Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky."

Transkript

1 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana 2 Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. strana 4 Dvojka pro děti a rodiče V novém klubu získají rodiče informace o akcích pro děti. strana 6 Poděkování aneb Tři prvenství Dostalo se mi té cti, abych napsal úvodník říjnového čísla Novin Prahy 2. Je to poslední vydání těchto novin před komunálními volbami, a tak nelze než se obrátit k minulému volebnímu období a pokusit se ho charakterizovat. To, co bylo pro léta typické, jsou hned tři prvenství. Slovo úvodem Poprvé od svobodných voleb v roce 1990 byla radnice Prahy 2 jednobarevná. To znamená, že ji po celé čtyři roky řídila pouze jedna politická strana, a tou byla ODS. Hodnotit, zda-li to dělala dobře nebo špatně, mi rozhodně nepřísluší. To zhodnotí obyvatelé Prahy 2 v blížících se komunálních volbách. Druhým prvenstvím byla skutečnost, že poprvé roční objem obecních financí v Praze 2 překročil jednu miliardu korun. Důvodem jsou dvě skutečnosti. Jednak se v těchto letech dařilo získávat investiční dotace jak od hlavního města Prahy, tak ze státního rozpočtu a dokonce i z fondů Evropské unie. Druhou skutečností je růst nájemného, které, přestože ho Rada městské části neuplatňovala v plném rozsahu, plnilo obecní pokladnu v nemalé míře. To umožnilo realizovat řadu investičních akcí zejména v obecním bytovém fondu, parcích, ale i ve školách. Třetím prvenstvím od zmíněných prvních svobodných voleb byla skutečnost, že Praha 2 měla poprvé na starostenské židli ženu. Věnuji se veřejnému životu a radnici Prahy 2 od roku 1990 a mohu se tedy pokládat, s trochou nadsázky, za pamětníka. Měl jsem možnost sloužit pod pány starosty Petrem Brodským, Liborem Krátkým i Michalem Baschem, mohu tedy srovnávat a mohu také s klidným svědomím říci, že Jana Černochová byla skvělá starostka. Zpočátku se ozývaly pochybovačné hlasy zejména vzhledem k jejímu věku. Ona ale velmi záhy všechny kolem přesvědčila, že v případě její volby měli obyvatelé Prahy 2 opravdu šťastnou ruku. Chtěl bych jí za její pracovní nasazení, obětavost, cílevědomost, rozvahu a cit, se kterým řešila mnohdy velmi složité situace, poděkovat. Je to jen její zásluha, že se na území Prahy 2, která dříve připomínala Las Vegas, výrazně omezil počet heren. Je její nespornou zásluhou, že bezpečnostní situace v ulicích Prahy 2 se tak výrazně zlepšila. Tvrdě se postavila proti invazi narkomanů a bezdomovců z Prahy 1 na Karlovo náměstí a do jeho bezprostředního okolí. Organizací kulturně společenských akcí pozdvihla Prahu 2 na celosvětovou úroveň. A mohl bych ve výčtu jejích zásluh pokračovat. Jana Černochová toho pro Prahu 2 a její obyvatele udělala opravdu hodně. Dovolte mi tedy, abych jí i Vaším jménem ještě jednou poděkoval a popřál jí i do budoucna mnoho úspěchů. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS) Soutěž o nájem obecních bytů Ve čtvrtek 7. října v 16:00 se znovu utkají ve velkém sále ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20 ve veřejné dvoukolové soutěži zájemci o nájem obecních bytů. První kolo je určeno pouze pro občany, kteří mají po dobu dvou let trvalé bydliště v Praze 2. Druhé kolo je otevřené a jeho účastníky mohou být i ostatní přihlášení zájemci. O jednotlivý byt se bude soutěžit pouze v případě, že se v 1. kole zúčastní minimálně tři aktivní účastníci, kteří podají nabídku, a ve 2. kole minimálně dva aktivní účastníci, kteří podají nabídku. Nově uzavřené nájemní smlouvy budou obsahovat tzv. inflační doložku, zaručující možnost pronajímatele zvýšit nájemné vždy k příslušného kalendářního roku o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Další podrobnosti a průběžné aktuální termíny jsou vyvěšovány na úřední desce městské části Praha 2 a na van