Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění"

Transkript

1 Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění by Jan Lesák Úvod archiv, fotografie a současné umění Médium fotografie se na poli současného umění ocitá v různých rovinách a sehrává mnoho rolí. Současná umělecká praxe představuje obrovský komplex přístupů a tendencí, ve kterém se umělci pohybují individuálními způsoby. Teoretici a kurátoři se zpravidla koncentrují na určitou skupinu umělců a jejich společné pracovní postupy a zájmy. Takto systematicky vymezují a definují specifické umělecké rámce a aplikují své teoretické výzkumy, které zpravidla mají širší společenský dosah. Uchopit současné umění jako celek je v podstatě nemožný úkol. Vždy je nutné soustředit se na konkrétní a specifickou problematiku. Zpracovaná dílčí témata utváří komplexní celek umění. Podobné je to i v případě fotografie. Snaha specifikovat obecný význam média fotografie v současné době se stává pouhou utopickou vizí. Problematika technického obrazu byla ostatně diskutována v průběhu celého 20. století. Povaha ryze technického a stále se vyvíjejícího média je příčinou efemérnosti teoretických definicí. Otázku fotografie ve vztahu k současnému umění je tedy nutné nahlédnout z perspektivy úzce specifikované tendence, v tomto případě, jak název textu napovídá, to bude fenomén archivu. Dané téma rozvedu na základě vybraných událostí, které se v nedávné době odehrály v umělecké praxi. Nebude se jednat o výčet veškerých možností, jak lze nakládat s archivním materiálem, ale spíše o reflexi zavedené umělecké praxe. Archiv ve smyslu určité složky soukromého nebo veřejného obrazového materiálu, audiovizuálních dat nebo textů, se kterými se umělec rozhodne vlastním způsobem nakládat, byl již relativně vyspecifikován. Na světové umělecké scéně a paralelně také v českém prostředí téma archivu nejvíce rezonovalo před cca deseti lety. V prosinci roku 2006 byla nakladatelstvím The MIT Press ve spolupráci s Whitechapel Art Gallery London publikována kniha The Archive. Editor Charles Merewether sestavil kolekci stěžejních textů k tématu archivu a pokusil se tuto problematiku komplexně shrnout. V antologii jsou zastoupeny texty Sigmunda Freuda, Michela Foucaulta, Hal Fostera a také texty některých umělců pracujících s ideou archivu. V roce 2008 vyšlo dvojčíslo pražské revue Labyrint na téma Archeologie, v němž jsou publikovány tematické eseje například Waltera Benjamina, Michela Foucaulta, Hal Fostera a v souvislosti s nimi jsou uvedeny umělecké práce Evy Koťátkové, Zbyňka Baladrána, Goshky Macugy, Mathiase Poledny, Floriana Pumhösla a dalších.

