cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle"

Transkript

1 cena 5 Kč 3/2010 NOVINY V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ Jak vzniká rozpočet Premiéry v Kaškově divadle

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Tři měsíce mé mateřské dovolené utekly jako voda. Uzávěrka březnového čísla Zbraslavských novin, na jehož tvorbě se už zase podílím, se neúprosně blíží. Přiznám se, že jsem měla (a pořád ještě trochu mám) obavy, jestli s miminkem po boku vůbec nějaký návrat k práci, byť jen na částečný úvazek, zvládnu. Pokud ano (což se teprve ukáže), bude to z velké části i zásluhou lidí, kteří spolu se mnou noviny připravují. Vím, že se na ně můžu spolehnout. Ochotně a dobře připravovali čísla v době, kdy jsem se naplno věnovala mateřským povinnostem. Moc jim za to všem, v čele s Blankou Velemínskou a Františkem Pondělíčkem, děkuju. I za to, že se pravidelná setkání redakční rady bez reptání změnila na baby-friendly, neboli dětem přátelské, prostředí, víc než vstřícně tolerující přítomnost kočárku, plenek, dudlíků a (ne vždy tichého a spolupracujícího) kojence. Uplynulé tři měsíce přinesly změny i v místní politice, obměnilo se vedení radnice. Protože se (nejen) v té souvislosti dá očekávat více politicky angažovaných článků, rozhodli jsme se ve Zbraslavských novinách vytvořit pro ten účel novou rubriku. Pokusili jsme se nastavit pravidla tak, aby prostor pro vyjádření názoru dostal každý, kdo o to bude stát, podmínky platily pro všechny stejné a čtenáři zároveň nebyli zahlceni nekonečnými polemikami (proto jsme pro tento typ článků určili omezený rozsah). Jak se nám to podaří, ukáží další čísla. V tom březnovém se naposledy setkáte se Slovem starostky a Zápisníkem Karla Tejkala, počínaje dubnem oba tyto sloupky končí. Pozorní čtenáři možná zaznamenali, že skončil i Dárcovský barometr. Pokus motivovat zveřejňováním počtů zbraslavských dárců krve občany k tomu, aby jejich počet rostl, se nezdařil, počty dárců sice mírně kolísaly, k významnému nárůstu ale nedošlo. Přesto jsme rádi, že se podařilo na problém nedostatku dárců krve upozornit, a v budoucnu se k tomuto tématu určitě budeme opakovaně vracet, byť ne formou pravidelné rubriky. Co naopak v novinách nekončí, i když to tak na základě několika posledních čísel může vypadat, je z archivů čerpající nepravidelný seriál Rudolfa Hofmeistera Jak to bylo kdysi. Námětů a zajímavých materiálu je stále dost, bohužel ne vždy je v novinách dost místa na všechno, co bychom chtěli uveřejnit, a přednost pak dostávají aktuální články a informace. Jak to bylo kdysi ale rozhodně bude pokračovat. Přeju vám příjemné čtení. Obsah Tereza Kůstková, šéfredaktorka Zbraslavské noviny v předvolebním období...4 Jak se tvoří rozpočet...5 Jak to bylo kdysi: Ruské muzeum na Zbraslavi...7 Premiéry v Divadle Jana Kašky...8 Nová rubrika: Předvolební jarmark...9 Helpless v roce znovunarozeniny Uraganu...12 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 2. dubna 2010 Slovo starostky Vážení spoluobčané, budeme-li vztahovat známé rčení změna je život na tento sloupek, pak si musíme přiznat, že v letošním roce si života opravdu užívá. A pokud si myslíte, že se dnes vrací do své původní podoby z minulých let, pak vás musím vyvézt z omylu. Je tady další změna, ale pro tento rok už opravdu poslední. 23. zasedání zastupitelstva dne mělo na programu dva stěžejní body. Schválení rozpočtu na letošní rok a dokončení poněkud nečekaných změn ve vedení MČ z prosince minulého roku. Zatímco rozpočet byl schválen, druhý bod nebyl pro časovou tíseň zcela splněn a jednalo se o něm ještě jednou o týden později. Funkce starostky byla na zbytek volebního období svěřena mně a neuvolněným zástupcem starosty se stal JUDr. Radomír Jungbauer. Z rady odstoupil PhDr. Jiří Ryba a byl nahrazen Mgr. Karlem Nedomou. Předseda finančního výboru Filip Gaspar, Bc. a člen stejného výboru Roman Dostál odstoupili, následně byl jako předseda zvolen Ing. Tomáš Růžička. Zastupitelům touto cestou děkuji za důvěru, a dále nejen jim, ale i všem zbraslavským občanům, slibuji, že se budu snažit v této funkci a v krátkém termínu, který mám vyměřen, udělat vše, co bude v mých silách, pro to, aby se nám na Zbraslavi líbilo. Na jiném místě v těchto ZN je podávána informace o tom, co je úkolem lokálních novin a jak se vyvarovat jejich zneužívání stranami, koalicemi a zájmovými skupinami pro prosazování jejich vlivu na řízení obce. Nechci hodnotit, do jaké míry byly v minulosti i naše noviny postiženy tímto všeobecně rozšířeným nešvarem. Vítám ale snahu redakce zachovat si nezávislost a být v očekávané předvolební maškarádě spolu s občany nestrannými a pozornými pozorovateli chování soupeřících kandidátů. Pokud se ZN podaří poskytnout všem kandidujícím rovný přístup k publikování volebních textů, splní svůj úkol beze zbytku. Jestli vymezený prostor kandidáti využijí k vytýčení reálných cílů, populistických slibů nebo osočování konkurence, si už vyhodnotíme sami. Z uvedených důvodů se jako členka jedné z kandidujících stran vzdávám po dohodě s redakcí ZN sloupku Slovo starostky. Je to nadstandardně poskytovaný prostor pro komentování událostí v obci. Pokud budu chtít sdělit něco občanům jako starostka, mohu využít stejných možností, jako má každý jiný občan naší městské části. Čeká nás do voleb jen necelý rok spolupráce. Moje největší přání je, aby předvolební kampaň nezablokovala normální chod správy obce a aby byla vedena korektně. Závěrem se loučím s tímto sloupkem, nikoliv však s vámi. Dagmar Kobylková starostka 2

