SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické zavírání oken Nastavitelné uzamknutí a odemknutí vozidla po nastartování resp. zhasnutí motoru Automatické opětovné zabezpečení vozidla Nastavitelná funkce blinkrů Nastavitelná funkce pasivní aktivace zabezpečení Nastavitelný automatický imobilizér Nastavitelná doba ponechání rozsvíceného interiérového osvětlení vozidla... a mnohem více

2 Obsah 1. Základní funkce systému Obnovení nastaveného režimu Funkce tlačítek dálkového ovládání Zabezpečení vozidla Upozornění na otevřené dveře Odbezpečení vozidla Režimy blikání LED diody Tiché zabezpečení a odbezpečení Režimy alarmu Ukončení alarmu Režim Panika Dočasné vyřazení otřesového senzoru Automatické uzamknutí a odemknutí dveří Otevření zavazadlového prostoru Režim Obsluha Vyhledání vozidla Automatické zapnutí imobilizéru Přídavné funkce Montáž a nastavení systému Obnovení nastaveného režimu po zapnutí sytému Uložení kódu dálkového ovládání do systému Nastavení jednotlivých funkcí systému Seznam položek nastavení Význam položek nastavení Schéma zapojení

3 1. Základní funkce systému 1.1 Obnovení nastaveného režimu Po zapnutí zabezpečovacího systému bude automaticky obnoven režim, který byl nastaven před jeho vypnutím. 1.2 Funkce tlačítek dálkového ovládání Tlačítko #1 Tlačítko #2 Tlačítko #3 Tlačítko #4 a. Dálkové ovládání se 4 tlačítky Tlačítko Zabezpečeno Odbezpečeno Zapnuto zapalování Tl. #1 jednou Zabezpečit Zabezpečit Zamknout Tl. #2 jednou Odbezpečit Odbezpečit Odemknout Tl. #1 2 sekundy Režim Panika Režim Panika Tl. #3 2 sekundy Otevřít kufr Otevřít kufr Otevřít kufr Tl. #4 2 sekundy Vyhledat vůz Vyhledat vůz Tl. #1+2 jednou Tiše Tiše zabezpečit odbezpečit Tl. #3 poté #1 jednou Výstup 3 Výstup 3 Výstup 3 * * Krátkým stisknutím tlačítka #3 a následným stisknutím a podržením tlačítka #1 zapnete výstup 3, dokud tlačítko #1 opět neuvolníte. 1.3 Zabezpečení vozidla a. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání - Systém by měl být odbezpečen a zapalování vypnuto - Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko #1 3

4 - Ozve se potvrzující signál sirény - Blinkry jednou bliknou - Dojde k zapnutí imobilizéru - LED dioda začne pomalu blikat na znamení, že je vozidlo zabezpečeno b. Pasivní aktivace zabezpečení Pasivní aktivaci zabezpečení lze nastavit v nabídce nastavení #12 režim I nebo režim II - Vypněte zapalování a zavřete dveře, kapotu a zavazadlový prostor - LED dioda začne rychle blikat - Za 30 sekund dojde k automatickému zabezpečení vozidla - Ozve se potvrzující signál sirény a blinkry jednou bliknou na znamení, že je vozidlo zabezpečeno * Pokud je nastaven režim I, dojde zároveň s aktivací zabezpečení také k uzamknutí centrálního zamykání * Pokud je nastaveno automatické zavírání oken (nabídka nastavení #7), dojde také k jejich zavření (délku impulsu lze nastavit) * Odpočítávání 30 sekund do aktivace zabezpečení bude přerušeno, pokud dojde k otevření dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru. Po opětovném zavření všech dveří začne odpočítávání znovu. c. Automatické opětovné zabezpečení Funkci opětovného automatického zabezpečení lze zapnout v nabídce nastavení #5. Funkce je následující: - Proveďte odbezpezečení vozidla - Pokud během následujících 30 sekund nedojde k otevření žádných dveří, kapoty, nebo zavazadlového prostoru, bude opět automaticky aktivováno zabezpečení. 1.4 Upozornění na otevřené dveře a. Nabídka nastavení #4 je nastavena na vypnuto Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny všechny dveře, kapota a zavazadlový prostor, ozvou se navíc tři signály sirény a blinkry navíc třikrát bliknou. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde k uzavření všech dveří. b. Nabídka nastavení #4 je nastavena na 25, 40 nebo 60 sekund - Pokud nebudou při aktivaci zabezpečení zavřeny všechny dveře, kapota a zavazadlový prostor, ozvou se navíc tři signály sirény a blinkry navíc třikrát bliknou. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde 4

