Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p."

Transkript

1 Usnesení z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 Starostka 12/1.1 Návrh peněžitého daru poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě, dle přílohy k předloženému materiálu 12/1.2 Zřízení Osadního výboru Lubno doporučuje ZM 1. zřídit 9-členný Osadní výbor Lubno pro volební období zvolit předsedou Osadního výboru Lubno: dalšími členy Osadního výboru Lubno: Mgr. Romana Gontka Tomáše Babince, Ing. Veroniku Nečasovou, Ing. Ladislava Kozla, MBA, JUDr. Marii Petrášovou, Romana Polácha, Jiřího Tobolu, Renátu Tobolovou, Karla Zajíce 12/1.3 Rezignace člena povodňové komise rady města Frýdlant n. O. bere na vědomí vzdání se funkce člena povodňové komise města Frýdlant nad Ostravicí pana Libora Žáka, a to ke dni Tajemnice 12/2.1 Plán oprav a obnovy majetku města na období (POOMM) bere na vědomí Plán oprav a obnovy majetku města na období , podle přílohy č. 1 k předloženému materiálu Právní a organizační 12/3.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a) přijetí účelové neinvestiční dotace s účelovým znakem z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši ,- Kč

2 b) přijetí účelové neinvestiční dotace s účelovým znakem 211 z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši ,- Kč 12/3.2 Žádost o dotaci na činnost JPO II Frýdlant nad Ostravicí a příslib financování této činnosti podání žádosti o dotaci na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II Frýdlant nad Ostravicí na rok 2016 a příslib financování činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II Frýdlant nad Ostravicí z vlastních prostředků v minimální výši 50% nákladů pro kalendářní rok 2016 s výhradou práva od tohoto příslibu odstoupit, pokud by došlo ke změně dotačních podmínek při financování činnosti této jednotky 12/3.3 Návrh na změnu rozpočtu paragraf 5512 požární ochrana zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 5512 Požární ochrana, položka 5132 ochranné pomůcky, org SDH Frýdlant nad Ostravicí o ,- Kč a změnu financování položka změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku ,- Kč 12/3.4 Návrh na změnu rozpočtu paragraf 5512 požární ochrana doporučení ZM ke zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 5512 Požární ochrana, položka 5021 ostatní osobní výdaje, org SDH Frýdlant nad Ostravicí o ,- Kč a změnu financování položka změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku ,- Kč 12/3.5 Směrnice/metodické doporučení k zadávání zakázek malého rozsahu směrnice č. 3/2015 o veřejných zakázkách malého rozsahu, dle přílohy a) k předloženému materiálu alternativně doporučení k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle přílohy b) k předloženému materiálu Školství a kultura 12/4.1 Plány práce komisí rady města a) bere na vědomí plán práce Komise letopisecké na rok 2015, dle přílohy a) k předloženému materiálu b) bere na vědomí

3 plán práce Komise pro kulturu, výchovu a vzdělávání na rok 2015, dle přílohy b) k předloženému materiálu c) bere na vědomí plán práce Komise sportovní na rok 2015, dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/4.2 Schválení dodatku č. 2 příkazní smlouvy - zajištění provozu koupaliště uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě ze dne , jejímž předmětem je zajištění provozování areálu koupaliště, se společností T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o., Hamernická 233, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/4.3 Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu uzavření smlouvy o zprostředkování uměleckého výkonu s fyzickými osobami podnikajícími, dle přílohy a) k předloženému materiálu 12/4.4 Žádost na projednání požadavku na rekonstrukci a rozšíření kapacity tělocvičny u Základní školy Frýdlant n. O., náměstí T. G. Masaryka 1260 záměru rekonstrukce a výstavby multifunkční haly u Základní školy Frýdlant n. O., náměstí T. G. Masaryka /4.5 Návrh na zabezpečení Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ , Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ a Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1443, příspěvková organizace, IČ proti vniknutí nebezpečných osob a proti krádežím 1. souhlas se zabezpečením proti vniknutí nebezpečných osob a proti krádežím Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ , Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ a Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace, IČ , dle příloh c), g), ch) k předloženému materiálu 2. doporučení ZM ke zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření a) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 307 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, položka 6351 investiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na vybudování vrátnice

