T.1 Informační systémy a informační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T.1 Informační systémy a informační technologie"

Transkript

1 T.1 Informační systémy a informační technologie 1.1Automatická identifikace předmětů Neoddělitelnou součástí a nutným požadavkem logistických systémů je existence včasných a správných informaci. Automatická identifikace (Automated Data Capture - ADC) je progresivní technologie, tento požadavek umožňuje splnit. Vytváří předpoklady pro realizaci důležité logistické zásady - předstihu toku informací před tokem hmotných prvků. Způsob je založen na automatické identifikaci pasivních prvků (výrobky a díly nebo z nich vytvořené manipulační a přepravní jednotky, přepravní prostředky _ přepravky, palety, kontejnery aj.) i aktivních prvků (hlavně dopravní prostředky) logistických řetězců. Automatická identifikace může využívat principy: optický (koncem devadesátých let přes 80 % aplikací), * čárové kódy (Bar coding), * písmo OCR (Optical Character Recognition), * biometrické technologie na bázi otisků prstů či podpisů, radiofrekvenčni (Radio Frequency Identification - RF/ID) _ vysílání radiofrekvenčního signálu. který vyvolává odpověď identifikačního štítku umístěného na identifikovaném objektu; v téže době asi 9 % aplikací, ale nejrychleji se rozvíjející způsob (identifikace dopravních a přepravních prostředků, evidence pohybu materiálu i osob apod.), induktivní (obdobný princip jako radiofrekvenční s tím rozdílem, že přenos kódovaných dat mezi snímačem a štítkem je elektromagnetickou indukcí na malou vzdálenost (označování a identifikace paletových jednotek, kontejnerů apod.), magnetický se čtením informace na magnetickém médiu pomocí snímací hlavy * plastikové karty s magnetickým proužkem (Magnetic Stripe) pro bezhotovostní placení, přístup povolaných osob do uzavřených prostorů apod., * technologie MICR (Magnetic lnk Character Recognition) - peněžní a bankovní operace, třídění dokumentů apod., hlasový, s rozeznáváním vybraných slov či normálně mluvené řeči.

2 Oblastmi praktického užití automatické identifikace jsou: - záznam, identifikace a vyhledávání informací - identifikace a vyhledáváni předmětů, - identifikace míst (orientace v prostoru), - kontrola stavů (např. stavu zásob pomocí identifikačních symbolů), - sledování a řízení procesů (třídění zásilek na poštách, manipulace se zavazadly na letištích, řízení výroby apod.), - transakční procesy (prodej, návaznost sklad - dopravce, aukce čerstvých potravin, květin apod.); na rozdíl od řízení procesů, které představuje uzavřený okruh, transakční procesy jsou otevřeným okruhem zahrnujícím několik subjektů. Jednotlivé technologie automatické identifikace vykazují rozdíly: - ve vzdálenosti nosiče od snímacího zařízení, - v objemu uschovaných dat, - v hustotě uschovaných dat, - v programovatelnosti, - v možnosti ručního vkládání dat, - v rychlosti čtení informací, - ve spolehlivosti, - v trvanlivosti nosiče a kódového označení, - ve vhodnosti pro různá pracovní prostředí, - v bezpečnosti a ochraně dat před třetími osobami Čárové kódy čárové kódy jsou grafickým vyjádřením numerických či alfanumerických znaků pomocí nejrůznějších kombinací různých druhů čar. Výhody automatické identifikace pomoci čárových kódů jsou známy z řady aplikací. Jsou ve světě v současné době nejrozšířenější pro automatickou identifikaci objektů, služeb a bezdokladovou výměnu dat. Jejich používáním je možné podstatně zvýšit efektivnost evidenčních operací, takže v mnoha aplikacích je umožněno i sledování daných objektů v reálném čase. Existují čárové kódy (obr. 1.1): - lineární, - složené (zhuštěné) lineární a - maticové

