ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma"

Transkript

1 Klub stomiků Brno, Pavlovská 9, B r n o ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Srpen 2011 č. 81 POZVÁNKA na členskou schůzi která se koná 12. září 2011 ve 13 hod. na Křenové č. 67 (2. patro) Program : Zprávy z výboru, informace, rekondice Kurzovní Přednáška-Potraviny,MVDr. Stanislav Šplíchal Vystoupení distributorů a hostů Diskuse, závěr oficiální části Volná zábava a občerstvení Srdečně zve výbor klubu Poradna: Adresa: Dragica Křenková - stomasestra 9-14 hod. úterý a čtvrtek Olga Tellerová stomasestra hod. pondělí a středa Kephas s.r.o., Mendlovo nám. 1a Brno tel: , kl. 12 Žádná stoka není tak hluboká, aby se z ní člověk nemohl vyhrabat ven a být na tom lépe, než předtím 1

2 Cévní mozková příhoda (CMP) Cévní mozková příhoda (v hovorové řeči mrtvice, často se také říká klepla ho pepka ) je jedno z nejčastějších akutních onemocnění, které v ČR postihne více než lidí ročně a které je u nás po srdečním infarktu nejčastější příčinou úmrtí. V 80 až 85% případů vzniká mozková příhoda jako důsledek nedokrvenosti mozku při uzávěru některé z mozkových tepen. Takovou cévní mozkovou příhodu označujeme jako ischemickou. Méně často vzniká cévní mozková příhoda krvácením do mozku (takovou CMP potom označujeme jako hemoragickou). Oba typy mozkových příhod mají za následek poškození mozkové tkáně a z toho vyplývající mírnější či závážnější postižení od lehkých příznaků, které se mnohdy téměř zcela upraví, až po závažná a trvalá postižení u třetiny pacientů, jako například postižení hybnosti či řeči. Bohužel až třetina cévních mozkových příhod končí smrtí. Kromě mrtvice ještě lékaři popisují tzv. tranzitorní ischemickou ataku (ve zkratce TIA), jejíž příznaky jsou vyvolány rovněž nedokrvením mozku, jedná se však jen o přechodný stav. Projevy se objevují náhle a trvají většinou jen několik minut. I přes úplnou úpravu obtíží je však třeba TIA brát jako varovný příznak, který může samotnou cévní mozkovou příhodu předcházet. Cévní mozková příhoda může člověka postihnout v jakémkoliv věku, nejčastěji však postihuje lidi nad 65 let a velkou hrozbou je i pro lidi nad 50 let. Právě nemocných s CMP mezi 50 a 65 rokem je v ČR 3x více než v západních a severských evropských zemích. Rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody je velmi důležité, protože ve chvíli, kdy CMP vznikne, začíná boj o čas. Správné rozpoznání příznaků a časně zahájená léčba totiž mohou postiženému zachránit život a zajistit co nejvyšší kvalitu dalšího života. Mezi nejčastější příznaky cévní mozkové příhody patří: slabost či porucha hybnosti nebo porucha citlivosti tváře či končetin, zpravidla na jedné polovině těla porucha řeči či potíže s porozuměním řeči porucha zraku (např. porucha ostrosti vidění či dvojité vidění) náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace prudká, velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny Při techto výše uvedených příznacích je nutné vyhledat lékařskou pomoc a to i v případě, že příznaky jsou pouze přechodné. Pacient s cévní mozkovou příhodou by měl ležet v nemocnici na jednotce intenzivní péče s monitorací životně důležitých tělesných funkcí. V posledních letech byl zaveden nový postup léčby ischemické cévní mozkové příhody - tzv. trombolýza. Jedná se o podání léku (altepláza), který je schopen zprůchodnit uzavřenou mozkovou cévu a obnovit přísun krve do postižené oblasti. Lék se podává do žíly, v ojedinělých případech i přímo do postižené tepny. Léčbu je však nutné zahájit v relativně krátkém časovém okně, tzn. do 4,5 hodin od vzniku cévní mozkové příhody. Velmi důležitou součástí léčby po cévních mozkových příhodách je rehabilitace, jejímž cílem je pomocí cvičení a užívání vhodných pomůcek zajistit pokud možno co největší schopnost nezávislého a samostatného života nemocného postiženého cévní mozkovou příhodou. Humor je nejlepší náplast na rány života 2

3 Nejlepší léčbou cévní mozkové příhody je však její prevence. Velkým rizikem pro vznik cévní mozkové příhody (ale i srdečního infarktu či ischemické choroby dolních končetin) je ateroskleróza, pro kterou jsou rizikovými faktory vysoké hodnoty cholesterolu, cukrovka, kouření, obezita a vysoký krevní tlak. Ten je také často příčinou hemoragické (krvácivé) cévní mozkové příhody. Z výše uvedeného vyplývá několik jednoduchých zásad prevence cévní mozkové příhody, zejména: nekouřit snažit se o pravidelnou, přiměřenou fyzickou aktivitu např. procházky, ale i domácí či zahradní práce udržovat přiměřenou váhu, z čehož plyne pravidelná vyvážená strava, omezení množství soli, tuků a cukru v jídle a pití, dostatek ovoce, zeleniny a ryb vyhýbat se nadměrné konzumaci alkoholu chodit na pravidelné preventivní lékařské prohlídky Mrtvice je zákeřná a rychlá. Její včasné rozpoznání ale může zmírnit její dopady. V některých případech se dá mrtvice úspěšně léčit, následná rehabilitace pomáhá zmírnit obtíže vzniklé po CMP, nejlepší léčbou ale vždy bude prevence. Více informací o cévní mozkové příhodě naleznete na internetu na stránkách nebo MUDr. Martin Kudr, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol Koncert Zpívání pro zdraví Paní MUDr. Danuše Spohrová nás pozvala na koncert Zpívání pro zdraví , který se uskutečnil v kulturním centru Rubín v Brně Žabovřeskách a který její nadace sponzorovala. Bylo to úžasné. Program rozjela cimbálovka Petra Mikulky, zpíval Vašek Kovářík, Vlasta Gricová, Jana Otáhalová, Naďa Chocholáčová. Moderovali Marcela Vandrová a Vojta Polanský. Oslavovaly se 60-tiny Vaška Kováříka (manžela Marcely Vandrové) a tomu přišel na pódium gratulovat Karel Hegner. Také se připoměla smutná zpráva o úmrtí pana Maxe Widmanna-hudebního redaktora Českého rozhlasu Brno.Bylo to skutečně nádherné pozdní odpoledne!! My pak ještě poseděli u pivečka v areálu Centra Rubín v Žabovřeskách. Děkujeme za tento zážitek. Úsměv a dobrá nálada jsou známkou vítězství nad osudem 3

