ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma"

Transkript

1 Klub stomiků Brno, Pavlovská 9, B r n o ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Srpen 2011 č. 81 POZVÁNKA na členskou schůzi která se koná 12. září 2011 ve 13 hod. na Křenové č. 67 (2. patro) Program : Zprávy z výboru, informace, rekondice Kurzovní Přednáška-Potraviny,MVDr. Stanislav Šplíchal Vystoupení distributorů a hostů Diskuse, závěr oficiální části Volná zábava a občerstvení Srdečně zve výbor klubu Poradna: Adresa: Dragica Křenková - stomasestra 9-14 hod. úterý a čtvrtek Olga Tellerová stomasestra hod. pondělí a středa Kephas s.r.o., Mendlovo nám. 1a Brno tel: , kl. 12 Žádná stoka není tak hluboká, aby se z ní člověk nemohl vyhrabat ven a být na tom lépe, než předtím 1

2 Cévní mozková příhoda (CMP) Cévní mozková příhoda (v hovorové řeči mrtvice, často se také říká klepla ho pepka ) je jedno z nejčastějších akutních onemocnění, které v ČR postihne více než lidí ročně a které je u nás po srdečním infarktu nejčastější příčinou úmrtí. V 80 až 85% případů vzniká mozková příhoda jako důsledek nedokrvenosti mozku při uzávěru některé z mozkových tepen. Takovou cévní mozkovou příhodu označujeme jako ischemickou. Méně často vzniká cévní mozková příhoda krvácením do mozku (takovou CMP potom označujeme jako hemoragickou). Oba typy mozkových příhod mají za následek poškození mozkové tkáně a z toho vyplývající mírnější či závážnější postižení od lehkých příznaků, které se mnohdy téměř zcela upraví, až po závažná a trvalá postižení u třetiny pacientů, jako například postižení hybnosti či řeči. Bohužel až třetina cévních mozkových příhod končí smrtí. Kromě mrtvice ještě lékaři popisují tzv. tranzitorní ischemickou ataku (ve zkratce TIA), jejíž příznaky jsou vyvolány rovněž nedokrvením mozku, jedná se však jen o přechodný stav. Projevy se objevují náhle a trvají většinou jen několik minut. I přes úplnou úpravu obtíží je však třeba TIA brát jako varovný příznak, který může samotnou cévní mozkovou příhodu předcházet. Cévní mozková příhoda může člověka postihnout v jakémkoliv věku, nejčastěji však postihuje lidi nad 65 let a velkou hrozbou je i pro lidi nad 50 let. Právě nemocných s CMP mezi 50 a 65 rokem je v ČR 3x více než v západních a severských evropských zemích. Rozpoznání příznaků cévní mozkové příhody je velmi důležité, protože ve chvíli, kdy CMP vznikne, začíná boj o čas. Správné rozpoznání příznaků a časně zahájená léčba totiž mohou postiženému zachránit život a zajistit co nejvyšší kvalitu dalšího života. Mezi nejčastější příznaky cévní mozkové příhody patří: slabost či porucha hybnosti nebo porucha citlivosti tváře či končetin, zpravidla na jedné polovině těla porucha řeči či potíže s porozuměním řeči porucha zraku (např. porucha ostrosti vidění či dvojité vidění) náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace prudká, velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny Při techto výše uvedených příznacích je nutné vyhledat lékařskou pomoc a to i v případě, že příznaky jsou pouze přechodné. Pacient s cévní mozkovou příhodou by měl ležet v nemocnici na jednotce intenzivní péče s monitorací životně důležitých tělesných funkcí. V posledních letech byl zaveden nový postup léčby ischemické cévní mozkové příhody - tzv. trombolýza. Jedná se o podání léku (altepláza), který je schopen zprůchodnit uzavřenou mozkovou cévu a obnovit přísun krve do postižené oblasti. Lék se podává do žíly, v ojedinělých případech i přímo do postižené tepny. Léčbu je však nutné zahájit v relativně krátkém časovém okně, tzn. do 4,5 hodin od vzniku cévní mozkové příhody. Velmi důležitou součástí léčby po cévních mozkových příhodách je rehabilitace, jejímž cílem je pomocí cvičení a užívání vhodných pomůcek zajistit pokud možno co největší schopnost nezávislého a samostatného života nemocného postiženého cévní mozkovou příhodou. Humor je nejlepší náplast na rány života 2

3 Nejlepší léčbou cévní mozkové příhody je však její prevence. Velkým rizikem pro vznik cévní mozkové příhody (ale i srdečního infarktu či ischemické choroby dolních končetin) je ateroskleróza, pro kterou jsou rizikovými faktory vysoké hodnoty cholesterolu, cukrovka, kouření, obezita a vysoký krevní tlak. Ten je také často příčinou hemoragické (krvácivé) cévní mozkové příhody. Z výše uvedeného vyplývá několik jednoduchých zásad prevence cévní mozkové příhody, zejména: nekouřit snažit se o pravidelnou, přiměřenou fyzickou aktivitu např. procházky, ale i domácí či zahradní práce udržovat přiměřenou váhu, z čehož plyne pravidelná vyvážená strava, omezení množství soli, tuků a cukru v jídle a pití, dostatek ovoce, zeleniny a ryb vyhýbat se nadměrné konzumaci alkoholu chodit na pravidelné preventivní lékařské prohlídky Mrtvice je zákeřná a rychlá. Její včasné rozpoznání ale může zmírnit její dopady. V některých případech se dá mrtvice úspěšně léčit, následná rehabilitace pomáhá zmírnit obtíže vzniklé po CMP, nejlepší léčbou ale vždy bude prevence. Více informací o cévní mozkové příhodě naleznete na internetu na stránkách nebo MUDr. Martin Kudr, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol Koncert Zpívání pro zdraví Paní MUDr. Danuše Spohrová nás pozvala na koncert Zpívání pro zdraví , který se uskutečnil v kulturním centru Rubín v Brně Žabovřeskách a který její nadace sponzorovala. Bylo to úžasné. Program rozjela cimbálovka Petra Mikulky, zpíval Vašek Kovářík, Vlasta Gricová, Jana Otáhalová, Naďa Chocholáčová. Moderovali Marcela Vandrová a Vojta Polanský. Oslavovaly se 60-tiny Vaška Kováříka (manžela Marcely Vandrové) a tomu přišel na pódium gratulovat Karel Hegner. Také se připoměla smutná zpráva o úmrtí pana Maxe Widmanna-hudebního redaktora Českého rozhlasu Brno.Bylo to skutečně nádherné pozdní odpoledne!! My pak ještě poseděli u pivečka v areálu Centra Rubín v Žabovřeskách. Děkujeme za tento zážitek. Úsměv a dobrá nálada jsou známkou vítězství nad osudem 3

