Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky."

Transkript

1 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana 2 Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. strana 4 Dvojka pro děti a rodiče V novém klubu získají rodiče informace o akcích pro děti. strana 6 Poděkování aneb Tři prvenství Dostalo se mi té cti, abych napsal úvodník říjnového čísla Novin Prahy 2. Je to poslední vydání těchto novin před komunálními volbami, a tak nelze než se obrátit k minulému volebnímu období a pokusit se ho charakterizovat. To, co bylo pro léta typické, jsou hned tři prvenství. Slovo úvodem Poprvé od svobodných voleb v roce 1990 byla radnice Prahy 2 jednobarevná. To znamená, že ji po celé čtyři roky řídila pouze jedna politická strana, a tou byla ODS. Hodnotit, zda-li to dělala dobře nebo špatně, mi rozhodně nepřísluší. To zhodnotí obyvatelé Prahy 2 v blížících se komunálních volbách. Druhým prvenstvím byla skutečnost, že poprvé roční objem obecních financí v Praze 2 překročil jednu miliardu korun. Důvodem jsou dvě skutečnosti. Jednak se v těchto letech dařilo získávat investiční dotace jak od hlavního města Prahy, tak ze státního rozpočtu a dokonce i z fondů Evropské unie. Druhou skutečností je růst nájemného, které, přestože ho Rada městské části neuplatňovala v plném rozsahu, plnilo obecní pokladnu v nemalé míře. To umožnilo realizovat řadu investičních akcí zejména v obecním bytovém fondu, parcích, ale i ve školách. Třetím prvenstvím od zmíněných prvních svobodných voleb byla skutečnost, že Praha 2 měla poprvé na starostenské židli ženu. Věnuji se veřejnému životu a radnici Prahy 2 od roku 1990 a mohu se tedy pokládat, s trochou nadsázky, za pamětníka. Měl jsem možnost sloužit pod pány starosty Petrem Brodským, Liborem Krátkým i Michalem Baschem, mohu tedy srovnávat a mohu také s klidným svědomím říci, že Jana Černochová byla skvělá starostka. Zpočátku se ozývaly pochybovačné hlasy zejména vzhledem k jejímu věku. Ona ale velmi záhy všechny kolem přesvědčila, že v případě její volby měli obyvatelé Prahy 2 opravdu šťastnou ruku. Chtěl bych jí za její pracovní nasazení, obětavost, cílevědomost, rozvahu a cit, se kterým řešila mnohdy velmi složité situace, poděkovat. Je to jen její zásluha, že se na území Prahy 2, která dříve připomínala Las Vegas, výrazně omezil počet heren. Je její nespornou zásluhou, že bezpečnostní situace v ulicích Prahy 2 se tak výrazně zlepšila. Tvrdě se postavila proti invazi narkomanů a bezdomovců z Prahy 1 na Karlovo náměstí a do jeho bezprostředního okolí. Organizací kulturně společenských akcí pozdvihla Prahu 2 na celosvětovou úroveň. A mohl bych ve výčtu jejích zásluh pokračovat. Jana Černochová toho pro Prahu 2 a její obyvatele udělala opravdu hodně. Dovolte mi tedy, abych jí i Vaším jménem ještě jednou poděkoval a popřál jí i do budoucna mnoho úspěchů. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS) Soutěž o nájem obecních bytů Ve čtvrtek 7. října v 16:00 se znovu utkají ve velkém sále ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20 ve veřejné dvoukolové soutěži zájemci o nájem obecních bytů. První kolo je určeno pouze pro občany, kteří mají po dobu dvou let trvalé bydliště v Praze 2. Druhé kolo je otevřené a jeho účastníky mohou být i ostatní přihlášení zájemci. O jednotlivý byt se bude soutěžit pouze v případě, že se v 1. kole zúčastní minimálně tři aktivní účastníci, kteří podají nabídku, a ve 2. kole minimálně dva aktivní účastníci, kteří podají nabídku. Nově uzavřené nájemní smlouvy budou obsahovat tzv. inflační doložku, zaručující možnost pronajímatele zvýšit nájemné vždy k příslušného kalendářního roku o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Další podrobnosti a průběžné aktuální termíny jsou vyvěšovány na úřední desce městské části Praha 2 a na van Nulová varianta pro VHP v Praze 2 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání novelu obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), v platném znění. Přijetím novely vyhlášky pražští zastupitelé přistoupili na návrh městské části Praha 2, která znovu žádala pro své území tzv. nulovou variantu stav, kdy by na jejím území nemohly být VHP provozovny vůbec. Nová vyhláška vstupuje v účinnost GRÖBE BY SE DIVIL: Jako mávnutím proutku se v sobotu 18. září oblíbený vinohradský park přemístil v čase o bezmála sto let zpátky, do dob první republiky. Mohlo za to letošní motto Vinobraní na Grébovce Hříšní lidé Města vinohradského... A tak jsme tu kromě vyšňořených dam v doprovodu elegantních gentlemanů mohli potkat i kompletní mordpartu rady Vacátka, honící lumpy pěšky nebo v jedné ze dvou nablýskaných pragovek. Dobové módě vyšli vstříc i zástupci městské části Praha 2, která letošní čtvrtý ročník Vinobraní na Grébovce organizovala: na snímku vedle moderátora Jana Musila starostka Jana Černochová, uprostřed její zástupce Jiří Paluska a vlevo radní Aleksandra Udženija. Ti společně kolem druhé hodiny zahájili odpoledne plné her, soutěží, hudby, zábavy, dobrého jídla a pití. Další informace na str. 5. Text a foto: len Znovuzrozením Ztracenky ožívá Albertov Cesta do zahrady Ztracenka už není zarubaná a také už není o strach si sem zajít posedět. V úterý 7. září byla po rekonstrukci slavnostně otevřena pro veřejnost. Je veřejně přístupná, v nočních hodinách se kvůli bezpečnosti uzavírá. Završila se tak první etapa revitalizace Albertovských svahů, jejichž obnova je plánována na několik let. V současné době jsou v plném proudu práce na Bastionu Novoměstských hradeb, další projekty se chystají. Právě dokončená revitalizace Ztracenky druhá polovina patří Karlově univerzitalizovaná území. Pátá a šestá etapa je příslibem, jak by v budoucnu tě, s níž se městská část zatím neúspěš- jsou dosud pouze ve fázi urbanistické mohly vypadat celé Albertovské svahy. Původně téměř neprostupný terén byl zkulturněn a ve své nynější podobě zahrada nepřipomíná svoji minulost ani vzdáleně. Úpravy se týkaly drobné architektury vytvoření mlatových chodníčků, zpevnění ploch, instalace venkovního osvětlení a samozřejmě velkého množství laviček, které poskytují zajímavé výhledy na jižní část Prahy, zejména na Albertov a Vyšehrad. V rámci sadových úprav byl kultivován terén a byly zde vysázeny nové stromy. Celý prostor nyní ozvláštňují zídky a terasovité vyhlídky. Vybavení zahrady počítá ně pokoušela uzavřít dohodu. Obnova celého území je naplánována do několika etap, které mají být realizovány v různých časových intervalech. První z nich je právě dokončená revitalizace zahrady Ztracenka. Druhou etapou je regenerace Bastionu Novoměstských hradeb, která byla zahájena v loňském roce a termín dokončení se plánuje na květen 2011 náklady se odhadují na necelých 30 milionů korun a počítá se s využitím evropských fondů. Po regeneraci bude území studie. Jde o revitalizaci severního Albertovského svahu, a to od Albertovských schodů podél zemské porodnice, přes malé Albertovské schody a podél kostela sv. Apolináře až k zahradě nad nemocnicí sv. Alžběty, která je opět ve vlastnictví městské části Praha 2. Projekt revitalizace Albertova je tedy rozdělen na několik let. Městská část Praha 2 předpokládá při jeho realizaci s návštěvou matek s malými dětmi Bastionu sloužit jako i starších dětí a také s vysokoškoláky a zaměstnanci univerzitního a nemocničního areálu v oblasti Albertova. Náklady na revitalizaci Ztracenky dosáhly veřejné parkové prostranství s kavárnou s kulturním využitím. Třetí etapou bude re- 25 milionů Kč, část z toho pokryla vitalizace pozemku dotace z evropských fondů. Projekt revitalizace Albertovských zahrad pod Bastionem v těsném sousedství Novobertov vychází z Urbanistické studie Alměstských hradeb. Karlov, pořízené Útvarem rozvoje hlavního města Prahy v roce Již tehdy se uvažovalo o tom, jak řešit silně zdevastované Albertovské svahy, městská část však nedisponovala dostatkem finančních prostředků. Situaci značně komplikoval, a dosud komplikuje fakt, že zhruba jen polovina pozemků V pásu podél severní strany hradeb vznikne nový pobytový park Pod hradbami. Jeho součástí bude i zrekonstruovaný objekt kuželkárny, který má být i nadále využit pro relaxační a kulturní aktivity obyvatel. Čtvrtou etapou je jihozápadní cíp Albertova, který napojí nově vybudo- využití finančních zdrojů z evropských fondů, které by se na celkových nákladech mohly podílet až 80 procenty. Vznikne tak zcela nový komplex pražských zahrad situovaný v atraktivním prostředí Albertova, který je charakteristický svojí neopakovatelnou atmo- je ve vlastnictví MČ Praha 2; vaný obytný komplex Na Slupi na revisférou. Text: len, foto: vin