3 Příklady nejpoužívanějších typů čárových kódů:

4 1.1.2 Lineární čárové kódy Dosavadní aplikace byly založeny na lineárních (ID) čárových kódech. Ty jsou dnes téměř všudypřítomné a významně přispěly ke zvýšení produktivity práce v mnoha odvětvích. Skládají se z jednoho řádku čar a mezer. Lze je číst pomocí čtecí tužky, CCD snímačů nebo pomocí laserových snímačů. Mají řadu omezení (malý objem dat, nemožnost snímání všemi směry, omezená možnost oprav chyb, omezení v rozměrech). Většinou jsou používány jako klíče k externím databázím (licence plates). Nejznámější jsou EAN 13, EAN 8, Code 39, Code 128. Poznámka: Lineární kódy byly použity v roce 1967 v USA pro sledování vlaku. V roce 1973 byl v USA a Kanadě zaveden 12-ti(6-ti)místný kód UPC (Universal Product Code), původně určený pro sledováni potravinářského zboží. V roce 1977 byla v Bruselu založena organizace EAN International, která upravuje a koordinuje používání kódu EAN (European Article Numbering) v evropských podmínkách. Nejrozšířenější jsou třináctimístný EAN 13 a osmimístný EAN 8. Byly odvozeny z kódů UPC a jsou s nimi kompatibilní. Původně byly určeny pro označování spotřebitelského zboži, v současnosti jsou používány i pro identifikaci distribučních i jiných logistických jednotek. Kód EAN 13 obsahuje informace: - prefix (země p6vodu zboží, 6R - 859), - kód výrobce, - kód výrobku a - kontrolní číslici Původně měl kód EAN 13 následující strukturu: x x x prefix / x x x x výrobce/ x x x x x výrobek / x kontrolní číslo V současné době se pro označení výrobce používá 4 až 6 míst. Kód EAN 8 obsahuje pouze prefix, číslo výrobku a kontrolní číslici. Ostatní informace je třeba zajišťovat pomocí dodatkových označeni.

5 V této souvislosti se rozlišují: doplňkové záznamy pro dodatkové informace pro jednotky v distribučních obalech s proměnlivým množstvím (např. hmotnost bochníka sýra) a - přídavné záznamy pro data časem se měnící jako např.: číslo partie (číslo výrobní linky, číslo směny), datum výroby či balení, doporučená lhůta spotřeby, označení varianty výrobku, informace pro vnitřní potřebu uživatele apod. V rámci systému EAN se používají kombinace s jinými druhy čárových kódů. Nejčastěji se používají: - EAN/ITF 14 pro označování distribučních jednotek a - EAN/UCC 128 pro označovaní distribučních a přepravních jednotek a doplňkových informací. Zapojit se do systému EAN má možnost každá právnická osoba, která podá přihlášku a uzavře smlouvu s národní organizaci EAN ČR a zaplatí příslušný vstupní a roční provozní poplatek. (V roce 1997 činil vstupní poplatek Kč a roční provozní poplatky byly odstupňovány v závislosti na ročním obratu firmy - třídy firem A až I v rozsahu obratu do jednoho milionu Kč až do obratu nad 5 miliard Kč a tomu odpovídající poplatky od 500 Kč do Kč). Podmínky používání čárových kódů upravují normy 6SN: - ČSN Všeobecná ustanovení, - ČSN Spotřebitelské obaly, - ČSN Obchodní a přepravní jednotky Dvoudimenzionální čárové kódy [7,34] Požadavky na vlastnosti kódů neustále rostou. Nedostatky lineárních čárových kódů jako: - relativně malý objem dat, který lze zachytit na jedné etiketě, - nedostatek možnosti snímáni všemi směry, - omezená možnost oprav chyb a omezení v rozměrech přináší v praxi řadu problémů.

