ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma"

Transkript

1 Klub stomiků Brno, Pavlovská 9, B r n o ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Srpen 2011 č. 81 POZVÁNKA na členskou schůzi která se koná 12. září 2011 ve 13 hod. na Křenové č. 67 (2. patro) Program : Zprávy z výboru, informace, rekondice Kurzovní Přednáška-Potraviny,MVDr. Stanislav Šplíchal Vystoupení distributorů a hostů Diskuse, závěr oficiální části Volná zábava a občerstvení Srdečně zve výbor klubu Poradna: Adresa: Dragica Křenková - stomasestra 9-14 hod. úterý a čtvrtek Olga Tellerová stomasestra hod. pondělí a středa Kephas s.r.o., Mendlovo nám. 1a Brno tel: , kl. 12 Žádná stoka není tak hluboká, aby se z ní člověk nemohl vyhrabat ven a být na tom lépe, než předtím 1

2 Cévní mozková příhoda (CMP) Cévní mozková příhoda (v hovorové řeči mrtvice, často se také říká klepla ho pepka ) je jedno z nejčastějších akutních onemocnění, které v ČR postihne více než lidí ročně a které je u nás po srdečním infarktu nejčastější příčinou úmrtí. V 80 až 85% případů vzniká mozková příhoda jako důsledek nedokrvenosti mozku při uzávěru některé z mozkových tepen. Takovou cévní mozkovou příhodu označujeme jako ischemickou. Méně často vzniká cévní mozková příhoda krvácením do mozku (takovou CMP potom označujeme jako hemoragickou). Oba typy mozkových příhod mají za následek poškození mozkové tkáně a z toho vyplývající mírnější či závážnější postižení od lehkých příznaků, které se mnohdy téměř zcela upraví, až po závažná a trvalá postižení u třetiny pacientů, jako například postižení hybnosti či řeči. Bohužel až třetina cévních mozkových příhod končí smrtí. Kromě mrtvice ještě lékaři popisují tzv. tranzitorní ischemickou ataku (ve zkratce TIA), jejíž příznaky jsou vyvolány rovněž nedokrvením mozku, jedná se však jen o přechodný stav. Projevy se objevují náhle a trvají většinou jen několik minut. I přes úplnou úpravu obtíží je však třeba TIA brát jako varovný příznak, který může samotnou cévní mozkovou příhodu předcházet. Cévní mozková příhoda může člověka postihnout v jakémkoliv věku, nejčastěji však postihuje lidi nad 65 let a velkou hrozbou je i pro lidi nad 50 let. Právě nemocných s CMP mezi 50 a 65 rokem je v ČR 3x více než v západních a severských evropských zemích. Rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody je velmi důležité, protože ve chvíli, kdy CMP vznikne, začíná boj o čas. Správné rozpoznání příznaků a časně zahájená léčba totiž mohou postiženému zachránit život a zajistit co nejvyšší kvalitu dalšího života. Mezi nejčastější příznaky cévní mozkové příhody patří: slabost či porucha hybnosti nebo porucha citlivosti tváře či končetin, zpravidla na jedné polovině těla porucha řeči či potíže s porozuměním řeči porucha zraku (např. porucha ostrosti vidění či dvojité vidění) náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace prudká, velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny Při techto výše uvedených příznacích je nutné vyhledat lékařskou pomoc a to i v případě, že příznaky jsou pouze přechodné. Pacient s cévní mozkovou příhodou by měl ležet v nemocnici na jednotce intenzivní péče s monitorací životně důležitých tělesných funkcí. V posledních letech byl zaveden nový postup léčby ischemické cévní mozkové příhody - tzv. trombolýza. Jedná se o podání léku (altepláza), který je schopen zprůchodnit uzavřenou mozkovou cévu a obnovit přísun krve do postižené oblasti. Lék se podává do žíly, v ojedinělých případech i přímo do postižené tepny. Léčbu je však nutné zahájit v relativně krátkém časovém okně, tzn. do 4,5 hodin od vzniku cévní mozkové příhody. Velmi důležitou součástí léčby po cévních mozkových příhodách je rehabilitace, jejímž cílem je pomocí cvičení a užívání vhodných pomůcek zajistit pokud možno co největší schopnost nezávislého a samostatného života nemocného postiženého cévní mozkovou příhodou. Humor je nejlepší náplast na rány života 2

3 Nejlepší léčbou cévní mozkové příhody je však její prevence. Velkým rizikem pro vznik cévní mozkové příhody (ale i srdečního infarktu či ischemické choroby dolních končetin) je ateroskleróza, pro kterou jsou rizikovými faktory vysoké hodnoty cholesterolu, cukrovka, kouření, obezita a vysoký krevní tlak. Ten je také často příčinou hemoragické (krvácivé) cévní mozkové příhody. Z výše uvedeného vyplývá několik jednoduchých zásad prevence cévní mozkové příhody, zejména: nekouřit snažit se o pravidelnou, přiměřenou fyzickou aktivitu např. procházky, ale i domácí či zahradní práce udržovat přiměřenou váhu, z čehož plyne pravidelná vyvážená strava, omezení množství soli, tuků a cukru v jídle a pití, dostatek ovoce, zeleniny a ryb vyhýbat se nadměrné konzumaci alkoholu chodit na pravidelné preventivní lékařské prohlídky Mrtvice je zákeřná a rychlá. Její včasné rozpoznání ale může zmírnit její dopady. V některých případech se dá mrtvice úspěšně léčit, následná rehabilitace pomáhá zmírnit obtíže vzniklé po CMP, nejlepší léčbou ale vždy bude prevence. Více informací o cévní mozkové příhodě naleznete na internetu na stránkách nebo MUDr. Martin Kudr, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol Koncert Zpívání pro zdraví Paní MUDr. Danuše Spohrová nás pozvala na koncert Zpívání pro zdraví , který se uskutečnil v kulturním centru Rubín v Brně Žabovřeskách a který její nadace sponzorovala. Bylo to úžasné. Program rozjela cimbálovka Petra Mikulky, zpíval Vašek Kovářík, Vlasta Gricová, Jana Otáhalová, Naďa Chocholáčová. Moderovali Marcela Vandrová a Vojta Polanský. Oslavovaly se 60-tiny Vaška Kováříka (manžela Marcely Vandrové) a tomu přišel na pódium gratulovat Karel Hegner. Také se připoměla smutná zpráva o úmrtí pana Maxe Widmanna-hudebního redaktora Českého rozhlasu Brno.Bylo to skutečně nádherné pozdní odpoledne!! My pak ještě poseděli u pivečka v areálu Centra Rubín v Žabovřeskách. Děkujeme za tento zážitek. Úsměv a dobrá nálada jsou známkou vítězství nad osudem 3

