Způsob je založen na automatické identifikaci pasivních prvků (výrobky a díly nebo z nich vytvořené manipulační a přepravní jednotky, přepravní prostředky _ přepravky, palety, kontejnery aj.) i aktivních prvků (hlavně dopravní prostředky) logistických řetězců. Automatická identifikace může využívat principy: optický (koncem devadesátých let přes 80 % aplikací), * čárové kódy (Bar coding), * písmo OCR (Optical Character Recognition), * biometrické technologie na bázi otisků prstů či podpisů, radiofrekvenčni (Radio Frequency Identification - RF/ID) _ vysílání radiofrekvenčního signálu. který vyvolává odpověď identifikačního štítku umístěného na identifikovaném objektu; v téže době asi 9 % aplikací, ale nejrychleji se rozvíjející způsob (identifikace dopravních a přepravních prostředků, evidence pohybu materiálu i osob apod.), induktivní (obdobný princip jako radiofrekvenční s tím rozdílem, že přenos kódovaných dat mezi snímačem a štítkem je elektromagnetickou indukcí na malou vzdálenost (označování a identifikace paletových jednotek, kontejnerů apod.), magnetický se čtením informace na magnetickém médiu pomocí snímací hlavy * plastikové karty s magnetickým proužkem (Magnetic Stripe) pro bezhotovostní placení, přístup povolaných osob do uzavřených prostorů apod., * technologie MICR (Magnetic lnk Character Recognition) - peněžní a bankovní operace, třídění dokumentů apod., hlasový, s rozeznáváním vybraných slov či normálně mluvené řeči.

2 Oblastmi praktického užití automatické identifikace jsou: - záznam, identifikace a vyhledávání informací - identifikace a vyhledáváni předmětů, - identifikace míst (orientace v prostoru), - kontrola stavů (např. stavu zásob pomocí identifikačních symbolů), - sledování a řízení procesů (třídění zásilek na poštách, manipulace se zavazadly na letištích, řízení výroby apod.), - transakční procesy (prodej, návaznost sklad - dopravce, aukce čerstvých potravin, květin apod.); na rozdíl od řízení procesů, které představuje uzavřený okruh, transakční procesy jsou otevřeným okruhem zahrnujícím několik subjektů. Jednotlivé technologie automatické identifikace vykazují rozdíly: - ve vzdálenosti nosiče od snímacího zařízení, - v objemu uschovaných dat, - v hustotě uschovaných dat, - v programovatelnosti, - v možnosti ručního vkládání dat, - v rychlosti čtení informací, - ve spolehlivosti, - v trvanlivosti nosiče a kódového označení, - ve vhodnosti pro různá pracovní prostředí, - v bezpečnosti a ochraně dat před třetími osobami Čárové kódy čárové kódy jsou grafickým vyjádřením numerických či alfanumerických znaků pomocí nejrůznějších kombinací různých druhů čar. Výhody automatické identifikace pomoci čárových kódů jsou známy z řady aplikací. Jsou ve světě v současné době nejrozšířenější pro automatickou identifikaci objektů, služeb a bezdokladovou výměnu dat. Jejich používáním je možné podstatně zvýšit efektivnost evidenčních operací, takže v mnoha aplikacích je umožněno i sledování daných objektů v reálném čase. Existují čárové kódy (obr. 1.1): - lineární, - složené (zhuštěné) lineární a - maticové

