PROGRAM. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na"

Transkript

1 PROGRAM Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na XVIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY který se koná ve dnech května 2011 v Luhačovicích

2 Pátek Zahájení ODBORNÝ PROGRAM SÁL A ) Jak mohou ovlivnit naši odbornou společnost podněty z evropské sekce Fyzikální a rehabilitační medicíny a z výročního zasedání České lékařské společnosti Votava J. (Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK, Albertov 7, Praha 2) 2) Poruchy stability u pacientů s hereditární motorickou a senzitivní neuropatií Kobesová A., Horáček O. (Klinika rehabilitace a TVL, 2. LF UK a FN Motol, Praha Oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství, nemocnice Beroun, Jessenia a.s.) 3) Vliv kinesiotapu ramenního pletence na posturální chování hemiparetiků Bastlová P., Rybářová J., Kolářová B., Marková M. (FZV UP Olomouc, Rehabilitace FN Olomouc) 4) Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP Konečný P., Elfmark M., Krobot A., Urbánek K., Kaňovský P. (NMB Brno, Ústav Fyzioterapie FZV UP Olomouc, Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc, Neurologická klinika FN a LFUP Olomouc) 5) Cerebrovaskulární program - efektivita léčebné rehabilitace v akutní a subakutní fázi cévní mozkové příhody Vaňásková E., Tošnerová V. (Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové) Diskuse Přestávka ) Názory na vzdělávání a praxi v oblasti diagnostiky a léčby bolesti v rehabilitační a fyzikální medicíně výsledky ankety budoucích specialistů oboru Opavský J. (Katedra fyzioterapie, FTK UP v Olomouci) 7) Význam rehabilitácie ruky u hemiparetického pacienta Mašán J., Haring J., Boldišová O. (Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany) 8) Zhodnocení efektu dvou metod rehabilitace horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě Bártlová B., Wögebauerová P., Nosavcovová E., Pospíšilová E., Nováková M. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU FN u sv. Anny v Brně) 9) Cílená logopedická terapie u pacientů s poruchou komunikace po CMP Kocábková E., Vaňásková E. (Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové) 10) História pohybovej analýzy chôdze Dolná Z., Dziaková M. (Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, 1. Nemocnica Košice-Šaca, a.s. 1.súkromná nemocnica, Košice, Slovensko) Diskuse Firemní přednášky: BTL zdrav. technika, a.s. Otto Bock, s.r.o. Madisson, s.r.o Oběd Postery - salonek KB Změny antropometrických a biochemických parametrů u pacientů s nově diagnostikovaným diabetes mellitus II. typu po šestiměsíční pohybové a dietní intervenci Vařeková R., Krejčí V., Vařeka I., Palová J., Mejzlík V. (Katedra přírodních věd v kinatropologii, FTK UP v Olomouci, Lázně Luhačovice, a. s., Diabetologická ambulance Vyškov, Interní a diabetologická ordinace Boskovice) SÁL A Efekt komplexní rehabilitační léčby u pacientů po amputaci dolní končetiny Moses K. (Rehabilitační ústav Kladruby) Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce vstávání ze sedu do stoje u dvou věkových kategorií a odlišné míry pohybových aktivit Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. (Katedra fyzioterapie, FTK UP v Olomouci) Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií Yanac E., Opavský J., Elfmark M. (Katedra fyzioterapie, FTK UP v Olomouci, Katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP v Olomouci) Variabilita srdeční frekvence u pacientů s roztroušenou sklerózou Konečný L., Pochmonová J., Havelková A., Anbais F.H., Erajhi A.A., Mrkvicová V., Vank P., Fišer B., Siegelová J. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, Brno) Využití virtuální reality formou hry v terapii neurologicky nemocných Kolářová B., Eliáš R., Krobot A. (FZV UP Olomouc, Rehabilitace FN Olomouc) Moderné formy vizuálnej komunikácie v rehabilitačnej praxi Kazimír J., Klenková M. (Rehabilitačné centrum Moon, Bratislava) ) Aspekty poskytování péče o pacienty v podmínkách komplexního cerebrovaskulárního centra Říha M. (Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice Praha)

