Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:"

Transkript

1 Vývoj člověka Rudimenty a atavismy: Rudiment - anatomický útvar, vyskytuje se v lidském těle pravidelně - ztratil svůj původní význam (červovitý výběžek na slepém střevě apendix, na ušním boltci výrůstek Darwinův hrbolek zbytek zašpičatění ucha u opic) Atavismus - útvar v těle člověka jen výjimečně, pozůstatek vývoje organismu - ocásek - přetrvání a zmnožení primárního ochlupení (lanuga) do dospělosti (hypertrychosis) - přespočetné bradavky (polythelie) obyčejně jen jedna přespočetná bradavka - mezery mezi zuby velké diastemata - chybí Darwinův hrbolek, ale špičaté uši tzv. satanské uši Současný stav organismu považujeme za normální. Malé odchylky se nazývají variace, velké odchylky anomálie. Jedním z obecných rysů evoluce je skutečnost, že formy s nevyhraněnou specializací mají větší možnost adaptability, přispůsobení se novým podmínkám, a jsou tak hlavními nositeli evolučních změn. Zařazení člověka do zoologického systému: Řád: Primates - Primáti - Nehetnatci Podřád: Simiae - Anthropoidea - Vyšší primáti Nadčeleď: Hominoidea Čeleď: Hominidae Hominidi - lidé Rod: Ramapithecus Rod: Paranthropus Rod: Australopithecus Rod: Homo - člověk Druh: Homo habilis (zručný) Druh: Homo erectus (vzpřímený) Druh: Homo sapiens (moudrý) Poddruh: Homo sapiens sapiens Poddruh: Homo sapiens neanderthalensis Druhohory - třetihory: vývoj primátů Znaky typické pro primáty jsou: 1) Zvětšování a vývoj mozku, zvětšování mozkové části lebky. 2) Zkracování obličejové části lebky v důsledku zmenšování činnosti čelistního a čichového aparátu. 3) Očnice jsou orientovány vpřed a tvoří zcela uzavřený okruh zdokonalování binokulárního plastického vidění. 4) Chrup se redukuje z původního počtu 44 zubů, až na počet 32 zubů. 5) Pohyb čelisti ve vertikální rovině. 6) Končetiny si uchovávají obecnější typ stavby, v hrudním končetinovém pásmu zůstává zachována klíční kost (u četných jiných savců v průběhu vývoje mizí) 7) Prsty končetin větší pohyblivost, palec se na horních i dolních končetinách může postavit proti ostatním prstům, u člověka tato schopnost opozice palce na nohách mizí v důsledku specializovaného vzpřímeného pohybu. 8) Na prstech - hmatové polštářky, na koncích prstů (až na některé výjimky) místo drápů nehty. 9) Výživa plodu - dokonalou placentou difúzního nebo diskoidálního typu. Diskoidální placenta je typická pro podřád Simiae neboli Antropoidea. 1

2 10) V hrudní krajině - uložen většinou jeden pár mléčných žláz. Vzácně - u primitivnějších forem primátů - jsou 2-3 páry. Primáti rodí zpravidla jedno mládě. Z vývojového hlediska člověka důležitý také způsob pohybu šplhání a skákání z větve na větev brachiace přecházejí primáti na chůzi po zemi po čtyřech s možností polovzpřímené pozice lidé - chůze po dvou při dokonale vzpřímeném držení těla. Třetihory: - před 50 mil. let - vývoj poloopic (lemur,..), od větve primátů se odděluje větev Hominoidea - před 30 mil. let - vytváří se čeleď hominidae, Aegyptopithecus (nálezy v Egyptě) - před 14 mil. let - Ramapithecus (nálezy v Africe a Asii), nejstarší zástupce člověka, 1961 v Tanzánii nálezy lebky, umožňují určit velikost - výška cm nadčeleď: Hominodea typické vývojové znaky u nadčeledi Hominoidea: zvětšování výšky těla, zkracování čelisti, zvětšování mozku, snižování korunek zubů, brachiace čeleď: Hominodae Rod: Aegyptopithecus - přímý předchůdce člověka - vážil asi 4 kg, vypadal jako dnešní gibbon - v pralesích na území Egypta před 30 miliony let. Rod: Prokonsul: - z období spodního miocénu - tři druhy: afrikanus, nyanzae, major - kvadrupední tvorové, napřímit se mohl jen s velkým úsilím - větší schopnost pohybu na stromech - stojí mimo vývojovou větev člověka - prapředek šimpanzů a možná také goril Rod: Dryopihtecus: - střední miocén až spodní pliocén (mezi 20 8 mil let) - nálezy:evropa, JV Asie, Indie, V Afrika - příslušníci druhu velmi početní - považován za nejstaršího předchůdce lidské vývojové linie - je s ním spojován rod Sivapithecus (dnes Dryopithecus sivalensis) dryopithekový vzor: primitivní znak, typ uspořádání skusové plochy dolních molárů (stoliček) u nadčeledi Hominoidea Rod: Oreopithecus Oreopithecus bambolii: - 1,2 m velký, vážil cca 40 kg - J Evropa (Itálie), Afrika - uzavřený chrup bez diastém, malé špičáky - obličejová část nevystupuje, brada je krátká a vertikální, téměř lidského typu - brachiace (ručkování) pohyboval se v korunách stromů Rod: Gigantopithecus: - žil ve středním pleistocénu - 2,5-3,5 m - jeho chrup ze všech žijících i vymřelých lidoopů nejbližší člověku (až na velikost) - spodní čelist odlišná od lidské i lidoopí - základní potrava: tvrdé rostlinné části, semena, hlízy kořínků, lov menších živočichů - pravděpodobně kvadrupední 2

