PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni , s výhradou dalších úprav)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni 21.11.2013, s výhradou dalších úprav)"

Transkript

1 PROGRAM KONFERENCE (Pracovní verze, aktualizace ke dni , s výhradou dalších úprav) Neděle Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) Příprava doprovodné výstavy (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) Instalace posterové sekce (Společenský sál GH Pupp) Odborný program lékařská sekce ECHOKURS (Bohemia I+II, GH Pupp) ECHOKARDIOGRAFIE V AKUTNÍ KARDIOLOGII Technické aspekty echokardiografie v praxi Novák P (Praha) Echokardiografie u šokového pacienta na akutním příjmu Ulman J (Praha) USG plic na akutním příjmu Hromádka M (Plzeň) Hemodynamika na JIPu Lhotský J (Plzeň) Komplikace akutního infarktu myokardu Maňoušek J (Brno) Perikard Čech J (Plzeň) Praktická část ZAHÁJENÍ KONFERENCE (Společenský sál GH Pupp) Rokyta R (Plzeň) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM Předsedající: Janský P (Praha), Kala P (Brno)

2 14.20 Jak přistupuji k nemocnému s akutním koronárním syndromem v přednemocniční neodkladné péči Sviták R, Junková K (Plzeň) Studie STREAM (Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction). Fibrinolýza alternativní reperfuzní strategie u STEMI Dvořák K (Ostrava) Terapie akutních koronárních syndromů při postižení více věnčitých tepen Jebavý P (Praha) Může léčba akutního infarktu myokardu ovlivnit další vývoj nemocnosti a úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční? Bruthans J, Mayer O, Zvolský M, O Flaherty M (Praha, Plzeň, Liverpool) Léčíme infarkt myokardu stejně v České republice a v Bulharsku? Hlinomaz O, Groch L, Widimský P, Horák J, Coufal Z, Sitar J, Rezek M, Penkov N, Marchev S, Vekov T (Brno, Praha, Zlín, Bulharsko) Co lze očekávat od analýzy koronárního trombu Vojáček J, Bis J, Dušek J, Šteiner I, Špaček J (Hradec Králové) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) NOVÁ ANTIKOAGULANCIA Předsedající: Moťovská Z (Praha), Vojáček J (Hradec Králové) Rivaroxaban u fibrilace síní (sponzorováno firmou Bayer) Táborský M (Olomouc) Antikoagulační léčba po akutním koronárním syndromu (sponzorováno firmou Bayer) Janota T (Praha) Dabigatran klinické studie vs. klinické zkušenosti (spozorováno firmou Boehringer Ingelheim) Janský P (Praha) Nová perorální antikoagulancia ve specifických situacích (spozorováno firmou Boehringer Ingelheim) Ludka O (Brno) Apixaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní (sponzorováno Aliancí BMS Pfizer) Hradec J (Praha) Nová antikoagulancia a doporučení EHRA 2013 (sponzorováno Aliancí BMS Pfizer) Čihák R (Praha) Panelová diskuse Přestávka SLAVNOSTNÍ JANOUŠKOVA PŘEDNÁŠKA (Společenský sál GH Pupp) Předsedající: Janota T (Praha), Rokyta R (Plzeň) Janský P (Praha) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) CO TU JEŠTĚ NEBYLO? DALŠÍ ASPEKTY PROTIDESTIČKOVÉ LÉČBY Předsedající: Rokyta R (Plzeň), Varvařovský I (Pardubice) Předléčení AKS v terénu (STEMI, non-stemi) (spozorováno firmou Eli Lilly) Moťovská Z (Praha)

