OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS registrace stanov: IČO: Bankovní spojení: /0100 (KB a.s., Brno-venkov) Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. II/s-OVS/ /97-R VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Brno, únor 2003 Vznik a poslání občanského sdružení IQ ROMA SERVIS Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v Brně v roce Základním impulsem bylo zprostředkovat romským občanům plnohodnotné zapojení do života společnosti, podporovat vůli romských a sociálně slabých občanů k jejich sociokulturnímu vzestupu, zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe, svou budoucnost a důsledky svých rozhodnutí. Činnost sdružení se zaměřuje na vytváření podmínek ke zlepšení sociálních, ekonomických, kulturních, vzdělávacích a pracovních možností romského etnika na základě mapování a analýzy potřeb a zdrojů v místních komunitách. Podílíme se na vzdělávání a výchově dětí, mládeže a dospělých, podpoře volnočasových aktivit, napomáháme při řešení problémů komunikace, podporujeme komunitní iniciativy a nabízíme poradenství a služby sociálního charakteru. Od svého vzniku úzce spolupracuje s DROM, romským střediskem v Brně. Činnost o.s. IQ ROMA SERVIS v roce 2002 A. Roma rights and access to justice in Europe (program RrAJE) V roce 2002 naše občanské sdružení již druhým rokem pracovalo na rozvíjení programu RrAJE v Brně. Partnerskou organizací programu RrAJE v Brně je v zároveň Drom, romské středisko. Tříletý program RrAJE financuje Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID) Ministerstva zahraničních věcí Velké Británie. Program je na mezinárodní úrovni (ČR, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko) řízený neziskovou organizací EUROPEAN DIALOGUE, sídlící ve Velké Británii, Londýně za spolupráce s Východoanglickou romskou radou. Smyslem programu je posilnění a zplnomocnění romských komunit v rozvíjení replikovatelných mechanismů, které jim umožní rovný přístup k službám a spravedlnosti na místní úrovni. Očekávané výstupy programu RrAJE v rámci realizace programu a na jeho konci, tj. počátkem roku 2004: Posilněné a zplnomocněné komunity Romů, suverénnější a silnější partnerské romské nevládní neziskové organizace, rozvinuté mechanismy a struktury romské reprezentace Rozvinuté partnerství mezi místními úřady a romskými komunitami směřující k šíření a zavádění strategií rovných příležitostí

2 Adaptované integrované strategie (tj. ve spolupráci s různými institucemi - veřejnými úřady a neziskovými organizacemi), které zlepší přístup Romů k službám a spravedlnosti (k právům i povinnostem) a povedou k odstranění společenského vyloučení/znevýhodnění Romů Rozšíření dosažených výsledků, idejí a úspěšných programů, jenž vznikly v rámci programu RrAJE Stručný přehled údálostí v programu RrAJE v roce 2002 (detailní informace k jednotlivým aktivitám si lze vyžádat na u: Rada pro rovnoprávné partnerství a Strategie sociální inkluze Romů v Brně Časový rozpis: Vytvoření konceptu dokumentu STRATEGIE SOCIÁLNÍ INKLUZE v Brně: Leden až říjen 2002 (FSS MU v Brně Pavel Navrátil a Ivana Šimíková) Strategie sociální inkluze Romů v Brně spoluvytváření komplexního Plánu opatření (nástrojů a kroků, které mohou pomoci) k složkám sociálního vyloučení: chudoba a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě, prostorová segregace, bydlení a život v kontextu lokality, vyloučení ze služeb veřejných i soukromých, které mají systematicky podpořit sociální a pracovní začleňování Romů do života ve městě Brně a české společnosti obecně. Konání jednodenního workshopu: října 2002 od do hodin (prostory ÚMČ Brno -střed) Navrhovaný datum pro zpracování Akčního plánu sociální inkluze a začátek implementace (schůzky pracovních skupin): - od listopadu 2002 (RRP a další partneři) Záměrem Strategie sociální inkluze Romů v Brně bylo identifikovat klíčové východiska, které je potřeba adresovat v boji s diskriminací a znevýhodněním Romů ve městě Brně. Východiska dokumentu zhotovili řešitelé z oblasti sociální politiky, práce a sociologie z Brna PhDr. Pavel Navrátil z Fakulty sociálních studií v Brně a Mgr. Ivana Šimíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Brně. Koncept Strategie sociální inkluze Romů v Brně chce reflektovat priority, jež jsou dané v existujících a souvisejících brněnských dokumentech (např.: MMB), a současně vychází z praktické konzultace s potenciálními partnery z veřejného i občanského sektoru, i s představiteli romské komunity. Strategie sociální inkluze Romů v Brně označuje potřeby romské komunity a určuje kompetence partnerů (např. neziskové organizace, iniciativy v komunitě, oddělení MMB, jednotlivá oddělení ÚMČ, ÚP, Policie atd.) Její součástí je i návrh časového ohraničení závazků a událostí. Role workshopu je propojit všechny partnery a komunitu tak, aby si každá strana a účastník uvědomil nevyhnutelnost spolupráce v úspěšném boji proti sociálnímu vyloučení v Brně a teamově vnímali své spoluvlastnické podíly ve Strategii sociální inkluze i v návazném Akčním plánu sociální inkluze a rozeznávali v nich konkrétní sféry svého přispění a odpovědnosti. Program AKORD zapojení spolupracovníků z romské komunity do policejního školení