5 k uzavření všech dveří. - Siréna a blinkry vydají varovné signály za 25, 40 nebo 60 sekund od aktivace zabezpečení, pokud nejsou zavřeny všechny dveře. Daný bezpečnostní okruh bude odpojen, dokud nedojde k uzavření všech dveří. 1.5 Odbezpečení vozidla a. Stisknutím tlačítka Odbezpečit na dálkovém ovládání - Pokud je vozidlo zabezpečeno: - Stiskněte krátce tlačítko #2 - Ozvou se dva signály sirény - Blinkry dvakrát bliknou - Dojde k vypnutí imobilizéru - LED dioda přestane blikat na znamení, že je systém odbezpečen * Pokud využíváte dálkové ovládání se 2 tlačítky, aktivujete zabezpečovací systém stisknutím tlačítka Zamknout/odemknout. b. Pomocí tlačítka Obsluha Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, je možné provést odbezpečení vozidla následujícím způsobem: - Pokud je vozidlo zabezpečeno nebo je aktivován alarm: - Zapněte klíček zapalování - Během 10 sekund stiskněte jednou tlačítko Obsluha - Zabezpečovací systém bude deaktivován a vozidlo odbezpečeno - LED dioda přestane svítit. 1.6 Režimy blikání LED diody a. Režim zabezpečovacího systému Pomalé blikání = Vozidlo zabezpečeno Rychlé blikání = Automatické nebo pasivní zabezpečení Svítí = Režim Obsluha Vypnuta = Vozidlo odbezpečeno b. Narušený bezpečnostní okruh Pokud byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm, ozvou se při odbezpečení vozidla navíc 4 signály sirény a blinkry navíc dvakrát bliknou. Počet bliknutí LED diody bude následně udávat číslo bezpečnostního okruhu, který byl narušen. Okruhy jsou označeny následovně: 5

6 1 bliknutí = Aktivován 2. stupeň otřesového senzoru 2 bliknutí = Otevřena kapota nebo zavazadlový prostor 3 bliknutí = Otevřeny dveře 4 bliknutí = Zapnuto zapalování * Po zapnutí zapalování dojde k vymazání údaje o narušeném bezpečnostním okruhu. 1.7 Tiché zabezpečení a odbezpečení Zabezpečení nebo odbezpečení vozidla bez signálu sirény lze provést následujícím způsobem: - Pokud je systém odbezpečen a zapalování vypnuto, stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Vozidlo bude zabezpečeno bez signálu sirény a blinkry jednou bliknou pro potvrzení. - Pokud je systém zabezpečen, stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Vozidlo bude odbezpečeno bez signálu sirény a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení. * Pokud je nabídka nastavení #1 nastavena na vypnuto, bude zabezpečení a odbezpečení provedeno vždy bez signálu sirény, ale pouze s bliknutím blinkrů. 1.8 Režimy alarmu a. Aktivace prvního stupně otřesového senzoru - Siréna vydá 3 výstražné signály b. Aktivace druhého stupně otřesového senzoru - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (1 bliknutí + 1 pausa). c. Otevření a zavření zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (2 bliknutí + 1 pausa). d. Otevření a ponechání otevřeného zavazadlového prostoru nebo kapoty - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklu* (2 bliknutí + 1 pausa) - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh kapoty a víka 6

