Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění"

Transkript

1 Fenomén archivu ve vztahu k fotografickému médiu v kontextu současného umění by Jan Lesák Úvod archiv, fotografie a současné umění Médium fotografie se na poli současného umění ocitá v různých rovinách a sehrává mnoho rolí. Současná umělecká praxe představuje obrovský komplex přístupů a tendencí, ve kterém se umělci pohybují individuálními způsoby. Teoretici a kurátoři se zpravidla koncentrují na určitou skupinu umělců a jejich společné pracovní postupy a zájmy. Takto systematicky vymezují a definují specifické umělecké rámce a aplikují své teoretické výzkumy, které zpravidla mají širší společenský dosah. Uchopit současné umění jako celek je v podstatě nemožný úkol. Vždy je nutné soustředit se na konkrétní a specifickou problematiku. Zpracovaná dílčí témata utváří komplexní celek umění. Podobné je to i v případě fotografie. Snaha specifikovat obecný význam média fotografie v současné době se stává pouhou utopickou vizí. Problematika technického obrazu byla ostatně diskutována v průběhu celého 20. století. Povaha ryze technického a stále se vyvíjejícího média je příčinou efemérnosti teoretických definicí. Otázku fotografie ve vztahu k současnému umění je tedy nutné nahlédnout z perspektivy úzce specifikované tendence, v tomto případě, jak název textu napovídá, to bude fenomén archivu. Dané téma rozvedu na základě vybraných událostí, které se v nedávné době odehrály v umělecké praxi. Nebude se jednat o výčet veškerých možností, jak lze nakládat s archivním materiálem, ale spíše o reflexi zavedené umělecké praxe. Archiv ve smyslu určité složky soukromého nebo veřejného obrazového materiálu, audiovizuálních dat nebo textů, se kterými se umělec rozhodne vlastním způsobem nakládat, byl již relativně vyspecifikován. Na světové umělecké scéně a paralelně také v českém prostředí téma archivu nejvíce rezonovalo před cca deseti lety. V prosinci roku 2006 byla nakladatelstvím The MIT Press ve spolupráci s Whitechapel Art Gallery London publikována kniha The Archive. Editor Charles Merewether sestavil kolekci stěžejních textů k tématu archivu a pokusil se tuto problematiku komplexně shrnout. V antologii jsou zastoupeny texty Sigmunda Freuda, Michela Foucaulta, Hal Fostera a také texty některých umělců pracujících s ideou archivu. V roce 2008 vyšlo dvojčíslo pražské revue Labyrint na téma Archeologie, v němž jsou publikovány tematické eseje například Waltera Benjamina, Michela Foucaulta, Hal Fostera a v souvislosti s nimi jsou uvedeny umělecké práce Evy Koťátkové, Zbyňka Baladrána, Goshky Macugy, Mathiase Poledny, Floriana Pumhösla a dalších.

