Srpen Cena 3,-Kč. Z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Z obsahu Srpen 2008 Cena 3,-Kč Autobusové jízdní řády 2009 Společenská kronika Rekonstrukce MŠ Výlukový jízdní řád ČD Historické pohlednice Zprávy od SDH Kulturní přehled

2 Autobusové jízdní řády v roce 2009 Vážení spoluobčané, tak jako každý rok, přibližně v tuto dobu, se příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje obrací na město se žádostí o spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových linek, kterými bude v roce 2009 zajišťována základní dopravní obslužnost. Vzhledem k tomu, že právě Vy nejlépe znáte své potřeby ve vztahu k dojíždění za prací, do škol, k lékaři apod., dovoluji si vás požádat o případné podněty k úpravě současných jízdních řádů. Platné aktuální jízdní řády linek, které jsou provozovány dopravci v Karlovarském kraji, si lze prohlédnout a v případě potřeby stáhnout na internetovém portálu Celostátního informačního systému o jízdních řádech na adrese po zadání čísla linky. Protože příprava jízdních řádů je spoluprací většího počtu subjektů - několika dopravců a dopravního úřadu a schvalování návrhu jízdního řádu probíhá ve správním řízení, které má své zákonem stanovené lhůty a rozsah základní dopravní obslužnosti prochází schvalovacím procesem krajské samosprávy, žádáme Vás o uplatnění případných podnětů nejpozději do tak, aby město mohlo podněty sumarizovat a předat Koordinátorovi do Zároveň Vás žádáme o maximální věcnost připomínek a respektování skutečnosti, že prostředky na objednávku dopravních výkonů jsou limitovány. Stejně tak platí, že požadavky na úpravu časových poloh jednotlivých linek musejí odpovídat ostatním návaznostem v rámci příslušného grafikonu. Podávejte proto pouze takové podněty, o kterých jste přesvědčeni, že skutečně výrazně vylepší současnou situaci. Vaše požadavky a podněty, včetně krátkého odůvodnění, podávejte na MěÚ Skalná k rukám paní tajemnice. Radomil Gold starosta města Jubilanti měsíce července Společenská kronika Kapic Štefan 75 let Cizlerová Anna 83 let Amcha Jaroslav 80 let Martínek František 85 let Maštalířová Anna 80 let Zimová Marie 85 let Slachová Marie 80 let Nejedlá Anna 88 let Bečvářová Emilie 83 let nejstarší občan města Skalná KIRCH František 96 let Narození občánci Zapadlo Daniel Martinec František Fíziková Barbora Úmrtí Langhammer Wilibald Neubauerová Alena Motyčková Věra Pingert Erwin Blahopřejeme!!! Upřímnou soustrast - 2 -

3 Práce na rozšíření Mateřské školky ve Skalné byly zahájeny Začátkem května byly zahájeny práce na vestavbě mateřské školky ve Skalné. Jedná se o zřízení jedné třídy, která vznikne v dosud nevyužívaném podkroví. V současné době jsou v Mateřské školce dvě třídy po 28 dětech. Celkem může navštěvovat toto zařízení 56 dětí. Na uvedený počet je udělena výjimka Krajským úřadem Karlovarského kraje. I tato navýšená kapacita je po několik let naplněna a z důvodu převyšujícího zájmu musí být děti odmítány. Vestavbou nových prostor dojde k navýšení kapacity o 25 dětí na konečnou hodnotu 81 dětí, která vyhoví platným normám a uspokojí požadavky občanů ze Skalné a okolí na umístění svých dětí do předškolního zařízení. Realizací záměru se zvýší komfort i kvalita předškolního vzdělávání stejně jako bezpečnost svěřených dětí. Celkové investiční náklady činí tis. Kč. Z 90-ti procent jsou pokryty z dotace ze státního rozpočtu, zbylých 10 procent dodá město Skalná z vlastních zdrojů. Akce by měla být hotova do začátku nového školního roku. Ing. Klabouch Milan, odbor investic Změna vlakového spojení Cheb Luby a zpět - 3 -

