Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)"

Transkript

1 Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

2 Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová výroba v roce 2013 zaznamenala meziroční růst o 0,5 %. Výsledek průmyslové výroby však nebyl od počátku roku jednoznačný, neboť průmysl navázal na pokles z roku Již v 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla produkce svého dna, když se meziročně snížila o 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 % a ve 3. a 4. čtvrtletí se průmyslová produkce vrátila k růstu a vzrostla o 3,9 %, resp. 6,1 %. Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně, zejména v Německu a lepšící se situace na evropském automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni navazujících oborů. Oživení průmyslu bylo predikováno nejen zahraničními předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který od poloviny roku signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ V roce 2013 se ve zpracovatelském průmyslu produkce zvýšila ve 14 odvětvích (o 1,4 %, měřeno indexem průmyslové produkce IPP). Na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 63,3 %. Růst táhla především zahraniční poptávka a evidovala jej zejména odvětví s uplatněním produkce na trhu EU. Z odvětví zpracovatelského průmyslu se produkce nejvíce zvýšila ve výrobě ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), ve výrobě farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků (o 6,7 %), v ostatním zpracovatelském průmyslu (o 6,1 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovových výrobků (o 5,3 %), ve výrobě oděvů (o 3,3 %), ve výrobě nápojů (o 2,8 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,7 %) a ve výrobě dopravních prostředků (o 2,5 %). Ostatní růstová odvětví evidovala nárůst produkce do dvou procent. 2

3 Ve zpracovatelském průmyslu snížení produkce evidovalo devět odvětví (na celkové průmyslové produkci se podílely 27,6 %). Nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 8,7 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o 8,4 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7,5 %) a koksování a rafinérské zpracování ropy (o 6,6 %). Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce pod pěti procenty. Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu a zaměstnanosti (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ Průmyslová produkce se v roce 2013 podle propočtů MPO (z dostupných údajů Eurostatu), meziročně snížila v zemích EU-28 o 0,5 %, v eurozóně o 0,8 %. Oživení ekonomik se odrazilo růstem produkce ve 4. čtvrtletí 2013 (v EU vzrostla o 1,6 %, v eurozóně o 1,3 %). Mezi vývojem v ČR, Německa a eurozóny je velmi úzká vzájemná vazba, která je patrná z následujícího grafu. 3

4 Vývoj průmyslové produkce v ČR, v Německu a eurozóně s trendy (meziroční změna v %) Zdroj: Eurostat, graf a propočty MPO Nastartování růstu průmyslové produkce v eurozóně v polovině roku 2013 se projevilo růstovou tendencí i u ČR. Vývoj v ČR byl v závěru roku 2012 ovlivněn o tři dny nižším počtem pracovních dní, což se projevilo vyšším růstem v závěru roku Podle hlavních průmyslových seskupení se růst produkce v druhé polovině roku projevil v celoročních výsledcích zvýšením výroby pro mezispotřebu (o 1,9 %), výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroby pro investice (o 1,2 %) a výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Snížení produkce evidovala pouze výroba energií (o 3,9 %). Zvýšená investiční aktivita průmyslových podniků byla zahájena ve 3. a 4. čtvrtletí V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně zvýšila o 3,6 %. V sektoru je zahrnut automobilový, elektrotechnický a chemický průmysl a strojírenství. Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %, podíl sektoru se mírně zvýšil (o 0,2 bodu na 15,2 %). V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl. Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně nižší o 0,1 % a více než čtvrtinový podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu (o 0,7 bodu na 8,5 %). Vývoj v tomto sektoru, byl nepříznivě ovlivněn poklesem rozhodující výroby počítačů. 4