3 18.23 Role intervenčního kardiologa v rizikové stratifikaci pacientů s AKS (spozorováno firmou Eli Lilly) Miklík R (Brno) Subanalýzy studie PLATO (sponzorováno firmou AstraZeneca) Bělohlávek J (Praha) Antiagregační léčba po CABG (sponzorováno firmou AstraZeneca) Pařenica J (Brno) Panelová diskuse VEČEŘE NA POZVÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (restaurant La Belle Epoque, GH Pupp) Pondělí Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) Doprovodná výstava (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) Výdej certifikátů za jednodenní účast (registrační centrum) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) ECMO Předsedající: Bělohlávek J (Praha), Hromádka M (Plzeň) Možnosti využití extrakorporání membránové oxygenace (ECMO) v podmínkách oblastní nemocnice Janka M, Landová D, Ošťádal P, Krüger A, Neužil P V-A ECMO u pacientů s kardiogenním šokem, predikce mortality Krüger A, Ošťádal P, Janotka M, Kmoníček P, Kopřiva K, Vondráková D, Neužil P Hodnoty cerebrální a periferní tkáňové oxymetrie korelují s hemodynamickými parametry u nemocných v kardiogenním šoku a u pacientů na VA ECMO Ošťádal P, Krüger A, Vondráková D, Janotka M, Psotová H, Neužil P Kontinuální transkraniální doppler v kombinaci s cerebrální oxymetrií pro monitoraci mozkové perfuze u pacienta s refrakterní srdeční zástavou léčenou ECMO Skalická H, Bělohlávek J, Bouček T, Kovárník T, Linhart A Vliv velikosti krevního průtoku u VA ECMO na funkční parametry levé srdeční komory Ošťádal P, Mlček M, Krüger A, Hála P, Lacko S, Mates M, Neužil P, Kittnar O Přestávka Prezentace posterů 1 6 (Společenský sál GH Pupp) Moderátoři: Krüger A, Moťovská Z PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOLOGII Společný blok PS Akutní kardiologie a České společnosti intenzivní medicíny Předsedající: Matějovič M (Plzeň), Ošťádal P (Praha) Těžká sepse a septický šok update 2013 Matějovič M (Plzeň) Syntetické koloidy v objemové léčbě update 2013 Černý V (Hradec Králové) Akutní srdeční selhání

4 Rokyta R (Plzeň) Miniinvazivní mechanické podpory oběhu Ošťádal P (Praha) Dárcovský program v ČR a spolupráce transplantačních center s kardiologickými odděleními Pokorná E (Praha) SATELITNÍ SYMPOZIUM FIRMY AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS (Společenský sál GH Pupp) ESMOLOL V INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČI Předsedající: Černý V (Hradec Králové), Janota T (Praha) Kdy a proč potřebujeme esmolol? Janota T Betablokáda a sepse Černý V Představení studie ESO ESmOcard v intenzivní a perioperační péči Janota T Protokol a organizace studie ESO Černý V Diskuse Přestávka na oběd (Galérie Společenského sálu GH Pupp) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) HOTLINES Předsedající: Bělohlávek J (Praha), Janský P (Praha) PRAGUE 14 Moťovská Z (Praha) AKS v ČR v roce 2005 a 2012: CZECH-1 a CZECH-2 registr Toušek P (Praha) STEMI-RADIAL dlouhodobé výsledky Bernat I (Plzeň) TTM trial Šmíd O, Bělohlávek J (Praha) LINC study Hromádka M (Plzeň) Hokusai VTE Chlumský J (Praha) Přestávka Prezentace posterů 7 12 (Společenský sál GH Pupp) Moderátoři: Hnátek T, Rokyta R PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) EKG KVÍZY Předsedající: Haman L (Hradec Králové), Janota T (Praha) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp)

5 JAK NA TO? Předsedající: Krüger A (Praha), Pařenica J (Brno) Trombolytická léčba u submasivní plicní embolie Bělohlávek J (Praha) Neinvazivní ventilace Hromádka M (Plzeň) Echokardiografie v diferenciální diagnostice u šokového pacienta Ulman J (Praha) Primární PCI u non-stemi Kala P (Brno) Banketní večeře s doprovodným programem (Společenský sál GH Pupp) Úterý Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) Doprovodná výstava (foyer konferenčního sálu a Rendez-vous, GH Pupp) Výdej certifikátů (registrační centrum) PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) VOLNÁ SDĚLENÍ Předsedající: Hnátek T (Praha), Kovárník T (Praha) Sociální sítě a alternativní informační zdroje v akutní medicíně Pisár M (Zlín) Vyvolatelnost fibrilace komor po rychlém navození mírné terapeutické hypotermie na biomodelu prasete Kudlička J, Mlček M, Hála P, Lacko S, Janák D, Havránek Š, Bělohlávek J, Malík J, Janota T, Kittnar O (Praha) Dekompresní choroba nebo akutní koronární syndrom? Příběh z praxe Pudil R, Novotný Š (Olomouc, Kladno) Krvácivé stavy způsobené antitrombotickými léky na jednotce intenzivní péče, retrospektivní studie Novák A, Kallmünzerová D, Hondl M, Nguen H, Turčanová B, Mikulica M, Kadlečková P, Paschagin A (Děčín) Pacient po pobytu na lůžku JIP v ambulantní péči Čech J, Pechman V, Rokyta R (Plzeň) Ischemická cévní mozková příhoda jako komplikace levostranné srdeční katetrizace naše zkušenosti Novák M (Brno) Přestávka PROGRAMOVÝ BLOK (Společenský sál GH Pupp) VOLNÁ SDĚLENÍ Předsedající: Oral I (Olomouc), Pudil R (Hradec Králové) Jaké hodnoty troponinů jsou normální v populaci našich pacientů? Hnátek T, Kameník L, Táborský M, Daněk J, Sedloň P, Luxová J, Fišerová M, Hamouzová Š, Malý M, Zavoral M (Praha, Olomouc)