2 2 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v září dvakrát, a to a Projednala celkem 79 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru společnosti Člověk v tísni, o.p.s., která zde uspořádá akci k zahájení sbírky Postavme školu v Africe. Dále souhlasila s výpůjčkou části Karlova nám. Nadaci AD- RA, která zde uspořádala vzpomínkovou akci k výročí úmrtí Michala Velíška. RMČ souhlasila se záměrem zakoupit a darovat Krajskému ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy pro potřeby Obvodního ředitelství policie Praha II techniku dle její specifikace. Schválila dále uzavření dohod o spolupráci v rámci programu Dvojka pro seniory s partnery programu, a to ve znění vzorové dohody schválené usnesením rady , a doporučila ZMČ Praha 2 schválit Z jednání zastupitelstva Hlavní zásady pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Rada doporučila ZMČ souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů statického zajištění kostela sv. Václava Na Zderaze a souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru sdružení IFMSA ČR, které zde postaví stan a v něm bude nabízet informace o škodlivosti kouření a pomoc s jeho odvykáním. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 11/2010 a č. 12/2010 a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 15/2010. Z materiálů k informaci vybíráme: k hospodaření OPBH Praha 2, s. p. v likvidaci a k výsledkům žáků ZŠ v Praze 2 v testování Scio. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Elektronická aukce přinesla úspory Ve velkém sále budovy Úřadu městské části na nám. Míru 20 se konala vůbec poprvé v hlavním městě elektronická aukce, zorganizovaná pro městskou část Praha 2. Cílem bylo vybrat nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro ÚMČ a příspěvkové organizace, zřízené Prahou 2. Novou formu elektronického výběrového řízení připravila na základě uzavřené mandátní smlouvy o provedení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele elektřiny společnost ecentre. Elektronická aukce představuje velmi progresivní způsob, jak šetřit umožňuje porovnání nabízených cen a obchodníci mají možnost v jejím průběhu upravovat svoji původní nabídku. 19. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 21. září Zastupitelé na svém posledním zasedání ve volebním období projednali 28 návrhů usnesení a pět informací. Všechny návrhy usnesení byly schváleny kromě návrhu na odvolání přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 2 z funkce, který zastupitelé hlasováním neodsouhlasili. Zastupitelé zvolili tajnou volbou pět nových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkční období Do programu zastupitelstva byl nově zařazen bod ke Stížnosti pro porušení zákona č. 128/2000 Sb. ve věci nehospodárného nakládání RMČ Praha 2 se svěřeným majetkem. K návrhům usnesení K hlavním zásadám pro prodej obecního majetku v podmínkách MČ Praha 2 a k prodeji domu č. p. 357 v Praze 2, Gorazdova 1, s pozemkem parc. č. 1211, k. ú. Nové Město, proběhla široká diskuze z řad zastupitelů i občanů městské části. Zastupitelé mj. schválili uzavření darovacích smluv se společností Národní dům - Kulturní dům železničářů, s. r. o., na realizaci XIII. Festivalu swingové hudby ( ) a na realizaci 16. Reprezentačního plesu na Vinohradech ( ). Na závěr jednání poděkoval zástupce starostky Ing. J. Paluska starostce za její práci ve volebním období. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Zveřejněním nejnižší nabídnuté ceny byla aukce v 11:00 zahájena. Tato nabídka již sama o sobě znamenala 13% úsporu nákladů. Vše se odehrávalo na internetové adrese, přístupné pouze šesti přihlášeným účastníkům a zadavateli. Potom se začalo soutěžit obchodníci licitovali se svými nabídkami v jednotlivých třicetiminutových soutěžních kolech. Průběžně využívali dle stanovených podmínek možnost změnit dvě minuty před koncem kola nejnižší nabídnutou cenu, takže se aukce prodlužovala a skončila ve 12:00. Konečným výsledkem bylo snížení ceny dodávky elektřiny pro městskou část Praha 2 na příští rok o více než 22 % procent oproti ceně letošní. van Obnova romantické části parku Ještě letos na podzim bude zahájena první etapa obnovy památkově chráněného parku Havlíčkovy sady. Bude se týkat rekonstrukce romantické části. Revitalizaci provede podle projektové dokumentace, zpracované ateliérem Design arcom, s. r. o., firma INGBAU CZ, s. r. o. V roce 2010 bylo dokončeno stavební řízení povolující rekonstrukci tzv. romantické části Havlíčkových sadů. Ta zahrnuje jednak severní část parku přiléhající k ulici U Havlíčkových sadů, která obklopuje Grottu; na jižní a východní straně je vymezena několika parkovými cestami, oplocením dětského hřiště a areálem zázemí obsluhy parku. Rekonstrukce dále zahrnuje obnovu jezírka s vodopádem jihozápadně od Grotty, vybudování hřiště pro seniory, obnovu parkových cestiček a schodišť s historickými obrubníky a krajinářské úpravy. rei/len Schnirchův Neptun se navrátí do Grébovky Pavilon v Havlíčkových sadech se stal ve čtvrtek 23. září 2010 svědkem podpisu dohody o navrácení sochy Neptuna zpět do majetku městské části Praha 2. V třístranné dohodě uzavřené mezi MČ Praha 2, hl. m. Prahou a současným držitelem sochy Ing. Janem Sedláčkem jsou vyřešeny vlastnické vztahy k soše pro futuro. Ing. Sedláček se v této dohodě zavazuje nezpochybňovat vlastnické právo hlavního města Prahy k originálu sochy Neptuna a uznává, že hlavní město je jediným vlastníkem originálu sochy, který svěřilo městské části Praha 2. V rámci této dohody Ing. Sedláček vydá originál sochy Neptuna městské části, která pak na své náklady nechá vyhotovit identické kopie formou výdusku a jednu z nich předá bezplatně Ing. Sedláčkovi. Dále Praha 2 Ing. Sedláčkovi uhradí finanční částku ve výši Kč, kterou v roce 2002 vynaložil jako kupní cenu na získání sochy Neptuna. Druhou kopii instaluje na původní místo, a sice na kašnu Grotty v Havlíčkových sadech. Socha Neptuna je součástí nemovité kulturní památky kašna se sochou Neptuna, nacházející se v areálu Havlíčkových sadů. Tento pozemek byl městské části svěřen hlavním městem do správy v roce Vzhledem k havarijnímu stavu stavebních objektů v Havlíčkových sadech byla socha Neptuna, vytvořená Bohuslavem Schnirchem, přemístěna do zázemí zahradnické firmy Ekolia v Praze 4. V souvislosti s dokončováním rekonstrukce Havlíčkových sadů v roce 2006 chtěla městská část sochu vrátit na původní místo. Neptun se však již v zázemí zahradnické firmy nenacházel. Praha 2 tedy iniciovala pátrání po soše, které vedlo ke zjištění, že umělecký objekt stojí v zahradě areálu tvrze Třebotov v okrese Praha-západ, na pozemku Ing. Jana Sedláčka. Ing. Sedláček sochu Neptuna koupil v roce 2002 v zahradním centru Praha 4-Krč, a proto se cítil být jejím vlastníkem. Ing. Sedláček se o sochu velmi pečlivě staral a ona sama sloužila jako dekorace k místním svatebním obřadům a podobným akcím. Díky Ing. Sedláčkovi je ve velmi dobré kondici. Vzhledem k tomu, že občané obce Třebotov si zvykli na tuto dekoraci významných událostí, rozhodla se městská část Praha 2 nechat vyrobit další kopii této sochy a tu věnovat Ing. Sedláčkovi pro potřeby veřejného použití v obci. Text a foto: len ČISTÁ DVOJKA: V průběhu minulých let došlo k velkým změnám na většině stanovišť na tříděný odpad na území Prahy 2. Plechové kontejnery byly nahrazeny plastovými, přibyl sběr čirého skla a nápojových kartonů, zvýšila se četnost vývozů i úklidů na stanovištích, vybudovala se dvě podzemní stanoviště kontejnerů jedno z nich vzniklo na křižovatce Francouzské a Budečské ulice (viz foto vpravo). Pro srovnání přinášíme i fotografii, jak to tam vypadalo v roce Text a foto: hra Zastupitelstvo městské části Praha 2 mělo na programu svého zářijového zasedání bod K hlavním zásadám pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Podobným tématem se zabývalo již v září loňského roku, kdy obdobné usnesení nebylo schváleno o jeden jediný hlas. Tentokrát jsou obsahem tohoto usnesení pouze hlavní principy nebo, chcete-li, zásady takového prodeje. Usnesení se již nezabývá kritérii pro výběr domů k prodeji. Tato kritéria byla velmi složitá a možná, že právě ona způsobila loňské neschválení obdobného usnesení. Návrh tohoto usnesení vznikl jako výsledek jednání s občanským sdružením TOB, o kterém jsem již informoval. Tato občanská iniciativa má, podle svých slov, především zájem na tom, aby případný prodej obecního majetku nebyl v budoucnu jakkoliv zpochybňován, například kvůli příliš nízké ceně nebo i z jiných důvodů. Právě na návrh členů tohoto sdružení, usnesení neobsahuje zmíněná kritéria s tím, že pokud se zastupitelstvo k prodeji rozhodne, mělo by v rámci takového rozhodnutí zároveň uvést, které domy prodat nechce a proč. Vzhledem k tomu, že je toto téma velmi živě diskutováno, uvádím dále zmíněné Hlavní zásady s krátkým komentářem: 1. Důsledkem prodeje nesmí být vznik trvalého spoluvlastnictví stávajícího vlastníka a třetích osob. Vzhledem k tomu, že se městská část Praha 2 již téměř dvacet let snaží vyřešit spoluvlastnické vztahy, které vznikly v rámci restituce, nebylo by logické vytvářet tímto novým prodejem nové spoluvlastnické vztahy, které zpravidla stav majetku spíše komplikují. Prodej obecního majetku 2. Prodej se uskuteční buď po bytech dle zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., v platném znění), nebo po celých domech právnickým osobám složeným z oprávněných nájemníků; volba formy náleží oprávněným nájemníkům v daném domě. Praha 2 dosud prodávala vždy celé domy družstvům nájemníků. Zde je nově nájemníkům dána možnost volby, podle konkrétních podmínek v tom kterém domě. Oprávnění nájemníci níci jsou nájemníci bytů, a nikoliv nebytových prostor. 3. Volné byty budou před prodejem pronajaty nájemníkům z řad občanů městské části Praha 2, a to na základě veřejné soutěže o tzv. první nájemné. Pokud se stane, že v domě určeném k prodeji má o jeho koupi většina nájemníků zájem formou prodeje celého domu družstvu nájemníků, bude tímto způsobem draženo právo stát se členem družstva a moci si společně s ostatními nájemníky dům koupit. Toto právo se vztahuje pouze na občany Prahy 2. Pokud by se jednalo o volný byt v domě, který bude prodán po bytech, nemá toto ustanovení smysl. Takový byt je možné prodat přímo nejvyšší nabídce. 4. Cena, za kterou bude prodej realizován, je stanovena jako cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem za obsazenou bytovou jednotku, nebo jako cena obvyklá celého domu (dle zvolené formy prodeje). Vzhledem k tomu, že se cena opírá o znalecký posudek, bude různá cena při prodeji po bytech a nebo celého domu. V této chvíli se jeví jako výhodnější pro nájemníky cena za obsazený byt. Tento parametr bude ve většině případů rozhodující pro volbu formy prodeje. 5. Z ceny dle bodu 4 je možno poskytnout slevu zpravidla do výše 5 %; sleva bude poskytována v souladu s pravidly Evropské unie pro veřejnou podporu poskytovanou v režimu de minimis a její celková výše tak nesmí překročit strop stanovený pro tento režim veřej- né podpory. Celou kupní cenu je tře- ba zaplatit do dvou let od podpi- su kupní smlouvy. Toto ustanovení především upozorňuje na strop v poskytování slev z kupní ceny, který stanovila Evropská komise. Je vždy výsostným právem zastupitelstva udělit jakékoliv slevy. 6. Nebytové jednotky v domech určených k prodeji budou v případě formy prodeje dle zákona o vlastnictví bytů prodávány v rámci veřejné soutěže, a to zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. V případě prodeje celého domu jsou nebytové prostory součástí prodávaného domu a kupující vstupuje do uzavřených nájemních smluv. V případě prodeje po bytech jsou nebytové prostory samostatnou jednotkou a v tom případě je prodej realizován dle tohoto ustanovení. 7. Odprodej musí proběhnout v takové formě, aby nebyl v budoucnosti nijak zpochybnitelný. Jde pouze o deklaratorní ustanovení, které je možná nadbytečné, ale je v zájmu jak kupujícího, tak prodávajícího, aby toto pravidlo bylo naplněno. Přesto, že toto zastupitelstvo podle těchto zásad neprodá již nic, jde o výsledek téměř čtyřletých diskuzí a jde tedy spíše o jakýsi vzkaz příštímu zastupitelstvu, které se s tímto problémem bude potýkat stejně, jako v uplynulých čtyřech letech. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS)

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. LUDMILY: U příležitosti oslavy svátku svaté Ludmily se v kostele na náměstí Míru, zasvěceném této patronce Českého státu, konala ve čtvrtek 16. září 2010 slavnostní mše. Celebroval ji Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český (na snímku se starostkou Prahy 2 Janou Černochovou a administrátorem kostela sv. Ludmily P. Stanislavem B. Surmou, O. Praem). Text: len, foto: vin Létající dvory se osvědčily Revitalizace Albertova a Folimanky. Bastion XXXI Novoměstského opevnění je výjimečným místem s charakterem fortifikační architektury a zároveň je svou polohou součástí klidové zeleně. V rámci revitalizace celého prostoru budou provedeny úpravy parteru na pobytovou plochu se zelení, nabízející návštěvníkům možnosti relaxace. Naskytnou se zde také jedinečné panoramatické výhledy na Prahu. Projekt rekonstrukce počítá s možností umístit do venkovní galerie sochařská díla a pořádat zde komorní kulturní akce. Součástí záměru revitalizace celé této lokality jsou pěší propojení, která ji zapojí do prstence veřejné zeleně parků na území Prahy 2. V projektu je navrženo vytvoření několika nových průchodů skrz hradební zeď do parku Folimanka a také schodiště vedoucí ze zahrady nahoru na Bastion. Dále zde bude objekt zapuštěný pod terénem poskytující kulturní, sociální a gastronomické zázemí návštěvníkům. Variabilní řešení tohoto jedinečného prostoru umožní jeho využití jako kavárny, výstavního prostoru a místa pro pořádání příležitostných kulturních akcí. K projektu Revitalizace Albertova Létající sběrné dvory občané hodnotí pozitivně. Je to znát na návštěvnosti stanovišť i na množství shromážděného odpadu. Nová služba poskytovaná v letošním roce, odnos (odvoz) odpadu z domácností seniorů nebo invalidů, byla přijata velmi dobře. Lidé tuto službu nezneužívali, využívali jí převážně ti, které oslovily pečovatelky za spolupráce humanitního odboru úřadu. V rámci projektu Čistá dvojka bylo pro rok 2010 naplánováno celkem 14 stanovišť Létajících sběrných dvorů (LSD). Na každém stanovišti byly umístěny kontejnery na objemný odpad, suť, elektro, papír, plasty a sklo. K se konalo již dvanáct LSD, při kterých se sebralo 55 tun odpadu zúčastnilo se jich 540 lidí, z toho 56 seniorů (invalidů) využilo pomoci s odnosem odpadu. V říjnu se budou konat dva Létající sběrné dvory, a to v Sarajevské ulici a na Ostrčilově nám. Všem občanům, kteří této služby využili nebo ještě využijí, děkujeme. Dana Hrachová, odbor životního prostředí Město přispěje na obnovu Bastionu Hlavní město Praha uvolní z rozpočtu určeného pro městské části 8 milionů korun na revitalizaci území v Praze 2. Peníze budou investovány do právě probíhající rekonstrukce Bastionu XXXI (U Božích muk), jež je součástí projektu a Folimanky se v roce 2007 konala veřejná architektonická soutěž. V roce 2009 byla zpracována firmou MCA Atelier, s.r.o., projektová dokumentace stavby. V dubnu 2010 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, firmou Swietelsky stavební,s.r.o., ve výši korun. Text: len/mhmp, foto: vin LÍBÁNÍ U METRA DOVOLENO: V poslední době se v našich ulicích objevují dopravní značky, které mají pro mnoho řidičů neznámý význam. Připomeňme si již známou dopravní značku Parkoviště P + R (Park and Ride). Ta vyznačuje záchytné parkoviště s navazující možností jízdy městskou dopravou. V poslední době se však objevily méně známé dopravní značky Zákaz stání doplněné dodatkovou tabulkou s písmeny K + R (Kiss and Ride). Mnoho řidičů ale přesně neví, co to znamená. Značka nikoho nenavádí, aby se např. líbal při jízdě, ale říká, že tam můžete zastavit jen na dobu, která odpovídá krátkému společenskému rozloučení s polibkem. Používá se v místech, kde je potřeba vysazení pasažérů největší a kde auto nesmí blokovat provoz, zpravidla u stanic metra. V. V. KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 Volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 15. a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 2 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo jeho dodatku podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Umístění volebních místností je stejné, jako při květnových volbách. Volební místnosti se nacházejí na těchto adresách: ZŠ Londýnská 34 - volební okrsky č. 37, 38, 57 ZŠ Na Smetance 1 - volební okrsky č. 39, 40, 41 ZŠ Sázavská 5 - volební okrsky č. 42, 43, 44, 48, 53, 54 OA Vinohradská 38 - volební okrsky č. 45, 46, 47 ZŠ Kladská 1 - volební okrsky č. 49, 50, 51, 52 SOU Belgická 29 - volební okrsky č. 55, 56, 58 ZŠ Jana Masaryka 21 - volební okrsky č. 59, 60, 61, 62 ZŠ Křesomyslova volební okrsky č. 63, 64, 65, 66, 67 Gymnázium Botičská 1 - volební okrsky č. 68, 69, 70, 71, 81 ZŠ Štěpánská 8 - volební okrsky č. 72, 73, 74, 75, 76 ZŠ Resslova 10 - volební okrsky č. 77, 78, 79, 80 Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s číslem volebního okrsku a adresou volební místnosti. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Prokazování totožnosti a státního občanství Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Návštěva s přenosnou volební schránkou Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky na odbor správních agend Úřadu městské části Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. Možnost volit v komunálních volbách pro občany jiných členských států EU Státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou na území městské části Praha 2 přihlášeni k trvalému pobytu, mohou nejpozději do do 16:00 podat žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u Úřadu městské části Praha 2, odbor správních agend, kancelář č. 103, tel.: Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. Způsob hlasování Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 tedy 35 kandidátů, tj. každý volič má 35 hlasů (počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: a. na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupů, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 35 hlasů mezi jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. b. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, tj. kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 35 kandidátů, získá tak celkem 35 hlasů, je-li na kandidátní listině volební strany např. jen 15 kandidátů, volební strana získá jen 15 hlasů a zbylé hlasy voliče zůstávají nevyužité. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. c. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být voleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci, tj. např. při počtu 35 volených zastupitelů volič označí v záhlaví jednu volební stranu a dále v ostatních stranách libovolně vybere 20 kandidátů těchto 20 kandidátů dostane každý po jednom hlasu voliče a každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas, zbylých 15 hlasů dostane prvních 15 kandidátů křížkem v záhlaví označené strany (každý po jednom hlasu) a tedy i tato volební strana. K označení křížkem u jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Z výše popsaného způsobu úpravy hlasovacího lístku vyplývá, že počet hlasů pro volební stranu je součtem hlasů pro jejich kandidáty. Dále je nutno zdůraznit, že přednostní, resp. preferenční hlasy ve formě, v jaké jsou známy např. z voleb do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují. Pořadí kandidátů se mění pouze v případě, že kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je počet hlasů odevzdaných pro volební stranu dělený počtem kandidátů této strany. Takovýto kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takovýchto kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány. Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Registrované kandidátní listiny Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 byly registrovány následující kandidátní listiny volebních stran (volební strany jsou uvedeny v pořadí, ve kterém budou jejich kandidátní listiny uvedeny na hlasovacím lístku): ČESKÝ POLITICKÝ STŘED Strana zelených Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Občané za spokojené bydlení (OSB) Občanská demokratická strana Strana podnikatelů a živnostníků Věci veřejné Česká strana sociálně demokratická TOP 09 Mírové hnutí 2007 Komunistická strana Čech a Moravy Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Prezentaci politických stran, kandidujících do Zastupitelstva městské části Praha 2, přinášíme na straně 10. Aktuální informace k volbám naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, ved. odboru správních agend v z. Ondřej Jícha, ved. odd. přestupků

