Cévní mozkové příhody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní mozkové příhody"

Transkript

1 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc

2 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního původu. Tj. klinické, laboratorní a základní zobrazovací vyšetření nesvědčí pro jinou než cévní příčinu neurologického deficitu.

3 Cévní mozkové příhody (CMP) - příčiny Porucha prokrvení části nebo celého mozku (ischemické cévní mozkové příhody - icmp) % Krvácení do mozkové tkáně (intracerebrální hemoragie ICH) nebo do subarachnoidálního prostoru (subarachnoidální krvácení - SAK) % icmp ICH SAK 3

4 4 CMP - epidemiologie Incidence: v ČR 300 na obyvatel za rok, věkově vázané onemocnění Mortalita: 2. místo v celkové mortalitě úmrtí ročně v ČR icmp do 12 měsíců umírá 1/3 postižených ICH do 6 měsíců umírá 2/3 pacientů SAK do 3 měsíců umírá 1/2 nemocných Invalidizace

5 5 Cévní mozkové příhody ischemické (icmp)

6 6 icmp etiopatogeneze 1/5 Normální stav: perfúze ml/100g mozkové tkáně/min.

7 7 icmp etiopatogeneze 2/5 Oligemie: perfúze ml/100g mozkové tkáně/min. kompenzační vazodilatace arteriol, zvýšení extrakce kyslíku a glukózy v mozkových kapilárách klinicky asymtomatická Syndrom nouzové perfúze: perfúze ml/100 g mozkové tkáně/min. kompenzační vazodilatace arteriol, zvýšení extrakce kyslíku a glukózy v kapilárách, aerobní metabolismus postupně nahrazován anaerobním klinicky asymtomatická

8 8 icmp - etiopatogeneze 3/5 Ischemický polostín (penumbra): perfúze pod 20 ml/100g a nad ml/100g mozkové tkáně/ min kompenzační mechanismy nedostatečné porucha funkce neuronů rozvoj klinické symptomatologie, postižení ještě reverzibilní Mozkový infarkt (malacie): perfúze pod ml/100g mozkové tkáně/min kompenzační mechanismy selhávají porucha funkce i struktury neuronů rozvoj nekrózy klinická symptomatologie přítomna, postižení ireverzibilní

9 9 icmp - etiopatogeneze 4/5 normální stav oligémie syndrom nouzové perfúze ischemický polostín (penumbra) mozkový infarkt (malacie)

10 10 icmp - etiopatogeneze 5/5 Regionální: selhání mozkové perfúze v povodí postižené tepny trombóza embolie Globální: selhání mozkové perfúze v povodí celého mozku (srdeční zástava, srdeční selhávání, globální hypoxie)

11 11 icmp - klasifikace 1/4 Rozdělení icmp dle časového průběhu: tranzitorní mozková příhoda (TIA) reverzibilní mozková příhoda (RIND) dokončená mozková příhoda progredující mozková příhoda

12 12 icmp - klasifikace 2/4 Rozdělení icmp dle lokalizace uzavřené tepny: přední cirkulace karotické povodí zadní cirkulace vertebrobazilární povodí

13 13 icmp - klasifikace 3/4 Rozdělení icmp podle příčiny: onemocnění velkých tepen (makroangiopatie) 40-50% icmp magistrální přívodné mozkové tepny aterotrombotický proces onemocnění malých tepen (mikroangiopatie) 20% icmp drobné perforující tepny odstupující z Willisova okruhu a hlavních kmenů mozkových tepen lipohyalinóza, fibriniodní nekróza, ateroskleróza

14 14 icmp - klasifikace 4/4 Rozdělení icmp podle příčiny: kardioembolické ikty 20% icmp embolizace ze srdce nemoci srdce provázené tvorbou trombů v levé síni či komoře, defekty srdečního septa s paradoxní embolizací další určené typy iktů 5% icmp hemokoagulační poruchy, migrenózní infarkt ostatní blíže neurčené příčiny iktu 5-15% icmp

15 15 icmp - klinický obraz 1/5 Klinický obraz variabilní lokalizace, rozsah, rychlost vzniku ischemie, kompenzační mechanismy, celkový zdravotní stav nemocného

