Ritodgata přednáška v Hodoníně 6. srpna 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ritodgata přednáška v Hodoníně 6. srpna 2005"

Transkript

1 Ritodgata přednáška v Hodoníně 6. srpna 2005 Je vždycky těžké začít, protože my nejsme řečníci nebo formální učitelé. Mluvíme o našem životě s cílem předat vám něco, co zlepší váš život. Pak je tady ještě jeden důvod náš Mistr náš nikdy neučí formálním způsobem. Nepřišel jsem k němu s nějakou touhou po poznání. Bylo jenom z pouhé zvědavosti. Povyprávím vám, jak jsem se s ním setkal. Zpočátku mne přitahovala komunistická filozofie. A pak jsem měl jeden zážitek, a abych se o něm dověděl víc, začal jsem zkoumat duchovnost. A tak jsem meditoval a dělal další věci. A pak jsem měl přítele, kterého komunistická filozofie ještě pořád přitahovala. A přes tohoto kamaráda jsem se doslechnul o Mistrovi že prý existuje jeden Mistr, který říká hezké věci o komunistické filozofii. A to vyvolalo otázku, zda může být Mistr jógy, který schvaluje komunistickou ideologii? Tak jsem ho šel navštívit jednou odpoledne kolem čtvrté hodiny. A vůbec jsme nemluvili o komunismu ani filozofii. Ani o duchovních věcech jsme nemluvili. Ale když jsem po dvou hodinách odcházel, úplně si mne získal. A já vlastně pořád nevím, proč ho následuji - po 30 letech to pořád nevím. Ale v tomto procesu jsem byl úplně proměněn. Jednoho dne ho vidím určitým způsobem - druhého dne se já změním a on se také změní. Myslím, že to byla láska na první pohled. Ale nedovedu to říct určitě, protože nikoho jiného jsem nemiloval předtím a ani potom. Ale něco ve mně mi říká, že to byla a je prostě láska. On všechno učí nebo všechno dává prostřednictvím lásky. A my sem přicházíme s jiným poselstvím. Víte, vy jste možná četli nebo slyšeli mnoho věcí o józe nebo meditaci a podobných duchovních technikách. Když se na vás dívám, obracím se k vám jako k přátelům, se kterými jsem zatím neměl možnost se potkat. A tak mám v úmyslu dovolit si k vám trochu důvěrnosti, která je přátelům dovolena. Protože život je o svobodě, volnosti, růstu a transformaci, o dlouhodobých cílech. Můj Mistr říká, že tento svět, který vidíte, není ani Pravda ani iluze. Protože existují filozofie, které říkají, že tento svět je jediná Pravda a jsou jiné filozofie, které říkají, že tento svět je naprostá iluze. Ale můj Mistr říká: není to ani Pravda ani iluze, ale velký pohyb s určitým záměrem. Tento záměr nás pohání touhou v životě. Stejný záměr hýbe Vesmírem. Toto poselství náš Mistr nepředává formou přednášky. On je žije a při pohledu na něj se takovýto život odehrává ve všech lidech v jeho okolí. Nejen mniši, kteří s ním žijí, ale všichni, kdo k němu přicházejí. První Evropan, který k Mistrovi přišel, byl z vaší země. Bylo to v roce 1995, možná Tím začaly určité věci a my jsme tady dnes spolu jako důsledek toho, co začalo jako zdánlivě bezvýznamná událost. Ten člověk, nebudu vzpomínat jeho jméno, napsal do našeho ašramu. Chtěl přijít do našeho ašramu a napsal: chci se setkat s guruem a mohu přijít? My jsme ho pozvali, on přijel a chtěl od Mistra duchovní pokyny. Mistr stanovil podmínku: dám ti poučení, pouze když přijmeš fakt, že tě učí síla, která pohání vesmír. Mohu tě učit jen tehdy, když dokážeš mé učení přijmout jako učení od síly, která řídí vesmír. To znamená, že já nebudu Mistrem, budu jen kanálem, kterým proudí vesmírná síla. Ten člověk ihned odpověděl neznám žádnou takovou sílu, nemohu mít důvěru v žádnou takovou sílu, která by mne mohla učit. Nemám žádnou představu o Bohu, božské síle nebo o něčem mimo mé chápání. Ale Mistr trval na tom, že to není individuum v něm ale nekonečná síla, která jím protéká. Takže tu bylo dilema. Ten člověk chtěl nějaké učení, Mistr nabízel poučení nebo pomoc, ale nemohlo k tomu dojít. A tak náš Mistr vymyslel způsob dal tomu člověku otázku: můžeš se ohlédnout zpátky do svého a vidět tam nějaký model, schéma, které naznačuje, že něco nás životem tlačí? V každé etapě našeho života chceme něco uskutečnit, chceme něčím být, někam se dostáváme. Tam také máme nějaké úmysly a máme nějaké snahy. A to nás zase vede k dalšímu stupni. A když se ohlédneme zpátky a podíváme se dost podrobně, vidíme jakýsi model, schéma, které naznačuje, že jsme byli tlačeni i navzdory našim úmyslům a snahám. A mistr ho požádal, aby se ohlédnul do jeho vlastního života, jestli dokáže rozpoznat takový model, poukazující na sílu, která ho tlačila. Ten člověk přemýšlel o této myšlence několik hodin, pak přišel a řekl: ano, vidím tam takové schéma. Mistr mu pak předložil myšlenku: stejná síla, která tě dosud postrkovala, bude tě teď učit skrze mne. Dokážeš to přijmout? A muž odpověděl: ne nedokážu, musím se držet tvých slov. A Mistr ho požádal, aby v našem ašramu pár dní jen pobýval: pak dosáhneš přesvědčení, že síla, která tě sem přivedla, bude působit skrze mne. Když dosáhneš tohoto přesvědčení, pak tě budu učit, jinak ne.