4 4 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Téma měsíce Noviny Prahy 2 V zájmu zkvalitnění života v městské části Praha 2 Právě končící funkční období Zastupitelstva MČ Praha 2 přineslo mnoho pozitivních změn, dotýkajících se života obyvatel městské části, podoby veřejných prostor i samotného fungování úřadu. Veškeré kroky vedení radnice směřovaly k jedinému cíli, dosáhnout zlepšení kvality života obyvatel a jen na nich je posoudit, kolik se toho podařilo. Změny ve tváři veřejných prostor jsou patrné na první pohled. Ať už jde o rekonstrukce významných objektů, úpravy veřejných prostranství, modernizaci dětských hřišť, zklidnění dopravy, rekonstrukci chodníků a stromořadí či obnovu bytového fondu a školských zařízení. Přinášíme přehled těch nejvýznamnějších kroků, které městskou část Praha 2 za poslední čtyři roky změnily k lepšímu. Hřiště U Vodárny je jedním ze čtyř, která byla v tomto období kompletně renovována a modernizována dětem v nové podobě slouží od letošního jara. Grotta je poslední památkou v Grébovce, k jejíž rekonstrukci městská část přistoupila. S jejím dokončením na jaře 2011 budou kompletně opraveny všechny památkově chráněné objekty v areálu parku. Za zdařilou rekonstrukci Pavilonu v Havlíčkových sadech získala MČ Praha 2 prvenství v regionálním kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok V Nuslích byla v roce 2007 otevřena informační kancelář pro potřeby obyvatel této části Prahy 2. Foto: archiv redakce Zavedení normy ISO V lednu 2010 prošel Úřad městské části Praha 2 náročným auditem od mezinárodně uznávané certifikační autority, společnosti SGS. Systém řízení jakosti v souladu s normou ISO je garantem toho, že práce úřadu vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje městské části a jasně definovaných cílů, které prosazují systematičnost a sjednocení procesů vykonávaných na úřadu. Rekonstrukce dětských hřišť Z deseti veřejných dětských hřišť provozovaných městskou částí Praha 2 byla v letech celkově zrekonstruována čtyři největší a nejnavštěvovanější hřiště: Na Folimance, v Riegrových sadech, včetně rozšíření plochy, U Vodárny a Na Výtoni, včetně jeho rozšíření, za celkové náklady 82 mil. Kč. Částečnou rekonstrukcí prošlo hřiště U Slunce (Vratislavova ulice) a U Fausta (Karlovo náměstí). Změna správy bytového fondu (nové smlouvy) Zavedením nových smluv došlo ke zefektivnění správy bytového fondu při respektování principů: zajištění soutěžního prostředí mezi správními firmami, stanovení ekonomicky shodné výtěžnosti portfolií a jednotného způsobu odměny, vymahatelnost plnění kvalitativních parametrů. Změna správy škol, tj. školských objektů: 1) ukončení mandátní smlouvy se správní firmou (k ), 2) smlouvy o výpůjčce dodatky s rozšířením povinnosti škol zajišťovat správu a údržbu do výše 500 tis. Kč (od ), 3) zřizovací listiny školských příspěvkových organizací dodatky (do doplňkové činnosti svěřena realitní činnost a správa a údržba nemovitostí), 4) mandátní smlouvy (mezi MČ Praha 2 a školami) k zajištění správy a údržby školnických bytů a prostor pronajatých jiným subjektům (od ). Nové nabídky programu Centra sociálních služeb Domov pro seniory (pobytové zařízení), terénní odlehčovací služba (podpora péče v domácím prostředí), dopravní služba (projekt Odvezeme Vás k lékaři ), denní stacionář pro seniory (součást Denního centra pro seniory Záhřebská 15, bude dobudován do 12/2010), rehabilitační program, Klub aktivního stáří (nízkoprahový), půjčovna kompenzačních pomůcek, nové stravovací zařízení pro seniory s kavárenským provozem a společenským programem od cca 06/2011. Nová podoba Vinobraní na Grébovce přímo v areálu Havlíčkových sadů V roce 2006 městská část změnila podobu vinobraní, které bylo přeneseno přímo na vinici do areálu Havlíčkových sadů, zároveň byl přijat nový název akce: Vinobraní na Grébovce (před touto změnou bylo vinobraní pořádáno společně s Prahou 3 pod názvem Vinohradské vinobraní). Nová grafická podoba Novin Prahy 2 (více stran, větší písmo, nové rubriky) Začátkem r jsme změnili grafickou podobu novin, rozšíření z 8 na 12 stran. Došlo ke změně struktury jednotlivých stran ve smyslu jejich tematického členění a řazení textů s cílem usnadnit čtenářům orientaci a zlepšit přehlednost. Pro lepší čitelnost bylo zvětšeno písmo. Nový WEB Prahy 2. Revitalizace veřejných prostor a parků (Grotta, Pavilon v Havlíčkových sadech, vinice, Ztracenka, Bezručovy sady, Riegrovy sady). Zklidnění Severojižní magistrály. Klub Dvojka pro seniory Klub byl založen v únoru 2010, sdružuje seniory Prahy 2 a informuje je nejen poštou o všech nabídkách. Mezi nabízené volnočasové aktivity patří cvičení a plavání v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady, rehabilitační cvičení s o. s. Senior Fitnes a Buena Vista Vinohrad, jednodenní autobusové výlety po ČR, cestovatelské besedy, výuka práce s počítačem. Podpořená občanská sdružení nabízejí výtvarné kurzy, výuku PC, výuku anglického jazyka a řadu dalších aktivizačních programů. V budově úřadu byl zřízen tzv. Senior Point, informační koutek pro seniory. K bylo 950 zaregistrovaných členů klubu. Zahájení digitalizace stavebního archivu. SVI Městská část Praha 2 v roce 2008 realizovala jako první městská část v Praze Systém včasné intervence. Během dvou let se podařilo vybudovat funkční systém, který zefektivnil odhalování, sledování a řešení případů trestné činnosti, které se dopouští mladiství a nezletilí anebo která je na této skupině páchána. Postupně se do systému kromě základních subjektů (PČR, Obvodní soud, Obvodní státní zastupitelství, Probační a mediační služba a ÚMČ) připojila městská policie, základní školy, pedagogicko-psychologická poradna, někteří pediatři a neziskové organizace. Pronájem obecních bytů ve veřejné soutěži Příklad transparentnosti nakládání s obecním majetkem. Program podpory sociálního bydlení Nerozlišujeme, zda se jedná o občana v obecním domě nebo v domě soukromého majitele. Nově otevřená informační kancelář ÚMČ v Nuslích v Jaromírově 23. Zavedení systému elektronického objednávání klientů Zákazník si může zarezervovat návštěvu na úřadu pro vyřízení některých záležitostí prostřednictvím rezervačního systému (vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu, přihlášení k trvalému pobytu, evidence obyvatel, ověřování podpisů a kopií, Czech POINT, datové schránky, parkovací karty pro zónu placeného stání) a to tak, že na stránkách v rubrice on-line objednání na úřad provede výběr požadované činnosti (vyřizované agendy), data návštěvy úřadu, času, resp. intervalu, ve kterém se může dostavit, a zadá své identifikační údaje (jméno, příjmení, tel. kontakt, příp. ). Po přijetí objednávky je občanovi zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji s možností tisku nebo zaslání na . Zóna placeného stání Maximální akceptace požadavků občanů (např. sociální karty). Úspěšnost při získávání dotací Městská část je zapojena do projektů financovaných z prostředků EU, grantů a dotačních programů, celková suma získaných prostředků činí 152,5 mil. Kč. Optimalizace správy pojistných smluv = úspora finančních prostředků. Ocenění v soutěži Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Vítěz krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok Finanční zajištění působení psychologů v základních školách. Umístění babyboxu na budovu Úřadu městské části Praha 2. Realizace programu Čistá dvojka Součástí projektu Čistá dvojka je i linka čistoty resp. Ulice. Na tuto bezplatnou linku lze hlásit jakékoli závady v ulicích, především závady v čistotě. Nečistota ve veřejném prostoru je neprodleně odstraňována. V rámci webových stránek jsou přes systém GPS podávány informace o pohybu svozových aut Komwagu, o stanovištích velkoobjemových kontejnerů apod. Cestou požadavků městské části je zajišťován úklid i na cizích pozemcích (např. Českých drah). Každý občan může nečistotu ve veřejném prostoru vyznačit na webové mapě a má zpětnou informaci o odstranění závady. Rozšíření programové nabídky Novoměstské radnice Proběhla zde řada úspěšných výstav, některé i s mezinárodní účastí, koncerty, komentované prohlídky, workshopy, taneční kurzy, výtvarné kurzy apod. Nová podoba Knihovny na Vinohradech Knihovnu jsme přestěhovali z nevyhovujících prostor v Korunní ulici na Vinohradskou (bezbariérový přístup, modernizace, automatizace, rozšíření služeb i knihovního fondu). Program AntiGraffiti Záměrem programu je odstraňování graffiti nejen na domech ve správě městské části Praha 2, ale i na domech, které jsou ve vlastnictví soukromých majitelů.

5 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 10 - ŘÍJEN Peníze na antigraffitové nátěry Na realizaci programu odstraňování graffiti počítá v letošním rozpočtu Praha 2 s částkou ve výši 10 mil. Kč. Zastupitelé na svém zasedání v úterý 21. září na doporučení rady souhlasili se změnou položky letošního rozpočtu týkající se antigraffitových nátěrů. Městská část chce totiž rámci projektu Čistá dvojka přednostně aplikovat nátěry proti sprejerům na budovy jí zřizovaných mateřských a základních škol, budovu ÚMČ Praha 2 i na Novoměstskou radnici a již dříve takto upravené fasády opravit. Tyto bezbarvé nátěry výrazně usnadňují následné odstraňování malůvek. Celkově proti graffiti nejsme, uvedla k tomu radní Aleksandra Udženija. Podpoříme ale pouze opravdové umělce, kteří navíc vytvářejí svá díla na vybraných místech, tak jako tomu bylo nedávno v parku Folimanka, dodala. Předpokládané náklady na nátěry proti sprejerům by měly činit Kč na úpravu mateřských škol, Kč na nátěry základních škol, Kč na budovu ÚMČ Praha 2 a Kč na Novoměstskou radnici. red Zničený koš v Riegrových sadech Většině obyvatel Prahy 2 není lhostejné hospodaření s finančními prostředky a někdy poukazují na plýtvání penězi z rozpočtu města. Škoda, že na to nemyslí i ti, kteří neustálým poškozováním parkového mobiliáře městský rozpočet bohužel v žádném případě nešetří. V noci z 29. na 30. srpna neznámý vandal zcela poškodil betonový koš v Riegrových sadech (viz foto). Cena jednoho takového koše je přitom bezmála 5000 korun. S projevy vandalismu, s nepochopitelným a svévolným ničením veřejného i soukromého majetku, pro které neexistuje, snad s výjimkou pochybné radosti z ničení, ani žádný motiv, se setkáváme až příliš často a k lítosti nás všech je nutno říci, že se stávají běžnou součástí našeho života. Nebuďte proto lhostejní a pomozte nám bojovat proti vandalům. Zaznamenáte-li projevy vandalismu, oznamte to, prosím, na služebnu Městské policie na telefonní číslo Text a foto: mih Jak se žije ve městě bez aut V sobotu 25. září se v části Vinohrad, v úseku od náměstí I. P. Pavlova směrem k náměstí Míru, konal již popáté pouliční happening pod názvem Zažít město jinak. Uspořádala ho pod záštitou městské části Praha 2 iniciativa Auto*Mat, a to v rámci Evropského týdne mobility Akce měla jednoduchý cíl: předvést v praxi rozdíl mezi ulicemi plnými projíždějících i parkujících automobilů a korzem, přívětivým pro chodce a cyklisty. Díky této pouliční slavnosti byly zase po roce uzavřeny, a tedy osvobozeny od dopravy ulice Londýnská, Rumunská nebo Belgická, včetně části náměstí Míru a Tylova náměstí. Již zaparkovaná auta museli jejich řidiči přemístit jinam. Dopravní prostředky na čtyřech kolech nahradila tržiště, výtvarné instalace, hudební a divadelní vystoupení i performance, festival písničkářů na ulici, nejrůznější atrakce pro děti a venkovní kavárny a restaurace. Lidé se mohli na prázdných komunikacích pomalu procházet, koupit si zajímavé drobnosti, setkat se s přáteli a pobavit se na vystoupeních umělců nebo si třeba jen sednout na klidné ulici. Celé odpoledne sice padal z nebe hustý déšť, to ale návštěvníkům ani organizátorům moc nevadilo. Dobře se bavili všichni. Hodinu po poledni se konala zajímavá debata o dopravě v našem hlavním městě. Návštěvníci se zde mohli od debatujících, kandidátů na primátora z hlavních politických stran, dozvědět ledacos zajímavého. Od třetí hodiny odpolední byla k vidění přehlídka nejrůznějších jízdních a speciálních tandemových kol. Vyvrcholením akce byla Velká podzimní cyklojízda, která odstartovala v 16 hodin z Rumunské ulice. Oficiální programová část skončila sice ve 20 hodin, ale after party trvaly v místních klubech ještě dlouho do noci. Text a foto: van Galasovy cyklojízdy Sraz účastníků víkendových jízd je v 10:00 v parku Folimanka (pod Nuselským mostem); ve všední dny v 18:00. Možnost servisu kol v Bajkazylu na Náplavce. Více na: a seznam.cz, tel.: a Čtvrtek : Folimanka, Výtoň, přívoz Veslařský ostrov, přívoz Lihovar, Maringotka u Shreka, přívoz Lahovice, přívoz Modřany, občerstvení Kout Zbraslav, Točna, Písnice, Modřany, nádraží Braník, Žluté lázně, Výtoň, Bajkazyl, Národní divadlo, Music Klub Propaganda, Michelská 12. Neděle : Folimanka, Výtoň, Železniční most, nádraží Smíchov, Lihovar, Maringotka u Shreka, Prokopské údolí, Jinonice, Nové Butovice, Zličín, Sobín, Jeneč, letiště Ruzyně možnost sledování letadel, Přední Kopanina, Nebušice, Jenerálka, Šárecké údolí, Dolní Šárka, Podbaba, Vítězné nám., Klubovna, Hradčanská, Chotkovy sady, Letenská pláň, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo, Bajkazyl. Neděle : Folimanka, Otakarova, Michelská, Bohdalec, Hamerský rybník, Háje, Hostivařská přehrada, Rybářská bašta, Háje, Opatov, Chodov, Roztyly, Michelský les, nádraží Krč, nádraží Braník, Žluté lázně, Výtoň, Bajkazyl. Grébovka jako stvořená pro vinobraní Na lepší se zvyká rychle Jenže jak to zařídit, když to, co se málem stalo historií, zase tak marné není? Vždycky je tu možnost kompromisu. A tak se letos počtvrté dějiště tradičních vinohradských oslav sklizně vinné révy opět rozdělilo mezi dvě, svým charakterem dost rozdílná prostředí Klaun systematicky a neúnavně nutil k smíchu celé náměstí Míru Policejní rada Vacátko a jeho mordparta měli rajón pod kontrolou Půjde ten trezor otevřít, nebo hoši odejdou s prázdnou? Na hráčském stole před Pavilonem se rozjel hazard Pro výstrahu galerce byla před pódium předvedena skupina vězňů Vítězové soutěže Velké vyšetřování v Grébovce byli náležitě odměněni Staropražská kapela Šmrnc přivedla publikum do varu V pátek 17. září ožilo vinobraním po sousedsku vinohradské náměstí Míru, které je tím nejpřirozenějším místem setkávání obyvatel této části Prahy 2. Kdo chtěl, přišel si sem popovídat, popít nebo zakoupit burčák, pobavit se spolu s pouličními divadelníky, zaposlouchat se do hudby a nechat se unést ohňovou show. Litovat rozhodně nemusel. A v sobotu 18. září Grébovka uvítala nejen Vinohraďáky zamířily sem tisíce návštěvníků ze všech koutů hlavního města. Fakt, že každým rokem tento pražský park v čase vinobraní doslova praská ve švech, jenom potvrzuje šťastnou volbu. Kromě toho, že romantické prostředí Grébovky, pyšnící se vlastním historickým vinohradem, přímo vybízí k pořádání podobných akcí, je tu v poslední době opravdu co obdivovat Městská část Praha 2 zahájila v roce 2002 rozsáhlou revitalizaci parku a památkově chráněných objektů v něm a tento proces pomalu finišuje. Při loňském Vinobraní na Grébovce byl po rekonstrukci pro veřejnost otevřen Pavilon, kde kromě citlivě obnovených fresek a historického kuželníku můžeme ocenit příjemné posezení s výhledem do parkové zeleně. Nyní jsou v plném proudu restaurátorské a stavební práce na obnově umělé jeskyně Grotty, kam bude vrácena i málem ztracená socha Neptuna od Bohuslava Schnircha. A poslední fází má být revitalizace parkové zeleně a mobiliáře. Znovuzrozených památek si návštěvníci letošního Vinobraní na Grébovce užívali dosyta V obležení byl Pavilon, a to jeho kuželníková část i restaurační prostory. Obrovský zájem jako obvykle vzbudila prohlídka krásně zrekonstruované Gröbeho vily. Někteří návštěvníci si sami zadali bojový úkol vypátrat hvězdu, ponechanou v restaurovaném stropě vstupní haly jako relikt komunistické minulosti. Především si ale všichni užívali programu, který pořadatelé pro letošek nachystali a jehož podobu předurčil podtitul Hříšní lidé Města vinohradského. Dobové módě první republiky vyšlo vstříc i vedení radnice v elegantních kostýmech z 30. let se zaskvěli starostka Jana Černochová, místostarosta Jiří Paluska a radní Aleksandra Udženija (alias Coco Chanel). Se zahájením letošního ročníku Vinobraní na Grébovce a odstartováním soutěžního odpoledne jim vydatně pomohl radní Vacátko a jeho mordparta, s okolnostmi vynuceným časovým odstupem se do detektivní akce zapojil také ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer (alias vrchní vyšetřovatel Arazím). A pak už děti i jejich dospělý doprovod měly co dělat, aby stihly oběhat všechny soutěžní disciplíny velké detektivní soutěže o nejlepšího vyšetřovatele odpoledne. Stálo to za to, nejschopnější detektivové nepřišli zkrátka. Hudba 20. a 30. let minulého století se ozývala jak z reproduktorů, tak prostřednictvím živých vystoupení. Odpoledne to byl vynikající vokální kvartet Pětník, večer pak staropražská kapela Šmrnc. Dobovou atmosféru dotvořila i rekonstrukce války dvou pražských gangů s tragickými důsledky. Hvězdami vinobraní byly dvě vyšperkované pragovky. Nechyběly tu ani koňské dostihy s nezbytnými sázkami. A jako na každém správném vinobraní se vypily hektolitry burčáku, snědla spousta staročeských dobrot a prošlapaly nejedny střevíce. S Vinobraním na Grébovce 2010 jsme se rozloučili oslnivým ohňostrojem a nezbývá, než se těšit, co si pořadatelé vymyslí pro příště. Text: len, foto: len/vin Policajt s vězněm lákali návštěvníky na sobotní program do Grébovky Retro kaskadérská show Případ Grébovka nikoho v klidu nenechala Posezení v krásně zrenovovaném Pavilonu si nechal ujít málokdo Tato pragovka byla pastvou pro oči nejen pro milovníky veteránů Zato v Čajovém pavilonu vládla pohoda a klid U stánků byly k zakoupení kromě burčáku i další dobrůtky Slavnostní ohňostroj na závěr nesmí nikdy v Grébovce chybět

