U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:21/IX/40,33/VII/46,53,55,64,65,35/VI/23,37/VII/25,30,38/VIII/23a,b,29,32,33,34, 39/VI/28,32,33,36,37,38,39,40,49,40/VII/4,5,6,7,11,12,17,18,22,23,26,30,37,41/VI/11,12,13, 15,16,17,18,19,20,24a,b,c,25,26,27,30,35,42/VI/1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19, 20,21,23,24,25,26,27,43/II/1,2,44/VI/20,21,22,23,24,26,28,29,32,42,43,44,45,46,48,49,50,51, 53,54,55,56 Trvá:14/IV/13;17/IV/7;21/IX/13,;30/VI/7;37/VII/26,38/VIII/23c,37;39/VI/41,48,51;40/VII/16, 27;41/VI/14,23,29;42/VI/3,14,22;44/VI/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,27,30, 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,47,52, 2. Závěry kontroly na místě provedené u Městského muzea Stříbro, příspěvkové organizace a Městského kulturního střediska ve Stříbře, příspěvkové organizace 3. Zprávu o proběhlé akci a vyúčtování. (Exhibiční utkání HC Buldoci Stříbro vs. HC Plzeň 1929) 4. Informaci starosty města o ročním plánu školení členů JSDH v roce Informaci o nemoci ALS (Amyotrofická laterální skleróza), která svým progresivním průběhem končí v ž d y smrtí nemocného. 6. Informaci starosty města o změně jízdního řádu MHD Stříbro platné od 1.dubna Změna reaguje na připomínky občanů. 7. Informace starosty o žádosti firmy Handlowa "Tesso" (Gdynia -PL ) o povolení uspořádání pouličních sbírek použitých oděvů a textilií ve městě. 8. Text dopisu starosty města z 5. března 2013 ( čj.74/sek/13 ) panu Xxxx reagující na podnět k prověření postupu Rady města při pronájmu obecního majetku ( 7.leden 2013 ). 9. Žádost MO ČSSD, se sídlem ve Stříbře, o možné využití pozemku města Stříbra za účelem společného setkání občanů města Stříbra. II. SCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Vyřazení rozbitého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu inventarizačního zápisu DIK č.04/2012 a dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši ,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. 3. Vyřazení poškozeného,nefunkčního movitého majetku města Stříbra, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 3.164,90 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. 4. Vyřazení nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.3/2012 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši 0,00 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. 5. Postup při výměně bytů, přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení. 6. Poskytnutí náhradního ubytování v Těchlovicích dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 7. Prominutí plateb za služby (smlouva č.9505) k pronájmu nebytového prostoru ve Zdravotnickém zařízení města Stříbra, Benešova 511, Stříbro - pro žadatelku MUDr. Janu Dallingerovou, Václavská 1560, Tachov s účinností od Pronájem zveřejněných nebytových prostor v objektu Masarykovo nám. č. 62, Stříbro, celková Usnesení 45.RM ze dne

2 výměra 102 m 2 včetně soc. zařízení panu Xxxx, bytem Kšice čp. Xxxx, dle schválených podmínek o pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Stříbra. Minim. roční nájemné ,- Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku 9. Pronájem zveřejněných nebytových prostor (garáž ) o výměře 20 m 2 Úřadu práce ČR- krajské pobočce v Plzni, kontaktní místo pracoviště Tachov, tř.míru 1633 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Účel pronájmu garážování služebního automobilu. NP je v objektu areálu bývalé firmy Strabag s přístupem z ul. Bezručova ve Stříbře. Minim. roční nájemné 1.200,-Kč včetně DPH / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. 10. Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 11. Převod dlouhodobých záloh tvořených na opravy kotelen na účet dlouhodobých záloh tvořených na opravu, popř. investice do nemovitostí Nerudova 1009 ve výši ,- Kč na zateplení budovy TS. 12. Znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Stříbrem a firmou Eko-kom, a.s. uvedenou v příloze č. 7 tohoto usnesení. 