4 Rekondice Úštěk Rekondiční pobyt nám začínal v neděli na 1. máje, nástup jsme měli na autobusovém nádraží Zvonařka. Mimo našich členů se zúčastnilo také několik členů zlínského klubu. Odjezd byl stanoven na 8.00 hodinu. Naší první zastávkou byl zámek Ploskovice, kam jsme přijeli okolo poledne za krásného, slunečného počasí. Před prohlídkou jsme se porozhlédli po kvetoucím parku, kde nás vítali svým křikem také pávi. Stará ves Ploskovice se v záznamech objevuje již ve 12. století existovala tady johanitská komenda, přestavěná na tvrz. Středověká tvrz byla dějištěm povstání poddaných Adama Ploskovského z Drahovic. Událost, jejíž postavou byl Dalibor z Kozojed, se stala námětem Smetanovy opery Dalibor. V 16. století byla přestavěna na renesanční zámek. Objekt ale nevyhovoval, a tak na jeho místě vznikl v letech honosný barokní zámek podle návrhu litomeřického stavitele, italského původu, Oktaviána Broggia, přestavěný v 19. století na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda.V polovině 19. století byl zámek zvýšen o jedno patro, upraven a vyzdoben nástropními malbami Josefa Navrátila a štukami Václava Levého, v suterénu je umělá jeskyně grotta, kterou jsme také navštívili. Bohatě členěná zámecká architektura je doplněna horní zahradou a dolním parkem s vodním dílem a sochařskou výzdobou. V zámku jsme si prohlédli interiéry 2. poloviny 19. století a druhého rokoka. Odpoledne jsme dorazili do našeho hotelu Racek v Úštěku, kde jsme se ubytovali, povečeřeli, večer byla individuální zábava a prohlídka města. Do Úštěku, který je památkovou rezervací, jsme přijeli od Litoměřic malebným zemědělským krajem, bohatým na lidovou architekturu. Naskytl se nám pohled na zajímavé panorama města, které si zachovalo původní ráz. Poddanské městečko Úštěk bylo vybudováno na pískovcovém ostrohu při obchodní cestě z Litoměřic do Lužice, připomínané již v roce Pokud do města vstoupíme od Litoměřic, pak projdeme podél zbytků jedné z městských bran. Ostatní byly sneseny již v předminulém století, aby nebrzdily narůstající dopravu. Před námi se otevře protáhlé, poměrně úzké náměstí. Vroubily je gotické domy s podloubím, z nichž mnohé se zachovaly v původní podobě, tedy se štítovým průčelím obráceným směrem k rynku. Dominantou města je kostel sv. Petra a Pavla. Mohutná budova z roku 1772 je viditelná již zdaleka. Z období baroka pochází i honosná budova děkanství, připisovaná Oktaviánu Broggiovi. Je zde také tzv. Pikartská věž z 15. století, která je součástí městského opevnění. Některá patra této původně obranné pětipodlažní stavby slouží i jako výstavní síň, zde je také v přízemí Muzeum čertů.ve městě je i nově zrekonstruovaná synagoga, stojící na západním okraji městské památkové rezervace, v blízkosti osmi bývalých židovských domů. Je odtud překrásný pohled do údolí v jižní části města.kousek dál v lese je židovský hřbitov. Nad údolím Loubního potoka se choulí malebné Ptačí domky, postavené na hraně srázu. Jejich sklepy, zahloubené do skály, stejně jako dřevěné pavlače a přístavky, alespoň trochu rozšiřovaly plochu maličkých obydlí. Jen málo měst a městeček působí v krajině tak malebně jako Úštěk. Jeho silueta se rýsuje již zdáli. Do zorného pole zároveň vstoupí i okolní kopce, Vysoké Sedlo, Ronov, Vlhošť, Kalvárie, Dubí hora. Této scenerie si povšimli i filmaři, filmoval se tu např. film Kolja. V pondělí jsme zahájili naše putování cestou do vsi Ostrá s řadou staveb lidové architektury, nad níž se pne návrší zvané Kalvárie se skupinou tří kaplí od O. Broggia. Na svahu cestou k nim jsou zbytky barokních pískovcových soch a křížová cesta, která je v rekonstrukci. Tři kaple jsou v hodně žalostném stavu. Dál 4

5 jsme jeli co nejblíže k místu, kde bychom se dostali k hradu Helfenburk (Hrádek). Někteří zůstali na parkovišti, procházeli se v lese, většina se vydala dvojí cestou k hradu. Na skalnatém pískovcovém hřebeni se zachovaly rozsáhlé zříceniny středověkého hradu. Přístup k němu vede pouze od východu. Hrad patřil mezi největší v severních Čechách. Vznikl nejspíše po polovině 14. století. Dějiny hradu jsou velmi pestré a zajímavé. Byl postaven na území, které před polovinou 14. století propůjčil král Jan Lucemburský jako léno lenům rodu Ronovců, pánům z Klinštejna. Jan z Klinštejna zde před r postavil malý hrad. Nově postavený hrad Helfenburk koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, kdy je doložen písemně poprvé a učinil ho středem nového panství pro všechna arcibiskupská panství na pravém břehu Labe. Patřilo k němu 13 vesnic a městečko Hošťka a Blíževedly. Arcibiskup vytvořil při Helfenburku i manský systém. V l došlo k první zásadní přestavbě hradu, která je dodnes patrná. Jana Očka vystřídal na arcibiskupském stolci jeho synovec Jan z Jenštejna, bezesporu nejvýznamnější držitel Helfenburku, i ten pokračoval v jeho zvelebování. Do hradu se vstupovalo branou, k níž vedl přes příkop padací most. Nad branou jsou zachovány dva znaky, pražského arcibiskupství a znak arcibiskupa Jana z Jenštejna, silně poškozené a zvětralé. Hrad vlastnil i Jindřich z Rožmberka, pak také páni ze Šternberka. V roce 1592 koupil Helfenburk a několik dalších vsí Jan Sezima ze Sezimova Ústí na Úštěku. Když mu bylo r jeho jmění zkonfiskováno pro účast na protihabsburském povstání, získali hrad jezuité. Na hradě bydlelo již od 16. století jen panské služebnictvo, na počátku třicetileté války byl úplně opuštěn. V r jej vyplenili císařští vojáci a byl i zapálen, v průběhu války byl dále pustošen. Hrad začal rychle chátrat a brzy se zapomnělo i jeho původní jméno Hrádek. Na počátku 19. století se staly zříceniny cílem mnoha poutníků, píše o něm i Bohuslav Balbín, který žil v roce 1679 v nedalekých Liběšicích. Navštívil jej také K. H. Mácha, který si zříceniny nakreslil. Po zrušení jezuitského řádu hrad patřil náboženskému a studijnímu fondu, r koupil celé liběšické panství Ferdinand Lobkovic, jehož vystřídal v r textilní průmyslník Josef Schroll. V úterý jsme vyjížděli do skanzenu v Zubrnicích za bohatého sněžení, počasí připomínalo spíše podzim než jaro. Soubor lidové architektury v Zubrnicích je nejmladším skanzenem v České republice, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je stará vesnice, ležící v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využívány nejhodnotnější stavby ve středu obce, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty.bylo velmi poučné prohlédnout si zemědělské nářadí a stroje, které se již dnes na vesnici nepoužívají. Také vnitřní vybavení místností nás zaujalo. Od r je veřejnosti zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále jsme navštívili expozici vesnické školy a starý obchod. Zde jsme si nakoupili bylinné likéry a různé rukodělné výrobky. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna z nedaleké obce Střížovice. Naše cesta pokračovala do sousední starobylé obce Kravaře.Obec i se svými polnostmi patřila od 12. století klášteru v Doksanech. Ve 14. století získali panství Berkové z Dubé a o dvě století později Vartemberkové. Roku 1647 Kravaře zakoupil kardinál Arnošt Harrach pro litoměřické panství. Roku 1860 městečko postihnul požár, po kterém obec ztratila svůj starobylý vzhled. Krajinu panství dokreslovaly roubené patrové domy s pavlačemi, vysokými půdami, kde se sušil chmel.ojedinělou stavbou je objekt, kulturní památka Vísecká rychta z roku Jedná se o největší roubené obytné stavení podstávkového typu u nás. Byla zde převezena z obce Víska. Tato usedlost patřila až do druhé poloviny 19. století rodu Kernů. Kernové pak 5

