Srpen Cena 3,-Kč. Z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2008. Cena 3,-Kč. Z obsahu"

Transkript

1 Z obsahu Srpen 2008 Cena 3,-Kč Autobusové jízdní řády 2009 Společenská kronika Rekonstrukce MŠ Výlukový jízdní řád ČD Historické pohlednice Zprávy od SDH Kulturní přehled

2 Autobusové jízdní řády v roce 2009 Vážení spoluobčané, tak jako každý rok, přibližně v tuto dobu, se příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje obrací na město se žádostí o spolupráci při přípravě jízdních řádů autobusových linek, kterými bude v roce 2009 zajišťována základní dopravní obslužnost. Vzhledem k tomu, že právě Vy nejlépe znáte své potřeby ve vztahu k dojíždění za prací, do škol, k lékaři apod., dovoluji si vás požádat o případné podněty k úpravě současných jízdních řádů. Platné aktuální jízdní řády linek, které jsou provozovány dopravci v Karlovarském kraji, si lze prohlédnout a v případě potřeby stáhnout na internetovém portálu Celostátního informačního systému o jízdních řádech na adrese po zadání čísla linky. Protože příprava jízdních řádů je spoluprací většího počtu subjektů - několika dopravců a dopravního úřadu a schvalování návrhu jízdního řádu probíhá ve správním řízení, které má své zákonem stanovené lhůty a rozsah základní dopravní obslužnosti prochází schvalovacím procesem krajské samosprávy, žádáme Vás o uplatnění případných podnětů nejpozději do tak, aby město mohlo podněty sumarizovat a předat Koordinátorovi do Zároveň Vás žádáme o maximální věcnost připomínek a respektování skutečnosti, že prostředky na objednávku dopravních výkonů jsou limitovány. Stejně tak platí, že požadavky na úpravu časových poloh jednotlivých linek musejí odpovídat ostatním návaznostem v rámci příslušného grafikonu. Podávejte proto pouze takové podněty, o kterých jste přesvědčeni, že skutečně výrazně vylepší současnou situaci. Vaše požadavky a podněty, včetně krátkého odůvodnění, podávejte na MěÚ Skalná k rukám paní tajemnice. Radomil Gold starosta města Jubilanti měsíce července Společenská kronika Kapic Štefan 75 let Cizlerová Anna 83 let Amcha Jaroslav 80 let Martínek František 85 let Maštalířová Anna 80 let Zimová Marie 85 let Slachová Marie 80 let Nejedlá Anna 88 let Bečvářová Emilie 83 let nejstarší občan města Skalná KIRCH František 96 let Narození občánci Zapadlo Daniel Martinec František Fíziková Barbora Úmrtí Langhammer Wilibald Neubauerová Alena Motyčková Věra Pingert Erwin Blahopřejeme!!! Upřímnou soustrast - 2 -

3 Práce na rozšíření Mateřské školky ve Skalné byly zahájeny Začátkem května byly zahájeny práce na vestavbě mateřské školky ve Skalné. Jedná se o zřízení jedné třídy, která vznikne v dosud nevyužívaném podkroví. V současné době jsou v Mateřské školce dvě třídy po 28 dětech. Celkem může navštěvovat toto zařízení 56 dětí. Na uvedený počet je udělena výjimka Krajským úřadem Karlovarského kraje. I tato navýšená kapacita je po několik let naplněna a z důvodu převyšujícího zájmu musí být děti odmítány. Vestavbou nových prostor dojde k navýšení kapacity o 25 dětí na konečnou hodnotu 81 dětí, která vyhoví platným normám a uspokojí požadavky občanů ze Skalné a okolí na umístění svých dětí do předškolního zařízení. Realizací záměru se zvýší komfort i kvalita předškolního vzdělávání stejně jako bezpečnost svěřených dětí. Celkové investiční náklady činí tis. Kč. Z 90-ti procent jsou pokryty z dotace ze státního rozpočtu, zbylých 10 procent dodá město Skalná z vlastních zdrojů. Akce by měla být hotova do začátku nového školního roku. Ing. Klabouch Milan, odbor investic Změna vlakového spojení Cheb Luby a zpět - 3 -

4 Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn) Jak bylo předesláno v minulém vydání Skalenského zpravodaje, uveřejňujeme zde historické pohlednice Skalné a okolí, které nám laskavě zapůjčili někteří sběratelé a patrioti Skalné. Díky nim se dnes můžeme těšit pohledům do historie Radek Voborník