3 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Z jednání rady MČ a ÚMČ od do Povolení hostování Lunaparku Eden Praha (Dagmar Kobylková) Na základě žádosti pana Z. Holzknechta souhlasila rada s umístěním Lunaparku Eden Praha ve dnech na pozemku parc. č. 2929/1 (u dětského domova) za cenu místního poplatku, tj. 3 Kč/m 2 /den, a stanovila žadateli vratnou kauci na případný úklid pozemku ve výši Kč. 2. Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s povolením prodeje ložního prádla pro pana J. Webera, a to každý pátek od do Dále souhlasila s povolením prodeje uzenářských výrobků v pojízdné prodejně společnosti BB FLASH FOOD SERVICE, s.r.o., a to 2-3krát týdně od do Oběma žadatelům stanovila cenu za pronájem místa na 40 Kč/m 2 /den. 3. Rozšíření optické sítě PRAGONET (Zuzana Vejvodová) Rada projednala záměr rozšíření optické sítě PRAGONET na území v k.ú. Zbraslav a souhlasila s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu dodržení následujících podmínek: v místě křížení komunikací budou práce provedeny podvrtem, v místě uložení sítě do chodníku s živičným povrchem bude proveden nový kryt chodníku v celé jeho šíři, práce budou provedeny mimo zimní období a na uložení sítí do pozemků ve vlastnictví MČ Praha Zbraslav bude uzavřena smlouva o věcném břemeni. 4. Nový chodník Baně V. etapa (Zuzana Vejvodová) Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí k V. etapě akce Nový chodník Baně. Jedná se výstavbu v úseku ulic K Vejvoďáku Nad Dálnicí. 5. Záměr pronájmu pavilonu J3 objektu č. p (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila záměr pronájmu pavilonu J3 objektu č. p. 1227, ul. Žabovřeská, a to předem určenému zájemci Mateřské škole OPUS o. p. s., za nájemné ve výši 245 Kč/m 2 /rok. Zároveň souhlasila s provedením stavebních úprav dle předložené projektové dokumentace. 6. Oprava stropních trámů ZŠ V. Vančury (Zuzana Vejvodová) Rada schválila text výzvy k podání nabídek a výběr firem, které budou osloveny k dodání nabídky na realizaci akce ZŠ V. Vančury 593 oprava stropních trámů. Oprava bude provedena na základě posudku stavu konstrukce stropu, který byl vypracován v říjnu Rozšíření programu 23. zasedání zastupitelstva (Dagmar Kobylková) Rada projednala a doporučila zastupitelstvu zařazení bodů Etický kodex ZMČ Praha Zbraslav, Volba starosty MČ Praha Zbraslav a Objekt polikliniky Žitavského 497 do programu 23. zasedání ZMČ. Zařazení bodu Odvolání zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha Zbraslav k rada nedoporučila, protože předložený materiál neobsahoval všechny povinné náležitosti (dopad do rozpočtu). 8. Inventarizace majetku (Dagmar Kobylková, Milan Vogl) Rada vzala na vědomí výsledek inventarizace majetku MČ Praha Zbraslav ke dni Na titulní straně... Ve středu 10. února proběhlo v zámeckém parku zbraslavského zámku slavnostní předání koní, zakoupených z darů Městských částí Prahy 16 (Praha 5, Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lochkov, Slivenec, Lipence) a daru poskytnutého majiteli zámku Zbraslav rodinou paní Curryové Bartoňové. Zároveň byla Obvodnímu ředitelství MP Praha 5 předána standarta. Koním a standartě požehnal farář kostela sv. Jakuba na Zbraslavi P. Koutecký. (red) Foto: Blanka Velemínská na úseku správy, kultury, městské policie, knihovny, majetku umístěného mimo budovu ÚMČ, hasičů a DsPS. 9. Záměr pronájmu nebytového prostoru (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila záměr pronajmout nebytový prostor bez čísla popisného na pozemku č. parc. 23, k.ú. Zbraslav (Zbraslavské náměstí, bývalá trafika), o celkové výměře 14,06 m 2, za minimální cenu Kč/měsíc. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. 10. Revitalizace ulice U Malé řeky (Zuzana Vejvodová) Rada rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru projektanta investiční akce Revitalizace ul. U Malé řeky a souvisejícího okolí, kterým se stala společnost Fam Architekti s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ,20 Kč. 11. Výběrové řízení Místní knihovna odstranění vlhkosti II. etapa (Zuzana Vejvodová) Rada projednala a schválila text výzvy k podání nabídek a seznam firem ve věci výběrového řízení na realizaci akce Místní knihovna odstranění vlhkosti II. etapa. 12. Probírka dřevin lesoparku Belveder (Zuzana Vejvodová) Rada projednala návrh výběrové komise na zrušení výběrového řízení Probírka dřevin lesoparku Belveder z důvodu doručení pouze jedné nabídky. Zároveň schválila pro tuto akci vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele, včetně seznamu oslovených firem. 3

4 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Zbraslavské noviny a volby Rok 2010 bude ve znamení voleb. V květnu nás čekají parlamentní volby, na podzim budeme vybírat senátory a kandidáty do místních zastupitelstev. A právě posledně jmenovaným, tedy komunálním volbám, patří tento článek především, protože těmi se budeme ve Zbraslavských novinách (dále jen ZN) zabývat podrobněji. Odvolání starostky Renaty Hůrkové na prosincovém zasedání zbraslavského zastupitelstva a následné reakce na to de facto odstartovaly na Zbraslavi předvolební kampaň. Redakce ZN se rozhodla vytvořit pravidla, podle kterých budou politické komentáře, polemiky a články, jejichž obsah vyhodnotí sami autoři nebo redakce jako předvolební agitaci, zveřejňovány (viz rubrika Předvolební jarmark). Nebudeme cenzurovat, nepřísluší nám právo rozhodovat, který příspěvek zveřejníme a který ne, ale zároveň nechceme zahltit stránky novin a čtenáře nekonečnými polemikami, často osobně zaměřenými a postrádajícími věcnost. Proto bude výše uvedeným textům věnována v každém čísle maximálně jedna samostatná strana, určující pro pořadí zveřejnění pak bude (kromě výjimečných případů vulgarit, napadání apod., kdy si vyhrazujeme právo příspěvek nezveřejnit a na stránce tomu určené o tom budeme informovat) pouze a jedině datum a čas, kdy do redakce došly. Omezili jsme i délku jednotlivých příspěvků. I tak je možné, že při velkém zájmu a převisu článků čekajících ve frontě do voleb všechno zveřejnit nestihneme. Redakce nemá povinnost zveřejnit všechny příspěvky, pokud na to vymezený prostor nebude do voleb stačit, může se však rozhodnout prostor rubriky Předvolební jarmark rozšířit. Předvolební kampaň Předvolební kampani bude věnována i zvláštní příloha ZN. Termín uzávěrky bude zveřejněn v dostatečném předstihu tak, aby příloha vyšla v čísle těsně před podzimními volbami do místních zastupitelstev. Každý z kandidujících subjektů zde dostane stejný prostor (půl tiskové strany), který bude moci zdarma využít pro prezentaci svého volebního programu a předvolební kampaň. Pokud bude mít někdo zájem zveřejnit více informací, nebo např. celostránkový volební plakát, může si další prostor objednat v rámci placené inzerce. V předvolební době redakce vyloučí nebo s upozorněním vrátí i články určené pro standardní obsah novin, pokud budou mít charakter prezentování osobních zásluh, nápadů nebo předvolebních slibů kandidujících osob či stran a uskupení. Radniční periodika bez cenzury Podrobněji se pravidly, jak by měly vypadat noviny, vydávané radnicemi za obecní peníze, zabývá občanské sdružení Otevřená společnost, o. p. s.. V roce 2006 uskutečnilo rozsáhlý průzkum radničních periodik, z něhož vyplynulo, že jsou tyto tiskoviny často zneužívány jako hlásná trouba radnic a vedení obcí. Většina obcí a měst v ČR vydává noviny, ve kterých informuje občany o záležitostech, které se obce či města v danou dobu týkají. Pokud jsou tyto noviny placené z rozpočtu obce, jedná se o veřejné finance, a jako takové by noviny měly sloužit především zájmům místních obyvatel, píše se na webu Vzhledem k zákonům, které udávají obcím povinnost zveřejňovat informace, jsou radniční periodika jedním z kanálů, skrz který radnice komunikují se svými občany. Samozřejmě v dnešní době mnohé z nich ještě efektivnějším způsobem může využívat internetových vývěsek anebo zasílání novinek pomocí textových zpráv na mobilní telefony. Z placení radničních periodik veřejnými penězi vyplývá i jejich další využití, které se týká možnosti občanů účastnit se na veřejném rozhodování. Pokud selže přímá komunikace s úředníky na radnicích, radniční noviny by měly být místem, kde se občané mohou vyjádřit k místním problémům a prezentovat svůj názor. K tomuto účelu by měla v každé obci existovat pravidla přispívání do místních periodik, kterými by se měli redaktoři či tisková rada vždy řídit. Radniční periodika s sebou mohou přinášet i nebezpečí, pokud se stanou hládnou troubou pozitivní propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou. Jak ilustrují výsledky průzkumu z doby před několika lety, nastávají případy, kdy je opozici zakázáno publikovat svůj názor anebo kdy si vládnoucí politici dělají vlastní reklamu z veřejného rozpočtu. Proto je důležité si uvědomit, že periodika jsou sice výborným zdrojem informací, ale je lepší všímat si bezprostředního dění v obci i jinými metodami to samotnému zneužívání radničních zpravodajů může předejít. Tolik citát. Autoři průzkumu sestavili i následující desatero zásady, kterými by se dobrá radniční periodika měla řídit. Kodex dobrého radničního periodika 1. Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce 2. Komentáře jsou odděleny od zpráv 3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce 4. Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám 5. Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní) 6. Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního) 7. Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem) 8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez nápravných komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední 9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních řešení 10. Budoucí připravovaná rozhodnutí: umožnit veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet Další informace lze nalézt na webu pod odkazem Účast občanů na rozhodování, kde je radničním periodikům věnována samostatná sekce. O uskutečněném průzkumu se více dozvíte na Převzato z Za redakci ZN Tereza Kůstková 4

