Cévní mozkové příhody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní mozkové příhody"

Transkript

1 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc

2 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního původu. Tj. klinické, laboratorní a základní zobrazovací vyšetření nesvědčí pro jinou než cévní příčinu neurologického deficitu.

3 Cévní mozkové příhody (CMP) - příčiny Porucha prokrvení části nebo celého mozku (ischemické cévní mozkové příhody - icmp) % Krvácení do mozkové tkáně (intracerebrální hemoragie ICH) nebo do subarachnoidálního prostoru (subarachnoidální krvácení - SAK) % icmp ICH SAK 3

4 4 CMP - epidemiologie Incidence: v ČR 300 na obyvatel za rok, věkově vázané onemocnění Mortalita: 2. místo v celkové mortalitě úmrtí ročně v ČR icmp do 12 měsíců umírá 1/3 postižených ICH do 6 měsíců umírá 2/3 pacientů SAK do 3 měsíců umírá 1/2 nemocných Invalidizace

5 5 Cévní mozkové příhody ischemické (icmp)

6 6 icmp etiopatogeneze 1/5 Normální stav: perfúze ml/100g mozkové tkáně/min.

7 7 icmp etiopatogeneze 2/5 Oligemie: perfúze ml/100g mozkové tkáně/min. kompenzační vazodilatace arteriol, zvýšení extrakce kyslíku a glukózy v mozkových kapilárách klinicky asymtomatická Syndrom nouzové perfúze: perfúze ml/100 g mozkové tkáně/min. kompenzační vazodilatace arteriol, zvýšení extrakce kyslíku a glukózy v kapilárách, aerobní metabolismus postupně nahrazován anaerobním klinicky asymtomatická

8 8 icmp - etiopatogeneze 3/5 Ischemický polostín (penumbra): perfúze pod 20 ml/100g a nad ml/100g mozkové tkáně/ min kompenzační mechanismy nedostatečné porucha funkce neuronů rozvoj klinické symptomatologie, postižení ještě reverzibilní Mozkový infarkt (malacie): perfúze pod ml/100g mozkové tkáně/min kompenzační mechanismy selhávají porucha funkce i struktury neuronů rozvoj nekrózy klinická symptomatologie přítomna, postižení ireverzibilní

9 9 icmp - etiopatogeneze 4/5 normální stav oligémie syndrom nouzové perfúze ischemický polostín (penumbra) mozkový infarkt (malacie)

10 10 icmp - etiopatogeneze 5/5 Regionální: selhání mozkové perfúze v povodí postižené tepny trombóza embolie Globální: selhání mozkové perfúze v povodí celého mozku (srdeční zástava, srdeční selhávání, globální hypoxie)

11 11 icmp - klasifikace 1/4 Rozdělení icmp dle časového průběhu: tranzitorní mozková příhoda (TIA) reverzibilní mozková příhoda (RIND) dokončená mozková příhoda progredující mozková příhoda

12 12 icmp - klasifikace 2/4 Rozdělení icmp dle lokalizace uzavřené tepny: přední cirkulace karotické povodí zadní cirkulace vertebrobazilární povodí

13 13 icmp - klasifikace 3/4 Rozdělení icmp podle příčiny: onemocnění velkých tepen (makroangiopatie) 40-50% icmp magistrální přívodné mozkové tepny aterotrombotický proces onemocnění malých tepen (mikroangiopatie) 20% icmp drobné perforující tepny odstupující z Willisova okruhu a hlavních kmenů mozkových tepen lipohyalinóza, fibriniodní nekróza, ateroskleróza

14 14 icmp - klasifikace 4/4 Rozdělení icmp podle příčiny: kardioembolické ikty 20% icmp embolizace ze srdce nemoci srdce provázené tvorbou trombů v levé síni či komoře, defekty srdečního septa s paradoxní embolizací další určené typy iktů 5% icmp hemokoagulační poruchy, migrenózní infarkt ostatní blíže neurčené příčiny iktu 5-15% icmp

15 15 icmp - klinický obraz 1/5 Klinický obraz variabilní lokalizace, rozsah, rychlost vzniku ischemie, kompenzační mechanismy, celkový zdravotní stav nemocného

16 16 icmp - klinický obraz 2/5 A: regionální ischemické léze 1. Karotické povodí: nejčastější první příznak kontralaterální hemiparéza s výraznějším postižením horní končetiny porucha řeči u dominantní hemisféry neglect syndrom u nedominantní hemisféry - arteria cerebri media

