REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ / /0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o."

Transkript

1 o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, , Lipsko (25 účastníků) Účastníci hodnotili setkání jako velmi dobře naplánované a zorganizované. Program jednání byl přehledný, prezentace jednotlivých mezinárodních partnerů byla hodnocena jako relevantní, jediná připomínka se týkala organizace tlumočení. Národní partneři německého partnera měli své prezentace pouze v němčině, což ztěžovalo srozumitelnost především italským partnerům. Vzhledem k tomu, že někteří partneři nejsou jazykově vybaveni, požadují překlady příspěvků především do angličtiny. To bude do budoucna klást větší nároky na organizátory aktivit, neboť setkání, na kterých není zajištěno tlumočení, jsou více časově náročná a toto je potřeba do harmonogramu započítat. Účastníci by dále preferovali zasílání přeložených příspěvků jednotlivým účastníkům s dostatečnou časovou rezervou před obdržením těchto materiálů až na místě konání. 6

2 - vytváření a implementace inovativních přístupů - společný rozvoj - mezinárodní výměna lektorů/expertů Popis aktivit: - Vytvoření a aktualizace mezinárodní webové stránky (That will work!) - Mezinárodní workshopy (všichni) - Mezinárodní setkání Steering group (všichni) - Vzájemná výměna zkušeností,přístupů a metodologie, výměna lektorů a školitelů (všichni) - Společný rozvoj komunikační strategie směrem k organizacím - Společné nacházení možností rekvalifikace osob se zdravotním postižením, které se ucházejí o práci - Testování a evaluace systémů pro pracovní umístění Metodologie pro sdílení informací, výsledků a pracovních nástrojů - Korespondence a přenos informací pomocí internetu a telefonu - Výměna podstatných a důležitých informací pomocí internetu, tak aby byly dostupné veřejnosti - společná webová stránka bude sloužit pro interní i externí komunikaci - výstupy a výsledky národních projektů budou k dispozici na webové stránce - budou organizovány setkání mezinárodních koordinátorů - setkání rozvojových partnerů (pro speciální témata) - prezentace - zápisy - workshopy Oblasti evaluace: - cíle - přidaná hodnota - míra účasti na mezinárodní aktivity - výstupy - dosahování cílů, výměna informací & komunikace - dopad mezinárodní spolupráce na národní úrovni - efektivita organizace mezinárodního partnerství - publicita mezinárodních aktivit Použité metody: - přehled zápisů z jednání - Dotazníky: o Události a výstupy 5

3 V tomto případě byly cílovou skupinou kromě národních partnerů i manažeři HR z řad zaměstnavatelů, koncept Diversity Managementubyl tedy zároveň diseminován mezi cílovou skupinu projektu RAP. Doporučení se týkala především délky workshopu, účastníci by jej preferovali delší, např. 2 dny, aby se jim nové zkušenosti dostaly pod kůži. Workshop Diversity Management, Vídeň (7 účastníků) Tento workshop byl organizován pro mezinárodní a národní partnery a dále experty z oblasti sociální inkluze osob se znevýhodněním. Jejich hodnocení bylo kladné, ocenili složení skupiny a lektorovu citlivost pro různé potřeby účastníků. Velice pozitivně přivítali dostatečný čas pro diskuzi. Účastníci poznamenali, že získali užitečné informace pro svoji práci. Workshop Study Tour Case Management, , Vídeň (22 účastníků) Tento workshop byl ze strany českého partnerství určen především pro ty, kteří se zúčastnili prvního workshopu Case Management v Praze v červnu. Účastníci ohodnotili workshop převážně pozitivně jako velmi dobře naplánovaný a zorganizovaný a ocenili výměnu informací mezi partnerskými zeměmi. Velký počet účastníků navrhovali, aby se uskutečnila návštěva společnosti BBRZ, kde Case Management aplikují. Někteří účastníci by preferovali, kdyby prezentace stála na konkrétních případech než na všeobecných informacích. Komentář se týkal i požadavků na delší čas pro informace o hodnotících metodách, dřívější počátek workshopu, používání mikrofonů pro komentátory a seznam sjednocených společných termínů užívaných v rámci workshopu, což byla největší bariéra komunikace. TCA CHANCES Německo Itálie ČR Rozvojové partnerství That will work! Rozvojové partnerství M.E.CEN.A.T.E. Rozvojové partnerství PENTACOM Typy aktivit: - výměna informací a zkušeností 4