6 6 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Město a lidé Noviny Prahy 2 Dvojka pro děti a jejich rodiče Z pozice radní pro volnočasové aktivity a sport zavedla radní Aleksandra Udženija řadu novinek, které se mezi občany Prahy 2 velmi rozšířily. Jedním takovým projektem je klub Dvojka pro seniory, který má dnes více než tisíc členů a jeho základna se stále rozšiřuje. Pro členy klubu je připravena řada aktivit, sportovních i kulturních (výlety, cvičení, plavání, kurzy počítačů ), zdarma nebo za symbolické poplatky, ale také výhody v podobě slev a jiných benefitů u smluvních partnerů. Ale nejen oblast volného času, i solidarita a pomoc těm, kteří jsou v sociální nevýhodě z důvodu věku, zdravotního postižení nebo přechodné životní nepřízně, je v centru zájmu radní Udženija. Proto dalším zajímavým záměrem byla iniciace nákupu invalidních vozíčků a polohovacích postelí pro obyvatele Centra sociálních služeb Praha 2, kteří nyní mohou na vyjížďky do nedalekých Havlíčkových sadů. Jejím nápadem byl i projekt Odvezeme vás k lékaři, který nabízí potřebným seniorům bezplatný odvoz k lékaři v objednaných termínech. Seniorům Prahy 2 mnozí vrstevníci z jiných městských částí tyto aktivity závidí. Nejen pro seniory jsou připravovány novinky. Již letos pod hlavičkou loga Dvojka pro děti a rodiče byla uspořádána zábavná odpoledne na veřejných dětských hřištích pod názvem Vítání jara na dětských hřištích, kde byly pro děti připraveny různé atrakce, pro jejich rodiče sportovní vyžití a zejména pro maminky kosmetická poradna, poradna zdravé výživy. Celkově byly tyto akce protkány zdravým životním stylem. Rodičům bylo také zajištěno hlídání dětí po celou dobu akce. Pro podzimní období se připravují dětské akce pod hlavičkou Čisté dvojky, kde se chceme hrou zaměřit na vnímání čistoty našeho okolí. Od je spuštěna další fáze projektu Dvojka pro děti a rodiče, a sice registrace rodičů do klubu. S tímto záměrem přišla radní Aleksandra Udženija (ODS) a účelem je, aby rodiče byli co nejlépe a nejrychleji informováni o dění v Praze 2. Mnohokrát se mi stalo, že jsem se zeptala přátel, proč nepřišli tam či onam na dětskou nebo sportovní akci, a dostalo se mi odpovědi, že o tom vůbec nevěděli, říká radní Udženija. Volný čas je důležitou součástí našeho života a života našich dětí a cílem projektu klubu Dvojka pro děti a rodiče je vždy aktuálně a s předstihem informovat prostřednictvím ových adres přihlášené rodiče o veškerém dění v oblasti volnočasových, kulturních a sportovních aktivit určených jak pro dospělé, tak pro děti. Rodiče dětí v základních a mateřských školách budou informováni o možnosti vyplnit si přihlášku do klubu Dvojka pro děti a rodiče a kompletně vyplněnou ji odevzdat v informačních kancelářích MČ, zaslat poštou na adresu úřadu nebo na ovou adresu Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách v sekci klubu Dvojka pro děti a rodiče, odkaz pod logem klubu v zápatí webových stránek. A budou také k vyzvednutí v informačních kancelářích na náměstí Míru 20 a v Jaromírově 23. tat Dvojka pro seniory Milí členové klubu, i v měsíci říjnu jsou pro vás připraveny pravidelné aktivity. Na začátku měsíce jsme společně oslavili Mezinárodní den seniorů, který se velmi povedl. Výletníci se tento měsíc mohou těšit na Mariánské Lázně, na unikátní park miniatur Boheminium a procházku přírodní rezervací SOOS. Babí léto je trochu chladnější, než bývá obvyklé, ale podzimní atmosféra přímo vyzývá k procházkám v našich krásných parcích, které městská část pro vás postupně revitalizuje a které se začínají krásně podzimně zabarvovat. Proto vyjděte ven, třeba zkusit cvičení na čerstvém vzduchu v rámci projektu Cvičíme s Dvojkou. Pokud jste to ještě nevyzkoušeli, vřele doporučuji. Přeji vám všem krásné dny! Aleksandra Udženija, radní pro volnočasové aktivity a sport (ODS) VÝLETY v rámci zkvalitnění rezervací výletů upřesňujeme, že dotované výlety za 50 Kč se budou prodávat, tak jako vždy, ve čtvrtek po prvním pondělí v měsíci, kdy vycházejí Noviny Prahy 2, a to od 13:00 do 16:00 v Infokoutku pro seniory. Pak každý další čtvrtek, kromě těch s prodejem dotovaného výletu. Od 12:00 budou v infokoutku připravena čísla sedaček v autobusu k vyzvednutí oproti členské kartě, a to pro jednotlivá data výletů. Poté si můžete kdykoliv mezi 13:00 a 16:00 registraci provést. Sedadlo v autobuse vám bude pro tento den vyhrazeno. Nemusíte tak čekat a můžete přijít později. Stále platí, že jedné osobě po předložení dvou členských karet vydáme dvě rezervace sedaček. Děkujeme za pochopení. CVIČENÍ V BAZÉNU S sebou si, prosím, vezměte 100 Kč jako zálohu na šatnu. Bazén TJ Sokol Královské Vinohrady, každý čtvrtek od 15:45 do 16:30. Každého prvního v měsíci, od 8:00 jsou v informační kanceláři na nám. Míru 20 připraveny plavenky k vyzvednutí. Každý zájemce obdrží jednu plavenku po předložení klubové členské karty. Cvičení je určeno pouze pro občany bez závažnějších zdravotních omezení, jimž je znám jejich zdravotní stav, který jim umožňuje cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. POČÍTAČOVÉ KURZY Počítačové kurzy pro přihlášené členy klubu již probíhají. Pokud jste ještě nebyli kontaktováni, mějte strpení, kurzy obsazujeme postupně. Bližší informace získáte každou středu od 9:00 do 12:00 v infokoutku na nám. Míru 20. Kurzy se konají ve SPŠE, v Ječné 30. Kapacita je omezena. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKORD Učíme se s počítačem každé úterý odpoledne v časech dle dohody. A dále Učíme se anglicky každé úterý dopoledne v časech dle dohody s lektorem. Mimo jiné AKORD poskytuje sociálně právní poradenství. Záhřebská 36, tel.: CVIČENÍ SE SENIOR FITNES Tak krásných dnů, jakým byla sobota 18. září, letos už asi moc nebude, proto jsme se ji snažili využít v barvami hýřící Divoké Šárce. Přestože se nás sešlo jen pár, splnili jsme program tréninku paměti, soustředění i rovnováhy a ještě jsme si užili nabídky nadšenců Dne země, kteří v tomto úžasném prostředí připravili poznávání hub i pohled do dalekohledu a za vyplnění znalostního dotazníku a další poznávací činnosti možnost pochovat si hada. Kdo nepřišel, bude mít šanci při dalších aktivitách, o kterých se dozvíte jak z Novin Prahy 2, tak v našich stabilních cvičících skupinách. Více informací naleznete na A rozhodnete-li se něco pro svou kondici udělat, neváhejte. Vezměte si cvičební úbor a přijďte, místečko v tělocvičně se pro vás určitě najde. Vždy vás čeká vstřícné přijetí a určitě i nová přátelství. Za cvičitelky a cvičitele vás zve Zdeněk Srba. Přijďte i bez rezervace. Každé úterý od 10:00 do 11:00 v Balbínově 6, v prostorách BUGIFIT centra. Každou středu od 10:00 do 11:00 v tělocvičně MŠ Na Zbořenci 7. Tel.: , mobil: , Dvojka pro seniory partneři klubu Uvítáme vaše náměty. Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty předkládejte již při objednávání. Seznam smluvních partnerů je rozšiřován. Kontaktní údaje na nové partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách v sekci Informace pro seniory. Vzpomínky nám zůstanou Palace Illusion zve všechny seniory na zábavně osvětový pořad Vzpomínky nám zůstanou aneb Zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu, kterým provázejí Vladimír Hron a Aleš Cibuka. Ve druhém díle přijali pozvání do Palace Illusion zpěvačka Yvonne Přenosilová a zpěvák Pavel Bobek. Představení se koná dne 28. října, od 14:00 do 16:00. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Palace Illusion, Vinohradská 48 v ceně 50 Kč. Po skončení pořadu zve pořadatel přítomné diváky na malé občerstvení, které je součástí vstupného. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUENA VISTA VINOHRAD Zdravotní cvičení pro mladší seniory každý čtvrtek v 15:00 ve studiu Bodyisland, U Zvonařky 7. Pod vedením zkušené fyzioterapeutky Elišky, která má připraveno nejen vlídné cvičení, ale každému na míru také individuální rady dle jeho potřeb a nevysychající studnu životního optimismu. Pěvecké dílny pod vedením osobitého Jiřího Vondrovice každé úterý v 11:00. Pozor vzhledem k probíhající rekonstrukci klubovny v Záhřebské ul. se pěvecké dílny budou dočasně konat v Máchově 5. Trénink paměti každou středu ve 14:00 dočasně opět v Máchově 5. Výtvarné dílny pod vedením arteterapeutky Jany každé druhé úterý v měsíci od 15:00, ale dočasně opět v Máchově 5. Zdravotní cvičení na židlích pro starší seniory od každé úterý od 13:30 v jídelně Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. Povede je sympatická fyzioterapeutka Eliška. Bližší informace k programům Buena Vista Vinohrad na tel.: NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nabízí každý všední den na adrese Trojická 1 v čase od 10:00 do 17:00 různé zájmové aktivity pro seniory, na které je třeba se zaregistrovat na tel.: nebo osobně. Rozvrh je zveřejněn také na nástěnce v infokoutku pro seniory a na www. praha2.cz. Mezi tyto aktivity patří výuka na PC, Internet, Fotokroužek, Trénink paměti, Angličtina, Patchwork, Cvičení Tchi-Kung. Ale i Odpolední čaj s historií nebo Na kus řeči s přáteli a bábovkou. Dalším významným projektem je Burza vzájemné pomoci. KVĚTINOVÝ KLUB Ve středu se uskutečnil Den otevřených dveří v Květinovém klubu. Pozváni byli členové klubu Dvojka pro seniory. Květinový klub ve Vinohradské ulici 41 pro seniory připravil zajímavé povídání o vazbě květin s ukázkou floristických trendů a s dárečkem. Na třetí sezení se přišla podívat také radní Aleksandra Udženija (ODS). Celým dnem provázel návštěvníky florista Jan Komzák, který má ve floristice již desetiletou praxi. Všichni odcházeli příjemně naladěni a obohaceni o celou řadu nových poznatků o květinách. Květinový klub je také partnerem klubu Dvojka pro seniory. A všichni členové klubu tu mají po předložení karty 10% slevu na veškerý prodávaný sortiment.