17 17 icmp - klinický obraz 3/5 Kontralaterální hemiparéza s výraznějším postižením DK bez poruchy řeči - arteria cerebri anterior Mnohočetné ložiskové léze kortikosubkortikálních oblastí multiinfarktová demence

18 18 icmp - klinický obraz 4/5 A: regionální ischemické léze 2. Vertebrobazilární povodí: supratentoriálně kontalaterální homonymní hemianopsie se zachovaným centrálním viděním, kortikální slepota (oboustranná léze) - arteria cerebri posterior

19 19 icmp - klinický obraz 4/5 infratentoriálně alternující hemiparézy disociované poruchy čití vestibulární syndrom poruchy okulomotoriky dysartrie poruchy polykání, chrapot, škytavka locked-in syndrom (těžká porucha hybnosti při neporušené citlivosti a vigilitě) - a. basilaris

20 20 icmp - klinický obraz 5/5 B: globální hypoxicko-ischemické postižení lehčí postižení - kombinace symptomů z různých arteriálních povodí těžké postižení porucha vědomí, při déletrvajícím postižení apalický syndrom zástava mozkové cirkulace 5 a více minut smrt mozku

21 21 icmp - diagnostika 1/8 1. Anamnéza 2. Klinický obraz diferenciální diagnóza: nádory, abscesy, Toddova paréza po epileptickém záchvatu, migréna s aurou, hypoglykémie, myastenia gravis (kmenové léze) 3. Urgentní laboratorní vyšetření biochemie, krevní obraz, koagulační parametry 4. Zobrazovací metody

22 22 icmp - diagnostika 2/8 Zobrazovací metody výpočetní tomografie (computer tomography CT) metoda volby. Akutní stádium akutní stádium: často negativní (pátrát po časných známkách ischemie) akutní a subakutní stádium: změny denzity (hypodenzita) v oblasti ischemie, mozkový edém Po 24 hodinách chronické stádium: hypodenzita v místě proběhlé ischemie

23 23 icmp - diagnostika 3/8 Zobrazovací metody CT zobrazení cévního řečiště CT angiografie

24 24 icmp - diagnostika 4/8 Zobrazovací metody CT hodnocení mozkové perfúze perfúzní CT rozliší malacii od penumbry

25 25 icmp - diagnostika 5/8 Zobrazovací metody magnetická rezonance (magnetic resonance imaging, MRI) - posouzení poruchy perfůze a difůze - rozlišení malacie od zona penumbra rezonanční angiografie (MRA) zobrazení mozkových cév bez nutnosti podání kontrastní látky MRI vidí ischemickou lézi dříve a přesněji než CT X dostupnost, časová a finanční náročnost, kontraindikace

26 26 icmp - diagnostika 6/8 Zobrazovací metody digitální subtrakční angiografie (DSA) - počítačové zpracování angiografického nálezu detailní morfologické posouzení cévního řečiště s průkazem stenóz, okluzí, aneuryzmat a jiných cévních anomálií nejpřesnější zobrazení cévního řečiště x invazivní

27 27 icmp - diagnostika 7/8 Zobrazovací metody Sonografické vyšetření (extrakraniální přívodné tepny, intrakraniální mozkové tepny hlavní kmeny) detekce stenóz, okluzí, disekcí, charakter a rozsah aterosklerotického postižení speciální ultrazvukové metody (mikroembolizace, cerebrovaskulární rezerva, pravo-levý zkrat)

28 28 icmp - diagnostika 8/8 Zobrazovací metody echokardiografie transtorakální, transezofageální: posouzení anatomických, funkčních a hemodynamických poměrů v srdci a vzestupné aortě

29 29 icmp - terapie 1/12 Emergentní stav léčba co nejdříve (čím dříve od vzniku icmp, tím lepší výsledek), iktové centrum, iktový tým, individualizace léčby 1. Celková intenzivní časná terapie včetně psychoterapie, rehabilitace, logopedické péče 2. Rekanalizace 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku 4. Chirurgické postupy 5. Časná prevence 6. Hypotermie - experimentální metoda

30 30 icmp - terapie 2/12 1. Celková intenzivní terapie stabilizace vitálních funkcí prevence komplikací (zejména prevence bronchopneumonie, plicní embolie, hluboké žilní trombózy, dekubitů) zajištění dostatečné mozkové perfúze v časné fázi iktu (tolerance hodnot TK 220/120 mmhg) léčba hyperpyrexie, hyperglykémie, reaktivní deprese péče i gastrointestinální trakt (nutrice, stabilita vnitřního prostředí) intenzivní rehabilitace logopedická péče psychoterapie

