Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ."

Transkript

1

2 Struktura Úvod Dnešní situace Historie Výroba a výrobce Zabezpečení RZ Distribuce a evidence Zákazník Kódování nových RZ Přílohy Předkladatel Petr Marinov, Předseda Klubu přátel poznávacích značek, o. s. IČ

3 Úvod dnešní situace 3

4 Úvod dnešní situace Současnou alarmující situaci agendy registračních značek může vyřešit rozhodný krok k její modernizaci od výroby až po distribuci ke konečnému zákazníkovi a odbourání rozsáhlého souboru naprosto zbytečných činností, které odčerpávají ze státního rozpočtu ročně stamilionové částky. Stát by se měl koncentrovat na precizní evidenci a kontrolu všech úředních postupů spojených s agendou registračních značek (Centrální registr vozidel, dopravní odbory ORP atd.) a jejich výrobu a distribuci přenechat autorizovanému dodavateli. V horizontu jedné dekády se pak uspořené miliardy mohou investovat do průběžné modernizace resortu dopravy a dalších kapitol státního rozpočtu. Aktuální návrhy na změny silničního zákona v této oblasti, zveřejněné v polovině října 2011 na internetovém serveru ministerstva však neznějí vůbec nadějně a informace přicházející z odborných kruhů už přímo zneklidňují. 4

5 Dnešní situace Elektronická evidence vozidel dosluhuje a žádná ze slibovaných změn pro občany a firmy (možnost značky na přání, třetí tabulka pro nosič) není možná bez toho, že bude uveden do provozu nový, moderní server s dostatečnou kapacitou. Zmíněné změny však osloví jen malou část majitelů vozidel, protože neřeší mnohem závažnější problémy spojené s agendou registračních značek. Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů. 2. Vysoký počet dopravních nehod, jejichž viníci nemají k vozidlu uzavřené zákonné pojištění nebo ho provozují bez platné technické kontroly, nejčastěji pak kombinace obojího. Nutnost spojit platnost evidence v Centrálním registru vozidel s řádně uzavřeným zákonným pojištěním a jeho pravidelné a včasné placení má v praxi stejný význam, jako zavést postupy, které v každém případě zabrání přihlášení nepojištěného vozidla do provozu. Také tato otázka je úzce svázána s registrační značkou. Zásada není pojištění není platná registrace nelze jezdit! u nás neplatí. 3. Krádeže vozidel na objednávku za použití falešných nebo neplatných registračních značek s následnou falsifikací jejich identity jsou stále rozšířené. Majitelé nových automobilů investují nemalé částky do různých způsobů ochrany. Přitom by stačilo zavést opravdu funkční ochranu registrační značky (tabulky a registračního kódu) a tím v zárodku znesnadnit pachatelům jejich dílo a usnadnit práci vyšetřovatelům. Zatím však zůstává naše země rájem pro zloděje. 4. Krádeže samotných registračních značek jdou, podle policie, v převážné většině na konto drobné kriminality protože způsobená škoda málokdy přesáhne Kč. Jenže koruna ke koruně a celková částka o kterou jsou ročně okradeni jenom majitelé čerpacích stanic už drobná není. Odcizené tabulky pak zloději rádi využívají k dalším radovánkám jako je např. jízda s odhlášeným vrakem nejlépe pod vlivem alkoholu, čímž pak nastává případ č. 1. 5

6 Úvod Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů.

