Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ."

Transkript

1

2 Struktura Úvod Dnešní situace Historie Výroba a výrobce Zabezpečení RZ Distribuce a evidence Zákazník Kódování nových RZ Přílohy Předkladatel Petr Marinov, Předseda Klubu přátel poznávacích značek, o. s. IČ

3 Úvod dnešní situace 3

4 Úvod dnešní situace Současnou alarmující situaci agendy registračních značek může vyřešit rozhodný krok k její modernizaci od výroby až po distribuci ke konečnému zákazníkovi a odbourání rozsáhlého souboru naprosto zbytečných činností, které odčerpávají ze státního rozpočtu ročně stamilionové částky. Stát by se měl koncentrovat na precizní evidenci a kontrolu všech úředních postupů spojených s agendou registračních značek (Centrální registr vozidel, dopravní odbory ORP atd.) a jejich výrobu a distribuci přenechat autorizovanému dodavateli. V horizontu jedné dekády se pak uspořené miliardy mohou investovat do průběžné modernizace resortu dopravy a dalších kapitol státního rozpočtu. Aktuální návrhy na změny silničního zákona v této oblasti, zveřejněné v polovině října 2011 na internetovém serveru ministerstva však neznějí vůbec nadějně a informace přicházející z odborných kruhů už přímo zneklidňují. 4

5 Dnešní situace Elektronická evidence vozidel dosluhuje a žádná ze slibovaných změn pro občany a firmy (možnost značky na přání, třetí tabulka pro nosič) není možná bez toho, že bude uveden do provozu nový, moderní server s dostatečnou kapacitou. Zmíněné změny však osloví jen malou část majitelů vozidel, protože neřeší mnohem závažnější problémy spojené s agendou registračních značek. Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů. 2. Vysoký počet dopravních nehod, jejichž viníci nemají k vozidlu uzavřené zákonné pojištění nebo ho provozují bez platné technické kontroly, nejčastěji pak kombinace obojího. Nutnost spojit platnost evidence v Centrálním registru vozidel s řádně uzavřeným zákonným pojištěním a jeho pravidelné a včasné placení má v praxi stejný význam, jako zavést postupy, které v každém případě zabrání přihlášení nepojištěného vozidla do provozu. Také tato otázka je úzce svázána s registrační značkou. Zásada není pojištění není platná registrace nelze jezdit! u nás neplatí. 3. Krádeže vozidel na objednávku za použití falešných nebo neplatných registračních značek s následnou falsifikací jejich identity jsou stále rozšířené. Majitelé nových automobilů investují nemalé částky do různých způsobů ochrany. Přitom by stačilo zavést opravdu funkční ochranu registrační značky (tabulky a registračního kódu) a tím v zárodku znesnadnit pachatelům jejich dílo a usnadnit práci vyšetřovatelům. Zatím však zůstává naše země rájem pro zloděje. 4. Krádeže samotných registračních značek jdou, podle policie, v převážné většině na konto drobné kriminality protože způsobená škoda málokdy přesáhne Kč. Jenže koruna ke koruně a celková částka o kterou jsou ročně okradeni jenom majitelé čerpacích stanic už drobná není. Odcizené tabulky pak zloději rádi využívají k dalším radovánkám jako je např. jízda s odhlášeným vrakem nejlépe pod vlivem alkoholu, čímž pak nastává případ č. 1. 5

6 Úvod Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů.