5 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Jak vzniká rozpočet investiční akce Návrh rozpočtu se skládá z provozního rozpočtu, seznamu investičních akcí, finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti a rozpočtového výhledu na příštích 5 let. V tomto článku se věnuji pouze investičním akcím. Začátkem července jsou již známy výsledky hospodaření za první pololetí, většina investičních akcí na daný kalendářní rok již byla zahájena (minimálně vysoutěžena), a jsou tedy jasné konkrétní finanční výdaje (nejen pouze odhady) a to, které investice se stihnou do konce roku celé, které částečně a které případně vůbec ne. Zároveň se již ví, které naše žádosti o dotace (granty) byly vyslyšeny a které nikoliv. Jinak řečeno, je již možné naplánovat investiční akce do dalšího roku. V prvním kole (do konce srpna) se shromáždí podněty od všech, kteří mají nějaký námět vedoucí odborů, zastupitelé, ředitelé příspěvkových organizací. Pak nezbývá nic jiného, než začít třídit. Hlavní slovo má radní pro rozpočet a finanční výbor. Do poloviny října jsou návrhy roztříděny a pak nastane zděšení. Opozdilci si vzpomenou, že zapomněli nárokovat tu nebo onu důležitou akci a žádají o doplnění. Další měsíc pak zaberou diskuze, zda opozdilé akce do návrhu zařadit. Některé uspějí, jiné nikoliv. Nicméně i v tomto kroku je návrh rozpočtu stále ještě příliš vysoký, a následuje zejména koaliční jednání o shodě priorit. Začátkem prosince vznikne návrh, který je projednán finančním výborem. Tento je posléze schválen v radě MČ a vyvěšen k připomínkám občanům. Letos nově byl rovněž dán prostor komisím, aby se k návrhu vyjádřily. Následuje předjednání rozpočtu pro zastupitele letos to bylo ve dvou termínech. Před schválením v zastupitelstvu je nutné se vypořádat s připomínkami od občanů, pokud jsou. Posledním krokem je již hlasování zastupitelů a z návrhu rozpočtu se stává schválený rozpočet. A můžeme pracovat na realizaci investic. Milan Vogl, tajemník MČ Praha Zbraslav Přehled investičních akcí pro rok 2010 přineseme v příštím čísle ZN. Rozpočet MČ Praha Zbraslav pro rok 2010 Rozpočtové výdaje Popis Rozpo et 09 schválený Rozpo et 09 upravený Skute né erpání 2009 Rozpo et 10 schválený Silnice Odvád ní a išt ní odpadních vod P edškolní za ízení Základní školy Školní stravování p i p edškolním a základním vzd lání Základní um lecké školy innosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Po ízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov domí Rozhlas a televize Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk Ostatní zájmová innost a rekreace Ostatní zdravotnická za ízení a služby pro zdravotnictví Bytové hospodá ství Nebytové hospodá ství Poh ebnictví Komunální služby Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele Pe ovatelská služba Ostatní záležitosti civilní p ipravenosti na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná ást Zastupitelstva obcí Volby do Evropského parlamentu innost místní správy Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací Pojišt ní funk n nespecifikované Ostatní finan ní operace Ostatní innosti Výdaje celkem Rozpočtové příjmy Popis Rozpočet 09 schválený Rozpočet 09 upravený Skutečné čerpání 2009 Rozpočet 10 schválený Poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Ostatní neinvestiční přijaté dotace P evody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční dotace přijaté od obcí Činnosti knihovnické Pečovatelská služba Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech Celkem příjmy

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Sbírka na Haiti Rada hlavního města Prahy vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Republice Haiti, postižené zemětřesením. Sbírka se bude konat na území České republiky po dobu jednoho roku. Přispívat můžete na zvláštní bankovní účet hl.m Prahy u PPF banky a.s., č. ú /6000 a do k tomu účelu určených pokladniček. Jednu z pokladniček naleznete také v Městském domě Zbraslav, U Malé řeky 3. Oznámení Magistrát hlavního města Prahy zprovoznil bezplatnou klientskou telefonní linku odboru sociálních služeb a zdravotnictví. Kloubové autobusy na linkách č. 338 a č. 390 V minulých číslech psaly Zbraslavské noviny o problémech zbraslavské dopravy a o jednáních se společností Ropid, vyvolaných na základě petice občanů Záběhlic. Společnost Ropid pro zajištění zvýšení přepravní kapacity linek jezdících do Záběhlic zavedla ve zkušebním provozu od 23. února 2010 u spojů PID č. 338 a č. 390 nízkopodlažní kloubový autobus, který bude nasazován celotýdenně na nejvytíženější spoje těchto dvou linek. Pokud se provoz osvědčí, bude od 7. března 2010 (v termínu změny jízdních řádů) zaveden jako garantovaně kloubový. To znamená, že při výpadku kloubového autobusu musí být spoj nahrazen dvěmi standardními vozy. Za vzájemnou vstřícnost a především rychlost řešení problému s tímto spojem je třeba poděkovat všem zúčastněným stranám za naši městskou část bývalé starostce R. Hůrkové, za obyvatele Záběhlic a zorganizování petice paní J. Morčušové a za ROPID panu T. Nedvídkovi. Věřme, že toto opatření je dalším krokem ke spokojenosti občanů s autobusovou dopravou na Zbraslavi. Dagmar Kobylková Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v16 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6. hodině. Kritéria pro přijetí do MŠ Zbraslav na školní rok U Včely slepý konec u ul. J. Vejvody Lahovičky Na Staré (před č.p. 105) U Lékárny Zbraslavské náměstí Baně u vodojemu Omluva Omlouvám se za mylnou informaci ve Zbraslavských novinách č. 1/2010, sloupek Slovo místostarostky, a v Novinách Prahy 16 č.1/2010, sloupek Slovo starosty, kdy jsem uvedla, že tiskové prohlášení o odvolání starostky R. Hůrkové bylo anonymní. Tisku a ČTK jej zaslal zastupitel Karel Tejkal a odtud jej převzala i redakce Zbraslavských novin. Dagmar Kobylková, starostka Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, jejichž rodiče (popř. alespoň jeden z nich) mají trvalé bydliště v místě MŠ. Ředitelka MŠ posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících priorit: děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky podle 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) děti, které k dovrší minimálně 3 let věku děti, jejichž oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni 1) děti zaměstnaných rodičů samoživitelů 2) děti, jejichž sourozenec již navštěvuje MŠ děti s pravidelnou celodenní docházkou děti, které do konce kalendářního roku dovrší 3 let věku 3) děti s docházkou na 4 hodiny děti s docházkou na 5 dní v měsíci děti, které nemají bydliště v místě MŠ předškolní 3) Ředitelka školy může mimořádně přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám. Vysvětlivky: 1) nutno doložit Potvrzení od zaměstnavatele, popř. Potvrzení o nástupu do zaměstnání zvl. matky po MD 2) nutno doložit Potvrzení ze sociálního odboru 3) pouze při volné kapacitě MŠ ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL se koná a OD 13:00 DO 17:00 hodin v MŠ NAD PARKEM a v MŠ MATJUCHINOVA (zde i pro odloučené MŠ). PŘIJĎTE S DĚTMI. POŘADÍ NEROZHODUJE. VRÁCENÍ VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK a OD 15:00 DO 17:00 hodin. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY MŠ MATJUCHINOVA MŠ OTTOVA vždy od 15:00 do 17:00 hodin 6