7 zavazadlového prostoru odpojen, dokud nebudou kapota a víko zavřeny. e. Otevření a zavření dveří - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (3 bliknutí + 1 pausa). f. Otevření a ponechání otevřených dveří - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklů* (3 bliknutí + 1 pausa) - Po dokončení 3 cyklů bude bezpečnostní okruh dveří odpojen, dokud nebudou všechny dveře zavřeny. g. Zapnutí a vypnutí zapalování - Siréna se rozezní po dobu 1 cyklu* - Blinkry budou blikat po dobu 1 cyklu* - LED dioda bude blikat po dobu 1 cyklu* (4 bliknutí + 1 pausa). h. Zapnutí a ponechání zapnutého zapalování - Siréna se rozezní po dobu 3 cyklů* - Blinkry budou blikat po dobu 3 cyklů* - LED dioda bude blikat po dobu 3 cyklů* (4 bliknutí + 1 pausa) * 1 cyklus odpovídá 30 nebo 60 sekundám dle nastavení nabídky # Ukončení alarmu a. Stiskněte tlačítko #1 (Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky) Pokud je systém v režimu alarmu (ozývají se signály sirény a blikají blinkry), stiskněte tlačítko #1. Siréna a blinkry budou vypnuty. Počet bliknutí LED diody bude udávat číslo narušeného bezpečnostního okruhu. Vozidlo však zůstane nadále zabezpečeno. b. Stiskněte tlačítko #2 (Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky) Pokud je systém v režimu alarmu (ozývají se signály sirény a blikají blinkry), stiskněte tlačítko #2. Dojde k odbezpečení systému, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Počet bliknutí LED diody bude udávat číslo narušeného bezpečnostního okruhu. 7

8 1.10 Režim Panika a. Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky - Pokud je vozidlo zabezpečeno Pokud je vozidlo zabezpečeno a potřebujete zapnout režim Panika, stiskněte tlačítko Zamknout po dobu 2 sekund. Následně bude na 30 sekund zapnuta siréna a výstražné blinkry. Pokud během těchto 30 sekund stiskněte tlačítko odemknout, dojde k vypnutí sirény i blinkrů a následně k odbezpečení vozdidla. Pokud během 30 sekund zapnuté sirény a blinkrů nestisknete příslušné tlačítko, zůstane vozidlo zabezpečeno. - Pokud je vozidlo odemčeno Pokud je vozidlo odbezpečeno a potřebujete zapnout režim Panika, stiskněte tlačítko Zamknout po dobu 2 sekund. Následně bude na 30 sekund zapnuta siréna a výstražné blinkry. Pokud během těchto 30 sekund stiskněte ještě jednou tlačítko Zamknout, dojde k vypnutí sirény i blinkrů a následně k zabezpečení vozidla. Pokud během 30 sekund zapnuté sirény a blinkrů nestisknete příslušné tlačítko, zůstane vozidlo odbezpečeno. * Siréna a blinkry budou zapnuty po dobu 30 nebo 60 sekund - dle nastavení nabídky # Dočasné vyřazení otřesového senzoru Otřesový senzor lze dočasně vyřadit z činnosti následujícím způsobem: - Stiskněte tlačítko k zabezpečení vozidla - Během dvou sekund stiskněte toto tlačítko ještě jednou - Blinkry jednou bliknou pro potvrzení, že byl otřesový senzor vyřazen z činnosti až do příští aktivace zabezpečení Automatické uzamknutí a odemknutí dveří Systém umožňuje automatické uzamknutí dveří po zapnutí zapalování a automatické odemknutí po vypnutí zapalování. Tuto funkci lze nastavit v nabídce nastavení # Otevření zavazadlového prostoru a. Pokud je vozidlo zabezpečeno Stiskněte a podržte tlačítko pro otevření zavazadlového prostoru po dobu 2 sekund. Zavazadlový prostor bude otevřen, ale vozidlo zůstane zabezpečeno. Otřesový senzor bude vyřazen z činnosti, dokud nedojde k opětovnému zavření zavazadlového prostoru. 8