31 31 icmp - terapie 3/12 1. Rekanalizace: cíl obnovení průtoku krve tepnou co nejrychleji karotická oblast do 4,5 hodin od prvních symtomů bazilární tepna není omezení (co nejdříve)

32 32 icmp - terapie 4/12 1. Rekanalizace A: trombolytická terapie tkáňový aktivátor plazminogenu (rtpa, altepláza, Actilyse) intravenózně, intraarteriálně, kombinovaně 30% bez deficitu či mírné funkční postižení potenciace pomocí aplikace ultrazvuku sonotrombolýza zevní komorová drenáž

33 33 icmp - terapie 5/12 1. Rekanalizace B: intervenční výkony perkutánní transluminální angioplastika stent mechanické extraktory koagula trombektomie pomocí aspiračních technik do 8 hodin od prvních příznaků iktu X jen vysoce specializovaná pracoviště

34 34 icmp - terapie 6/12 1. Rekanalizace C: chirurgické metody - akutní dezoblitarace karotické tepny

35 35 icmp - terapie 7/12 2. Celková intenzivní terapie stabilizace vitálních funkcí prevence komplikací (zejména prevence hluboké žilní trombózy, prevence dekubitů) zajištění dostatečné mozkové perfúze v časné fázi iktu (tolerance hodnot TK 220/120 mmhg) léčba hyperpyrexie, hyperglykémie, reaktivní deprese péče i gastrointestinální trakt (nutrice, stabilita vnitřního prostředí) intenzivní rehabilitace logopedická péče psychoterapie

36 36 icmp - terapie 8/12 3. Léčba a prevence sekundárního postižení CNS zpomalení rozvoje a potlačení progrese ischemického postižení mozku neuroprotektivní terapie (studie) antiedematózní léčba drenážní poloha těla, sedace, osmoterapie, dekompresivní kraniotomie

37 37 icmp - terapie 9/12 4. Chirurgické postupy dekompresivní kraniotomie akutní dezobliterace karotické tepny ischemie mozečku (kraniotomie, resekce malatické tkáně, zevní komorová drenáž)

38 38 icmp terapie 10/12 Primární pevence soubor opatření s cílem snížit riziko vzniku iktu na minimum A: eliminace ovlivnitelných rizikových faktorů arteriální hypertenze onemocnění srdce s vysokým embolizačním potenciálem diabetes mellitus hyperlipidémie stenózující procesy přívodných mozkových tepen životospráva (zákaz kouření, střídmá konzumace alkoholu, redukce nadváhy, dostatek fyzické aktivity)

39 39 icmp - terapie 11/12 Sekundární prevence soubor opatření s cílem snížit riziko recidivy iktu A: eliminace rizikových faktorů, potlačení rozvoje endoteliální dysfunkce, životospráva B: antiagregační terapie u všech nemocných s vyjímkou pacientů se závažným rizikem kardioembolizace - k.acetylsalicylová, kombinace k. acetylsalicylové s pomalu uvolňovaným dipyridamolem, clopidogrel C: antikoagulační terapie - fibrilace síní, stavy po infarktu myokardu s průkazem trombů v levých srdečních oddílech, umělé chlopenní náhrady warfarin

40 40 icmp - terapie 12/12 D: chirurgické a endovaskulární intervence karotická endarterektomie (zvažována u stenózy větší než 50%) perkutánní transluminání angioplastika, stent různé rekonstrukční výkony

41 41 Cévní mozkové příhody hemoragické (intrakraniální hemoragie - ICH)

42 42 ICH - etiopatogeneze 1/3 ruptura cévní stěny některé z mozkových tepen vzácně žilního původu

43 43 ICH etiopatogeneze 2/3 1. Anatomické abnormality: lokální postižení cévní stěny (ateroskleróza, lipohyalinóza, fibrinoidní nekróza) - menší odolnost k intraarteriálnímu tlaku - drobná aneurysmata ukládání amyloidu do cévní stěny cévní anomálie (arteriovenozní malformace, kavernózní angiomy, venózní angiomy) ischemické postižení cévní stěny hemoragická transformace infarktového ložiska