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 10 - ŘÍJEN ČISTÁ DVOJKA DĚTEM Čistá dvojka pořádá ve spolupráci s klubem Dvojka pro děti a rodiče zábavná odpoledne na dětských hřištích. Děti přijdou pobavit a poučit Michal Nesvadba, Jaroslav Uhlíř, Dáda Patrasová, Upír Krejčí a Vanda a Standa. Je připraveno několik pohádek loutkového divadla, celým programem plným písniček a her bude provázet klaun a možná přijde i kouzelník. Jsou připraveny soutěže o čistotě a třídění odpadu s odměnami pro účastníky, na místě budou ukázky vybavení a techniky Komwagu, a. s. Přijďte se s dětmi podívat do šapitó v Havlíčkových sadech u horního hřiště, na hřiště U Vodárny, na Folimanku k dětskému hřišti, do Riegrových sadů na hřiště U Draka a k dětskému hřišti Na Výtoni, vždy od 15 do 18 více informací na Čistá dvojka pro vás chystá... hodin, vstup volný. Na děti čeká sladké překvapení. Více informací o programu naleznete na LÉTAJÍCÍ SBĚRNÝ DVŮR V ŘÍJNU Přistavení Létajícího sběrného dvora v měsíci říjnu se koná v pondělí v Sarajevské ulici (křižovatka Sarajevská/Rejskova). V neděli přiletí na Ostrčilovo náměstí, vždy od 13 do 19 hodin. Za pomoci obsluhy z Komwagu se zde třídí objemný odpad, stavební suť, dřevěný odpad, elektroodpad včetně chladniček a televizorů, PC komponentů atd. Přehled přistavení je též na SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NEBO PARK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V rámci projektu proběhla webová hlasovací a výtvarná soutěž pro občany a děti Prahy 2 O nejhezčí dětské hřiště nebo park. Soutěž navázala na to, že městská část Praha 2 zakončila sérii úspěšných projektů na obnovu veřejných dětských hřišť. Bezkonkurenčně vyhrálo dětské hřiště U Vodárny, z parků se nejvíce líbí Havlíčkovy sady. Deset hlasujících vyhrává ceny v podobě balíčku čistících VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE NA RADNICI: V rámci projektu Čistá dvojka se konala fotografická soutěž O 7 divů dvojky. Její vítězové byli ve čtvrtek 16. září pozváni na radnici, aby převzali ceny od zástupce starostky Ing. arch. Václava Vondráška (na snímku s Janou Havlíkovou, která si prvenství v soutěži zasloužila fotkou Vyšehradu od Žlutých lázní). Text a foto: len potřeb, tři nejlepší výtvarné práce budou odměněny sadou malířských potřeb. Slavnostní vyhlášení proběhne ve středu na hřišti U Vodárny v rámci zábavného odpoledne Čistá dvojka dětem. ČISTÁ DVOJKA NA VINOBRANÍ V průběhu září se uskutečnilo několik prezentačních akcí projektu Čistá dvojka. První byla na náměstí Míru v rámci Zastávky volný čas. Protože se jednalo o akci pro děti, asistentky se zaměřily převážně na ně. Proběhla zde soutěž v kreslení O nejhezčí dětské hřiště nebo park, děti za odměnu obdržely kreslící pomůcky pastelky, vodovky. Stánek Čisté dvojky jste mohli navštívit též na Vinobraní na Grébovce. Hostesky informovaly o projektu a rozdávaly infomapy a propagační předměty, probíhala zde webová hlasovací soutěž. alf Dětský úsměv se zdravými zoubky Městská část Praha 2 se ve školním roce 2010/2011 na základě nabídky MUDr. Hany Zallmannové, zakladatelky Českého zeleného kříže, o.p.s., zapojila do projektu s názvem Dětský úsměv. Hlavním cílem projektu je naučit děti správné péči o zdraví a zdravé zuby. To, že se základní školy v Praze 2 do tohoto projektu zapojily, je velkou zásluhou radní Aleksandry Udženija a odboru školství. Z již tak vypjatého rozpočtu se jim podařilo získat finanční prostředky, které byly školám poskytnuty v rámci zvýšení příspěvku na jejich provoz na tento kalendářní rok. Radní Udženija považuje skutečnost, že děti v České republice mají 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech, jako je Švýcarsko, Finsko nebo Dánsko, za fakt, který nelze přehlížet, a proto je důležité, aby i městská část přispěla ke zlepšení této situace. A právě dlouholetými zkušenostmi ze Švýcarska se Český zelený kříž nechal inspirovat při tomto projektu. A to i v závislosti na průzkumech, které tvrdí, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít právě správnou péčí o zuby. Nezřídka k tomu přispívají i rodiče, kteří jsou ke svým dětem nedůslední v kontrole. Prevence pomocí přednášek odborníka přímo ve školách je tou nejlepší cestou ke zdravějším zoubkům našich dětí. Nedělní zábavné odpoledne pro seniory, které připravují časopis Generace, vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se koná od 15:00 ve vinárně U Stréců (příští setkání bude ); vstup je volný. Buena Vista Vinohrad rozšiřuje od nabídku zdravotního cvičení pro ženy v nejlepších letech 60+; cvičí se každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00 ve studiu Bodyisland, U Zvonařky 7, tel.: Máme otevřeno?, o. s. pořádá od 19:30 v Obecním domě společenský večer Klasika nebo Balet?, kde účinkují pěvecké duo Two voices a skupina Rasputin; zvýhodněné vstupné pro studenty, seniory, osoby ZTP a ZTP/P i jejich průvodce. Říjnový Bleší trh na náměstí Míru se Jednou větou V tomto školním roce se ve spolupráci s městskou částí do projektu zapojilo 217 dětí z deseti tříd sedmi základních škol. Projekt začíná vždy v prvním ročníku základní školy. Prvňáčky ze základních škol Botičská, Jana Masaryka, Londýnská, Na Smetance, Resslova, Sázavská a Slovenská již letos na začátku školního roku navštíví odborná pracovnice, která dětem srozumitelně a hravou formou představí souvislosti mezi účinným a správným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. A neopomene ani nejdůležitější prvek návštěvy, kterým je praktický nácvik správného čištění chrupu. A podobně tomu bude i u dalších pěti návštěv. Děti na začátku školního roku získávají zubní kartáček, který k nácviku používají. Český zelený kříž připravil pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky Miloše Nesvadby, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely chrupu a jednotlivých zubů. Systematičnost výuky je podpořena zejména pracovním sešitem. Ve druhém a třetím ročníku proběhne také šest návštěv odborné pracovnice, ve čtvrtém ročníku pak návštěvy čtyři. Roční náklady projektu jsou necelých korun. Celkové náklady po ukončení projektu by měly mírně přesáhnout korun. tat bude konat poslední sobotu v měsíci, od 9:00 do 16:00. Ve Vinohradské tržnici začne zajímavá akce: 20 regionálních výrobců potravin zde bude na Vinohradských trzích až do prezentovat za bohatého doprovodného programu svoje potravinářské výrobky. Mobilní svoz nebezpečných odpadů se koná v úterý na stanovištích: Fügnerovo nám., Jiráskovo nám., Kladská/Moravská, nám. Míru (u kostela), Ostrčilovo nám., Podskalská ul. (u Zítkových sadů), Sarajevská/Rejskova, Štěpánská (u kostela); více v příštím čísle. Na podzim připravil odbor kultury MHMP velkou reciproční akci při příležitosti 20. výročí partnerství Prahy a Hamburku: Dny Hamburku se konají od do Koncerty V Gröbeho vile pořádá v 19:00 MČ Praha 2 koncert Dua Siempre Nuevo kytaristů Patricka Vacíka a Matěje Fremla, kteří interpretují jak originální skladby pro kytarová dua, tak i vlastní transkripce. Vstupenky jsou k dispozici od až do vyčerpání zásob v informačních kancelářích ÚMČ Praha 2. Vstup volný. V modlitebně Českobratrské církve evangelické, Korunní 60 se uskuteční v 18:30 koncert Paganini & jihoamerické rytmy. Účinkuje Musica Graziella. Pro seniory z Prahy 2 vstupenky za zvýhodněnou cenu. www. fidelio.estranky.cz Výstavy Ve Valdštejnském paláci je k vidění od do výstava Tomáš Garrigue Masaryk a rodina. Představuje TGM nejen jako politika, ale také jako manžela, tatínka a dědečka. Vstup volný. Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech je od 3. do otevřena výstava fotografií Tomáše Bicana nazvaná Krajina! Ústav zemědělské ekonomiky a informací Zemědělská a potravinářská knihovna, Slezská 7 zve na výstavu plastik Tanec moudrosti a snů výtvarnice Dany Štolbové, která se koná u příležitosti 14. ročníku Týdne knihoven. Je otevřena od 5. do Sdružení výtvarníků ČR pořádá od 16. do výstavu svých členů Podzimní Korunní dvorek. Vstup volný. Pobočka Městské knihovny Praha, Ostrčilovo nám. zve maminky s dětmi na představení loutkového divadla pana Tomáše a jeho malých přátel ( , a od 9:00, vstup volný). Na cestopisných přednáškách s promítáním bude RNDr. Bohuslava Trnková vyprávět o životě ve Vietnamu ( ) a o životě na Novém Zélandu ( ). Začátky od 16:00, vstup volný. Akce V Pražském literárním domě, Ječná 11, se v 19:00 koná Procházka literárními dějinami Hamburku za poslední čtyři století. Koncert kolektivu umělců Kommando Elektrolyrik, kteří spojují živou elektronickou hudbu, mluvené slovo a performanci o tvorbě německo-českých autorů žijících v Praze okolo roku 1900, se bude konat ve 20:00. Vstup je zdarma. Divadlo Divadlo U Hasičů uvádí hru o lásce a osamělosti tří žen Žárlivost. Premiérové představení Benátky pod sněhem můžete navštívit Na děti čeká mj. Kocour Modroočko ( ) nebo Příběhy včelích medvídků ( ). Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 9., 16., 23. a Kino Kino Mat připravilo na říjen z domácí produkce komedii Román pro muže, drama Habermannův mlýn a tragikomedii Občanský průkaz nebo dánské drama Submarino. Děti se mohou podívat na pásma pohádek Hrnečku, vař!, Královna koloběžka nebo Kamarádi z televize. Kluby V Salmovské literární kavárně budou zpívat Honza Roušar a Václav Tobrman šansony pod názvem Točí se to dokola a přednese kapela Fiannan irské písně a balady převážně s českými texty. Hudební seskupení Tři dny na břiše zahraje písničky blížící se blues v bílém, big beatu a šansonu.

