Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)"

Transkript

1 Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

2 Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová výroba v roce 2013 zaznamenala meziroční růst o 0,5 %. Výsledek průmyslové výroby však nebyl od počátku roku jednoznačný, neboť průmysl navázal na pokles z roku Již v 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla produkce svého dna, když se meziročně snížila o 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 % a ve 3. a 4. čtvrtletí se průmyslová produkce vrátila k růstu a vzrostla o 3,9 %, resp. 6,1 %. Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně, zejména v Německu a lepšící se situace na evropském automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni navazujících oborů. Oživení průmyslu bylo predikováno nejen zahraničními předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který od poloviny roku signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ V roce 2013 se ve zpracovatelském průmyslu produkce zvýšila ve 14 odvětvích (o 1,4 %, měřeno indexem průmyslové produkce IPP). Na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 63,3 %. Růst táhla především zahraniční poptávka a evidovala jej zejména odvětví s uplatněním produkce na trhu EU. Z odvětví zpracovatelského průmyslu se produkce nejvíce zvýšila ve výrobě ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), ve výrobě farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků (o 6,7 %), v ostatním zpracovatelském průmyslu (o 6,1 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovových výrobků (o 5,3 %), ve výrobě oděvů (o 3,3 %), ve výrobě nápojů (o 2,8 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,7 %) a ve výrobě dopravních prostředků (o 2,5 %). Ostatní růstová odvětví evidovala nárůst produkce do dvou procent. 2

3 Ve zpracovatelském průmyslu snížení produkce evidovalo devět odvětví (na celkové průmyslové produkci se podílely 27,6 %). Nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 8,7 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o 8,4 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7,5 %) a koksování a rafinérské zpracování ropy (o 6,6 %). Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce pod pěti procenty. Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu a zaměstnanosti (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ Průmyslová produkce se v roce 2013 podle propočtů MPO (z dostupných údajů Eurostatu), meziročně snížila v zemích EU-28 o 0,5 %, v eurozóně o 0,8 %. Oživení ekonomik se odrazilo růstem produkce ve 4. čtvrtletí 2013 (v EU vzrostla o 1,6 %, v eurozóně o 1,3 %). Mezi vývojem v ČR, Německa a eurozóny je velmi úzká vzájemná vazba, která je patrná z následujícího grafu. 3

4 Vývoj průmyslové produkce v ČR, v Německu a eurozóně s trendy (meziroční změna v %) Zdroj: Eurostat, graf a propočty MPO Nastartování růstu průmyslové produkce v eurozóně v polovině roku 2013 se projevilo růstovou tendencí i u ČR. Vývoj v ČR byl v závěru roku 2012 ovlivněn o tři dny nižším počtem pracovních dní, což se projevilo vyšším růstem v závěru roku Podle hlavních průmyslových seskupení se růst produkce v druhé polovině roku projevil v celoročních výsledcích zvýšením výroby pro mezispotřebu (o 1,9 %), výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroby pro investice (o 1,2 %) a výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Snížení produkce evidovala pouze výroba energií (o 3,9 %). Zvýšená investiční aktivita průmyslových podniků byla zahájena ve 3. a 4. čtvrtletí V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně zvýšila o 3,6 %. V sektoru je zahrnut automobilový, elektrotechnický a chemický průmysl a strojírenství. Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %, podíl sektoru se mírně zvýšil (o 0,2 bodu na 15,2 %). V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl. Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně nižší o 0,1 % a více než čtvrtinový podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu (o 0,7 bodu na 8,5 %). Vývoj v tomto sektoru, byl nepříznivě ovlivněn poklesem rozhodující výroby počítačů. 4

