Atentát na následníka trůnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atentát na následníka trůnu"

Transkript

1

2 Začátek čas 18:17 Standa Dvořáček Atentát na následníka trůnu 28. června 1914 rozšířila se po celé říši zvěst, že následník trůnu František Ferdinand s manželkou Žofií zavražděni byli v Sarajevě. Pachatel na místě byl zatčen. Později zatčení ostatní spoluviníci. Vyšetřování atentátu a vyhlášení války. Vyšetřováním zjistilo se, že atentát onen osnován byl v Srbsku za účastenství mnohých osob stavu vojenského. Mocnářství rakousko uherské žádalo za vyšetření a potrestání viníků. Srbsko však odepřelo. Proto 26. července 1914 vypovězena byla Srbsku válka a nařízená částečná mobilizace, kterouž naše obec dotčena nebyla. Srbska však ujalo se Rusko, a proto nařízena mobilizace všeobecná. - Vyhlášení mobilizace Dne 1. srpna po půlnoci bylo slyšeti dupot a hovor mnoha osob a najednou bubnováním probuzení občané slyšeli pro volání do zbraně. Druhý den již rukovali:bratři Novotní č. 5 Antonín a František, Lukas Vincenc č. 17 a Zloch Josef č. 13. Třetího srpna povoláni koně. Z Býšovce byli dva vojenské, které měl propůjčené František Nedoma č. 1. Každý se těšil, že válka dlouho nepotrvá, že vojska naše, spojena s mocenskými, nepřítele brzy usadí a k míru donutí. Ale marně. K Rusku přidala se Francie a Anglie a povstala takzvaná světová válka. Povolání domobranců do 42 let. Vyhláškou povoláni na jaře odvedeni a všichni domobranci až do 42 roků, kteří byli ve zbrani vycvičeni. Byli to: Pilát František č. 6 a Blecha Alois, zedník. Říjnové prohlídky domobranců. V říjnu, byly nařízeny nové prohlídky domobranců, při kterých uznáni schopnými a nastoupili k vojsku: Cyril Vala č. 11 a Josef Dvořáček č. 27. Dvořáček Vincenc byl uznán za schopného, ale ponechán při svém zaměstnání (pracuje na zbrojních puškách). Jiní z Býšovce u vojska. Kromě těchto jmenovaných vojínů jsou ještě ve vojsku: Josef Pokorný č. 18 (od počátku) a zdejší rodáci, ale jinde bydlící: František Uhlíř a František Matoušek z Pernštejnských Janovic, Julius Štarha ze Smrčku, Josef a Jan Málek z Bystřice. Přehlídka do 36 roků. V listopadu nařízená prohlídka domobranců do 36 roků. Při ní uznáni schopnými: Josef Chalupník, kovář, Dvořáček Josef, klempíř a Josef Míček, modelář ve Štěpánově. Spisování obilí každého měsíce. Každého 15. v měsíci byly spisovány zásoby obilí. 1. prosince byly sepsány všechny zásoby obilí a bramborů.

3 Odvody 20letých. Při odvodu 20letých odvedeni: František Chalupník, Julius Hašek a František Pecina. Z 19letých Josef Uhlíř a Emil Čech. Rakvisice obilí. Při rakvisici obilí dodala zdejší obec 10q žita a 30q ovsa. Soupisy zásob obilí a potravin. 2. března sepsány zase všecky zásoby obilí a potravin se zřetelem na počet osob v domácnosti. Na osobu počítáno 300g žita, nebo 240g mouky. V mnohých obcích byly v měsíci dubnu zavedeny chlebové lístky či chlebenky. U nás nebyli. Povolání starosty p. Josefa Patloky. 19. března povolán byl Josef Patloka,rolník č. 2 a starosta obce na vojnu. Jest na strážného oddělení ve Znojmě. Osudy vojínů. Ze zdejších vojínů byli dva zajati Josef Zloch a Julius Štarha, dva raněni: Cyril Vala do levé ruky a pravé nohy a Josef Dvořáček do levé nohy. František Uhlíř a Josef Dvořáček měli úplavici. Vypovězení války Itálií. 23. května 1915 vypověděla Itálie Rakousko- uhersku válku, takto. Vyhovuje rozkazům J. V. krále, svého vznešeného panovníka, klade si podepsaný královský italský velvyslanec za čest, J. Excel panu rakousko-uherskému ministrovi za hranicí odevzdati toto sdělení: Dne 4. t. m. byly c a k vládě oznámeny závažné důvody, proč Itálie v důvěře ve své dobré právo prohlásila svou spolkovou smlouvu s Rakousko- uherskem, která byla c a k. vládou porušena, za neplatnou a od nynějška bezúčinnou a nabyla zpět plné volnosti činu po této stránce: Pevně odhodlána starati se všemi prostředky, které má po ruce, o hájení Italských práv a zájmů, nemůže se královská Italská vláda vyhnouti své povinnosti, aby proti každému nynějšímu i budoucímu ohrožování za účelem splnění národních aspirací uchopila se opatření, která jí ukládají události. Jeho V. král prohlašuje, že zítřkem počínaje má za to, že se nalézá ve válečném stavu s Rakousko- uherskem. Podepsaný klade si za čest, J. Excel panu ministrovi zahraničí součastně sdělili, že ještě dnes budou císařskému a král. velvyslanci v Římě dány k disposici pasy a byl by vděčen J. Excelenci, kdyby mu byly doručeny jeho pasy. Podepsán: Avarna Sbírka kovů. V měsíci dubnu uspořádána byla sbírka kovů pro válečné účely. V naší obci sebráno 7. 1 kg. Později spisovány věci z mosazi, mědi, cínu a zinku (hmoždíře, žehličky aj.). Zapsáno bylo 31kg mosazi. Přehlídka domobranců. 29. května byla znovu prohlídka domobranců od roku , Z Býšovce šlo 11 domobranců, z nichž uznáno schopných 8 : Čech Antonín, Fafílek Vincenc, Ondra Jakub, Pilát Alois, Pilát Josef, Smolík Alois, Smolík František a Smolík Josef.

4 Povolání neodvedenců Z neodvedených povolán byl Čech Josef do práce ve strojírně do Vídně. Nastoupení odvedených. Z těchto uznaných schopných nastoupili k vojsku 21. června: Čech Antonín, Pilát Josef a Smolík Alois. Ostatní nastoupili až 15. července. Přehlídka 18 letých 24. června byla prohlídka 18 letých, na které rozšířena povinnost domobranská císařským nařízením a při ní uznáni schopnými ze čtyř všichni: Alois Pecina, Bohumil Pilát, Alois Smolík a Jaroslav Šípek. Vystěhovalci 9. června přišlo sem 6 vystěhovalců z jižních Tyrol. Fortunáta Sadler, Tereza Sadler, Amálie Sadler, Marie Sadler, Emma Sadler a Nartiseho Sadler. Ubytovány byly nejprve v kovárně č. 16, byla s nimi těžká domluva, poněvadž žádná neuměla česky ani německy. Počasí v létě. Suchem trvajícím celých 6 neděl vyschla luka úplně, ba zdálo se, že žita uschnou, neuzrají a jařiny ani nevyrostou, stromy vadly a ovoce padalo ze stromů. Když již všecky známky blížícího se deště zklamaly, 27. června a pak 29. června a několik dnů následujících přišly vydatné deště, které vzkřísily již hynoucí úrodu. Ovsy, které byly nízko u země, vyrostly přes půl metru vysoké. Měsíc červenec jest více vlhký než suchý. Žně. Žně začali u nás 21. července. Nouze o cukr. V měsíci červnu a červenci byla u nás veliká nouze o cukr. Kupci měli malé zásoby a nechtěli proto jinak prodávati než jen ¼ kg. Kdo si nepřispíšil, zůstal bez cukru. Nedostatek tady povstal tím, že mnozí obávajíce se nouze o cukru, nakoupili si jej na centy. Tak prý jistá rodina v Nedvědici měla jej 27 homolí, jiný 15 homolí. I u nás někteří měli až 50kg cukru, ale tajili se s ním. Boje na Dněstru 23. června v bojích u Haliče na Dněstru byl František Pecina kulí raněn do nohy a odvezen do nemocnice k Schwarzenberkovi v Třeboni. Vyléčen byl za 4 neděle. V témž boji byl zabit František Štěkas, syn nadučitele z Věchnova a dle zprávy Františka Novotného byl zajat František Chalupník Rusy. Dovolené Četní vojíni hlavně rekonvalescenti dostali dovolenou na senoseč (Vala Cyril, Dvořáček Josef, Lukas Vincenc a Chalupník Josef) po 14 dnech, jiní na žně (Lukas Vincenc 2 krát po 14 dnech a Josef Pilát 14 dní).