44 44 ICH etiopatogeneze 3/3 2. Hemodynamické abnormality: dlouhodobé či krátkodobé zvýšení krevního tlaku 3. Hemokoagulační poruchy: onemocnění (hemofilie) málo časté iatrogení geneze důsledek antikoagulační či trombolytické terapie, vzácně antiagregační léčby

45 45 ICH - klasifikace 1. Typická krvácení: centrální oblasti mozkových hemisfér, méně často kmen mozkový či mozeček 80% hypertenzní nemoc 2. Atypická (lobární, globózní) krvácení: více povrchně subkortikálně 20% ruptura cévní anomálie, amyloidní angiopatie ve vyšším věku

46 46 ICH - klinický obraz 1/2 Klinický obraz variabilní příčina, lokalizace, rozsah, rychlost vzniku, kompenzační mechanismy, celkový zdravotní stav nemocného Typická krvácení: kombinace ložiskových projevů a nitrolební hypertenze, často rychlá progrese do komatózního stavu nepříznivá prognóza, vysoká mortalita Lobární krvácení: v popředí ložisková symptomatologie, u 1/3 nemocných v úvodu fokální epileptický záchvat prognóza příznivější

47 47 ICH - klinický obraz 2/2 Krvácení do mozečku: náhlá bolest hlavy, nauzea, zvracení, porucha stoje a chůze s rozvojem homotelarální neocerebelární a vestibulární symtomatologie závažný klinický stav (!) Krvácení do mozkového kmene: kmenová symptomatologie podle lokalizace krvácení prognóza většinou infaustní

48 48 ICH diagnostika 1/3 1. Anamnéza 2. Klinický obraz diferenciální diagnóza: nádory, abscesy, Toddova paréza po epileptickém záchvatu, migréna s aurou, hypoglykémie, myastenia gravis (kmenové léze) 3. Urgentní laboratorní vyšetření biochemická, koagulační, krevní obraz 4. Zobrazovací metody

49 49 ICH diagnostika 2/3 Zobrazovací metody výpočetní tomografie (CT vyšetření) akutní stádium: zobrazí krvácení již bezprostředně po jeho vzniku magnetická rezonance dobře detekuje rozpadové produkty hemoglobinu - určení stáří hemoragického ložiska nově lze též detekovat akutní krvácení

50 50 ICH - diagnostika 3/3 Zobrazovací metody CT angiografie diagnostika aneurysmat, arteriovenózních malformací a dalších cévních anomálií rezonanční angiografie (MRA) metoda volby v diastnotice nízkoprůtokových anomálií (kavernomy) X obtížně dostupné, časově náročnější v porovnání s CT, finančně náročné, některé kontraindikace

51 51 ICH terapie 1/4 Emergentní stav iktové centrum, iktový tým, individualizace léčby 1. Celková intenzivní časná terapie včetně psychoterapie, rehabilitace, logopedické péče 2. Potlačení progrese krvácení 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku

52 52 ICH terapie 2/4 1. celková intenzivní léčba stabilizace vitálních funkcí, prevence komplikací, zajištění dostatečné mozkové perfúze, terapie hyperpyrexie, hyperglykémie, péče o GIT, nutrice, stabilita vnitřního prostředí, prevence hluboké žilní trombozy, prevence dekubitů, léčba reaktivní deprese rehabilitace psychoterapie logopedická péče

53 53 ICH terapie 3/4 2. potlačení progrese krvácení progrese krvácení asi u 1/3 nemocných (zejména krvácení v souvislosti s antikoagulační léčbou, koagulopatie) snížení středního arteriálního tlaku pod 130 mm Hg (hypertonici) pod 105 mm Hg (normotonici) urychlení tvorby krevního koagula podání plasmatických koagulačních faktorů (mražená plasma) koncentrát plasmatických faktorů II, VII, IX, X (Prothromplex) - vždy s vitamínem K

54 54 ICH terapie 4/4 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku snížení rizika sekundárního postižení mozku tlak hematomu toxicita rozpadových produktů rozvoj mozkového edému chirurgické odstranění hematomu (jen specifické situace mozečková krvácení, lobární krvácení) antiedematózní léčba

55 55 ICH - prevence Prevence léčba hypertenzní choroby žvotospráva zákaz kouření, drog, střídmá konzumace alkoholu kontrola antikoagulační léčby

56 56 Subarachnoidální krvácení (SAK)

57 57 SAK - definice Průnik krve do leptomeningeálního, tj. intermeningeálního prostoru mezi pia mater a arachnoideou. Krvácení nejen do zevního likvorového prostoru (tj. bazální cisterny, mozkové rýhy), doprovodně i krvácení intracerebrální, krvácení i do komorového systému (zde někdy i izolovaně). Subarachnoidální krvácení (SAK) 5% všech CMP

