Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči"

Transkript

1 Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/

2 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Přehled anatomie cévní zásobení mozku Ischemická CMP Hemoragická CMP Iktový program KCC

3 CÉVNÍ ZÁSOBENÍ MOZKU mozek je citlivý na zásobení krví => kyslík a živiny mozkové tkáni při každém přerušení cévního zásobení hrozí nedokrevnost a rozpad mozkem o hmotnosti 1400g proteče za minutu asi 800g krve úplné přerušení přívodu krve do mozku způsobí za 10 sekund bezvědomí průtok krve mozkem je závislý na věku v dětství je vyšší, ve stáří se snižuje stoupá odpor cév a snižuje se jejich pružnost

4 CÉVNÍ ZÁSOBENÍ MOZKU Krev je do mozku vedena: dvěma vnitřními karotickými tepnami (arteria carotis interna sin. et dx.) dvěma páteřními tepnami (aa. vertebrales), které jsou vedeny páteří. Vertebrální tepny se na úrovni mozkového kmene spojí v bazilární tepnu (a. basilaris), která vytváří hlavní větve: aa. pontines - k mostu a. cerebelaris superior sin. et dx. k mozečku zadní anastomózu (a. communicans posterior) Zadní tepenné anastomózy se spolupodílejí na vzniku Willisova tepenného okruhu - propojují tok krve přicházející vertebrálními tepnami s krevním prouděním přicházejícím do mozku z vnitřních karotid, které se větví do předních mozkových tepen.

5 Z Willisova okruhu vycházejí tři páry (pravé a levé) hlavních mozkových tepen vyživující mozek: WILLISŮV TEPENNÝ OKRUH (circulus arteriosus Willisi) a. cerebralis anterior - pravá a levá se spojují v krátkou přední anastomózu (a. communicans anterior). a. cerebralis media a. cerebralis posterior

6 AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII CMP Kraniocerebrální traumata AIDP Myastenická krize Status epilepticus Neuroinfekce

7 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA CMP představuje v ČR nejčastější příčinu úmrtí a v rámci Evropy patříme mezi země s nejvyšší morbiditou a mortalitou z této příčiny, úmrtnost v populaci do 65 let je u nás ve srovnání se zeměmi EU dvojnásobná, každý 3.přežívající má závažný neurologický deficit, cerebrovaskulární program je prioritou ČNS a od r samostatným programem našeho zdravotnictví s tím,že MZ ČR vydalo v roce l998 Doporučení pro zajištění dostupnosti standardní kvality péče o nemocné s CMP v ČR postihne CMP až lidí ročně.

8 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA CMP IKTUS, STROKE CMP je akutní stav charakterizovaný ložiskovým nebo povšechným poškozením funkcí mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu. Rozdělení podle mechanismu svého vzniku: Ischemické CMP - 80% - nejčastěji způsobeny postupným trombotickým uzávěrem nebo náhlým trombembolický uzávěrem do přívodné tepny. Hemoragické CMP - 15% - vyvolány rupturou některé z mozkových tepen. Subarachnoidální krvácení - 5% - vyvoláno výronem krve do subarachnoidálních prostor.

9 RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU CMP arterioskleróza diabetes mellitus hypertenze hyperlipidémie kouření onemocnění srdce genetika pohlaví užívání kokainu, LSD, heroinu, amfetaminu užívání hormonální antikoncepce poruchy srážlivosti krve obezita Věk

10 SYMPTOMATOLOGIE Klinicky nejsme schopni poznat, jestli výpadek funkce CNS je dočasný nebo trvalý ireverzibilní Podle lokality cévní (i jiné) léze může být poškozena paměť, myšlenkové procesy, vědomí, schopnost hovořit, vidět, pohybovat se, Náhle vzniklá porucha čití na polovině těla (hemihypestezie, hemiparestezie) Náhle vzniklá kvantitativní nebo kvalitativní porucha vědomí Potíže s řečí či porozuměním (dysartrie, afázie) Náhlá změna zraku (zeslabení, rozostření, výpadek zorného pole) Potíže s chůzí, závratě či ztráta pohybové koordinace Silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny. Ztuhlost (opozice) šíje Závratě s nauzeou či zvracením