9 b. Pokud je vozidlo odbezpečeno nebo je zapnuto zapalování Stiskněte a podržte tlačítko pro otevření zavazadlového prostoru po dobu 2 sekund. c. Během opětovné automatické aktivace zabezpečení Pokud by mělo dojít k automatické opětovné aktivaci alarmu, stiskněte tlačítko pro otevření zavazadlového prostotu po dobu 2 sekund. Zavazadlový prostor bude otevřen a opětovná automatická aktivace bude přerušena Režim Obsluha Režim Obsluha je vhodné zapnout, pokud předáváte vozidlo další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu. Postup aktivace režimu Obsluha je následující: - Odbezpečte vozidlo a zapněte klíček zapalování. - Během 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund. - Bude aktivován režim Obsluha a LED dioda bude svítit. * Režim Obsluha lze vypnout dvěma způsoby: a. Postupujte stejným způsobem, jako při zapínání režimu Obsluha. Vypnutí tohoto režimu bude potvrzeno tak, že přestane svítit LED dioda. b. Režim Obsluha bude automaticky vypnut, pokud zapnuto zapalování po dobu více než 30 minut. * V režimu Obsluha je možné dálkovým ovládáním zamykat a odemykat dveře a zavazadlový prostor. Uzamknutí dveří potvrdí jedno bliknutí blinkrů, odemknutí dveří dvě bliknutí Vyhledání vozidla a. Dálkové ovládání se 4 tlačítky Pokud stisknete tlačítko #4 po dobu 5 sekund, vydá siréna 6 signálů a blinkry 12 krát bliknou, aby vám usnadnili nalezení zaparkovaného vozidla. Tuto funkci lze využít, pokud je vozidlo zabezpečeno i pokud je odbezpečeno. * Pokud stisknete tlačítka (tlačítko) ještě jednou, vydá siréna dalších 6 signálů a blinkry ještě 12 krát bliknou. * Během vyhledávání vozidla jej lze normálně odbezpečit nebo zabezpečit příslušnými tlačítky. 9

10 1.16. Automatické zapnutí imobilizéru Pokud je nastavení #6 nastaveno na zapnuto, dojde k automatické aktivaci imobilizéru 30 sekund po vypnutí zapalování. - Vypněte zapalování. - LED dioda začne blikat. - Za 30 sekund dojde k zapnutí imobilizéru a LED dioda přestane blikat. - Pokud během těchto 30 sekund opět zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení, bude odpočítávání přerušeno. - Stisknutím tlačítka pro zabezpečení opět zapnete odpočítávání těchto 30 sekund do aktivace imobilizéru. - Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: a. Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení dojde k automatickému vypnutí imobilizéru. b. Pokud není možné využít dálkové ovládání, zapněte zapalování a do 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha. Vypnutí imobilizéru bude potvrzeno zhasnutím LED diody Přídavné funkce Následující funkce systému lze využívat pouze v případě, že využíváte dálkové ovládání s plovoucím kódem. a. Omezení vysílání povelu při delším stisknutí tlačítka Při stisknutí kteréhokoli tlačítka po delší dobu přestane být vysílán příslušný povel po 25 sekundách. b. Upozornění na vybité baterie v dálkovém ovládání Pokud dojde k vybití baterií v dálkovém ovládání, bliknou blinkry navíc 5 krát při změně stavu systému (zabezpečení, odbezpečení). 2. Montáž a nastavení systému 2.1. Obnovení nastaveného režimu po zapnutí sytému Po zapnutí zabezpečovacího systému bude automaticky obnoven režim, který byl nastaven před jeho vypnutím Uložení kódu dálkového ovládání do systému Kódy přiložených dálkových ovládání jsou již uloženy v paměti systému. Pokud potřebujete přidat další dálková ovládání, postupujte následujícím způsobem: Upozornění: zahájením procedury uložení kódu dálkových ovládání vymažete všechny dříve uložené kódy. - Odbezpečte vozidlo a zapněte zapalování. 10