Nulová varianta pro VHP v Praze 2 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém zasedání novelu obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP), v platném znění. Přijetím novely vyhlášky pražští zastupitelé přistoupili na návrh městské části Praha 2, která znovu žádala pro své území tzv. nulovou variantu stav, kdy by na jejím území nemohly být VHP provozovny vůbec. Nová vyhláška vstupuje v účinnost GRÖBE BY SE DIVIL: Jako mávnutím proutku se v sobotu 18. září oblíbený vinohradský park přemístil v čase o bezmála sto let zpátky, do dob první republiky. Mohlo za to letošní motto Vinobraní na Grébovce Hříšní lidé Města vinohradského... A tak jsme tu kromě vyšňořených dam v doprovodu elegantních gentlemanů mohli potkat i kompletní mordpartu rady Vacátka, honící lumpy pěšky nebo v jedné ze dvou nablýskaných pragovek. Dobové módě vyšli vstříc i zástupci městské části Praha 2, která letošní čtvrtý ročník Vinobraní na Grébovce organizovala: na snímku vedle moderátora Jana Musila starostka Jana Černochová, uprostřed její zástupce Jiří Paluska a vlevo radní Aleksandra Udženija. Ti společně kolem druhé hodiny zahájili odpoledne plné her, soutěží, hudby, zábavy, dobrého jídla a pití. Další informace na str. 5. Text a foto: len Znovuzrozením Ztracenky ožívá Albertov Cesta do zahrady Ztracenka už není zarubaná a také už není o strach si sem zajít posedět. V úterý 7. září byla po rekonstrukci slavnostně otevřena pro veřejnost. Je veřejně přístupná, v nočních hodinách se kvůli bezpečnosti uzavírá. Završila se tak první etapa revitalizace Albertovských svahů, jejichž obnova je plánována na několik let. V současné době jsou v plném proudu práce na Bastionu Novoměstských hradeb, další projekty se chystají. Právě dokončená revitalizace Ztracenky druhá polovina patří Karlově univerzitalizovaná území. Pátá a šestá etapa je příslibem, jak by v budoucnu tě, s níž se městská část zatím neúspěš- jsou dosud pouze ve fázi urbanistické mohly vypadat celé Albertovské svahy. Původně téměř neprostupný terén byl zkulturněn a ve své nynější podobě zahrada nepřipomíná svoji minulost ani vzdáleně. Úpravy se týkaly drobné architektury vytvoření mlatových chodníčků, zpevnění ploch, instalace venkovního osvětlení a samozřejmě velkého množství laviček, které poskytují zajímavé výhledy na jižní část Prahy, zejména na Albertov a Vyšehrad. V rámci sadových úprav byl kultivován terén a byly zde vysázeny nové stromy. Celý prostor nyní ozvláštňují zídky a terasovité vyhlídky. Vybavení zahrady počítá ně pokoušela uzavřít dohodu. Obnova celého území je naplánována do několika etap, které mají být realizovány v různých časových intervalech. První z nich je právě dokončená revitalizace zahrady Ztracenka. Druhou etapou je regenerace Bastionu Novoměstských hradeb, která byla zahájena v loňském roce a termín dokončení se plánuje na květen 2011 náklady se odhadují na necelých 30 milionů korun a počítá se s využitím evropských fondů. Po regeneraci bude území studie. Jde o revitalizaci severního Albertovského svahu, a to od Albertovských schodů podél zemské porodnice, přes malé Albertovské schody a podél kostela sv. Apolináře až k zahradě nad nemocnicí sv. Alžběty, která je opět ve vlastnictví městské části Praha 2. Projekt revitalizace Albertova je tedy rozdělen na několik let. Městská část Praha 2 předpokládá při jeho realizaci s návštěvou matek s malými dětmi Bastionu sloužit jako i starších dětí a také s vysokoškoláky a zaměstnanci univerzitního a nemocničního areálu v oblasti Albertova. Náklady na revitalizaci Ztracenky dosáhly veřejné parkové prostranství s kavárnou s kulturním využitím. Třetí etapou bude re- 25 milionů Kč, část z toho pokryla vitalizace pozemku dotace z evropských fondů. Projekt revitalizace Albertovských zahrad pod Bastionem v těsném sousedství