5 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) Tržby z průmyslové Podíl na tržbách Podíl na tržbách CZ-NACE činnosti zpracov. prům. zpracov. prům. Rozdíl meziroční změna Zpracovatelský průmysl celkem 1,5 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH -3,7 9,2 8,5-0,7 MEDIUM HIGH-TECH 3,6 49,6 50,6 1,0 MEDIUM LOW-TECH -0,1 26,2 25,8-0,4 LOW-TECH 2,6 15,0 15,2 0,2 Zdroj: ČSÚ, propočty MPO Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem celkových nových zakázek ve vybraných oborech, který se v roce 2013 zvýšil o 4,8 %. Rozhodující pozici mělo zvýšení zahraničních zakázek o 5,8 %, které se na celkových zakázkách podílely 70,8 %. Zahraniční zakázky se vlivem oživení produkce a zakázek v eurozóně (zejména v Německu ve druhé polovině roku) a vlivem silné provázanosti ekonomik staly hlavním tahounem domácího růstu. Ve 3. čtvrtletí se zvýšily o 16 % a ve 4. čtvrtletí o 18,2 %. Největší zvýšení těchto zakázek z vybraných oborů v roce 2013 evidovala výroba ostatních dopravních prostředků (o 22,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 14,3 %), výroba motorových vozidel (o 12,5 %) a výroba farmaceutických výroků a přípravků (o 9,7 %). Domácí zakázky posílily o 2,5 %, z vybraných odvětví nejvýrazněji ve výrobě oděvů (o 18,3 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 11,3 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 11,2 %) a ve výrobě elektrických zařízení (o 8,2 %). Mírný růst tržeb (o 1,7 %) a snížení zaměstnanosti (o 1 %) se projevily zvýšením produktivity práce o 2,7 %. Vývoj produktivity práce předstihl růst reálných mezd o 3,7 bodu a dále se projevil poklesem jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Z odvětví se produktivita práce zvýšila ve většině odvětví zpracovatelského průmyslu (v 18 odvětvích), naopak pokles evidovalo pět odvětví. Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2014 Růst průmyslové produkce, nastartovaný v druhé polovině roku 2013, bude pokračovat i v roce Jeho udržení bude záležet na dalším vývoji v eurozóně a především v Německu. Z vývoje průmyslu v závěru roku 2013 je patrné oživení ekonomik eurozóny. Z tohoto důvodu můžeme očekávat pokračování růstu zahraniční poptávky, což se vlivem silné vzájemné provázanosti bude projevovat i na růstu průmyslu ČR. V první polovině roku 2014 bude průmysl dosahovat díky nízké srovnávací základně vyššího růstu, v druhé polovině roku se však tento růst mírně zpomalí. 5

6 Zahraniční předstihové ukazatele na začátku roku 2014 (např. index nákupních manažerů - PMI) dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, za kterými stojí zrychlený růst nových objednávek. Na počátku roku se zlepšila i podnikatelská nálada v Německu a potvrdila odhady, podle nichž největší evropská ekonomika v roce 2014 urychlí růst. Březnové výsledky však optimismus, vlivem situace na Ukrajině, mírně snížily. Naopak, podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ u vybraných průmyslových podniků, se zvýšila důvěra i hodnocení celkové poptávky. Důležitý bude i vývoj domácího automobilového průmyslu, který má na tržbách průmyslu ČR rozhodující podíl (zhruba čtvrtina tržeb průmyslu). Vývoj automobilek bude záviset na růstu prodejů, které v závěru roku 2013 dynamicky rostly. Příznivý vývoj automobilového průmyslu bude mít pozitivní vliv i na dodavatelská odvětví a obory. Pro rok 2014 můžeme předpokládat pokračování růstu průmyslové produkce nastartované v druhé polovině roku Vzhledem k dosavadnímu vývoji, postupnému oživení evropských ekonomik a pokračování příznivého vývoje automobilového průmyslu, můžeme pro rok 2014 očekávat růst průmyslové produkce v rozmezí o 3 až 5 %. Predikci podporují i dosažené výsledky na začátku roku, kdy se průmyslová produkce v lednu meziročně zvýšila o 5,5 % a v únoru o 6,7 %. 6

