ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,"

Transkript

1 ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí být zařazen do jednoho hlavního taxonu. Těmi jsou říše, kmen (u živočichů) nebo oddělení u rostlin, třída, řád, čeleď, rod, druh. Organismy jdou dále řazeny do vedlejších kategorií, které nesou předpony nad-, pod-. Binominální systémem nomenklatury - způsob tvoření jmen živých organismů zavedl Carl von Linné (Carrolus Linnaeus, ) Každému organismu je přiřazeno jméno, které se skládá ze dvou slov: jména rodu a jména druhu. Zařazení člověka do biologického systému nadříše: jaderní Eukaryota říše: živočichové Animalia kmen: strunatci Chordata podkmen: obratlovci Vertebrata třída: savci Mammalia podtřída: placentálové Placentalia řád: primáti(nehetnatci) Primates čeleď: hominidi Hominidae rod (genus): člověk Homo druh (species): člověk moudrý Homo sapiens poddruh: člověk moudrý vyspělý Homo sapiens sapiens Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, ve kterém se organismy vyvíjí, vzájemně odlišují podle toho, jak se přizpůsobují životnímu prostředí. První ucelenou evoluční teorii vytvořil Jean Batiste Lamarck (lamarckismus, na počátku 19. sol). Dnes je přijímána teorie se opírající se o dílo Charlese Darwina (darwinismus dílo O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život - většinou zkracovaná na O původu druhů přírodním výběrem, vydaná v roce 1859), který spojil myšlenku postupné evoluce druhu s přirozeným výběrem, kdy přežívají a vývoj ovlivňují jedinci s výhodnějšími znaky a lepším přizpůsobením se prostředí. Neodarwinismus (konec 19. stol) integruje Darwinovy myšlenky s poznatky mutací a populační genetikou. Hominizace a sapientace je proces postupných vývojových (evolučních) změn v tělesné stavbě živočišných předchůdců dnešního rodu Homo, které vedly k současnému Homo sapiens sapiens Antropologie veda o člověku v neširším pojetí zahrnuje poznatky z vědních disciplín, které se zabývají pozůstatky (paleontologie, archeologie), vývojem, stavbou a funkci těla (biologické a lékařské obory), myšlením a chováním a člověka (filozofie, psychologie, sociologie.) Datování stáří nálezů dle stáří vrstvy, ve které se nalézají (stratigrafie, vůdčí zkameněliny) radiokarbonová metoda založená na poločasu rozpadu nuklidu 14 C, poločas rozpadu 5730 let, lze určit stáří nálezů do 40 tis. let. z poločasu rozpadu radionuklidu draslíku 40 K na izotop 40 Ar (poločas 1,25x10 9 let ). Měřením poměru 40 Ar a 40 K v nálezu je možné vypočítat jeho stáří. 1

2 Anatomické znaky odlišující člověka a) hominizační znaky - vzpřímená postava - zajišťována svislou 2krát esovitě prohnutou páteří - noha - chůze po dvou, prodloužení a narovnání stehenní kosti, klenba na chodidle - pánev - miskovitě uzpůsobena, drží vnitřnosti - změna pletence ramenního umožněna rotace paže - horní končetina - oslabena a zkrácena, změna postavení palce na ruce - hrudník - předozadní zploštění - lebka - zvětšování kapacity mozkovny - masité rty, vytvoření bradového výběžku, zkrácení nosních dutin - chrup - špičák nepřečnívá přes rty - změna tvaru čelistního oblouku rozšířil se - ucho - zavinul se ušní boltec, vytvořil se ušní lalůček - zmenšení nadočnicových oblouků, oči - vpředu, umožňují prostorové vidění - čelní výběžky - souvisejí s rozvojem řeči - posun týlního otvoru na spodinu lebky - snížení ochlupení b) sapientační znaky (souvisí se změnou tělesné stavby) - pohyblivost horní končetiny a postavení palce umožnilo jemnou motoriku a užívání nástrojů (práce), které vedlo k zvětšení počtu závitů mozku (gyrifikací). V důsledku toho se rozvinula artikulovaná řeč, abstraktní myšlení související s 2. signální soustavou - sociální společnost Pozůstatky po živočišných předcích rudimenty - zakrnělé orgány, které máme všichni (výběžek slepého střeva, kostrč, Darwinův hrbolek) atavismy - znaky, které se objevují ojediněle, jsou již nepotřebné (nadměrné ochlupení, přespočet prsních bradavek) 2