4 Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn) Jak bylo předesláno v minulém vydání Skalenského zpravodaje, uveřejňujeme zde historické pohlednice Skalné a okolí, které nám laskavě zapůjčili někteří sběratelé a patrioti Skalné. Díky nim se dnes můžeme těšit pohledům do historie Radek Voborník

5 SDH - O pohár starosty obce Mnichov V sobotu 19. července se Skalenští hasiči vypravili na další soutěž spadající do Karlovarské ligy a to do Mnichova. Soutěž konající se tradičně na místním fotbalovém hřišti obsahovala štafetu 4x100m s překážkami, která se běhala člunkovým systémem a požární útok. Na obě tyto disciplíny mělo každé družstvo jeden pokus. Dopoledne probíhaly štafety. Prvními pokusy začaly soutěž ženy, poté jedno smíšené družstvo a nakonec muži. Naše ženy ukázaly, že mají vysoké ambice obhájit putovní pohár z loňského roku a ve štafetě zvítězily s časem 79,4s. Mužům se také zadařilo, a po štafetách byli včele s časem 73s současně s družstvem z Mírové. Po menší polední pauze, kdy se zpožděním dopravili pořadatelé přetlakový ventil, bez kterého se podle pravidel karlovarské ligy nesmí soutěžit, mohla začít hlavní disciplína - požární útok. Všechna družstva měla stejně jako ve štafetě k dispozici pouze jeden pokus. Nejdříve šly na startovní čáru ženy. Zde Skalenské ženy zůstaly těsně pod stupni vítězů, tedy na 4. místě. Po dokončení všech pokusů žen a součtem časů obou disciplín byl jasný rozdíl 0,6s ve prospěch Dalovického družstva. Našim ženám se bohužel nepodařilo obhájit loňské prvenství, ale nakonec obsadili pěkné 2. místo ze 7. Naši muži v požárním útoku obsadili rovněž 4. místo a v konečném pořadí získali bronzové 3.místo z 12 týmů. Obě družstva si tak za požární útok zapsali do bodování v KV lize 7 bodů. Letošní putovní poháry si odvezli družstva jak žen, tak mužů z Dalovic. Příští rok budeme opět usilovně bojovat o získání putovních pohárů a věříme, že se slíbenou podporou naší techniky to půjde o poznání lépe. Za SDH Skalná - Karel Štolba - 5 -