7 Vývoj stavebnictví v roce 2013 a výhled na rok 2014 Stavebnictví v loňském roce pokračovalo v poklesu, který postihuje stavební produkci posledních pět let. Stále se tu projevuje nedostatek domácí poptávky, veřejné i soukromé. Snížení produkce se nevyhnulo pozemnímu ani inženýrskému stavitelství a negativně ovlivnilo zaměstnanost. Stavební produkce se v roce 2013 snížila meziročně reálně o 6,7 %. Ve srovnání s konjukturním rokem 2008, kdy vrchol konjuktury byl ve 3. čtvrtletí 2008, klesla o 25,1 %. Index stavební produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO Při pohledu na pozemní a inženýrské stavitelství klesla výroba v obou uvedených a to celkem intenzivně. Za celý loňský rok produkce pozemního stavitelství klesla meziročně o 5,6 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo pokles o 9,3 %. V žádném čtvrtletí loňského roku nedosáhlo pozemní ani inženýrské stavitelství kladné meziroční změny. Pozemní stavitelství po celou druhou polovinu roku dosahovalo lepších výsledků. Ve 3. čtvrtletí zaznamenalo pokles meziročně jen o 0,1 % a ve 4. čtvrtletí o 3,4 %. Inženýrské stavitelství dosáhlo v posledním čtvrtletí meziročního snížení o 2,6 %, což byl jeho nejnižší pokles v loňském roce. Výsledku přispěly zejména pozitivní podmínky v prosinci (teplé počasí a dofakturace zakázek na konci roku). 7

8 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V souvislosti s propadem stavební výroby dále pokračuje i snižování počtu zaměstnanců ve stavebnictví. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil meziročně o 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců se v meziročním srovnání snížila o 3,2 % a dosahovala Kč. Reálná mzda se snížila meziročně o 4,5 %. Produktivita práce ve stavebnictví v loňském roce se zvýšila meziročně o 1,5 %. S nižšími mzdami klesají nominální mzdové náklady meziročně o 4,6 % a reálné jednotkové mzdové náklady o 5,9 %. Ve stavebnictví se také již po několik let v řadě snižuje počet povolených staveb a jejich orientační hodnota. V loňském roce se počet stavebních povolení snižoval meziročně o 13,2 % a jejich počet činil Tak velký meziroční propad stavebních povolení byl naposledy zaznamenán v roce V loňském roce ani v jednom čtvrtletí nepřevýšil počet povolení hodnotu předchozího roku. Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb Zdroj: ČSÚ, graf MPO 8

9 Orientační hodnota povolených staveb se v roce 2013 snížila meziročně o 19,1 %. Za celý rok klesala více hodnota změny dokončených staveb meziročně o 28,6 %, což bylo také ovlivněno vysokou základnou předchozího roku. V nové výstavbě se orientační hodnota povolených staveb meziročně snížila o 12,3 %. V roce 2013 u podniků s 50 a více zaměstnanci hodnota nových zakázek i stav zakázek ke konci období zaznamenaly meziroční růst ve stejné hodnotě o 0,5 %. Hodnota nových zakázek dosáhla 149,9 mld. Kč. Hodnota zakázek ve finančním vyjádření klesla na 60 % hodnoty v roce Zakázky v pozemním stavitelství loni klesly meziročně o 13,8 % na 67,2 mld. Kč. V inženýrském stavitelství se zvýšily o 16,1 % na 82,7 mld. Kč. Projevila se tu nízká srovnávací základna v předešlém roce. Průměrná hodnota nové zakázky tak dosáhla 3,6 mil. Kč a snížila se meziročně o 1,8 %. Stav zakázek ke konci roku 2013, které představují zásobu dosud neprovedených prací, dosáhl 141 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,5 %. V loňském roce tak stav zakázek ke konci období dosáhl celkem pozitivního výsledku, který ovlivnily pouze zakázky ze zahraničí. Ty v meziročním srovnání narostly o celých 58,4 %. Jejich váha dosahovala loni necelých 17 %, ale stoupla z 10,7 % v předešlém roce. Zahraniční zakázky tak zaznamenaly kladného výsledku, který se může projevit v letošním roce. Největší podíl však mají veřejné zakázky, jejichž podíl v loňském roce spadl pod 50 %, zatímco před pěti lety se podíl veřejných zakázek pohyboval okolo 70 %. Zatímco v předchozích letech je patrný propad zakázek ve veřejném sektoru, v loňském roce se k tomu přidaly také soukromé zakázky. Veřejné zakázky klesaly loni meziročně o 9,2 %, soukromé zakázky se loni snížily meziročně o 2,6 %. Hodnota celkových zakázek se přitom snižovala předchozí čtyři roky. Vývoj hodnoty stavebních zakázek (podniky s 50 a více zaměstnanci, v mil. Kč) Zdroj: ČSÚ, graf MPO 9

