Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb"

Transkript

1 Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 2 Úvod... 2 Popis funkcí registru... 2 Registrace uživatelů, spolupracujících osob... 3 Podpora uživatelských rolí v registru... 3 Schválení registrace a členění uživatelů do uživatelských skupin... 3 Přihlášení registrovaných uživatelů do Registru národní sady klinických standardů... 4 Správa spolupracujících osob a jejich uživatelských kont... 4 Sekce dokumentů... 4 Návrh nového KS a jeho následné kompletování... 4 Registrace nového návrhu KS... 5 Převzetí užšího návrhu KS a jeho kompletace... 5 Vytvoření dokumentu KS... 6 Vývoj (finalizace) dokumentu... 7 Kompletní (definitivně ukončený) KS... 7 Publikace zvolených KS... 7 Propojení registrovaných KS s registrovanými UKE... 8 Správa veřejně přístupných webových stránek... 8 Příloha 1 Životní cyklus vývoje KS... 9

2 Přehled použitých výrazů a zkratek Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Formát ODT Datový formát vhodný pro webovou publikaci textu Klinický doporučený postup NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kritérií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinický standard NRC KS Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Národní referenční centrum NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví. Registr Národní sady klinických standardů zdravotních služeb (zkráceně registr KS, nebo registr) Registr Národní sady UKE zdravotních služeb (zkráceně registr UKE) RNSKSZS RNSUZS Ukazatel kvality a efektivity UKE - Webová aplikace na sloužící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Webová aplikace podporující vývoj UKE kvality a efektivity péče NRC Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Úvod Registr Národní sady klinických standardů zdravotních služeb (dále RNSKSZS) byl navržen jako nástroj pro řízení procesů vývoje KS a publikaci jejích dokumentů. Je elektronicky provázán s Registrem Národní sady ukazatelů zdravotních služeb (dále RNSUZS) a to ve všech případech, kdy existují UKE navržené a testované pro konkrétní KS. Oba registry jsou navrženy jako webová aplikace využívající technologie Apache 2 (skriptovací jazyk PHP 5) pro provoz aplikace a MySQL 5.1 pro centrální správu všech informací. Popis funkcí registru Registr národní sady klinických standardů služeb obsahuje následující funkce: Registrace uživatelů, spolupracujících osob Podpora uživatelských rolí Schválení registrace a členění uživatelů do uživatelských skupin Přihlášení registrovaných uživatelů Správa spolupracujících osob a jejich uživatelských kont Sekce dokumentů Návrh nového KS a jeho následné kompletování Vývoj dokumentu KS Publikace zvolených částí KS Propojení registrovaných KS s registrovanými UKE ukazateli zdravotních služeb Správa veřejně přístupných webových stránek Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 2 z 9

3 Registrace uživatelů, spolupracujících osob Pro přístup do Registru klinických standardů národní sady je potřeba se nejprve zaregistrovat na veřejně dostupných webových stránkách. Po vyplnění povinných položek (viz níže) a odeslání formuláře do registru se z osoby stává čekatel na přístup do registru. Požadované položky při registraci uživatele: Položka Typ položky Povinné Jméno Ano Příjmení Ano Titul Zastupuji organizace Číselník Ano Specifikace organizace, kterou osoba zastupuje Číselník Ano Ano Telefon Ano Adresa trvalého bydliště Číselník jvyšší dosažené vzdělání Číselník Ano Kvalifikace Číselník Ano Pohlaví Číselník Ano Datum narození Ano Pozice v odborné společnosti Ano Reprezentace autorské odbornosti Číselník Ano Poznámky Souhlas o ochraně osobních údajů Ano/ Ano Podpora uživatelských rolí v registru V registru je možnost členit uživatele do uživatelských skupin. Každá tato skupina má přístup pouze do některých částí registru. Seznam uživatelských skupina a jejich práv je uveden v následující tabulce. Seznam uživatelských skupin: Uživatelská skupina Běžný uživatel Čtenář registru Navrhovatel Operátor/interní garant Popis přístup do registru ke KS: o které mu jsou přiděleny pro editaci o u kterých je uveden jako autor, oponent či externí garant stejná práva jako Běžný uživatel přístup ke všem KS pouze pro čtení stejná práva jako Běžný uživatel možnost navrhovat své vlastní návrhy KS (a operace s tímto spojené) všechna práva jako Běžný uživatel registru KS všechna práva jako Navrhovatel KS možnost jakkoli operovat se všemi KS Schválení registrace a členění uživatelů do uživatelských skupin Operátor registru má možnost vidět požadavky osob na registraci do systému. Dále má možnost nahlédnout do údajů, které dané osoba vyplnila a na jejich základě (popř. na základě dalších kritérií) poskytnout či zamítnout registraci této osoby. Pokud se operátor rozhodne schválit registraci, je nucen zařadit uživatele do jedné z uživatelských skupin (viz SEZNAM UŽIVATELSKÝCH SKUPIN výše). Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 3 z 9