7 Dnešní situace Navrhovaná řešení 1. V rámci novelizace silničního zákona by měly být provedeny změny, které výrazně ztíží potencionálnímu pachateli možnost beztrestně se pohybovat po veřejných komunikacích v nepojištěném vraku a s neplatnou registrací. Stovky zraněných a desítky mrtvých ročně, odhlédnuto od nemalých materiálních škod, z rukou těchto lidí za tu námahu stojí. 2. Usilujeme o zavedení moderní registrační značky, jejíž registrační kód nebude nějakým nesmyslným, těžko zapamatovatelným shlukem písmen a číslic, nýbrž dobře zabezpečeným nosičem informací o vozidle, umožňující jeho snadné dohledání a to nejen v případě jeho krádeže, ale i svízelné situace, do které se jeho posádka během cesty dostala. Toho dosáhnout znamená co nejvíce ztížit její padělání nebo duplikování, což v tomto návrhu detailně popisujeme. S tímto úsilím také souvisí náš návrh poskytnout konečně české registrační značce a jejímu registračnímu kódu stejnou právní ochranu jako má úřední dokument. Nejednalo by se přitom o žádné novum viz Švýcarsko, Německo atd. 3. Registrační značka není žádný přežitek minulosti z kategorie těch, co nám komplikují život a můžeme je postrádat. Právě naopak, na zkvalitnění registračních značek, počínaje jejich technickými parametry přes kódování a způsob evidence, do značné míry závisí naše osobní bezpečnost, zdraví, ochrana našeho majetku a také modernizace vozového parku v celé zemi. Jinými slovy je co získat a ještě víc co ztratit. Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Registrace nebude na vozidlo, ale na fyzickou nebo právnickou osobu, která bude vlastníkem tabulky a bude možnost snívolně nakládat. Někteří dopravní odborníci už sní o elektronických burzách, kde se bude s registracemi obchodovat. Chceme sázet strom, který už jiní dávno pokáceli. Obšírnou odpověď na tento a další záměr, totiž přenositelnost registrace na více vozidel, vyhlášený v tisku loňského roku dopravním expertem Stanislavem Humlem, najdete v Příloze. 7

8 Dnešní situace Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Značka na přání. Sen několika stovek, možná tisíců řidičů. Nejsme proti, v našem návrhu nových RZ se s ní počítá. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že plánovaná značka má být součástí nového formátu kódování, který už nebude 7 místný, ale 8 místný ve formátu např. 9A9A Otázka: Proč musí mít 10 mil. stát s dlouhodobým výhledem na park maximálně 9 milionu vozidel vč. skútrů a přívěsů osmimístnou evidenci? Hrozí nám to, co např. Indii viz obrázek? Podle dopravního odborníka Jaroslava Hořína (viz článek v Lidových novinách z ) je nejdůležitější aby značku přečetly radary. Než se pustíme do detailů našich návrhů, bude stát za to připomenout si něco z historie, protože nic není bez souvislostí. 8

9 Úvod historie 9

10 Historie Rakousko-Uhersko Zemské kódování (N=Praha, O=Čechy, P=Morava, R=Slezsko). Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu ČSR Zemské kódování jako za Rakouska-Uherska. Používáním římských číslic získaly značky bizarní a často nečitelný vzhled. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek ČSR Zemské kódování (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) Zůstalo u předchozí praxe. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek. 10

11 Historie Protektorát Čechy a Morava Zemské kódování (PD=Praha, PA=Čechy, PB=Morava) Protektorátní evidence byla součástí německé. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Pokud výrobce disponoval šablonami, respektovaly hotové tabulky předpis. Jinak mohly vyhlížet i odlišně, což však bylo za válečného nedostatku tolerováno ČSR Spojení krajského a okresního kódování. Tři zemské kódy (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) spolu s 142 kódy okresů. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Poválečný nedostatek bránil vytvoření kvalitní sítě výrobců a tak se tabulky často vyráběly pomocí protektorátních šablon, nebo ručně malovaly ČSR Kódování podle 5 kategorií vozidel (osobní, nákladní, motocykl, traktor a přívěs). Komunistický režim zavádí tovární výrobu SPZ (nový název pro evidenční značku) lisováním do slitiny kovu. SPZ se tak mohou vyrábět do zásoby. Distribucí na jednotlivé úřadovny v republice je pověřeno Ministerstvo vnitra které tak celou agendu od výroby až po výdej má plně pod kontrolou. Vlastní výroba tabulek za ztracené, byť splatným evidenčním kódem (alfanumerickou) se trestá, což platí dodnes. 11

