Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)"

Transkript

1 Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

2 Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová výroba v roce 2013 zaznamenala meziroční růst o 0,5 %. Výsledek průmyslové výroby však nebyl od počátku roku jednoznačný, neboť průmysl navázal na pokles z roku Již v 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla produkce svého dna, když se meziročně snížila o 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 % a ve 3. a 4. čtvrtletí se průmyslová produkce vrátila k růstu a vzrostla o 3,9 %, resp. 6,1 %. Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně, zejména v Německu a lepšící se situace na evropském automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni navazujících oborů. Oživení průmyslu bylo predikováno nejen zahraničními předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který od poloviny roku signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. Vývoj indexu průmyslové produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ V roce 2013 se ve zpracovatelském průmyslu produkce zvýšila ve 14 odvětvích (o 1,4 %, měřeno indexem průmyslové produkce IPP). Na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 63,3 %. Růst táhla především zahraniční poptávka a evidovala jej zejména odvětví s uplatněním produkce na trhu EU. Z odvětví zpracovatelského průmyslu se produkce nejvíce zvýšila ve výrobě ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), ve výrobě farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků (o 6,7 %), v ostatním zpracovatelském průmyslu (o 6,1 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovových výrobků (o 5,3 %), ve výrobě oděvů (o 3,3 %), ve výrobě nápojů (o 2,8 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,7 %) a ve výrobě dopravních prostředků (o 2,5 %). Ostatní růstová odvětví evidovala nárůst produkce do dvou procent. 2

3 Ve zpracovatelském průmyslu snížení produkce evidovalo devět odvětví (na celkové průmyslové produkci se podílely 27,6 %). Nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 8,7 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o 8,4 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7,5 %) a koksování a rafinérské zpracování ropy (o 6,6 %). Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce pod pěti procenty. Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu a zaměstnanosti (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ Průmyslová produkce se v roce 2013 podle propočtů MPO (z dostupných údajů Eurostatu), meziročně snížila v zemích EU-28 o 0,5 %, v eurozóně o 0,8 %. Oživení ekonomik se odrazilo růstem produkce ve 4. čtvrtletí 2013 (v EU vzrostla o 1,6 %, v eurozóně o 1,3 %). Mezi vývojem v ČR, Německa a eurozóny je velmi úzká vzájemná vazba, která je patrná z následujícího grafu. 3

4 Vývoj průmyslové produkce v ČR, v Německu a eurozóně s trendy (meziroční změna v %) Zdroj: Eurostat, graf a propočty MPO Nastartování růstu průmyslové produkce v eurozóně v polovině roku 2013 se projevilo růstovou tendencí i u ČR. Vývoj v ČR byl v závěru roku 2012 ovlivněn o tři dny nižším počtem pracovních dní, což se projevilo vyšším růstem v závěru roku Podle hlavních průmyslových seskupení se růst produkce v druhé polovině roku projevil v celoročních výsledcích zvýšením výroby pro mezispotřebu (o 1,9 %), výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroby pro investice (o 1,2 %) a výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Snížení produkce evidovala pouze výroba energií (o 3,9 %). Zvýšená investiční aktivita průmyslových podniků byla zahájena ve 3. a 4. čtvrtletí V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně zvýšila o 3,6 %. V sektoru je zahrnut automobilový, elektrotechnický a chemický průmysl a strojírenství. Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %, podíl sektoru se mírně zvýšil (o 0,2 bodu na 15,2 %). V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví průmyslu - potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl. Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně nižší o 0,1 % a více než čtvrtinový podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl (výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu (o 0,7 bodu na 8,5 %). Vývoj v tomto sektoru, byl nepříznivě ovlivněn poklesem rozhodující výroby počítačů. 4

