INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín"

Transkript

1 INFORMÁTOR č e r v e n KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, Nový Jičín tel.: , fax:

2 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení... 3 II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb III. KVIC v červnu 2011 organizuje... 5 IV. KVIC připravuje... 6 V. Metodická pomoc v oblasti ICT počítač na vaší straně; EU peníze školám VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců... 9 Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské Projekt škola pro život Projekt Efektivní management škol; Metodické poradny Projekt Dialog bez bariér Projekt Perspektiva Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou Informace KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN KVIC organizuje... Kurzy 6-7/ KVIC připravuje... Kurzy 9/ KVIC sděluje Pracovní místo nabízí/hledá Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na září Aktuálně ze škol Výsledky dopravní soutěže žáků Pozvánka na Den otevřených dveří Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. strana - 2 -

3 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Vyplňování vysvědčení žáka s IVP. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dotazy: 1. Jak budeme uvádět na vysvědčení, podle jakého vzdělávacího programu se uskutečňovalo vzdělávání v případě žáka vzdělávaného podle individuálního vzdělávacího plánu? 2. Jak se hodnotí a uvádí na vysvědčení reedukační péče? 3. Jak se postupuje v případě, kdy už žák dostal na konci školního roku vysvědčení a rodiče zpochybnili známku? Odpovědi: Zdroj: - MŠMT Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2009/2010 ad 1) Individuální vzdělávací plán na vysvědčení Za název školního vzdělávacího programu se uvede pomlčka a slova - individuální vzdělávací plán. ad 2) Reedukační péče na vysvědčení Předměty speciálně pedagogické péče (např. reedukační péče, individuální logopedická péče) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nehodnotí, ani se neuvádějí na vysvědčení. Tyto předměty jsou zahrnuty do příslušného vzdělávacího programu. ad 3) Pochybnosti o správnosti hodnocení po vydání vysvědčení Rozhodne-li komise pro komisionální přezkoušení žáka při pochybnostech zákonného zástupce žáka o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech ( 52 odst. 4 školského zákona a 22 vyhlášky o základním vzdělávání) o změně hodnocení, vydá se žákovi nové vysvědčení. Jako datum vydání vysvědčení se uvede datum, kdy je nové vysvědčení za dané pololetí opatřeno posledním podpisem, zpravidla podpisem ředitele/ředitelky školy. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Zahájení kvalifikačního studia - červen 2011 Název studia Katalogové číslo Termíny zahájení Místo konání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga OP Opava strana - 3 -

4 POSLEDNÍ VÝZVA Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9, písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. - POSLEDNÍ VÝZVA Studium určeno: Učitelům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence ve škole. Cíle studia: Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Časový plán studia: 252 hodin včetně stáže v rozsahu 18 h na odborném pracovišti PL Opava, která poskytuje poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Kritéria výběru účastníků: absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů absolventi magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. druh aprobace není rozhodující Ukončení studia: Absolvent získá osvědčení po obhajobě závěrečné práce a ústní zkoušce před závěrečnou komisí. Číslo akce: Rozsah 15 modulů: jednodenní až dvoudenní semináře Termín zahájení: modul I vyučovacích hodin modul II vyučovacích hodin modul III vyučovacích hodin Termín ukončení: rok 2013 Lektorský tým: zkušení lektoři Skálův institut pod vedením PhDr. M. Frouzové Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Husova 17 Účastnický poplatek: Kč (pro účastníky z MSK) Účastnický poplatek lze rozdělit na splátky dle časového rozlišení výuky v roce Rok 2011: 1. splátka Kč Termín přihlášek: do přihlášku naleznete na (titulní strana) Garant kurzu: PhDr. Eva Cveková Telefon: , Reference současných frekventantů studia jsou skvělé, chválí studium, že je pojato hlavně prakticky, pro svou práci získali mnoho námětů, řešení konkrétních situací, návrhy různých technik a hlavně se naučili rozumět sami sobě, pochopili své přednosti i slabé stránky a lépe je dokážou rozpoznat i ve svém okolí. Reference Vám přímo poskytnou i účastníci studia: Jméno účastníka Škola, školské zařízení Gryčová Ivona, Mgr. Základní škola Český Těšín, Pod Zvonek 1835 Hadamčíková Marcela, Mgr. Střední průmyslová škola stavební Opava, Mírová 3 Halfarová Eva, Mgr. ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova 4 Pawerová Táňa, PaedDr. ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní 20 Resutíková Ludmila, Mgr. DD se školou a základní škola Ostrava Kunčice, Jeseninova 4 Rýcová Kristýna, Mgr. ZŠ a MŠ Veřovice Schreierová Renata, Mgr. ZŠ a MŠ Neplachovice, Školní 199 Sitmalidisová Pavla, Mgr. Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 Stošenovská Miroslava, Mgr. Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 Suchánek Petr, Mgr. Základní škola Háj ve Slezsku, Školní 90 Vodák Alois, Bc. DD se školou, ZŠ a ŠJ, Horní Těrlicko 561 Přihlášky: zašlete nejpozději do em na adresu: strana - 4 -

