INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín"

Transkript

1 INFORMÁTOR č e r v e n KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, Nový Jičín tel.: , fax:

2 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení... 3 II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb III. KVIC v červnu 2011 organizuje... 5 IV. KVIC připravuje... 6 V. Metodická pomoc v oblasti ICT počítač na vaší straně; EU peníze školám VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců... 9 Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské Projekt škola pro život Projekt Efektivní management škol; Metodické poradny Projekt Dialog bez bariér Projekt Perspektiva Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou Informace KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN KVIC organizuje... Kurzy 6-7/ KVIC připravuje... Kurzy 9/ KVIC sděluje Pracovní místo nabízí/hledá Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na září Aktuálně ze škol Výsledky dopravní soutěže žáků Pozvánka na Den otevřených dveří Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. strana - 2 -

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Vyplňování vysvědčení žáka s IVP. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dotazy: 1. Jak budeme uvádět na vysvědčení, podle jakého vzdělávacího programu se uskutečňovalo vzdělávání v případě žáka vzdělávaného podle individuálního vzdělávacího plánu? 2. Jak se hodnotí a uvádí na vysvědčení reedukační péče? 3. Jak se postupuje v případě, kdy už žák dostal na konci školního roku vysvědčení a rodiče zpochybnili známku? Odpovědi: Zdroj: - MŠMT Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2009/2010 ad 1) Individuální vzdělávací plán na vysvědčení Za název školního vzdělávacího programu se uvede pomlčka a slova - individuální vzdělávací plán. ad 2) Reedukační péče na vysvědčení Předměty speciálně pedagogické péče (např. reedukační péče, individuální logopedická péče) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nehodnotí, ani se neuvádějí na vysvědčení. Tyto předměty jsou zahrnuty do příslušného vzdělávacího programu. ad 3) Pochybnosti o správnosti hodnocení po vydání vysvědčení Rozhodne-li komise pro komisionální přezkoušení žáka při pochybnostech zákonného zástupce žáka o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech ( 52 odst. 4 školského zákona a 22 vyhlášky o základním vzdělávání) o změně hodnocení, vydá se žákovi nové vysvědčení. Jako datum vydání vysvědčení se uvede datum, kdy je nové vysvědčení za dané pololetí opatřeno posledním podpisem, zpravidla podpisem ředitele/ředitelky školy. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Zahájení kvalifikačního studia - červen 2011 Název studia Katalogové číslo Termíny zahájení Místo konání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga OP Opava strana - 3 -

4 POSLEDNÍ VÝZVA Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9, písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - POSLEDNÍ VÝZVA Studium určeno: Učitelům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence ve škole. Cíle studia: Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Časový plán studia: 252 hodin včetně stáže v rozsahu 18 h na odborném pracovišti PL Opava, která poskytuje poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Kritéria výběru účastníků: absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů absolventi magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. druh aprobace není rozhodující Ukončení studia: Absolvent získá osvědčení po obhajobě závěrečné práce a ústní zkoušce před závěrečnou komisí. Číslo akce: Rozsah 15 modulů: jednodenní až dvoudenní semináře Termín zahájení: modul I vyučovacích hodin modul II vyučovacích hodin modul III vyučovacích hodin Termín ukončení: rok 2013 Lektorský tým: zkušení lektoři Skálův institut pod vedením PhDr. M. Frouzové Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Husova 17 Účastnický poplatek: Kč (pro účastníky z MSK) Účastnický poplatek lze rozdělit na splátky dle časového rozlišení výuky v roce Rok 2011: 1. splátka Kč Termín přihlášek: do přihlášku naleznete na (titulní strana) Garant kurzu: PhDr. Eva Cveková Telefon: , Reference současných frekventantů studia jsou skvělé, chválí studium, že je pojato hlavně prakticky, pro svou práci získali mnoho námětů, řešení konkrétních situací, návrhy různých technik a hlavně se naučili rozumět sami sobě, pochopili své přednosti i slabé stránky a lépe je dokážou rozpoznat i ve svém okolí. Reference Vám přímo poskytnou i účastníci studia: Jméno účastníka Škola, školské zařízení Gryčová Ivona, Mgr. Základní škola Český Těšín, Pod Zvonek 1835 Hadamčíková Marcela, Mgr. Střední průmyslová škola stavební Opava, Mírová 3 Halfarová Eva, Mgr. ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova 4 Pawerová Táňa, PaedDr. ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20 Resutíková Ludmila, Mgr. DD se školou a základní škola Ostrava Kunčice, Jeseninova 4 Rýcová Kristýna, Mgr. ZŠ a MŠ Veřovice Schreierová Renata, Mgr. ZŠ a MŠ Neplachovice, Školní 199 Sitmalidisová Pavla, Mgr. Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 Stošenovská Miroslava, Mgr. Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 Suchánek Petr, Mgr. Základní škola Háj ve Slezsku, Školní 90 Vodák Alois, Bc. DD se školou, ZŠ a ŠJ, Horní Těrlicko 561 Přihlášky: zašlete nejpozději do em na adresu: strana - 4 -