5 SDH - O pohár starosty obce Mnichov V sobotu 19. července se Skalenští hasiči vypravili na další soutěž spadající do Karlovarské ligy a to do Mnichova. Soutěž konající se tradičně na místním fotbalovém hřišti obsahovala štafetu 4x100m s překážkami, která se běhala člunkovým systémem a požární útok. Na obě tyto disciplíny mělo každé družstvo jeden pokus. Dopoledne probíhaly štafety. Prvními pokusy začaly soutěž ženy, poté jedno smíšené družstvo a nakonec muži. Naše ženy ukázaly, že mají vysoké ambice obhájit putovní pohár z loňského roku a ve štafetě zvítězily s časem 79,4s. Mužům se také zadařilo, a po štafetách byli včele s časem 73s současně s družstvem z Mírové. Po menší polední pauze, kdy se zpožděním dopravili pořadatelé přetlakový ventil, bez kterého se podle pravidel karlovarské ligy nesmí soutěžit, mohla začít hlavní disciplína - požární útok. Všechna družstva měla stejně jako ve štafetě k dispozici pouze jeden pokus. Nejdříve šly na startovní čáru ženy. Zde Skalenské ženy zůstaly těsně pod stupni vítězů, tedy na 4. místě. Po dokončení všech pokusů žen a součtem časů obou disciplín byl jasný rozdíl 0,6s ve prospěch Dalovického družstva. Našim ženám se bohužel nepodařilo obhájit loňské prvenství, ale nakonec obsadili pěkné 2. místo ze 7. Naši muži v požárním útoku obsadili rovněž 4. místo a v konečném pořadí získali bronzové 3.místo z 12 týmů. Obě družstva si tak za požární útok zapsali do bodování v KV lize 7 bodů. Letošní putovní poháry si odvezli družstva jak žen, tak mužů z Dalovic. Příští rok budeme opět usilovně bojovat o získání putovních pohárů a věříme, že se slíbenou podporou naší techniky to půjde o poznání lépe. Za SDH Skalná - Karel Štolba - 5 -