11 TIA TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA Dočasný uzávěr intrakraniální cévy krevní sraženinou nebo aterosklerotickým plátem, ložisková mozková symptomatologie se do 24 hodin upraví.!! 36% lidí, kteří utrpí TIA, utrpí později dokonaný iktus!! TIA se zpravidla projevuje náhlým rozvojem ložiskové neurologické symptomatologie mozkového (centrálního) původu podle teritoria postižené mozkové tepny slabost až ochrnutí končetin nebo poloviny těla porucha citlivosti poloviny obličeje, končetin či poloviny těla závrať nebo náhlý pád ve spojení s výše uvedenými centrálními neurologickými příznaky, event. dalšími neurologickými symptomy dle lokalizace ložiskové ischémie mozku.

12 ISCHEMICKÁ CMP Akutně vzniklý neurologický výpad funkce, který je způsoben poruchou mozkové cévní cirkulace. Krevní sraženina, která se vytvoří v mozkové artérii trombus. Krevní sraženina, která se uvolní a putuje ze srdce do mozku embolus. Trombus a embolus zablokují přítok krve do mozku. a) postižení oblasti arteria cerebri media (ACM) b) postižení oblasti arteria cerebri anterior (ACA) c) postižení v oblasti vertebrobazilárního povodí ( VB povodí)

13 PŘÍČINY VZNIKU ISCHEMICKÉ CMP % ateroskleróza - AS stenózy velkých a středních artérií % mikroangiopatie (lakunární) - onemocnění malých mozkových tepen (cukrovka a hypertenze) % kardioembolické - fibrilace síní, chlopenní vady, foramen ovale % vzácné - hemokoagulační poruchy (trombofilní stavy), disekce, arteriitidy 5. 5%kryptogenní - příčina neznámá

14 HEMORAGICKÁ CMP MOZKOVÉ KRVÁCENÍ INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGIE SUBARACHNOIDEÁLNÍ KRVÁCENÍ nejčastěji spontánní ruptura mikroaneurysmatu cévy při arteriální HT, typicky u pacientů 60+, nejčastěji (35-50%) do BG může být masivní a významné (např. do mozk. komor) nebo malé, fokální a asymptomatické hematom se časem vstřebá (organizuje) a může dojít ke zlepšení, hematom utlačuje okolní struktury

15 INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGIE - ICH ICH krvácení do mozkové tkáně - tříštivé / ohraničený hematom / provalení do komor hemocefalus prasklá mozková tepna Krev (hematom) obsahuje proteiny, které v mozku působí osmoticky a podílí se na vzniku edému, který působí útlak svého okolí % pacientů umírá na místě masivní hemoragie Charakterizována náhle vzniklým fokálním deficitem, který se zhoršuje během sekund až minut, často spojeným s cephalalgií, nauzeou, zvracením a komatem. Etiologicky se uplatňuje hypertenze, vaskulární malformace, vaskulopatie, koagulopatie Samotné krvácení se spontánně zastaví krátce od vzniku iktu

16 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ - SAK Subarachnoidální krvácení (SAK) krev uniká do likvorových cest mezi arachnoiedeou a pia mater. Jedná se o masivní krvácení z arteriálního povodí. Nejčastěji vzniká při ruptuře aneuryzmatu (60 %), v oblasti Willisova okruhu, zejména na a. communicans anterior či posterior, často při zvýšení krevního tlaku (fyzická námaha, koitus, rozčilení, defekace atd.) Příznaky: Bolest hlavy - může být velmi intenzivní. Nauzea, vomitus, fotofobie Během několika minut až hodin se rozvíjí meningeální syndrom dezorientace, zmatenost, somnolence až sopor, psychomotorický neklid, agresivita