2 Za tři dny došel k tomuto přesvědčení a Mistr jej začal učit. Vyprávěl jsem vám tuto událost, abyste pochopili, že Mistr neučí lidi nějakým stejným způsobem, ale vždy takovým způsobem, který je nejvhodnější pro daného člověka. Náš Mistr přijal jméno Tatháta. Tatháta znamená doslova stav bytí, Absolutna. Ve starodávném jazyce Indie - sanskrtu se nekonečné Bytí označuje jako TO. Jiná slova jsou Bůh, nekonečno, apod. ale my používáme jen TO. Podobně slovo Tatháta pochází ze slova tathá, což znamená takto, takovým způsobem. Tedy Tatháta znamená být takto, takovým způsobem. Proto je Tatháta vhodné jméno pro člověka, který stále existuje takovým způsobem. Ale jakovým způsobem? To je na nás, na našem rozhodnutí. Tatháta může být cokoliv, může existovat jakýmkoliv způsobem. Takže je na vás, odhalit kdo nebo co Tatháta je. A my jsme zjistili z vlastních zkušeností, že když přichází člověk s konkrétní myšlenkou, Tatháta se chová určitým způsobem, který je pro toho člověka nejvhodnější. Lidé přicházejí do ašramu za mnoha různých okolností. Někteří jsou zvědaví, jiní trpí a potřebují útěchu, jiní hledají vědění, další prováděli různé cvičení a potřebují poučení na vyšší úrovni nebo mají pochybnosti a potřebují vysvětlení a někteří přicházejí jenom si ho vyzkoušet. A někteří jsou k němu přitahováni bez konkrétního důvodu. A ke každému člověku se Tatháta chová způsobem nejvhodnějším pro toho určitého člověka. Viděli jsme mnoho lidí přicházet s ohromným utrpením. Kdy jsme se jich ptali, proč přišli, okamžitě vzpomněli své utrpení a propukli v pláč. Pak jsme je ponechali v přítomnosti Tatháty. Tam bez jakýchkoliv slov cítí, že jsou v přítomnosti milující matky. Viděl jsem jednotlivé lidi zapomínat na to, jestli jsou mužem nebo ženou, vědomí příslušnosti k určitému pohlaví zmizelo, vnímali jen útěchu milující matky. Proto pro trpící používáme Tathátovu milující přítomnost. Nemůžeme ze slova matka oddělit ten ženský význam, ale tak to není vnímáno. Toto je situace lidí, kteří přicházejí v bolavém stavu mysli. Ti, kdo si přicházejí pro speciální poučení, v něm vidí moudrého učitele. Zdatného učitele, který je ochoten se snížit na jejich úroveň a učit je na úrovni jejich chápání. Ti, kdo přicházejí bez nějakého zvláštního úmyslu, nacházejí starého a dávno zapomenutého přítele. Mnohokrát jsem viděl, jak lidé kladli mnoho otázek a Tatháta na ně odpovídal. Ale podle našeho vnímání otázky a odpovědi k sobě nesednou, tzn., že lidé se na něco ptají, Tatháta na to něco řekne, ale jeho odpovědi nesouvisejí s otázkou. Ale my vidíme, že mezi tazatelem a Tathátou není problém, rozumí si velice dobře. Na pohled je to absurdní konverzace mezi dvěma lidmi. Jeden položí otázku a dostane odpověď, jakoby na něco jiného (irelevantní) a takto spokojeně pokračují. Takto to vypadá zvenčí. Pak ten člověk odejde a my se Tatháty ptáme: o čem jsi to mluvil? - My jsme zmatení absurditou té konverzace. Tatháta odpověděl: vy se řídíte slovy, která ten člověk vyslovil. Lidé něco řeknou, vy slyšíte slova a odpovídáte na ně. A já se neřídím slovy, já vidím do mysli toho člověka. Oni sem přicházejí vedení touhou jejich ducha. A ta touha se projevuje skrze jejich mysl a slova. Slova vycházejí z mysli. Ale já neodpovídám mysli, ale duchu. A dovedu mluvit jenom s duchem, protože mluvení s myslí druhého člověka je nevýhodou. Takže takto Tatháta učí našeho ducha, pomáhá našemu duchu. Přicházíme k vám s tímto poselstvím od tohoto Mistra s pocitem povinnosti, s pocitem podělit se o zkušenosti, aby i váš duch mohl být takto veden. To všechno, jak se Tatháta stal Mistrem, jak se stal osobou, která takto přitahuje lidi, to je prostě zázrak. Tatháta nedostal žádnou formální duchovní výuku. Je mu 63 let, narodil se jako obyčejné dítě a v té době jeho dědeček žil v domě s rodinou jako mnich. Měl sen, že se mu narodí vnuk, že to bude velmi zvláštní dítě, a že má tomuto dítěti dát zvláštní jméno. A na základě tohoto snu mu dědeček dal jméno Narayana. Narayana je boží jméno a znamená ten, který chodí po vodě a ochránce vesmíru. Nára znamená voda, yana znamená pohyb, takže Ten, který chodí po vodách nebo Ten, který hýbe vodami. Na rozdíl od božstev jiných náboženství, hinduistické pojetí Boha má tři aspekty. Jeden je tvář Tvůrce vesmíru, druhý je tvář udržovatele, toho kdo udržuje vesmír v chodu a třetí aspekt je ničitel. Jméno Narayana se týká druhé aspektu tváře Udržovatele. Ale mistrův otec nebyl člověk, který by takovým věcem věřil. Takže dědečkova myšlenka vychovávat dítě božskou cestou se nemohla uskutečnit. A také po dvou letech dědeček zemřel. Takže na to, že jde o zvláštní dítě, se brzy zapomnělo. Pak když Mistrovi byly 3 nebo 4 roky, začal prožívat určité nevědomé stavy - občas upadnul do bezvědomí a zůstal v něm nějakou dobu. A mnoho lidí vídalo, že když byl v bezvědomí, obklopovalo ho světlo. To světlo někdy bylo vidět, jindy zase ne, nebo bylo vidět jen nezřetelně, takže si nebyli jistí jestli je to skutečnost nebo přelud. A tak si zpočátku lidé mysleli, že chlapec je posedlý