6 SDH - 5. sraz Matýskářů Ve dnech července se uskutečnil již pátý sraz Matýskářů v Dolní Poustevně, okres Šluknov. Složení výpravy trambus: Radek Hurta Hurťák, Jan Salaj Salát, Josef Mariánus Mates, Marek Sojka Mára, Karel Štolba Kája, Tomáš Pipek Pípa, osobáky: Jan Valečka Valda, Martina Kekulová, Petra Baziláková Bazi, Petra Vejnarová Miláček, Veronika Vejnarová Verča, Hanka Hurtová, Jaroslav Krupička Krupais, Dagmar Krupičková Dáša - Kateřina Schveinerová Káťa, Kačaba, Petra Kratochvílová Kraťaska Páteční ráno probíhalo poněkud ve spěchu. Na našem Matýsku se dokončovaly poslední úpravy a náš krasavec se umýval a zkrášloval ze všech stran, aby co nejvíce oslnil. Vždyť již za pár hodin měl vyrazit na dlouhou cestu z Nové Vsi až do severních Čech. První zastávka nebyla tak daleko. Samozřejmě, že musel zavítat do Skalné. Tady sklidil ohromný obdiv nejen od kolemjdoucích, ale hlavně, a co nás asi nejvíce těší, od našeho starosty, pana Radomila Golda, který byl s prací našich šikovných chlapů velmi spokojen. Poté už jen stačilo naložit batohy, spacáky a další potřebné věci a popřát Matýskovy šťastnou cestu. Po namáhavé cestě, kdy osobáky, které vyjížděly o pár hodin déle než trambus, vybočily jen pár kilometrů před cílem z kurzu a společně s trambusy kolegů z Plesné a Dolního Žandova, které cestou potkaly, musely hledat správný směr, dorazily k večeru konečně do areálu Čtverec v Dolní Poustevně, kde měla celá akce vypuknout. Po příjezdu nás náš krasavec hned uvítal sirénou a blikajícími majáky, což nás velmi potěšilo. Celý víkend, tedy až na počasí, kdy nám téměř pořád pršelo, byl skvělý. PROGRAM Pátek - příjezd a registrace účastníků - večerní taneční zábava s kapelou Sobota - příjezd a registrace účastníků - oficiální zahájení srazu - soutěž v hodu startérem za Skalnou borec Marek Sojka, který svým hodem 3,82 m sice nezvítězil, ale nám všem dokázal, že opravdu sílu má - soutěž ve slalomu s pneumatikou překážková dráha jako stvořená pro rychlého Radka Hurtu 26,8 s, bohužel došlo k pár nesrovnalostem v provedení disciplíny u prvních závodníků, mezi kterými byl i Radek. Jinak by byl určitě 1. ;o) - spanilá jízda (cca 80 min) - tak ta by vyšla na samotné vyprávění, ale musím jen tak v krátkosti: Nezapomenutelných, úžasných asi 30 km za 80 minut, kdy trambus za trambusem a dalších několik hasičských aut brázdilo silnice podél hranic ve Šluknovském výběžku. Majáky zapnuté, sirény se ozývaly do okolí, rozjaření hasiči a hasičky na střechách Matýsků (obzvlášť v kopci malinko přiotrávení a přidušení výfukovými plyny) mávali překvapeným lidem, které míjeli a kteří jim opláceli úsměvy. Děti nevěřícně zírali a drželi se svých maminek či tatínků jakoby se nás bály. Někdy do toho ticha probleskl Radkův či Salátův hlas z ampliónu: Zdravíme řidiče traktoru! ; Lidičky máváme, máváme! ; Zdravíme paní s kočárkem! či a teď si pustíme tu Markovo! Na tuhle jízdu nám alespoň přálo štěstí a nespadla ani kapička. - soutěž v tažení Matýska do boje jsme vyslali náš pětičlenný hvězdný tým, který dosáhl času 15,5 s a jen o jednu desetinu mu uniklo 3. místo. Zúčastnila se i křehčí část výpravy, která dokázala roztáhnout trambus už jen svým pohledem. - soutěž v bazénu bitva žen - soutěž ve štafetě složení Kája, Krupais, Valda a Pípa (52,3 s); velmi zákeřná štafeta prověřila, jak jsou na tom naši muži nejen po stránce fyzické (běh a překážky), ale také jaký mají splávek (pití třetinky piva na každém konci úseku) + fotbalový zápas Dolní Žandov + Plesná x Skalná - Plesná x Skalná - navečer jsme se chtěli opět malinko odreagovat a tak si to chlapy rozdali ve fotbale. Náš tým přijel podpořit i Tomáš Prekop alias Velitel, který se také velkou dávkou zasloužil o nynější podobu našeho Matýska. Tzv. Západočeský fotbalový turnaj, neboli jinak Skalná versus ostatní, nemohl skončit jinak než vítězstvím našich v obou zápasech, i když je nutné přiznat, že krutý boj s odpočinutými plesenskými hochy, hned po zápase se směsicí Dolního Žandova a Plesné, jim dal zabrat. - večerní taneční zábava s kapelou - 6 -

7 (pokrač. Neděle ze str. 5) - vyhlášení výsledků soutěží - vyhlášení vítěze o nejstaršího Matýska na srazu - vyhlášení vítěze o nejvzdál. účastníka srazu - ku překvapení všech, i nás, zvítězila Skalná - brána nejkratší vzdálenost podle GPS navigace, která se prostě nemýlí - vyhlášení vítěze titulu "Miss Matýsek Verdikt poroty: "Jednohlasně jsme se shodli na tom, že MISS MATÝSEK pro letošní rok vyhrává.sdh SKALNÁÁÁÁ!!!! Obrovský výbuch v jednom rohu nástupu. Holky brečely, chlapům se podlamovala kolena, když hrdě kráčeli pro (zcela zasloužený) pohár, obrovský aplaus a blesky foťáků. Tak probíhalo vyhlášení. Byl to báječný víkend, se skvělou bandou lidí. Ti, co tam nebyli, mohou jen těžko chápat to, co jsem napsala, ale může je to motivovat k tomu, aby třeba příští rok tuhle bezvadnou akci navštívili. My tam rozhodně pojedem. A myslím si, že zcela oprávněně mohu vyslovit toto: "Hoši děkujem, jste nejlepší!!" Jmenovitě to ani vypisovat nemusím. Oni vědí, o koho se jedná. Ještě jednou díky za to, že jste dokázali, že když se dá pár lidí dohromady, kteří jdou za svým cílem, tak se jim musí povést snad vše. Za SDH Skalná Petra Kratochvílová - 7 -