5 III. KVIC v červnu 2011 organizuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín: 4. modul vždy 8:30 18:00 h 5. modul Místo: KVIC OP Ostrava Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost I Číslo akce: Termín: od 14:00 17:15h Určeno: učitelům I. st., popř. českého jazyka 2. st. ZŠ, kteří neabsolvovali dílnu čtení s tímto lektorem Obsah: Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům, aby se stali skutečnými čtenáři. V rámci této dílny poskytneme rady, jak zavést dílnu čtení do výuky českého jazyka na 2. st. ZŠ a nabídneme tak možný způsob, jak rozvíjet čtenářské dovednosti, jak rozečíst děti, které se dosud četbě vyhýbaly, a vytvořit ve třídě čtenářské společenství. 510 Kč Lektor: Mgr. Miloš Šlapal Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: do em na adresu Syndrom vyhoření u učitele Číslo akce: Termín: od 8:00 h Určeno: učitelům všech typů škol a dalším zájemcům Obsah: Detailní seznámení se s tím, co je syndrom vyhoření, co k němu vede a jaké jsou dopady vyhoření v osobní i profesní rovině. Naučit se u sebe i ostatních včas a spolehlivě rozpoznat a diagnostikovat vnější i vnitřní příznaky skrytě se rozvíjejícího syndromu (formou pozorování, za použití testů aj.). Naučit se diagnostikovat zátěžové a specifické příčiny vyhoření u učitelů. Blíže se podívat na osobnostní profil těch, kteří mohou být při nerespektování určitých zákonitostí vyhořením nejvíce ohroženi (lidé cílevědomí, výkonní a zodpovědní, aj.). Základy možné prevence a intervence co může učitel sám dělat, aby nevyhořel, kde může hledat odbornou pomoc. Rozsah: 8 h Kč Lektor: PhDr. Rostislav Vraník Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na Etickou výchovou proti sociálně nežádoucímu chování Číslo akce: Termín: :30-13:30 h Určeno: učitelům I. a II. st. ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář je zaměřen na seznámení s některými typy sociálně nežádoucího chování (různé druhy šikany včetně šikany s využíváním moderních technologií, stalking, domácí násilí páchané na dětech atd.). Seminář je koncipován nejen teoreticky (osvojení si nových poznatků z oblasti sociálně nežádoucího chování), ale především prakticky (prožitkové metody, práce se skupinou, praktický nácvik) s využitím ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozsah: 6 h 930 Kč Lektor: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na strana - 5 -

6 IV. KVIC připravuje Evropská integrace v praxi - Brusel, Štrasburk, Lucemburk Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a učitelům společenskovědních předmětů základních a středních škol Termín: Místo: Brusel, Štrasburk, Lucemburk Obsah: Exkurze je spojená se semináři, besedami a komentovanými návštěvami vybraných evropských institucí (Rada Evropy, Evropský parlament, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor). 1. den NE Přesun přes SRN do Štrasburku. Podle zájmu a časových možností večerní prohlídka metropole Alsaska. 2. den PO Program a přednáška v Radě Evropy, prohlídka areálu Evropského parlamentu. V 13:00 h odjezd do Lucemburska. Zde komentovaná prohlídka sídel dalších evropských institucí na Kirchbergu. Přejezd do Bruselu den Odborné přednášky pracovníků jednotlivých institucí se zaměřením na školství, objasnění funkcí a významu jednotlivých orgánů EU podle rozpisu. 4. den ST Večer odjezd z Bruselu, noční přesun přes SRN a Polsko do ČR. 5. den ČT Návrat do ČR (Ostrava) v odpoledních hodinách. Exkurze je dotována Oddělením návštěv EU parlamentu, podmínkou je, že účastníci exkurze budou po absolvování exkurze informovat na svých školách (např. besedou, přednáškou, projektovým dnem, informačním panelem) o návštěvách ve vybraných evropských institucích a šířit dál znalosti a vědomosti o EU. Toto účastníci zdokumentují a zašlou zpět organizátorům, kteří zajistí předání do Evropského parlamentu. Lektoři: Mgr. Petr Hambálek Kč z toho: Kč (doplatek cestovních a organizačních nákladů) bude uhrazeno na základě faktury vystavené cestovní kanceláří 260 Kč - vstupní seminář Evropské instituce v Bruselu a ve Štrasburku, č. akce (4 h), který je součástí exkurze a uskuteční se v září 2011, lze hradit z prostředků DVPP, akreditace MŠMT 600 Kč - cena exkurze (20 h), č. akce , lze hradit z prostředků DVPP, exkurze má akreditaci MŠMT Přihlášky a informace: Mgr. Hana Petrová, , KVIC Nový Jičín odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Tvořivé metody výuky matematiky (volné pokračování) Číslo akce: Určeno: učitelům 1. a 2. st. ZŠ Termín: :00 11:30 h Obsah: Zkušenost ukazuje, že existuje tvořivá cesta k výuce matematiky, která zaujme větší množství žáků. V rámci semináře ji učitelům nabídneme. Místo: KVIC OP Opava, Husova 17 Lektoři: Ing. Mgr. Paul Stang 800 Kč lze hradit z prostředků EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu strana - 6 -

