Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )"

Transkript

1 Vývoj člověka během svého života člověk prochází různými vývojovými stádii tato stádia jsou dána určitými změnami a vlastnostmi, které v tomto období probíhají člověk je jedinečný (neopakovatelný jedinec) každý člověk se svými vlastnostmi a znaky liší od ostatních, liší se stavbou těla (výška, hmotnost, délka končetin, šíře ramen) a fyziologicky (stavba vnitřních orgánů) Fyziologické rozdíly objem srdce dýchací systém (velikost vitální kapacity, VO 2 max) oběhový systém Psychologické rozdíly reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, ) Celkový vývoj jedince můžeme chápat jako proces kvalitativních změn, které probíhají po celý život. Vývoj člověka je ovlivňován 3 základními vlivy: dědičnost, prostředí, výchova. Dědičnost tendence předávat znaky předchozí generace na budoucí generaci dědí se konstrukce člověka a vzhled, barva vlasů, barva očí, barva kůže, dispozice k chorobám, tělesné vady, fyziologické parametry, krevní skupina a vlohy vlohy: umělecké, rozumové, technické, sportovní vlohy se v určitých případech přeměňují na schopnosti Prostředí geografické prostředí ovlivňuje vývoj jedince (je rozdíl, jestli budu žít v Himalájích nebo v deštném pralese) důležitou roli hraje náboženství (postavení žen v muslimských zemích nejsou zde z náboženských důvodů plavkyně) prostředí nás limituje (narodíte se jako žena v Afghánistánu a máte šlus, tam žena nesmí pomalu ani vylézt z baráku) rodina postavení ve společnosti, finanční zázemí (film Milionář z chatrče) 1

2 Výchova harmonické prostředí v rodině je důležité pro vývoj jedince (dítěte) rozvedená manželství, disfunkční rodina otec řekne A, matka řekne B a dítě si z toho vezme C (dítě kličkuje mezi rodiči, kteří spolu absolutně na výchově nespolupracují) Vývoj člověka probíhá v určitých obdobích, která se od sebe liší. Zhruba do 20 let dochází k vývoji organismu, potom nastává období stabilizace a nakonec dochází ve stáří k regresi organismu. 3 období vývoje jedince: a) integrační - kojenecký věk (0-1) - batolecí věk (1-3) - předškolní věk (3-6) - mladší školní věk (6-12) - starší školní věk (12-15) - adolescence (15-20) b) dospělost - raná dospělost (20-30) - střední dospělost (30-45) - pozdní dospělost (45-60) c) stáří - nad 60 let Mladší školní věk 6 12 let dítě se vyvíjí rovnoměrně, plynule narůstá výška a hmotnost osifikace kostí není dokončena (růst člověka) rozvoj svalové soustavy u některých dětí se objevuje obezita! organismus se plynule rozvíjí (oběhový i dýchací systém) dochází k rozvoji pohybových schopností zaměření především na obratnost a rychlost (v menší míře na vytrvalost) nerozvíjí se síla rozvoj techniky 2

3 pohyb je přirozenou součástí života (nemusíme dítě nutit ke sportování) dítě v 6 letech nastoupí do školy zlomová situace (především pro ty děti, které nechodily do MŠ) nežli dítě nastoupí do školy, tak si pouze hraje (s nástupem do školy musí začít plnit určité povinnosti) po nástupu do školy si dítě hledá nové postavení ve společnosti někdy jsou zde projevy agresivního chování, vytváří se pozice vůdce třídy apod. velké rozdíly jsou mezi dětmi rozumové (někdo nechápe vůbec nic, naopak pro někoho je to všechno hračka) začínají se vytvářet kamarádské vztahy dítě nedokáže skrývat emoce dá najevo smutek i radost (když brečí, tak brečí) dítě věří v to, co říká učitel (dospělý) vesměs, co řekne učitel, je pro dítě zákon mezi dětmi jsou rozdíly v biologickém věku dítě získává nové poznatky (čtení, psaní, počítání) dítě se dostává z období pohádek a fantazie do reálného světa velký význam má rodina a rodiče (domácí příprava, trpělivost) děti mají zájem o získávání nových poznatků velkou roli hraje učitel, trenér, vychovatel velmi důležitá je názornost a konkrétnost rozvoj slovní zásoby důležitá je pozornost dítě se učí být koncentrované (dítě neumí udržet pozornost na dlouhou) vůle není příliš vyvinutá osobnost dítěte je ovlivněna dospělými (dospělý je pro dítě autoritou, dítě věří dospělému) pozor na to, aby se dítě nepropadlo pouze do světa počítačů a televize! (v dnešní době dítě po příchodu ze školy domů místo toho, aby hodilo tašku do kouta a šlo ven na hřiště, tak sedne k počítači a celé odpoledne u něj stráví) Starší školní věk let puberta individuální záležitost, velké biologické proměny organismu, které souvisí s pohlavní soustavou dívky cca o 2 roky předbíhají ve vývoji chlapce na období puberty působí i vnější vlivy přírodní prostředí (v teplejších krajinách je vývoj rychlejší) současnost je taková, že děti jsou dříve vyspělé, než tomu bylo dříve (souvisí to se zdravou výživou) tělesný vývoj je značný (velké změny výška, váha) mění se délka končetin během roku člověk vyroste o několik centimetrů 3

