Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᆷ勇st Brou ov čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇vᆷ勇t ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod: Hosté: pan Vozáb, vedoucí odboru SMM, Bc. Rousková, vedoucí finančního odboru, pan Kuchta, vedoucí odboru investic a rozvoje, Ing. Andrš, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pan Školník, jednatel firmy HOBRA Školník s.r.o. Ověřovatel: pan Uzel (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1) Začátek jednání: 13:00 hod. Starostka konstatovala, že jednání je přítomna nadpoloviční většina členů rady města. Dotázala se na připomínky k minulému zápisu bez výhrad. Poté předložila návrh ᆷ勇roᆷ勇r uᆷ勇 1. Majetkové záležitosti 2. Sociální problematika 3. Hospodaření města Broumova k 30. dubnu Rozpočtové změny r Výběrová řízení 6. Rekonstrukce ČOV a problematika VAK 7. Kontrola usnesení 8. Různé Návrh programu byl sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) ᆷ勇r吷bᆷ勇ᆷ勇 j ᆷ勇ř吷j t us s ᆷ勇吷吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 吷 j tᆷ勇ov吷 ᆷ勇 ᆷ勇 ៧哇吷tost吷 Předkladatel: vedoucí odboru SMM v součinnosti s majetkovou komisí 吷ᆷ勇 ᆷ勇ro j ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 吷吷43吷吷4 ᆷ勇 ᆷ勇r v ᆷ勇ᆷ勇úᆷ勇 V ᆷ勇ᆷ勇 V s u Brou ov RM oᆷ勇oručuj Z吷 schválit prodej p.p.č. 1143/14 - zahrada o výměře 1068 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova paní M.Koyšové, bytem Br.II./Soukenická 179 za cenu ,-Kč. ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇ro j č st吷 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇8吷ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇r v ᆷ勇ᆷ勇úᆷ勇 V ᆷ勇ᆷ勇 V s u Brou ov RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj pronájem části p.p.č. 268/2 zahrada, paní Blaženě Skleničkové, bytem Broumov VI./Pol. domy 189 za roční nájemné 120 Kč na dobu 5 let. 1 / 7

2 3ᆷ勇 ᆷ勇ro j č st ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇3吷吷, ᆷ勇ᆷ勇4吷吷 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇4吷ᆷ勇 vš v ᆷ勇ᆷ勇úᆷ勇 Brou ov RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj pronájem zahrádek v k.ú. Broumov: ៧哇 části p.p.č. 694/1 - TTP o výměře 100 m2 v k.ú. Broumov, paní Margitě Králové, bytem Br.II/Soukenická 65 za roční nájemné 200,-Kč na dobu 5 let b៧哇 části p.p.č. 694/1 - TTP o výměře 200 m2 v k.ú. Broumov paní Renatě Etlíkové, bytem Br.II/Soukenická 65 za roční nájemné 400,-Kč na dobu 5 let ᆷ勇៧哇 části p.p.č. 693/1 - zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Broumov, panu Tadeji Špadtovi, bytem Br.II/Soukenická 51 za roční nájemné 200,-Kč na dobu 5 let ៧哇části p.p.č. 693/1 - zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Broumov, paní Kateřině Hliníkové, bytem Br.II/Soukenická 51 za roční nájemné 200,-Kč na dobu 5 let ៧哇části p.p.č. 693/1 - zahrada o výměře 150 m2 v k.ú. Broumov, panu Milanu Brutovskému, bytem Br.II/Soukenická 51 za roční nájemné 300,-Kč na dobu 5 let ៧哇៧哇 části p.p.č. 693/1 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Broumov, paní Aleně Gagové, bytem Br.II./Soukenická 51 za roční nájemné 200,-Kč na dobu 5 let ᆷ勇៧哇 části p.p.č. 693/1 zahrada o výměře 50 m2 v k.ú.broumov, paní Ludmile Kubíkové, bytem Br.II./Soukenická 99 za roční nájemné 100,-Kč na dobu 5 let ᆷ勇៧哇 části p.p.č. 693/1 zahrada o výměře 50 m2 v k.ú.broumov, paní Marii Lecnarové, bytem Br.I./Malé náměstí 167 za roční nájemné 100,-Kč na dobu 5 let. 4ᆷ勇 Z ᆷ勇r ᆷ勇ro j u č st吷 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇8吷ᆷ勇 č st吷 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇8吷3 RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj záměr pronájmu části p.p.č. 268/2 - zahrada o výměře 70 m2 a záměr pronájmu části p.p.č. 268/3 - zahrada o výměře 300,-m2, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova. ៧哇ᆷ勇 Z ᆷ勇r ᆷ勇ro j ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 3ᆷ勇ᆷ勇吷4 ᆷ勇 ᆷ勇r v ᆷ勇ᆷ勇úᆷ勇 V ᆷ勇ᆷ勇 V s u Brou ov RM oᆷ勇oručuj Z吷 schválit záměr prodeje p.p.č. 302/4 - zahrada o výměře 1062 m2 v k.ú. Velká Ves u Broumova. ᆷ勇ᆷ勇 ៧哇 b ᆷ勇 ᆷ勇ro j ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇čᆷ勇 吷ᆷ勇吷ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 v ᆷ勇ᆷ勇úᆷ勇 V ᆷ勇ᆷ勇 V s u Brou ov RM oᆷ勇oručuj Z吷 odkoupení p.p.č. 1010/20 - zahrada o výměře 1674 m2 za nabízenou cenu od paní Jindřišky Bramborové, bytem Červený Kostelec,U Kaštánku 931. ៧哇ᆷ勇 ៗ喷 ost o st ov吷sᆷ勇o ៧哇吷r EALSA៧哇T (Obᆷ勇ᆷ勇o ᆷ勇 tru TESCO uᆷ勇吷ᆷ勇 ៧哇 ᆷ勇v ᆷ勇ov ៧哇 RM uᆷ勇ᆷ勇 majetkové komisi projednat žádost o stanovisko zaslanou firmou REALSANT dne 15. května 2009 ve věci záměru výstavby Obchodního centra TESCO v Broumově. 2 / 7