5 III. KVIC v červnu 2011 organizuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín: 4. modul vždy 8:30 18:00 h 5. modul Místo: KVIC OP Ostrava Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost I Číslo akce: Termín: od 14:00 17:15h Určeno: učitelům I. st., popř. českého jazyka 2. st. ZŠ, kteří neabsolvovali dílnu čtení s tímto lektorem Obsah: Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům, aby se stali skutečnými čtenáři. V rámci této dílny poskytneme rady, jak zavést dílnu čtení do výuky českého jazyka na 2. st. ZŠ a nabídneme tak možný způsob, jak rozvíjet čtenářské dovednosti, jak rozečíst děti, které se dosud četbě vyhýbaly, a vytvořit ve třídě čtenářské společenství. 510 Kč Lektor: Mgr. Miloš Šlapal Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: do em na adresu Syndrom vyhoření u učitele Číslo akce: Termín: od 8:00 h Určeno: učitelům všech typů škol a dalším zájemcům Obsah: Detailní seznámení se s tím, co je syndrom vyhoření, co k němu vede a jaké jsou dopady vyhoření v osobní i profesní rovině. Naučit se u sebe i ostatních včas a spolehlivě rozpoznat a diagnostikovat vnější i vnitřní příznaky skrytě se rozvíjejícího syndromu (formou pozorování, za použití testů aj.). Naučit se diagnostikovat zátěžové a specifické příčiny vyhoření u učitelů. Blíže se podívat na osobnostní profil těch, kteří mohou být při nerespektování určitých zákonitostí vyhořením nejvíce ohroženi (lidé cílevědomí, výkonní a zodpovědní, aj.). Základy možné prevence a intervence co může učitel sám dělat, aby nevyhořel, kde může hledat odbornou pomoc. Rozsah: 8 h Kč Lektor: PhDr. Rostislav Vraník Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na Etickou výchovou proti sociálně nežádoucímu chování Číslo akce: Termín: :30-13:30 h Určeno: učitelům I. a II. st. ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář je zaměřen na seznámení s některými typy sociálně nežádoucího chování (různé druhy šikany včetně šikany s využíváním moderních technologií, stalking, domácí násilí páchané na dětech atd.). Seminář je koncipován nejen teoreticky (osvojení si nových poznatků z oblasti sociálně nežádoucího chování), ale především prakticky (prožitkové metody, práce se skupinou, praktický nácvik) s využitím ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozsah: 6 h 930 Kč Lektor: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na strana - 5 -

6 IV. KVIC připravuje Evropská integrace v praxi - Brusel, Štrasburk, Lucemburk Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a učitelům společenskovědních předmětů základních a středních škol Termín: Místo: Brusel, Štrasburk, Lucemburk Obsah: Exkurze je spojená se semináři, besedami a komentovanými návštěvami vybraných evropských institucí (Rada Evropy, Evropský parlament, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor). 1. den NE Přesun přes SRN do Štrasburku. Podle zájmu a časových možností večerní prohlídka metropole Alsaska. 2. den PO Program a přednáška v Radě Evropy, prohlídka areálu Evropského parlamentu. V 13:00 h odjezd do Lucemburska. Zde komentovaná prohlídka sídel dalších evropských institucí na Kirchbergu. Přejezd do Bruselu den Odborné přednášky pracovníků jednotlivých institucí se zaměřením na školství, objasnění funkcí a významu jednotlivých orgánů EU podle rozpisu. 4. den ST Večer odjezd z Bruselu, noční přesun přes SRN a Polsko do ČR. 5. den ČT Návrat do ČR (Ostrava) v odpoledních hodinách. Exkurze je dotována Oddělením návštěv EU parlamentu, podmínkou je, že účastníci exkurze budou po absolvování exkurze informovat na svých školách (např. besedou, přednáškou, projektovým dnem, informačním panelem) o návštěvách ve vybraných evropských institucích a šířit dál znalosti a vědomosti o EU. Toto účastníci zdokumentují a zašlou zpět organizátorům, kteří zajistí předání do Evropského parlamentu. Lektoři: Mgr. Petr Hambálek Kč z toho: Kč (doplatek cestovních a organizačních nákladů) bude uhrazeno na základě faktury vystavené cestovní kanceláří 260 Kč - vstupní seminář Evropské instituce v Bruselu a ve Štrasburku, č. akce (4 h), který je součástí exkurze a uskuteční se v září 2011, lze hradit z prostředků DVPP, akreditace MŠMT 600 Kč - cena exkurze (20 h), č. akce , lze hradit z prostředků DVPP, exkurze má akreditaci MŠMT Přihlášky a informace: Mgr. Hana Petrová, , KVIC Nový Jičín odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Tvořivé metody výuky matematiky (volné pokračování) Číslo akce: Určeno: učitelům 1. a 2. st. ZŠ Termín: :00 11:30 h Obsah: Zkušenost ukazuje, že existuje tvořivá cesta k výuce matematiky, která zaujme větší množství žáků. V rámci semináře ji učitelům nabídneme. Místo: KVIC OP Opava, Husova 17 Lektoři: Ing. Mgr. Paul Stang 800 Kč lze hradit z prostředků EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu strana - 6 -