4 Rekondice Úštěk Rekondiční pobyt nám začínal v neděli na 1. máje, nástup jsme měli na autobusovém nádraží Zvonařka. Mimo našich členů se zúčastnilo také několik členů zlínského klubu. Odjezd byl stanoven na 8.00 hodinu. Naší první zastávkou byl zámek Ploskovice, kam jsme přijeli okolo poledne za krásného, slunečného počasí. Před prohlídkou jsme se porozhlédli po kvetoucím parku, kde nás vítali svým křikem také pávi. Stará ves Ploskovice se v záznamech objevuje již ve 12. století existovala tady johanitská komenda, přestavěná na tvrz. Středověká tvrz byla dějištěm povstání poddaných Adama Ploskovského z Drahovic. Událost, jejíž postavou byl Dalibor z Kozojed, se stala námětem Smetanovy opery Dalibor. V 16. století byla přestavěna na renesanční zámek. Objekt ale nevyhovoval, a tak na jeho místě vznikl v letech honosný barokní zámek podle návrhu litomeřického stavitele, italského původu, Oktaviána Broggia, přestavěný v 19. století na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda.V polovině 19. století byl zámek zvýšen o jedno patro, upraven a vyzdoben nástropními malbami Josefa Navrátila a štukami Václava Levého, v suterénu je umělá jeskyně grotta, kterou jsme také navštívili. Bohatě členěná zámecká architektura je doplněna horní zahradou a dolním parkem s vodním dílem a sochařskou výzdobou. V zámku jsme si prohlédli interiéry 2. poloviny 19. století a druhého rokoka. Odpoledne jsme dorazili do našeho hotelu Racek v Úštěku, kde jsme se ubytovali, povečeřeli, večer byla individuální zábava a prohlídka města. Do Úštěku, který je památkovou rezervací, jsme přijeli od Litoměřic malebným zemědělským krajem, bohatým na lidovou architekturu. Naskytl se nám pohled na zajímavé panorama města, které si zachovalo původní ráz. Poddanské městečko Úštěk bylo vybudováno na pískovcovém ostrohu při obchodní cestě z Litoměřic do Lužice, připomínané již v roce Pokud do města vstoupíme od Litoměřic, pak projdeme podél zbytků jedné z městských bran. Ostatní byly sneseny již v předminulém století, aby nebrzdily narůstající dopravu. Před námi se otevře protáhlé, poměrně úzké náměstí. Vroubily je gotické domy s podloubím, z nichž mnohé se zachovaly v původní podobě, tedy se štítovým průčelím obráceným směrem k rynku. Dominantou města je kostel sv. Petra a Pavla. Mohutná budova z roku 1772 je viditelná již zdaleka. Z období baroka pochází i honosná budova děkanství, připisovaná Oktaviánu Broggiovi. Je zde také tzv. Pikartská věž z 15. století, která je součástí městského opevnění. Některá patra této původně obranné pětipodlažní stavby slouží i jako výstavní síň, zde je také v přízemí Muzeum čertů.ve městě je i nově zrekonstruovaná synagoga, stojící na západním okraji městské památkové rezervace, v blízkosti osmi bývalých židovských domů. Je odtud překrásný pohled do údolí v jižní části města.kousek dál v lese je židovský hřbitov. Nad údolím Loubního potoka se choulí malebné Ptačí domky, postavené na hraně srázu. Jejich sklepy, zahloubené do skály, stejně jako dřevěné pavlače a přístavky, alespoň trochu rozšiřovaly plochu maličkých obydlí. Jen málo měst a městeček působí v krajině tak malebně jako Úštěk. Jeho silueta se rýsuje již zdáli. Do zorného pole zároveň vstoupí i okolní kopce, Vysoké Sedlo, Ronov, Vlhošť, Kalvárie, Dubí hora. Této scenerie si povšimli i filmaři, filmoval se tu např. film Kolja. V pondělí jsme zahájili naše putování cestou do vsi Ostrá s řadou staveb lidové architektury, nad níž se pne návrší zvané Kalvárie se skupinou tří kaplí od O. Broggia. Na svahu cestou k nim jsou zbytky barokních pískovcových soch a křížová cesta, která je v rekonstrukci. Tři kaple jsou v hodně žalostném stavu. Dál 4

5 jsme jeli co nejblíže k místu, kde bychom se dostali k hradu Helfenburk (Hrádek). Někteří zůstali na parkovišti, procházeli se v lese, většina se vydala dvojí cestou k hradu. Na skalnatém pískovcovém hřebeni se zachovaly rozsáhlé zříceniny středověkého hradu. Přístup k němu vede pouze od východu. Hrad patřil mezi největší v severních Čechách. Vznikl nejspíše po polovině 14. století. Dějiny hradu jsou velmi pestré a zajímavé. Byl postaven na území, které před polovinou 14. století propůjčil král Jan Lucemburský jako léno lenům rodu Ronovců, pánům z Klinštejna. Jan z Klinštejna zde před r postavil malý hrad. Nově postavený hrad Helfenburk koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, kdy je doložen písemně poprvé a učinil ho středem nového panství pro všechna arcibiskupská panství na pravém břehu Labe. Patřilo k němu 13 vesnic a městečko Hošťka a Blíževedly. Arcibiskup vytvořil při Helfenburku i manský systém. V l došlo k první zásadní přestavbě hradu, která je dodnes patrná. Jana Očka vystřídal na arcibiskupském stolci jeho synovec Jan z Jenštejna, bezesporu nejvýznamnější držitel Helfenburku, i ten pokračoval v jeho zvelebování. Do hradu se vstupovalo branou, k níž vedl přes příkop padací most. Nad branou jsou zachovány dva znaky, pražského arcibiskupství a znak arcibiskupa Jana z Jenštejna, silně poškozené a zvětralé. Hrad vlastnil i Jindřich z Rožmberka, pak také páni ze Šternberka. V roce 1592 koupil Helfenburk a několik dalších vsí Jan Sezima ze Sezimova Ústí na Úštěku. Když mu bylo r jeho jmění zkonfiskováno pro účast na protihabsburském povstání, získali hrad jezuité. Na hradě bydlelo již od 16. století jen panské služebnictvo, na počátku třicetileté války byl úplně opuštěn. V r jej vyplenili císařští vojáci a byl i zapálen, v průběhu války byl dále pustošen. Hrad začal rychle chátrat a brzy se zapomnělo i jeho původní jméno Hrádek. Na počátku 19. století se staly zříceniny cílem mnoha poutníků, píše o něm i Bohuslav Balbín, který žil v roce 1679 v nedalekých Liběšicích. Navštívil jej také K. H. Mácha, který si zříceniny nakreslil. Po zrušení jezuitského řádu hrad patřil náboženskému a studijnímu fondu, r koupil celé liběšické panství Ferdinand Lobkovic, jehož vystřídal v r textilní průmyslník Josef Schroll. V úterý jsme vyjížděli do skanzenu v Zubrnicích za bohatého sněžení, počasí připomínalo spíše podzim než jaro. Soubor lidové architektury v Zubrnicích je nejmladším skanzenem v České republice, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je stará vesnice, ležící v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využívány nejhodnotnější stavby ve středu obce, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty.bylo velmi poučné prohlédnout si zemědělské nářadí a stroje, které se již dnes na vesnici nepoužívají. Také vnitřní vybavení místností nás zaujalo. Od r je veřejnosti zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále jsme navštívili expozici vesnické školy a starý obchod. Zde jsme si nakoupili bylinné likéry a různé rukodělné výrobky. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna z nedaleké obce Střížovice. Naše cesta pokračovala do sousední starobylé obce Kravaře.Obec i se svými polnostmi patřila od 12. století klášteru v Doksanech. Ve 14. století získali panství Berkové z Dubé a o dvě století později Vartemberkové. Roku 1647 Kravaře zakoupil kardinál Arnošt Harrach pro litoměřické panství. Roku 1860 městečko postihnul požár, po kterém obec ztratila svůj starobylý vzhled. Krajinu panství dokreslovaly roubené patrové domy s pavlačemi, vysokými půdami, kde se sušil chmel.ojedinělou stavbou je objekt, kulturní památka Vísecká rychta z roku Jedná se o největší roubené obytné stavení podstávkového typu u nás. Byla zde převezena z obce Víska. Tato usedlost patřila až do druhé poloviny 19. století rodu Kernů. Kernové pak 5