3 duchy. Vyzkoušeli na něm mnoho způsobů léčení a nakonec i exorcismus. Ale nic nepomohlo. A tak v zoufalství Mistrova matka přiměla chlapce, aby cvičil meditaci, ale jenom jednoduchou, protože ona byla také jenom prostá žena. To mu bylo asi 5, nebo 6 let. Hodně se mu to začalo líbit, a začal hodně věcí cvičit i sám. Nemoc se sice nepodařilo vyléčit, ale změnila se. Nikdo nevěděl co se s ním děje, ale dostalo to určitý řád. Ty stavy bezvědomí se už daly předpovídat nebo zvládat. A chlapec z knih získával mnoho technik, které dalece překračovaly jeho věk. Jeho starší přátelé mu radili meditace, dávali mu knihy, které považovali za úplně bezcenné a také někteří učitelé mu dávali duchovní knihy a techniky. A pomocí těchto knih, když mu bylo kolem 13 let, Mistr začal cvičit hatajógu a podobné věci. V hatajóze je hodně technik pránajámy a říká, že jejich cvičením se dá dosáhnout samádhi, stavu vytržení. A když se v textech o hatajóze dovídal o samádhi a sám zažíval různé stavy, Mistr pochopil, že stavy transu nebo bezvědomí, které míval od ranného dětství, byly podobné stavy vědomí. A tak chlapec ve věku 13 nebo 14 let intenzivně prováděl cvičení, a čím více cvičil, tím menší byl jeho zájem o obyčejný život. Jeho jediný zájem byl duchovní hledání a cvičení. Mistrova rodina určitě nebyla bohatá, Když mu bylo kolem 18 let, rodiče očekávali, že začne pracovat. Zapomněl jsem říct, že v době kdy Mistr začal intenzivně cvičit hathajógu, jeho maminka zemřela. Jeho otec byl velice přísný muž a to byl další důvod, proč Mistra zajímala meditace a duchovnost. V jednom z transů měl setkání s duchovním Mistrem. Mistr nám vyprávěl, jak jednou večer cvičil meditaci, přitom si vzpomněl na maminku a její smrt a ta vzpomínka ho rozplakala a v tom zármutku ztratil vědomí. Po mnoha hodinách, někdy po půlnoci ho někdo probudil. Stál tam starý muž a kolem něho mnoho psů. Chlapec se nejdřív vyděsil. Ale ten stařec ho uklidnil. Řekl mu: ty teď pláčeš za zemřelou maminkou, ale já tě zavedu k Matce vesmíru. Dám ti mantru a skrze tuto mantru můžeš navázat spojení s božskou Matkou. A jak to dořekl, mantra začala sama vibrovat v Mistrově srdci bez nějakého předávání mantry pomocí slov. Stařec zmizel a až když zmizel, Mistrovo zděšení vzrostlo, protože teprve pak si uvědomil, že se to všechno odehrálo v transu. Potom se Mistrova sádhana (duchovní praxe) zakládala na této mantře a technikách hathajógy. Po mnoha měsících cvičení Mistr uviděl v obchodě fotografii. A podle této fotografie poznal, že ten stařec, který ho navštívil v transu, byl na té fotografii. Byla to fotografie velmi slavného duchovního