10 V bytové výstavbě se v loňském roce snižoval počet zahájených i dokončených bytů. Počet zahájených bytů se v meziročním srovnání snížil o 7,3 % a bylo jich zahájeno celkem Oproti roku 2008, vrcholu konjunktury, se počet zahájených bytů propadl na poloviční úroveň. Počet dokončených bytů se v loňském roce meziročně snížil o 14,3 % na bytů. Počet dokončených bytů tak klesl na nejnižší hodnotu za posledních 10 let. V roce 2013 pouze v 1. čtvrtletí počet dokončených bytů vzrostl meziročně o 3,4 %, po zbytek roku už klesal. Snížení počtu dokončených bytů za celý rok zaznamenaly všechny druhy staveb. Dokončené byty v rodinných domech klesly meziročně o 11,3 % a byty v bytových domech o 14,7 %. Bytová výstavba (počet bytů) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V letošním roce nejspíš nedojde k zásadní změně ve vývoji stavebnictví. Vývoj stavebnictví můžou podstatně ovlivnit priority nové vlády. Pro stavebnictví by bylo potřeba zvýšit investice státu do stavebnictví, například do dopravní infrastruktury. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research ředitelé stavebních společností v letošním roce čekají pokles sektoru o 0,6 %. Růst stavebnictví by měl přijít až v příštím roce o 1,8 %. 10

11 Vývoj zahraničního obchodu v roce 2013 a výhled na rok 2014 Zahraniční obchod ČR zaznamenal v roce 2013, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, dobré výsledky. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 350,7 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 45 mld. Kč více. Vývoj však nebyl od počátku roku zcela jednoznačný, neboť v prvním pololetí vývoz i dovoz, kromě dubnových výsledků (a květnových vývozů), v meziročním srovnání klesal. Oživení, které predikovaly předstihové ukazatele, se naplno projevilo až ve druhé polovině roku a bylo natolik silné, že meziroční hodnoty exportu i importu vytáhlo do kladných hodnot. Export i import zaznamenaly růst, nicméně meziročně došlo k poklesu jejich dynamiky. Zatímco v roce 2012 vývoz zboží podle přeshraniční statistiky vzrostl meziročně o 6,7 % a dovoz o 3,0 %, v roce 2013 se vývoz meziročně zvýšil o 3,0 % a dovoz zaznamenal růst o 1,8 %. Zahraniční obchod ČR v letech (běžné ceny) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání. Pokles v první polovině roku a silný růst průmyslové produkce v druhém pololetí, který byl způsoben oživením v eurozóně. Zejména zvýšená poptávka po osobních automobilech vytáhla průmyslovou produkci v roce 2013 do kladných čísel (meziroční nárůst dosáhl 0,5 %). Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 25,974 EUR/CZK. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,1 %. Průměrný směnný kurz činil 19,565 USD/CZK. 11

12 Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Snížení importních cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Majoritní část českého exportu a importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65,1 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b. V absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 69 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,8 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 51,9 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 2,8 % a import posílil o 2,9 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 733,2 mld. Kč, což bylo o 17,1 mld. Kč více než v roce Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika v roce 2013 tradičně v obchodě s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,5 %, dovoz posílil o 2,8 %. Aktivum obchodní bilance činilo 270,9 mld. Kč a meziročně tak bylo o 4,3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 117,7 mld. Kč, což bylo o 7,3 mld. Kč více než v roce Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie a Severní Irsko (99,7 mld. Kč), Francie (66,3 mld. Kč) a Rakousko (57,8 mld. Kč). 12