7 Dnešní situace Navrhovaná řešení 1. V rámci novelizace silničního zákona by měly být provedeny změny, které výrazně ztíží potencionálnímu pachateli možnost beztrestně se pohybovat po veřejných komunikacích v nepojištěném vraku a s neplatnou registrací. Stovky zraněných a desítky mrtvých ročně, odhlédnuto od nemalých materiálních škod, z rukou těchto lidí za tu námahu stojí. 2. Usilujeme o zavedení moderní registrační značky, jejíž registrační kód nebude nějakým nesmyslným, těžko zapamatovatelným shlukem písmen a číslic, nýbrž dobře zabezpečeným nosičem informací o vozidle, umožňující jeho snadné dohledání a to nejen v případě jeho krádeže, ale i svízelné situace, do které se jeho posádka během cesty dostala. Toho dosáhnout znamená co nejvíce ztížit její padělání nebo duplikování, což v tomto návrhu detailně popisujeme. S tímto úsilím také souvisí náš návrh poskytnout konečně české registrační značce a jejímu registračnímu kódu stejnou právní ochranu jako má úřední dokument. Nejednalo by se přitom o žádné novum viz Švýcarsko, Německo atd. 3. Registrační značka není žádný přežitek minulosti z kategorie těch, co nám komplikují život a můžeme je postrádat. Právě naopak, na zkvalitnění registračních značek, počínaje jejich technickými parametry přes kódování a způsob evidence, do značné míry závisí naše osobní bezpečnost, zdraví, ochrana našeho majetku a také modernizace vozového parku v celé zemi. Jinými slovy je co získat a ještě víc co ztratit. Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Registrace nebude na vozidlo, ale na fyzickou nebo právnickou osobu, která bude vlastníkem tabulky a bude možnost snívolně nakládat. Někteří dopravní odborníci už sní o elektronických burzách, kde se bude s registracemi obchodovat. Chceme sázet strom, který už jiní dávno pokáceli. Obšírnou odpověď na tento a další záměr, totiž přenositelnost registrace na více vozidel, vyhlášený v tisku loňského roku dopravním expertem Stanislavem Humlem, najdete v Příloze. 7

8 Dnešní situace Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Značka na přání. Sen několika stovek, možná tisíců řidičů. Nejsme proti, v našem návrhu nových RZ se s ní počítá. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že plánovaná značka má být součástí nového formátu kódování, který už nebude 7 místný, ale 8 místný ve formátu např. 9A9A Otázka: Proč musí mít 10 mil. stát s dlouhodobým výhledem na park maximálně 9 milionu vozidel vč. skútrů a přívěsů osmimístnou evidenci? Hrozí nám to, co např. Indii viz obrázek? Podle dopravního odborníka Jaroslava Hořína (viz článek v Lidových novinách z ) je nejdůležitější aby značku přečetly radary. Než se pustíme do detailů našich návrhů, bude stát za to připomenout si něco z historie, protože nic není bez souvislostí. 8

9 Úvod historie 9

10 Historie Rakousko-Uhersko Zemské kódování (N=Praha, O=Čechy, P=Morava, R=Slezsko). Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu ČSR Zemské kódování jako za Rakouska-Uherska. Používáním římských číslic získaly značky bizarní a často nečitelný vzhled. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek ČSR Zemské kódování (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) Zůstalo u předchozí praxe. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek. 10

11 Historie Protektorát Čechy a Morava Zemské kódování (PD=Praha, PA=Čechy, PB=Morava) Protektorátní evidence byla součástí německé. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Pokud výrobce disponoval šablonami, respektovaly hotové tabulky předpis. Jinak mohly vyhlížet i odlišně, což však bylo za válečného nedostatku tolerováno ČSR Spojení krajského a okresního kódování. Tři zemské kódy (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) spolu s 142 kódy okresů. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Poválečný nedostatek bránil vytvoření kvalitní sítě výrobců a tak se tabulky často vyráběly pomocí protektorátních šablon, nebo ručně malovaly ČSR Kódování podle 5 kategorií vozidel (osobní, nákladní, motocykl, traktor a přívěs). Komunistický režim zavádí tovární výrobu SPZ (nový název pro evidenční značku) lisováním do slitiny kovu. SPZ se tak mohou vyrábět do zásoby. Distribucí na jednotlivé úřadovny v republice je pověřeno Ministerstvo vnitra které tak celou agendu od výroby až po výdej má plně pod kontrolou. Vlastní výroba tabulek za ztracené, byť splatným evidenčním kódem (alfanumerickou) se trestá, což platí dodnes. 11