5 Vřadění do pluku tyrolských střelců. Dva z našich vojínů Čech Antonín a Smolík Alois byly vřadění do pluku tyrolských střelců. Prapory Ku konci července byly pořízeny dva prapory, jeden v říšských (černožlutých), druhý v zemských barvách (žlutočervený). Prapory těmi zdobí se škola při slavnostech vlasteneckých. Maximální ceny potravin. V prvním týdnu měsíce srpna byly oznámeny nařízeními c a k okresního hejtmanství ceny některých potravin: másla 3.8 K (prodávalo se 5.2 K), tvarohu 50 h (70 h), vejce 9 h (10 h), mléka 24 h (20 h), cukru 91 h a nového cukru o 8 h levnější. Někteří obchodníci zvláště v Bystřici nedbali však na toto nařízení a prodávali cukr za 1 K. I nyní prodávali kupci po ¼ nebo ½ kg, poněvadž nemající lidé zase chtěli jej zkupovati a dělati si zásoby. Smrt prvního vojína. 8. srpna přišla zpráva o prvním mrtvém z naší obce. Josef Zloch zemřel 14. února v zajetí v Srbsku. Zprávu tuto zaslal p. Eduard Kalina, rodák z Nedvědice, rovněž v Srbsku zajatý. Prodloužení lhůty nastoupení. Domobrancům, kteří měli nastoupiti službu 15. července, prodloužena lhůta do 16. srpna nastoupili tedy toho dne. Pilát Alois, Smolík František, Smolík Josef, Ondra Jakub a Dufek František odvedený v Tišnově. Přehlídka 42 až 50 letých 29. srpna byla přehlídka 43 až 50letých. Z Býšovce šlo jich 8. Z těch uznáno 5 způsobilých, 4 bývalí vojáci a jeden nevoják a to: Jan Šípek 43letý, Josef Hulák (nevoják) 44letý, Jan Sádecký 47letý, František Pecina a Karel Rosůlek 48letí. Žně. Sklizeň Letošní žně byly smutné. Žita se sklidila částečně dobře, většinou pomokla a vzrostla, Ječmeny nestály za nic a Ovsy byly slabé. Takže většina občanů je odkázána na aprovizaci obyvatelstva. Brambory se sklidily dobře, ale bylo jich průměrně přes 30% nahnilých. Zabavení zásob obilí a luštěnin Zásoby obilí a luštěnin byly státem zabaveny a nesměly se volně prodávati ani vyměňovati. Vyměňovati obilí na setí smělo se jen na povolení od hejtmanství. Nové maximální ceny. V měsíci říjnu byly oznámeny nové maximální ceny másla 4.2 K, tvarohu 60 h, vajec 10 h, a mléka 24 h.

6 Osudy vojínů. Z vojínů v poli byli raněni: Josef Pilát do pravé ruky a Josef Uhlíř do levé nohy. Ostatní jsou zdraví a píší, že se mají dobře. Raněn byl též na Italském bojišti Leopold Pokorný do nohy a tamtéž zajat byl Josef Míček. Výmlat obilí. Dle rozkazu c a k hejtmanství má býti žito vymláceno do 15. října, poněvadž má se dodati žito vojsku. Na naši obec připadá 30q. Lhůta, vymlátiti ostatní obilí, byla prodloužena do 10 listopadu. Žito se dodávalo dne 19 října. Dodalo se ho 30 q 10 kg. Soupis zásob 15. října. 15. října byly sepsány zásoby obilí, mouky a luštěnin. Zapsáno bylo: 194 osob, které mají:1060 kg pšenice, kg žita, 5675 kg ječmene, kg ovsa, 299 kg pšeničné mouky, 716 kg žitné, 186 kg ječmenné, 385kg hrachu a 2 kg čočky. Nastoupení 18 letých. 16. října, nastoupili k vojsku, 18letí odvedeni dne 24. června: Alois Smolík a Alois Pecina nastoupili ke 14 zeměbrannému pluku v Hallu v Tyrolích, Bohumil Pilát a Jaroslav Šípek k 81 pěšímu pluku v Jihlavě. Osudy vojínů. Téhož dne přišla zpráva, že František Novotný, Josef Dvořáček a Emil Čech byli zajati Rusy a František Pilát byl povýšen na Italském bojišti na svobodníka (gefreiter). Nové přehlídky. 28. října byly přehlídky (znovu) domobranců rozených , Z Býšovce dostavili se 2, nebyl však způsobilým žádný. Rekvisice bramborů. Na začátku listopadu byla nařízená rekvisice bramborů 80 q pro Brno. Brambory dodány 19. listopadu. Soupis zásob 15. listopadu. 15. listopadu byly sepsány zásoby sena, slámy, mléčných výrobků, vajec a brambor. Zapsáno bylo: kg sena, q slámy, q brambor. Neoprávněné zvyšování cen. V listopadu bylo několik hospodyň oznámeno četnictvu (cizím člověkem, který kupoval v obci máslo a husy) pro prodávání másla nad maximální ceny (za 5 K, maximum 4.20 K). Nové přehlídky zásob. 9. prosince byla úřední přehlídka zásob obilních, kterou prováděli : p. soudní auskultant z Bystřice, p. Šťastný ze Dvořišť, a c a k četnický strážmistr p. Karel Havlíček. Nalezeno všecko v pořádku.