3 Vývojová linie člověka (antropogeneze) první savci druhohory, trias, zhruba před 220 miliony let, - drobní hmyzožraví teplokrevní o velikosti několika cm - vyvinuli se plazů. první primáti (nehetnatci) - koncem druhohor (před miliony let) - pohybovali se nejvíce v korunách stromů Obr: Purgatorius, - schopní stereoskopického vidění dosud nejstarší známý primát (paleocén) vyšší primáti - před 35 miliony lety, rozdělili se na opice Nového světa (Ploskonosí)- Jižní Amerika a opice Starého světa (Úzkonosí) - Afrika nadčeleď Hominoidi (Hominoidea) se oddělila z úzkonosých opic Starého světa, patří sem gibonovití, lidoopi a člověk úzkonosí primáti předpokládaná linie člověka Aegyptopithecus.. - žil zhruba před miliony let v dnešním Egyptě Obr.: Aegyptopithecus - velikosti asi cm a hmotnosti 4-6 kg. Prokonsul - konec třetihor, před 19 mil. lety - nebyl přizpůsoben šplhu, chůze po čtyřech, - úzké, dopředu protáhlé čelisti - chybí mu již ocas - jsou známí výhradně z Afriky (Keňa, Uganda) Ramapithecus miliony let. - chůze po čtyřech, výška cm. - živil se sběrem semen vsedě Obr: Prokonsul - zřejmě předchůdce lidoopů Ardipithecus - bípední chůze, velmi robustní, nejstarší známý hominid Australopithecus (překlad = jižní opice) - 4 až 2 miliony let před naším letopočtem - postava téměř vzpřímená, výška cm, kg - používal neopracované nástroje - mozkovnu s maximální kapacitou kolem 500 cm 3, výrazné nadočnicové oblouky - lesostepi - sběr plodů, živočichů, pravděpodobně v tlupách lovili i větší zvířata (koně, žirafy) Australopithecus afarensis - 4,1 až 2,7 milionu let. - východní a jižní Afrika Keňa, Etiopie a Tanzanie, - nejdůležitějším z nálezů je LUCY (3,2 mil let) Obr.: Australopithecus afarensis Australopithecus africanus - před 3 až 2,5 milionu let. - chrup odlišný od opic 3

4 Homo habilis (člověk zručný) - před 1,8 mil. lety - ostatky nalezeny v Etiopii - výška cm, 40 kg, kapacita mozkovny cm 3 - používal i vyráběl nástroje (pazourek) Homo rudolfensis (Člověk východoafrický; původně považovaný za Homo habilis) Homo ergaster (Člověk pracující/člověk dělný; původně považovaný za Homo habilis nebo Homo erectus) Homo erectus (člověk vzpřímený) - před 1-0,5 mil. lety - robutsní postava, cm vysoký, kg, kapacita mozkovny až 1000 cm 3, - nadočnicové valy dobře vyvinuty, chrup podobný dnešnímu - užíval opracované nástroje (pěstní klíny) - z Afriky osídlil Asii a Evropu - nalez. : JV Asie (Haeckel a Dubois) - člověk pekingský znal a užíval oheň Homo antecessor (Člověk předchůdce) Homo cepranensis (před tis. lety) Homo floresiensis (Člověk floreský; nález na ostrově Flores v Indonésii z roku 2003) Homo heidelbergensis (Člověk heidelberský; původně Homo erectus heidelbergensis) o H. steinheimensis (Člověk steinheimský; dříve Homo sapiens steinheimensis, žil před tis. lety, kapacita mozkovny cm 3, naleziště v Německu (Steinheim) Homo neanderthalensis (Člověk neandrtálský, neandrtálec, paleoantrop, pračlověk; předtím považovaný za poddruh Homo sapiens Homo sapiens neanderthalensis) - před 150 tis. Lety - 40 tis. lety - mozkovna dlouhá a nízká, kapacita cm 3 - ploché čelo, nadočnicové oblouky dobře vyvinuty, nepatrná brada - široký hrudník, mohutné svalové úpony - projevování lidských citů, pohřby - naleziště : - J Francie - Dračí skála v Alpách (kult uctívání medvěda) - Uzbekistán - svatyně Tešik-Taš (kult uctívání kozoroha) - u nás - jeskyně Šipka u Štramberka - úlomek čelisti dítěte Homo sapiens (Člověk rozumný, neoantrop) o H. s. sapiens fossilis (Člověk kromaňonský, kromaňonec, člověk předvěký, - před tis. lety - vznikl z něj současný člověk- jemnější a vyšší postavy než neandrtálec - kapacita mozkovny cm 3, vyšší čelo, vyvinutá brada - magické kulty, umělecká čin., rytiny zvířat - nálezy: Francie - jeskyně Lascaux - kostěný kahanec starý 13,5 tisíc let Španělsko. - jeskyně Altamira - ČR - Morava - předměstí Přerova a Mladeč u Litovle - Dolní Věstonice - Věstonická Venuše (znázor. sekund. pohl. znaků) - Koněpruské jeskyně, Podbaba - Slovensko - Gánovce u Popradu o Homo sapiens sapiens, který se dříve užíval k odlišení od Homo sapiens neanderthalensis, se nyní používá pro poslední vývojovou fázi člověka po kromaňoncovi, která započala před lety. o H. s. sapiens recens (Člověk moudrý; moderní člověk) 4