4 Po tomto kroku se z čekatele na registraci stane spolupracující osoba (údaje z registračního formuláře jsou přeneseny do karty spolupracující osoby). Navíc jsou uživateli vygenerovány a odeslány přihlašovací informace do registru (odeslány budou na ovou adresu uvedenou při registraci). Přihlášení registrovaných uživatelů do Registru národní sady klinických standardů Na veřejných stránkách jsou uvedeny odkazy na přihlášení do registru (uživatel použije přihlašovací informace, které obdržel em). Správa spolupracujících osob a jejich uživatelských kont Operátor má v registru přehled spolupracujících osob a jejich uživatelských kont. Tyto údaje může kdykoli pozměnit. Dále má možnost generovat nové heslo pro daného uživatele v případě, že uživatel heslo zapomene. Operátor má možnost daného uživatele archivovat (obnovit), čímž mu deaktivuje (aktivuje) přístup do registru. Sekce dokumentů V registru je sekce dokumentů, kde jsou zavěšeny dokumenty s informacemi potřebnými k registraci nového KS. V této sekci jsou přístupné i ostatní dokumenty týkající se registru. Návrh nového KS a jeho následné kompletování Fáze registrace nového KS a jeho následné kompletování zobrazuje diagram v PŘÍLOZE, STR. 9. Celý životní cyklus UKE se skládá z následujících kroků: Podání užšího návrhu KS Převzetí užšího návrhu KS a jeho kompletace o Návrh KS s vytvořenými spolupracujícími osobami 1 o Návrh KS s vytvořenými spolupracujícími osobami a jejich uživatelskými konty Schválení návrhu a doplnění strukturální části KS Vytvoření dokumentu KS Kompletní (definitivně ukončený) KS Navrhovatel má možnost registrovat nový návrh KS. Po vyplnění povinných údajů nového návrhu může tento návrh editovat a to až do doby, než tento návrh převezme operátor. Operátor či interní garant 2 následně zkompletuje registrovaný návrh a na návrh Navrhovatele KS vytvoří příslušné spolupracující osoby. KS je dále operátorem/interním garantem převeden do fáze schválených KS. Je nutné všem spolupracujícím osobám u KS vytvořit uživatelská konta tak, aby se tyto osoby mohli přihlásit do registru a podílet se na vývoji KS. Následně operátor či interní garant vyplní strukturální část KS. Poté je vygenerován prvotní soubor, do kterého jsou přeneseny veškeré informace z registru a dále se KS vyvíjí přes tento soubor. Výsledkem je finální dokument, kde jsou kompletní informace o KS. Dané postupy jsou rozepsány níže. KS je možné kdykoliv archivovat a bude přesunut mezi vyřazené KS. Vyřazený KS je možno znovu obnovit a tím pokračovat v jeho vývoji. 1 Spolupracující osoby jsou externí odborníci spolupracující na vývoji KS, autoři a oponenti (většinou nominovaní odbornými společnostmi) 2 Operátor a interní garant jsou role procesu vývoje KS v životním cyklu. Více o v PŘÍLOZE 4A ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 4 z 9