4 Rekondice Úštěk Rekondiční pobyt nám začínal v neděli na 1. máje, nástup jsme měli na autobusovém nádraží Zvonařka. Mimo našich členů se zúčastnilo také několik členů zlínského klubu. Odjezd byl stanoven na 8.00 hodinu. Naší první zastávkou byl zámek Ploskovice, kam jsme přijeli okolo poledne za krásného, slunečného počasí. Před prohlídkou jsme se porozhlédli po kvetoucím parku, kde nás vítali svým křikem také pávi. Stará ves Ploskovice se v záznamech objevuje již ve 12. století existovala tady johanitská komenda, přestavěná na tvrz. Středověká tvrz byla dějištěm povstání poddaných Adama Ploskovského z Drahovic. Událost, jejíž postavou byl Dalibor z Kozojed, se stala námětem Smetanovy opery Dalibor. V 16. století byla přestavěna na renesanční zámek. Objekt ale nevyhovoval, a tak na jeho místě vznikl v letech honosný barokní zámek podle návrhu litomeřického stavitele, italského původu, Oktaviána Broggia, přestavěný v 19. století na letní sídlo penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda.V polovině 19. století byl zámek zvýšen o jedno patro, upraven a vyzdoben nástropními malbami Josefa Navrátila a štukami Václava Levého, v suterénu je umělá jeskyně grotta, kterou jsme také navštívili. Bohatě členěná zámecká architektura je doplněna horní zahradou a dolním parkem s vodním dílem a sochařskou výzdobou. V zámku jsme si prohlédli interiéry 2. poloviny 19. století a druhého rokoka. Odpoledne jsme dorazili do našeho hotelu Racek v Úštěku, kde jsme se ubytovali, povečeřeli, večer byla individuální zábava a prohlídka města. Do Úštěku, který je památkovou rezervací, jsme přijeli od Litoměřic malebným zemědělským krajem, bohatým na lidovou architekturu. Naskytl se nám pohled na zajímavé panorama města, které si zachovalo původní ráz. Poddanské městečko Úštěk bylo vybudováno na pískovcovém ostrohu při obchodní cestě z Litoměřic do Lužice, připomínané již v roce Pokud do města vstoupíme od Litoměřic, pak projdeme podél zbytků jedné z městských bran. Ostatní byly sneseny již v předminulém století, aby nebrzdily narůstající dopravu. Před námi se otevře protáhlé, poměrně úzké náměstí. Vroubily je gotické domy s podloubím, z nichž mnohé se zachovaly v původní podobě, tedy se štítovým průčelím obráceným směrem k rynku. Dominantou města je kostel sv. Petra a Pavla. Mohutná budova z roku 1772 je viditelná již zdaleka. Z období baroka pochází i honosná budova děkanství, připisovaná Oktaviánu Broggiovi. Je zde také tzv. Pikartská věž z 15. století, která je součástí městského opevnění. Některá patra této původně obranné pětipodlažní stavby slouží i jako výstavní síň, zde je také v přízemí Muzeum čertů.ve městě je i nově zrekonstruovaná synagoga, stojící na západním okraji městské památkové rezervace, v blízkosti osmi bývalých židovských domů. Je odtud překrásný pohled do údolí v jižní části města.kousek dál v lese je židovský hřbitov. Nad údolím Loubního potoka se choulí malebné Ptačí domky, postavené na hraně srázu. Jejich sklepy, zahloubené do skály, stejně jako dřevěné pavlače a přístavky, alespoň trochu rozšiřovaly plochu maličkých obydlí. Jen málo měst a městeček působí v krajině tak malebně jako Úštěk. Jeho silueta se rýsuje již zdáli. Do zorného pole zároveň vstoupí i okolní kopce, Vysoké Sedlo, Ronov, Vlhošť, Kalvárie, Dubí hora. Této scenerie si povšimli i filmaři, filmoval se tu např. film Kolja. V pondělí jsme zahájili naše putování cestou do vsi Ostrá s řadou staveb lidové architektury, nad níž se pne návrší zvané Kalvárie se skupinou tří kaplí od O. Broggia. Na svahu cestou k nim jsou zbytky barokních pískovcových soch a křížová cesta, která je v rekonstrukci. Tři kaple jsou v hodně žalostném stavu. Dál 4

5 jsme jeli co nejblíže k místu, kde bychom se dostali k hradu Helfenburk (Hrádek). Někteří zůstali na parkovišti, procházeli se v lese, většina se vydala dvojí cestou k hradu. Na skalnatém pískovcovém hřebeni se zachovaly rozsáhlé zříceniny středověkého hradu. Přístup k němu vede pouze od východu. Hrad patřil mezi největší v severních Čechách. Vznikl nejspíše po polovině 14. století. Dějiny hradu jsou velmi pestré a zajímavé. Byl postaven na území, které před polovinou 14. století propůjčil král Jan Lucemburský jako léno lenům rodu Ronovců, pánům z Klinštejna. Jan z Klinštejna zde před r postavil malý hrad. Nově postavený hrad Helfenburk koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, kdy je doložen písemně poprvé a učinil ho středem nového panství pro všechna arcibiskupská panství na pravém břehu Labe. Patřilo k němu 13 vesnic a městečko Hošťka a Blíževedly. Arcibiskup vytvořil při Helfenburku i manský systém. V l došlo k první zásadní přestavbě hradu, která je dodnes patrná. Jana Očka vystřídal na arcibiskupském stolci jeho synovec Jan z Jenštejna, bezesporu nejvýznamnější držitel Helfenburku, i ten pokračoval v jeho zvelebování. Do hradu se vstupovalo branou, k níž vedl přes příkop padací most. Nad branou jsou zachovány dva znaky, pražského arcibiskupství a znak arcibiskupa Jana z Jenštejna, silně poškozené a zvětralé. Hrad vlastnil i Jindřich z Rožmberka, pak také páni ze Šternberka. V roce 1592 koupil Helfenburk a několik dalších vsí Jan Sezima ze Sezimova Ústí na Úštěku. Když mu bylo r jeho jmění zkonfiskováno pro účast na protihabsburském povstání, získali hrad jezuité. Na hradě bydlelo již od 16. století jen panské služebnictvo, na počátku třicetileté války byl úplně opuštěn. V r jej vyplenili císařští vojáci a byl i zapálen, v průběhu války byl dále pustošen. Hrad začal rychle chátrat a brzy se zapomnělo i jeho původní jméno Hrádek. Na počátku 19. století se staly zříceniny cílem mnoha poutníků, píše o něm i Bohuslav Balbín, který žil v roce 1679 v nedalekých Liběšicích. Navštívil jej také K. H. Mácha, který si zříceniny nakreslil. Po zrušení jezuitského řádu hrad patřil náboženskému a studijnímu fondu, r koupil celé liběšické panství Ferdinand Lobkovic, jehož vystřídal v r textilní průmyslník Josef Schroll. V úterý jsme vyjížděli do skanzenu v Zubrnicích za bohatého sněžení, počasí připomínalo spíše podzim než jaro. Soubor lidové architektury v Zubrnicích je nejmladším skanzenem v České republice, a proto se stále ještě rozšiřuje. Jeho základem je stará vesnice, ležící v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využívány nejhodnotnější stavby ve středu obce, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty.bylo velmi poučné prohlédnout si zemědělské nářadí a stroje, které se již dnes na vesnici nepoužívají. Také vnitřní vybavení místností nás zaujalo. Od r je veřejnosti zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále jsme navštívili expozici vesnické školy a starý obchod. Zde jsme si nakoupili bylinné likéry a různé rukodělné výrobky. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna z nedaleké obce Střížovice. Naše cesta pokračovala do sousední starobylé obce Kravaře.Obec i se svými polnostmi patřila od 12. století klášteru v Doksanech. Ve 14. století získali panství Berkové z Dubé a o dvě století později Vartemberkové. Roku 1647 Kravaře zakoupil kardinál Arnošt Harrach pro litoměřické panství. Roku 1860 městečko postihnul požár, po kterém obec ztratila svůj starobylý vzhled. Krajinu panství dokreslovaly roubené patrové domy s pavlačemi, vysokými půdami, kde se sušil chmel.ojedinělou stavbou je objekt, kulturní památka Vísecká rychta z roku Jedná se o největší roubené obytné stavení podstávkového typu u nás. Byla zde převezena z obce Víska. Tato usedlost patřila až do druhé poloviny 19. století rodu Kernů. Kernové pak 5