člověka, který žil v Indii počátkem 20. století možná jste o něm slyšeli jmenuje se Sai Bába ze Širdi. Možná jste slyšeli o současném živém Sai Bábovi z Puttaparti a ten je považován za reinkarnaci Sai Báby ze Širdi. Mistr si tehdy tu fotografii koupil a ta je doposud v našem ašramu. Pak Mistr odešel z domova a začal žít a meditovat ve zřícenině staré svatyně. Tam cvičil asi 10 let mnoho různých věcí, které mu byly sdělovány jenom v transu. Vlastně nikdo vůbec neví, jak strávil tyto roky. Protože Mistr nežil den za dnem. O svém životě v té době nám vyprávěl. Nikdy nespal vleže. Když se cítil velice ospalý, opřel se o stěnu a tak spal. Z tohoto spánku se probouzel kolem 3. hod ráno, pak dělal nějaké obřady, rituální koupele, dělal posvátný popel, cvičil hatajógu, pránajámu. Upadal do tranzu a vracel se z něj večer nebo další ráno nebo za 2-3 dny. A když se vrátil do normálního vědomí, neměl z toho radost. Mistr také věděl z knih, že konečné osvobození nebo spasení jsou konečným cílem v životě a že meditace a jóga jsou cesty k tomu. Takže do normálního vědomí se nevracel s myšlenkou: jé, byl jsem v samádhi 2 nebo 3 dny. Tak neuvažoval. Při každém návratu do normálního vědomí si říkal proč se mi to nepodařilo, proč jsem toho nedosáhnul (tj. konečné spasení). Někdy strávil dny v slzách proč se mi nedaří dosáhnout spasení, konečného vysvobození, i když tolik cvičím. Co by měl dělat příště, jak bych to měl dělat příště. A tak dál cvičil, cvičil a cvičil. A pak začal mívat vyšší zážitky než samádhi tajemství vesmíru, tajemství lidského vědomí, smysl života všechno mu bylo sdělováno. Nevím, jak bych vám to vysvětlil, protože my chápeme hodně věcí, díky tomu že je známe z indické mytologie a tak. Někdy jakoby myšlenky byly vlévány do jeho mysli, toto je tak, toto je takto a podobně. Někdy se na astrální rovině objevili Mistři a učili ho určité věci, určité techniky. Někdy Mistr procházel špatnými zážitky a tělesnou bolestí. Přicházely síly temnoty a pokoušely se ho vyděsit. Tehdy se objevovala světelná bytost a síly temnot zničila. Někdy Mistra učil jeho vlastní obraz jakoby sám sebe viděl v zrcadle a učil sám sebe. Všechny tyto věci se různě střídaly. Mistr nebyl schopen říct co je pravda, co je iluze byl v tom úplně ztracený. A věci se dostaly tak daleko, že Mistr se nemohl pohybovat nebo ovládat své tělo. A měl velmi dlouhý zážitek, který trval mnoho týdnů. Mistrovo vědomí kolísalo mezi šílenstvím a tranzem. Mistr mluvíval sám se sebou, někdy mluvil jakoby s někým druhým, ale přitom byl úplně sám. Nedovedl rozlišovat, co je jeho vnitřní svět a co je vnější svět. Nakonec se všechno

