Vývoj systému městské dopravy v Berlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj systému městské dopravy v Berlíně"

Transkript

1 Vývoj systému městské dopravy v Berlíně Hans-Heino Dubenkropp, vedoucí provozu, Berlínský dopravní podnik (Berliner Verkehrsbetriebe/BVG) Historie Berlínského dopravního podniku (Berliner Verkehrsbetriebe/BVG) začala před 75 lety, 1. ledna Veřejná doprava existovala v tomto ctižádostivém průmyslovém městě na Sprévě již po více než půl století. První koňmi tažené autobusy byly dány do provozu v r V r zahájilo provoz první metro, v té době ještě vyvýšená železnice. Také tramvaj již vytvářela veřejný dopravní systém. Na počátku r původně nezávislá Berlínská tramvajová společnost (Berliner Straßenbahn-Betriebs-GmbH), autobusová společnost ABOAG a společnost vyvýšené železnice byly sjednoceny do nově vytvořené BVG. To položilo základy pro jednu z největších sítí veřejné dopravy v Evropě. V r město Berlín získalo vlastnictví a provozní práva BVG. Síť se rychle rozšiřovala a počet cestujících neustále narůstal. Druhá světová válka pak způsobila velké přerušení, s městem v troskách a rozsáhlou dopravní sítí téměř zcela zničenou. Ačkoliv některé škody byly odstraněny ve velmi krátké době a první metro začalo opět jezdit pouze dva týdny po kapitulaci Německa, rozdělení města na východní a západní část mělo mnohem trvalejší důsledky. Dopravní provoz v obou polovinách města se vyvíjel velmi odlišným způsobem. Když 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď, zaměstnanci jednotlivých dopravních podniků ve východním a západním Berlíně čelili obrovskému úkolu restrukturalizovat služby pro celé město a vytvořit jednotnou společnost. Kupodivu navzdory nedostatku styků mezi dvěma dopravními podniky inženýři rychle zjistili, že je zde ještě mnoho paralel v provozních a kontrolních procesech. Schopnost improvizace a vysoký stupeň pragmatizmu umožnily, aby první autobusové linky spojující východní a západní Berlín zahájily provoz pouze několik dní po pádu zdi. 1. ledna 1992 byly oba podniky sjednoceny do jediného podniku, BVG, který byl zapsán do obchodního rejstříku podle veřejného práva od 1. ledna 1994 jako vlastněný a provozovaný spolkovou zemí Berlín. BVG jako poskytovatel moderní veřejné dopravy V letech, které následovaly po německém sjednocení, byly investovány miliardy marek do rozšíření a modernizace infrastruktury. Pouze dva měsíce po pádu zdi byla počáteční spontánní autobusová spojení nahrazena první pravidelnou sítí. Stará dopravní spojení, která byla omezena po rozdělení města, byla obnovena, tramvajová síť rozšířena a historické linky metra znovu spojeny. Ve východní části města byly tramvaje Tatra modernizovány nebo nahrazeny moderními nízkopodlažními vozy. V systému metra byly zavedeny nově vyvinuté H vlaky s otevřenými průchody mezi vozy. Také autobusový sektor nahradil velkou část svého parku nově nakoupenými vozidly podle nejnovějších standardů. Zájem se nesoustředil pouze na vozidla cestující byli a nadále budou nejvyšší prioritou pro BVG ve všech jeho činnostech a službách. Přátelskost vůči zákazníkům je specifikována jako jeden z oficiálních cílů společnosti. Nejlepší možné propojení jízdních řádů mezi BVG a jinými dopravními společnostmi, zvýšení spojení mezi sítěmi metra, autobusů a tramvají, noční doprava v intervalech, kterých jiná města stěží dosahují během dne, a dobré informace pro cestující a pomůcky pro orientaci jsou charakteristikami, které 1