7 V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální krajské akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Dopoledne s Apple - seminář o využití ipadu ve školách proběhne dne od 09:00 h na VSB-TU Ostrava, Ostrava Poruba, posluchárna NA3. Akce je určena pouze pro zaregistrované účastníky z MSK, pro které je zdarma. Na semináři se dozvíte např. o ipad ve výuce na ZŠ a SŠ s praktickými ukázkami, jak fungují ipad a Mac ve školní síti s Windows serverem. O akci je velký zájem, neváhejte proto se svou registrací na: Školení pro správce školní sítě kurz Windows 2008 server proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Pro účastníky z MSK je akce zdarma. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi serverového operačního systému (Windows Server 2008). Po úvodním seznámení s novinkami se budou prakticky věnovat tématům jako je možnosti správy Windows Serveru (konzole Správce serveru, příkazová řádka, WinRM, Powershell), zálohování a obnova (stínové kopie, nástroj pro opravu a diagnostiku, nové centrum pro zálohování, celková záloha serveru), skupinové politiky ve Windows Serveru 2008 a Windows Vista, použití předvoleb zásad skupiny, monitorováni spolehlivosti a výkonu, nasazení Windows Vista resp. 7 - proces pro automatizované instalace ze síťového serveru. Registrace na akci je na EU peníze školám Výuka s interaktivní tabulí I. Termín konání: pondělí nebo středa (od 14:30 h, 4 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: Mendelova střední škola, Nový Jičín Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz rozšiřuje dovednosti učitelů o práci s interaktivní tabulí a interaktivními nástroji. Kurzy doplní dovednosti učitelů o zvládnutí metodiky interaktivní výuky s použitím různých interaktivních prvků, dá prostor předat si praktické nápady, rady a sdílet interaktivní výukové materiály. Učitel si vytvoří představu, jak lze zapojit žáky do tvorby interaktivních výukových materiálů a zvýšit tak jejich aktivní zapojení do vyučovací jednotky. Jako konkrétní výstup si odnáší hotový digitální učební materiál. Práce je průběžně konzultována s lektorem, který upozorní na případné chyby a doporučí optimální řešení. Finální materiál odpovídá požadavkům na DUM a je v souladu s autorským zákonem. Na září připravujeme Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT Termíny konání: Místo konání: Účastnický poplatek: dle poptávky (od 14:00 h nebo 15:00 h, 4 h prezenčně a 4 h e-learning) učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. strana - 7 -

8 Úvod do problematiky tvorby digitálních učebních materiálů Termíny konání: dle poptávky (od 14:00 h nebo 15:00 h, 12 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Seminář je určen všem zájemcům, kteří začínají tvořit vlastní digitální učební materiály (dále jen DUM), popř. budou využívat při výuce díla jiných autorů. V rámci semináře se účastníci seznámí se základními pravidly tvorby a využití DUM z hlediska typografie, grafiky, autorského zákona a vlastní prezentace ve vyučovacích hodinách. Je koncipován tak, že obsahuje teoretickou a praktickou část, která je pak rozšířena o e-learning. V rámci e-learningu účastníci kurzu zpracují prezentaci s využitím základních pravidel, se kterými se v průběhu kurzu seznámili. Téma DUM je volitelné a to v závislosti na aprobaci účastníka. Práce je průběžně konzultována s lektorem, který upozorní na případné chyby a doporučí optimální řešení. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h, 8 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody inevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 Profesionální prezentace Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) Kč Kč Kč Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , strana - 8 -