2 Michel Foucault, Walter Benjamin, Aby Warburg Tito tři teoretici, často uvádění v souvislosti s tématem archivu, svým způsobem předdefinovali problematiku současnosti. Ačkoliv vycházeli z kontextu své doby, jejich postuláty jsou uplatnitelné i pro současná témata. Michel Foucault v zásadní práci Slova a věci (Paříž, 1966) a Archeologie vědění (Paříž, 1968) podrobně vysvětluje komplikované téma archivu. Text Archeologie vědění lze potom chápat jako kritickou reflexi předchozích textů. Archeologií Foucault rozumí popis vynořování se výpovědí. Archiv pro něj neznamená pouze soubor záznamů dokumentárního typu nebo instituce shromažďující historická fakta. Pro Foucaulta znamená archiv složitou strukturu těchto dokumentů, jejich vzájemné vztahy, a to v rámci jednotlivých přesně vymezených oblastí i vzhledem k naší době. Archeologie je rekonstrukce tohoto systému ve všech jeho aspektech. V daném případě se v podstatě jedná o pokus o koncept, který má uchopit vědění jako takové. Ve druhé části textu Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti ( ) Walter Benjamin popisuje, že i při vysoce dokonalé reprodukci odpadá Zde a Nyní uměleckého díla odpadá jeho neopakovatelná existence na místě, na němž se nalézá. Podle Benjamina Zde a Nyní originálu vytváří pojem jeho pravosti. Walter Benjamin se zabývá otázkou, v jakém vztahu je technická reprodukce vůči uměleckému dílu. Dochází k závěru, že technická reprodukce vykazuje v poměru k originálu mnohem větší samostatnost než reprodukce ruční. Dále tvrdí, že podmínky, do nichž lze přenášet výtvor technické reprodukce uměleckého díla, se ostatně nemusí dotknout jeho obsahu znehodnocují pouze časově prostorovou jedinečnost. Technická reprodukce, tj. fotografie nebo film, může například zdůraznit takové vidění originálu, které je přístupné pouze pohyblivé čočce, libovolně si vybírající ohnisko pohledu, a nikoli lidskému oku, případně může určitými postupy, jakými jsou zvětšení nebo zpomalení, zachytit obrazy, které jsou pro běžnou optiku úplně nedostupné. Posledním projektem německého historika, kulturního teoretika a zakladatele soukromé knihovny pro kulturní studia Abyho Warburga byl Atlas Mnemosyne. V prosinci roku 1927 začal komponovat více než tisíc obrazů z knih, magazínů, novin a jiných zdrojů na čtyřicet dřevěných panelů potažených černým plátnem. Obrazy na tato plátna umístil na základě čtrnácti tematických rámců, například Astrologie a mytologie, Souřadnice paměti, Věk Neptuna, Klasická tradice dnes apod. Pozice, pořadí a složené kombinace obměňoval, šlo mu o vytváření nových vztahů mezi jednotlivými prvky. Proces zaznamenával na fotografie. Atlas zůstal nedokončen. Aby Warburg zemřel roku 1929, prací tedy strávil dva roky. Mnémosyné je latinské slovo pro paměť.

3 documenta 13 Katalog k výstavě documenta 13 začíná textem o mozku výstavy situovaném v hlavních expozičních prostorách Fridericiana. Artefakty umístěné v této části výstavy jsou popisovány slovy excentrické, nejisté, křehké, starověké, nevinné objekty a současné objekty, které něco ztratily, dále pak zničené objekty a nezničitelné objekty, ukradené objekty, skryté nebo zamaskované objekty, objekty určené k objevení, objekty v úkrytu, objekty zatížené traumatem, přechodné objekty. Mozek documenta 13 je separován skleněnou stěnou, na níž je umístěné textové dílo Lawrence Weinera The Middle of the Middle of the Middle. Text poukazuje na prozatímní pozici ve vztahu k jakékoli orientaci. Uprostřed není ani doleva, ani doprava, ani nahoru, ani dolů. V instalaci nalezneme selekci užitkových, uměleckých a neurčitých artefaktů s různými souvislostmi. Pro příklad zmíním soubor keramiky vyrobený dvojicí paraguajských hrnčířů, jejichž práce přispěla k zformování jazyka modernity ve Španělsku. Dalším příkladem může být set koupelnových doplňků instalovaných ve vitríně, které zcizila fotografka Lee Miller při žurnalistické návštěvě Hitlerova apartmánu okupovaného spojeneckými jednotkami v Mnichově. Lee Miller se nechala vyfotografovat v koupelně Hitlerova apartmánu svým kolegou Davidem Schermanem. Ve stejný den, kdy byla fotografie pořízena, Hitler spáchal sebevraždu ve svém bunkru. V hlavním prostoru Fridericiana byly instalovány sochařské objekty Julia Gonzáleze, v Barceloně narozeného umělce a spolupracovníka Pabla Picassa. Gonzálezovy objekty byly charakteristické svou křehkostí a určitou zběžností a byly popisovány jako kresba v prostoru. Všechny tři Gonzálezovy sochy zpracovávají motivy lidského těla nebo lidské hlavy. Ačkoliv Julio González zemřel před 2. světovou válkou, jeho sochy byly vystaveny na documenta 2 v roce 1959 s podtématem Art after Navracíme se zde k práci důležitého umělce 20. století. Návrat ke Gonzálezově dílu je v tomto kontextu rekapitulací smutného tématu 2. světové války, pod jehož vlivem historicky výstava documenta jako taková vznikla a vstoupila do oblasti umění a kultury. Na documenta 13 Gonzálezovo dílo obývá historický a politický prostor, který je otevřen mezi minulostí a přítomností. Rekonstrukce této instalace vznikla na základě archivní černobílé fotografie. Momentka pořízená na documenta 2 zobrazuje bosou ženu, která vchází do záběru z levé strany a míjí se s mužem oblečeným v obleku, jenž vstupuje do záběru z pravé strany. Dvojice soustředí svou pozornost k sochařskému dílu. Tato fotografie je adjustována do černého rámečku s bílou paspartou a je pověšena na bílé zdi Fridericiana. Ve stejném místě jsou identickým způsobem instalovány sochařské objekty Julia Gonzáleze. Kombinace archivní fotografie se zopakovanou instalací navozuje intenzivní pocit déjà vu a ozvláštňuje umělecké dílo přenesené v čase. Přelom 20. a 21. století implikuje určitá očekávání. Podíváme-li se o sto let nazpět, zjistíme, že přelom 19. a 20. století se odehrával ve znamení dramatických změn. Zatímco 19. století rehabilitovalo a kombinovalo různé