8 Vítání občánků Dne proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Skalné slavnostní uvítání občánků do života. Program vítání již tradičně zpestřily děti z mateřské školky a děti z prvního stupně základní školy v doprovodu paní učitelky R.Štěříkové a ředitelky mateřské školky B.Kuželkové. Na přivítání se společně s rodiči dostavilo osm nový občánků města, pět holčiček Höpperová Tereza, Kapicová Martina, Lehotská Kristýna, Riedlová Karolína, Šollarová Eliška a tři kluci Naar Tomáš, Tegel Jan a Turek Matěj. matrikářka Michaela Branická, foto Dana Hošťálková Zprávy z knihovny PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA: Po Út St Čt Pá Nové internetové stránky knihovny naleznete na: Najdete zde aktuality z dění knihovny, případné změny v otevírací době knihovny a od září již funkční on-line katalog a čtenářské konto. V zářijovém vydání Skalenského zpravodaje naleznete podrobný návod, jak se ve čtenářském kontě a na on-line katalogu orientovat. V úterý bude knihovna otevřena z technických důvodů pouze v dopoledních hodinách od hod. Odpoledne bude zavřeno. Lenka Brejchová knihovnice - 8 -

9 P E T R L U K E Š nabízí: * žaluzie: vertikální + horizontální * těsnění do oken a dveří * polstrování dveří * shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové * shrnovací stěny * taburetky a předsíňové stěny * toaletní stolky * garnyže, vitrážky, záclonové tyče * panoramatická kukátka * rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a hliníkové * venkovní zastínění - balkónové i zahradní, markýzy * garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon * protihmyzové sítě - na okna a dveře Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš Anglická 310/65, Františkovy Lázně tel.: , mobil: (jsme plátci DPH) Důchodci a novomanželé sleva 3% Krajské muzeum Karlovar. kraje - Muzeum Cheb nám. Krále Jiřího z Pod. 4,Cheb, tel srpna od hodin - Evropská noc pro netopýry. Přírodovědná akce muzea. Ukázka odchytu netopýrů do sítí, informace o jejich životě a ochraně - přednáška s promítáním, program pro děti. Akce se koná v CHKO Slavkovský les Od 3. září - Dějiny českého udatného národa a pár bezvýznamných světových událostí - Výstava obřího leporela Lucie Seifertové doplněná o porcelánové kachle Milana Vendiho Hůrky na téma Rozkošná historie (Do nadživotní velikosti zvětšená kniha Lucie Seifertové [2 x 70 m], největší kniha světa, nám umožní procházku dějinami našeho národa od pravěku po současnost. Původní - nezvětšená kniha byla oceněna cenou Magnesia litera za dětskou literaturu v roce 2003, je držitelkou Zlaté stuhy za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež a Zlaté pečeti za nejlepší polygrafický počin.) Výstavní sál muzea. Výstava potrvá do 28. září září - Hořeček drsný Strumův a Hnědásek Chrastavcový na Pile u Karlových Varů. Přírodovědná vycházka muzea. Sraz účastníků: u bus zastávky Pila, obecní úřad 13. září - Houbařská vycházka s mykology. Přírodovědná vycházka muzea. Sraz účastníků: 7.45 na vlakové zastávce Lázně Kynžvart Otvírací doba muzea - denně mimo pondělí a úterý: a CHEBSKÝ HRAD - denně mimo Po 9-12, hod. Stavba cyklostezky Skalná - Starý Rybník V nejbližších dnech bude zahájena stavba Cyklostezky Skalná - Starý Rybník. Cílem akce je odklonit pěší a cyklistickou dopravu ze silnice II/213 a zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Trasa cyklostezky povede podél silnice po její pravé straně směrem na Starý Rybník. Její začátek bude v Skalné v Písečné ulici, končit bude ve Starám Rybníku před restaurací. Finančně je akce zabezpečena a měla by být hotova do 15. listopadu Ing.Milan Klabouch odbor investic

