Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s LCD displejem"

Transkript

1 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno / zavřeno) Výstup pro jednostupňový kompresor (RDF10) Výstup pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty prostoru nebo vratného vzduchu (RDF10) Automatické přepínání vytápění / chlazení (RDF10) Ruční přepínání vytápění / chlazení (RDF10.2) Provozní režimy: Komfortní, úsporný a pohotovostní (RDF10) Provozní režimy: Komfortní a vypnuto (OFF - RDF10.2) Signálový vstup pro externí přepínač provozních režimů (RDF10) Funkce ochrany před zničením vlivem vlhkosti (RDF10) Nastavitelné regulační parametry Volitelné zobrazení aktuální prostorové nebo požadované teploty (RDF10) Omezení minimální a maximální nastavitelné teploty (RDF10) Provozní napětí 230 V AC AP1N3051C_RDF Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Použití Typické použití: Regulace prostorové teploty v jednotlivých místnostech, které jsou vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovými jednotkami fan-coil Regulace v místnostech s kompresorovým chlazením Dvoupolohové řízení regulačního ventilu a ovládání třírychlostního ventilátoru Funkce Regulátor je vhodný pro systémy s Automatickým přepínáním vytápění / chlazení Ručním přepínáním vytápění / chlazení Trvalým provozem v režimu vytápění nebo chlazení Regulátor měří prostorovou teplotu vestavěným nebo externím teplotním čidlem (QAA32) nebo, pokud je použité, externím čidlem vratného vzduchu (QAH11.1, volitelně u RDF10) a udržuje požadovanou teplotu dvoupolohovým řízením pohonu ventilu nebo kompresoru. Spínací hystereze je z výroby nastavena na 2 K v režimu vytápění (parametr P10) a 1 K v režimu chlazení (parametr P11). Provoz ventilátoru Požadovaná rychlost ventilátoru se spíná řídicími výstupy Q1, Q2 nebo Q3. Pokud je aktivní funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru (lze nastavit DIP spínačem č.1), je ventilátor spínán v závislosti na teplotě společně s ventilem nebo kompresorem. Ventilátor je vypnutý: Po ukončení topné nebo chladicí sekvence pokud je aktivována funkce Teplotně závislé řízení ventilátoru, Ručním přepnutím do pohotovostního režimu, za předpokladu, že nebyly nastaveny a nejsou aktivní žádané hodnoty (např. pro funkci protimrazové ochrany) (RDF10 / RDF10.2), Sepnutím externího přepínače provozních režimů, za předpokladu, že podmínky v místnosti nevyžadují aktivaci úsporného režimu (RDF10) Při odpojení napájecího napětí regulátoru Zobrazení teploty Fan - coilové aplikace ON OFF Pokud je DIP spínač č. 2 nastaven do polohy ON (nastavení z výroby), zobrazuje regulátor aktuální naměřenou teplotu prostoru nebo vratného vzduchu (s vyjímkou dočasného zobrazení žádané hodnoty nebo regulačních parametrů během nastavování). V poloze DIP spínače OFF zobrazuje regulátor žádanou teplotu v komfortním režimu. Aktuální naměřená teplota pak může být zobrazena pouze po vyvolání parametru P14. Používá se pro ovládání jednoho ventilu buď pro vytápění / chlazení s přepínáním, nebo pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. Ventil obdrží signál OPEN (Otevřít) přes řídicí výstup Y11 když : 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou (vytápění) nebo nad žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže ventil byl déle než 1 minutu plně uzavřen (pouze pro RDF10, nastavitelný parametr P20). Ventil pro topení obdrží signál CLOSE (Zavřít) přes řídicí výstup Y11 když : 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou (vytápění) nebo pod žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže ventil byl déle než 1 minutu plně otevřen (pouze pro RDF10, nastavitelný parametr P19). 2/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

