TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TORQR Intrakardiální elektrodový katétr"

Transkript

1 TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123

2 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic, Torqr

3 Vysvětlení symbolů uvedených na štítcích obalu Symboly týkající se tohoto produktu naleznete na štítcích obalu Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky směrnice Rady MDD 93/42/EHS. Datum výroby Výrobce Datum použitelnosti Číslo pro novou objednávku Číslo šarže Sériové číslo Viz návod k použití Sterilizováno zářením Nepoužívejte opakovaně Neprovádějte resterilizaci Obsah balení Průvodní dokumentace Udržujte v suchu Teplotní omezení Vlhkostní omezení Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství Aplikovaná část typu CF odolná proti defibrilaci 3

4 Obrázek 1. Obrázek 2. Obrázek 3. 4

5 Popis Elektrodový katétr Medtronic Torqr je ohebný radiokontrastní katétr, který je vyroben z extrudovaného polyuretanu s vnitřním opletením z nerezavějící oceli a je opatřen platinovými elektrodami. Konstrukce katétru vykazuje vysoký točivý moment, což usnadňuje přesné umístění katétru. elektrický konektor typ Josephson typ Cournand typ Damato tělo katétru Obsah sterilního balení Jeden katétr Torqr; informace o modelu a velikosti jsou uvedeny na štítku obalu. Použití Katétr Medtronic Torqr je určen k použití při diagnostických elektrofyziologických postupech. Katétr je určen k záznamu intrakardiálních elektrogramů a dočasné stimulaci při elektrofyziologických vyšetřeních. Kontraindikace Použití intrakardiálního elektrodového katétru Torqr je kontraindikováno při následujících stavech: aktivní sepse; elektrodové pásky, různý počet kontaktů & různé rozteče známá přecitlivělost na heparin; abnormality ve srážlivosti krve; žilní filtrovací zařízení (filtr Greenfield); použití katétru v ucpaných nebo poškozených cévách. Použití tohoto katétru není doporučeno u pacientů, u kterých nelze použít standardní antikoagulační postupy při provádění zákroků na levé straně srdce, nebo u kterých nedávno došlo ke koagulopatii či embolické příhodě. Transseptální přístup je kontraindikován u pacientů s trombem nebo myxomem v levé síni nebo přepážkou či klapkou uvnitř síně. Retrográdní transaortální přístup je kontraindikován u pacientů s náhradou aortální chlopně. Technická příručka k Torqr Česky 5

6 Varování a zvláštní upozornění Kompatibilita systému Katétr lze použít pouze s generátorem RF energie společnosti Medtronic a příslušenstvím. Bezpečnost a použití s jinými generátory RF energie nebo příslušenstvím nebyly testovány. Používejte pouze kabely společnosti Medtronic. Použití katétru Nepoužívejte tento katétr k intrakardiální ablaci nebo k ablaci stejnosměrným proudem. Zákony Spojených států nepovolují použití tohoto katétru pro uvedené typy ablace. Kvalifikovaní uživatelé Tento katétr smí být používán pouze lékaři vyškolenými k provádění ablace s použitím tohoto katétru a radiofrekvenčního (RF) ablačního generátoru Medtronic nebo pod dohledem takových lékařů. Možná rizika a komplikace Průvodním rizikem spjatým se zaváděním jakéhokoli katétru je perforace cévního systému. Mezi další možné komplikace mimo jiné patří komplikace, které se mohou vyskytovat při jakýchkoli intrakardiálních katetrizačních zákrocích: srdeční tamponáda, trombembolické příhody, hematom, pneumotorax, místní nebo systémová infekce a smrt. Svodový proud Používejte pouze izolované zesilovače a přístroje pro stimulaci a EKG (přístroj IEC typ CF nebo podobný). Při použití jiných přístrojů by mohlo dojít k poranění nebo úmrtí pacienta. Svodový proud z žádného přístroje připojeného k pacientovi nesmí za žádných okolností přesáhnout 10 mikroampérů (µa). Skladovací podmínky Katétr skladujte při běžné teplotě a vlhkosti vzduchu operačního sálu takovým způsobem, aby byla zachována neporušenost balení a sterilní bariéry. Uchovávejte v suchu. Katétr má následující teplotní limity pro skladování: -30 C (-22 F) až 60 C (140 F), maximální relativní vlhkost 80 %. Kontrola sterilního balení Sterilní balení a katétr před použitím zkontrolujte. Pokud je sterilní obal nebo katétr poškozen, katétr nepoužívejte. Kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic. Pouze k jednorázovému použití Tento prostředek je určen výhradně k použití u jediného pacienta. Nepoužívejte prostředek opakovaně, nerenovujte ani neresterilizujte za účelem opakovaného použití. Opakované použití, renovace nebo resterilizace mohou ohrozit strukturální integritu prostředku nebo vytvořit riziko kontaminace prostředku, což by mohlo mít za následek poranění, onemocnění nebo smrt pacienta. Sterilizace Společnost Medtronic před odesláním sterilizovala obsah balení ozářením. Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití, není tedy určen k resterilizaci. Likvidace katétru Katétr zlikvidujte podle předpisů vaší nemocnice týkajících se biologicky nebezpečného odpadu. Chcete-li katétr vrátit, kontaktujte místního zástupce společnosti Medtronic. 6 Česky Technická příručka k Torqr