Novobertov vychází z Urbanistické studie Alměstských hradeb. Karlov, pořízené Útvarem rozvoje hlavního města Prahy v roce Již tehdy se uvažovalo o tom, jak řešit silně zdevastované Albertovské svahy, městská část však nedisponovala dostatkem finančních prostředků. Situaci značně komplikoval, a dosud komplikuje fakt, že zhruba jen polovina pozemků V pásu podél severní strany hradeb vznikne nový pobytový park Pod hradbami. Jeho součástí bude i zrekonstruovaný objekt kuželkárny, který má být i nadále využit pro relaxační a kulturní aktivity obyvatel. Čtvrtou etapou je jihozápadní cíp Albertova, který napojí nově vybudo- využití finančních zdrojů z evropských fondů, které by se na celkových nákladech mohly podílet až 80 procenty. Vznikne tak zcela nový komplex pražských zahrad situovaný v atraktivním prostředí Albertova, který je charakteristický svojí neopakovatelnou atmo- je ve vlastnictví MČ Praha 2; vaný obytný komplex Na Slupi na revisférou. Text: len, foto: vin

2 2 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2010 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v září dvakrát, a to a Projednala celkem 79 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru společnosti Člověk v tísni, o.p.s., která zde uspořádá akci k zahájení sbírky Postavme školu v Africe. Dále souhlasila s výpůjčkou části Karlova nám. Nadaci AD- RA, která zde uspořádala vzpomínkovou akci k výročí úmrtí Michala Velíška. RMČ souhlasila se záměrem zakoupit a darovat Krajskému ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy pro potřeby Obvodního ředitelství policie Praha II techniku dle její specifikace. Schválila dále uzavření dohod o spolupráci v rámci programu Dvojka pro seniory s partnery programu, a to ve znění vzorové dohody schválené usnesením rady , a doporučila ZMČ Praha 2 schválit Z jednání zastupitelstva Hlavní zásady pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Rada doporučila ZMČ souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů statického zajištění kostela sv. Václava Na Zderaze a souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru sdružení IFMSA ČR, které zde postaví stan a v něm bude nabízet informace o škodlivosti kouření a pomoc s jeho odvykáním. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 11/2010 a č. 12/2010 a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 15/2010. Z materiálů k informaci vybíráme: k hospodaření OPBH Praha 2, s. p. v likvidaci a k výsledkům žáků ZŠ v Praze 2 v testování Scio. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Elektronická aukce přinesla úspory Ve velkém sále budovy Úřadu městské části na nám. Míru 20 se konala vůbec poprvé v hlavním městě elektronická aukce, zorganizovaná pro městskou část Praha 2. Cílem bylo vybrat nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro ÚMČ a příspěvkové organizace, zřízené Prahou 2. Novou formu elektronického výběrového řízení připravila na základě uzavřené mandátní smlouvy o provedení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele elektřiny společnost ecentre. Elektronická aukce představuje velmi progresivní způsob, jak šetřit umožňuje porovnání nabízených cen a obchodníci mají možnost v jejím průběhu upravovat svoji původní nabídku. 19. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 21. září Zastupitelé na svém posledním zasedání ve volebním období projednali 28 návrhů usnesení a pět informací. Všechny návrhy usnesení byly schváleny kromě návrhu na odvolání přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 2 z funkce, který zastupitelé hlasováním neodsouhlasili. Zastupitelé zvolili tajnou volbou pět nových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkční období Do programu zastupitelstva byl nově zařazen bod ke Stížnosti pro porušení zákona č. 128/2000 Sb. ve věci nehospodárného