11 Dálkové ovládání se 4 tlačítky: během 10 sekund stiskněte 9 krát tlačítko Obsluha. - Za 2 sekundy vydá siréna signál o délce 2 sekundy, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu ukládání kódů dálkových ovládání. - Během následujících 10 sekund stiskněte kterékoli tlačítko prvního dálkového ovládání. Siréna vydá potvrzující signál a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení, že první dálkové ovládání bylo uloženo do paměti systému. Všechny dříve uložené kódy dálkových ovládání jsou nyní smazány. - Dle výše uvedeného postupu lze následně přidat kódy nejvýše třech dalších dálkových ovládání. * Do paměti systému lze tedy uložit nanejvýš 4 dálková ovládání. * Ukončení režimu ukládání kódů provedete následujícím způsobem: a. Po uložení 4 dálkových ovládání se ozve potvrzující signál sirény a blinkry dvakrát bliknou pro potvrzení, že bylo ukládání úspěšně dokončeno. * b. Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, ozve se potvrzující signál sirény. * K ukončení režimu ukládání kódů dojde také vypnutím zapalování. Následně se ozve potvrzující signál sirény Nastavení jednotlivých funkcí systému Nastavení jednotlivých funkcí systému lze provést následujícím způsobem: Například: změna nastavení #7 na 30 sekund. - Pokud je vozidlo odbezpečeno, zapněte a následně vypněte zapalování. - Během 10 sekund stiskněte třikrát tlačítko Obsluha. - Systém vstoupí do režimu nastavení, což bude potvrzeno signálem sirény a rozsvícením LED diody po dobu 2 sekund. * Obnovení továrního nastavení: Během následujících 10 sekund stiskněte naráz tlačítka #1 a #2. Všechna nastavení se vrátí do původního továrního nastavení a ozve se signál sirény po dobu 2 sekund, který oznamuje ukončení režimu nastavení. - Během 10 sekund stiskněte tlačítko #1 7 krát. Každé stisknutí tohoto tlačítka bude potvrzeno signálem sirény. - Za 2 sekundy se ozve jeden dlouhý a dva krátké potvrzující signály. * Pokud potvrzující signál sirény zazněl více nebo méně než 7 krát, stiskněte tlačítko #1 ještě jednou 7 krát. Případně můžete provést jiný počet stisknutí a zvolit tak jinou nabídku nastavení. - Stiskněte 4 krát za sebou tlačítko #2. Dojde k nastavení požadovaných 30 sekund a ozvou se 4 potvrzující signály sirény. 11

12 - Pomocí tlačítka #1 lze zvolit další nabídku nastavení. * Ukončení režimu nastavení lze kdykoli ukončit následujícími způsoby. Toto ukončení bude potvrzeno 2-sekundovým signálem sirény. 1. Zapněte zapalování. 2. Stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 10 sekund. 3. Stiskněte tlačítko #1 po dobu 10 sekund. * Po zvolení požadované položky nastavení bude číslo této položky potvrzeno těmito signály sirény. 1 dlouhý signál = 5 2 dlouhé signály = 10 1 pípnutí = 1 * Například: Položka 3 = 3 pípnutí Položka 5 = 1 dlouhý signál Položka 7 = 1 dlouhý signál + 2 pípnutí Položka 10 = 2 dlouhé signály Položka 12 = 2 dlouhé signály + 2 pípnutí 12