8 8 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Vzdělání a společnost Noviny Prahy 2 Žijí mezi námi Prof. MUDr. Alois Martan bydlel sice původně na pražské desítce a po svatbě v Braníku, ale když se manželům narodil syn a v malém bytě jim začalo být těsno, začali hledat něco většího. Když byly malému tři roky, odešli jsme s manželkou pracovat do Kambodže do Phnom Penhu, kde jsme s kolegy v nemocnici na několika odděleních organizovali práci a zaváděli nové léčebné postupy. Tehdy jsme docela riskovali, bylo to po válce, ještě se tam občas střílelo a my měli s sebou malé dítě Nicméně to dobře dopadlo, pomoc v Kambodži a posléze i návrat do Prahy, kde jsme začali hledat větší byt, až jsme ho našli na Výtoni. Po přestěhování se nám narodila dcera a obě děti zde chodily do školy. Líbí se nám tu. Máme blízko do centra, do práce mohu chodit pěšky, je tu příjemný park, budova staré celnice a Vyšehrad, kam manželka chodívala s dětmi na procházky, dodává prof. Martan. Stejně vřele, jako mluví o bydlení u Vltavy, vypráví také o práci. Porodnictví se věnoval už jako medik a dodnes tvrdí, že si ho tento obor získal díky vládnoucímu optimismu. U Apolináře pracoval ještě před svým odjezdem do Kambodže a rád se sem poté vrátil. Člověka uklidňuje oheň a voda Leckdo to možná ani netuší, ale našeho dnešního hosta zná značná část obyvatel dvojky odjakživa. Doslova a do písmene. Je jím totiž prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, jednoduše řečeno šéf kliniky U Apolináře. Gynekologicko-porodnickou kliniku vede už šest let. Práce zde je běh na dlouhou trať, říká, když začíná popisovat, co všechno ve 135 let staré budově s pomocí ředitelství VFN v Praze a MZ ČR zrekonstruovali a co je ještě čeká. Zvenku se snažíme zachovat historický ráz, zevnitř je stavba z velké části vysoce moderní, zdůrazňuje. Je z neomítnutých cihel, protože v době jejího vzniku umíralo hodně rodiček v důsledku různých infekcí, a tak architekt Hlávka doporučil užít ke stavbě speciální neomítnuté cihly, aby se hrozba infekce snížila. Líbí se mi i úprava zahrad. Zahradník mi kdysi říkal, že člověka uklidňuje oheň a voda. Oheň zde není, ale fontána je v obou zahradách a jsem moc rád, že například onkologické pacientky tady mohou trávit příjemné chvíle. Totéž se týká i nemocničních pokojů, některé dnes díky barevnosti a vybavení vypadají spíše jako hotelové pokoje. Rekonstrukce a modernizace se však samozřejmě týká také technického vybavení kliniky, včetně výukových prostor. S opravou velké posluchárny nám pomohly i sponzorské příspěvky a 1. lékařská fakulta UK. Máme moderní audiovizuální techniku na sále se operuje a studenti v přímém přenosu sledují, jak se operace provádí, ev. vidí řešení neobvyklých situací. Operatér do mikrofonu výkon komentuje a v posluchárně je asistent, který ev. komentář doplňuje či zodpovídá dotazy. Mediky to baví, a vzhledem k tomu, že jde o přímý přenos, učí se tak zvládat i stresové situace, které mohou v průběhu operace nastat. V poslední době jsme zkoušeli spojení do zahraničí, realizoval se audiovizuální přenos z jižní Francie. Záznamy našich operací jsou prezentovány na kongresech doma i v zahraničí. Je to hodně práce, zdůrazňuje prof. Martan. Ale podařilo se nám dosáhnout toho, že máme U Apolináře specialisty na evropské či světové úrovni, dodává. Dana Frantálová Soutěž pro Vás, kteří rádi fotíte Vážení čtenáři, jak víte, na měsíc září jsme našim fotografům nabídli téma MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Možná proto, že jde o specifičtější oblast, přijali tuto výzvu jen někteří z Vás. Zato však je z fotografií cítit téměř romantický vztah ke všemu, co nás po hlavním městě denně přepravuje z místa na místo a zpět. Takový je např. snímek Jana Dvořáka, který své dílko okomentoval: Zasílám Vám do soutěže snímek s názvem šestnáctka, který je vlastně takovou koláží. V první polovině je má kresba, jak jsem viděl šestnáctku začátkem 60. let 20. století na Tylově náměstí ve věku čtyř let; ve druhé části je šestnáctka, jak jsem ji zachytil o padesát let později, tedy začátkem 21. století, na nejromantičtějším místě MHD v Praze a kde jinde, než v naší městské části. Jan Dvořák se stává vítězem tohoto kola fotografické soutěže a posíláme mu dárek. Na říjen jsme pro Vás připravili soutěžní téma BABÍ LÉTO. Těšíme se na Vaše snímky, které můžete posílat až do 20. října 2010 na nebo na poštovní adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Nezapomeňte vždy uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom Vám mohli poslat případnou výhru. Na slovíčko, paní ředitelko Základní škola Jana Masaryka leží v klidné, vinohradské ulici naproti vile, v níž žil několik let právě tento významný český politik. Okna do vnitrobloku mají výhled na školní hřiště, obklopené sousedními zahradami. Proč nese název rodinná škola, nám vysvětluje paní ředitelka Mgr. Iva Vlášková, která nás prostorami budovy ochotně provádí. Třídy jsou moderně, nově vybaveny, chodby svítí čistotou... Naše škola je malá. Každý ročník tvoří projektů, objednáváme přednášky jen jedna třída, a proto se snažíme, aby a besedy vztahující se ke mu životnímu stylu. Děti obou zdravé- zde panovala přátelská, téměř rodinná atmosféra. Stavíme na kvalitním sboru stupňů mají mezi výuku nu třicetiminutovou relaxační ském dialogu s žáky. Klademe důraz přestávku, při které využívá- na témata etické výchovy, na mezilidme školní hřiště. Každoské vztahy, asertivitu. ročně také organizujeme Škola je zařazena státním zdravot- různé zotavovací pobyty ním ústavem mezi školy podporující a mnoho sportovních ak- zdraví. Co tento profil zahrnuje? cí. A ve spolupráci se školní jídelnou se zařaze- aprobovaných pedagogů a kamarád- Program školy podporující zdraví snažíme dětem zajistit zdravou a zároveň atraktivní stravu. praktikujeme jako jediní v Praze 2 již šestnáct let a je součástí i našeho vlastního vzdělávacího programu. Každé s Policií České republiky nebo třeba V čem spočívá spolupráce vaší školy čtyři roky předkládáme Státnímu zdravotnímu ústavu vlastní projekt, na je- Prevcentrum zajišťuje již tradičně v na- s Prevcentrem? hož základě je nám certifikát udělen. ší škole pro každou třídu dvakrát ročně tříhodinový blok. Vyškolení lektoři Naše tři základní pilíře spočívají ve zdravém učení, zdravém prostředí a zdravých vztazích. Do výuky zařazujeme současnosti o návykových látkách, s dětmi hovoří o ožehavých tématech moderní trendy, žáci pracují na řadě zdravotních problémech, potřebě ko- Základní škola v Kladské je již šest let zapojena do projektů EU Comenius. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Máme partnerství s pěti školami z Dánska, Francie, Německa, Turecka a Estonska. Projekt je zaměřen na ekologii, environmentální výchovu, je v angličtině a nese název Environment & Sustainability. Veškeré informace o projektu včetně zpravodajství z festivalu najdete na nebo na www. kladska.cz. Projekt je dvouletý, jednotlivé školy si vzájemně vyměňují zpracované projekty, které probíhají na podzim a na jaře. V dubnu 2010 se konala konference učitelů a zástupců z řad žáků ve francouzském Nantes. Zde byl vytvořen a odsouhlasen program pro velký ekologický festival Green Week, který se konal od 12. do 17. září Festival byl skutečným vyvrcholením celé naší spolupráce. Sto třicet žáků ze 7. až 9. tříd a dvacet učitelů ze všech šesti zemí se sjelo v neděli 12. září do Broendby, předměstí Kodaně. Všichni žáci byli ubytováni v rodinách dánských žáků! Většina učitelů rovněž. V pondělí se konalo slavnostní zahájení a rozdělení do dvanácti smíšených skupin, které se nazývaly podle významných vědců, jako například Albert U NÁS V JANA MASARYKA Jak jezdit bezpečně na in-linech V den začátku školního roku, ve středu 1. září, uspořádal odbor školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ v parku Folimanka sportovně zábavné odpoledne pro děti z mateřských a základních škol a pro širokou veřejnost z Prahy 2. Základním tématem byla bezpečná jízda na in-line bruslích, kterou děti učili zkušení instruktoři in-line bruslení. Kromě bruslí byly zdarma k zapůjčení také helmy a chrániče, nezbytné pro bezpečnou jízdu. Účastníky výuky byli jak úplní začátečníci, kteří se učili základy jízdy, tak pokročilejší sportovci, kteří si vyzkoušeli jízdu slalomem nebo skoky přes překážky. Součástí akce byly i další sportovně zaměřené soutěže, např. opičí dráha či žonglování, a také výtvarné workshopy. Na závěr programu se konala oblíbená dětská diskotéka. Akci navštívila také radní městské části Praha 2 paní Aleksandra Udženija. Účastníkům popřála příjemně strávené odpoledne a sama si jízdu na in-line bruslích vyzkoušela. Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí OŠMT munikace apod. Další zajímavé přednášky připravuje pro naše žáky Policie ČR i Městská poli- cie, včetně dopravní výchovy, návštěv výcvikového centra psů a akcí policejního muzea. Spolupracujeme ale také s dalšími organizacemi např. s Člověkem vtísni, odkud k nám již zavítalo mnoho zajímavých hostů. Zbývá prostor třeba i pro kulturní projekty? Jistě. Například ten loňský byl zajímavý. V rámci multikulturní výchovy si třídy připravily prezentaci, v níž se seznámily se zeměmi svých spolužáků pocházejících ze zahraničí, kterých i v naší škole v posledních letech přibývá. Zašli jsme i do takových detailů, jako je móda či ochutnávka místních specialit. Ptala se Mgr. Veronika Kouteshová ŠKOLKA NA DĚKANCE MÁ DVĚ NOVÉ TŘÍDY: V pátek 24. září 2010 byly po rekonstrukci slavnostně otevřeny dvě nové třídy, které se stávají trvalou součástí Mateřské školy Na Děkance. Zahájení provozu se zúčastnila radní Aleksandra Udženija (ODS), která předala zástupcům školky i sousední základní školy jako dar městské části výtvarné potřeby. Rozšířením o dvě třídy tak mohla být v tomto školním roce kapacita školky navýšena o 48 nových míst. Prostory uvolnila Základní škola Botičská, sídlící ve stejném bloku. Rekonstrukce těchto dvou tříd byla provedena v letních měsících a byla to největší investiční akce, jakou MČ Praha 2 uskutečnila během prázdnin. V křídle budovy, kde je mateřská škola, probíhaly stavební úpravy a výměna elektrorozvodů a osvětlení. Také byla zmodernizována kuchyně pro vyšší kapacitu dětí. Renovace a rozšíření školky stálo celkem 17 mil. Kč, přičemž hlavní město přispělo dotací ve výši 8 mil. Kč. Text: len, foto: lan KONKURZ Centrum volného času Botič zakládá amatérský divadelní spolek ArtBotič, který chce svou činností navázat na ducha dnes už neexistujícího Divadla Na Slupi, aby jako Fénix, zvedající se z popela, znovuoživil tvůrčí potenciál v této pražské čtvrti. Centrum volného času Botič proto vyhlašuje konkurz, který se koná ve středu od 14:00 do 16:00 a v pátek od 15:00 do 17:00 na adrese: Na Slupi 19, Praha 2 (tram. zastávka Albertov z Karlova nám.). Tel.: , Žáci z Kladské na ekologickém festivalu Einstein, Niels Bohr, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler Naši dánští kolegové přichystali neuvěřitelný program, který byl denně od rána do pozdních večerních hodin. Za to jim patří obdiv a velké poděkování. Ten týden byl pro žáky i učitele obrovským přínosem nejen po stránce jazykové. Děti poznaly život a kulturu různých národů. Takový týden mimo školu rozhodně není ztraceným časem, ale cennou zkušeností na celý život. Partnerství mezi školami různých zemí, vzájemná spolupráce a komunikace, výměnné pobyty žáků patří k našim hlavním aktivitám. Rozvíjíme tím nejen jazykové dovednosti, ale i komunikativní, sociální a občanské kompetence. A to je i cílem v našem školním vzdělávacím programu Evropská škola. Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 10 - ŘÍJEN Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských cestách a necestách I před sto lety bylo možné nalézt spočinutí na toaletách na dnešním náměstí Míru. Ovšem kvalita této instituce byla v průběhu let značně proměnlivá: Proti všem zásadám hygieny a esthetiky hřeší obec vinohradská, trpí-li na hlavním náměstí, na křižovatce dvou největších tříd, v cípu ladného sadu, ohyzdný veřejný pisoir, šířící daleko po okolí otravný zápach. Jest přáním všeho obyvatelstva vinohradského, aby věc uvázla-li kde, byla bezodkladně uvolněna a definitivně vyřešena. Dnes se podíváme na periferii Královských Vinohradů, pod Nuselské schody, kde se od roku 1888 nacházela železniční zastávka Královské Vinohrady. Rušnou třídu Havlíčkovu (Bělehradská ul.), která tvořila důležitou spojnici mezi Prahou, Královskými Vinohrady a Nuslemi, tu od roku 1871 křížila železniční trať: Po řadu let pronášeny jsou stesky na primitivní opatření na přechodu trati u vinohradské stanice. Povolané orgány však dosud ničeho k odstranění závad nepodnikly. Jediným zabezpečením trati byly v této době závory. Jako ideální řešení se nabízelo vybudování železničního mostu, k čemuž skutečně za několik let došlo. Ovšem v roce 1910 správa dráhy stále argumentovala tím, že frekvence na trati je stejná jako před třiceti lety. Sčítání povozů a chodců provedené třemi železničními zřízenci přineslo zajímavé výsledky: Od páté hodiny ranní, do osmé hodiny večerní přejelo zde vozů a prošlo osob. Tyto číslice jsou výmluvnější než obsáhlé pamětní spisy! Následně ustavená komise navíc konstatovala, že po této trati denně projede 49 vlaků: Počítá-li se na jedno spuštění závor deset minut, činní uzavření silnice denně více než osm hodin. Spouštěním závor jsou zdržováni občané jdoucí do dílen a úřadů, děti jdoucí do školy utrpí v nepohodách dlouhým čekáním na zdraví svém. Po otevření závor hrne se obecenstvo proti sobě, čímž vzniká krajní nebezpečí. Na opačném konci města se chodci potýkali s jinými problémy. Cesta od tramvajové zastávky k vinohradské nemocnici, ve své době jednoho z nejmodernějších ústavů v celé c. k. monarchii, nebyla po dlouhou dobu vydlážděna. Večer navíc návštěvu nemocnice komplikovalo chybějící veřejné osvětlení. Zde je svědectví jednoho ze čtenářů vinohradských novin: Tento kousek cesty jest pro mě cestou křížovou. Nejenže není cesta kameny vydlážděna, ona není ani vystěrkována. Povrch cesty tvoří směs písku a hlíny. Nohy se zde v blátě boří daleko nad kotníky. Kdo nosí kaloše, ten se sem odvážiti nesmí, ztratí je v blátě. Kdo jde odtud později večer, toho litujeme upřímně, tomu buď Bůh milostiv! Dostane-li se živ a zdráv na tvrdou silnici před olšanskými hřbitovy, o tom možno říci, že má štěstí. Noviny závěrem glosovaly cedulky s nařízením čistěte obuv, které se v hojném počtu nacházely na chodbách nemocnice: Toho by nebylo ani potřeba, kdyby před nemocnici byla cesta čistá. Kde se mají boty čistit, když se znečistí zrovna na cestě před nemocnici? Ovšem nepříliš osvětlená a udržovaná byla často i místa v samém centru města: Velmi nepříjemný kout tvoří ona část Blanické ulice, kde se nachází zahrada Národního domu. Po jedenácté hodině zhasne se většina lamp, a tak vznikne rozkošné přítmí pro zamilované, které je zvyšováno ještě tím, že celá jedna část ulice je mrtvá, pustá zahrada. Blanická ulice měla až do dvacátých let minulého století ještě jedno specifikum ulice byla přerušena tzv. Seidlovým polem, neudržovaným územím, které si uprostřed rušného města žilo desítky let svým vlastním životem. Michal Frankl Králodvorské slavnosti v Emauzích Králodvorské slavnosti si v letošním roce připomínají desáté výročí svého trvání. Jejich organizátoři soubor historického tance Regii Caroli Regis se rozhodli připomenout další jubileum. Letos je tomu 700 let od doby, kdy si Jan Lucemburský bral za ženu Elišku Přemyslovnu. Samotná svatba se odehrála ve Špýru, svatební hostina potom v refektáři kláštera u sv. Jakuba v Praze. Při Králodvorských slavnostech se obě tato místa spojí a svatební obřad i hostina budou inscenovány v Emauzském klášteře v sobotu 23. října. Svatební obřad proběhne v klášterním kostele Panny Marie ve 14:00 a svatební hostina v refektáři, dnes využívaném převážně jako koncertní sál. Tento hlavní program doprovodí tradičně i další akce, probíhající po celý den, od 10:00 do 19:00 především hudební a taneční vystoupení, šermíři, potulní truvéři a kejklíři, také divadlo pro děti, středověká taverna a tržiště s ukázkami uměleckých a lidových řemesel. Celý program završí v 19:00 ohňová show. Slovy organizátorů můžeme tedy říci, že Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna zvou všechen lid Města pražského i okolí na svůj slavný den. I když je zde malý háček... Dle vyjádření odborníka na středověké listiny, dr. Gottfrieda z Národního archivu, by ve své době patrně vůbec takto sami sebe nenazvali. Přídomky Lucemburk nebo Přemyslovna jsou až výtvorem historiků 19. století, ve středověku se neužívaly. Pokud by se ve 14. století tiskla svatební oznámení, stálo by na něm možná: Jan, syn římského císaře a Eliška, dcera českého krále. Což ale dnes rozhodně nemůže bránit vychutnat si návrat do středověké atmosféry a ocenit krásu středověkých kostýmů a vystoupení. Text: sim, foto: Petr Šálek Slovo historika Vyšehradská zastavení Velkolepé dějiny Vyšehradu tvořili především lidé. V ulici V Pevnosti stojí nenápadná klasicistní budova č. 13. Na jejím průčelí je umístěna bronzová pamětní deska, včetně busty toho, k jehož poctě byla osazena. Text oznamuje: V tomto domě 1. dubna 1913 založil profesor MUDr. Rudolf Jedlička první český ústav pro tělesně postižené. Jeho jméno je pro zasvěcené synonymem lásky k bližnímu, osobní obětavosti, mecenášství a v neposlední řadě i známkou vysoké profesní odbornosti. Rudolf Jedlička se narodil 20. února 1869 v Lysé na Labem. Po dosažení středního vzdělání následoval příkladu svého otce, místního lékaře, a odešel studovat medicínu do Prahy. Studia úspěšně ukončil v roce Stal se chirurgem a jako elév si počínal tak zdatně, že se záhy stal asistentem chirurgické kliniky slavného profesora Karla Maydla v Praze. Již v roce 1901 se habilitoval a v roce 1907 byl jmenován profesorem. Své vzdělání a vědomosti si neustále prohluboval na četných zahraničních cestách, býval pravidelným účastníkem mezinárodních odborných lékařských kongresů. Stal se nejpřednějším propagátorem tehdy zcela nové, rozvíjející se diagnostické metody, rentgenologie. Stalo se tak ještě za doby jeho působení na klinice profesora Karla Maydla. Zde také 12. ledna 1897 provedl na základě nové diagnostiky první operaci. Jednalo se o vyjmutí hřebíku ze žaludku vězně, který tak učinil svévolně, aby se dostal z vězení do nemocnice. Nákup drahých rentgenových přístrojů profesor Jedlička většinou sám financoval a nezištně je půjčoval k diagnostickým vyšetřením druhým lékařům. Prioritní záležitostí u něho vždy byl prospěch pacienta, ti chudí byli ošetřováni bezplatně. V rámci svých humanitních a sociálně lékařských aktivit profesor Jedlička v roce 1905 inicioval založení Spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů. V roce 1908 byl založen Spolek pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze, který si Dne 27. října 1942 bylo na nejproslulejším popravišti Třetí říše v berlínském Plötzensee pro zločin přípravy velezrady popraveno celkem 11 osob. Pět Čechů, tři Němci, Rakušan, Polák a Švýcar. Jedním z těchto Čechů byl i profesor pedagogiky na Masarykově univerzitě a přední představitel moravského protinacistického odboje, Jan Uher. Profesor Uher, čelný ideolog Československé obce sokolské, patřil k zakladatelům Zemského národního výboru, který působil v Brně a jeho okolí od dubna do listopadu 1939; stal se protipólem pražského Politického ústředí a autonomní složkou vojenské odbojové organizace Obrana národa. K jeho likvidaci došlo na sklonku roku 1939, kdy se gestapu podařilo pozatýkat téměř celé jeho vedení. Jan Uher byl zatčen 22. listopadu a před transportem do soudní vazby ve Vratislavi vězněn v sídle gestapa v Mozartově ulici, v Kounicových kolejích a na Špilberku. První vědecké poznámky si Jan Uher počal činit na lístky toaletního papíru a mezi řádky bible. Ve Vratislavi mu vyšetřující soudce velkoryse poskytl dva sešity, které se později staly součástí Uhrova spisu. Do nich Jan Uher koncipoval črty svých zamýšlených titulů (jeho bibliografie činila v meziválečném období více než 1000 položek), k nimž patřily Filosofie národní výchovy, Obecná pedagogika nebo Vývojová psychologie. Jeho práce za mřížemi cely je obdivuhodná již ze samé podstaty. Zatím není znám jiný případ, kdy by se český vědec jakéhokoli oboru pokusil o něco podobného. Možnost psát však Uher ztratil po dalším přesunu do věznice v Diez an der Lahn v roce V polovině roku následujícího se již ocitl ve věznici Alt Moabit v Berlíně, kde očekával soud. Před 1. senátem Lidového soudního dvora stanul Jan Uher v den konání pohřbu šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, Reinharda Heydricha. Prezident Lidového soudního dvora, pozdější říšský ministr spravedlnosti, Otto G. Thierack (v Praze odsoudil v říjnu 1941 k smrti bývalého ministerského předsedu protektorátní vlády Aloise Eliáše), byl nekompromisní. Na adresu 11 obžalovaných Čechů konstatoval, že jsou sice ve vazbě od roku 1939, ale že jako intelektuální elita vychovávali národ k tomu, že atentát byl možný; padlo pět rozsudků smrti. Jan Uher byl převezen do cely smrti v Plötzensee, kde se Češi v době existence Třetí říše stali hned po Němcích druhým nejpopravovanějším národem. O výkonu rozsudku byl informován nedlouho po poledni 27. října Vzápětí jej směla navštívit manželka a starší syn o síle Uhrovy vůle a dokonalém sebeovládání svědčí fakt, že ani jeho nejbližší náznakem nevytušili, že se vidí naposledy. Po jejich odchodu směl Jan Uher napsat dopisy na rozloučenou, adresoval je manželce a oběma synům Borisovi a Janovi. Do své bible pak vepsal tento epitaf: Narozen v Prostějově, PROFESOR JAN UHER zemřel v Berlíně-Plötzensee, zcela odevzdán do vůle boží a v naději, že i smrtí sloužíme vyšším cílům, nejen životem a prací. Průběh každé popravy byl pečlivě zaznamenáván. V přední části popravní místnosti, osvícené silným elektrickým světlem, se nacházel černě potažený stůl s krucifixem a dvěma hořícími svíčkami. Zadní část popravní místnosti, v níž se nalézala gilotina, Jan Uher ( ) byla oddělena černým závěsem. Přítomni byli první státní návladní, justiční tajemník, vrchní správní inspektor, kat a jeho tři pomocníci. Státní návladní nařídil předvedení odsouzeného. Jan Uher byl, s rukama svázanýma za zády a v doprovodu dvou vězeňských strážných, přiveden na místo ve hod. Dveře popravní místnosti byly zavřeny. Poté dal státní návladní katovi pokyn, aby vykonal rozsudek. Závěs byl okamžitě roztažen a tři katovi pomocníci si vyměnili pozice s vězeňskou stráží. Odsouzený se nechal bez odporu přivést ke gilotině a zde s obnaženou horní polovinou těla položit. Poté kat oddělil gilotinou hlavu odsouzeného od trupu a nahlásil vykonání rozsudku. Celá věc trvala od předvedení po předání katovi 9 sekund a od předání do katova hlášení, že rozsudek byl vykonán, 8 sekund. V únoru roku 1943 obdržela rodina Jana Uhra účet za věznění a popravu ve výši 1935,02 říšských marek. Jan B. Uhlíř PROFESOR JEDLIČKA vytkl propojení ortopedické kliniky, výchovného ústavu a odborné školy v jedno zařízení. Záměr byl uskutečněn i zásluhou prof. Rudolfa Jedličky o několik let později. Začátky byly velice skromné, o to větší byly plány. Ústav měl poskytovat duševně zdravým zmrzačeným dětem a osobám nedospělým ortopedickochirurgické léčení, jakož i odbornou výchovu, zvláště pak řemeslnou. Zárukou, že tomu tak skutečně bude, byl vynikající operátor a organizátor profesor Jedlička. S počátkem světové války, neboť taková byla momentální potřeba, byli do ústavu přijímáni i dospělí. Administrativním propojením s komplexem Podolského sanatoria, dnes Ústavu péče o matku a dítě, postaveného již v roce 1910 podle projektu architekta Rudolfa Kříženeckého, měla být chovancům Jedličkova ústavu zajištěna komplexní léčba. Dodejme, že tím, kdo se o stavbu Podolského sanatoria nejvíce zasloužil, byl opět profesor Jedlička. Jelikož v ústavu přibývalo chovanců, koupil Spolek pro léčbu a výchovu mrzáků v Praze díky příspěvkům dárců, mezi něž patřil v první řadě sám profesor Jedlička, další pozemky. Tak mohly být k hlavní budově v letech přistavěny přízemní dílny na levé a zadní straně dvora. V těchto dílnách byli invalidní chovanci ve většině případů, pokud to druh jejich postižení dovoloval, vyučeni některému řemeslu a připraveni tak k relativně plnohodnotnému zařazení do společnosti. V počátcích se v ústavní dílně vyráběly různé protetické pomůcky, a to především ze dřeva. V dílně pracovali, když toho byli po fyzické stránce schopni, především chovanci Jedličkova ústavu. Poptávka po protetických výrobcích během I. světové války radikálně stoupala. Na bojištích zůstávalo mnoho zmrzačených vojáků. Sluší se připomenout, že k povinnostem profesora Jedličky za I. světové války patřilo objíždět pražské nemocnice a kontrolovat počty zde umístěných zraněných či nemocných vojáků. Stejně tak, a to v první řadě, dohlížet na správnou diagnózu hospitalizovaných a přiměřenou dobu jejich léčby. Vždyť řídnoucí šiky rakouské armády bylo třeba doplňovat co nejrychleji. Není znám případ, že by profesor Jedlička dovolil propustit ne zcela vyléčeného pacienta. Profesor Jedlička se po skončení světové války dále věnoval medicíně, v roce 1926 se stal přednostou II. chirurgické kliniky a plukovníkem zdravotnického sboru československé armády. Byl přednostou rentgenologického a radioterapeutického ústavu v Podolském sanatoriu, o které velmi pečoval a které přivedl na světovou úroveň. V rámci své činnosti publikoval celou řadu odborných prací a článků. V žádném případě však nezapomínal na své malé pacienty v Jedličkově ústavu na Vyšehradě, o které se staral s mnohdy až dojemnou péčí. Bohužel, tehdy se ještě lékaři nechránili před působením rentgenových paprsků, ostatně ještě nebylo mnoho známo o jejich negativním působení na lidský organismus. Výjimkou nebyl ani profesor Jedlička. Dostal rakovinu tří prstů na levé ruce, a ty mu musely být amputovány. Ani poté nepřestal operovat, používal speciálně upravených chirurgických nástrojů, jejichž konstrukci si sám navrhl. Profesor Jedlička, lidumil, jakých se rodí málo, zemřel 26. října Stalo se tak v jeho vile v Novém Světě Harrachově. V jeho díle pak pokračovali další. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Komunální volby 2010 Noviny Prahy 2 Strany kandidující do Zastupitelstva městské části Praha 2 Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volič se může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Pro tento druh voleb se voličské průkazy nevydávají. Do Zastupitelstva hl. m. Prahy kandiduje ve volebním obvodu V, zahrnujícím městské části Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Praha-Vinoř a Praha-Satalice, dvacet politických subjektů. Obvod získá v pražském zastupitelstvu celkem devět křesel. Do Zastupitelstva městské části Praha 2 je v těchto volbách zaregistrováno dvanáct kandidujících politických subjektů. Oslovili jsme je s nabídkou prezentace možnosti se rozhodla nevyužít pouze Koruna česká. Mírové hnutí 2007, které má své kandidáty do Zastupitelstva MČ Prahy 2: Jsme: 1) Pro Ods-toupení současného prezidenta Václava Klause i trojkoaliční kapitalistické vlády a Pro přímou volbu nové hlavy státu občany ČR. 2) Pro Ods-toupení od smlouvy s NATO, pro vyškrtnutí z rozpočtu ČR všech výdajů na Armádu, výrobu zbraní a munice, pro úplné odzbrojení, mír a zrušení všech výroben zbraní a munice, včetně Semtexu. 3) Pro Zákaz propagace Nacismu, Komunismu, Socialismu a Kapitalismu, Pro zrušení DS, KSČM, ČSSD, ODS a TOP 09. 4) Pro Ods-tavení jaderných a zrušení uhelných elektráren, pro získávání energie pouze z přírodních zdrojů pomocí malých vodních, větrných a slunečních elektráren a pro šetření všemi energiemi a přírodními zdroji. 5) Pro Zrušení světských zákonů, vyhlášek a nařízení a Pro uzákonění zákonů Božích. 6) Pro Zrušení Senátu, Parlamentu a Hradní stráže, pro 12ti člennou vládu starších občanů, pod přímým vedením nové hlavy státu. 7) Pro Sjednocenou Evropu bez hranic a jednotnou měnu Euro. 8) Pro Zrušení zákona o registrovaném partnerství homosexuálů a lesbiček. 9) Pro bezplatnou lékařskou první pomoc a Pro bezplatné školství. 10) Pro Zrušení mýtného a dálničních kuponů. 11) Pro osídlování přírody při zachovávání šetrnosti k přírodě. 12) Pro Zrušení letního času. 13) Pro Zrušení daní z příjmů (kromě miliardářských daní z přepychu) a zrušení jiných poplatků a úplatků. V Praze dne , zakladatel, předseda a zmocněnec pro styk s úřady a veřejností MH-2007 Miloslav Jandík. Vážení voliči, jednou za čtyři roky máte možnost něco změnit. Z nesplnitelných slibů by bylo možné vydávat knihy na pokračování, stále se stejným obsahem a smutným koncem. Je až s podivem, že lidé stále věří těm samým lidem i slibům. Dvacetiletý vývoj snad již konečně přesvědčil většinu obyvatelstva, že realita je úplně někde jinde a pokud nebudeme vyrábět a prodávat, budeme se zmítat stále ve větších dluzích. Nezaměstnanost naroste do obludných rozměrů, společnost se více rozdělí na bohaté a chudé a státní bankrot nás pod vedením současných odborníků nemine. Co by to pro obyčejné lidi znamenalo, si domyslete každý sám. Budoucí generace nás, původce prodlužení, musí nenávidět. Věříme, že v tomto státě je dostatek slušných a schopných lidí, kteří by dokázali současný vývoj zvrátit a vytvořit slušné podmínky pro žití. Strana podnikatelů a živnostníků se takové lidi snaží získat a s Vaší podporou ve volbách umístit na rozhodující posty naší společnosti. Bude to práce zdlouhavá a nevděčná, napravit všechny omyly, chyby i sprosté rozkrádačky, ale jiné cesty není. Věříme, že každý z Vás si plně uvědomuje závažnost této doby a zodpovědně odevzdá svůj hlas tomu, komu dokáže věřit. Pokud nemáte vlastní názor, myslete alespoň na své děti a vnoučata, co jim svojí netečností v budoucnu způsobíte. Předsednictvo Strany podnikatelů a živnostníků. (zkratka SPŽ) inzerat_130x60_v01.indd :58:22