7 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Strategický plán rozvoje: příprava hlavní návrhové části Lidé mohou přicházet a odcházet, ale město musí žít dál a připravovat si vlastní budoucnost. Tomu odpovídá i příprava Strategického plánu rozvoje Zbraslavi (SPR), která se v prosinci dostala do návrhové fáze. Vizi, čili stručné vyjádření, jak by mohla Zbraslav vypadat za 5 10 let, a jednotlivé klíčové oblasti, jsme vám představili minule (podrobněji na sekce Projekty Městské části). Podrobné informace o SPR se všemi návrhy jsme v polovině listopadu zaslali všem zastupitelům. Společně s bývalou starostkou MČ jsme každého požádali o zaslání připomínek a dalších návrhů. Naprostá většina zastupitelů akceptovala návrhy bez připomínek (odpovědi od nich nepřišly) a z toho vyplývá, či aspoň tomu tak rozumíme, že zastupitelé s návrhem SPR souhlasí a nemají k zaslané práci připomínky (z toho máme upřímnou radost). Kdyby připomínky měli, pak by se právě v listopadu a prosinci ozvali a s radostí bychom k nim přihlédli, protože kvalita a přijatelnost SPR je i pro nás prioritou. Na přelomu listopadu a prosince se konalo jednání tématických pracovních skupin. Účastníci diskutovali především o možných záměrech a jejich prioritách. Protože to bylo poslední jednání, rádi bychom všem účastníkům poděkovali za spolupráci. S některými členy zůstáváme ve spojení, abychom získali konkrétnější informace o vznikajících záměrech. Nyní předpokládáme, že na jaře tedy zastupitelé svými hlasy podpoří schválení SPR. Mohlo by tomu předcházet ještě tzv. technické jednání zastupitelstva, které neschvaluje žádné usnesení, avšak umožní, aby se před hlasováním na veřejném zasedání všichni mohli k věci vyjádřit a žádný hlas nezůstal opomenut. Pro jednotlivé klíčové oblasti jsme definovali cíle a na základě získaných informací z předchozí práce jsme ke každému cíli přiřadili několik záměrů, které by se měly v budoucnu realizovat. Ze seznamu několika desítek záměrů se nyní s pomocí vedení města a pracovníků ÚMČ vybírají ty prioritní. Tyto záměry zpracováváme do tzv. Projektového listu, který bude obsahovat podrobnější informace (např. výstupy záměru, stupeň připravenosti, finanční náročnost, stupeň potřebnosti, celkové priority a další). Celý strategický plán má být hotov do konce března. Následně bude předložen zastupitelstvu MČ ke schválení. S realizací některých záměrů chce začít MČ již letošní rok a počítá proto s finančními prostředky v návrhu rozpočtu. Oldřich Čepelka, Tima Liberec Jak to bylo kdysi aneb Ruské muzeum na Zbraslavi Část exodu společenské a intelektuální elity z Ruska na západ po Říjnové revoluci zamířila také do Československé republiky. U nás se emigrantům dostalo všestranné podpory, která je zbavila existenčních starostí, a tak se záhy mohli vrátit k tomu, co museli doma opustit. Obohacovali československé prostředí svojí účastí na kulturním, vědeckém a společenském dění. Založili vlastní instituce, orientované na zachovávání ruské historie a na podporu vzdělanosti a vědecké práce emigrantů. Krátká doba poskytovaného pohostinství za první republiky však skončila po válce příchodem Rudé armády a prosovětskou politikou poválečné vlády. Početná komunita ruských emigrantů se rozprchla nebo ji do gulagů odvlekla NKVD. Komunismem pokřivená historie první republiky nepřipouštěla ani zmínku o ruských emigrantech, a tak jejich působení u nás bylo vymazáno z historické paměti dřív, než mohlo být zdokumentováno a zhodnoceno. Dodnes zůstává bílým místem v našich dějinách. Málokdo už také ví, že Zbraslav sehrála v kulturním životě ruské emigrace důležitou roli, dokonce s mezinárodním ohlasem. Jak muzeum vzniklo V roce 1923 byla v Praze založena Ruská národní univerzita (později přejmenovaná na svobodnou ) s orientací na vzdělání, vědu a výzkum. V roce 1933 přišel spisovatel a někdejší osobní sekretář L. N. Tolstého V. F. Bulgakov s ideou založení muzea ruské emigrace pod záštitou této univerzity. Záměr se mu podařilo prosadit, a v souvislosti s tím se obrátil poslanec a bývalý premiér Dr. K. Kramář na majitele zbraslavského zámku C. Bartoně Dobenína s žádostí o poskytnutí jednoho sálu v nevyužívaném konventu pro zřízení expozice muzea. Bylo mu vyhověno a muzeum získalo do svého začátku sály hned dva. Bylo pojmenováno Ruské kulturně-historické muzeum a bylo slavnostně otevřeno v září Podle zakládací listiny mělo za úkol sbírat, studovat, vystavovat a zpřístupňovat věci týkající se historie, života a tvůrčí činnosti ruské emigrace a zahraničních Rusů vůbec. Nemělo se zabývat historií Ruska v období světové války, revoluce a občanské války. Jeho činnost byla financována z darů a podpor ruských emigrantů a jejich příznivců v tuzemsku i v zahraničí. Mezi našimi dárci byl zejména C. Bartoň Dobenín, ale i T. G. Masaryk a E. Beneš, ministerstvo kultury a mnoho dalších. Ředitelem muzea se stal V. F. Bulgakov. Pod jeho vedením bylo muzeum mimořádně aktivní a jeho prestiž brzo překročila hranice republiky. Už rok po otevření na sebe upozornilo výstavou I. J. Rjepina, za kterou následovala řada dalších akcí, prezentujících sbírky v jeho vlastnictví. Ty se rozrůstaly neuvěřitelným tempem. Dary přicházely nejen z Evropy a Ameriky, ale např. i z Indie nebo Mandžuska. A nešlo jen o jednotlivosti. Bývaly to celé kolekce obrazů, keramiky, starožitností, korespondence, miniatur a jiných uměleckých předmětů. Období slávy V roce 1938 už mělo muzeum specializovaná oddělení pro umění, architekturu, historii, starožitnosti, manuskripty, fotografie, techniku a vlastní knihovnu. Důsledkem toho byla i expanze muzea do dalších sálů a kanceláří v konventu. Po třech letech existence bylo již v 8 sálech soustředěno 325 obrazů, grafik, kreseb a plastik od stovky umělců, sbírka fotografií ze života ruské emigrace, sbírka fotografií staveb ruských architektů ve světě a rozsáhlá kolekce ruských památek. Kuriozitou byly dveře hotelového pokoje se zlatým nápisem Appartement Mistra F. Šaljapina, pocházející z hotelu, kde mistr přebýval během svých návštěv v Praze. V knihovně bylo 3000 svazků. Seznam vědeckých prací emigrantů žijících v republice obsahoval v tom roce již víc než 100 položek. Při tom se nejednalo pouze o ruskou tématiku, ale týkaly se i techniky, zemědělství, stavebnictví apod. Ředitel Bulgakov dokončil Slovník ruských spisovatelů činných za hranicemi, který obsahoval 1000 básníků, beletristů, historiků literatury a kritiků, působících mimo sovětské Rusko. Muzeum poskytlo sídlo pro Sdružení ruských architektů. O muzeu se psalo v evropském i americkém tisku, čestným členem muzejního výboru byl A. Einstein. V ruštině byla vydána brožura s jeho popisem a katalog.všichni se shodovali na tom, že na Zbraslavi se rodí kulturní stánek evropského významu. Přestože bylo muzeum otevřeno jen v letní sezóně a pouze v neděli, vykazovalo každou sezónu několikatisícové návštěvy, včetně zahraničních. Zakladatelé muzea doufali, že celé nashromážděné kulturní bohatství bude jednou v budoucnu vráceno do Ruska, jako dar ruskému národu. a jeho konec Německá okupace bouřlivý rozvoj muzea zastavila, ale běžný provoz mohl pokračovat až do roku Pak bylo muzeum zavřeno a už nikdy svoji činnost neobnovilo. První ránu sbírkám zasadilo obsazení zámku německou armádou na konci války. Druhou a definitivní pak poválečný ministr kultury Z. Nejedlý, který nechtěně splnil přání zakladatelů muzea, i když úplně jinak než si přáli. Sbírky poslal do Sovětského svazu. Formálně existovalo muzeum spolu s univerzitou ještě do roku 1948, kdy byly obě instituce zrušeny. Rudolf Hofmeister 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Hrdina západu v Divadle Jana Kašky Ve čtvrtek 25. března máme možnost na jevišti Divadla Jana Kašky přivítat po delší odmlce spřátelený Divadelní soubor Právě začínáme z Horních Počernic. Uvede u nás groteskní divokou komedii Hrdina západu od irského dramatika J. M. Synge. Hrdina západu je nejznámější hra jednoho ze zakladatelů irského dramatu, prodchnutá duchem groteskní tragikomedie a nekonvenčního vzdoru. Hra způsobila při svém prvním uvedení velké polemiky. Není mnoho dramat, v nichž by si autor tolik zahrál se svými diváky, tolik se nažongloval s jejich pocity a tolikrát je rozmarně přinutil přeregulovat si ohnisko představivosti, aby dosáhl svých cílů. Hrdina západu využívá směle divadelních možností a je dobrým příkladem, jaké výstřednosti si může dramatik dovolit. Ústředním konfliktem celé hry je rozpor mezi iluzí a realitou. Název hry Hrdina západu si vyžaduje malé vysvětlení: západním světem je míněn zaostalý irský venkov, odtržený od civilizačně vyspělejších částí Irska, a hlavní hrdina hry, Christy Mahon, je playboyem nanejvýš ve svých představách. Lehce hororový příběh se odehraje během jednoho dne v irské hospodě kdesi na pobřeží. Mládenec mluví jako básník a předkládá hospodským zvědavcům příběh, kterému mají všichni důvod uvěřit. Náhle se tulák a jednoduchý nedovtipný mladík stane středem všeobecného obdivu a vystupuje až na vrchol slávy. Kocovina z nezaslouženého úspěchu se dostaví, když Irská dramatika je často uváděna českými profesionálními i amatérskými soubory. Hrdina západu v podání počernických divadelníků bude první irská divadelní hra uvedená na jevišti Divadla Jana Kašky. Protože původní text pochází z roku 1907, režisér přestavení Václav Hanák při úpravě textu, pro jeho větší přehlednost a srozumitelnost příběhu pro českého diváka, vynechal některé přílišné dobové irské reálie. Výzvu ke ztvárnění postav přijali herci s elánem a je nanejvýš potěšující, že se ve hře setkáme i s mladou nastupující generací počernického divadla. Filip Toušek Premiéra Noci na Karlštejně Činoherní soubor Zbraslavské kulturní společnosti se činí a ve čtvrtek 11. března se koná již druhá premiéra této sezóny. Opět jsme sáhli po hře klasika, a to českého, a nastudovali historickou komedii Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Děj i hlavní postavy divadelní hry jsou obecně známé a není je zde potřeba více představovat. Je zajímavé, že v době své premiéry se jednalo o historickou komedii s výrazným českým národním podtextem. Dnes na nás působí spíše jako pohádka. Přes romantický příběh o snaze naplnění vzájemné lásky, jsou v této hře i pasáže o odpovědnosti panovníka vůči svému lidu a dodržování jeho nařízení a příkazů. Snaha o jejich plnění, či spíše neplnění, hradní posádkou způsobí spoustu zmatků a komických situací. Dnes je spíše známa filmová muzikálová verze Noci na Karlštejně. Naše nastudování vychází více z původní Vrchlického hry, která je upravena ze tří jednání na dvě a patřičně zkrácena. Samozřejmě, že také zazní nejznámější písničky z filmové verze. A na koho se v našem představení můžete těšit? Uvidíte zkušené bardy našeho souboru i úplné nováčky. Začněme tedy těmi zkušenějšími. Roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic hraje František Kadleček. Po delší pauze se vrací v postavě purkrabího Ješka z Wartenberka František Pondělíček. Postavu paní Ofky bravurně hraje Libuše Vedralová. Hlavní postavu hry, císaře římského a krále českého Karla IV., hraje Ivan Kočí. Jeho choť císařovnu Alžbětu novicka Tereza Hausnerová. Dalším novým členem našeho souboru je Lukáš Bajt, který ztvárňuje postavu císařova číšníka Peška Hlavně. Jeho dívku a neteř purkrabího Karlštejnského Alenu mladá, ale již zkušená Kristýna Fiedlerová. Posledním novicem v tomto představení je Pavel Bydžovský, který hraje vévodu bavorského Štěpána. Jeho přítele a hlavního slídila po ženách na Karlštejně, krále cyperského a jeruzalémského Petra, hraje asi momentálně nejvytíženější herec našeho souboru Jan Wilda. Postavy dvora císařského, panoše a zbrojnoše ztvárňují Jan Solpera, Zdeněk Meyer, Daniel Hosák a Jaroslav Boťcha. Pokud se chcete dozvědět, co se událo ve zdech Karlštejnských jedné červnové noci roku 1363, shlédnout romantický příběh a trochu se pobavit i zasmát, tak přijďte do hlediště Divadla Jana Kašky. Více o hře samotné na Filip Toušek Březen měsíc čtenářů Po propagaci března jako měsíce knihy, později měsíce internetu, je tentokrát březen věnován především čtenářům a čtení. V loňském roce proběhla úspěšná kampaň Kniha mého srdce, kdy se četba a čtenářství dostaly do podvědomí veřejnosti nejen vlastní anketou, ale i několika pořady, které v průběhu roku vysílala Česká televize. V letošním roce chtějí knihovny pokračovat nejen v propagaci vlastního čtení, ale ukázat čtenářům, a především (ne)čtenářům, že knihovna není jen nezajímavá budova plná knih. Po úspěšných dvou ročnících byl i letos vyhlášen Týden čtení. V průběhu celého týdne bude v knihovně pro malé školáky probíhat dopoledne s pohádkovými příběhy a jejich hrdiny, které jim představí některý z našich hostů. A pokud se dětem v knihovně zalíbí, mohou se do příběhů zaposlouchat i v odpoledních hodinách, kdy jim představíme novou formu knihy, a to na CD, tzv. audioknihy. V letošním roce začne knihovna obohacovat svůj fond o knihy do uší, a i když jich má zatím poskrovnu, jistě se s nimi děti rády seznámí. Zajímavé jistě také je, že se v průběhu celého měsíce mohou přihlásit do knihovny zdarma, a nejen ony, ale samozřejmě i každý dospělák. A pokud váháte, zda se do knihovny přihlásit, přijďte se podívat alespoň na naši výstavu fotografií z akcí, které knihovna pro své čtenáře připravuje. A pak vás možná překvapí, že v knihovně se jen nepůjčují knihy, ale děje se tu hodně zajímavého. Jako například pohádková noc s Andersenem, která letos proběhne z 26. na 27. března, nebo Jarní výtvarné dílny. První dílna proběhne ve středu 17. března a druhá pak v pondělí 29. března, vždy od 14: 30 hod. Pro děti je ještě navíc od 1. března rozšířena výpůjční doba v dětském oddělení do 18 hod., tj. pondělí až čtvrtek od 12:00 do 18:00. hod. Bližší informace o všech akcích vám rády poskytneme v knihovně nebo na Za zbraslavskou knihovnu Kateřina Kučerová 8