13. Znění a uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Stříbrem a fir. Asekol s.r.o.. uvedenou v příloze č. 8 tohoto usnesení. 14. Znění a uzavření smlouvy o zabezpečení servisní činnosti telefonní ústředny ve Zdravotnickém zařízení města Stříbra, uvedenou v příloze č. 9 tohoto usnesení. Dodavatel COMNET systém s.r.o., Táborská 5, Plzeň zastoupen panem Robertem Novým. 15. Znění a uzavření Dodatku č.6 ke stávající Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi městem Stříbrem a firmou Ing.Petr Velička, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. 16. Znění a uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o dílo č. 07/2009 s MPA stavební spol. s.r.o., IČO , Stříbro, Na Vinici č.p. 1333, Stříbro na akci Stříbro, Kamenný most s věží a sochou, postupná obnova - pro etapu realizovanou v roce 2013, uvedený v příloze č. 11 tohoto usnesení. 17. Znění a uzavření : a) Smlouvy o dílo 101/2013 uvedena v příloze č. 12 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OSTATNÍ SLUŽBY b) Smlouvy o dílo 102/2013 uvedena v příloze č. 13 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB - OBLAST ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA STŘÍBRA c) Smlouvy o dílo 103/2013 uvedena v příloze č. 14 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB - OBLAST SPRÁVY, ÚDRŽBY A OPRAV KOMUNIKACÍ MĚSTA STŘÍBRA d) Smlouvy o dílo 104/2013 uvedena v příloze č. 15 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ V INTRAVILÁNU VE SPRÁVĚ MĚSTA STŘÍBRA e) Smlouvy o dílo 105/2013 uvedena v příloze č. 16 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ f) Smlouvy o dílo 106/2013 uvedena v příloze č. 17 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ SPRÁVY, PROVOZU A ÚDRŽBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ g) Smlouvy o dílo 107/2013 uvedena v příloze č. 18 tohoto usnesení. NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ V ČÁSTÍCH OBCE VE SPRÁVĚ MĚSTA STŘÍBRA h) Mandátní smlouvy č. 201/2013 uvedena v příloze č. 19 tohoto usnesení. O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY HŘBITOVA ch) Mandátní smlouvy č. 202/2013 uvedena v příloze č. 20 tohoto usnesení. O SPRÁVĚ DOMU ČP.1, ČP.63 A ČP.437 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ VE STŘÍBŘE i) Smlouvy o poskytování služeb č. 203/13 uvedena v příloze č. 21 tohoto usnesení. mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupená jednatelem Ing. Daliborem Fričem, IČ: , DIČ: CZ Vystavení objednávky na dodávku 2 kusů podzemních výklopných rozvaděčů v celkové ceně Usnesení 45.RM ze dne

3 ,- Kč bez DPH Správě majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupené jednatelem Ing.Daliborem Fričem, IČO: , DIČ: CZ Umístění tří kusů parkovacích automatů v ploše Masarykova nám. Stříbro a vymezení všech parkovacích míst vytvořených v rámci projektu Revitalizace Masarykova náměstí v Městské památkové zóně Stříbro - I. a II. etapa na ploše Masarykova nám., Pivovarská ul. a Mánesova ul. v části naproti objektu Komerční banky jako parkovací místa, kde lze stát a parkovat pouze po úhradě poplatku stanoveném nařízením města Stříbra č. 1/ Účetní závěrky sestavené ke dni a návrhy na rozdělení zisku příspěvkových organizací bez výhrad. 21. Odebrání osobního příplatku ředitelce Městského kulturního střediska ve Stříbře, příspěvkové organizaci na období od do Postup pro zápis dětí do MŠ do školního roku 2013/2014 navržený ředitelkou Mateřské školy Stříbro, příspěvková organizace. 23. Navržený postup právním zástupcem ve sporu se společností NAVA TISK 24. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Tělovýchovné jednotě Baník Stříbro, oddílu atletiky, Palackého 1269, Stříbro k zajištění přepravy členů atletického oddílu na atletické soustředění do italského města Fano. Soustředění se koná od Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A. 25. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizaci k zajištění přepravy dětí a materiálu na víkendovou pobytovou akci a soustředění v Třebíči-Březové ve dnech Způsob náhrady nákladů vozidla varianta B. 26. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Základní umělecké škole Stříbro, příspěvkové organizaci k zajištění přepravy hud. nástrojů na XX. přehlídku dech. orchestrů pořádaný ZUŠ Stříbro v aule KD Stříbro. Termín od 08,00 do 20,00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta C: na náklady města ). 27. a) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Základní umělecké škole Stříbro, příspěvkové organizaci k zajištění přepravy členů dramatického oboru ZUŠ Stříbro na Přehlídku literárně dramatického oboru ZUŠ Stříbro pořádanou v Dobřanech. Termín od 08,00 do 12,00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A ). b) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Základní umělecké škole Stříbro, příspěvkové organizaci k zajištění přepravy členů dramatického oboru ZUŠ Stříbro na Přehlídku literárně dramatického oboru ZUŠ Stříbro pořádanou v Dobřanech. Termín od 15,00 do 19,00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A ). 28. Účast členů JSDH Stříbro na uvedených 12 školení. 29. Tento program 27. jednání Zastupitelstva města ( ) 30. Záměr pronájmu prostor Základní školy ve Stříbře, Gagarinova 1039, Stříbro na dobu neurčitou pro umístění automatu firmy DELIKOMAT s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , sídlem v Modřicích, U Vlečky 843, PSČ: , dle smlouvy v příloze č. tohoto usnesení. 31. Využití pozemku města Stříbra, určeného k výcviku členů SDH Stříbro lokalita Sokolská ul. Stříbro, k společenskému setkání občanů města Stříbra pořádaného MO ČSSD dne III. NESCHVALUJE: 1. Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v majetku města Stříbra nájemci, uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení. 2. Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 3. Žádost ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvková organizace, o udělení výjimky z počtu dětí v uvedených třídách a dle uvedených počtů. 4. Změnu způsobu náhrady nákladů při zapůjčení vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizaci k zajištění přepravy dětí na pravidelnou letní táborovou akci DDM Stříbro v Italských Dolomitech v termínu IV. ODROČUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. V. REVOKUJE : Usnesení 45.RM ze dne

4 1. Usnesení č.ii/29. z 44.jednání Rady města Stříbra konaného dne Znění a uzavření Dodatku č.6 ke stávající Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi městem Stříbrem a firmou Ing.Petr Velička, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí. VI. UKLÁDÁ : 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1402/136 o výměře 70m 2 orná půda kat.území Stříbro s paní Xxxx bytem, Stříbro, Xxxx k zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 210,-Kč a s účinností od Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 68m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro s manželi Xxxx bytem Stříbro, Xxxx k zahrádkářské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 204,-Kč. 3. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 1788/9 o výměře 247m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské činnosti s paní Xxxx bytem Stříbro Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 741,-Kč. 4. Zajistit sepsání nájemní smlouvy s panem Xxxx Stříbro, Xxxx na pronájem části poz.p.č. 1238/3 o výměře 185m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 555,-Kč. 5. Zajistit sepsání směny : nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 58m 2 kat.území Stříbro a nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 54m 2 kat.území Stříbro, za roční nájemné 336,-Kč pro pana Xxxx bytem Stříbro, Xxxx s účinností od za nájemní smlouvu č /2010 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 44m 2 kat.