9 VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC Nový Jičín., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Doba trvání projektu je od do Informace o vzdělávacích aktivitách najdete na do Porada členů vývojového týmu Termín: se zahájením ve 14:00 hodin Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Vzdělávací program I mlčení je lež vychází z konkrétních požadavků pedagogů. Setkání bude zaměřeno na témata využitelná pro výuku moderních dějin Československa. Budou prezentovány materiály, dokumenty, filmy a praktické náměty na jejich využití ve výuce. Na semináři pedagogové získají tištěné matriály, typy pro práci s pamětníky pro zavádění orální historie do výuky a DVD s vybranými dokumentárními filmy České televize. středa :30-19:30 h rozsah 6 hod. ZŠ Komenského 66, Nový Jičín Sovadina Jiří, PhDr. Šimíček Petr, Mgr. Tváří v tvář historii (TTH) Vzdělávací program Tváří v tvář historii je postaven na dlouholeté zahraniční tradici. Vychází z mezinárodního programu Facing History and Ourselves, který vznikl před více než 30 lety v USA. Program nabízí zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin, která: umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti připomíná hodnotu lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí nabízí cestu angažovaného života v současné společnosti Celým programem se prolínají historické případové studie (především z období holocaustu a totality), které jsou moderními výukovými metodami vykládány způsobem odlišným od klasických škol. Důraz je kladen na individuální odpovědnost každého z nás a na závažnost voleb a rozhodnutí, která činíme. Metoda TTH představí učitelům cestu, která vtáhne každého žáka do událostí velké historie". Svým obsahem a orientací na rozvoj klíčových kompetencí program TTH pomůže pedagogům ke zkvalitnění stávajících školních vzdělávacích programů. strana - 9 -

10 Nabízíme dva identické kurzy pro dvě různé skupiny. Vzhledem k možným problémům s uvolněním z výuky na čtyři po sobě následující dny jsme zvolili termíny v období letních prázdnin. pondělí až čtvrtek :00-18:00 h I. skupina Novinka Rozsah 40 hodin VOLNÁ MÍSTA Tváří v tvář historii KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Albrecht Petr, Mgr. Anýž Roman, Mgr. Sokol Peter, Mgr. pondělí až čtvrtek :00-18:00 h II. skupina Rozsah 40 hodin VOLNÁ MÍSTA Tváří v tvář historii Letní škola RS, hotel Ráztoka v Trojanovicích Albrecht Petr, Mgr. Anýž Roman, Mgr. Sokol Peter, Mgr. Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů Opakování úspěšného semináře s Viliamem Kratochvílem. Pátrači na stopě, série pracovních dílen odpoví na otázky jak modelovat, konstruovat analytické výzkumné a interpretační postupy žáků ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Modely analýzy školního historického písemného pramene. Multiperspektivní konstrukce školních písemných pramenů. Školní historický vizuální pramen: dovednost verbalizovat neverbální pramen. Historická karikatura jako školní historický pramen. Historická fotografie jako školní historický pramen. Hmotný historický pramen jako nositel významu a pomocník k získání znalostí. Školní historický písemný pramen jako prostředek rozlišení faktu a fikce v simulativních činnostech žáků. pátek (9:00-19:00 h) sobota (8:30-14:30 h) Novinka rozsah 16 hod. Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Exkurze Po stopách nesvobody Památník Vojna Leštice Jedná o poslední lokalitu, kde se zachovaly některé autentické vězeňské objekty z doby komunistické perzekuce. Prohlídka celého areálu a expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj, spojená s přednáškou. Památník Terezín Celodenní návštěva terezínského památníku spojená s prohlídkami, přednáškami a workshopy pro pedagogické pracovníky ( Od čísla ke jménu, Hledání stop, Umělecká činnost v represivních zařízeních ) V rámci semináře o výuce Holocaustu se účastníci seznamují s topografií bývalé terezínského ghetta, navštíví bývalou policejní věznici gestapa v Malé pevnosti, pobesedují s pamětníkem. Židovské muzeum Vybrané aspekty výuky o holocaustu. Cílem přednášky je podat základní informaci o fenoménu holokaustu, seznámit se základními materiály, které mohou učitelé používat ve výuce, zmínit stav učebnic k tomuto tématu, upozornit na nová, aktuální nebezpečí související s rasovou, etnickou a národní nesnášenlivostí a prezentovat programy, které se antisemitismu a holokaustu věnují. Ústav pro studium totalitních režimů Návštěva instituce, seznámení se s její činností obsahovou i vzdělávací a dalšími možnostmi získání dobových materiálů využitelných ve výuce. Součástí bude přednáška. Dějiny a současnost filmové propagandy, téma použitelné do průřezového tématu mediální výchova a metodické semináře Jak učit o době komunismu a Rok 1989 ve Střední Evropě. strana