5 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) Tržby z průmyslové Podíl na tržbách Podíl na tržbách CZ-NACE činnosti zpracov. prům. zpracov. prům. Rozdíl meziroční změna Zpracovatelský průmysl celkem 1,5 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH -3,7 9,2 8,5-0,7 MEDIUM HIGH-TECH 3,6 49,6 50,6 1,0 MEDIUM LOW-TECH -0,1 26,2 25,8-0,4 LOW-TECH 2,6 15,0 15,2 0,2 Zdroj: ČSÚ, propočty MPO Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem celkových nových zakázek ve vybraných oborech, který se v roce 2013 zvýšil o 4,8 %. Rozhodující pozici mělo zvýšení zahraničních zakázek o 5,8 %, které se na celkových zakázkách podílely 70,8 %. Zahraniční zakázky se vlivem oživení produkce a zakázek v eurozóně (zejména v Německu ve druhé polovině roku) a vlivem silné provázanosti ekonomik staly hlavním tahounem domácího růstu. Ve 3. čtvrtletí se zvýšily o 16 % a ve 4. čtvrtletí o 18,2 %. Největší zvýšení těchto zakázek z vybraných oborů v roce 2013 evidovala výroba ostatních dopravních prostředků (o 22,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 14,3 %), výroba motorových vozidel (o 12,5 %) a výroba farmaceutických výroků a přípravků (o 9,7 %). Domácí zakázky posílily o 2,5 %, z vybraných odvětví nejvýrazněji ve výrobě oděvů (o 18,3 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 11,3 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 11,2 %) a ve výrobě elektrických zařízení (o 8,2 %). Mírný růst tržeb (o 1,7 %) a snížení zaměstnanosti (o 1 %) se projevily zvýšením produktivity práce o 2,7 %. Vývoj produktivity práce předstihl růst reálných mezd o 3,7 bodu a dále se projevil poklesem jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Z odvětví se produktivita práce zvýšila ve většině odvětví zpracovatelského průmyslu (v 18 odvětvích), naopak pokles evidovalo pět odvětví. Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2014 Růst průmyslové produkce, nastartovaný v druhé polovině roku 2013, bude pokračovat i v roce Jeho udržení bude záležet na dalším vývoji v eurozóně a především v Německu. Z vývoje průmyslu v závěru roku 2013 je patrné oživení ekonomik eurozóny. Z tohoto důvodu můžeme očekávat pokračování růstu zahraniční poptávky, což se vlivem silné vzájemné provázanosti bude projevovat i na růstu průmyslu ČR. V první polovině roku 2014 bude průmysl dosahovat díky nízké srovnávací základně vyššího růstu, v druhé polovině roku se však tento růst mírně zpomalí. 5

6 Zahraniční předstihové ukazatele na začátku roku 2014 (např. index nákupních manažerů - PMI) dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, za kterými stojí zrychlený růst nových objednávek. Na počátku roku se zlepšila i podnikatelská nálada v Německu a potvrdila odhady, podle nichž největší evropská ekonomika v roce 2014 urychlí růst. Březnové výsledky však optimismus, vlivem situace na Ukrajině, mírně snížily. Naopak, podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ u vybraných průmyslových podniků, se zvýšila důvěra i hodnocení celkové poptávky. Důležitý bude i vývoj domácího automobilového průmyslu, který má na tržbách průmyslu ČR rozhodující podíl (zhruba čtvrtina tržeb průmyslu). Vývoj automobilek bude záviset na růstu prodejů, které v závěru roku 2013 dynamicky rostly. Příznivý vývoj automobilového průmyslu bude mít pozitivní vliv i na dodavatelská odvětví a obory. Pro rok 2014 můžeme předpokládat pokračování růstu průmyslové produkce nastartované v druhé polovině roku Vzhledem k dosavadnímu vývoji, postupnému oživení evropských ekonomik a pokračování příznivého vývoje automobilového průmyslu, můžeme pro rok 2014 očekávat růst průmyslové produkce v rozmezí o 3 až 5 %. Predikci podporují i dosažené výsledky na začátku roku, kdy se průmyslová produkce v lednu meziročně zvýšila o 5,5 % a v únoru o 6,7 %. 6