území Stříbro, za roční nájemné 174,-Kč pro paní Xxxx bytem Stříbro, Xxxx s účinností od Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením rozbitého, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu DIK a protokolu o vyřazení v celkové výši ,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. Z: vedoucí HIO 7. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením poškozeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle protokolu o vyřazení v celkové výši 3.164,90 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. Z: vedoucí HIO 8. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši 0,00 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. Z: vedoucí HIO Usnesení 45.RM ze dne

5 9. Zajistit administrativní náležitosti spojené s výměnou bytů, přidělování bytů a prodlužováním nájemních smluv dle postupu navrženého Bytovou komisí uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení. Z: ředitel SMMS, s.r.o 10. Zajistit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím náhradního ubytování v Těchlovicích. Z: ředitel SMMS, s.r.o. 11. U končících nájemních smluv, které byly uzavřeny na dobu určitou, zajistit těmto nájemníkům nabídnutí náhradního přístřeší dle postupu uvedeného v zápisu z 20. jednání Bytové komise. Z: ředitel SMMS, s.r.o. T: trvale 12. Zpracovat administrativní náležitosti spojené s prominutím plateb za služby. Z: vedoucí ZZOS 13. Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválením pronájmu nebytových prostor v objektu Masarykovo nám. č. 62, Stříbro, celková výměra 102 m 2 včetně soc. zařízení panu Xxxx, bytem Xxxx, dle schválených podmínek o pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Stříbra. Minim. roční nájemné ,-Kč / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. Z: ředitel SMMS T: O rozhodnutí Rady města Stříbra,písemně informovat neúspěšného žadatele ( pronájem čp. 62). T: Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválením pronájmu nebytových prostor (garáž ) o výměře 20 m 2 Úřadu práce ČR- krajské pobočce v Plzni, kontaktní místo pracoviště Tachov, tř.míru 1633 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Účel pronájmu garážování služebního automobilu. NP je v objektu areálu bývalé firmy Strabag s přístupem z ul. Bezručova ve Stříbře. Minim. roční nájemné 1.200,-Kč včetně DPH / rok s každoročním navýšením o inflační index předcházejícího roku. Z: ředitel SMMS T: Zapracovat schválené rozpočtové opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO T: únor Zajistit administrativní úkony spojené s převodem dlouhodobých záloh tvořených na opravy kotelen na účet dlouhodobých záloh tvořených na opravu, popř. investice do nemovitostí Nerudova 1009 ve výši ,- Kč na zateplení budovy TS. Z: vedoucí FO MěÚ vedoucí HIO MěÚ ředitel SMMS s.r.o. T: březen Zajistit administrativní záležitosti spojené s uzavřením smlouvy ( Eko kom, a.s.). Z: vedoucí OŽP 19. Zajistit administrativní záležitosti spojené s uzavřením smlouvy ( Asekol s.r.o.). Z: vedoucí OŽP Usnesení 45.RM ze dne

6 20. Zpracovat administrativní náležitosti spojené se schválením smlouvy ( COMNET systém s.r.o.). Z: vedoucí ZZOS T: Zajistit uzavření Dodatku č. 6 ke stávající Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi městem Stříbrem a firmou Ing.Petr Velička, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí. Z: HIO T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě o dílo č. 07/2009 s MPA stavební spol. s.r.o., IČO , Stříbro, Na Vinici č.p. 1333, Stříbro na akci Stříbro, Kamenný most s věží a sochou, postupná obnova - pro etapu realizovanou v roce V pracovním pořádku zajistí prac. ORR MěÚ Stříbro. Z: tajemník MěÚ T: do Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci uzavření : Smlouvy o dílo 101/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OSTATNÍ SLUŽBY Smlouvy o dílo 102/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB - OBLAST ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA STŘÍBRA Smlouvy o dílo 