TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TORQR Intrakardiální elektrodový katétr"

Transkript

1 TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123

2 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic, Torqr

3 Vysvětlení symbolů uvedených na štítcích obalu Symboly týkající se tohoto produktu naleznete na štítcích obalu Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky směrnice Rady MDD 93/42/EHS. Datum výroby Výrobce Datum použitelnosti Číslo pro novou objednávku Číslo šarže Sériové číslo Viz návod k použití Sterilizováno zářením Nepoužívejte opakovaně Neprovádějte resterilizaci Obsah balení Průvodní dokumentace Udržujte v suchu Teplotní omezení Vlhkostní omezení Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství Aplikovaná část typu CF odolná proti defibrilaci 3

4 Obrázek 1. Obrázek 2. Obrázek 3. 4

5 Popis Elektrodový katétr Medtronic Torqr je ohebný radiokontrastní katétr, který je vyroben z extrudovaného polyuretanu s vnitřním opletením z nerezavějící oceli a je opatřen platinovými elektrodami. Konstrukce katétru vykazuje vysoký točivý moment, což usnadňuje přesné umístění katétru. elektrický konektor typ Josephson typ Cournand typ Damato tělo katétru Obsah sterilního balení Jeden katétr Torqr; informace o modelu a velikosti jsou uvedeny na štítku obalu. Použití Katétr Medtronic Torqr je určen k použití při diagnostických elektrofyziologických postupech. Katétr je určen k záznamu intrakardiálních elektrogramů a dočasné stimulaci při elektrofyziologických vyšetřeních. Kontraindikace Použití intrakardiálního elektrodového katétru Torqr je kontraindikováno při následujících stavech: aktivní sepse; elektrodové pásky, různý počet kontaktů & různé rozteče známá přecitlivělost na heparin; abnormality ve srážlivosti krve; žilní filtrovací zařízení (filtr Greenfield); použití katétru v ucpaných nebo poškozených cévách. Použití tohoto katétru není doporučeno u pacientů, u kterých nelze použít standardní antikoagulační postupy při provádění zákroků na levé straně srdce, nebo u kterých nedávno došlo ke koagulopatii či embolické příhodě. Transseptální přístup je kontraindikován u pacientů s trombem nebo myxomem v levé síni nebo přepážkou či klapkou uvnitř síně. Retrográdní transaortální přístup je kontraindikován u pacientů s náhradou aortální chlopně. Technická příručka k Torqr Česky 5

6 Varování a zvláštní upozornění Kompatibilita systému Katétr lze použít pouze s generátorem RF energie společnosti Medtronic a příslušenstvím. Bezpečnost a použití s jinými generátory RF energie nebo příslušenstvím nebyly testovány. Používejte pouze kabely společnosti Medtronic. Použití katétru Nepoužívejte tento katétr k intrakardiální ablaci nebo k ablaci stejnosměrným proudem. Zákony Spojených států nepovolují použití tohoto katétru pro uvedené typy ablace. Kvalifikovaní uživatelé Tento katétr smí být používán pouze lékaři vyškolenými k provádění ablace s použitím tohoto katétru a radiofrekvenčního (RF) ablačního generátoru Medtronic nebo pod dohledem takových lékařů. Možná rizika a komplikace Průvodním rizikem spjatým se zaváděním jakéhokoli katétru je perforace cévního systému. Mezi další možné komplikace mimo jiné patří komplikace, které se mohou vyskytovat při jakýchkoli intrakardiálních katetrizačních zákrocích: srdeční tamponáda, trombembolické příhody, hematom, pneumotorax, místní nebo systémová infekce a smrt. Svodový proud Používejte pouze izolované zesilovače a přístroje pro stimulaci a EKG (přístroj IEC typ CF nebo podobný). Při použití jiných přístrojů by mohlo dojít k poranění nebo úmrtí pacienta. Svodový proud z žádného přístroje připojeného k pacientovi nesmí za žádných okolností přesáhnout 10 mikroampérů (µa). Skladovací podmínky Katétr skladujte při běžné teplotě a vlhkosti vzduchu operačního sálu takovým způsobem, aby byla zachována neporušenost balení a sterilní bariéry. Uchovávejte v suchu. Katétr má následující teplotní limity pro skladování: -30 C (-22 F) až 60 C (140 F), maximální relativní vlhkost 80 %. Kontrola sterilního balení Sterilní balení a katétr před použitím zkontrolujte. Pokud je sterilní obal nebo katétr poškozen, katétr nepoužívejte. Kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic. Pouze k jednorázovému použití Tento prostředek je určen výhradně k použití u jediného pacienta. Nepoužívejte prostředek opakovaně, nerenovujte ani neresterilizujte za účelem opakovaného použití. Opakované použití, renovace nebo resterilizace mohou ohrozit strukturální integritu prostředku nebo vytvořit riziko kontaminace prostředku, což by mohlo mít za následek poranění, onemocnění nebo smrt pacienta. Sterilizace Společnost Medtronic před odesláním sterilizovala obsah balení ozářením. Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití, není tedy určen k resterilizaci. Likvidace katétru Katétr zlikvidujte podle předpisů vaší nemocnice týkajících se biologicky nebezpečného odpadu. Chcete-li katétr vrátit, kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic. 6 Česky Technická příručka k Torqr