6 SDH - 5. sraz Matýskářů Ve dnech července se uskutečnil již pátý sraz Matýskářů v Dolní Poustevně, okres Šluknov. Složení výpravy trambus: Radek Hurta Hurťák, Jan Salaj Salát, Josef Mariánus Mates, Marek Sojka Mára, Karel Štolba Kája, Tomáš Pipek Pípa, osobáky: Jan Valečka Valda, Martina Kekulová, Petra Baziláková Bazi, Petra Vejnarová Miláček, Veronika Vejnarová Verča, Hanka Hurtová, Jaroslav Krupička Krupais, Dagmar Krupičková Dáša - Kateřina Schveinerová Káťa, Kačaba, Petra Kratochvílová Kraťaska Páteční ráno probíhalo poněkud ve spěchu. Na našem Matýsku se dokončovaly poslední úpravy a náš krasavec se umýval a zkrášloval ze všech stran, aby co nejvíce oslnil. Vždyť již za pár hodin měl vyrazit na dlouhou cestu z Nové Vsi až do severních Čech. První zastávka nebyla tak daleko. Samozřejmě, že musel zavítat do Skalné. Tady sklidil ohromný obdiv nejen od kolemjdoucích, ale hlavně, a co nás asi nejvíce těší, od našeho starosty, pana Radomila Golda, který byl s prací našich šikovných chlapů velmi spokojen. Poté už jen stačilo naložit batohy, spacáky a další potřebné věci a popřát Matýskovy šťastnou cestu. Po namáhavé cestě, kdy osobáky, které vyjížděly o pár hodin déle než trambus, vybočily jen pár kilometrů před cílem z kurzu a společně s trambusy kolegů z Plesné a Dolního Žandova, které cestou potkaly, musely hledat správný směr, dorazily k večeru konečně do areálu Čtverec v Dolní Poustevně, kde měla celá akce vypuknout. Po příjezdu nás náš krasavec hned uvítal sirénou a blikajícími majáky, což nás velmi potěšilo. Celý víkend, tedy až na počasí, kdy nám téměř pořád pršelo, byl skvělý. PROGRAM Pátek - příjezd a registrace účastníků - večerní taneční zábava s kapelou Sobota - příjezd a registrace účastníků - oficiální zahájení srazu - soutěž v hodu startérem za Skalnou borec Marek Sojka, který svým hodem 3,82 m sice nezvítězil, ale nám všem dokázal, že opravdu sílu má - soutěž ve slalomu s pneumatikou překážková dráha jako stvořená pro rychlého Radka Hurtu 26,8 s, bohužel došlo k pár nesrovnalostem v provedení disciplíny u prvních závodníků, mezi kterými byl i Radek. Jinak by byl určitě 1. ;o) - spanilá jízda (cca 80 min) - tak ta by vyšla na samotné vyprávění, ale musím jen tak v krátkosti: Nezapomenutelných, úžasných asi 30 km za 80 minut, kdy trambus za trambusem a dalších několik hasičských aut brázdilo silnice podél hranic ve Šluknovském výběžku. Majáky zapnuté, sirény se ozývaly do okolí, rozjaření hasiči a hasičky na střechách Matýsků (obzvlášť v kopci malinko přiotrávení a přidušení výfukovými plyny) mávali překvapeným lidem, které míjeli a kteří jim opláceli úsměvy. Děti nevěřícně zírali a drželi se svých maminek či tatínků jakoby se nás bály. Někdy do toho ticha probleskl Radkův či Salátův hlas z ampliónu: Zdravíme řidiče traktoru! ; Lidičky máváme, máváme! ; Zdravíme paní s kočárkem! či a teď si pustíme tu Markovo! Na tuhle jízdu nám alespoň přálo štěstí a nespadla ani kapička. - soutěž v tažení Matýska do boje jsme vyslali náš pětičlenný hvězdný tým, který dosáhl času 15,5 s a jen o jednu desetinu mu uniklo 3. místo. Zúčastnila se i křehčí část výpravy, která dokázala roztáhnout trambus už jen svým pohledem. - soutěž v bazénu bitva žen - soutěž ve štafetě složení Kája, Krupais, Valda a Pípa (52,3 s); velmi zákeřná štafeta prověřila, jak jsou na tom naši muži nejen po stránce fyzické (běh a překážky), ale také jaký mají splávek (pití třetinky piva na každém konci úseku) + fotbalový zápas Dolní Žandov + Plesná x Skalná - Plesná x Skalná - navečer jsme se chtěli opět malinko odreagovat a tak si to chlapy rozdali ve fotbale. Náš tým přijel podpořit i Tomáš Prekop alias Velitel, který se také velkou dávkou zasloužil o nynější podobu našeho Matýska. Tzv. Západočeský fotbalový turnaj, neboli jinak Skalná versus ostatní, nemohl skončit jinak než vítězstvím našich v obou zápasech, i když je nutné přiznat, že krutý boj s odpočinutými plesenskými hochy, hned po zápase se směsicí Dolního Žandova a Plesné, jim dal zabrat. - večerní taneční zábava s kapelou - 6 -