58 58 SAK - etiopatogeneze ruptura aneurysmatu tepen Willisova okruhu krvácení z arteriovenózní malformace krvácení z durální malformace traumatické SAK

59 59 SAK - aneurysmata 1/2 Výskyt aneurysmat na Willisově okruhu a odstupujících mozkových tepnách - 1-5% populace vyšší výskyt u nemocných s polycystickými ledvinami, Marfanovým syndromem, Ehlers-Danlosovým syndromem, familiární výskyty roční riziko první ruptury 1-2%

60 60 SAK - aneurysmata 2/2 Lokalizace nejčastěji arteria communicans anterior Charakteristika solitární, ve 20-30% mnohočetná, různé velikosti (mm až cm), různé tvary (vakovitá, fusiformní, disekující)

61 61 SAK - klinické příznaky 1/3 Bolesti hlavy typicky náhlá (během vteřiny či několika vteřin vznikající), krutá, v různé lokalizaci Nauzea, zvracení Meningeální syndrom horní meningeální - vyvíjí se během desítek minut až hodin, dolní meningeální vyvíjí se déle, může chybět)

62 62 SAK - klinické příznaky 2/3 Poruchy vědomí kvantitativní (somnolence až kóma) kvalitativní (dezorientace, neklid, agresivita, zmatenost) Parézy hlavových nervů n. oculomotorius (aneurysma a. communicans posterior), vícečetné (a. basilaris) Ložiskové neurologické příznaky při propagaci SAK intracerebrálně Akutní úmrtí 5% nemocných umírá v přednemocničním období

63 63 SAK - klinické příznaky 3/3 Klinický obraz - škála hodnocení SAK dle Hunta a Hesse Stupeň Klinický obraz 0 Aneurysma, které nekrvácelo I. Mírná bolest hlavy, lehce vázne šíje, bez ložiskových příznaků II. III. IV. Střední až výrazná bolest hlavy, vázne šíje, paréza hlavového nervu, bez jiného ložiskového příznaku Porucha vědomí (somnolence, zmatenost), ložiskové neurologické příznaky Těžká porucha vědomí (sopor, kóma), hemiparéza V. Kóma, decerebrační symptomy

64 64 SAK - diagnostika1/2 1. Anamnéza a klinický obraz df. dg. blokáda krční páteře, cervikokraniální syndrom, koitální bolest hlavy, migréna, neuroinfekce, akutní psychóza, intoxikace, primární thunderclap headache 2. Zobrazovací a laboratorní vyšetření CT mozku v prvních 24 hodinách 95%-98% senzitivita (MRI mozku - stáří krvácení) Lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku (spektrofotometrie!) k vyloučení falešně negativního nálezu

65 65 SAK - diagnostika 2/2 Zobrazovací a laboratorní vyšetření Angiografie (DSA, MRA, CTA) ke stanovení příčiny SAK U 30% SAK se neprokáže zdroj krvácení opakování angiografie za 3-6 týdnů = průkaz zdroje u dalších 10-20% nemocných

66 66 SAK - komplikace 1/2 Recidiva krvácení 20-30% nemocných v prvních 30 dnech mortalita 60-70%, 1. den 5%, den 1-2% denně klinika: náhlá ztráta vědomí diagnostika: CT mozku terapie: urgentní operace

67 67 SAK - komplikace 2/2 Vazospasmy vznik: den, maximum den, odeznívají 2-4 týdny, klinika: emoční oploštělost, bradypsychie, prefrontální projevy, ložiskové příznaky diagnostika: TCD, TCCS terapie: 3H (hypertenze, hypervolémie, hemodiluce), nimodipin Hydrocefalus akutní obstrukční CT mozku, zevní komorová drenáž hyporesorbční CT mozku, ventrikuloperitoneální shunt

68 68 SAK - terapie 1/2 Dle klinického stavu (Hunt-Hess), nálezu na zobrazovacích vyšetřeních, charakteru zdroje a jeho lokalizace 1. Konzervativní léčba 2. Chirurgické a endovaskulární intervence 3. Léčba komplikací

69 69 SAK - terapie 1/2 1. Konzervativní léčba A: celková intenzivní péče (zácpa, kašel, stres dieta s hrubou vlákninou, laxativa, mukolytika, analgetika, anxiolytika, hypnotika) B: klid na lůžku (není přesně známo jak dlouho)