6 10.45 Bolesti na hrudi na emergency: využití kardiomarkerů v diferenciální diagnostice bolestí na hrudi rule-in & rule-out protocols Pudil R (Hradec Králové) Srdeční troponin T u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou Škvařilová M, Hutyra M, Král M, Šaňák D, Veverka T, Vindiš D, Dorňák T, Švábová M, Kubíčková V, Táborský M (Olomouc) Neuronspecifická enoláza jako prediktor neurologického stavu u pacientů po oběhové zástavě Vondráková D, Ošťádal P, Kruger A, Neužil P (Praha) Akutní myokarditida u vrcholového sportovce jak diagnostikovat, jak sledovat a kdy je možný návrat do hry? Rezek M (Brno) Defekt síňového septa - opomíjená diagnóza Oral I, Novotný J, Januška J (Olomouc) Současný vznik závažného onemocnění tří orgánů Kudlička J, Janota T, Krupička J, Malík J, Hradec J (Praha) ZAKONČENÍ KONFERENCE (Společenský sál GH Pupp) Vyhlášení nejlepších prezentací (ústní sdělení, poster, sesterská sekce) Paralelní program sesterská sekce (Bohemia I+II, GH Pupp) Pondělí Registrace (foyer konferenčního sálu GH Pupp) Výdej certifikátů (registrační centrum) PROGRAMOVÝ BLOK I Předsedající: Mokrejšová P (Plzeň), Švestková J (Brno) Léčba akutního infarktu myokardu - od historie po současnost Lexová Š (Praha) Mechanické komplikace akutního koronárního syndromu Mocková K, Burišková K, Krüger A (Praha) Kardiogenní šok přednemocniční a následná péče Floriánová K, Fujanová P (Plzeň) Rizikový profil a kvalita života nemocných po infarktu myokardu Fujanová P, Floriánová K (Plzeň) Péče o pacienta s drenáží perikardu Lavičková Z (Plzeň) Přestávka s občerstvením (Malá Dvorana, GH Pupp) PROGRAMOVÝ BLOK II Předsedající: Hubatová M (Praha), Jakubová I (Brno) TAVI Klementová P, Vokšayová K (Ústí nad Labem) Perkutánní implantace aortální chlopně a následná ošetřovatelská péče o pacienta na koronární jednotce intenzivní péče

7 Šloufová D (Plzeň) Absorb nová cesta v invazivní kardiologii Konečný M (Ústí nad Labem) Časné snímání TR bandu po elektivní transradiální srdeční katetrizaci na standardním lůžkovém oddělení Flaková M, Pácaltová L, Cimmermannová V, Krocová E, Jirouš Š (Plzeň ) Picc katetr Jakubová I, Švestková J, Höklová I (Brno) Možnosti řízené léčebné hypotermie po srdeční zástavě Todtová E, Groulíková V (Praha) Přestávka na oběd (restaurant La Belle Epoque, GH Pupp) PROGRAMOVÝ BLOK III Předsedající: Hejná P (Praha), Lálová I (Praha) Nové možnosti v léčbě refrakterní srdeční zástavy Soukupová B, Kovárník T (Praha) Péče o pacienta na ECMO po protrahované KPR pro fibrilaci komor Hubatová M, Lálová I, Bělohlávek J (Praha) Minimálně invazivní podpory oběhu u nemocných v kardiogenním šoku v Nemocnici Na Homolce Hejná P, Urbanová M, Hladká P, Krüger A, Ošťádal P (Praha) ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) jako nástroj podpory oběhu v průběhu reascue PCI (perkutánní koronární intervence) Zuščich O, Mikisková Z, Caletka P, Pavlíček V, Lonský V (Olomouc) Neurologický deficit u pacientů po oběhové zástavě Lomozová L, Müllerová A, Krüger A (Praha) Posterová sekce (Společenský sál GH Pupp) 1. Akutní pooperační selhání pravé komory Brzek V (Hradec Králové) 2. Transmurální infarkt myokardu s normálním nálezem na věnčitých tepnách po absolvování půlmaratonu Kohoutek J (Praha) 3. Trombolytická terapie plicní embolie v pooperačním období kazuistika Kupec A, Beneš J, Herman J, Špaček R (Ústí nad Labem) 4. IVUS vs OCT Lišková V, Holbíková H, Kupec A (Ústí nad Labem) 5. Raritní reoperace pro ICHS (akutní MIDCAB) 39 let od primooperace (Vinebergova operace)