7 Manipulace s katétrem a péče o něj Katétr nadměrně neohýbejte a netvořte na něm smyčky. Nadměrné ohnutí nebo zkroucení může poškodit vnitřní dráty elektrod a/nebo narušit možnosti tvarování distálního hrotu. Zabraňte vniknutí vlhkosti do konektorů na katétru, generátoru RF energie společnosti Medtronic nebo kabelech. Při vniknutí vlhkosti do konektorů nebude systém pravděpodobně správně fungovat. Katétr neotírejte organickými rozpouštědly, jako je například alkohol; zajistíte tak optimální bezpečnost pacienta a zachováte integritu elektrod katétru. Neprovádějte resterilizaci katétrů společnosti Medtronic, které jsou určeny pouze k jednorázovému použití, ani je nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může mít za následek ztrátu správné elektrické a mechanické funkce a způsobit poranění pacienta a/nebo přenos infekčních chorob z jednoho pacienta na druhého. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) Katétr je vyroben z materiálů, které nemohou být použity při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Nežádoucí účinky Mezi případné nežádoucí účinky související s postupy prováděnými pomocí srdečního katétru patří mimo jiné následující stavy: komplikace v místě přístupu; arteriovenózní píštěl; krvácení související s antikoagulací; srdeční tamponáda; cévní mozková příhoda (CMP) nebo tranzientní ischemická ataka (TIA); kontaktem indukovaná ektopie nebo proarytmie; smrt; uvolnění implantabilního kardioverter-defibrilátoru (ICD) nebo trvalých stimulačních elektrod; horečka; infekce; infarkt myokardu nebo ischémie; perforace cév; trombotické nebo embolické příhody; vazovagální reakce. Návod k použití Všeobecné informace 1. Obal katétru před otevřením zkontrolujte. Obsah tohoto balení byl před dodáním sterilizován. Pokud je obal otevřený či poškozený, obsah nepoužívejte. 2. Aseptickou technikou vyjměte katétr z obalu a umístěte jej do sterilní pracovní oblasti (Obrázek 1). Technická příručka k Torqr Česky 7

8 3. Pečlivě zkontrolujte neporušenost elektrod katétru a jeho celkový stav. Pokud jsou elektrody nebo hrot uvolněny, deformovány nebo jinak viditelně poškozeny, katétr nepoužívejte. 4. Sterilní technikou vytvořte cévní přístup. Při zavádění katétru lze použít femorální, brachiální, podklíčkový nebo jugulární přístup. 5. Připojte katétr ke kabelu katétru. a. Při připojování kabelu ke katétru se řiďte barevným označením konektorů. b. Připojte kabel (Obrázek 2): Zarovnejte dvojité šipky na plastovém konektoru kabelu s vnějším výstupkem na konektoru rukojeti katétru. c. Přitlačte konektory k sobě. Při zapojování nevyvíjejte nadměrnou sílu. Poznámka: Chcete-li odpojit kabel katétru od katétru (Obrázek 3), odtáhněte před vytažením konektoru upínací kroužek, aby se uvolnila pojistka. 6. Zapojte elektrodové kolíky na připojovacím kabelu katétru do vhodného přístroje pro elektronický záznam a/nebo stimulaci. Další informace naleznete v návodu k použití připojovacího kabelu katétru. 7. Za použití fluoroskopického zobrazení a EKG posuňte katétr do požadované oblasti srdce. Omezená záruka společnosti Medtronic Úplné informace o záruce naleznete v průvodní kartě přiložené v balení. Servis Společnost Medtronic zaměstnává vysoce odborně vyškolené zástupce a techniky po celém světě, kteří jsou připraveni vám pomoci a na základě žádosti poskytnout kvalifikovanému nemocničnímu personálu školení týkající se použití výrobků společnosti Medtronic. Společnost Medtronic má také k dispozici profesionální pracovníky, kteří uživatelům produktů poskytují odborné konzultace. O další informace požádejte svého místního zástupce společnosti Medtronic nebo kontaktujte společnost Medtronic telefonicky či písemně na příslušném telefonním čísle či adrese, které naleznete na zadní straně obalu. 8 Česky Technická příručka k Torqr