16 16 icmp - klinický obraz 2/5 A: regionální ischemické léze 1. Karotické povodí: nejčastější první příznak kontralaterální hemiparéza s výraznějším postižením horní končetiny porucha řeči u dominantní hemisféry neglect syndrom u nedominantní hemisféry - arteria cerebri media

17 17 icmp - klinický obraz 3/5 Kontralaterální hemiparéza s výraznějším postižením DK bez poruchy řeči - arteria cerebri anterior Mnohočetné ložiskové léze kortikosubkortikálních oblastí multiinfarktová demence

18 18 icmp - klinický obraz 4/5 A: regionální ischemické léze 2. Vertebrobazilární povodí: supratentoriálně kontalaterální homonymní hemianopsie se zachovaným centrálním viděním, kortikální slepota (oboustranná léze) - arteria cerebri posterior

19 19 icmp - klinický obraz 4/5 infratentoriálně alternující hemiparézy disociované poruchy čití vestibulární syndrom poruchy okulomotoriky dysartrie poruchy polykání, chrapot, škytavka locked-in syndrom (těžká porucha hybnosti při neporušené citlivosti a vigilitě) - a. basilaris

20 20 icmp - klinický obraz 5/5 B: globální hypoxicko-ischemické postižení lehčí postižení - kombinace symptomů z různých arteriálních povodí těžké postižení porucha vědomí, při déletrvajícím postižení apalický syndrom zástava mozkové cirkulace 5 a více minut smrt mozku

21 21 icmp - diagnostika 1/8 1. Anamnéza 2. Klinický obraz diferenciální diagnóza: nádory, abscesy, Toddova paréza po epileptickém záchvatu, migréna s aurou, hypoglykémie, myastenia gravis (kmenové léze) 3. Urgentní laboratorní vyšetření biochemie, krevní obraz, koagulační parametry 4. Zobrazovací metody

22 22 icmp - diagnostika 2/8 Zobrazovací metody výpočetní tomografie (computer tomography CT) metoda volby. Akutní stádium akutní stádium: často negativní (pátrát po časných známkách ischemie) akutní a subakutní stádium: změny denzity (hypodenzita) v oblasti ischemie, mozkový edém Po 24 hodinách chronické stádium: hypodenzita v místě proběhlé ischemie

23 23 icmp - diagnostika 3/8 Zobrazovací metody CT zobrazení cévního řečiště CT angiografie

24 24 icmp - diagnostika 4/8 Zobrazovací metody CT hodnocení mozkové perfúze perfúzní CT rozliší malacii od penumbry

25 25 icmp - diagnostika 5/8 Zobrazovací metody magnetická rezonance (magnetic resonance imaging, MRI) - posouzení poruchy perfůze a difůze - rozlišení malacie od zona penumbra rezonanční angiografie (MRA) zobrazení mozkových cév bez nutnosti podání kontrastní látky MRI vidí ischemickou lézi dříve a přesněji než CT X dostupnost, časová a finanční náročnost, kontraindikace

26 26 icmp - diagnostika 6/8 Zobrazovací metody digitální subtrakční angiografie (DSA) - počítačové zpracování angiografického nálezu detailní morfologické posouzení cévního řečiště s průkazem stenóz, okluzí, aneuryzmat a jiných cévních anomálií nejpřesnější zobrazení cévního řečiště x invazivní

27 27 icmp - diagnostika 7/8 Zobrazovací metody Sonografické vyšetření (extrakraniální přívodné tepny, intrakraniální mozkové tepny hlavní kmeny) detekce stenóz, okluzí, disekcí, charakter a rozsah aterosklerotického postižení speciální ultrazvukové metody (mikroembolizace, cerebrovaskulární rezerva, pravo-levý zkrat)

28 28 icmp - diagnostika 8/8 Zobrazovací metody echokardiografie transtorakální, transezofageální: posouzení anatomických, funkčních a hemodynamických poměrů v srdci a vzestupné aortě