4 zhustilo (zkondenzovalo), podobně jako když se pára sráží ve vodu. A než k tomu došlo, Mistr si pamatuje jednu událost. Slyšel slova, která říkala: všech těchto věcí jsi dosáhnul přísnou askezí, teď se ale uvolni, otevři se, protože teď něco bude tebou protékat. Na jedné straně Mistr cítil nechuť se otevřít a na druhé straně nevěděl, jak se otevřít. Po několika dnech těchto zmatků jím začalo něco proudit jako lavina protékalo jím to a on byl naprosto bezmocný. A po tomto se odehrála ta kondenzace, zhuštění. Když se tak díváme zpátky, můžeme říct, že to všechno byla příprava. A ta příprava trvala zhruba deset let. Potom k němu lidé začali přicházet jeden po druhém. Mistr žil ve velice prosté zemědělské vesnici a byl to zázrak, jak mohl žít 10 let a přitom ho nikdo nerušil. Protože od tohoto vrcholného zážitku neuplynul ani jeden den kdy by někdo k němu nepřišel. Takže teď můžeme říct, že těch 10 let byla příprava, a když skončila, příroda lidi tlačila k němu. A tak to funguje dodnes lidé jsou k Tathátovi přitahováni i proti své vůli. To je Tathátův příběh. Teď k tomu, co učí a jak učí. Když došlo k té rekondenzaci, Tathátovo tělo vážilo jen 18 kilo. Náhodou šel kolem lékař ajurvédské mediciny a požádal Tathátu: prosím, dovol mi, abych tě vyléčil zpátky pro svět. Pod vedením toho lékaře to trvalo dva roky, než Tathátovo tělo vypadalo zase přirozeně. Tatháta nám vyprávěl, že cvičil meditaci a ostatní věci v touze dosáhnout konečného vysvobození z tohoto světa, z tohoto života. Ale Tatháta sám přišel k poznání, že naše naplnění je tady, že jsme tady, abychom naplnili svůj život, ne abychom utekli. Tento svět není ani konečná Pravda, ani iluze. Kdyby tento svět byl konečná Pravda, tak by tady nezbylo místo na zlepšování a nebylo by moc v co doufat. A kdybychom tento svět považovali za iluzi, nemohli bychom od něj nic očekávat, ale očekávali bychom, že všechno bude až pak, na druhé straně. Tatháta říká, že toto má transcendentální (nadsmyslový) začátek a transcendentální konec, ale žít máme tady. Náš současný život je vedený naší myslí. A naše mysl a naše tělo jsou v neustálém konfliktu, a na jejich úrovni se nemohou smířit, a je potřeba něco na vyšší úrovni, aby dosáhli dokonalého souladu. Očekávání nebo hledání něčeho, co je mimo tělo a mysl a co jim přinese soulad, to je duchovnost. Ale po staletí se duchovnost chápala jako něco, v čem máme tělo a mysl ignorovat. To je asketický pohled na svět, na život. Ale když budeme udržovat takový postoj k tělu a mysli, tak se nám nějak pomstí. Pomsta nebo reakce energií těla a mysli je extrémní materialismus. Neustále jsme zmítání mezi těmito extrémy. To se děje v našem každodenním životě. Přišli jste sem vedeni touhou vašeho ducha a tímto příchodem jste vyzdviženi mimo vaše duševní a tělesné starosti. Používáme obojí - a není spokojen ani duch ani tělo a nemůžeme být ani tam ani tady. Když jsme tady, myslíme na meditaci a na vyšší věci. A když meditujeme, tak nás ruší myšlenky na světské věci. Řešení je v tom, uvědomit si, že veškerá duchovní cvičení, která děláme, slouží ke zlepšení stavu našeho těla a mysli. A jenom tak můžeme jít do duchovních výšek. Náš Mistr učí, že ke každé duchovní praxi máme přistupovat s myšlenkou, že vám pomůže rozkvétat. Je mnoho duchovních technik, ale ať už cvičíte kteroukoliv z nich, mějte na paměti tento postoj. Když si vybíráte techniku, ať je vhodná pro vaše tělo, vhodná pro mysl a měla by nechat otevřené i vaše snahy a úsilí. Jinak řečeno, v praxi, kterou děláte, musí být část, která se věnuje vašemu tělu, a také věci, které připravují vaši mysl. A pak by tam měla být část, které vezme vaše vědomí do vyšších úrovní. A mělo by tam být ještě něco, co zajistí přenesení toho, co jste se naučili, do vašeho života. Obvykle ti, kdo prožili meditaci, zažívají tento život jako pád z výšin meditačního klidu. Tj. když čelíte tomuto světu, otřese to vaším zážitkem v meditaci. Děláte mnoho různých věcí pro zlepšení našich životních podmínek. Pracujete, vyděláváte peníze, vaříte, jíte, to všechno se ve vašem životě děje přirozeně. Zařaďte do vašich denních činností i meditaci, která vás povede k duchovním cílům, a budete růst. Ať se meditace stane součástí vašeho každodenního života, ne jenom něčím, co děláte, když jste ve stresu nebo se chcete uvolnit. Jíte bez ohledu na to, jestli se cítíte nebo necítíte dobře, podobně vyděláváte peníze, i když se cítíte dobře nebo špatně, a tak meditujte v dobrých i ve špatných dnech. A taky bych vám chtěl říct, že vaše lidskost bude úplná, jenom když budete meditovat. Všechny ostatní aktivity jsou z větší části na živočišné úrovni my jíme, ale zvířata také jí, vyděláváme peníze, zvířata taky dělají mnoho věcí pro to, aby dosáhla potravy, učíme se zvířata se také učí, my učíme - zvířata také učí, milujeme - zvířata také milují. Ale meditace? To zvířata nedělají. V tělech jsme živočichové, zvířata, v mysli jsme částečně lidmi, částečně zvířaty. Jenom v meditaci můžeme být plně lidmi a výš.