2 Michel Foucault, Walter Benjamin, Aby Warburg Tito tři teoretici, často uvádění v souvislosti s tématem archivu, svým způsobem předdefinovali problematiku současnosti. Ačkoliv vycházeli z kontextu své doby, jejich postuláty jsou uplatnitelné i pro současná témata. Michel Foucault v zásadní práci Slova a věci (Paříž, 1966) a Archeologie vědění (Paříž, 1968) podrobně vysvětluje komplikované téma archivu. Text Archeologie vědění lze potom chápat jako kritickou reflexi předchozích textů. Archeologií Foucault rozumí popis vynořování se výpovědí. Archiv pro něj neznamená pouze soubor záznamů dokumentárního typu nebo instituce shromažďující historická fakta. Pro Foucaulta znamená archiv složitou strukturu těchto dokumentů, jejich vzájemné vztahy, a to v rámci jednotlivých přesně vymezených oblastí i vzhledem k naší době. Archeologie je rekonstrukce tohoto systému ve všech jeho aspektech. V daném případě se v podstatě jedná o pokus o koncept, který má uchopit vědění jako takové. Ve druhé části textu Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti ( ) Walter Benjamin popisuje, že i při vysoce dokonalé reprodukci odpadá Zde a Nyní uměleckého díla odpadá jeho neopakovatelná existence na místě, na němž se nalézá. Podle Benjamina Zde a Nyní originálu vytváří pojem jeho pravosti. Walter Benjamin se zabývá otázkou, v jakém vztahu je technická reprodukce vůči uměleckému dílu. Dochází k závěru, že technická reprodukce vykazuje v poměru k originálu mnohem větší samostatnost než reprodukce ruční. Dále tvrdí, že podmínky, do nichž lze přenášet výtvor technické reprodukce uměleckého díla, se ostatně nemusí dotknout jeho obsahu znehodnocují pouze časově prostorovou jedinečnost. Technická reprodukce, tj. fotografie nebo film, může například zdůraznit takové vidění originálu, které je přístupné pouze pohyblivé čočce, libovolně si vybírající ohnisko pohledu, a nikoli lidskému oku, případně může určitými postupy, jakými jsou zvětšení nebo zpomalení, zachytit obrazy, které jsou pro běžnou optiku úplně nedostupné. Posledním projektem německého historika, kulturního teoretika a zakladatele soukromé knihovny pro kulturní studia Abyho Warburga byl Atlas Mnemosyne. V prosinci roku 1927 začal komponovat více než tisíc obrazů z knih, magazínů, novin a jiných zdrojů na čtyřicet dřevěných panelů potažených černým plátnem. Obrazy na tato plátna umístil na základě čtrnácti tematických rámců, například Astrologie a mytologie, Souřadnice paměti, Věk Neptuna, Klasická tradice dnes apod. Pozice, pořadí a složené kombinace obměňoval, šlo mu o vytváření nových vztahů mezi jednotlivými prvky. Proces zaznamenával na fotografie. Atlas zůstal nedokončen. Aby Warburg zemřel roku 1929, prací tedy strávil dva roky. Mnémosyné je latinské slovo pro paměť.

3 documenta 13 Katalog k výstavě documenta 13 začíná textem o mozku výstavy situovaném v hlavních expozičních prostorách Fridericiana. Artefakty umístěné v této části výstavy jsou popisovány slovy excentrické, nejisté, křehké, starověké, nevinné objekty a současné objekty, které něco ztratily, dále pak zničené objekty a nezničitelné objekty, ukradené objekty, skryté nebo zamaskované objekty, objekty určené k objevení, objekty v úkrytu, objekty zatížené traumatem, přechodné objekty. Mozek documenta 13 je separován skleněnou stěnou, na níž je umístěné textové dílo Lawrence Weinera The Middle of the Middle of the Middle. Text poukazuje na prozatímní pozici ve vztahu k jakékoli orientaci. Uprostřed není ani doleva, ani doprava, ani nahoru, ani dolů. V instalaci nalezneme selekci užitkových, uměleckých a neurčitých artefaktů s různými souvislostmi. Pro příklad zmíním soubor keramiky vyrobený dvojicí paraguajských hrnčířů, jejichž práce přispěla k zformování jazyka modernity ve Španělsku. Dalším příkladem může být set koupelnových doplňků instalovaných ve vitríně, které zcizila fotografka Lee Miller při žurnalistické návštěvě Hitlerova apartmánu okupovaného spojeneckými jednotkami v Mnichově. Lee Miller se nechala vyfotografovat v koupelně Hitlerova apartmánu svým kolegou Davidem Schermanem. Ve stejný den, kdy byla fotografie pořízena, Hitler spáchal sebevraždu ve svém bunkru. V hlavním prostoru Fridericiana byly instalovány sochařské objekty Julia Gonzáleze, v Barceloně narozeného umělce a spolupracovníka Pabla Picassa. Gonzálezovy objekty byly charakteristické svou křehkostí a určitou zběžností a byly popisovány jako kresba v prostoru. Všechny tři Gonzálezovy sochy zpracovávají motivy lidského těla nebo lidské hlavy. Ačkoliv Julio González zemřel před 2. světovou válkou, jeho sochy byly vystaveny na documenta 2 v roce 1959 s podtématem Art after Navracíme se zde k práci důležitého umělce 20. století. Návrat ke Gonzálezově dílu je v tomto kontextu rekapitulací smutného tématu 2. světové války, pod jehož vlivem historicky výstava documenta jako taková vznikla a vstoupila do oblasti umění a kultury. Na documenta 13 Gonzálezovo dílo obývá historický a politický prostor, který je otevřen mezi minulostí a přítomností. Rekonstrukce této instalace vznikla na základě archivní černobílé fotografie. Momentka pořízená na documenta 2 zobrazuje bosou ženu, která vchází do záběru z levé strany a míjí se s mužem oblečeným v obleku, jenž vstupuje do záběru z pravé strany. Dvojice soustředí svou pozornost k sochařskému dílu. Tato fotografie je adjustována do černého rámečku s bílou paspartou a je pověšena na bílé zdi Fridericiana. Ve stejném místě jsou identickým způsobem instalovány sochařské objekty Julia Gonzáleze. Kombinace archivní fotografie se zopakovanou instalací navozuje intenzivní pocit déjà vu a ozvláštňuje umělecké dílo přenesené v čase. Přelom 20. a 21. století implikuje určitá očekávání. Podíváme-li se o sto let nazpět, zjistíme, že přelom 19. a 20. století se odehrával ve znamení dramatických změn. Zatímco 19. století rehabilitovalo a kombinovalo různé