5 V kterékoli z výše zmíněných fázích je možné ke KS připojit libovolné množství dokumentů, které jsou dále rozděleny do následujících sekcí: Dokumenty KS Rešerše KS Jakýkoli registrovaný KS (viz níže) je možné zveřejnit na veřejně dostupných stránkách. U každého KS je navíc možnost zveřejnit/zrušit zveřejnění i jemu příslušných dokumentů. Registrace nového návrhu KS Uživatel s možností registrovat návrhy KS má v registru seznam svých - již založených návrhů. Navíc má možnost registrovat nový návrh KS. Uživatel nemusí vyplnit veškeré informace, povinný je pouze název. Navrhovatel může svůj návrh editovat až do doby, kdy ho operátor/interní garant převezme po této akci si navrhovatel může svůj návrh pouze číst (již nemá možnost ho editovat). Pro návrh nového KS se uživateli zobrazuje formulář s následujícími položkami: Položka Popis položky Typ položky Povinné Název Ano Zdůvodnění KS Návrh hlavního autora Nutno zadat jméno, příjmení a kontakt NE na autora Návrh oponenta Nutno zadat jméno, příjmení a kontakt na autora Návrh externího garanta Nutno zadat jméno, příjmení a kontakt na garanta Návrh oponentů Nutno zadat jméno, příjmení a kontakt na oponenta Typ KS Číselník Sada KS dle oborů Číselník Segment péče Číselník Skupina pacientů Pokud má ukazatel více odborností, nutno vybrat hlavní Jaká byla metoda autorského týmu Je KS výsledkem práce Ano/ autorského týmu? Byl návrh KS konzultován Ano/ s dalšími odborníky Připojit k návrhu konzultaci Ano/ s Koalicí o zdraví Omezení autorskými právy Ano/ Podmínky šíření KS Ano/ Převzetí užšího návrhu KS a jeho kompletace Operátor/interní garant má k dispozici přehled založených návrhů a informaci o jejich kompletním vyplnění. Operátor/interní garant může převzít i nekompletní návrh od navrhovatele s tím, že všechny nezadané informace bude muset doplnit sám. Kompletace užšího návrhu KS se tedy bude skládat z následujících částí: Kompletace dat Operátor/interní garant musí doplnit všechny povinné údaje, které navrhovatel KS nezadal. Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 5 z 9

6 Schválení spolupracujících osob Navrhovatel zadal návrhy na hlavního autora, garanta a oponenty. Nyní bude muset operátor/interní garant pro každého z nich: přijmout návrh na spolupracující osobu a vytvořit z ní registrovanou spolupracující osobu zamítnout návrh spolupracující osoby, vytvořit novou spolupracující osobu nebo zvolit již existující spolupracující osobu Schválení návrhu a doplnění strukturální části KS Je-li návrh KS kompletní, může ho operátor/interní garant přesunout mezi schválené návrhy. Zde jsou vytvořena uživatelská konta spolupracujících osob, které jsou u KS uvedeny a ještě nemají vytvořený uživatelský účet, tak, aby se mohli přihlásit do registru a podílet se na vývoji KS. Následně operátor či interní vyplní strukturální část KS. Položky, které zde vyplní, jsou přeneseny do finálního dokumentu. Přehled položek ve strukturální části KS: Položka Typ položky Povinné Autorský obor Číselník Stupně oborů, kterých se KS týká Volba pořadí Stupně segmentů péče, kterých se KS týká Volba pořadí Kritické diagnózy Číselník Kritické výkony Číselník gativní klinické vymezení Jiné kritické klasifikace Klíčová slova česky Klíčová slova anglicky Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Přednemocniční péče mocniční péče Následná péče Technické předpoklady Přednemocniční péče mocniční péče Následná péče Personální kvalifikační předpoklady Přednemocniční péče mocniční péče Následná péče Stávající stav (doporučená členění) Číselník Stávající stav Navrhované řešení Vytvoření dokumentu KS Po vyplnění strukturální části KS může operátor/interní garant vygenerovat prvotní dokument, je vytvořena grafická a strukturální šablona ve formátu ODT, do které se přenesou data z registru. Naplněný dokument je pak zavěšen a připraven pro stažení uživatelem, který je u KS uveden jako spolupracující osoba. Po vytvoření prvotního dokumentu již není možné zadávat data KS do registru (data by se musela spravovat na dvou místech). Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 6 z 9

