13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013"

Transkript

1 13. Slovo a pojmenování Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP Předmět, obor, ročník Anotace I/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT VY_12_INOVACE_02_02_13 Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Slovo a pojmenování Český jazyk a literatura, OA, 3. ročník Účelem pracovního listu je přiblížit žákům význam slova, seznámit je se slovy jednovýznamovými, mnohovýznamovými, lexikalizovanou metaforou, metonymií a synekdochou, použití synonym a antonym Realizátorem tohoto projektu je Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Význam pojmenovacích jednotek Význam slova Slovo je základní jednotka pojmenování, má svou stránku formální a významovou. Slovo neodráží skutečnost přímo. Jeho zvuková podoba není zvukovým obrazem skutečnosti (výjimkou jsou pouze citoslovce) Ve většině případů je význam slova patrný z izolovaného slova. Je však značně obecný, např. ze slova strom nevíme nic o jeho druhu. Teprve ve spojení s jinými slovy, s jeho vřazením do kontextu se význam slova zpřesňuje (starý strom, jehličnatý strom). Kontext je důležitý pro pochopení slov mnohovýznamových. Jedině v kontextu je význam určen (stav vody na řece - tkalcovský stav - stav se u nás) Slova jednovýznamová Podle toho, zda má slovo jeden význam nebo více, rozlišujeme slova jednoznačná a mnohoznačná Jednovýznamovost je řidší než mnohovýznamovost. Podstata jednovýznamovosti je v tom, že slovo označuje jen jeden denotát. Většinou jde o odborné názvy a vlastní jména. Praha, sýkora koňadra, citoslovce Slova mnohovýznamová Slova mnohovýznamová mají dva nebo více významů, které se vztahují ke dvěma nebo více různým denotátům. V lexikologii rozlišujeme podle typu přenesení : metaforu, metonymii, synekdochu a personifikaci. Pojednáváme však jen o významech stálých, které se staly pevnou součástí významové struktury a nejsou už nositeli jakékoliv příznakovosti. Jiné se objevují v aktuální situaci, většinou v uměleckém textu. Jde tedy o metafory, metonymie a personifikace básnické. METAFORA Metafora je přenesení významu na základě vnější podobnosti (zuby pily, jazyk boty). METONYMIE Metonymie na základě vnitřní souvislosti, k jejímu pochopení musíme znát kontext (západ děj, pak světová strana, pekařství děj, prodejna, zlato šperky, koňak - Cognac). SYNEKDOCHA Synekdocha je přenášení významů na základě rozsahu. Jde tu o záměny části a celku (vypil sklenici obsah sklenice). Jazyk prochází neustálými proměnami a v běhu času dochází ke změnám významu, rozšiřování či zužování (citron lemon, limonáda by tedy měla být pouze z citronu, šofér topič na parním stroji, z francouzského chauffer - topit) Homonyma V jazykovém plánu pojmenování se setkáváme s případy, kdy se stejná výrazová forma vztahuje ke dvěma nebo několika denotátům. strana 2

3 Tento jev může mít dvojí příčinu: slovo bylo přeneseno (slovo mnohoznačné), nebo formy patří ke dvěma různým slovům, jde o homonyma (rum odpad, rum lihovina) Homonyma dělíme podle různých kritérií. Jedním z nich je dělení podle rozsahu. 1. Homonyma úplná Shodují se ve všech mluvnických tvarech (kolej, travička, zámek) 2. Homonyma částečná V některých tvarech se liší let léto, let letadla, ženou skot, s ženou si nerozumím 3. Nepravá homonyma Homofony zní stejně, ale grafická podoba je odlišná ( bít být, mít mýt, správa zpráva) Homografy v grafické podobě stejné ve zvukové podobě odlišné (panický od slova panic, od slova panika) Paronyma Slova podobná lišící se jen nepatrně (lyska líska, řad - řád) Synonyma Slova stejného významu. Mohou být absolutní nebo částečná. V lexikologické literatuře se někdy o úplné synonymitě pochybuje. Tvoří celé trsy slov ( dům, budova, stavba, stavení, obydlí, barák, barabizna, chatrč, chajda, chalupa, chýše, statek, usedlost,vila ) Antonyma Slova opačného významu. V aktuálním užití mohou vystupovat do protikladu slova, která antonymy nebývají (den noc, černý bílý) Vrstvy slov podle časových příznaků 1. Archaismy Archaismy jsou pojmenování vytlačovaná z užívání jiným slovem běžným a živým (bradýř holič, ranhojič chirurg, chmelovina pivo ) 2. Historismy Historismy jsou slova označující věci, jevy a poměry již zaniklé ( atrium, cimbuří, sudlice, řemdich, kolchos, sovchoz) 3. Neologismy Neologismy jsou slova nová. Jsou to slova užívaná nejprve malým okruhem lidí a teprve časem se dostávají do širšího povědomí. Mnohdy vznikají na základě potřeby pojmenovat novou skutečnost. (chytrý telefon, mobil ) strana 3