3 Příklady nejpoužívanějších typů čárových kódů:

4 1.1.2 Lineární čárové kódy Dosavadní aplikace byly založeny na lineárních (ID) čárových kódech. Ty jsou dnes téměř všudypřítomné a významně přispěly ke zvýšení produktivity práce v mnoha odvětvích. Skládají se z jednoho řádku čar a mezer. Lze je číst pomocí čtecí tužky, CCD snímačů nebo pomocí laserových snímačů. Mají řadu omezení (malý objem dat, nemožnost snímání všemi směry, omezená možnost oprav chyb, omezení v rozměrech). Většinou jsou používány jako klíče k externím databázím (licence plates). Nejznámější jsou EAN 13, EAN 8, Code 39, Code 128. Poznámka: Lineární kódy byly použity v roce 1967 v USA pro sledování vlaku. V roce 1973 byl v USA a Kanadě zaveden 12-ti(6-ti)místný kód UPC (Universal Product Code), původně určený pro sledováni potravinářského zboží. V roce 1977 byla v Bruselu založena organizace EAN International, která upravuje a koordinuje používání kódu EAN (European Article Numbering) v evropských podmínkách. Nejrozšířenější jsou třináctimístný EAN 13 a osmimístný EAN 8. Byly odvozeny z kódů UPC a jsou s nimi kompatibilní. Původně byly určeny pro označování spotřebitelského zboži, v současnosti jsou používány i pro identifikaci distribučních i jiných logistických jednotek. Kód EAN 13 obsahuje informace: - prefix (země p6vodu zboží, 6R - 859), - kód výrobce, - kód výrobku a - kontrolní číslici Původně měl kód EAN 13 následující strukturu: x x x prefix / x x x x výrobce/ x x x x x výrobek / x kontrolní číslo V současné době se pro označení výrobce používá 4 až 6 míst. Kód EAN 8 obsahuje pouze prefix, číslo výrobku a kontrolní číslici. Ostatní informace je třeba zajišťovat pomocí dodatkových označeni.

5 V této souvislosti se rozlišují: doplňkové záznamy pro dodatkové informace pro jednotky v distribučních obalech s proměnlivým množstvím (např. hmotnost bochníka sýra) a - přídavné záznamy pro data časem se měnící jako např.: číslo partie (číslo výrobní linky, číslo směny), datum výroby či balení, doporučená lhůta spotřeby, označení varianty výrobku, informace pro vnitřní potřebu uživatele apod. V rámci systému EAN se používají kombinace s jinými druhy čárových kódů. Nejčastěji se používají: - EAN/ITF 14 pro označování distribučních jednotek a - EAN/UCC 128 pro označovaní distribučních a přepravních jednotek a doplňkových informací. Zapojit se do systému EAN má možnost každá právnická osoba, která podá přihlášku a uzavře smlouvu s národní organizaci EAN ČR a zaplatí příslušný vstupní a roční provozní poplatek. (V roce 1997 činil vstupní poplatek Kč a roční provozní poplatky byly odstupňovány v závislosti na ročním obratu firmy - třídy firem A až I v rozsahu obratu do jednoho milionu Kč až do obratu nad 5 miliard Kč a tomu odpovídající poplatky od 500 Kč do Kč). Podmínky používání čárových kódů upravují normy 6SN: - ČSN Všeobecná ustanovení, - ČSN Spotřebitelské obaly, - ČSN Obchodní a přepravní jednotky Dvoudimenzionální čárové kódy [7,34] Požadavky na vlastnosti kódů neustále rostou. Nedostatky lineárních čárových kódů jako: - relativně malý objem dat, který lze zachytit na jedné etiketě, - nedostatek možnosti snímáni všemi směry, - omezená možnost oprav chyb a omezení v rozměrech přináší v praxi řadu problémů.