4 klasické styly a bylo primárně orientováno směrem nazpět, tedy do historie, moderní doba století následujícího se začala odvíjet směrem vpřed. Utopická myšlenka modernity usilovala o oproštění se od všeho starého. Začala se naplňovat vize bourání starých měst a výstavba nových. Doba se odehrávala pod heslem pryč se vším starým, pryč se vším, co je uloženo v muzeích, a Evropa pomalu směřovala k největší tragédii 20. století. The Encyclopedic Palace. 55 th International Art Exhibition: La Biennale di Venezia Téma archivu není v současné umělecké praxi solitérním, pojí se s množstvím dalších tendencí. V přímém vztahu je bezesporu s dalšími relativně aktuálními fenomény s muzei, encyklopediemi, pamětí, transformací, interpretací, apropriací apod. Na výstavě s názvem Encyklopedický palác, která proběhla v prostorách Arsenale v rámci 55. bienále v Benátkách, vychází z utopické myšlenky zřízení muzea, v němž by se shromáždilo veškeré vědění světa. Na výstavě se objevilo velké množství archivních exponátů, které nutně nemusely být realizovány za účelem vzniku uměleckého díla. Výstava nabízí možnost nahlédnout do soukromých i veřejných kolekcí různých předmětů a obrazových materiálů, které byly pořízeny z určité nutnosti neškolených tvůrců, autodidaktů a podivínů. Ve druhé rovině můžeme sledovat umělecká díla realizovaná současnými umělci pod inspiračním vlivem archivních materiálů a uvedených aspektů. Základem práce Ed Atkinse The Trick Brain, vystavené v prostorách Arsenale, je archivní videozáznam pořízený v pařížském apartmánu zakladatele a významného teoretika surrealismu Andrého Bretona následně po jeho smrti v roce Technicky vycizelovaný obrazový materiál topografickým způsobem zaznamenává prostor přeplněný předměty, které André Breton nashromáždil během svého života. Ve sbírce je obsaženo autentické primitivní umění, sošky, africké masky, dále knihy, malby z počátku 20. století apod. Neexistuje jiný materiál dokumentující Bretonův apartmán v plné celistvosti. Videozáznam se stal podkladem pro návrh obalu CD k aukci, na které byly veškeré artefakty shromážděné Bretonem prodány. Ed Atkins doplňuje originální videozáznam o zvukovou stopu a titulky, rozvíjí tak narativní příběh, v němž se zamýšlí nad ztrátou a faktem, že nashromážděné objekty nebudou už nikdy pohromadě. Atkins se pouští do esoterické meditace nad André Bretonem, surealistickými idejemi a kapitálem. Popisuje současně symbolickou smrt uměleckých předmětů prostřednictvím komodifikace a skutečnou, fyzickou smrt lidských subjektů. V díle The Trick Brain britský umělec Ed Atkins tedy pracuje s archivním materiálem. Vytváří subjektivní interpretaci, ve které se zabývá transformací celistvé sbírky osobních artefaktů André Bretona.