7 (pokrač. Neděle ze str. 5) - vyhlášení výsledků soutěží - vyhlášení vítěze o nejstaršího Matýska na srazu - vyhlášení vítěze o nejvzdál. účastníka srazu - ku překvapení všech, i nás, zvítězila Skalná - brána nejkratší vzdálenost podle GPS navigace, která se prostě nemýlí - vyhlášení vítěze titulu "Miss Matýsek Verdikt poroty: "Jednohlasně jsme se shodli na tom, že MISS MATÝSEK pro letošní rok vyhrává.sdh SKALNÁÁÁÁ!!!! Obrovský výbuch v jednom rohu nástupu. Holky brečely, chlapům se podlamovala kolena, když hrdě kráčeli pro (zcela zasloužený) pohár, obrovský aplaus a blesky foťáků. Tak probíhalo vyhlášení. Byl to báječný víkend, se skvělou bandou lidí. Ti, co tam nebyli, mohou jen těžko chápat to, co jsem napsala, ale může je to motivovat k tomu, aby třeba příští rok tuhle bezvadnou akci navštívili. My tam rozhodně pojedem. A myslím si, že zcela oprávněně mohu vyslovit toto: "Hoši děkujem, jste nejlepší!!" Jmenovitě to ani vypisovat nemusím. Oni vědí, o koho se jedná. Ještě jednou díky za to, že jste dokázali, že když se dá pár lidí dohromady, kteří jdou za svým cílem, tak se jim musí povést snad vše. Za SDH Skalná Petra Kratochvílová - 7 -

8 Vítání občánků Dne proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Skalné slavnostní uvítání občánků do života. Program vítání již tradičně zpestřily děti z mateřské školky a děti z prvního stupně základní školy v doprovodu paní učitelky R.Štěříkové a ředitelky mateřské školky B.Kuželkové. Na přivítání se společně s rodiči dostavilo osm nový občánků města, pět holčiček Höpperová Tereza, Kapicová Martina, Lehotská Kristýna, Riedlová Karolína, Šollarová Eliška a tři kluci Naar Tomáš, Tegel Jan a Turek Matěj. matrikářka Michaela Branická, foto Dana Hošťálková Zprávy z knihovny PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA: Po Út St Čt Pá Nové internetové stránky knihovny naleznete na: Najdete zde aktuality z dění knihovny, případné změny v otevírací době knihovny a od září již funkční on-line katalog a čtenářské konto. V zářijovém vydání Skalenského zpravodaje naleznete podrobný návod, jak se ve čtenářském kontě a na on-line katalogu orientovat. V úterý bude knihovna otevřena z technických důvodů pouze v dopoledních hodinách od hod. Odpoledne bude zavřeno. Lenka Brejchová knihovnice - 8 -

9 P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Krajské muzeum Karlovar. kraje - Muzeum Cheb nám. Krále Jiřího z Pod. 4,Cheb, tel srpna od hodin - Evropská noc pro netopýry. Přírodovědná akce muzea. Ukázka odchytu netopýrů do sítí, informace o jejich životě a ochraně - přednáška s promítáním, program pro děti. Akce se koná v CHKO Slavkovský les Od 3. září - Dějiny českého udatného národa a pár bezvýznamných světových událostí - Výstava obřího leporela Lucie Seifertové doplněná o porcelánové kachle Milana Vendiho Hůrky na téma Rozkošná historie (Do nadživotní velikosti zvětšená kniha Lucie Seifertové [2 x 70 m], největší kniha světa, nám umožní procházku dějinami našeho národa od pravěku po současnost. Původní - nezvětšená kniha byla oceněna cenou Magnesia litera za dětskou literaturu v roce 2003, je držitelkou Zlaté stuhy za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež a Zlaté pečeti za nejlepší polygrafický počin.) Výstavní sál muzea. Výstava potrvá do 28. září září - Hořeček drsný Strumův a Hnědásek Chrastavcový na Pile u Karlových Varů. Přírodovědná vycházka muzea. Sraz účastníků: u bus zastávky Pila, obecní úřad 13. září - Houbařská vycházka s mykology. Přírodovědná vycházka muzea. Sraz účastníků: 7.45 na vlakové zastávce Lázně Kynžvart Otvírací doba muzea - denně mimo pondělí a úterý: a CHEBSKÝ HRAD - denně mimo Po 9-12, hod. Stavba cyklostezky Skalná - Starý Rybník V nejbližších dnech bude zahájena stavba Cyklostezky Skalná - Starý Rybník. Cílem akce je odklonit pěší a cyklistickou dopravu ze silnice II/213 a zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Trasa cyklostezky povede podél silnice po její pravé straně směrem na Starý Rybník. Její začátek bude v Skalné v Písečné ulici, končit bude ve Starám Rybníku před restaurací. Finančně je akce zabezpečena a měla by být hotova do 15. listopadu Ing.Milan Klabouch odbor investic