3 12) Úloha zdravotně sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu pečujícího o pacienta s cévní mozkovou příhodou Kallasová L. (Hamzova odborná léčebna, Luže Košumbek) 13) Logopedická intervence u poúrazové dysartrie (kazuistika mladé ženy) Hušáková B. (Hamzova odborná léčebna, Luže Košumbek) 14) Role ergoterapeuta v rehabilitačním procesu Vítková M. (Boskovice) 15) Cévní mozková příhoda v podmínkách okresní nemocnice Nerandžič Z., Zapletalová J. (Městská nemocnice Litoměřice, rehabilitační oddělení) 16) Zvýšení efektivity rehabilitace pacientů s poruchami cerebrální hemodynamiky zavedením dynamického monitoringu neinvazivní diagnostikou. Zvýšení regenerační schopnosti organismu pacientů s postinsultní a posttraumatickou hemiparézou Fesenko A., Kneblová A. (Lázeňský Léčebný dům PRAHA Luhačovice) Diskuse Přestávka ) CB syndrom a úžinové syndromy horní končetiny v rehabilitaci Michalíček P., Kubíček M. (Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou) 18) Svalový vzorec kloubu Tichý M., Macková E., Jelínek M. (Ústav zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem) 19) Sloupková korekční technika - rozšíření spektra rehabilitačních metod Kalina M., Pavelka J., Nežádal J., Gojová M. (Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník) 20) Fyzická aktivita u lidí po spinálním poranění Hyšperská V., Kříž J. (Spinální jednotka při RHB klinice FN Motol a 2. LF UK Praha) 21) Terapeutické koncepty a protetické pomůcky používané při rehabilitaci pacientů s míšní lézí Vostřel P., Sejkora J. (Hamzova odborná léčebna, Rehabilitace IV., pav. G-SRJ, Luže Košumberk) Diskuse SÁL B ) Longitudinální sledování pohybových nálezů u dětí s rizikovou anamnézou intrauterinní růstové retardace (IUGR) Zounková I., Jandová D., Morávek O. (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha, Klinika rehabilitačního lékařství UK 3. LF a FN KV, Praha, JONA s.r.o. Pardubice) 23) Neinvazívne metódy v screeningu idiopatickej skoliózy Kazimír J., Klenková M. (Rehabilitačné centrum Moon, Bratislava) 24) Objektivizácia učinku liečby detí s chybným držaním tela pohybovou analýzou videozáznamov Dziaková M., Majerník J., Šimšík D., Dolná Z. (FRO-Nemocnica Košice-Šaca a.s.1.súkromná nemocnica, Slovensko, Strojnícka fakulta - Technická univerzita v Košiciach, Slovensko) 25) Thermovízne zobrazenia funkčných porúch v LS oblasti chrbta Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmannová H., Chvojka Z. (Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akapunktúry Trenčín, Národný ústav reumatických chorôb Pieštany, Soukromá ordinace léčebné rehabilitace, myoskeletární medicíny a akupunktury Břehy) 26) Kam až sahá využitelnost TENS proudů při léčbě VAS Čemusová J., Pánek D., Pavlů D. (FTVS UK, Praha) 27) Možnosti využití rehabilitační metody SM-Systém k léčbě failed back surgery syndromu Morávek M., Smíšek R. (Ambulance komplexní péče o páteř, Praha) Diskuse Přestávka ) Ortotické vložky v nefarmakologické léčbě mediální tibiofemorální gonartrózy Vařeka I., Vařeková R. (Katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP v Olomouci, Lázně Luhačovice, a.s.) 29) Remodelace štěpu předního zkříženého vazu význam pro rehabilitaci Smékal D. (Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Olomouc) 30) Komplexní rehabilitační péče po implantaci TEP kyčelního kloubu Součková J. (Nemocnice Beroun, oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství) 31) Využití fyzikální terapie po operacích endoprotéz kolenního a kyčelního kloubu Burdová P., Kolářová M. (Nemocnice Beroun, oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství) 32) Fyzioterapie u oslabení laterálních stabilizátorů pánve po implantaci TEP kyčelního kloubu Horáček O., Trunc M. (Nemocnice Beroun, Klinika rehabilitace a TVL FN Motol a UK 2. LF) 33) Rehabilitační nemocnice Beroun - současný trend rehabilitace? Calta J. (Nemocnice Beroun, Jessenia a.s.) Diskuse Sobota ) Včasná neurorehabilitace pacientů s cévním mozkovým poškozením Lippertova-Grünerova, M. (ANR Bonn, department of neurological rehabilitation, Medical Faculty, University