6 téměř dědičně zastávali úřad víseckých rychtářů. Je zde umístěna stálá expozice lidového bydlení, umění, architekury a života na vesnici severních Čech. Je to největší dřevěný dům u nás. Velikost stavby byla dána jak potřebami rychtářského úřadu, tak i rozhlehlého hospodářství. Usedlost Kernů patřila k největším ve vsi. Kromě obilí pěstovali také chmel, proto má rychta, stejně jako ostatní stavby v kraji, vysokou několikapatrovou půdu, kde byly pro sušení chmele rozloženého na lískách, příznivé podmínky. Na skladování usušeného chmele bylo určeno pět komor v patře. Přízemí domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora je věnována zpracování mléka. Expozice v bývalé konírně zase ukazuje, jak praly a žehlily naše babičky. Odpoledne se většina z nás vydala na prohlídku s výkladem do Úštěckého kostela Petra a Pavla, kterou nám zprostředkoval náš řidič autobusu u své bytné. Paní nám velmi zasvěceně povídala o vnitřním vybavení kostela a jeho historii. Pozdně barokní stavbu nechali na místě původního kostela sv. Michala ze 14. století vystavět v letech jezuité. Od roku 1628 bylo město majetkem řádu a tomu také vedle kostela Octávio Broggio roku 1772 postavil mohutnou barokní faru. V interiéru kostela, který ovšem není obvykle přístupný, je oltářní obraz od Karla Škréty z roku Panna Marie je na něm vyobrazena v rozhovoru s oběma apoštoly, podle kterých je kostel pojmenován. Dalšími kousky, které zdobí sakrální prostor, jsou kamenná křtitelnice rokokových tvarů, kazatelna z dílny řezbáře Jiřího Vančury a původní skříně varhan. Ty postavil truhlář Ambrož Tauchmann z Hošťky. Před večerem nás navštívil zástupce firmy Coloplast Mgr. Milan Tehlár, který nám předvedl jejich inovovaný výrobek jednodílný sáček s okénkem. Ve středu jsme již za pěkného počasí vyjeli na Kokořínsko, na prohlídku hradu Kokořín. Hrad Kokořín leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, uprostřed chráněné krajinné oblasti. Původně nedaleko odtud stávala středověká tvrz, vybudováná za krále Jana Lucemburského, která byla zčásti vytesaná do skály. První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku V polovině 14. století tady nechal vybudovat hrad Hynek Berka z Dubé. Během následujících staletí se mezi majiteli vystřídala řada šlechtických rodů. Berkům byl hrad po Bílé hoře zkonfiskován a připadnul Albrechtu z Valdštejna, po jeho smrti přešel do královského držení. V 16. století již hrad nevyhovoval zvýšeným nárokům na obývání a navíc byl ve špatném stavu. Po třicetileté válce císař Ferdinand zařadil Kokořín mezi prokleté hrady, které již nesměly být opravovány a tak se stává jen pustnoucí součástí panství, na kterém se střídali další majitelé. V 19. století je z hradu již jen zřícenina, která okouzlovala romantické umělce. V roce 1896 kokořínské panství, včetně zříceniny, kupuje Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu a v roce 1911 za pomoci historiků zahajuje rozsáhlou rekonstrukci hradu. Tu dokončuje v roce 1918 syn Jan. Po roce 1950 přešel hrad do držení státu. Teprve v roce 2006 se hrad vrací do rukou dědiců rodu Špačků. Hradem nás provázela paní kastelánka, která na naše dotazy ohledně rodiny Špačků, kde bydlí atd., neodpověděla. Odpoledne nás na pozvání navštívil místní usedlík, který nás obšírně informoval o historii Úštěku. Ve čtvrtek hned ráno jsme se vypravili na prohlídku královského historického města Litoměřice. Dnešní rozloha historického jádra včetně uliční sítě vznikla v době Karla IV. Hradební systém až 10 m vysoký byl naposledy rozšířen počátkem 16. století o parkán. K nejstarším stavbám patří jádro děkanského kostela zbarokizovaného O. Broggiem, jádro bývalého dominikánského kláštera (Státní 6

