Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura. Úvod. Dnešní situace. Historie. Výroba a výrobce. Zabezpečení RZ. Distribuce a evidence. Zákazník. Kódování nových RZ."

Transkript

1

2 Struktura Úvod Dnešní situace Historie Výroba a výrobce Zabezpečení RZ Distribuce a evidence Zákazník Kódování nových RZ Přílohy Předkladatel Petr Marinov, Předseda Klubu přátel poznávacích značek, o. s. IČ

3 Úvod dnešní situace 3

4 Úvod dnešní situace Současnou alarmující situaci agendy registračních značek může vyřešit rozhodný krok k její modernizaci od výroby až po distribuci ke konečnému zákazníkovi a odbourání rozsáhlého souboru naprosto zbytečných činností, které odčerpávají ze státního rozpočtu ročně stamilionové částky. Stát by se měl koncentrovat na precizní evidenci a kontrolu všech úředních postupů spojených s agendou registračních značek (Centrální registr vozidel, dopravní odbory ORP atd.) a jejich výrobu a distribuci přenechat autorizovanému dodavateli. V horizontu jedné dekády se pak uspořené miliardy mohou investovat do průběžné modernizace resortu dopravy a dalších kapitol státního rozpočtu. Aktuální návrhy na změny silničního zákona v této oblasti, zveřejněné v polovině října 2011 na internetovém serveru ministerstva však neznějí vůbec nadějně a informace přicházející z odborných kruhů už přímo zneklidňují. 4

5 Dnešní situace Elektronická evidence vozidel dosluhuje a žádná ze slibovaných změn pro občany a firmy (možnost značky na přání, třetí tabulka pro nosič) není možná bez toho, že bude uveden do provozu nový, moderní server s dostatečnou kapacitou. Zmíněné změny však osloví jen malou část majitelů vozidel, protože neřeší mnohem závažnější problémy spojené s agendou registračních značek. Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů. 2. Vysoký počet dopravních nehod, jejichž viníci nemají k vozidlu uzavřené zákonné pojištění nebo ho provozují bez platné technické kontroly, nejčastěji pak kombinace obojího. Nutnost spojit platnost evidence v Centrálním registru vozidel s řádně uzavřeným zákonným pojištěním a jeho pravidelné a včasné placení má v praxi stejný význam, jako zavést postupy, které v každém případě zabrání přihlášení nepojištěného vozidla do provozu. Také tato otázka je úzce svázána s registrační značkou. Zásada není pojištění není platná registrace nelze jezdit! u nás neplatí. 3. Krádeže vozidel na objednávku za použití falešných nebo neplatných registračních značek s následnou falsifikací jejich identity jsou stále rozšířené. Majitelé nových automobilů investují nemalé částky do různých způsobů ochrany. Přitom by stačilo zavést opravdu funkční ochranu registrační značky (tabulky a registračního kódu) a tím v zárodku znesnadnit pachatelům jejich dílo a usnadnit práci vyšetřovatelům. Zatím však zůstává naše země rájem pro zloděje. 4. Krádeže samotných registračních značek jdou, podle policie, v převážné většině na konto drobné kriminality protože způsobená škoda málokdy přesáhne Kč. Jenže koruna ke koruně a celková částka o kterou jsou ročně okradeni jenom majitelé čerpacích stanic už drobná není. Odcizené tabulky pak zloději rádi využívají k dalším radovánkám jako je např. jízda s odhlášeným vrakem nejlépe pod vlivem alkoholu, čímž pak nastává případ č. 1. 5

6 Úvod Faktory přímo související s problematikou RZ a jejich negativní dopad na společnost 1. Stále stoupající počet nehod při nichž viníci ujíždí z místa činu aniž by poskytli poškozeným pomoc. Těžko zapamatovatelné sedmimístné registrační kódy RZ mnohdy ztěžují rychlou identifikaci pachatelů.