6 Proto byly vyvinuty dvourozměrné (2D) kódy, které dnes i řada dopravních společností používá. Očekává se, že v dohledné době se stane jejich používání samozřejmostí i v jiných oblastech. vývoj nových ZD kódů je motivován snahou umístit na etiketě bezpečně stále více dat. Kódy ld se označují jako "licence plates", poněvadž data v nich zakódovaná jsou zpravidla klíčem nebo odkazem k externí databázi. Termín dvourozměrný se používá pro kterýkoli z nových kódů, které nespočívají na jediné řadě značek a mezer pro zakódování dat. Vyskytují se ve dvou typech: - zhuštěný lineární (stacked linear) a - maticový (matrix neboli block) Zhuštěné lineární kódy 2D zajišťují zvýšení kapacity zhuštěním obyčejných lineárních kódů. Mají zpravidla společné kódování startovacího a ukončovacího znaku. Čtou se pomocí dvoudmenzionálních CCD a laserových snímačů. Jako příklad je možné jmenovat Code 49, 16 K, Codablock, Supercode, PDF 417, Micro PDF. Příklady zhuštěného kódu 1. generace jsou kódy 49 nebo 16K. Nabízejí střední kapacitu a poměrně velkou hustotu záznamu. Z prostorového hlediska jsou však méně efektivní než některé novější kódy 2D. Rovněž nenabízejí možnost oprav chyb. Zhuštěnými kódy nové generace jsou PDF 417 A Supercode, které nabízejí velmi vysokou datovou kapacitu (přes Z 500 znaků), vysokou hustotu záznamu a robustní možnosti opravy chyb. Je možné kompletní a přesné dekódování etikety, poškozené až na 50%. Mohou být používány i k zakódování binárních dat, čímž je dána možnost zakódování fotografií, otisků prstů a jakýchkoli jiných datových struktur. Snímání informací musí být prováděno v jediné orientaci (zleva doprava, zprava doleva, shora dolů nebo zdola nahoru). To představuje určité omezení ideálního řešení pro aplikace tříděni, kde je zpravidla potřebné snímání ve všech směrech. Maticové kódy 2D (matrix neboli block) jsou tvořeny z polygonicky uspořádaných skupin datových buněk. Mají velkou datovou kapacitu, vysokou hustotu záznamu a proti lineárním nebo zhuštěným kódům je lze snímat všemi směry. Jsou rozpoznatelné podle symbolů vyhledávacích elementů, které jsou rozdílné podle typu kódu. Jako příklady je možné uvést Aztek, QR Code, Code Dne, Data Matrix, Vericode, MaxiCode aj. V těchto kódech je informace uschována ve dvou směrech, ale v matici nebo v

7 šachovnicovém vzoru. Hustota záznamu v kombinaci se snímáním všemi směry, činí tyto kódy ideálními pro označování malých dílců a možnosti rychlého třídění balíků. Nemohou být snímány běžnými lineárními scannery CCD nebo laserovými snímači. Vyžadují buď videozařízení nebo kamery. Využívání 2D kódů jako průmyslových standardů mohou ukázat následující údaje: Normotvorná organizace amerických výrobců aut; A/AG (Automotive lndustry Action Group) ve svých směrnicích doporučuje následovné používání kódů: Datamatrix - označováni malých dilů, MaxiCode - třidění a sledováni materiálu, PDF kontrola jakosti, - evidence výroby, - řízení montáže, - značení bezpečnosti materiálu. Americká normotvorná organizace ANSI (American National Standa rds Lnstitut e) vydala doporučení pro užívání: MaxiCode - pro aplikace třídění, PDF pro označováni nákladů a dopravních úkonů. Poznámka: Electronics Industry Association zvolila Datamatrix rovněž pro označovaní malých dílů. Americké ministerstvo obrany a americké letectvo používá kód PDF 417 pro průkazy totožnosti. Všeobecně lze očekávat, že v blízké budoucnosti budou kódy 2D používány pro nákladní listy, intermodální přepravy, tříděni nákladů a jejich sledování, jakož i pro použití v náročném prostředí. 1.2 Radiofrekvenční kódování Automatická identifikace se neomezuje jen na výrobní oblast. V současné době se stále více používá zejména v přepravě zboží a v dopravní technice. Běžné identifikační systémy jsou zde často nevhodné. Tyto systémy sestávají ze: - směrové antény, která pracuje v GHz, - zapisovače a čtecí jednotky - z nosičů dat, které se připevní na objekty, které se mají identifikovat.

8 Zpracování dat lze provádět: - centrálně i - decentrálně U centralizovaného zpracování mohou mít všechny nosiče dat uložen do paměti pouze neměnný kód. Všechny další informace spravuje nadřazený počítač. Decentralizované zpracování: Mají-li se však jednotlivé předměty sledovat na velké vzdálenosti, jako např. při dopravě zboží nebo v dopravní technice, byl by tento systém méně účelný. Bylo by asi sotva možné, aby počítač vedl všechny údaje jako je tomu uvnitř továrny. V tomto případě nosiče pracují jako elektronické průvodní štítky, které mají v paměti uloženy všechny informace týkající se daného objektu a musí být možné je i znovu aktualizovat. Jejich paměťová kapacita se pohybuje od 8 do 32 Kbytů, což odpovídá rozsahu asi 16 normalizovaných stran psaných na stroji (30 řádků po 60 úderech). Nosiče dat jsou uloženy v plastovém pouzdře a mají tvar krabičky zpravidla o rozměrech 90(240) x 60 x 18 mm. Upevňují se na objekt, který se má identifikovat (Obr. 1.2). Obr Identifikační štítky radiofrekvenčního kódování Štítek určený k umístění na dopravní prostředky Typickým příkladem jejich použití je sledování kontejnerů při dopravě zboží po silnici, železnici, vodě i ve vzduchu. V nosiči připevněném na kontejner jsou uloženy všechny údaje potřebné pro jeho identifikaci, tj. poznávací značka, údaje o nákladu, místo určení apod. Tyto údaje lze snímat, případně doplňovat na všech rozhodujících místech trasy. Je k tornu potřeba pouze anténa a snímací a zapisovací jednotka (liniový článek), které se mohou stabilně