4 Životnost slov je různá, některá jsou používaná po staletí, jiná mají jepičí existenci. Například neologismus perestrojka, které vzniklo v roce 1986 a vyjadřovalo nutnost přebudovat socialistické hospodářství, bylo už v roce 1989 historismem, neboť se socialistický blok rozpadl. Otázky a úkoly: 1.Podtrhni slova jednoznačná podmět - kuželosečka vrabec obecný drak pero iglú koruna list krok sladkost most surfovat počítat kolem místo cesta substantivum 2.Uveď jednotlivé významy následujících slov mnohoznačných koruna... motýlek kuřátka. zub. 3. Označ, zda jde o přenesení významu na základě metafory (M), metonymie (MT) nebo personifikace (P) Na polévce se vytvořila oka. Ta houba dobře saje. Slunce vyšlo v 5.30 h. Má široké zájmy. Čte rád Nerudu. Je ověšená stříbrem 4.Najdi a označ v následujícím textu lexikalizovanou metaforu Seděla u sálajícího krbu se sklenkou rubínového moku a svou oblíbenou knihou a poklidně otáčela jeden list za druhým. 5.Označ, kde se jedná o přenos významu na základě metafory (M) a kde na základě metonymie (MT) Mám už jen dvacet korun. Koruna lípy byla krásně košatá. Pata sloupu byla trouchnivá. Čte Balzaca. Ručičky ukazují půl. 6. Historismus je: Archaismus je: strana 4

5 Neologismus je : 7. Označ historismy (H) a archaismy (A) sudlice kolchoz soukmenovec anžto glasnosť míčovna číti bradýř drahný ordonanc houfnice 8. Uveď synonyma k následujícím slovům chrabrý. lepý. lkát. substantivum běžet motouz nerost procovat jinoch rustikální louže leviatan ŘEŠENÍ 1.Podtrhni slova jednoznačná podmět - kuželosečka vrabec obecný drak pero iglú koruna list krok sladkost most surfovat počítat kolem místo cesta substantivum 2.Uveď jednotlivé významy následujících slov mnohoznačných koruna - stromu, královská, měna, motýlek součást oděvu, v motoru, živočich, posel kuřátka souhvězdí, mláďata slepice zub lidský, času, v motoru 3. Označ, zda jde o přenesení významu na základě metafory (M), metonymie (MT) nebo personifikace (P) Na polévce se vytvořila oka. M Ta houba dobře saje. P Slunce vyšlo v 5.30 h. P Má široké zájmy. MT Čte rád Nerudu. MT Je ověšená stříbrem MT 4.Najdi a označ v následujícím textu lexikalizovanou metaforu Seděla u sálajícího krbu se sklenkou rubínového moku a svou oblíbenou knihou a poklidně otáčela jeden list za druhým. 5.Označ, kde se jedná o přenos významu na základě metafory (M) a kde na základě metonymie (MT) strana 5

6 Mám už jen dvacet korun. MT Koruna lípy byla krásně košatá. M Pata sloupu byla trouchnivá. M Čte Balzaca. MT Ručičky ukazují půl. M 6. Historismus je slovo vyjadřující skutečnost již neexistující či nepoužívanou. Archaismus je slovo zastaralé. Neologismus je slovo nové. 7. Označ historismy (H) a archaismy (A) sudlice _H kolchoz H soukmenovec _A anžto A glasnosť _H míčovna H číti A bradýř _A drahný A ordonanc H houfnice H 8. Uveď synonyma k následujícím slovům chrabrý udatný lepý hezký lkát vzlykat substantivum podstatné jméno běžet utíkat motouz provaz nerost kámen procovat dělat jinoch chlapec rustikální přírodní louže kaluž leviatan velryba strana 6

7 Použitá literatura: Marie Sochorová : Český jazyk v kostce pro střední školy. 1. Vydání Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN Přemysl Hauser: Nauka o slovní zásobě, Praha SPN, 1980 strana 7

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

VÝZNAMY SLOV EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VÝZNAMY SLOV EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VÝZNAMY SLOV EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VÝZNAMY SLOV 2. HOMONYMA, HOMOFONY, HOMOGRAFY 3. SYNONYMA, ANTONYMA VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vysvětlí rozdíl mezi slovem jednoznačným a mnohoznačným a uvedou

Více

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Prvouka vs. český jazyk; 2. třída vs. 9. třída.

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Prvouka vs. český jazyk; 2. třída vs. 9. třída. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Prvouka vs. český jazyk; 2. třída vs. 9. třída. Kajuková Věra Psychologie - speciální pedagogika III. ročník -

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE II. ROČNÍK Pracovní listy Opakování (V testu s uzavřenými odpověďmi je minimálně jedna odpověď vždy správná) 1. Jazyk je: a) schopnost člověka dorozumívat se b) konkrétní promluva

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2010 Iryna Kovalenko Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více