11 Budou zorganizovány dvě stejné exkurze: Informátor KVIC Nový Jičín červen dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Projekt Informatorium školy mateřské Určeno: Obsah: Rozsah: Lektoři: Počet účastníků: Pedagogická diagnostika pro MŠ pedagogům MŠ zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Pedagogická diagnostika dítěte učitelem mateřské školy jako prevence výukových a výchovných obtíží. 8 h/kurz PaedDr. Yveta Heyrovská 20/kurz Přehled termínů kurzů Pedagogická diagnostika: Číslo vzděl. programu Termín: skupina (JMK) skupina (JMK) Naplněno: (max. 24) Místo konání: SSŠ a Zař. pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 SSŠ a Zař. pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 Koordinátor v kraji: PaedDr. Hana Krojzlová PaedDr. Hana Krojzlová Určeno: Obsah: Rozsah: Lektoři: Místo konání: Doprava: Využití typologie MBTI v MŠ pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Seminář je určen učitelkám MŠ, které se snaží porozumět samy sobě, svým kolegyním a především dětem v MŠ z hlediska vrozených dispozic, které výrazně ovlivňují chování, komunikaci a způsoby učení. 25 h/kurz Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang rekreační zařízení. Z projektu hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. individuální Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení 3. den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) skupina 24 Místo konání: Rekreační zařízení v MSK (bude upřesněno v pozvánce) strana

12 Letní škola předškolní výchovy Určeno: tvořivým pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Termín: Rozsah: 40 h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Pozvánky s programem obdrží přihlášené účastnice elektronicky. Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům kurzů Emoční a sociální rozvoj osobnosti, OSV v MŠ, Týmová práce. Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Rozsah: 32 h/kurz (4 jednodenní moduly) Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů posledních modulů kurzu Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV: Číslo vzděl. progr.: Termíny (vždy 8:30 16:30 h): Místo konání: Koordinátor v kraji: (Jihomoravský kraj) (JMK) (Moravskoslezský kraj) (MSK) (Zlínský kraj) (ZLK) (Olomoucký kraj) (OLK) modul modul Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 PaedDr. Hana Krojzlová PaedDr. Hana Krojzlová modul KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová modul KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová modul modul modul modul Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Mgr. Jana Špulířová Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Mgr. Jana Špulířová SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SŠ, Olomouc, Lipenská 54 Kateřina Petrová SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková Projekt Škola pro život Projekt svými aktivitami přispívá ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Projekt podporuje vzdělávání pedagogů sedmi partnerských škol. Regionální setkání učitelů - Motivace sociálně znevýhodněných žáků Určeno pro učitele všech základních škol MSK. strana

13 Jednou z aktivit projektu je uspořádání dvoudenního Regionálního setkání učitelů. Tato akce je zdarma, a je zároveň zpřístupněna i učitelům, kteří nejsou z partnerských škol. Akce nabídne praktické semináře a workshopy. Zlobivé děti, nápadníček projektů a aktivit, náměty na výtvarné činnosti a tvořivou hru. Součástí akce bude také přednáška na téma Jak se naučit správně rozhodovat, aby to na nás nemělo neblahé následky. Číslo akce: Termíny a čas konání: Místo realizace: Lektoři (rozsah 14 h) Volná místa! pátek :00-18:00 h sobota :00-14:00 h Setkání pro 60 učitelů Hotel Ráztoka Trojanovice Mgr. Silvie Quisová Mgr. Vlasta Geryková Lena Freyová PhDr. Rostislav Vraník Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Dva identické semináře realizované pro učitele z partnerských škol i další zájemce v Karviné a Ostravě. Semináře nabízí účastníkům náhled do Komenského didaktických zásad, nabídne pohled do obecných zásad interaktivní výuky se zdůrazněním změny role učitele. V praktické části si účastníci ověří, k jakým cílům vede vzájemná spolupráce žáků, vyvodí si pravidla práce ve skupině i kritéria hodnocení skupinové práce. V praktických činnostech si ověří znaky a výhody kooperativního učení pro žáka i učitele. Číslo akce: Termín a čas konání: Místo realizace: Lektoři Základní škola a Mateřská škola, pondělí :00-18:00 h Mgr. Dana Svobodová (rozsah 8 h) Karviná, Komenského 614 Číslo akce: Termín a čas konání: Místo realizace: Lektoři (rozsah 8 h) úterý :00-18:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Dana Svobodová Volná místa! Přihlášky a další informace najdete na Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Projekt Efektivní management škol Tým projektu EMA sděluje a děkuje - za první pololetí roku 2011 bylo ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení v MSK nabídnuto 119 vzdělávacích akcí. Jednotlivé semináře měly různou délku a formu vzdělávání. V daném období své manažerské kompetence upevnilo 1079 vedoucích pracovníků a bylo odškoleno 7540 učitelohodin. - koučům Tuzemských stáží, kteří otevřeli své školy ostatním vedoucím pracovníkům MSK pro vzájemné sdílení a předávání zkušeností. Jsou to: - Bc.Věra Kuchařová MŠ Krnov Mgr. Lenka Štichauerová ZŠ Opava Mgr. Marie Žambochová MŠ Nový Jičín Mgr. Blanka Drozdková ZŠ Kyjovice Mgr. Hana Molnárová MŠ Odry Mgr. Miroslav Všetečka ZŠ Hlučín Hana Polachová MŠ Frýdek - Místek Mgr. Martin Tobiáš SŠ Frýdek - Místek Marie Kostelná MŠ Opava Ing. Milada Pazderníková SŠ Opava PaedDr. Dana Schonová MŠ Ostrava Ing. Miroslava Šromková SŠ Orlová Mgr. Alena Dvorská ZŠ Studénka PaedDr. Alena Hlavinová SŠ Ostrava Mgr. Bohumil Zmrzlík ZŠ Karviná Ing. Jiří Kaličínký SŠ Ostrava RNDr. Svatava Hajdová ZŠ Nový Jičín Mgr. Zdeněk Laník SŠ Třinec Mgr. Marie Lukovská ZŠ Ostrava RNDr. Jiří Chmela SŠ Ostrava PaedDr. Věra Helebrantová ZŠ Ostrava strana