7 V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální krajské akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Dopoledne s Apple - seminář o využití ipadu ve školách proběhne dne od 09:00 h na VSB-TU Ostrava, Ostrava Poruba, posluchárna NA3. Akce je určena pouze pro zaregistrované účastníky z MSK, pro které je zdarma. Na semináři se dozvíte např. o ipad ve výuce na ZŠ a SŠ s praktickými ukázkami, jak fungují ipad a Mac ve školní síti s Windows serverem. O akci je velký zájem, neváhejte proto se svou registrací na: Školení pro správce školní sítě kurz Windows 2008 server proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Pro účastníky z MSK je akce zdarma. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi serverového operačního systému (Windows Server 2008). Po úvodním seznámení s novinkami se budou prakticky věnovat tématům jako je možnosti správy Windows Serveru (konzole Správce serveru, příkazová řádka, WinRM, Powershell), zálohování a obnova (stínové kopie, nástroj pro opravu a diagnostiku, nové centrum pro zálohování, celková záloha serveru), skupinové politiky ve Windows Serveru 2008 a Windows Vista, použití předvoleb zásad skupiny, monitorováni spolehlivosti a výkonu, nasazení Windows Vista resp. 7 - proces pro automatizované instalace ze síťového serveru. Registrace na akci je na EU peníze školám Výuka s interaktivní tabulí I. Termín konání: pondělí nebo středa (od 14:30 h, 4 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: Mendelova střední škola, Nový Jičín Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz rozšiřuje dovednosti učitelů o práci s interaktivní tabulí a interaktivními nástroji. Kurzy doplní dovednosti učitelů o zvládnutí metodiky interaktivní výuky s použitím různých interaktivních prvků, dá prostor předat si praktické nápady, rady a sdílet interaktivní výukové materiály. Učitel si vytvoří představu, jak lze zapojit žáky do tvorby interaktivních výukových materiálů a zvýšit tak jejich aktivní zapojení do vyučovací jednotky. Jako konkrétní výstup si odnáší hotový digitální učební materiál. Práce je průběžně konzultována s lektorem, který upozorní na případné chyby a doporučí optimální řešení. Finální materiál odpovídá požadavkům na DUM a je v souladu s autorským zákonem. Na září připravujeme Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT Termíny konání: Místo konání: Účastnický poplatek: dle poptávky (od 14:00 h nebo 15:00 h, 4 h prezenčně a 4 h e-learning) učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci učitelům zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. strana - 7 -

8 Úvod do problematiky tvorby digitálních učebních materiálů Termíny konání: dle poptávky (od 14:00 h nebo 15:00 h, 12 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Seminář je určen všem zájemcům, kteří začínají tvořit vlastní digitální učební materiály (dále jen DUM), popř. budou využívat při výuce díla jiných autorů. V rámci semináře se účastníci seznámí se základními pravidly tvorby a využití DUM z hlediska typografie, grafiky, autorského zákona a vlastní prezentace ve vyučovacích hodinách. Je koncipován tak, že obsahuje teoretickou a praktickou část, která je pak rozšířena o e-learning. V rámci e-learningu účastníci kurzu zpracují prezentaci s využitím základních pravidel, se kterými se v průběhu kurzu seznámili. Téma DUM je volitelné a to v závislosti na aprobaci účastníka. Práce je průběžně konzultována s lektorem, který upozorní na případné chyby a doporučí optimální řešení. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h, 8 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody inevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 Profesionální prezentace Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) Kč Kč Kč Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , strana - 8 -

9 VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC Nový Jičín., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Doba trvání projektu je od do Informace o vzdělávacích aktivitách najdete na do Porada členů vývojového týmu Termín: se zahájením ve 14:00 hodin Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Vzdělávací program I mlčení je lež vychází z konkrétních požadavků pedagogů. Setkání bude zaměřeno na témata využitelná pro výuku moderních dějin Československa. Budou prezentovány materiály, dokumenty, filmy a praktické náměty na jejich využití ve výuce. Na semináři pedagogové získají tištěné matriály, typy pro práci s pamětníky pro zavádění orální historie do výuky a DVD s vybranými dokumentárními filmy České televize. středa :30-19:30 h rozsah 6 hod. ZŠ Komenského 66, Nový Jičín Sovadina Jiří, PhDr. Šimíček Petr, Mgr. Tváří v tvář historii (TTH) Vzdělávací program Tváří v tvář historii je postaven na dlouholeté zahraniční tradici. Vychází z mezinárodního programu Facing History and Ourselves, který vznikl před více než 30 lety v USA. Program nabízí zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin, která: umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti připomíná hodnotu lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí nabízí cestu angažovaného života v současné společnosti Celým programem se prolínají historické případové studie (především z období holocaustu a totality), které jsou moderními výukovými metodami vykládány způsobem odlišným od klasických škol. Důraz je kladen na individuální odpovědnost každého z nás a na závažnost voleb a rozhodnutí, která činíme. Metoda TTH představí učitelům cestu, která vtáhne každého žáka do událostí velké historie". Svým obsahem a orientací na rozvoj klíčových kompetencí program TTH pomůže pedagogům ke zkvalitnění stávajících školních vzdělávacích programů. strana - 9 -