4 klasické styly a bylo primárně orientováno směrem nazpět, tedy do historie, moderní doba století následujícího se začala odvíjet směrem vpřed. Utopická myšlenka modernity usilovala o oproštění se od všeho starého. Začala se naplňovat vize bourání starých měst a výstavba nových. Doba se odehrávala pod heslem pryč se vším starým, pryč se vším, co je uloženo v muzeích, a Evropa pomalu směřovala k největší tragédii 20. století. The Encyclopedic Palace. 55 th International Art Exhibition: La Biennale di Venezia Téma archivu není v současné umělecké praxi solitérním, pojí se s množstvím dalších tendencí. V přímém vztahu je bezesporu s dalšími relativně aktuálními fenomény s muzei, encyklopediemi, pamětí, transformací, interpretací, apropriací apod. Na výstavě s názvem Encyklopedický palác, která proběhla v prostorách Arsenale v rámci 55. bienále v Benátkách, vychází z utopické myšlenky zřízení muzea, v němž by se shromáždilo veškeré vědění světa. Na výstavě se objevilo velké množství archivních exponátů, které nutně nemusely být realizovány za účelem vzniku uměleckého díla. Výstava nabízí možnost nahlédnout do soukromých i veřejných kolekcí různých předmětů a obrazových materiálů, které byly pořízeny z určité nutnosti neškolených tvůrců, autodidaktů a podivínů. Ve druhé rovině můžeme sledovat umělecká díla realizovaná současnými umělci pod inspiračním vlivem archivních materiálů a uvedených aspektů. Základem práce Ed Atkinse The Trick Brain, vystavené v prostorách Arsenale, je archivní videozáznam pořízený v pařížském apartmánu zakladatele a významného teoretika surrealismu Andrého Bretona následně po jeho smrti v roce Technicky vycizelovaný obrazový materiál topografickým způsobem zaznamenává prostor přeplněný předměty, které André Breton nashromáždil během svého života. Ve sbírce je obsaženo autentické primitivní umění, sošky, africké masky, dále knihy, malby z počátku 20. století apod. Neexistuje jiný materiál dokumentující Bretonův apartmán v plné celistvosti. Videozáznam se stal podkladem pro návrh obalu CD k aukci, na které byly veškeré artefakty shromážděné Bretonem prodány. Ed Atkins doplňuje originální videozáznam o zvukovou stopu a titulky, rozvíjí tak narativní příběh, v němž se zamýšlí nad ztrátou a faktem, že nashromážděné objekty nebudou už nikdy pohromadě. Atkins se pouští do esoterické meditace nad André Bretonem, surealistickými idejemi a kapitálem. Popisuje současně symbolickou smrt uměleckých předmětů prostřednictvím komodifikace a skutečnou, fyzickou smrt lidských subjektů. V díle The Trick Brain britský umělec Ed Atkins tedy pracuje s archivním materiálem. Vytváří subjektivní interpretaci, ve které se zabývá transformací celistvé sbírky osobních artefaktů André Bretona.