3 Projekt je zaměřen na partnerství mezi policií a etnickými komunitami, a to prostřednictvím realizace seminářů pro pracovníky Městské policie v Brně ve třech identifikovaných revírech (revíry Brno-střed, Brno-jih, Brno-sever) se zapojením dobrovolníků z místních etnických minorit, zejména z komunity romské. Projekt si klade za cíl zlepšení komunikace a vzájemného porozumění mezi policií a etnickými minoritami (se zaměřením na komunitu romskou) s cílem zkvalitnit policejní práci v multietnické společnosti a zvýšit vědomí právní zodpovědnosti členů romské komunity. Ve dnech února 2002 zahájením místostarosty ÚMČ Brna-střed Josefem Pelikánem oficiálně proběhlo v Jedovnicích u Brna první z připravovaných sedmi školení Městské policie Brno. Prvního školení, jenž se pracovně nazývá AKORD se účastnili pracovníci Oddělení analytiky, taktické přípravy a prevence a policisté strážníci MP se svými vedoucími z revírů Brna-střed a Brna-sever, tj. z revírů, v nichž jsou policisté ve své práci často konfrontování s členy romské komunity. Praktická část vlastních školících seminářů pro strážníky MP Brno byla zahájena v září 2002 a konala se po absolvování části přípravné, určené spolupracovníkům z romské komunity. Struktura školení zůstala podobná pilotnímu školení školení sestává ze dvou dní: první den je určen především na poskytnutí informací a obecnější diskuse, druhý den na řešení konkrétních modelových případů a věcné diskuse k praxi. První den školení by měl ideálně probíhat v prostorech komunity (romské středisko Drom), druhý den v prostorech MP Brno. Obě části za pomoci a usměrňování facilitátora vedou tři spolupracovníci z komunity. Každý spolupracovník z komunity je za aktivní roli ve školení, odměňován z prostředků programu RrAJE. Facilitátorem jednotlivých školení je Mjr. Jan Giebl ze Střední policejní školy MV v Brně (viz projekty Jakub, Prokop) a Martin Giňa, koordinátor Fóra Komunitních Terénních Pracovníků. Každého školení se účastní minimálně 6 strážníků MP (prozatím se zaměřením na revíry Brno-střed, Brno-sever a Brno-jih). Po absolvovaní školení AKORD obdrží každý strážník MP certifikát podepsaný koordinátorem Fóra komunitních terénních pracovníků, romským střediskem Drom, zástupcem programu RrAJE a ředitelstvím MP. Každé jednotlivé školení je na konci vyhodnocováno všemi zúčastněnými formou dotazníku, aby se ověřila jeho kvalita, účel a případné nedostatky. V únoru 2003 proběhne komplexní evaluace účinku všech prozatím realizovaných školení. Národní konference programu RrAJE v Brně, která bude organizovaná v průběhu roku 2003 přispěje k širší propagaci výsledků školícího programu RrAJE a k možnostem jeho replikace v ostatních regionech České republiky i mezinárodně Střední policejní škola MV v Brně intenzivně podporuje naši snahu a aktivně spolupracuje na programu. Mjr. Giebel je našim zprostředkovatelem a má zájem zahrnout školící program AKORD do standardních vzdělávacích osnov, které připravují na povolání policisty ČR. ) O této věci jsme jednali s plk. JUDr. Mgr. Jiřím Musilem, ředitelem SPŠ MV v Brně, který rovněž podporuje tento návrh a bude ho pravděpodobně pilotně ověřovat v rámci SPŠ MV v Brně a tyto výsledky následně předá Ministerstvu vnitra ČR. SPŠ MV v Brně zahájí aplikaci školení AKORD pro své studenty P ČR během roku Podoba školení se mírně přizpůsobí potřebám P ČR, kteří mají odlišné kompetence od MP. Druhý školící den bude určen k přímé návštěvě komunit studenty P ČR (mešity, komunitní centra, centra vietnamské komunity atd.).