6 téměř dědičně zastávali úřad víseckých rychtářů. Je zde umístěna stálá expozice lidového bydlení, umění, architekury a života na vesnici severních Čech. Je to největší dřevěný dům u nás. Velikost stavby byla dána jak potřebami rychtářského úřadu, tak i rozhlehlého hospodářství. Usedlost Kernů patřila k největším ve vsi. Kromě obilí pěstovali také chmel, proto má rychta, stejně jako ostatní stavby v kraji, vysokou několikapatrovou půdu, kde byly pro sušení chmele rozloženého na lískách, příznivé podmínky. Na skladování usušeného chmele bylo určeno pět komor v patře. Přízemí domu návštěvníky zavede do bohatého selského hospodářství na počátku 19. století. V rychtářské světnici, výminkářské světničce a černé kuchyni s pecí je vystaveno vše, co bylo tehdy k životu potřeba. Na obytnou část domu pak navazují hospodářské prostory. Spížní komora je věnována zpracování mléka. Expozice v bývalé konírně zase ukazuje, jak praly a žehlily naše babičky. Odpoledne se většina z nás vydala na prohlídku s výkladem do Úštěckého kostela Petra a Pavla, kterou nám zprostředkoval náš řidič autobusu u své bytné. Paní nám velmi zasvěceně povídala o vnitřním vybavení kostela a jeho historii. Pozdně barokní stavbu nechali na místě původního kostela sv. Michala ze 14. století vystavět v letech jezuité. Od roku 1628 bylo město majetkem řádu a tomu také vedle kostela Octávio Broggio roku 1772 postavil mohutnou barokní faru. V interiéru kostela, který ovšem není obvykle přístupný, je oltářní obraz od Karla Škréty z roku Panna Marie je na něm vyobrazena v rozhovoru s oběma apoštoly, podle kterých je kostel pojmenován. Dalšími kousky, které zdobí sakrální prostor, jsou kamenná křtitelnice rokokových tvarů, kazatelna z dílny řezbáře Jiřího Vančury a původní skříně varhan. Ty postavil truhlář Ambrož Tauchmann z Hošťky. Před večerem nás navštívil zástupce firmy Coloplast Mgr. Milan Tehlár, který nám předvedl jejich inovovaný výrobek jednodílný sáček s okénkem. Ve středu jsme již za pěkného počasí vyjeli na Kokořínsko, na prohlídku hradu Kokořín. Hrad Kokořín leží na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem, uprostřed chráněné krajinné oblasti. Původně nedaleko odtud stávala středověká tvrz, vybudováná za krále Jana Lucemburského, která byla zčásti vytesaná do skály. První listinné zmínky o Kokoříně pocházejí z roku V polovině 14. století tady nechal vybudovat hrad Hynek Berka z Dubé. Během následujících staletí se mezi majiteli vystřídala řada šlechtických rodů. Berkům byl hrad po Bílé hoře zkonfiskován a připadnul Albrechtu z Valdštejna, po jeho smrti přešel do královského držení. V 16. století již hrad nevyhovoval zvýšeným nárokům na obývání a navíc byl ve špatném stavu. Po třicetileté válce císař Ferdinand zařadil Kokořín mezi prokleté hrady, které již nesměly být opravovány a tak se stává jen pustnoucí součástí panství, na kterém se střídali další majitelé. V 19. století je z hradu již jen zřícenina, která okouzlovala romantické umělce. V roce 1896 kokořínské panství, včetně zříceniny, kupuje Václav Špaček, šlechtic ze Starburgu a v roce 1911 za pomoci historiků zahajuje rozsáhlou rekonstrukci hradu. Tu dokončuje v roce 1918 syn Jan. Po roce 1950 přešel hrad do držení státu. Teprve v roce 2006 se hrad vrací do rukou dědiců rodu Špačků. Hradem nás provázela paní kastelánka, která na naše dotazy ohledně rodiny Špačků, kde bydlí atd., neodpověděla. Odpoledne nás na pozvání navštívil místní usedlík, který nás obšírně informoval o historii Úštěku. Ve čtvrtek hned ráno jsme se vypravili na prohlídku královského historického města Litoměřice. Dnešní rozloha historického jádra včetně uliční sítě vznikla v době Karla IV. Hradební systém až 10 m vysoký byl naposledy rozšířen počátkem 16. století o parkán. K nejstarším stavbám patří jádro děkanského kostela zbarokizovaného O. Broggiem, jádro bývalého dominikánského kláštera (Státní 6