12 Historie ČSSR/ČSFR/ČR Nové okresní kódování 77 okresů v Čechách na Moravě a ve Slezsku vč. Prahy. Způsob výroby, evidence a distribuce zůstává nezměněn. První pokusy o strojovou evidenci registrací (děrné štítky). Zavedení tzv. duplicity = zobrazený kód AD mělo paralelně několik typů vozidel (osobní, motocykl, nákladní, přívěs). Smyslem bylo maximální vytížení sérií, ale už koncem 70. let přispělo k nemalým evidenčním chybám ČSSR/ČSFR/ČR Kód okresu je doplněn o sériové písmeno. Pokračuje zavedený způsob výroby, evidence a distribuce. Teprve rozdělení republiky donutí hledat jiný způsob výroby, protože dosavadní produkce sídlila na Slovensku. Výrobou je r pověřena soukromá firma pod dohledem státu. Distribuci do jednotlivých výdejen postupně přebírá firma řízená Ministerstvem dopravy. od r ČR Krajské kódování 14 krajů vč. Prahy Malá změna v přihlašovací praxi vozidel představuje možnost dočasně odhlásit vozidlo a tabulky odevzdat do tzv. depozitu příslušné výdejny. Ruší se úřední název SPZ a zavádí nový registrační značka (RZ). Postupně vzniká celá řada nových typů pro různé využití (exportní, veteránské a sportovní). 12

13 Historie od r ČR Vstupem ČR do EU vzniklo právo používat tzv. europruh. Agendou správy RZ je pověřeno Ministerstvo dopravy nejcitlivější část elektronické registry a archiv zůstává Ministerstvu vnitra. Platí všechny vydané emise od r pro jednostopá vozidla a od roku 1960 okresní emise pro dvoustopá vozidla. Agenda evidence zůstává pro občana/firmu v nezměněném stavu který stojí na základech z 50.let minulého století. 13

14 Možná řešení 14

15 Výroba a výrobce Výroba V podmínkách České republiky je produkce registračních značek možná jedině z jednoho místa a od jednoho dodavatele, aby všechny procesy výroby a finalizace mohly probíhat za přísné kontroly prověřených a kvalifikovaných zaměstnanců. S postupným zaváděním stále složitějších ochranných a kontrolních prvků je nutné zajistit jejich přesnou a bezchybnou aplikaci. Centrální výroba RZ v Evropě jednoznačně převažuje (21 států) a s rozvojem moderních technologií se bude stále více prosazovat. Zachování současné technologie výroby (lisování) a materiálu tabulek (hliníková slitina) není rozhodně krok zpátky. Z vyspělých zemí Evropy používá plastové tabulky v širším měřítku pouze Velká Británie. Naopak Norsko se po 4 letech k lisovaným hliníkovým tabulkám opět vrací. Výrobce Základem kompetence českého výrobce RZ by měla být jak jeho dlouholetá zkušenost v samotné produkci RZ, tak i v aplikaci těch nejmodernějších metod ochrany registrace před zneužitím. Úzká spolupráce s předními vývojáři a dodavateli kvalitní ochrany RZ a kontrolních systémů by měla být podmínkou k zajištění průběžné technologické inovace českých RZ. Vytvoření konkurenčního prostředí nemá s ohledem na tyto skutečnosti a s výhledem do budoucna žádný smysl. Požadavky na konečný produkt tabulky RZ se budou neustále stupňovat (ochranné a kontrolní prvky, sdílení funkcí atp.) a jeden celostátní výrobce ve státě s 10 miliony obyvatel a naplněným parkem vozidel tak bude optimálně vytížen. 15