9 umístit u vjezdu do spedičního podniku, terminálu kombinované dopravy, přístavu apod. Popis činnosti zařízení: Anténa vysílá vysokofrekvenční signál. Zasáhne-li signál elektronickou etiketu, je modulován datovým telegramem a odráží se zpět k anténě. Snímací a zapisovací jednotka dekóduje tuto informaci a předá ji organizačnímu počítači. Mají-li se do etikety zapsat další údaje, půjdou opačnou cestou. Počítač je předá snímací a zapisovací jednotce, která je upraví tak, aby se daly vyslat anténou. Ani pro čteni, ani pro další zápis se nemusí kontejnery zastavovat, protože jejich etikety lze identifikovat v plné jízdě (i na desítky metrů a rychlostech nad 100 km/h). Jediným předpokladem je, že nosič dat se musí pohybovat v poli antény alespoň po dobu jedné milisekundy. Protože etikety jako nosiče dat samostatně nevysílají údaje, nepotřebují samy vlastní vysílač. Energie potřebná k modulaci signálu, případně ke snímání z paměti, se odebírá z liniového článku. U pevně kódovaných nosičů se potřebná energie oddělí z vysokofrekvenčního signálu. Další využití: Systém je možné používat i pro jiné aplikace. Lze jím mimo jiné registrovat auta v souvislosti s placením silničních poplatků, využívat ho pro řízení parkovišť, provádět dozor nad přepravou nebezpečných a odpadních látek apod. Využití může být zajímavé i pro oblast průmyslu, především v těžkých podmínkách (nečistota, extrémní teploty, fyzické překážky mezi snímačem, vysílačem, nosičem apod.). Vysoké frekvence a rychlosti, používané při snímání a čtení zabezpečují, že systém je odolný proti rušení a sám nemůže být rovněž jeho zdrojem. Při používáni polarizovaného vlnění jsou v podstatě vyloučeny odrazy od cizích těles, např. od kovových předmětů uvnitř snímací oblasti. Anténa sejme jen záření modulované a odražené od nosičů dat. Systém je vhodný pro vytváření informačních a řídících systémů pracujících v reálném čase. V některých aplikacích jsou jinými technickými prostředky nenahraditelné. V současné době je asi jejich jedinou nevýhodou poněkud vyšší cena ve srovnání s dosud nejrozšířenějšími čárovými kódy. 1.3 Komunikační technologie Automatická identifikace musí být kombinována s vhodnou komunikační technologií. Vedle stále používaných klasických telefonů, dálnopisů a radiové komunikace se uplatňují stále více nové způsoby komunikace: - radiofrekvenční datová komunikace komunikace s řídícím počítačem v dialogovém režimu v rámci podniku (kontrola průběhu příjmových, skladových a kompletačních procesů), - mobilní telefony - proti radiové komunikaci výhod a snadného univerzálního spojení s účastníky telefonní sítě (i zákazníci, servisní střediska, policie apod.), - mobilní faxy - možnost vydáváni dokumentovaných informací pracovníkům v terénu (plánky měst a jiné informace a pokyny pro řidiče apod.),