7 Vývoj stavebnictví v roce 2013 a výhled na rok 2014 Stavebnictví v loňském roce pokračovalo v poklesu, který postihuje stavební produkci posledních pět let. Stále se tu projevuje nedostatek domácí poptávky, veřejné i soukromé. Snížení produkce se nevyhnulo pozemnímu ani inženýrskému stavitelství a negativně ovlivnilo zaměstnanost. Stavební produkce se v roce 2013 snížila meziročně reálně o 6,7 %. Ve srovnání s konjukturním rokem 2008, kdy vrchol konjuktury byl ve 3. čtvrtletí 2008, klesla o 25,1 %. Index stavební produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO Při pohledu na pozemní a inženýrské stavitelství klesla výroba v obou uvedených a to celkem intenzivně. Za celý loňský rok produkce pozemního stavitelství klesla meziročně o 5,6 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo pokles o 9,3 %. V žádném čtvrtletí loňského roku nedosáhlo pozemní ani inženýrské stavitelství kladné meziroční změny. Pozemní stavitelství po celou druhou polovinu roku dosahovalo lepších výsledků. Ve 3. čtvrtletí zaznamenalo pokles meziročně jen o 0,1 % a ve 4. čtvrtletí o 3,4 %. Inženýrské stavitelství dosáhlo v posledním čtvrtletí meziročního snížení o 2,6 %, což byl jeho nejnižší pokles v loňském roce. Výsledku přispěly zejména pozitivní podmínky v prosinci (teplé počasí a dofakturace zakázek na konci roku). 7

8 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V souvislosti s propadem stavební výroby dále pokračuje i snižování počtu zaměstnanců ve stavebnictví. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil meziročně o 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců se v meziročním srovnání snížila o 3,2 % a dosahovala Kč. Reálná mzda se snížila meziročně o 4,5 %. Produktivita práce ve stavebnictví v loňském roce se zvýšila meziročně o 1,5 %. S nižšími mzdami klesají nominální mzdové náklady meziročně o 4,6 % a reálné jednotkové mzdové náklady o 5,9 %. Ve stavebnictví se také již po několik let v řadě snižuje počet povolených staveb a jejich orientační hodnota. V loňském roce se počet stavebních povolení snižoval meziročně o 13,2 % a jejich počet činil Tak velký meziroční propad stavebních povolení byl naposledy zaznamenán v roce V loňském roce ani v jednom čtvrtletí nepřevýšil počet povolení hodnotu předchozího roku. Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb Zdroj: ČSÚ, graf MPO 8

9 Orientační hodnota povolených staveb se v roce 2013 snížila meziročně o 19,1 %. Za celý rok klesala více hodnota změny dokončených staveb meziročně o 28,6 %, což bylo také ovlivněno vysokou základnou předchozího roku. V nové výstavbě se orientační hodnota povolených staveb meziročně snížila o 12,3 %. V roce 2013 u podniků s 50 a více zaměstnanci hodnota nových zakázek i stav zakázek ke konci období zaznamenaly meziroční růst ve stejné hodnotě o 0,5 %. Hodnota nových zakázek dosáhla 149,9 mld. Kč. Hodnota zakázek ve finančním vyjádření klesla na 60 % hodnoty v roce Zakázky v pozemním stavitelství loni klesly meziročně o 13,8 % na 67,2 mld. Kč. V inženýrském stavitelství se zvýšily o 16,1 % na 82,7 mld. Kč. Projevila se tu nízká srovnávací základna v předešlém roce. Průměrná hodnota nové zakázky tak dosáhla 3,6 mil. Kč a snížila se meziročně o 1,8 %. Stav zakázek ke konci roku 2013, které představují zásobu dosud neprovedených prací, dosáhl 141 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,5 %. V loňském roce tak stav zakázek ke konci období dosáhl celkem pozitivního výsledku, který ovlivnily pouze zakázky ze zahraničí. Ty v meziročním srovnání narostly o celých 58,4 %. Jejich váha dosahovala loni necelých 17 %, ale stoupla z 10,7 % v předešlém roce. Zahraniční zakázky tak zaznamenaly kladného výsledku, který se může projevit v letošním roce. Největší podíl však mají veřejné zakázky, jejichž podíl v loňském roce spadl pod 50 %, zatímco před pěti lety se podíl veřejných zakázek pohyboval okolo 70 %. Zatímco v předchozích letech je patrný propad zakázek ve veřejném sektoru, v loňském roce se k tomu přidaly také soukromé zakázky. Veřejné zakázky klesaly loni meziročně o 9,2 %, soukromé zakázky se loni snížily meziročně o 2,6 %. Hodnota celkových zakázek se přitom snižovala předchozí čtyři roky. Vývoj hodnoty stavebních zakázek (podniky s 50 a více zaměstnanci, v mil. Kč) Zdroj: ČSÚ, graf MPO 9