7 archiv), městská věž. Významnými stavbami jsou renesanční radnice (muzeum) upravená ze dvou gotických domů a Mrázovský dům zvaný Kalich, tzv. gotické dvojče a řada dalších světských a církevních staveb. Měšťanské dvory s dvou i třípatrovými sklepy mají většinou gotická jádra, prošly renesanční barokní i klasicistní přestavbou. Pod jižní frontou dvorů na náměstí je otevřena podzemní prohlídková trasa, kterou jsme však z časových důvodů nestihli projít. Litoměřice jsou známy pobytem K. H. Máchy. Po projití Litoměřic jsme vyjeli na cestu do Doksan, cestou jsme se zastavili v Dolních Počaplech. Zde jsme si prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven jako gotický asi ve 14. století. Obnoven byl v letech Pravděpodobně byl postaven stavitelem Dinzhoferem. Pak jsme pokračovali do kláštera premonstrátek v Doksanech, který byl založen r Klášter byl osazen řeholnicemi z porýnského kláštera v Dunewaldu a dcerami z předních domácích rodů Ve středověku byl značně bohatý, těšil se přízni panovníků, kteří jej obdarovávali nemovitými i movitými dary. Areál kláštera je značně rozhlehlý, zahrnuje vlastní klášter i jeho hospodářské příslušenství. Jsou zde stojící barokní budovy kdysi s byty vrátného, ředitele panství i bytem šafáře. Také jsou zde někdejší budovy sladovny, sušárny, pivovary, pekárny. Po projití hlavní bránou, vstoupíme do rozlehlého prvního nádvoří, kde je barokní morový sloup z roku Nejcennější stavbou areálu je v jádru románský kostel Narození P. Marie z 13. století, přestavěný barokně. Dnešní podoba kláštera je výsledkem radikální přestavby od konce 17. do poloviny 18. století. Klášter po svém zrušení v roce 1782 byl užíván jako zámek. Vedle románské krypty, kterou jsme také navštívili, jsme si prohlédli i přilehlý kostel. Areálem nás provázel zdejší kněz, který vše líčil velmi zasvěceně. Odpoledne někteří z nás navštívili v Úštěku Muzeum čertů.pak jsme se chystali na večírek, který byl oživen výstupy našich členů, jež byly velmi zdařilé. V pátek jsme navštívili památnou horu Říp, která je spojena s legendou o příchodu praotce Čecha, na jejímž vrcholu byla knížetem Soběslavem postavena románská rotunda na paměť vítězství nad vojskem německého císaře Lothara v Bitvě u Chlumce roku Říp se stal symbolem české státnosti. Konala se zde řada táborů lidu, z nichž nejslavnější se konal při příležitosti vyzdvižení základního kamene k budově Národního divadla v r Rotunda je národní kulturní památkou. Na zpáteční cestě jsme projeli Roudnicí nad Labem. V sobotu, poslední den rekondic, jsme strávili na Bezdězu, v Doksech a na chvíli i u Máchova jezera. Bezděz je královský hrad postavený Přemyslem Otakarem II. Stavba byla zahájena roku 1264, až roku 1279 z velké části dokončena. Tehdy zde byla vězněna královna Kunhuta, manželka krále Přemysla Otakara II. a její syn Václav. Raně gotický hrad se skládá ze dvou částí, v horní se nalézá královský palác s unikátní kaplí, purkrabství a obranná věž, v dolní pak dvě stavení určená pro pobyt manů. Původní podobu hradu nesetřely ani úpravy pro potřeby benediktinského kláštera za Albrechta z Valdštejna. Hrad je v postupné rekonstrukci, pro své výjimečné postavení v českých dějinách byl prohlášen národní kulturní památkou. Na hrad byla dosti svízelná cesta, kterou zvládli i naši s holemi a berlemi, je nutno je obdivovat. Pokračovali jsme do Doks, prošli okolo barokního zámku a podívali jsme se do barokního kostela, kde je na oltáři jedna ze tří kopií černé P. Marie Montserratské, přenesená zde z hradu Bezděz. Doksy leží prakticky při břehu Máchova jezera, které jako Velký rybník vzniklo údajně již v r Na chvíli jsme se okolo jezera prošli. Odpoledne bylo krásné počasí, lákalo k procházce okolo jezera Chmelař, které se nachází blízko hotelu Racek, někteří odvážlivci se v něm i koupali. 7

8 Večery jsme trávili při hudbě a zpěvu našich členů, dík patří panům Martinu Maňáskovi a Jarkovi Šuchmovi ze zlínského klubu za hudební doprovody. Také je nutno poděkovat panu Tiokovi za zasvěcené povídání o hudbě, včetně přiblížení děje opery Tajemství od Bedřicha Smetany, které se odehrává na hradě Bezděz a za jeho aktuální vstupy do mikrofonu v autobuse při projíždění krajem. Děkujeme MUDr. Václavu Vraspírovi za přednášky a zdravotní dozor. Stejně je nutné poděkovat Olze Tellerové za vedení ranních rozcviček a za zdravotní ošetření. Poděkování patří Marušce Jermářové, Ivetce Vincourkové a Milanu Tehlárovi, kteří za námi přijeli a přiblížili novinky z firem. Marušce Kučerkové děkujeme za víno, které nám přivezla na Zvonařku jako posilu na rekondice, Maruškám z Welandu a z ConvaTecu děkujeme za finanční dary. Jirkovi Koubkovi děkujeme za víno, které přivezl na večírek. Jarmila Kudrová A jak rekondice hodnotí Drahuška Sedláková Na letošní jarní rekondice jsme vyjeli 1.května. Z tisku jsme se dozvěděli, že se ve městě plánují demonstrace, proto jsme musili změnit naše tradiční nástupní místo u Bohémy na autobusové nádraží Zvonařka. Místo je to trochu odlehlé od tramvaje, proto přijížděla auta a dovážela naše výletníky k autobusu. Brzy jsme nastoupili do pohodlného autobusu pana Coufalíka a rozjeli se po dálnici směrem na Prahu. Cestou jsme se zastavili pro jednu naši členku v Jihlavě. Jízdu jsme přerušili jen na nutnou zdravotní zastávku a jeli jsme na prohlídku zámku v Ploskovicích, který leží uprostřed parku s fontánou. Je to přestavěný renezanční zámek ve stylu vrcholného baroka. Spokojeni i občerstveni jsme znovu nasedli do autobusu a směřovali do cíle naší cesty do Úštěku, kde jsme se v penzionu Racek ubytovali. Každé ráno a za každého počasí byla před hotelem půlhodinová rozcvička, kterou vedla stomasestra Olga Tellerová. Po snídani jsme každé dopoledne projížděli krásným Českým středohořím a navštěvovali různé památky a zajímavosti. Poutní místo Kalvárii, Kravaře, Zubrnici, Kokořín, Litoměřice, Doksany, horu Říp, také hrad Bezděz a Máchovo jezero. Odpoledne jsme buď jednotlivě, nebo společně chodili na procházky a prohlídky města Úštěk. Zejména nás překvapily stavby Ptačích domků postavených na skále, Synagoga, kostel Sv.Petra a Pavla. V tomto kostele je nejcennější obraz na hlavním oltáři od Karla Škréty. Také díky místnímu občanovi panu Košťálovi, který se zajímá o historii města Úštěku a okolí, jsme se hodně dozvěděli na jeho přednášce. Pan Tioka nám během cesty poutavě vyprávěl o K. H. Máchovi, který v tomto kraji pobýval a po večerech nás seznamoval s díly světových hudebních skladatelů i s ukázkou jejich hudby. Navštívili nás také zástupci firem ConvaTec, Dansac a Coloplast, aby nás seznámili s jejich výrobky. Přednáška MUDr. Vraspíra a Olgy Tellerové nás stomiky poučila i poradila v našem problému se stomií. Nesmím zapomenout na večerní zpívání a hraní s muzikanty Martinem Maňáskem a Jarkem Šuchmou, kteří ochotně vozí sebou svoje nástroje, aby nás pobavili. Za to jim děkujeme. Nakonec si musíme přiznat, že ubytování i stravování nebylo až takové, na jaké jsme si zvykli na předešlých rekondicích. Laťku posazenou v tomto směru jsme očekávali trochu výš. Počasí jsme vyzkoušeli od deště, sněhové vánice až po modré nebe. Děkujeme Janě Strnadové za dobrou organizaci zájezdu a práci s tím spojenou. Jsme vděčni všem, kteří se snažili nám pobyt zpříjemnit a něco pro nás udělat. Proto se těšíme na podzimní rekondice v Jeseníkách a přejeme si už jen hodně zdraví. Člověk, který se nedovede usmívat, nesmí otevřít obchod 8