5 A pokud jde o principy meditace na to se musíte ptát. Protože jsme nepřešli, abychom vám dali nějakou speciální techniku. Máme mnoho technik a můžeme vám pomoct, aby vám kterákoliv technika pomohla. A nerozlišujeme to tak, že když děláte stejnou techniku jako my, tak jste naši a když děláte jinou techniku než my, tak nejste naši. Takto to vůbec nerozlišujeme. Když lidé přicházejí do našeho ašramu, tak se jich ptáme jenom na dvě věci: za prvé - proč jste přišli? A lidé odpovídají já chci to a ono a to a naše další otázka je na jak dlouho, kolik času jste ochotni věnovat uskutečnění vašich úmyslů? Nemůžeme tyto podmínky tady naplno zopakovat, ale můžeme vás napojit na kanál Tatháty, který proudí jako sluneční světlo. Máme zkušenost, že odsud budete odcházet s pocitem jedinečného dobrého zážitku, ne s pocitem dobré přednášky. Podle výrazů vašich tváří jsem si jistý, že jsem se vás dotknul někde ve vašem duchu. Protože znám omezení mých slov a vím, že jsem vás nemohl pobavit, vůbec to nebylo veselé - zábavné povídání. Ale nemluvil jsem s vámi na mentální úrovni. Jedna část mé mysli je stále oddělená od toho, co slyšíte. Protože mysl je také zmatená, tak rozhovor na úrovni mysli také pochází z tohoto zmatení. Utěšuji se, nebo utěšuji mou mysl tím, že má slova byla jen záminkou, jak se dotknout vašeho ducha. Stejnou zkušenost nebo podobný druh zkušenosti ale asi tak milionkrát silnější můžete prožít, když jste s Tathátou. Ale to není tak, že vás zvu navštívit člověka, který je nekonečně mocný, to ne. Protože on není osoba, osobnost. On je jako úkaz, fenomén. Tahtáta říká: osoby jako já nejsme individuality, my jsme jako jaro. Jaro způsobuje, že ptáci zpívají, vede rostliny k tomu že kvetou. Je to velice jemný vliv. Jaro nás tlačí k vašemu naplnění. Takže když vás zvu k Tathátovi, tak je to pozvání k otevření vašich dveří ke slunci. A není žádné české slunce, indické slunce, křesťanské slunce nebo hinduistické slunce. Je jenom jedno slunce. Tak buďte osobnostmi, kterými jste ve svém těle a duchu. Měli byste být osobnostmi ve svém duchu - a potom to Božství nebo Duch nebo slunce vám bude blízko. My jsme Nekonečnem, Božství je také Nekonečno. A spojení s ním je ta nejintimnější věc, která se v tomto vesmíru může stát. Používáme takovéto podobenství: slunce se odráží v kapce rosy. Slunce na obloze a slunce odražené v kapce rosy nejsou rozdílné. A podobně, ať vaše srdce odráží božské slunce. Budeme v ČR do 2. září, do té doby budeme každý víkend v Dolní Čermné. Můžete se zúčastnit našich víkendů. Protože když připravíme atmosféru, mnoho se udát mnoho věcí mimo běžnou logiku. Pokud přijdete, budete z toho mít prospěch a současně také pozměníte zážitky ostatních. Myslím, že jsem řekl dost, máte-li nějaké osobní otázky Obvykle taková setkání zahajujeme modlitbami, ale vy všichni jste na začátku vytvořili takovou přátelskou atmosféru, že modlitba nebyla vůbec potřebná. Takže chtěli byste vytvořit přátelskou atmosféru pro introspekci zpěvem bhadžan? Je to na vás. Protože to, co se vás teď dotklo, je v hlubokých komnatách vašeho ducha. A když zpíváme nebo se modlíme, tak můžeme tento zážitek vynést nahoru do našeho těla a mysli. Dostali jste něco pro vašeho Ducha, teď dáme něco našemu tělu a mysli. Když začneme zpívat, snažte se zpívat s námi s úmyslem, aby to, co se dotklo vašeho ducha, ať se dotkne také vašeho těla a mysli. S tímto úmyslem nebo s touto prosbou zkuste zpívat s námi. A jsem si jist, že Nekonečno nebude váhat a dotkne se vás. Ať se o nás postará. * * *