5 When attitudes become form: Bern 1969/Venice 2013 V roce 1969 uvedl Herald Szeeman v Kunsthalle Bern kontroverzní výstavu When attitudes become form. Na této výstavě byli zastoupeni především konceptuální umělci Carl Andre, Bruce Nauman, Hanne Darboven, Joseph Beuys, Daniel Buren, Walter De Maria, Jan Dibbets, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Lawrence Weiner a další. Výstava proběhla v období, kdy se tendence konceptuálního umění teprve definovala. Jednalo se o nové umění, kdy umělci negovali standardní schémata typická pro předchozí období, ve kterých dominoval zájem o formální způsoby práce. Vše minulé bylo opouštěno pro osvobození uměleckého procesu. Naplno se projevily tendence jako dematerializace uměleckého díla, intervence ve veřejném prostoru, performance, land art, body art apod. Výstava byla velice kontroverzní, vzbudila velkou pozornost a vyvolala množství konfliktů. Ačkoliv právě tato výstava významně přispěla k definování konceptuálního umění v evropském prostoru, pro Haralda Szeemana se stala posledním projektem pro Kunstahalle Bern. Harald Szeeman byl za svou práci propuštěn z instituce. V průběhu loňského bienále v Benátkách byla výstava When attitudes become form znovu uvedena organizací Fondazione Prada. Překvapivé rekonstrukce původní výstavy se kurátorsky ujal Germano Celant ve spolupráci s Thomasem Demandem a Rem Koolhaasem. Rekonstruovaná výstava je zajímavá především v posunu relativně velkého kurátorského celku z minulosti do přítomnosti. Jednotlivé umělecké práce jsou obnoveny nebo znovu prezentovány, a formují tak celek původní výstavy. Instalaci lze nahlédnout ze tří perspektiv: umění, architektura a kurátorství. Zajímavá je také změna, kdy se výstava posunula z celkem čistých prostorů Kunsthalle Bern do dekorovaného paláce Ca Corner Della Regina, postaveného v 15. století a rekonstruovaného na konci 17. století. Celý projekt je založen na výzkumu osobního archivu Heralda Szeemana. Velký podíl na výstavě má Getty Research Institut, jehož pracovníci ve spolupráci Fondazione Prada provedli detailní analýzu kolekce více než tisíce fotografií dokumentujících původní výstavu. Proces precizně zmapoval podobu výstavy, její instalaci a okolnosti, za nichž vznikala. Součástí výstavy byla i expozice některých originálních dokumentů fotografií, videoreportáží, korespondence apod. Stále to isté miesto Pokud zůstaneme u událostí, které se odehrály v rámci 55. bienále v Benátkách, je nutné se v poslední části textu obrátit k Československému pavilonu v Giardini a zmínit práci na téma archivu ve vztahu k fotografii v kontextu našeho domácího prostředí. Kurátorem poslední výstavy v Cecoslovacchia pavilonu v Benátkách byl Marek Pokorný. Instalace měla název Stále to isté miesto, zastoupeni byli umělci Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán. Koncepce výstavy vycházela z