7 Dnešní situace Navrhovaná řešení 1. V rámci novelizace silničního zákona by měly být provedeny změny, které výrazně ztíží potencionálnímu pachateli možnost beztrestně se pohybovat po veřejných komunikacích v nepojištěném vraku a s neplatnou registrací. Stovky zraněných a desítky mrtvých ročně, odhlédnuto od nemalých materiálních škod, z rukou těchto lidí za tu námahu stojí. 2. Usilujeme o zavedení moderní registrační značky, jejíž registrační kód nebude nějakým nesmyslným, těžko zapamatovatelným shlukem písmen a číslic, nýbrž dobře zabezpečeným nosičem informací o vozidle, umožňující jeho snadné dohledání a to nejen v případě jeho krádeže, ale i svízelné situace, do které se jeho posádka během cesty dostala. Toho dosáhnout znamená co nejvíce ztížit její padělání nebo duplikování, což v tomto návrhu detailně popisujeme. S tímto úsilím také souvisí náš návrh poskytnout konečně české registrační značce a jejímu registračnímu kódu stejnou právní ochranu jako má úřední dokument. Nejednalo by se přitom o žádné novum viz Švýcarsko, Německo atd. 3. Registrační značka není žádný přežitek minulosti z kategorie těch, co nám komplikují život a můžeme je postrádat. Právě naopak, na zkvalitnění registračních značek, počínaje jejich technickými parametry přes kódování a způsob evidence, do značné míry závisí naše osobní bezpečnost, zdraví, ochrana našeho majetku a také modernizace vozového parku v celé zemi. Jinými slovy je co získat a ještě víc co ztratit. Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Registrace nebude na vozidlo, ale na fyzickou nebo právnickou osobu, která bude vlastníkem tabulky a bude možnost snívolně nakládat. Někteří dopravní odborníci už sní o elektronických burzách, kde se bude s registracemi obchodovat. Chceme sázet strom, který už jiní dávno pokáceli. Obšírnou odpověď na tento a další záměr, totiž přenositelnost registrace na více vozidel, vyhlášený v tisku loňského roku dopravním expertem Stanislavem Humlem, najdete v Příloze. 7

8 Dnešní situace Jaké aktuální návrhy Ministerstva dopravy nám dělají starosti? Značka na přání. Sen několika stovek, možná tisíců řidičů. Nejsme proti, v našem návrhu nových RZ se s ní počítá. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že plánovaná značka má být součástí nového formátu kódování, který už nebude 7 místný, ale 8 místný ve formátu např. 9A9A Otázka: Proč musí mít 10 mil. stát s dlouhodobým výhledem na park maximálně 9 milionu vozidel vč. skútrů a přívěsů osmimístnou evidenci? Hrozí nám to, co např. Indii viz obrázek? Podle dopravního odborníka Jaroslava Hořína (viz článek v Lidových novinách z ) je nejdůležitější aby značku přečetly radary. Než se pustíme do detailů našich návrhů, bude stát za to připomenout si něco z historie, protože nic není bez souvislostí. 8

9 Úvod historie 9

10 Historie Rakousko-Uhersko Zemské kódování (N=Praha, O=Čechy, P=Morava, R=Slezsko). Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu ČSR Zemské kódování jako za Rakouska-Uherska. Používáním římských číslic získaly značky bizarní a často nečitelný vzhled. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek ČSR Zemské kódování (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) Zůstalo u předchozí praxe. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady vyrobil potřebné tabulky ve vyhovujícím formátu. Mohl a nemusel se přitom držet doporučeného tvaru a typu znaků. Odchylky byly v praxi dány technickými možnostmi výrobce tabulek. 10

11 Historie Protektorát Čechy a Morava Zemské kódování (PD=Praha, PA=Čechy, PB=Morava) Protektorátní evidence byla součástí německé. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Pokud výrobce disponoval šablonami, respektovaly hotové tabulky předpis. Jinak mohly vyhlížet i odlišně, což však bylo za válečného nedostatku tolerováno ČSR Spojení krajského a okresního kódování. Tři zemské kódy (P=Praha, Č=Čechy, M=Morava a Slezsko) spolu s 142 kódy okresů. Úřad přidělil majiteli evidenční kód a ten si na vlastní náklady nechal u autorizovaného výrobce zhotovit potřebné tabulky. Poválečný nedostatek bránil vytvoření kvalitní sítě výrobců a tak se tabulky často vyráběly pomocí protektorátních šablon, nebo ručně malovaly ČSR Kódování podle 5 kategorií vozidel (osobní, nákladní, motocykl, traktor a přívěs). Komunistický režim zavádí tovární výrobu SPZ (nový název pro evidenční značku) lisováním do slitiny kovu. SPZ se tak mohou vyrábět do zásoby. Distribucí na jednotlivé úřadovny v republice je pověřeno Ministerstvo vnitra které tak celou agendu od výroby až po výdej má plně pod kontrolou. Vlastní výroba tabulek za ztracené, byť splatným evidenčním kódem (alfanumerickou) se trestá, což platí dodnes. 11