6 téměř dědičně zastávali úřad víseckých rychtářů. Je zde umístěna stálá expozice lidového bydlení, umění, architekury a života na vesnici severních Čech. Je to největší dřevěný dům u nás. Velikost stavby byla dána jak potřebami rychtářského úřadu, tak i rozhlehlého hospodářství. Usedlost Kernů patřila k největším ve vsi. Kromě obilí pěstovali také chmel, proto má rychta, stejně jako ostatní stavby v kraji, vysokou několikapatrovou půdu, kde byly pro sušení chmele rozloženého na lískách, příznivé podmínky. Na skladování usušeného chmele bylo určeno pět komor v patře. Přízemí domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora je věnována zpracování mléka. Expozice v bývalé konírně zase ukazuje, jak praly a žehlily naše babičky. Odpoledne se většina z nás vydala na prohlídku s výkladem do Úštěckého kostela Petra a Pavla, kterou nám zprostředkoval náš řidič autobusu u své bytné. Paní nám velmi zasvěceně povídala o vnitřním vybavení kostela a jeho historii. Pozdně barokní stavbu nechali na místě původního kostela sv. Michala ze 14. století vystavět v letech jezuité. Od roku 1628 bylo město majetkem řádu a tomu také vedle kostela Octávio Broggio roku 1772 postavil mohutnou barokní faru. V interiéru kostela, který ovšem není obvykle přístupný, je oltářní obraz od Karla Škréty z roku Panna Marie je na něm vyobrazena v rozhovoru s oběma apoštoly, podle kterých je kostel pojmenován. Dalšími kousky, které zdobí sakrální prostor, jsou kamenná křtitelnice rokokových tvarů, kazatelna z dílny řezbáře Jiřího Vančury a původní skříně varhan. Ty postavil truhlář Ambrož Tauchmann z Hošťky. Před večerem nás navštívil zástupce firmy Coloplast Mgr. Milan Tehlár, který nám předvedl jejich inovovaný výrobek jednodílný sáček s okénkem. Ve středu jsme již za pěkného počasí vyjeli na Kokořínsko, na prohlídku hradu Kokořín. Hrad Kokořín leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, uprostřed chráněné krajinné oblasti. Původně nedaleko odtud stávala středověká tvrz, vybudováná za krále Jana Lucemburského, která byla zčásti vytesaná do skály. První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku V polovině 14. století tady nechal vybudovat hrad Hynek Berka z Dubé. Během následujících staletí se mezi majiteli vystřídala řada šlechtických rodů. Berkům byl hrad po Bílé hoře zkonfiskován a připadnul Albrechtu z Valdštejna, po jeho smrti přešel do královského držení. V 16. století již hrad nevyhovoval zvýšeným nárokům na obývání a navíc byl ve špatném stavu. Po třicetileté válce císař Ferdinand zařadil Kokořín mezi prokleté hrady, které již nesměly být opravovány a tak se stává jen pustnoucí součástí panství, na kterém se střídali další majitelé. V 19. století je z hradu již jen zřícenina, která okouzlovala romantické umělce. V roce 1896 kokořínské panství, včetně zříceniny, kupuje Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu a v roce 1911 za pomoci historiků zahajuje rozsáhlou rekonstrukci hradu. Tu dokončuje v roce 1918 syn Jan. Po roce 1950 přešel hrad do držení státu. Teprve v roce 2006 se hrad vrací do rukou dědiců rodu Špačků. Hradem nás provázela paní kastelánka, která na naše dotazy ohledně rodiny Špačků, kde bydlí atd., neodpověděla. Odpoledne nás na pozvání navštívil místní usedlík, který nás obšírně informoval o historii Úštěku. Ve čtvrtek hned ráno jsme se vypravili na prohlídku královského historického města Litoměřice. Dnešní rozloha historického jádra včetně uliční sítě vznikla v době Karla IV. Hradební systém až 10 m vysoký byl naposledy rozšířen počátkem 16. století o parkán. K nejstarším stavbám patří jádro děkanského kostela zbarokizovaného O. Broggiem, jádro bývalého dominikánského kláštera (Státní 6