12 Historie ČSSR/ČSFR/ČR Nové okresní kódování 77 okresů v Čechách na Moravě a ve Slezsku vč. Prahy. Způsob výroby, evidence a distribuce zůstává nezměněn. První pokusy o strojovou evidenci registrací (děrné štítky). Zavedení tzv. duplicity = zobrazený kód AD mělo paralelně několik typů vozidel (osobní, motocykl, nákladní, přívěs). Smyslem bylo maximální vytížení sérií, ale už koncem 70. let přispělo k nemalým evidenčním chybám ČSSR/ČSFR/ČR Kód okresu je doplněn o sériové písmeno. Pokračuje zavedený způsob výroby, evidence a distribuce. Teprve rozdělení republiky donutí hledat jiný způsob výroby, protože dosavadní produkce sídlila na Slovensku. Výrobou je r pověřena soukromá firma pod dohledem státu. Distribuci do jednotlivých výdejen postupně přebírá firma řízená Ministerstvem dopravy. od r ČR Krajské kódování 14 krajů vč. Prahy Malá změna v přihlašovací praxi vozidel představuje možnost dočasně odhlásit vozidlo a tabulky odevzdat do tzv. depozitu příslušné výdejny. Ruší se úřední název SPZ a zavádí nový registrační značka (RZ). Postupně vzniká celá řada nových typů pro různé využití (exportní, veteránské a sportovní). 12

13 Historie od r ČR Vstupem ČR do EU vzniklo právo používat tzv. europruh. Agendou správy RZ je pověřeno Ministerstvo dopravy nejcitlivější část elektronické registry a archiv zůstává Ministerstvu vnitra. Platí všechny vydané emise od r pro jednostopá vozidla a od roku 1960 okresní emise pro dvoustopá vozidla. Agenda evidence zůstává pro občana/firmu v nezměněném stavu který stojí na základech z 50.let minulého století. 13

14 Možná řešení 14

15 Výroba a výrobce Výroba V podmínkách České republiky je produkce registračních značek možná jedině z jednoho místa a od jednoho dodavatele, aby všechny procesy výroby a finalizace mohly probíhat za přísné kontroly prověřených a kvalifikovaných zaměstnanců. S postupným zaváděním stále složitějších ochranných a kontrolních prvků je nutné zajistit jejich přesnou a bezchybnou aplikaci. Centrální výroba RZ v Evropě jednoznačně převažuje (21 států) a s rozvojem moderních technologií se bude stále více prosazovat. Zachování současné technologie výroby (lisování) a materiálu tabulek (hliníková slitina) není rozhodně krok zpátky. Z vyspělých zemí Evropy používá plastové tabulky v širším měřítku pouze Velká Británie. Naopak Norsko se po 4 letech k lisovaným hliníkovým tabulkám opět vrací. Výrobce Základem kompetence českého výrobce RZ by měla být jak jeho dlouholetá zkušenost v samotné produkci RZ, tak i v aplikaci těch nejmodernějších metod ochrany registrace před zneužitím. Úzká spolupráce s předními vývojáři a dodavateli kvalitní ochrany RZ a kontrolních systémů by měla být podmínkou k zajištění průběžné technologické inovace českých RZ. Vytvoření konkurenčního prostředí nemá s ohledem na tyto skutečnosti a s výhledem do budoucna žádný smysl. Požadavky na konečný produkt tabulky RZ se budou neustále stupňovat (ochranné a kontrolní prvky, sdílení funkcí atp.) a jeden celostátní výrobce ve státě s 10 miliony obyvatel a naplněným parkem vozidel tak bude optimálně vytížen. 15