6 úvahy, co znamenají Benátky z hlediska paměti kulturní, historické, umělecké, ale také z hlediska paměti diváka, který výstavami prochází. Slovenská umělkyně Petra Feriancová připravila site specific instalaci s názvem An Order of Things II, ve které výchozí téma pavilonu mizí v obrácení se k intimní historii. Ačkoliv fotografie holubů, mušle, masky a pohledy na město reprezentují univerzální figury se specifickou informační hodnotou pro Benátky, ve skutečnosti s Benátkami nemají nic společného. Autorka pracuje s předměty a obrazy, které jsou jí blízké, avšak podle vlastních slov tyto věci nevyhledává. Konkrétní volbu jednotlivých artefaktů, z nichž je instalace složena, vnímá jako důsledek prostředí, kterým je obklopena. Riešim to, čo mám po ruke, a v zásade sledujem možnosť podeliť sa o vlastnú fascináciu z objavu. Způsob své tvorby Feriancová nevnímá explicitně jako nakládání s archivem. Osobní sbírku a jiné podklady považuje jednoduše za pracovní materiál. Součástí instalace pro výstavu v Benátkách je už dříve prezentovaná práce Creator (2008). Kolekci devadesáti dvou původních amatérských fotografií, která pochází z období , vytvořil otec Feriancové, povoláním profesor ornitologie. Sbírka původně vznikla za účelem vydání publikace o nových plemenech holubů. Otec autorky požádal různé chovatele o příspěvky. Takto získal velké množství fotografií, které byly viditelně manipulované, aby splnily náročné představy svých tvůrců. Za tím vším vidí Petra Feriancová beznadějnou touhu pokoušet se o nemožné. V instalaci je zahrnuta i práce s archivními obrazovými magazíny National Geographic, jež byla dříve prezentována pod názvem S mámou, s tátou, s tetou (2011). Časopisy bohaté na fotografie a dokumentaci jsou opět majetkem otce umělkyně. Feriancová obsah magazínů National Geographic kategorizuje do různých skupin, z nichž se každá zajímá o jiné téma nebo materiál, a daný obsah obohacuje o vlastní fotografie. Kolekce magazínů je vyskládaná do sloupců a umístěna ve spodní části vertikální vitríny s více patry. Formální zpracování instalace, především vitrín, evokuje způsob adjustace, na který jsme zvyklí z muzejního prostředí. Český umělec Zbyněk Baladrán původně zvažoval zpracování videoarchivu Petry Feriancové. Jednalo se o superosmičkový videozáznam z rodinných cest z 50. let po Itálii. Nakonec však použil pouze několik minut tohoto materiálu a obrátil se k jiným zdrojům. Baladrán ve svém filmu Liberation or Alternativelykonceptualizuje vztah mezi mentální mapou Benátek metaforicky zhmotněnou v práci Petry Feriancové a benátského bienále coby instituce. Subjektivní komentáře koláže obrazů uvádí diváka do osobního, politického a sociálního kontextu Benátek jako uměleckého centra, bez kterého by bienále nemohlo být tím, čím je zábavnou apokalypsou významů a hodnot. Untitled (Auditorium) V úplném závěru bych rád zmínil práci mladého umělce Romana Štětiny s názvem Untitled (auditorium)(2014), která byla vystavena v Staedelschule Rundgang Lichthalle ve Franfurktu a v blízké době bude prezentována na IV. moskevském mezinárodním bienále mladých. Iniciačním momentem vzniku

7 tohoto díla byla černobílá fotografie dokumentující místnost stereoposluchárny v budově Českého rozhlasu v Plzni, existující mezi lety Místnost byla zařízena v bruselském stylu a sloužila k testování reproduktorů. Ústředním prvkem interiéru byl závěs zhotovený z materiálu propouštějícího zvuk z testovaných reproduktorů. Pozornost účastníků, kteří hodnotili kvalitu zvuku, byla upřena na průzvučný, ale neprůhledný závěs, na němž byl zobrazen abstraktní motiv neznámého autora. V díle Untitled (auditorium) můžeme sledovat, jak na základě archivní fotografie dokumentující již neexistující interiérové zařízení dochází k jeho rekonstrukci a posunu zobrazovaného v čase a prostoru. Procesem rekonstrukce se z užitého artefaktu stává umělecké dílo. Shrnutí Ačkoliv se v této práci nezabývám tématem fotografie ve standardní rovině, tedy přímým pořizováním snímků a vším souvisejícím, je evidentní, že médium fotografie sehrává významnou roli na poli současného vizuálního umění, a to právě ve smyslu nového užití již existujícího obrazového materiálu. Pořizování obrazů prostřednictvím technických zařízení je relativně snadné a dostupné. Právě tato přístupnost generuje rozsáhlé archivní obsahy, ať už veřejné, vědecké nebo osobní, a pro umělce je lákavé s tímto přirozeně vznikajícím materiálem dále nakládat. V úvodu textu jsem poznamenal, že umění jako celek se sestává z dílčích tendencí, a je zřejmé, že médium fotografie v každé z nich sehrává svou specifickou roli. Myslím, že není možné jakýmkoliv způsobem tvrdit, že fotografie je překonaná nebo vyčerpaná. Reaguji zde na často přetrvávající skepsi, s níž jsem se setkal u studentů fotografických oborů, především s ohledem k nadprodukci fotografií v současné době. Neustále probíhající technická proměna fotografie přináší nové možnosti práce s tímto médiem. Vzhledem k tomu, že fotografie je záznamové médium, které má přirozenou vlastnost uchovávání obrazů z minulosti, nabízí se zde možnost komparace stávajícího a minulého, na jejímž základě je možné sledovat proces transformace. Pokud jsem psal v textu o fenoménu archivu, můžeme nyní dojít k závěru, že se jedná spíše o zavedenou a přetrvávající uměleckou praxi, než o době poplatný fenomén.

