SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka

2 Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání... 4 Dálkové ovládání... 5 Údržba... 6 Výměna baterií v dálkovém ovládání... 6 Význam symbolů na displeji... 7 Nastavení hodin... 6 Ovládání a funkce zabezpečovacího systému... 7 Aktivace zabezpečovacího systému... 8 Tichá aktivace systému... 8 Pasivní aktivace systému... 8 Opětovná automatická aktivace... 8 Ochrana vozidla při aktivovaném zabezpečovacího systému... 8 Aktivace s odpojením senzoru... 9 Deaktivace zabezpečovacího systému... 9 Vyhledání vozidla... 9 Režim Panika... 9 Dálkové otevření zavazadlového prostoru... 9 Aktivace zabezpečení během jízdy... 9 Příprava na možný únos vozidla... 9 Uzamknutí dveří během jízdy Výstraha otevření dveří Funkce Proti krádeži Paměť nastavení systému Deaktivace systému pomocí tlačítka Obsluha Tichý režim dálkového ovládání (vibrace) Režim Obsluha Výstup CH Zjištění aktuálního režimu systému...11 Učení kódu dálkového ovládání...11 Vymazání kódu v řídící jednotce...11 Volání řidiče...11 Režimy blikání indikační LED diody

3 Funkce a možnosti zabezpečovacího system Dálková ovládání s technologií KeeLoq Dvě dálková ovládání se 4 tlačítky Tlačítko Obsluha Dvoustupňový otřesový senzor Siréna Zabudované relé pro ovládání blinkrů Zabudované relé pro ovládání centrálního zamykání Dálkové ovládání centrálního zamykání v režimech Obsluha a při nastartovaném motoru Dva nezávislé vstupy pro připojení otřesového a ultrazvukového senzoru V režimu Obsluha lze ovládat tři výstupy (např. zavírání oken, interiérové osvětlení, otevření zavazadlového prostoru, odemknutí nebo deaktivace připojeného zařízení, funkce odpočítávání Turbotimer) Červená LED dioda s různými režimy, které signalizují stav systému Funkce Proti únosu vozidla Aktivace zabezpečení během jízdy Funkce vyhledání vozidla signálem sirény a bliknutím blinkrů, nebo pouze bliknutím blinkrů Deaktivace systému pomocí klíčku zapalování Otřesový senzor je možné vypnout, zatímco zbývající bezpečností okruhy zůstanou aktivní Vypnutí sirény pomocí dálkového ovládání Dálkové zapnutí režimu Panika Zvukové signál potvrzující aktivaci režimu Obsluha Akustická a vizuální signalizace alarmu Blokování zapalování Pasivní aktivace systému Automatická opětovná aktivace zabezpečení Systém reaguje na otevření dveří Kapota a zavazadlový prostor mají vlastní bezpečnostní okruh Alarm je časově omezen Při odpojení napájení si systém zapamatujte nastavený režim Obsluha, systém aktivován, systém deaktivován, Proti únosu atd. Nezávislé tlačítko aktivace zabezpečení systému Automatické uzamknutí nebo odemknutí dveří po nastartování resp. vypnutí motoru vozidla (centrální zamykání může být ovládáno také brzdovým pedálem) 3

4 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému Automatická opětovná aktivace zabezpečení Zapnutí výstražných blinkrů při otevření dveří Pasivní aktivace alarmu Délka impulsu ovládání centrálního zamykání Zpoždění aktivace dveřních spínačů Funkce Proti únosu Výstup CH1: otevření zavazadlového prostoru, odemknutí nebo aktivace dalšího zařízení Výstup CH2: zavírání oken, spínací impuls Výstup CH3: funkce časovače Turbotimer, interiérové osvětlení Funkce tlačítek dálkového ovládání Funkce Tlačítko Operace Aktivace zabezpečovacího systému Deaktivace zabezpečovacího systému Zamknout zámky (během jízdy nebo v režimu Obsluha) Odemknout zámky (během jízdy nebo v režimu Obsluha) Režim Panika Stisknout 2 krát Tichá aktivace systému Tichá deaktivace systému Aktivace zabezpečovacího systému bez některých okruhů + Proti ukradení (během řízení) Stisknout obě zároveň Stisknout 2 krát Vyhledat vozidlo (aktivovat systém) Vyhledat vozidlo v tichém režimu (aktivovat systém) Otevřít zavazadlový prostor Stisknout 3 sekundy 4

5 Zapnout funkci Proti únosu Vypnout funkci Proti únosu Zapnout režim Obsluha Vypnout režim Obsluha Zapnout výstup CH2 Zjistit stav Zapnout zabezpečení během jízdy Dálkové ovládání , Stisknout zároveň a zapnout zapalování Stisknout zároveň a zapnout zapalování Stisknout zároveň Stisknout obě zároveň Stisknout obě zároveň, následně stisknout po dobu 5 sekund Funkce tlačítek a význam symbolů je uveden v následující tabulce: 1. Aktuální čas 12. Symbol otevřen zavazadlový prostor 2. Denní doba (dopoledne, odpoledne) 13. Symbol označující senzory 1 a 2 3. Příjem nebo odesílání dat 14. Symbol dveří 4. Systém zabezpečen 15. Symbol funkce Turbotimer 5. Systém nezabezpečen 16. Symbol baterie 6. Tichý režim 17. Tichý režim DO (vibrace) 7. Poplach vyvolaný zapnutím zapalování 8. Poplach vyvolaný otřesovým senzorem 18. Tlačítko aktivovat zabezpečovací systém 19. Tlačítko tichý režim 9. Režim Obsluha 20. Tlačítko deaktivovat zabezpečovací systém 10. Symbol směrových světel 21. Nezobrazuje (při poplachu se objeví symbol zapalování a dveře) 11. Symbol volání řidiče 5

6 Údržba Systém nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu kromě výměny baterií v dálkovém ovládání. Dálkové ovládání je napájeno baterií typu AAA 1,5 V. Pokud dojde k vybití baterie, je zapotřebí provést její výměnu. Dálkové ovládání upozorňuje na nízký stav napětí baterií akustickou signalizací a blikáním symbolu baterie na displeji. Výměna baterií v dálkovém ovládání Opatrně sejměte kryt baterií z vrchní strany dálkového ovládání. Baterie vyjměte a vložte nové. Během vkládání dbejte na jejich správnou polaritu. Po vložení všech baterií se na chvilku rozsvítí všechny symboly na displeji a ozve se akustická signalizace. Dálkové ovládání vydává různé akustické signály a zobrazuje různé symboly na displeji dle aktuálního stavu řídící jednotky (např. aktivace zabezpečovacího systému nebo spuštění alarmu). Nastavení hodin Stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund. Dálkové ovládání potvrdí vstup do režimu nastavení hodin krátkým pípnutím. Pomocí tlačítka lze následně nastavit hodiny, tlačítkem minuty a tlačítkem režim nastavení času ukončíte. Dálkové ovládání potvrdí ukončení režimu nastavení dvěma pípnutími. Příklad nastavení času z 12:20 AM na 3:30 PM: 6

7 Význam symbolů na displeji Symbol je zobrazen, pokud je vozidlo uzamčeno a systém zabezpečen Symbol je zobrazen, pokud je vozidlo odemknuto a systém odbezpečen Symbol oznamuje, že je aktivován tichý zabezpečený režim Symbol otevřený zavazadlový prostor je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a je otevřen zavazadlový prostor, nebo pokud došlo k jeho otevření v době, kdy byl systém aktivován Symbol je zobrazen, pokud bylo zapnuto zapalování Symbol poplachu vyvolaného otřesovým senzorem úroveň 1: lehký úder nebo náraz do vozidla Symbol poplachu vyvolaného otřesovým senzorem úroveň 2: silný úder nebo náraz do vozidla Symbol otevřených dveří je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a jsou otevřeny dveře (aktivování systému s odpojením příslušných bezpečnostních okruhů), nebo pokud došlo k jejich otevření v době, kdy byl systém aktivován (možné vniknutí do vozidla) Symbol blinkrů oznamuje režim zabezpečovacího systému Symbol Turbo je zobrazen, pokud byl vyjmut klíček zapalování a motor zůstal nastartován (časovač Turbotimer) Symbol otevřená kapota je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a je otevřena kapota, nebo pokud došlo k jejímu otevření v době, kdy byl systém aktivován Symbol obsluha oznamuje, že se systém nachází v režimu Obsluha. Funkce zabezpečení jsou deaktivovány s výjimkou funkce ovládání centrálního zamykaní Symbol baterie je zobrazen, pokud je baterie v dálkovém ovládání vybita Symbol volající je zobrazen, pokud někdo ve vozidle potřebuje kontaktovat řidiče Symbol vibrace je zobrazen, pokud byl zapnut tichý režim dálkového ovládání (režim vibrace) Symbol je zobrazen, pokud jsou přijímána nebo odesílána data Aktuální čas Symbol označující denní dobu (dopoledne, odpoledne) 7

8 Ovládání a funkce zabezpečovacího systému Upozornění Následující upozornění by měla být stále respektována: Zabezpečovací systém představuje složité zařízení, jehož montáž by měla být provedena odborníkem. Pokud parkujete vozidlo na bezpečném místě nebo jej předáváte obsluze parkoviště nebo servisu, zapněte režim Obsluha, čímž předejdete zbytečné aktivaci alarmu. Aktivace zabezpečovacího systému Pokud jsou všechny dveře a kapota uzavřeny, stiskněte tlačítko. Ozve se potvrzující signál sirény a bliknou blinkry. Systém provede uzamknutí zámků a uzavření oken (pokud je ovládání oken připojeno). Po 5 sekundách blikne červená LED dioda, která oznamuje, že je vozidlo zabezpečeno. Systém lze nastavit tak, aby provedl zabezpečení dveří 5 nebo 30 sekund od stisknutí tlačítka. Doporučujeme nastavit tento čas na 30 sekund. Pokud při aktivaci systému nebudou například jedny dveře dovřeny, ozvou se tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou. Zabezpečený režim bude aktivován za 30 sekund. Tichá aktivace systému Po uzavření všech dveří stiskněte jednou tlačítko. Blinkry bliknou a systém provede uzamknutí zámků a uzavření oken (pokud je ovládání oken připojeno). Po 5 sekundách blikne červená LED dioda, která oznamuje, že je vozidlo zabezpečeno. Pokud je vyvolán alarm, lze jej stisknutím tlačítka vypnout, vozidlo však nadále zůstane zabezpečeno. Pasivní aktivace systému Pasivní aktivaci systému lze zapnout nebo vypnout v nabídce nastavení 1. Tři signály sirény po 15 sekundách od vypnutí zapalování oznamují, že je zabezpečovací systém deaktivován, ale za jednu minutu dojde k jeho automatické tiché aktivaci. Dveře však zůstanou odemčeny. Opětovná automatická aktivace Opětovnou aktivaci systému lze zapnout nebo vypnout v nabídce nastavení 1. Pokud je tato funkce zapnuta a omylem stisknete tlačítko, nebo do 25 sekund po stisknutí tohoto tlačítka nedojde k otevření žádných dveří, systém provede opětovnou automatickou aktivaci zabezpečení. Ochrana vozidla při aktivovaném zabezpečovacího systému Lehký úder nebo náraz do vozidla vyvolá varování: ozve se 5 signálů sirény (pokud není aktivován tichý režim) a blinkry 5 krát bliknou. Silný úder nebo náraz do vozidla spustí alarm: siréna bude opakovaně houkat (v každém cyklu po dobu 25 sekund pokud není aktivován tichý režim) a blinkry budou blikat. Pokud dojde k otevření dveří nebo kapoty nebo pokud je zapnuto zapalování, bude ihned aktivován alarm: siréna bude opakovaně houkat (v každém cyklu po dobu 25 sekund) a blinkry budou blikat. Pokud dveře zůstanou otevřeny, bude po 3 minutách alarm ukončen, příslušný bezpečností okruh odpojen a ostatní bezpečnostní okruhy budou opět zabezpečeny. 8