7 archiv), městská věž. Významnými stavbami jsou renesanční radnice (muzeum) upravená ze dvou gotických domů a Mrázovský dům zvaný Kalich, tzv. gotické dvojče a řada dalších světských a církevních staveb. Měšťanské dvory s dvou i třípatrovými sklepy mají většinou gotická jádra, prošly renesanční barokní i klasicistní přestavbou. Pod jižní frontou dvorů na náměstí je otevřena podzemní prohlídková trasa, kterou jsme však z časových důvodů nestihli projít. Litoměřice jsou známy pobytem K. H. Máchy. Po projití Litoměřic jsme vyjeli na cestu do Doksan, cestou jsme se zastavili v Dolních Počaplech. Zde jsme si prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven jako gotický asi ve 14. století. Obnoven byl v letech Pravděpodobně byl postaven stavitelem Dinzhoferem. Pak jsme pokračovali do kláštera premonstrátek v Doksanech, který byl založen r Klášter byl osazen řeholnicemi z porýnského kláštera v Dunewaldu a dcerami z předních domácích rodů Ve středověku byl značně bohatý, těšil se přízni panovníků, kteří jej obdarovávali nemovitými i movitými dary. Areál kláštera je značně rozhlehlý, zahrnuje vlastní klášter i jeho hospodářské příslušenství. Jsou zde stojící barokní budovy kdysi s byty vrátného, ředitele panství i bytem šafáře. Také jsou zde někdejší budovy sladovny, sušárny, pivovary, pekárny. Po projití hlavní bránou, vstoupíme do rozlehlého prvního nádvoří, kde je barokní morový sloup z roku Nejcennější stavbou areálu je v jádru románský kostel Narození P. Marie z 13. století, přestavěný barokně. Dnešní podoba kláštera je výsledkem radikální přestavby od konce 17. do poloviny 18. století. Klášter po svém zrušení v roce 1782 byl užíván jako zámek. Vedle románské krypty, kterou jsme také navštívili, jsme si prohlédli i přilehlý kostel. Areálem nás provázel zdejší kněz, který vše líčil velmi zasvěceně. Odpoledne někteří z nás navštívili v Úštěku Muzeum čertů.pak jsme se chystali na večírek, který byl oživen výstupy našich členů, jež byly velmi zdařilé. V pátek jsme navštívili památnou horu Říp, která je spojena s legendou o příchodu praotce Čecha, na jejímž vrcholu byla knížetem Soběslavem postavena románská rotunda na paměť vítězství nad vojskem německého císaře Lothara v Bitvě u Chlumce roku Říp se stal symbolem české státnosti. Konala se zde řada táborů lidu, z nichž nejslavnější se konal při příležitosti vyzdvižení základního kamene k budově Národního divadla v r Rotunda je národní kulturní památkou. Na zpáteční cestě jsme projeli Roudnicí nad Labem. V sobotu, poslední den rekondic, jsme strávili na Bezdězu, v Doksech a na chvíli i u Máchova jezera. Bezděz je královský hrad postavený Přemyslem Otakarem II. Stavba byla zahájena roku 1264, až roku 1279 z velké části dokončena. Tehdy zde byla vězněna královna Kunhuta, manželka krále Přemysla Otakara II. a její syn Václav. Raně gotický hrad se skládá ze dvou částí, v horní se nalézá královský palác s unikátní kaplí, purkrabství a obranná věž, v dolní pak dvě stavení určená pro pobyt manů. Původní podobu hradu nesetřely ani úpravy pro potřeby benediktinského kláštera za Albrechta z Valdštejna. Hrad je v postupné rekonstrukci, pro své výjimečné postavení v českých dějinách byl prohlášen národní kulturní památkou. Na hrad byla dosti svízelná cesta, kterou zvládli i naši s holemi a berlemi, je nutno je obdivovat. Pokračovali jsme do Doks, prošli okolo barokního zámku a podívali jsme se do barokního kostela, kde je na oltáři jedna ze tří kopií černé P. Marie Montserratské, přenesená zde z hradu Bezděz. Doksy leží prakticky při břehu Máchova jezera, které jako Velký rybník vzniklo údajně již v r Na chvíli jsme se okolo jezera prošli. Odpoledne bylo krásné počasí, lákalo k procházce okolo jezera Chmelař, které se nachází blízko hotelu Racek, někteří odvážlivci se v něm i koupali. 7

8 Večery jsme trávili při hudbě a zpěvu našich členů, dík patří panům Martinu Maňáskovi a Jarkovi Šuchmovi ze zlínského klubu za hudební doprovody. Také je nutno poděkovat panu Tiokovi za zasvěcené povídání o hudbě, včetně přiblížení děje opery Tajemství od Bedřicha Smetany, které se odehrává na hradě Bezděz a za jeho aktuální vstupy do mikrofonu v autobuse při projíždění krajem. Děkujeme MUDr. Václavu Vraspírovi za přednášky a zdravotní dozor. Stejně je nutné poděkovat Olze Tellerové za vedení ranních rozcviček a za zdravotní ošetření. Poděkování patří Marušce Jermářové, Ivetce Vincourkové a Milanu Tehlárovi, kteří za námi přijeli a přiblížili novinky z firem. Marušce Kučerkové děkujeme za víno, které nám přivezla na Zvonařku jako posilu na rekondice, Maruškám z Welandu a z ConvaTecu děkujeme za finanční dary. Jirkovi Koubkovi děkujeme za víno, které přivezl na večírek. Jarmila Kudrová A jak rekondice hodnotí Drahuška Sedláková Na letošní jarní rekondice jsme vyjeli 1.května. Z tisku jsme se dozvěděli, že se ve městě plánují demonstrace, proto jsme musili změnit naše tradiční nástupní místo u Bohémy na autobusové nádraží Zvonařka. Místo je to trochu odlehlé od tramvaje, proto přijížděla auta a dovážela naše výletníky k autobusu. Brzy jsme nastoupili do pohodlného autobusu pana Coufalíka a rozjeli se po dálnici směrem na Prahu. Cestou jsme se zastavili pro jednu naši členku v Jihlavě. Jízdu jsme přerušili jen na nutnou zdravotní zastávku a jeli jsme na prohlídku zámku v Ploskovicích, který leží uprostřed parku s fontánou. Je to přestavěný renezanční zámek ve stylu vrcholného baroka. Spokojeni i občerstveni jsme znovu nasedli do autobusu a směřovali do cíle naší cesty do Úštěku, kde jsme se v penzionu Racek ubytovali. Každé ráno a za každého počasí byla před hotelem půlhodinová rozcvička, kterou vedla stomasestra Olga Tellerová. Po snídani jsme každé dopoledne projížděli krásným Českým středohořím a navštěvovali různé památky a zajímavosti. Poutní místo Kalvárii, Kravaře, Zubrnici, Kokořín, Litoměřice, Doksany, horu Říp, také hrad Bezděz a Máchovo jezero. Odpoledne jsme buď jednotlivě, nebo společně chodili na procházky a prohlídky města Úštěk. Zejména nás překvapily stavby Ptačích domků postavených na skále, Synagoga, kostel Sv.Petra a Pavla. V tomto kostele je nejcennější obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty. Také díky místnímu občanovi panu Košťálovi, který se zajímá o historii města Úštěku a okolí, jsme se hodně dozvěděli na jeho přednášce. Pan Tioka nám během cesty poutavě vyprávěl o K. H. Máchovi, který v tomto kraji pobýval a po večerech nás seznamoval s díly světových hudebních skladatelů i s ukázkou jejich hudby. Navštívili nás také zástupci firem ConvaTec, Dansac a Coloplast, aby nás seznámili s jejich výrobky. Přednáška MUDr. Vraspíra a Olgy Tellerové nás stomiky poučila i poradila v našem problému se stomií. Nesmím zapomenout na večerní zpívání a hraní s muzikanty Martinem Maňáskem a Jarkem Šuchmou, kteří ochotně vozí sebou svoje nástroje, aby nás pobavili. Za to jim děkujeme. Nakonec si musíme přiznat, že ubytování i stravování nebylo až takové, na jaké jsme si zvykli na předešlých rekondicích. Laťku posazenou v tomto směru jsme očekávali trochu výš. Počasí jsme vyzkoušeli od deště, sněhové vánice až po modré nebe. Děkujeme Janě Strnadové za dobrou organizaci zájezdu a práci s tím spojenou. Jsme vděčni všem, kteří se snažili nám pobyt zpříjemnit a něco pro nás udělat. Proto se těšíme na podzimní rekondice v Jeseníkách a přejeme si už jen hodně zdraví. Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod 8