10 Den otevřených dveří odstartoval sbírku na spolkový prapor Neděle odpoledne , kdy za krásného slunečného počasí pod širým nebem místní hasiči připravili pro své spoluobčany akci s názvem: Den otevřených dveří. Cílem této akce bylo seznámit občany města s činností a prací Sboru dobrovolných hasičů v našem městě. Pro občany města, kteří se přišli podívat do hasičské zbrojnice, byl připraven bohatý program. O dobrou náladu se postarala v rytmu country dobře naladěná chebská skupina PIC NIC pod vedením zkušeného kapelníka pana Václava Krbce (tato country kapela hrála pro naše hasiče bez jakéhokoli nároku na honorář z důvodů podpory výroby praporu a vzniku muzea hasičství a požárnictví zde ve Skalné). Skalenští hasiči nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky a pro tyto děti byl připraven zcela zdarma skákací nafukovací hrad. Této atrakce si děti užívaly po celé nedělní odpoledne díky našemu dobrému sponzoru panu J. Zetochovi z Nové Vsi. Pro soutěživé návštěvníky jsme si připravili neobvyklé soutěže, kdy jednotlivci házeli na dálku velmi těžkým startérem (v této disciplíně vynikli manželé Hurtovi) a družstva tahala na laně čtrnáct tun těžký trambus (v této disciplíně nenašli přemožitele naši veteráni hasiči pod vedením pana Fr. Mariánuse). Jedním ze zlatých hřebů tohoto nádherného a pohodového odpoledne byla ukázka práce hasičů, kdy byla simulována vážná dopravní nehoda a vyproštění zraněných osob z tohoto automobilu. Této práce se na výbornou zhostili naši kolegové jednotky SDH Plesná a za ukázku sklidili zasloužený potlesk. Mimo jiné měli všichni návštěvníci možnost si prohlédnout útroby hasičské zbrojnice, kde občany nejvíce upoutala police plná pohárů v naší klubovně - vyhrané členy našeho sboru. V prostoru před hasičskou zbrojnicí zejména dětem a pánům učarovala vystavená hasičská technika. Návštěvníci se mohli nejenom na tuto techniku podívat, ale mohli si vyzkoušet třeba zásahový oblek nebo hasičskou přilbu. Občané našeho města byli velice mile překvapeni, v jak dobrém stavu po stránce technické je tato technika udržována a hlavně pánové se nemohli od této techniky odtrhnout. Vždyť trambus starý více jak čtvrt století vypadá, jako by právě sjel z výrobní linky. Málokdo si představí, kolik hodin ročně naši hasiči odpracují na opravách a údržbě těchto vozidel. Důležitý je fakt, že tato vozidla jsou kdykoli připravena k okamžitému použití, o čemž se doufám přesvědčili naši návštěvníci na vlastní oči. To svými slovy potvrdil a na adresu našeho sboru chválou nešetřil pan starosta Radomil Gold nebo pan ředitel hasičského záchranného sboru stanice Cheb Jan Doubrava a jiní hosté, kteří naší zbrojnici v tento den navštívili. Zvláště nás potěšila slova našich starých hasičů, kteří nešetřili chválou na členy našeho sboru, kteří jsou dnes, jak říkáme, u kormidla. Mnoho občanů se zajímalo o činnost sboru v infostánku zřízeného pro naše občany. Na zvídavé otázky občanů ochotně odpovídal jednatel sboru pan R. Melničuk a starosta sboru pan K. Štolba. Nejvíce otázek se točilo kolem vzniku hasičského muzea a výroby spolkového praporu našich hasičů. Zejména se občané vyptávali na to, jak tento prapor bude vypadat, kdy bude hotov a kdy mohou občané tento prapor vidět na vlastní oči. V tomto infostánku měli občané možnost přispět právě na výrobu tohoto praporu a to formou anonymního příspěvku do připravené kasičky nebo formou sponzorského daru. U druhé možnosti byla mezi oběma stranami podepsaná sponzorská smlouva o poskytnutí finančního daru a občané, kteří přispěli na výrobu tohoto praporu částkou nad 200,- Kč, se již dnes mohou těšit na to, že se zapíší zlatým písmem do historie našeho města a jejich jména, jména jejich rodin nebo organizace budou již na věky vyšita na donátorské stuze, jako nedílnou součástí praporu. Prapor včetně donátorské stuhy bude vystaven a stane se součástí hasičského muzea na hradě Vildštejn ve Skalné a bude se ve městě používat při konání zcela zvláštních společenských setkání. Více jak tři desítky občanů v tento den na prapor přispěli, na výrobu praporu bylo zatím vybráno celkem ,-Kč. Dovolte mi, abych jménem svým, ale i jménem celého Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné, poděkoval všem našim sponzorům za finanční příspěvek na výrobu spolkového praporu, za podporu ve věci obnovování starých zvyků a tradic a za podporu a ochotu pomoci vzniku našeho muzea hasičství a požárnictví na hradě Vildštejn. Taky mi dovolte, abych poděkoval všem lidem, kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení této velice zdařilé akce, abych poděkoval panu J. Zetochovi za to, že pro naše děti připravil velice krásnou atrakci - skákací hrad a navíc přispěl na výrobu spolkového praporu a dále bych poděkoval country skupině PIC NIC za nádhernou zábavu, členům SDH Plesná za ukázku práce hasičů při dopravní nehodě, SDH Luby za prohlídku nového vozidla MAAN, ale hlavně našim členům SDH Skalná za vzornou a ukázkovou organizaci při zajištění této akce Roman Melničuk - jednatel SDH Skalná