3 Předpokládaný vývoj primátů ve třetihorách Třetihory celkem Geologické období Eocén (25) Oligocén (20) Miocén (17) Mio - plio Pliocén (8) Vývoj Primátů Parapithekové Propliopithekové Dryopithekové Ramapithekové Australopithekové Homo habilis Časová vzdálenost od současnosti ,9-1,75 Proces hominizace polidšťění, napřimování postavy, vývoje rukou jako pracovního orgánu, ústup zvířecího vzezření, vznik artikulace řeči, vývoj mozku 1. začíná vzpřímený postoj Přináší tyto změny: - páteř obloukovitá 2x esovitě prohnutá - pánev plochá miskovitá - hrudník delší, širší 2. končetiny Horní: - zkracují se - ruka - postavení palce, pohyblivost prstů, manuální schopnost - diferenciace ruky, ruka je schopná vykonávat jemné úkony Dolní: - sílí - palec na noze ztrácí schopnost opozice= změny související s chůzí po dvou - bipedie (mizí uchopovací schopnost) - chodidla, dvojitá nožní klenba - narovnání stehennícc kostí 3. lebka - zvětšuje se mozkovna - zvyšuje se počet závitů a korových center - zmenšuje se obličejová část - zmenšují se nadočnicové oblouky - bradový výběžek - hominidní chrup - postavení týlního otvoru Proces sapientace: - navazuje na poslední etapu hominizace - pokračuje vývoj ruky do dnešní podoby - postupný vznik artikulované řeči - utváření bradového výběžku dolní čelisti - vývoj řeči, myšlení, společnosti - sdružování - hlasivky schopnost mluvit - komunikace - slovo je abstraktní pojem - vznik II.signální soustavy - kulturní chování pohřbívání mrtvých, - lov živočišné potravy => důležité pro vývoj tkání ( hlavně NS) hominidní diferenciace (dělení hominidů): dvě fáze: lidoop-lovec, lidoop požírač semen- obě vycházejí ze skutečnosti všežravosti člověka a jeho předchůdců 3