4 of Cologne, Germany, Department of Rehabilitation Medicine, 1LF Univerzita Karlova Praha, CZ) 35) Sledování základních charakteristik chůze a ADL u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu jejich onemocnění Šlachtová M., Svoboda Z., Čuklovičová K., Neumannová K. (Katedra fyzioterapie a Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Olomouc) 36) Objektivizace účelově zaměřených pohybů horních končetin ve fyzioterapii Kolářová B., Hradilová L., Krobot A., Bastlová P. (FZV UP Olomouc, Rehabilitace FN Olomouc) 37) Mýty o funkci svalů ramenního pletence ve světle povrchové polyelektromyografie Krobot A., Szmeková L., Marková M., Kolářová B., Kolář P., Tomášek D. (Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc) 38) Aplikace elastické pásky (tapu) pro ovlivnění průběhu léčby pacienta v rehabilitačním procesu Bajerová M. (Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, Katedra fyzioterapie, NZZ Fyzioterapie Mgr. Marika Bajerová, Příbor) 39) Kineziotaping a možnosti jeho využití v rehabilitaci Válka R. (Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha) Diskuse Přestávka ) Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze pacientů s ischemickou chorobou srdeční: výsledky silového tréninku Havelková A., Pochmonová J., Konečný L., Fišer B., Vank P., Pohanka M., Siegelová J., Dobšák P. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, Brno) 41) Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze u chronické ischemické choroby srdeční: kvalita života Pochmonová J., Mífková L., Havelková A., Konečný L., Vank P., Pohanka M., Dobšák P., Siegelová J. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně rehabilitace) 42) Využitie medzinárodnej ICF klasifikácie pri analýze klinických problémov pacientov v priebehu pľúcnej rehabilitácie Takáč P., Kubincová A., Legáth Ľ. (Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Lekárskej fakulty UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach) 43) Jeden krok vpřed, dva kroky vzad Kövári M. (Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha) 44) Série rehabilitace ukončena. A co dál? Musilová S., Müller D. (RHBO Nemocnice Tábor a.s., Pilatesclinic Praha) Diskuse INFORMACE Prezence účastníků - Sjezdová kancelář Městský dům kultury Elektra, hlavní vchod čtvrtek hod. pátek od 7.00 hod. a dále pak po celou dobu jednání Vzhledem k velkému počtu účastníků prosíme o včasnou registraci. Účastnický poplatek 450,- Kč členové SRFM 700,- Kč nečlenové SRFM bude vybírán při prezenci Ubytování a stravování Bližší informace obdržíte u registrace. Společenský večer Pátek ve hod. ve Společenském domě s cimbálovou muzikou a rautovým pohoštěním. Vstup na pozvánku s příspěvkem 220,- Kč Schůze výboru SRFM Čtvrtek v hod. v salonku Společenského domu Bodování ČLK, POUZP ČECH, MORAVY A SLEZSKA Akce je ohodnocena kredity, potvrzení budou vydávána u prezence. Parkování vozidel - omezeně přímo u Městského domu kultury Elektra (parkovací automaty) - parkoviště za nákupním střediskem Albert (200m od místa konání akce parkovací automaty) - parkovací dům ul. Solné - ul. Nábřeží - Pátek parkovací karty á 60 Kč/den obdržíte u registrace Upozornění pro přednášející Žádáme přednášející o dodržení stanoveného časového limitu 10'. Upozornění vystavujícím firmám Expozice je možno instalovat ve vyhrazených prostorách MěDK Elektra již dne od hod. Jednotný poplatek za pronájem výstavní plochy činí 8.000,- Kč na celou dobu konání akce, pokud není s organizátory dohodnuto jinak. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. MUDr. Jan Vacek Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. MUDr. Jiří Hnátek předseda SRFM vědecký sekretář SRFM za organizační výbor

5 Hlavní sponzor

II. DNY FYZIOTERAPIE

II. DNY FYZIOTERAPIE CELOSTÁTNÍ KONFERENCE II. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 15. 16. října 2010 Mikulov, Hotel Galant PROGRAM KONFERENCE Přístroje, které Vás nenechají v klidu! ALGONIX Indikace: Léčba před a

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav

Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav Odborný program konference Aktualizace k 21. 12.2009 s výhradou dalších změn a úprav Čtvrtek 14. ledna 16,00 21,00 Registrace Foyer recepce LS Ak. Běhounek 16,00 21,00 Instalace doprovodné výstavy Zimní

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Program kongresu www.spinalni-kongres.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ

Více

JUWITAL a.s. SPONZOŘI. VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ GENERÁLNÍ SPONZOR. CENTRUM Moravia Sever s.r.o.

JUWITAL a.s. SPONZOŘI. VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ GENERÁLNÍ SPONZOR. CENTRUM Moravia Sever s.r.o. SPONZOŘI Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3. lékařskou

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Program. 1. ročník mezinárodní konference. Fyzioterapie 2009 22. 23. 5. 2009. pořádá NZZ REHASPRING. www.rehaspring.cz

Program. 1. ročník mezinárodní konference. Fyzioterapie 2009 22. 23. 5. 2009. pořádá NZZ REHASPRING. www.rehaspring.cz Program pořádá NZZ REHASPRING 1. ročník mezinárodní konference Fyzioterapie 2009 22. 23. 5. 2009 www.rehaspring.cz Hlavní Témata Main topics Hlavní témata konference 1. Diagnostika pohybového systému u

Více

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 6. - 8. 3. 2 0 0 6 V Ě D E C K Ý P R O G R

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 22.-23. 6.2012 v Olomouci Olomouc 2012 Za jazykovou správnost

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 9. 2. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

Výroční zpráva. Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci. Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Výroční zpráva. Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci. Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. ; 2014 Výroční zpráva Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE základní údaje... 2 2 ÚVODNÍ SLOVO úvodní slovo přednosty... 3 3 ZAMĚSTNANCI

Více

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

Neurorehabilitace pacientů

Neurorehabilitace pacientů Neurorehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě Péče o pacienty po cévní mozkové příhodě, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Open Medical Club CR, 9. dubna 2015 Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.,

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a X. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 1 3. 1 5. 3. 2 0 0 8 V Ě D E C K Ý P R O G R A

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více