16 Distribuce a evidence Cesta od výrobce směrem do výdejny k zákazníkovi musí být co nejkratší a celý proces objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi zkrácen na minimum. Toho lze dosáhnout rozšířením možností jak objednat novou (náhradní, dodatečnou) RZ. Vedle běžné návštěvy odboru dopravy příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) budou k dispozici expozitury CZECH POINT a především celostátní internetový portál (viz ukázka), kde bude možné vydání RZ rezervovat. S distribucí je úzce svázána otázka kódování a možnosti výběru pro zákazníka. V kapitole Kódování nových RZ najdeme podrobnosti na tomto místě lze připomenout, že nikde na světě se nevyhneme nutnosti předložit k (pře)registraci vozidla osobní doklady a doklady od vozidla. Jednotlivé výdejny ORP budou disponovat určitým minimálním množstvím finalito-vaných RZ, rozhodně však ne v takovém objemu, jako je tomu dnes (doporučujeme 30 dní). Tím, že se rozšíří objednávkové možnosti zákazníků, a nelze pochybovat, že značná část z nich určitě bude využívat elektronickou cestu, čímž stoupnou nároky na flexibilitu výrobce. Ten bude nucen nepřetržitě vyrábět a dodávat. S pomocí firem expresní dopravy jako PPL/DHL apod. však bude schopen prakticky několikrát za den uspokojit požadavky kterékoliv ORP v republice. Samotný úřední postup, především pak verifikace každého kroku v procesu objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi bude díky novému IT vybavení Ministerstva dopravy (CRV) a propojení s jednotlivými ORP nejen zachován, ale výrazně rychlejší. Jistě by se našly rychlejší a přímější cesty jak dodat hotové RZ od výrobce k zákazníkovi. Je však nutné uvědomit si všechna rizika spojená s napodobením fungujícího systému v odlišném kulturním a společenském prostředí a novou distribuci postavit na předvídatelných mantinelech tuzemského prostředí. Důležitou otázkou jsou i platby za vyrobené a vydané RZ. Stát, koncentrovaný výhradně na roli správce agendy RZ, bude od zákazníků vybírat především úřední poplatky. Úhrada za vyrobené tabulky a nákladů na jejich dopravu pak bude výlučně věcí zákazníka a výrobce-dodavatele. Zákazník, který bude znát cenu např. z celostátního objednávkového portálu, ji uhradí předem a hotové tabulky (opatřené validačními prvky) si na příslušné ORP vyzvedne po předložení dokladu o zaplacení dodavateli. Tabulky připravené skladem v jednotlivých ORP pak budou v režimu konsignační dodávky průběžně odprodávány zákazníkům až do určitého množství, kdy objednávkový systém výrobce nahlásí nutnost doplnit stavy. 16

17 Zabezpečení registračních značek Ochrana registrace před zneužitím Tabulka RZ má podobnou funkci jako rodný list či diplom. Má obsahovat pravdivé údaje o konkrétní osobě. Úřady se snaží, aby se nevyplněné diplomy nedostaly do nepovolaných rukou a snaží se je chránit před paděláním (např. vodoznak). Podobným způsobem jsou chráněny před paděláním i české RZ. Nesmíme přitom přehlédnout, že vylisované registrační číslo se smí vyskytovat pouze na tabulce toho vozidla, kterému bylo přiděleno. A to je další část ochrany registrace. Stejně jako jde na odcizený diplom napsat falešné údaje, není problém na odcizenou tabulku RZ vyznačit falešný registrační kód. Současné i dřívější technologie nabízejí uplatnění celé palety dalších ochranných prvků viz ukázky. Falzifikáty Na další straně jen zobrazen výběr falzifikátů napodobenin evidenčních tabulek z několika emisních systémů. Nejstarší je falzifikát téměř kultovního charakteru z roku 1928, kde padělatel dezorientován v kombinaci římských a arabských čísel vložil mezi kód Prahy (N) a sériové číslo XXIII římskou jedničku. Jak dlouho s takovouto značkou jezdil, není známo. Za parádní kousek z dnešní epochy lze považovat RZ s kódem 9A v provedení německé lisovny a samolepky s modrým europruhem. Majitel vozidla nechal vyrobit náhražku za ztracenou tabulku, která neodpovídá ano rozložením znaků 17

18 Zabezpečení RZ - napodobeniny (negativní příklady) 18

19 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Evidenční kód (alfanumerika) RZ je vylisován společně s logotypem výrobce (zde CZ) nebo znakem úřadu. Nálepka s hologramem nebo mikroreliéfní ražba hologramu může obsahovat např. alfanumeriku RZ. 19

20 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Modrý europruh je přímou součástí podkladové barvy tabulky, s kterou materiálově splývá. Ochranná páska ve formě chromatického hologramu s alfanumerikou RZ. 20

21 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky VST (Visual Security Thread) = plošné optické zabezpečení (propletené vlny) viditelné ze všech úhlů. Ensure = plošné optické zabezpečení aplikovaná grafika je viditelná pouze pod určitým úhlem (klopný efekt). 21