4 - lovec: začal více lovit pomocí nástrojů, redukce chrupu, sociální změny - požírač semen: sběr tvrdých částí rostlin, redukce chrupu, změna stylu života Čtvrtohory: Rod: Ramapithecus: - z tohoto rodu pocházejí nejstarší známí hominidé - dva druhy: Ramapithecus wickery (V Afrika) a Ramapithecus punjabicus (Indie) - výška při vzpřímeném postoji cm - hmotnost kg, objem mozku přibližně cm 3 - žil v otevřených savanách, vegetarián - silně ustupující čelo, plochá mozkovna - silně vytvořené nadočnicové oblouky, prognatní obličej (dopředu vystupující čelisti) - spodní moláry (stoličky) podle dryapithekového vzoru, zubní oblouk parabolický - špičáky jsou malé a neprominující, homomorfní třenové zuby, zkrácená čelist - označován jako první subhumání hominid - před 3-1 mil. Let Rod: Paranthropus : slepá vývojová větev, objevuje se paralelně s Australopithekem Rod: Australopithecus Australopithecus afarensis - kosterní pozůstatky v Etiopii a V Africe. dlouhá a nízká lebka, vystouplý - týl, protažený v hřeben. Objem mozku cm3 o něco větší než u šimpanze ( cm3 ) - bipední chůze Australopithecus africanus - lidská vývojová řada - drobná postava, výška 140 cm, váha kg, vzpřímený postoj - kapacita lebky 500 cm3 - chrup - hominoidní charakter s malými řezáky a špičáky - mohutná dolní čelist bez bradového výběžku - obličej široký, plochý - nadočnicové oblouky - zuby poměrně drobné bez mezer - obyvatelé lesostepí a otevřených prostor - skalní převisy, jeskyně - používali primitivní nástroje Australopithecus (Paranthropus) robustus a A. boisei - patří k linii robustních autralopitéků - obličej masivní, mozkovna malá a plochá - stoličky měly masivní sklovinu, špičáky i řezáky byly malé - znaky nebyly lidské, ani lidoopí - žili zřejmě i ve stromovém patře - bipedie: se u nich nerozvíjela - dosahovali velikosti gorilího samce - vyráběli a používali nástroje oldowanského typu a) Ramapithecus punjabicus, b) Australopithecus africanus, c) Paranthropus robustus 4

5 Rod: Homo (člověk) - první představitelé na rozhraní třetihor a čtvrtohor Homo habilis (člověk zručný): - první člověk, nejstarší lidský vývojový stupeň - vyráběl primitivní kamenné nástroje - vzpřímený, bipedie (chůze po dvou nohou) - dokonalá stavba ruky - výška cm, hmotnost kg - zaoblenější lebka, ploché čelo, nadočnicové oblouky - přímý profil, masivní dolní čelist bez bradového výběžku, kratší zubní oblouk - kapacita lebky cm 3 - vyvíjel se společně s Australopithéky (od poloviny jejich vývoje), ti se ve vývoji ustrnuli a skončili jako slepá vývojová linie Homo erectus (člověk vzpřímený): - 1,6 milionu let - biologicky úspěšný - typický pro Afriku, Asii a Evropu - Asie: Čína,Jáva - Evropa: Maďarsko,Německo. U nás pouze nástroje - podobný vzrůstem dnešnímu člověku 160 cm - obsah mozkovny nadočnicové oblouky - poměrně široký nos, ploché čelo - malý bradový výběžek - robustní kostra - jednoduché kamenné nástroje - kapacita lebky cm3 - nejvyspělejší čínský druh uměli využívat oheň - Pithecantropus Sinathropus Atlanthropus Homo erectus erectus cm, robustnější lebka, mohutné čelisti - shodné zuby s dnešním člověkem Homo sapiens (člověk rozumný,moudrý): - stěhování kmenů - míšení kultur - obohacování - proces hominizace a sapientace skončil před lety - současný člověk s rozumovými schopnostmi - První nálezy 0,5mil. Let - současník Homo erectus První linie anteneandrtálec (člověk steinheimský) ( tis. let) - předchůdce všech dalších linií, vyvinul se z Homo erectus - vyšší obsah mozkovny ( cm) - sběrači a lovci - žili v tlupách, vyráběli kamenný nástroje, používali dřevěné oštěpy, znali a používali oheň protoneandrtalec (časný neandrtálec) => vznik homo sapiens sapiens 80 tis 40 tis.let 5