5 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) Tržby z průmyslové Podíl na tržbách Podíl na tržbách CZ-NACE činnosti zpracov. prům. zpracov. prům. Rozdíl meziroční změna Zpracovatelský průmysl celkem 1,5 100,0 100,0 0,0 HIGH-TECH -3,7 9,2 8,5-0,7 MEDIUM HIGH-TECH 3,6 49,6 50,6 1,0 MEDIUM LOW-TECH -0,1 26,2 25,8-0,4 LOW-TECH 2,6 15,0 15,2 0,2 Zdroj: ČSÚ, propočty MPO Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem celkových nových zakázek ve vybraných oborech, který se v roce 2013 zvýšil o 4,8 %. Rozhodující pozici mělo zvýšení zahraničních zakázek o 5,8 %, které se na celkových zakázkách podílely 70,8 %. Zahraniční zakázky se vlivem oživení produkce a zakázek v eurozóně (zejména v Německu ve druhé polovině roku) a vlivem silné provázanosti ekonomik staly hlavním tahounem domácího růstu. Ve 3. čtvrtletí se zvýšily o 16 % a ve 4. čtvrtletí o 18,2 %. Největší zvýšení těchto zakázek z vybraných oborů v roce 2013 evidovala výroba ostatních dopravních prostředků (o 22,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 14,3 %), výroba motorových vozidel (o 12,5 %) a výroba farmaceutických výroků a přípravků (o 9,7 %). Domácí zakázky posílily o 2,5 %, z vybraných odvětví nejvýrazněji ve výrobě oděvů (o 18,3 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 11,3 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 11,2 %) a ve výrobě elektrických zařízení (o 8,2 %). Mírný růst tržeb (o 1,7 %) a snížení zaměstnanosti (o 1 %) se projevily zvýšením produktivity práce o 2,7 %. Vývoj produktivity práce předstihl růst reálných mezd o 3,7 bodu a dále se projevil poklesem jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Z odvětví se produktivita práce zvýšila ve většině odvětví zpracovatelského průmyslu (v 18 odvětvích), naopak pokles evidovalo pět odvětví. Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2014 Růst průmyslové produkce, nastartovaný v druhé polovině roku 2013, bude pokračovat i v roce Jeho udržení bude záležet na dalším vývoji v eurozóně a především v Německu. Z vývoje průmyslu v závěru roku 2013 je patrné oživení ekonomik eurozóny. Z tohoto důvodu můžeme očekávat pokračování růstu zahraniční poptávky, což se vlivem silné vzájemné provázanosti bude projevovat i na růstu průmyslu ČR. V první polovině roku 2014 bude průmysl dosahovat díky nízké srovnávací základně vyššího růstu, v druhé polovině roku se však tento růst mírně zpomalí. 5

6 Zahraniční předstihové ukazatele na začátku roku 2014 (např. index nákupních manažerů - PMI) dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, za kterými stojí zrychlený růst nových objednávek. Na počátku roku se zlepšila i podnikatelská nálada v Německu a potvrdila odhady, podle nichž největší evropská ekonomika v roce 2014 urychlí růst. Březnové výsledky však optimismus, vlivem situace na Ukrajině, mírně snížily. Naopak, podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ u vybraných průmyslových podniků, se zvýšila důvěra i hodnocení celkové poptávky. Důležitý bude i vývoj domácího automobilového průmyslu, který má na tržbách průmyslu ČR rozhodující podíl (zhruba čtvrtina tržeb průmyslu). Vývoj automobilek bude záviset na růstu prodejů, které v závěru roku 2013 dynamicky rostly. Příznivý vývoj automobilového průmyslu bude mít pozitivní vliv i na dodavatelská odvětví a obory. Pro rok 2014 můžeme předpokládat pokračování růstu průmyslové produkce nastartované v druhé polovině roku Vzhledem k dosavadnímu vývoji, postupnému oživení evropských ekonomik a pokračování příznivého vývoje automobilového průmyslu, můžeme pro rok 2014 očekávat růst průmyslové produkce v rozmezí o 3 až 5 %. Predikci podporují i dosažené výsledky na začátku roku, kdy se průmyslová produkce v lednu meziročně zvýšila o 5,5 % a v únoru o 6,7 %. 6