7 archiv), městská věž. Významnými stavbami jsou renesanční radnice (muzeum) upravená ze dvou gotických domů a Mrázovský dům zvaný Kalich, tzv. gotické dvojče a řada dalších světských a církevních staveb. Měšťanské dvory s dvou i třípatrovými sklepy mají většinou gotická jádra, prošly renesanční barokní i klasicistní přestavbou. Pod jižní frontou dvorů na náměstí je otevřena podzemní prohlídková trasa, kterou jsme však z časových důvodů nestihli projít. Litoměřice jsou známy pobytem K. H. Máchy. Po projití Litoměřic jsme vyjeli na cestu do Doksan, cestou jsme se zastavili v Dolních Počaplech. Zde jsme si prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven jako gotický asi ve 14. století. Obnoven byl v letech Pravděpodobně byl postaven stavitelem Dinzhoferem. Pak jsme pokračovali do kláštera premonstrátek v Doksanech, který byl založen r Klášter byl osazen řeholnicemi z porýnského kláštera v Dunewaldu a dcerami z předních domácích rodů Ve středověku byl značně bohatý, těšil se přízni panovníků, kteří jej obdarovávali nemovitými i movitými dary. Areál kláštera je značně rozhlehlý, zahrnuje vlastní klášter i jeho hospodářské příslušenství. Jsou zde stojící barokní budovy kdysi s byty vrátného, ředitele panství i bytem šafáře. Také jsou zde někdejší budovy sladovny, sušárny, pivovary, pekárny. Po projití hlavní bránou, vstoupíme do rozlehlého prvního nádvoří, kde je barokní morový sloup z roku Nejcennější stavbou areálu je v jádru románský kostel Narození P. Marie z 13. století, přestavěný barokně. Dnešní podoba kláštera je výsledkem radikální přestavby od konce 17. do poloviny 18. století. Klášter po svém zrušení v roce 1782 byl užíván jako zámek. Vedle románské krypty, kterou jsme také navštívili, jsme si prohlédli i přilehlý kostel. Areálem nás provázel zdejší kněz, který vše líčil velmi zasvěceně. Odpoledne někteří z nás navštívili v Úštěku Muzeum čertů.pak jsme se chystali na večírek, který byl oživen výstupy našich členů, jež byly velmi zdařilé. V pátek jsme navštívili památnou horu Říp, která je spojena s legendou o příchodu praotce Čecha, na jejímž vrcholu byla knížetem Soběslavem postavena románská rotunda na paměť vítězství nad vojskem německého císaře Lothara v Bitvě u Chlumce roku Říp se stal symbolem české státnosti. Konala se zde řada táborů lidu, z nichž nejslavnější se konal při příležitosti vyzdvižení základního kamene k budově Národního divadla v r Rotunda je národní kulturní památkou. Na zpáteční cestě jsme projeli Roudnicí nad Labem. V sobotu, poslední den rekondic, jsme strávili na Bezdězu, v Doksech a na chvíli i u Máchova jezera. Bezděz je královský hrad postavený Přemyslem Otakarem II. Stavba byla zahájena roku 1264, až roku 1279 z velké části dokončena. Tehdy zde byla vězněna královna Kunhuta, manželka krále Přemysla Otakara II. a její syn Václav. Raně gotický hrad se skládá ze dvou částí, v horní se nalézá královský palác s unikátní kaplí, purkrabství a obranná věž, v dolní pak dvě stavení určená pro pobyt manů. Původní podobu hradu nesetřely ani úpravy pro potřeby benediktinského kláštera za Albrechta z Valdštejna. Hrad je v postupné rekonstrukci, pro své výjimečné postavení v českých dějinách byl prohlášen národní kulturní památkou. Na hrad byla dosti svízelná cesta, kterou zvládli i naši s holemi a berlemi, je nutno je obdivovat. Pokračovali jsme do Doks, prošli okolo barokního zámku a podívali jsme se do barokního kostela, kde je na oltáři jedna ze tří kopií černé P. Marie Montserratské, přenesená zde z hradu Bezděz. Doksy leží prakticky při břehu Máchova jezera, které jako Velký rybník vzniklo údajně již v r Na chvíli jsme se okolo jezera prošli. Odpoledne bylo krásné počasí, lákalo k procházce okolo jezera Chmelař, které se nachází blízko hotelu Racek, někteří odvážlivci se v něm i koupali. 7

8 Večery jsme trávili při hudbě a zpěvu našich členů, dík patří panům Martinu Maňáskovi a Jarkovi Šuchmovi ze zlínského klubu za hudební doprovody. Také je nutno poděkovat panu Tiokovi za zasvěcené povídání o hudbě, včetně přiblížení děje opery Tajemství od Bedřicha Smetany, které se odehrává na hradě Bezděz a za jeho aktuální vstupy do mikrofonu v autobuse při projíždění krajem. Děkujeme MUDr. Václavu Vraspírovi za přednášky a zdravotní dozor. Stejně je nutné poděkovat Olze Tellerové za vedení ranních rozcviček a za zdravotní ošetření. Poděkování patří Marušce Jermářové, Ivetce Vincourkové a Milanu Tehlárovi, kteří za námi přijeli a přiblížili novinky z firem. Marušce Kučerkové děkujeme za víno, které nám přivezla na Zvonařku jako posilu na rekondice, Maruškám z Welandu a z ConvaTecu děkujeme za finanční dary. Jirkovi Koubkovi děkujeme za víno, které přivezl na večírek. Jarmila Kudrová A jak rekondice hodnotí Drahuška Sedláková Na letošní jarní rekondice jsme vyjeli 1.května. Z tisku jsme se dozvěděli, že se ve městě plánují demonstrace, proto jsme musili změnit naše tradiční nástupní místo u Bohémy na autobusové nádraží Zvonařka. Místo je to trochu odlehlé od tramvaje, proto přijížděla auta a dovážela naše výletníky k autobusu. Brzy jsme nastoupili do pohodlného autobusu pana Coufalíka a rozjeli se po dálnici směrem na Prahu. Cestou jsme se zastavili pro jednu naši členku v Jihlavě. Jízdu jsme přerušili jen na nutnou zdravotní zastávku a jeli jsme na prohlídku zámku v Ploskovicích, který leží uprostřed parku s fontánou. Je to přestavěný renezanční zámek ve stylu vrcholného baroka. Spokojeni i občerstveni jsme znovu nasedli do autobusu a směřovali do cíle naší cesty do Úštěku, kde jsme se v penzionu Racek ubytovali. Každé ráno a za každého počasí byla před hotelem půlhodinová rozcvička, kterou vedla stomasestra Olga Tellerová. Po snídani jsme každé dopoledne projížděli krásným Českým středohořím a navštěvovali různé památky a zajímavosti. Poutní místo Kalvárii, Kravaře, Zubrnici, Kokořín, Litoměřice, Doksany, horu Říp, také hrad Bezděz a Máchovo jezero. Odpoledne jsme buď jednotlivě, nebo společně chodili na procházky a prohlídky města Úštěk. Zejména nás překvapily stavby Ptačích domků postavených na skále, Synagoga, kostel Sv.Petra a Pavla. V tomto kostele je nejcennější obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty. Také díky místnímu občanovi panu Košťálovi, který se zajímá o historii města Úštěku a okolí, jsme se hodně dozvěděli na jeho přednášce. Pan Tioka nám během cesty poutavě vyprávěl o K. H. Máchovi, který v tomto kraji pobýval a po večerech nás seznamoval s díly světových hudebních skladatelů i s ukázkou jejich hudby. Navštívili nás také zástupci firem ConvaTec, Dansac a Coloplast, aby nás seznámili s jejich výrobky. Přednáška MUDr. Vraspíra a Olgy Tellerové nás stomiky poučila i poradila v našem problému se stomií. Nesmím zapomenout na večerní zpívání a hraní s muzikanty Martinem Maňáskem a Jarkem Šuchmou, kteří ochotně vozí sebou svoje nástroje, aby nás pobavili. Za to jim děkujeme. Nakonec si musíme přiznat, že ubytování i stravování nebylo až takové, na jaké jsme si zvykli na předešlých rekondicích. Laťku posazenou v tomto směru jsme očekávali trochu výš. Počasí jsme vyzkoušeli od deště, sněhové vánice až po modré nebe. Děkujeme Janě Strnadové za dobrou organizaci zájezdu a práci s tím spojenou. Jsme vděčni všem, kteří se snažili nám pobyt zpříjemnit a něco pro nás udělat. Proto se těšíme na podzimní rekondice v Jeseníkách a přejeme si už jen hodně zdraví. Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod 8