7 Manipulace s katétrem a péče o něj Katétr nadměrně neohýbejte a netvořte na něm smyčky. Nadměrné ohnutí nebo zkroucení může poškodit vnitřní dráty elektrod a/nebo narušit možnosti tvarování distálního hrotu. Zabraňte vniknutí vlhkosti do konektorů na katétru, generátoru RF energie společnosti Medtronic nebo kabelech. Při vniknutí vlhkosti do konektorů nebude systém pravděpodobně správně fungovat. Katétr neotírejte organickými rozpouštědly, jako je například alkohol; zajistíte tak optimální bezpečnost pacienta a zachováte integritu elektrod katétru. Neprovádějte resterilizaci katétrů společnosti Medtronic, které jsou určeny pouze k jednorázovému použití, ani je nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může mít za následek ztrátu správné elektrické a mechanické funkce a způsobit poranění pacienta a/nebo přenos infekčních chorob z jednoho pacienta na druhého. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) Katétr je vyroben z materiálů, které nemohou být použity při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Nežádoucí účinky Mezi případné nežádoucí účinky související s postupy prováděnými pomocí srdečního katétru patří mimo jiné následující stavy: komplikace v místě přístupu; arteriovenózní píštěl; krvácení související s antikoagulací; srdeční tamponáda; cévní mozková příhoda (CMP) nebo tranzientní ischemická ataka (TIA); kontaktem indukovaná ektopie nebo proarytmie; smrt; uvolnění implantabilního kardioverter-defibrilátoru (ICD) nebo trvalých stimulačních elektrod; horečka; infekce; infarkt myokardu nebo ischémie; perforace cév; trombotické nebo embolické příhody; vazovagální reakce. Návod k použití Všeobecné informace 1. Obal katétru před otevřením zkontrolujte. Obsah tohoto balení byl před dodáním sterilizován. Pokud je obal otevřený či poškozený, obsah nepoužívejte. 2. Aseptickou technikou vyjměte katétr z obalu a umístěte jej do sterilní pracovní oblasti (Obrázek 1). Technická příručka k Torqr Česky 7

8 3. Pečlivě zkontrolujte neporušenost elektrod katétru a jeho celkový stav. Pokud jsou elektrody nebo hrot uvolněny, deformovány nebo jinak viditelně poškozeny, katétr nepoužívejte. 4. Sterilní technikou vytvořte cévní přístup. Při zavádění katétru lze použít femorální, brachiální, podklíčkový nebo jugulární přístup. 5. Připojte katétr ke kabelu katétru. a. Při připojování kabelu ke katétru se řiďte barevným označením konektorů. b. Připojte kabel (Obrázek 2): Zarovnejte dvojité šipky na plastovém konektoru kabelu s vnějším výstupkem na konektoru rukojeti katétru. c. Přitlačte konektory k sobě. Při zapojování nevyvíjejte nadměrnou sílu. Poznámka: Chcete-li odpojit kabel katétru od katétru (Obrázek 3), odtáhněte před vytažením konektoru upínací kroužek, aby se uvolnila pojistka. 6. Zapojte elektrodové kolíky na připojovacím kabelu katétru do vhodného přístroje pro elektronický záznam a/nebo stimulaci. Další informace naleznete v návodu k použití připojovacího kabelu katétru. 7. Za použití fluoroskopického zobrazení a EKG posuňte katétr do požadované oblasti srdce. Omezená záruka společnosti Medtronic Úplné informace o záruce naleznete v průvodní kartě přiložené v balení. Servis Společnost Medtronic zaměstnává vysoce odborně vyškolené zástupce a techniky po celém světě, kteří jsou připraveni vám pomoci a na základě žádosti poskytnout kvalifikovanému nemocničnímu personálu školení týkající se použití výrobků společnosti Medtronic. Společnost Medtronic má také k dispozici profesionální pracovníky, kteří uživatelům produktů poskytují odborné konzultace. O další informace požádejte svého místního zástupce společnosti Medtronic nebo kontaktujte společnost Medtronic telefonicky či písemně na příslušném telefonním čísle či adrese, které naleznete na zadní straně obalu. 8 Česky Technická příručka k Torqr