10 V bytové výstavbě se v loňském roce snižoval počet zahájených i dokončených bytů. Počet zahájených bytů se v meziročním srovnání snížil o 7,3 % a bylo jich zahájeno celkem Oproti roku 2008, vrcholu konjunktury, se počet zahájených bytů propadl na poloviční úroveň. Počet dokončených bytů se v loňském roce meziročně snížil o 14,3 % na bytů. Počet dokončených bytů tak klesl na nejnižší hodnotu za posledních 10 let. V roce 2013 pouze v 1. čtvrtletí počet dokončených bytů vzrostl meziročně o 3,4 %, po zbytek roku už klesal. Snížení počtu dokončených bytů za celý rok zaznamenaly všechny druhy staveb. Dokončené byty v rodinných domech klesly meziročně o 11,3 % a byty v bytových domech o 14,7 %. Bytová výstavba (počet bytů) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V letošním roce nejspíš nedojde k zásadní změně ve vývoji stavebnictví. Vývoj stavebnictví můžou podstatně ovlivnit priority nové vlády. Pro stavebnictví by bylo potřeba zvýšit investice státu do stavebnictví, například do dopravní infrastruktury. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research ředitelé stavebních společností v letošním roce čekají pokles sektoru o 0,6 %. Růst stavebnictví by měl přijít až v příštím roce o 1,8 %. 10

11 Vývoj zahraničního obchodu v roce 2013 a výhled na rok 2014 Zahraniční obchod ČR zaznamenal v roce 2013, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, dobré výsledky. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 350,7 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 45 mld. Kč více. Vývoj však nebyl od počátku roku zcela jednoznačný, neboť v prvním pololetí vývoz i dovoz, kromě dubnových výsledků (a květnových vývozů), v meziročním srovnání klesal. Oživení, které predikovaly předstihové ukazatele, se naplno projevilo až ve druhé polovině roku a bylo natolik silné, že meziroční hodnoty exportu i importu vytáhlo do kladných hodnot. Export i import zaznamenaly růst, nicméně meziročně došlo k poklesu jejich dynamiky. Zatímco v roce 2012 vývoz zboží podle přeshraniční statistiky vzrostl meziročně o 6,7 % a dovoz o 3,0 %, v roce 2013 se vývoz meziročně zvýšil o 3,0 % a dovoz zaznamenal růst o 1,8 %. Zahraniční obchod ČR v letech (běžné ceny) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání. Pokles v první polovině roku a silný růst průmyslové produkce v druhém pololetí, který byl způsoben oživením v eurozóně. Zejména zvýšená poptávka po osobních automobilech vytáhla průmyslovou produkci v roce 2013 do kladných čísel (meziroční nárůst dosáhl 0,5 %). Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 25,974 EUR/CZK. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,1 %. Průměrný směnný kurz činil 19,565 USD/CZK. 11