7 Naši vojíni na začátku roku Vojíny z naší obce jsou: Josef Patloka č. 2 (starosta), četař Josef Uhlíř č. 3 (rol. syn), svobodník Jaroslav Šípek (rol. syn) č. 4, František Novotný (rol. syn č. 5) zajat v Rusku, Antonín Novotný (rol. syn č. 5), Alois Pilát (domkař č. 28), Bohumil Pilát (kup. příručí), František Pilát svobodník a Josef Pilát (rol. syn č. 6), Alois Smolík (rol. syn č. 7), Julius Hašek (kol. pom. č. 10), Cyril Vala (tkadlec z č. 11), Antonín Smolík c. k. šikovatel, Alois Smolík jednoroční dobrovolník, Josef Smolík (rolník), František Smolík (rol. syn- všichni z č. 12), Josef Zloch (rolník) zajat v Srbsku- mrtev, František Dufek (kočí), Josef Chalupník (kovář), František Chalupník zajat v Rusku, Vincenc Lukas (domkař č. 17), Vincenc Fafílek (hostinský a sedlář č. 5), Josef Pokorný (rol. syn č. 18), od počátku války, Ludvík Krábek (truhlář č. 21), Antonín Čech (umělecký truhlář), Emil Čech (strojník, zajat v Rusku), Pecina Alois (rol. syn č. 26), Pecina František (rol. syn č. 26), Josef Dvořáček (truhlář zajat v Rusku), František Dvořáček (klempíř), Julius Míček (modelář zajat v Itálii). V továrnách na zbraně pracují: Vincenc Dvořáček (zámečník ve Vítkovicích), Josef Čech (strojník ve Vídni). Z jiných obcí do Býšovce přistěhovaní. František Uhlíř (rolník) a František Matoušek (nájem. rol. usedl.). V Pernštýn. Janovicích, Pokorný Leopold (řeznický pomocník), Josef Dufek (horník v Okříšku), Julius Štarha, zajat v Srbsku, ale utekl a ohlásil se u svého pluku č. 81, Vincenc Štarha a Alois Štarha (náden.), Alois Blecha (zedník) zajat v Rusku, Josef Sedmera (řezník), Josef Málek a Jan Málek (nádeníci). Na válečných zákonech: Antonín Štarha (obuvník). Úhrnem 43 mužů. Nastoupili v lednu. 17. ledna nastoupili: Josef Hulák (krejčí) a Jan Šípek (rolník č. 4), 21. ledna František Pecina (krejčí). Úhrnem 46 mužů. Všichni jsou dosud živi, až na Josefa Zlocha. Smrt jeho dosud úředně neoznámena. Ranění během války. Z nich byli raněni:josef Uhlíř (do nohy), Josef Pilát (do pravé ruky), Cyril Vala (do levé ruky a obou nohou), Pecina František (do levé nohy), Josef Dvořáček (do pravé nohy) a Pokorný Leopold (do klíční kosti a pravé nohy). Všichni zase nastoupili službu. Nové maximální ceny. Od 1. března jsou zavedeny nové maximální ceny: máslo 5 K, tvaroh 60 h, mléko 24 h. Dodávka ovsa. Z přebytečných zásob ovsa bylo dodáno pro erár 108 q po 24 K.

8 Počasí. Letošní zima byla velmi mírná. V druhé polovici ledna nebylo již sněhu a byly tak teplé dny jako na jaře. V únoru napadlo sněhu asi na půl metru a byly velké vánice. V březnu však nastaly teplé dny, že všechen sníh roztál v několika dnech. V polích začalo se pracovati již 13. března. Na konci března byly již zasety na některých pozemcích ovsy a zasázeny brambory. Žita pěkně přezimovala a slibují hojnou úrodu. Dodávka bramborů. V březnu přišel od c. k. okr. Hejtmanství rozkaz, že zdejší obec má dodati na zásobování měst 10 q bramborů. Soupis zásob dne 19. března. Dne 19. března byl znovu proveden soupis zásob obilí a mouky, který udával, že v obci jest ještě dosti zásob; toliko několik rodin jest odkázáno na chlebové lístky (10 rodin). Cukřenky. Od 19. března směl se cukr prodávati toliko na cukrové lístky. Přičemž na osobu počítán 1 kg měsíčně. Cukřenky obdržel každý, kdo neměl více než 2 kg na osobu Josef Herzog Počasí. V měsíci březnu bylo velmi pěkné počasí, které potrvalo až do polovice dubna. Pak se ochladilo a nastali mrazivé noci a při severozápadních větrech objevil se sníh, který padal 16, 17 a 18 dubna. Od půldne 18. dubna přišel vydatný déšť. Přehlídky 18 letých. 29. dubna byly přehlídky 18letých domobranců (roz. v r. 1898). Dostavili se dva: Alois Chalupník a František Smolík č. 19. Byli odvedeni oba. Soupis bramborů 2. května byl soupis zásob bramborů, při kterém seznáno, že v obci jest jich nedostatek. Revise zásob. 16. května byla u nás provedena revise zásob obilí a mouky (pp. vrchní respic. finanč. stráže a A. Kozon Jindř., subkomisionářem z Nového Města), při níž shledány větší zásoby toliko u pěti rolníků:5 q žita, 2 q ovsa a 30 kg ječmene, které převzaty p. subkomisionářem dne 29. května pro V. O. U. Letní čas. Prvním květnem zaveden byl tz. letní čas, tj. v noci ze dne 30. dubna na 1. května postrčena ručička na hodinách o 12. hodině na 1. hodinu. Čas ten má býti v užívání až do 30. září t. roku.

9 Dovolené vojínů. V měsíci květnu a červnu vystřídali se skoro všichni vojíni zdejší na dovolené. Přišel z ruské fronty i Josef Pokorný, vyznamenán bronzovou medailí za udatnost. Po návratu na bojiště vyznamenán stříbrnou medailí. První padlý. Na začátku července přišla zpráva, že na volyňském bojišti padl 16. června t. r. Alois Štarha, vojín 81. pluku a byl 16. června pochován na Volyňsku. Nové maximální ceny. 13. července vyhlášeny byly nové maximální ceny: máslo 6 K 50 h, tvaroh 80 h, mléko 28 h, a vejce 14 h. ač jsou na nedodržení těchto cen přísné tresty, přece mnohé hospodyně na maximální ceny nedbají a prodávají dle své libosti: máslo za 9 až 10 K, tvaroh za 1 K, mléko za 36 h a vejce za 20 h. Hlavní vinu toho nesou blízkost Nedvědice a letní hosté z Brna. Raněni za poslední ¼ rok. Alois Smolík, jednos. dobrov. do levé ruky (tři střelné rány), Alois Pecina do tváře, Josef Uhlíř do levé ruky, František Pecina do ruky. Úmrtí. 17. června t. r. zemřel dosavadní zástupce starosty, 1. radní p. Josef Havránek, na jehož místo nastoupil 2. radní p. František Nedoma, který vede úřad starosty dále. 15. července zemřel dosavadní předseda M. Šk. R. p. František Smolík (zastával dříve úřad starosty po 19. roků), jehož 4 synové jsou ve vojsku. Na pohřeb dostavili se tři. Nejmladší Alois, kand. Učitelství, raněný do levé ruky a Antonín, šikovatel z bojiště Italského dojel ¼ h. před pohřbem, použiv rychlíků a z Tišnova nákladního vlaku. Nejstarší František byl právě na dovolené. Nástupce v hospodářství, Josef, přijel druhý den po pohřbu z ruské fronty. 31. července zemřel v Janovicích Pernšt. rolník a vojín na dovolené p. František Uhlíř (zdejší rodák, zánětem mozkových blan). Sklizňová statistika. V měsíci červenci zřízena tz. sklizňová statistika, ve které měla komise zjistiti sklizeň na jednotlivých parcelách každého druhu obilí. Bylo počítáno z 1 ha: pšenice ozimá 200 kg, jarní 200 kg, žita 300 kg, ječmene 300 kg a ovsa 250 kg. Nový odhad po sklizni po výmlatu byl z jednoho hektaru: pšenice ozimá 250 kg, letní 250 kg, žita 300 kg, ječmene 350 kg a ovsa 350 kg. Jetele a sena čítalo se z 1. ha 1000 kg. Sklizňové výkazy: v srpnu byly zavedeny sklizňové výkazy, pro každého zemědělce dva, jeden u starosty a druhý u zemědělce, které musí starosta každý měsíc porovnávati.