3 8ᆷ勇 Fotovoᆷ勇t 吷ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇tr r RM oᆷ勇oručuj Z吷 k projednání účast města na projektu fotovoltaické elektrárny dle předlohy a předložené studie ᆷ勇ᆷ勇 ៗ喷 ost o o ᆷ勇ouᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇吷 Předkladatel: vedoucí odboru investic a rozvoje RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj žádost paní Gabriely Gollové o odkoupení panelů demontovaných z chodníků na sídlišti Spořilov za cenu 250,- Kč za 1 kus. ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 Soᆷ勇吷 ᆷ勇 ᆷ勇robᆷ勇 t吷ᆷ勇 Předkladatel: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Iᆷ勇 I ៧哇or ᆷ勇 ř š ᆷ勇ᆷ勇 t吷č吷 ᆷ勇robᆷ勇吷 ovýᆷ勇ᆷ勇 osob RM b r vᆷ勇 o informaci k řešení finančních pohledávek města ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj uzavření Smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi s firmou Accor Services CZ, s.r.o., Na Poříčí 1076/5, Praha 1, na jejímž základě dodavatel zabezpečí prodej zboží, a to potravin (vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků), dětského zboží, školních potřeb, oděvů, obuvi a základních hygienických prostředků pro osoby v hmotné nouzi, k zajištění jejich základních životních podmínek, ve vybraných provozovnách a bude odběrateli dodávat proti zfalšování zabezpečené poukázky TICKET SERVICE. IIᆷ勇 Str t ᆷ勇吷 soᆷ勇吷 ᆷ勇 吷 ᆷ勇ᆷ勇uᆷ勇 (Aᆷ勇 tur ᆷ勇ro soᆷ勇吷 ᆷ勇 ᆷ勇 čᆷ勇 ňov ៧哇 RM oᆷ勇oručuj k realizaci výsledky pracovní skupiny pro vzdělávání v rámci přípravy Strategie sociální inkluze, a to ve věci záměru rozšíření nabídky středního školství o učňovský segment v městě Broumově. ᆷ勇3吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 ៗ喷osᆷ勇o ř ᆷ勇st Brou ov ᆷ勇 3ᆷ勇ᆷ勇 ub u ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 Předkladatel: vedoucí finančního odboru RM b r vᆷ勇 o rozbor hospodaření města Broumov k 30. dubnu / 7