13 Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 265,2 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 8,6 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou (47,2 mld. Kč), který se oproti loňsku snížil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Ruskou federací (39,2 mld. Kč), Japonskem (34,8 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (23,6 mld. Kč). *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Teritoriální struktura ZO v roce 2013 OBRAT Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2013 B I L A N C E 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 102, ,0 103, ,0 101, * Státy s vyspělou tržní ekonomikou ,0 102, ,5 103, ,6 102, ** Státy EU ,5 102, ,0 102, ,1 102, ** Státy ESVO ,1 99, ,1 99, ,1 99, ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou ,4 103, ,4 109, ,4 98, * Rozvojové země ,7 101, ,1 104, ,4 99, * Státy s tranzitivní ekonomikou ,5 117, ,5 98, ,6 149, * Společenství nezávislých států ,6 99, ,5 100, ,9 98, * Ostatní */ ,9 100, ,3 114, ,1 99, Zahraniční obchod se zeměmi OECD ,1 102, ,2 102, ,2 101, Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 53,8 %, což je pouze nepatrně méně (o 0,4 p.b.) než v roce Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,4 %, dovoz vzrostl o 0,4 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 555,7 mld. Kč. VÝVOZ DOVOZ O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč SRN , ,6 102, , ,3 102, , ,5 102, Slovensko , ,5 100, , ,9 101, , ,8 98, Polsko , ,6 103, , ,0 100, , ,4 106, Čína , ,7 100, , ,2 114, , ,8 98, Rusko , ,5 99, , ,7 98, , ,5 100, Francie , ,1 102, , ,9 100, , ,2 104, Rakousko , ,8 99, , ,5 101, , ,1 97, Itálie , ,8 103, , ,6 103, , ,0 104, V. Británie , ,4 103, , ,8 103, , ,9 101, Nizozemsko , ,0 92, , ,8 89, , ,3 95, Maďarsko , ,5 110, , ,6 116, , ,4 103, USA , ,2 100, , ,2 98, , ,2 102, Belgie , ,1 105, , ,5 108, , ,7 101, Španělsko , ,9 108, , ,1 110, , ,6 105, Švýcarsko , ,3 99, , ,6 98, , ,0 101, Korea , ,2 97, , ,4 104, , ,1 96, Švédsko , ,2 103, , ,5 101, , ,9 105, Japonsko , ,2 98, , ,5 122, , ,8 92, Ukrajina , ,9 99, , ,0 96, , ,8 105, Rumunsko , ,1 120, , ,2 113, , ,0 131, Turecko , ,1 119, , ,4 130, , ,8 103, Norsko , ,7 99, , ,5 101, , ,0 97, Dánsko , ,7 110, , ,8 111, , ,6 108, Ázerbájdţán , ,5 86, , ,1 120, , ,0 83, Thajsko , ,4 91, , ,1 97, , ,8 91,