12 Historie ČSSR/ČSFR/ČR Nové okresní kódování 77 okresů v Čechách na Moravě a ve Slezsku vč. Prahy. Způsob výroby, evidence a distribuce zůstává nezměněn. První pokusy o strojovou evidenci registrací (děrné štítky). Zavedení tzv. duplicity = zobrazený kód AD mělo paralelně několik typů vozidel (osobní, motocykl, nákladní, přívěs). Smyslem bylo maximální vytížení sérií, ale už koncem 70. let přispělo k nemalým evidenčním chybám ČSSR/ČSFR/ČR Kód okresu je doplněn o sériové písmeno. Pokračuje zavedený způsob výroby, evidence a distribuce. Teprve rozdělení republiky donutí hledat jiný způsob výroby, protože dosavadní produkce sídlila na Slovensku. Výrobou je r pověřena soukromá firma pod dohledem státu. Distribuci do jednotlivých výdejen postupně přebírá firma řízená Ministerstvem dopravy. od r ČR Krajské kódování 14 krajů vč. Prahy Malá změna v přihlašovací praxi vozidel představuje možnost dočasně odhlásit vozidlo a tabulky odevzdat do tzv. depozitu příslušné výdejny. Ruší se úřední název SPZ a zavádí nový registrační značka (RZ). Postupně vzniká celá řada nových typů pro různé využití (exportní, veteránské a sportovní). 12

13 Historie od r ČR Vstupem ČR do EU vzniklo právo používat tzv. europruh. Agendou správy RZ je pověřeno Ministerstvo dopravy nejcitlivější část elektronické registry a archiv zůstává Ministerstvu vnitra. Platí všechny vydané emise od r pro jednostopá vozidla a od roku 1960 okresní emise pro dvoustopá vozidla. Agenda evidence zůstává pro občana/firmu v nezměněném stavu který stojí na základech z 50.let minulého století. 13

14 Možná řešení 14

15 Výroba a výrobce Výroba V podmínkách České republiky je produkce registračních značek možná jedině z jednoho místa a od jednoho dodavatele, aby všechny procesy výroby a finalizace mohly probíhat za přísné kontroly prověřených a kvalifikovaných zaměstnanců. S postupným zaváděním stále složitějších ochranných a kontrolních prvků je nutné zajistit jejich přesnou a bezchybnou aplikaci. Centrální výroba RZ v Evropě jednoznačně převažuje (21 států) a s rozvojem moderních technologií se bude stále více prosazovat. Zachování současné technologie výroby (lisování) a materiálu tabulek (hliníková slitina) není rozhodně krok zpátky. Z vyspělých zemí Evropy používá plastové tabulky v širším měřítku pouze Velká Británie. Naopak Norsko se po 4 letech k lisovaným hliníkovým tabulkám opět vrací. Výrobce Základem kompetence českého výrobce RZ by měla být jak jeho dlouholetá zkušenost v samotné produkci RZ, tak i v aplikaci těch nejmodernějších metod ochrany registrace před zneužitím. Úzká spolupráce s předními vývojáři a dodavateli kvalitní ochrany RZ a kontrolních systémů by měla být podmínkou k zajištění průběžné technologické inovace českých RZ. Vytvoření konkurenčního prostředí nemá s ohledem na tyto skutečnosti a s výhledem do budoucna žádný smysl. Požadavky na konečný produkt tabulky RZ se budou neustále stupňovat (ochranné a kontrolní prvky, sdílení funkcí atp.) a jeden celostátní výrobce ve státě s 10 miliony obyvatel a naplněným parkem vozidel tak bude optimálně vytížen. 15