9 Byl to pro nás skoro děs, vystoupit na hrad Bezděz. Podstatně se vyšlo líp, na náš slavný český Říp. Mně se pak vědomí zvedlo, neb jsem zdolal Vysoké Sedlo. Na Ronov jsem chtěl jak drak, bohužel mě ujel vlak. Jindřich Tioka Vyhodnocení rekondic v Úštěku ve dnech Příjmy Od účastníků, včetně participace na vstupech Od sponzorů Z přebytků minulých let Celkem příjmy Výdaje Za hotel vč.2.večeře, doprava Za vstupy, mapu Středohoří, parkovné a pohledy Za zdravotní dozor Celkem výdaje Celkový výsledek 0 Hudební zážitek díky manželům Tiokovým 26. května jsme se na pozvání Tiokových zúčastnili koncertu, kdy hudební fakulta JAMU v Brně představila své studenty-dirigenty, kteří řídili sbor Janáčkovy opery při sborových zpěvech oper Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera, Guiseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Petra Iljiče Čajkovského a Georgese Bizeta. Překvapilo mě, že do dirigentské profese se zapojují dívky, protože ze 4 dirigentů byly 3 ženy. Srdíčko plesalo a já děkuji za všechny ostatní Tiokovým za krásný už letní večer. Jana Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život 9

10 Nebuďme pohodlní a liknaví Při zkoušení nových podložek a sáčků nám předává firma, nebo stomasestra dotazník, kde je celá řada dotazů na funkčnost a spokojenost s pomůckou. Naším úkolem je posoudit a doplnit odpovědi na jednotlivé otázky. Ne vždy se této záležitosti zhostíme s plnou odpovědností. Rychle vyplníme dotazník a většinou se k pomůcce už nevrátíme a používáme konzervativně to, na co jsme dosud zvyklí. A v tom je právě problém. Měli bychom si uvědomit, že distributorské firmy reagují na naše připomínky a jejich snahou je kompenzační pomůcky neustále vylepšovat. Pokud neposoudíme pomůcky správně, nebo napíšeme na všechny otázky kladné hodnocení, nevěnujeme se důkladnému vyzkoušení, nastává problém nejen nám, ale také novým stomikům a v podstatě i nám samotným do budoucna. Setkali jsme se již s tím, že některé pomůcky se přestaly vyrábět a my musili přejít na modernější a novější typ a pokud jsme v minulosti dotazník odbyli, může být pak pomůcka nevyhovující a vrací se nám to jako bumerang. Je nutné zdůraznit, že jsme si to vlastně sami zavinili. Takže pozor!!!!! Jana Pomůcky do letadla Při poslední cestě letadlem jsem podcenila množství stomických pomůcek, které jsem si vzala do příručního zavazadla. Měla jsem zásobu na 3 dny, ale preventivně jsem je vyměňovala, abych neměla problém a najednou jsem zjistila, že mě zbývají 4 sáčky. Cesta trvala 2 dny, jeli jsme na Nový Zéland. Já se vylekala, protože teprve nyní jsem si uvědomila, že může nastat patová situace a taška uložená v letadle se zatoulá a já budu muset řešit krizi. Měla jsem nervy jako špagáty a čekala, co se bude dít. Štěstí se ale usmálo, a já se v cíli naší cesty dočkala své tašky a velmi si oddechla, že nebudu manžela a dceru zdržovat a bez obav se můžeme vydat na naplánovanou poznávací cestu. Teď, když jsem si přečetla obdobný příspěvek v časopise Helios, který vydala firma Coloplast, o příhodě jednoho slovenského stomika cestujícího do Itálie, mě to připomenulo situaci, kterou jsem prožívala v únoru letošního roku. A co z toho plyne pro vás, cestovatele? Rozdělit si pomůcky, abyste měli zásobu v příručním zavazadle alespoň na 7 dní. Co kdyby hlavní zavazadlo, které máte v letadle, nedocestovalo? Jana Prep film V časopise Helios, vydávaném firmou Coloplast, jsem se dočetla o Prep filmu, který slouží k léčení zmacerované pokožky v okolí stomie. Konzultovala jsem to s Milanem Tehlárem i s Olgou Tellerovou a jejich doporučení je, že tento film lze aplikovat i pod ostatní pomůcky od jiných firem. Takže ten, kdo má problémy s kůží okolo stomie zkuste použít tuto kosmetiku, kterou nám nabízí Coloplast. Olga ještě podotkla,že použití Prep filmu je nebolestivé a zejména preventivní. Sama jsem prep film objednala, a protože mám na levé straně stomie propadlinu, osvědčil se mě film velice dobře. Jednodílný systém drží a na straně propadliny je bezpečnější, neodlepuje se. Hodnotím prostředek jako dobrý a doporučuji vyzkoušet! Jana Lékař, který léčí nemoc poté co vypukla, je průměrný lékař. Ten, který léčí nemoc než vypukne je vynikající lékař! 10