5 When attitudes become form: Bern 1969/Venice 2013 V roce 1969 uvedl Herald Szeeman v Kunsthalle Bern kontroverzní výstavu When attitudes become form. Na této výstavě byli zastoupeni především konceptuální umělci Carl Andre, Bruce Nauman, Hanne Darboven, Joseph Beuys, Daniel Buren, Walter De Maria, Jan Dibbets, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Lawrence Weiner a další. Výstava proběhla v období, kdy se tendence konceptuálního umění teprve definovala. Jednalo se o nové umění, kdy umělci negovali standardní schémata typická pro předchozí období, ve kterých dominoval zájem o formální způsoby práce. Vše minulé bylo opouštěno pro osvobození uměleckého procesu. Naplno se projevily tendence jako dematerializace uměleckého díla, intervence ve veřejném prostoru, performance, land art, body art apod. Výstava byla velice kontroverzní, vzbudila velkou pozornost a vyvolala množství konfliktů. Ačkoliv právě tato výstava významně přispěla k definování konceptuálního umění v evropském prostoru, pro Haralda Szeemana se stala posledním projektem pro Kunstahalle Bern. Harald Szeeman byl za svou práci propuštěn z instituce. V průběhu loňského bienále v Benátkách byla výstava When attitudes become form znovu uvedena organizací Fondazione Prada. Překvapivé rekonstrukce původní výstavy se kurátorsky ujal Germano Celant ve spolupráci s Thomasem Demandem a Rem Koolhaasem. Rekonstruovaná výstava je zajímavá především v posunu relativně velkého kurátorského celku z minulosti do přítomnosti. Jednotlivé umělecké práce jsou obnoveny nebo znovu prezentovány, a formují tak celek původní výstavy. Instalaci lze nahlédnout ze tří perspektiv: umění, architektura a kurátorství. Zajímavá je také změna, kdy se výstava posunula z celkem čistých prostorů Kunsthalle Bern do dekorovaného paláce Ca Corner Della Regina, postaveného v 15. století a rekonstruovaného na konci 17. století. Celý projekt je založen na výzkumu osobního archivu Heralda Szeemana. Velký podíl na výstavě má Getty Research Institut, jehož pracovníci ve spolupráci Fondazione Prada provedli detailní analýzu kolekce více než tisíce fotografií dokumentujících původní výstavu. Proces precizně zmapoval podobu výstavy, její instalaci a okolnosti, za nichž vznikala. Součástí výstavy byla i expozice některých originálních dokumentů fotografií, videoreportáží, korespondence apod. Stále to isté miesto Pokud zůstaneme u událostí, které se odehrály v rámci 55. bienále v Benátkách, je nutné se v poslední části textu obrátit k Československému pavilonu v Giardini a zmínit práci na téma archivu ve vztahu k fotografii v kontextu našeho domácího prostředí. Kurátorem poslední výstavy v Cecoslovacchia pavilonu v Benátkách byl Marek Pokorný. Instalace měla název Stále to isté miesto, zastoupeni byli umělci Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán. Koncepce výstavy vycházela z