16 Distribuce a evidence Cesta od výrobce směrem do výdejny k zákazníkovi musí být co nejkratší a celý proces objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi zkrácen na minimum. Toho lze dosáhnout rozšířením možností jak objednat novou (náhradní, dodatečnou) RZ. Vedle běžné návštěvy odboru dopravy příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) budou k dispozici expozitury CZECH POINT a především celostátní internetový portál (viz ukázka), kde bude možné vydání RZ rezervovat. S distribucí je úzce svázána otázka kódování a možnosti výběru pro zákazníka. V kapitole Kódování nových RZ najdeme podrobnosti na tomto místě lze připomenout, že nikde na světě se nevyhneme nutnosti předložit k (pře)registraci vozidla osobní doklady a doklady od vozidla. Jednotlivé výdejny ORP budou disponovat určitým minimálním množstvím finalito-vaných RZ, rozhodně však ne v takovém objemu, jako je tomu dnes (doporučujeme 30 dní). Tím, že se rozšíří objednávkové možnosti zákazníků, a nelze pochybovat, že značná část z nich určitě bude využívat elektronickou cestu, čímž stoupnou nároky na flexibilitu výrobce. Ten bude nucen nepřetržitě vyrábět a dodávat. S pomocí firem expresní dopravy jako PPL/DHL apod. však bude schopen prakticky několikrát za den uspokojit požadavky kterékoliv ORP v republice. Samotný úřední postup, především pak verifikace každého kroku v procesu objednávka u výrobce -> výroba -> dodání výdejně -> vydání zákazníkovi bude díky novému IT vybavení Ministerstva dopravy (CRV) a propojení s jednotlivými ORP nejen zachován, ale výrazně rychlejší. Jistě by se našly rychlejší a přímější cesty jak dodat hotové RZ od výrobce k zákazníkovi. Je však nutné uvědomit si všechna rizika spojená s napodobením fungujícího systému v odlišném kulturním a společenském prostředí a novou distribuci postavit na předvídatelných mantinelech tuzemského prostředí. Důležitou otázkou jsou i platby za vyrobené a vydané RZ. Stát, koncentrovaný výhradně na roli správce agendy RZ, bude od zákazníků vybírat především úřední poplatky. Úhrada za vyrobené tabulky a nákladů na jejich dopravu pak bude výlučně věcí zákazníka a výrobce-dodavatele. Zákazník, který bude znát cenu např. z celostátního objednávkového portálu, ji uhradí předem a hotové tabulky (opatřené validačními prvky) si na příslušné ORP vyzvedne po předložení dokladu o zaplacení dodavateli. Tabulky připravené skladem v jednotlivých ORP pak budou v režimu konsignační dodávky průběžně odprodávány zákazníkům až do určitého množství, kdy objednávkový systém výrobce nahlásí nutnost doplnit stavy. 16

17 Zabezpečení registračních značek Ochrana registrace před zneužitím Tabulka RZ má podobnou funkci jako rodný list či diplom. Má obsahovat pravdivé údaje o konkrétní osobě. Úřady se snaží, aby se nevyplněné diplomy nedostaly do nepovolaných rukou a snaží se je chránit před paděláním (např. vodoznak). Podobným způsobem jsou chráněny před paděláním i české RZ. Nesmíme přitom přehlédnout, že vylisované registrační číslo se smí vyskytovat pouze na tabulce toho vozidla, kterému bylo přiděleno. A to je další část ochrany registrace. Stejně jako jde na odcizený diplom napsat falešné údaje, není problém na odcizenou tabulku RZ vyznačit falešný registrační kód. Současné i dřívější technologie nabízejí uplatnění celé palety dalších ochranných prvků viz ukázky. Falzifikáty Na další straně jen zobrazen výběr falzifikátů napodobenin evidenčních tabulek z několika emisních systémů. Nejstarší je falzifikát téměř kultovního charakteru z roku 1928, kde padělatel dezorientován v kombinaci římských a arabských čísel vložil mezi kód Prahy (N) a sériové číslo XXIII římskou jedničku. Jak dlouho s takovouto značkou jezdil, není známo. Za parádní kousek z dnešní epochy lze považovat RZ s kódem 9A v provedení německé lisovny a samolepky s modrým europruhem. Majitel vozidla nechal vyrobit náhražku za ztracenou tabulku, která neodpovídá ano rozložením znaků 17

18 Zabezpečení RZ - napodobeniny (negativní příklady) 18

19 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Evidenční kód (alfanumerika) RZ je vylisován společně s logotypem výrobce (zde CZ) nebo znakem úřadu. Nálepka s hologramem nebo mikroreliéfní ražba hologramu může obsahovat např. alfanumeriku RZ. 19