11 Co bylo na ČS: - informovali jsme o budoucích aktivitách - výletu a podzimních rekondicích, také o rekondicích v roce 2012-Poděbrady a Sedmihorky - Marie Mazáčová seznámila přítomné s průběhem onkologických dnů v Brně, o setkání zdravotníků na Vinařské ulici, kde nás zastupovala - zhodnotili jsme 15. květinový den v našem klubu - předložili jsme stanovisko na účast stomiků z jiných klubů na našich akcích - Vladimír Klienwächter seznámil se závěry lvovského setkání evropských stomiků - seznámili jsme s výsledky hospodaření k datu konání ČS a očekávanými příjmy a výdaji do konce roku po skončení schůze se dostavil Mgr. Adolf Pleskač a cca 20 přítomných si vyžádalo posezení s tímto odborníkem na bylinky a léčení. Z besedy jsem došla k závěru, že by bylo vhodné navštívit lékárnu pana Pleskače na Poříčí v Brně zvanou Rosa Canina a tam se poradit, pokud si myslíme, že je lepší než léky používat čaje, olejíčky, tinktury, masti, adt., které lékárna nabízí. Každý jsme se ptal na řešení svého vlastního problému a získali doporučení od pana Pleskače. Vy, kteří jste utíkali brzy ze schůze a nevydrželi s námi, jste byli výrazně ochuzeni o čajíčky, které nám Adolf Pleskač přinesl. Musím vám říct, že jsou výborné a příští moje cesta za kupováním čaje bude do Rosa Caniny!! Každý dostal 3 sáčky- jeden Veverský, druhý ledvinový a třetí na imunitu. Zprávy z výboru: - vybrali jsme destinace na rekondiční pobyty v roce 2012, vyjednali podmínky včetně ceny. Jedná se o Lázně Poděbrady a Sedmihorky v Českém ráji - zaslali jsme zpravodaj č. 80 MUDr. Janu Hnízdilovi-psychosomatikovi a obdrželi od něj poděkování - vložili jsme fotky z rekondic v Úštěku na web, prostřednictvím picassa - distribuovali jsme Zpravodaj Českého Ilco do nemocnic, výdejny a čekárny u stomasester na Mendlově nám., našim členům - naše příspěvky byly otištěny ve Zpravodaji Českého Ilco-turistika s trpaslíky,putování Strnadových po Novém Zélandu, dále do Zpravodaje LPR-rekondice v Úštěku, kytičkový den a v Radimu byla otištěna dovolená Strnadových v Provence - zaslali jsme žádost o sponzorský dar ALPu ecology, s.r.o., Telefónice O2, Vodafóne, Avonu, TMobilu, Povodí Moravy, Zetoru Tractors, JE Dukovany - nemocnici Milosrdných bratří jsme poslali žádost o uvolnění Prim.MUDr. Josefa Všetíčka - Marii Ředinové jsme zaslali návrh na připomínky k novelizaci zákona 48/1997 Sb. k všeobecnému zdravotnímu pojištění. Připomínky jsme 8.7. poslali jak na české Ilco, tak i ministrovi zdravotníctví MUDr. Leoši Hegerovi - prostudovali jsme zpravodaje Českého Ilco a LPR a převzali některé statě - přijali jsme návrh Milušky Rozehnalové na prohlídku Rešovských vodopádů při zpáteční cestě z hradu Sovinec na podzimních rekondicích. Za tuto aktivitu patří Milušce dík!! - zkontaktovali jsme se s Alicí Křepínskou z ConvaTecu na intervium se 2 členkami z našeho klubu - přihlásili jsme Jitku Čerstvou do Velkých návratů - spojili jsme se s pražským a zlínským klubem ohledně přípěvků na rekondice - obdrželi jsme sponzorský dar od firmy Dansac na výlet-děkujeme - vložili jsme hodnocení výletu a fotky na náš web Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některým doktorům to nevysvětlíte 11

12 Pozor-informace pro stomiky Na podzimní rekondice za námi přijede pan Jiří Pail z firmy ALP a doveze různé vůně pohlcovačů zápachu. Olga Tellerová těm, kteří k ní chodí připraví poukázku pro odběr a ostatním stomikům doporučujeme, aby si přivezli od svého lékaře poukázku na pohlcovač, který jim bude vydán na základě tohoto dokladu.dál budeme mít možnost nahlédnout do škály výrobků ALP od krémů na ruce, olejů, kosmetiky na afty a opary. Lze si zakoupit. Termální lázně v Gyor Co byste řekli navštěvě termálních lázní v maďarském Gyoru za celkovou cenu 580 Kč za celý den? V této ceně je i vstupenka do bazénu. Pokud máte zájem hlaste se na příští členské schůzi, tj. v září a naplánujeme cestu. Výlet nás a přátel ze Svitav Ve dnech 27. a 28. června jsme se vydali se svitaváky do Toulovcových maštalí a na zámek Nové Hrady. Bylo to úžasné. Milan Semela-předseda svitavského klubu a jeho kolegové z výboru pečlivě připravili program, celou plánovanou trasu projeli, vychytali všechny mouchy a tak jsme neměli ani jednu jedinou připomínku. To, co jsme viděli překročilo naše očekávání a jen litujeme, že jste s námi nebyli ve větším počtu. Zážitky byly umocněny příjemným počasím, občerstvením v krásných restauracích, nádhera. Za všechny zážitky jsme vám Svitaváci moc, moc vděční!!! Velké poděkování patří také zodpovědnému a obětavému řidiči panu Viktoru Neverišovi. A jak to probíhalo? V pondělí jsme měli start na Zvonařce, kde nastoupili mimobrněnští do autobusu firmy Coufalík. Protože byla dopravní zácpa, autobus vyjel s mírným zpožděním k druhému stanovišti u Bohémy. Tam jsme marně čekali na Marii Chalupovou, takže jsme v 8.35 hodin vyjeli. Přes Brno jsme v pohodě přejeli, na kuřimské křižovatce jsme naložili Širůčkovi a v takovém složení jsme jeli ke Svitavům. Cestou jsme dali zprávu do Svitav Milanu Semelovi a také jsme se spojili s našimi dvěma účastníky ze Světlé n.sázavou, kteří přijeli k Toulovcovým Maštalím po vlastní ose. Do Svitav jsme přijeli asi s 20 min.zpožděním, ale protože bylo dobré počasí-teplo, ale pod mrakem, tak nám naši přátelé nehubovali. Naložili jsme je v počtu 12 a jeli do Poličky a dál k Jarošovu a Vranicím. Tam na parkovišti nás autobus vyložil a my se dali po červené značce do krásného borového lesa s pískovcovými skalami nejrůznějších tvarů. Moc jsme si to užívali. Od dětí, které šly za námi jsme obdrželi zprávu, že nás vzadu dohání dva lidé a vzkazují, ať na ně počkáme. Šli jsme jim tedy naproti a zjistili, že Standovi a Lidušce ujel autobus a oni tedy musí s námi pěšky. Vůbec nebyli vybaveni na takovou tůru a tak jejich pochod byl skutečně problematický. Přesto se jim podařilo celých 8 km ujít a udělali si velkou jedničku do svých zápisků. Po ukončení pěší tůry jsme nastoupili do autobusu a jeli k zaslouženému obědu do lesní restaurace Polánka. Tam jsme se dobře najedli a napili a po relaxaci jsme se vypravili autobusem do místa našeho nocování a to za vesnici Zderaz, kde na samotě stojí hotel Renospond. Je u něho přírodní koupaliště a my Strnadi jsme ho vyzkoušeli. Bylo to velice příjemné a osvěžující. Ubytování bylo moc pěkné s novým nábytkem a zrekonstruovanými sociálními zařízeními. Všechny prostory byly čisté, vyzdobené květinami a venkovní úpravy měly hodně zeleně, okrasné keře a kytky. Je vidět, že si toho hledí a starají se o to,aby se u nich hostům líbilo po všech stránkách. 12