13 2.4. Seznam položek nastavení Polo žka Funkce 1 signál 2 signály 1 Potvrzení zabezpečení sirénou 2 Impuls uzamknutí dveří 3 Impuls odemknutí dveří 4 Upozornění na nezavřené dveře 5 Automatické opětovné zabezpečení 6 Automatická aktivace imobilizéru 7 Automatické zavírání oken 8 Uzamknutí dveří po nastartování 9 Výstup pro blinkry 10 Výstup do sirény nebo klaksonu 11 Délka cyklu sirény 12 Pasivní aktivace zabezpečení *Tovární nastavení Vypnuto * Zapnuto *0,8 sek. 3,6 sek. *0,8 sek. 3,6 sek. 3 signály 0,8 sek x 2 0,8 sek x 2 Vypnuto 25 sek. * 40 sek. * Vypnuto * Vypnuto Zapnuto Zapnuto 4 signál y 0,8+30 sek. 60 sek. 5 signálů 30 sek. Vypnuto 10 sek. * 20 sek. 30 sek. Kontinu ání * Vypnuto *Normál ní Zapalová ní Pulsní * Siréna Klakson * 30 sek. 60 sek. * Vypnuto Brzda Kontinuá ní Režim I Režim II 13

14 2.5. Význam položek nastavení 1. Potvrzení zabezpečení sirénou (tovární nastavení - zapnuto) Funkce vypnuta: Při zabezpečení a odbezpečení vozidla se neozve signál sirény, ale blinkry bliknou. Funkce zapnuta: Při zabezpečení vozidla se ozve jeden signál sirény, při odbezpečení se ozvou dva signály. I pokud je funkce zapnuta, lze využít tlačítko na dálkovém ovládání pro dočasné ztišení zabezpečovacího systému. 2. Impuls uzamknutí dveří (tovární nastavení 0,8 sekundy) Nastavení 0,8 sekundy: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 0,8 sekundy. Nastavení 3,6 sekundy: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 3,6 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy, 2 impulsy: Uzamknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy o délce 0,8 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy + 30 sekund: Uzamknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy: prvním o délce 0,8 sekundy o druhým o délce 30 sekund. *Pokud bude zvoleno toto nastavení, dojde spolu s uzamknutím dveří zároveň také k uzavření elektricky ovládaných oken a není zapotřebí zapínat nastavení #7 automatické zavírání oken. Nastavení 30 sekund: Uzamknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 30 sekund. * Pokud bude zvoleno toto nastavení, dojde spolu s uzamknutím dveří zároveň také k uzavření elektricky ovládaných oken a není zapotřebí zapínat nastavení #7 automatické zavírání oken. 3. Impuls odemknutí dveří (tovární nastavení 0,8 sekundy) Nastavení 0,8 sekundy: Odemknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 0,8 sekundy. 14

15 Nastavení 3,6 sekundy: Odemknutí dveří bude provedeno jedním impulsem o délce 3,6 sekundy. Nastavení 0,8 sekundy, 2 impulsy: Odemknutí dveří bude provedeno dvěma impulsy o délce 0,8 sekundy. 4. Upozornění na nezavřené dveře (tov. nastavení vypnuto 5 sek.) Funkce vypnuta: Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. Nastavení 25, 40 nebo 60 sekund: - Pokud bude provedeno zabezpečení vozidla a nebudou zavřeny všechny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. - Další tři signály sirény a bliknutí blinkrů bude provedeno po 25, 40 nebo 60 sekundách od aktivace zabezpečení. Následně bude daný bezpečnostní okruh odpojen, dokud nebudou příslušné dveře zavřeny. 5. Automatické opětovné zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Funkce zapnuta: Pokud do 30 sekund po odbezpečení vozidla nedojde k otevření žádných dveří, zavazadlového prostoru ani kapoty, bude provedeno automatické opětovné zabezpečení vozidla. 6. Automatická aktivace imobilizéru (tovární nastavení - vypnuto) Funkce zapnuta: Imobilizér bude automaticky aktivován po 30 sekundách od vypnutí zapalování. Zabezpečovací systém však zůstane odbezpečen. Automatická aktivace imobilizéru funguje následujícím způsobem: - Vypněte zapalování. - LED dioda začne blikat. - Po 30 sekundách bude zapnut imobilizér a LED dioda zhasne. * Pokud během těchto 30 sekund zapnete zapalování nebo stiskněte tlačítko pro odbezpečení systému, bude odpočítávání přerušeno. Odpočítávání lze znovu zapnout zapnutím a následným vypnutím zapalování. Po stisknutí tlačítka pro zabezpečení vozidla bude také ihned aktivován imobilizér. 15