10 Nabízíme dva identické kurzy pro dvě různé skupiny. Vzhledem k možným problémům s uvolněním z výuky na čtyři po sobě následující dny jsme zvolili termíny v období letních prázdnin. pondělí až čtvrtek :00-18:00 h I. skupina Novinka Rozsah 40 hodin VOLNÁ MÍSTA Tváří v tvář historii KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Albrecht Petr, Mgr. Anýž Roman, Mgr. Sokol Peter, Mgr. pondělí až čtvrtek :00-18:00 h II. skupina Rozsah 40 hodin VOLNÁ MÍSTA Tváří v tvář historii Letní škola RS, hotel Ráztoka v Trojanovicích Albrecht Petr, Mgr. Anýž Roman, Mgr. Sokol Peter, Mgr. Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů Opakování úspěšného semináře s Viliamem Kratochvílem. Pátrači na stopě, série pracovních dílen odpoví na otázky jak modelovat, konstruovat analytické výzkumné a interpretační postupy žáků ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Modely analýzy školního historického písemného pramene. Multiperspektivní konstrukce školních písemných pramenů. Školní historický vizuální pramen: dovednost verbalizovat neverbální pramen. Historická karikatura jako školní historický pramen. Historická fotografie jako školní historický pramen. Hmotný historický pramen jako nositel významu a pomocník k získání znalostí. Školní historický písemný pramen jako prostředek rozlišení faktu a fikce v simulativních činnostech žáků. pátek (9:00-19:00 h) sobota (8:30-14:30 h) Novinka rozsah 16 hod. Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Exkurze Po stopách nesvobody Památník Vojna Leštice Jedná o poslední lokalitu, kde se zachovaly některé autentické vězeňské objekty z doby komunistické perzekuce. Prohlídka celého areálu a expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj, spojená s přednáškou. Památník Terezín Celodenní návštěva terezínského památníku spojená s prohlídkami, přednáškami a workshopy pro pedagogické pracovníky ( Od čísla ke jménu, Hledání stop, Umělecká činnost v represivních zařízeních ) V rámci semináře o výuce Holocaustu se účastníci seznamují s topografií bývalé terezínského ghetta, navštíví bývalou policejní věznici gestapa v Malé pevnosti, pobesedují s pamětníkem. Židovské muzeum Vybrané aspekty výuky o holocaustu. Cílem přednášky je podat základní informaci o fenoménu holokaustu, seznámit se základními materiály, které mohou učitelé používat ve výuce, zmínit stav učebnic k tomuto tématu, upozornit na nová, aktuální nebezpečí související s rasovou, etnickou a národní nesnášenlivostí a prezentovat programy, které se antisemitismu a holokaustu věnují. Ústav pro studium totalitních režimů Návštěva instituce, seznámení se s její činností obsahovou i vzdělávací a dalšími možnostmi získání dobových materiálů využitelných ve výuce. Součástí bude přednáška. Dějiny a současnost filmové propagandy, téma použitelné do průřezového tématu mediální výchova a metodické semináře Jak učit o době komunismu a Rok 1989 ve Střední Evropě. strana

11 Budou zorganizovány dvě stejné exkurze: Informátor KVIC Nový Jičín červen dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Projekt Informatorium školy mateřské Určeno: Obsah: Rozsah: Lektoři: Počet účastníků: Pedagogická diagnostika pro MŠ pedagogům MŠ zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Pedagogická diagnostika dítěte učitelem mateřské školy jako prevence výukových a výchovných obtíží. 8 h/kurz PaedDr. Yveta Heyrovská 20/kurz Přehled termínů kurzů Pedagogická diagnostika: Číslo vzděl. programu Termín: skupina (JMK) skupina (JMK) Naplněno: (max. 24) Místo konání: SSŠ a Zař. pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 SSŠ a Zař. pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 Koordinátor v kraji: PaedDr. Hana Krojzlová PaedDr. Hana Krojzlová Určeno: Obsah: Rozsah: Lektoři: Místo konání: Doprava: Využití typologie MBTI v MŠ pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Seminář je určen učitelkám MŠ, které se snaží porozumět samy sobě, svým kolegyním a především dětem v MŠ z hlediska vrozených dispozic, které výrazně ovlivňují chování, komunikaci a způsoby učení. 25 h/kurz Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang rekreační zařízení. Z projektu hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. individuální Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení 3. den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) skupina 24 Místo konání: Rekreační zařízení v MSK (bude upřesněno v pozvánce) strana