7 Vývoj stavebnictví v roce 2013 a výhled na rok 2014 Stavebnictví v loňském roce pokračovalo v poklesu, který postihuje stavební produkci posledních pět let. Stále se tu projevuje nedostatek domácí poptávky, veřejné i soukromé. Snížení produkce se nevyhnulo pozemnímu ani inženýrskému stavitelství a negativně ovlivnilo zaměstnanost. Stavební produkce se v roce 2013 snížila meziročně reálně o 6,7 %. Ve srovnání s konjukturním rokem 2008, kdy vrchol konjuktury byl ve 3. čtvrtletí 2008, klesla o 25,1 %. Index stavební produkce (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO Při pohledu na pozemní a inženýrské stavitelství klesla výroba v obou uvedených a to celkem intenzivně. Za celý loňský rok produkce pozemního stavitelství klesla meziročně o 5,6 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo pokles o 9,3 %. V žádném čtvrtletí loňského roku nedosáhlo pozemní ani inženýrské stavitelství kladné meziroční změny. Pozemní stavitelství po celou druhou polovinu roku dosahovalo lepších výsledků. Ve 3. čtvrtletí zaznamenalo pokles meziročně jen o 0,1 % a ve 4. čtvrtletí o 3,4 %. Inženýrské stavitelství dosáhlo v posledním čtvrtletí meziročního snížení o 2,6 %, což byl jeho nejnižší pokles v loňském roce. Výsledku přispěly zejména pozitivní podmínky v prosinci (teplé počasí a dofakturace zakázek na konci roku). 7

8 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V souvislosti s propadem stavební výroby dále pokračuje i snižování počtu zaměstnanců ve stavebnictví. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil meziročně o 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců se v meziročním srovnání snížila o 3,2 % a dosahovala Kč. Reálná mzda se snížila meziročně o 4,5 %. Produktivita práce ve stavebnictví v loňském roce se zvýšila meziročně o 1,5 %. S nižšími mzdami klesají nominální mzdové náklady meziročně o 4,6 % a reálné jednotkové mzdové náklady o 5,9 %. Ve stavebnictví se také již po několik let v řadě snižuje počet povolených staveb a jejich orientační hodnota. V loňském roce se počet stavebních povolení snižoval meziročně o 13,2 % a jejich počet činil Tak velký meziroční propad stavebních povolení byl naposledy zaznamenán v roce V loňském roce ani v jednom čtvrtletí nepřevýšil počet povolení hodnotu předchozího roku. Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb Zdroj: ČSÚ, graf MPO 8

9 Orientační hodnota povolených staveb se v roce 2013 snížila meziročně o 19,1 %. Za celý rok klesala více hodnota změny dokončených staveb meziročně o 28,6 %, což bylo také ovlivněno vysokou základnou předchozího roku. V nové výstavbě se orientační hodnota povolených staveb meziročně snížila o 12,3 %. V roce 2013 u podniků s 50 a více zaměstnanci hodnota nových zakázek i stav zakázek ke konci období zaznamenaly meziroční růst ve stejné hodnotě o 0,5 %. Hodnota nových zakázek dosáhla 149,9 mld. Kč. Hodnota zakázek ve finančním vyjádření klesla na 60 % hodnoty v roce Zakázky v pozemním stavitelství loni klesly meziročně o 13,8 % na 67,2 mld. Kč. V inženýrském stavitelství se zvýšily o 16,1 % na 82,7 mld. Kč. Projevila se tu nízká srovnávací základna v předešlém roce. Průměrná hodnota nové zakázky tak dosáhla 3,6 mil. Kč a snížila se meziročně o 1,8 %. Stav zakázek ke konci roku 2013, které představují zásobu dosud neprovedených prací, dosáhl 141 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,5 %. V loňském roce tak stav zakázek ke konci období dosáhl celkem pozitivního výsledku, který ovlivnily pouze zakázky ze zahraničí. Ty v meziročním srovnání narostly o celých 58,4 %. Jejich váha dosahovala loni necelých 17 %, ale stoupla z 10,7 % v předešlém roce. Zahraniční zakázky tak zaznamenaly kladného výsledku, který se může projevit v letošním roce. Největší podíl však mají veřejné zakázky, jejichž podíl v loňském roce spadl pod 50 %, zatímco před pěti lety se podíl veřejných zakázek pohyboval okolo 70 %. Zatímco v předchozích letech je patrný propad zakázek ve veřejném sektoru, v loňském roce se k tomu přidaly také soukromé zakázky. Veřejné zakázky klesaly loni meziročně o 9,2 %, soukromé zakázky se loni snížily meziročně o 2,6 %. Hodnota celkových zakázek se přitom snižovala předchozí čtyři roky. Vývoj hodnoty stavebních zakázek (podniky s 50 a více zaměstnanci, v mil. Kč) Zdroj: ČSÚ, graf MPO 9