11 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Skalná za měsíc červenec Požár sklepa rodinného domu ve Františkových Lázních. Dne v čase 20:34 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach na likvidaci požáru sklepa rodinného domu v České ulici č.p. 71/3a ve Fr. Lázních. Naše jednotka vyjela na ohlášené místo zásahu během pěti minut. Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Chebu a že ve sklepě tohoto rodinného domu hoří staré kartonové krabice a staré ošacení. Jednotka HZS Cheb na místo zásahu dojela ještě v době, kdy požár byl ve stádiu doutnajícího hoření a proto mněla celý zásah pod kontrolou. Jednotka SDH Skalná pomohla profesionálům u prvotního zásahu. Po zjištění skutečnosti, že již nehrozí nebezpečí dalšího požáru a po poradě s velitelem zásahu byl rodinný dům předán majiteli a obě jednotky se vrátily v čase 21:28 hodin na své základny. Příčina požáru se vyšetřuje. 2. Požár lázeňského domu Harwej ve Fr. Lázních. Dne v čase 21:13 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen operačním střediskem HZS Karlovarského kraje poplach na likvidaci požáru ve vysoké budově lázeňského domu Harwej v ul. Anglická ve Fr. Lázních. Naše jednotka na místo zásahu vyjela po čtyřech minutách a členové výjezdového družstva se připravovali na požár, kde bude zapotřebí dýchací technika. Ovšem po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že na místě zasahuje již jednotka profesionálů HZS Cheb a právě provádí průzkum budovy. Naše jednotka setrvala na místě a náš velitel ve spolupráci s velitelem HZS Cheb prošli celou budovu lázeňského domu. Požár v budově nalezen nebyl. Po nahlášení této skutečnosti operačnímu středisku Karlovarského kraje se výjezdová jednotka našich hasičů v čase 21:28 hodin vrátila na základnu. Jednalo se o planý poplach. 3. Tragická dopravní nehoda osobního automobilu u Skalné. Dne v čase 13:24 hodin byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Skalné vyhlášen poplach operačním střediskem na likvidaci požáru havarovaného osobního vozidla a vyproštění zraněné osoby z vozidla. Výjezdové družstvo jednotky SDH Skalná vyjelo na místo během čtyř minut a na místě zásahu jsme byli jako první. Bylo zjištěno, že řidička OA, tovární značky Škoda Favorit 136L, nezvládla na mokré vozovce za deště pravotočivou zatáčku, dostala smyk a v plné rychlosti bočně narazila do stromu. Poté se vozidlo v motorové části vzňalo. Tento požár zlikvidovali hasicím přístrojem svědci dopravní nehody, ještě před příjezdem našich hasičů. Jednotka SDH Skalná se proto mohla naplno věnovat vyproštění a záchraně mladé řidičky, která zůstala zaklíněná ve vraku osobního automobilu. Bylo provedeno protipožární zabezpečení vozidla, kdy z vozidla unikal benzín a hrozil výbuch. U řidičky jsme se snažili obnovit životní funkce, kdy již po našem příjezdu řidička nejevila známky života. Poté přijela RZA a profesionální hasiči HZS Cheb. Za pomoci profesionálů a vyprošťovací techniky jsme řidičku z vozidla vyprostili a předali zasahujícím RZA. Bohužel přes veškerou snahu všech zasahujících složek záchranného integrovaného systému se již nepodařilo mladé řidičce pomoci a ta podlehla mnohačetným poraněním ještě před příjezdem našich hasičů na místo dopravní nehody. Dopravu na místě řídila státní policie a silnice se po celou dobu vyšetřování a vyproštění vozidla projížděla kyvadlově. Z důvodů, abychom neblokovali tuto komunikaci, jsme se vrátili na základnu a v čase 15:27 hodin byla naše jednotka opět povolána k místu této tragické nehody na odstranění následků dopravní nehody, kdy bylo zapotřebí vyčistit silnici od ropných látek, které vytekly při vyproštění z havarovaného vozidla. Vrak byl naložen na vozidlo odtahové služby a silnice byla zasypána sorbentem a umyta vysokotlakým proudem. Při dopravní nehodě zemřela mladá řidička osobního auta a škoda na vozidle se odhaduje na ,- Kč. Roman Melničuk Jednatel SDH Skalná