9 Byl to pro nás skoro děs, vystoupit na hrad Bezděz. Podstatně se vyšlo líp, na náš slavný český Říp. Mně se pak vědomí zvedlo, neb jsem zdolal Vysoké Sedlo. Na Ronov jsem chtěl jak drak, bohužel mě ujel vlak. Jindřich Tioka Vyhodnocení rekondic v Úštěku ve dnech Příjmy Od účastníků, včetně participace na vstupech Od sponzorů Z přebytků minulých let Celkem příjmy Výdaje Za hotel vč.2.večeře, doprava Za vstupy, mapu Středohoří, parkovné a pohledy Za zdravotní dozor Celkem výdaje Celkový výsledek 0 Hudební zážitek díky manželům Tiokovým 26. května jsme se na pozvání Tiokových zúčastnili koncertu, kdy hudební fakulta JAMU v Brně představila své studenty-dirigenty, kteří řídili sbor Janáčkovy opery při sborových zpěvech oper Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera, Guiseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Petra Iljiče Čajkovského a Georgese Bizeta. Překvapilo mě, že do dirigentské profese se zapojují dívky, protože ze 4 dirigentů byly 3 ženy. Srdíčko plesalo a já děkuji za všechny ostatní Tiokovým za krásný už letní večer. Jana Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život 9

10 Nebuďme pohodlní a liknaví Při zkoušení nových podložek a sáčků nám předává firma, nebo stomasestra dotazník, kde je celá řada dotazů na funkčnost a spokojenost s pomůckou. Naším úkolem je posoudit a doplnit odpovědi na jednotlivé otázky. Ne vždy se této záležitosti zhostíme s plnou odpovědností. Rychle vyplníme dotazník a většinou se k pomůcce už nevrátíme a používáme konzervativně to, na co jsme dosud zvyklí. A v tom je právě problém. Měli bychom si uvědomit, že distributorské firmy reagují na naše připomínky a jejich snahou je kompenzační pomůcky neustále vylepšovat. Pokud neposoudíme pomůcky správně, nebo napíšeme na všechny otázky kladné hodnocení, nevěnujeme se důkladnému vyzkoušení, nastává problém nejen nám, ale také novým stomikům a v podstatě i nám samotným do budoucna. Setkali jsme se již s tím, že některé pomůcky se přestaly vyrábět a my musili přejít na modernější a novější typ a pokud jsme v minulosti dotazník odbyli, může být pak pomůcka nevyhovující a vrací se nám to jako bumerang. Je nutné zdůraznit, že jsme si to vlastně sami zavinili. Takže pozor!!!!! Jana Pomůcky do letadla Při poslední cestě letadlem jsem podcenila množství stomických pomůcek, které jsem si vzala do příručního zavazadla. Měla jsem zásobu na 3 dny, ale preventivně jsem je vyměňovala, abych neměla problém a najednou jsem zjistila, že mě zbývají 4 sáčky. Cesta trvala 2 dny, jeli jsme na Nový Zéland. Já se vylekala, protože teprve nyní jsem si uvědomila, že může nastat patová situace a taška uložená v letadle se zatoulá a já budu muset řešit krizi. Měla jsem nervy jako špagáty a čekala, co se bude dít. Štěstí se ale usmálo, a já se v cíli naší cesty dočkala své tašky a velmi si oddechla, že nebudu manžela a dceru zdržovat a bez obav se můžeme vydat na naplánovanou poznávací cestu. Teď, když jsem si přečetla obdobný příspěvek v časopise Helios, který vydala firma Coloplast, o příhodě jednoho slovenského stomika cestujícího do Itálie, mě to připomenulo situaci, kterou jsem prožívala v únoru letošního roku. A co z toho plyne pro vás, cestovatele? Rozdělit si pomůcky, abyste měli zásobu v příručním zavazadle alespoň na 7 dní. Co kdyby hlavní zavazadlo, které máte v letadle, nedocestovalo? Jana Prep film V časopise Helios, vydávaném firmou Coloplast, jsem se dočetla o Prep filmu, který slouží k léčení zmacerované pokožky v okolí stomie. Konzultovala jsem to s Milanem Tehlárem i s Olgou Tellerovou a jejich doporučení je, že tento film lze aplikovat i pod ostatní pomůcky od jiných firem. Takže ten, kdo má problémy s kůží okolo stomie zkuste použít tuto kosmetiku, kterou nám nabízí Coloplast. Olga ještě podotkla,že použití Prep filmu je nebolestivé a zejména preventivní. Sama jsem prep film objednala, a protože mám na levé straně stomie propadlinu, osvědčil se mě film velice dobře. Jednodílný systém drží a na straně propadliny je bezpečnější, neodlepuje se. Hodnotím prostředek jako dobrý a doporučuji vyzkoušet! Jana Lékař, který léčí nemoc poté co vypukla, je průměrný lékař. Ten, který léčí nemoc než vypukne je vynikající lékař! 10