9

10 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic pro ES/Distribuce Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Tel.: Fax: Austrálie Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Austrálie Technické příručky: Medtronic, Inc M945712A006A *M945712A006*

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení. *S-ICD,

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

PŘED ODPOJENÍM MSD Z IDDC VŽDY VYPNĚTE ULTRAZVUK. POKUD JE MSD TÍMTO ZPŮSOBEM POŠKOZEN MŮŽE PŘI JEHO DALŠÍM POUŽITÍ DOJÍT K PORANĚNÍ CÉV.

PŘED ODPOJENÍM MSD Z IDDC VŽDY VYPNĚTE ULTRAZVUK. POKUD JE MSD TÍMTO ZPŮSOBEM POŠKOZEN MŮŽE PŘI JEHO DALŠÍM POUŽITÍ DOJÍT K PORANĚNÍ CÉV. Endovaskulární katétr EkoSonic MACH4 Návod k použití v periferních cévách Zamýšlené použití Endovaskulární katétr EkoSonic MACH4, který se skládá z dávkovacího katétru Intelligent (Intelligent Drug Delivery

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3200 Copyright 2013 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení.

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

MICRODEEP CZ NÁVOD K POUŽITÍ

MICRODEEP CZ NÁVOD K POUŽITÍ MICRODEEP D08 Hloubkové elektrody CZ NÁVOD K POUŽITÍ 4, chemin de Palente - B.P. 889 25025 BESANCON Cedex France Tel.: +33 (0) 3 81 88 98 90 - Fax: +33 (0) 3 81 88 98 99 DIXI medical je obchodní značkou

Více

Komorový asistenční systém HeartWare

Komorový asistenční systém HeartWare Komorový asistenční systém HeartWare Návod k použití 0086 AUTORIZOVÁNO 2009 Komorový asistenční systém Obsah 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VAROVÁNÍ... 1 3.0 UPOZORNĚNÍ... 2 4.0 INDIKACE A KONTRAINDIKACE POUŽITÍ...

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

STONEBREAKER TM OBSAH

STONEBREAKER TM OBSAH Urologie - U Počet stran:1/16 200101 TM OBSAH Popis přístroje... 2 Varování a upozornění... 4 Použití... 6 Indikace... 6 Kontraindikace... 6 Příprava k použití... 6 Procedura... 9 Údržba... 11 Vliv na

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx PŘÍRUČKA UŽIVATELE 861304 5. vydání Záměrně ponecháno prázdné. Záměrně ponecháno prázdné. Defibrilátor HeartStart FRx STRUČNÉ POKYNY Zjistěte známky náhlé srdeční zástavy:

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

User guide User guide Česky

User guide User guide Česky User guide Česky ČESKY Vítáme Vás AirSense 10 AutoSet a AirSense 10 Elite jsou prémiové přístroje společnosti ResMed s automatickou úpravou tlaku a pro vytváření kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách

Více

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst.

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 1.1. vydání CS 207.1 Uživatelská příručka Nokia 207 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

X-SMART PLUS. mikromotor

X-SMART PLUS. mikromotor X-SMART PLUS mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků.

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití DIAGNOcam 2170 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Více

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením.

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. VAROVÁNÍ: Obecné bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. POZNÁMKA: Další informace o

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití avod_cz_fin.indd 1 8/22/11 5:55:15 PM Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití KLINICKY PŘESNÉ MĚŘENÍ Cemio Switzerland AG info@cemio.net,

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více