12 Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, Skalná, IČO: vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E šéfredaktor - Radek Voborník tel , redaktor Lenka Brejchová tel příspěvky zasílejte na adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, em: nebo: uzávěrka každého čísla k 10. dni daného měsíce vyšlo 15.srpna 2008 příspěvky v elektronické podobě uvítáme

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016

Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červenec a srpen 2016 Dne 1. července provedli členové zásahové jednotky

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informace o činnosti za červen 2016

Informace o činnosti za červen 2016 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mirovice Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti za červen 2016 Dne 1. června provedli členové zásahové jednotky společně

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko Květen 2014 2014_16_06 00:32 hodin - 1.5. dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice Chornice - Konice Technika : Renault CAS 20, 1+5, HZS Moravská

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. srpen 2016 Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko srpen 2016 2016_32 05:57hodin 2. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, zastavení úniku vody, Jevíčko, HZS Moravská Třebová Jednotka

Více

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br

{jathumbnail off} Změnu počasí zřejmě řidiči neregistrovali. Během tří dnů se na Broumovsku staly tři dopravní nehody - Br Hned ke třem dopravním nehodám na Broumovsku vyjížděli během tří dnů policisté, hasiči a záchranná služba. Řidiči zřejmě ještě nezaregistrovali změnu povětrnostních podmínek a zhoršený stav silnic. {jathumbnail

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka:

TFA Cup Mrač 2015. Úvod: Čas a místo konání soutěže: Podmínky účasti: Soutěžní kategorie: Výstroj závodníka: Úvod: TFA Cup Mrač 2015 SDH Mrač, pořádá 8. ročník silového víceboje TFA Cup Mrač 2015. Soutěž je určená pro jednotlivce, kteří se nebojí sáhnout si až na dno svých sil. Skládá se z několika disciplín

Více

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání:

Více

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Organizační zajištění. I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015. dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Organizační zajištění I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015 dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav. Soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do

Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do Město Kojetín 2009 Evropský týden mobility, který se letos konal v Kojetíně poprvé, byl zahájen dne 16.9.2009. V tento den byla shodou okolností slavnostně uvedena do provozu dálnice D1, stavba 0134.1

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky SH ČMS okresní sdružení Rokycany Okrsek č. 9 ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku pořádá 30. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 20. září 2014 Prezentace družstev v 12:30

Více

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015

Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic v letech 2002 2015 Obec: Starosta obce: Dobrá Voda u Českých Budějovic U Domova důchodců 33 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiří

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Obec Dřínov, Dřínov č.p. 38, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Dřínov schvaluje a vydává dne 26. 6. 2007 v souladu s ust. 10 písm. d),

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. máme za s sebou začátek nového roku 2015. V lednu se každý rok setkáváme zde v hasičárně na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se zabývat

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 7. 5. 2009 usneslo vydat na základě ust. 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova se na svém zasedání dne 12.3.2003 usneslo vydat na základě 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb. (dále jen zákon o PO ), v

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 16. září Rozhodnutí *MVCRX01M919L* MVCRX01M919L prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka

Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín. Plán taktického cvičení. Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Schvaluji: Starosta obce Budětice Huda Antonín Plán taktického cvičení Vedoucí cvičení: velitel jednotky Petr Huda Velitel zásahu: VD Roman Melka Zpracoval: Roman Melka Dne: 5.11.2014 I. Účel cvičení:

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC ŽDÁNOV vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém zasedání konaném dne 3. 2. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více