29 29 icmp - terapie 1/12 Emergentní stav léčba co nejdříve (čím dříve od vzniku icmp, tím lepší výsledek), iktové centrum, iktový tým, individualizace léčby 1. Celková intenzivní časná terapie včetně psychoterapie, rehabilitace, logopedické péče 2. Rekanalizace 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku 4. Chirurgické postupy 5. Časná prevence 6. Hypotermie - experimentální metoda

30 30 icmp - terapie 2/12 1. Celková intenzivní terapie stabilizace vitálních funkcí prevence komplikací (zejména prevence bronchopneumonie, plicní embolie, hluboké žilní trombózy, dekubitů) zajištění dostatečné mozkové perfúze v časné fázi iktu (tolerance hodnot TK 220/120 mmhg) léčba hyperpyrexie, hyperglykémie, reaktivní deprese péče i gastrointestinální trakt (nutrice, stabilita vnitřního prostředí) intenzivní rehabilitace logopedická péče psychoterapie

31 31 icmp - terapie 3/12 1. Rekanalizace: cíl obnovení průtoku krve tepnou co nejrychleji karotická oblast do 4,5 hodin od prvních symtomů bazilární tepna není omezení (co nejdříve)

32 32 icmp - terapie 4/12 1. Rekanalizace A: trombolytická terapie tkáňový aktivátor plazminogenu (rtpa, altepláza, Actilyse) intravenózně, intraarteriálně, kombinovaně 30% bez deficitu či mírné funkční postižení potenciace pomocí aplikace ultrazvuku sonotrombolýza zevní komorová drenáž

33 33 icmp - terapie 5/12 1. Rekanalizace B: intervenční výkony perkutánní transluminální angioplastika stent mechanické extraktory koagula trombektomie pomocí aspiračních technik do 8 hodin od prvních příznaků iktu X jen vysoce specializovaná pracoviště

34 34 icmp - terapie 6/12 1. Rekanalizace C: chirurgické metody - akutní dezoblitarace karotické tepny

35 35 icmp - terapie 7/12 2. Celková intenzivní terapie stabilizace vitálních funkcí prevence komplikací (zejména prevence hluboké žilní trombózy, prevence dekubitů) zajištění dostatečné mozkové perfúze v časné fázi iktu (tolerance hodnot TK 220/120 mmhg) léčba hyperpyrexie, hyperglykémie, reaktivní deprese péče i gastrointestinální trakt (nutrice, stabilita vnitřního prostředí) intenzivní rehabilitace logopedická péče psychoterapie

36 36 icmp - terapie 8/12 3. Léčba a prevence sekundárního postižení CNS zpomalení rozvoje a potlačení progrese ischemického postižení mozku neuroprotektivní terapie (studie) antiedematózní léčba drenážní poloha těla, sedace, osmoterapie, dekompresivní kraniotomie

37 37 icmp - terapie 9/12 4. Chirurgické postupy dekompresivní kraniotomie akutní dezobliterace karotické tepny ischemie mozečku (kraniotomie, resekce malatické tkáně, zevní komorová drenáž)

38 38 icmp terapie 10/12 Primární pevence soubor opatření s cílem snížit riziko vzniku iktu na minimum A: eliminace ovlivnitelných rizikových faktorů arteriální hypertenze onemocnění srdce s vysokým embolizačním potenciálem diabetes mellitus hyperlipidémie stenózující procesy přívodných mozkových tepen životospráva (zákaz kouření, střídmá konzumace alkoholu, redukce nadváhy, dostatek fyzické aktivity)

39 39 icmp - terapie 11/12 Sekundární prevence soubor opatření s cílem snížit riziko recidivy iktu A: eliminace rizikových faktorů, potlačení rozvoje endoteliální dysfunkce, životospráva B: antiagregační terapie u všech nemocných s vyjímkou pacientů se závažným rizikem kardioembolizace - k.acetylsalicylová, kombinace k. acetylsalicylové s pomalu uvolňovaným dipyridamolem, clopidogrel C: antikoagulační terapie - fibrilace síní, stavy po infarktu myokardu s průkazem trombů v levých srdečních oddílech, umělé chlopenní náhrady warfarin