11 Co bylo na ČS: - informovali jsme o budoucích aktivitách - výletu a podzimních rekondicích, také o rekondicích v roce 2012-Poděbrady a Sedmihorky - Marie Mazáčová seznámila přítomné s průběhem onkologických dnů v Brně, o setkání zdravotníků na Vinařské ulici, kde nás zastupovala - zhodnotili jsme 15. květinový den v našem klubu - předložili jsme stanovisko na účast stomiků z jiných klubů na našich akcích - Vladimír Klienwächter seznámil se závěry lvovského setkání evropských stomiků - seznámili jsme s výsledky hospodaření k datu konání ČS a očekávanými příjmy a výdaji do konce roku po skončení schůze se dostavil Mgr. Adolf Pleskač a cca 20 přítomných si vyžádalo posezení s tímto odborníkem na bylinky a léčení. Z besedy jsem došla k závěru, že by bylo vhodné navštívit lékárnu pana Pleskače na Poříčí v Brně zvanou Rosa Canina a tam se poradit, pokud si myslíme, že je lepší než léky používat čaje, olejíčky, tinktury, masti, adt., které lékárna nabízí. Každý jsme se ptal na řešení svého vlastního problému a získali doporučení od pana Pleskače. Vy, kteří jste utíkali brzy ze schůze a nevydrželi s námi, jste byli výrazně ochuzeni o čajíčky, které nám Adolf Pleskač přinesl. Musím vám říct, že jsou výborné a příští moje cesta za kupováním čaje bude do Rosa Caniny!! Každý dostal 3 sáčky- jeden Veverský, druhý ledvinový a třetí na imunitu. Zprávy z výboru: - vybrali jsme destinace na rekondiční pobyty v roce 2012, vyjednali podmínky včetně ceny. Jedná se o Lázně Poděbrady a Sedmihorky v Českém ráji - zaslali jsme zpravodaj č. 80 MUDr. Janu Hnízdilovi-psychosomatikovi a obdrželi od něj poděkování - vložili jsme fotky z rekondic v Úštěku na web, prostřednictvím picassa - distribuovali jsme Zpravodaj Českého Ilco do nemocnic, výdejny a čekárny u stomasester na Mendlově nám., našim členům - naše příspěvky byly otištěny ve Zpravodaji Českého Ilco-turistika s trpaslíky,putování Strnadových po Novém Zélandu, dále do Zpravodaje LPR-rekondice v Úštěku, kytičkový den a v Radimu byla otištěna dovolená Strnadových v Provence - zaslali jsme žádost o sponzorský dar ALPu ecology, s.r.o., Telefónice O2, Vodafóne, Avonu, TMobilu, Povodí Moravy, Zetoru Tractors, JE Dukovany - nemocnici Milosrdných bratří jsme poslali žádost o uvolnění Prim.MUDr. Josefa Všetíčka - Marii Ředinové jsme zaslali návrh na připomínky k novelizaci zákona 48/1997 Sb. k všeobecnému zdravotnímu pojištění. Připomínky jsme 8.7. poslali jak na české Ilco, tak i ministrovi zdravotníctví MUDr. Leoši Hegerovi - prostudovali jsme zpravodaje Českého Ilco a LPR a převzali některé statě - přijali jsme návrh Milušky Rozehnalové na prohlídku Rešovských vodopádů při zpáteční cestě z hradu Sovinec na podzimních rekondicích. Za tuto aktivitu patří Milušce dík!! - zkontaktovali jsme se s Alicí Křepínskou z ConvaTecu na intervium se 2 členkami z našeho klubu - přihlásili jsme Jitku Čerstvou do Velkých návratů - spojili jsme se s pražským a zlínským klubem ohledně přípěvků na rekondice - obdrželi jsme sponzorský dar od firmy Dansac na výlet-děkujeme - vložili jsme hodnocení výletu a fotky na náš web Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některým doktorům to nevysvětlíte 11

12 Pozor-informace pro stomiky Na podzimní rekondice za námi přijede pan Jiří Pail z firmy ALP a doveze různé vůně pohlcovačů zápachu. Olga Tellerová těm, kteří k ní chodí připraví poukázku pro odběr a ostatním stomikům doporučujeme, aby si přivezli od svého lékaře poukázku na pohlcovač, který jim bude vydán na základě tohoto dokladu.dál budeme mít možnost nahlédnout do škály výrobků ALP od krémů na ruce, olejů, kosmetiky na afty a opary. Lze si zakoupit. Termální lázně v Gyor Co byste řekli navštěvě termálních lázní v maďarském Gyoru za celkovou cenu 580 Kč za celý den? V této ceně je i vstupenka do bazénu. Pokud máte zájem hlaste se na příští členské schůzi, tj. v září a naplánujeme cestu. Výlet nás a přátel ze Svitav Ve dnech 27. a 28. června jsme se vydali se svitaváky do Toulovcových maštalí a na zámek Nové Hrady. Bylo to úžasné. Milan Semela-předseda svitavského klubu a jeho kolegové z výboru pečlivě připravili program, celou plánovanou trasu projeli, vychytali všechny mouchy a tak jsme neměli ani jednu jedinou připomínku. To, co jsme viděli překročilo naše očekávání a jen litujeme, že jste s námi nebyli ve větším počtu. Zážitky byly umocněny příjemným počasím, občerstvením v krásných restauracích, nádhera. Za všechny zážitky jsme vám Svitaváci moc, moc vděční!!! Velké poděkování patří také zodpovědnému a obětavému řidiči panu Viktoru Neverišovi. A jak to probíhalo? V pondělí jsme měli start na Zvonařce, kde nastoupili mimobrněnští do autobusu firmy Coufalík. Protože byla dopravní zácpa, autobus vyjel s mírným zpožděním k druhému stanovišti u Bohémy. Tam jsme marně čekali na Marii Chalupovou, takže jsme v 8.35 hodin vyjeli. Přes Brno jsme v pohodě přejeli, na kuřimské křižovatce jsme naložili Širůčkovi a v takovém složení jsme jeli ke Svitavům. Cestou jsme dali zprávu do Svitav Milanu Semelovi a také jsme se spojili s našimi dvěma účastníky ze Světlé n.sázavou, kteří přijeli k Toulovcovým Maštalím po vlastní ose. Do Svitav jsme přijeli asi s 20 min.zpožděním, ale protože bylo dobré počasí-teplo, ale pod mrakem, tak nám naši přátelé nehubovali. Naložili jsme je v počtu 12 a jeli do Poličky a dál k Jarošovu a Vranicím. Tam na parkovišti nás autobus vyložil a my se dali po červené značce do krásného borového lesa s pískovcovými skalami nejrůznějších tvarů. Moc jsme si to užívali. Od dětí, které šly za námi jsme obdrželi zprávu, že nás vzadu dohání dva lidé a vzkazují, ať na ně počkáme. Šli jsme jim tedy naproti a zjistili, že Standovi a Lidušce ujel autobus a oni tedy musí s námi pěšky. Vůbec nebyli vybaveni na takovou tůru a tak jejich pochod byl skutečně problematický. Přesto se jim podařilo celých 8 km ujít a udělali si velkou jedničku do svých zápisků. Po ukončení pěší tůry jsme nastoupili do autobusu a jeli k zaslouženému obědu do lesní restaurace Polánka. Tam jsme se dobře najedli a napili a po relaxaci jsme se vypravili autobusem do místa našeho nocování a to za vesnici Zderaz, kde na samotě stojí hotel Renospond. Je u něho přírodní koupaliště a my Strnadi jsme ho vyzkoušeli. Bylo to velice příjemné a osvěžující. Ubytování bylo moc pěkné s novým nábytkem a zrekonstruovanými sociálními zařízeními. Všechny prostory byly čisté, vyzdobené květinami a venkovní úpravy měly hodně zeleně, okrasné keře a kytky. Je vidět, že si toho hledí a starají se o to,aby se u nich hostům líbilo po všech stránkách. 12