10 - satelitní komunikace - původně v námořní a letecké dopravě, nyní i v dopravě silniční (Inmarsat-C a Euteltracs - zjišťování polohy a registrace trasy vozidel, komunikace s posádkou, oboustranný přenos faxových zpráv, mailbox, * GPS - Global Positioning System - především pro usnadnění orientace řidičů při projíždění velkými městy znázorňováním silničních (uličních plánů) na obrazovce palubního počítače vozidla, * Radio Data System/Traffic Message Channel (RDS/TMC) systém umoznuj1cl nabízet řidičům alternativní trasu při vzniku kritické situace na základě aktuální dopravní situace), - elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange - EDI) je mezipodniková výměna obchodních dat ve standardní formě zpracovatelné na počítači. Uplatnění UN/EDIFACT (projekt OSN pro EDI for Administration, Commerce and Transport, EDI pro administrativu, obchod a dopravu) znamená přechod od papírových nosičů informací (dokumentů) na elektronickou, bezdokumentovou formu. Tím se snižují náklady na výměnu dat až na jednu třicetinu a doba na předání jedné zprávy se zkracuje z několika dnů a na několik sekund. Snižuje se chybovost, nedochází ke zpožďování informací za hmotnými toky, vznikají personální úspory na administrativu, zlepšuji se služby zákazníkům. Zavedení EDI přináší značnou konkurenční výhodu a obráceně, podniky, které na EDI nepřistoupí, mohou být vystaveny riziku, že jejich partneři využívající EDI na ně přenesou jim vzniklé ztráty (až 50 dolarů za každou stránku dokumentu nepředaného prostřednictvím EDI).

11 Graf 1.3 Logistický informační systém podniku

12 Jak funguje GPS, princip navigace a jeho vysvětlení GPS (Global Positioning System) je projekt, který umožňuje komukoli na povrchu planety Země zjistit své zeměpisné souřadnice. Ke své funkci využívá několika specializovaných družic, které ze svých oběžných drah vysílají směrem k Zemi signály v podobě elektromagnetických vln. 0 GPS (Global Positioning System) Systém vznikal v sedmdesátých letech minulého století původně pro vojenské účely Ministerstva obrany Spojených států. Cílem byla možnost zjistit aktuální polohu na libovolném místě na zeměkouli pomocí přijímače. V devadesátých letech došlo k uvolnění systému i pro širokou veřejnost s tím, že signál byl jednak uměle zkreslován, takže odchylka byla kolem 20 až 30 metrů a jednak signál byl dostupný jen někde (selektivní dostupnost, selected availibility). Bylo to opatření hlavně kvůli zneužití teroristy. 1. května 2000 byly zrušeny i tato omezení a civilnímu sektoru se dostalo stejných možností jako vojenskému (selektivní dostupnost byla údajně opět zapnuta při válce v Iráku). Celý systém GPS je možné rozdělit na tři části: kosmickou, řídící (nebo též kontrolní) uživatelskou. Satelity (kosmická část) Kosmickou část tvoří 24 nestacionárních satelitů Navstar od firmy Rockwell International (z toho jsou tři záložní) umístěných 20 tisíc kilometrů nad zemským povrchem. Tyto satelity obíhají Zeměkouli za 11 hodin a 56 minut na šesti oběžných drahách skloněných o 60 stupňů. Z každého místa na zemi tak v ideálním případě vidíte 12 družic. Každá z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač, cesiové atomové hodiny s přesností miliardtin sekundy a mnoho dalších zařízení, které již pro vlastní určování polohy nejsou potřebné (např. detekce výbuchů jaderných zbraní). Přijímač slouží k předávání dat z řídícího střediska na Zemi do vnitřního počítače družice. Na základě těchto dat pak koriguje např. svou dráhu. Vysílač je určen jednak k zasílání dat zpět do řídících center, ale hlavně k vysílání dat uživatelům. Monitorování družic (řídící část)