40 40 icmp - terapie 12/12 D: chirurgické a endovaskulární intervence karotická endarterektomie (zvažována u stenózy větší než 50%) perkutánní transluminání angioplastika, stent různé rekonstrukční výkony

41 41 Cévní mozkové příhody hemoragické (intrakraniální hemoragie - ICH)

42 42 ICH - etiopatogeneze 1/3 ruptura cévní stěny některé z mozkových tepen vzácně žilního původu

43 43 ICH etiopatogeneze 2/3 1. Anatomické abnormality: lokální postižení cévní stěny (ateroskleróza, lipohyalinóza, fibrinoidní nekróza) - menší odolnost k intraarteriálnímu tlaku - drobná aneurysmata ukládání amyloidu do cévní stěny cévní anomálie (arteriovenozní malformace, kavernózní angiomy, venózní angiomy) ischemické postižení cévní stěny hemoragická transformace infarktového ložiska

44 44 ICH etiopatogeneze 3/3 2. Hemodynamické abnormality: dlouhodobé či krátkodobé zvýšení krevního tlaku 3. Hemokoagulační poruchy: onemocnění (hemofilie) málo časté iatrogení geneze důsledek antikoagulační či trombolytické terapie, vzácně antiagregační léčby

45 45 ICH - klasifikace 1. Typická krvácení: centrální oblasti mozkových hemisfér, méně často kmen mozkový či mozeček 80% hypertenzní nemoc 2. Atypická (lobární, globózní) krvácení: více povrchně subkortikálně 20% ruptura cévní anomálie, amyloidní angiopatie ve vyšším věku

46 46 ICH - klinický obraz 1/2 Klinický obraz variabilní příčina, lokalizace, rozsah, rychlost vzniku, kompenzační mechanismy, celkový zdravotní stav nemocného Typická krvácení: kombinace ložiskových projevů a nitrolební hypertenze, často rychlá progrese do komatózního stavu nepříznivá prognóza, vysoká mortalita Lobární krvácení: v popředí ložisková symptomatologie, u 1/3 nemocných v úvodu fokální epileptický záchvat prognóza příznivější

47 47 ICH - klinický obraz 2/2 Krvácení do mozečku: náhlá bolest hlavy, nauzea, zvracení, porucha stoje a chůze s rozvojem homotelarální neocerebelární a vestibulární symtomatologie závažný klinický stav (!) Krvácení do mozkového kmene: kmenová symptomatologie podle lokalizace krvácení prognóza většinou infaustní

48 48 ICH diagnostika 1/3 1. Anamnéza 2. Klinický obraz diferenciální diagnóza: nádory, abscesy, Toddova paréza po epileptickém záchvatu, migréna s aurou, hypoglykémie, myastenia gravis (kmenové léze) 3. Urgentní laboratorní vyšetření biochemická, koagulační, krevní obraz 4. Zobrazovací metody

49 49 ICH diagnostika 2/3 Zobrazovací metody výpočetní tomografie (CT vyšetření) akutní stádium: zobrazí krvácení již bezprostředně po jeho vzniku magnetická rezonance dobře detekuje rozpadové produkty hemoglobinu - určení stáří hemoragického ložiska nově lze též detekovat akutní krvácení

50 50 ICH - diagnostika 3/3 Zobrazovací metody CT angiografie diagnostika aneurysmat, arteriovenózních malformací a dalších cévních anomálií rezonanční angiografie (MRA) metoda volby v diastnotice nízkoprůtokových anomálií (kavernomy) X obtížně dostupné, časově náročnější v porovnání s CT, finančně náročné, některé kontraindikace

51 51 ICH terapie 1/4 Emergentní stav iktové centrum, iktový tým, individualizace léčby 1. Celková intenzivní časná terapie včetně psychoterapie, rehabilitace, logopedické péče 2. Potlačení progrese krvácení 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku

52 52 ICH terapie 2/4 1. celková intenzivní léčba stabilizace vitálních funkcí, prevence komplikací, zajištění dostatečné mozkové perfúze, terapie hyperpyrexie, hyperglykémie, péče o GIT, nutrice, stabilita vnitřního prostředí, prevence hluboké žilní trombozy, prevence dekubitů, léčba reaktivní deprese rehabilitace psychoterapie logopedická péče