10 Den otevřených dveří odstartoval sbírku na spolkový prapor Neděle odpoledne , kdy za krásného slunečného počasí pod širým nebem místní hasiči připravili pro své spoluobčany akci s názvem: Den otevřených dveří. Cílem této akce bylo seznámit občany města s činností a prací Sboru dobrovolných hasičů v našem městě. Pro občany města, kteří se přišli podívat do hasičské zbrojnice, byl připraven bohatý program. O dobrou náladu se postarala v rytmu country dobře naladěná chebská skupina PIC NIC pod vedením zkušeného kapelníka pana Václava Krbce (tato country kapela hrála pro naše hasiče bez jakéhokoli nároku na honorář z důvodů podpory výroby praporu a vzniku muzea hasičství a požárnictví zde ve Skalné). Skalenští hasiči nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky a pro tyto děti byl připraven zcela zdarma skákací nafukovací hrad. Této atrakce si děti užívaly po celé nedělní odpoledne díky našemu dobrému sponzoru panu J. Zetochovi z Nové Vsi. Pro soutěživé návštěvníky jsme si připravili neobvyklé soutěže, kdy jednotlivci házeli na dálku velmi těžkým startérem (v této disciplíně vynikli manželé Hurtovi) a družstva tahala na laně čtrnáct tun těžký trambus (v této disciplíně nenašli přemožitele naši veteráni hasiči pod vedením pana Fr. Mariánuse). Jedním ze zlatých hřebů tohoto nádherného a pohodového odpoledne byla ukázka práce hasičů, kdy byla simulována vážná dopravní nehoda a vyproštění zraněných osob z tohoto automobilu. Této práce se na výbornou zhostili naši kolegové jednotky SDH Plesná a za ukázku sklidili zasloužený potlesk. Mimo jiné měli všichni návštěvníci možnost si prohlédnout útroby hasičské zbrojnice, kde občany nejvíce upoutala police plná pohárů v naší klubovně - vyhrané členy našeho sboru. V prostoru před hasičskou zbrojnicí zejména dětem a pánům učarovala vystavená hasičská technika. Návštěvníci se mohli nejenom na tuto techniku podívat, ale mohli si vyzkoušet třeba zásahový oblek nebo hasičskou přilbu. Občané našeho města byli velice mile překvapeni, v jak dobrém stavu po stránce technické je tato technika udržována a hlavně pánové se nemohli od této techniky odtrhnout. Vždyť trambus starý více jak čtvrt století vypadá, jako by právě sjel z výrobní linky. Málokdo si představí, kolik hodin ročně naši hasiči odpracují na opravách a údržbě těchto vozidel. Důležitý je fakt, že tato vozidla jsou kdykoli připravena k okamžitému použití, o čemž se doufám přesvědčili naši návštěvníci na vlastní oči. To svými slovy potvrdil a na adresu