4 b) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 307 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, položka 5331 neinvestiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na personální zajištění provozu vrátnice c) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 307 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, položka 6351 investiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na pořízení a instalaci kamerového systému 2. a) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 308 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka, položka 5331 neinvestiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na personální zajištění provozu vrátnice b) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 308 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka, položka 5331 neinvestiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na instalování elektrického ovládání vnitřních vstupních dveří hlavního vchodu c) navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 308 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka, položka 6351 investiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na pořízení a instalaci kamerového systému v části budovy 3. navýšení výdajů 3111 Mateřské školy, organizace 300 MŠ Frýdlant nad Ostravicí, Janáčkova 1444, položka 6351 investiční transfery zřízeným PO o ,-Kč a změna o ,- Kč na materiál, montáž monitorovacího zařízení, instalaci, video telefony, audio telefony, zvonkové tablo, distributor, výměnu vstupních dveří 12/4.6 Vyúčtování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí za rok 2014 včetně finančních příspěvků, které byly v roce 2014 poskytnuty mimo grantový systém bere na vědomí vyúčtování finančních příspěvků (grantů) v oblasti sportu, kultury a ostatní zájmové činnosti z rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí za rok 2014 včetně grantů, které byly poskytnuty mimo grantový systém 12/4.7 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Dodávka vybavení polohovací postele s příslušenstvím pro projekt Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí a jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise v rámci projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, reg. č. 7F

5 1. Zadávací dokumentace a její přílohy pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka vybavení polohovací postele s příslušenstvím pro projekt Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí 2. souhlas s rozesláním výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka vybavení polohovací postele s příslušenstvím pro projekt Humanizace Domova pro seniory Frýdlant těmto dodavatelům: VZMR Část 1: Polohovací postele a příslušenství: 1) AMBRA Group, s.r.o., Nádražní 1088, Frýdek-Místek, IČ ) Dušan Vinklar HEROS, Beskydská 45, Nový Jičín, IČ ) LB Bohemia, s.r.o., Sovadinova 3431, Břeclav, IČ ) LINET spol. s.r.o., Želevčice 5, Slaný, IČ ) PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, Humpolec, IČ ) PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, Česká Skalice, IČ VZMR Část 2: Nábytek: 1) Stolařství Šimčák, Nová Ves 117, Frýdlant nad Ostravicí, IČ ) INTERIER GROUP s.r.o., Luční čtvrť1824, Staré Město u Uherského Hradiště 3) AMBRA Group, s.r.o., Nádražní 1088, Frýdek-Místek, IČ ) PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, Humpolec, IČ ) Místní namátkově vybraní výrobci nábytku, zvolení dle uvážení 6) PRAGES s.r.o., Na Harfě 935/5b, Praha 9 3. ustanovuje pro zajištění průběhu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka vybavení polohovací postele s příslušenstvím pro projekt Humanizace Domova pro seniory Frýdlant komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: 1) Komise pro otevírání obálek: Ing. Iva Lichnová, vedoucí odboru školství a kultury (náhradník RNDr. Helena Pešatová, starostka města) Mgr. Zuzana Poppek, projektový manažer SSS FnO (náhradník Ing. Jiří Hořínek, ředitel SSS FnO) Mgr. Dagmar Košťalová, referent odboru školství a kultury (náhradník Jiří Svěch, ekonom SSS FnO) 2) Hodnotící komise RNDr. Helena Pešatová, starostka města (náhradník Mgr. David Pavliska, místostarosta města) Ing. Dagmar Kozáková (náhradník Ing. Jaromír Drabina) Ing. Jiří Hořínek, ředitel SSS FnO (náhradník Mgr. Bc. Milan Kuba, metodik SSS FnO) Jiří Svěch, ekonom SSS FNO (náhradník Mgr. Zuzana Poppek, projektový manažer SSS FnO)

6 Ing. Iva Lichnová, vedoucí odboru školství a kultury (náhradník Mgr. Dagmar Košťalová, referent odboru školství a kultury) 12/4.8 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace IČ povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace, IČ pro školní rok 2015/2016: Mateřská škola Janáčkova třída 25 dětí 2. třída 26 dětí Mateřská škola Smetanova 1000 (odloučené pracoviště) 1. třída 26 dětí 2. třída 26 dětí 3. třída 25 dětí Mateřská škola Lubno 29 (odloučené pracoviště) 1. třída 28 dětí Sociální věci 12/5.1 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 12/5.2 Problematika příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí bere na vědomí zprávu o problematice příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 12/ Vyúčtování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí za rok Schválení Dotačního programu na rok 2016 rada města 1. bere na vědomí vyúčtování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí za rok prioritní oblasti Dotačního programu na podporu a rozvoj sociálních služeb podporovaných městem Frýdlant nad Ostravicí na rok 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

