PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA"

Transkript

1 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) M/005 TÉMATA 1. Subetnické skupiny v České republice, na Slovensku i ve světě, význam a funkce komunity, rodu a rodiny pro romské společenství. - specifika jednotlivých subetnických skupin - kasta - kastovní vztahy - dělení Romů - význam pojmů rodina a rod - diferenciace Romů v našem městě na základě society - pojmy: norma, kasta, komunita, status 2. Tradiční romská rodina. - postavení a funkce jednotlivých členů - stručná charakteristika jednotlivých životních období: romské dětství, mládí dospělost, stáří - mezilidské vztahy v rodině - pojmy: intolerance, etnocentrismus 3. Specifika v tradiční romské rodině. - komparace jednotlivých životních období u romského etnika a majoritní společnosti - sociální a hodnotový systém romského etnika - pojmy: majorita, minorita, národnostní menšina 4. Tradice a obřady v minulosti a dnes. - průběh a tradiční rituály během zásnub, svatby, - křest a pohřeb v romské velkorodině - pojmy: sociální exkluze, sociální inkluze

2 5. Náboženství Romů a oslavy církevních svátků. - vztah Romů k náboženství, - lidové náboženství a pověry v romské komunitě - náboženství ve světě - oslavy Vánoc a Velikonoc - pojmy: tolerance, etnikum, multietnická skupina 6. Hudba a tanec. - význam hudebního projevu - rysy romské písně - klasifikace písně podle funkce, historie a tématu - historie a vývoj v Uhrách, Rusku, Španělsku, ČR a na Slovensku - současné podoby romské hudební kultury - významné osobnosti hudební a taneční scény - festivaly - pojmy: konzervatizmus, stereotyp, předsudek 7. Slovesná folklórní tvorba a její hlavní žánry. - význam a hodnota lidové slovesnosti - charakteristika hlavních žánrů romského folklóru pohádka, píseň, říkadla, hádanky, příběhy ze života - posilování identity prostřednictvím ústní lidové slovesnosti - pojmy: identita, rasismus, xenofobie 8. Tradiční romská řemesla a dovednosti jako zdroj obživy, umělecká řemesla, výtvarné umění, divadlo. - řemesla v období středověku - profese v 19. a první pol. 20 století - tradiční řemesla provozovaná v poválečném období - dopady asimilační politiky na tradiční řemesla - oživení romských řemesel a podpora umění v současnosti 9. Původ Romů a počátky migrace, cesta z Indie do Persie, Romové v Byzancii a na Balkáně. - nejrozšířenější názory na původ Romů v minulosti - lingvistické výzkumy, antropologie, etnická podobnost - odchod z Indie do Persie - pobyt v Persii - vliv křesťanství na romskou minoritu - Romové v Cařihradu - situace na Balkáně

3 10. Příchod Romů do Evropy. - střet východní kultury Romů s ustanoveným řádem střední a západní Evropy - otroctví v Moldavsku a Valašsku - situace po zrušení otroctví - vznik exonyma Cikán 11. Pronásledování ve střední a jižní Evropě, Romové v Uhrách a na Slovensku v období vlády Marie Terezie a Josefa II. - postoj k Romům na území střední a západní Evropy - Romové ve Francii, Španělsku a Portugalsku - asimilační politika Marie Terezie a Josefa II - klady a zápory asimilačního procesu 12. Romové v 19. století a na počátku 20. století. - tradiční rodina trvale usedlých Romů - kočovní Romové - vliv industrializace na romskou menšinu - pojmy: námezdní práce 13. Meziválečné období v dějinách Romů. - Romové ve městě a na vesnici - dopad celosvětové krize - specifický charakter pracovních návyků - protiromské zákony a opatření v první polovině 20. století - cikánská legitimace 14. Genocida během II. světové války, situace na území protektorátu a na Slovensku. - německý přístup k Romům ve 20. století - protiromská opatření v protektorátu Čechy a Morava - genocida německých Sintů a českých Romů - osud maďarských a slovenských Romů - cikánské pracovní tábory - pojmy: genocida 15. Etnoemancipační úsilí po II. světové válce až do konce 80. let - řešení cikánské otázky v období socialismu - zákony a nařízení po roce průběh státem řízené asimilace - vznik Svazu Cikánů Romů - pojmy: asimilace, segregace