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2008 Slunce je jasné a mírné, dny jsou kratší a vane chladný vítr. Pole nesou zralou zlatou úrodu. Květy měsíčku se rozvíjejí

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

To jsem taky nevěděla.

To jsem taky nevěděla. Mistryně, když jste říkala, Protože Mistr Dříve jsem si myslela, že Mistr trpí fyzicky, je nějaký způsob, jak by mohli žáci pomoci? (Ano.) Můžeme něco udělat? Ne. Meditujte. Meditujte a pozvedněte sebe,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

jestli existují další.

jestli existují další. Takže, breatharián, syrová Jsou ještě Jestli existují další Q, strava, waterián, cokoli budete, budete-li se s tím cítit dobře, prosím, udělejte to, ale nezapomínejte meditovat na Světlo a Zvuk, protože

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 5 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Část II Principy transurfingu

Část II Principy transurfingu OVLIVŇOVÁNÍ REALITY VIII Část II Principy transurfingu 37 Vadim Zeland 1. Probuzení Deklarace Probuďte se tady a teď! Uvědomte si a pamatujte: všichni lidé sní a vše, co se děje kolem, není víc než sen.

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol.

Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Lenka Ptáčková se vrhá do volební kampaně s heslem Notebooky do škol. Jste křehká žena, ale utkala jste se statečně v ostrém souboji o místo na kandidátce lidovců. Jak to nakonec dopadlo? Nakonec jsme

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby )

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou článkem v řetězci

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Jóga smíchu. Petr Fridrich core questions s.r.o. 1 Národní vzdělávací fond

Jóga smíchu. Petr Fridrich core questions s.r.o. 1 Národní vzdělávací fond Jóga smíchu Smát se můžeme i bez důvodu. Když se rozhodneme smát, nic a nikdo Vás nemůže zastavit. Ke smíchu není potřeba důvod, smysl pro humor, nebo být dokonce šťastný. Smích je velmi jednoduchý, dá

Více