53 53 ICH terapie 3/4 2. potlačení progrese krvácení progrese krvácení asi u 1/3 nemocných (zejména krvácení v souvislosti s antikoagulační léčbou, koagulopatie) snížení středního arteriálního tlaku pod 130 mm Hg (hypertonici) pod 105 mm Hg (normotonici) urychlení tvorby krevního koagula podání plasmatických koagulačních faktorů (mražená plasma) koncentrát plasmatických faktorů II, VII, IX, X (Prothromplex) - vždy s vitamínem K

54 54 ICH terapie 4/4 3. Léčba a prevence sekundárního postižení mozku snížení rizika sekundárního postižení mozku tlak hematomu toxicita rozpadových produktů rozvoj mozkového edému chirurgické odstranění hematomu (jen specifické situace mozečková krvácení, lobární krvácení) antiedematózní léčba

55 55 ICH - prevence Prevence léčba hypertenzní choroby žvotospráva zákaz kouření, drog, střídmá konzumace alkoholu kontrola antikoagulační léčby

56 56 Subarachnoidální krvácení (SAK)

57 57 SAK - definice Průnik krve do leptomeningeálního, tj. intermeningeálního prostoru mezi pia mater a arachnoideou. Krvácení nejen do zevního likvorového prostoru (tj. bazální cisterny, mozkové rýhy), doprovodně i krvácení intracerebrální, krvácení i do komorového systému (zde někdy i izolovaně). Subarachnoidální krvácení (SAK) 5% všech CMP

58 58 SAK - etiopatogeneze ruptura aneurysmatu tepen Willisova okruhu krvácení z arteriovenózní malformace krvácení z durální malformace traumatické SAK

59 59 SAK - aneurysmata 1/2 Výskyt aneurysmat na Willisově okruhu a odstupujících mozkových tepnách - 1-5% populace vyšší výskyt u nemocných s polycystickými ledvinami, Marfanovým syndromem, Ehlers-Danlosovým syndromem, familiární výskyty roční riziko první ruptury 1-2%

60 60 SAK - aneurysmata 2/2 Lokalizace nejčastěji arteria communicans anterior Charakteristika solitární, ve 20-30% mnohočetná, různé velikosti (mm až cm), různé tvary (vakovitá, fusiformní, disekující)

61 61 SAK - klinické příznaky 1/3 Bolesti hlavy typicky náhlá (během vteřiny či několika vteřin vznikající), krutá, v různé lokalizaci Nauzea, zvracení Meningeální syndrom horní meningeální - vyvíjí se během desítek minut až hodin, dolní meningeální vyvíjí se déle, může chybět)

62 62 SAK - klinické příznaky 2/3 Poruchy vědomí kvantitativní (somnolence až kóma) kvalitativní (dezorientace, neklid, agresivita, zmatenost) Parézy hlavových nervů n. oculomotorius (aneurysma a. communicans posterior), vícečetné (a. basilaris) Ložiskové neurologické příznaky při propagaci SAK intracerebrálně Akutní úmrtí 5% nemocných umírá v přednemocničním období

63 63 SAK - klinické příznaky 3/3 Klinický obraz - škála hodnocení SAK dle Hunta a Hesse Stupeň Klinický obraz 0 Aneurysma, které nekrvácelo I. Mírná bolest hlavy, lehce vázne šíje, bez ložiskových příznaků II. III. IV. Střední až výrazná bolest hlavy, vázne šíje, paréza hlavového nervu, bez jiného ložiskového příznaku Porucha vědomí (somnolence, zmatenost), ložiskové neurologické příznaky Těžká porucha vědomí (sopor, kóma), hemiparéza V. Kóma, decerebrační symptomy