10 Dodávka vajec. 26. srpna měla zdejší obec dodávati 6. kop vajec do Nového Města. Sešlo se jich však jen 4.5 kopy. Tučenky. V září bylo spisování tuků a zavedeny tučenky. U nás se však nikdo o ně nehlásil, poněvač prý nemůže na ně ničeho koupiti. Druhý padlý. 23. září přišla z ruského bojiště od polního kuráta zpráva, že tam padl zdejší sedlář (rodák z Ujčova) p. Vincenc Fafílek 4. září a 9. září byl pochován u Břežan. Dodávka bramborů. V měsíci září nařízeno bylo c. k. okresním hejtmanstvím, aby zdejší obec dodala pro aprovizaci hl. města Vídně 500 q bramborů. Nařízení toto později změněno, poněvač u zdejší obce urodilo se letos méně bramborů, než jiná léta, ve 100 q, které měli býti dodány 4. října. Když občané dovezli brambory do Bystřice n. P. na nádraží, nebylo tam však vagonů a proto musili se vrátiti. 11. října dodali do Nedvědice na nádraží 42 q. Dodávka žita. Do 15. října měla zdejší obec dodati 15 q žita. Poněvač ono množství dodáno nebylo, nýbrž toliko 6 q přišla 23. října nucená dodávka žita a bramborů, při čemž intervenovalo 7 četníků (dle udání lidí bylo prý jich 15). Zavraždění ministerského předsedy. 22. října přišla z Vídně zpráva, že ministerský předseda, p. hrabě Stürghh byl 3 ranami z browningu zastřelen dne 21. odpoledne od Bedřicha Adlera, spisovatele a redaktora socialistické strany. Třetí padlý. 5. listopadu dostala pí. Emílie Lukasová zprávu, že manžel její p. Vincenc Lukas, zdejší domkař a rodák z Bukové, po těžkém zranění do spodní části těla zemřel ve voj. nemocnici ve Folgarii a tam ve společném hrobě č. 341 pochován. Vyznamenání vojínů. V listopadovém věstníku úředním bylo oznámení o vyznamenaných vojínech. Ze zdejší obce byli vyznamenáni: od 81. pěšího pluku: Antonín Smolík, šikovatel záslužným křížem s korunou, Štarha Vincenc, důstojnický sluha a Dvořáček Alois, pěšák stříbrnou medailí statečnosti II. třídy; od domobraneckého pluku č. 14: Josef Sádecký bronzovou medailí statečnosti za statečné chování se před nepřítelem. Úmrtí J. V. císaře. 22. listopadu rozšířila se po celém mocnářství Rakousko uherském zpráva, že náš milovaný mocnář, J. V. císař a král František Josef I. dne 21. listopadu o 9. hodině večer zemřel po kratičké nemoci v zámku schönbrunskem. Tělesná jeho schránka pochována za milionové účasti lidstva dne 30. listopadu.

11 Nastoupení císaře a krále Karla I. Po smrti císaře Františka Josefa I. Nastoupil následník trůnu arcivévoda Karel František Josef jako císař a král Karel I. Korunovace jeho bude teprve později. Počasí. Počasí od 25. listopadu bylo pošmourné a mlhavé. Někdy celý den pršelo, jindy mlha jako hustý závoj zakrývala celou krajinu, jindy jako drobounký hustý déšť vnikala do oděvu i do stavení. Cesty byly rozježděné, plné bláta. Počasí toto trvalo až do Další narukovaný. 16. listopadu nastoupil vojenskou službu p. Alois Uhlíř rolník z č. 3. u oddělení těžkých houfnic v Neurkürchsen u Vídně. Počasí. Počasí bylo až do 17. ledna nestálé a deštivé, že vznikla obava, že žito vyhyne. Od 18. ledna mrzlo po celý měsíc (mrazy dosáhly až 22 o C). Sněhu napadlo as na ½ m. Zajatý. V lednu byl zajat Rusy p. Josef Smolík, rolník z č. 12. Soupisy zásob. 26. února začaly soupisy zásob. V naší obci jej prováděl p. učitel Ludvík Svoboda, zás. správce Školy z Lískovce za pomoci 4. vojínů (Němci a Maďaři). Sepsáno bylo: Přepočítávání zásob. Zásoby ponechané při posledním zápisu byly počátkem dubna přepočítány a ponechány toliko do 30. června. Tak počítáno na osobu těžko pracující 46 kg a na osobu lehko pracující 38 kg., na osobu 102 kg brambor, na koně 90 kg ovsa a na jednoho vepře 210 kg brambor. Odebrání zvonku. 1. května 1917 o desáté hodině rozhlaholil se naposled zvonek na zdejší zvoničce, načež byl sňat a odvezen na nádraží do Bystřice. Byl na něm nápis: Nahoře: Hilara vdova a syn v Brně 1895, Dole: Svatý Františku oroduj za nás! Uprostřed byl obraz sv. Františka. Na horním okraji ornament z vinných listů a hroznů. Vážil 41 kg Josef Herzog Nové přehlídky V měsíci březnu byly nové přehlídky, při nichž uznáni způsobilými Josef Špaček domkař č. 23 a Jan Vala domkař č. 11. Josef Špaček nastoupil službu dne 16. května a Jan Vala měl nastoupiti 28. června. Byl však zproštěn na neurčitou dobu. Tím dostoupil počet vojínu ze zdejší obce na 49 mužů.

12 Statistika osevných ploch. 16. června začal soupis osevných ploch za účelem statistiky. Při níž sepsány byly následující plochy: Pšenice zimní = 0.67 ha., Pšenice jarní 6.20 ha., Žito zimní = ha., Ž. jarní = 0.82 ha., Ječmen = 9.70 ha. Oves = ha. Brambory = ha., Řepa = 7.95 ha., Hrách = 1.59 ha., Len = 1.76 ha., Jetel = ha., Vika = 1.61 ha., Směska = 1.57 ha., Úhory = 9.74 ha., Úhrnem orné plochy = ha. Celková úroda. Úroda naznána podprostřední. Výkazy zásob. I letošního roku byly zavedeny sklizňové výkazy zásob, které mají býti podobným způsobem vedeny jako loňského roku. Mlecí lístky. Aby se předešlo nesprávnostem při mletí, zavedeny i roku letošního mlecí lístky, které však nevydává představenstvo obce, nýbrž c. k. okr. Hejtmanství. Ranění a povýšení. 23. srpna raněn byl do levé ruky zdejší starosta, p. Josef Patloka (na vrcholu Gabriche) na Soči v 11. Italské ofenzívě. Na ruském bojišti povýšen na četaře Vala Cyril, bývalý zdejší žást a vyznamenán stříbrnou medailí za udatnost. Soupisy a přehlídky zásob. 19. listopadu začaly soupisy a přehlídky zásob. U nás v Býšovci prováděny byly p. Žákem, učitelem ze Zvole za přítomnosti p. Eduarda Pavelky, rolníka z Horního Čepí a p. J. Homolky, rolníka z Kozlova- Lesoňovic. Tuto komisi provázeli dva vojíni: Sepsáno bylo: Mír s Ruskem. Na začátku ledna prohlášeno bylo příměří mezi armádami na východě válčícími za účelem jednání o mír. Jednání o mír konalo se v Brestu Litovském. Zdálo se, že již ztroskotá. Než přece podařilo se mír smluviti. A mír byl podepsán. Konečně smluven mír a podepsán s Ukrajinou, která se ještě zpěčovala přistoupiti s ostatními gubenciemi ruskými na mír. Drahota potřeb. Ač v předešlých letech drahota potřeb byla veliká, dostoupila na začátku roku 1918 na tento stupeň: Máslo, jehož max. cena byla 14 K, prodávalo se za K, tvaroh (max. cena 1.6 K) 4 K, mléko (50 h) 1 K, vejce (14 h) 60 h až 1 K, selata K za 1 kg živé váhy, sádlo (14 K) 50 K, maso vepřové 15 K, hovězí 7 K, telecí 6 K, kozí 6 K za 1 kg. Látky na valech: předválečné 1 m 150 K, válečné od 50 K výše, boty od 100 K výše, podrážky 30 K. A ještě za peníze nebylo možno ničeho koupiti, nýbrž za potraviny. Za bochník chleba byly pěkné podrážky.