6 Proto byly vyvinuty dvourozměrné (2D) kódy, které dnes i řada dopravních společností používá. Očekává se, že v dohledné době se stane jejich používání samozřejmostí i v jiných oblastech. vývoj nových ZD kódů je motivován snahou umístit na etiketě bezpečně stále více dat. Kódy ld se označují jako "licence plates", poněvadž data v nich zakódovaná jsou zpravidla klíčem nebo odkazem k externí databázi. Termín dvourozměrný se používá pro kterýkoli z nových kódů, které nespočívají na jediné řadě značek a mezer pro zakódování dat. Vyskytují se ve dvou typech: - zhuštěný lineární (stacked linear) a - maticový (matrix neboli block) Zhuštěné lineární kódy 2D zajišťují zvýšení kapacity zhuštěním obyčejných lineárních kódů. Mají zpravidla společné kódování startovacího a ukončovacího znaku. Čtou se pomocí dvoudmenzionálních CCD a laserových snímačů. Jako příklad je možné jmenovat Code 49, 16 K, Codablock, Supercode, PDF 417, Micro PDF. Příklady zhuštěného kódu 1. generace jsou kódy 49 nebo 16K. Nabízejí střední kapacitu a poměrně velkou hustotu záznamu. Z prostorového hlediska jsou však méně efektivní než některé novější kódy 2D. Rovněž nenabízejí možnost oprav chyb. Zhuštěnými kódy nové generace jsou PDF 417 A Supercode, které nabízejí velmi vysokou datovou kapacitu (přes Z 500 znaků), vysokou hustotu záznamu a robustní možnosti opravy chyb. Je možné kompletní a přesné dekódování etikety, poškozené až na 50%. Mohou být používány i k zakódování binárních dat, čímž je dána možnost zakódování fotografií, otisků prstů a jakýchkoli jiných datových struktur. Snímání informací musí být prováděno v jediné orientaci (zleva doprava, zprava doleva, shora dolů nebo zdola nahoru). To představuje určité omezení ideálního řešení pro aplikace tříděni, kde je zpravidla potřebné snímání ve všech směrech. Maticové kódy 2D (matrix neboli block) jsou tvořeny z polygonicky uspořádaných skupin datových buněk. Mají velkou datovou kapacitu, vysokou hustotu záznamu a proti lineárním nebo zhuštěným kódům je lze snímat všemi směry. Jsou rozpoznatelné podle symbolů vyhledávacích elementů, které jsou rozdílné podle typu kódu. Jako příklady je možné uvést Aztek, QR Code, Code Dne, Data Matrix, Vericode, MaxiCode aj. V těchto kódech je informace uschována ve dvou směrech, ale v matici nebo v

7 šachovnicovém vzoru. Hustota záznamu v kombinaci se snímáním všemi směry, činí tyto kódy ideálními pro označování malých dílců a možnosti rychlého třídění balíků. Nemohou být snímány běžnými lineárními scannery CCD nebo laserovými snímači. Vyžadují buď videozařízení nebo kamery. Využívání 2D kódů jako průmyslových standardů mohou ukázat následující údaje: Normotvorná organizace amerických výrobců aut; A/AG (Automotive lndustry Action Group) ve svých směrnicích doporučuje následovné používání kódů: Datamatrix - označováni malých dilů, MaxiCode - třidění a sledováni materiálu, PDF kontrola jakosti, - evidence výroby, - řízení montáže, - značení bezpečnosti materiálu. Americká normotvorná organizace ANSI (American National Standa rds Lnstitut e) vydala doporučení pro užívání: MaxiCode - pro aplikace třídění, PDF pro označováni nákladů a dopravních úkonů. Poznámka: Electronics Industry Association zvolila Datamatrix rovněž pro označovaní malých dílů. Americké ministerstvo obrany a americké letectvo používá kód PDF 417 pro průkazy totožnosti. Všeobecně lze očekávat, že v blízké budoucnosti budou kódy 2D používány pro nákladní listy, intermodální přepravy, tříděni nákladů a jejich sledování, jakož i pro použití v náročném prostředí. 1.2 Radiofrekvenční kódování Automatická identifikace se neomezuje jen na výrobní oblast. V současné době se stále více používá zejména v přepravě zboží a v dopravní technice. Běžné identifikační systémy jsou zde často nevhodné. Tyto systémy sestávají ze: - směrové antény, která pracuje v GHz, - zapisovače a čtecí jednotky - z nosičů dat, které se připevní na objekty, které se mají identifikovat.