4 Výsledkem evaluace těchto dvou jednání byl velmi kladný celkový názor na pořádaná jednání. Jednání byly považovány za velmi dobře naplánovaná a připravená. Návrhy na zlepšení se objevovaly velmi zřídka a týkaly se především vyhrazení více času pro diskuzi, stručnější program, posílání prezentací účastníkům předem a více času mezi denními a večerními aktivitami. Mezinárodní semináře/workshopy Workshop Lisabonská strategie, Irsko (19 účastníků) Účastníci ohodnotili workshop pozitivně, především jeho organizační zajištění. Pozitivně byla ohodnocena skupinová práce, kdy mnoho účastníků považovalo výměnu informací a znalostí jako velice podstatných pro jejich práci. Pouze dva účastníci poukázali na fakt, že workshop byl spíše zaměřen na problematiku zdravotního postižení a že problematika věku a starších zaměstnanců byl téměř opomenut. Doporučení se týkalo především toho, aby komentátoři používali více prezentačních nástrojů, předali více napsaných informací a zadávali více specifické instrukce při skupinové práci. Mezinárodní konference Rovné příležitosti, , Irsko (30 účastníků) Účastníci hodnotili konferenci v rozmezí velmi dobré uspokojující. Organizační zajištění bylo hodnoceno pozitivně. Co se týká hodnocení jednotlivých částí konference, především informativní vstupy, cvičení na zvyšování informovanosti účastníků, informace o legislativě a odlišnému legislativnímu prostředí v zemích partnerů a případové studie byly účastníky hodnoceny jako nejpřínosnější pro jejich práci. Mínusem bylo, že konference se zúčastnilo jen nepatrné množství zaměstnavatelů. Doporučení se týkalo především komentátorů a jejich prezentací, které by bylo vhodné zkrátit, aby i účastníci, jejichž mateřským jazykem není angličtina, se mohli lépe orientovat. Workshop Diversity Management, Praha (10 účastníků) Všeobecný dojem z účasti na workshopu a jeho organizační zajištění byly hodnoceny jako velmi dobré. Co se týká důležitosti workshopu pro jednotlivé účastníky, zde se názory odlišují v návaznosti na očekávání účastníků, jejich organizační zázemí, jejich pozice v organizaci atd. Mnoho témat považovali účastníci za důležitá pro jejich práci: praktické příklady a techniky, poznatky z jiných zemí a firem, nový přístup k zákazníkům apod. 3

5 Metodologie pro sdílení informací, výsledků a pracovních nástrojů - komunikace je klíčem k efektivnímu předávání a sdílení informací a každý partner se zavázal k pravidelným setkáním a telekomunikačnímu kontaktu - řídící skupina má primární zodpovědnost za tuto výměnu informací a setkává se v pravidelných intervalech - společná webová stránka bude sloužit pro interní i externí komunikaci - budou organizovány mezinárodní setkání, workshopy a semináře - výsledky a výstupy budou sdíleny pomocí workshopů, zpráv, konferencí, příruček apod. Oblasti evaluace: - cíle - metodologie - přidaná hodnota - mezinárodní aktivity - výstupy, klíčové produkty - dosahování cílů, výměna informací & komunikace - dopad mezinárodní spolupráce na národní úrovni - efektivita organizace mezinárodního partnerství - publicita mezinárodních aktivit Použité metody: - přehled plánů, rozpočtů a záznamů z jednání - Dotazníky: o Události a výstupy o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy - porovnávání plánovaných aktivit, klíčových produktů a současné situace Hodnocené aktivity: Steering Group Meeting Carlow, Irsko (9 účastníků) Vídeň, Rakousko (8 účastníků) 2

6 Transnational Cooperative Agreement Evaluační zpráva 2/2007 za období (07 12/2006) TCA Extend Irsko Rakousko Polsko Slovinsko ČR Rozvojové partnerství Carlow EQUAL Employment Programe Rozvojové partnerství Roomy Company Rozvojové partnerství ZORON Rozvojové partnerství IN-VALID-IN Rozvojové partnerství PENTACOM Účelem mezinárodní spolupráce je ověřování a rozšiřování výsledků projektu (výstupů, příkladů dobré praxe) na národní a mezinárodní úrovni. Aktivity: - pracovní setkání Transnational Steering Group - prezentace a zpráva o výzkumu/analýze zaměřená na problematiku diskriminace na pracovišti (ZORON, ROOMY, PENTACOM) - vytvoření společné webové stránky jako nástroje pro komunikaci mezi partnery a nástroje pro zvyšování povědomí o oblasti zaměstnanosti - vytvoření mediálních prostředků, které budou využity pro výměnu příkladů dobré praxe na úrovni organizací (ROOMY) - mezinárodní semináře/workshopy Společným cílem těchto aktivit je formou vzájemné výměny zkušeností přiblížit a popsat možné přístupy a metodiky, které pomohou změnit kulturu organizací směrem k potřebám osob se zdravotním postižením a povedou k odstraňování bariér v přístupu na trh práce a ke zvyšování zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením. 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů

Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Cz.04.3.07/4.3.01.2./2059 Projekt byl realizován v období 1/2006 9/2006 Václav Stárek Praha 2006 obsah Obsah Úvodem...7 Cíle

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA

DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA DISEMINAČNÍ STRATEGIE PROJEKTU KARIÉRA Vypracování diseminační strategie Zpracovatel: OMNI TEMPORE o.p.s. Most Báňská 287 434 01 Most IČO: 254 36 139 Září 2008 1 Obsah Úvod... 3 Východiska pro tvorbu diseminační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě

Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Jobrotation Metody jejího využití v Evropě Pro účely projektu FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ vypracovala analytická skupina pod vedením Mgr. Jaromíry K o t í k o v é OBSAH 1) Jobrotation 3 1.1. Koncepce rotace

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Projekty Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících ČR a v Praze shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Diseminační příručka ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Podpora integrace sluchově

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více