9 Byl to pro nás skoro děs, vystoupit na hrad Bezděz. Podstatně se vyšlo líp, na náš slavný český Říp. Mně se pak vědomí zvedlo, neb jsem zdolal Vysoké Sedlo. Na Ronov jsem chtěl jak drak, bohužel mě ujel vlak. Jindřich Tioka Vyhodnocení rekondic v Úštěku ve dnech Příjmy Od účastníků, včetně participace na vstupech Od sponzorů Z přebytků minulých let Celkem příjmy Výdaje Za hotel vč.2.večeře, doprava Za vstupy, mapu Středohoří, parkovné a pohledy Za zdravotní dozor Celkem výdaje Celkový výsledek 0 Hudební zážitek díky manželům Tiokovým 26. května jsme se na pozvání Tiokových zúčastnili koncertu, kdy hudební fakulta JAMU v Brně představila své studenty-dirigenty, kteří řídili sbor Janáčkovy opery při sborových zpěvech oper Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera, Guiseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Petra Iljiče Čajkovského a Georgese Bizeta. Překvapilo mě, že do dirigentské profese se zapojují dívky, protože ze 4 dirigentů byly 3 ženy. Srdíčko plesalo a já děkuji za všechny ostatní Tiokovým za krásný už letní večer. Jana Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život 9

10 Nebuďme pohodlní a liknaví Při zkoušení nových podložek a sáčků nám předává firma, nebo stomasestra dotazník, kde je celá řada dotazů na funkčnost a spokojenost s pomůckou. Naším úkolem je posoudit a doplnit odpovědi na jednotlivé otázky. Ne vždy se této záležitosti zhostíme s plnou odpovědností. Rychle vyplníme dotazník a většinou se k pomůcce už nevrátíme a používáme konzervativně to, na co jsme dosud zvyklí. A v tom je právě problém. Měli bychom si uvědomit, že distributorské firmy reagují na naše připomínky a jejich snahou je kompenzační pomůcky neustále vylepšovat. Pokud neposoudíme pomůcky správně, nebo napíšeme na všechny otázky kladné hodnocení, nevěnujeme se důkladnému vyzkoušení, nastává problém nejen nám, ale také novým stomikům a v podstatě i nám samotným do budoucna. Setkali jsme se již s tím, že některé pomůcky se přestaly vyrábět a my musili přejít na modernější a novější typ a pokud jsme v minulosti dotazník odbyli, může být pak pomůcka nevyhovující a vrací se nám to jako bumerang. Je nutné zdůraznit, že jsme si to vlastně sami zavinili. Takže pozor!!!!! Jana Pomůcky do letadla Při poslední cestě letadlem jsem podcenila množství stomických pomůcek, které jsem si vzala do příručního zavazadla. Měla jsem zásobu na 3 dny, ale preventivně jsem je vyměňovala, abych neměla problém a najednou jsem zjistila, že mě zbývají 4 sáčky. Cesta trvala 2 dny, jeli jsme na Nový Zéland. Já se vylekala, protože teprve nyní jsem si uvědomila, že může nastat patová situace a taška uložená v letadle se zatoulá a já budu muset řešit krizi. Měla jsem nervy jako špagáty a čekala, co se bude dít. Štěstí se ale usmálo, a já se v cíli naší cesty dočkala své tašky a velmi si oddechla, že nebudu manžela a dceru zdržovat a bez obav se můžeme vydat na naplánovanou poznávací cestu. Teď, když jsem si přečetla obdobný příspěvek v časopise Helios, který vydala firma Coloplast, o příhodě jednoho slovenského stomika cestujícího do Itálie, mě to připomenulo situaci, kterou jsem prožívala v únoru letošního roku. A co z toho plyne pro vás, cestovatele? Rozdělit si pomůcky, abyste měli zásobu v příručním zavazadle alespoň na 7 dní. Co kdyby hlavní zavazadlo, které máte v letadle, nedocestovalo? Jana Prep film V časopise Helios, vydávaném firmou Coloplast, jsem se dočetla o Prep filmu, který slouží k léčení zmacerované pokožky v okolí stomie. Konzultovala jsem to s Milanem Tehlárem i s Olgou Tellerovou a jejich doporučení je, že tento film lze aplikovat i pod ostatní pomůcky od jiných firem. Takže ten, kdo má problémy s kůží okolo stomie zkuste použít tuto kosmetiku, kterou nám nabízí Coloplast. Olga ještě podotkla,že použití Prep filmu je nebolestivé a zejména preventivní. Sama jsem prep film objednala, a protože mám na levé straně stomie propadlinu, osvědčil se mě film velice dobře. Jednodílný systém drží a na straně propadliny je bezpečnější, neodlepuje se. Hodnotím prostředek jako dobrý a doporučuji vyzkoušet! Jana Lékař, který léčí nemoc poté co vypukla, je průměrný lékař. Ten, který léčí nemoc než vypukne je vynikající lékař! 10