nakládání RMČ Praha 2 se svěřeným majetkem. K návrhům usnesení K hlavním zásadám pro prodej obecního majetku v podmínkách MČ Praha 2 a k prodeji domu č. p. 357 v Praze 2, Gorazdova 1, s pozemkem parc. č. 1211, k. ú. Nové Město, proběhla široká diskuze z řad zastupitelů i občanů městské části. Zastupitelé mj. schválili uzavření darovacích smluv se společností Národní dům - Kulturní dům železničářů, s. r. o., na realizaci XIII. Festivalu swingové hudby ( ) a na realizaci 16. Reprezentačního plesu na Vinohradech ( ). Na závěr jednání poděkoval zástupce starostky Ing. J. Paluska starostce za její práci ve volebním období. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Zveřejněním nejnižší nabídnuté ceny byla aukce v 11:00 zahájena. Tato nabídka již sama o sobě znamenala 13% úsporu nákladů. Vše se odehrávalo na internetové adrese, přístupné pouze šesti přihlášeným účastníkům a zadavateli. Potom se začalo soutěžit obchodníci licitovali se svými nabídkami v jednotlivých třicetiminutových soutěžních kolech. Průběžně využívali dle stanovených podmínek možnost změnit dvě minuty před koncem kola nejnižší nabídnutou cenu, takže se aukce prodlužovala a skončila ve 12:00. Konečným výsledkem bylo snížení ceny dodávky elektřiny pro městskou část Praha 2 na příští rok o více než 22 % procent oproti ceně letošní. van Obnova romantické části parku Ještě letos na podzim bude zahájena první etapa obnovy památkově chráněného parku Havlíčkovy sady. Bude se týkat rekonstrukce romantické části. Revitalizaci provede podle projektové dokumentace, zpracované ateliérem Design arcom, s. r. o., firma INGBAU CZ, s. r. o. V roce 2010 bylo dokončeno stavební řízení povolující rekonstrukci tzv. romantické části Havlíčkových sadů. Ta zahrnuje jednak severní část parku přiléhající k ulici U Havlíčkových sadů, která obklopuje Grottu; na jižní a východní straně je vymezena několika parkovými cestami, oplocením dětského hřiště a areálem zázemí obsluhy parku. Rekonstrukce dále zahrnuje obnovu jezírka s vodopádem jihozápadně od Grotty, vybudování hřiště pro seniory, obnovu parkových cestiček a schodišť s historickými obrubníky a krajinářské úpravy. rei/len Schnirchův Neptun se navrátí do Grébovky Pavilon v Havlíčkových sadech se stal ve čtvrtek 23. září 2010 svědkem podpisu dohody o navrácení sochy Neptuna zpět do majetku městské části Praha 2. V třístranné dohodě uzavřené mezi MČ Praha 2, hl. m. Prahou a současným držitelem sochy Ing. Janem Sedláčkem jsou vyřešeny vlastnické vztahy k soše pro futuro. Ing. Sedláček se v této dohodě zavazuje nezpochybňovat vlastnické právo hlavního města Prahy k originálu sochy Neptuna a uznává, že hlavní město je jediným vlastníkem originálu sochy, který svěřilo městské části Praha 2. V rámci této dohody Ing. Sedláček vydá originál sochy Neptuna městské části, která pak na své náklady nechá vyhotovit identické kopie formou výdusku a jednu z nich předá bezplatně Ing. Sedláčkovi. Dále Praha 2 Ing. Sedláčkovi uhradí finanční částku ve výši Kč, kterou v roce 2002 vynaložil jako kupní cenu na získání sochy Neptuna. Druhou kopii instaluje na původní místo, a sice na kašnu Grotty v Havlíčkových sadech. Socha Neptuna je součástí nemovité kulturní památky kašna se sochou Neptuna, nacházející se v areálu Havlíčkových sadů. Tento pozemek byl městské části svěřen hlavním městem do správy v roce Vzhledem k havarijnímu stavu stavebních objektů v Havlíčkových sadech byla socha Neptuna, vytvořená Bohuslavem Schnirchem, přemístěna do zázemí zahradnické firmy Ekolia v Praze 4. V souvislosti s dokončováním rekonstrukce Havlíčkových sadů v roce 2006 chtěla městská část sochu vrátit na původní místo. Neptun se však již v zázemí zahradnické firmy nenacházel. Praha 2 tedy iniciovala pátrání po soše, které vedlo ke zjištění, že umělecký objekt stojí v