12 Letní škola předškolní výchovy Určeno: tvořivým pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Termín: Rozsah: 40 h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Pozvánky s programem obdrží přihlášené účastnice elektronicky. Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům kurzů Emoční a sociální rozvoj osobnosti, OSV v MŠ, Týmová práce. Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Rozsah: 32 h/kurz (4 jednodenní moduly) Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů posledních modulů kurzu Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV: Číslo vzděl. progr.: Termíny (vždy 8:30 16:30 h): Místo konání: Koordinátor v kraji: (Jihomoravský kraj) (JMK) (Moravskoslezský kraj) (MSK) (Zlínský kraj) (ZLK) (Olomoucký kraj) (OLK) modul modul Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 PaedDr. Hana Krojzlová PaedDr. Hana Krojzlová modul KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová modul KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová modul modul modul modul Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Mgr. Jana Špulířová Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Mgr. Jana Špulířová SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SŠ, Olomouc, Lipenská 54 Kateřina Petrová SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková Projekt Škola pro život Projekt svými aktivitami přispívá ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Projekt podporuje vzdělávání pedagogů sedmi partnerských škol. Regionální setkání učitelů - Motivace sociálně znevýhodněných žáků Určeno pro učitele všech základních škol MSK. strana

13 Jednou z aktivit projektu je uspořádání dvoudenního Regionálního setkání učitelů. Tato akce je zdarma, a je zároveň zpřístupněna i učitelům, kteří nejsou z partnerských škol. Akce nabídne praktické semináře a workshopy. Zlobivé děti, nápadníček projektů a aktivit, náměty na výtvarné činnosti a tvořivou hru. Součástí akce bude také přednáška na téma Jak se naučit správně rozhodovat, aby to na nás nemělo neblahé následky. Číslo akce: Termíny a čas konání: Místo realizace: Lektoři (rozsah 14 h) Volná místa! pátek :00-18:00 h sobota :00-14:00 h Setkání pro 60 učitelů Hotel Ráztoka Trojanovice Mgr. Silvie Quisová Mgr. Vlasta Geryková Lena Freyová PhDr. Rostislav Vraník Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Dva identické semináře realizované pro učitele z partnerských škol i další zájemce v Karviné a Ostravě. Semináře nabízí účastníkům náhled do Komenského didaktických zásad, nabídne pohled do obecných zásad interaktivní výuky se zdůrazněním změny role učitele. V praktické části si účastníci ověří, k jakým cílům vede vzájemná spolupráce žáků, vyvodí si pravidla práce ve skupině i kritéria hodnocení skupinové práce. V praktických činnostech si ověří znaky a výhody kooperativního učení pro žáka i učitele. Číslo akce: Termín a čas konání: Místo realizace: Lektoři Základní škola a Mateřská škola, pondělí :00-18:00 h Mgr. Dana Svobodová (rozsah 8 h) Karviná, Komenského 614 Číslo akce: Termín a čas konání: Místo realizace: Lektoři (rozsah 8 h) úterý :00-18:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Dana Svobodová Volná místa! Přihlášky a další informace najdete na Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Projekt Efektivní management škol Tým projektu EMA sděluje a děkuje - za první pololetí roku 2011 bylo ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení v MSK nabídnuto 119 vzdělávacích akcí. Jednotlivé semináře měly různou délku a formu vzdělávání. V daném období své manažerské kompetence upevnilo 1079 vedoucích pracovníků a bylo odškoleno 7540 učitelohodin. - koučům Tuzemských stáží, kteří otevřeli své školy ostatním vedoucím pracovníkům MSK pro vzájemné sdílení a předávání zkušeností. Jsou to: - Bc.Věra Kuchařová MŠ Krnov Mgr. Lenka Štichauerová ZŠ Opava Mgr. Marie Žambochová MŠ Nový Jičín Mgr. Blanka Drozdková ZŠ Kyjovice Mgr. Hana Molnárová MŠ Odry Mgr. Miroslav Všetečka ZŠ Hlučín Hana Polachová MŠ Frýdek - Místek Mgr. Martin Tobiáš SŠ Frýdek - Místek Marie Kostelná MŠ Opava Ing. Milada Pazderníková SŠ Opava PaedDr. Dana Schonová MŠ Ostrava Ing. Miroslava Šromková SŠ Orlová Mgr. Alena Dvorská ZŠ Studénka PaedDr. Alena Hlavinová SŠ Ostrava Mgr. Bohumil Zmrzlík ZŠ Karviná Ing. Jiří Kaličínký SŠ Ostrava RNDr. Svatava Hajdová ZŠ Nový Jičín Mgr. Zdeněk Laník SŠ Třinec Mgr. Marie Lukovská ZŠ Ostrava RNDr. Jiří Chmela SŠ Ostrava PaedDr. Věra Helebrantová ZŠ Ostrava strana

