Obsah čísl a 1/2008. tir áž. náhled do časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah čísl a 1/2008. tir áž. náhled do časopisu"

Transkript

1

2 úvodem Nestačí mít jenom lásku k přírodě náš vztah k přirozenému světu se odehrává v místě a musí být podložen znalostí a zkušeností, píše americký filozof Gary Snyder. Podle Snydera Dnešní Američan často ani neví, že nezná místní rostliny. V současném globalizovaném světě není nic neobvyklého, že máme více znalostí o druhém konci světa než o místě našeho bydliště. Položme si pár otázek: Známe dobře prostředí, ve kterém žijeme? Známe rostliny a zvířata v našem regionu, vnímáme ještě proměny krajiny kolem nás? Souhlasím s myšlenkami Garyho Snydera, že poznáváním svého okolí se obohacujeme a náš život se stává plnějším. Časopis Naše příroda je pro všechny, kteří se chtějí obohatit o znalosti unikátních a zajímavých rostlin a tvorů, kteří žijí blízko nás, o znalosti pěkných míst, která můžeme navštívit. Nechceme se ale omezovat na českou přírodu příroda nerespektuje státní hranice. Naše příroda je ta, která je nám blízká, kterou máme rádi, i když ji známe ze Slovenska nebo jiného sousedního státu. Časopis Naše příroda vzniká jako společné dílo mnoha autorů a fotografů, kteří nám pomáhají myšlenku realizovat. Pokud máte kladný vztah k přírodě, rádi o ní píšete nebo máte zálibu ve fotografování, uvítáme Vaši spolupráci. Pomůžete nám ale i tím, když si časopis předplatíte nebo zakoupíte. Všem zájemcům pošleme první číslo zdarma. Kontaktujte nás prosím na u: Těšíme se rovněž na vaše názory, rady a tipy. Pavla Mládková

3 Obsah V E Z K R ATCE Ž I VÁ PŘ Í RODA Barevné proměny batolce Mimikry Medvěd šelma samotářská a odsuzovaná Orel mořský N A V Ý L E T Ě Vyšplhejte s námi na Stolovou horu Krasové podzemí České republiky ROZ HOVOR Zelené zamyšlení s Martou Kubišovou FO T O GR A F UJ E M E PŘ Í RODU Fotografujeme motýly L E SN IC T V Í České pralesy V SOU L A DU S PŘ Í ROD OU Jedlé dary přírody Založte si kompost přímo v kuchyni E KO T ECHNOLOGI E Když se řekne KONOPÍ... K AUZ A Stará a nová příroda P OZ VÁ N K Y

4 Naše příroda Ředitel: Vítězslav Šrámek Šéfredaktorka: Pavla Mládková Grafická úprava a sazba: Solen, s. r. o., Milan Matoušek Adresa redakce: Naše příroda o. s., Lazecká 297/51, Olomouc tel , Vydává: Naše příroda o. s., Lazecká 297/51, Olomouc Tisk: Trifox, s. r. o. Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o. Předplatné: Naše příroda o. s., Lazecká 297/51, Olomouc, tel , Předplatné Slovensko: Solen, s. r. o., Lovinského 16, Bratislava tel , Vychází 4x ročně / cena: 48 Kč / 75 Sk Evidenční číslo MK ČR E ISSN Občanské sdružení Naše příroda je neziskovou organizací. Jejím základním cílem je informovat o přírodě, životním prostředí a jejich ochraně. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu článků. Za nevyžádané materiály nenese vydavatelství ani redakce žádnou zodpovědnost. Žádná část tohoto časopisu nesmí být reprodukována či šířena bez písemného souhlasu vydavatele.