13 Znovu upravené vyživovací dávky. 20. ledna bylo vydáno nařízení, kterým se snižuje dosavadní dávka u zemědělců těžko pracujících na 300 g obilí, na lehko pracujících na 225 g obilí denně. Pro nezásobované těžko pracující na 225 g mouky na vaření, 1600 g mouky na pečení a lehko pracující na 225 g mouky na vaření a 900 g mouky na pečení týdně. Přebytečné obilí musilo se odevzdati subkomisionářům. Z Býšovce bylo odevzdáno: 249 kg žita, 116 kg ječmene a 390 kg ovsa. Zima. Letošní zima byla celkem mírná Josef Herzog Zproštění starosty. Výnosem c. k. ministerstva zeměbrany byl p. Josef Patloka, četař 25. domobraneckého pluku zproštěn služby vojenské do 31. července a propuštěn domů s vyznamenáními: velkou stříbrnou a malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a velkým Karlovým vojenským křížem. Dne 18. dubna převzal úřadovaní od p. Frant. Nedomy II. radního a vede úřad sám dále. 31. července byla mu prodloužená dovolená do 9. října (10 neděl). Zima v květnu. Počasí v dubnu bylo velmi krásné. V květnu bylo teplo jako v nejvyšším létě. 26. května pak udeřil mráz (- 2 C), který zničil mladé brambory, a později v červnu nově narostlé brambory byly zase mrazem zničeny. A na mnoha místech i kvetoucí obilí. Soupisy osevných ploch. V květnu a červnu byly provedeny soupisy osevných ploch, soupisnými komisaři za pomoci starostů a obecních důvěrníků. Ve zdejší obci prováděl soupis správce školy Karel Rosůlek, starosta Josef Patloka, a důvěrník Ant. Pilát. Úroda. Letošního roku byla celková úroda pod prostřední. Zvláště brambory ukazují se býti špatnými. 25. srpen. 25. srpna v poledne byli obyvatelé Býšovce překvapeni střelnými zbraněmi, které se záhy vysvětlily tím, že někteří vojíni prodloužili své dovolené a před vyzváním četnictva nechtěli nastoupiti službu vojenskou, byli sháněni vojenskými hlídkami a poněvač utíkali, bylo po nich stříleno. Žádnému nebylo však ublíženo. Někteří potom ihned nastoupili službu. Zněna správce školy. Dosavadní správce školy, Karel Rosůlek jmenován byl řídícím učitelem v Olešné a na jeho místo nastoupila sl. Anna Špačková dosavadní učitelka v Heralci.

14 Úroda. Úroda obilí zde ucházející, ale málo se urodilo bramborů. Vyhynuli a mnoho jich zčernalo, velice mnoho pak jich zničeno ponravami. Nemoc. Čeho obávali jsme se po celé čtyři roky války, přišlo skutečně. Koncem prázdnin již vyskytovala se v jednotlivých případech nová choroba, o níž před nedávnem přišly zprávy ze Španělska, kde jí postižen i panovník a nejvyšší úřednictvo i lid prostý. Odtud dostalo se jí názvu španělka. Jevila se příznaky obyčejné chřipky, která celkem probíhala bez nebezpečí, a za několik dní se nemocný zotavil. Choroba tato stykem vzájemným velmi se rozšířila a zhoršila. Vyskytli se případy úmrtí a těch velice stále přibývalo. Zvláště ve městech onemocněla sta obyvatel, takže celé rodiny byly nemocny a mnohé úplně vymřely, takže denně bylo mnoho pohřbů. Z Pešti hlášeno až 1600 onemocnění denně. V naší přetěžko zkoušené Praze řádila epidemie tak, že hrobaři nestačovali a vojáci přibráni byly na kopání hrobů a k výrobě rakví. Chudí pochováváni bez rakví. A umírali právě lidé mladí, jinak zdraví a silní. Nemoc ta rozšířila se i po venkově a stihla i naši obec ač dlouho byly jsme ušetřeni. Týden před svátky Všech svatých roznemohla se dcera rolníka z č. 8., sl. Božena Pilátová. Ku chřipce přidružil se prudký zánět plic, kterému dne 31. října podlehla. Během svátků pak postižena většina rodin, hlavně dětí, takže po návratu správ. školy po svátcích nucena byla místní školní rada školu zavřít, od 5. listopadu 1918 (nemoc šíří se dále ). Náš národ svoboden! Nářek náš nad Jobovými ranami, které vlast naši zasáhly, obrácen v jásot, v den, kdy oznámeno nám, že zbaveni jsme pout, že svobodní jsme. Celý národ rozjásal se nepokrytě nad zprávami působícími nevylíčitelným dojmem. A naráz zapomněli jsme vší bídy a trápení, strádání i bolesti nad ztrátami tolika životů nám drahých. U nás tisíce jich hynulo, přinuceni více bezúčelně, tisíce však k nepříteli přešli, by tam provedli to dílo spásné, které 300 let se chystalo. Legionáři naši, jimž vlastizrádců spíláno, sjednotili se a na cizích frontách život obětovali za práva naše. Oni působením a snahou prof. Masaryka vymohli nám uznání síly duchovní od celého světa a zabezpečili svobodu a moc. U Paříže, když spojenec ochaboval, se jako lvi bili, by odrazili surové boje Německé a zachránili vítězství, ač jich tam zůstalo !. A zbylý pozdrav nám poslali! Poutníče! Dones pozdrav náš milené vlasti na březích Vltaviných a zvěstuj tam bratřím, mi že tuhle mrtví ležíme, padesát tisíc, umřevše rádi v zápase za svobodu světa, v naději jisté, že svět nedá zahynouti jim ni budoucím! S pietou vzpomenuto všech těchto hrdinů a národ rád složí svůj peníz ku zbudování pomníku jich hodného a k zajištění života jejich pozůstalých. Čestná památka všem budiž! A dojetí a jásot ozývá se vlastí naší, vztek utlačovatelů stal se malomocným a my co čistí vítězové vztyčily náš prapor tam, kde dříve cizinecký jazyk zněl, a barvy cizích praporů zářily. Započato požehnané dílo. Všichni jsme přísahali, že i život rádi obětujem pro naše šťastné Příští. Lid sjednotil se, jásá, zpívá! Byrokraté odstraněni, není pánů, nemáme šlechtických erbů a zbavili jsme se i orla, jemuž třeba bylo dvou hlav, by dusil nás dle libosti. Teď dodýchal. A nad ním zas ten krásný se vznáší. Všichni volně dýcháme a s pravdou na rtech světla se nebojíme. Každý, kdo dosud poroben, volný jest. Jak šťasten učitel, který teď dětem milým, naději naši říci může, čím srdce překypuje pravdu! Jak zcela jiná práce nám počíná! Kéž jen nebe se smiluje a u svornosti nás zachová, bychom důstojně přijali to štěstí zasloužené a přivoděné zásluhou našeho prof. Masaryka a pres. Wilsona a stává národ náš s gloriolou kol hlav svých mučedníků. Jsme šťastni a zapomenem rádi bolestí všech! Správy vlasti naší ujala se Národní rada česká, než z Paříže dojde nám vláda.