zahradě areálu tvrze Třebotov v okrese Praha-západ, na pozemku Ing. Jana Sedláčka. Ing. Sedláček sochu Neptuna koupil v roce 2002 v zahradním centru Praha 4-Krč, a proto se cítil být jejím vlastníkem. Ing. Sedláček se o sochu velmi pečlivě staral a ona sama sloužila jako dekorace k místním svatebním obřadům a podobným akcím. Díky Ing. Sedláčkovi je ve velmi dobré kondici. Vzhledem k tomu, že občané obce Třebotov si zvykli na tuto dekoraci významných událostí, rozhodla se městská část Praha 2 nechat vyrobit další kopii této sochy a tu věnovat Ing. Sedláčkovi pro potřeby veřejného použití v obci. Text a foto: len ČISTÁ DVOJKA: V průběhu minulých let došlo k velkým změnám na většině stanovišť na tříděný odpad na území Prahy 2. Plechové kontejnery byly nahrazeny plastovými, přibyl sběr čirého skla a nápojových kartonů, zvýšila se četnost vývozů i úklidů na stanovištích, vybudovala se dvě podzemní stanoviště kontejnerů jedno z nich vzniklo na křižovatce Francouzské a Budečské ulice (viz foto vpravo). Pro srovnání přinášíme i fotografii, jak to tam vypadalo v roce Text a foto: hra Zastupitelstvo městské části Praha 2 mělo na programu svého zářijového zasedání bod K hlavním zásadám pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Podobným tématem se zabývalo již v září loňského roku, kdy obdobné usnesení nebylo schváleno o jeden jediný hlas. Tentokrát jsou obsahem tohoto usnesení pouze hlavní principy nebo, chcete-li, zásady takového prodeje. Usnesení se již nezabývá kritérii pro výběr domů k prodeji. Tato kritéria byla velmi složitá a možná, že právě ona způsobila loňské neschválení obdobného usnesení. Návrh tohoto usnesení vznikl jako výsledek jednání s občanským sdružením TOB, o kterém jsem již informoval. Tato občanská iniciativa má, podle svých slov, především zájem na tom, aby případný prodej obecního majetku nebyl v budoucnu jakkoliv zpochybňován, například kvůli příliš nízké ceně nebo i z jiných důvodů. Právě na návrh členů tohoto sdružení, usnesení neobsahuje zmíněná kritéria s tím, že pokud se zastupitelstvo k prodeji rozhodne, mělo by v rámci takového rozhodnutí zároveň uvést, které domy prodat nechce a proč. Vzhledem k tomu, že je toto téma velmi živě diskutováno, uvádím dále zmíněné Hlavní zásady s krátkým komentářem: 1. Důsledkem prodeje nesmí být vznik trvalého spoluvlastnictví stávajícího vlastníka a třetích osob. Vzhledem k tomu, že se městská část Praha 2 již téměř dvacet let snaží vyřešit spoluvlastnické vztahy, které vznikly v rámci restituce, nebylo by logické vytvářet tímto novým prodejem nové spoluvlastnické vztahy, které zpravidla stav majetku spíše komplikují. Prodej obecního majetku 2. Prodej se uskuteční buď po bytech dle zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., v platném znění), nebo po celých domech právnickým osobám složeným z oprávněných nájemníků; volba formy náleží oprávněným nájemníkům v daném domě. Praha 2 dosud prodávala vždy celé domy družstvům nájemníků. Zde je nově nájemníkům dána možnost volby, podle konkrétních podmínek v tom kterém domě. Oprávnění nájemníci níci jsou nájemníci bytů, a nikoliv nebytových prostor. 3. Volné byty budou před prodejem pronajaty nájemníkům z řad občanů městské části Praha 2, a to na základě veřejné soutěže o tzv. první nájemné. Pokud se stane, že v domě určeném k prodeji má o jeho koupi většina nájemníků zájem formou prodeje celého domu družstvu nájemníků, bude tímto způsobem draženo právo stát se členem družstva a moci si společně s ostatními nájemníky dům koupit. Toto právo se vztahuje pouze na občany Prahy 2. Pokud by se jednalo o volný byt v domě, který bude prodán po bytech, nemá toto ustanovení smysl. Takový byt je možné prodat přímo nejvyšší nabídce. 