3 Pozn: Řídicí výstup Y12 obdrží signál invertní výstupu Y11, používá se pro ventily bez napětí otevřené. Automatické přepínání vytápění / chlazení Regulátor RDF10 používá teplotu vody naměřenou čidlem (QAH ARG86.3) k přepínání mezi režimem vytápění nebo chlazení. Pokud je teplota vody nad 28 C (nastavitelný parametr P08), regulátor se přepne do režimu vytápění, pokud je pod 16 C (nastavitelný parametr P07) přepne se regulátor do režimu chlazení. Pokud teplota vody leží po spuštění regulátoru mezi těmito dvěma hodnotami, regulátor začne pracovat v režimu vytápění. Teplota vody je měřena v 30 sekundových intervalech a režim regulátoru je pak náležitě upravován. Režim vytápění Režim chlazení Automatické přepínání 1 0 Y11 W SDH 3021D01 T [ C] 1 0 Y11 W SDC 3021D02 T [ C] CM HM M D03 T W [ C] CM Chlazení SDH Spínací hystereze Vytápění W Žádaná teplota HM Vytápění SDC Spínací hystereze Chlazení Y11 Výstupní signál Ventil nebo Kompresor M Provozní režim T w Teplota vody T Prostorová teplota Funkce propláchnutí (volitelná) Aplikace s kompresorem (pouze RDF10) ON Úkolem přepínacího teplotního čidla je změnit režim z vytápění na chlazení na základě naměřené teploty topné vody. Při použití dvoucestných ventilů dochází při uzavření k vychládání vody v trubkách. Doporučuje se proto aktivovat funkci propláchnutí (parametr P16). Tato funkce zajistí snímání správné teploty vody dokonce i když je dvoucestný ventil uzavřen po delší dobu. Ventil je během uzavření pravidelně ve 2- hodinových intervalech otevírán vždy na 1 až 5 minut (nastavitelný parametr P16). Při aktivaci funkce se první propláchnutí provede po změně paramertru P16 a opuštění režimu nastavování regulačních parametrů. Pokud se regulátor RDF10 použije pro aplikace s kompresorem, musí zůstat funkce propláchnutí (parametr P16) neaktivována. Používá se pro ovládání jednostupňového kompresoru pouze pro chlazení nebo pouze pro vytápění Kompresor obdrží signál ON (Zapnout) přes řídicí výstup Y11 když: 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou (vytápění) nebo nad žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže kompresor byl déle než 1 minutu vypnutý (nastavitelný parametr P20) OFF Kompresor obdrží signál OFF (Vypnout) přes řídicí výstup Y11 když: 1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou (vytápění) nebo pod žádanou hodnotou (chlazení) a 2. jestliže kompresor byl déle než 1 minutu zapnutý (nastavitelný parametr P19). Externí čidlo teploty (volitelné) (Pouze RDF10) RDF10 reguluje buď na základě prostorové teploty snímané vestavěným nebo odděleným teplotním čidlem nebo na základě teploty vratného vzduchu do fan coilové jednotky. Přepnutí se provede automaticky po připojení kabelového teplotního čidla QAH11.1 nebo externího prostorového čidla QAA32 ke svorkám signálového vstupu B1-M. Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 3/12