64 64 SAK - diagnostika1/2 1. Anamnéza a klinický obraz df. dg. blokáda krční páteře, cervikokraniální syndrom, koitální bolest hlavy, migréna, neuroinfekce, akutní psychóza, intoxikace, primární thunderclap headache 2. Zobrazovací a laboratorní vyšetření CT mozku v prvních 24 hodinách 95%-98% senzitivita (MRI mozku - stáří krvácení) Lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku (spektrofotometrie!) k vyloučení falešně negativního nálezu

65 65 SAK - diagnostika 2/2 Zobrazovací a laboratorní vyšetření Angiografie (DSA, MRA, CTA) ke stanovení příčiny SAK U 30% SAK se neprokáže zdroj krvácení opakování angiografie za 3-6 týdnů = průkaz zdroje u dalších 10-20% nemocných

66 66 SAK - komplikace 1/2 Recidiva krvácení 20-30% nemocných v prvních 30 dnech mortalita 60-70%, 1. den 5%, den 1-2% denně klinika: náhlá ztráta vědomí diagnostika: CT mozku terapie: urgentní operace

67 67 SAK - komplikace 2/2 Vazospasmy vznik: den, maximum den, odeznívají 2-4 týdny, klinika: emoční oploštělost, bradypsychie, prefrontální projevy, ložiskové příznaky diagnostika: TCD, TCCS terapie: 3H (hypertenze, hypervolémie, hemodiluce), nimodipin Hydrocefalus akutní obstrukční CT mozku, zevní komorová drenáž hyporesorbční CT mozku, ventrikuloperitoneální shunt

68 68 SAK - terapie 1/2 Dle klinického stavu (Hunt-Hess), nálezu na zobrazovacích vyšetřeních, charakteru zdroje a jeho lokalizace 1. Konzervativní léčba 2. Chirurgické a endovaskulární intervence 3. Léčba komplikací

69 69 SAK - terapie 1/2 1. Konzervativní léčba A: celková intenzivní péče (zácpa, kašel, stres dieta s hrubou vlákninou, laxativa, mukolytika, analgetika, anxiolytika, hypnotika) B: klid na lůžku (není přesně známo jak dlouho)

70 70 SAK - terapie 2/2 2. Chirurgické a endovaskulární intervence časné - do 72 hodin x odložené otevřené (clipping) x endovaskulární (coiling) 3. Léčba komplikací

71 71 Kazuistika, otázky

72 Kazuistika, otázky Na neurologickou ambulanci v hodin byla přivezena RZP 68 letá pacientka. Anamnéza: OA: hypertenzní nemoc, diabetes mellitus (na dietě) Abusus: 40 let kouří 15 cigaret denně NO: ve hodin při práci na zahradě pocítila náhle slabost pravé horní končetiny, zároveň nemohla přesně vyjádřit to, co chtěla. Asi 4 hodiny čekala, že obtíže spontánně vymizí, nestalo se tak, proto volala RZP. 72

73 73 Kazuistika, otázky Objektivní nález: Neurologicky: centrální paréza n.vii vpravo, pravostranná hemiparéza s výraznějším postižením PHK, lehká fatická porucha Somaticky: TK 220/100, TF 90/min., pravidelná, obézní BMI 35, jinak bez odchylek

74 74 Kazuistika, otázky Otázky: 1. Jedná se o CMP? a) ano b) ne c) nelze říci, nemáme dostatek informací

75 75 Kazuistika, otázky Doplníme laboratorní vyšetření + zobrazovací metodu Otázky: 2. Kterou zobrazovací metodu zvolíme? a) statim MR angiografii mozku b) RTG hlavy c) statim CT mozku

76 76 Kazuistika, otázky Výsledek zobrazovací metody (vpravo). Otázky: 3. Mohlo by jít o CMP? a) ano, jde o icmp b) ano, jde o ICH c) zřejmě jde o SAK bez nálezu na CT, nutno doplnit LP

77 77 Kazuistika, otázky Od vzniku symptomů do získání všech potřebných vyšetření (klinické, laboratorní, zobrazovací) uběhlo 5,0 hodin. Otázky: 4. Budeme (nejsou-li jiné kontraindikace) pacientku léčit podáním intravenózní trombolýzy? a) ano, trombolytické okno je 6,0 hodin b) ne, trombolytické okno je 4,5 hodiny c) ne, pacientka byla v prodlení s voláním RZP

78 78 Kazuistika, otázky Čas je mozek!