4. Cena, za kterou bude prodej realizován, je stanovena jako cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem za obsazenou bytovou jednotku, nebo jako cena obvyklá celého domu (dle zvolené formy prodeje). Vzhledem k tomu, že se cena opírá o znalecký posudek, bude různá cena při prodeji po bytech a nebo celého domu. V této chvíli se jeví jako výhodnější pro nájemníky cena za obsazený byt. Tento parametr bude ve většině případů rozhodující pro volbu formy prodeje. 5. Z ceny dle bodu 4 je možno poskytnout slevu zpravidla do výše 5 %; sleva bude poskytována v souladu s pravidly Evropské unie pro veřejnou podporu poskytovanou v režimu de minimis a její celková výše tak nesmí překročit strop stanovený pro tento režim veřej- né podpory. Celou kupní cenu je tře- ba zaplatit do dvou let od podpi- su kupní smlouvy. Toto ustanovení především upozorňuje na strop v poskytování slev z kupní ceny, který stanovila Evropská komise. Je vždy výsostným právem zastupitelstva udělit jakékoliv slevy. 6. Nebytové jednotky v domech určených k prodeji budou v případě formy prodeje dle zákona o vlastnictví bytů prodávány v rámci veřejné soutěže, a to zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. V případě prodeje celého domu jsou nebytové prostory součástí prodávaného domu a kupující vstupuje do uzavřených nájemních smluv. V případě prodeje po bytech jsou nebytové prostory samostatnou jednotkou a v tom případě je prodej realizován dle tohoto ustanovení. 7. Odprodej musí proběhnout v takové formě, aby nebyl v budoucnosti nijak zpochybnitelný. Jde pouze o deklaratorní ustanovení, které je možná nadbytečné, ale je v zájmu jak kupujícího, tak prodávajícího, aby toto pravidlo bylo naplněno. Přesto, že toto zastupitelstvo podle těchto zásad neprodá již nic, jde o výsledek téměř čtyřletých diskuzí a jde tedy spíše o jakýsi vzkaz příštímu zastupitelstvu, které se s tímto problémem bude potýkat stejně, jako v uplynulých čtyřech letech. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS)

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. LUDMILY: U příležitosti oslavy svátku svaté Ludmily se v kostele na náměstí Míru, zasvěceném této patronce Českého státu, konala ve čtvrtek 16. září 2010 slavnostní mše. Celebroval ji Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český (na snímku se starostkou Prahy 2 Janou Černochovou a administrátorem kostela sv. Ludmily P. Stanislavem B. Surmou, O. Praem). Text: len, foto: vin Létající dvory se osvědčily Revitalizace Albertova a Folimanky. Bastion XXXI Novoměstského opevnění je výjimečným místem s charakterem fortifikační architektury a zároveň je svou polohou součástí klidové zeleně. V rámci revitalizace celého prostoru budou provedeny úpravy parteru na pobytovou plochu se zelení, nabízející návštěvníkům možnosti relaxace. Naskytnou se zde také jedinečné panoramatické výhledy na Prahu. Projekt rekonstrukce počítá s možností umístit do venkovní galerie sochařská díla a pořádat zde komorní kulturní akce. Součástí záměru revitalizace celé této lokality jsou pěší propojení, která ji zapojí do prstence veřejné zeleně parků na území Prahy 2. V projektu je navrženo vytvoření několika nových průchodů skrz hradební zeď do parku Folimanka a také schodiště vedoucí ze zahrady nahoru na Bastion. Dále zde bude objekt zapuštěný pod terénem poskytující kulturní, sociální a gastronomické zázemí návštěvníkům. Variabilní řešení tohoto jedinečného prostoru umožní jeho využití jako kavárny, výstavního prostoru a místa pro pořádání příležitostných kulturních akcí. K projektu Revitalizace Albertova Létající sběrné dvory občané hodnotí pozitivně. Je to znát na návštěvnosti stanovišť i na množství shromážděného odpadu. Nová služba poskytovaná v letošním roce, odnos (odvoz) odpadu z domácností seniorů nebo invalidů, byla přijata velmi dobře. Lidé tuto službu nezneužívali, využívali jí převážně ti, které oslovily