8 Zpracování dat lze provádět: - centrálně i - decentrálně U centralizovaného zpracování mohou mít všechny nosiče dat uložen do paměti pouze neměnný kód. Všechny další informace spravuje nadřazený počítač. Decentralizované zpracování: Mají-li se však jednotlivé předměty sledovat na velké vzdálenosti, jako např. při dopravě zboží nebo v dopravní technice, byl by tento systém méně účelný. Bylo by asi sotva možné, aby počítač vedl všechny údaje jako je tomu uvnitř továrny. V tomto případě nosiče pracují jako elektronické průvodní štítky, které mají v paměti uloženy všechny informace týkající se daného objektu a musí být možné je i znovu aktualizovat. Jejich paměťová kapacita se pohybuje od 8 do 32 Kbytů, což odpovídá rozsahu asi 16 normalizovaných stran psaných na stroji (30 řádků po 60 úderech). Nosiče dat jsou uloženy v plastovém pouzdře a mají tvar krabičky zpravidla o rozměrech 90(240) x 60 x 18 mm. Upevňují se na objekt, který se má identifikovat (Obr. 1.2). Obr Identifikační štítky radiofrekvenčního kódování Štítek určený k umístění na dopravní prostředky Typickým příkladem jejich použití je sledování kontejnerů při dopravě zboží po silnici, železnici, vodě i ve vzduchu. V nosiči připevněném na kontejner jsou uloženy všechny údaje potřebné pro jeho identifikaci, tj. poznávací značka, údaje o nákladu, místo určení apod. Tyto údaje lze snímat, případně doplňovat na všech rozhodujících místech trasy. Je k tornu potřeba pouze anténa a snímací a zapisovací jednotka (liniový článek), které se mohou stabilně

9 umístit u vjezdu do spedičního podniku, terminálu kombinované dopravy, přístavu apod. Popis činnosti zařízení: Anténa vysílá vysokofrekvenční signál. Zasáhne-li signál elektronickou etiketu, je modulován datovým telegramem a odráží se zpět k anténě. Snímací a zapisovací jednotka dekóduje tuto informaci a předá ji organizačnímu počítači. Mají-li se do etikety zapsat další údaje, půjdou opačnou cestou. Počítač je předá snímací a zapisovací jednotce, která je upraví tak, aby se daly vyslat anténou. Ani pro čteni, ani pro další zápis se nemusí kontejnery zastavovat, protože jejich etikety lze identifikovat v plné jízdě (i na desítky metrů a rychlostech nad 100 km/h). Jediným předpokladem je, že nosič dat se musí pohybovat v poli antény alespoň po dobu jedné milisekundy. Protože etikety jako nosiče dat samostatně nevysílají údaje, nepotřebují samy vlastní vysílač. Energie potřebná k modulaci signálu, případně ke snímání z paměti, se odebírá z liniového článku. U pevně kódovaných nosičů se potřebná energie oddělí z vysokofrekvenčního signálu. Další využití: Systém je možné používat i pro jiné aplikace. Lze jím mimo jiné registrovat auta v souvislosti s placením silničních poplatků, využívat ho pro řízení parkovišť, provádět dozor nad přepravou nebezpečných a odpadních látek apod. Využití může být zajímavé i pro oblast průmyslu, především v těžkých podmínkách (nečistota, extrémní teploty, fyzické překážky mezi snímačem, vysílačem, nosičem apod.). Vysoké frekvence a rychlosti, používané při snímání a čtení zabezpečují, že systém je odolný proti rušení a sám nemůže být rovněž jeho zdrojem. Při používáni polarizovaného vlnění jsou v podstatě vyloučeny odrazy od cizích těles, např. od kovových předmětů uvnitř snímací oblasti. Anténa sejme jen záření modulované a odražené od nosičů dat. Systém je vhodný pro vytváření informačních a řídících systémů pracujících v reálném čase. V některých aplikacích jsou jinými technickými prostředky nenahraditelné. V současné době je asi jejich jedinou nevýhodou poněkud vyšší cena ve srovnání s dosud nejrozšířenějšími čárovými kódy. 1.3 Komunikační technologie Automatická identifikace musí být kombinována s vhodnou komunikační technologií. Vedle stále používaných klasických telefonů, dálnopisů a radiové komunikace se uplatňují stále více nové způsoby komunikace: - radiofrekvenční datová komunikace komunikace s řídícím počítačem v dialogovém režimu v rámci podniku (kontrola průběhu příjmových, skladových a kompletačních procesů), - mobilní telefony - proti radiové komunikaci výhod a snadného univerzálního spojení s účastníky telefonní sítě (i zákazníci, servisní střediska, policie apod.), - mobilní faxy - možnost vydáváni dokumentovaných informací pracovníkům v terénu (plánky měst a jiné informace a pokyny pro řidiče apod.),

