Výroční zpráva Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Vypracována: srpen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Vypracována: srpen 2015"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Vypracována: srpen 2015 Mgr. Soňa Macháčková

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název : Mateřská škola Lidice, okres Kladno Sídlo: Tokajická 160, Lidice Zřizovatel: OÚ Lidice, ul. 10.června 1942, č.p. 161, Lidice Statutární zástupce: Mgr. Soňa Macháčková Kapacita MŠ : 35 dětí, 1.třída - 17 dětí ve věku 3-4 let, 2.třída 18 dětí ve věku 5-6 let Kontaktní údaje: tel , web: 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Činnost mateřské školy započala v roce Mateřská škola se skládá z pozemku zahrady a pozemku budovy školy. V roce 2013 byly prostory zahrady i prostory školy zrekonstruovány a zlepšila se tak celková funkčnost školy i její vzhled. Prostory školy se skládají ze dvou prostorných tříd, dvou místností se sociálním zařízením, jídelny, šatny pro děti, kuchyně, šatny pro personál a skladu. Třídy jsou věkově homogenní. Obě třídy jsou přizpůsobeny věkovému uskupení dětí, které je navštěvují. Děti jsou do těchto tříd rozdělovány dle věku (datu narození - určující věk je věk při nástupu dětí do konkrétního ročníku). Třídy jsou uzpůsobeny pro konkrétní věkovou skupinu dětí, prostředí třídy je podnětné, přehledné a je obměňováno vzhledem k potřebám učitelky i dětí. Přehledné a dostupné umístění hraček podporuje zájem dětí o různé činnosti, rozvíjí jejich tvůrčí aktivitu a samostatnost. Třídy jsou rozděleny na hrací koutky, které jsou upravené pro realizování konkrétních aktivit. Uţívání hraček a pomůcek má svá pravidla, která se děti učí dodrţovat (kaţdá hračka má své místo, úklid hraček po skončení hry atd.). Vybavení mateřské školy se v posledních letech z velké části obměnilo. Mnoho pomůcek i dalšího vybavení bylo nevyhovujících a opotřebených. Nyní vše odpovídá počtu dětí, jejich bezpečnosti a vyhovuje hygienickým normám a poţadavkům. V neposlední řadě se zlepšil i estetický vzhled obou tříd. V dalších letech bude ještě třeba: koupit matrace na kovová lehátka koupit povlečení a prostěradla na výměnu dokoupit 5 molitanů na odpočinek starších dětí

3 koupit police do koupelny (oddělená místa na ručníky) koupit botník a vyhovující lavičky do šatny pořídit nové police do druhé třídy koupit nové stoly a ţidle do druhé třídy pořídit vestavěnou skříň do druhé třídy dozařídit kuchyň ( kuchyňská linka, pracovní ostrůvek) Zahrada škola má zahradu, kterou se nám daří vylepšovat jak za podpory a pomoci rodičů, tak vyuţíváním různých dotačních programů. Vzhledem k tomu, ţe chceme do budoucna přesunout většinu výukových aktivit tam, potřebujeme vytvořit určité zázemí, kde se dá s dětmi pracovat. O prázdninách dojde k další rekonstrukci doplnění herních prvků, úprava záhonů, vytvoření zázemí pro zvířata, zbudování vodního prvku a především venkovního altánu. Věříme, ţe po těchto úpravách jiţ bude zahrada plně vyhovující. 3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ 2,76 2 učitelky + ředitelka 0,925 1 uklízečka 1,25 1 kuchařka je i vedoucí jídelny 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Pro školní rok volných 11 míst. Pro velkým zájem a potřebu umístit všechny děti z obce bylo zaţádáno na KHS o udělení výjimky z nejvyššího povoleného počtu dětí. Výjimka byla schválena a na základě rozhodnutí odboru školství Středočeského kraje ze dne navýšena kapcita MŠ na následující školní rok na 39 dětí. Přijato celkem tedy 15 dětí. Ţádostí o přijetí do MŠ celkem 20.

