PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU"

Transkript

1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího monitorovacího období. Monitorovací zpráva na období do byla předána MPSV k administraci. Považujeme za užitečné předat touto cestou základní informace o realizaci projektu. Program zahrnuje 5 základních klíčových aktivit: jazyková výuka, počítačová gramotnost, soft skills a specializované odborné kurzy. Poslední aktivitou je logistické a organizační zabezpečení. Jazyková výuka Pokračovaly jazykové kurzy v 7ti společnostech. Jednotlivé školící dny jsou organizovány ve spolupráci dodavatele (TEMPO Consulting) a společností, kde kurz probíhá. V kurzech se školí 301 osob, z toho 87 žen, 3 začínali ve skupině do 25 let, 13 ve skupině nad 55 let. 1 účastník má základná vzdělání, 136 účastníků má středoškolské vzdělání, 1 vyšší odborné, 163 vysokoškolské vzdělání. 20 účastníků pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. 241 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 23 z Jihomoravského a 37 z Plzeňského. Velmi podrobnou informaci k dalším aspektům rozboru realizace této klíčové aktivity poskytuje příloha k této zprávě. Kurzy probíhají úspěšně podle školícího plánu a budou pokračovat i v dalších monitorovacích obdobích. Protože je relativně vyšší procento předčasných ukončení, zavedli jsme sledování důvodů tohoto stavu. Vyplývá z nich, že jde převážně o ukončení pracovního poměru nebo o organizační změny, v případě nezvládání látky se preferuje přeřazení do jiné skupiny (lze-li). Spolupráce s dodavatelem služeb je dobrá, spolupráce v rámci RT rovněž. Provádí se pravidelně hodnocení kurzů. Do příštího monitorovacího období provedeme podrobné vyhodnocení jednotlivých kurzů a lektorů podle metodiky, kterou zpracujeme. Zahájené jazykové kurzy budou pokračovat (ve Vítkovických slévárnách a Železárnách Veselí -vč. bývalých zaměstnanců Z-group - i červenci). Cílem této aktivity je zlepšit komunikační schopnosti zaměstnanců se zahraničními odběrateli zejména v angličtině, resp. němčině a ruštině. Kurzy anglického, německého a ruského jazyka probíhají zpravidla 4x měsíčně, v dvouhodinových (v některých případech tříhodinových) lekcích. Ve spolupráci s podnikovými koordinátory a dodavatelem služby budou řešeny zejména problémy nadměrné absence. V některých případech budou kurzy ukončeny již v 6. monitorovacím období. Realizace této klíčové aktivity bude plně kryta rozpočtovými prostředky v rámci zůstatku veřejné podpory jednotlivých organizací. Nepředpokládáme žádné věcné, organizační ani finanční problémy při realizaci této klíčové aktivity. Počítačová gramotnost V kurzech PC bylo proškoleno 292 osob, z toho 108 žen, 3 ve skupině do 25 let, 17 ve skupině nad 55 let. 3 účastníci mají základní vzdělání, 180 účastníků má středoškolské vzdělání, 1 vyšší odborné, 108 vysokoškolské vzdělání. 48 účastníků pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. 244 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 12 z Jihomoravského, 24 z Ústeckého kraje a 12 z Plzeňského kraje. Velmi podrobnou informaci k dalším aspektům rozboru realizace této klíčové aktivity poskytuje příloha k této zprávě. Kurzy proběhly úspěšně podle školícího plánu. Mezi společnostmi se objevil zájem o další pokračování kurzů. Budeme zkoumat možnosti realizace. Spolupráce s dodavatelem služeb je dobrá, spolupráce v rámci realizačního týmu rovněž. Každý kurz je hodnocen posluchači. Hodnotily se odborné znalosti lektora, jeho prezentační schopnosti a přístup lektora k účastníkům kurzu. V třístupňové hodnotící škále byli lektoři hodnoceni převážně stupněm 1. Pokud jde o náplň kurzů, hodnotilo se, zda kurz splnil očekávání, zda posluchač pochopil probranou látku a zda byl kurz přínosem pro práci frekventanta. V třístupňové hodnotící škále byly kurzy hodnoceny převážně stupněm 1. Do příštího monitorovacího období Strana 1 (Celkem 6)