9 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY PŘEDVOLEBNÍ JARMARK Na této stránce jsou uveřejňovány politické komentáře, polemiky a příspěvky, jejichž obsah vyhodnotili autoři nebo redakce ZN jako předvolební agitaci. Posílat je mohou politické strany a uskupení, jednotlivci i občané. Maximální rozsah jednoho příspěvku je 2000 znaků včetně mezer (MS Word-nástroje-počet slov), delší texty budou zveřejněny pouze v této délce. Příspěvky jsou otiskovány v pořadí, v jakém došly do redakce (elektronicky na nebo přes podatelnu MČ Praha Zbraslav, obálku prosím označte Předvolební jarmark ), rozhodující je datum a čas. V případě převisu budou příspěvky zveřejněny podle došlého pořadí v následujícím/následujících číslech. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky obsahující urážky, osobní napadání nebo vulgarity, a dle příspěvky anonymní nebo bez zpětného kontaktu. (red) Proč jsme navrhli volbu starostky Kobylkové Divoký politický jih začala připomínat Zbraslav po prosincovém odvolání starostky Renaty Hůrkové (ODS). Snad proto, že to bylo poprvé v historii naší městské části, začaly se šířit Zbraslaví i Prahou 5 více či méně zaručené a důvěryhodné zvěsti, díky jakému puči byla odvolána a díky jakým výhružkám a nabídkám bude brzy zvolena zpět. Protože dlouhé týdny po odvolání se nedělo nic, kromě zvyšování intenzity prezentace zaručených scénářů kdo, co, jak a s kým zařídil, třeba i tak, aby byla odvolaná starostka opět zvolena do funkce, rozhodli jsme se pro jasné, účinné a transparentní řešení. Navrhli jsme s dostatečným předstihem na starostku představitelku strany, která na Zbraslavi vyhrála volby, a která navíc získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů v komunálních volbách v roce Dagmar Kobylkovou. Náš návrh vycházel i z toho, že ze stávajících 19 zastupitelů není mnoho takových, kteří by byli ochotni a současně též schopni funkci starosty zastávat. Že náš návrh byl smysluplný, to ukázalo únorové zasedání zastupitelstva, kde byla Dagmar Kobylková starostkou zvolena a Zbraslav alespoň v tomto ohledu nepřipomíná Kocourkov, kde si ani nejsou schopni zvolit nejvyššího reprezentanta obce. To, že na prosincovém zastupitelstvu dostala Renata Hůrková červenou kartu, když někteří to prezentovali jako žlutou kartu pro místní ODS, ještě neznamená, že utkání končí. I fotbal se hraje až do konce a volby budou až na podzim. Náš akceptovaný návrh na volbu starostky je snad i odpovědí na sloupek Dagmar Kobylkové z předminulých Zbraslavských novin, kde se s námi podělila o svou obavu, že již začala předvolební kampaň. Nezačala! Osobní i politické a mocenské ambice by neměly zastínit a brzdit obraz a funkčnost místa, kde žijeme a budeme žít. Karel Tejkal a Aleš Háněl, nezařazení zastupitelé Zbraslav ve stínu Prahy Nabízím čtenářům a čtenářkám jedno nové téma místní politiky malé městské části na okraji velké Prahy. Dá si někdo na Zbraslavi v letošním volebním roce práci a spočítá všechna plus a mínus vyplývající ze spojení původně samostatného městečka (Zbraslav nad Vltavou) s hlavním městem Praha? Na první pohled snad až příliš praštěná otázka... Avšak na protilehlé straně Prahy leží samostatné Roztoky u Prahy vzniká v nich hnutí za připojení ku Praze, trpí a strádají svou samostatností, anebo je jim ku prospěchu? Dříve něž se někdo pokusí vyčíslit, co vše nám spojení s Prahou přineslo a co díky němu ztrácíme, nabízím pohled na politickou rovinu tohoto problému. Dominantním politickým hráčem Prahy je ODS. Její vládu provází řada afér, které jí mnozí voliči stále tolerují. Pražská ODS namísto toho, aby si svoji tvář vylepšovala, jde cestou zcela opačnou, jak dokládá například volba pana Jančíka za místopředsedu pražské organizace či tunelování rozpočtu za bílého dne prostřednictvím projektu Open Card. Obě jmenované aféry mají dokonce celostátní dopad a kritizuje je i samotná ODS. Politika ODS v hlavním městě se postupně a hlavně nenápadně proměnila ve vytváření klik, počítání příznivců, sestavování osobních vojsk a velení do útoků jak jinak než proti jiné stranické skupině. Do politických soubojů byla zatažena i místní ODS, která je součástí celopražských strkanic a je pod vlivem různých křídel. V poslední době svými dlouhými prsty do poměrů bývalého městečka Zbraslav nad Vltavou proniká starosta Prahy 5. Je to snad ku prospěchu místní organizace ODS či celé městské části? Každý čtenář či čtenářka si na tuto otázku jistě snadno odpoví sám. Troufám si tvrdit, že pokud by byla Zbraslav samostatná, pak by i poměry v ní byly klidnější a ti, kteří jsou povoláni ve volbách k veřejně prospěšné práci, by se jí věnovali a neztráceli čas v politických šarvátkách a soubojích. (kráceno) Jiří Ryba INZERCE 9