16 Distribuce a evidence Cesta od výrobce směrem do výdejny k zákazníkovi musí být co nejkratší a celý proces objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi zkrácen na minimum. Toho lze dosáhnout rozšířením možností jak objednat novou (náhradní, dodatečnou) RZ. Vedle běžné návštěvy odboru dopravy příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) budou k dispozici expozitury CZECH POINT a především celostátní internetový portál (viz ukázka), kde bude možné vydání RZ rezervovat. S distribucí je úzce svázána otázka kódování a možnosti výběru pro zákazníka. V kapitole Kódování nových RZ najdeme podrobnosti na tomto místě lze připomenout, že nikde na světě se nevyhneme nutnosti předložit k (pře)registraci vozidla osobní doklady a doklady od vozidla. Jednotlivé výdejny ORP budou disponovat určitým minimálním množstvím finalito-vaných RZ, rozhodně však ne v takovém objemu, jako je tomu dnes (doporučujeme 30 dní). Tím, že se rozšíří objednávkové možnosti zákazníků, a nelze pochybovat, že značná část z nich určitě bude využívat elektronickou cestu, čímž stoupnou nároky na flexibilitu výrobce. Ten bude nucen nepřetržitě vyrábět a dodávat. S pomocí firem expresní dopravy jako PPL/DHL apod. však bude schopen prakticky několikrát za den uspokojit požadavky kterékoliv ORP v republice. Samotný úřední postup, především pak verifikace každého kroku v procesu objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi bude díky novému IT vybavení Ministerstva dopravy (CRV) a propojení s jednotlivými ORP nejen zachován, ale výrazně rychlejší. Jistě by se našly rychlejší a přímější cesty jak dodat hotové RZ od výrobce k zákazníkovi. Je však nutné uvědomit si všechna rizika spojená s napodobením fungujícího systému v odlišném kulturním a společenském prostředí a novou distribuci postavit na předvídatelných mantinelech tuzemského prostředí. Důležitou otázkou jsou i platby za vyrobené a vydané RZ. Stát, koncentrovaný výhradně na roli správce agendy RZ, bude od zákazníků vybírat především úřední poplatky. Úhrada za vyrobené tabulky a nákladů na jejich dopravu pak bude výlučně věcí zákazníka a výrobce-dodavatele. Zákazník, který bude znát cenu např. z celostátního objednávkového portálu, ji uhradí předem a hotové tabulky (opatřené validačními prvky) si na příslušné ORP vyzvedne po předložení dokladu o zaplacení dodavateli. Tabulky připravené skladem v jednotlivých ORP pak budou v režimu konsignační dodávky průběžně odprodávány zákazníkům až do určitého množství, kdy objednávkový systém výrobce nahlásí nutnost doplnit stavy. 16

17 Zabezpečení registračních značek Ochrana registrace před zneužitím Tabulka RZ má podobnou funkci jako rodný list či diplom. Má obsahovat pravdivé údaje o konkrétní osobě. Úřady se snaží, aby se nevyplněné diplomy nedostaly do nepovolaných rukou a snaží se je chránit před paděláním (např. vodoznak). Podobným způsobem jsou chráněny před paděláním i české RZ. Nesmíme přitom přehlédnout, že vylisované registrační číslo se smí vyskytovat pouze na tabulce toho vozidla, kterému bylo přiděleno. A to je další část ochrany registrace. Stejně jako jde na odcizený diplom napsat falešné údaje, není problém na odcizenou tabulku RZ vyznačit falešný registrační kód. Současné i dřívější technologie nabízejí uplatnění celé palety dalších ochranných prvků viz ukázky. Falzifikáty Na další straně jen zobrazen výběr falzifikátů napodobenin evidenčních tabulek z několika emisních systémů. Nejstarší je falzifikát téměř kultovního charakteru z roku 1928, kde padělatel dezorientován v kombinaci římských a arabských čísel vložil mezi kód Prahy (N) a sériové číslo XXIII římskou jedničku. Jak dlouho s takovouto značkou jezdil, není známo. Za parádní kousek z dnešní epochy lze považovat RZ s kódem 9A v provedení německé lisovny a samolepky s modrým europruhem. Majitel vozidla nechal vyrobit náhražku za ztracenou tabulku, která neodpovídá ano rozložením znaků 17

18 Zabezpečení RZ - napodobeniny (negativní příklady) 18

19 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Evidenční kód (alfanumerika) RZ je vylisován společně s logotypem výrobce (zde CZ) nebo znakem úřadu. Nálepka s hologramem nebo mikroreliéfní ražba hologramu může obsahovat např. alfanumeriku RZ. 19

20 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Modrý europruh je přímou součástí podkladové barvy tabulky, s kterou materiálově splývá. Ochranná páska ve formě chromatického hologramu s alfanumerikou RZ. 20

21 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky VST (Visual Security Thread) = plošné optické zabezpečení (propletené vlny) viditelné ze všech úhlů. Ensure = plošné optické zabezpečení aplikovaná grafika je viditelná pouze pod určitým úhlem (klopný efekt). 21