našeho sboru chválou nešetřil pan starosta Radomil Gold nebo pan ředitel hasičského záchranného sboru stanice Cheb Jan Doubrava a jiní hosté, kteří naší zbrojnici v tento den navštívili. Zvláště nás potěšila slova našich starých hasičů, kteří nešetřili chválou na členy našeho sboru, kteří jsou dnes, jak říkáme, u kormidla. Mnoho občanů se zajímalo o činnost sboru v infostánku zřízeného pro naše občany. Na zvídavé otázky občanů ochotně odpovídal jednatel sboru pan R. Melničuk a starosta sboru pan K. Štolba. Nejvíce otázek se točilo kolem vzniku hasičského muzea a výroby spolkového praporu našich hasičů. Zejména se občané vyptávali na to, jak tento prapor bude vypadat, kdy bude hotov a kdy mohou občané tento prapor vidět na vlastní oči. V tomto infostánku měli občané možnost přispět právě na výrobu tohoto praporu a to formou anonymního příspěvku do připravené kasičky nebo formou sponzorského daru. U druhé možnosti byla mezi oběma stranami podepsaná sponzorská smlouva o poskytnutí finančního daru a občané, kteří přispěli na výrobu tohoto praporu částkou nad 200,- Kč, se již dnes mohou těšit na to, že se zapíší zlatým písmem do historie našeho města a jejich jména, jména jejich rodin nebo organizace budou již na věky vyšita na donátorské stuze, jako nedílnou součástí praporu. Prapor včetně donátorské stuhy bude vystaven a stane se součástí hasičského muzea na hradě Vildštejn ve Skalné a bude se ve městě používat při konání zcela zvláštních společenských setkání. Více jak tři desítky občanů v tento den na prapor přispěli, na výrobu praporu bylo zatím vybráno celkem ,-Kč. Dovolte mi, abych jménem svým, ale i jménem celého Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné, poděkoval všem našim sponzorům za finanční příspěvek na výrobu spolkového praporu, za podporu ve věci obnovování starých zvyků a tradic a za podporu a ochotu pomoci vzniku našeho muzea hasičství a požárnictví na hradě Vildštejn. Taky mi dovolte, abych poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení této velice zdařilé akce, abych poděkoval panu J. Zetochovi za to, že pro naše děti připravil velice krásnou atrakci - skákací hrad a navíc přispěl na výrobu spolkového praporu a dále bych poděkoval country skupině PIC NIC za nádhernou zábavu, členům SDH Plesná za ukázku práce hasičů při dopravní nehodě, SDH Luby za prohlídku nového vozidla MAAN, ale hlavně našim členům SDH Skalná za vzornou a ukázkovou organizaci při zajištění této akce Roman Melničuk - jednatel SDH Skalná