4 Příprava spolupracovníků z romské komunity 1. Psychologický výcvik pro romské dobrovolníky programu AKORD, ve Škrdlovicích, ČR Zúčastnění: Katarína Klamková (organizace), Martin Giňa (organizace), Karel Landori, František Holub, Pavel Horváth, Ladislav Landori, Helena Krištofová, Jana Balážová, David Šarišský, Adam Pompa, Věra Ivicová, Tereza Nováková (studentka sociální práce a psychologie, zapisovatelka, fotodokumentace) +Pí. Milada Radosová vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové, P. Luděk Rados vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové 2. Právně-občanská část proběhla v Brně, , od do cca hod., kterou lektorsky vedli: Roman Žílka, Stanislav Hromek skupina pro menšiny a závislosti, Oddělení analýzy, taktické přípravy a prevence Jan Giebl P ČR, SPŠ MV v Brně Martin Škop (právník o.s. Ekologicko-právní servis) Fórum komunitních terénních pracovníků Program RrAJE zpřístupnil zkušenosti s komunitní prací a zmocňováním komunit ve Velké Británii. V roce 2002 navázal program Rraje úzkou spolupráci s veřejnými institucemi a romskou komunitou v rámci Rady pro rovnoprávné partnerství při ÚMČ Brno-střed. Tuto mediaci zajišťuje v roce 2002 terénní sociální dobrovolné devítičlenné Fórum komunitních terénních pracovníků Brno. Studijní návštěvy Velké Británie I v průběhu roku 2002 pokračovaly studijní návštěvy do Velké Británie, zastřešované programem RrAJE, organizací European Dialogue. 1. Studijní cesta Fóra terénních komunitních pracovníků ve Velké Británii, (Londýn, městská část Greenwich + 1 den v Peterborough) proběhla ve dnech : Účast: 10 lidí celkem členové Fóra (Brno) v rámci brněnského programu RrAJE (Roma rights and access to justice in Europe): Karel Landori, František Holub, David Šarišský, Jana Balážová, Lenka Šarközyová, Adam Pompa, Helena Krištofová, Martin Giňa (koordinátor Fóra) romská poradkyně MMB v Brně: Helena Krištofová Katarína Klamková (tlumočení) Program: Studijní návštěva byla součástí širšího programu zaměřeného na posilnění romské komunity v Brně tak, aby byli její členové intenzivněji vtáhnuti do identifikování služeb, plánování, posuzování, vyjednávání, implementace, monitorování a evaluace. Návštěva byla specificky zorganizována tak, aby mohli členové Fóra sdílet greenwichskou zkušenost se zaangažováním místní komunity do rozvíjení služeb, jejichž záměrem je bojovat proti diskriminaci a podporovat rovnost příležitostí. Cílem návštěvy bylo rovněž sdílet greenwichské organizační, reprezentační a participační praktiky, které jsou zásadní pro rozvíjení účinných partnerství, které jsou zapotřebí v rámci protirasistické a protidiskriminační práce.