79 79 Doporučená literatura Kalita Z et al. Akutní cévní mozkové příhody. Praha: Jesenius Maxdorf Kalvach P et al. Mozkové ischemie a hemoragie. 3. vydání. Praha: Grada Publishing a.s BauerJ, Čéška R. Cévní mozkové příhody. V Čéška et al. Interna. Praha: Triton Warlow CP, Denis MS, van Gijn J, Hankey GL, Sandercoock PA, Bambord JM et al. Stroke, a practical guide to management. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack Cerebrovasc dis 2008; 25(5): Morgenstern LB, Hemphill JC jr, Anderson C, Becker K, Broderick JP, Connolly ES et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral. hemorrhage. A guideline for helthcare professionals from the American Hearth Association/American Stroke Association. Stroke 2010;41(9):

80 80 Cévní mozkové příhody KONEC

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody Jan Fiksa Iktové centrum Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN CMP - epidemiologie Incidence: v ČR 300 na 100 000 obyvatel za rok věkově vázané onemocnění Mortalita: 2-3. místo v celkové

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC Možnosti akutní terapie icmp ve FN Olomouc Michal Král, Daniel Šaňák Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc Cévní mozková příhoda Stále vážný medicínský a socioekonomický problém - celosvětově

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Cévní mozkové příhody (CMP) MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova rozdělen lení a definice CMP patofyziologie CMP klinický obraz CMP obecně ischemické CMP typy, diagnostika,

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK Organizace hospitalizace a intervenční terapie u pacientů po iktech na NCHK a RDK FN Brno Martin Smrčka Koncepce péče o cévní mozkové příhody Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Brno 29.11.2010 Komplexní

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody Cévní mozkové příhody J.Brichta I.Neurologická klinika Epidemiologie CMP Důsledky pro společnost Podíl CMP na celkovém počtu úmrtí v rozvinutých zemích Onemocnění % 1. Ischemická choroba srdeční 17,3 %

Více

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín CMP Pod pojem CMP zahrnujeme onemocnění mozku způsobené - poruchou cévního zásobení mozkové tkáně

Více

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce:

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce: MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení Za spolupráce: Přednemocniční: test tvář-ruka-řeč Nemocniční: Časná diagnostika Časná stabilizace Definitivní diagnostika Definitivní terapie Jednoduchými dotazy

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno Rekanalizační terapie akutního iktu René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP ZÁVAŽNÝ PROBLÉM SOUČASNÉ MEDICÍNY CMP- jedna z hlavních příčin morbidity a mortality na celém světě 3. nejčastější

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Přehled anatomie

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP V IKTOVÉM CENTRU David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP Iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt Akutní stav vyžadující neodkladnou

Více

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno 1 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného ZZ.

Více

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s.

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů Méně častá příčina CMP - 20% Největší

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku Miroslav Heřman Eva Čecháková Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE RADIOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Diagnostika, léčba a prevence, CMP Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. po Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny

18.5.2009. Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP. Standardy v oblasti cerebrovaskulární medicíny Výhody a případná úskalí standardu pro léčbu CMP MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Vedoucí iktového programu I. Neurologické kliniky FN u svaté Anny v Brně Tato přednáška nevyjadřuje můj politický názor Tato

Více

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody diagnostika, léčba, prevence

Více

Posouzení léčby u cévní mozkové příhody. Bc. Hana Krňoulová

Posouzení léčby u cévní mozkové příhody. Bc. Hana Krňoulová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Posouzení léčby u cévní mozkové příhody Bc. Hana Krňoulová Diplomová práce 2010 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Bezvědomí, CMP. Akutní stavy v medicíně

Bezvědomí, CMP. Akutní stavy v medicíně Bezvědomí, CMP Akutní stavy v medicíně Bezvědomí z nejasné příčiny bezvědomí je příznakem selhání mozkové funkce a signálem bezprostředního ohrožení vitálních funkcí vzhledem k různorodým příčinám bezvědomí