14 Na období druhého pololetí 2011 připravujeme: Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Vzdělávací lídr - pro ZŠ a SŠ (říjen 2011) Nové programy pro školské manažery Strategické plánování ve školství a ve škole Moderní personální management Specifika školského personálního managementu Finanční management Ověřené systémy autoevaluace Obsah: je tvořen souborem klíčových manažerských témat v souhrnu modulově doplňuje a rozvíjí způsobilosti získané standardním studiem pro ředitele škol, každý kurz zároveň cíleně rozvíjí samostatné téma, je průběžně aktualizován, je lektorován (tutorován) předními odborníky v ČR Forma: Kombinuje prezenční vzdělávání (semináře, výcviky, konzultace) se samostudiem v uživatelsky vstřícném e-learningovém prostředí. Kulatý stůl Téma: Dlouhodobý záměr vzdělávání MSK z pohledu zaměstnavatelů Termín: podzim 2011 Zahraniční stáž FINSKO Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení v MSK Termín:7 dnů v období od do (upřesnění do poloviny června) Místo: Finsko - Helsinky a okolí do 100 km Obsah: Zahraniční stáž účastníků s cílem poznat: řízení změn zkušenosti s přechodem od přímé kontroly a tlaku k důvěře a podpoře, přechod od předmětových vědomostí ke kompetencím (zejména kompetenci Učit se), činnost Národní rady pro vzdělávání, metody autoevaluace, výsledky programů jako Information Society Programme, Read and Write či podobných. Vedlejší témata zajištěna dle možností: Učitel výběr uchazečů pro studium učitelství a jejich uvádění do praxe, hodnocení učitelů, interakce učitel - žák (včetně hospitací). Inkluzivní vyučování školní poradenství, včasná detekce obtíží, diagnostika individuálních stylů učení, asistence a speciální podpora, Tvorba školního kurikula úloha centra (Framework for EvaluatingEducational Outcomes in Finland), obce, školy a žáků. Navštívíme instituce: Různé druhy škol, místní samosprávu, centrální či regionální správu školství, vzdělávání pedagogů či výzkumné nebo evaluační centrum. Kritéria výběru účastníků stáže: a)základní - znalost angličtiny na uživatelské úrovni doložená přehledem absolvovaného vzdělání (finština a švédština vítána) - účast na aktivitách projektu EMA (je třeba konkrétně uvést co a kdy) b) doplňková - absolvování tuzemských stáží v projektu EMA (ukončené či zahájené) - termín dodání přihlášky - funkce a druh (typ) školy jako doplňková kritéria v případě velkého zájmu pro zajištění poměrnosti a využitelnosti (účast všech relevantních druhů a typů škol, ředitelé přednostně) Na předepsaných přihláškách se hlaste do Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Mgr. Hana Petrová, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava strana

15 Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2010/2011 Obsah: 1. Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Závěry ze zpráv ČŠI 3. Problematika cestovních náhrad 4. Různé. Diskuse. Termíny pro ZŠ červen 2011: Určeno pro ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Frýdek-Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Husova 17 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ Karviná-Mizerov, Majakovského 2219 okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Bruntál, Okružní 38 Lektor i odborný garant této aktivity: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Mgr. Jarka Grosmanová, Marcela Moravčíková : Připravujeme: Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK (i těm, kteří jsou ve funkci 1-3 roky) nabízíme metodické poradny. Program: Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 KVIC Opava, Husova 17 Lektor i odborný garant této aktivity: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jarka Grosmanová, Bronislava Raníková, Přihlášky: do naskenované s razítkem a podpisy na nebo poštou na adresu: KVIC Nový Jičín, Štefánkova 7, O zařazení účastníků rozhoduje datum došlé a řádně vyplněné projektové přihlášky. Přihlášku najdete strana