11 Inzerce a oznámení Prahy 2 11 NP2/40/2010 NP2/51/2010 Provádím: mytí oken, čištění žaluzií, čištění koberců, sedacích souprav,čalounění. Tel.: NP2/21/2010 NP2/26/2007 NP2/49/2010 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 NP2/37/2010 Noviny Oznámení pí. Malchrová OPRAVY Tel.: I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n NP2/73/2003 NP2/48/2010 NP2/47/2010 Oznámení Říjen 2010 PO Na Kozačce 12 ST Polská 36 ÚT Jaromírova /Svatoplukova ST Lublaňská 31 ST Trojanova 7 ČT Slavojova (park) ČT Sázavská 13 ČT Římská/Italská PO LSD Sarajevská/Rejskova SO Na Bojišti ÚT Záhřebská 32 NE LSD Ostrčilovo nám. ST Slezská/Blanická PO Chodská 25 ČT Pod Slovany (zeď) PO Vocelova 1 SO Na Zderaze 7 ÚT Na Hrobci 2 PO Londýnská/Rumunská ÚT Štěpánská/Na Rybníčku ÚT Chopinova/Krkonošská ST Anny Letenské 13 Listopad 2010 PO Na Kozačce 12 PO Slezská/Blanická PO Jaromírova /Svatoplukova ÚT Sázavská 13 ÚT Trojanova 7 ST Pod Slovany (zeď) ST Záhřebská 32 ČT Londýnská/Rumunská SO LSD Na Bojišti ČT Sarajevská/Rejskova SO LSD Na Zderaze 7 Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Létající sběrné dvory: Od dubna do října budou v Praze 2 zřízeny v rámci projektu Čistá dvojka tzv. Létající sběrné dvory (LSD): dvakrát do měsíce v době od 13:00 do 19:00 (viz harmonogram VOK). Pro tuto akci bylo vybráno 14 stanovišť s kontejnery pro odkládání a třídění odpadu z domácností. Třídit se bude objemný odpad, stavební suť, dřevo, elektroodpad vč. chladniček, TV a PC komponentů. Po celou dobu umístění kontejnerů bude na stanovišti vyškolená obsluha. NP2/45/2010 Svoz velkoobjemového odpadu KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE NP2/7/2010 NP2/43/ , NP2/28/2008 MALOVÁNÍ Novotný NP2/46/2010 ERGOTERAPIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin zve na přednášku Ergoterapie v domácím prostředí. Dozvíte se, jak vám ergoterapie v domácím prostředí může pomoci. Ergoterapie je rehabilitační obor, zaměřující se na co nejvyšší schopnost soběstačnosti člověka s postižením. Nácvik všedních denních činností probíhá často již v nemocnicích, avšak možnost trénovat je v domácím prostředí bývá mnohem účinnější. Přednáška se koná od 17:00. Registrujte se do na tel.: nebo na u: NP2/20/2007 Oznámení NP2/44/2010 NP2/38/2006 SHAOLIN KUNG FU Dům dětí a mládeže, Slezská 21 Nábor nových členů každý pátek 18:30 20:00, tel: NP2/27/2010 MUDr. Jana Sternová Medastra s.r.o. Vinohradská 48, Praha 2 Tel.: , Více na Registruji nové pacienty, možnost objednání, závodně preventivní péče. NP2/52/2010 NP2/50/2010 PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