22 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Optické zabezpečení grafickým prvkem (CZ) technologií horké ražby výhradně na jednotlivých znacích RZ. Kontrolní číslo každé jednotlivé tabulky RZ aplikované laserovou technologií. 22

23 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Pasivní radiofrekvenční chip je integrován do europruhu a umožňuje elektronickou identifikaci RZ (RFID-systém) pomocí mobilních a stacionárních čtecích zařízení. Aktivní radiofrekvenční chip je integrován do prolisu rozdělovníku a opatřen baterií. Usnadňuje identifikaci RZ (RFID-systém) a poskytuje další služby, např. využití GPS technologie. 23

24 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Samodestrukce V případě pokusu o násilné odstranění tabulky RZ z plastového držáku nebo upevňovacích šroubů dojde k její kompletní destrukci. 24

25 Zabezpečení registračních značek ochrana registrace KOPR - kontrola pravosti registrace je unikátní česká bezpečnostní aplikace. Efektivní nástroj dohledu a bezprostřední kontroly nad platností evidence vozidla. Ztracené a odcizené tabulky jsou ihned rozpoznány pomocí mobilního čtecího zařízení jako neplatné. 25

26 Zabezpečení RZ ochrana tabulky a registrace Nálepka za předním oknem vozidla, tzv. třetí registrační značka. Obsahuje v nejjednodušším provedení evidenční alfanumeriku. Navrhujeme spojení s potvrzením o absolvování STK a emisí. Spolu s přední a zadní tabulkou vytváří v RFID-systému bezpečnostní uzavřený okruh. 26

27 Zákazník Modernizovaná agenda RZ by měla zbavit zákazníka zbytečné byrokracie a poskytnout mu podobný komfort jako ve vyspělých státech Evropy. V administrativní části je to rozšířená nabídka možnosti objednat a rezervovat RZ. V kapitole Kódování nových RZ představujeme formát RZ na přání s celostátní platností. Např. kdo si koupí značku na přání ve tvaru KAREL, bude ji mít k dispozici jako jediný v republice. Pokud se bude v rámci krajů stěhovat, bude ji doplňovat pouze o krajský kód např. A-KAREL, B-KAREL, C-KAREL atd. Velkou úlevu by přineslo zrušení depozitu, tedy povinnosti odevzdávat u dočasně odhlášených vozidel jejich RZ do úschovy ORP. V tomto případě by si oddechlo hned několik zainteresovaných stran. 27

28 Zákazník Ztráta nebo odcizení jedné nebo obou tabulek RZ nebude znamenat povinnost přeregistrace. Zákazník si prostě doobjedná náhradu. Ochrana kódování pomocí systému KOPR (viz Zabezpečení RZ) mu nejen umožní získat plnohodnotnou náhradu, ale bude ho chránit před zneužitím odcizených tabulek. Zrušením nálepek STK a emisí (dosud na zadní tabulce dvoustopých vozidel) a jejich integrace do tzv. třetí RZ ve formě viněty za předním sklem vozidla může usnadnit vizuální a elektronickou kontrolu (čtečka). Zároveň by to představovalo další krok k vyšší bezpečnosti a odstranění zbytečného lákadla pro zloděje. Zavedení duplikátu tabulky RZ pro snímatelné nosiče zakrývající tabulky registrace (viz Kódování nových RZ) je dlouhodobý požadavek motoristické veřejnosti pro jehož odmítnutí neexistuje žádný rozumný argument. Barevné odlišení od originální RZ je jednoznačné. 28

