Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související"

Transkript

1 Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. A) SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP): Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Pořízení služeb (podmiňujících rozvoj podniku, např. pořízení podnikatelských plánů, certifikátů jakosti, riziková analýza apod.) Podopatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Nákup a výsadba doprovodné zeleně Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech parku) Nákup dopravního prostředku pro veřejnou dopravu (včetně specifického vozového Nákup specifického vozového parku Nákup technologie pro integrovaný systém veřejné dopravy Odbavovací a informační systém pro cestující Informatika pro neslyšící a nevidomé cestující na zastávkách i ve vozidlech Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Stavební obnova místnosti pro využití jako ICT centra s veřejnosti přístupným Internetem (maximálně 15% celkových uznatelných nákladů projektu) Vybavení a zařízení veřejného informačního centra s veřejnosti přístupovým Internetem 1

2 Zavedení veřejně přístupného Internetu Nákup počítačů, terminálů Nákup software potřebného nebo vhodného pro provoz ICT centra (specializovaný software) Nákup základního příslušenství k PC Nákup vybraného příslušenství k PC (PC literatura) Vybudování regionálních komunikačních sítí Vybudování lokálních komunikačních sítí s veřejnosti přístupným Internetem Nákup technologií nutných pro provoz lokálních komunikačních sítí Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Nákup technologie, počítačů, software, rozvody počítačové sítě Nákup dopravního prostředku nezbytného pro udržení provozu a další rozvoj sociálních a vzdělávacích služeb a služeb v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Vypracování studií, průzkumů, analýz, publikací Informační, propagační kampaň Pořádání přednášek, seminářů, workshopů Poradenská činnost Kurzy (vzdělávací, zájmové, rehabilitační), stáže Pracovní terapie Příprava a výcvik asistenčních zvířat (psi, koně) Pořízení rehabilitačních pomůcek spojených bezprostředně s realizací projektu Učební pomůcky a studijní materiály Pořízení didaktické techniky Pořízení výstavní techniky (např. vitríny, osvětlení, výstavní panely) 2

3 Pořádání výstav, kulturních a společenských akcí Tlumočení, překlady Sociální služby pro cílové skupiny Pořízení materiálů, surovin a drobných pracovních nástrojů Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky Osobní náklady Cestovné a stravné Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Pořádání přednášek, školení, seminářů, workshopů Kurzy, stáže Poradenská činnost Pořízení učebních pomůcek a studijních materiálů Pořízení didaktické techniky Vypracování analýz a studií Pořízení brožur, publikací Informační a propagační kampaně Tlumočení a překlady Pronájem prostor, budov, dopravních prostředků, zařízení a techniky Osobní náklady Cestovné a stravné Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu 3

4 Podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Typy záměrů v rámci obou podopatření: Pořízení propagačních materiálů, propagační a informační kampaň Organizace seminářů, veletrhů, sympozií, konferencí v oblasti cestovního ruchu Účast na veletrzích cestovního ruchu (pronájem, postavení a provozování výstavního stánku) Nákup poradenských služeb, podmiňujících rozvoj organizace (např. pořízení podnikatelského plánu, studie proveditelnosti, pořízení certifikátů jakosti apod.) Aplikace národních standardů kvality služeb cestovního ruchu (včetně certifikace a systému kontroly) Pořízení marketingových studií v oblastech cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření Podopatření Podpora nadregionální infrastruktury ČR Podpora regionální a místní infrastruktury ČR Typy záměrů v rámci obou podopatření: Vybavení či rozvoj turistických informačních systémů (vybavení informačního centra, nákup počítačů, terminálů a vybraného software, základní příslušenství k PC Priorita 5. Technická pomoc Celá priorita. B) JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2 PRAHA: Opatření 1.1. Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Typy záměrů : 4

5 Nákup nových a modernizace stávajících informačních systémů v hromadných dopravních prostředcích a na zastávkách a v terminálech PID Informační systémy pro nevidomé a neslyšící na zastávkách a v dopravních prostředcích PID Budování, rekonstrukce a modernizace bezbariérových přístupů na zastávkách a terminálech PID Nákup nového a modernizace stávajícího technického zařízení hromadných garáží a parkovacích ploch Nákup nových hromadných dopravních prostředků Opatření 1.2 Regenerace poškozených a špatně využívaných ploch Úprava ploch veřejné zeleně, výsadba (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch Nákup a zabudování protipovodňových mobilních bariér Vybudování bezbariérového přístupu v rekonstruovaných budovách Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Výstavba a obnova veřejného osvětlení Sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť (s pískovišti, průlezkami, odpočinkovými plochami a lavičkami) Instalace kamerového systému Technologie pro zvýšení bezpečnosti ve městě Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Výstavba, rekonstrukce přístupových a obslužných chodníků a pěších cest 5

6 Nákup, rekonstrukce technického zařízení budov Nákup, rekonstrukce vnitřního vybavení budov (nábytek, sanitární technika, ) Nákup a výsadba zeleně Nákup HW a SW, know-how Zpracování plánů, studií rozvoje vědy a výzkumu Školící činnost zaměstnanců a skupin obyvatel v oblasti partnerství Vytváření nových komunikačních (informačních) sítí Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí Nákup informačního systému, informačních technologií a připojení k Internetu Pořízení nehmotného majetku bezprostředně související s realizací projektu (know-how, patenty) Marketing a propagace (marketingové průzkumy a informace, propagační materiály a služby) Nákup služeb spojených s rozvojem podniku (podnikatelské plány, technologické průzkumy, inovační studie,certifikáty jakosti, rizikové studie) Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti Stavební obnova budovy pro využití jako informačního a komunikačního centra Nákup základního vybavení a zařízení veřejného informačního centra s veřejně přístupným Internetem Nákup informační technologie, HW a SW Vybudování místních komunikačních sítí Zapojování do elektronického obchodu Služby podnikatelských inovačních center (BIC) Služby poradenských a konzultačních center pro podnikatele Priorita 3. Technická pomoc 6

7 Celá priorita. 7

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K 11. 2. 2015 Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura

Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více