5 Lidská plemena (rasy) - všechna prošla vývojem přes H. s. neandertalensis - odlišení v holocénu (před tis. lety) - jsou výsledkem odlišnosti vývoje v různých klimatických podmínkách - jsou si rovna formuloval Čechoameričan Aleš Hrdlička 1) europoidní (bílé) plemeno - Evropa, Amerika, Austrálie, J Afrika - jemné mírně zvlněné vlasy (oválný průřez), hustší ochlupení, výrazný nos, širší pánev - převažuje krevní skupina A 2) mongoloidní (žluté) - Asie, Grónsko, Amerika (Indiáni) - hrubší rovné tmavé vlasy (kulatý průřez), řídké ochlupení - ploché čelo, vystouplé lícní kosti, menší postava, záhyb ve vnitřním koutku oka - převažuje krevní skupina B 3) negroidní (černé) - původně Afrika - tmavé kudrnaté vlasy (ledvinovitý průřez), řídké ochlupení - tmavá pleť i oči, širší obličej a nos, velké masité rty - úzká pánev, dlouhé končetiny - převažuje krevní skupina 0 Aleš Hrdlička (30. března 1869, Humpolec 5. září 1943, Washington, D.C., USA) patřil spolu s Jindřichem Matiegkou k zakladatelům antropologie. V r založil Antropologické oddělení Národního muzea USA ve Washingtonu. Zkoumal Indiány, černochy, studoval národy ve východní Asii, aby dokázal, že indiáni mají asijský původ. V roce 1927 formuloval teorii o jednotném původu a vývoji člověka Člověk se vyvinul z živočišných předchůdců. Všeobecný zákon vývoje platí též pro člověka. Závěr vyvodil ze skutečnosti, že pozoroval nápadně malé rozdíly mezi lidskými plemeny. Napsal kolem 300 vědeckých pojednání (většinou anglicky). V roce 1930 založil v Praze Dr. Jindřich Matiegka Hrdličkovo Muzeum člověka při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zdroje obrázků Carl von Linné. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: Carl_von_Linn%C3%A9.jpg Charles Darwin aged 51. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit ]. Dostupné z: (1871).jpg/220px-Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871).jpg HAWKINS. wikimedia [online].[cit ]. Dostupný na WWW: _Mans_Place_in_Nature.jpg TAMURA. wikimedia [online].[cit ]. Dostupný na WWW: GUÉRIN. wikimedia [online].[cit ]. Dostupný na WWW: Proconsul_skeleton_reconstitution_(University_of_Zurich).JPG DUROVA. wikipedia [online].[cit ]. Dostupný na WWW: Australopithecusafarensis_reconstruction.jpg 5

6 TAMURA. wikimedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TAMURA. wikimedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. wikimedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Doporučená literatura: JELÍNEK, Jan, ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 9. vydání., Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., s. ISBN: Příloha: Téma přírodní látky povinné vzorce, pojmy, rovnice Evoluce Taxonomie Binominální nomenklatura Taxon Jméno rodové Jméno druhové Základní taxonomické jednotky Paleontologie Antropologie Rasa (plemeno) Podruh Australopithecus Homo habilis Homo erectus Homo neanderthalensis Kromaňonec Éra (geologická) Antropozoikum Třetihory Druhohory Primáti 6

7 Pracovní list: ANTROPOLOGIE Odpovězte na otázky, doplňte text nebo splňte pokyn: Otázka Definujte antropologií, čím se zabývá? ODPOVĚĎ Kdo patří k zakladatelům antropologie? Kdy se tato disciplína rozvinula? Co je to plemeno? Vyjmenujte lidské rasy. Co je příčinou vzniku lidských ras? Který kontinent je považován za kolébku lidstva? Co je to antopozoikum? Existuje synonymum tohoto pojmu? Ve které éře žil živočišný předchůdce člověka? Jaký spolný znak mají primáti? Koho radíme k lidoopům? Který živočich je vývojově a geneticky nejblíže k člověku? Jak dlouho žije přibližně rod Homo na Zemi? Co je to hominizace? Popište hominizační znaky. Objasněte, jaký podnět je vnímán v případě 2. signální soustavy. Vyjmenujte, které druhy řadíme do rodu Homo. Který rod je považován za živočišného předchůdce rodu Homo. Čím je určen název každého organizmu? Vyjmenujte základní taxonomické kategorie Co je to evoluce? Vyjmenujte metody datování nálezů v paleontologii. Objasněte metodu datování nálezů radiokarbonovou metodou. Objasněte pojem vůdčí zkamenělina. 7

8 Příloha: Téma přírodní látky povinné vzorce, pojmy, rovnice Evoluce Taxonomie Binominální nomenklatura Taxon Jméno rodové Jméno druhové Základní taxonomické jednotky Paleontologie Antropologie Rasa (plemeno) Podruh Australopithecus Homo habilis Homo erectus Homo neanderthalensis Kromaňonec Éra (geologická) Antropozoikum Třetihory Druhohory Primáti 8

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více