17 INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGIE SUBARACHNOIDEÁLNÍ KRVÁCENÍ

18 DIAGNOSTIKA ANAMNÉZA: doba vzniku, první příznaky, subjektivní pocity nemocného, objektivní od okolí, telefonní kontakt na rodinu Fyzikální vyšetření Neurologické vyšetření Monitorace FF (TK, P, SPO2, TT) Laboratorní odběry KO, koagulace, biochemie EKG, interní/ kardiologické vyšetření RTG S+P (rozšíření srdečního stínu, HT, )

19 ZOBRAZOVACÍ METODY - DIAGNOSTIKA CT vyšetření mozku CT nativ, CT angio, CT perfúze spolehlivě vyloučí jinou než ischemickou příčinu, v prvních hodinách ischemické CMP může být falešně negativní MRI vyšetření mozku MR mozku, MR angio, MR perfúze/difúze STROKE PROTOKL spolehlivě zobrazí okamžitý rozsah infarktu, zobrazí uzavřenou tepnu, vyloučí i minimální známky krvácení a jinou neischemickou etiologii, může zobrazit tkáň v ohrožení - penumbru

20 UZÁVĚR ACM

21 HEMORAGIE

22 ZOBRAZOVACÍ METODY - DIAGNOSTIKA Ultrazvuk Doppler/Duplex scanning: hodnotí extra- a intrakraniální řečiště. TCD : Transkraniální dopplerovské vyšetření tepen Willisova okruhu TCCS : Transkraniální barevná duplexní sonografie zobrazuje průtokové křivky z mozkových cév a průtokové rychlosti

23 ZOBRAZOVACÍ METODY - DIAGNOSTIKA IDENTIFIKACE MÍSTA PRIMÁRNÍ LÉZE Digitální intravenózní subtrakční angiografie (DSA)

24 ANEURYSMA

25 KONTRAINDIKACE IVT

26 LÉČBA ISCHEMICKÉ CMP KAUZÁLNÍ REPERFUZNÍ SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA IVT - standardní rekanalizační léčba Door to needle <60 minut Doporučeno i.v. podání rt-pa - tkáňového aktivátoru plasminogenu do 4,5 hodin od vzniku příznaků CMP (výjimka uzávěr art.basilaris) přísně výběrová pro omezený okruh nemocných splňujících řadu kriterií. podle laboratorních výsledků,nejsou-li kontraindikace podáváme Actilysu - i.v. podání tpa v dávce 0,9 mg/kg, maxim. 90 mg. 10% bolus, další v infuzi 60 min. CAVE: Přerušení infúze a kontrolní CT mozku při zhoršení stavu - silná bolest hlavy, akutní hypertenze, nausea, zvracení

27 KOMPLIKACE PO PODÁNÍ TROMBOLÝZY krvácení v místě vpichu, z dásní, GIT (hemateméza, meléna), urogenitální trakt (hematurie) zákaz aplikace i.m. injekcí v průběhu a během následující 1 hodiny po podání Actilyse do nejméně 30 minut po skončení aplikace nezavádět PMK v prvních 24 hodinách nezavádíme NGS ani CŽK

28 LÉČBA ISCHEMICKÉ CMP KAUZÁLNÍ REPERFUZNÍ experimentální rekanalizace - (Grant IGA MZ ČR + postupy se souhlasem etické komise) INTRAARTERIÁLNÍ TROMBOLÝZA angiografického vyšetření podání menšího množství trombolytika přímo do krevní sraženiny, působí lokálně - léčbu je nutné provést do 6 hodin od vzniku CMP mechanická destrukce trombu organizačně náročná - angiografie, neuroradiologický tým, větší časové nároky na přípravu, KAR