7 Majetek a investice 12/6.1 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu upravující umístění, zřízení a provozování zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 1300/2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí za jednorázovou úhradu 460,- Kč/bm i započatý + DPH se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/6.2 Stavební úpravy ZŠ TGM (zateplení) Frýdlant n.o. doplatek administrátorovi dotace zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření snížení výdajů na 2219 Záležitosti pozemních komunikací, org. 966 Zpevněné plochy náměstí ZŠ TGM, položka 6121 budovy, stavby, haly o , Kč a navýšení výdajů na 3113 Základní školy, org Zateplení ZŠ TGM Frýdlant n.o., položka 5169 nákup služeb o , Kč 12/6.3 Nabídka společnosti České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 na uzavření nájemní smlouvy k části drážního pozemku na pozemcích parc.č. 4408/1 ve výměře 810 m 2 a parc.č. 4422/1 ve výměře 528 m 2 k.ú. Frýdlant nad Ostravicí uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem drážního pozemku parc.č. 4408/1 ve výměře 810 m 2 a parc.č. 4422/1 ve výměře 528 m 2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí se společností České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, IČ , za nájemné , Kč + DPH, dle přílohy a3) předloženého materiálu zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na Komunální služby a územní rozvoj j. n., org. 23 Pozemky, položka 5164 nájem pozemků o částku 102,2 tis. Kč, a změnu financování položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku 102,2 tis. Kč 12/6.4 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení stavby v pozemcích města uzavření smlouvy se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, o zřízení stavby Silnice I/56 Frýdek Místek Ostravice, oplocení PK, která bude realizována na pozemku parc.č. 4385/18 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/6.5 Záměr pronájmu plochy pro reklamu

8 záměr pronájmu části hřbitovní zdi městského hřbitova ve Frýdlantě n.o., o velikosti cca 3m 2, umístěné na pozemku parc.č. 585 na ul. Padlých hrdinů v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, společnosti SKI chata Lysá Hora s.r.o., sídlem Kozlovice 930, PSČ 73945, IČ , za účelem umístění reklamního poutače na lyžařský areál v Malenovicích, za nájemné 1.500, Kč/m2, na dobu neurčitou 12/6.6 Přesun položek opravy a služby zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 3113 Základní školy, org. 308 ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí zvýšení výdajů na položku 5169 nákup služeb o , Kč a snížení výdajů na položku 5171 opravy a údržba o , Kč 12/6.7 Rekonstrukce střechy a terasy hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby ne uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba Rekonstrukce střechy a terasy hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí, se společností STAV MORAVIA spol. s r.o., Jirská 30, Ostrava Přívoz, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH, dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/6.8 Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Komenského č.p. 420 Frýdlant n.o. výběrové řízení uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je Výměna podlahy vtělocvičně ZŠ Komenského č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí s panem Zdeňkem Zajícem, sídlem Harcovská 1474, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , za cenu ,00 Kč včetně DPH, dle přílohy c) k předloženému materiálu 12/6.9 Oprava nájezdové rampy do MěÚ č.p.139 a Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 1. uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba Oprava nájezdové rampy do MěÚ č.p. 139 a Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí, se společností FATRA Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IČ , sídlem Orlová Lutyně, Školní 863, PSČ , za cenu ,31 Kč vč. DPH, dle přílohy c) k předloženému materiálu 2. zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 6171 Místní správa, nová org Oprava nájezdové rampy do MěÚ č.p. 139 zvýšení výdajů na položce 6121 budovy, stavby, haly o ,- Kč a snížení výdajů na 6171 Místní správa, položka nákup služeb o , Kč, položka 5171 opravy a udržování o , Kč a na 5512 Požární ochrana, org Rekonstrukce střechy Požární zbrojnice FnO, položka 6121 budovy, stavby, haly o ,- Kč

