Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996"

Transkript

1 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže uvedených okruhů Hlavní geopolitické a politickogeografické koncepce a jejich představitelé. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 RUMPEL, P., DROBÍK, T.: Politická geografie, Ostrava, 2004 IŠTOK, R.: Politická geografia, Prešovská univerzita, Prešov, 2003 TOMEŠ, DANĚK, JEHLIČKA: Stát, prostor, politika, PřF UK Praha, Proměny geopolitického postavení Číny, USA, Indie, Ruska. KENNEDY, P.: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech , Lidové noviny, Praha, 1996 FAIBANK, J. F.: Dějiny Číny, Lidové noviny, Praha, 1998 BAKEŠOVÁ, I.: Čína ve 20. století, I. a II. díl, Univerzita Palackého, Olomouc, 2003 STRNAD, J.: Dějiny Indie, Lidové noviny, Praha, Politickogeografický vývoj arabského subregionu. KREJČÍ, J.: Civilizace Asie a Blízkého východu : náboženství a politika v souhře a střetání, Karolinum, 1993 CLEVELAND, W. L.: A History of the Modern Middle East, WestView Press, 2nd ed., 2000 LEWIS, B.: Dějiny Blízkého východu, Lidové noviny, Praha, 2000 KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí : dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy, Vyšehrad, Praha, Vývoj globálních impérií - portugalské, španělské, francouzské, britské. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita, Ostrava,

2 KENNEDY, P.: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech , Lidové noviny, Praha, 1996 HONZÁK, F., PEČENKA, M.: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha, 1995 HNÍZDO, B.: Mezinárodní perspektivy politických regionů, Změny na politické mapě světa v první polovině 20. století. KENNEDY, P.: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech , Lidové noviny, Praha, 1996 PEČENKA, M., LUŇÁK, P.: Encyklopedie moderní historie, Libri, Praha, 2004 HONZÁK, F., PEČENKA, M.: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha, Vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa. LUŇÁK. P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri, Globalizace a její vliv na národní stát, mezinárodní politiku. MEZŘICKÝ V. Globalizace. Praha: Portál, Mezinárodní právo a jeho vztah k mezinárodní politice. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné - obecná část. Brno,

3 2. 1. Vývoj a současný stav civilizačních sfér - křesťanské, islámské, buddhistické. BAAR, V.: Národy na prahu 21. století, Tilia, 2001 KREJČÍ, J.: Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy, SLON, Praha, Lingvistické struktury Evropy. ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě : Encyklopedická příručka. Praha : Ivo Železný, KLÉGR, A., ZIMA, P. a kol. Svitem jazyku. Praha: Albatros, Ethnologue, Languages of the World Etnické minority a majority ve vnitrostátní politice. ŠATAVA, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Praha : Železný, 1994 SIROVÁTKA, T.: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice, Masarykova univerzita, Civilizační centra a periferie - modelové situace. TAYLOR, P.J., and FLINT, C. 1999: Political geography, world economy, nation state and locality. 4th edn., str , BAAR, V.: Národy na prahu 21. století, Tilia, 2001 KREJČÍ, J.: Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy, SLON, Praha, Modely multikulturalismu. BARŠA, P.: Politická teorie multikulturalismu, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003 HIRT, T., JAKOUBEK, M.: Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit, Aleš Čeněk, Plzeň, 2005 CASTLES, S.: Ethnicity and globalization : from migrant worker to transnational citizen, SAGE, London,

4 6. Religiózní geografie - náboženské systémy a jejich vliv na mezinárodní vztahy. KREJČÍ, J.: Postižitelné proudy dějin : civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy, SLON, Praha, 2002 MENDEL, M.: Náboženství v boji o Palestinu : judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Atlantis, Brno, 2000 Fiala, P., Hanuš, J., Vybíral, J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2004 KROPÁČEK, L.: Islámský fundamentalismus, Vyšehrad, Praha, Sociologické směry a školy. JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, Mezinárodní migrace, jejich příčiny a důsledky. HNÍZDO, B.: Mezinárodní perspektivy politických regionů,

5 3. 1. Geopolitika a politický realismus ve vývoji Československa a Česka. KREJČÍ, O.: Geopolitika středoevropského prostoru : horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky, Ekopress, 2000 KREJČÍ, O.: Český národní zájem a geopolitika, Universe, Praha, 1993 KORČÁK, J.: Geopolitické základy Československa, Československá společnsot pro studium národnostních otázek, Praha, 1938 (mám jen já osobně nikdy to nebylo vytištěno-můžeme scannovat) 2. Současné geopolitické postavení Česka v rámci střední Evropy, v rámci evropského kontinentu, světa. KREJČÍ, O.: Geopolitika středoevropského prostoru : horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky, Ekopress, 2000 PICK, O., HANDL, V.: Zahraniční politika České republiky , Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2004 Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2001 POTŮČEK, M.: Jak jsme na tom. A co dál?sociologické nakladatelství (SLON), Politický vývoj českých zemí od roku 1918 do roku BALÍK S. (a kol.). Politický systém českých zemí Brno: Masarykova univerzita, Poválečný politický vývoj českých zemí. BALÍK S. (a kol.). Politický systém českých zemí Brno: Masarykova univerzita, Příčiny rozpadu Československé federace. VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky : historie a současnost. Praha: Portál Proměny národnostní struktury v českých zemích. FIALOVÁ, Ludmila: Dějiny obyvatelstva českých zemí I., II. Praha : Mladá fronta, 1996, 1998, 399, 398 str. ŠATAVA, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Praha : Železný, 1994 SIROVÁTKA, T.: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice, Masarykova univerzita,

6 7. Národnostní politika ČR. DANČÁK, Břetislav a FIALA, Petr (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno : Masarykova univerzita, 2000, 316 s. 8. Sociální problémy ČR a jejich odraz ve vládní politice. Sociologický časopis 6

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 Zkouška zaměřená na politickou geografii a politologii

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie.

polyarchie); 1.2. přímá a reprezentativní demokracie; 1.3. konsociační/konsensuální demokracie, většinová (konkurenční) demokracie. Otázky ke státním závěrečným zkouškám ze základ ů společ enských věd pro SSK a ZS2 Okruh 2 politické systémy, mezinárodní vztahy, historie, ekonomie, sociologie 1. TEORIE A MODELY DEMOKRACIE 1.1.Antická

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Středoevropská studia

Středoevropská studia Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

1 Okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce Předmět: Geopolitika a řešení konfliktů

1 Okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce Předmět: Geopolitika a řešení konfliktů 1 Okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce Předmět: Geopolitika a řešení konfliktů 1. Geopolitika a její postavení v systému věd, geopolitické aspekty státu. Geopolitika - předmět studia, definice,

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Přechod k demokracii v Československu

Přechod k demokracii v Československu Ústav politologie Filozofické fakulty UK Přechod k demokracii v Československu Jméno vyučujícího PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Kontakt jan.bures@ff.cuni.cz www.janbures.cz Forma kursu a časový rozsah LS 1/1 Forma

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU 1 Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech Rigorózní zkouška se skládá

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 23. března 1999 Č.j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Více