10 - satelitní komunikace - původně v námořní a letecké dopravě, nyní i v dopravě silniční (Inmarsat-C a Euteltracs - zjišťování polohy a registrace trasy vozidel, komunikace s posádkou, oboustranný přenos faxových zpráv, mailbox, * GPS - Global Positioning System - především pro usnadnění orientace řidičů při projíždění velkými městy znázorňováním silničních (uličních plánů) na obrazovce palubního počítače vozidla, * Radio Data System/Traffic Message Channel (RDS/TMC) systém umoznuj1cl nabízet řidičům alternativní trasu při vzniku kritické situace na základě aktuální dopravní situace), - elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange - EDI) je mezipodniková výměna obchodních dat ve standardní formě zpracovatelné na počítači. Uplatnění UN/EDIFACT (projekt OSN pro EDI for Administration, Commerce and Transport, EDI pro administrativu, obchod a dopravu) znamená přechod od papírových nosičů informací (dokumentů) na elektronickou, bezdokumentovou formu. Tím se snižují náklady na výměnu dat až na jednu třicetinu a doba na předání jedné zprávy se zkracuje z několika dnů a na několik sekund. Snižuje se chybovost, nedochází ke zpožďování informací za hmotnými toky, vznikají personální úspory na administrativu, zlepšuji se služby zákazníkům. Zavedení EDI přináší značnou konkurenční výhodu a obráceně, podniky, které na EDI nepřistoupí, mohou být vystaveny riziku, že jejich partneři využívající EDI na ně přenesou jim vzniklé ztráty (až 50 dolarů za každou stránku dokumentu nepředaného prostřednictvím EDI).