4 může být ovlivněna koordinace pohybů (zhoršení výkonnosti) často přestává mít dítě zájem o pohyb a o sport, protože nevidí perspektivu (dochází ke zhoršení obratnosti) dítě nedokáže zkoordinovat pohyby začíná hrát velkou roli síla (posilování vlastní vahou) hůře se rozvíjí rychlost vytrvalost je možné rozvíjet aerobní cestou /menší intenzita, dlouhé tratě/ velké přechodné změny rozvoj žláz s vnitřní sekrecí (pohlavní vývoj umožňuje velké změny, které nastávají v organismu) rozvoj primárních pohlavních znaků (rozvoj pohlavních žláz a genitálií), rozvoj sekundárních pohlavních znaků (ochlupení) u chlapců se projevuje mutace, u dívek se ukládají tukové zásoby do oblasti pánve opožďuje se vývoj cév, vyšší tlak (někdy to vede k bolestem hlavy a k mdlobám) rozvoj dýchacího systému zvyšování vitální kapacity plic v tomto období je problematická vysoká zátěž, která by mohla vést ke zdravotním problémům (problémy s páteří a s klouby) chybou je především jednostranná zátěž a nevyužívání kompenzačních cviků rozumový vývoj značný rozvoj abstraktního myšlení (odklon od mechanické paměti k logické paměti) poznatky jsou logicky řazeny do nějakých vztahů dochází nejen k poznávání, ale i k hodnocení (dítě rozlišuje správné a nesprávné) vlivem přísunu informací narůstá slovní zásoba, dítě je schopno reprodukce na základě pochopení dítě je schopno pracovat samostatně, některé děti si rády samy nové poznatky získávají dítě si začíná více uvědomovat společnost, která ho obklopuje, hodnotí tu danou společnost (někdy podle přejatých názorů od dospělých) období první volby povolání někdo se studijně již profiluje s tím, že si vybírá specializované studium dítě se začíná více zajímat o svůj vzhled (začíná se ptát zrcadla, kdo je na světě nejkrásnější) psychické problémy a zvýšená agresivita souvisí s tím, že se dítě vzhledem odlišuje něčím od ostatních (velký nos, malé uši apod.) začíná se projevovat zájem o druhé pohlaví (dívky jsou vyspělejší především v navazování nových kontaktů) určitá snaha o nezávislost nezávislost především na rodině (dítě nechce plnit rozkazy od rodičů apod.) dítě se někdy snaží být jako dospělý (začne kouřit, pít alkohol apod.), snaží se samostatně rozhodovat o osobních věcech (jaké budu mít kamarády, s kým se budu stýkat apod.) 4

5 období vzdoru proti rodičům, autoritě a zákazům (být učitelem na druhém stupni základních škol je teda hrdinství, protože tam si ty děti dělají absolutně, co chtějí, a nic je nezajímá, všechno je jim jedno) někdo má zájem o pohyb, sport a tělovýchovu, někdo se naopak pohybovat vůbec nechce (doba počítačů je silnější) někdo má sběratelské zájmy, někdo dokonce i čte (ale to už jsou dnes výjimky) apod. volní vlastnosti vůle není tolik vypracovaná, dítě často neví, co chce (nedokáže se plně koncentrovat) špatná ovladatelnost emocí (při prohrávání dítě brečí) Pedagogika v období puberty s mladými lidmi jednat citlivě, neupozorňovat dítě na odlišnosti od ostatních mělo by se mladými lidmi jednat na rovinu někdy stačí vysvětlení, jindy je potřeba větší přísnost a důslednost pokud není důslednost (rodiče, trenér, učitel), potom dochází k častému zneužití důvěry ze strany puberťáka férové jednání od dospělých si dítě musí zasloužit! 5

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget...

OBSAH 1. 2 Vývoj lidské psychiky 2 2.1 Fylogeneze... 2 2.2 Ontogeneze... 2. 4 Koncepce psychického vývoje 3 4.1 Erikson... 3 4.2 Piaget... OBSAH 1 Obsah 1 Vývojová psychologie 2 1.1 Vznik vývojové psychologie............................... 2 1.2 Předmět vývojové psychologie.............................. 2 1.3 Vztah k ostatním psychologickým

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ.

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. Na základě knih: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-889-9.

Více

S úctou všem Jan Svoboda autor textu

S úctou všem Jan Svoboda autor textu 5 Zde předkládaný materiál je shrnutím především praktických zkušeností mnoha učitelů, se kterými jsem se za téměř pětadvacetiletou praxi setkal a byli ochotni svou zkušenost nabídnout ostatním kolegům.

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch 1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné,

Více