4 Trvalé bydliště Lidicepředškoláci Lidice - ostatní Spádové obce předškoláci Spádové obce - ostatní Jiná obec - předškoláci Jiná obec - ostatní celkem přijati nepřijati ÚDAJE O DVPP Počet navštívených seminářů Doplnění kvalifikace Počet 6 Studium pro ředitele škol Náklady Kč Kč 1.pedagog 2.pedagog 3.pedagog Jóga pro děti, Jak mít v pořádku dokumentaci, Letní škola Poly Kreativní témata a jejich vyuţití, Cestujeme kolem světa Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Kdybych dostal nápad, bylo by mě líp 6. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI MŠ Akce pro rodiče Akce ve spolupráci s obcí Akce ve spolupráci s Památníkem Lidice Pochod pana Fouse, Vánoční besídky, Vynášení Moreny, Velikonoční odpoledne, Den pro maminky, Den pro tatínky, Brigáda na zahradě, informativní schůzka pro rodiče školáků Rozsvěcení vánočního stromu, Vítání občánků, účast na Jízdě veteránů, Loučení se školáky Účast dětí na vánoční besídce pro hosty Památníku Lidice, účast na Jízdě veteránů, spolupráce na projektu Festival dětských divadel, účast na Zahájení návštěvnické sezony pietního území

5 Akce se spádovou ZŠ Akce s mateřským centrem Lidičky Akce s dalšími MŠ Program Předškolička Program Zvykání na školku, zajišťování odpoledních zájmových aktivit - keramika, aerobic, flétna, angličtina MŠ Velká Dobrá společná návštěva divadelního představení v Galerii Lidice, MŠ Středokluky společné návštěvy divadla Lampion, MŠ Hřebeč pořádání akce hledání pokladu DALŠÍ AKCE ŠKOLY: Stezka odvahy a spaní ve školce Workshop Bylinky Listopad - divadlo Lampion Kladno Listopad - amatérské divadlo obce Makotřasy Mikulášská nadílka návštěva koncertu v ZUŠ Buštěhrad výstava 11 světů v lidické galerii karneval s kapelou školka v přírodě Čabárna výlet vlakem do Luţné u Rakovníka Den pro maminku Muzikanti ve školce divadlo Lampion Zoopark Chomutov Planetárium Praha Loučení se školáky na OÚ výlet do Zoo Zájezd a spaní ve školce

6 6. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Celkové výnosy a náklady organizace vyúčtování od do výnosy náklady zůstatek Státní dotace Kč Kč 0 Kč Příspěvek zřizovatele Kč Školné Kč Výnosy z pronájmu Zúčtování fondů Ostatní výnosy z činností Úroky 1 Kč 7000 Kč Kč 8,99 Kč ,10 Kč ,89 Vyúčtování dotace zřizovatele a dalších výnosů: 501 spotřeba materiálu ,31 Kč energie ,48 Kč opravy Kč cestovné Kč 518 ostatní sluţby ,70 Kč odpisy Kč 558 nábytek a zařízení ,90 Kč DVPP Kč 591 sráţková daň z úroků 1,71 Kč ,10 Kč

7 Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek k ,99 Kč ,10 Kč ,89 Kč Vyúčtování státní dotace 501 učební pomůcky, hračky 3 181,45 Kč 521 hrubé mzdy Kč OPPP Kč nemoc náhrada Kč 524 zákon.soc. pojištění Kč 525 jiná pojištění 4 556,50 Kč 527 zákon. soc. náklady ,05 Kč DVPP Kč Kč Náklady celkem Výnosy celkem Kč Kč Výsledek 0 Kč Školní jídelna Spotřeba potravin Stravné děti + stravné zaměstnanci Výsledek - zisk ,38 Kč Kč 392,62 Kč

8 Fondy: Fond kulturních a sociálních potřeb poč.stav ,33 Kč Čerpání stravování Čerpání kultura, tělových., sport Kč 3000 Kč Tvorba fondu ,05 Konečný stav fondu ,38 Kč Fond rezervní - poč. stav ,96 Kč Čerpání fondu Tvorba fondu Konečný stav fondu Kč ,41 Kč ,37 Kč Fond investiční - poč.stav Kč Tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu Kč Kč Kč Pravidelné náklady a jejich vývoj za posledních 2 roky voda , ,- stočné , ,- elektřina , ,- plyn ,54, ,48,- telefon 9 025, ,70,-

9 revize 1 210,- 6840,- účetnictví ,40, ,- Výtvarný materiál 5 515, ,- 6.ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, Praha 1, IČ telefon: , fax: , ID: nhtefdc č.j.: 4458/4.42/15-1sp.zn.: I PROTOKOL O KONTROLE provedené podle ustanovení 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce ) v rozsahu ustanovení 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení 9 písm. f) zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (dále jen kontrolní řád ), Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze (dále jen oblastní inspektorát práce ). Kontrola byla zahájena dne , prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu. Zahájení kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osobě dne: Kontrolu vykonal inspektor: Roman Trefný, průkaz inspektora č inspektor Kontrolovaná osoba: Mateřská škola Lidice, okres Kladno Sídlo: Tokajická 160, Lidice, IČ: (dále jen kontrolovaná osoba ) Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