20 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Modrý europruh je přímou součástí podkladové barvy tabulky, s kterou materiálově splývá. Ochranná páska ve formě chromatického hologramu s alfanumerikou RZ. 20

21 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky VST (Visual Security Thread) = plošné optické zabezpečení (propletené vlny) viditelné ze všech úhlů. Ensure = plošné optické zabezpečení aplikovaná grafika je viditelná pouze pod určitým úhlem (klopný efekt). 21

22 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Optické zabezpečení grafickým prvkem (CZ) technologií horké ražby výhradně na jednotlivých znacích RZ. Kontrolní číslo každé jednotlivé tabulky RZ aplikované laserovou technologií. 22

23 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Pasivní radiofrekvenční chip je integrován do europruhu a umožňuje elektronickou identifikaci RZ (RFID-systém) pomocí mobilních a stacionárních čtecích zařízení. Aktivní radiofrekvenční chip je integrován do prolisu rozdělovníku a opatřen baterií. Usnadňuje identifikaci RZ (RFID-systém) a poskytuje další služby, např. využití GPS technologie. 23

24 Zabezpečení registračních značek ochrana tabulky Samodestrukce V případě pokusu o násilné odstranění tabulky RZ z plastového držáku nebo upevňovacích šroubů dojde k její kompletní destrukci. 24

25 Zabezpečení registračních značek ochrana registrace KOPR - kontrola pravosti registrace je unikátní česká bezpečnostní aplikace. Efektivní nástroj dohledu a bezprostřední kontroly nad platností evidence vozidla. Ztracené a odcizené tabulky jsou ihned rozpoznány pomocí mobilního čtecího zařízení jako neplatné. 25

26 Zabezpečení RZ ochrana tabulky a registrace Nálepka za předním oknem vozidla, tzv. třetí registrační značka. Obsahuje v nejjednodušším provedení evidenční alfanumeriku. Navrhujeme spojení s potvrzením o absolvování STK a emisí. Spolu s přední a zadní tabulkou vytváří v RFID-systému bezpečnostní uzavřený okruh. 26

27 Zákazník Modernizovaná agenda RZ by měla zbavit zákazníka zbytečné byrokracie a poskytnout mu podobný komfort jako ve vyspělých státech Evropy. V administrativní části je to rozšířená nabídka možnosti objednat a rezervovat RZ. V kapitole Kódování nových RZ představujeme formát RZ na přání s celostátní platností. Např. kdo si koupí značku na přání ve tvaru KAREL, bude ji mít k dispozici jako jediný v republice. Pokud se bude v rámci krajů stěhovat, bude ji doplňovat pouze o krajský kód např. A-KAREL, B-KAREL, C-KAREL atd. Velkou úlevu by přineslo zrušení depozitu, tedy povinnosti odevzdávat u dočasně odhlášených vozidel jejich RZ do úschovy ORP. V tomto případě by si oddechlo hned několik zainteresovaných stran. 27

28 Zákazník Ztráta nebo odcizení jedné nebo obou tabulek RZ nebude znamenat povinnost přeregistrace. Zákazník si prostě doobjedná náhradu. Ochrana kódování pomocí systému KOPR (viz Zabezpečení RZ) mu nejen umožní získat plnohodnotnou náhradu, ale bude ho chránit před zneužitím odcizených tabulek. Zrušením nálepek STK a emisí (dosud na zadní tabulce dvoustopých vozidel) a jejich integrace do tzv. třetí RZ ve formě viněty za předním sklem vozidla může usnadnit vizuální a elektronickou kontrolu (čtečka). Zároveň by to představovalo další krok k vyšší bezpečnosti a odstranění zbytečného lákadla pro zloděje. Zavedení duplikátu tabulky RZ pro snímatelné nosiče zakrývající tabulky registrace (viz Kódování nových RZ) je dlouhodobý požadavek motoristické veřejnosti pro jehož odmítnutí neexistuje žádný rozumný argument. Barevné odlišení od originální RZ je jednoznačné. 28