8 Lonský V, Šantavý P, Steriovský A, Maderová K, Přikrylová K, Zuščich O, Štípal R, Tošovský J, Zelená A (Olomouc, Praha) 6. Korelace uzávěru RVD a ST elevace v pravostranných svodech u pacientů se STEMI dolní stěny léčených primární PCI pilotní data Mikolášková M, Kaňovský J, Ondrúš T, Novotný T, Andršová I, Poloczek M, Miklík R, Jeřábek P, Boček O, Plešková A, Nováková T, Špinar J, Kala P (Brno) 7. Má léčba novými antiagregancii v přednemocniční péči STEMI vliv na TIMI flow infarktové tepny a použití IIb/IIIa inhibotorů? Moravcová H, Rezek M, Hlinomaz O (Brno) 8. Rezoluce ST úseků při kontinuální monitoraci 12-svodového EKG u pacientů po akutním STEMI pilotní data. Nováková T, Kaňovský J, Ondrúš T, Andršová I, Plešková A, Mikolášková M, Novotný T, Poloczek M, Miklík R, Boček O, Jeřábek P, Špinar J, Kala P (Brno) 9. Akútni perikarditída Olejníková D Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, Kežmarok, Slovenska republika 10. Rezoluce ST úseků v závislosti na časné reperfúzní terapii u pacientů po akutním STEMI v éře PCI pilotní data Ondrúš T, Kaňovský J, Nováková T, Andršová I, Mikolášková M, Plešková A, Novotný T, Poloczek M, Miklík R, Boček O, Jeřábek P, Špinar J, Kala P (Brno) 11. Komprese radiální tepny po dekanylaci na JIP srovnání dvou metod Pechman V, Čech J, Hromádka M, Brůhová H, Rokyta R Jr (Plzeň) 12. Vliv ženského pohlaví na délku časového zpoždění do PCI u pacientů se STEMI/BBB Víchová T, Ulman J, Knot J, Bednář F, Kočka V, Moťovská Z, Timková J (Praha)

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

Sobota ROTUNDA XVI. výroèní sjezd ÈKS ROTUNDA Sobota 24. 5. 2008 SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Komplikace akutního infarktu myokardu: Diagnostika a možnosti léèby Ve spolupráci s Klinikou kardilogie

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 18 19 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Čtvrtek 2. 10. 2014 Čtvrtek 2. 10. 2014 SÁL FOLIANT SÁL SCRIPTUM SÁL CODEX SÁL ATLAS Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky 09:00 10:30 Anestezie a perioperační medicína

Více

Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12)

Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12) Vnitøní lékaøství Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12) 1 1262 & suplementa (S1 S3) Rejstøík roèníku 2006; 52 Jmenný rejstøík Pùvodní práce, editorialy, pøehledné referáty, doškolování, popisy pøípadù a krátká

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU NEFROLOGICKOU,

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání PRŮVODCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání OBSAH PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 3 Histopatologie Definice Aktualizovaná klinická klasifikace plicní hypertenze (2008) Klasifikace závažnosti onemocnění

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

II. DNY FYZIOTERAPIE

II. DNY FYZIOTERAPIE CELOSTÁTNÍ KONFERENCE II. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 15. 16. října 2010 Mikulov, Hotel Galant PROGRAM KONFERENCE Přístroje, které Vás nenechají v klidu! ALGONIX Indikace: Léčba před a

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více