11 Co bylo na ČS: - informovali jsme o budoucích aktivitách - výletu a podzimních rekondicích, také o rekondicích v roce 2012-Poděbrady a Sedmihorky - Marie Mazáčová seznámila přítomné s průběhem onkologických dnů v Brně, o setkání zdravotníků na Vinařské ulici, kde nás zastupovala - zhodnotili jsme 15. květinový den v našem klubu - předložili jsme stanovisko na účast stomiků z jiných klubů na našich akcích - Vladimír Klienwächter seznámil se závěry lvovského setkání evropských stomiků - seznámili jsme s výsledky hospodaření k datu konání ČS a očekávanými příjmy a výdaji do konce roku po skončení schůze se dostavil Mgr. Adolf Pleskač a cca 20 přítomných si vyžádalo posezení s tímto odborníkem na bylinky a léčení. Z besedy jsem došla k závěru, že by bylo vhodné navštívit lékárnu pana Pleskače na Poříčí v Brně zvanou Rosa Canina a tam se poradit, pokud si myslíme, že je lepší než léky používat čaje, olejíčky, tinktury, masti, adt., které lékárna nabízí. Každý jsme se ptal na řešení svého vlastního problému a získali doporučení od pana Pleskače. Vy, kteří jste utíkali brzy ze schůze a nevydrželi s námi, jste byli výrazně ochuzeni o čajíčky, které nám Adolf Pleskač přinesl. Musím vám říct, že jsou výborné a příští moje cesta za kupováním čaje bude do Rosa Caniny!! Každý dostal 3 sáčky- jeden Veverský, druhý ledvinový a třetí na imunitu. Zprávy z výboru: - vybrali jsme destinace na rekondiční pobyty v roce 2012, vyjednali podmínky včetně ceny. Jedná se o Lázně Poděbrady a Sedmihorky v Českém ráji - zaslali jsme zpravodaj č. 80 MUDr. Janu Hnízdilovi-psychosomatikovi a obdrželi od něj poděkování - vložili jsme fotky z rekondic v Úštěku na web, prostřednictvím picassa - distribuovali jsme Zpravodaj Českého Ilco do nemocnic, výdejny a čekárny u stomasester na Mendlově nám., našim členům - naše příspěvky byly otištěny ve Zpravodaji Českého Ilco-turistika s trpaslíky,putování Strnadových po Novém Zélandu, dále do Zpravodaje LPR-rekondice v Úštěku, kytičkový den a v Radimu byla otištěna dovolená Strnadových v Provence - zaslali jsme žádost o sponzorský dar ALPu ecology, s.r.o., Telefónice O2, Vodafóne, Avonu, TMobilu, Povodí Moravy, Zetoru Tractors, JE Dukovany - nemocnici Milosrdných bratří jsme poslali žádost o uvolnění Prim.MUDr. Josefa Všetíčka - Marii Ředinové jsme zaslali návrh na připomínky k novelizaci zákona 48/1997 Sb. k všeobecnému zdravotnímu pojištění. Připomínky jsme 8.7. poslali jak na české Ilco, tak i ministrovi zdravotníctví MUDr. Leoši Hegerovi - prostudovali jsme zpravodaje Českého Ilco a LPR a převzali některé statě - přijali jsme návrh Milušky Rozehnalové na prohlídku Rešovských vodopádů při zpáteční cestě z hradu Sovinec na podzimních rekondicích. Za tuto aktivitu patří Milušce dík!! - zkontaktovali jsme se s Alicí Křepínskou z ConvaTecu na intervium se 2 členkami z našeho klubu - přihlásili jsme Jitku Čerstvou do Velkých návratů - spojili jsme se s pražským a zlínským klubem ohledně přípěvků na rekondice - obdrželi jsme sponzorský dar od firmy Dansac na výlet-děkujeme - vložili jsme hodnocení výletu a fotky na náš web Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některým doktorům to nevysvětlíte 11

12 Pozor-informace pro stomiky Na podzimní rekondice za námi přijede pan Jiří Pail z firmy ALP a doveze různé vůně pohlcovačů zápachu. Olga Tellerová těm, kteří k ní chodí připraví poukázku pro odběr a ostatním stomikům doporučujeme, aby si přivezli od svého lékaře poukázku na pohlcovač, který jim bude vydán na základě tohoto dokladu.dál budeme mít možnost nahlédnout do škály výrobků ALP od krémů na ruce, olejů, kosmetiky na afty a opary. Lze si zakoupit. Termální lázně v Gyor Co byste řekli navštěvě termálních lázní v maďarském Gyoru za celkovou cenu 580 Kč za celý den? V této ceně je i vstupenka do bazénu. Pokud máte zájem hlaste se na příští členské schůzi, tj. v září a naplánujeme cestu. Výlet nás a přátel ze Svitav Ve dnech 27. a 28. června jsme se vydali se svitaváky do Toulovcových maštalí a na zámek Nové Hrady. Bylo to úžasné. Milan Semela-předseda svitavského klubu a jeho kolegové z výboru pečlivě připravili program, celou plánovanou trasu projeli, vychytali všechny mouchy a tak jsme neměli ani jednu jedinou připomínku. To, co jsme viděli překročilo naše očekávání a jen litujeme, že jste s námi nebyli ve větším počtu. Zážitky byly umocněny příjemným počasím, občerstvením v krásných restauracích, nádhera. Za všechny zážitky jsme vám Svitaváci moc, moc vděční!!! Velké poděkování patří také zodpovědnému a obětavému řidiči panu Viktoru Neverišovi. A jak to probíhalo? V pondělí jsme měli start na Zvonařce, kde nastoupili mimobrněnští do autobusu firmy Coufalík. Protože byla dopravní zácpa, autobus vyjel s mírným zpožděním k druhému stanovišti u Bohémy. Tam jsme marně čekali na Marii Chalupovou, takže jsme v 8.35 hodin vyjeli. Přes Brno jsme v pohodě přejeli, na kuřimské křižovatce jsme naložili Širůčkovi a v takovém složení jsme jeli ke Svitavům. Cestou jsme dali zprávu do Svitav Milanu Semelovi a také jsme se spojili s našimi dvěma účastníky ze Světlé n.sázavou, kteří přijeli k Toulovcovým Maštalím po vlastní ose. Do Svitav jsme přijeli asi s 20 min.zpožděním, ale protože bylo dobré počasí-teplo, ale pod mrakem, tak nám naši přátelé nehubovali. Naložili jsme je v počtu 12 a jeli do Poličky a dál k Jarošovu a Vranicím. Tam na parkovišti nás autobus vyložil a my se dali po červené značce do krásného borového lesa s pískovcovými skalami nejrůznějších tvarů. Moc jsme si to užívali. Od dětí, které šly za námi jsme obdrželi zprávu, že nás vzadu dohání dva lidé a vzkazují, ať na ně počkáme. Šli jsme jim tedy naproti a zjistili, že Standovi a Lidušce ujel autobus a oni tedy musí s námi pěšky. Vůbec nebyli vybaveni na takovou tůru a tak jejich pochod byl skutečně problematický. Přesto se jim podařilo celých 8 km ujít a udělali si velkou jedničku do svých zápisků. Po ukončení pěší tůry jsme nastoupili do autobusu a jeli k zaslouženému obědu do lesní restaurace Polánka. Tam jsme se dobře najedli a napili a po relaxaci jsme se vypravili autobusem do místa našeho nocování a to za vesnici Zderaz, kde na samotě stojí hotel Renospond. Je u něho přírodní koupaliště a my Strnadi jsme ho vyzkoušeli. Bylo to velice příjemné a osvěžující. Ubytování bylo moc pěkné s novým nábytkem a zrekonstruovanými sociálními zařízeními. Všechny prostory byly čisté, vyzdobené květinami a venkovní úpravy měly hodně zeleně, okrasné keře a kytky. Je vidět, že si toho hledí a starají se o to,aby se u nich hostům líbilo po všech stránkách. 12