29 Zákazník 29

30 Zákazník 30

31 Zákazník 31

32 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 32

33 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 33

34 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 34

35 Zákazník (příklad možného on-line řešení) 35

36 Kódování nových registračních značek Spuštění nové generace IT evidence silničních vozidel (2012) by mělo být spojeno se zahájením výdeje zcela nových typů RZ, jejichž celkový koncept (provedení a kódování) by počítal s požadavky několika příštích desetiletí a nevyžadoval neustálé změny. Základem návrhu nových RZ je: jednoznačné alfanumerické odlišení a nezaměnitelnost s emisemi vydanými na našem území od r do současnosti vzájemná nezaměnitelnost uvnitř samotného systému nového kódování = každá alfanumerická kategorie je unikátní snadná zapamatovatelnost díky přehlednému uspořádání do bloků písmen a čísel s rozdělovníky a v maximálním počtu 6 znaků snadné rozpoznání místa evidence okruhu uživatelů (diplomat, veterán, taxi ) a kategorie vozidla (osobní, nákladní, přívěs ) systém recyklace kódování = po vyčerpání každé alfanumerické řady (např. KA-AA-1 KZ-ZZ-9) se výdej vrací na začátek, kde začíná u první neobsazené alfanumerické kombinace (např. KA-AB-5) Právě systém recyklace kódování umožňuje tvůrcům software pro elektronickou evidenci správně nastavit jeho kapacitu a vytvořit dostatečně pružná rozhraní pro propojení s dalšími systémy státní správy. Design nových RZ vychází: z osvědčených a veřejnosti dobře známých markantů minulých desetiletí (barevné kombinace, odlišování kategorií vozidel ) vstříc oprávněnému požadavku na jasnou identifikaci vozidla podle místa evidence Uspořádání nového kódování umožňuje správci evidence přiřadit jednotlivým znakům za kódem kraje resp. kódem okruhu uživatelů další identifikační význam jako je např. rok výroby nebo emisní kategorie atp. Navrhujeme proto přehledné, dobře zapamatovatelné kódování, uspořádané do bloků písmen a čísel s rozdělovníky v maximálním počtu 6 znaků. Podporu našeho návrhu vidíme ve výsledku rozsáhlé studie renomovaných odborníků z Nizozemí, kteří r navrhované kódování umístili mezi prvních 5 nejlepších mezi 16 hodnocenými (viz Příloha). 36

37 Kódování nových registračních značek Základní formáty kódování Vozidlo do 3,5 t Vozidlo nad 3,5 t Přípojné vozidlo Uvedené uspořádání znaků dává na výběr mezi 4 variantami rozlišování vozidel 2 varianty podle místa registrace, 1 varianta podle typu vozidla a 1 varianta podle libovolného zadání (vždy první, nebo dvě první písmena zleva vregistračním kódu): Varianta Typ rozlišení (rozsah) Význam rozlišení (podle ukázky) 1. Podle obce / města (204 ORP=552 kódů) KA = Město Karviná 2. Podle krajů (14 krajů = 14 písmen) K = Karlovarský kraj 3. Podle typu vozidla (24 písmen) K = osobní vůz, benzín, emisní kat Libovolné (24 písmen) K = cokoliv co úřad určí Každá ze 4 variant rozlišování má při využití bezmála všech písmen abecedy a číslic (AA-10-AA ZZ-99-ZZ) celkovou kapacitu základních formátů pro 78, vozidel. Jako zásadní přitom platí, že formáty tvoří uzavřený evidenční celek a po případném vypotřebovaní některé série se přidělování vrátí na začátek série kde začne s volnými evidenčními kódy (princip recyklace). 26, , , (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) (= 24x23x23x23x90) 37

38 Kódování nových registračních značek V našem návrhu budeme prezentovat variantu 2. tedy rozlišení podle krajů, která odpovídá současné praxi přidělování a evidence RZ. Tento návrh rozšiřuje systém krajského kódování z r. 2001, vhodně upravuje zařazení některých krajů (M namísto T, O namísto M, V namísto J), rozšiřuje okruh uživatelů (D, F, G, I, T, X, Y) a ponechává písmena J a R v rezervě. A Praha hl. m. G Soutěžní vozidlo M Moravskoslezský kraj T ZZHA (+) B Jihomoravský kraj H Královehradecký kraj N Pracovník zast. úřadu U Ústecký kraj C Jihočeský kraj I ZZHA (+) O Olomoucký kraj V Kraj Vysočina D Diplomat J rezerva P Plzeňský kraj X ZZHA (+) E Pardubický kraj K Karlovarský kraj R rezerva Y ZZHA (+) F Historické vozidlo L Liberecký kraj S Středočeský kraj Z Zlínský kraj (+) ZZHA = záchranné / zásahové / hlídkové / asistenční vozidlo 38