6 úvahy, co znamenají Benátky z hlediska paměti kulturní, historické, umělecké, ale také z hlediska paměti diváka, který výstavami prochází. Slovenská umělkyně Petra Feriancová připravila site specific instalaci s názvem An Order of Things II, ve které výchozí téma pavilonu mizí v obrácení se k intimní historii. Ačkoliv fotografie holubů, mušle, masky a pohledy na město reprezentují univerzální figury se specifickou informační hodnotou pro Benátky, ve skutečnosti s Benátkami nemají nic společného. Autorka pracuje s předměty a obrazy, které jsou jí blízké, avšak podle vlastních slov tyto věci nevyhledává. Konkrétní volbu jednotlivých artefaktů, z nichž je instalace složena, vnímá jako důsledek prostředí, kterým je obklopena. Riešim to, čo mám po ruke, a v zásade sledujem možnosť podeliť sa o vlastnú fascináciu z objavu. Způsob své tvorby Feriancová nevnímá explicitně jako nakládání s archivem. Osobní sbírku a jiné podklady považuje jednoduše za pracovní materiál. Součástí instalace pro výstavu v Benátkách je už dříve prezentovaná práce Creator (2008). Kolekci devadesáti dvou původních amatérských fotografií, která pochází z období , vytvořil otec Feriancové, povoláním profesor ornitologie. Sbírka původně vznikla za účelem vydání publikace o nových plemenech holubů. Otec autorky požádal různé chovatele o příspěvky. Takto získal velké množství fotografií, které byly viditelně manipulované, aby splnily náročné představy svých tvůrců. Za tím vším vidí Petra Feriancová beznadějnou touhu pokoušet se o nemožné. V instalaci je zahrnuta i práce s archivními obrazovými magazíny National Geographic, jež byla dříve prezentována pod názvem S mámou, s tátou, s tetou (2011). Časopisy bohaté na fotografie a dokumentaci jsou opět majetkem otce umělkyně. Feriancová obsah magazínů National Geographic kategorizuje do různých skupin, z nichž se každá zajímá o jiné téma nebo materiál, a daný obsah obohacuje o vlastní fotografie. Kolekce magazínů je vyskládaná do sloupců a umístěna ve spodní části vertikální vitríny s více patry. Formální zpracování instalace, především vitrín, evokuje způsob adjustace, na který jsme zvyklí z muzejního prostředí. Český umělec Zbyněk Baladrán původně zvažoval zpracování videoarchivu Petry Feriancové. Jednalo se o superosmičkový videozáznam z rodinných cest z 50. let po Itálii. Nakonec však použil pouze několik minut tohoto materiálu a obrátil se k jiným zdrojům. Baladrán ve svém filmu Liberation or Alternativelykonceptualizuje vztah mezi mentální mapou Benátek metaforicky zhmotněnou v práci Petry Feriancové a benátského bienále coby instituce. Subjektivní komentáře koláže obrazů uvádí diváka do osobního, politického a sociálního kontextu Benátek jako uměleckého centra, bez kterého by bienále nemohlo být tím, čím je zábavnou apokalypsou významů a hodnot. Untitled (Auditorium) V úplném závěru bych rád zmínil práci mladého umělce Romana Štětiny s názvem Untitled (auditorium)(2014), která byla vystavena v Staedelschule Rundgang Lichthalle ve Franfurktu a v blízké době bude prezentována na IV. moskevském mezinárodním bienále mladých. Iniciačním momentem vzniku

7 tohoto díla byla černobílá fotografie dokumentující místnost stereoposluchárny v budově Českého rozhlasu v Plzni, existující mezi lety Místnost byla zařízena v bruselském stylu a sloužila k testování reproduktorů. Ústředním prvkem interiéru byl závěs zhotovený z materiálu propouštějícího zvuk z testovaných reproduktorů. Pozornost účastníků, kteří hodnotili kvalitu zvuku, byla upřena na průzvučný, ale neprůhledný závěs, na němž byl zobrazen abstraktní motiv neznámého autora. V díle Untitled (auditorium) můžeme sledovat, jak na základě archivní fotografie dokumentující již neexistující interiérové zařízení dochází k jeho rekonstrukci a posunu zobrazovaného v čase a prostoru. Procesem rekonstrukce se z užitého artefaktu stává umělecké dílo. Shrnutí Ačkoliv se v této práci nezabývám tématem fotografie ve standardní rovině, tedy přímým pořizováním snímků a vším souvisejícím, je evidentní, že médium fotografie sehrává významnou roli na poli současného vizuálního umění, a to právě ve smyslu nového užití již existujícího obrazového materiálu. Pořizování obrazů prostřednictvím technických zařízení je relativně snadné a dostupné. Právě tato přístupnost generuje rozsáhlé archivní obsahy, ať už veřejné, vědecké nebo osobní, a pro umělce je lákavé s tímto přirozeně vznikajícím materiálem dále nakládat. V úvodu textu jsem poznamenal, že umění jako celek se sestává z dílčích tendencí, a je zřejmé, že médium fotografie v každé z nich sehrává svou specifickou roli. Myslím, že není možné jakýmkoliv způsobem tvrdit, že fotografie je překonaná nebo vyčerpaná. Reaguji zde na často přetrvávající skepsi, s níž jsem se setkal u studentů fotografických oborů, především s ohledem k nadprodukci fotografií v současné době. Neustále probíhající technická proměna fotografie přináší nové možnosti práce s tímto médiem. Vzhledem k tomu, že fotografie je záznamové médium, které má přirozenou vlastnost uchovávání obrazů z minulosti, nabízí se zde možnost komparace stávajícího a minulého, na jejímž základě je možné sledovat proces transformace. Pokud jsem psal v textu o fenoménu archivu, můžeme nyní dojít k závěru, že se jedná spíše o zavedenou a přetrvávající uměleckou praxi, než o době poplatný fenomén.