12 Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Snížení importních cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Majoritní část českého exportu a importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65,1 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b. V absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 69 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,8 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 51,9 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 2,8 % a import posílil o 2,9 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 733,2 mld. Kč, což bylo o 17,1 mld. Kč více než v roce Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika v roce 2013 tradičně v obchodě s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,5 %, dovoz posílil o 2,8 %. Aktivum obchodní bilance činilo 270,9 mld. Kč a meziročně tak bylo o 4,3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 117,7 mld. Kč, což bylo o 7,3 mld. Kč více než v roce Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie a Severní Irsko (99,7 mld. Kč), Francie (66,3 mld. Kč) a Rakousko (57,8 mld. Kč). 12

13 Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 265,2 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 8,6 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou (47,2 mld. Kč), který se oproti loňsku snížil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Ruskou federací (39,2 mld. Kč), Japonskem (34,8 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (23,6 mld. Kč). *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Teritoriální struktura ZO v roce 2013 OBRAT Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2013 B I L A N C E 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 102, ,0 103, ,0 101, * Státy s vyspělou tržní ekonomikou ,0 102, ,5 103, ,6 102, ** Státy EU ,5 102, ,0 102, ,1 102, ** Státy ESVO ,1 99, ,1 99, ,1 99, ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou ,4 103, ,4 109, ,4 98, * Rozvojové země ,7 101, ,1 104, ,4 99, * Státy s tranzitivní ekonomikou ,5 117, ,5 98, ,6 149, * Společenství nezávislých států ,6 99, ,5 100, ,9 98, * Ostatní */ ,9 100, ,3 114, ,1 99, Zahraniční obchod se zeměmi OECD ,1 102, ,2 102, ,2 101, Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 53,8 %, což je pouze nepatrně méně (o 0,4 p.b.) než v roce Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,4 %, dovoz vzrostl o 0,4 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 555,7 mld. Kč. VÝVOZ DOVOZ O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč SRN , ,6 102, , ,3 102, , ,5 102, Slovensko , ,5 100, , ,9 101, , ,8 98, Polsko , ,6 103, , ,0 100, , ,4 106, Čína , ,7 100, , ,2 114, , ,8 98, Rusko , ,5 99, , ,7 98, , ,5 100, Francie , ,1 102, , ,9 100, , ,2 104, Rakousko , ,8 99, , ,5 101, , ,1 97, Itálie , ,8 103, , ,6 103, , ,0 104, V. Británie , ,4 103, , ,8 103, , ,9 101, Nizozemsko , ,0 92, , ,8 89, , ,3 95, Maďarsko , ,5 110, , ,6 116, , ,4 103, USA , ,2 100, , ,2 98, , ,2 102, Belgie , ,1 105, , ,5 108, , ,7 101, Španělsko , ,9 108, , ,1 110, , ,6 105, Švýcarsko , ,3 99, , ,6 98, , ,0 101, Korea , ,2 97, , ,4 104, , ,1 96, Švédsko , ,2 103, , ,5 101, , ,9 105, Japonsko , ,2 98, , ,5 122, , ,8 92, Ukrajina , ,9 99, , ,0 96, , ,8 105, Rumunsko , ,1 120, , ,2 113, , ,0 131, Turecko , ,1 119, , ,4 130, , ,8 103, Norsko , ,7 99, , ,5 101, , ,0 97, Dánsko , ,7 110, , ,8 111, , ,6 108, Ázerbájdţán , ,5 86, , ,1 120, , ,0 83, Thajsko , ,4 91, , ,1 97, , ,8 91,