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Helpless v novém a nově Velké změny v naší organizaci začaly koncem léta loňského roku, kdy se nám podařilo konečně sehnat práci pro naše klienty, a nejenom pro ně. Navázali jsme spolupráci se společností, která nám dává jednoduchou manuální práci, kterou, jak se dnes ukazuje, zvládnou i zrakově postižení klienti. Balíme sluchátka do dopravních prostředků a v současné době zaměstnáváme třináct handicapovaných lidí, kteří na trhu práce nemají šanci. Tři měsíce trvalo, než se pracovní kolektiv stabilizoval, a dnes jsou všichni spokojeni, navzájem si pomáhají a konečně opustili domovy, kde se celé dny dívali do zdí a přemýšleli, jak dál. Práci jsme zahájili 1. září loňského roku v nových prostorách v Žabovřeské ulici, pronajatých od MČ po městské policii. Vzhledem k tomu, že jsme prostory získali 20. srpna, tak zahájení 1. září byl šibeniční termín. Vše se zvládlo, a již během září bylo jasné, že budeme fungovat. Byla jenom otázka času, jak se noví klienti navzájem sžijí a jak se jim bude práce dařit. Dnes, po čtyřech měsících, mohu říct, že všichni plní svoje povinnosti skvěle, ať mají jakýkoliv handicap a stupeň postižení. Pracují zde jak mentálně, tak tělesně postižení, a vytvořili kolektiv, že by jim mohli zdraví závidět. Vládne zde tolerance, vzájemná výpomoc a pochopení pro problémy každého jednotlivce. Samozřejmě, že ze začátku jsme měli potíže s některými novými zaměstnanci, ale ti se v podstatě postupně vyřadili sami. Náš cíl vytvořit pracovní místa pro handicapované se tedy po více než dvou letech splnil. Pro naše ostatní mentálně postižené klienty, kteří nemohou pracovat v naší dílně, máme na jaro letošního roku připravenou další aktivitu, a to je práce na zahradě. Část bývalého zahradnictví u hřbitova na Havlíně jsme dostali k dispozici na podzim roku 2009 od MČ. Vzhledem k tak náhlému zprovoznění chráněné dílny jsme však neměli čas na zahájení této druhé šance pro ostatní naše klienty, a tak nás to čeká hned na jaře. Volnočasové aktivity o víkendech dál provozujeme v nových prostorách v Žabovřeské ulici. Výtvarné dílny se pomalu ale jistě rozvíjejí do poloprofesionálních pozic. Nejenom, že obrázky mají všude velké úspěchy, ale začali jsme šít tašky ze tkaných koberců, a ty nám opravdu každý závidí. Máme ale jenom jeden stav a jeden šicí stroj a tak se naše produkce počítá na kusy za měsíc. Vzhledem k tomu, že jsme nezískali žádnou grantovou podporu, kromě grantu MČ Zbraslav v loňském roce, tak bych chtěl touto cestou poděkovat sbírce, která se uskutečnila před Vánocemi v kostele Sv. Jakuba na Zbraslavi po ekumenické mši. Za získané peníze jsme koupili dvě osnovy do tkalcovského stavu a ještě zbylo na sladkosti a drobné dárky pro naše klienty. Přejeme všem našim příznivcům na Zbraslavi vše dobré v novém roce a zveme každého zájemce na návštěvu do našich nových prostor v Žabovřeské Jiří Veselý, ředitel Helpless,o.p.s. O rychlobruslení, hale a loučení Martina Sáblíková má olympijské zlato a přitom nemá kde trénovat. Postavíme jí někde halu a ovál, ať to stojí, co to stojí! A v předvolebních šarvátkách musí být udržen obsah Zbraslavských novin politicko-angažovaně-nestranný. Proto rozhodla redakční rada o dočasném pozastavení tohoto zápisníku. V jedné dočasnosti jsem 19 let žil, ale nakonec skončila. Uvidíme, jak dlouho bude trvat dočasnost sloupková. Výhodou, kterou mám oproti období před 20 roky, je, že mohu své postřehy a názory šířit svobodně dál, v jiném médiu i na jiných platformách, a nikdo mě za to nevyhodí z práce a nebo dokonce nezavře do šatlavy. Takže, vážení a milí čtenáři, přestože jsem se své sloupky snažil koncipovat nepoliticky, neangažovaně a nestranně, respektuji rozhodnutí vydavatele i redakční rady a dočasně se loučím. A pokud jsem svými sloupky ohrožoval svobodu a demokracii na Zbraslavi, omlouvám se za to, rozhodně to nebylo mým cílem. Chtěl jsem jen přispět i ve Zbraslavských novinách svými postřehy a názory k místnímu dění, pobavit čtenáře, některé přimět k zamyšlení a některé třeba i k činu. Škoda jen, že nebudu mít možnost dále komentovat a rozvíjet svou myšlenku, pracovně nazvanou místo nedokončeného nesmyslu, který nahradil zkrachovalý nesmysl, postavme populistický nesmysl. Že nerozumíte? Jde o rychlobruslařskou vzpomínku na Kanadu z úvodu. Před 20 roky byla na Zbraslavi před dokončení umělá ledová plocha. Už i rolba tady byla. Ale těsně před finálním dokončením přišel rok 1989, skončilo centrální plánování i rozdělování a rolba a hlavně plocha s technologiemi tři pětiletky hnily. Pak byl areál pronajat když systém smluv, akcií, zlatých akcií a nájemních dodatků nyní detailně šetří místní kontrolní výbor a na podkladu ledové plochy vyrostla modrá krabice Relax sport centra. Nikdo tam ale nikdy nerelaxoval a nesportoval. Vše se opět nějak před otevřením zaseklo, jen pár týdnů se tam točilo pivo, ale curling tam nejspíš nikdo nehrál. Ano, to je ten sport, jak se na ledu odhazují barevné kameny a zametá se před nimi. A tak mě napadlo, a to jsme skoro nic při tom olympijském hokeji nevypili, že by se tam dala postavit rychlobruslařská dráha. Kamarád Filip namítl, že je to úplný nesmysl a že se tam ani nevejde. Proti tomu, že se tam nevejde, nelze nic moc namítat, snad jen, že existuje i disciplína zvaná short track, ale ten zas nejezdí ta milovaná Martina Sáblíková Jaký je však faktický rozdíl pro obyvatele Zbraslavi, zda by tu byla hala na curling či rychlobruslení? Ale ono je to vlastně jedno, největší nesmysl je to, že uprostřed města nám 20 let zarůstá křovím areál, kde by se dalo třeba i sportovat. Uvidíme, jak to dopadne, či jak se to bude vyvíjet. Slibuji, že výsledku kontrolního výboru budou politicko-angažovaně-nestranné, abyste si je mohli přečíst i ve Zbraslavských novinách. Krásné jaro, samá dobrá rozhodnutí v roce 2010 a nashledanou. Karel Tejkal 10