70 70 SAK - terapie 2/2 2. Chirurgické a endovaskulární intervence časné - do 72 hodin x odložené otevřené (clipping) x endovaskulární (coiling) 3. Léčba komplikací

71 71 Kazuistika, otázky

72 Kazuistika, otázky Na neurologickou ambulanci v hodin byla přivezena RZP 68 letá pacientka. Anamnéza: OA: hypertenzní nemoc, diabetes mellitus (na dietě) Abusus: 40 let kouří 15 cigaret denně NO: ve hodin při práci na zahradě pocítila náhle slabost pravé horní končetiny, zároveň nemohla přesně vyjádřit to, co chtěla. Asi 4 hodiny čekala, že obtíže spontánně vymizí, nestalo se tak, proto volala RZP. 72

73 73 Kazuistika, otázky Objektivní nález: Neurologicky: centrální paréza n.vii vpravo, pravostranná hemiparéza s výraznějším postižením PHK, lehká fatická porucha Somaticky: TK 220/100, TF 90/min., pravidelná, obézní BMI 35, jinak bez odchylek

74 74 Kazuistika, otázky Otázky: 1. Jedná se o CMP? a) ano b) ne c) nelze říci, nemáme dostatek informací

75 75 Kazuistika, otázky Doplníme laboratorní vyšetření + zobrazovací metodu Otázky: 2. Kterou zobrazovací metodu zvolíme? a) statim MR angiografii mozku b) RTG hlavy c) statim CT mozku

76 76 Kazuistika, otázky Výsledek zobrazovací metody (vpravo). Otázky: 3. Mohlo by jít o CMP? a) ano, jde o icmp b) ano, jde o ICH c) zřejmě jde o SAK bez nálezu na CT, nutno doplnit LP

77 77 Kazuistika, otázky Od vzniku symptomů do získání všech potřebných vyšetření (klinické, laboratorní, zobrazovací) uběhlo 5,0 hodin. Otázky: 4. Budeme (nejsou-li jiné kontraindikace) pacientku léčit podáním intravenózní trombolýzy? a) ano, trombolytické okno je 6,0 hodin b) ne, trombolytické okno je 4,5 hodiny c) ne, pacientka byla v prodlení s voláním RZP

78 78 Kazuistika, otázky Čas je mozek!

79 79 Doporučená literatura Kalita Z et al. Akutní cévní mozkové příhody. Praha: Jesenius Maxdorf Kalvach P et al. Mozkové ischemie a hemoragie. 3. vydání. Praha: Grada Publishing a.s BauerJ, Čéška R. Cévní mozkové příhody. V Čéška et al. Interna. Praha: Triton Warlow CP, Denis MS, van Gijn J, Hankey GL, Sandercoock PA, Bambord JM et al. Stroke, a practical guide to management. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack Cerebrovasc dis 2008; 25(5): Morgenstern LB, Hemphill JC jr, Anderson C, Becker K, Broderick JP, Connolly ES et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral. hemorrhage. A guideline for helthcare professionals from the American Hearth Association/American Stroke Association. Stroke 2010;41(9):

80 80 Cévní mozkové příhody KONEC

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody Jan Fiksa Iktové centrum Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN CMP - epidemiologie Incidence: v ČR 300 na 100 000 obyvatel za rok věkově vázané onemocnění Mortalita: 2-3. místo v celkové

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK Vondrušková Lenka Juricová Eva 17.11.2012 Brno Obsah: Definice SAK Subarachnoidální krvácení Terapeutické možnosti řešení SAK Role sestry v přípravě pacienta

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Martin Vališ Neurologická klinika LF a FN v Hradci Králové je intrakraniální extracerebrální krvácení, mezi pia mater a arachnoideou představuje cca 8 % všech

Více

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC Možnosti akutní terapie icmp ve FN Olomouc Michal Král, Daniel Šaňák Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc Cévní mozková příhoda Stále vážný medicínský a socioekonomický problém - celosvětově

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Subarachnoidální krvácení

Subarachnoidální krvácení Subarachnoidální krvácení Autor: Kamila Kunčarová, Barbora Baštinská, Školitel: MUDr. Michal Král Definice Jedná se o druh mozkového krvácení, při kterém dochází k úniku krve do likvorových cest mezi arachnoideou