7 Vývoj (finalizace) dokumentu Vývoj probíhá v následujících krocích: Stažení aktuálního dokumentu KS z registru do počítače uživatele Uživatel dokument lokálně na svém počítači upraví Upravený dokument nahraje zpět do registru V registru je nový dokument, který je připraven ke stažení a dalšímu vývoji jiným uživatelem Oponent vkládá připomínky k aktuální verzi dokumentu Autor řeší oponentovi připomínky Systém správy dokumentů navíc řeší: Zamykání dokumentu Odemykání dokumentu Kontrola doby, po kterou má jeden uživatel stažený soubor Problematika zadávání připomínek od oponenta a reakce autora na ně (přenos námitek mezi jednotlivými verzemi) Jakmile se autor s oponentem dohodnou (či nemají již další informace k vývoji KS), že dokument je z jejich strany hotov, přistupuje do procesu opět operátor/interní garant. Ten zamkne dokument pro editaci autorovi a oponentovi. Dalším jeho krokem je vyřazení nepovinných sekcí z poslední verze dokumentu. Šablona dokumentu obsahuje definice sekcí, které nemusejí být vyplněny tyto sekce jsou uvedeny i v registru. V registru operátor/interní garant volí, které z nepovinných sekcí chce pro daný KS zachovat, a který ne. Program dané sekce odstraní z aktuální verze dokumentu. Jakmile je dokument datově hotov, operátor/interní garant dokument upraví graficky tak, aby odpovídal zvolené normě. Kompletní (definitivně ukončený) KS V okamžiku, kdy operátor či interní garant označil dokument za finální, je KS přeřazen do sekce kompletních KS spolu s jeho příslušným finálním dokumentem, který je uložen v registru ve formátu PDF. Publikace zvolených KS Registrované KS je možné zpřístupnit všem návštěvníkům veřejných stránek registru. Zveřejněny jsou pouze některé položky KS (viz níže). K tomuto zveřejněnému KS může operátor zveřejnit i dokumenty, které jsou ke KS přiřazeny. Zveřejněný KS a jeho dokumenty může operátor kdykoli opět stáhnout z veřejných stránek. Seznam položek u zveřejněného KS: Kód Název Datum založení Autorská odborná společnost Zdůvodnění KS Hlavní autor Další členové autorského týmu Externí garant Oponenti Typ KS Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 7 z 9

8 Obory, kterých se KS především týká Dokumenty Propojení registrovaných KS s registrovanými UKE Operátor/interní garant má možnost připojit k registrovanému KS několik schválených UKE z registru UKE. Pokud takovéto vazba vznikne a zároveň je KS zveřejněn na veřejných stránkách registru KS a ukazatel je zveřejněn na veřejných stránkách registru UKE, pak se tato vazba zobrazuje i na veřejných stránkách registru KS. V tomto případě si může návštěvník veřejných stránek registru KS zobrazit i detailní informace o připojeném ukazateli. Správa veřejně přístupných webových stránek Jsou vytvořeny veřejně přístupné stránky registru, kde jsou následující informace: Možnost registrace uživatele Možnost přihlášení registrovaného uživatele Mapa veřejných stránek Úvodník Metodické dokumenty NRC pro vývoj KS E-learning Odborné odkazy Seznam schválených KS Seznam rozpracovaných návrhů KS Legenda k přehledu zveřejněných KS Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 8 z 9

9 Příloha 1 Životní cyklus vývoje KS Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Stránka 9 z 9

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2)

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015 Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Přihlášky se podávají elektronicky v aplikaci IGA Interní grantová agentura, která je

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ISAAR-F jako příklad elektronické služby

ISAAR-F jako příklad elektronické služby ISAAR-F jako příklad elektronické služby Petr Šaloun * Petr.Saloun@vsb.cz Miroslav Beneš * Miroslav.Benes@vsb.cz Roman Szturc * Roman.Szturc@vsb.cz 1 Abstrakt: ISAAR-F je informační systém pro podávání

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více