14 Komoditní struktura ZO v roce 2013 Vývoz Dovoz Bilance 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % 13/12 mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 103, ,0 101, v tom: 0 Potraviny a ţivá zvířata ,6 106, ,1 105, Nápoje a tabák ,7 111, ,7 106, Suroviny nepoţivatelné, bez paliv ,7 98, ,8 98, Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály ,2 84, ,7 97, Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 5 Chemikálie ,4 106, ,4 104, Trţní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu ,3 94, ,2 116, ,4 103, ,9 7 Stroje a přepravní zařízení ,8 102, ,8 100, Různé průmyslové výrobky ,7 109, ,1 106, Nespecifikováno ,2 153, ,3 127, Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí*) posílil vývoz meziročně o 2,0 % a dovoz přidal o 0,1 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo v roce 2013 aktivum 119,3 mld. Kč. Očekávaný vývoj zahraničního obchodu v roce , Dobré výsledky ZO můžeme očekávat i v roce Významnou a pozitivní roli v příštích měsících roku sehraje nízká srovnávací základna prvních šesti měsíců loňského roku, pokračující oživení v eurozóně i mimo ni. Kladnou roli sehraje i slabší koruna. Česká ekonomika je ve fázi oživení a zahraniční obchod se výraznou měrou podílí na obnovení ekonomického růstu. Hlavní hnací silou vývozu bude především automobilový průmysl, na který navazuje řada dalších odvětví. Lednové a únorové výsledky zahraničního obchodu, jak v národním pojetí, tak v metodice přeshraniční statistiky dosahují kladných dvouciferných hodnot a navazují tak na dynamiku růstu vývozu i dovozu ze závěru loňského roku. Po prvních dvou měsících dosahuje přebytek obchodní bilance v národním pojetí 27,7 mld. Kč, což je o 8,6 mld. Kč více než loni a podle přeshraniční statistiky činí přebytek za leden a únor 77,7 mld. Kč, což je meziročně o 14,7 mld. Kč více. Hodnoty některých předstihových indikátorů v únoru mírně klesly, nicméně z dlouhodobého pohledu zůstávají na několikaměsíčních maximech a dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, což dává naději na pokračování pozitivního trendu. Dalším pozitivem je situace v českém průmyslu, kde domácí podniky očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a ve zpracovatelském průmyslu mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. *Výsledky podle metodiky národního pojetí vycházejí ze změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Oproti údajům z přeshraniční statistiky, které evidují jen toky zboží, mnohdy bez vazby na toky peněz, lépe vypovídají o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu. Z výše uvedených důvodů ČSÚ od lednových výsledků (zveřejněných ) ve svém komentáři upřednostňuje vývoj salda a jeho struktury v národním pojetí. Data v národním pojetí byla v tabulkové příloze pravidelně zveřejňována již od roku

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 212 a výhled na rok 213 (květen 213) Výsledky českého průmyslu v roce 212 v kontextu trhu EU a výhled na rok 213 Vývoj průmyslu v roce 212 V roce 21 zaznamenala

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015)

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2015 Růst průmyslové produkce, nastoupený v roce po

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 Zahraniční obchod ČR v roce 2014 Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 (2014/ 1989 nárůst 16,6 x) 2 Zahraniční obchod ČR (přeshraniční) +13,5 % +11,8 % +27,4 % 3 Meziroční změny

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade 2003 2003 âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU S námi napnete plachty! ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU CzechTrade VLÁDNÍ PROEXPORTNÍ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Leden 2012 Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Zahraniční obchod v srpnu: bilance se dostala do záporných hodnot

Zahraniční obchod v srpnu: bilance se dostala do záporných hodnot TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4 týden až října 2015 Zahraniční obchod v srpnu: bilance se dostala do záporných hodnot Příznivá situace na evropských automobilových trzích a nízké ceny energetických komodit

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016 Prosinec přinesl nejnižší počet nezaměstnaných za posledních sedm let V prosinci roku 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 6,2 %, což je sice

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001

SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001 I. Makroekonomický vývoj Růst ekonomiky se ve srovnání s předchozím rokem zrychlil. Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) vzrostl meziročně o 3,6 %,

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (25. týden 15. až 19. června 2015 ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Eurostat: Průmyslová produkce v Evropě vzrostla jen nevýrazně Sezónně očištěná

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 46. týden 9. až 13. listopadu 2015 Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání Dnes zveřejněný předběžný odhad potvrdil, že česká ekonomika pokračuje v dynamickém

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více