16 * Pokud během odpočítávání 30 sekund stisknete tlačítko pro zabezpečení vozidla, bude také ihned aktivován imobilizér. * Vypnutí imobilizéru. Vypnutí imobilizéru lze provést dvěma způsoby: a. Po stisknutí tlačítka pro odbezpečení vozidla bude také automaticky vypnut imobilizér. b. Pokud není možné využít dálkové ovládání, zapněte zapalování a do 10 sekund stiskněte tlačítko Obsluha. Vypnutí imobilizéru bude potvrzeno zhasnutím LED diody. * Pokud je zapnut imobilizér, nelze provádět následující operace: a. Ukládání kódů nových dálkových ovládání b. Měnit nastavení systému c. Měnit nastavení blinkrů d. Aktivace režimu Proti únosu e. Aktivace režimu Obsluha. 7. Automatické zavírání oken výstup 3 (tovární nastavení - vypnuto) Výstup 3 je vhodné použít k automatickému zavírání elektricky ovládaných oken po aktivaci zabezpečení. Funkce vypnuta: Výstup 3 nebude automaticky zapnut, ale bude stále možné jej aktivovat manuálně následujícím způsobem: - Sytém může být odbezpečen i zabezpečen. Dálkové ovládání se 3 nebo 4 tlačítky: Stiskněte tlačítko #3 a následně stiskněte a podržte tlačítko #1. - Výstup 3 bude aktivován jednu sekundu po uvolnění tlačítka #1. Nastavení 25, 40 nebo 60 sekund: Výstup 3 bude aktivován po dobu 25, 40 nebo 60 sekund od zabezpečení vozidla. Je také možné tento výstup aktivovat manuálně, jak je uvedeno výše. Nastavení kontinuální: Výstup 3 bude aktivován po celou dobu zabezpečení vozidla. 8. Uzamknutí dveří po nastartování (tovární nastavení - vypnuto) Nastavení zapalování: - Po uzavření dveří a zapnutí zapalování dojde po 3 sekundách k automatickému uzamknutí dveří. - Pokud některé dveře nejsou zavřeny, dojde k uzamknutí všech dveří až po zavření všech dveří a následném stisknutí brzdového pedálu. - Pokud dojde k otevření některých dveří během 15 sekund od zapnutí 16

17 zapalování, nebudou dveře uzamknuty, dokud bude stisknut brzdový pedál. - Pokud je zapnuto zapalování a došlo k otevření a zavření dveří, lze provést jejich uzamknutí stisknutím brzdového pedálu. - Po vypnutí zapalování dojde k automatickému odemknutí dveří. Nastavení brzda: - Pokud jsou všechny dveře zavřeny, lze provést jejich uzamknutí stisknutím brzdového pedálu. - Pokud je zapnuto zapalování a došlo k otevření a zavření dveří, lze stisknutím brzdového pedálu opětovně dveře uzamknout. - Po vypnutí zapalování dojde k automatickému odemknutí dveří. 9. Výstup pro blinkry (tovární nastavení - normální) Zapojení normální: Normální připojení výstupu pro blinkry. Pokud by bylo obtížné zapojit výstup pro blinkry přímo, potom jej doporučujeme připojit k vypínači výstražných blinkrů, jak je uvedeno na schématu níže. V tomto případě je zapotřebí nastavit správný typ výstupu (pulsní nebo kontinuální) v závislosti na typu ovládání blinkrů. Nastavení Pulsní nebo Kontinuální (interval 0,5 sekundy): Nejprve vyzkoušejte funkci systému s nastaveným intervalem 0,5 sekundy. Pokud by toto nastavení nefungovalo, bude zapotřebí provést proceduru učení ovládání blinkrů. Postupujte následujícím způsobem: - Proveďte odbezpečení systému a třikrát zapněte a vypněte zapalování. - Ozve se jeden signál sirény, který potvrzuje, že se systém nachází v režimu učení ovládání blinkrů. - Během 10 sekund zapněte vypínač výstražných blinkrů (vypínač výstražných blinkrů bliká). - Stiskněte a podržte tlačítko Obsluha a jakmile se rozsvítí LED dioda, začněte počítat počet bliknutí blinkrů. - Jakmile blinkry bliknou 10 krát, uvolněte tlačítko Obsluha. - Následně přestane svítit LED dioda a ozve se signál sirény, který oznamuje, že učení proběhlo úspěšně. 17

