Růst a vývoj rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Růst a vývoj rostlin"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Naděžda Kurowská

2 Teorie: RŮST ROSTLIN Růstem rostliny rozumíme nezvratné přibývání hmoty rostliny spojené s dělením buněk, jejich zvětšováním (zvláště prodlužováním) a diferenciací. Podle toho se rozeznávají tři fáze růstu: 1. zárodečná (embryonální) 2. prodlužovací (elongační) 3. rozlišovací (diferenciační) V embryonální fázi růstu jsou buňky soustředěny v dělivých pletivech (meristémech) především na vrcholech stonků a kořenů, růstových zónách listů, ale i v druhotných meristémech (kambiu a felogenu). V embryonální fázi dochází neustálým dělením buněk ke zvětšování jejich počtu. V prodlužovací fázi se buňky už nedělí, roste jejich objem (až 30krát). Vakuoly nasávají vodu, zvětšují svůj objem a splývají v jednu centrální vakuolu. Dochází k intenzivnímu plošnému růstu buněčné stěny. Cytoplazma, jejíž množství se už nezvětšuje, je i s jádrem zatlačována k buněčné stěně. V diferenciační fázi se buňky tvarově odlišují, rozrůzňují k vykonávání specializovaných funkcí (buňky krycí, vodivé apod.), získávají definitivní tvar. Rostliny ve srovnání s živočichy rostou během celého života. Faktory ovlivňující růst rostlin dělíme na vnější a vnitřní. Vnější faktory teplota - ovlivňuje rychlost růstu - u většiny rostlin probíhá růst v teplotním rozmezí 5 až 40 C - pro každý druh rostliny je možno stanovit tři důležité body teploty: teplotu, při níž růst začíná (minimum), teplotu, při níž růst je nejvyšší (optimum), teplotu, při níž růst ustává vzhledem k útlumu enzymatické a metabolické aktivity (maximum). světlo - je nezbytné pro růst zelených rostlin, potřebují je nutně k tvorbě asimilátů při fotosyntéze - při nedostatku světla dochází k nápadnému prodloužení stonků v článcích, potlačení růstu listů a ztrátě zeleného zbarvení (etiolizace) voda - voda je nezbytná v embryonální a v prodlužovací fázi, kdy dochází k vakuolizaci buňky živiny - živiny, jež čerpá rostlina ze vzduchu i z půdy, jsou nezbytné k růstu - velký nedostatek minerálních živin vede k zakrnělému růstu - protikladem je gigantický růst související s hojnou výživou

3 znečištěné prostředí - znečištění vody, vzduchu a půdy negativně ovlivňuje růst rostlin a jejich orgánů Vnitřní faktory K nejvýznamnějším vnitřním faktorům růstu patří rostlinné hormony (fytohormony). Známe fytohormony růst povzbuzující (stimulátory) a fytohormony růst brzdící (inhibitory). Stimulátory auxiny - tvoří se ve vrcholech stonků - ve vysoké koncentraci může brzdit růst např. postranních pupenů cytokininy - tvoří se hlavně v kořenových špičkách - urychlují buněčné dělení, zpomalují stárnutí listů a stimulují klíčení semen gibereliny - tvoří se především v mladých listech, kořenech a klíčících semenech - urychlují růst rostlinných orgánů, přerušují období klidu u semen, hlíz a cibulí Inhibitory kyselina abscisová - vyskytuje se hlavně v plně vyvinutých listech a plodech - zpomaluje růstové procesy, navozuje u rostlin odpočinek (dormanci), způsobuje opad listů a plodů, zvyšuje odolnost rostlin vůči nepříznivým vnějším vlivům jako je např. vysoká teplota nebo nedostatek vody etylen - vysoká produkce se vyskytuje u dozrávajících plodů a v poraněných rostlinných orgánech - zpomaluje růst kořenů a stonků, reguluje opad listů, květů a plodů - využívá se při posklizňovém dozrávání plodů (např. babánů) Periodicita růstu denní periodicita - kolísání růstu během dne a noci - uplatňují se změny teploty, vlhkosti a rozdíly v přísunu minerálních živin - většina rostlin roste rychleji v noci roční periodicita - je podmíněna změnou podmínek v jednotlivých ročních obdobích - střídá se období růstu (vegetační období) s obdobím vegetačního klidu - vegetační klid je v mírném pásmu podmíněn především nízkými teplotami v zimě, - v jižních oblastech vysokými teplotami a suchem v létě