16 Projekt Dialog bez bariér Focussed on Environment Číslo kurzu: Určeno: učitelům anglického jazyka na 1. st., 2. st. ZŠ a střední škole Termín: , 13:00 16:30 hod. Lektor: Mgr. Michaela Trnová Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Obsah: Je důležité, abychom žáky vedli k odpovědnosti za životní prostředí. Seminář poskytne účastníkům slovní zásobu a širokou škálu aktivit týkajících se přírodních jevů, recyklace, životního prostředí v našem regionu a ekosystémů, které účastníci plně využijí ve výuce a zprostředkují tak svým žákům možnosti, jak se podílet na ochraně životního prostředí, zvířat či dokonce památek. Rozsah: 4 hodiny Letní škola pro učitele angličtiny - Ready to Learn! Ready to Teach! Číslo kurzu: Určeno: učitelům anglického jazyka na 1. st., 2. st. ZŠ a střední škole Termín: (prezence od 13:00 do 13:45 hod.) Lektor: Mgr. Šárka Dohnalová Mgr. Michaela Vařeková Mgr. Jana Chocholatá Mgr. Petra Trunkátová Mgr. Jana Bártová Mgr. Nikola Fořtová RNDr. Barbara Žižková Mgr. Michaela Trnová Místo: RS Ráztoka, Trojanovice Obsah: To nejlepší a nejpotřebnější z angličtiny ve třech dnech. Přijďte si osvěžit jak metodiku, tak i praktický jazyk. Na workshopech vedených zkušenými lektory z praxe (i rodilými mluvčími) si spolu s kolegy vyzkoušíte zábavné a smysluplné aktivity, dozvíte se jak na mluvení, CLIL, čtení, výslovnost i testování a mnoho dalšího - co vás i ve vašich hodinách čeká a nemine. Vyměníte si zkušenosti a příklady dobré praxe s kolegy. Odnesete si nové nápady a inspiraci, které vám usnadní a zpestří výuku v dalším školním roce. Požadovaná vstupní úroveň A2 - B1. Upozornění: Letní škola je určena pouze novým zájemcům! Účastník Letní školy 2010 nemá možnost tuto akci opět absolvovat. Rozsah: 20 hodin Bližší informace o obsahu jednotlivých akcí i přihlášku naleznete na našich webových stránkách KVIC Evropské projekty, Přihlášky zasílejte na adresu: Kontakty: KVIC Nový Jičín, p.o. tel: odloučené pracoviště Frýdek-Místek tel: Politických obětí Frýdek-Místek Projekt Perspektiva 2010 V posledním roce projektu realizujeme vzdělávací aktivity pro všechny učitele základních a středních škol MSK, které jsou zaměřené na využití ICT ve výuce. Svůj požadavek na bezplatné kurzy si můžete zadat na: Kurzy se konají jako otevřené, na které se pedagogický pracovník přihlašuje individuálně a konají se v informačních centrech Moravskoslezského kraje (ICeMSK) tj. v cca 20 místech v kraji. strana

17 Z nabídky upozorňujeme na akreditované kurzy v nejbližší době: Tvorba flash animací Termín: a (od 14:30 h, 12 h prezenčně) Místo konání: EDUCA - střední odborná škola, s.r.o., Bohuslava Martinů 1994/4, Nový Jičín V kurzu si projdete úvodem do problematiky flash animací a nástrojů pro jejich tvorbu, kreslením objektů, symboly a jejich vytváření, pohybem a animacemi, prací s maskou. Na září připravujeme novou nabídku těchto akreditovaných kurzů: Výuka chemie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: Nový Jičín, Ostrava, Havířov (bude upřesněno) V kurzu se účastníci seznámí s využitím programů kancelářského balíčku a výukových programů, které využívají multimédia při přípravě vyučovacích hodin a hodin laboratorních prací. Důležitou součástí jsou programy a online aplikace, které umožňují testování žáků a zároveň jejich autoevaluaci. V kurzu účastníci tvoří pracovní listy a další výstupy v daných programech, aktivně vyhledávají informace na internetu. Mediální výchova s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: Nový Jičín, Opava, Ostrava (bude upřesněno) Vzdělávací akce si klade za cíl naučit pedagogy efektivně využívat ICT ve výuce mediální výchovy, pracovat s hardware (digitální videokamera, fotoaparát, webkamera, mikrofon) a software pro zpracování videa, fotografií a zvuku. Vést žáky při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Získáte základní přehled o multimediální technice vhodné pro použití ve výuce. Osvojíte si základní dovednosti při vedení dětí při práci s multimediální technikou a získáte přehled o problematice vedení dětských tvůrčích skupin a mnoho dalšího. Nebojme se použití OpenOffice ve škole (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: PrimMat Soukromá střední škola podnikatelská s. r. o., Frýdek - Místek Vzdělávací akce je zaměřena na populární Open Source software OpenOffice.org a jeho klony. Seznámí vás se základy práce a ovládání, se zaměřením na využití ve výuce. Cílem kurzu je seznámit kurzisty s tímto balíkem, srovnat jej s dalšími nástroji a zasadit jeho využití do školského prostředí. Součásti jsou teoretická východiska využití tohoto řešení, ukázky praktického ovládání aplikace, ale i ukázky implementace s důrazem na pedagogickou praxi a využití v jiných předmětech než informatika, k tomuto cíli bude směřovat i e-learning. Výstupem bude zpracovaný výukový objekt (a metodika jeho implementace) do libovolného předmětu, při využití minimálně dvou části kancelářského balíku. Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h, 24 h prezenčně + 16 h e-learning) Místo konání: Ostrava (bude upřesněno) Vzdělávací program je zaměřen na popis parametrů měřící sady Pasco a dostupných sond, praktickém využívání aplikací poskytovaných programem Data studio, návrhy vhodně zvolených experimentů sloužících ke zatraktivnění výuky a laboratorních cvičení v hodinách biologie a přírodopise na ZŠ a SŠ. Výstupem bude zpracovaný návrh vlastního experimentu do výuky a vytvoření metodického materiálu pro učitele a pracovního listu pro žáky. Absolvent vzdělávací akce: zhodnotí klady a zápory digitální měřící sady pro využití v žákovském experimentu, rozhodne, která čidla využije při konkrétním pokusu, resp. experimentu, aplikuje grafické a tabelární výstupy do výuky i pro vyhodnocení výsledků žáky, navrhne implementaci měřící sady do různých forem výuky. Sledujte prosím na a odkaz Kurzy. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel strana