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Reading the Cities / Čtení měst

Reading the Cities / Čtení měst FAMED / Julia Krause / Ute Richter / Cindy Schmiedichen / Luise Schröder / Sebastian Stumpf / VIP / Hermann Heisig Výstava Reading the Cities / se koná u příležitosti 40. výročí meziměstského partnerství

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI. DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ V KONSTRUKTIVISTICKY ORIENTOVANÉM VZDĚLÁVÁNÍ MICHAL ČERNÝ, INTERES KISK FF MU MCERNY@PHIL.MUNI.CZ Konstruktivismus Kurátorství Technologie ZÁKLADNÍ POJMY

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU (2010) BEFORE AND AFTER (2010, 100x100, digital print) Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Digiverse monument - Říkáme, že je to hranice kterou nikdy

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm

Nad zemí, 2015, kvaš na papíře, 21x15 cm Severočeskágalerie výtvarného umění v Litoměřicích příspěvková organizace Ústeckého kraje 8. května - 14. června 2015 Michalská 7, Litoměřice otevřeno út - ne 9-12 a 13-18 hodin Nad zemí, 2015, kvaš na

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Abstrakt Vítězslav KUTA 1, František KUDA 2, Martin FERKO 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 process book Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 pg 4 pg 5 pg

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PERFORMANCE STUDIO PERFORMANCE ZATÍM DOBRÝ SO FAR SO GOOD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS

Více

Tisková zpráva 23. října 2008

Tisková zpráva 23. října 2008 Tisková zpráva 23. října 2008 Motto: Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. O centru DOX Centrum

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 Podzimní škola Zdravých měst, Prostějov 14.11.2005 1 2 3 4 5 6 Proč analýza

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů Designová otopná tělesa Harmonie pohodlí a tvarů Teplo nebo design design nebo teplo? Teplo a design design a teplo! I teplo může mít svůj tvar Čím blíže se technická zařízení nacházejí k člověku, tím

Více

Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích

Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích Výstava vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, resp. Filmové a televizní fakulty.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

ČERVEN 2015. Výstavy. Tanec Praha

ČERVEN 2015. Výstavy. Tanec Praha ČERVEN 2015 Výstavy Tanec Praha VÝSTAVY Černý koně / Nejmladší česká malba 10. 6. 27. 9. 2015 Adam Gallery se rozhodla svojí další výstavou představit nejsoučasnější a nejmladší zástupce malířských tendencí

Více

11 Zobrazování objektů 3D grafiky

11 Zobrazování objektů 3D grafiky 11 Zobrazování objektů 3D grafiky Studijní cíl Tento blok je věnován základním algoritmům zobrazení 3D grafiky. Postupně budou probrány základní metody projekce kolmé promítání, rovnoběžné promítání a

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ

Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ Mezinárodní výstava graffiti a street artu NAPOSLEDY POSEDLÍ 27. ledna 2013 byla ukončena výstava Městem posedlí v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy Mezinárodní výstava, které se zúčastnilo

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více