10 V bytové výstavbě se v loňském roce snižoval počet zahájených i dokončených bytů. Počet zahájených bytů se v meziročním srovnání snížil o 7,3 % a bylo jich zahájeno celkem Oproti roku 2008, vrcholu konjunktury, se počet zahájených bytů propadl na poloviční úroveň. Počet dokončených bytů se v loňském roce meziročně snížil o 14,3 % na bytů. Počet dokončených bytů tak klesl na nejnižší hodnotu za posledních 10 let. V roce 2013 pouze v 1. čtvrtletí počet dokončených bytů vzrostl meziročně o 3,4 %, po zbytek roku už klesal. Snížení počtu dokončených bytů za celý rok zaznamenaly všechny druhy staveb. Dokončené byty v rodinných domech klesly meziročně o 11,3 % a byty v bytových domech o 14,7 %. Bytová výstavba (počet bytů) Zdroj: ČSÚ, graf MPO V letošním roce nejspíš nedojde k zásadní změně ve vývoji stavebnictví. Vývoj stavebnictví můžou podstatně ovlivnit priority nové vlády. Pro stavebnictví by bylo potřeba zvýšit investice státu do stavebnictví, například do dopravní infrastruktury. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research ředitelé stavebních společností v letošním roce čekají pokles sektoru o 0,6 %. Růst stavebnictví by měl přijít až v příštím roce o 1,8 %. 10

11 Vývoj zahraničního obchodu v roce 2013 a výhled na rok 2014 Zahraniční obchod ČR zaznamenal v roce 2013, navzdory nelehké ekonomické situaci v eurozóně, dobré výsledky. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 350,7 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 45 mld. Kč více. Vývoj však nebyl od počátku roku zcela jednoznačný, neboť v prvním pololetí vývoz i dovoz, kromě dubnových výsledků (a květnových vývozů), v meziročním srovnání klesal. Oživení, které predikovaly předstihové ukazatele, se naplno projevilo až ve druhé polovině roku a bylo natolik silné, že meziroční hodnoty exportu i importu vytáhlo do kladných hodnot. Export i import zaznamenaly růst, nicméně meziročně došlo k poklesu jejich dynamiky. Zatímco v roce 2012 vývoz zboží podle přeshraniční statistiky vzrostl meziročně o 6,7 % a dovoz o 3,0 %, v roce 2013 se vývoz meziročně zvýšil o 3,0 % a dovoz zaznamenal růst o 1,8 %. Zahraniční obchod ČR v letech (běžné ceny) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku. Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem negativních spotřebitelských očekávání. Pokles v první polovině roku a silný růst průmyslové produkce v druhém pololetí, který byl způsoben oživením v eurozóně. Zejména zvýšená poptávka po osobních automobilech vytáhla průmyslovou produkci v roce 2013 do kladných čísel (meziroční nárůst dosáhl 0,5 %). Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 25,974 EUR/CZK. Vůči americkému dolaru koruna posílila o 0,1 %. Průměrný směnný kurz činil 19,565 USD/CZK. 11

12 Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Snížení importních cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Majoritní část českého exportu a importu byla v loňském roce uskutečněna v rámci Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65,1 %. Meziročně se tak závislost vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b. V absolutním vyjádření však export do zemí EU narostl o 69 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na dovozu z EU o 0,8 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 51,9 mld. Kč. Export do EU se meziročně zvýšil o 2,8 % a import posílil o 2,9 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 733,2 mld. Kč, což bylo o 17,1 mld. Kč více než v roce Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika v roce 2013 tradičně v obchodě s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně o 2,5 %, dovoz posílil o 2,8 %. Aktivum obchodní bilance činilo 270,9 mld. Kč a meziročně tak bylo o 4,3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí skončil aktivem 117,7 mld. Kč, což bylo o 7,3 mld. Kč více než v roce Mezi pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie a Severní Irsko (99,7 mld. Kč), Francie (66,3 mld. Kč) a Rakousko (57,8 mld. Kč). 12