2 dělají systém veřejné dopravy v Berlíně vůdčím světlem pro jiné země stejně jako pro Německo. Žluté dvoupatrové autobusy jako symbol Berlína Žluté dvoupatrové autobusy dominují ulicím Berlína a jsou symbolem města spíše než Brandenburská brána. V r BVG zavede první série vozidel, která vytvoří novou generaci dvoupatrových autobusů. Nedávno bylo objednáno 101 autobusů, které jsou 13,7 m dlouhé a přepraví až 120 cestujících. Tato vozidla se třemi nápravami, jejichž design připomíná turistické autobusy, také nabízejí vyhovující přístup pro invalidní cestující a prostor pro dvě kolečková křesla. Více než 90 procent autobusového parku, který zahrnuje také jednopodlažní a kloubové autobusy, je nyní přístupný pro kolečková křesla. To je možné díky nízkopodlažní a snižovací technologii, která umožňuje vozidlu sklonit se do strany pro usnadnění vstupu. Systémy klimatizace jsou v nově nakupovaných autobusech standardem, stejně jako moderní digitální informační systémy. Výhled v BVG sahá daleko dopředu. Jako hlavní aktér služeb městské dopravy se společnost cítí zavázána zvyšovat kvalitu života v této moderní metropoli. Příslovečný berlínský vzduch těží z faktu, že vozový park BVG jezdí od r výlučně na naftu bez síry. Spolu s dodatečně zavedenými CRT filtry a oxidačními katalytickými konvertory pro celý vozový park byly sníženy emise pevných částic o 96 % stejně jako jsou tlačeny dolů uhlovodíky (HC) a oxid uhelnatý (CO) k limitům, které mohou měřit moderní technologie. Některé z autobusů BVG již vyhovují evropským standardům pro emise, které vstoupí v platnost až v r BVG dal nedávno do provozu 25 nových autobusů Volvo, které vyhovují nejvyšším environmentálním standardům EU (EEV), což mu získalo ocenění ze strany Spolkového ministerstva životního prostředí. Metro (U-Bahn) jako nervový systém města Rychlý transitní systém Berlína je jako nervový systém metropole. Zatímco autobusy obecně obsluhují jemněji strukturovanou síť, metro poskytuje rychlé služby na dlouhé vzdálenosti, neovlivňováno dopravními zácpami a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Nový H vlak systému metra zahájil novou éru ve veřejné dopravě v r Moderní design nového vlaku, vyvinutého BVG a Adtranz (nyní Bomabardier), charakterizuje optimistickou a přátelskou atmosféru, která slouží ke zvýšení pocitu bezpečí u cestujících. Hlavními faktory, které k tomu přispívají, jsou velké okenní tabulky a otevřený průchod po celé délce vlaku. Příslušenství a technické prvky, jako topné a větrací jednotky, jsou umístěny pod oddělením pro cestující nebo jsou umístěny ve stropě, což činí interiér prostornějším a výrazně snižuje spotřebu pohonných hmot. Spotřeba pohonných hmot je také snižována prostřednictvím rekuperace energie z brzdění. Od července 2001 jezdí pod Berlínem vlaky série HK (K znamená Kleinprofil neboli malý průjezdný průřez). Ty představují ještě větší technickou výzvu. Se šířkou pouhých 2,35 m v porovnání s 2,63 m H vlaků mohou být použity ve starších, menších tunelech s užším rozchodem u linek 1, 2, 15 a 4. Plně automatické posuvné dveře, které se otevírají směrem ven, usnadňují nyní standardní vstup bez stupňů, který je přístupný pro kolečková křesla. Nové H vlaky nejsou jedinou inovací, která obohatila berlínskou podzemní dráhu v posledních letech. Výcvikový institut metra má také simulátor, který velmi zvýšil vzdělávací program pro řidiče. 2

