Atentát na následníka trůnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atentát na následníka trůnu"

Transkript

1

2 Začátek čas 18:17 Standa Dvořáček Atentát na následníka trůnu 28. června 1914 rozšířila se po celé říši zvěst, že následník trůnu František Ferdinand s manželkou Žofií zavražděni byli v Sarajevě. Pachatel na místě byl zatčen. Později zatčení ostatní spoluviníci. Vyšetřování atentátu a vyhlášení války. Vyšetřováním zjistilo se, že atentát onen osnován byl v Srbsku za účastenství mnohých osob stavu vojenského. Mocnářství rakousko uherské žádalo za vyšetření a potrestání viníků. Srbsko však odepřelo. Proto 26. července 1914 vypovězena byla Srbsku válka a nařízená částečná mobilizace, kterouž naše obec dotčena nebyla. Srbska však ujalo se Rusko, a proto nařízena mobilizace všeobecná. - Vyhlášení mobilizace Dne 1. srpna po půlnoci bylo slyšeti dupot a hovor mnoha osob a najednou bubnováním probuzení občané slyšeli pro volání do zbraně. Druhý den již rukovali:bratři Novotní č. 5 Antonín a František, Lukas Vincenc č. 17 a Zloch Josef č. 13. Třetího srpna povoláni koně. Z Býšovce byli dva vojenské, které měl propůjčené František Nedoma č. 1. Každý se těšil, že válka dlouho nepotrvá, že vojska naše, spojena s mocenskými, nepřítele brzy usadí a k míru donutí. Ale marně. K Rusku přidala se Francie a Anglie a povstala takzvaná světová válka. Povolání domobranců do 42 let. Vyhláškou povoláni na jaře odvedeni a všichni domobranci až do 42 roků, kteří byli ve zbrani vycvičeni. Byli to: Pilát František č. 6 a Blecha Alois, zedník. Říjnové prohlídky domobranců. V říjnu, byly nařízeny nové prohlídky domobranců, při kterých uznáni schopnými a nastoupili k vojsku: Cyril Vala č. 11 a Josef Dvořáček č. 27. