SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické zavírání oken Nastavitelné uzamknutí a odemknutí vozidla po nastartování resp. zhasnutí motoru Automatické opětovné zabezpečení vozidla Nastavitelná funkce blinkrů Nastavitelná funkce pasivní aktivace zabezpečení Nastavitelný automatický imobilizér Nastavitelná doba ponechání rozsvíceného interiérového osvětlení vozidla... a mnohem více

2 Obsah 1. Základní funkce systému Obnovení nastaveného režimu Funkce tlačítek dálkového ovládání Zabezpečení vozidla Upozornění na otevřené dveře Odbezpečení vozidla Režimy blikání LED diody Tiché zabezpečení a odbezpečení Režimy alarmu Ukončení alarmu Režim Panika Dočasné vyřazení otřesového senzoru Automatické uzamknutí a odemknutí dveří Otevření zavazadlového prostoru Režim Obsluha Vyhledání vozidla Automatické zapnutí imobilizéru Přídavné funkce Montáž a nastavení systému Obnovení nastaveného režimu po zapnutí sytému Uložení kódu dálkového ovládání do systému Nastavení jednotlivých funkcí systému Seznam položek nastavení Význam položek nastavení Schéma zapojení

3 1. Základní funkce systému 1.1 Obnovení nastaveného režimu Po zapnutí zabezpečovacího systému bude automaticky obnoven režim, který byl nastaven před jeho vypnutím. 1.2 Funkce tlačítek dálkového ovládání Tlačítko #1 Tlačítko #2 Tlačítko #3 Tlačítko #4 a. Dálkové ovládání se 4 tlačítky Tlačítko Zabezpečeno Odbezpečeno Zapnuto zapalování Tl. #1 jednou Zabezpečit Zabezpečit Zamknout Tl. #2 jednou Odbezpečit Odbezpečit Odemknout Tl. #1 2 sekundy Režim Panika Režim Panika Tl. #3 2 sekundy Otevřít kufr Otevřít kufr Otevřít kufr Tl. #4 2 sekundy Vyhledat vůz Vyhledat vůz Tl. #1+2 jednou Tiše Tiše zabezpečit odbezpečit Tl. #3 poté #1 jednou Výstup 3 Výstup 3 Výstup 3 * * Krátkým stisknutím tlačítka #3 a následným stisknutím a podržením tlačítka #1 zapnete výstup 3, dokud tlačítko #1 opět neuvolníte. 1.3 Zabezpečení vozidla a. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání - Systém by měl být odbezpečen a zapalování vypnuto - Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko #1 3

4 - Ozve se potvrzující signál sirény - Blinkry jednou bliknou - Dojde k zapnutí imobilizéru - LED dioda začne pomalu blikat na znamení, že je vozidlo zabezpečeno b. Pasivní aktivace zabezpečení Pasivní aktivaci zabezpečení lze nastavit v nabídce nastavení #12 režim I nebo režim II - Vypněte zapalování a zavřete dveře, kapotu a zavazadlový prostor - LED dioda začne rychle blikat - Za 30 sekund dojde k automatickému zabezpečení vozidla - Ozve se potvrzující signál sirény a blinkry jednou bliknou na znamení, že je vozidlo zabezpečeno * Pokud je nastaven režim I, dojde zároveň s aktivací zabezpečení také k uzamknutí centrálního zamykání * Pokud je nastaveno automatické zavírání oken (nabídka nastavení #7), dojde také k jejich zavření (délku impulsu lze nastavit) * Odpočítávání 30 sekund do aktivace zabezpečení bude přerušeno, pokud dojde k otevření dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru. Po opětovném zavření všech dveří začne odpočítávání znovu. c. Automatické opětovné zabezpečení Funkci opětovného automatického zabezpečení lze zapnout v nabídce nastavení #5. Funkce je následující: - Proveďte odbezpezečení vozidla - Pokud během následujících 30 sekund nedojde k otevření žádných dveří, kapoty, nebo zavazadlového prostoru, bude opět automaticky aktivováno zabezpečení. 1.4 Upozornění na otevřené dveře a. Nabídka nastavení #4 je nastavena na vypnuto Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny všechny dveře, kapota a zavazadlový prostor, ozvou se navíc tři signály sirény a blinkry navíc třikrát bliknou. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde k uzavření všech dveří. b. Nabídka nastavení #4 je nastavena na 25, 40 nebo 60 sekund - Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny všechny dveře, kapota a zavazadlový prostor, ozvou se navíc tři signály sirény a blinkry navíc třikrát bliknou. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde 4

5 k uzavření všech dveří. - Siréna a blinkry vydají varovné signály za 25, 40 nebo 60 sekund od aktivace zabezpečení, pokud nejsou zavřeny všechny dveře. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde k uzavření všech dveří. 1.5 Odbezpečení vozidla a. Stisknutím tlačítka Odbezpečit na dálkovém ovládání - Pokud je vozidlo zabezpečeno: - Stiskněte krátce tlačítko #2 - Ozvou se dva signály sirény - Blinkry dvakrát bliknou - Dojde k vypnutí imobilizéru - LED dioda přestane blikat na znamení, že je systém odbezpečen * Pokud využíváte dálkové ovládání se 2 tlačítky, aktivujete zabezpečovací systém stisknutím tlačítka Zamknout/odemknout. b. Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, je možné provést odbezpečení vozidla následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno nebo je aktivován alarm: - Zapněte klíček zapalování - Během 10 sekund stiskněte jednou tlačítko Obsluha - Zabezpečovací systém bude deaktivován a vozidlo odbezpečeno - LED dioda přestane svítit. 1.6 Režimy blikání LED diody a. Režim zabezpečovacího systému Pomalé blikání = Vozidlo zabezpečeno Rychlé blikání = Automatické nebo pasivní zabezpečení Svítí = Režim Obsluha Vypnuta = Vozidlo odbezpečeno b. Narušený bezpečnostní okruh Pokud byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm, ozvou se při odbezpečení vozidla navíc 4 signály sirény a blinkry navíc dvakrát bliknou. Počet bliknutí LED diody bude následně udávat číslo bezpečnostního okruhu, který byl narušen. Okruhy jsou označeny následovně: 5

6 1 bliknutí = Aktivován 2. stupeň otřesového senzoru 2 bliknutí = Otevřena kapota nebo zavazadlový prostor 3 bliknutí = Otevřeny dveře 4 bliknutí = Zapnuto zapalování * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu. 1.7 Tiché zabezpečení a odbezpečení Zabezpečení nebo odbezpečení vozidla bez signálu sirény lze provést následujícím způsobem: - Pokud je systém odbezpečen a zapalování vypnuto, stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Vozidlo bude zabezpečeno bez signálu sirény a blinkry jednou bliknou pro potvrzení. - Pokud je systém zabezpečen, stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Vozidlo bude odbezpečeno bez signálu sirény a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení. * Pokud je nabídka nastavení #1 nastavena na vypnuto, bude zabezpečení a odbezpečení provedeno vždy bez signálu sirény, ale pouze s bliknutím blinkrů. 1.8 Režimy alarmu a. Aktivace prvního stupně otřesového senzoru - Siréna vydá 3 výstražné signály b. Aktivace druhého stupně otřesového senzoru - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (1 bliknutí + 1 pausa). c. Otevření a zavření zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (2 bliknutí + 1 pausa). d. Otevření a ponechání otevřeného zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklu* (2 bliknutí + 1 pausa) - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh kapoty a víka 6

7 zavazadlového prostoru odpojen, dokud nebudou kapota a víko zavřeny. e. Otevření a zavření dveří - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (3 bliknutí + 1 pausa). f. Otevření a ponechání otevřených dveří - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklů* (3 bliknutí + 1 pausa) - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh dveří odpojen, dokud nebudou všechny dveře zavřeny. g. Zapnutí a vypnutí zapalování - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (4 bliknutí + 1 pausa). h. Zapnutí a ponechání zapnutého zapalování - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklů* (4 bliknutí + 1 pausa) * 1 cyklus odpovídá 30 nebo 60 sekundám dle nastavení nabídky # Ukončení alarmu a. Stiskněte tlačítko #1 (Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky) Pokud je systém v režimu alarmu (ozývají se signály sirény a blikají blinkry), stiskněte tlačítko #1. Siréna a blinkry budou vypnuty. Počet bliknutí LED diody bude udávat číslo narušeného bezpečnostního okruhu. Vozidlo však zůstane nadále zabezpečeno. b. Stiskněte tlačítko #2 (Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky) Pokud je systém v režimu alarmu (ozývají se signály sirény a blikají blinkry), stiskněte tlačítko #2. Dojde k odbezpečení systému, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Počet bliknutí LED diody bude udávat číslo narušeného bezpečnostního okruhu. 7

8 1.10 Režim Panika a. Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky - Pokud je vozidlo zabezpečeno Pokud je vozidlo zabezpečeno a potřebujete zapnout režim Panika, stiskněte tlačítko Zamknout po dobu 2 sekund. Následně bude na 30 sekund zapnuta siréna a výstražné blinkry. Pokud během těchto 30 sekund stiskněte tlačítko odemknout, dojde k vypnutí sirény i blinkrů a následně k odbezpečení vozdidla. Pokud během 30 sekund zapnuté sirény a blinkrů nestisknete příslušné tlačítko, zůstane vozidlo zabezpečeno. - Pokud je vozidlo odemčeno Pokud je vozidlo odbezpečeno a potřebujete zapnout režim Panika, stiskněte tlačítko Zamknout po dobu 2 sekund. Následně bude na 30 sekund zapnuta siréna a výstražné blinkry. Pokud během těchto 30 sekund stiskněte ještě jednou tlačítko Zamknout, dojde k vypnutí sirény i blinkrů a následně k zabezpečení vozidla. Pokud během 30 sekund zapnuté sirény a blinkrů nestisknete příslušné tlačítko, zůstane vozidlo odbezpečeno. * Siréna a blinkry budou zapnuty po dobu 30 nebo 60 sekund - dle nastavení nabídky # Dočasné vyřazení otřesového senzoru Otřesový senzor lze dočasně vyřadit z činnosti následujícím způsobem: - Stiskněte tlačítko k zabezpečení vozidla - Během dvou sekund stiskněte toto tlačítko ještě jednou - Blinkry jednou bliknou pro potvrzení, že byl otřesový senzor vyřazen z činnosti až do příští aktivace zabezpečení Automatické uzamknutí a odemknutí dveří Systém umožňuje automatické uzamknutí dveří po zapnutí zapalování a automatické odemknutí po vypnutí zapalování. Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení # Otevření zavazadlového prostoru a. Pokud je vozidlo zabezpečeno Stiskněte a podržte tlačítko pro otevření zavazadlového prostoru po dobu 2 sekund. Zavazadlový prostor bude otevřen, ale vozidlo zůstane zabezpečeno. Otřesový senzor bude vyřazen z činnosti, dokud nedojde k opětovnému zavření zavazadlového prostoru. 8

9 b. Pokud je vozidlo odbezpečeno nebo je zapnuto zapalování Stiskněte a podržte tlačítko pro otevření zavazadlového prostoru po dobu 2 sekund. c. Během opětovné automatické aktivace zabezpečení Pokud by mělo dojít k automatické opětovné aktivaci alarmu, stiskněte tlačítko pro otevření zavazadlového prostotu po dobu 2 sekund. Zavazadlový prostor bude otevřen a opětovná automatická aktivace bude přerušena Režim Obsluha Režim Obsluha je vhodné zapnout, pokud předáváte vozidlo další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu. Postup aktivace režimu Obsluha je následující: - Odbezpečte vozidlo a zapněte klíček zapalování. - Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund. - Bude aktivován režim Obsluha a LED dioda bude svítit. * Režim Obsluha lze vypnout dvěma způsoby: a. Postupujte stejným způsobem, jako při zapínání režimu Obsluha. Vypnutí tohoto režimu bude potvrzeno tak, že přestane svítit LED dioda. b. Režim Obsluha bude automaticky vypnut, pokud zapnuto zapalování po dobu více než 30 minut. * V režimu Obsluha je možné dálkovým ovládáním zamykat a odemykat dveře a zavazadlový prostor. Uzamknutí dveří potvrdí jedno bliknutí blinkrů, odemknutí dveří dvě bliknutí Vyhledání vozidla a. Dálkové ovládání se 4 tlačítky Pokud stisknete tlačítko #4 po dobu 5 sekund, vydá siréna 6 signálů a blinkry 12 krát bliknou, aby vám usnadnili nalezení zaparkovaného vozidla. Tuto funkci lze využít, pokud je vozidlo zabezpečeno i pokud je odbezpečeno. * Pokud stisknete tlačítka (tlačítko) ještě jednou, vydá siréna dalších 6 signálů a blinkry ještě 12 krát bliknou. * Během vyhledávání vozidla jej lze normálně odbezpečit nebo zabezpečit příslušnými tlačítky. 9

10 1.16. Automatické zapnutí imobilizéru Pokud je nastavení #6 nastaveno na zapnuto, dojde k automatické aktivaci imobilizéru 30 sekund po vypnutí zapalování. - Vypněte zapalování. - LED dioda začne blikat. - Za 30 sekund dojde k zapnutí imobilizéru a LED dioda přestane blikat. - Pokud během těchto 30 sekund opět zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení, bude odpočítávání přerušeno. - Stisknutím tlačítka pro zabezpečení opět zapnete odpočítávání těchto 30 sekund do aktivace imobilizéru. - Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: a. Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení dojde k automatickému vypnutí imobilizéru. b. Pokud není možné využít dálkové ovládání, zapněte zapalování a do 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha. Vypnutí imobilizéru bude potvrzeno zhasnutím LED diody Přídavné funkce Následující funkce systému lze využívat pouze v případě, že využíváte dálkové ovládání s plovoucím kódem. a. Omezení vysílání povelu při delším stisknutí tlačítka Při stisknutí kteréhokoli tlačítka po delší dobu přestane být vysílán příslušný povel po 25 sekundách. b. Upozornění na vybité baterie v dálkovém ovládání Pokud dojde k vybití baterií v dálkovém ovládání, bliknou blinkry navíc 5 krát při změně stavu systému (zabezpečení, odbezpečení). 2. Montáž a nastavení systému 2.1. Obnovení nastaveného režimu po zapnutí sytému Po zapnutí zabezpečovacího systému bude automaticky obnoven režim, který byl nastaven před jeho vypnutím Uložení kódu dálkového ovládání do systému Kódy přiložených dálkových ovládání jsou již uloženy v paměti systému. Pokud potřebujete přidat další dálková ovládání, postupujte následujícím způsobem: Upozornění: zahájením procedury uložení kódu dálkových ovládání vymažete všechny dříve uložené kódy. - Odbezpečte vozidlo a zapněte zapalování. 10

11 Dálkové ovládání se 4 tlačítky: během 10 sekund stiskněte 9 krát tlačítko Obsluha. - Za 2 sekundy vydá siréna signál o délce 2 sekundy, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu ukládání kódů dálkových ovládání. - Během následujících 10 sekund stiskněte kterékoli tlačítko prvního dálkového ovládání. Siréna vydá potvrzující signál a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení, že první dálkové ovládání bylo uloženo do paměti systému. Všechny dříve uložené kódy dálkových ovládání jsou nyní smazány. - Dle výše uvedeného postupu lze následně přidat kódy nejvýše třech dalších dálkových ovládání. * Do paměti systému lze tedy uložit nanejvýš 4 dálková ovládání. * Ukončení režimu ukládání kódů provedete následujícím způsobem: a. Po uložení 4 dálkových ovládání se ozve potvrzující signál sirény a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení, že bylo ukládání úspěšně dokončeno. * b. Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, ozve se potvrzující signál sirény. * K ukončení režimu ukládání kódů dojde také vypnutím zapalování. Následně se ozve potvrzující signál sirény Nastavení jednotlivých funkcí systému Nastavení jednotlivých funkcí systému lze provést následujícím způsobem: Například: změna nastavení #7 na 30 sekund. - Pokud je vozidlo odbezpečeno, zapněte a následně vypněte zapalování. - Během 10 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha. - Systém vstoupí do režimu nastavení, což bude potvrzeno signálem sirény a rozsvícením LED diody po dobu 2 sekund. * Obnovení továrního nastavení: Během následujících 10 sekund stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Všechna nastavení se vrátí do původního továrního nastavení a ozve se signál sirény po dobu 2 sekund, který oznamuje ukončení režimu nastavení. - Během 10 sekund stiskněte tlačítko #1 7 krát. Každé stisknutí tohoto tlačítka bude potvrzeno signálem sirény. - Za 2 sekundy se ozve jeden dlouhý a dva krátké potvrzující signály. * Pokud potvrzující signál sirény zazněl více nebo méně než 7 krát, stiskněte tlačítko #1 ještě jednou 7 krát. Případně můžete provést jiný počet stisknutí a zvolit tak jinou nabídku nastavení. - Stiskněte 4 krát za sebou tlačítko #2. Dojde k nastavení požadovaných 30 sekund a ozvou se 4 potvrzující signály sirény. 11

12 - Pomocí tlačítka #1 lze zvolit další nabídku nastavení. * Ukončení režimu nastavení lze kdykoli ukončit následujícími způsoby. Toto ukončení bude potvrzeno 2-sekundovým signálem sirény. 1. Zapněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 10 sekund. 3. Stiskněte tlačítko #1 po dobu 10 sekund. * Po zvolení požadované položky nastavení bude číslo této položky potvrzeno těmito signály sirény. 1 dlouhý signál = 5 2 dlouhé signály = 10 1 pípnutí = 1 * Například: Položka 3 = 3 pípnutí Položka 5 = 1 dlouhý signál Položka 7 = 1 dlouhý signál + 2 pípnutí Položka 10 = 2 dlouhé signály Položka 12 = 2 dlouhé signály + 2 pípnutí 12

13 2.4. Seznam položek nastavení Polo žka Funkce 1 signál 2 signály 1 Potvrzení zabezpečení sirénou 2 Impuls uzamknutí dveří 3 Impuls odemknutí dveří 4 Upozornění na nezavřené dveře 5 Automatické opětovné zabezpečení 6 Automatická aktivace imobilizéru 7 Automatické zavírání oken 8 Uzamknutí dveří po nastartování 9 Výstup pro blinkry 10 Výstup do sirény nebo klaksonu 11 Délka cyklu sirény 12 Pasivní aktivace zabezpečení *Tovární nastavení Vypnuto * Zapnuto *0,8 sek. 3,6 sek. *0,8 sek. 3,6 sek. 3 signály 0,8 sek x 2 0,8 sek x 2 Vypnuto 25 sek. * 40 sek. * Vypnuto * Vypnuto Zapnuto Zapnuto 4 signál y 0,8+30 sek. 60 sek. 5 signálů 30 sek. Vypnuto 10 sek. * 20 sek. 30 sek. Kontinu ání * Vypnuto *Normál ní Zapalová ní Pulsní * Siréna Klakson * 30 sek. 60 sek. * Vypnuto Brzda Kontinuá ní Režim I Režim II 13

14 2.5. Význam položek nastavení 1. Potvrzení zabezpečení sirénou (tovární nastavení - zapnuto) Funkce vypnuta: Při zabezpečení a odbezpečení vozidla se neozve signál sirény, ale blinkry bliknou. Funkce zapnuta: Při zabezpečení vozidla se ozve jeden signál sirény, při odbezpečení se ozvou dva signály. I pokud je funkce zapnuta, lze využít tlačítko na dálkovém ovládání pro dočasné ztišení zabezpečovacího systému. 2. Impuls uzamknutí dveří (tovární nastavení 0,8 sekundy) Nastavení 0,8 sekundy: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 0,8 sekundy. Nastavení 3,6 sekundy: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 3,6 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy, 2 impulsy: Uzamknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy o délce 0,8 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy + 30 sekund: Uzamknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy: prvním o délce 0,8 sekundy o druhým o délce 30 sekund. *Pokud bude zvoleno toto nastavení, dojde spolu s uzamknutím dveří zároveň také k uzavření elektricky ovládaných oken a není zapotřebí zapínat nastavení #7 automatické zavírání oken. Nastavení 30 sekund: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 30 sekund. * Pokud bude zvoleno toto nastavení, dojde spolu s uzamknutím dveří zároveň také k uzavření elektricky ovládaných oken a není zapotřebí zapínat nastavení #7 automatické zavírání oken. 3. Impuls odemknutí dveří (tovární nastavení 0,8 sekundy) Nastavení 0,8 sekundy: Odemknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 0,8 sekundy. 14

15 Nastavení 3,6 sekundy: Odemknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 3,6 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy, 2 impulsy: Odemknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy o délce 0,8 sekundy. 4. Upozornění na nezavřené dveře (tov. nastavení vypnuto 5 sek.) Funkce vypnuta: Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. Nastavení 25, 40 nebo 60 sekund: - Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. - Další tři signály sirény a bliknutí blinkrů bude provedeno po 25, 40 nebo 60 sekundách od aktivace zabezpečení. Následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. 5. Automatické opětovné zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Funkce zapnuta: Pokud do 30 sekund po odbezpečení vozidla nedojde k otevření žádných dveří, zavazadlového prostoru ani kapoty, bude provedeno automatické opětovné zabezpečení vozidla. 6. Automatická aktivace imobilizéru (tovární nastavení - vypnuto) Funkce zapnuta: Imobilizér bude automaticky aktivován po 30 sekundách od vypnutí zapalování. Zabezpečovací systém však zůstane odbezpečen. Automatická aktivace imobilizéru funguje následujícím způsobem: - Vypněte zapalování. - LED dioda začne blikat. - Po 30 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne. * Pokud během těchto 30 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno. Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování. Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér. 15

16 * Pokud během odpočítávání 30 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také ihned aktivován imobilizér. * Vypnutí imobilizéru. Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: a. Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla bude také automaticky vypnut imobilizér. b. Pokud není možné využít dálkové ovládání, zapněte zapalování a do 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha. Vypnutí imobilizéru bude potvrzeno zhasnutím LED diody. * Pokud je zapnut imobilizér, nelze provádět následující operace: a. Ukládání kódů nových dálkových ovládání b. Měnit nastavení systému c. Měnit nastavení blinkrů d. Aktivace režimu Proti únosu e. Aktivace režimu Obsluha. 7. Automatické zavírání oken výstup 3 (tovární nastavení - vypnuto) Výstup 3 je vhodné použít k automatickému zavírání elektricky ovládaných oken po aktivaci zabezpečení. Funkce vypnuta: Výstup 3 nebude automaticky zapnut, ale bude stále možné jej aktivovat manuálně následujícím způsobem: - Sytém může být odbezpečen i zabezpečen. Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky: Stiskněte tlačítko #3 a následně stiskněte a podržte tlačítko #1. - Výstup 3 bude aktivován jednu sekundu po uvolnění tlačítka #1. Nastavení 25, 40 nebo 60 sekund: Výstup 3 bude aktivován po dobu 25, 40 nebo 60 sekund od zabezpečení vozidla. Je také možné tento výstup aktivovat manuálně, jak je uvedeno výše. Nastavení kontinuální: Výstup 3 bude aktivován po celou dobu zabezpečení vozidla. 8. Uzamknutí dveří po nastartování (tovární nastavení - vypnuto) Nastavení zapalování: - Po uzavření dveří a zapnutí zapalování dojde po 3 sekundách k automatickému uzamknutí dveří. - Pokud některé dveře nejsou zavřeny, dojde k uzamknutí všech dveří až po zavření všech dveří a následném stisknutí brzdového pedálu. - Pokud dojde k otevření některých dveří během 15 sekund od zapnutí 16

17 zapalování, nebudou dveře uzamknuty, dokud bude stisknut brzdový pedál. - Pokud je zapnuto zapalování a došlo k otevření a zavření dveří, lze provést jejich uzamknutí stisknutím brzdového pedálu. - Po vypnutí zapalování dojde k automatickému odemknutí dveří. Nastavení brzda: - Pokud jsou všechny dveře zavřeny, lze provést jejich uzamknutí stisknutím brzdového pedálu. - Pokud je zapnuto zapalování a došlo k otevření a zavření dveří, lze stisknutím brzdového pedálu opětovně dveře uzamknout. - Po vypnutí zapalování dojde k automatickému odemknutí dveří. 9. Výstup pro blinkry (tovární nastavení - normální) Zapojení normální: Normální připojení výstupu pro blinkry. Pokud by bylo obtížné zapojit výstup pro blinkry přímo, potom jej doporučujeme připojit k vypínači výstražných blinkrů, jak je uvedeno na schématu níže. V tomto případě je zapotřebí nastavit správný typ výstupu (pulsní nebo kontinuální) v závislosti na typu ovládání blinkrů. Nastavení Pulsní nebo Kontinuální (interval 0,5 sekundy): Nejprve vyzkoušejte funkci systému s nastaveným intervalem 0,5 sekundy. Pokud by toto nastavení nefungovalo, bude zapotřebí provést proceduru učení ovládání blinkrů. Postupujte následujícím způsobem: - Proveďte odbezpečení systému a třikrát zapněte a vypněte zapalování. - Ozve se jeden signál sirény, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu učení ovládání blinkrů. - Během 10 sekund zapněte vypínač výstražných blinkrů (vypínač výstražných blinkrů bliká). - Stiskněte a podržte tlačítko Obsluha a jakmile se rozsvítí LED dioda, začněte počítat počet bliknutí blinkrů. - Jakmile blinkry bliknou 10 krát, uvolněte tlačítko Obsluha. - Následně přestane svítit LED dioda a ozve se signál sirény, který oznamuje, že učení proběhlo úspěšně. 17

18 * Pokud během 10 sekund nestisknete tlačítko Obsluha, opustí systém režim učení ovládání výstražných blinkrů. Režim učení lze kdykoli přerušit zapnutím zapalování. V tomto případě bude zachováno původní nastavení. 10. Výstup do sirény nebo klaksonu (tovární nastavení - siréna) Nastavení siréna: Nastavení siréna zvolte, pokud je systém připojen k siréně. Nastavení klakson: Nastavení klakson zvolte, pokud je systém připojen ke klaksonu a zapojení bylo zapotřebí přídavné relé. 11. Délka cyklu sirény (tovární nastavení - 30 sekund) V případě vyvolání poplachu bude délka jednoho cyklu sirény 30 nebo 60 sekund v závislosti na nastavení této nabídky. 12. Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Po nastavení Režimu I nebo Režimu II bude systém fungovat následujícím způsobem: - Vypněte zapalování a zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor. - LED dioda začne rychle blikat. - Za 3 minuty bude vozidlo automaticky zabezpečeno. - Zabezpečení bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. * Režim I: Společně se zabezpečení vozidla dojde také k uzamknutí dveří. Režim II: Dojde pouze k zabezpečení vozidla, ale dveře zůstanou odemknuty. * Funkce automatického zavírání oken: Režim I: výstup 3 pro automatické zavírání oken bude zapnut v závislosti na nastavení nabídky #7. Režim II: výstup 3 nebude zapnut. * Odpočítávání 3 minut do automatického zabezpečení vozidla bude přerušeno, pokud dojde k otevření jakýchkoli dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru. Jakmile budou všechny dveře zavřeny, začne odpočítávání těchto 3 minut od začátku. 18

19 3.2 Zapojení s ovládáním cent. zamykání 19

20 3.4 Ovládání centrálního zamykání 20

21 3.5 Zapojení relé 21

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

1X-X3 Návod k obsluze

1X-X3 Návod k obsluze 1X-X3 Návod k obsluze P/N 501-419020-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace 2013 UTC Fire & Security. Všechna

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

4 - Seznámení s vozidlem

4 - Seznámení s vozidlem 4 - Seznámení s vozidlem MÍSTO ŘIDIČE 1. Ovladač regulátoru rychlosti / omezovače rychlosti. 2. Ovladač seřizování volantu. 3. Ovladače osvětlení a směrových světel. 4. Přístrojová deska. 5. Nafukovací

Více

prohlížení podrobností zadávání

prohlížení podrobností zadávání bliká při poplachu svítí při poruše zajištěna část A (např. garáž) zajištěna část B (např.přízemí) zajištěna část C (např. 1.p.) napájení svítí - v pořádku bliká - provoz z akumulátoru nebo vadný akumulátor

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více