13 Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 265,2 mld. Kč. Oproti loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 8,6 mld. Kč. Druhý nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou (47,2 mld. Kč), který se oproti loňsku snížil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum dále vykázal obchod s Ruskou federací (39,2 mld. Kč), Japonskem (34,8 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (23,6 mld. Kč). *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Teritoriální struktura ZO v roce 2013 OBRAT Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2013 B I L A N C E 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil.kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 102, ,0 103, ,0 101, * Státy s vyspělou tržní ekonomikou ,0 102, ,5 103, ,6 102, ** Státy EU ,5 102, ,0 102, ,1 102, ** Státy ESVO ,1 99, ,1 99, ,1 99, ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou ,4 103, ,4 109, ,4 98, * Rozvojové země ,7 101, ,1 104, ,4 99, * Státy s tranzitivní ekonomikou ,5 117, ,5 98, ,6 149, * Společenství nezávislých států ,6 99, ,5 100, ,9 98, * Ostatní */ ,9 100, ,3 114, ,1 99, Zahraniční obchod se zeměmi OECD ,1 102, ,2 102, ,2 101, Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 53,8 %, což je pouze nepatrně méně (o 0,4 p.b.) než v roce Na dovozu se pak stroje a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,4 %, dovoz vzrostl o 0,4 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 555,7 mld. Kč. VÝVOZ DOVOZ O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč % mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč SRN , ,6 102, , ,3 102, , ,5 102, Slovensko , ,5 100, , ,9 101, , ,8 98, Polsko , ,6 103, , ,0 100, , ,4 106, Čína , ,7 100, , ,2 114, , ,8 98, Rusko , ,5 99, , ,7 98, , ,5 100, Francie , ,1 102, , ,9 100, , ,2 104, Rakousko , ,8 99, , ,5 101, , ,1 97, Itálie , ,8 103, , ,6 103, , ,0 104, V. Británie , ,4 103, , ,8 103, , ,9 101, Nizozemsko , ,0 92, , ,8 89, , ,3 95, Maďarsko , ,5 110, , ,6 116, , ,4 103, USA , ,2 100, , ,2 98, , ,2 102, Belgie , ,1 105, , ,5 108, , ,7 101, Španělsko , ,9 108, , ,1 110, , ,6 105, Švýcarsko , ,3 99, , ,6 98, , ,0 101, Korea , ,2 97, , ,4 104, , ,1 96, Švédsko , ,2 103, , ,5 101, , ,9 105, Japonsko , ,2 98, , ,5 122, , ,8 92, Ukrajina , ,9 99, , ,0 96, , ,8 105, Rumunsko , ,1 120, , ,2 113, , ,0 131, Turecko , ,1 119, , ,4 130, , ,8 103, Norsko , ,7 99, , ,5 101, , ,0 97, Dánsko , ,7 110, , ,8 111, , ,6 108, Ázerbájdţán , ,5 86, , ,1 120, , ,0 83, Thajsko , ,4 91, , ,1 97, , ,8 91,