10 Mgr. Soňa Macháčková, zástupce kontrolované osoby Kontrola byla provedena dne: , kontrolované pracoviště: Mateřská škola Lidice, okres Kladno adresa:tokajická 160, Lidice Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: Kontrola jmenování odpovědné osoby za provoz VTZ (elektro, tlakové a plynové zařízení) u kontrolované osoby je paní Mgr. Soňa Macháčková dne Kontrolované období: 2015,2014 U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmět kontroly: - dodržování povinností vymezených v ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení Doklady předložené ke kontrole: 1. Jmenování do funkce ředitele kontrolované osoby, ze dne Zřizovací listina kontrolované osoby, ze dne Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti: Kontrola byla zahájena dne , způsobem předložením služebního průkazu inspektora. Na pracovišti byly zjištěny tyto fyzické osoby: paní Mgr. Soňa Macháčková - jmenovaná ředitelka kontrolované osoby Předložené dokumenty ke kontrole: - provozní pokyny pro obsluhu plynového kotle do 50kW s expanzomatem, ze dne ověřena zdravotní způsobilost pro obsluhu plynového zařízení, ze dne , ověřil MUDr. Karel Jeřábek, ev.č.: ověřena zdravotní způsobilost pro obsluhu tlakového zařízení, ze dne , ověřil MUDr. Karel Jeřábek, ev.č: osvědčení o způsobilosti samostatné obsluhy tlakových nádob stabilních, pro paní Mgr. Soňu Macháčkovou, ze dne

11 -zápis o přezkoušení obsluhovatele TNS pro paní Mgr. Soňu Macháčkovou, ze dne , vydal RT Mgr. Martin Čermák, ev.č.:2504/11/r/tz-na,nb - osvědčení o způsobilosti k obsluze plynových zařízení, pro paní Mgr. Soňu Macháčkovou, ze dne , vydal RT Ing. Petr Jun, ev.č.:8678/2/10/r-pz- e,f,g - revizní zpráva spalinové cesty, ze dne , provedl ARTKOM - Josef Jelínek, ev.č.:048/36-024/ Prevence rizik - vyhledaná rizika možného ohrožení zdraví při pracovních činnostech - z 10/2010, zpracoval OZO Jana Švestková, ev.č.: ROVS/01/015/2007/ - nejsou zpracována rizika pro provoz a obsluhu plynového a tlakového zařízení - předložena uživatelská a instalační příručka pro plynový kotel Protherm- Panther - obsluha seznámena s provozem - doklad o uvedení kotle do provozu, ze dne , vydal Plynoservis Šabata, IČ: předložen pasport TNS - expanzomat, výr.č.:1400b , typ - Reflex NG a N předložen provozní deník pro TNS - Zpráva o revizi hromosvodu, ze dne , provedl RT Jaroslav Papež, ev.č.: 7138/5/10/R-EZ-E3/A - Zpráva o revizi výchozí revizi elektrické instalace, ze dne , provedl RT Jan Škvor, ev.č.: 0983/8/10/R- EZE2A - předloženy vyhodnocení rizik pro plynová a tlaková zařízení u kontrolované osoby, ze dne , zpracoval OZO Vlasta Lhoťanová, ev.č.: ROVS/1459/PRE/ předložena revizní zpráva o provozní revizi tlakové nádoby stabilní, za dne , provedl RT Mgr. Martin Čermák, ev.č.:2504/5/11/r-tz-na,nb - předložena revizní zpráva - pro výměně plynových spotřebičů, ze dne , provedl RT Ing. Petr Jun, ev.č.: 8678/2/10/R-PZ- e,f,g - předložena roční kontrola plynového zařízení, ze dne , provedl RT Ing. Petr Jun, ev.č.: 8678/2/10/R-PZ - e,f,g - školení pro obsluhu plynového spotřebiče, paní Oudránová Lenka a paní Benková Eva, ze dne ověřená zdravotní způsobilost pro obsluhu plynového zařízení, ze dne , ověřil MUDr. Karel Jeřábe, ev.č.: předložen návod na instalaci a použití plynového sporáku RED FOX, typ - KSPT - 66GE - obsluha seznámena s provozem - jmenování odpovědné osoby za provoz VTZ (elektro, tlakové a plynové zařízení) u kontrolované osoby je paní Mgr. Soňa Macháčková Bylo kontrolováno plynové zařízení u kontrolované osoby - domovní plynovod od HUP k plynovému spotřebiči.