29 Zákazník 29

30 Zákazník 30

31 Zákazník 31

32 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 32

33 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 33

34 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 34

35 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 35

36 Kódování nových registračních značek Spuštění nové generace IT evidence silničních vozidel (2012) by mělo být spojeno se zahájením výdeje zcela nových typů RZ, jejichž celkový koncept (provedení a kódování) by počítal s požadavky několika příštích desetiletí a nevyžadoval neustálé změny. Základem návrhu nových RZ je: jednoznačné alfanumerické odlišení a nezaměnitelnost s emisemi vydanými na našem území od r do současnosti vzájemná nezaměnitelnost uvnitř samotného systému nového kódování = každá alfanumerická kategorie je unikátní snadná zapamatovatelnost díky přehlednému uspořádání do bloků písmen a čísel s rozdělovníky a v maximálním počtu 6 znaků snadné rozpoznání místa evidence okruhu uživatelů (diplomat, veterán, taxi ) a kategorie vozidla (osobní, nákladní, přívěs ) systém recyklace kódování = po vyčerpání každé alfanumerické řady (např. KA-AA-1 KZ-ZZ-9) se výdej vrací na začátek, kde začíná u první neobsazené alfanumerické kombinace (např. KA-AB-5) Právě systém recyklace kódování umožňuje tvůrcům software pro elektronickou evidenci správně nastavit jeho kapacitu a vytvořit dostatečně pružná rozhraní pro propojení s dalšími systémy státní správy. Design nových RZ vychází: z osvědčených a veřejnosti dobře známých markantů minulých desetiletí (barevné kombinace, odlišování kategorií vozidel ) vstříc oprávněnému požadavku na jasnou identifikaci vozidla podle místa evidence Uspořádání nového kódování umožňuje správci evidence přiřadit jednotlivým znakům za kódem kraje resp. kódem okruhu uživatelů další identifikační význam jako je např. rok výroby nebo emisní kategorie atp. Navrhujeme proto přehledné, dobře zapamatovatelné kódování, uspořádané do bloků písmen a čísel s rozdělovníky v maximálním počtu 6 znaků. Podporu našeho návrhu vidíme ve výsledku rozsáhlé studie renomovaných odborníků z Nizozemí, kteří r navrhované kódování umístili mezi prvních 5 nejlepších mezi 16 hodnocenými (viz Příloha). 36

37 Kódování nových registračních značek Základní formáty kódování Vozidlo do 3,5 t Vozidlo nad 3,5 t Přípojné vozidlo Uvedené uspořádání znaků dává na výběr mezi 4 variantami rozlišování vozidel 2 varianty podle místa registrace, 1 varianta podle typu vozidla a 1 varianta podle libovolného zadání (vždy první, nebo dvě první písmena zleva vregistračním kódu): Varianta Typ rozlišení (rozsah) Význam rozlišení (podle ukázky) 1. Podle obce / města (204 ORP=552 kódů) KA = Město Karviná 2. Podle krajů (14 krajů = 14 písmen) K = Karlovarský kraj 3. Podle typu vozidla (24 písmen) K = osobní vůz, benzín, emisní kat Libovolné (24 písmen) K = cokoliv co úřad určí Každá ze 4 variant rozlišování má při využití bezmála všech písmen abecedy a číslic (AA-10-AA ZZ-99-ZZ) celkovou kapacitu základních formátů pro 78, vozidel. Jako zásadní přitom platí, že formáty tvoří uzavřený evidenční celek a po případném vypotřebovaní některé série se přidělování vrátí na začátek série kde začne s volnými evidenčními kódy (princip recyklace). 26, , , (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) 37

38 Kódování nových registračních značek V našem návrhu budeme prezentovat variantu 2. tedy rozlišení podle krajů, která odpovídá současné praxi přidělování a evidence RZ. Tento návrh rozšiřuje systém krajského kódování z r. 2001, vhodně upravuje zařazení některých krajů (M namísto T, O namísto M, V namísto J), rozšiřuje okruh uživatelů (D, F, G, I, T, X, Y) a ponechává písmena J a R v rezervě. A Praha hl. m. G Soutěžní vozidlo M Moravskoslezský kraj T ZZHA (+) B Jihomoravský kraj H Královehradecký kraj N Pracovník zast. úřadu U Ústecký kraj C Jihočeský kraj I ZZHA (+) O Olomoucký kraj V Kraj Vysočina D Diplomat J rezerva P Plzeňský kraj X ZZHA (+) E Pardubický kraj K Karlovarský kraj R rezerva Y ZZHA (+) F Historické vozidlo L Liberecký kraj S Středočeský kraj Z Zlínský kraj (+) ZZHA = záchranné / zásahové / hlídkové / asistenční vozidlo 38