15 Příjezd prezidentův Praha s nadšením se připravila na uvítání tvůrce státu našeho svobodného a prvního prezidenta. I my oslavili jsme příchod jeho. Ve škole vyložen dítkám význam, síla a zásluhy o naši svobodu, vzpomenuto všech, kdo sním, o naše znovuzrození pracovali a se obětovali. Pak zazpívána hymna naše a několik národních písní. Dne Josef Herzog Zněna ve správě školy. Zat. správkyně Anna Špačková, přeložena zatímně do Štěpánova a v Býšovci ustanoven zatímně p. František Pecina, učitel def. at. pers. v Romanině, a sice od Zněna správce školy. Definitivním správcem školy jmenován Josef Fictum, který po svém návratu od vojska, kdež od co jednoroč. dobrovol. desátník vykonával povinnost vojenskou, z kteréhož to času více než 28. měsíců přes dvě zimy musel se omeziti na pobyt na frontě. Raněn výbuchem granátu na levé noze a ruce u Sol di Roso na planině Asiažské vrátil se do zázemí a byl léčen v Tridentu, Innomostí a Linci na žádost přeložen do nemocnice do vlasti do Králové Hradce, odkud jsa částečně vyléčen nastoupil službu (vojensk. školní ve Věchnově, kde před válkou působil). Dne přejímá správu školy od Františka Peciny, který ustanoven ve Štěpánově a nastupuje své nové působiště v Býšovci. 28. říjen výročí slavného prohlášení naší svobody a samostatnosti našeho česk. státu. V pondělí ráno 28. října probudila se Praha docela všedně. Šedé závoje mlh válely se líně po ulicích, houstly nad hučící Vltavou v chladném vzduchu říjnovém a jen zvolna prorážely paprsky chladného již slunka podzimního vlhkou clonou chladných par. Konečně vítězně se zaleskly na zlatých báních stověžaté matičky Prahy, pozlatili oživující ulice, zlíbaly průčelí domů, odrazily se zářivě v tisícových záblescích od okenních tabulí. Ruchu na ulicích přibývalo. Dělnické proudy se valily do továren, živnostníci otvírali hlučně brány a úředníci spěchali do kanceláří. Obyčejný život velkoměstský se rozproudil v ulicích a náměstích pražských jako za tisíců jiných dnů a nikdo neměl tušení, že tento den se stane pro celý český národ velikým, slavným a nezapomenutelným. V 10. hodin dopoledne objevily se na vývěsných tabulích denních listů zprávy, které prudce rozrušily celou Prahu. Rakousko uherský ministr oznamoval prezidentu Spojených států severoamerických, Wilsonovi, že rakousko uherská vláda uznává oprávněné nároky Čechoslováků na samostatný stát a že si přeje co nejdříve skončit válku a uzavřít mír, bez ohledu na spojené Německo. Lidé se kupili k vývěsným tabulím a s dychtivostí četli tuto překvapující zprávu a se vzrušením rozčíleně o ní hovořili. Bleskem téměř rozšířila se zpráva tak neočekávaná Prahou. Radostné pohnutí mocnou vlnou projelo tisíci. Druh druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali a vzrušeným hlasem plným upřímné radosti volali: Jsme svobodní! Již nejsme otroky! Rakousko kapituluje! Jako kouzlem zavlály na ozářených domech prapory. Bílé a červené (prapory barvy českých), praporů vesele svítily vedle trikolory slovenské a mezi nimi se zamodraly hvězdnaté prapory americké. Čeští vojáci trhali s čapsek jablíčka s počátečním písmenem císaře Karla a drtili je podpatky na znamení, že neuznávají již žádného cizáka nad sebou. Na místě utržených jablíček zasvítili s čapsek kokardy v barvách národních, které roztomile slušeli našim milým vojákům. Na Václavské náměstí se valí nové proudy rozradostněných zástupů, nadšení roste. Ze zástupů zní velebný zpěv naší národní hymny Kde domov můj, Hej Slované. Nad šumným mořem těchto tisíců třepetají se četné praporečky a říjnový vzduch se otřásá hromovým voláním: Ať žije Masaryk! Sláva Wilsonovi! Sláva českému státu!

16 Za hlučného smíchu a všeobecné veselosti odstraňují se z budov dvojhlaví rakouští orli. S třeskem padají na dlažbu tyto znaky české poroby a třistaletého utrpení a zlacené jejich korunky se válejí na dlažbě v blátě. Chodci do nich kopou. Rychle všude zakrývají neb zabarvují dvě nepatrná písmenka c. k., která pro český národ znamenala tyranství a dlouhou řadu let ujařmění pod nadvládou německého rodu Habsburského. Národ lámající pouta třistaletého otroctví nesnese žádných známek, které by mu připomínaly to nesnesitelné jho jeho utrpení. Na Staroměstském náměstí před památnou radnicí se nakupili desítitisícové. S balkónu radničního, kde shromáždili se členové Národního výboru, mluví k lidu dr. Soukup. Po třech stech letech hrozného utrpení povstává národ československý k novému životu v samostatném státě. Staré Rakousko propadá se do hrobu. Národní výbor ujímá se vlády nad československým státem. Věc spravedlivá vítězí a co máme, toho nám již nikdo nevyrve. Hromové bouře souhlasu a jasné volání slávy zaniklo, v nadšeném zpěvu, jež hlaholí Staroměstským náměstím. Dlouho do noci hřměla rozjásaná Praha bouřným plesem a upřímnou radostí nad velikou dějinnou chvílí, kdy dle věšteckých slov našeho Komenského vrátila se národu českému vláda jeho věci. Nad útlými obrysy Hradčan dávno již pohasly poslední zážehy nezapomenutelného večera a hučící Vltava se zase přikryla jemnými clonami mlhavé šedi, když Praha po 300letech poprvé se ukládala k blaženému spánku. V nočním klidu telegrafické dráty rychlostí blesku roznášeli po všech vlastech československých radostné zvěsti o svobodě a samostatnosti českého národa. Slavný jest den 28. říjena 1918 a navždy zůstane zapsán zlatým písmem v dějinách českých Josef Herzog Den české revoluce. 28. říjen je dnem české revoluce, je jedním z jejich vrcholů, ale nikoliv jejím ukončením. Revoluce není dokonána a po dosažení naší samostatnosti, která tak draze byla vykoupena je svatou naší povinností v ní pokračovati. Dnešní člověk má velikou zodpovědnost před budoucností, kterou tvoří a za niž ho budou naše děti a vnukové souditi. President Masaryk nejednou zdůraznil, že v revoluci žijeme a logickým toho důsledkem je, abychom od nejvyšších úřadů až po dělníka revoluci konali, spolupracovali aktivně a nenechávali se jí snad unášeti a pobízet. Po revoluci politické, která přinesla státu samostatnost, chceme osvobození náboženské a sociální. V té příčině stůjme věrně za revolučním programem, jehož částí je 28. říjen. A jak chápeme revoluci? Je to houževnatá denní drobná práce, vytrvalá, nezlomná, která usiluje od základů obroditi a zlepšiti svět. Výsledky její, plody její se dostaví jednoho dne podobného dni 28. října Nemůžeme však žádný v nynějších poměrech českých souhlasiti s revolucí katastrofální, jež využívajíc násilí a ničíc kulturní a hospodářské hodnoty, výsledky to lidské práce je činitelem nezdravým a podvratným. Pokračujme v duchu české revoluce zahraniční na půdě vytvořené po 28. říjnu k zabezpečení dosavadních docílených výsledků revolucí a stůjme neochvějně na stráži proti znovu zvedající se reakci. Oslavovati 28. říjen a neuvědomiti si mravní povinnosti pokračovati v duchu Masarykovy zahraniční revoluce české, je polovičatost. Oslavovati činy, jež přinesly českou revoluci a nepomáhat dalšímu vývoji české revoluce, hříšná pohodlnost, né-li reakce. Toto nesmí mezi námi býti. Připravme spolu s jinými činiteli základy nového světa a tak staneme se revolučními činiteli, kteří s hrdostí hlásati se mohou k 28. říjnu svým činem. Významný tento den není mrtvým historickým datem, ale je naším životem, kterým denně žijeme dál. T. G. Masarykovi. Český národ neměl dělníka pilnějšího a vytrvalejšího nad Masaryka. Jeho mládí odnáší se životem chudoby, jíž jediným údělem jsou dvě pracovité ruce s podvědomou silou chudiny, pudící je k činnosti a práci. Stav se profesorem university pražské postřehl ihned, že mnozí profesoři učí dějinám českým, ale nikdo jejich filosofii. Toto odpovědné učení čekalo teprve učitele svého. A radostnou skutečností pro nás je, že se jím stal náš Masaryk. Bedlivým uvažováním o situaci našeho malého národa českého, který měl řaditi se mezi nejkulturnější národy střední Evropy, přišel k uzávěrům, že tak jedině státi se může provozováním politiky malého národa.