5 2. Studijní návštěva členů Rady pro rovnoprávní partnerství ve Velké Británii Účast: ÚMČ Brno-střed: p. Pelikán-místostarosta, předseda RRP, p. Mynář vedoucí bytového odboru, p. Malach vedoucí odboru školství, p. Procházková odbor sociální Katarína Klamková, tlumočení, RrAJE Program: Schůzka s vedoucím oddělení pro vzdělávání a školství městské části Greenwich Odpoledne Schůzka s výkonným vedoucím městské části Greenwich Možná návštěva nevládní organizace GCRE (Greenwichské rady pro rasovou rovnost), jejíž ředitelem je Makhan Bajawa (konzultant programu RrAJE) Ráno Účast na jednání obdobného seskupení jako je brněnská Rada pro rovnoprávní partnerství (schůzka Diversity commitee tkzv. Rada pro různorodost ) a konzultace Odpoledne Schůzka s vedoucím oddělení sociálních služeb a s ředitelem pro otázky bydlení MČ Greenwich B. Letní tábor pro romské děti V roce 2002 naše sdružení pořádalo letní tábor pro děti z komunity. Tábor se konal ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastnilo se ho 27 dětí. Probíhal deset dnů v prvním prázdninovém měsíci, od 01. do Děti zde měly možnost vyzkoušet si své tábornické schopnosti a trávit alespoň krátký čas v přírodě. ( Kč schváleno MŠMT, vzhledem k opožděnému zaslání na účet o.s. IQ Roma Servis, byl tento tábor financován z rozpočtu Drom, romského střediska). C. Terénní sociální služby V rámci podpory terénní sociální práce se naše o.s. účastní i grantového kola MPSV na podporu sociálních služeb nestátních neziskových organizací (cíl: z dobrovolnického Fóra komunitních terénních pracovníků vytvořit profesionální a operativní tým pěti terénních sociálních pracovníků). Organizační struktura o.s. IQ ROMA SERVIS Orgány sdružení jsou následující: Zasedání členů sdružení V současné době má o.s. IQ Roma servis 30 členů. Rada sdružení Radu sdružení tvoří 5 členů: Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno - předseda Ignác Zima, Barvy 13, Brno místopředseda Tomáš Dubský, Košínova, Brno člen rady Martin Giňa, Cejl 49, Brno člen rady

6 Věra Ivicová, Bratislavská 41, Brno členka rady Předseda sdružení V současné době je předsedkyní sdružení Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno, vzděláním právník. Mgr. Zuzana Gáborová působí jako ochránce veřejných práv. Revizní komise: Simona Wachsbergerová Jan Krištof Pracovníci a dobrovolníci sdružení: V současné době máme dva zaměstnance: Martin Giňa komunitní rozvojový pracovník programu RrAJE Alena Langová účetní a 8 dobrovolníků: členové Fóra komunitních terénních pracovníků: Karel Landori František Holub Jana Balážová David Šarišský Adam Pompa Vladimír Rafailovič Lenka Šarkozyová podpora programu RrAJE: Katarína Klamková konzultanty z Velké Británie: Makhan Bajawa Greenwich Council For Racial Equality (GCRE) William Ekinu GCRE Tony Cross Metropolitan Police, London Harcourt Allyne vedoucí oddělení sociální inkluze a spravedlnosti MČ Greenwich, Londýn odborné spolupracovníky Strategie sociální inkluze Romů v Brně: PhDr. Pavel Navrátil, FSS MU v Brně Mgr. Ivana Šimíková, VÚPSV MPSV v Brně Hospodaření IQ ROMA SERVIS za rok 2002 Hospodaření a majetek sdružení je tvořen z dotací, nadačních příspěvků, dobrovolných příspěvků a darů. V roce 2002 byla hlavním zdrojem příjmů dotace na program RrAJE v Brně, skrze European Dialogue, obdržená od NNO European Dialogue skrze Department for International Development, United Kingdom. PŘÍMY SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Dotace (ministerstva, obce, města) Kč

7 Nadační příspěvky - - Dary podnikatelů - - Úroky 97, 68 Kč 400 Kč Ostatní příjmy (dotace na program , 10 Kč Kč RrAJE, Department for international development, United Kingdom) CELKEM , 78 Kč Kč VÝDAJE SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Mzdy, odměny,honoráře (včetně Kč Kč zdrav. a sociálního pojištění) Nákup materiálu, zboží 1 214, 10 Kč Kč Nákup služeb (energie, poštovné, tel Kč Kč Poplatky, nájemné, odborné/poradenské služby) Propagace Kč Investice) - - Ostatní výdaje (náklady) Kč Kč CELKEM , 10 Kč Kč SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 ROZDÍL příjmů a výdajů 97, 68 Kč Kč Počet placených pracovníků 2 7 Počet dobrovolníků Cíle IQ ROMA SERVIS do budoucna samostatnější a svébytnější fungování a celkový rozvoj o.s. IQ ROMA SERVIS, zpracování strategického plánu rozvoje organizace získání a schopnost financování vlastních prostor k provozu služeb (dosud sdílení prostor s Drom, romským střediskem), strategický fundraising i na soukromé brněnské firmy a organizace větší prezentace a zviditelnění poslání a činnosti o.s. IQ ROMA SERVIS vůči veřejnosti, úřadům i klientům a obecně v rámci spádové brněnské romské komunity, brněnské veřejnosti, zvýšení počtu členů sdružení zabezpečení profesionální práce minimálně pětičlenného týmu terénních sociálních pracovníků v lokalitách Brno-jih, Brno-sever, Brno-střed, Brno-Královo Pole (dlouhodobá schopnost získávat finance, dotace na mzdy pro prozatím dobrovolnické Fórum komunitních terénních pracovníků, plán odborného školení a vzdělávání, rozšiřování odborné knihovny důraz na odbornost terénních sociálních služeb a služeb poradenství, kvalitní manažment a vedení v rámci o.s. IQ ROMA SERVIS, postupné zavádění a transformace Standardů kvality sociálních služeb MPSV ČR pro sociální služby o.s. IQ ROMA SERVIS, zajištění odborné supervize atd.) zřízení a rozvoj Komunitního centra terénních sociálních služeb a zmocňování romské komunity v Brně servisní buňky aktivit, služeb a poradenství terénních sociálních pracovníků