39 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5t, standard (280 x 200) < 3,5t, US-formát (300 x 160) 3,5 t <, zeměděl. vozidlo (300 x 80) motocykl (200 x 160) motocykl - export 3,5 t <, zeměděl. vozidlo Moped (80 x 110) taxi (520 x 110) fiakr, bryčka (300 x 150) jezd. kůň (82 x 80) proporčně zvětšeno 39

40 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5 t, osobní/ dodávkové/ obytné/ minibus (520 x 110) 3,5 t <, nákladní/ speciální/ tahač/ bus (520 x 110) duplikát RZ na nosič (520 x 110) přípojné vozidlo též obytný přívěs (520 x 110) < 3,5t, veterán (520 x 110) zásahové nebo hlídkové vozidlo policie (520 x 110) < 3,5t, diplomat/ konsul/ honorární konsul (520 x 110) manipulační RZ, prodejna/ opravna/ zkouška (520 x 110) 40

41 Kódování nových registračních značek Osobní a dodávkové vozidlo do 3,5 t RZ na přání 41

42 Kódování nových registračních značek Třetí RZ na nosič -úřední RZ - RZ na nosič 42

43 Kódování nových registračních značek Rychlá zdrav. pomoc Převoz krve a orgánů Hasiči 43

44 Kódování nových registračních značek Minibus Autobus 44

45 Kódování nových registračních značek Užitkové a speciální vozidlo do 3,5 t Nákladní a speciální vozidlo nad 3,5 t 45

46 Kódování nových registračních značek Traktor Pracovní stroj Zemědělský valník 46

47 Kódování nových registračních značek Vozidlo pro export Trvalá manipulační RZ (obchodní) Přípojné vozidlo 47

48 Kódování nových registračních značek Veterán Veterán Veterán

49 Kódování nových registračních značek Taxi Historické vozidlo 49

50 Kódování nových registračních značek Policie Pohotovost - plyn 50

51 Kódování nových registračních značek Motocykl Moped Minicar 51

52 Kódování nových registračních značek Vozidlo diplomata Přípojné vozidlo pracovníka cizího zastup. úřadu / mise 52

53 Přílohy 53

54 Příloha - Zapamatovatelnost kódování 54

55 Příloha Oponentura 55

56 Závěr Děkujeme za pozornost 56

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Přehled typů registračních značek. od roku 1994

Přehled typů registračních značek. od roku 1994 Přehled typů registračních značek od roku 1994 zpracoval: Michal Hájek verze: 2.1, 6. 7. 2012 1. Standardní registrační značky 1.1 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Návrh grafické úpravy podoby tabulek registrační značky

Návrh grafické úpravy podoby tabulek registrační značky Návrh grafické úpravy podoby tabulek registrační značky Sdružení přátel značek, o. s. vnímá tabulky s registrační značkou mimo své základní funkce i jako jeden z významných prvků prezentace našeho státu

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu kód : 32254-14 9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Řidiči, kteří před jízdou pili alkohol zaviňují častěji nehody s následky na zdraví

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 červenec 2015 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006

Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Typy tabulek s registrační značkou po 1.7.2006 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla,

b) vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla, 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Změna: 496/2001 Sb. Změna: 368/2002 Sb. Změna: 98/2003 Sb. Změna: 401/2003 Sb. Změna: 291/2004 Sb. Změna:

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 29. června o registraci vozidel

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 29. června o registraci vozidel 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Změna: 496/2001 Sb. Změna: 368/2002 Sb. Změna: 98/2003 Sb. Změna: 401/2003 Sb. Změna: 291/2004 Sb. Změna:

Více

Strana 1 / 52. 343/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

Strana 1 / 52. 343/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ 343/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č.