5 Mimikry Text: Ľubor Čačko Foto: Ľubor Čačko, Pavel Krásenský Hmyz tvoří největší skupinu v cením imitují jedovaté druhy, případně lé živočišné říši. Nikde jinde nena- používají různé způsoby zastrašová- jdeme tak širokou škálu barev a různí. Uveďme si nyní několik takových ných tvarů jako právě zde. Začneme-li se blíže zabývat jednotlivými druhy, s údivem zjistíme, jak obdivuhodně jsou přizpůsobeni svému životnímu prostředí. Maskování bývá často tak dokonalé, že odhalení ukrytého příkladů z naší živočišné říše. M askování pomocí nenápadného zbarvení těla nebo křídel, které dokonale splývá s prostředím, je nejrozšířenější jedince můžeme připsat jen náhodě. způsob ochrany před nepřítelem. Ta- Tento zvláštní jev, kdy živočichové kové mimikry známe zejména u noč- svým tvarem nebo barvou napodobuních motýlů. Odpočívá-li můra se jí předměty ze svého okolí nebo jiné- svými šedohnědými křídly na kůře ho živočicha, nazýváme mimikry. stromu, jen stěží ji spatříme. Pokud Mnozí živočichové využívají svo- nám ale před očima vzlétne kus li- je zbarvení a tvar jako ochranu před šejníku, pravděpodobně jsme vyrušili píďalku. Sedí-li tento jemně zele- nepřáteli, jiní zase na přilákání nebo nenápadné se přiblížení ke kořisti. navě skvrnitý motýl mezi lišejníky, Zajímavou skupinu však tvoří zejmé- jen velmi těžko určíme, kde mu kon- Martináček habrový zahání nepřítele vytřeštěnýma očima na křídlech. na ti živočichové, kteří svým zbarvečí křídlo a začíná lišejník. Foto: Ľ. Čačko 12 Kudlanku nábožnou v trávě snadno přehlédneme i při páření.» samozřejmě máme na mysli páření kudlanky pozn. red. «Foto: Ľ. Čačko 13 Ž I V Á P Ř Í R O D A Medvěd Text: Miroslav Kutal / Foto: Karel Brož šelma samotářská a odsuzovaná Poslední medvěd byl v Čechách zastřelen v roce Píďalka zimující snadno splyne s lišejníkem. Foto: P. Krásenský Nakonec se posadila vedle mne. Po chvíli posunula po kmeni tlapu k mé ruce a velice jemně se jí dotkla. Já jsem natáhl ruku k jejímu čenichu a přejel ukazovákem po horním pysku s hojnými pletenci svalů; ona jej ohrnula, aby se seznámila s mými prsty. Dovolila mi, abych jí sáhl na zuby a potom, aniž bych dobře věděl, proč to dělám jsem jí vsunul ruku do tlamy a přejel jí po žebroví patra. Mohla si smlsnout na mé ruce (a na všem ostatním), ale neudělala to ak popisuje Kanaďan Charlie Russell v předmluvě své kni- S láskou grizzly jedno ze Thy svých mnohých setkání s medvědy v divočině. Severoamerický medvěd grizzly, ačkoliv dosahuje zhruba dvakrát tak velké hmotnosti jako náš medvěd, je ve skutečnosti s naším medvědem blízce příbuzný. Charlie Russell se celý život potýkal s grizzlyi, o kterých se soudí, že jsou značně nebezpečnější než medvědi obývající Evropu. Ve své knize líčí zkušenosti z šestiletého soužití s medvědy na Kamčatce, v oblasti s nejvyšší hustotou hnědých medvědů na světě. I proto je užitečné se o dílo člověka, který svůj život zasvětil poznání soužití lidí a medvědů, zajímat. Společně s vlky a rysy patří medvědi mezi klíčové druhy výrazně se podílející na fungování lesních ekosystémů střední Evropy. Medvědi jako potrava. Mnozí z nich se živí jedovatými rostlinami, proto se jim hmyzožraví ptáci vyhýbají. Vedle těchto jedovatých druhů však na- edna z nejúčinnějších metod, jak zahnat nepřítele, je zastrašová- Mnoho motýlů vyleká útoční- Jní. ka pomocí velkých strašlivých očí bezpečím. Housenka hranostajníka ré při ohrožení vysouvají za prvním vrbového používá dokonce tři druhy hlavovým článkem páchnoucí osmotérium (vidlice, pomocí které hou- zbraní. Při napadení vztyčí přední část těla a vyděsí protivníka červesenka vylučuje specifický zápach ŽI VÁ PŘÍRODA cházíme i celou řadu živočichů, kte- nebo křiklavého zbarvení spodních ným zbarvením prvního hlavového pozn. red.). ří používají výstražné zbarvení, ale křídel. Vrchní křídla mají ovšem tito článku. Zároveň ze dvou výrůstků Naše povídání o mimikry ani jedovatí nejsou. Klasickým příkla- motýli většinou nenápadně barev- na konci těla vysouvá červené bičí- zdaleka nevyčerpalo množství ji- dem je motýl nesytka sršňová, kte- ná, aby byli v prostředí maskováni. ky, které vylučují páchnoucí sekret ných způsobů ochrany, které pou- rá se vzhledově velmi podobá srš- Při napadení prudce křídla rozevřou a hrozivě jimi třese. Když ani to nežívá spousta dalších druhů hmyzu. ni, dokonce vydává i bzučivý zvuk, a vyděsí nepřítele, což jim umož- pomůže, vystříkne z milimetrového Dnešní moderní věda však ještě do- přitom je úplně neškodná. Příkladů ní únik. Tuto ochranu mají zejména otvoru tekutinu, kterou umí přesstatečně neobjasnila vznik mimikry bychom v naší přírodě našli dosta- stužkonosky, přástevníci, martináči ně zacílit a může protivníka i pře- ani mechanismů, které k němu moh- tek. Mnohé druhy hmyzu napodo- a někteří lišajové. chodně oslepit. Podobně se chovaly vést. Proto si na úplné vysvětlení bují vosy, jiné druhy zase včely, čmeláky apod. Rovněž vývojová stadia motýlů se nejednou dokáží ochránit před ne- jí i housenky otakárka fenyklového tohoto zajímavého jevu budeme muset ještě počkat. Pavla Překlad a popisky: a pestro křídlece podražcového, kte- Mládková ŽI VÁ PŘÍRODA 16 17

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha:

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha: Včelařství 02/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Alternativní přístup ke včelaření Včelaření v souladu s přírodou jde také Věnujme pozornost vyšetření zimní měli A vyhneme

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Co život dal a vzal Aneb Ze života hmyzu. Kristina Hašplová 27. 2. 2010

Co život dal a vzal Aneb Ze života hmyzu. Kristina Hašplová 27. 2. 2010 Co život dal a vzal Aneb Ze života hmyzu Kristina Hašplová 27. 2. 2010 I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti, radosti... Nedovol svým dětem zabíjet hmyz, tím začíná zabíjení lidí. Pythagoras Rostliny

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou

Pohyb je základným prejavom života. Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou 1/2013 január február Bulletin informacnej a celostnej medicíny Pohyb je základným prejavom života Pangasius alebo, ked ryba nie je rybou Detoxikácia mozgu nikdy nekoncí... datum čas název akce lektor

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 Jak a proč podporovat vztah LIDÍ K PŘÍRODĚ klišé, bariéry, příležitosti Praha-Brno / prosinec 2009 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více