13 Večer nás kuchař hostil grilovanými špízi, klobásami, pečenými bramborami. K tomu byl dobrý chléb, dostatek zeleniny, také bohatý stůl nabízel i ovoce. Pojídali jsme, zpívali s doprovodem dvou kytar-milana a Mária. Bavili jsme se do 11 hodin a pak se rozloučili a šli spát. Navečer se někteří šli projít ke vsi. Ráno jsme brzy vstali, my Strnadi se šli vykoupat a pak jsme zašli do vesnice a požádali pana průvodce, aby nám ukázal skalní obydlí, kde v 19. století žili lidé-chudina, která se podílela na stavebních pracech v blízkých Nových Hradech, kde se stavěl zámek a hospodářské budovy v podzámčí. Byla to zajímavá prohlídka, malé světničky, vybavené potřebným příslušenstvím. Těchto bytečků zde ve Zderazi bylo kolem 60-ti. Pak jsme zašli na snídani a pomalu jsme se sbalili a vyrazili do Nových Hradů, kde jsme si prohlédli soukromý zámek, muzeum cyklistiky a poobědvali jsme v zámecké restauraci-vše vlastní manželé Kučerovi z Prahy. Po obědě a krátkém posezení jsme se vydali k autobusu a vyjeli k Růžovému paloučku u Litomyšle, kde se loučili Čeští bratři s vlastí. Je to park s růžemi, vysokými a krásnými stromy, upravenými cestami a travnatými plochami, taková oáza klidu. Finanční zhodnocení výletu. Příjmy výdaje ztráta Pravda ve víně? Nekazí chuť? Ve výdajích je doprava, autobusem - 14 tis., ubytování a stravování Kč, vstupy-1620 Kč. Ztráta byla profinancována ze sponzorských darů. Umění žít je vědět,jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena Příspěvek od Jarmily Kudrová Společně se svitavským Klubem stomiků jsme se zúčastnili dvoudenního výletu do blízkého okolí Svitav, Toulovcových Maštalí a zámku Nové Hrady. Akce se zúčastnilo 19 našich členů, autobus vyjížděl z Brna, ve Svitavách přistoupili členové Klubu svitavského, kterých bylo 12. Ze Svitav jsme dojeli do Jarošova, odkud jsme se vydali na turistickou procházku Toulovcovými Maštalemi, které patří mezi nejpozoruhodnější přírodní útvary Pardubického kraje. Rozsáhlý areál členitých skalních útvarů a jeskyní vznikal po mnoho let vodní erozí pískovcového skalního podloží. Svůj název odvozují Toulovcovy Maštale od pověsti o loupeživém rytíři 13

14 Vavřinci Toulovci, který se prý ukrýval se svou družinou a kořistí právě ve skalách. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Celá oblast je volně přístupná po značených stezkách. Celou trasu většina z nás, až na ty, kteří si netroufli a zůstali v autobuse, pohodlně prošla. Také jsme si prošli některé skalní rozsedliny a útvary. Cesta byla velmi příjemná, žádné stoupání do kopce. Některé úseky ke konci cesty byly trochu nepohodlné, ale všichni jsme se šťastně sešli v autobuse, který nás odvezl do hospůdky v Polánce, kde nás čekal výborný oběd řízek s bramborem a okurkovým salátem. Pití dle vlastní chuti, většina z nás si poručila pivo. Po občerstvení a malém odpočinku jsme odjeli do vesničky Zderaz, kde jsme byli ve velmi hezkém penzionu, plném květin v okolí a na oknech, ubytováni. Ubytování bylo také bezchybné. Netrvalo dlouho a lákala nás vůně grilovaného masa a klobás, takže jsme se ubírali k večeři. Mimo masa byla na stole ještě spousta ovoce, různé omáčky, grilované brambory, prostě bohatý výběr, co kdo chtěl. Po večeři byla prezentace firmy Sabrix s. r. o. Jesenice, která se zabývá především různými stomickými doplňky, ale také začíná dodávat flexibilní sáčky. Po prezentaci nastala volná zábava zpěv při dvou kytarách. Večer jsme se spřátelili a sblížili, velice dobře jsme se bavili. Druhý den ráno po snídani si někteří členové šli prohlédnout skalní světničky, kde lidé ještě v minulém století bydleli. Odjezd na zámek Nové Hrady byl před desátou hodinou ranní, zámek je velmi blízko Zderaze. Již po příjezdu na místo nás uchvátil na mírném kopečku opravený zámeček, k němuž se jde dlouhou cestou a za hradní zdí je již zahrada. Zámek Nové Hrady je rokoková stavba ve stylu francouzských letních sídel vybudovaná hrabětem Jeanem Antoinem Chamaré. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván České Versailles. Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili manželé Kučerovi z Prahy a od té doby prochází celý areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Barokní špýchar prošel také rekonstrukcí, je v něm nyní umístěno První české muzeum cyklistiky. Na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně. Rozšiřuje se také farmový chov jelení a daňčí zvěře. Po prohlídce zámku a přilehlého okolí jsem zasedli v Zámecké restauraci k obědu byl nám naservírován výborný jelení guláš. Po obědě jsme ještě navštívili Růžový palouček známý ze Starých pověstí českých od Jiráska, kde se údajně loučili čeští bratři před odchodem do ciziny. Palouček se nachází v pěkném parku, který voněl lipovým květem. Po příjemné procházce parkem jsme nastoupili do autobusu a odjížděli směrem na Svitavy, kde naši hostitelé vystoupili, srdečně jsme se rozloučili a ujížděli jsme k Brnu. Výlet byl velmi zdařilý, všichni byli spokojeni, je nutno poděkovat členům svitavského klubu, především jeho vedoucimu, za výbornou organizaci. Také řidiči patří náš dík! Jarmila Kudrová Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost a díky únavě odpočinek Čekárna a ordinace na Mendlově náměstí V novém kabátě nás vítá čekárna před ordinacemi lékařů a ordinace stomasester na Mendlově náměstí. Určitě si všimnete změny a vaše oko se pokochá. Upozornila mě na to moje kamarádka Milena. Mrkněte, jak to je krásné. Děkujeme autorům!! 14