39 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5t, standard (280 x 200) < 3,5t, US-formát (300 x 160) 3,5 t <, zeměděl. vozidlo (300 x 80) motocykl (200 x 160) motocykl - export 3,5 t <, zeměděl. vozidlo Moped (80 x 110) taxi (520 x 110) fiakr, bryčka (300 x 150) jezd. kůň (82 x 80) proporčně zvětšeno 39

40 Kódování nových registračních značek Ukázky kódování pro různé kategorie vozidel a okruh uživatelů (bez validačních prvků). < 3,5 t, osobní/ dodávkové/ obytné/ minibus (520 x 110) 3,5 t <, nákladní/ speciální/ tahač/ bus (520 x 110) duplikát RZ na nosič (520 x 110) přípojné vozidlo též obytný přívěs (520 x 110) < 3,5t, veterán (520 x 110) zásahové nebo hlídkové vozidlo policie (520 x 110) < 3,5t, diplomat/ konsul/ honorární konsul (520 x 110) manipulační RZ, prodejna/ opravna/ zkouška (520 x 110) 40

41 Kódování nových registračních značek Osobní a dodávkové vozidlo do 3,5 t RZ na přání 41

42 Kódování nových registračních značek Třetí RZ na nosič -úřední RZ - RZ na nosič 42

43 Kódování nových registračních značek Rychlá zdrav. pomoc Převoz krve a orgánů Hasiči 43

44 Kódování nových registračních značek Minibus Autobus 44

45 Kódování nových registračních značek Užitkové a speciální vozidlo do 3,5 t Nákladní a speciální vozidlo nad 3,5 t 45

46 Kódování nových registračních značek Traktor Pracovní stroj Zemědělský valník 46

47 Kódování nových registračních značek Vozidlo pro export Trvalá manipulační RZ (obchodní) Přípojné vozidlo 47

48 Kódování nových registračních značek Veterán Veterán Veterán

49 Kódování nových registračních značek Taxi Historické vozidlo 49

50 Kódování nových registračních značek Policie Pohotovost - plyn 50

51 Kódování nových registračních značek Motocykl Moped Minicar 51

52 Kódování nových registračních značek Vozidlo diplomata Přípojné vozidlo pracovníka cizího zastup. úřadu / mise 52

53 Přílohy 53

54 Příloha - Zapamatovatelnost kódování 54

55 Příloha Oponentura 55

56 Závěr Děkujeme za pozornost 56

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Expertní činnost při identifikaci vozidel

Expertní činnost při identifikaci vozidel Expertní činnost při identifikaci vozidel Expert activities in the identification of motor vehicles Bc. Martin Raška Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zpracována formou edukačního

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

Metody pro identifikaci částí vozidel

Metody pro identifikaci částí vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Metody pro identifikaci částí vozidel Methods of Vehicle Parts Identification Bakalářská práce Studijní program:

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, letošní rok je pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany rokem mimořádným. Je tomu již deset let, co naše společnost píše

Více

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu:

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu: Hlavní partneři projektu: Policie České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Česká asociace pojišťoven Asociace Grémium Alarm Obecní a městské policie Jak ochránit svůj automobil Prevence znamená

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. TOMÁŠ ROZLIVKA Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru Diplomová práce 2012 Zadání Zadání Poděkování Na tomto místě

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR

Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR Prosinec 2013 Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR Obsah Seznam zkratek a definice... 4 1. Důležité

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Podmínky pro založení a provozování autoservisu Jan Charvát Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze, dne 13. 6. 2014 Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k výraznému pokroku

Více

Rozvoj IT ve veřejné správě

Rozvoj IT ve veřejné správě 17 / březen 2010 Rozvoj IT ve veřejné správě Co všechno můžete požadovat po moderním digitálním archivu Zkuste DMS TS-DATAPOINT ISO 9001 EDITORIAL Čím více, tím lépe? Zkratka ISO nepochází z anglického

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kateřina Beránková Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Obsah návrhu A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více