9 Aktivace s odpojením senzoru Pokud při aktivaci systému stisknete naráz tlačítka a, dojde k aktivaci systému bez senzoru, což bude potvrzeno třemi signály sirény. Opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek režim s odpojeným senzorem ukončíte, což bude potvrzeno dvěma signály sirény. Po deaktivaci systému běžným způsobem bude režim s odpojeným senzorem také vypnut. Deaktivace zabezpečovacího systému Deaktivaci zabezpečovacího systému provedete stisknutím tlačítka. Ozvou se dva potvrzující signály sirény a blinkry dvakrát bliknou. Pokud zabezpečovací systém ovládá také centrální zamykání, dojde také k odemknutí zámků. Po otevření dveří přestane blikat indikační LED dioda a na 25 sekund se rozsvítí interiérové osvětlení. Pokud se při deaktivaci ozvou tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou, znamená to, že byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm. Podle počtu bliknutí LED diody lze zjistit, který z bezpečnostních okruhů byl narušen (viz kapitola Režimy blikání indikační LED diody). Vyhledání vozidla Pokud je vozidlo zabezpečeno a stisknete tlačítko aktivován tichý režim) a blinkry 5 krát bliknou., ozve se 5 signálů sirény (pokud není Režim Panika Režim Panika lze využít neočekávané situaci, kdy potřebujete přivolat pomoc. Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko. Blinkry začnou blikat a siréna bude vydávat signály po dobu 25 sekund. Dálkové otevření zavazadlového prostoru Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund nebo krátkým stisknutím tlačítka dojde k otevření zavazadlového prostoru. Pokud během 30 sekund neotevřete dveře, bude automaticky obnoven zabezpečený režim. Aktivace zabezpečení během jízdy Pokud během jízdy stisknete tlačítko, rozsvítí se indikační LED dioda. Stisknutím tlačítka během 5 sekund aktivujete zabezpečovací systém. Zazní potvrzující signál sirény, blinkry jednou bliknou a indikační LED dioda začne pomalu blikat. Dojde k uzamknutí dveří. Zabezpečení deaktivujete tlačítkem. Příprava na možný únos vozidla Možnost aktivace režimu přípravy na možný únos vozidla lze nastavit v nabídce nastavení 2. Pokud projíždíte nebezpečným místem, můžete systém připravit na aktivaci funkce Proti únosu. Během jízdy stiskněte naráz tlačítka a po dobu dvou sekund. Ozve se signál sirény a LED dioda začne pomalu blikat. Pokud nyní někdo silou otevře dveře, zhasne po 3 minutách motor, LED dioda začne rychle blikat a siréna začne houkat. Opětovným stisknutím obou těchto tlačítek režim přípravy na možný únos vozidla ukončíte, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a LED dioda přestane blikat. 9

10 Uzamknutí dveří během jízdy Po stisknutí tlačítka nebo dojde k uzamknutí resp. odemknutí dveří. Pokud k tomu nedojde, sešlápněte brzdový pedál do 15 sekund od nastartování. Po vypnutí zapalování se dveře automaticky odemknou. Výstraha otevření dveří Režim výstrahy otevření dveří lze nastavit v nabídce nastavení 1. Pokud po zastavení vozidla dojde k otevření dveří, blinkry 10 krát bliknou, čímž upozorní vozidla za vámi. Funkce Proti krádeži Pokud by došlo ke krádeži vašeho vozidla během jízdy, stiskněte tlačítko (dálkové ovládání se musí nacházet v dosahu řídící jednotky v automobilu). Blinkry vozidla začnou blikat. Pokud stisknete toto tlačítko ještě jednou, bude 10 sekund houkat siréna a budou blikat blinkry. Následně blikne indikační LED dioda a dojde ke vypnutí zapalování. Režim lze ukončit tlačítkem. Paměť nastavení systému Pokud by došlo k odpojení napájení zabezpečovacího systému, bude po jeho opětovném připojení nastaven stejný režim, jako před odpojením. Jedná se o režimy zabezpečeno, Obsluha, příprava na možný únos vozidla a aktivován alarm. Deaktivace systému pomocí tlačítka Obsluha Pokud by došlo ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, lze provést deaktivaci zabezpečení pomocí klíčků zapalování a tlačítka Obsluha. Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund. Zabezpečovací systém bude deaktivován a také bude vypnuta funkce automatické aktivace a pasivní aktivace alarmu. Do normálního režimu se vrátíte tlačítkem. Tichý režim dálkového ovládání (vibrace) Dálkové ovládání lze převést do tichého režimu současným stisknutím tlačítek a. Ozvou se dvě potvrzující pípnutí a na displeji se objeví příslušný symbol. Režim Obsluha Pokud vozidlo předáváte další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu, je vhodné nastavit systém do režimu Obsluha. V tomto režimu nelze zapnout zabezpečení vozidla, ale ostatní funkce (zamykání dveří, otevírání zavazadlového prostoru) fungují normálně. Režim Obsluha zapnete následujícím způsobem: stiskněte zároveň tlačítka a. Zazní potvrzující signál sirény, blinkry jednou bliknou a indikační LED dioda se rozsvítí. Režim Obsluha lze vypnout tlačítkem nebo současným stisknutím tlačítek a. Zazní dva signály sirény, blinkry dvakrát bliknou a indikační LED dioda zhasne. 10

11 Výstup CH3 Pomocí výstupu CH3 lze ovládat funkci odpočítávání Turbotimer nebo interiérové osvětlení. Nastavení lze provést v nabídce nastavení 3. Funkce Turbotimer Funkce Turbotimer umožňuje šetřit startér vozidla po dlouhé jízdě tím, že motor zůstane v chodu ještě 0 až 9 minut (dle nastavení) po vypnutí zapalování. Tato funkce může být aktivována dvěma způsoby: 1) Stisknutím tlačítka provedete zabezpečení systému a po dokončení odpočítávání bude zhasnut motor. 2) Zavřete všechny dveře systém provede automatické tiché zabezpečení po jedné minutě. Počet bliknutí indikační LED diody bude odpovídat času do konce odpočítávání. Ovládání interiérového osvětlení Systém umožňuje zpříjemnit nastupování a vystupování. Po deaktivaci zabezpečení se rozsvítí interiérové osvětlení po dobu 25 sekund. Po zhasnutí zapalování se opět rozsvítí osvětlení a zůstane svítit až do zavření dveří. Zjištění aktuálního režimu systému Pokud zapomenete, v jakém režimu se zabezpečovací systém aktuálně nachází, lze režim zjistit stisknutím tlačítek a zároveň. Učení kódu dálkového ovládání Nejdříve je zapotřebí smazat kód v dálkovém ovládání, což lze provést stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund. Zazní dvě pípnutí, která oznamují, že je dálkové ovládání připraveno na učení nového kódu. Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko Obsluha 4 krát za sebou. Ozve se signál sirény a nyní je zapotřebí stisknout kterékoli tlačítko na dálkovém ovládání. Ozvou se tři signály sirény potvrzující, že učení kódu proběhlo úspěšně. Vymazání kódu v řídící jednotce Zapněte zapalování a do jedné minuty stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 10 sekund. Ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že vymazání kódu proběhlo úspěšně. V řídící jednotce mohou být uloženy kódy maximálně 3 dálkových ovládání. Volání řidiče Pokud někdo ve vozidle potřebuje kontaktovat řidiče, může stisknout tlačítko na vysílací anténě. Na dálkovém ovládání se objeví příslušný symbol. 11

12 Režimy blikání indikační LED diody Indikační LED dioda pracuje v několika režimech: Pomalé blikání Dioda nebliká Dioda svítí Jedno bliknutí a pausa Dvě bliknutí a pausa Tři bliknutí a pausa Systém aktivován vozidlo zabezpečeno Systém není aktivován vozidlo odbezpečeno Režim Obsluha Byl aktivován otřesový senzor lehký úder nebo náraz do vozidla Byl aktivován otřesový senzor silný úder nebo náraz do vozidla Došlo k otevření kapoty nebo zavazadlového prostoru 12

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení... 14 Záruka... 5 Informace pro

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

prohlížení podrobností zadávání

prohlížení podrobností zadávání bliká při poplachu svítí při poruše zajištěna část A (např. garáž) zajištěna část B (např.přízemí) zajištěna část C (např. 1.p.) napájení svítí - v pořádku bliká - provoz z akumulátoru nebo vadný akumulátor

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Uživateľský návod Uživatelský návod User guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se START tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

1X-X3 Návod k obsluze

1X-X3 Návod k obsluze 1X-X3 Návod k obsluze P/N 501-419020-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace 2013 UTC Fire & Security. Všechna

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více