11 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY NOVÉ ORL NA ZBRASLAVI INZERCE NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE UŠNÍ NOSNÍ KRČNÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBORU, VČETNĚ VYŠETŘENÍ SLUCHU A PŘIDĚLOVÁNÍ SLUCHADEL SPECIALIZOVANÁ DĚTSKÁ PÉČE ZAŘÍZENÍ PŘÍPADNÉ OPERATIVY V NEMOCNICÍCH V PRAZE A PŘÍBRAMI APLIKACE NÁUŠNIC KLASICKOU TECHNIKOU I NASTŘELOVÁNÍM NÁVAZNOST NA AMBULANTNÍ ORL CENTRUM V PRAZE 1, PALACKÉHO 5 POLIKLINIKA ZBRASLAV ŽITAVSKÉHO 497, 2. PATRO!!! TEL , ORDINAČNÍ HODINY PO 8 14 ÚT ST 8 14 ČT BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ, BEZ DOPORUČENÍ MUDr. Janoušek Petr, PhD., prim. MUDr. Veselý David, PhD., Poušová Milena AUTHOR, MERIDA, BIANCHI, ROCKY MOUNTAIN Písnice K VRTILCE 317 Praha 4, tel.: Mobil: , Otevírací doba Po, Ut, St: 10 18, Čt: 12 20, Pá: 10 18, So: 9 14 od listopadu do února zimní soboty zavřeno CYKLO Emap PÍSNICE KE KAŽDÉMU KOLU 2010 (mimo junior) DÁREK PRO VÁS - VÁMI VYBRANÉ DOPLŇKY V HODNOTĚ KČ 500,- akce platí do odvolání Prodej a servis jízdních kol ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A PRODEJ záclon, závěsů a bytových doplňků přestěhováno do VZORKOVNY V Bílce 684 (bývalá truhlárna vchod ze dvora) út a čt po telefonické dohodě kdykoliv Velký výběr záclon, závěsů, dekoračních a potahových látek z mnoha vzorníků od renomovaných výrobců. Dále nabízíme: žaluzie, garnýže, záclonové tyče, markýzy, rolety a sítě proti hmyzu včetně montáže. tel Možnost šití i z vašeho materiálu. Zkracování kalhot. ZÁMEČNICTVÍ KOVÁŘSTVÍ VORLÍČEK Vyrábí: ploty natahování plotů sloupky vrata vrátka pojezdové brány bezpečnostní a okrasné mříže. Schodiště rovné a točené. Krbové doplňky rošty a krbové nářadí. Dělení materiálu plechy do 2,5 m tl. 5mm řezání profilů do 220 mm. Obrábění materiálu soustružení a frézování. Speciální výroba: Vinotéky na uložení veškerých lahví, uzamykatelné, sestavovací. Regály na cokoli. Lipence, Spotřebitelská 365, tel./fax: , AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Dvacáté znovunarozeniny Uraganu díl první Jak jsme začínali Znovunarozeniny? Takhle divné slovo a hned v titulku, to je potřeba vysvětlit. Středisko Junáka Uragan Zbraslav, podobně jako celá skautská organizace, muselo třikrát ukončit svoji činnost. Poprvé kvůli nacistům (1940) a pak dvakrát kvůli komunistům (1949, 1970). Přesto takto potlačovaná organizace dokázala vždy rychle po změně podmínek obnovit svou činnost. Jen pro představu pár stručných dat: 29. listopadu 1989 zrušil parlament vedoucí úlohu strany. 2. prosince proběhlo v Městské knihovně v Praze obnovující zasedání skautské organizace Junák. Ze Zbraslavi se účastnili alespoň na nádvoří (v sále bylo narváno) tři zástupci. 28. prosince ministerstvo vnitra organizaci Junák zaregistrovalo a schválilo stanovy. 12. ledna se sešla po dvaceti letech schůzka 1. oddílu skautů střediska Uragan za účasti patnácti původních členů a několika hostů. 15. ledna Okresní rada Junáka Praha západ jako nadřízená složka potvrdila ustavení střediska Uragan. Zbraslav už sice v tu dobu byla součástí Prahy, ale staré historické kořeny i osobní vazby byly důvodem, proč Uragan byl v tu dobu (a je dodnes) registrován na okrese Praha západ. Tohoto dne by tedy měl Uragan slavit své papírové narozeniny. Rádcovsky kurs Zběšičky, Velikonoce 1990, zakladatelé Pokud hovoříme o papírech, je potřeba také vzpomenout na Víťu Marka, hospodáře střediska z let 1968 až 1970, který uchoval historické účetní doklady a razítko střediska. Na základě těchto dokladů, například protokolu, kterým v roce 1970 muselo středisko předat svůj majetek pionýrům, se pak podařilo od okresní rady Pionýra získat jako kompenzaci 19 stanů. Skautské středisko ale nemůže být jen papírové. Tvoří jej živí lidé vedoucí a ti, kdo jim pomáhají, ale zejména a hlavně děti. Od papíru k dětem bylo potřeba ještě kousek cesty urazit. Život střediska za těch dvacet let od posledního zákazu vlastně nikdy úplně neustal. Jednak se účastníci posledního tábora ve Vlčích skalách tajně každým rokem na začátku prázdnin scházeli na místě tábora. Tato tradice, o které připravujeme článek pro červnové číslo ZN, ostatně trvá dodnes, a letos už bude jubilejní čtyřicátý sraz. Pokračování na str. 13 INZERCE 12