29 MECHANICKÁ REKANALIZACE tromboembolus

30 LÉČBA ISCHEMICKÉ CMP KAUZÁLNÍ REPERFUZNÍ SONOTROMBOTRYPSE rekanalizace pomocí ultrazvuku - rozrušení uzávěru mozkové tepny ultrazvukem zpravidla do 6 hodin Kombinované postupy i.v. nebo i.a. či naopak AKUTNÍ DESOBLITERACE - při akutní obliteraci ACI - endarterektomie a ev. stent - je doporučována jako léčebný postup pro pac. se symptomatickou stenózou vysokého stupně v oblasti ACC a ACI

31 LÉČBA CMP - SYMPTOMATICKÁ (podle Safarovy konsekvence kroků ) A - Zajištění volných dýchacích cest B - Zajištění dostatečné ventilace a oxygenace C - Stabilizace oběhu D - Léková podpora (drugs end fluids)) E - EKG diagnostika, elektroimpulzoterapie

32 LÉČBA MOZKOVÉ HEMORAGIE KONZERVATIVNÍ Neexistuje žádná účinná specifická léčba Provádí se obecná opatření jako je prevence poruch dýchání, úprava vnitřního prostředí, korekce tělesné teploty Kontrola a léčba hypertenze Antiedémová léčba k zabránění nitrolební hypertenze a poškození tkáně v okolí krvácení CHIRURGICKÁ - expanzivně se chovající mozková krvácení

33 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Monitorování vitálních a neurologických funkcí Péče o invazivní vstupy Porucha verbální komunikace Hygienická péče Vyprazdňování Výživa Péče o psychiku Polohování jako prevence proleženin RHB, ergoterapie, léčba logopedem Zdokonalení soběstačnosti

34 PROGNÓZA VÝVOJE IKTU porucha vědomí + hemiplegie mortalita cca 40 %. Vznik výrazného neurologického deficitu do 5-ti min. a trvání hod. nemožnost návratu normální funkce. Pohyb na DK v průběhu l.týdne schopnost chůze cca 80%. Nehybnost HK v průběhu 1.týdne pravděpodobnost částečné úpravy funkce cca 20%.

35 MANAGEMENT A LOGISTIKA Každá CMP musí být posuzována jako urgentní stav vyžadující neodkladnou péči. Cílem organizace PNP musí být systém takových rozhodnutí,aby byla pacientům poskytnuta první kvalifikovaná akutní lůžková péče do 1 hod. od okamžiku, kdy systém NP přijal první informaci o vzniku onemocnění, neboť ischemická CMP je farmakologicky ovlivnitelná do 3-6 hod., ICH bezprostředně ohrožuje pacienta na životě a SAK je prognosticky nejpříznivější včasná NCH, resp.angioradiologická léčba. Mezioborová spolupráce - PNP, KCC/IC, OUP, Radiologická klinika osvěta veřejnosti o CMP edukace laiků, praktických lékařů a pracovníků ZZS.

36 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Operační středisko ZZS přijímá tísňové volání ZÍSKAT CO NEJVÍCE INFORMACÍ: identifikace kandidáta TL musí začínat již na úrovni operačního střediska ZZS (vyhodnocení časových faktorů, symptomy onemocnění, zjišťování základních kontraindikací) adresa místa náhlé příhody jméno volajícího, telefonní kontakt dispečer/ka naviguje volajícího k první pomoci zajišťuje konferenční hovor lékařů z terénu a z iktového centra

37 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE ANAMNÉZA - Čas vzniku potíží!! (svědek) OA: přidružená onemocnění, prodělané CMP během posledních 3 měsíců, vředová choroba, jícn.varixy, operace FA: užívání antikoagulancií Zajištění vitálních funkcí a stabilizace oběhu Orientační neurologické vyšetření - zhodnocení tíže deficitu - parézy, plegie, fatické poruchy, poruchy čití Zajištění PŽK, oxygenoterapie Léčba hypertenze - systol.tk > 185,diastol.TK > 110, terapie: Ebrantil, Tensiomin Léčba hyperglykémie Zajistit telefonický kontakt na rodinu Transport do zdravotnického zařízení po předchozím telefon.kontaktu - CÉVNÍ NEUROLOG KCC/IC - ROZHODNUTÍ O VHODNOSTI KANDIDÁTA K TROMBOLÝZE