13 Večer nás kuchař hostil grilovanými špízi, klobásami, pečenými bramborami. K tomu byl dobrý chléb, dostatek zeleniny, také bohatý stůl nabízel i ovoce. Pojídali jsme, zpívali s doprovodem dvou kytar-milana a Mária. Bavili jsme se do 11 hodin a pak se rozloučili a šli spát. Navečer se někteří šli projít ke vsi. Ráno jsme brzy vstali, my Strnadi se šli vykoupat a pak jsme zašli do vesnice a požádali pana průvodce, aby nám ukázal skalní obydlí, kde v 19. století žili lidé-chudina, která se podílela na stavebních pracech v blízkých Nových Hradech, kde se stavěl zámek a hospodářské budovy v podzámčí. Byla to zajímavá prohlídka, malé světničky, vybavené potřebným příslušenstvím. Těchto bytečků zde ve Zderazi bylo kolem 60-ti. Pak jsme zašli na snídani a pomalu jsme se sbalili a vyrazili do Nových Hradů, kde jsme si prohlédli soukromý zámek, muzeum cyklistiky a poobědvali jsme v zámecké restauraci-vše vlastní manželé Kučerovi z Prahy. Po obědě a krátkém posezení jsme se vydali k autobusu a vyjeli k Růžovému paloučku u Litomyšle, kde se loučili Čeští bratři s vlastí. Je to park s růžemi, vysokými a krásnými stromy, upravenými cestami a travnatými plochami, taková oáza klidu. Finanční zhodnocení výletu. Příjmy výdaje ztráta Pravda ve víně? Nekazí chuť? Ve výdajích je doprava, autobusem - 14 tis., ubytování a stravování Kč, vstupy-1620 Kč. Ztráta byla profinancována ze sponzorských darů. Umění žít je vědět,jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena Příspěvek od Jarmily Kudrová Společně se svitavským Klubem stomiků jsme se zúčastnili dvoudenního výletu do blízkého okolí Svitav, Toulovcových Maštalí a zámku Nové Hrady. Akce se zúčastnilo 19 našich členů, autobus vyjížděl z Brna, ve Svitavách přistoupili členové Klubu svitavského, kterých bylo 12. Ze Svitav jsme dojeli do Jarošova, odkud jsme se vydali na turistickou procházku Toulovcovými Maštalemi, které patří mezi nejpozoruhodnější přírodní útvary Pardubického kraje. Rozsáhlý areál členitých skalních útvarů a jeskyní vznikal po mnoho let vodní erozí pískovcového skalního podloží. Svůj název odvozují Toulovcovy Maštale od pověsti o loupeživém rytíři 13

14 Vavřinci Toulovci, který se prý ukrýval se svou družinou a kořistí právě ve skalách. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Celá oblast je volně přístupná po značených stezkách. Celou trasu většina z nás, až na ty, kteří si netroufli a zůstali v autobuse, pohodlně prošla. Také jsme si prošli některé skalní rozsedliny a útvary. Cesta byla velmi příjemná, žádné stoupání do kopce. Některé úseky ke konci cesty byly trochu nepohodlné, ale všichni jsme se šťastně sešli v autobuse, který nás odvezl do hospůdky v Polánce, kde nás čekal výborný oběd řízek s bramborem a okurkovým salátem. Pití dle vlastní chuti, většina z nás si poručila pivo. Po občerstvení a malém odpočinku jsme odjeli do vesničky Zderaz, kde jsme byli ve velmi hezkém penzionu, plném květin v okolí a na oknech, ubytováni. Ubytování bylo také bezchybné. Netrvalo dlouho a lákala nás vůně grilovaného masa a klobás, takže jsme se ubírali k večeři. Mimo masa byla na stole ještě spousta ovoce, různé omáčky, grilované brambory, prostě bohatý výběr, co kdo chtěl. Po večeři byla prezentace firmy Sabrix s. r. o. Jesenice, která se zabývá především různými stomickými doplňky, ale také začíná dodávat flexibilní sáčky. Po prezentaci nastala volná zábava zpěv při dvou kytarách. Večer jsme se spřátelili a sblížili, velice dobře jsme se bavili. Druhý den ráno po snídani si někteří členové šli prohlédnout skalní světničky, kde lidé ještě v minulém století bydleli. Odjezd na zámek Nové Hrady byl před desátou hodinou ranní, zámek je velmi blízko Zderaze. Již po příjezdu na místo nás uchvátil na mírném kopečku opravený zámeček, k němuž se jde dlouhou cestou a za hradní zdí je již zahrada. Zámek Nové Hrady je rokoková stavba ve stylu francouzských letních sídel vybudovaná hrabětem Jeanem Antoinem Chamaré. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván České Versailles. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili manželé Kučerovi z Prahy a od té doby prochází celý areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Barokní špýchar prošel také rekonstrukcí, je v něm nyní umístěno První české muzeum cyklistiky. Na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně. Rozšiřuje se také farmový chov jelení a daňčí zvěře. Po prohlídce zámku a přilehlého okolí jsem zasedli v Zámecké restauraci k obědu byl nám naservírován výborný jelení guláš. Po obědě jsme ještě navštívili Růžový palouček známý ze Starých pověstí českých od Jiráska, kde se údajně loučili čeští bratři před odchodem do ciziny. Palouček se nachází v pěkném parku, který voněl lipovým květem. Po příjemné procházce parkem jsme nastoupili do autobusu a odjížděli směrem na Svitavy, kde naši hostitelé vystoupili, srdečně jsme se rozloučili a ujížděli jsme k Brnu. Výlet byl velmi zdařilý, všichni byli spokojeni, je nutno poděkovat členům svitavského klubu, především jeho vedoucimu, za výbornou organizaci. Také řidiči patří náš dík! Jarmila Kudrová Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost a díky únavě odpočinek Čekárna a ordinace na Mendlově náměstí V novém kabátě nás vítá čekárna před ordinacemi lékařů a ordinace stomasester na Mendlově náměstí. Určitě si všimnete změny a vaše oko se pokochá. Upozornila mě na to moje kamarádka Milena. Mrkněte, jak to je krásné. Děkujeme autorům!! 14