11 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalná za měsíc červenec Požár sklepa rodinného domu ve Františkových Lázních. Dne v čase 20:34 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach na likvidaci požáru sklepa rodinného domu v České ulici č.p. 71/3a ve Fr. Lázních. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo zásahu během pěti minut. Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Chebu a že ve sklepě tohoto rodinného domu hoří staré kartonové krabice a staré ošacení. Jednotka HZS Cheb na místo zásahu dojela ještě v době, kdy požár byl ve stádiu doutnajícího hoření a proto mněla celý zásah pod kontrolou. Jednotka SDH Skalná pomohla profesionálům u prvotního zásahu. Po zjištění skutečnosti, že již nehrozí nebezpečí dalšího požáru a po poradě s velitelem zásahu byl rodinný dům předán majiteli a obě jednotky se vrátily v čase 21:28 hodin na své základny. Příčina požáru se vyšetřuje. 2. Požár lázeňského domu Harwej ve Fr. Lázních. Dne v čase 21:13 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach na likvidaci požáru ve vysoké budově lázeňského domu Harwej v ul. Anglická ve Fr. Lázních. Naše jednotka na místo zásahu vyjela po čtyřech minutách a členové výjezdového družstva se připravovali na požár, kde bude zapotřebí dýchací technika. Ovšem po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě zasahuje již jednotka profesionálů HZS Cheb a právě provádí průzkum budovy. Naše jednotka setrvala na místě a náš velitel ve spolupráci s velitelem HZS Cheb prošli celou budovu lázeňského domu. Požár v budově nalezen nebyl. Po nahlášení této skutečnosti operačnímu středisku Karlovarského kraje se výjezdová jednotka našich hasičů v čase 21:28 hodin vrátila na základnu. Jednalo se o planý poplach. 3. Tragická dopravní nehoda osobního automobilu u Skalné. Dne v čase 13:24 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen poplach operačním střediskem na likvidaci požáru havarovaného osobního vozidla a vyproštění zraněné osoby z vozidla. Výjezdové družstvo jednotky SDH Skalná vyjelo na místo během čtyř minut a na místě zásahu jsme byli jako první. Bylo zjištěno, že řidička OA, tovární značky Škoda Favorit 136L, nezvládla na mokré vozovce za deště pravotočivou zatáčku, dostala smyk a v plné rychlosti bočně narazila do stromu. Poté se vozidlo v motorové části vzňalo. Tento požár zlikvidovali hasicím přístrojem svědci dopravní nehody, ještě před příjezdem našich hasičů. Jednotka SDH Skalná se proto mohla naplno věnovat vyproštění a záchraně mladé řidičky, která zůstala zaklíněná ve vraku osobního automobilu. Bylo provedeno protipožární zabezpečení vozidla, kdy z vozidla unikal benzín a hrozil výbuch. U řidičky jsme se snažili obnovit životní funkce, kdy již po našem příjezdu řidička nejevila známky života. Poté přijela RZA a profesionální hasiči HZS Cheb. Za pomoci profesionálů a vyprošťovací techniky jsme řidičku z vozidla vyprostili a předali zasahujícím RZA. Bohužel přes veškerou snahu všech zasahujících složek záchranného integrovaného systému se již nepodařilo mladé řidičce pomoci a ta podlehla mnohačetným poraněním ještě před příjezdem našich hasičů na místo dopravní nehody. Dopravu na místě řídila státní policie a silnice se po celou dobu vyšetřování a vyproštění vozidla projížděla kyvadlově. Z důvodů, abychom neblokovali tuto komunikaci, jsme se vrátili na základnu a v čase 15:27 hodin byla naše jednotka opět povolána k místu této tragické nehody na odstranění následků dopravní nehody, kdy bylo zapotřebí vyčistit silnici od ropných látek, které vytekly při vyproštění z havarovaného vozidla. Vrak byl naložen na vozidlo odtahové služby a silnice byla zasypána sorbentem a umyta vysokotlakým proudem. Při dopravní nehodě zemřela mladá řidička osobního auta a škoda na vozidle se odhaduje na ,- Kč. Roman Melničuk Jednatel SDH Skalná