4 Provozní režimy Komfortní režim Úsporný režim (Pouze RDF10) Pohotovostní režim Ochrana před zničením vlivem vlhkosti (Pouze RDF10) Regulátor nabízí následující provozní režimy: Vytápění nebo chlazení s ručním nastavováním rychlosti ventilátoru III, II nebo I. V komfortním režimu udržuje regulátor při vytápění teplotu na žádané hodnotě. U regulátoru RDF10 může být do signálového vstupu D1-GND připojen přepínač provozních režimů. Aktivací tohoto přepínače (například otevřením okna nebo pokynem z recepce hotelu) dojde k přepnutí z komfortního do úsporného režimu. Teplota při vytápění nebo chlazení se pak bude řídit na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P01 a P02). Funkci kontaktů spínače (spínací nebo rozpínací) lze pro regulátor RDF10 nastavit DIP spínačem č. 3. V pohotovostním režimu se teplota vytápění nebo chlazení řídí na příslušné žádané hodnoty (dle nastavení parametrů P03 a P04). Aby se v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí zabránilo zničení přístroje vlivem nedostatečné cirkulace vzduchu, neměl by se během úsporného režimu (např. neobsazený hotelový pokoj) vypínat chod ventilátoru. Proveďte přepnutím parametru P17 na ON. Ventilátor tak zůstává v úsporném režimu v chodu na nastavenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu. Nastavení regulačních parametrů Pro optimální funkci regulace může být v regulátorech RDF10 a RDF10.2 změněna řada parametrů. To lze učinit také během provozu bez nutnosti otevírání regulátoru. Při odpojení napájecího napětí zůstanou zachovány všechny nastavené hodnoty. Nastavení Parametry se nastavují následujícím způsobem: 1. Nastavte posuvný přepínač do polohy Pohotovostní režim. 2. Stiskněte současně tlačítka + a na minimálně 3 a maximálně 5 sekund. Uvolněte je a pak do 2 sekund stiskněte znovu na 3 sekundy tlačítko +. Na displeji se objeví P Opakovaným stiskem tlačítek + nebo vyberte parametr, který chcete upravovat P01 P02 P17 P z01 4. K zobrazení aktuální hodnoty vybraného parametru stiskněte současně tlačítka + a. Hodnota parametru může být pak nastavena opakovaným stisknutím tlačítka + nebo. 5. Současným stiskem tlačítek + a -, nebo 5 sekund po posledním stisku tlačítka se poslední parametr objeví znovu. 6. Ostatní parametry mohou být zobrazeny, případně přenastaveny opakováním kroků 3 až sekund po poslední změně zobrazení nebo stisku tlačítka se všechny změny uloží. 8. Posuvným přepínačem přepněte do normálního provozu. Poznámka: Pro regulátor RDF10.2 jsou k dispozici pouze parametry: P03, P04, P05, P06, P09, P10, P11, P14. 4/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

5 Regulační parametry RDF10 a RDF10.2 Parametr P01 1) P02 1) P03 P04 P05 P06 P07 1) P08 1) Popis Žádaná teplota vytápění v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota chlazení v úsporném režimu (externí přepínač provozních režimů je aktivován) Žádaná teplota vytápění v pohotovostním režimu Žádaná teplota chlazení v pohotovostním režimu Omezení nastavení minimální žádané teploty v komfortním režimu Omezení nastavení maximální žádané teploty v komfortním režimu Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na chlazení Přepínání vytápění / chlazení - teplota pro přepnutí na vytápění Rozsah nastavení (všechny hodnoty je možné měnit po 0,5 K) Nastavení z výroby OFF, 5 20 C 16 C 1) OFF, C 28 C 1) OFF, 5 20 C 8 C OFF, C OFF 5 20 C 5 C C 35 C C 16 C 1) C 28 C 1) P09 Kalibrace teplotního čidla K 0 K P10 Spínací hystereze v režimu vytápění K 2 K P11 Spínací hystereze v režimu chlazení K 1 K P13 1) P14 P15 1) P16 1) P17 1) Aktivní teplotní čidlo (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Zobrazení aktuální snímané prostorové teploty (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Hodnota aktuální snímané teploty pro přepínání vytápění / chlazení včetně indikace aktuálního stavu (, ) (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) Funkce propláchnutí Řízení ventilátoru v úsporném režimu OFF: ventilátor neběží v mrtvém pásmu / ON: ventilátor běží v mrtvém pásmu 1: Vestavěné čidlo teploty je aktivní 2: Externí čidlo teploty je aktivní 0 49 C = aktuální naměřená teplota = vstup je rozpojen (není připojeno žádné čidlo, režim vytápění( )); 0 49 C = aktuální teplota 00 = svorky propojeny, režim chlazení ( ) 0 min.: není aktivní 1 5 min.: aktivní po nastavenou dobu ON: ventilátor běží na předvolenou rychlost nebo na rychlost I v pohotovostním režimu - 1) - 1) 0 min. 1) P19 1) Minimální doba zapnutí výstupů (Y11, Y21) minut (v krocích po 1 min.) 1 min 1). P20 1) Minimální doba vypnutí výstupů (Y11, Y21) minut (v krocích po 1 min.) 1 min. 1) 1) Pro RDF10.2 není k dispozici OFF 1) Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 5/12