15 Setkání s Miladou Šestákovou 8.7. jsem měla schůzku s Miladou, která se před několika lety o nás starala, dávala nám rady a velice dobře se s námi cítila. Prožili jsme s ní řadu zdařilých akcí. Pracovala ve firmě MALKOL CZO, která dodává pomůcky firmy Coloplast. Všechny pozdravuje a drží palce. My ji samozřejmě držíme palce také. Milado hodně zdraví a optimismu! Posíláme jí pravidelně náš zpravodaj a tak jsme alespoň na dálku ve spojení. Nyní naše styky ještě utužíme a to díky internetu! Rekondice s Českým Ilco Posledni tyden v květnu jsem se zúčastnila rekondic v Chlumu u Třeboně s Českým ILCO v penzionu Hejtman. I když nebyl denní program naplánovaný, v podstatě si ho dělal každý sám. Každý den bylo kam jet nebo jít se podívat.vzhledem k tomu, že jsem měla auto i kolo, možnosti byly témeř neomezené. Okolí Chlumu skýtalo množství vycházek i pro ty, kteří takto mobilní nebyli. Nejblíže byl rybník Hejtman a Staňkovský. Překrásné vycházky a vyhlášená rybí hospůdka U sumečka. V samotném Chlumu je zámek s pěkným parkem. Na zámek jezdíval v létě následník rakous. trůnu Frant. Ferdinand d Este s rodinou. O tom a o historii Chlumu a okolí nám jeden večer přišel vyprávět místní kronikář. Vedoucí rekondic pan Fr. Plecháč jeden den zorganizoval výlet autobusem do Třeboně. Staral se o nás opravdu vzorně. Přijela za námi zástupkyně firmy Sabrix, pro většinu z nás neznámá. Prezentovala pro mnohé zajímavé stomické pomůcky. Bylo pro mě potěšením se osobně seznámit s milou Marií Ředinovou. Celkem hodnotím pobyt v Chlumu velmi, velmi dobře - ubytování, stravování, příjemné prostředí, samotné městečko, vyšlo i počasí. Poznala jsem spoustu nových,dobrých lidí. Vřele doporučuji těm z vás, kteří jste s Českým ILCO v Chlumu nebyli, abyste se příště na jejich renkondice přihlásili. Hana Širůčková Pravda má jednu velkou výhodu,člověk si nemusí pamatovat,co řekl Dobrovolní návštěvnící České ILCO vyškolilo již dříve z jednotlivých klubů stomiků dobrovolné návštěvníky. Jejich snahou je pomáhat a předávat své zkušenosti a informace získané na školení, zejména novým stomikům. Mohou osobně nebo telefonicky pomoci zmírnit obavy, které začínající stomik má a vysvětlit i rodinným příslušníkům, co potřebuje a jak mu mohou pomoci zvládat nelehké začátky. Mluvit s nemocnými vyžaduje jisté dovednosti, je třeba vědět jak vést rozhovor, čeho se vyvarovat a jak se také chránit. Jako pomoc dobrovolníkům uspořádalo České ILCO ve dnech doškolení v Radvánovicích, kterého jsme se s Františkem Kronesem zúčastnili. Velmi poučné byly přednášky lektorky Mgr. Kateřiny Benešové z občanského sdružení Gaudia proti rakovině na téma: -asertivní chování vůči problematickým klientům -návrhy řešení konkrétních případů -nácvik rozhovoru V další části si přítomní sdělovali své zkušenosti a náměty ke zlepšení práce. Část byla věnována také dobrovolnictví ve smyslu nezištné práce v klubech. V závěru jsme se shodli, že školení bylo přínosné a posunulo nás ve vědomostech a 15

16 schopnostech, které by měl dobrovolník mít. Za organizaci včetně zajištění finančních prostředků na pořádání těchto užitečných akcí patří Českému ILCO pod vedením Ing. Marie Ředinové velký dík. Marie Mazáčová Pokud se ve vašem okolí vyskytne nový stomik, který bude mít zájem o setkání se školeným dobrovolníkem, předejte mu prosím kontakty t.j. uvedená čísla nebo Marie, tel.: Jana, tel. : Vladimír, tel.: František, tel.: Obec Radvánovice leží v Českém ráji, v bezprostřední blízkosti lázní Sedmihorky, kde Ing. Strnadová zajistila podzimní rekondiční pobyt v roce Ve volném čase jsme se tam vydali - jednu zastávku vláčkem a přes Hrubou Skálu pěšky zpět. Byli jsme okouzleni krásnými scenériemi skalních útvarů a výhledem na Trosky. Máme se na co těšit! Jubilantem ve III. Q je: Emil Vašek Gratulujeme a přejeme zdraví a zase zdraví!! Naši sponzoři a dárci: N A D A C E Z D R A V Í P R O M O R A V U 16

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Veškerá pestrost, celý půvab i všechna krása života je složena ze světla a stínu. L. N. Tolstoj Napsáno na kovové mříži kovem v Adršpašských skalách.

Veškerá pestrost, celý půvab i všechna krása života je složena ze světla a stínu. L. N. Tolstoj Napsáno na kovové mříži kovem v Adršpašských skalách. Veškerá pestrost, celý půvab i všechna krása života je složena ze světla a stínu. L. N. Tolstoj Napsáno na kovové mříži kovem v Adršpašských skalách. V pátek 27.4. jsem odjel vlakem v 6.33 hodin z Jičína

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - konference member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - úvod Úvod Panský dvůr v Počernicích se nachází v příjemném prostředí zámeckého parku v městské

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Českomoravská vrchovina 10. - 11.11.2010

Českomoravská vrchovina 10. - 11.11.2010 Českomoravská vrchovina 10. - 11.11.2010 Krajem českých malířů Mimořádně teplý podzim mě opět vylákal do přírody a už jsem vyměnil kolo za pohorky. Připravil jsem si dvoudenní výlet na malebnou a nedalekou

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Průvodce "Průvodce Jižní Čechy"

Průvodce Průvodce Jižní Čechy Kratochvíle Zámek 49 3'30.55"N 14 10'3.17"E Zámek Kratochvíle je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Zámek se nachází asi 2 kilometry severozápadně od města netolic na Prachaticku.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více