č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ve znění: Předpis č. Ve znění: celý text předpisu katalogové informace judikatura k předpisu č. 243/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Předpis č. K datu Poznámka 496/2001

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014:

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014: STATISTIKY Od roku 2003 do roku 2012 došlo k výraznému poklesu počtu odcizených dvoustopých motorových (o 57 %), jednostopých motorových (o 37 %) i krádeží věcí z automobilů (o 56 %). Roste však počet

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

Kód datumu prvního uvedení vozidla do provozu A85 = 68. týden od zavedení systému

Kód datumu prvního uvedení vozidla do provozu A85 = 68. týden od zavedení systému Ukázka 1: dvoustopé vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 tuny od zavedení systému (A23); používáno pro soukromé účely (bílý podklad); standardní homologace pro veřejné komunikace (černé znaky); v současnosti

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2013 červenec 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Registrační značky dříve a nyní

Registrační značky dříve a nyní doc.phdr.kamil Pavlíček, CSc. JUDr. David Zámek, Ph.D Registrační značky dříve a nyní Tabulka se jménem a adresou majitele, policejní číslo, rejstříková značka, evidenční značka, státní poznávací značka,

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Evidence vozidel registrace

Evidence vozidel registrace Evidence vozidel registrace 1 registrace továrně nového vozidla 2.registrace vozidla z jiného pověřeného úřadu s již přidělenou RZ (SPZ) 3.registrace vozidla se schválenou technickou způsobilostí (přidělen

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2016 Červenec 2016 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015

Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Nabídka podpory prevence kriminality- komplexní 01/2015 Zemědělské stroje Umělecké předměty Čtyřkolky Jízdní kola Karavany & mobilní domy Stará auta Komerční majetek Výrobní zařízení Školy Jezdecké vybavení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Seznam orgánů veřejné moci

Seznam orgánů veřejné moci Seznam orgánů veřejné moci Prezentace 27. 6. 2011 Ing. Pavel Tesař, MV pavel.tesar@smartadministration.cz 1 Obsah prezentace Co je Seznam OVM Účel, komponenty, role Komponenty Seznamu OVM Veřejné rozhraní,

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Evidence vozidel registrace

Evidence vozidel registrace Evidence vozidel registrace Registrace vozidla 1. Registrace továrně nového vozidla... 2 2. Registrace vozidla z jiného pověřeného úřadu s již přidělenou RZ (SPZ)... 3 3. Registrace vozidla se schválenou

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2010 Červenec 2010 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Registrace vozidel (Formuláře vyplníte přímo na přepážce) Vozidlo registrované v jiném správním obvodu a) Registrované na rodné číslo

Registrace vozidel (Formuláře vyplníte přímo na přepážce) Vozidlo registrované v jiném správním obvodu a) Registrované na rodné číslo Registrace vozidel (Formuláře vyplníte přímo na přepážce) Vozidlo registrované v jiném správním obvodu ( s platnou tech. kontrolou) - doklad o pojištění odpovědnosti zprovozu vozidla (s platnou tech. kontrolou)

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

Ekologické plakety UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Určeno pro partnery

Ekologické plakety UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Určeno pro partnery Ekologické plakety UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Určeno pro partnery vydáno dne 13.08.2008 7. EKOLOGICKÉ PLAKETY Tato aplikace Ekologické plakety, jako další část STKportálu, byla vytvořena především za účelem

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Zpravodaj KRUH. červen 2014. www.zasahovasluzba.cz

Zpravodaj KRUH. červen 2014. www.zasahovasluzba.cz Zpravodaj KRUH červen 014 www.zasahovasluzba.cz 1 Aktuální stav budování partnerské sítě zásahových vozidel Kruhu Nejnovější informace o rozšiřování partnerské sítě KRUHU Za období uplynulých měsíců se

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. února 2013 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. února 2013 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách Strana 442 Sbírka zákonů č. 56 / 2013 Částka 25 56 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. února 2013 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách Vláda

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

Technické změny dovozy vozidel

Technické změny dovozy vozidel Technické změny dovozy vozidel 1. schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2. výměna motoru 3. výměna karoserie, podvozku 4. duplikát technického průkazu za ztracený, odcizený, poškozený

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i Vy se můžete stát hlavním

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Příloha č. 2 pojistné smlouvy - 6667400105 - Pojistné za hlavní pojištění před uplatněním slev / přirážek ke dni 14.10.2016 CPS DRUH VOZ Vozidlo Typ VIN RZ Rok výroby Povinné ručení Vlastník(Pojištěný)

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více