15 Setkání s Miladou Šestákovou 8.7. jsem měla schůzku s Miladou, která se před několika lety o nás starala, dávala nám rady a velice dobře se s námi cítila. Prožili jsme s ní řadu zdařilých akcí. Pracovala ve firmě MALKOL CZO, která dodává pomůcky firmy Coloplast. Všechny pozdravuje a drží palce. My ji samozřejmě držíme palce také. Milado hodně zdraví a optimismu! Posíláme jí pravidelně náš zpravodaj a tak jsme alespoň na dálku ve spojení. Nyní naše styky ještě utužíme a to díky internetu! Rekondice s Českým Ilco Posledni tyden v květnu jsem se zúčastnila rekondic v Chlumu u Třeboně s Českým ILCO v penzionu Hejtman. I když nebyl denní program naplánovaný, v podstatě si ho dělal každý sám. Každý den bylo kam jet nebo jít se podívat.vzhledem k tomu, že jsem měla auto i kolo, možnosti byly témeř neomezené. Okolí Chlumu skýtalo množství vycházek i pro ty, kteří takto mobilní nebyli. Nejblíže byl rybník Hejtman a Staňkovský. Překrásné vycházky a vyhlášená rybí hospůdka U sumečka. V samotném Chlumu je zámek s pěkným parkem. Na zámek jezdíval v létě následník rakous. trůnu Frant. Ferdinand d Este s rodinou. O tom a o historii Chlumu a okolí nám jeden večer přišel vyprávět místní kronikář. Vedoucí rekondic pan Fr. Plecháč jeden den zorganizoval výlet autobusem do Třeboně. Staral se o nás opravdu vzorně. Přijela za námi zástupkyně firmy Sabrix, pro většinu z nás neznámá. Prezentovala pro mnohé zajímavé stomické pomůcky. Bylo pro mě potěšením se osobně seznámit s milou Marií Ředinovou. Celkem hodnotím pobyt v Chlumu velmi, velmi dobře - ubytování, stravování, příjemné prostředí, samotné městečko, vyšlo i počasí. Poznala jsem spoustu nových,dobrých lidí. Vřele doporučuji těm z vás, kteří jste s Českým ILCO v Chlumu nebyli, abyste se příště na jejich renkondice přihlásili. Hana Širůčková Pravda má jednu velkou výhodu,člověk si nemusí pamatovat,co řekl Dobrovolní návštěvnící České ILCO vyškolilo již dříve z jednotlivých klubů stomiků dobrovolné návštěvníky. Jejich snahou je pomáhat a předávat své zkušenosti a informace získané na školení, zejména novým stomikům. Mohou osobně nebo telefonicky pomoci zmírnit obavy, které začínající stomik má a vysvětlit i rodinným příslušníkům, co potřebuje a jak mu mohou pomoci zvládat nelehké začátky. Mluvit s nemocnými vyžaduje jisté dovednosti, je třeba vědět jak vést rozhovor, čeho se vyvarovat a jak se také chránit. Jako pomoc dobrovolníkům uspořádalo České ILCO ve dnech doškolení v Radvánovicích, kterého jsme se s Františkem Kronesem zúčastnili. Velmi poučné byly přednášky lektorky Mgr. Kateřiny Benešové z občanského sdružení Gaudia proti rakovině na téma: -asertivní chování vůči problematickým klientům -návrhy řešení konkrétních případů -nácvik rozhovoru V další části si přítomní sdělovali své zkušenosti a náměty ke zlepšení práce. Část byla věnována také dobrovolnictví ve smyslu nezištné práce v klubech. V závěru jsme se shodli, že školení bylo přínosné a posunulo nás ve vědomostech a 15

16 schopnostech, které by měl dobrovolník mít. Za organizaci včetně zajištění finančních prostředků na pořádání těchto užitečných akcí patří Českému ILCO pod vedením Ing. Marie Ředinové velký dík. Marie Mazáčová Pokud se ve vašem okolí vyskytne nový stomik, který bude mít zájem o setkání se školeným dobrovolníkem, předejte mu prosím kontakty t.j. uvedená čísla nebo Marie, tel.: Jana, tel. : Vladimír, tel.: František, tel.: Obec Radvánovice leží v Českém ráji, v bezprostřední blízkosti lázní Sedmihorky, kde Ing. Strnadová zajistila podzimní rekondiční pobyt v roce Ve volném čase jsme se tam vydali - jednu zastávku vláčkem a přes Hrubou Skálu pěšky zpět. Byli jsme okouzleni krásnými scenériemi skalních útvarů a výhledem na Trosky. Máme se na co těšit! Jubilantem ve III. Q je: Emil Vašek Gratulujeme a přejeme zdraví a zase zdraví!! Naši sponzoři a dárci: N A D A C E Z D R A V Í P R O M O R A V U 16

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Červen 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Červen 2013 Zpravodaj ALEN ČERVEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Zpravodaj 1/2011. České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963

Zpravodaj 1/2011. České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 Zpravodaj 1/2011 České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 2 ČESKÉ ILCO Na úvod Zdravím Vás všechny, stomiky a Ty, kteří se o ně starají a pomáhají

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ZÁŘÍ 2012 1 ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č. 19 40 57 43 59 / 0800

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 48/léto 2014 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah

výlety Úvodník současnosti Obsah Úvodník Uteklo to jako voda. První číslo Výletů současnosti jsme vydali přesně před rokem. Tehdy byli našimi prvními hosty, se kterými jsme se vydali na cesty, Luděk Munzar a Olga Lounová. Rád na setkání

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Ú n o r 2015

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Ú n o r 2015 Zpravodaj ALEN Ú N O R 2015 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ÚNOR 2012 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 46/zima 2013 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 4/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! D u b e n 2015

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! D u b e n 2015 Zpravodaj ALEN D U B E N 2015 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: www.alen.tym.cz

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst SEVEROZÁPADNÍ ČECHY na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Ústí nad Labem 4 Teplice 6 Děčín a České Švýcarsko 9 Říp 12 Litoměřice 13

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Bulletin Nově nás naleznete i na facebooku

Bulletin Nově nás naleznete i na facebooku Poděkování Děkujeme všem dárcům, spolupracovníkům, partnerům, přátelům a dobrovolníkům, kteří nám v průběhu roku 2013 a 2014 projevovali svoji přízeň, což nám velice pomohlo v činnosti sdružení, v poskytování

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 Vážení spoluobčané, tento úvodník se rodí ve dnech, kdy vrcholí mistrovství světa v hokeji na Slovensku, které jsme jistě mnozí z nás s nadšením sledovali.

Více

Prázdniny končí škola začíná!!! Obsah:

Prázdniny končí škola začíná!!! Obsah: Obsah: - Z jednání rady města - Poděkování města... - Pečovatelská služba města Chropyně - Zpracování ovoce v letošním roce - Kapitoly z dějin hudby - 85. výročí založení SDH Plešovec - Prohlídka zámku

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více