9

10 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic pro ES/Distribuce Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Tel.: Fax: Austrálie Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Austrálie Technické příručky: Medtronic, Inc M945712A006A *M945712A006*

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka 6996T Tunelovací nástroj Technická příručka Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné

Více

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci Technická příručka Upozornění: Podle federálních / zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis. c VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA

Více

ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii

ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii Technická příručka Upozornění: Podle federálních c zákonů USA je výdej tohoto přístroje vázán na lékařský předpis. 0123 Následující názvy jsou ochrannými známkami

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře 9995 8.2 Aktualizace softwaru programátoru týkající se sledování a grafu trendů parametru AT/AF Daily Burden (Denní zatížení AT/AF) v přístrojích Advisa DR MRI SureScan A3DR01, Advisa DR A5DR01, Consulta

Více

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka TRANSVENE 6937 Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC Technická příručka 0123 1999 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic

Více

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Transvenózní, bipolární, stimulační, levokomorová elektroda uvolňující steroid, zaváděná do srdeční žíly přes vodicí drát Technická příručka 0123 2003 Následující seznam uvádí ochranné

Více

ATAKR II 4803 Ablační systém

ATAKR II 4803 Ablační systém ATAKR II 4803 Ablační systém Technická příručka 0123 Vysvětlení symbolů 3 Vysvětlení symbolů Symboly uvedené na štítcích obalu 0123 Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol označuje, že daný

Více

SURESCAN. Technická příručka

SURESCAN. Technická příručka SURESCAN Informace o postupech při vyšetření magnetickou rezonancí pro EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 a elektrody SureScan, které lze za určitých podmínek zobrazovat magnetickou rezonancí Technická příručka

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11 NÁVOD PRO UŽIVATELE NÁVOD PRO UŽIVATELE Software verze 1.11 Předmluva Bezpečnostní opatření: Pumpový generátor Aquamantys Pump Generator je určen pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

CAPSURE EPI 4965. Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid. Technická příručka

CAPSURE EPI 4965. Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid. Technická příručka CAPSURE EPI 4965 Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid Technická příručka 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK Model 2490C Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny

Více

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 Bipolární implantabilní zašroubovatelná síňokomorová transvenózní elektroda s uvolňováním steroidu Technická příručka 0123 1999 Následující seznam uvádí ochranné známky

Více

ATTAIN ABILITY 4196. Dvouelektrodová, transvenózní stimulační elektroda uvolňující steroid určená k zavedení přes vodicí drát srdeční žílou

ATTAIN ABILITY 4196. Dvouelektrodová, transvenózní stimulační elektroda uvolňující steroid určená k zavedení přes vodicí drát srdeční žílou ATTAIN ABILITY 4196 Dvouelektrodová, transvenózní stimulační elektroda uvolňující steroid určená k zavedení přes vodicí drát srdeční žílou Technická příručka 0123 2007 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití.

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Lithium-ion Baterie pro defibrilátor/monitor LIFEPAK 12 Nabíječka REDI-CHARGE 7:00 8:00 Den zachraňování životů začíná. Neustálá připravenost. Okamžitá reakce.