6 Přehled typů Typové označení RDF10 Vlastnosti Vstup pro čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené prostorové čidlo Vstup pro externí přepínač provozních režimů Automatické přepínání vytápění / chlazení RDF10.2 Bez vstupu pro čidlo teploty vratného vzduchu nebo oddělené prostorové čidlo Bez vstupu pro externí přepínač provozních režimů Ruční přepínání vytápění / chlazení Objednávání Při objednávání uveďte počet kusů, název a typové označení. Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11 nebo oddělené prostorové čidlo QAA32, regulační ventily a pohony se objednávají jako samostatné položky. Kombinace přístrojů Typ Typové označení Katalogový list Kabelové teplotní čidlo QAH Prostorové teplotní čidlo QAA Motorický servopohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., VVS46.., VXS46.. SFA Termický pohon (pro radiátorové ventily) STA Termický pohon (pro malé ventily se zdvihem 2,5 mm) STP /12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

7 Mechanické provedení Regulátor se skládá ze dvou částí: Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestavěným čidlem prostorové teploty Montážní základová deska Pouzdro se nasazuje na montážní desku a je zajištěno dvěma šrouby. Na zadní straně pouzdra jsou DIP přepínače. Na montážní desce jsou šroubovací připojovací svorky. Ovládací prvky P02 Popis 1 Zobrazení aktuální teploty prostoru, žádaných hodnot nebo regulačních parametrů 2 Značka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 3 Komfortní režim Úsporný režim 4 Ventil chlazení otevřen Ventilátor v provozu Ventil vytápění otevřen 5 Tlačítka pro nastavení požadovaných teplot a regulačních parametrů 6 Posuvný přepínač provozních režimů (Pohotovostní, vytápění nebo chlazení s ručním nastavením rychosti ventilátoru) 7 Ruční přepínač vytápění / chlazení (pouze RDF10.2) Nastavení DIP spínačů DIP č. Popis Poloha ON (Nastavení z výroby) Poloha OFF 1 Řízení chodu ventilátoru 2 Zobrazení aktuální nebo žádané teploty 3 1) Typ kontaktů externího přepínače provozních režimů 1) Pouze pro RDF10 Provoz ventilátoru v komfortním režimu je nezávislý na teplotě Zobrazuje se aktuální prostorová teplota (nebo vratného vzduchu) Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty sepnuté (Spínací kontakty) Provoz ventilátoru je ve všech režimech závislý na teplotě Zobrazuje se nastavená žádaná teplota Přepnutí je aktivní, pokud jsou kontakty rozpojené (Rozpínací kontakty) Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 7/12

8 Projektování Vstup pro automatické přepínání vytápění/chlazení Vstup pro automatické přepínání topení / chlazení regulátoru RDF10 může být místo kabelového teplotního čidla QAH11.1 využit také: V systémech bez automatického přepínání vytápění / chlazení může být teplotní čidlo nahrazeno externím ručním přepínačem (vhodným pro napětí 230 V AC) V systémech s trvalým provozem v režimu vytápění není k tomuto vstupu regulátoru připojeno žádné teplotní čidlo V systémech s trvalým provozem v režimu chlazení, musí být vstupní svorky regulátoru (B2 - M) propojeny Montáž, připojení a uvedení do provozu Montážní místo: na stěnu nebo do jednotky fan-coil. Nemontujte do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, regulátor neumísťujte na místa s přímým slunečním zářením. Montážní výška 1,5 m nad podlahou. Propojovací vodiče mohou být do regulátoru přivedeny ze zapuštěné elektroroinstalační krabice. Zkontrolujte, případně proveďte nastavení DIP přepínačů. Po připojení napájecího napětí provede regulátor reset, během kterého blikají symboly ventilátoru na LCD displeji. Tato fáze trvá cca 3 sekundy. Poté je regulátor připraven k normálnímu provozu. Použité kabely musí splňovat požadavky na izolaci pro napájecí napětí 230 V AC Na vstupních svorkách pro teplotní čidlo B1-M je napětí 230 V AC. Pokud prodlužujete kabely čidla, použijte typy vhodné pro napětí 230 V AC. Kalibrace teplotního čidla Jestliže zobrazovaná prostorová teplota nesouhlasí se skutečnou prostorovou teplotou, lze provést kalibraci čidla teploty pomocí změny nastavení parametru P09. 8/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