17 Taková byla jeho filosofie: Drobná, klopotná, neúnavná, promyšlená a cílevědomá práce, toť do hrdinství moderní doby, to jsou ony uhelné základy malého národa. Tyto jeho poznatky a jeho učení podepřeno vždy jeho skvělým příkladem a jeho velikou mravní váhou nezůstalo bez ohlasů k následování v řadách studentstva, profesorstva a stavitelů našeho lepšího příští. Významná jsou slova našeho velkého Tvůrce, která pronesl při slavnosti jeho narozenin: napíši ještě jedno dílo a pak dám již světu pokoj; že však velké to dílo nebude psáti perem, nýbrž vytesáno, že bude v žulové knize našich dějin, netušil. A ti, kteří přivítali tenkrát Masaryka písní, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi dokud Ty jsi mezi námi, neměli též tušení, jak pravdivou píseň uvítací vyvolili. Přišel rok 1914, zatajil se nám hrůzou dech a úzkostí stisklo se nám srdce. Každý z nás cítil velmi zřetelně a jasně, že chvíle našeho osvobození, přijde teď, anebo již snad nikdy. Zmýlili jsme se pouze v trvání války a potom myslili jsme, že osvobození přijde samo sebou, že nám je přinese čtyřdohoda. Dlouhá a hrozná válka vyzvedla nás z klamu, poznali jsme, že čím menší stát, tím větší a trpčí oběti musí přinésti za svoji samostatnost a svobodu. Bylo nám všem prožíti okamžiky hrozné a zoufalé, kdy vítězství klonilo se na stranu Němců, kdy ztráceli již odvahu velicí a mocní co měli jsme dělati my? A tu povstává muž, u něhož soustředí se všechny vlastnosti jakých potřebí je vůdci národa za svoji svobodu: Jeho tušení v jak těžkém postavení se národ ocitne se splnilo, postaral se však předem již o to, aby rozšířenou vzdělaností a uvědoměním povstali synové a dcery naše národa, kteří s odhodlaností a láskou přinášeli ty největší oběti na oltář vlasti. Založil stranu, jejíž hlavní zásadou byl rozum a poctivost, jejíž moc a síla měla býti a byla né v množství, ale v jakosti členů. Píšeme-li dnes o našem presidentu, píšeme skoro výhradně o věcech vztahujících se k našemu osvobození a myslím, že né neprávem: tak jak na počátku války mysleli jsme všichni, že osvobození přijde samo sebou, tak zase za dnešních poměrů mnozí rychle na všechny oběti, na všechnu nadlidskou práci, na všechnu prolitou krev zapomněli a považují naši svobodu za věc samozřejmou a počínají následkem toho s ní takřka hazardovati. A přece z vyjednávání prince Sinta vidno velmi dobře, že nescházelo mnoho a Rakousko z krvavé války by vyšlo, bývalo zase celé. Ovšem, že i náš velký Masaryk byl snižován, našli se lidé, kteří napsali, že vydává lehce v šanc životy jiných, když sám sedí za hranicemi hezky v teple. A přece Masaryk, muž tehdy již sedmašedesátiletý vydával v šanc nejen život svůj v cizině, ale i životy svých drahých doma. Rodinu pana presidenta charakterizuje výstižně tento příklad: Když přátelé Masarykovi chtěli paní Masarykové podávati zprávy o životě a činnosti Masarykovi v cizině, pravila jim paní Masaryková: ne, prosím Vás, nevykládejte mi to. Mně stačí, když vím, že je živ. Vím, že co dělá, dobře dělá Mám zde každou chvíli prohlídky, vyšetřování, ptají se mne, co vím o svém muži, a já já bych nedovedla selhat. Každý máme svou válku, své trápení musíme všichni trpět a vytrvat. Boj Masarykův se životem byl těžký. Boj rukopisný, proces Hylmerův, boj o svobodu universit, zasáhnutí do velezrádného procesu Záhřebského, proces Fridjungür, to jsou věci, na které svého času netroufal si nikdo jen Masaryk. Uvažujíce o velikých dílech Masarykových a o jeho nejskvělejším díle v příčině osvobození našeho ujařmeného národa, musíme s největší láskou spolu s úctou a oddaností a věrností zahořeti k našemu stařičkému milovanému presidentovi, neboť on má největší zásluhu o to, že vlast naše vymaněna z poddanství Němců. S radostí můžeme hleděti na to, jak cizina pohlíží na našeho velkého Masaryka. Jste nejšťastnějším národem, že máte Masaryka, celý svět se před ním kloní a také celý svět vám jej závidí. Máte samostatný stát s největším státníkem v něm. Co přeje náš president v této chvíli asi nám? Myslím totéž, co řekl při loučení legionářům ve Francii :,, hoši jsme na kopečku. Dejme pozor, ať s něho nesjedeme. Jsouce naplněni láskou a vděčnosti k našemu stařičkému presidentovi za jeho veliké činy, jimiž osvobozena byla vlast ze spárů Germánstva, nemůžeme jinak než přáti mu, aby dlouhou řadu let ještě mezi námi žil a řídil šťastně chod nám všem tak drahé republiky naší. Pozvedáme hlavy své provolávajíce,, Slávu tomu velkému muži s vroucím přáním prostých slov písně :,, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi, dokud Tys mezi námi.

18 Smutné číslice následky světové katastrofy. Jednou z nejhorších představ nás všech za války bylo vždy pomyšlení, kolik životů ztracených rodinám, národům lidstvu bude státi to krveprolévání. Dnes máme již přibližnou statistiku těchto obětí. Kodaňská společnost pro studium sociálních následků války sestavila tuto smutnou statistiku prozatím až do roku Je to opravdu smutná statistika. Evropa čítá dnes o 35 mil. lidí méně než by jich měla dle normálního vývoje. Z této úžasné číslice připadá 9 mil. 829 tis. na padlé ve válce, 20 mil. 250 tis. na pokles porodů a 5 mil. 301 tis. na vzrůst úmrtnosti. Na bývalé Rakousko připadá celkem 5mil. 800tis. ztrát, z toho padlých ve válce , dále 3 mil. 800 tis. případů poklesů porodů a 2 mil. zvýšené úmrtnosti. To jsou hrozné číslice a nejhroznější z nich jsou ony, které nám označují katastrofální úbytek porodů. Je to hrozný vykřičník nad dějinami světové války, který musí volati i do budoucna. Nutno si představiti, co znamená tento ohromný úbytek lidstva právě v nynější hospodářské situaci Evropy, která má zvýšenou výrobností nahraditi statky, které ve válce byly promarněny. Co znamená jen oněch 10 mil. Paží mužů, kteří padli ve válce! Úbytek porodů však předčí vše, to svým katastrofálním rozsahem. Zde nutně vážně přemýšleti o tom, jak možno nahraditi tyto ohromné ztráty lidstva. Lze však doufati, že výmluvná řeč číslic, ukáže lidstvu, že v míru, pokoji a práci je jeho blaho, a spása. Snad jejich varovný hlas přispěje k zakotvení veliké myšlenky míru v myslích všeho lidstva Josef Herzog Konec v 16:40h. Standa Dvořáček