4 ᆷ勇4吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 oᆷ勇ᆷ勇očtov吷 ᆷ勇 ᆷ勇 rᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 Předkladatel: vedoucí finančního odboru 吷៧哇 oᆷ勇ᆷ勇očtov吷 ᆷ勇 ᆷ勇 rᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 RM oᆷ勇oručuj Z吷 schválit rozpočtové změny města Broumov r. 2009, dle předloženého návrhu. RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj odpisový plán Technických služeb města Broumova pro rok 2009 dle předloženého návrhu. RM uᆷ勇ᆷ勇 odvod z investičního fondu Technických služeb města Broumova do rozpočtu města Broumov ve výši ,- Kč. ᆷ勇៧哇 ៗ喷vᆷ勇rov s ᆷ勇ouv ᆷ勇ᆷ勇吷 oᆷ勇š ř t ᆷ勇ᆷ勇ovo u Brou ov 喷s ᆷ勇吷štᆷ勇 Sᆷ勇oř吷ᆷ勇ov uᆷ勇ᆷ勇 吷ᆷ勇 ៧哇 吷ᆷ勇ᆷ勇 喷o sᆷ勇吷ᆷ勇o RM oᆷ勇oručuj Z吷 schválit uzavření úvěrové smlouvy na financování investiční akce Rozšíření teplovodu Broumov sídliště Spořilov ul. Mládežnická a Komenského s Komerční bankou a.s. Praha, na základě zjednodušeného výběrového řízení. 3៧哇 T Sᆷ勇ov Brou ov ᆷ勇výš ៧哇吷 č ᆷ勇o ᆷ勇ř sᆷ勇ᆷ勇vᆷ勇u RM b r vᆷ勇 o Zdůvodnění potřeby zvýšení finančního příspěvku TJ Slovan Broumov k žádosti o dotaci na rok 2009, ze dne 15. prosince ᆷ勇៧哇吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 Výbᆷ勇rov ř ᆷ勇 Předkladatel: vedoucí odboru investic Aᆷ勇 Z v ᆷ勇 ᆷ勇o ᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇otov吷t ᆷ勇 r v吷t ᆷ勇吷ᆷ勇 ᆷ勇 šᆷ勇oᆷ勇 ᆷ勇o ᆷ勇ř吷štᆷ勇 v 喷o sᆷ勇吷ᆷ勇o uᆷ勇吷ᆷ勇吷 RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj zadávací podmínky akce Město Broumov revitalizace školního hřiště dle předlohy, výběrovou komisi ve složení: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Slezák, pan Kuchta, pan Marek a seznam oslovených firem: - Broumovské stavební sdružení, s.r.o., U Horní brány 29, Broumov - Broumstav s.r.o., Žižkova 53, Broumov - Stafido, Husova 367, Police nad Metují - LINHART s.r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav - FUNNY SPORT s.r.o., Kvítková 3643, Zlín Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (pan Trojan) Bᆷ勇 Z v ᆷ勇 ᆷ勇o ᆷ勇 ៧哇 r ᆷ勇roj ᆷ勇tu Zᆷ勇 ᆷ勇š t ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇 吷ᆷ勇oᆷ勇 č ᆷ勇ᆷ勇 vᆷ勇 st ost bu ov RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj zadávací podmínky akce Manažer projektu Zlepšení tepelně izolačních vlastností budov dle předlohy, výběrovou komisi ve složení: JUDr. Růčková, pan Slezák, pan Trojan, pan Marek, pan Kuchta, (náhradník pan Uzel) a seznam oslovených firem: 4 / 7

5 - DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou - AQE advisors, a.s., Moravské náměstí 3, Brno - IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí - Jaroslav Kratochvíl, Pod květy 28, Zadní Třebáň - Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Cᆷ勇 Z v ᆷ勇 ᆷ勇o ᆷ勇 ៧哇 r ᆷ勇roj ᆷ勇tu I t ᆷ勇吷៧哇吷ᆷ勇 ᆷ勇 t ᆷ勇 ᆷ勇 吷ᆷ勇o ᆷ勇osᆷ勇o řstv RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj zadávací podmínky akce Manažer projektu Intenzifikace tepelného hospodářství dle předlohy, výběrovou komisi ve složení: pan Trojan, pan Slezák, pan Kuchta, pan Marek, pan Uzel, (náhradník JUDr. Růčková) a seznam oslovených firem: - DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou - AQE advisors, a.s., Moravské náměstí 3, Brno - IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí - Jaroslav Kratochvíl, Pod květy 28, Zadní Třebáň - Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou 喷ᆷ勇 Ob ov ᆷ勇 rᆷ勇u Aᆷ勇 jᆷ勇 RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj dodatek č. 2 ke Smlouvě o nadačním příspěvku uzavřené mezi městem Broumov a Nadací PROMĚNY dne dle předlohy. RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s vítězem výběrového řízení k realizaci projektu Obnova parku Alejka v Broumově s firmou Gardenline, s. r. o., Litoměřice, dle předlohy. Eᆷ勇 ៗ喷 ss ᆷ勇吷ov uᆷ勇吷ᆷ勇 ov吷 čᆷ勇 ᆷ勇 Předkladatel: vedoucí odboru investic RM oᆷ勇oručuj Z吷 projednat nové členění stavebních parcel v majetku města v Hesseliově ulici dle předlohy. Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se: 0 ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇o struᆷ勇ᆷ勇 Ⴧ囷OV ᆷ勇robᆷ勇 t吷ᆷ勇 VA 喷 Ⴧ囷OV Brou ov, ᆷ勇ř ᆷ勇r v 吷 t ᆷ勇吷៧哇吷ᆷ勇 ᆷ勇 RM oᆷ勇oručuj Z吷 vzít na vědomí přípravu Intenzifikace ČOV v Broumově včetně průběžného financování dle předlohy. 5 / 7