pečovatelky za spolupráce humanitního odboru úřadu. V rámci projektu Čistá dvojka bylo pro rok 2010 naplánováno celkem 14 stanovišť Létajících sběrných dvorů (LSD). Na každém stanovišti byly umístěny kontejnery na objemný odpad, suť, elektro, papír, plasty a sklo. K se konalo již dvanáct LSD, při kterých se sebralo 55 tun odpadu zúčastnilo se jich 540 lidí, z toho 56 seniorů (invalidů) využilo pomoci s odnosem odpadu. V říjnu se budou konat dva Létající sběrné dvory, a to v Sarajevské ulici a na Ostrčilově nám. Všem občanům, kteří této služby využili nebo ještě využijí, děkujeme. Dana Hrachová, odbor životního prostředí Město přispěje na obnovu Bastionu Hlavní město Praha uvolní z rozpočtu určeného pro městské části 8 milionů korun na revitalizaci území v Praze 2. Peníze budou investovány do právě probíhající rekonstrukce Bastionu XXXI (U Božích muk), jež je součástí projektu a Folimanky se v roce 2007 konala veřejná architektonická soutěž. V roce 2009 byla zpracována firmou MCA Atelier, s.r.o., projektová dokumentace stavby. V dubnu 2010 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, firmou Swietelsky stavební,s.r.o., ve výši korun. Text: len/mhmp, foto: vin LÍBÁNÍ U METRA DOVOLENO: V poslední době se v našich ulicích objevují dopravní značky, které mají pro mnoho řidičů neznámý význam. Připomeňme si již známou dopravní značku Parkoviště P + R (Park and Ride). Ta vyznačuje záchytné parkoviště s navazující možností jízdy městskou dopravou. V poslední době se však objevily méně známé dopravní značky Zákaz stání doplněné dodatkovou tabulkou s písmeny K + R (Kiss and Ride). Mnoho řidičů ale přesně neví, co to znamená. Značka nikoho nenavádí, aby se např. líbal při jízdě, ale říká, že tam můžete zastavit jen na dobu, která odpovídá krátkému společenskému rozloučení s polibkem. Používá se v místech, kde je potřeba vysazení pasažérů největší a kde auto nesmí blokovat provoz, zpravidla u stanic metra. V. V. KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 Volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 15. a Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 2 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo jeho dodatku podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají. Umístění volebních místností je stejné, jako při květnových volbách. Volební místnosti se nacházejí na těchto adresách: ZŠ Londýnská 34 - volební okrsky č. 37, 38, 57 ZŠ Na Smetance 1 - volební okrsky č. 39, 40, 41 ZŠ Sázavská 5 - volební okrsky č. 42, 43, 44, 48, 53, 54 OA Vinohradská 38 - volební okrsky č. 45, 46, 47 ZŠ Kladská 1 - volební okrsky č. 49, 50, 51, 52 SOU Belgická 29 - volební okrsky č. 55, 56, 58 ZŠ Jana Masaryka 21 - volební okrsky č. 59, 60, 61, 62 ZŠ Křesomyslova volební okrsky č. 63, 64, 65, 66, 67 Gymnázium Botičská 1 - volební okrsky č. 68, 69, 70, 71, 81 ZŠ Štěpánská 8 - volební okrsky č. 72, 73, 74, 75, 76 ZŠ Resslova 10 - volební okrsky č. 77, 78, 79, 80 Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem v modrých obálkách formátu C4, označených razítkem s číslem volebního okrsku a adresou volební místnosti. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Prokazování totožnosti a státního občanství Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu. Návštěva s přenosnou volební schránkou Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky na odbor správních agend Úřadu městské části Praha 2 tel.: nebo ve dnech voleb předat přímo okrskové volební komisi. Možnost volit v komunálních volbách pro občany jiných členských států EU Státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou na území městské části Praha 2 přihlášeni k trvalému pobytu, mohou nejpozději do do 16:00 podat žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u Úřadu městské části Praha 2, odbor správních agend, kancelář č. 103, tel.: Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. Způsob hlasování Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 tedy 35 kandidátů, tj. každý volič má 35 hlasů (počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: a. na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupů, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 35 hlasů mezi jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. b. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu, tj. kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 35 kandidátů, získá tak celkem 35 hlasů, je-li na kandidátní listině volební strany např. jen 15 kandidátů, volební strana získá jen 15 hlasů a zbylé hlasy voliče zůstávají nevyužité. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. c. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být voleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci, tj. např. při počtu 35 volených zastupitelů volič označí v záhlaví jednu volební stranu a dále v ostatních stranách libovolně vybere 20 kandidátů těchto 20 kandidátů dostane každý po jednom hlasu voliče a každá strana s takto označenými kandidáty za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas, zbylých 15 hlasů dostane prvních 15 kandidátů křížkem v záhlaví označené strany (každý po jednom hlasu) a tedy i tato volební strana. K označení křížkem u jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Z výše popsaného způsobu úpravy hlasovacího lístku vyplývá, že počet hlasů pro volební stranu je součtem hlasů pro jejich kandidáty. Dále je nutno zdůraznit, že přednostní, resp. preferenční hlasy ve formě, v jaké jsou známy např. z voleb do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují. Pořadí kandidátů se mění pouze v případě, že kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je počet hlasů odevzdaných pro volební stranu dělený počtem kandidátů této strany. Takovýto kandidát postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takovýchto kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány. Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Registrované kandidátní listiny Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 byly registrovány následující kandidátní listiny volebních stran (volební strany jsou uvedeny v pořadí, ve kterém budou jejich kandidátní listiny uvedeny na hlasovacím lístku): ČESKÝ POLITICKÝ STŘED Strana zelených Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Občané za spokojené bydlení (OSB) Občanská demokratická strana Strana podnikatelů a živnostníků Věci veřejné Česká strana sociálně demokratická TOP 09 Mírové hnutí 2007 Komunistická strana Čech a Moravy Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Prezentaci politických stran, kandidujících do Zastupitelstva městské části Praha 2, přinášíme na straně 10. Aktuální informace k volbám naleznete také na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na internetové stránce Mgr. Jarmila Kořínková, ved. odboru správních agend v z. Ondřej Jícha, ved. odd. přestupků

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Klíč od Prahy 2 Žáci základních škol poznávají historii i zvláštnosti míst, ve kterých vyrůstají. 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Sociální bydlení na dvojce Pravidla sociální bytové politiky usilují o adresnou i sociálně

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Burčák dopit, nastává čas vína Grébovka praskala ve švech. Zájem o vinobraní, burčák

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Neptun je zpátky Do Grotty v Grébovce se po letech vrátila ztracená socha strana 2

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Měsíc čtenářů Knihovna na Vinohradech h má co nabídnout nejmladším knihomolům i seniorům

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více