E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH"

Transkript

1 E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium FITPRO, , Praha

2 Nejprve data ČSÚ o situaci v ČR

3

4 Srovnání Eurostatu EU27, 2010

5 Srovnání Eurostatu EU27, 2011

6 Mnohonárodní fórum pro el. fakturaci - Zřízeno Evropskou komisí jako její poradní orgán na dobu 3 let s hlavním cílem dosáhnout záměrů strategie EVROPA 2020 v oblasti digitální agendy - Fórum má 63 členů, z každého státu 2 zástupce + Evropské instituce jako CEN a ECB - Cíle mnohonárodního fóra: - sledovat vývoj e-fakturace v jednotlivých zemích EU27 - iniciovat výměnu zkušeností - poukazovat na problémy zejména u přeshraničních transakcí - podporovat práce vedoucí k přijetí standardního modelu údajů faktury. - Fóru předsedá zástupce Evropské komise a ředitelé DG Enterprise and Industry a DG Internal Market and Services - EK jmenuje z každé země 2 reprezentanty, kteří současně zastupují tzv. Národní fórum, které EU doporučuje každému členskému státu zřídit. - Mnohonárodní fórum se fyzicky schází každých 6 měsíců v sídle EK

7 Mnohonárodní fórum se dělí na 4 skupiny - Task 1 má za úkol sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v EU - Task 2 má iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci - Task 3 má poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení - Task 4 má úkol podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci

8 České národní fórum pro e-fakturaci - V ČR fórum zřízeno pod hlavičkou FITPRO - HK ČR - Jako reprezentanti národního fóra v mnohonárodním fóru byli MV ČR nominováni p. Petr Kuchař z ICT Unie a ABRA Software a p. Alexander Šafařík-Pštrosz z FITPRO a Technického a zkušebního ústavu Praha - Struktura národního fóra kopíruje strukturu mnohonárodního fóra, existují stejné 4 oblasti, které mají své gestory z řad členů: TASK1 - ICT UNIE - Ing. Petr Kuchař, podpora FITPRO TASK2 FITPRO - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz TASK3 - MF ČR - Ing. Robert Piffl, podpora GŘC, MPO a GS1 TASK4 - GS1 - Ing. Pavla Cihlářová, podpora Odette CZ, ÚNMZ, MV

9 Institucionální členové českého národního fóra: - Asociace MSP a živnostníků ČR - CCV, s.r.o. - Česká bankovní asociace - Česká společnost pro systémovou integraci ČSSI - GS1 Czech Republic - ICT Unie - FITPRO, Hospodářská komora ČR - Ministerstvo financí ČR - MF ČR - Generální ředitelství cel - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ministerstvo vnitra ČR - Sdružení automobilového průmyslu (Odette ČR) - Sdružení českých spotřebitelů - Svaz průmyslu a dopravy ČR - Teledin s.r.o. - Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

10 I. zasedání mnohonárodního fóra Schválen program, jednací řád a další zakládací dokumenty. - Hlavní program: zástupci každého státu informovali o aktuálních způsobech použití a plánech v oblasti e-fakturace. - Vyplynuly velké rozdíly mezi jednotlivými státy. Někde el.fakturaci podporuje přímo vláda prostřednictvím portálů, jinde nepoužívají nic jiného než nestrukturované PDF. - Řada zemí informovala o své uzákoněné povinnosti e-fakturace v případě účasti dodavatele na veřejné zakázce což je zásadní pro transparentnost jednotlivých zakázek, protože elektronické doklady lze velmi jednoduše zveřejnit. - Česko vnímáno v sektoru SME jako pokročilý stát, který má spolu s Belgií, Dánskem, Estonskem, Francií, Holandskem nebo Portugalskem vlastní řešení založené na UBL 2.0.

11 II. zasedání mnohonárodního fóra Zástupkyně EP Sylvia Ticau popsala kroky Dánska, Finska, Itálie, Španělska a Švédska, které zavedly povinnost fakturovat elektronicky pro instituce veřejné správy. Dále informovala o diskutované iniciativě EP, která si klade za cíl plošné uzákonění povinné elektronické fakturace v případě veřejných zakázek ve všech zemích EU27 do roku Vystoupení Dánska jako předsedající země EU, p. Helle Sorensen. V Dánsku v r.2003 státem zřízena Agentura pro digitalizaci jako složka MF, která vyvíjí a podporuje formát OIOXML dánská implementace UBL 2.0. Odhad roční úspory ve veřejném sektoru je 30 mil EUR. Povinnost fakturovat elektronicky platí od února 2005 a to pouze ve strukturované podobě (tj. PDF není přípustné).

12 - Dále oddělené jednání pracovních skupin 1 až 4. ČR zastoupeno ve skupině 1 (sledování vývoje v jed. zemích EU27) a 4 (podpora práce k přijetí standardního modelu e-faktury). - Skupina 1 vznesla doporučení na změnu metodologie Eurostatu pro lépe vypovídající výsledky výzkumu používání el.fakturace. - Skupina 2 pokračovala v hledání Good practice v užití el.faktur - Skupina 3 řešila identifikaci problémů s transpozicí směrnice EU 45/2010, bude připraven dotazník pro národní státy - Skupina 4 řešila zda a jak iniciovat vzájemné porovnání jednotlivých formátů strukturované el.fakturace: CII v2, UBL 2.0 message, ISO e-invoice message, Expert Group core invoice, CEN MUG (message User Guide). - Gary Wilkinson z "DGTAXUD", zodpovědný za implementaci evropské direktivy 45/2010. Zavedeny zcela nové termíny jako např. Auditní stopa daňového dokladu. EK k tomu připravila tzv. Explanatory notes: ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm

13 DĚKUJI ZA POZORNOST,

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030

Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030 Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030 Jana Chvalkovská, Centrum aplikované ekonomie o.s. Duben 2013 Analýza vznikla ve spolupráci s Oživením o.s., Good Governance o.s.

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více