MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U Č E B N Í O S N O V Y kurz posádek požárních automobilů jednotek SDH obcí, předurčených k zásahům při silničních dopravních nehodách

2 Charakteristika kurzu posádek požárních automobilů jednotek SDH obcí předurčených k zásahům při silničních dopravních nehodách Délka trvání kurzu: Profil absolventa: 80 hodin Absolventi získají potřebné teoretické a praktické znalosti k provádění předlékařské neodkladné pomoci (dané jen PNP ) při silničních dopravních nehodách ( dále jen DN ) a jiných mimořádných událostech, kde došlo ze zranění osob. Kurz připraví absolventy zvládnout postupy při vyprošťování osob z havarovaných silničních dopravních prostředků a techniku práce s vyprošťovacím nářadím a seznámí je se základy konstrukce automobilů. Cílové znalosti a dovednosti absolventa kurzu: - zná postupy při řešení situací souvisejících s DN, - zná pravidla silničního provozu pro vozidla s právem přednosti jízdy a zásady bezpečné jízdy, - orientuje se v situaci po příjezdu k zásahu, - zná příslušná rizika v místě zásahu u DN a umí zabezpečit havarovaný silniční dopravní prostředek a místo DN, - je seznámen s povinnostmi záchranáře, včetně možnosti trestních postihů za ublížení na zdraví při zásahu nebo neposkytnutí pomoci, - je schopen odhadnout zranění tak, aby při vyprošťování nedošlo k ohrožení života, případně k pronikavému zhoršení zdravotního stavu vyprošťované osoby, - je schopen poskytnout PNP zraněným osobám a případně stabilizovat zraněné do příjezdu zdravotnické záchranné služby, - zná zásady vlastní ochrany z pohledu přenosu infekčních onemocnění a způsoby jejich přenosu, - zná postupy při vyprošťování osob, - umí ovládat hydraulické a ostatní nářadí určené k vyprošťování, hašení, zabezpečení vozidla a místa DN, umístěné v požárním automobilu příslušné jednotky SDH obce, - je schopen zabezpečit lokalizaci úniku provozních kapalin z havarovaného silničního dopravního prostředku a je seznámen s postupy při výskytu dalších nebezpečných látek, - je seznámen se základy konstrukce osobních a užitkových automobilů a autobusů. Podmínky pro přijetí do kurzu: - úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky SDH obce podle 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č.247/2001 Sb., - dobrý zdravotní stav, - u řidičů získání odborné způsobilosti strojník. Uchazeče o přijetí do kurzu je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k jeho osobnostním vlastnostem a předpoklady pro práci v krizových situacích. Organizace a průběh kurzu: Kurz je organizován pro členy posádek požárních automobilů jednotek SDH obcí předurčených pro zásahy při DN na vybraných úsecích silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích pro mezinárodní provoz a silnicích 1. třídy. Je organizován HZS kraje jako specializační kurz za účelem získání a prohloubení znalostí a dovedností v poskytování PNP, o systému záchranných prací při DN, taktice a technice práce 2

3 a bezpečnosti členů posádky v místě DN. Posádku tvoří skupina nejméně dvou osob ( 4 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.). Kurz je organizován pro max. 16 účastníků v jedné třídě. Jeho průběh stanoví HZS kraje s přihlédnutím k možnostem zajištění teoretické i praktické přípravy pod vedením odborných lektorů v daném regionu a možnostem členů jednotek SDH obcí. Kurz se skládá ze tří částí: I. část - Systém záchranných prací při DN v podmínkách daného regionu a jednotky SDH obce, taktika nasazení jednotky PO v místě DN. I. část je ukončena testem. Proškolení a přezkoušení může garantovat velitel příslušné jednotky SDH obce v rámci pravidelné odborné přípravy členů této jednotky. II.část - III. část - Základní školení PNP, které musí být provedeno lektory s odpovídajícím oprávněním, nejlépe pracovníky územní záchranné služby. II. část je ukončena zkouškou a v případě jejího splnění vydáním potvrzení o absolvování základního školení PNP. Taktika vyprošťování. III. část je ukončena závěrečnou zkouškou z dané tématiky a praktickou zkouškou, při které posádka bude řešit modelovou situaci a svoji činnost obhajovat před komisí. Na základě výsledku závěrečné zkoušky, která se provede obdobně jako zkouška odborné způsobilosti podle 35 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., se vydá potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky. Lektory mohou být příslušníci splňující odbornou způsobilost pro funkci hasič-strojník a kteří vykonávají službu osádek vozidel RZA a příslušníci, splňující příslušnou odbornou způsobilost stanovenou pro lektory instruktory. Organizátor kurzu může přizvat i odborníky organizací, jejichž předmětem činnosti je daná problematika. Část I. Systém záchranných prací při DN v podmínkách daného regionu a jednotky SDH obce a taktika nasazení jednotky PO v místě DN. Téma Obsah 1. Organizační záležitosti, organizace a průběh kurzu 1 0 úseky silnic předurčených příslušné jednotce PO a systém zabezpečení výjezdu této jednotky PO k DN a pravidla bezpečné jízdy, zásady velení u DN, zabezpečení místa DN a součinnost s ostatními složkami IZS v daném regionu (v místě předurčení jednotky PO). 2. Systém záchranných prací při DN v podmínkách daného regionu a jednotky SDH obce 2.1 Právní aspekty systému záchranných prací při DN a práce záchranáře 1 0 3