11 Graf 1.3 Logistický informační systém podniku

12 Jak funguje GPS, princip navigace a jeho vysvětlení GPS (Global Positioning System) je projekt, který umožňuje komukoli na povrchu planety Země zjistit své zeměpisné souřadnice. Ke své funkci využívá několika specializovaných družic, které ze svých oběžných drah vysílají směrem k Zemi signály v podobě elektromagnetických vln. 0 GPS (Global Positioning System) Systém vznikal v sedmdesátých letech minulého století původně pro vojenské účely Ministerstva obrany Spojených států. Cílem byla možnost zjistit aktuální polohu na libovolném místě na zeměkouli pomocí přijímače. V devadesátých letech došlo k uvolnění systému i pro širokou veřejnost s tím, že signál byl jednak uměle zkreslován, takže odchylka byla kolem 20 až 30 metrů a jednak signál byl dostupný jen někde (selektivní dostupnost, selected availibility). Bylo to opatření hlavně kvůli zneužití teroristy. 1. května 2000 byly zrušeny i tato omezení a civilnímu sektoru se dostalo stejných možností jako vojenskému (selektivní dostupnost byla údajně opět zapnuta při válce v Iráku). Celý systém GPS je možné rozdělit na tři části: kosmickou, řídící (nebo též kontrolní) uživatelskou. Satelity (kosmická část) Kosmickou část tvoří 24 nestacionárních satelitů Navstar od firmy Rockwell International (z toho jsou tři záložní) umístěných 20 tisíc kilometrů nad zemským povrchem. Tyto satelity obíhají Zeměkouli za 11 hodin a 56 minut na šesti oběžných drahách skloněných o 60 stupňů. Z každého místa na zemi tak v ideálním případě vidíte 12 družic. Každá z těchto družic obsahuje přijímač, vysílač, cesiové atomové hodiny s přesností miliardtin sekundy a mnoho dalších zařízení, které již pro vlastní určování polohy nejsou potřebné (např. detekce výbuchů jaderných zbraní). Přijímač slouží k předávání dat z řídícího střediska na Zemi do vnitřního počítače družice. Na základě těchto dat pak koriguje např. svou dráhu. Vysílač je určen jednak k zasílání dat zpět do řídících center, ale hlavně k vysílání dat uživatelům. Monitorování družic (řídící část)

13 Řídící systém má za úkol monitorovat běh družic a v případě problémů tyto řešit. Řídící systémy jsou v devíti pozemních stanicích umístěných podél rovníku. Hlavní řídicí stanice je v Colorado Springs, dále je pět monitorovacích stanic a tři pozemní řídící stanice. Vaše navigace v kapse (uživatelská část) Poslední částí je uživatelská, tedy ta, kterou si může každý koupit a používat. Jde jednak o klasické přijímače (dnes už vždy alespoň s primitivním displejem) a jednak přijímače zabudované do dalších zařízení (PDA, telefony a další). Většina přijímačů je pasivní (tedy pouze přijímají, nikoliv vysílají) jednak proto, že není potřeba vysílat, a jednak kvůli bezpečnosti v armádě když voják nemá vysílač, ale pouze přijímač, nelze jej pomocí signálu GPS vystopovat. Princip navigačního systému - jednoduché vysvětlení A jak to celé funguje dohromady? Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas z atomových hodin a dále přibližné polohy ostatních družic. Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na oblohu, pak pro výpočet polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a okamžikem přijmutí dat. Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit zeměpisnou šířku a délku (tvz. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je pak potřeba signál ze satelitů čtyř (tvz. 3D poloha). Díky ostatním satelitům se výpočet více zpřesňuje. K uvedenému výpočtu je nutné, aby i v přijímači byl přesný čas, kterého se dociluje jednodušším zařízením než jsou atomové hodiny (jednak jsou drahé a jednak rozměrné) a při načítání informací o družicích se aktuální čas upraví. Pokud by byl čas rozdílný byť jen o jednu tisícinu vteřiny, chyba v určení polohy by byla řádově stovky kilometrů. Většina uživatelů GSP přijímačů si jistě všimla, že od zapnutí přístroje k získání prvních údajů může uběhnout několik desítek vteřin až několik minut. Je to z toho důvodu, že na začátku (případně na základě dalších faktorů jako je např. zeměpisná či časová vzdálenost aktuální pozice od naposledy zaznamenané) je nutné načíst informace o jednotlivých družicích a další data (tvz. almanach). Tomuto procesu se říká inicializace. Almanach o velikosti bitů se odesílá rychlostí 50 bps, takže pokud bychom jej chtěli do přijímače načíst celý, potřebovali bychom 12,5 minuty. Naštěstí je z almanachu potřeba jen část, takže se nečte celý. Rozhodně rychlost načtení je ještě ovlivněna prostředím, kde se přijímá. V úzkých uličkách s vysokými budovami je to horší než na vrcholu holého kopce. Z tohoto důvodu doporučuji v případě, že plánujete pohyb v místech se zhoršeným signálem, načtěte almanach (zapněte přijímač) v místě, kde je výhled na oblohu dostatečný. Kromě almanachu si musí přístroj načíst ještě informace o sobě, tzv. efemeridy, ale to je vzhledem k almanachu již zanedbatelný časový okamžik. GPS přijímač komunikuje s počítačem (či jiným zařízením) nejčastěji pomocí protokolu NMEA (National Marine Electronics Association). V tomto protokolu se kromě jiného předávají informace o čase, poloze, polohách družic, rychlosti, azimutu, počtu aktivních satelitů a další. Tento formát je textový a některé aplikace jej umí ukládat na disk k dalšímu zpracování (např. pro knihy