Více

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Cévní mozkové příhody (CMP) MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova rozdělen lení a definice CMP patofyziologie CMP klinický obraz CMP obecně ischemické CMP typy, diagnostika,

Více

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK Organizace hospitalizace a intervenční terapie u pacientů po iktech na NCHK a RDK FN Brno Martin Smrčka Koncepce péče o cévní mozkové příhody Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Brno 29.11.2010 Komplexní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín CMP Pod pojem CMP zahrnujeme onemocnění mozku způsobené - poruchou cévního zásobení mozkové tkáně

Více

Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie, 15% hemoragie) Ischemické mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou s

Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie, 15% hemoragie) Ischemické mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou s Mechanická intrakraniální niální trombektomie mi Hustý Jakub, Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno Úvod I CMP jsou nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity ( 85% ischemie,

Více

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce:

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce: MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení Za spolupráce: Přednemocniční: test tvář-ruka-řeč Nemocniční: Časná diagnostika Časná stabilizace Definitivní diagnostika Definitivní terapie Jednoduchými dotazy

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze 25.1.2012 MUDr. Lukáš Klečka Za spolupráce: Proč je třeba mluvit o mrtvicíc h? Rok Počet CMP Muži ženy Ischemie Krvácení+ SAK Trom bolýz a Rekanali zace + LIT.

Více

Mechanická intrakraniální trombektomie

Mechanická intrakraniální trombektomie Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno Základní informace I Mechanical clot retrieval has the potential to minimise brain damage in many patients who currently respond

Více

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig ROZDĚLENÍ CMP Ischemické CMP (icmp) 73-80% Hemoragické CMP (hcmp, spontánní intrakraniální hemoragie, SIKH) 20-27% kompartment mozkové

Více

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát NEUROSONOLOGIE Intimomediáln lní šíře e a Aterosklerotický plát J. Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Vzdělávac vací síť iktových center 1.Neurosonologický interaktivní

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Tomáš Pavlík a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Konference

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Kardioemboligenní ischemické CMP Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Určení subtypu icmp Určení subtypu, tj. v podstatě příčiny iktu na základě: zhodnocení klinického obrazu

Více

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP V IKTOVÉM CENTRU David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP Iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt Akutní stav vyžadující neodkladnou

Více

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno Rekanalizační terapie akutního iktu René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP ZÁVAŽNÝ PROBLÉM SOUČASNÉ MEDICÍNY CMP- jedna z hlavních příčin morbidity a mortality na celém světě 3. nejčastější

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno 1 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného ZZ.

Více

Co nového v rekanalizační léčbě. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Co nového v rekanalizační léčbě. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Co nového v rekanalizační léčbě D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Synopse Efektivita IVT při akutním uzávěru ACI Efektivita různých typů rekanalizační léčby u akutní okluze bazilární

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Přehled anatomie

Více

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s.

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů Méně častá příčina CMP - 20% Největší

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

TCD / TCCS TCD: : 1-2 MHz sonda, dopplerovský mod, Power-M mod TCCS: : 1-4 MHz sonda, B-mode, M-mode, barevný mod, energetický mod, dopplerovský mod M

TCD / TCCS TCD: : 1-2 MHz sonda, dopplerovský mod, Power-M mod TCCS: : 1-4 MHz sonda, B-mode, M-mode, barevný mod, energetický mod, dopplerovský mod M Transkraniální dopplerovská / duplexní sonografie kam až sahá potenciál metody D. Školoudík TCD / TCCS TCD: : 1-2 MHz sonda, dopplerovský mod, Power-M mod TCCS: : 1-4 MHz sonda, B-mode, M-mode, barevný

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Definice a příznaky Diagnostika. Ischemické ikty diagnostika a léčba Hemoragické ikty Subarachnodální krvácení Organizace péče

Definice a příznaky Diagnostika. Ischemické ikty diagnostika a léčba Hemoragické ikty Subarachnodální krvácení Organizace péče Cévní mozkové příhody II. Definice a příznaky Diagnostika Etiologie CMP Ischemické ikty diagnostika a léčba Hemoragické ikty Subarachnodální krvácení Organizace péče Definice cévní mozkové příhody dle

Více

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku Miroslav Heřman Eva Čecháková Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE RADIOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Diagnostika cévních mozkových příhod a její úskalí. JiříNeumann Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P.