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ V ČASNÉ FÁZI PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Dizertační práce MUDr. Petr Konečný Olomouc 2011 Děkuji svému školiteli,

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Úroveň znalostí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě Bakalářská práce Autor: Petra Bímová Vedoucí práce: Mgr. Jana Bubláková Jihlava

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka

Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka Cévní mozková příhoda Co dělat když přijde? > Edukační příručka MUDr. Markéta Sližová MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel Václavík Vítkovická nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v rámci projektu Vzdělávací síť

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda

Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav pro ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocného s diagnózou cévní mozková příhoda Nursing care of the patient with stroke případová studie bakalářská

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Péče o CMP v ČR východisko a základní požadavky CMP je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z

Více

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s.

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Přehled různých typů získaného poškození mozku MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Monroe-Kelly Prefrontální kůra - rozhodování Centrum řeči - mluvení Příprava pohybu Motorická kůra - pohyb Čití

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření. Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno 16.5.2011

Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření. Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno 16.5.2011 Pravo-levý zkrat: klinický význam a jeho vyšetření Martin Šrámek Neurologická klinika FN Motol, Neurologie Kladno seminář Neurologické kliniky FN Ostrava 16.5.2011 Intrakardiální (90%) Perzistující foramen

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých

Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých 1 Standard pro endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku u dospělých I. Úvod Mezi endovaskulární výkony na tepnách hlavy a krku prováděné na RDG oddělení NNH patří zejména: - lokální intraarteriální

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

KVALITA ŽIVOTA U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH DIAGNÓZ

KVALITA ŽIVOTA U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH DIAGNÓZ Masarykova univerzita Lékařská fakulta KVALITA ŽIVOTA U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH DIAGNÓZ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martina Tarasová, Ph. D. Autor: Bc. Eliška Jurečková Obor fyzioterapie

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika

D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika Klinické projevy intrakraniálních aneuryzmat D. Krajíčková 1, A. Krajina 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Intrakraniální aneuryzma Při sekci nacházena v průměru ů u

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta HODNOCENÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ. Diplomová práce

Masarykova univerzita Lékařská fakulta HODNOCENÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ. Diplomová práce Masarykova univerzita Lékařská fakulta HODNOCENÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. Autor diplomové práce: Bc. Martina

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. Bakalářská práce

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. Bakalářská práce Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Bakalářská práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martina Tarasová

Více

Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře

Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře prim. MUDr. Jaroslav Elis Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře Souhrn: Diagnostika a léčba akutních cévních mozkových příhod zaznamenala

Více

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum Je to infarkt? Chowanioková Magdaléna Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD Vaskulární centrum Ostrava - Vítkovice QUIZOVÁ OTÁZKA Krutá bolest na hrudníku, v zádech nebo mezi ilopatkami,může se šířit různým ů

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření?

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? LUBOMÍR VEČEŘA ARO KNTB ZLÍN NEUROLOGICKÉ ODD. KNTB ZLÍN ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE O čem se bude přednáška? 1. Příčiny neurologického deficitu u pacienta

Více

Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie

Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie Moya-moya syndrom typický průběh, diagnostika a možnosti terapie Král M. 1, Herzig R. 1, Šaňák D. 1, Krahulík D. 2, Školoudík D. 1, Čecháková E. 3, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Kaňovský P. 1 PRACOVIŠTĚ

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012 Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Zdraví bez hranic Gesundheit ohne grenzen Břeclav 7.11.2012 Hlavní zásady a cíle Cévní mozková příhoda,

Více

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Vaskulárně podmíněné vertigo

Vaskulárně podmíněné vertigo Vaskulárně podmíněné vertigo MUDr. Martin Krobot Neurologie SN Opava Podzimní mezioborový seminář, 5.12.2012 Anatomické poznámky Příčiny vaskulárně podmíněného vertiga Omezení přítoku krve (AS makroangiopatie,

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření

Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření I. Úvod Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí

Více

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD 2013 Doporučení

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Invazivní terapie ischemických cévních mozkových příhod A. Krajina, D. Krajíčková, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec, O. Renc,

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více