14 Na období druhého pololetí 2011 připravujeme: Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Vzdělávací lídr - pro ZŠ a SŠ (říjen 2011) Nové programy pro školské manažery Strategické plánování ve školství a ve škole Moderní personální management Specifika školského personálního managementu Finanční management Ověřené systémy autoevaluace Obsah: je tvořen souborem klíčových manažerských témat v souhrnu modulově doplňuje a rozvíjí způsobilosti získané standardním studiem pro ředitele škol, každý kurz zároveň cíleně rozvíjí samostatné téma, je průběžně aktualizován, je lektorován (tutorován) předními odborníky v ČR Forma: Kombinuje prezenční vzdělávání (semináře, výcviky, konzultace) se samostudiem v uživatelsky vstřícném e-learningovém prostředí. Kulatý stůl Téma: Dlouhodobý záměr vzdělávání MSK z pohledu zaměstnavatelů Termín: podzim 2011 Zahraniční stáž FINSKO Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení v MSK Termín:7 dnů v období od do (upřesnění do poloviny června) Místo: Finsko - Helsinky a okolí do 100 km Obsah: Zahraniční stáž účastníků s cílem poznat: řízení změn zkušenosti s přechodem od přímé kontroly a tlaku k důvěře a podpoře, přechod od předmětových vědomostí ke kompetencím (zejména kompetenci Učit se), činnost Národní rady pro vzdělávání, metody autoevaluace, výsledky programů jako Information Society Programme, Read and Write či podobných. Vedlejší témata zajištěna dle možností: Učitel výběr uchazečů pro studium učitelství a jejich uvádění do praxe, hodnocení učitelů, interakce učitel - žák (včetně hospitací). Inkluzivní vyučování školní poradenství, včasná detekce obtíží, diagnostika individuálních stylů učení, asistence a speciální podpora, Tvorba školního kurikula úloha centra (Framework for EvaluatingEducational Outcomes in Finland), obce, školy a žáků. Navštívíme instituce: Různé druhy škol, místní samosprávu, centrální či regionální správu školství, vzdělávání pedagogů či výzkumné nebo evaluační centrum. Kritéria výběru účastníků stáže: a)základní - znalost angličtiny na uživatelské úrovni doložená přehledem absolvovaného vzdělání (finština a švédština vítána) - účast na aktivitách projektu EMA (je třeba konkrétně uvést co a kdy) b) doplňková - absolvování tuzemských stáží v projektu EMA (ukončené či zahájené) - termín dodání přihlášky - funkce a druh (typ) školy jako doplňková kritéria v případě velkého zájmu pro zajištění poměrnosti a využitelnosti (účast všech relevantních druhů a typů škol, ředitelé přednostně) Na předepsaných přihláškách se hlaste do Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Mgr. Hana Petrová, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava strana

15 Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2010/2011 Obsah: 1. Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Závěry ze zpráv ČŠI 3. Problematika cestovních náhrad 4. Různé. Diskuse. Termíny pro ZŠ červen 2011: Určeno pro ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Frýdek-Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Husova 17 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ Karviná-Mizerov, Majakovského 2219 okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Bruntál, Okružní 38 Lektor i odborný garant této aktivity: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Mgr. Jarka Grosmanová, Marcela Moravčíková : Připravujeme: Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK (i těm, kteří jsou ve funkci 1-3 roky) nabízíme metodické poradny. Program: Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 KVIC Opava, Husova 17 Lektor i odborný garant této aktivity: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jarka Grosmanová, Bronislava Raníková, Přihlášky: do naskenované s razítkem a podpisy na nebo poštou na adresu: KVIC Nový Jičín, Štefánkova 7, O zařazení účastníků rozhoduje datum došlé a řádně vyplněné projektové přihlášky. Přihlášku najdete strana