12 Plynovod je veden od HUP KK DN20, který je umístěný ve skříni měření a regulace v oplocení na pozemku kontrolované osoby. Za uzávěrem je instalován regulátor tlaku plynu GMR RP10z, další uzávěr KK20 a plynoměr BK6-250 ( ). Plynovod je dále veden zemí směrem do budovy. Plynovod vstupuje do kuchyně MŠ Lidice, a zde provedena odbočka DN 15 s KK DN15 pro napojení plynového sporáku zn. REDFOX KS PT - 66 GE - v.č.: 747N4. Sporák je připojen plynovou hadicí. Hlavní plynové potrubí DN32 je pokračuje vně zdi na d podlahou z kuchyně do třídy MŠ Lidice (zde je vedeno pod radiátory) až do k sociálnímu zařízení (zde je plynovod veden po stropem) u kontrolované osoby. Zde plynovod pochází v chráničce do místnosti s plynovým spotřebičem. Plynovod v této místnosti je ukončen KK DN25 a je na něj napojen plynový turbokotel PROTHERM Condensus 25KKO, o výkonu plynového spotřebiče 25kW. Místnost je vybavena neuzavíratelným větráním, po předchozí instalaci plynového kotle u stropu a u podlahy. Předepsané doklady z kontroly a revizí mají předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň. Je zajištěn bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontrolu, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu kontrolovaného zařízení. Kontrolované zařízení je dostatečně zajištěno a chráněno proti vnějším vlivům. U kontrolovaného plynového zařízení je zabezpečen dostatečný přívod vzduchu k větrání celého prostoru místnosti s plynovým spotřebičem. Plynové potrubí je vybaveno předepsanými armaturami, není používáno pro jiné účely, než pro které je určeno. Na plynovém potrubí je provedena protikorozní ochrana a ochranný nátěr, plynovod je žlutě označen. V době kontroly nebylo provedeno označení směru toku protékajícího média a označení látky, toto bylo odstraněno v průběhu kontroly. Jsou řádně označeny uzávěry plynu a je k nim zajištěn bezpečný přístup. Kontrolní zjištění: 1. Kontrolovaná osoba neprovedla opravu ochranného nátěru provozovaného plynovodu v prostoru skříně měření a regulace, v Mateřská škole Lidice, okres Kladno, Tokajická 160, Lidice u HUPu, po výměně plynoměru BK6-250 (v.č.: ) barvou chromová žluť. Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost vyplývající z ustanovení - 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů - 3 odst. 1 písm. 2) příloha 2 část 2 bod přílohy 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí odst. 2 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 2.Kontrolovaná osoba nezajistila a nedoložila, aby obsluhu plynových spotřebičů v Mateřské škole Lidice, okres Kladno, Tokajická 160, Lidice prováděla osoba zdravotně způsobilá. Obsluhu plynového zařízení provádí paní Eva Benková, ale kontrolovaná osoba nedoložila v době kontroly ověřený doklad o zdravotně způsobilé obsluze plynového zařízení. Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost vyplývající z ustanovení odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

13 - 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Poučení: Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné. Lidice, dne ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ve škole je vypracován Minimální preventivní program, dle kterého pedagogové postupují. 8.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Naše škola nebyla v tomto roce zapojena do ţádného rozvojového ani mezinárodního programu. 9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Naše škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Naše škola nerealizovala ţádné projekty financované z cizích zdrojů 11. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ. V tomto školním roce jsme nespolupracovali se zmíněnými organizacemi na plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva byla vypracována v srpnu 2015 Vypracovala: Mgr. Soňa Macháčková Číslo jednací:

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva školy za rok 2010 2011

Výroční zpráva školy za rok 2010 2011 Výroční zpráva školy za rok 2010 2011 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí Sídlo : ZŠ Cotkytle 104 MŠ Cotkytle 210 Telefon : ZŠ 465 382

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva Předkladatel: Mgr. Dagmar Vondráčková Verze: k 29. 8. 2011 Stránka 1 z 18 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a charakteristika školy 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-117/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-117/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 019 418 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1916/11-T. PaedDr. Blankou Šťastnou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1916/11-T Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Sedlnice vykonávající činnost školy: Sídlo: 742 56 Sedlnice 253

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více