2 provedeme podrobné vyhodnocení jednotlivých kurzů a lektorů podle metodiky, kterou zpracujeme. Nepředpokládá se pořádání dalších kurzů PC, pokud nebude objevena reálná možnost uspokojení dalších požadavků společností. Soft skills Kurzy Obchodního vyjednávání, Řízení týmu, Zvládání emocí, Motivace, Asertivity, Komunikačních schopností, Zvládání konfliktů, Prezentačních dovedností a Týmové spolupráce probíhaly podle školícího plánu a osnov, které byly přizpůsobovány specifickým potřebám společností a typům účastníků. V kurzech Soft skills bylo proškoleno 475 osob, z toho 64 žen, 2 ve skupině do 25 let, 43 ve skupině nad 55 let. 318 účastníků má středoškolské vzdělání, 157 vysokoškolské vzdělání. 68 účastníků pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. 451 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 12 z Jihomoravského, 12 z Ústeckého kraje. Velmi podrobnou informaci k dalším aspektům rozboru realizace této klíčové aktivity poskytuje příloha k této zprávě. Kurzy proběhly úspěšně podle školícího plánu. V současné době jsou potřeby společností téměř uspokojeny. Spolupráce s dodavatelem služeb je dobrá, spolupráce v rámci RT rovněž. Každý kurz je v závěru hodnocen frekventanty Do příštího monitorovacího období provedeme podrobné vyhodnocení jednotlivých kurzů a lektorů podle metodiky, kterou zpracujeme. Budou pokračovat aktivity v oblasti Soft skills podle školícího plánu, zejména v nových do projektu přistoupivších organizacích (u ŽV schválen převod pracovníků ze Z-group).. Cílem aktivity je zlepšit dovednosti účastníků v oblasti tzv. měkkých dovedností. Realizací aktivity bude zvýšena úroveň dovedností klíčových pro zefektivnění vnitrofiremních pochodů, jednání se zákazníky, řešení problémů a dobré vedení týmů. Obsah kurzů se upřesňuje na základě analýzy a zaměří se na konkrétní nedostatky a problémy jednotlivých společností. Kurzy Obchodního vyjednávání, Řízení týmu, Zvládání emocí, Motivace, Asertivity, Komunikačních schopností, Zvládání konfliktů, Prezentačních dovedností a Týmové spolupráce budou probíhat podle školícího plánu a osnov, které jsou přizpůsobovány specifickým potřebám společností a typům účastníků. V některých případech budou kurzy ukončeny již v 6. monitorovacím období. Realizace této klíčové aktivity bude plně kryta rozpočtovými prostředky v rámci zůstatku veřejné podpory jednotlivých organizací. Nepředpokládáme žádné věcné, organizační ani finanční problémy při realizaci této klíčové aktivity. Specializované odborné kurzy Technické normy: Bylo proškoleno (školí se) 51 osob, z toho 10 žen, 4 ve skupině do 25 let, 4 ve skupině nad 55 let. 30 účastníků má středoškolské vzdělání, 21 vysokoškolské vzdělání. 11 účastníků pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. 19 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 18 z Jihomoravského, 14 z Ústeckého kraje. Controlling: Bylo proškoleno (školí se) 24 osob, žádná žena, 2 ve skupině do 25 let, 3 ve skupině nad 55 let. 5 účastníků má základní vzdělání, 18 účastníků má středoškolské vzdělání, 1 vysokoškolské vzdělání. 21 účastníků pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. Všichni jsou z Moravskoslezského kraje. Všichni účastníci jsou ze společnosti VÚHŽ. Všichni kurz dokončili úspěšně. Ekologie: Bylo úspěšně proškoleno 31 osob, z toho 9 žen, 2 ve skupině do 25 let, 4 ve skupině nad 55 let. 9 účastníků má středoškolské vzdělání, 22 vysokoškolské vzdělání. 1 účastník pracuje v dělnické pozici, ostatní mají THP pozici. 26 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 5 z Plzeňského kraje. Marketing a prognostika: Bylo proškoleno 36 osob, z toho 4 ženy, 3 ve skupině do 25 let, 1 ve skupině nad 55 let. 6 účastníků má středoškolské vzdělání, 30 vysokoškolské vzdělání. Všichni účastníci pracují Strana 2 (Celkem 6)