Diagnostika cévních mozkových příhod a její úskalí. JiříNeumann Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. Diagnostika cévních mozkových příhod a její úskalí JiříNeumann Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. Konference KCC a IC, MZd ČR, 30.11.2010 Vzdělávac vací síť iktových center Opožděné přijetí nebo dokonce

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011

Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP pro neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě pacienti hospitalizovaní v letech 2010 a 2011 MUDr. Eva Hurtíková Národní registr CMP

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1)

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Autor: Markéta Římská, Školitel: MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. Výskyt Iktus neboli mozková mrtvice se řadí na druhé až třetí místo příčin smrti ve vyspělých

Více

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Time management cévních mozkových příhod. Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Time management cévních mozkových příhod Rostislav Verner Magda Fleková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Definice mozkového infarktu Mozkový infarkt je podle kritérií Světové zdravotnické

Více

Posouzení léčby u cévní mozkové příhody. Bc. Hana Krňoulová

Posouzení léčby u cévní mozkové příhody. Bc. Hana Krňoulová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Posouzení léčby u cévní mozkové příhody Bc. Hana Krňoulová Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Vedoucí iktového programu I. Neurologické kliniky FN u svaté Anny v Brně Tato přednáška nevyjadřuje můj politický názor Tato

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou. Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi

Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou. Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou Návrh aktualizace DP Návrh k oponentuře a veřejné diskuzi

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza. Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. NIHSS < 4 a Intravenózní trombolýza Jiří Neumann Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Cerebrovaskulární seminář, Kunětická Hora, 23-24.9.2011 Intravenózní trombolýza

Více

Bezvědomí, CMP. Akutní stavy v medicíně

Bezvědomí, CMP. Akutní stavy v medicíně Bezvědomí, CMP Akutní stavy v medicíně Bezvědomí z nejasné příčiny bezvědomí je příznakem selhání mozkové funkce a signálem bezprostředního ohrožení vitálních funkcí vzhledem k různorodým příčinám bezvědomí

Více

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody diagnostika, léčba, prevence

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Diagnostika, léčba a prevence, CMP Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. po Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie)

Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie) Výduť podkolenní tepny (aneuryzma popliteální arterie) Autor: Ondřej Hrbáček, Školitel: doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D. Aneuryzma podkolenní tepny je definováno jako rozšíření tepny alespoň o 1,5 násobek

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI U SENIORŮ

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI U SENIORŮ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Ivana Kantůrková CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI U SENIORŮ Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Dizertační práce MUDr. Petr Konečný Olomouc 2011 Děkuji svému školiteli,

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka MUDr. Markéta Sližová MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel Václavík Vítkovická nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v rámci projektu Vzdělávací síť

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě Bakalářská práce Autor: Petra Bímová Vedoucí práce: Mgr. Jana Bubláková Jihlava

Více

Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda

Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav pro ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda Nursing care of the patient with stroke případová studie bakalářská

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK Markéta Vychodilová Dlouhodobá rehabilitační péče po náhlé cévní příhodě mozkové ( kasuistika) Long-term rehabilitation

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Okluze karotidy Roman Herzig

Okluze karotidy Roman Herzig Okluze karotidy Roman Herzig Akutní karotická okluze ultrazvuková diagnostika ÚVOD akutní mozkový infarkt na podkladě akutního uzávěru a. carotis interna (ACI) je obvykle spojen s těžkým a často i přetrvávajícím

Více

DIAGNOSTIKA A INDIKACE STENÓZ V SUBKLAVIÁLNÍ A VERTEBROBAZILÁRNÍ OBLASTI. Škoda O. Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava

DIAGNOSTIKA A INDIKACE STENÓZ V SUBKLAVIÁLNÍ A VERTEBROBAZILÁRNÍ OBLASTI. Škoda O. Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava DIAGNOSTIKA A INDIKACE STENÓZ V SUBKLAVIÁLNÍ A VERTEBROBAZILÁRNÍ OBLASTI Škoda O. Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava Prevertebrální stenózy a. subclavia a subklaviální steal První popis: L. Contorni

Více

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Úvod do trombofilie MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI MOTORICKÝCH A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI MOTORICKÝCH A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Masarykova univerzita Lékařská fakulta SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI MOTORICKÝCH A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Diplomová práce vedoucí diplomové práce: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D. autor:

Více

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK

Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem. Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Petr Toušek III.Interní-kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Antiagregační zajištění pacienta s koronárním stentem Typ stentu Důvod revaskularizace

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření. Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno 16.5.2011

Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření. Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno 16.5.2011 Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno seminář Neurologické kliniky FN Ostrava 16.5.2011 Intrakardiální (90%) Perzistující foramen

Více