8 zintenzivnění a pravidelnost vzájemné spolupráce se stání správou (ÚMČ, MMB, ÚP, JMK), souvisejícími organizacemi (školy, správy nemovitostí atd., související NNO, romské sdružení) k zefektivnění výstupů na základě monitoringu, analýz a dat terénní sociální práce doplňovat Akční plán (plán opatření) Strategie sociální inkluze Romů v Brně, zviditelňovat a podporovat odbornou i širokou diskusi nad obsahem Akčního plánu, podporovat jeho přijetí v rámci města Brna (podporovat replikaci modelu v rámci ČR) komunitní práce s ženami v rámci Fóra žen (osvěta a volný čas pro romské ženy, komunitní nedirektivní princip organizace) podpora práce s dětmi a mládeží ve volném čase (letní tábory, osvětová činnost spolupráce se školami, podpora zřizování nízkoprahových kluboven v rámci jednotlivých MČ, zejména v oblastech, kde je deficit nabídky státních i nestátních organizací, spolupráce s MČ) podpora komunitních iniciativ intenzivní a koncentrovaná terénní sociální práce v rámci celých bloků obecních domů s cílem zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe a sounáležitosti ke skupině a širší společnosti (komunikace s nájemníky, zřizování a počátečná facilitace samospráv nájemníků, podpora a poradenství v otázce placení nájmů a služeb, jednání ohledně splátkových kalendářů, vedení k úsporným domácnostem, podpora a organizace při zušlechťování společných prostor v domě a jeho okolí, vytváření možností ke trávení volného času v rámci individuálních možností obecních domů a jejich nájemníků úprava společných vnitřních prostor a zahrádek apod.) mapování potřeb a možností kvalifikace, vzdělávání a pracovních příležitostí Romů v Brně k zabezpečení lepšího vstupu Romů na místní trh práce Kontakt na nás. všeobecný: pro program RrAJE v Brně: Sídlo sdružení: o.s. IQ ROMA SERVIS Bratislavská BRNO Česká republika Tel.: Fax: Detašované pracoviště: (od roku 2003) o.s. IQ ROMA SERVIS Cejl BRNO Česká republika Tel./Fax: Poděkování Náš dík patří všem spolupracovníkům, konzultantům, dobrovolníkům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom projekty v roce 2002 nemohly realizovat.

9 Dále děkujeme stálé podpoře DROM, romské středisko za poskytnutí prostor a zkušeností k realizaci aktivit i za zapůjčení financí k realizaci letního táboru pro děti.

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR V ROCE 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR V ROCE 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI EAPN ČR V ROCE 2005 Poslání EAPN ČR: V součinnosti s Evropskou sítí proti chudobě podporovat sociální začleňování a boj proti chudobě v České republice. Cíle: Podporovat a rozvíjet

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH V OBLASTI SYSTÉMOVÉHO A KONCEPČNÍHO PŮSOBENÍ NA MÍSTNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI IQ ROMA SERVISU V LETECH 2013-2014 Roma MATRIX 2015 Síťování a systémového působení na místní a národní úrovni

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU Karolína RANGLOVÁ Na úvod svého příspěvku bych ve stručnosti nastínila, co chápeme pod pojmem skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Více