16 Projekt Dialog bez bariér Focussed on Environment Číslo kurzu: Určeno: učitelům anglického jazyka na 1. st., 2. st. ZŠ a střední škole Termín: , 13:00 16:30 hod. Lektor: Mgr. Michaela Trnová Místo: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Obsah: Je důležité, abychom žáky vedli k odpovědnosti za životní prostředí. Seminář poskytne účastníkům slovní zásobu a širokou škálu aktivit týkajících se přírodních jevů, recyklace, životního prostředí v našem regionu a ekosystémů, které účastníci plně využijí ve výuce a zprostředkují tak svým žákům možnosti, jak se podílet na ochraně životního prostředí, zvířat či dokonce památek. Rozsah: 4 hodiny Letní škola pro učitele angličtiny - Ready to Learn! Ready to Teach! Číslo kurzu: Určeno: učitelům anglického jazyka na 1. st., 2. st. ZŠ a střední škole Termín: (prezence od 13:00 do 13:45 hod.) Lektor: Mgr. Šárka Dohnalová Mgr. Michaela Vařeková Mgr. Jana Chocholatá Mgr. Petra Trunkátová Mgr. Jana Bártová Mgr. Nikola Fořtová RNDr. Barbara Žižková Mgr. Michaela Trnová Místo: RS Ráztoka, Trojanovice Obsah: To nejlepší a nejpotřebnější z angličtiny ve třech dnech. Přijďte si osvěžit jak metodiku, tak i praktický jazyk. Na workshopech vedených zkušenými lektory z praxe (i rodilými mluvčími) si spolu s kolegy vyzkoušíte zábavné a smysluplné aktivity, dozvíte se jak na mluvení, CLIL, čtení, výslovnost i testování a mnoho dalšího - co vás i ve vašich hodinách čeká a nemine. Vyměníte si zkušenosti a příklady dobré praxe s kolegy. Odnesete si nové nápady a inspiraci, které vám usnadní a zpestří výuku v dalším školním roce. Požadovaná vstupní úroveň A2 - B1. Upozornění: Letní škola je určena pouze novým zájemcům! Účastník Letní školy 2010 nemá možnost tuto akci opět absolvovat. Rozsah: 20 hodin Bližší informace o obsahu jednotlivých akcí i přihlášku naleznete na našich webových stránkách KVIC Evropské projekty, Přihlášky zasílejte na adresu: Kontakty: KVIC Nový Jičín, p.o. tel: odloučené pracoviště Frýdek-Místek tel: Politických obětí Frýdek-Místek Projekt Perspektiva 2010 V posledním roce projektu realizujeme vzdělávací aktivity pro všechny učitele základních a středních škol MSK, které jsou zaměřené na využití ICT ve výuce. Svůj požadavek na bezplatné kurzy si můžete zadat na: Kurzy se konají jako otevřené, na které se pedagogický pracovník přihlašuje individuálně a konají se v informačních centrech Moravskoslezského kraje (ICeMSK) tj. v cca 20 místech v kraji. strana

17 Z nabídky upozorňujeme na akreditované kurzy v nejbližší době: Tvorba flash animací Termín: a (od 14:30 h, 12 h prezenčně) Místo konání: EDUCA - střední odborná škola, s.r.o., Bohuslava Martinů 1994/4, Nový Jičín V kurzu si projdete úvodem do problematiky flash animací a nástrojů pro jejich tvorbu, kreslením objektů, symboly a jejich vytváření, pohybem a animacemi, prací s maskou. Na září připravujeme novou nabídku těchto akreditovaných kurzů: Výuka chemie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: Nový Jičín, Ostrava, Havířov (bude upřesněno) V kurzu se účastníci seznámí s využitím programů kancelářského balíčku a výukových programů, které využívají multimédia při přípravě vyučovacích hodin a hodin laboratorních prací. Důležitou součástí jsou programy a online aplikace, které umožňují testování žáků a zároveň jejich autoevaluaci. V kurzu účastníci tvoří pracovní listy a další výstupy v daných programech, aktivně vyhledávají informace na internetu. Mediální výchova s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: Nový Jičín, Opava, Ostrava (bude upřesněno) Vzdělávací akce si klade za cíl naučit pedagogy efektivně využívat ICT ve výuce mediální výchovy, pracovat s hardware (digitální videokamera, fotoaparát, webkamera, mikrofon) a software pro zpracování videa, fotografií a zvuku. Vést žáky při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Získáte základní přehled o multimediální technice vhodné pro použití ve výuce. Osvojíte si základní dovednosti při vedení dětí při práci s multimediální technikou a získáte přehled o problematice vedení dětských tvůrčích skupin a mnoho dalšího. Nebojme se použití OpenOffice ve škole (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: PrimMat Soukromá střední škola podnikatelská s. r. o., Frýdek - Místek Vzdělávací akce je zaměřena na populární Open Source software OpenOffice.org a jeho klony. Seznámí vás se základy práce a ovládání, se zaměřením na využití ve výuce. Cílem kurzu je seznámit kurzisty s tímto balíkem, srovnat jej s dalšími nástroji a zasadit jeho využití do školského prostředí. Součásti jsou teoretická východiska využití tohoto řešení, ukázky praktického ovládání aplikace, ale i ukázky implementace s důrazem na pedagogickou praxi a využití v jiných předmětech než informatika, k tomuto cíli bude směřovat i e-learning. Výstupem bude zpracovaný výukový objekt (a metodika jeho implementace) do libovolného předmětu, při využití minimálně dvou části kancelářského balíku. Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h, 24 h prezenčně + 16 h e-learning) Místo konání: Ostrava (bude upřesněno) Vzdělávací program je zaměřen na popis parametrů měřící sady Pasco a dostupných sond, praktickém využívání aplikací poskytovaných programem Data studio, návrhy vhodně zvolených experimentů sloužících ke zatraktivnění výuky a laboratorních cvičení v hodinách biologie a přírodopise na ZŠ a SŠ. Výstupem bude zpracovaný návrh vlastního experimentu do výuky a vytvoření metodického materiálu pro učitele a pracovního listu pro žáky. Absolvent vzdělávací akce: zhodnotí klady a zápory digitální měřící sady pro využití v žákovském experimentu, rozhodne, která čidla využije při konkrétním pokusu, resp. experimentu, aplikuje grafické a tabelární výstupy do výuky i pro vyhodnocení výsledků žáky, navrhne implementaci měřící sady do různých forem výuky. Sledujte prosím na a odkaz Kurzy. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel strana