13 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Dokončení ze str. 12 A za druhé vlastní myšlenka a ideály skautingu přetrvávaly tak, jak je vštípil tehdejší oddílový vedoucí Jiří Velek Vlk členům svého oddílu. To pomohlo Tomovi Novotnému, aby spolu s neskautem Lubošem Berkou založili v osmdesátých letech turistický oddíl pod názvem Tuláci. Tom také přivedl Luboše jako hosta na zakládající schůzku 12. ledna. Na popud Stopaře a Teddy se Luboš rozhodl převést turistický oddíl ke skautům. Pro členy turistického oddílu nebylo ale úplně jednoduché vrhnout se bez přípravy do práce v organizaci, která má svou historickou tradici a jasné myšlenkové zásady skautské zákony. Přijmout nové myšlenky a naučit se základy skautské praxe umožnily budoucím rádcům a vedoucím pouze dva kurzy. Jeden z nich pořádala v březnu pro začínající či znovuzačínající skauty okresní rada. Další kurs, tentokrát už pro svoje členy, uspořádal Uragan ovelikonocích ve Zběšičkách. Po takovéto přípravě mohla nastat ve středu 4. dubna 1990 ta slavná a důležitá událost první První schůzka po dvaceti letech Pozvánka na první nábor nábor dětí. Porevoluční nadšení bylo veliké, zájem dětí obrovský. Přišlo 85 dětí 35 dívek a 50 chlapců. Od tohoto dne začala pravidelná činnost s dětmi a tento den také středisko oslavuje jako svoje (znovu)narozeniny. Vedoucím střediska byl zvolen Karel Pašek Stopař, chlapecký oddíl vedl Luboš Berka, dívčí pak Eliška Pašková Teddy. První družiny chlapeckého oddílu se jmenovaly Medvědi, Káňata, Supové a Lišáci, družiny dívčího oddílu nesly názvy Veverky, Vlaštovky a Bobři. Zatímco TOMíci měli problém sehnat vlastní klubovnu a museli se scházet v závodní jídelně VDUP, podařilo se skautům už v únoru Poslední oheň Tomu získat klubovnu v chatičce bývalém objektu šatny lesních dělnic v areálu VÚLHM pod Havlínem. V červnu, při prvním skautském slibovém ohni po dvaceti letech, předal bývalý vůdce střediska Bohumil Vejvoda Uragan historickou střediskovou vlajku, kterou po celou dobu uchovával. A hned v létě vyjeli skauti na první tábor. Karel Pašek Druhý díl článku ke dvacátým znovunarozeninám Uraganu připravujeme pro dubnové číslo ZN. INZERCE 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Kalendář zbraslavských akcí sobota 6. března BUDULÍNEK. ČERVENÁ KARKULKA. Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. sobota 6. března VESELÍ POZŮSTALÍ Country večer v Baru D.I.Y. Na Hřišti (ul. Pod Třešňovkou -Zbraslav) od 20:00 hodin. čtvrtek 11. března NOC NA KARLŠTEJNĚ Premiéra muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin března VÝSTAVA SPORTOVNÍCH FOTOGRAFIÍ Nejvýznamnější sportovní události a největší sportovní hvězdy na fotografiích Pavla Lebedy. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. sobota 13. března O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. sobota 13. března NANOWO Koncert bigbeatové kapely. Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20:00 hodin. sobota 20. března ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. KLAS program na březen března 15:00 Promítání pana Zdeňka Beránka Švýcarsko. V klubu KLASu. 7. dubna 13:45 Odpoledne v přírodě společná turistická vycházka s programem pod vedením Pavla Kolínského, cvičitele turistiky (člena ASČR).Podrobné pokyny budou po 10. březnu k dispozici na letáčcích v KLASu a na plakátovacích plochách. Předběžné přihlášky na tel , nebo v klubu KLASu každé úterý od 14 do 16 hodin. PRAVIDELNÉ AKCE: Úterý: 14:00 Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:30 Kondiční cvičení pro seniory v klubu KLASu Čtvrtek: 10:00 Virtuální univerzita 3. věku hodin; Vznik a současnost Evropské unie ve dnech 4. a 18. března a 1. a 15. dubna 15:00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 h. v klubu KLASu E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha Zbraslav. sobota 20. března TROJČLENKA Tři aktovky A. Christie v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. čtvrtek 25. března HRDINA ZÁPADU Groteskní divokou komedii hraje divadelní soubor Právě začínáme z Horních Počernic. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. pátek 26. března KONCERT VEJVODOVY KAPELY ke 108. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek od pátek 26. března AMEN BREAK LESSON 3 Hip-hop, jungle, raggajungle, breakcore, oldschool hardcore. DJs: Ripclaw, mad4ce, Bare, Gataro, Mihaal, Bica, Ezop, Lion Don, Ezae. Bar D.I.Y. Na Hřišti od 20:00 hodin. sobota 27. března ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA Veselá činoherní pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. sobota 27. března NOC NA KARLŠTEJNĚ Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. sobota 3. dubna KOCOUR V BOTÁCH Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. sobota 3. dubna NOC NA KARLŠTEJNĚ Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , 14

15 3/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč. Služby J. Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel Hana Kušková PSYCHOTERAPIE, KINEZIOLOGIE, REIKI léčení i zasvěcování, potíže ve vztazích, deprese, fyzická onemocnění, celkové léčení těla i duše. Praha 5, Radlická 99, mob , Hřešte bez výčitek. Pokud jste unaveni a bez nálady STUDIO ASKIMA nabízí luxusní čokoládovou masáž a zábal. Proceduru si můžete vychutnat i v nedělním odpoledni. Na Vaši návštěvu se těší A. Kuklová, tel PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ a spotřebičů na plynná paliva. Montáže a opravy rozvodů topení a vodovodního potrubí. Zednické a obkladačské práce. Tel , večer p. Studený. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací Pozvánka na koncert ke 108. výročí narození JAROMÍRA VEJVODY Pátek 26. března 2010 v 19:30 v Černém divadle Jiřího Srnce na Zbraslavi Hraje VEJVODOVA KAPELA Diriguje Josef Vejvoda Zpívají: Jiří Škvára, Blanka Tůmova a Alena Rychetská Moderuje Jan Smigmator Předprodej vstupenek: kulturní odd. ÚMČ Zbraslav od 8. března. SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , Nabízím kompletní úklid domácností včetně žehlení, spolehlivě, praxi mám. V případě zájmu volejte mob.: CLEANSERVICE. Provádíme kvalitní čištění koberců, sedacích souprav a ostatního čalouněného nábytku. Čistíme mokrou cestou se zaměřením na biologické nečistoty. Pracovní dobu přizpůsobíme vašim požadavkům. tel KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). Po So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECH- NIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: , Vzpomínka Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo tě miloval, vzpomíná dál. PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha Zbraslav i okolí Kompletní vedení účetnictví, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Nebytové prostory Pronajmu stodolu 550m 2 na okraji Prahy. Na sklad. Informace na t.č Různé Studentka gymnázia nabízí DOUČOVÁNÍ látky žákům základních škol. tel Prosím o radu, jak zacházet s ovladačem elektrického topení. Telefon Dne uplyne 1.smutný rok, kdy nás po dlouhé nemoci navždy opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk a kamarád Ladislav Vanko by se dožil 21. let. Děkujeme za tichou vzpomínku. Vzpomínají rodiče a rodina Vzpomínka 31. ledna 2010 by se dožil pan Jaroslav Jandus 100 let. Současně 3. března uplyne 13 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Jménem rodiny Jana Freimanová INZERCE Za míň už to nebude. Accent a Matrix za historicky nejnižší ceny. UJP PRAHA a. s. přijme servisního technika Požadavky: SŠ technického směru, ŘP skupiny B Pozice vyžaduje časté zahraniční služební cesty, znalost anglického a ruského jazyka výhodou Kontakt: tel.: , Kombinovaná spotřeba 4,6 6,9 l/100 km, emise CO g/km. AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 3/2010 Výstava sportovních fotografií v Městském domě Od 11. do konce března proběhne v Městském domě na Zbraslavi výstava známého sportovního fotografa Pavla Lebedy, který nyní žije na Zbraslavi. Pavel během své profesionální kariéry fotil nejvýznamnější sportovní události světa a největší sportovní hvězdy. Bez zajímavosti není, že některé z nich žijí spolu s námi na Zbraslavi. Jako malou ochutnávku nabízíme portrét fotbalového brankáře Petra Čecha a manželkou ze zámeckého parku. Vybrané exponáty z připravované výstavy budou následně darovány zbraslavské ZŠ Vladislava Vančury. Karel Tejkal Petr Čech ve stromě v zámeckém parku foto: Pavel Lebeda POZVÁNKA NA TANEČNÍ ODPOLEDNE Luxusní nový byt 3+kk/B, gar. stání, sklep, OV, P5-Zbraslav. INZERCE 10.dubna 2010, Sokolovna Zbraslav od 15h Zveme všechny příznivce společenského tance na pohárovou taneční soutěž Zbraslavský žebříček 2010, která letos proběhne v sobotu 10.dubna 2010 od 15 do 19h v sále zbraslavské sokolovny. A že se letos bude na co dívat! Soutěžit budou dětské taneční páry ve věku 5-11 let, dále začínající páry nad 12 let a soutěž vyvrcholí těmi nejlepšími, kde uvidíte i páry mezinárodní třídy nebo profesionály! Tančit se budou tance standardní i latinsko-americké. Nebude však chybět ani taneční vystoupení dětí, ani tradiční soutěž v Polce, do které se může zapojit i kdokoliv z publika! Přijďte podpořit domácí páry a zažít skvělou sportovní atmosféru! Vstupné je dobrovolné. KAT Zbraslav při T.J.Sokol Zbraslav Cena: 4, ,00 Kč GSM: Velmi příjemné bydlení splňující všechny prvky moderní architektury. Samotná dispozice bytu a jeho rozvržení nabízí prostor velmi prosvětlený a útulný. Nadstandardní vybavení kuchyň Hanák kombinace dřevo sklo, včetně spotřebičů zn. Miele, ve všech oknech bambusové žaluzie, 3 vestavěné skříně na míru. 2.NP. s výtahem. Sklep v 1.NP s oknem denní světlo. Garážové stání v podzemních garážích, kde je také zabezpečená místnost pro umístění kol a kočárků. Nová moderní zástavba Zahradní čtvrť nabízí mnoho dětských hřišť a upravených ploch, včetně udržované zeleně. Veškeré zázemí a občanská vybavenost. 16

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 1 Zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 29.

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 8. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 47. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy

Číslo směrnice, číslo jednací 03/2012 171/2012. Rudolf Fiedler, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní směrnice č. 03/2012 k přijímání dětí do mateřské školy a školní družiny Číslo směrnice, číslo jednací

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více