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN

DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN Informace o postupech při vyšetření magnetickou rezonancí pro defibrilátory Evera MRI SureScan a elektrody SureScan Technická příručka k vyšetření magnetickou rezonancí

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Příručka pro poskytovatele zdravotní péče BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE LÉKAŘSKÉHO POSTUPU A EMI pro implantabilní kardioverter defibrilátory a defibrilátory se srdeční resynchronizační terapií Příručka pro poskytovatele zdravotní péče Úvod

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Doplňky operačních sálů

Doplňky operačních sálů Doplňky operačních sálů Kožní popisovač PS 3150 standardní špička + pravítko 30,- Kč PS 31551 jemná špička + pravítko 32,- Kč PS 3158 zdvojená špička + pravítko 37,- Kč - náplň genciánová violeť - jednoduché

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-093 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

REVEAL DX 9528. Implantabilní srdeční monitor. Implantační příručka

REVEAL DX 9528. Implantabilní srdeční monitor. Implantační příručka REVEAL DX 9528 Implantabilní srdeční monitor Implantační příručka 0123 2007 Následující seznam uvádí ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití. Endovaskulární katétr MicroSonic SV

Návod k použití. Endovaskulární katétr MicroSonic SV Autorizovaný zástupce: KRAUTH medical KG (GmbH & Co.) Wandsbeker Königstrasse 27-29 22041 Hamburg, Germany Endovaskulární katétr MicroSonic SV 2009 EKOS Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k použití

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení.

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení. MyCareLink MONITOR PACIENTA Snadné spojení. O vzdálené monitoraci Vzdálená monitorace Vám byla doporučena Vaším lékařem, kterému poskytuje snadný přístup k informacím a umožňuje mu: Trvale kontrolovat

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

4.4 Transport endoskopu

4.4 Transport endoskopu 4.4 Transport endoskopu Transport v nemocnici Když přenášíte endoskop, držte jednou rukou univerzální kabel spolu s ovládací částí a druhou rukou držte lehce bez mechanického mačkání, ale bezpečně, distální

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1)

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1) DIGITAL SHADE GUIDE UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte pouze s originálním napáječem. 2. Nikdy se nedívejte přímo do špičky sondy při zapnuté lampě. 3. Nikdy neponořujte ručku nebo základnu do vody či jiné kapaliny.

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

MR Conditional. Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T

MR Conditional. Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T MR Conditional Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T Tento dokument je dodatkem k příručkám k systému Senza SCS určeným pro zdravotníky a pacienty

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU BELOTERO BALANCE S LIDOKAINEM

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU BELOTERO BALANCE S LIDOKAINEM NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU BELOTERO BALANCE S LIDOKAINEM Popis BELOTERO Balance s lidokainem je sterilní, nepyrogenní, viskoelastický, bezbarvý, průhledný gel ze síťovaného hyaluronátu sodného neživočišného

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová

Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová Popis produktu a návod k použití Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová WM 28110 OBSAH 1 Popis přístroje... 4 1.1 Účel... 4 1.2 Oblast použití... 4 2 Bezpečnostní instrukce... 4 3 Připojení...

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek AccuBANKER USA Dovozce:ConSyGen CZ s.r.o. 1. Než zahájíte práci D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek Uživatelská příručka Padělané peníze jsou všudypřítomným problémem. Setkáte se s

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti. Stručný návod k obsluze Začněte zde DSmobile 620 DSmobile 720D Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než začnete

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series AMPS Rugged Mount MONTANA 600 Series Instructions Instructions Istruzioni Anweisungen Instrucciones Instruções Instructies Instruktioner Ohjeet Instruksjoner Instruktioner Instrukcja Pokyny Инструкции

Více

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL VERZE 2.0 e-loop Žíhání bez plamene! 1 Hlavní vypínač 2 Displej zbytkového vyhřívání 3 Žíhací trubice skládající se z: 3a: Vnější trubice: Výhřevné těleso z křemenného skla

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k infrasauně Marimex

Návod k infrasauně Marimex Návod k infrasauně Marimex Smart 1000 M CZ0815 Poděkování Jsme rádi, že jste si vybrali infrasaunu od společnosti Marimex. Věříme, že pravidelným používáním upevníte vaše zdraví, odpočinete si a na čas

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

LIFE-BASE light. Nosná jednotka pro MEDUMAT Transport. Popis a návod k použití. LIFE-BASE light WM 28370

LIFE-BASE light. Nosná jednotka pro MEDUMAT Transport. Popis a návod k použití. LIFE-BASE light WM 28370 Popis a návod k použití LIFE-BASE light Nosná jednotka pro MEDUMAT Transport LIFE-BASE light WM 28370 LIFE-BASE light s MEDUMAT Transport s měřením CO 2 WM 28350 LIFE-BASE light s MEDUMAT Transport bez

Více