13 Řídící systém má za úkol monitorovat běh družic a v případě problémů tyto řešit. Řídící systémy jsou v devíti pozemních stanicích umístěných podél rovníku. Hlavní řídicí stanice je v Colorado Springs, dále je pět monitorovacích stanic a tři pozemní řídící stanice. Vaše navigace v kapse (uživatelská část) Poslední částí je uživatelská, tedy ta, kterou si může každý koupit a používat. Jde jednak o klasické přijímače (dnes už vždy alespoň s primitivním displejem) a jednak přijímače zabudované do dalších zařízení (PDA, telefony a další). Většina přijímačů je pasivní (tedy pouze přijímají, nikoliv vysílají) jednak proto, že není potřeba vysílat, a jednak kvůli bezpečnosti v armádě když voják nemá vysílač, ale pouze přijímač, nelze jej pomocí signálu GPS vystopovat. Princip navigačního systému - jednoduché vysvětlení A jak to celé funguje dohromady? Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas z atomových hodin a dále přibližné polohy ostatních družic. Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na oblohu, pak pro výpočet polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí dat. Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku a délku (tvz. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je pak potřeba signál ze satelitů čtyř (tvz. 3D poloha). Díky ostatním satelitům se výpočet více zpřesňuje. K uvedenému výpočtu je nutné, aby i v přijímači byl přesný čas, kterého se dociluje jednodušším zařízením než jsou atomové hodiny (jednak jsou drahé a jednak rozměrné) a při načítání informací o družicích se aktuální čas upraví. Pokud by byl čas rozdílný byť jen o jednu tisícinu vteřiny, chyba v určení polohy by byla řádově stovky kilometrů. Většina uživatelů GSP přijímačů si jistě všimla, že od zapnutí přístroje k získání prvních údajů může uběhnout několik desítek vteřin až několik minut. Je to z toho důvodu, že na začátku (případně na základě dalších faktorů jako je např. zeměpisná či časová vzdálenost aktuální pozice od naposledy zaznamenané) je nutné načíst informace o jednotlivých družicích a další data (tvz. almanach). Tomuto procesu se říká inicializace. Almanach o velikosti bitů se odesílá rychlostí 50 bps, takže pokud bychom jej chtěli do přijímače načíst celý, potřebovali bychom 12,5 minuty. Naštěstí je z almanachu potřeba jen část, takže se nečte celý. Rozhodně rychlost načtení je ještě ovlivněna prostředím, kde se přijímá. V úzkých uličkách s vysokými budovami je to horší než na vrcholu holého kopce. Z tohoto důvodu doporučuji v případě, že plánujete pohyb v místech se zhoršeným signálem, načtěte almanach (zapněte přijímač) v místě, kde je výhled na oblohu dostatečný. Kromě almanachu si musí přístroj načíst ještě informace o sobě, tzv. efemeridy, ale to je vzhledem k almanachu již zanedbatelný časový okamžik. GPS přijímač komunikuje s počítačem (či jiným zařízením) nejčastěji pomocí protokolu NMEA (National Marine Electronics Association). V tomto protokolu se kromě jiného předávají informace o čase, poloze, polohách družic, rychlosti, azimutu, počtu aktivních satelitů a další. Tento formát je textový a některé aplikace jej umí ukládat na disk k dalšímu zpracování (např. pro knihy

14 jízd, generování výškových a rychlostních profilů a další). Co můžete vidět např. na turistické GPSce nebo PDA? Většina GPS přijímačů dokáže zobrazit data přijímaná z přijímače v grafické podobě. První panel zobrazuje dostupnost satelitů a sílu signálu z každého z nich. Dále zobrazuje aktuální pozici a počet používaných a viditelných satelitů. Tyto informace ještě nestačí k tomu, abychom dokázali něco říct o kvalitě signálu. K tomu je ještě nutné znát polohy satelitů vůči sobě i vůči přijímači. K tomu slouží další záložka, která zobrazuje polohy satelitů na obloze:

15 Nejlepší je mít aktivní satelity co nejvíce nad sebou (blízko středu) s tím, že 4 z nich jsou každý v jiném kvadrantu (nebo jinak: je vhodné, aby satelity byly rovnoměrně rozmístěné po obloze). Pokud je satelit na okraji, je tedy na horizontu a zde při posílání signálu dochází k lomu a tedy zkreslení signálu. Vyšší odchylku v určení polohy také dostaneme, jsou-li satelity v jedné linii (typicky v úzkých uličkách s vysokými stavbami). Další panel je již čistě uživatelský: Zobrazuje totiž aktuální rychlost, nadmořskou výšku, azimut (směr, ve kterém se přijímač pohybuje) a rychlost, s jakou se mění aktuální nadmořská výška. Poslední panel je pak pro uživatele nadané statistickým vnímáním:

16 Přesnost a použitelnost v reálném provozu V běžném provozu s dobrým signálem je rozdíl oproti skutečnosti dva až tři metry co se zeměpisné délky a šířky týče a deset až dvacet metrů, pokud jde o nadmořskou výšku (přesnou nadmořskou výšku lze zjistit ve s barometrem přesné přístroje však stojí řádově desítky tisíc korun). Jak bylo uvedeno, přijímač musí mít na družice přímý výhled, jinak od nich žádná data nezíská. Z tohoto důvodu jakýkoliv předmět ve výhledu degraduje kvalitu získané pozice. Ve či v lese je obecně přesnost horší než v otevřené krajině. Pokud jste uvnitř, musíte být s přijímačem u okna. Stejně tak v autě, vlaku či autobuse. Pokud například v autobuse sedíte v uličce, máte téměř určitě smůlu (okolo vás je kovový plášť autobusu, který "stíní" signál). V metru, v jeskyních či v přepravním prostoru dodávky nechytnete nic. Signálu také může bránit vaše vlastní tělo. Naopak hustý déšť, sněžení či vítr na kvalitu signálu vliv nemají. Na intenzitě signálu se také velmi málo podepisuje tenká, takže zapnutý GPS přijímač můžete mít např. v boční kapse batohu. Použití GPS Vynecháme-li vojenské potřeby, kvůli kterým GPS vlastně vznikl, pak v civilním sektoru nacházíme dvě hlavní uplatnění: navigace a sledování. V případě navigace si lze ušetřit mnoho nervů, pokud tedy máte kvalitní mapové podklady a dobrý navigační software samotná pozice nestačí. Sledování je druhým nejčastějším využitím. GPS ve spolupráci s mobilem se používá jednak v zabezpečovacích systémech aut (některé pojišťovny dokonce na takto zabezpečené auto dávají slevu) a jednak pro spediční společnosti pro sběr dat a sledování pohybu jejich vlastních vozidel. Data se pak mohou použít např. v knize jízd. Budoucnost je Galileo a AGPS Protože Evropa nechtěla zůstat pozadu, přišla s vlastním řešením pojmenovaným Galileo. Systém Galileo, který má být plně funkční v roce 2008 a spravovaný na rozdíl od GPS civilním sektorem, bude mít 30 satelitů (z toho 3 záložní), 2 řídící stanice a dalších 15 pozemních stanic. Měl by umožnit běžným aplikacím určení polohy s přesností cca 1 m. Celkové investiční náklady by měly být 3,2 mld Euro, roční provozní náklady od r se odhadují na 220 miliónů Euro. Navigaci v brzké době nalezneme také v mobilních telefonech pod označením AGPS (Assisted GPS), který se od klasické GPS bude lišit v několika drobnostech. AGPS přijímač

17 bude vlastně mobilní telefon s integrovanou GPS anténou. GPS přijímač ovšem nebude načítat almanach z družice, ale poskytne mu je telefon zkrz GSM síť. Kromě něj navíc telefon předá GPS přijímači přepočítaná data pro kolerátory (slouží k zjištění doby letu signálu z GPS do telefonu). Na základě polohy vysílačů GSM signálu se zjistí přibližná zeměpisná poloha telefonu a podle toho se mu zašlou informace o GPS družících a další data. Díky nim pak není potřeba získávat signál minimálně ze čtyř družic, ale jen ze tří zbytek dodá mobilní operátor. V současné době se AGPS technologií u nás zabývá např. T-Mobile, na trhu by se brzy měli objevit první telefony podporující AGPS.

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací

Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací Matěj Hüttl Petr Hlava Střední odborná škola logistická Dalovice Obsah Úvod 2 Přenos informací v logistice 3 Přenos po vodičích 3 Rádiový

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Komponenty systému RFID

Komponenty systému RFID Systém RFID Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je nejrychlejší, nejsnadnější a nejefektivnější způsob pro vyhledávání, identifikaci a správu knihovních položek. Budete překvapeni, co může

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Průmyslový terminál PT-17

Průmyslový terminál PT-17 Terminál na bázi PC Dotyková obrazovka 17 Připojení několika vah a tiskáren Snímání EAN kódu scannerem Síťová komunikace LAN Programy pro expedice a výrobny Tisk etiket, faktur a dodacích listů Receptury

Více

GPS MAGELLAN model Meridian Europe

GPS MAGELLAN model Meridian Europe GPS MAGELLAN model Meridian Europe 9 704 Kč Meridian GPS součástí nové řady kvalitních, robustních GPS přijímačů Magellan vybaven rozsáhlými 2 MB map, obsahujících dálnice, hlavní komunikace, parky, letiště,

Více

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti...

Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... Mgr. Petr Jelínek Ing. Michal Bílek Ing. Karel Johanovský Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti... O co se vlastně jedná? dotykové obrazovky (displeje) jsou vstupní i výstupní zařízení dvě nesporné

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant 13.6.2012 Záměr Proč integrace výrobních technologií do QAD? Současné trendy Zobrazení plánu a aktuálního stavu na displejích výrobních linek

Více

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS PILOTNÍ PROJEKT STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS Závory, brány, kamery Švýcarský model / LSVA Rakouský model / DSRC Německý model / Toll-collect

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Základy práce s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Principy práce GPS, zvládnutí používání přístroje GPS, zaznamenávání dat do přístroje GPS a práce s daty

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví asociace provozovatelů mobilních sítí Brožuru vydala: Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Graf ické zpracování: SKALIN & LAYOUT, s. r. o. Podrobné informace na www.zdraviamobil.cz Odpovědi do

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Jakub Ornstein obchodní konzultant jakub.ornstein@kodys.cz Kdo je Kodys? Komplexní služby v oblasti automatické identifikace a mobilních systémů sběru

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System

CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System CAMEA Technologie pro rozpoznávání čísel jedoucích vagónů a kontejnerů (UIC)» Záštita projektu evropským programem aplikovaného výzkumu a vývoje EUREKA» LF12007 - Automatická identifikace železničních

Více

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. MISYS Souřadnicové systémy, GPS Gdě Proboha Sú? Obsah Proč je tolik souřadnicových systémů? Zjišťování polohy pomocí GPS. Aktivní souřadnicová soustava. Hodnoty polohy stejného bodu v různých souřad. systémech

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

Bezpečnostní mechanismy

Bezpečnostní mechanismy Hardwarové prostředky kontroly přístupu osob Bezpečnostní mechanismy Identifikační karty informace umožňující identifikaci uživatele PIN Personal Identification Number úroveň oprávnění informace o povolených

Více

GPS přijímač. Jan Chroust

GPS přijímač. Jan Chroust GPS přijímač Jan Chroust Modul byl postaven na základě IO LEA-6S společnosti u-box, plošný spoj umožňuje osazení i LEA-6T. Tyto verze umožňují příjem GPS signálu a s tím spojené výpočty. Výhodou modulu

Více

Mobilní datový nosič TW-R12-M-B146

Mobilní datový nosič TW-R12-M-B146 Datový nosič je vhodný pro přímou montáž na kov. Při montáži dbejte na správnou polohu datového nosiče (na šipku) a prostorové uspořádání vůči čtecí / zapisovací hlavě, aby byl zaručen maximální dosah.

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID Pavla Lejsková 1 ABSTRACT The article deals with automatic identification technology barcodes and RFID technology. This article describes barcodes

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice Konference EURO ŽEL 2010 květen 2010 Žilina Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice David Krásenský, OLTIS Group a.s. Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s. Konkurenční dopravní

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Kancelářské a profesionální štítkovače

Kancelářské a profesionální štítkovače Kancelářské a profesionální štítkovače Obsah Profesionální štítkovače DYMO mohou zvýšit efektivitu ve vaší kanceláři. Označování a identifikace dokumentace, LabelManager 120P 4 Základní typ štítkovače

Více

trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante

trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service trak Xchange Zařízení na výměnu baterií pro nabíjecí stanice illustration ressemblante trak Xchange trak Xchange Zařízení na výměnu

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved.

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. Průmyslová Identifikace SIMATIC Ident Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. siemens.com/ident Technologie RFID a 1D/2D- jsou jedni z klíčových z hlediska požadavku na zvýšení produktivity

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více