18 Projekt Elektronická školička Informátor KVIC Nový Jičín červen 2011 Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Z nabídky upozorňujeme na akreditované kurzy: Uživatel počítače středně pokročilá úroveň Termíny: , , , a (od 15:00 h) Místo konání: ZŠ B. Němcové 2, Opava ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy Termíny: , , , , (od 16:15 h) Místo konání: Střední škola průmyslová, Soukenická 21, Krnov Z obsahu kurzu: ICT nástroje ve škole (HW a SW využitelný pro výuku) Výukové objekty na internetu a jejich tvorba Legislativa spojená s ICT ve školském prostředí (zákon, vyhláška, prováděcí předpis, metodický pokyn, ČSN) a zdroje platných zákonů na internetu zdarma Volný čas dětí a mládeže a ICT Projektové vyučování je vhodné pro děti (organizace žákovských projektů, příklady projektů), nástroje ICT využitelné v projektech. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Termíny: středy (květen, od 15:00 h) Místo konání: PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé armády 482, Frýdek-Místek Z nabídky upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program v sobě spojuje teoretické poznatky a praktickou práci - zpracování textu na PC. Absolvent vzdělávacího programu bude rozumět teoretickým pojmům z oblasti typografie a zpracování dokumentu. Seznámí se s rozmanitými možnostmi využití textového editoru pro tvůrčí práci žáků ve školních projektech. Používá se metoda učení na základě praktického vyučování, na konkrétních úkolech se učí ovládat funkce softwaru a vykonávat reálné úkoly. Postupuje se od věcných příkladů a postupů přes scénáře cvičných souborů až po příklady a testy v nástroji e- learning. Absolvent vzdělávací akce používá širokou paletu nástrojů a funkcí pro tvorbu a úpravu dokumentu, využívá funkce kontroly, komentářů a porovnání, které poskytují možnost získat zpětnou vazbu a umí ji zapracovat do dokumentu, zná široké možnosti v oblasti sdílení souborů, jejich publikace či sledování verzí jednotlivých dokumentů, aplikuje autorský zákon a typografická pravidla na veškeré textové výstupy. Práce s tabulkami s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací akce je zaměřena jak teoreticky tak prakticky na zvládnutí práce s tabulkovým kalkulátorem. Účastník se seznámí s několika různými nástroji pro tvorbu tabulek a grafů a jak je využít při výuce. E-learningová část je pak především praktická, účastník si na řešení konkrétního úkolů ověří své dosažené znalosti a dovednosti. Konkrétní tabulkový kalkulátor bude zvolen podle požadavků účastníků, ale seznámí se také s dalšími dostupnými programy. Přehled témat výuky: Prostředí tabulkového kalkulátoru Formátování tabulky Vzorce a zásady pro jejich sestavování Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru. strana

19 Výuka zeměpisu s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Účastníci se seznámí s možnostmi nasazení počítače jako učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních, středních a vyšších odborných školách. Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese ECDL testování pro učitele V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí Kč 2990 (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel strana

20 Projekt Integrace na druhou Sborovna Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec a ZŠ a MŠ Ostrava, Bělský Les, B. Dvorského 1 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ T. G. Masaryka, Opava a ZŠ Odry, Komenského 6 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům ZŠ a MOG Bruntál, Školní 2 a ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Číslo akce: a 2. část Termín: od 9:00 do 19:00 h a od 8:00 do 18:00 h Určeno: pedagogům Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 Počet účastníků: 20 Rozsah: 20 h Místo konání: rekreační zařízení (bude upřesněno sledujte na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac. Nový Jičín, tel , Ať prázdninový čas se rychle blíží a pak trvá co nejdéle. Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP strana

INFORMÁTOR ČERVEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ČERVEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ČERVEN 2011 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických obětí 531, 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR p r o s i n e c 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l i s t o p a d 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í INFORMÁTOR s r p e n, z á ř í KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC srpen, září 2011 OBSAH Společné informace

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Finanční partneři: Cílové skupiny: především Název projektu: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 Realizace: 1. 10. 2016 30. 9. 2019 Rozpočet projektu: 36.755.894,65 Kč Žadatel: Moravskoslezský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ŘÍJEN 2011 KVIC - odloučené pracoviště 746 59 e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více