14 jízd, generování výškových a rychlostních profilů a další). Co můžete vidět např. na turistické GPSce nebo PDA? Většina GPS přijímačů dokáže zobrazit data přijímaná z přijímače v grafické podobě. První panel zobrazuje dostupnost satelitů a sílu signálu z každého z nich. Dále zobrazuje aktuální pozici a počet používaných a viditelných satelitů. Tyto informace ještě nestačí k tomu, abychom dokázali něco říct o kvalitě signálu. K tomu je ještě nutné znát polohy satelitů vůči sobě i vůči přijímači. K tomu slouží další záložka, která zobrazuje polohy satelitů na obloze:

15 Nejlepší je mít aktivní satelity co nejvíce nad sebou (blízko středu) s tím, že 4 z nich jsou každý v jiném kvadrantu (nebo jinak: je vhodné, aby satelity byly rovnoměrně rozmístěné po obloze). Pokud je satelit na okraji, je tedy na horizontu a zde při posílání signálu dochází k lomu a tedy zkreslení signálu. Vyšší odchylku v určení polohy také dostaneme, jsou-li satelity v jedné linii (typicky v úzkých uličkách s vysokými stavbami). Další panel je již čistě uživatelský: Zobrazuje totiž aktuální rychlost, nadmořskou výšku, azimut (směr, ve kterém se přijímač pohybuje) a rychlost, s jakou se mění aktuální nadmořská výška. Poslední panel je pak pro uživatele nadané statistickým vnímáním:

16 Přesnost a použitelnost v reálném provozu V běžném provozu s dobrým signálem je rozdíl oproti skutečnosti dva až tři metry co se zeměpisné délky a šířky týče a deset až dvacet metrů, pokud jde o nadmořskou výšku (přesnou nadmořskou výšku lze zjistit ve s barometrem přesné přístroje však stojí řádově desítky tisíc korun). Jak bylo uvedeno, přijímač musí mít na družice přímý výhled, jinak od nich žádná data nezíská. Z tohoto důvodu jakýkoliv předmět ve výhledu degraduje kvalitu získané pozice. Ve či v lese je obecně přesnost horší než v otevřené krajině. Pokud jste uvnitř, musíte být s přijímačem u okna. Stejně tak v autě, vlaku či autobuse. Pokud například v autobuse sedíte v uličce, máte téměř určitě smůlu (okolo vás je kovový plášť autobusu, který "stíní" signál). V metru, v jeskyních či v přepravním prostoru dodávky nechytnete nic. Signálu také může bránit vaše vlastní tělo. Naopak hustý déšť, sněžení či vítr na kvalitu signálu vliv nemají. Na intenzitě signálu se také velmi málo podepisuje tenká, takže zapnutý GPS přijímač můžete mít např. v boční kapse batohu. Použití GPS Vynecháme-li vojenské potřeby, kvůli kterým GPS vlastně vznikl, pak v civilním sektoru nacházíme dvě hlavní uplatnění: navigace a sledování. V případě navigace si lze ušetřit mnoho nervů, pokud tedy máte kvalitní mapové podklady a dobrý navigační software samotná pozice nestačí. Sledování je druhým nejčastějším využitím. GPS ve spolupráci s mobilem se používá jednak v zabezpečovacích systémech aut (některé pojišťovny dokonce na takto zabezpečené auto dávají slevu) a jednak pro spediční společnosti pro sběr dat a sledování pohybu jejich vlastních vozidel. Data se pak mohou použít např. v knize jízd. Budoucnost je Galileo a AGPS Protože Evropa nechtěla zůstat pozadu, přišla s vlastním řešením pojmenovaným Galileo. Systém Galileo, který má být plně funkční v roce 2008 a spravovaný na rozdíl od GPS civilním sektorem, bude mít 30 satelitů (z toho 3 záložní), 2 řídící stanice a dalších 15 pozemních stanic. Měl by umožnit běžným aplikacím určení polohy s přesností cca 1 m. Celkové investiční náklady by měly být 3,2 mld Euro, roční provozní náklady od r se odhadují na 220 miliónů Euro. Navigaci v brzké době nalezneme také v mobilních telefonech pod označením AGPS (Assisted GPS), který se od klasické GPS bude lišit v několika drobnostech. AGPS přijímač