9 12/6.10 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení stavby na pozemku města ne uzavření smlouvy s fyzickou osobou o zřízení stavby Sjezdu na části pozemku parc.č pro dopravní obslužnost pozemků parc.č. 457/5, parc.č. 458/1, parc.č. 458/3, parc.č. 458/5, parc.č. 460/1, parc.č. 462/4 a budoucích hospodářských budov, vše v k.ú. Lubno, která bude realizována na části pozemku v k.ú. Lubno a napojena na místní komunikaci II. tř. ev. č. 24b, dle přílohy b) k předloženému materiálu ukládá odboru MaI vyzvat fyzickou osobu k odstranění závadného stavu. 12/6.11 Pronájem Haly Sport uzavření smlouvy o nájmu budovy občanské vybavenosti č.p stojící na pozemcích parc.č. 1110/2 a 1110/8 a pozemků parc.č. 1110/2 zast.pl. o výměře 651 m 2, parc.č. 1110/4 ost.pl. o výměře 800 m 2 a části pozemku parc.č. 4371/2 ost.pl. o výměře přibližně 270 m 2, vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, na dobu neurčitou, za cenu , Kč/rok, se spolkem Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, U Hřiště 1424, PSČ , IČ , dle přílohy a) k předloženému materiálu 12/6.12 Uzavření smluv o zřízení služebnosti cyklostezka uzavření smlouvy o zřízení služebnosti upravující zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemcích parc.č. 2098/3, parc.č. 4404/10, parc.č. 4404/12, parc.č. 1713/3, parc.č. 1713/5, parc.č. 1720/24, parc.č.1060/3, parc.č.1064/1, parc.č. 1064/4, parc.č. 4404/8 v k.ú.ostravice 1 a parc.č. 2956/1 v k.ú. Staré Hamry 2, s obcí Ostravice, se sídlem Ostravice 577, Ostravice, bezplatně, dle přílohy a) k předloženému materiálu uzavření smlouvy o zřízení služebnosti upravující zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemcích parc.č. 792, parc.č. 922/2, parc.č. 785/1, parc.č. 785/2 a parc.č. 785/3 v k.ú. Pržno, sobcí Pržno, se sídlem Pržno 50, Frýdlant n.o.,bezplatně, dle přílohy b) k předloženému materiálu uzavření smlouvy o zřízení služebnosti upravující zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemcích parc.č. 910/3, parc.č. 911/1 a parc.č. 911/3 v k.ú.hodoňovice s obcí Baška, se sídlem Baška 720, Baška, bezplatně, dle přílohy c) k předloženému materiálu ruší část usnesení rady města č. 79/6.13 písmeno c) ze dne ve znění: rada města uzavření smlouvy o zřízení služebnosti upravující zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemcích parc.č. 906/1, 906/2, 906/3 a 906/4 vše vk.ú. Ostravice 1, za jednorázovou úhradu ve výši , Kč s fyzickou osobou, dle přílohy c) k předloženému materiálu

10 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti upravující zřízení a provozování stavby cyklostezky na pozemcích parc. č. 906/1, 906/2, 906/3 a 906/4 vše v k.ú. Ostravice 1, za jednorázovou úhradu ve výši , Kč s fyzickou osobou, dle přílohy d) k předloženému materiálu 12/6.13 Stavba: Vodovod Frýdlant n. O. Nová Dědina lokalita Za Čeladenkou I. a II. etapa smlouva o podmínkách zřízení služebnosti s Lesy ČR, s. p., Hradec králové, Přemyslova 1106 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, dle přílohy a) k předloženému materiálu Finanční 12/7.1 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace města Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí, sídlo Kadlčákova 1466, Frýdlant nad Ostravicí, IČ účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí, sídlo Kadlčákova 1466, Frýdlant nad Ostravicí, IČ sestavenou k rozvahovému dni , dle přílohy a) k předloženému materiálu 12/7.2 Rozpočtová opatření Rady města Frýdlantu nad Ostravicí č rozpočtová opatření Rady města Frýdlantu nad Ostravicí č pro rok 2015, dle přílohy a) k předloženému materiálu Rozhodnutí společníka T E R M O 12/8.1 Směna částí pozemků směny částí pozemků č.p. 1019/3 a 1019/2 v katastrálním území Čeladná k zajištění přístupové komunikace k pozemku 1019/2 za účelem realizace komerčního podnikatelského záměru fyzické osoby, dle přiloženého návrhu Směnné smlouvy 12/8.2 Pořízení osobního automobilu nákup nového osobního dodávkového automobilu DACIA DOKKER za cenu , Kč s DPH 12/8.3 Pořízení osobního automobilu nepřijala usnesení o nákupu nového užitkového automobilu RENAULT TRAFIC za cenu ,- Kč bez DPH

11 12/9.1 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí ukládá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění RNDr. Helena Pešatová Mgr. David Pavliska starostka města místostarosta města

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p.

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. UsnesenI z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyiadreni k zameru stavby,energetickkho centra Frydlant

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více