22 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Optické zabezpečení grafickým prvkem (CZ) technologií horké ražby výhradně na jednotlivých znacích RZ. Kontrolní číslo každé jednotlivé tabulky RZ aplikované laserovou technologií. 22

23 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Pasivní radiofrekvenční chip je integrován do europruhu a umožňuje elektronickou identifikaci RZ (RFID-systém) pomocí mobilních a stacionárních čtecích zařízení. Aktivní radiofrekvenční chip je integrován do prolisu rozdělovníku a opatřen baterií. Usnadňuje identifikaci RZ (RFID-systém) a poskytuje další služby, např. využití GPS technologie. 23

24 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Samodestrukce V případě pokusu o násilné odstranění tabulky RZ z plastového držáku nebo upevňovacích šroubů dojde k její kompletní destrukci. 24

25 Zabezpečení registračních značek ochrana registrace KOPR - kontrola pravosti registrace je unikátní česká bezpečnostní aplikace. Efektivní nástroj dohledu a bezprostřední kontroly nad platností evidence vozidla. Ztracené a odcizené tabulky jsou ihned rozpoznány pomocí mobilního čtecího zařízení jako neplatné. 25

26 Zabezpečení RZ ochrana tabulky a registrace Nálepka za předním oknem vozidla, tzv. třetí registrační značka. Obsahuje v nejjednodušším provedení evidenční alfanumeriku. Navrhujeme spojení s potvrzením o absolvování STK a emisí. Spolu s přední a zadní tabulkou vytváří v RFID-systému bezpečnostní uzavřený okruh. 26

27 Zákazník Modernizovaná agenda RZ by měla zbavit zákazníka zbytečné byrokracie a poskytnout mu podobný komfort jako ve vyspělých státech Evropy. V administrativní části je to rozšířená nabídka možnosti objednat a rezervovat RZ. V kapitole Kódování nových RZ představujeme formát RZ na přání s celostátní platností. Např. kdo si koupí značku na přání ve tvaru KAREL, bude ji mít k dispozici jako jediný v republice. Pokud se bude v rámci krajů stěhovat, bude ji doplňovat pouze o krajský kód např. A-KAREL, B-KAREL, C-KAREL atd. Velkou úlevu by přineslo zrušení depozitu, tedy povinnosti odevzdávat u dočasně odhlášených vozidel jejich RZ do úschovy ORP. V tomto případě by si oddechlo hned několik zainteresovaných stran. 27

28 Zákazník Ztráta nebo odcizení jedné nebo obou tabulek RZ nebude znamenat povinnost přeregistrace. Zákazník si prostě doobjedná náhradu. Ochrana kódování pomocí systému KOPR (viz Zabezpečení RZ) mu nejen umožní získat plnohodnotnou náhradu, ale bude ho chránit před zneužitím odcizených tabulek. Zrušením nálepek STK a emisí (dosud na zadní tabulce dvoustopých vozidel) a jejich integrace do tzv. třetí RZ ve formě viněty za předním sklem vozidla může usnadnit vizuální a elektronickou kontrolu (čtečka). Zároveň by to představovalo další krok k vyšší bezpečnosti a odstranění zbytečného lákadla pro zloděje. Zavedení duplikátu tabulky RZ pro snímatelné nosiče zakrývající tabulky registrace (viz Kódování nových RZ) je dlouhodobý požadavek motoristické veřejnosti pro jehož odmítnutí neexistuje žádný rozumný argument. Barevné odlišení od originální RZ je jednoznačné. 28