38 TRIÁŽ směřování pacienta se symptomy CMP do IC/KCC Telefonický kontakt nejbližší KCC o přijetí rozhoduje lékař KCC, pokud přijetí není indikováno směřuje pacient na IC Pacient se symptomy CMP do 8 hodin KCC Pacient se symptomy 8-24 hodin IC/KCC Pacient se symptomy 24 hodin nejbližší neurologie Dosud není definována spádovost

39 ORGANIZACE PÉČE O CMP Třístupňový systém péče o akutní CMP (kompatibilita s dalšími systémy centrové péče v ČR) 1.úroveň - Komplexní cerebrovaskulární centra 2.úroveň - Iktová centra 3.úroveň - Ostatní pracoviště v péči o CMP

40 KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM KCC KCC zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a časnou rehabilitační péči o pacienty a akutní fází cévní mozkové příhody. Spolupracuje s neurologickými odděleními/klinikami, které jsou součástí schválené sítě pro zajištění péče o akutní CMP ČR (IC) Poskytuje systémovou trombolýzu, intraarteriální trombolýzu, endovaskulární metody, angioplastiky/ stentování a také neurochirurgické a cévní chirurgické výkony Spádovou oblastí KCC je oblast minimálně s až obyvatel Zajišťuje také specializovanou dispenzární péči v CEREBROVASKULÁRNÍ PORADNĚ (CP), součástí je neurosonologická laboratoř

41 IKTOVÉ CENTRUM - IC Iktová centra neurologická oddělení / kliniky, které poskytují nepřetržitě specializované služby v péči o akutní CMP v plné šíři (vedle diagnostiky zejména systémovou trombolýzu) ve své spádové oblasti ( obyvatel) Jejich součástí je IKTOVÁ JEDNOTKA (IJ) která je funkční částí lůžkové kapacity neurologického oddělení / kliniky (připuštěna možnost víceoborové JIP s pevně vymezenými lůžky pro iktové pacienty)

42 ZÁVĚR Léčba trombolýzou je týmová Základním a důležitým článkem je ZZS záchyt indikovaných pacientů rychlý a bezpečný převoz přednemocniční péče Nová šance pro část pacientů s akutní ischémií mozku

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 14. PROSINCE 2012 Cena: 126 Kč OBSAH: 1. METODICKÝ POKYN péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou...................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Milan Chvojka

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Milan Chvojka UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Milan Chvojka Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči Milan Chvojka Bakalářská

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 9.10.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXII. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE 22. - 24. 4. 2015 SBORNÍK ABSTRAKT! Abstrakta

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

Základní postupy v PNP

Základní postupy v PNP Základní postupy v PNP Každý výjezd záchranné služby za pacientem je vždy jiný, je něčím neopakovatelný, specifický, vyžaduje individuální přístup i přesto, že jsou pevně stanoveny postupy pro poskytování

Více

Cévní mozkov{ příhoda

Cévní mozkov{ příhoda Cévní mozkov{ příhoda Co dělat když přijde? Edukační příručka MUDr. Markéta Sližov{ MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel V{clavík Vítkovick{ nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v r{mci projektu Vzděl{vací síť

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe.

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe. Jiří Beneš 1, Pavel Gregor 2, Aleš Mokráček 3 1 Infekční klinika 3. LF UK, FN Bulovka, Praha 2 3.Interní-kardiologická

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Problematika dárcovství orgánů

Problematika dárcovství orgánů Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problematika dárcovství orgánů Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více