19 Začátek v 16:33h Standa Dvořáček Kronika obce Býšovce od r Tato kronika čítá 200 (dvě stě) stránek. V Býšovci, dne 22. února Člen obecního zastupitelstva: Pokorný František Starosta obce: J. Patloka Úvod Poloha obce. Obec Býšovec leží 6 km jihojihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem po obou stranách silnice vedoucí z Nedvědice do Bystřice nad Pernštejnem. Výška školy nad hladinou mořskou je m. Nejvyšším bodem na katastru zdejší obce je trigonometrický bod m, nejnižší místo je pouze m. nad hladinou mořskou. Rozloha. Pozemky k obci Býšovci náležející měří celkem 348 ha 80 a. Z toho je: orné půdy ha, luk ha, zahrad 1.53 ha, pastvin ha, lesů ha, rybníků 0.38 ha, zastavěné a neplodné plochy 8.39 ha. Z celkové výměry náleží majitelům soukromým ha. Z toho je ha orné půdy, ha luk, 1.46 ha zahrad, ha pastvin, ha lesů, 0.27 ha rybníků a 8.34 ha zastavěné a neplodné půdy. Obec vlastní ha z celkové výměry obce. Z toho je 8.25 ha orné půdy, 0.46 ha luk, 0.07 ha zahrad, 4.01 ha pastvin, ha lesů, 0.11 ha rybníků a 0.05 ha zastavěné a neplodné plochy. Počet domů a obyvatelů. Při sčítání lidu v r bylo v obci napočítáno 29 obydlených domů a 191 obyvatelů. 27 domů náleží majitelům soukromým, škola (č. 20) a kovárna č. 16 jsou majetkem obce Byšovce. Obyvatelé jsou vesměs náboženství římsko- katolického a národnosti české. Zaměstnávají se téměř výhradně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Z řemeslníků jsou v obci usedlí: kovář, stolař, krejčí a dva obuvníci. Všichni mimo práci řemeslnou zdělávají pole, jelikož řemeslo by jich s rodinami stěží uživilo. Spojení s okolím. S nádražím v Nedvědici a Bystřici nad Pernštýnem je obec spojena okresní silnicí, do ostatních okolních vesnic vedou poměrně bídné vozové cesty nemající po stranách svodnic, takže jsou každoročně při jarním tání sněhu a při bouřkách vymílány vodou. Vzdělání. Do roku 1872 byla obec přiškolena do Nedvědice, ale málo dětí navštěvovalo školu nedvědickou pro značnou vzdálenost a dosti neschůdnou cestu. Někteří rodičové posílali své dítky do školy raději do Věchnova do Zlatkova i do Věžné, děti méně dbalých rodičů zůstaly bez vyučování.

20 Do roku 1872 po nějakou dobu vyučoval zdejší dítky jakýsi cestující V. Částka. Celá škola i s pomůckami stěhovala se každý týden do jiného statku, jak bylo předem ujednáno. Roku 1872 dostavěna nákladem obce nynější školní budova, v níž vyučovalo do roku 1879 několik výpomocných učitelů různých povolání (krejčí, zámečník, selský syn atd.). Roku 1879 zřízena v obci expositura se školní správou v Nedvědici a výnosem zem. šk. rady ze dne č samostatná škola. Vyučováním ženským ručním pracím zavedeno výnosem zem. škol. rady ze dne č po tři hodiny týdně. Od roku 1884 až do 30. dubna 1912 přiškoleny byly k Byšovci osady Josefov a Suché Louky. Od té doby jsou ve zdejší škole vyučovány dítky pouze z Byšovce. Žáci posledních školních roků navštěvují měšťanskou školu v Bystřici n/p. a v Nedvědici, v posledních letech někteří rolničtí synové nabývají odborného vzdělání na zimní hospodářské škole v Bystřici n/pernšt. Vyššího vzdělání nabývá pouze nepatrné procento obyvatelstva. V posledních desítiletích vystudoval pouze p. Alois Smolík (z č. 16) učitelský ústav ve Slezské Ostravě a působí nyní jako řídící učitel na menšinové škole v Loděnicích u Pohořelic. Z učitelů působil na zdejší škole p. Jan Veselý, rodák doubravnický, od r do r. 1902, a p. Karel Rosůlek od r do r Po r působila na zdejší škole ½ roku sl. Anna Špačková ze Štěpánova, ½ roku p. František Pecina z Písečného a dva roky p. Jos. Fictrnn z Lužan v Čechách. Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1897 založen byl v Byšovci sbor dobrovolných hasičů a obcí zakoupena byla vozová stříkačka i s hadicemi za 1460 K od firmy R. A. Smekal v Čechách u Prostějova. Prvním velitelem sboru byl zvolen p. Ant. Pilát č. 6, jednatelem p. Ignác Patloka č. 2, starostou p. Frant. Smolík č. 16. Roku 1897 byla sborem založena hasičská knihovna, která čítá nyní přes 200 svazků. O založení, rozmnožení a udržování knihovny nejvíce zasloužil se p. Ignác Patloka č. 2, který od založení až do dnešního dne je knihovníkem. Bez jeho obětavé péče byly by se knihy poztrácely, jako stalo se již mnoha knihovnám na venkově. Ze zakládajících členu sboru jsou dosud činnými členy: p. Ignác Patloka č. 2, p. Josef Patloka č. 2, který je od roku 1905 velitelem sboru a p. Jos. Hulák č. 10. Sbor dobrovolných hasičů dík nezištnosti a obětavosti svých členů zachránil několikráte v obci i v okolí majetek svých spoluobčanů. Světová válka. Snad od dob roboty nezažili zdejší občané tolik utrpení jako ve světové válce. Z maličké naší obce povolalo Rakousko během vojny 42 zdravých mužů do zbraně. Všichni neradi se loučili s rodnou vesnicí a každý sloužil Rakousku jen proto, že se bál krutých trestů. Každý ochotně dával se zajmout a mnozí ze zajatců obrátili ostří bodáků proti nenáviděnému Rakousku a bojovali v legiích za svobodu našeho národa. Legionáři. Ze zdejších rodáků bojovali v legiích. Alois Smolík č. 7, Frant. Novotný č. 5, Alois Chalupník č. 16 a Josef Dvořáček č. 27 a Bohumil Pilát č. 6. Z nich Alois Chalupník nalezl hrdinskou smrt po příjezdu do svobodné vlasti, háje v květnu 1919 Slovenska proti Maďarům. V Rak. armádě padli tři rodáci zdejší: Vincenc Fafílek č. 6, Josef Zloch č. 13 a Vincenc Lukas č. 17. Po celou dobu vojny žili doma velmi neutěšeně. V obci zůstaly pouze ženy se starci a nedospělými dětmi. Všichni byli přetíženi prací. Žili ve stálém strachu o své muže, bratry a příbuzné, kteří byli v bitevní linii, zvláště když některý dlouho nepsal. Moře slz bylo prolito ve vojně a kolik sirotků želí svých padlých otců. Ženy s dětmi staraly se, aby hospodářství neupadala, ale Rakousko nedovolilo jim ani, aby se dosyta najedly. Dobytek a potraviny byly sepsány, zákonem ustanoveno nepatrné množství potravin na jednotlivé osoby, které při těžké práci nestačilo, všecko ostatní mělo se odvésti státu za zákonem stanovenou cenu. Po vesnicích chodily komise, které prohledávaly každý kout, není-li někde uschováno trochu obilí, brambor nebo mouky. Nalezené potraviny byly komisí ihned bez náhrady zabaveny ve prospěch státu. Také dobytek musili rolníci dodávati státu za ustanovenou cenu. Bylo nařízeno odváděti i vejce, máslo a sádlo, ale obyvatelé z Byšovce odvedli velmi málo.

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Školní rok 1915.-1916.

Školní rok 1915.-1916. Školní rok 1915.-1916. Sbor učitelský. Sbor učitelský na počátku roku 1915-1916 sestaven takto: Jaroslav Metlický, řídící učitel Jaroslav Dlabal def. učitel 1. třídy Jindřich Hégr, zat. " " " Antonín Stallich

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46

Obsah dokumentu. Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Obsah dokumentu Karty Historická událost strana 2-10 Změnové lístky strana 11-15 Peníze strana 16-18 Plán strana 19-42 Vlastnické lístky strana 43-46 Pořádáš novoroční oslavu roku 1600. Od každého hráče

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více