18 * Pokud během 10 sekund nestisknete tlačítko Obsluha, opustí systém režim učení ovládání výstražných blinkrů. Režim učení lze kdykoli přerušit zapnutím zapalování. V tomto případě bude zachováno původní nastavení. 10. Výstup do sirény nebo klaksonu (tovární nastavení - siréna) Nastavení siréna: Nastavení siréna zvolte, pokud je systém připojen k siréně. Nastavení klakson: Nastavení klakson zvolte, pokud je systém připojen ke klaksonu a zapojení bylo zapotřebí přídavné relé. 11. Délka cyklu sirény (tovární nastavení - 30 sekund) V případě vyvolání poplachu bude délka jednoho cyklu sirény 30 nebo 60 sekund v závislosti na nastavení této nabídky. 12. Pasivní aktivace zabezpečení (tovární nastavení - vypnuto) Po nastavení Režimu I nebo Režimu II bude systém fungovat následujícím způsobem: - Vypněte zapalování a zavřete všechny dveře, kapotu a zavazadlový prostor. - LED dioda začne rychle blikat. - Za 3 minuty bude vozidlo automaticky zabezpečeno. - Zabezpečení bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. * Režim I: Společně se zabezpečení vozidla dojde také k uzamknutí dveří. Režim II: Dojde pouze k zabezpečení vozidla, ale dveře zůstanou odemknuty. * Funkce automatického zavírání oken: Režim I: výstup 3 pro automatické zavírání oken bude zapnut v závislosti na nastavení nabídky #7. Režim II: výstup 3 nebude zapnut. * Odpočítávání 3 minut do automatického zabezpečení vozidla bude přerušeno, pokud dojde k otevření jakýchkoli dveří, kapoty nebo zavazadlového prostoru. Jakmile budou všechny dveře zavřeny, začne odpočítávání těchto 3 minut od začátku. 18

19 3.2 Zapojení s ovládáním cent. zamykání 19

20 3.4 Ovládání centrálního zamykání 20

21 3.5 Zapojení relé 21

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace S6LCU4 řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí 5 sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace SLCU řídící jednotka nejen Audi S LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k výběru zařízení MetaSAT! Dříve než začnete číst návod jak používat toto zařízení, rádi bychom Vám sdělili informace, které mohou být užitečné

Více

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin.

Nyní uslyšíte několik pípnutí. Tlačítka jsou nyní zablokovaná. Stiskněte zelené tlačítko na 30 vteřin. Petporte Smart Flap Přehled: FUNKCE Normální mód (nelze aktivovat při provozu na baterie) Mód veterinář Programovací mód Dětský zámek Vymazání všech naprogramovaných čipů Deaktivační mód TLAČÍTKO Tento

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz

Concept 450 DFFORD. Podrobný návod k použití. www.clifford.cz info@clifford.cz Concept 450 Podrobný návod k použití DFFORD www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209A Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...3 Nastavení řídící jednotky...4 Funkce snímače tlaku...9 Technické parametry...12

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Solaris 5. Podrobný návod k používání. www.clifford.cz info@clifford.cz

Solaris 5. Podrobný návod k používání. www.clifford.cz info@clifford.cz Solaris 5 Podrobný návod k používání www.clifford.cz info@clifford.cz Záruční podmínky Společnost Sahneböhm Praha spol.s r.o. ("Sahneböhm") dává původnímu kupujícímu záruku opravy nebo výměny jakékoli

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209M Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více