6 - nálezy z oblasti Palestiny - klenutá mozkovna, čelo vyvinuté, vyvinutá brada - mozkovna: cm 3 - významná naleziště: Chorvatsko Slovinsko, Slovensko Homo sapiens neanderthalensis (člověk neandrtálský) - slepá vývojová větev - ideálně přizpůsoben podmínkám v dobách ledových - euroasijský druh - nálezy let - nižší cm - robustní kostra - mohutně vyvinutá svalovina (velká síla) - primitivní znaky na lebce: - velké stoličky - široký nos - chybí bradový výběžek - velká kapacita mozkovny ccm - kultura,duchovní život: pochovávání mrtvých, rodové společnosti, schopnost dorozumět se - pěstní klín - kočovníci,sběrači a lovci - první pozůstatky Dieseldorf Neandrtál - u nás nálezy:jeskyně Šipka u Štemberka, Švédův stůl jeskyně v Moravském krasu Homo sapiens sapiens (člověk předvěký) let - vytlačil neandrtálce let neandrtálci vymírají - menší obličejová část než mozková - kolmé čelo - nemají nadočnicové oblouky - vyvinutá brada - parabolický zubní oblouk + zuby sestejněné - pomalý přechod k výrobě keramiky usadili se - chov zvířat,pěstování obilí, pohřbívali mrtvé, stavěli si obydlí, kresby na stěnách jeskyň, kamenné a hliněné sošky - výskyt: Španělsko, jižní Ural, Francie jeskyně u Cro - Magnonu ( čl.cromagnonský ), z jihu se dále rozšiřoval do střední a severní Evropy - u nás: Morava Dolní Věstonice, Pavlov; Zlatý kůň v Koněprusích; Předmostí u Přerova; - Mladeč u Litovle - Amerika: z Asie a Austrálie přes Indonesii mořeplavci; přes Berlingův průliv, Alijašku - d) Homo erectus, e) Homo sapiens neanderthalensis, f) Homo sapiens sapiens Biologické doklady vývoje člověka: kosterní nálezy, ontogenetické hledisko Haecklův biologický zákon: Ontogeneze je zkrácené opakování fylogeneze 6

7 Etnická antropologie - studium tělesných znaků a tělesných vlastností v čase - některé izolace zůstaly (Afrika, Asie, Evropa) - - stabilní vývoj - - odlišné morfologické znaky => vznik lidských plemen a ras - rasa je označením lidské variability - lidské rasy se od sebe odlišují znaky - dědičné (barva pleti, vlasů, tvar nosu, rtů, obličeje, typ ochlupení, biochemické rozdíly) Antropologické typy: - soubor lidských vlastností, které se vyskytují často a zákonitě v jednotlivých rodech je to dědičný - 3 somatotypy: - Štíhlý: málo kožního tuku, trojúhelníkový obličej, v dospělosti vystupující nos - Střední: oválný obličej, hranatý trup, dobře vyvinutá svalovina - Rozložitý: široké boky, kulatý obličej, vystouplé břicho Celý vývoj našeho rodu směřuje k rozložitému typu. Antropologická plemena (rasy): Plemeno velká skupina lidí se souborem podobných dědičných vlastností, kterými se liší od ostatních plemen. Plemena vznikala během historického vývoje lidstva přizpůsobením životním podmínkám, kdy se utvořily určité tělesné vlastnosti, které se staly získanými tělesnými dědičnými znaky a uplatňují se v řadě generací. ( nezmění se v nových značně změněných podmínkách) - Vznik plemen: a) podnebí; b) genový posun řídké osídlení - izolacie existujících lid.skupin, kočovný zp.života míšení, migrace opět izolace - Jednotný původ ras a plemen: - geneticky (stejná DNA) - na základě antropologických poznatků 3 hlavní plemena (rasy): Austro-negroidní plemeno (rasa) černé: 10% lidstva - kudrnatý vlas (elipsoidní průřez), vypouklé čelo, široký obličej, široký nos, masité rty, malá brada, řídké tělesné ochlupení, úzké, dlouhé končetiny, široká oční štěrbina Mongoloidní plemeno (rasa) žluto hnědé: 50% lidst - asiati, indiáni - rovný vlas,ploché čelo, široký obličej, vystouplé lícní kosti, oploštělý kořen nosu, řídké tělesné ochlupení, dlouhý trup a krátké končetiny, úzká oční štěrbina, ve vnitřním koutku oční záhyb působí optické zešikmení Europoidní plemeno (rasa) bílé: 40% lidstva, evropsko- asijské mírně vlnitý, kadeřavý vlas, čelo kolmo nad očnicemi, u mužů kolmo dopředu, široká oční štěrbina, úzký, až oválný obličej, špičatý nos, dobře vyvinuté vousy a tělesné ochlupení, střední rozložení poměru pasu, trupu a končetin 7

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná

řád Ropušnicotvaří Čeleď Vrankovití vranka obecná řád Scorpaeniformes Ropušnicotvaří Jedná se o početný řád (1477 druhů 35 čeledí) příbuzný s řádem ostnoploutví především mořských ryb, kde se objevují počátkem třetihor. Většina zástupců má vyvinuty trny

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více