9 Technické údaje Napájení Provozní údaje Podmínky okolního prostředí Směrnice a normy Napájecí napětí +10/-15 % Kmitočet 50/60 Hz Příkon max. 6 VA Řídicí výstupy Q1, Q2, Q3-N Zatížitelnost max. 5(3)A Řídicí výstupy Y11-N (N.O.) Zatížitelnost max. 5(3)A Řídicí výstupy Y12-N (N.C.) Zatížitelnost max. 5(3)A Čidlo teploty vratného vzduchu nebo externí čidlo teploty QAH11.1, QAA32 třída prostoru - signálový vstup B1-M ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C Přepínání signálový vstup B2-M QAH11.1, třída ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C Signálový vstup D1 a GND Kontaktní (digitální) vstup Izolační pevnost proti napájecímu napětí Typ kontaktu (spínací / rozpínací) Max. délka Cu vodiče 1,5 mm 2 pro připojení ke svorkám B1, B2 a D1 80 m Rozsah nastavení žádané teploty C Odchylka prostorové teploty při 25 C max. ±0.5 K Spínací hystereze pro vytápění, nastavitelná pro RDF10, 2 K pevná pro RDF10.2 Spínací hystereze pro chlazení, nastavitelná pro RDF10, 1 K pevná pro RDF10.2 Žádaná teplota vytápění «Úsporný režim», nastavitelná 16 C pro RDF10, pevná RDF10.2 Žádaná teplota chlazení «Úsporný režim», nastavitelná 28 C pro RDF10, pevná RDF10.2» nasta- OFF Žádaná teplota vytápění «Pohotovostní režim» Pro RDF10 nastavitelná Pro RDF10.2 pevná Žádaná teplota chlazení «Pohotovostní režim vitelná pro RDF10, pevná pro RDF10.2 Provoz Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Doprava Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Skladování Klimatické podmínky Teplota Vlhkost shoda dle Směrnice EMC Směrnice pro nízké napětí SELV DC 6 15 V / 3 6 ma 4 kv, zesílená izolace pro RDF10 nastavitelný 8 C OFF dle IEC třída 3K C <95 % r.v. dle IEC třída 2K C <95 % r.v. třída 2M2 dle IEC třída 1K C <95 % r.v. 89/336/EEC 73/23/EEC N474 C-Tick shoda dle EMC norma pro vyzařování AS/NSZ :1994 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10 9/12

10 Obecné Normy Automatické el. regulační a řídicí přístroje pro domácí EN potřebu a podobné použití Speciální požadavky na regulaci teploty EN Elektromagnetická kompatibilita Vyzařování EN Odolnost EN Třída ochrany II dle EN Stupeň znečištění Normální Stupeň krytí IP 30 dle EN Připojovací svorky Dráty nebo lanko 2 x 0,4-1,5 mm 2 nebo 1 x 2,5 mm 2 Hmotnost 0,25 kg Barva předního krytu bílá, NCS S 0502-G (RAL 9003) 10/12 Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

11 Připojovací svorky L B1* M B2* D1 GND * N Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N SELV L, N Napájecí napětí B1* Signálový vstup «Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11.1 nebo externí čidlo prostorové teploty QAA32» M Měřicí nula «Čidlo teploty vratného vzduchu QAH11 nebo externí čidlo prostorové teploty QAA32» a «Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení» 3021G01 B2* Signálový vstup «Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení» D1,GND* Vstup pro bezpotenciálový přepínač provozních režimů Q1 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru I Q2 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru II Q3 Řídicí výstup Rychlost ventilátoru III Y11 Řídicí výstup Ventil (spínací, pro ventily bez napětí uzavřené) nebo výstup kompresor Y12 Řídicí výstup Ventil (rozpínací, pro ventily bez napětí otevřené) * Pouze pro RDF10 Schema zapojení Aplikace: 2-trubkový fan-coil L N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 * S1 * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 5(3)A max. M1 5(3)A max. * RDF10 N1 Y1 3050A34 B1* Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) nebo externí čidlo prostorové teploty (QAA32) B2* Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení (QAH sada pro příložnou montáž ARG86.3) M1 3-rychlostní ventilátor N1 Regulátor prostorové teploty RDF10/ RDF10.2 S1* Externí přepínač provozních režimů Y1 Zónový ventil * Pouze pro RDF10 Aplikace: Kompresor v zařízení s přímým výparníkem L N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 * S1 * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 5(3)A max. M1 5(3)A max. N1 C1 * RDF A35 B1* Čidlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) nebo externí čidlo prostorové teploty (QAA32 B2* Čidlo pro přepínání vytápění / chlazení (QAH sada pro příložnou montáž ARG86.3) M1 3-rychlostní ventilátor N1 Regulátor prostorové teploty RDF10 S1 Externí přepínač provozních režimů C1 Kompresor Poznámka: RDF10.2 nelze použít pro aplikace s komresorem a přímým výparníkem 11/12 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