13 Večer nás kuchař hostil grilovanými špízi, klobásami, pečenými bramborami. K tomu byl dobrý chléb, dostatek zeleniny, také bohatý stůl nabízel i ovoce. Pojídali jsme, zpívali s doprovodem dvou kytar-milana a Mária. Bavili jsme se do 11 hodin a pak se rozloučili a šli spát. Navečer se někteří šli projít ke vsi. Ráno jsme brzy vstali, my Strnadi se šli vykoupat a pak jsme zašli do vesnice a požádali pana průvodce, aby nám ukázal skalní obydlí, kde v 19. století žili lidé-chudina, která se podílela na stavebních pracech v blízkých Nových Hradech, kde se stavěl zámek a hospodářské budovy v podzámčí. Byla to zajímavá prohlídka, malé světničky, vybavené potřebným příslušenstvím. Těchto bytečků zde ve Zderazi bylo kolem 60-ti. Pak jsme zašli na snídani a pomalu jsme se sbalili a vyrazili do Nových Hradů, kde jsme si prohlédli soukromý zámek, muzeum cyklistiky a poobědvali jsme v zámecké restauraci-vše vlastní manželé Kučerovi z Prahy. Po obědě a krátkém posezení jsme se vydali k autobusu a vyjeli k Růžovému paloučku u Litomyšle, kde se loučili Čeští bratři s vlastí. Je to park s růžemi, vysokými a krásnými stromy, upravenými cestami a travnatými plochami, taková oáza klidu. Finanční zhodnocení výletu. Příjmy výdaje ztráta Pravda ve víně? Nekazí chuť? Ve výdajích je doprava, autobusem - 14 tis., ubytování a stravování Kč, vstupy-1620 Kč. Ztráta byla profinancována ze sponzorských darů. Umění žít je vědět,jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena Příspěvek od Jarmily Kudrová Společně se svitavským Klubem stomiků jsme se zúčastnili dvoudenního výletu do blízkého okolí Svitav, Toulovcových Maštalí a zámku Nové Hrady. Akce se zúčastnilo 19 našich členů, autobus vyjížděl z Brna, ve Svitavách přistoupili členové Klubu svitavského, kterých bylo 12. Ze Svitav jsme dojeli do Jarošova, odkud jsme se vydali na turistickou procházku Toulovcovými Maštalemi, které patří mezi nejpozoruhodnější přírodní útvary Pardubického kraje. Rozsáhlý areál členitých skalních útvarů a jeskyní vznikal po mnoho let vodní erozí pískovcového skalního podloží. Svůj název odvozují Toulovcovy Maštale od pověsti o loupeživém rytíři 13

14 Vavřinci Toulovci, který se prý ukrýval se svou družinou a kořistí právě ve skalách. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Celá oblast je volně přístupná po značených stezkách. Celou trasu většina z nás, až na ty, kteří si netroufli a zůstali v autobuse, pohodlně prošla. Také jsme si prošli některé skalní rozsedliny a útvary. Cesta byla velmi příjemná, žádné stoupání do kopce. Některé úseky ke konci cesty byly trochu nepohodlné, ale všichni jsme se šťastně sešli v autobuse, který nás odvezl do hospůdky v Polánce, kde nás čekal výborný oběd řízek s bramborem a okurkovým salátem. Pití dle vlastní chuti, většina z nás si poručila pivo. Po občerstvení a malém odpočinku jsme odjeli do vesničky Zderaz, kde jsme byli ve velmi hezkém penzionu, plném květin v okolí a na oknech, ubytováni. Ubytování bylo také bezchybné. Netrvalo dlouho a lákala nás vůně grilovaného masa a klobás, takže jsme se ubírali k večeři. Mimo masa byla na stole ještě spousta ovoce, různé omáčky, grilované brambory, prostě bohatý výběr, co kdo chtěl. Po večeři byla prezentace firmy Sabrix s. r. o. Jesenice, která se zabývá především různými stomickými doplňky, ale také začíná dodávat flexibilní sáčky. Po prezentaci nastala volná zábava zpěv při dvou kytarách. Večer jsme se spřátelili a sblížili, velice dobře jsme se bavili. Druhý den ráno po snídani si někteří členové šli prohlédnout skalní světničky, kde lidé ještě v minulém století bydleli. Odjezd na zámek Nové Hrady byl před desátou hodinou ranní, zámek je velmi blízko Zderaze. Již po příjezdu na místo nás uchvátil na mírném kopečku opravený zámeček, k němuž se jde dlouhou cestou a za hradní zdí je již zahrada. Zámek Nové Hrady je rokoková stavba ve stylu francouzských letních sídel vybudovaná hrabětem Jeanem Antoinem Chamaré. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván České Versailles. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili manželé Kučerovi z Prahy a od té doby prochází celý areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Barokní špýchar prošel také rekonstrukcí, je v něm nyní umístěno První české muzeum cyklistiky. Na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně. Rozšiřuje se také farmový chov jelení a daňčí zvěře. Po prohlídce zámku a přilehlého okolí jsem zasedli v Zámecké restauraci k obědu byl nám naservírován výborný jelení guláš. Po obědě jsme ještě navštívili Růžový palouček známý ze Starých pověstí českých od Jiráska, kde se údajně loučili čeští bratři před odchodem do ciziny. Palouček se nachází v pěkném parku, který voněl lipovým květem. Po příjemné procházce parkem jsme nastoupili do autobusu a odjížděli směrem na Svitavy, kde naši hostitelé vystoupili, srdečně jsme se rozloučili a ujížděli jsme k Brnu. Výlet byl velmi zdařilý, všichni byli spokojeni, je nutno poděkovat členům svitavského klubu, především jeho vedoucimu, za výbornou organizaci. Také řidiči patří náš dík! Jarmila Kudrová Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost a díky únavě odpočinek Čekárna a ordinace na Mendlově náměstí V novém kabátě nás vítá čekárna před ordinacemi lékařů a ordinace stomasester na Mendlově náměstí. Určitě si všimnete změny a vaše oko se pokochá. Upozornila mě na to moje kamarádka Milena. Mrkněte, jak to je krásné. Děkujeme autorům!! 14