12 Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel , redaktor Lenka Brejchová tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: nebo: uzávěrka každého čísla k 10. dni daného měsíce vyšlo 15.srpna 2008 příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Září 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Září 2008 Cena 3,-Kč Rozšíření MŠ Skalná Informace k bankomatu Podzimní hromádky Historie Skalné Kaolinky Hasičské aktuality Tiskový servis Policie ČR Zprávy ze ZŠ Kulturní přehled Rozšíření mateřské

Více

Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Červen 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Červen 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Zhodnocení Dne dětí Pozvánka na pouť Informace ze ZŠ Události z MŠ Aerobik 2009 I přes nepřízeň počasí se Den dětí vydařil Je to neuvěřitelné, ale i přes velmi špatné počasí

Více

Duben 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Duben 2009. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Duben 2009 Cena 3,-Kč Dopravní komplikace při stavbě průtahu Kostel sv.šebestiána bude obnoven Jarní hromádky Pozvánka na hasičské slavnosti Soutěž o nejhezčí zahrádku, okno, balkón Události z

Více

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné.

Z obsahu. Září 2009. Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné. Září 2009 Cena 3,-Kč Z obsahu Průtah Skalná bezpečnost chodců Podzimní hromádky SDH Skalná informuje Informace ze ZŠ Historie Skalné Průtah Skalná bezpečnost chodců Vážení spoluobčané, jak jistě víte,

Více

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu

Březen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu Z obsahu Březen 2008 Cena 3,-Kč Společenská rubrika Festival Mitte Europa Informace k Czech POINTu Zprávy z MŠ a ZŠ Zprávy od SDH Velikonoční bohoslužby Kulturní přehled Velikonoční zvyky Společenská kronika

Více

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ

Z obsahu. Květen 2012. Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí. Cena 5,-Kč. Informace ze ZŠ Květen 2012 Cena 5,-Kč Z obsahu Zrušení MS ODS Skalná Očkování psů Pozvánka na Slavnost hasičů a Den dětí Zprávy z MŠ Informace ze ZŠ Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v zastoupení bývalého Místního

Více

Leden 2010. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Leden 2010. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Leden 2010 Cena 5,-Kč Ohlédnutí za rokem 2009 Čím se bude naše město zabývat v roce 2010 Vlakové a autobusové jízdní řády Vánoční čas ve školce Pozvánka na Masopust Zápis dětí do ZŠ Ohlédnutí

Více

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu

Leden 2011. Cena 5,-Kč. Z obsahu Z obsahu Leden 2011 Cena 5,-Kč Co čeká město v roce 2011? Informace o ordinaci praktického lékaře Pozvánka k zápisu do 1.třídy Vánoce v MŠ Pozvánka na Reprezentační ples města Skalná Výjezdy SDH Čím se

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH.

Z obsahu. Září 2010. Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH. Září 2010 Cena 5,-Kč Z obsahu Pozvánka na oslavy 110.výročí Halštrovské dráhy Zahájení školního roku v MŠ Potvrzení ţádostí o byt Úspěchy SDH Historický vlak zastaví ve stanici Skalná dne 18.9.2010 v 10.20

Více

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč

Z obsahu. Únor 2010. Cena 5,-Kč Z obsahu Únor 2010 Cena 5,-Kč Z historie Skalné vodovod ve Skalné Informace ze základní školy Zimní události v mateřské školce Výjezdy SDH Skalná Důchodové pojištění od 1.1.2010 Z historie Skalné (Wildstein,

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Závěrem vám, vážení spoluobčané, přeji hezkou dovolenou a dětem školou povinným parádní prázdniny. Mgr. Bc. Václav Slavík starosta města

Závěrem vám, vážení spoluobčané, přeji hezkou dovolenou a dětem školou povinným parádní prázdniny. Mgr. Bc. Václav Slavík starosta města SLOVO STAROSTY Úvod mých příspěvků patří pravidelně kulturním akcím, které proběhly v uplynulém měsíci. Bezesporu nejvýznamnější byl 43. ročník Žlutického divadelního léta. Před soutěžní porotou se představilo

Více

listopad 2006 Cena 3,-Kč

listopad 2006 Cena 3,-Kč listopad 2006 Cena 3,-Kč Z obsahu První zasedání Městského zastupitelstva Výsledky voleb Z historie Skalné Podzimní výlovy rybníků Kulturní přehled Podzim v MŠ a ZŠ Policejní zprávy Přerušení dodávky el.energie

Více

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, jaro začíná klepat na dveře, a tak přichází další číslo Novoměstských novin. Hlavním

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA

ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj KVĚTEN 2011 ROČNÍK 19 ČÍSLO 5 zpravodaj@zacler.cz měsíčník města Žacléř Tradiční velikonoční výstavka Klubu žen Foto: Oldřich Prokopec SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA Vážení spoluobčané,

Více

Velký den všech prvňáčků

Velký den všech prvňáčků ROČNÍK 22 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2012 CENA 10,- Kč čtěte uvnitř Velký den všech prvňáčků Ohlédnutí za Anenskou poutí... str. 5 Wiyrhanea na letních závodech... str. 6 Běh naděje v Neratově... str. 7 Fotbalové soustředění...

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI ROČNÍK 23 ČÍSLO 6 ČERVEN 2013 CENA 10,- čtěte uvnitř Pozvánka na Travesti show v Rokytnici... str. 4 Rozhovor se starostou Rokytnice Petrem Hudouskem... str. 6 Den otevřených dveří v Selce... str. 7 Zeptali

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více