12 12 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, vyobrazená pamětní deska J. V. Sládka je umístěna na domě č. p. 1784/13 ve Václavské ulici, který tvoří nároží s Jenštejnskou ulicí. Dárek za správnou odpověď zasíláme J. Šolarové z ul. Za Zderaze, V. Štychové z Prahy 15 a Ing. J. Kolaříkovi z Prahy 1. Fotosoutěž Fragment představující génia na fotografii je součástí rozměrného pomníku, který byl zřízen zásluhou Záložny Vinohradské při 50. výročí jejího vzniku. Byl osazen v roce Protože představoval význačnou osobnost české kulturní historie, byl za nacistické okupace odstraněn. Po skončení války byl opět instalován. Porota vybírala podobu pomníku z 33 došlých návrhů. Za vítězný byl uznán návrh profesora AVU v Praze Jana Štursy ( ). Umělec vytvořil nejprve několik studií. Výsledkem byla vynikající sochařská kompozice, vymykající se tehdejšímu časové údobí tělověda 1. část tajenky biblická postava označení českých letadel 2. část tajenky díly korálový útes otrok Evropanka anglicky jedna gorila opatřit podkovou konvenčnímu pojetí. Postava muže, k jehož poctě byl pomník zřízen, je provedena v bronzu a pohlíží jakoby v zadumání do dáli. Nad ním vzlétá génius spolu s orlem, symbolizujícím duši a svobodnou myšlenku. Podstavec pomníku z po- žárecké žuly architektonicky ztvár- nil prof. Pavel Janák. Pomník odlila v bronzu firma Františka Bartáka. Zvětšená kopie představující génia byla v roce Štursovy tragické smrti umístěna na průčelí čs. pavilonu na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. Naše soutěžní otázka zní: Víte, kde je v Praze 2 pomník umístěn a koho představuje? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na e- mail: a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: archiv hru Vyobrazenou pamětní desku J. V. Sládka naleznete ve Václavské 1784/13 Koncert k památce zesnulých V sobotu 30. října se v kostele sv. Kateřiny koná od 17:00 za podpory městské části Praha 2 koncert k památce zesnulých. Účinkují Collegium pražských trubačů, Komorní smíšený sbor Gaudium cantorum se sbormistryní Štěpánkou Heřmánkovou, na varhany zahraje Jan Kalfus. Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude věnován na opravy kostela. keňa svatozář nejvyšší karta anglicky pronajmout puls americké morče politické útočiště pokolení pytel na ryby řídká tkanina vnitřní strana noční podnik vyslanec japonská desk. hra chem. zn. rubidia středoamerický stát venkovská sousedka gigant Na Karlově náměstí stojí pomník významného botanika a cestovatele, který objevil více než 800 druhů kvetoucích rostlin a stromů. Na koni nebo pěšky (viz tajenka) procestoval celou Ameriku. V roce 1880 založil v Praze první český zahradnický spolek a časopis Flora. Zemřel Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Vilém Zítek. Vylosovanému výherci, L. Šrámkové z Balbínovy ul., zasíláme dárek. Podzimní premiéry v Divadle na Vinohradech Jako první premiéru sezony 2010/2011 uvedlo Divadlo na Vinohradech 21. září adaptaci hry J. K. Tyla Fidlovačka. Autoři adaptace (J. Havelka, K. Novotná) propojili obrozeneckou veselohru s realitou současného Evropského parlamentu a pod názvem Fidlovačka aneb Kde domov můj? vznikla originální inscenace plná písní, tanců a plamenných proslovů. Tylovu Fidlovačku viděli diváci v Městském divadle na Královských Vinohradech poprvé Zkouška inscenace Zámek J. Dvořák a L. Frej v červnu 1917 a píseň Kde domov můj? tehdy zvedla u všech diváků obrovskou vlnu nadšení a dojetí. Zkušený divadelník J. K. Tyl by měl jistě radost, kdyby viděl, že se emoce a dojetí objevují na tvářích mnohých diváků i v roce 2010, když tato působivá píseň v rámci inscenace zaznívá z jeviště v podání všech zúčastněných herců. V režii J. Havelky hrají J. Jirásková, H. Maciuchová, M. Novotný, S. Skopal, Z. Adamovská, L. Štěpánková, L. Příkazký a další. Další vinohradskou premiérou bude dramatizace románu Franze Kafky Zámek, která je plánována na 10. říjen. Kafka ve svém slavném románu z roku 1922 popisuje bizarní příběh zeměměřiče K., který přijíždí do zapadlé vesnice a snaží se od místní vrchnosti získat povolení ke své práci. Jeho opakované pokusy proniknout do tajemstvím opředeného zámku končí pokaždé nezdarem. Autor se prý při psaní románu inspiroval dvěma skutečnými místy jihočeskou Planou nad Lužnicí a vesnicí Siřem v okrese Louny. Mladá hostující režisérka Natália Deáková pojala příběh zeměměřiče K. jako nadčasový a zároveň velmi aktuální příběh člověka, který se snaží prosadit v novém prostředí, realizovat své možnosti a začít novou etapu svého života, ale naráží přitom na sérii překážek, jež mu tuto realizaci znemožňují V hlavní roli uvidíme Jiřího Dvořáka, dále hrají J. Satoranský, L. Frej, P. Batěk, I. Racek, M. Novotný, J. Stryková, D. Kolářová, L. Juřičková a další. Do konce kalendářního roku uvede Divadlo na Vinohradech ještě jednu premiéru tentokrát půjde o komedii Na flámu, což je adaptace klasické frašky J. N. Nestroye. Autorem adaptace je britský dramatik Tom Stoppard, před ním si tuto látku vypůjčili například V+W ( si pořádně zařádit ), světovou proslulost získala její muzikálová podoba Hello Dolly! Na premiéru této oblíbené veselohry se můžeme těšit těsně před Vánoci. Text: pau, foto: V. Kronbauer Sextet Take 6 opět na Swingfestu Nebývalá duchovní hloubka opřená o tradici amerického gospelu a zároveň hlasová technika, již by posluchač čekal od sboru uctívajícího renesanční tradice... Taková slova chvály provázejí produkci amerického vokálního tělesa Take 6. Skupina, která se již několikrát představila i tuzemskému publiku a obratem si zde získala oddané posluchače, nadchla obecenstvo Festivalu swingové hudby před dvěma lety. Ne náhodou jsou Take 6, desetinásobní držitelé prestižní ceny Grammy, největšími hvězdami také letošního, v pořadí již 13. ročníku této zavedené přehlídky. Letos se v Národním domě na Vinohradech, který je tradičním pořadatelem, Ve dnech 12. října 14. listopadu 2010 bude na Novoměstské radnici k vidění unikátní expozice nazvaná Hiroshima Nagasaki Pod záštitou ministerstva školství ji pořádají Nadace Forum 2000, Hiroshima Peace Memorial Museum, The Nippon Foundation a Novoměstská radnice. Výstava, jejíž součástí bude také vzdělávací program určený studentům středních škol, má za cíl co možná nejobjektivněji informovat o historickém kontextu svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a zprostředkovat hrůznou zkušenost obětí. koná ve dnech 25. a 26. listopadu. Během obou večerů vystoupí více hudebníků. Žánr swingu se tak návštěvníkům předestře ve větší pestrosti a zároveň se otevře prostor pro nečekaná umělecká spojení a improvizace, říká Milan Hájek, ředitel Národního domu. Více na red Připomínka Hirošimy a Nagasaki Díky vstřícnosti japonského Hiroshima Peace Memorial Museum se u nás poprvé představí autentické artefakty a záběry z výbuchu atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki i z událostí hodin a dnů, které následovaly. Výstava, která je součástí 14. výroční konference Forum 2000 konané v Praze října 2010, však sleduje nejen příčiny a bezprostřední dopady výbuchů a následnou postupnou obnovu měst, ale představuje zejména silné mírové poselství pro dnešní dobu. red Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: Expozice Od Husa k dnešku představuje Husovu osobnost, jeho inspirující náboženský a etický odkaz ( ). Festival fotografie přírody, třetí ročník prestižní světové výstavy Wildlife Photographer of the Year nabízí téměř tři stovky velkých fotografií spolu s doprovodným programem a filmovou projekcí ( ). Zajímavá výstava Hiroshima Nagasaki vysvětluje historický kontext svržení atomových bomb a hrůzné zkušenosti obětí. Její součástí je také vzdělávací program určený studentům středních škol (Galerie Showroom, ). VĚŽ: Zklamání z ráje, pět mladých umělců prezentuje svá díla na téma hledání identity ( ). KONCERT: Ensemble 18+ a Vojtěch Spurný hrají Haydna. Páté pokračování cyklu koncertů Hudba a erb/kníže Esterházy ( , Velký sál v 19:30). NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: Plastic Animals a jiné věci II., obrazy Miroslavy Zychové ( ). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ: Hudebnědramatická kreativní dílna Muzikodrom (11., 18. a v 15:30). Dokumentární film o Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově Včely letěly krásně ( ve 20:00). Soubor VyšeHrátky ( ve 14:00). PRO DĚTI (v 15:00): Pohádka O malém rytíři Juráškovi ( ). Pohádka Branka zamčená na knoflík podle Trnkovy Zahrady ( ). Pohádka + dílna Rozum a štěstí ( ). Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLED- NE PRO DĚTI Jedu, jedeš, jedeme (6. 10.). Kolo tety Berty ( ). Jeden za všechny ( ). VÝSTAVY: Agatha Christie, ke 120. výročí narození slavné autorky ( ). Místa činu, obrazy a koláže Marcely Burdové, Vítězslava Fejlka, Jitky Hilské a Davida Vávry ( ). Papírová fantazie, z tvorby Centra papírových modelů ( ). PŘED- NÁŠKY: Podzimní cyklus přednášek o japonském meči Habaki a seppa, součástky japonského meče ( v 16:00 a ve 14:00). FILMOVÝ ČTVRTEK (v 17:00): Film dokumentaristy Radima Procházky Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace (7. 10.). Dětské dopravní hřiště pro veřejnost (čtvrtek 13:00 15:00, sobota a neděle 10:00 12:00 a 14:00 16:00). Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad městské části Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 12, číslo 10. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Tomáš Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. Naděžda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , p2.mepnet.cz, internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů: Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ředitel Krajského ředitelstv í policie Králov éhradeckého kraje KRPH-110625-/ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 16. prosince 2015 Počet listů:

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

JAKÁ NOVELA? Ve zkratce novela zavádí dvě důležité věci pro bytové domy:

JAKÁ NOVELA? Ve zkratce novela zavádí dvě důležité věci pro bytové domy: ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ, O.S. KOMENTÁŘ K PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ZÁKONA č. 406/2000 Sb. O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ NÁVRH JEDNOTNÉ KOMUNIKACE AES K PROBLEMATICE PENB PRO BYTOVÉ DOMY Vypracoval Ing. Jiří

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace.

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace 1 ÚČEL 1.1. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace stanoví postup a podmínky při prodeji pozemků zastavěných

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH)

Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2016-2020 (navrhování kandidátů pro volby na mimořádné konferenci ČSH) I. Volby do Exekutivy ČSH Konference ČSH rozhodla dne 29. srpna 2015 v souladu se stanovami

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DPWC2* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 96272/2014 Sp. zn.: KŘ/18413/2014/Rem 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jakub Remiáš Odbor. Odbor

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více