3 v THP pozici. 27 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 3 z jihomoravského a 5 z Plzeňského kraje. Řízení jakosti: Bylo proškoleno se 114 osob, z toho 14 žen, 3 osoby ve skupině do 25 let, 21 ve skupině nad 55 let. 5 účastníků má základní vzdělání, 83 středoškolské vzdělání, 26 vysokoškolské vzdělání. 55 pracovníků pracuje v dělnické profesi, ostatní pracují v THP pozici. 27 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 33 z Jihomoravského, 20 z Ústeckého a 34 z Plzeňského kraje. Štíhlá výroba: Školí se 14 osob, všichni muži, žádná osoba ve skupině do 25 let, 2 ve skupině nad 55 let, 12 středoškolské vzdělání, 2 vysokoškolské vzdělání. 7 pracovníků pracuje v dělnické profesi, ostatní pracují v THP pozici. Všichni účastníci jsou z Moravskoslezského kraje. Podniková ekonomie: Bylo proškoleno se 17 osob, z toho 4 ženy, žádná osoba ve skupině do 25 let, 2 ve skupině nad 55 let, 11 středoškolské vzdělání, 6 vysokoškolské vzdělání. Všichni pracují v THP pozici. 17 účastníků je z Moravskoslezského kraje. Tepelné zpracování: Školilo se 34 osob, z nich 30 kurz úspěšně dokončilo, z toho 6 žen, 1 ve skupině do 25 let, 2 ve skupině nad 55 let. 18 účastníků má středoškolské vzdělání, 15 vysokoškolské vzdělání. 6 účastníků jsou dělníci, ostatní pracují v THP pozici. 19 účastníků je z Moravskoslezského kraje, 15 z Jihomoravského. Velmi podrobnou informaci k dalším aspektům rozboru realizace této klíčové aktivity poskytuje příloha k této zprávě. Kurzy proběhly úspěšně podle školícího plánu a potřeb jednotlivých společností. V současné době jsou aktuální zejména kurzy pracovního práva a podnikové ekonomiky. Vzhledem k relativně vysokému zůstatku rozpočtových prostředků budeme hledat další cesty k jejich efektivnímu využití v rámci oblastí uvedených v projektu. Spolupráce s lektory je dobrá, spolupráce v rámci realizačního týmu rovněž. Každý kurz je v závěru hodnocen frekventanty. Hodnotí se, zda informace byly nové, zajímavé, využitelné v podnikové praxi, zda byl seminář přínosný pro kvalifikační rozvoj posluchače, zda byl výklad srozumitelný, jaká byla spokojenost s lektorem a s organizací kurzu. Do příštího monitorovacího období provedeme podrobné vyhodnocení jednotlivých kurzů a lektorů podle metodiky, kterou zpracujeme. Realizace této klíčové aktivity bude pokračovat podle konkrétních požadavků společností. Bude řešit potřebu cílové skupiny získávat nové poznatky z oboru v kontextu jeho vazby na specifickou problematiku hutnictví. Aktivita bude tvořena interními semináři podle schválených osnov, semináře povedou zkušení pracovníci v oboru. Pracovníci, kteří povedou tato školení, budou pracovat na základě uzavřené dohody o provedení práce. Nově se budou realizovat odborné semináře z oblasti pracovního práva, štíhlé výroby a podnikové ekonomiky. Realizace této klíčové aktivity bude plně kryta rozpočtovými prostředky v rámci zůstatku veřejné podpory jednotlivých organizací. Nepředpokládáme žádné věcné, organizační ani finanční problémy při realizaci této klíčové aktivity. Řízení a koordinace projektu Byla prováděna příprava školicích prostor a výukových pomůcek, zajišťovány podklady pro školení, pozvánky a prezenční listiny, prováděno hodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit, zajišťována komunikace s dodavatelem a realizačním týmem, bylo sledováno naplnění monitorovacích ukazatelů a dodržování rozpočtu, byl průběžně dopracováván software pro monitoring, byla zpracována monitorovací zpráva č. 4 (a schválena) a č. 5. Byly řešeny problémy propojení prezenčních listin a monitorovacích indikátorů a problémy definování podmínek pro hodnocení úspěšnosti absolvování kurzů. Byly prováděny vyžádané opravy a doplňky monitorovacích zpráv č. 4 a 5. Byly vydávány metodické pokyny k aktuálním problémům realizace projektu. Provádějí se aktivity spadajíci do oblasti publicity. Spolupráce s dodavatelem služeb je dobrá, spolupráce v rámci realizačního týmu rovněž. Strana 3 (Celkem 6)

4 Cílem této aktivity bude nadále organizačně trvale zabezpečovat realizaci projektu tak, aby byly dodrženy monitorovací indikátory a rozpočet projektu a zároveň byly uspokojeny vzdělávací požadavky organizací. Klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. V rámci aktivity budou nadále realizovány zejména tyto činnosti: - součinnost při realizaci, kontrola a řešení problémů s dodavatelem služeb - organizační zajištění odborných kurzů v souladu potřebami společností - zodpovědnost za vedení rozpočtu projektu a za veškeré finanční transakce v rámci projektu - koordinace interních lektorů - informační servis pro cílovou skupinu - řízení veškerých činností v rámci projektu - příprava školicích prostor a výukových pomůcek - zajišťování podkladů pro školení, pozvánek a prezenčních listin - hodnocení vzdělávacích aktivit - sledování naplnění monitorovacích ukazatelů a dodržování rozpočtu - zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby v následujících obdobích. Praha, Ing. Jiří Mandlík manažer projektu Dále uvedené tabulky dokládají komentované výsledky. Strana 4 (Celkem 6)

5 1

6 2

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA projektu Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - ŠANCE Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022 Příjemce grantu: Střední škola technická Most Velebudice,

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Zhodnocení výsledků projektu k 31. 8. 2007

Zhodnocení výsledků projektu k 31. 8. 2007 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj Zhodnocení výsledků projektu k 31. 8. 2007 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/35.01285,

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více