17 bude vlastně mobilní telefon s integrovanou GPS anténou. GPS přijímač ovšem nebude načítat almanach z družice, ale poskytne mu je telefon zkrz GSM síť. Kromě něj navíc telefon předá GPS přijímači přepočítaná data pro kolerátory (slouží k zjištění doby letu signálu z GPS do telefonu). Na základě polohy vysílačů GSM signálu se zjistí přibližná zeměpisná poloha telefonu a podle toho se mu zašlou informace o GPS družících a další data. Díky nim pak není potřeba získávat signál minimálně ze čtyř družic, ale jen ze tří zbytek dodá mobilní operátor. V současné době se AGPS technologií u nás zabývá např. T-Mobile, na trhu by se brzy měli objevit první telefony podporující AGPS.

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací

Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací Informační technologie v logistice Získávání a přenos informací Matěj Hüttl Petr Hlava Střední odborná škola logistická Dalovice Obsah Úvod 2 Přenos informací v logistice 3 Přenos po vodičích 3 Rádiový

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Komponenty systému RFID

Komponenty systému RFID Systém RFID Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je nejrychlejší, nejsnadnější a nejefektivnější způsob pro vyhledávání, identifikaci a správu knihovních položek. Budete překvapeni, co může

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved.

Průmyslová Identifikace. SIMATIC Ident. Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. Průmyslová Identifikace SIMATIC Ident Unrestricted / Siemens AG 2015. All Rights Reserved. siemens.com/ident Technologie RFID a 1D/2D- jsou jedni z klíčových z hlediska požadavku na zvýšení produktivity

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace Zpracoval Útvar Datum vytvoření Ing. Petr Bílek Výpočetní a informační centrum ČVUT 18.5.2013 Datum aktualizace Počet stran 10 Počet příloh

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

GS1 System. Základní informace

GS1 System. Základní informace Základní informace GS1 System Systém GS1 je jedinou celosvětově rozšířenou sadou standardů pro identifikaci a komunikaci, která je široce uplatňována primárně v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Představuje

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy Lineární čárové kódy GS1 BarCodes Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí Vypracovali: Spolupracovali: Předmět: Jaroslav Jureček, Petr Putík Jan Hlídek, Tomáš

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o.

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. 49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. STONERIDGE TACHOGRAFY - VÝVOJ 1 generace od 1.5.2006 Software 1.08

Více

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Družice (satelit), GEO (geostacionární)

Více

Charakteristika a členění výrobků

Charakteristika a členění výrobků VY_32_INOVACE_MAR_93 Charakteristika a členění výrobků Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury,

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, říká Daniel Lopour, který se v agentuře GSA (Evropská agentura pro globální navigační družicové systémy) stará o rozvoj využívání systému Galileo v dopravě

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Přístupový systém: Přístupové systémy 8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Systém řízení přístupu umožní osobě na základě prokázání oprávněnosti vstup nebo vjezd do objektu, případně do střežené části objektu. V literatuře

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Ochrana proti odposlechu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Ochrana proti odposlechu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více