Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Mgr. Terezie Hradilková Sylabus přednášky I. Vymezení pojmů: Intervence, včasná intervence, Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Děti s postižením v raném věku Péče o děti s postižením a jejich ochrana Vzdělávání dětí s postižením Zdravotní péče o děti s postižením Rodina dětí s postižením Podpora rodiny Sociální služby Raná péče Sociální začleňování integrace inkluze 1

2 II. Vývojová období a teorie potřeb Specifika vývojových období dětí v raném a předškolním věku Obecně: způsob učení (vpečeťování, reaktivita, napodobování), interakce s rodiči, období neurofyziologického zrání Období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní Teorie potřeb podle Z. Matějíčka a podle Pessa III. Vývoj v intervenčních přístupů a současná situace v ČR Medicínský model Pedagogický model Sociální model Systém podpory vzdělávání a výchovy dětí se speciálními potřebami v ČR: - raná péče (sociální služba) - jesle (zdravotnická zařízení) - aktivizační služby pro rodiny (sociální služba) - sociální poradenství (sociální služba) - osobní asistence (sociální služba) - vzdělávání předškolní, školní (školní, vzdělávací programy) - pedagogická asistence (školní, pedagogická podpora) - ústavní výchova (kojenecké ústavy zdravotnictví, ústavy sociální péče sociální resort, dětské domovy a diagnostické ústavy školský resort) IV. Podpora rodiny a spolupráce s rodiči Úrovně podpory rodiny Celospolečenská úroveň společenské povědomí (kulturně-historický kontext, zvyky, tradice, zkušenost, stereotypy, veřejné služby (obchody matky s kočárky, restaurace, herní koutky ) Územní a legislativní úroveň evropská, státní, regionální, komunitní Pomoc a služby svépomoc, sociální služby, komunitní služby, vzdělávání 2

3 Role aktérů podpory rodiny Stát sociální a prorodinná politika, zákony, systém sociálních služeb, podmínky financování Kraj mapování cílových skupin preventivních služeb potřeb občanů, zabezpečení základní sítě, financování preventivních služeb Poskytovatel poskytování služeb, advokacie uživatelů, udržování a zvyšování kvality Rodiče/uživatelé členové týmu, obhájci potřeb dětí Profesní organizace síťování, garance kvality, vzdělávání Přirozené zdroje a sítě = rodina, přátelé, sousedé, kolegové, komunita pomoc, svépomoc, výpomoc Situace rodiny dítěte s postižením narození dítěte a sdělení diagnózy, změny rolí v rodině, zátěže a výzvy pro jednotlivé členy rodiny a širší rodiny, významné fáze a významná období rodiny Rodina se ocitla v situaci, na kterou se cítí nepřipravená, nekompetentní Dostává mnoho negativních informací o dítěti Cítí pochyby o sobě Chybí informace pro rozhodování Prožívá emoce, které jim brání prožívat radost z rodičovství Metody podpory rodiny - naslouchání - individuální plánování s rodiči - podpora intuitivního rodičovství - poradenství - informování a vzdělávání rodičů - podpora vztahů se širší rodinou, sousedy, komunitou - podpora komunikace s odborníky lékaři, terapeuty, sociálními pracovníky, pedagogy včetně doprovodu do institucí (úřad, ordinace lékaře, fyzioterapie, mateřská škola ) - komunitní princip podpory podpora v přirozeném prostředí doma a v komunitě-terénní a ambulantní služby, podpora života v komunitě, využívání běžných zdrojů a služeb Podpora rodiny v rané péči Úkolem podpory rodiny je podpořit vlastní síly a zdroje rodiny, podpořit sebevědomí rodičů a pomoci rodině rozšířit okruh možností, znalostí a dovedností, aby se dovedla vypořádat jednat s krizovými a jedinečnými situacemi, vyplývajícími z ohrožení jejího 3