12 Rozměry Regulátor M01 Základová deska , M02 Siemens s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6 Tel.: Fax: http: // 12/ Siemens Building Technologies. Změny vyhrazeny Siemens Building Technologies Reulátor prostorové teploty AP1N3051C_RDF10

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové jednotky fan-coil RDF50.1 Spojitá PI regulace Výstup pro pohon ventilu DC 0 10 V Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 057 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF110 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostupňový kompresor

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou s 3 076 Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou montáží pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem... Napájecí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění RDE10 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG100 RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem

Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem 2 725 Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem Standardní model bez zónové funkce RRV851 Multifunkční regulátor pro centrální regulaci HVAC systémů s prouděním vzduchu pracující v kombinaci s řídicí

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 074 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro tepelná čerpadla s reverzním ventilem, případně pro elektrický dohřev; pro systémy s jedno- nebo dvoustupňovým vytápěním a jednostupňovým chlazením

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 213 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem S podsvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Prostorové čidlo Relativní vlhkosti a teploty QFA3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost v

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG1... RDG1... RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 267 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 5 druhů provozu, nastavení menu pomocí rolovacího tlačítka REV33 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá a přehledná volba menu

Více

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá

Více

RDG165KN (S55770-T347)

RDG165KN (S55770-T347) 1 RDG165KN: Informace k uvedení na trh Úvod K uspokojení rostoucí poptávky po prostorových regulátorech obsahujících řízení teploty a vlhkosti uvádíme začátkem října 2015 na trh regulátor: RDG165KN (S55770-T347)

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 2 264 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace REV23 5 druhů provozu, funkce vytápění/chlazení a nastavení pomocí rolovacího tlačítka Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 341 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 230 V st nebo 24 V st Možnost navolení

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Bezdrátový prostorový termostat

Bezdrátový prostorový termostat s 1 424 RDD100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat pro systémy vytápění RDD100.1RFS Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné

Více

Elektronické pohony pro malé ventily

Elektronické pohony pro malé ventily OEM Elektronické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm, přestavovací síla 200N napájecí napětí AC 24 V 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V řídící signál DC 0... 10 V Jmenovitý zdvih 5.5

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Čidlo prostorové teploty

Čidlo prostorové teploty 1 721 1721P010 1721P020 QAA25 QAA27 Čidla prostorové teploty S nastavením a bez nastavení žádané hodnoty...27 Použití Ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízeních, kde je vyžadovaná vysoká úroveň

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 212 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací s podsvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

Ponorný regulátor teploty

Ponorný regulátor teploty 3 334 SYCO 100 Ponorný regulátor teploty se 3-bodovým výstupem RE132 Ponorný regulátor teploty pro jednoduchá zařízení určená pro vytápění. Kompaktní provedení. 3-bodové řízení. Používá se jako regulátor

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAS.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5,5 mm a ovládací silou 400 N SAS31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy

Termické pohony. Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy 4 878 Termické pohony Pro radiátorové ventily STP21 STP71... Termické pohony AC/DC 24 V nebo AC 230 V pro radiátorové ventily Jednoduchá montáž Indikátor polohy Robustní bezúdržbová konstrukce Nízké tření

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB 1 192 Dvojitý termostat Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB RAZ-ST... 2-bodový regulační a havarijní termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem Proudová

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více