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti akad. soch. Josef Sládek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 28. 3. 2008 1 Obsah str. 3 Úvod str. 4 Kontext

Více

Reading the Cities / Čtení měst

Reading the Cities / Čtení měst FAMED / Julia Krause / Ute Richter / Cindy Schmiedichen / Luise Schröder / Sebastian Stumpf / VIP / Hermann Heisig Výstava Reading the Cities / se koná u příležitosti 40. výročí meziměstského partnerství

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Doporučená literatura BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). Mladá fronta, 1985. BORDWELL, David THOMPSONOVÁ,

Více

Jáchym Myslivec 2016

Jáchym Myslivec 2016 Jáchym Myslivec 2016 Curriculum vitae Jáchym Myslivec Praha *1992 jachymmyslivec@gmail.com Studium od 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta Umění a desingu, Ateliér fotografie, Ustí nad Labem

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ II PAINTING STUDIO II HOREČKA ČERNÉ VODY THE BLACK WATER FEVER DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm Severočeskágalerie výtvarného umění v Litoměřicích příspěvková organizace Ústeckého kraje 8. května - 14. června 2015 Michalská 7, Litoměřice otevřeno út - ne 9-12 a 13-18 hodin Nad zemí, 2015, kvaš na

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY MARTIN KRUPA MARTIN KRUPA *1988 Studuje na Fakultě Umění a deignu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ateliétu Digitální Média pod vedením Michaely Thelenové a Radka Jandery. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2014

Více

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pracovní listy k úvodní lekci SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru Druhá

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Digiverse monument - Říkáme, že je to hranice kterou nikdy

Více

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU (2010) BEFORE AND AFTER (2010, 100x100, digital print) Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI. DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.CZ Konstruktivismus Kurátorství Technologie ZÁKLADNÍ POJMY

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost

Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost LENKA GLISNÍKOVÁ LENKA GLISNÍKOVÁ Lenka Glisníková Racionální vzpomínky na emotivní budoucnost Lidé mají rádi škatulky a kategorie, které jim do života přináší řád, tudíž svého druhu pohodlnost. Jednou

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation INFORUM 2012: 18. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 23. května 2012

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR INTERMÉDIÍ STUDIO OF INTERMEDIA MALBA V ROZŠÍŘENÉM POLI PAITING IN THE EXPANDED FIELD DIPLOMOVÁ

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Tisková zpráva 23. října 2008

Tisková zpráva 23. října 2008 Tisková zpráva 23. října 2008 Motto: Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. O centru DOX Centrum

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Hana Svatoňová, PdF MU Brno 23. mezinárodní geografická konference Brno 2015 Interpretace leteckých a satelitních snímků 2013 výzkumné

Více

Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích

Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích Výstava vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, resp. Filmové a televizní fakulty.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PERFORMANCE STUDIO PERFORMANCE ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.1.1 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Po stopách archeologie

Po stopách archeologie Prohlédněte si obrázek (případně požádejte o pomoc s překladem textu pod ním). Popište, co obrázek představuje. Zamyslete se nad tím, čím se zabývá archeologie? Jaký typ historického pramene archeologie

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO OF PAINTING 2 TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH:

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK

Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK Krajská výtvarná soutěž ŠPERK 2016! ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL v Moravskoslezském kraji ZUŠ Bohumín, Žižkova 620 1 AUTORSKÝ ŠPERK NEJEN OZDOBA?! Anotace: Šperk je

Více

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato Tisková zpráva 3 strany + 3 foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové zve Vás a Vaše přátele do sálů v přízemí na výstavu: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato 26. listopad 2010

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF PAINTING 1 TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (dále

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více