18 Projekt Elektronická školička Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Z nabídky upozorňujeme na akreditované kurzy: Uživatel počítače středně pokročilá úroveň Termíny: , , , a (od 15:00 h) Místo konání: ZŠ B. Němcové 2, Opava ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy Termíny: , , , , (od 16:15 h) Místo konání: Střední škola průmyslová, Soukenická 21, Krnov Z obsahu kurzu: ICT nástroje ve škole (HW a SW využitelný pro výuku) Výukové objekty na internetu a jejich tvorba Legislativa spojená s ICT ve školském prostředí (zákon, vyhláška, prováděcí předpis, metodický pokyn, ČSN) a zdroje platných zákonů na internetu zdarma Volný čas dětí a mládeže a ICT Projektové vyučování je vhodné pro děti (organizace žákovských projektů, příklady projektů), nástroje ICT využitelné v projektech. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Termíny: středy (květen, od 15:00 h) Místo konání: PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek Z nabídky upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program v sobě spojuje teoretické poznatky a praktickou práci - zpracování textu na PC. Absolvent vzdělávacího programu bude rozumět teoretickým pojmům z oblasti typografie a zpracování dokumentu. Seznámí se s rozmanitými možnostmi využití textového editoru pro tvůrčí práci žáků ve školních projektech. Používá se metoda učení na základě praktického vyučování, na konkrétních úkolech se učí ovládat funkce softwaru a vykonávat reálné úkoly. Postupuje se od věcných příkladů a postupů přes scénáře cvičných souborů až po příklady a testy v nástroji e- learning. Absolvent vzdělávací akce používá širokou paletu nástrojů a funkcí pro tvorbu a úpravu dokumentu, využívá funkce kontroly, komentářů a porovnání, které poskytují možnost získat zpětnou vazbu a umí ji zapracovat do dokumentu, zná široké možnosti v oblasti sdílení souborů, jejich publikace či sledování verzí jednotlivých dokumentů, aplikuje autorský zákon a typografická pravidla na veškeré textové výstupy. Práce s tabulkami s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací akce je zaměřena jak teoreticky tak prakticky na zvládnutí práce s tabulkovým kalkulátorem. Účastník se seznámí s několika různými nástroji pro tvorbu tabulek a grafů a jak je využít při výuce. E-learningová část je pak především praktická, účastník si na řešení konkrétního úkolů ověří své dosažené znalosti a dovednosti. Konkrétní tabulkový kalkulátor bude zvolen podle požadavků účastníků, ale seznámí se také s dalšími dostupnými programy. Přehled témat výuky: Prostředí tabulkového kalkulátoru Formátování tabulky Vzorce a zásady pro jejich sestavování Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru. strana

19 Výuka zeměpisu s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Účastníci se seznámí s možnostmi nasazení počítače jako učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních, středních a vyšších odborných školách. Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese ECDL testování pro učitele V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí Kč 2990 (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel strana

20 Projekt Integrace na druhou Sborovna Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec a ZŠ a MŠ Ostrava, Bělský Les, B. Dvorského 1 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ T. G. Masaryka, Opava a ZŠ Odry, Komenského 6 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 a ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Místo konání: rekreační zařízení (bude upřesněno sledujte na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Ať prázdninový čas se rychle blíží a pak trvá co nejdéle. Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP strana

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více