3 V r byl zahájen další široce zaměřený projekt neboli Dynamický poradní a informační systém. Tento atraktivní systém informací pro cestující byl zahájen na čtyřech linkách v r a jeho displeje s cílovými stanicemi byly instalovány v poslední ze 170 stanic metra v srpnu Systém ukazuje cestujícím směr vlaku a čas zbývající do odjezdu dalšího vlaku, stejně jako informace o přerušení provozu, stavebních pracích a velkých událostech. V přestupních stanicích jsou cestujícím ukazovány časy odjezdů křižujících se linek. Mezitím se Dynamický poradní a informační systém vynořil z podzemí, aby dobyl také povrch s informačními displeji na vybraných tramvajových zastávkách. Zatímco roky následující po pádu zdi byly poznamenány výstavbou a zahajováním nových linek metra, nadcházející roky se zaměří na údržbu existujícího systému. Síť tunelů, z nichž některé jsou starší než 100 let, vyžaduje neustále péči a pozornost. Rekonstrukční práce na tunelech a viaduktech dobrá pětina sítě metra vede nad zemí spotřebovává miliony eur a finanční překážky na federální a zemské úrovni znamenají, že nejsou žádné fondy pro novou výstavbu. Ačkoliv BVG by rád rozšířil některé existující trasy, byly tyto plány odloženy. Současné diskuse se zaměřují pouze na provizorní spojení s Lehrter Bahnhof, novou berlínskou centrální stanicí, která je umístěna na okraji vládní čtvrti a jejíž dokončení je plánováno na r Největší tramvajový systém v Německu Berlínská tramvajová síť je největším městským tramvajovým systémem v Německu, ačkoliv celá kromě jediné linky vede ve východní části města. To je způsobeno tím, že se jednotlivé dopravní systémy vyvíjely rozdílně poté, co bylo město rozděleno. Tramvajová síť byla podstatně modernizována, když byly dva dopravní podniky v r sloučeny. Přestože dříve nebyl nikde možný přístup pro kolečkové křeslo, nyní je 67 % tramvajových linek obsluhováno zcela nebo částečně nízkopodlažními vozy s přístupem pro kolečková křesla. Nízkopodlažní vozy BVG, z nichž 105 je jednosměrných a 42 obousměrných, také zvýšily komfort cestujících v dalším směru svými klimatizovanými interiéry a značně vylepšenou zvukovou izolací. Ochrana životního prostředí je další prioritou společnosti, příkladem čehož je způsob mytí vozů. Vybavení v depech v Lichtenbergu, Marzahnu a Köpenicku je plně automatizované. Programy určí typ vozidla a kontrolují proces mytí prostřednictvím senzorů. Systém automaticky využívá nejnižší možný objem vody. Voda je recyklována pro předmytí a čerstvá voda je používána pouze pro oplachování, což je také mnohem ekonomičtější. Odpadní voda, čistící prostředky a nečistota jsou profesionálně likvidovány. Tato vybavení tedy zajišťují shodu s nejvyššími environmentálními standardy stejně jako s přísnými průmyslovými bezpečnostními předpisy. Se 132 m délky je mycí zařízení pro vozidla v depu Marzahn jedním z nejdelších v Evropě. Výcvikové centrum v tramvajovém depu v Lichtenbergu má jízdní simulátor s výjimečnými charakteristikami pro prevenci nehod. Zodpovídá za velkou část praktického výcviku potřebného pro nové řidiče. Práce na simulátoru je doplňována počítačovými tréninkovými jednotkami. BVG v datech a číslech Berlínský dopravní podnik (Berliner Verkehrsbetriebe/BVG) je největší společností městské veřejné dopravy v Německu. BVG obsluhuje oblast o rozloze 891 km 2, která je velká 3

4 přibližně jako Porúří od Duisburgu k Dortmundu. Každý rok přepraví kolem 900 milionů cestujících, polovinu z toho metrem (U-Bahn). Síť metra (U-Bahn) Počet linek den/noc: 9/7 Délka tratí (km) den/noc: 144,2/120,3 Délka tras (km) den/noc: 151,7/120,3 Stanice den/noc: 170/145 Tramvajová síť Počet linek den/noc: 28/5 Délka tratí (km) - den/noc: 187,7/57,2 - včetně 108 km na speciálním svršku Délka tras (km) den/noc: 362,6/59,7 Zastávky den/noc: 377/110 Autobusová síť Počet linek den/noc: 161/57 Délka tratí (km) den/noc: 1271/568 Délka tras (km) den/noc: 1905/754 Zastávky den/noc: 2730/1522 (Stav k 31. prosinci 2003) Nádavkem k výcviku vlastních zaměstnanců BVG zpřístupňuje výcvikové centrum také pro kolegy z jiných dopravních společností. Dosud z největší dálky přijelo sedmdesát mladých mužů z Athén a někteří z nich již ukončili svůj výcvik jako řidiči tramvají. Jako pomoc pro vytvoření první tramvajové sítě v Athénách BVG poskytuje praktickou podporu v hlavním městě Řecka jako přídavek k výcviku budoucích řidičů. Prvních 24 kilometrů nového systému bude dáno do provozu pro olympijské hry. Služba jako konkurenční náskok Od 90. let BVG definoval orientaci na zákazníky jako jeden z nejdůležitějších cílů společnosti a jako významnou konkurenční výhodu. Centrum volání (call centrum) BVG bylo vytvořeno před čtyřmi lety a má nyní 39 pracovních stanic a 100 zaměstnanců. 24 hodin denně, 365 dní v roce vyřizuje dotazy týkající se jízdného a jízdního řádu stejně jako oznámení a stížnosti pro okruh působnosti Berlínsko-brandenburského dopravního sdružení (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg/VBB). Dvě pracovní stanice jsou vybaveny speciálním prodejním systémem obsluhovaným personálem pro podporu soukromých a vnitřních prodejních center BVG, pokud je to nutné. Mimoto volací centrum přijímá objednávky na zboží BVG a rezervuje lístky na koncerty. Přijímá také registrace prostřednictvím telefonu do klubu BVG, který má v současnosti členů. Záruky pro zákazníky představují další krok na cestě k cíli přátelskosti vůči zákazníkům. Zahrnují záruku čistého oblečení a záruku jízdní doby. Záruka čistého oblečení zpětně proplácí náklady na čištění oblečení, které bylo znečištěno kvůli podmínkám ve voze. Záruka jízdní doby dává cestujícím volný lístek nebo zpětně proplácí taxi v noci, pokud BVG zodpovídá za zpoždění větší než 20 minut. Aby bylo možné zjistit možné přerušení provozu a zabránit mu, než k němu dojde, má BVG jeden z nejmodernějších počítačových provozních systémů pro autobusové a tramvajové 4