14 Komoditní struktura ZO v roce 2013 Vývoz Dovoz Bilance 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % 13/12 mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 103, ,0 101, v tom: 0 Potraviny a ţivá zvířata ,6 106, ,1 105, Nápoje a tabák ,7 111, ,7 106, Suroviny nepoţivatelné, bez paliv ,7 98, ,8 98, Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály ,2 84, ,7 97, Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 5 Chemikálie ,4 106, ,4 104, Trţní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu ,3 94, ,2 116, ,4 103, ,9 7 Stroje a přepravní zařízení ,8 102, ,8 100, Různé průmyslové výrobky ,7 109, ,1 106, Nespecifikováno ,2 153, ,3 127, Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí*) posílil vývoz meziročně o 2,0 % a dovoz přidal o 0,1 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo v roce 2013 aktivum 119,3 mld. Kč. Očekávaný vývoj zahraničního obchodu v roce , Dobré výsledky ZO můžeme očekávat i v roce Významnou a pozitivní roli v příštích měsících roku sehraje nízká srovnávací základna prvních šesti měsíců loňského roku, pokračující oživení v eurozóně i mimo ni. Kladnou roli sehraje i slabší koruna. Česká ekonomika je ve fázi oživení a zahraniční obchod se výraznou měrou podílí na obnovení ekonomického růstu. Hlavní hnací silou vývozu bude především automobilový průmysl, na který navazuje řada dalších odvětví. Lednové a únorové výsledky zahraničního obchodu, jak v národním pojetí, tak v metodice přeshraniční statistiky dosahují kladných dvouciferných hodnot a navazují tak na dynamiku růstu vývozu i dovozu ze závěru loňského roku. Po prvních dvou měsících dosahuje přebytek obchodní bilance v národním pojetí 27,7 mld. Kč, což je o 8,6 mld. Kč více než loni a podle přeshraniční statistiky činí přebytek za leden a únor 77,7 mld. Kč, což je meziročně o 14,7 mld. Kč více. Hodnoty některých předstihových indikátorů v únoru mírně klesly, nicméně z dlouhodobého pohledu zůstávají na několikaměsíčních maximech a dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, což dává naději na pokračování pozitivního trendu. Dalším pozitivem je situace v českém průmyslu, kde domácí podniky očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a ve zpracovatelském průmyslu mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. *Výsledky podle metodiky národního pojetí vycházejí ze změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Oproti údajům z přeshraniční statistiky, které evidují jen toky zboží, mnohdy bez vazby na toky peněz, lépe vypovídají o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu. Z výše uvedených důvodů ČSÚ od lednových výsledků (zveřejněných ) ve svém komentáři upřednostňuje vývoj salda a jeho struktury v národním pojetí. Data v národním pojetí byla v tabulkové příloze pravidelně zveřejňována již od roku

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 212 a výhled na rok 213 (květen 213) Výsledky českého průmyslu v roce 212 v kontextu trhu EU a výhled na rok 213 Vývoj průmyslu v roce 212 V roce 21 zaznamenala

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015)

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2015 Růst průmyslové produkce, nastoupený v roce po

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2010 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2010 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 2010 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2011 Vývoj průmyslu v roce 2010 V roce 2010 profitovala česká ekonomika z nečekaně silného hospodářského oživení Německa a pokračujícího

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

září 2016 Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí 2016 a úvahy o dalším vývoji

září 2016 Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí 2016 a úvahy o dalším vývoji září 2016 Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí 2016 a úvahy o dalším vývoji 1 Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2016 Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2016

Více

Duben Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2015 a úvahy o dalším vývoji

Duben Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2015 a úvahy o dalším vývoji Duben 2016 Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2015 a úvahy o dalším vývoji Vývoj průmyslu v roce 2015 Průmysl má v české ekonomice stále stěžejní roli, neboť se na tvorbě hrubé přidané

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2016 a úvahy o dalším vývoji

Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 2016 a úvahy o dalším vývoji Hlavní tendence průmyslu a zahraničního obchodu v roce 216 a úvahy o dalším vývoji Česká ekonomika se nachází v dobré kondici a vše nasvědčuje tomu, že by i letos měla pokračovat v solidním růstu. Jejímu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Tisková zpráva. Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi

Tisková zpráva. Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi Tisková zpráva Průmysl se spolu se zahraničním obchodem drží, naopak stavebnictví v krizi Praha, 7. listopadu 2011 Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Český statistický úřad 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203436

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Praha 2013 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna Základní ukazatele - poslední údaje

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna Základní ukazatele - poslední údaje TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 14. týden 4. až 8. dubna 2016 Bilance obchodu se zbožím za únor byla vyšší než před rokem Druhý měsíc letošního roku se vyznačoval dalším růstem zahraničního obchodu se zbožím.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 BŘEZEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2009 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Průmyslová produkce klesla meziročně

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Končí recese české ekonomiky?

Končí recese české ekonomiky? Končí recese české ekonomiky? Drahomíra Dubská Mezinárodní konference Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 213", Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické,

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více