6 V ᆷ勇 ᆷ勇ro VA 喷 ៧哇 ᆷ勇ᆷ勇o, ᆷ勇sᆷ勇 RM oᆷ勇oručuj Z吷 jmenovat JUDr. Libuši Růčkovou zástupcem města na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, která se koná 19. června ᆷ勇៧哇吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 喷o troᆷ勇 us s Předkladatel: tajemnice měú RM b r vᆷ勇 o kontrolu plnění usnesení. ᆷ勇8吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇 吷ᆷ勇 吷 ៧哇 S ᆷ勇r 吷ᆷ勇 吷 čᆷ勇 ᆷ勇吷ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇៧哇 o t ᆷ勇 čᆷ勇 吷 ᆷ勇 j ᆷ勇 u ř u Z吷 RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2007 o zadávání zakázek dle předlohy. RM oᆷ勇oručuj Z吷 schválit Dodatek č. 1 k jednacímu řádu zastupitelstva města, a to doplnění 14 o bod 4. a 5., dle předlohy. b៧哇 Ot vř ᆷ勇吷t r r ᆷ勇 喷 r t吷ᆷ勇ᆷ勇吷ᆷ勇o oboru ZUŠ Předkladatel: vedoucí odboru školství RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj zápis literárně-dramatického oboru u základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní umělecká škola Broumov, do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 1. září ᆷ勇៧哇 ៧哇ov吷 ᆷ勇ᆷ勇 tov吷 ᆷ勇 ř ᆷ勇 ř 吷t ᆷ勇吷 šᆷ勇oᆷ勇 Předkladatel: vedoucí odboru školství RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj, s účinností od 1.června 2009, nové platové zařazení ředitelů školských subjektů, jejichž zřizovatelem je město Broumov, dle návrhu. ៧哇 C tr ᆷ勇 r ᆷ勇吷str ř吷 吷č吷 吷ᆷ勇stsᆷ勇 ᆷ勇oᆷ勇吷ᆷ勇吷 Brou ov Předkladatel: pan Kamil Slezák, vedoucí strážník MP Broumov RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj Dohodu o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů pro MP Broumov, dle předlohy. 6 / 7

7 ៧哇 ᆷ勇o吷 t t ៧哇 ost o ᆷ勇o ᆷ勇oru ៧哇吷 č ᆷ勇ř sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇 RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj žádost o podporu 5. ročníku cyklistického maratónu SPECIALIZED SUDETY TOUR dle předlohy. RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj příspěvek 2.000,- Kč sportovnímu klubu Redpoint team. ៧哇៧哇 ៗ喷 ost o ᆷ勇ovoᆷ勇 v ᆷ勇ov ᆷ勇u b ᆷ勇ro uᆷ勇ᆷ勇 r ᆷ勇 A br Oᆷ勇吷vᆷ勇t RM sᆷ勇ᆷ勇v ᆷ勇uj venkovní hudební produkci v areálu Ambra Olivětín dne 13. června 2009, dle předlohy. Ukončení jednání: 18:55 hod. Termín následujícího jednání RMᆷ勇 stř 3ᆷ勇 č rv ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 o 吷3ᆷ勇ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇o ᆷ勇 Zapsala: D. Nosková Ověřeno dne:. Ověřovatel: pan Uzel. Petr Uzel JUDr. Libuše Růčková místostarosta starostka 7 / 7

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Fotbalový sportovní den. 10 (říjen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 10 (říjen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Fotbalový sportovní den 16. září uspořádal Fan Club Broumov ve spolupráci se Slovanem Broumov Fotbalový sportovní den. Hlavním bodem

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 5 (květen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Martin Ptáček postoupil do celorepublikového kola v Kladně Skvělou zprávu jsme obdrželi od pana učitele ZUŠ pana Štěpána Přibyla. Jeho

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 6 (červen 2014) B r o u m o v s k é noviny 6 (červen 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z. Streubel

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014)

Broumovské noviny. cena 10 Kč. 7 (červenec 2014) B r o u m o v s k é noviny 7 (červenec 2014) cena 10 Kč broumovske.noviny@seznam.cz www.broumov-mesto.cz Broumovské noviny pro Město Broumov vydává Občanské sdružení Evropa Union Broumov, předseda: Z.

Více