14 Komoditní struktura ZO v roce 2013 Vývoz Dovoz Bilance 1-12/2013 index 1-12/2013 index 1-12/ /13 mil. Kč % 13/12 mil. Kč % 13/12 mil. Kč mil. Kč Celkový zahraniční obchod ČR ,0 103, ,0 101, v tom: 0 Potraviny a ţivá zvířata ,6 106, ,1 105, Nápoje a tabák ,7 111, ,7 106, Suroviny nepoţivatelné, bez paliv ,7 98, ,8 98, Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály ,2 84, ,7 97, Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 5 Chemikálie ,4 106, ,4 104, Trţní výrobky tříděné hlavně dle druhu materiálu ,3 94, ,2 116, ,4 103, ,9 7 Stroje a přepravní zařízení ,8 102, ,8 100, Různé průmyslové výrobky ,7 109, ,1 106, Nespecifikováno ,2 153, ,3 127, Zdroj: ČSÚ, březen 2014, graf MPO Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí*) posílil vývoz meziročně o 2,0 % a dovoz přidal o 0,1 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo v roce 2013 aktivum 119,3 mld. Kč. Očekávaný vývoj zahraničního obchodu v roce , Dobré výsledky ZO můžeme očekávat i v roce Významnou a pozitivní roli v příštích měsících roku sehraje nízká srovnávací základna prvních šesti měsíců loňského roku, pokračující oživení v eurozóně i mimo ni. Kladnou roli sehraje i slabší koruna. Česká ekonomika je ve fázi oživení a zahraniční obchod se výraznou měrou podílí na obnovení ekonomického růstu. Hlavní hnací silou vývozu bude především automobilový průmysl, na který navazuje řada dalších odvětví. Lednové a únorové výsledky zahraničního obchodu, jak v národním pojetí, tak v metodice přeshraniční statistiky dosahují kladných dvouciferných hodnot a navazují tak na dynamiku růstu vývozu i dovozu ze závěru loňského roku. Po prvních dvou měsících dosahuje přebytek obchodní bilance v národním pojetí 27,7 mld. Kč, což je o 8,6 mld. Kč více než loni a podle přeshraniční statistiky činí přebytek za leden a únor 77,7 mld. Kč, což je meziročně o 14,7 mld. Kč více. Hodnoty některých předstihových indikátorů v únoru mírně klesly, nicméně z dlouhodobého pohledu zůstávají na několikaměsíčních maximech a dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, což dává naději na pokračování pozitivního trendu. Dalším pozitivem je situace v českém průmyslu, kde domácí podniky očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti a ve zpracovatelském průmyslu mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. *Výsledky podle metodiky národního pojetí vycházejí ze změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Oproti údajům z přeshraniční statistiky, které evidují jen toky zboží, mnohdy bez vazby na toky peněz, lépe vypovídají o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu. Z výše uvedených důvodů ČSÚ od lednových výsledků (zveřejněných ) ve svém komentáři upřednostňuje vývoj salda a jeho struktury v národním pojetí. Data v národním pojetí byla v tabulkové příloze pravidelně zveřejňována již od roku

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Rychlejší růst průmyslu v eurozóně Podle údajů Eurostatu se sezónně očištěná průmyslová produkce meziměsíčně zvýšila

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Ropa na skluzavce I v letošním roce pokračuje pád cen ropy, když se tento týden cena barelu ropy typu Brent dostala až pod symbolickou hranici 50 USD.

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 3/2007

CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM. Strukturální analýza české ekonomiky. Marek Rojíček. Working Paper CES VŠEM N o 3/2007 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOM I CKÝCH STUDI Í VŠEM Strukturální analýza české ekonomiky Working Paper CES VŠEM N o 3/2007 Marek Rojíček V Y S O K Á Š K O

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz červen 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2014

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz červen 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz červen 2015 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6 I.1.1

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Rostoucí globální dluh Svět se stále více zadlužuje. Podle tento týden zveřejněné statistiky Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) dosáhlo celkové

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Česká ekonomika po zpomalování tempa meziročního růstu HDP v průběhu roku 2011 přešla v 1. pololetí 2012 do mírného poklesu a i nadále

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Autoři: Anna Kadeřábková Jiří Lexa Marek Rojíček

Autoři: Anna Kadeřábková Jiří Lexa Marek Rojíček Autoři: Anna Kadeřábková Jiří Lexa Marek Rojíček Working Paper NOZV-NVF č. 3/2007 Abstrakt: Analýza zkoumá ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu a služeb v období 1997 2005.

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (6. týden 2. až 6. února 2015) TÉMA TÝDNE Rizika dalšího zadlužování Tento týden zveřejněná studie McKinsey Global Institue upozorňuje na stále rostoucí

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Výzvy pro BRICS Ekonomiky zemí skupiny BRICS zpomalují své tempo růstu a v letošním roce budou čelit řadě významných výzev. MMF snížil nedávno odhad

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE AAA pro USA Ratingová agentura Fitch dnes oznámila své rozhodnutí zachovat nejvyšší hodnocení AAA pro Spojené státy. Zároveň zlepšila svůj výhled budoucího

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červenec 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 1993-2007

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 1993-2007 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 1993-2007 Praha 2008 OBSAH strana Základní vývojové trendy zahraničního obchodu České republiky v letech 1993 2007...

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č.1 ČÁST B: ANALÝZY 6 PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ www.riskhk.cz 1 OBSAH B ANALÝZY ŠESTI PROGRESÍVNÍCH

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více