4 člena, jednak s každodenními starostmi a fungováním rodiny a dále pomoci jí umožnit prožívat radost a uspokojení, tedy naplňovat přirozené funkce rodiny. Je nástrojem prevence institucionalizace péče o děti (umisťování dětí v ústavech, případně odebírání dětí z rodin) - přední místo ČR v % dětí vyrůstajících mimo rodinu Nejlepším způsobem, jak pomoci dětem, je posílení celé rodiny. Sebevědomí a pocit kompetence rodičů ovlivňuje představu dítěte o sobě samém. (Na tyto obecné potřeby se u rodin s dětmi s postižením často zapomíná a v popředí zájmu odborníků stojí pouze potřeby speciální, plynoucí z postižení dítěte.) Zásady komunikace s rodiči dětí s postižením Partnerský (neexpertní přístup) Zájem o jejich zkušenosti a zážitky s dítětem Důvěra dítě se může doma a s rodiči projevovat jinak ve škole Pochopení a ocenění Respekt a úcta Srozumitelnost Střídání naslouchání a informování Diskrétnost Udržení profesionálních hranic Rozlišovat kdy a jak mluvit s rodiči před dítětem a kdy samostatně Ovládat zásady komunikace s rozhněvaným rodičem Nedávat nevyžádané rady Otvírání nových témat V. Podpora vývoje dítěte s postižením Stimulace Kompenzace Terapie Učení VI. Příprava na vzdělávání dětí s postižením a jejich příchod do vzdělávacích programů Rodiče jsou členy týmu, spolupráce odborníků, spolupráce s komunitou, preference běžných a dostupných zdrojů. Je třeba plánovat a pečlivě vyjednávat. Rodiče by měli mít možnost volby. Významná období pro každou rodinu, u rodin dětí s postižením fáze uvědomování si limitů a omezení a tím potenciálně zátěžová situace. Příprava na vstup do MŠ Příprava na vstup do základní školy 4

5 VII. Kvalifikační, odborné a osobnostní předpoklady pracovníků v oblasti rané a předškolní podpory Kvalifikační pedagog, sociální pracovník Odborné sociální začlenění, ochrana práv dítěte, vývoj dítěte od narození do 7mi let, diagnostické metody, specifika vývoje dětí s postižením, metody stimulace a poradenství, podpora rodiny a komunikace s rodiči/zákonnými zástupci, získávání zpětné vazby supervize a ochrana před stereotypy a vyhořením Osobnostní pozitivní přístup (staví na přednostech a zájmech a nadání dítěte), stanovení cílů spolupráce s rodiči naplňuje cíle rodičů, respekt k výchovným postupům rodičů, diskrétnost, respekt k odlišnostem, týmový přístup, další vzdělávání, schopnost sebereflexe a udržení hranic Náměty a úkoly pro samostudium Vhodné k prostudování: Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. včetně návazných předpisů Zákon o rodině č. 91/1998 Sb. Matějček, Z.: Počátky našeho duševního života Langmajer, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada, 1998, 2006 Doporučuji: Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením, Praha, Portál, 2005, 2011 Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, Praha, Portál 1997 Zuckoff, M.: Naia se smí narodit, Praha, Portál Vládní strategie pro sociální začleňování září 2011 Národní strategie ochrany práv dětí leden 2012 Doplňující otázky 1. Jak podle vás ovlivňují programy včasné intervence inkluzivní vzdělávání dětí s postižením? 2. Co ještě byste chtěli vědět o programech včasné intervence, aby vám to pomohlo s dítětem se speciálními potřebami pracovat ve třídě? 3. Jaké vidíte přednosti inkluzivního vzdělávání? - pro sebe - pro děti s postižením - pro jejich spolužáky, sourozence, rodiče 4. Jaká vidíte úskalí inkluzivního vzdělávání dětí s postižením? - pro sebe - pro děti s postižením - pro jejich spolužáky, sourozence, rodiče 5. Jakým způsobem je možné uplatnit zásady komunikace s rodiči? (viz výše) 5

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu:

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)

IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti poradenství. 2. Získat přehled o všech formách poradenské

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů, Kolpingova rodina Smečno Odborný garant: MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více