29 Zákazník 29

30 Zákazník 30

31 Zákazník 31

32 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 32

33 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 33

34 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 34

35 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 35

36 Kódování nových registračních značek Spuštění nové generace IT evidence silničních vozidel (2012) by mělo být spojeno se zahájením výdeje zcela nových typů RZ, jejichž celkový koncept (provedení a kódování) by počítal s požadavky několika příštích desetiletí a nevyžadoval neustálé změny. Základem návrhu nových RZ je: jednoznačné alfanumerické odlišení a nezaměnitelnost s emisemi vydanými na našem území od r do současnosti vzájemná nezaměnitelnost uvnitř samotného systému nového kódování = každá alfanumerická kategorie je unikátní snadná zapamatovatelnost díky přehlednému uspořádání do bloků písmen a čísel s rozdělovníky a v maximálním počtu 6 znaků snadné rozpoznání místa evidence okruhu uživatelů (diplomat, veterán, taxi ) a kategorie vozidla (osobní, nákladní, přívěs ) systém recyklace kódování = po vyčerpání každé alfanumerické řady (např. KA-AA-1 KZ-ZZ-9) se výdej vrací na začátek, kde začíná u první neobsazené alfanumerické kombinace (např. KA-AB-5) Právě systém recyklace kódování umožňuje tvůrcům software pro elektronickou evidenci správně nastavit jeho kapacitu a vytvořit dostatečně pružná rozhraní pro propojení s dalšími systémy státní správy. Design nových RZ vychází: z osvědčených a veřejnosti dobře známých markantů minulých desetiletí (barevné kombinace, odlišování kategorií vozidel ) vstříc oprávněnému požadavku na jasnou identifikaci vozidla podle místa evidence Uspořádání nového kódování umožňuje správci evidence přiřadit jednotlivým znakům za kódem kraje resp. kódem okruhu uživatelů další identifikační význam jako je např. rok výroby nebo emisní kategorie atp. Navrhujeme proto přehledné, dobře zapamatovatelné kódování, uspořádané do bloků písmen a čísel s rozdělovníky v maximálním počtu 6 znaků. Podporu našeho návrhu vidíme ve výsledku rozsáhlé studie renomovaných odborníků z Nizozemí, kteří r navrhované kódování umístili mezi prvních 5 nejlepších mezi 16 hodnocenými (viz Příloha). 36

37 Kódování nových registračních značek Základní formáty kódování Vozidlo do 3,5 t Vozidlo nad 3,5 t Přípojné vozidlo Uvedené uspořádání znaků dává na výběr mezi 4 variantami rozlišování vozidel 2 varianty podle místa registrace, 1 varianta podle typu vozidla a 1 varianta podle libovolného zadání (vždy první, nebo dvě první písmena zleva vregistračním kódu): Varianta Typ rozlišení (rozsah) Význam rozlišení (podle ukázky) 1. Podle obce / města (204 ORP=552 kódů) KA = Město Karviná 2. Podle krajů (14 krajů = 14 písmen) K = Karlovarský kraj 3. Podle typu vozidla (24 písmen) K = osobní vůz, benzín, emisní kat Libovolné (24 písmen) K = cokoliv co úřad určí Každá ze 4 variant rozlišování má při využití bezmála všech písmen abecedy a číslic (AA-10-AA ZZ-99-ZZ) celkovou kapacitu základních formátů pro 78, vozidel. Jako zásadní přitom platí, že formáty tvoří uzavřený evidenční celek a po případném vypotřebovaní některé série se přidělování vrátí na začátek série kde začne s volnými evidenčními kódy (princip recyklace). 26, , , (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) 37

38 Kódování nových registračních značek V našem návrhu budeme prezentovat variantu 2. tedy rozlišení podle krajů, která odpovídá současné praxi přidělování a evidence RZ. Tento návrh rozšiřuje systém krajského kódování z r. 2001, vhodně upravuje zařazení některých krajů (M namísto T, O namísto M, V namísto J), rozšiřuje okruh uživatelů (D, F, G, I, T, X, Y) a ponechává písmena J a R v rezervě. A Praha hl. m. G Soutěžní vozidlo M Moravskoslezský kraj T ZZHA (+) B Jihomoravský kraj H Královehradecký kraj N Pracovník zast. úřadu U Ústecký kraj C Jihočeský kraj I ZZHA (+) O Olomoucký kraj V Kraj Vysočina D Diplomat J rezerva P Plzeňský kraj X ZZHA (+) E Pardubický kraj K Karlovarský kraj R rezerva Y ZZHA (+) F Historické vozidlo L Liberecký kraj S Středočeský kraj Z Zlínský kraj (+) ZZHA = záchranné / zásahové / hlídkové / asistenční vozidlo 38