15 Setkání s Miladou Šestákovou 8.7. jsem měla schůzku s Miladou, která se před několika lety o nás starala, dávala nám rady a velice dobře se s námi cítila. Prožili jsme s ní řadu zdařilých akcí. Pracovala ve firmě MALKOL CZO, která dodává pomůcky firmy Coloplast. Všechny pozdravuje a drží palce. My ji samozřejmě držíme palce také. Milado hodně zdraví a optimismu! Posíláme jí pravidelně náš zpravodaj a tak jsme alespoň na dálku ve spojení. Nyní naše styky ještě utužíme a to díky internetu! Rekondice s Českým Ilco Posledni tyden v květnu jsem se zúčastnila rekondic v Chlumu u Třeboně s Českým ILCO v penzionu Hejtman. I když nebyl denní program naplánovaný, v podstatě si ho dělal každý sám. Každý den bylo kam jet nebo jít se podívat.vzhledem k tomu, že jsem měla auto i kolo, možnosti byly témeř neomezené. Okolí Chlumu skýtalo množství vycházek i pro ty, kteří takto mobilní nebyli. Nejblíže byl rybník Hejtman a Staňkovský. Překrásné vycházky a vyhlášená rybí hospůdka U sumečka. V samotném Chlumu je zámek s pěkným parkem. Na zámek jezdíval v létě následník rakous. trůnu Frant. Ferdinand d Este s rodinou. O tom a o historii Chlumu a okolí nám jeden večer přišel vyprávět místní kronikář. Vedoucí rekondic pan Fr. Plecháč jeden den zorganizoval výlet autobusem do Třeboně. Staral se o nás opravdu vzorně. Přijela za námi zástupkyně firmy Sabrix, pro většinu z nás neznámá. Prezentovala pro mnohé zajímavé stomické pomůcky. Bylo pro mě potěšením se osobně seznámit s milou Marií Ředinovou. Celkem hodnotím pobyt v Chlumu velmi, velmi dobře - ubytování, stravování, příjemné prostředí, samotné městečko, vyšlo i počasí. Poznala jsem spoustu nových,dobrých lidí. Vřele doporučuji těm z vás, kteří jste s Českým ILCO v Chlumu nebyli, abyste se příště na jejich renkondice přihlásili. Hana Širůčková Pravda má jednu velkou výhodu,člověk si nemusí pamatovat,co řekl Dobrovolní návštěvnící České ILCO vyškolilo již dříve z jednotlivých klubů stomiků dobrovolné návštěvníky. Jejich snahou je pomáhat a předávat své zkušenosti a informace získané na školení, zejména novým stomikům. Mohou osobně nebo telefonicky pomoci zmírnit obavy, které začínající stomik má a vysvětlit i rodinným příslušníkům, co potřebuje a jak mu mohou pomoci zvládat nelehké začátky. Mluvit s nemocnými vyžaduje jisté dovednosti, je třeba vědět jak vést rozhovor, čeho se vyvarovat a jak se také chránit. Jako pomoc dobrovolníkům uspořádalo České ILCO ve dnech doškolení v Radvánovicích, kterého jsme se s Františkem Kronesem zúčastnili. Velmi poučné byly přednášky lektorky Mgr. Kateřiny Benešové z občanského sdružení Gaudia proti rakovině na téma: -asertivní chování vůči problematickým klientům -návrhy řešení konkrétních případů -nácvik rozhovoru V další části si přítomní sdělovali své zkušenosti a náměty ke zlepšení práce. Část byla věnována také dobrovolnictví ve smyslu nezištné práce v klubech. V závěru jsme se shodli, že školení bylo přínosné a posunulo nás ve vědomostech a 15

16 schopnostech, které by měl dobrovolník mít. Za organizaci včetně zajištění finančních prostředků na pořádání těchto užitečných akcí patří Českému ILCO pod vedením Ing. Marie Ředinové velký dík. Marie Mazáčová Pokud se ve vašem okolí vyskytne nový stomik, který bude mít zájem o setkání se školeným dobrovolníkem, předejte mu prosím kontakty t.j. uvedená čísla nebo Marie, tel.: Jana, tel. : Vladimír, tel.: František, tel.: Obec Radvánovice leží v Českém ráji, v bezprostřední blízkosti lázní Sedmihorky, kde Ing. Strnadová zajistila podzimní rekondiční pobyt v roce Ve volném čase jsme se tam vydali - jednu zastávku vláčkem a přes Hrubou Skálu pěšky zpět. Byli jsme okouzleni krásnými scenériemi skalních útvarů a výhledem na Trosky. Máme se na co těšit! Jubilantem ve III. Q je: Emil Vašek Gratulujeme a přejeme zdraví a zase zdraví!! Naši sponzoři a dárci: N A D A C E Z D R A V Í P R O M O R A V U 16

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ SRPEN 2012 ČÍSLO ZDARMA Černý Důl - kuchyně HURÁ naše první společná dovolená ČERNÝ DŮL: 21.7. 28.7.2012 Chráněné bydlení bylo založeno v roce 2007. Po pěti letech se podařilo

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU DOKSY, KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE DNECH 28.4 1.5.2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Lesní hotel Doksy

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zápis z exkurzí CSV,

Zápis z exkurzí CSV, Zápis z exkurzí CSV, které MAS Labské skály realizovala v rámci zakázky Za úspěšnými projekty z Programu rozvoje venkova 2007-2013 příklady dobré praxe pro inspiraci. Akce byla zacílena na starosty a zastupitele

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,České středohoří - západ, L itoměřice, Ús tí n.l. VE DNECH 1.-4.5.2008

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,České středohoří - západ, L itoměřice, Ús tí n.l. VE DNECH 1.-4.5.2008 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,České středohoří - západ, L itoměřice, Ús tí n.l. VE DNECH 1.-4.5.2008 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Penzion

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více