5 sítě. Když se objeví zpoždění nebo poruchy, systém může rychle odpovědět a poskytnout cestujícím nejnovější informace. Moderní dopravní systém by měl mít také moderní metody prodeje lístků. Od listopadu 2003 bylo berlínské podzemí obohaceno o 670 moderních prodejních automatů. Mohou prodávat dokonce roční předplatné bezhotovostně. Automaty jsou integrální součástí ultramoderního systému řízení prodeje zavedeného BVG v listopadu Další prvky tohoto systému zahrnují prodejní místa s obsluhou stejně jako prodejny v okolí města. Online prodej sezónních jízdenek je v současnosti standardem v BVG stejně jako dobíjení předplacených karet mobilních telefonů speciálně oblíbené mladými zákazníky zahrnuté do prodejních automatů. Systém SMS také pracuje s technologií mobilních telefonů, která bude v budoucnosti přenášet informace o jízdních řádech cestujícím ve stanicích. Dalším na budoucnost orientovaným podnikem je rozsáhlý projekt zahájený BVG ve spojení se systémem městské železnice (S-Bahn) a Berlínsko-brandenburským dopravním sdružením. V současnosti jsou zadány studie proveditelnosti týkající se elektronického jízdenkového systému. Tato e-jízdenka by měla určit jízdné založené na teoretické přímce mezi místem odjezdu a příjezdu, nabídne individuální množstevní slevu a sníží možnosti úniku jízdného. Umožní také porovnat aktuální objemy cestujících s plánovanými počty a napomůže tak zlepšit dopravní plánování založené na poptávce. Ekonomická efektivnost a konkurenční výhoda jako základ budoucnosti Po technických inovacích a hlavních projektech minulých let je BVG nyní připravený pro nadcházející konkurenci. Historické zátěže a politické problémy znamenají, že management i zaměstnanci mají před sebou obtížnou cestu. Ačkoliv produktivita vzrostla až o 90 %, zatímco počet zaměstnanců klesl v 90. letech na polovinu, úspěšná rekonstrukce nebyla dostatečná pro to, aby zajistila bezpečnou převahu nad konkurencí pro největší německý systém veřejné dopravy. Špatné ekonomické podmínky a finanční krize na federální úrovni, stejně jako na úrovni spolkové země Berlín, která vlastní BVG, nutí společnost přijmout dodatečná a drastická restrukturalizační opatření. Aby se odstranily znevýhodňující faktory nákladů tváří v tvář konkurenci do r. 2008, správní rada a vlastník zavádějí čtyři restrukturalizační opatření: zvýšení výnosů, strukturální transformaci na BVG Group, nižší náklady a sociálně zodpovědnou reorganizaci zaměstnanců. Cílem není pouze dát společnosti budoucnost a tak udržet nejvyšší možný počet pracovních míst při zachování konkurenceschopnosti. Je to také záležitost zajištění toho, že lidé z Berlína a jejich hosté budou mít nedotčenou paletu dopravních služeb, kterou budou německému hlavnímu městu závidět návštěvníci a profesionálové na celém světě. Zkrátka BVG se bude i nadále řídit svým heslem dostat se tam lépe. Název originálu: Development of the Berlin municipal transport system Zdroj: Eurotransport, 2004, č. 1, s Překlad a korektura: ODIS 5

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více