4 16. Vývoj situace romského etnika po roce 1989, vznik politické reprezentace, významné osobnosti. - vznik romské politické reprezentace - aktivní rozvoj kultury a jazyka - Romské muzeum v Brně - významné osobnosti - současná situace Romů v Evropě - pojmy: diskriminace, sociokulturní znevýhodnění 17. Vznik romské literatury u nás i ve světě. -vztah Romů k literatuře a ke knize -průkopnictví romských autorů -próza a poezie, novinářská próza -nejvýznamnější autoři a jejich díla 18. Průběh výchovně-vzdělávacího procesu u romského etnika. - výchova v rodině - institucionální výchova MŠ, ZŠ, SOU - postgraduální studium, kurzy, volný čas - programy zaměřené na podporu vzdělávání Romů - pojmy: poruchy chování, syndrom CAN 19. Příčiny a důsledky vysokého procenta dlouhodobé nezaměstnanosti Romů - příčiny nízké kvalifikační úrovně - etnický původ jako znevýhodnění na trhu práce - zakotvené předsudky v majoritní společnosti - ekonomický a sociální propad jako důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti - závislost na sociálním systému - programy zaměřené na podporu zaměstnanosti - pojmy: dlouhodobá nezaměstnanost 20. Současné problémy v oblasti bydlení, bezdomovectví a následné konsekvence. - diferenciace Romů na základě úrovně bydlení, - nejčastější formy bezdomovectví u romské komunity, - ubytovací zařízení, - řešení bytové krize státním sektorem a nevládními organizacemi - programy podporující řešení bytové otázky - pojmy: bezdomovectví, enkláva, ghetto, vyloučená lokalita 21. Soudobá problematika v oblasti zdravotnictví. - hygiena a stravování v rodině - preventivní prohlídky a očkování dětí - Romové jako pacienti v nemocnicích - patologie v oblasti zdravotnictví - programy zaměřené na zkvalitnění zdraví romské minority

5 22. Nejčastější patologie v romské komunitě. - záškoláctví, šikana, návykové látky - patologické hráčství, domácí násilí, kriminalita - řešení patologického chování v rodině a na půdě institucí - komparace vnímání sankce majoritou a romskou minoritou - preventivní programy - pojmy: záškoláctví, šikana, droga, gambling, lichva, represe, sankce. 23. Význam a funkce romských asistentů - úloha pedagogického asistenta při práci se žákem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - význam a funkce sociálního asistenta - činnost zdravotně sociálního pomocníka - policejní asistent 24. Struktura práce s romskou komunitou. - struktura práce s romskou komunitou na úrovni vlády, - krajských úřadů - magistrátů - městských úřadů - školských institucí - neziskových organizací - vládní dokumenty: Koncepce romské integrace, Zpráva o stavu romské komunity v České republice 25. Proces asimilace a dopady násilného začleňování v dějinách Romů, integrační politika současnosti. - první pokusy o asimilaci Romů - asimilační proces ve 20 století - ztráta tradičních hodnot a etických norem - romský jazyk v minulosti a dnes - průběh soudobé integrace Romů Zpracovala: Mgr. Lada Červeňáková

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala:

Více

POZNÁNÍM K POROZUMĚNÍ Příručka pro výuku o romské menšině na základních školách Vydáno v rámci projektu Moji kamarádi Romové a svět kolem nás realizovaného Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy z prostředků

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ V

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost 2

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace na období 2004 2008 ve Zlínském kraji za rok 2005 Úvod 1. Personální zajištění integrace romských komunit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností: 2.

Více

Výchovné poradenství 1. Mgr. et Mgr. Petra Kalibová

Výchovné poradenství 1. Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Výchovné poradenství 1 Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Recenzoval: Mgr. Jan Sýkora Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. KA9 2 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Adéla Plischková Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Katedra: Filosofie a teologie Vedoucí práce: Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... 10 ROMOVÉ... 14 Kdo je Rom... 14 Stručná historie Romů...

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

Školní vzdělávací program Kosmetička

Školní vzdělávací program Kosmetička Číslo dokumentu : A /01.09.2014 Strana 1 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 2 Školní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více