4 Celistvost rostlinného těla Základními projevy celistvosti rostlin jsou růstové korelace a schopnost regenerace. růstové korelace Všechny části rostlinného těla tvoří jeden celek a navzájem se ovlivňují. Toto vzájemné působení a ovlivňování se nazývá korelace, která se uskutečňuje především působením fytohormonů. Jedním ze základních korelačních vztahů je tzv. apikální dominance vzrostného vrcholu stonku, který brání růstu úžlabních pupenů. Obdobně se projevuje apikální dominance i ve vztahu vrcholu hlavního kořene k postranním kořenům. regenerace Regenerace znamená nahrazení opotřebovaných nebo poškozených částí rostlin. Ránu zaceluje ochranná vrstva zkorkovatělých buněk, jejichž tvorbu podporují auxiny. Vysoká regenerační schopnost má pro rostliny dvojí význam: 1/ jedná se o jeden ze základních způsobů obrany rostlin před poškozením 2/ využití při vegetativním způsobu rozmnožování např. řízkování VÝVOJ ROSTLIN Vývoj rostlin (ontogeneze) zahrnuje období od vzniku zygoty až do smrti rostliny. Dochází ke kvalitativním změnám ve stavbě, látkové výměně i aktivitě rostliny a jejich částí (orgánů, pletiv, buněk). Vývoj vyšších rostlin rozdělujeme do čtyř období (fází): 1/ embryonální období - zahrnuje vývoj embrya (zárodku) od vzniku zygoty až po dozrání semene 2/ vegetativní období - začíná klíčením semene, vyznačuje se tvorbou vegetativních orgánů a pouze vegetativním způsobem rozmnožování 3/ období dospělosti - dochází k tvorbě pohlavních buněk a pohlavnímu rozmnožování příp. k tvorbě výtrusů (spor) 4/ období stárnutí - převažují rozkladné (katabolické) děje, dochází k odumírání jednotlivých orgánů i celé rostliny, nedochází již k rozmnožování Během ontogeneze procházejí rostliny jedním nebo několika obdobími vegetačního klidu (dormance), kdy zastavují růst a výrazně snižují metabolickou aktivitu. Jedná se o významné přizpůsobení rostlin pro přežití nepříznivých podmínek. V semenech a pupenech se zvyšuje koncentrace především kyseliny abscisové, v důsledku čehož nedochází ke klíčení a rašení pupenů.

5 Rozdělení rostlin podle délky životního cyklu Jednoleté rostliny v jednom roce vyklíčí, plodí a odumírají efeméry - celý vývoj trvá jen několik týdnů např. osivka jarní letničky - celý životní cyklus proběhne od jara do podzimu např. slunečnice - zimní období přežívají v podobě semen ozimy - na podzim vyklíčí, přezimují a další rok vytvářejí plody a odumírají např. ozimý ječmen Dvouleté rostliny - v prvním roce vytvoří vegetativní orgány, přezimují a ve druhém roce plodí a odumírají např. mrkev Vytrvalé rostliny jednou plodící - několik let vytvářejí vegetativní orgány, potom jednou vykvetou, plodí a odumřou např. agáve na pobřeží Středozemního moře vykvete za let a pak odumře opakovaně plodící - žijí více vegetačních období a většinou opakovaně plodí trvalky (pereny) vytrvalé byliny, plodí většinou už v prvním roce, nepříznivé období přečkávají pomocí oddenků, hlíz, cibulí např. tulipán dřeviny žijí většinou déle než trvalky, plodí až po několika letech S využitím předchozího textu, učebnice příp. internetu odpovězte na následující otázky: 1/ Čím se liší růst rostlin a živočichů?. 2/ Ve které části rostliny se uskutečňuje embryonální fáze růstu?... 3/ Vyjmenujte vnější faktory ovlivňující růst rostlin.. 4/ Jak dělíme fytohormony?. 5/ Jaký má význam zaštípnutí hlavního kořene při přepichování sazenic?... 6/ Uveďte jeden z nejčastějších způsobů vegetativního rozmnožování, který je umožněn regenerační schopností rostlin.. 7/ Vysvětlete následující pojmy: a/ dormance...

6 b/ jarovizace.. c/ fotoperiodismus.. d/ annuely. e/ bieny.. f/ plurieny.. 8/ Na následující tvrzení odpovězte ANO nebo NE a/ V prodlužovací fázi růstu se zvětšuje objem cytoplazmy. b/ Při nadbytku světla dochází k etiolizaci. c/ Cytokininy podporují klíčení semen. d/ Auxiny způsobují opad listů. e/ Většina rostlin roste rychleji v noci. f/ Vzrostný vrchol stonku brání růstu úžlabních pupenů. g/ V embryonálním období dochází ke klíčení semene. h/ Efeméry žijí několik let.

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m

Pěstování vinné révy ve vvškách 400-500 m n. m Vážení čtenáři, předkládáme Vám stručný sylabus z přednášek Ing Kratochvíla. Tyto přednášky byly prosloveny již před delší dobou máme ale příslib, že Ing. Kratochvíl provede na jaře r. 2009 aktualizaci

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Biorytmy v souvislosti s procesem učení

Biorytmy v souvislosti s procesem učení Biorytmy v souvislosti s procesem učení Petr Kachlík Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno Porada ředitelů škol a školských zařízení Pardubického kraje Ústupky u Seče 20. 11. 2013 Lidské tělo, obdobně

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více