4 Téma Obsah 2.2 Dislokace předurčených složek IZS a ostatních služeb v daném regionu a jejich úkoly v místě DN jednotky PO, operační a informační středisko HZS ČR, - Policie ČR a obecní policie, - zdravotnická záchranná služba, - Letecká záchranná služba, - Správa silnic a další služby v místě předurčení ( např.technické služby, ABA, ÚAMK). 2.3 Silnice a ostatní komunikace předurčené k zásahu při DN předurčené silnice, polohopis a hranice zásahového obvodu. 3. Taktika nasazení jednotky SDH obce v místě DN 3.1 Výjezd jednotky, jízda do místa DN a spojení vyhlášení požárního poplachu a bezpečný výjezd k DN, - složení jednotky (osádky) pro DN - pravidla silničního provozu pro vozidla s právem přednosti jízdy a zásady bezpečné jízdy, - předání tísňové správy ostatním složkám IZS a výjezd druhé jednotky PO - zpravidla HZS kraje, - spojení v místě DN, - spojení s operačním a informačním střediskem HZS kraje Bezpečnost na místě DN dopravní rizika v místě DN na různých druzích silnic a komunikací, - rizika vyplývající z přepravy nebezpečných látek a jejich identifikace, - osobní ochrana a osobní ochranná výstroj nácvik použití, - zastavení a optimální poloha požárního automobilu a vozidel ostatních složek v místě DN, - zabezpečení místa DN Zásady velení velení na místě DN, - rozhodnutí velitele zásahu, - velení a koordinace složek IZS v místě zásahu při komplikovaných a hromadných DN, odhad sil a prostředků, - velení a týmová práce, - způsob velení u zásahu a chyby při velení, - průzkum místa zásahu, - vymezení místa zásahu a stanovení výchozí základny. 3.4 Věcné prostředky a nářadí umístěné v požárním vozidle (RZA) a jejich nasazení při: - zabezpečení místa DN, identifikaci nebezpečných látek, - hašení. 4. Přezkoušení testem celkem

5 Část II. Základní školení předlékařské neodkladné pomoci Téma Obsah l. Úvod a obecné zásady práva a povinnosti záchranáře, - druhy odpovědnosti, - psychologie záchranáře. 2. Mechanismy zranění kinematika, - typy srážek a jejich následky na částech těla, - zlatá hodina, - ohledy na postižené, - ochrana postiženého, - vakuové dlahy, - zvláštnosti úrazů u dětí. 3. Předlékařská neodkladná pomoc stabilizace základních životních funkcí, - fixace zraněného, - protišoková opatření. 4. Závěrečné zkoušky závěrečný test, - praktická zkouška. Celkem hodin

6 Část III. Taktika a technika vyprošťování osob z havarovaných vozidel Téma Obsah 1. Konstrukce vozidel 1.1 Trendy ve stavbě vozidel a pevnostní parametry Osobní vozidla palivové soustavy, - řízení, - sedadla, - el. soustava, - bezpečnostní systém vozidla (AIRBAGS). 1.2 Užitková vozidla jízdní souprava, - brzdové soupravy těžkých vozidel a autobusů, - dálkové autobusy. 1.3 Zvláštnosti nehod těžkých vozidel Taktika a technika vyprošťování bezpečnost na místě nehod, - bezpečné zacházení s nástroji, - stabilizace havarovaných vozidel, - odstranění skel, - odstranění dveří, - zřízení třetích dveří, - odstranění střechy, - odtažení přístrojové desky, - úhlopříčné a křížné techniky roztahování karosérií, - odtažení sloupku řízení, - vyvrácení sedadel, - sevření v prostoru pro nohy. 3. Technické prostředky a nářadí ruční vyprošťovací nářadí, - hydraulické vyprošťovací nářadí, - pneumatické vyprošťovací nářadí, - ochranné pomůcky, - pomůcky pro zabezpečení stabilizace. 4. Závěrečné zkoušky 1 4 Celkem I. II. a III. část kurzu představuje 80 pracovních hodin z toho 38 hod. teorie a 42 hod. praxe Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem vydání. 6

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

ČÁST PRVNÍ JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o., Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Čelákovice 2012 Petra Srbová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o.,

Více

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

Taktika zásahu při dopravních nehodách

Taktika zásahu při dopravních nehodách MV GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt Taktika zásahu při dopravních nehodách Zpracoval: Zbyšek Zuber Miroslav Hrubec Ing. Jiří Schrenk Zdeněk Zmatlík Doporučený

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS

KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI LETECKÁ NEHODA STČ 04/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR TYPOVÉ ČINNOSTI Č.j. PO-1292-8/IZS-2005 Počet listů: 41 Typová činnost složek integrovaného záchranného systému LETECKÁ NEHODA Praha 2005 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR PO-1292-8/IZS-2005

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY P. O. Box 56, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek 12 tel.:+420 950 710 220, ITS MV-HZS ČR: 710 220 fax: +420 558 646 631 http://www.sospofm.cz

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 16. ledna 2013 Částka: 3 OBSAH: Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více