103/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB - OBLAST SPRÁVY, ÚDRŽBY A OPRAV KOMUNIKACÍ MĚSTA STŘÍBRA Smlouvy o dílo 104/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ V INTRAVILÁNU VE SPRÁVĚ MĚSTA STŘÍBRA Smlouvy o dílo 105/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Smlouvy o dílo 106/2013 NA ZABEZPEČENÍ SPRÁVY, PROVOZU A ÚDRŽBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Smlouvy o dílo 107/2013 NA ZABEZPEČENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB OBLAST VEŘEJNÉ ZELENĚ V ČÁSTÍCH OBCE VE SPRÁVĚ MĚSTA STŘÍBRA Mandátní smlouvy č. 201/2013 O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY HŘBITOVA Mandátní smlouvy č. 202/2013 O SPRÁVĚ DOMU ČP.1, ČP.63 A ČP.437 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ VE STŘÍBŘE Smlouvy o poskytování služeb č. 203/13 mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupená jednatelem Ing. Daliborem Fričem, IČ: , DIČ: CZ Z: HIO Usnesení 45.RM ze dne

7 Usnesení 45.RM ze dne Rada města Stříbra dne 25. března 2013 T: Zajistit vystavení objednávky na dodávku 2 kusů podzemních výklopných rozvaděčů v celkové ceně ,- Kč bez DPH Správě majetku města Stříbra, s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, zastoupené jednatelem Ing.Daliborem Fričem, IČO: , DIČ: CZ Z: HIO T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s podáním návrhu na stanovení trvalého dopravního značení v souvislosti s ukončením realizace I. etapy projektu revitalizace Masarykova náměstí v Městské památkové zóně Stříbro. Z: vedoucí HIO T: 30. dubna ) Informovat o závěrech při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací. 2) Předložit do nejbližšího jednání RM řádně zpracované vyhodnocení závazných ukazatelů s komentářem pracovníka vnitřní kontroly 27. Zpracovat písemné vyhodnocení činnosti ředitelky MKS od jejího nástupu, porovnat její vizi při VŘ a skutečné současné vedení organizace. Toto předložit na nejbližší jednání Rady města Stříbra. 28. Provést všechny administrativní a ostatní úkony dle schváleného postupu pro zápis dětí do MŠ do školního roku 2013/2014 navržený ředitelkou Mateřské školy Stříbro, příspěvková organizace. Z: ředitelka MŠ T: Upravit 2. kritérium takto: přijímání dětí rodičů s trvalým pobytem ve městě Stříbře; popř. rodičů, kteří doloží písemným závazkem obce, kde mají trvalý pobyt, že bude hradit do rozpočtu města Stříbra příspěvek na žáka. Z: ředitelka MŠ 30. Organizačně zajistit možnost zápisu do MŠ Stříbro též v dopoledních hodinách a to alespoň v jeden den konání zápisu ( ). Z: ředitelka MŠ 31. Podle skutečného zájmu rodičů o zápis dětí do MŠ opakovat případnou žádost o udělení výjimky z počtu dětí. Z: ředitelka MŠ T: Informovat právního zástupce o rozhodnutí ve věci postupu v soudním sporu se společností NAVATISK. T: Informovat žadatele ( ZŠ Stříbro, TJ Baník Stříbro, oddíl atletiky a DDM Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ p. Šulc technik T: Informovat žadatele ( DDM Stříbro) o rozhodnutí Rady města a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. p. Šulc - technik MěÚ T: Informovat žadatele ( DDM Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ

8 p. M. Šulc - technik MěÚ T: Informovat žadatele ( ZUŠ Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ p. M. Šulc - technik MěÚ T: Veliteli SDH zabezpečit účast na uvedených školení a vést požadovanou administrativu. velitel SDH - R.Jarabica Termín : průběžně rok Provést všechny administrativní a ostatní úkony dle schváleného záměru pronájmu prostor Základní školy ve Stříbře, Gagarinova 1039, Stříbro na dobu neurčitou pro umístění automatu firmy DELIKOMAT s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , sídlem v Modřicích, U Vlečky 843, PSČ: , dle smlouvy v příloze č. tohoto usnesení Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 45.RM ze dne

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) č.j.mukv1810/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více