39 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5t, standard (280 x 200) < 3,5t, US-formát (300 x 160) 3,5 t <, zeměděl. vozidlo (300 x 80) motocykl (200 x 160) motocykl - export 3,5 t <, zeměděl. vozidlo Moped (80 x 110) taxi (520 x 110) fiakr, bryčka (300 x 150) jezd. kůň (82 x 80) proporčně zvětšeno 39

40 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5 t, osobní/ dodávkové/ obytné/ minibus (520 x 110) 3,5 t <, nákladní/ speciální/ tahač/ bus (520 x 110) duplikát RZ na nosič (520 x 110) přípojné vozidlo též obytný přívěs (520 x 110) < 3,5t, veterán (520 x 110) zásahové nebo hlídkové vozidlo policie (520 x 110) < 3,5t, diplomat/ konsul/ honorární konsul (520 x 110) manipulační RZ, prodejna/ opravna/ zkouška (520 x 110) 40

41 Kódování nových registračních značek Osobní a dodávkové vozidlo do 3,5 t RZ na přání 41

42 Kódování nových registračních značek Třetí RZ na nosič -úřední RZ - RZ na nosič 42

43 Kódování nových registračních značek Rychlá zdrav. pomoc Převoz krve a orgánů Hasiči 43

44 Kódování nových registračních značek Minibus Autobus 44

45 Kódování nových registračních značek Užitkové a speciální vozidlo do 3,5 t Nákladní a speciální vozidlo nad 3,5 t 45

46 Kódování nových registračních značek Traktor Pracovní stroj Zemědělský valník 46

47 Kódování nových registračních značek Vozidlo pro export Trvalá manipulační RZ (obchodní) Přípojné vozidlo 47

48 Kódování nových registračních značek Veterán Veterán Veterán

49 Kódování nových registračních značek Taxi Historické vozidlo 49

50 Kódování nových registračních značek Policie Pohotovost - plyn 50

51 Kódování nových registračních značek Motocykl Moped Minicar 51

52 Kódování nových registračních značek Vozidlo diplomata Přípojné vozidlo pracovníka cizího zastup. úřadu / mise 52

53 Přílohy 53

54 Příloha - Zapamatovatelnost kódování 54

55 Příloha Oponentura 55

56 Závěr Děkujeme za pozornost 56

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Zemědělské stroje Umělecké předměty Čtyřkolky Jízdní kola Karavany & mobilní domy Stará auta Komerční majetek Výrobní zařízení Školy Jezdecké vybavení

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva Systém FuelOmat revoluční tankování paliva FUELOMAT A.S. Naše společnost v současné době nabízí v České republice revoluční systém tankování paliva FuelOmat, který je odlišný od karetních systémů pro tankování

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Vážení klienti, obchodní partneři,

Vážení klienti, obchodní partneři, Vážení klienti, obchodní partneři, únorový zpravodaj je tu a s ním i čerstvá dávka motoristických informací. Zima udeřila, auta nám nestartují, baterie trpí a sníh komplikuje situaci ještě víc, to však

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i Vy se můžete stát hlavním

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 06/03/15 Exekuce ios Deliverable 01 Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 Zadání Migrace části webové aplikace Lustrátor (lustrator.bisnode.cz) od

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Stránka 1 z 7

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Stránka 1 z 7 Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci se Servisní pojišťovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné uzavření havarijního pojištění Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 10 fotografií Vašeho

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

Elektronická evidence tržeb. Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí

Elektronická evidence tržeb. Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Elektronická evidence tržeb Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější výběr daní,

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky:

Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky: Aktuální zprávy a praktické informace pro strávníky: ZPRÁVY: - UPOZORNĚNÍ: MNOZÍ STRÁVNÍCI SI DOPOSUD NEODHLÁSILI SVÉ OBJEDNÁVKY NA 1.2.2013, KDY JSOU OBĚ JÍDELNY UZAVŘENY Z DŮVODU ŠKOLNÍHO VOLNA. JE NUTNÉ

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o.

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o. STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE Jiří Štochel VITA software s.r.o. VITA a stavební úřady Obecné stavební úřady krajské úřady 15 městských částí hl. m. Prahy 15 statutárních měst 15

Více

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Pro vozidla v provedení dle legislativních předpisů z mimoevropských teritorií platí dle zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více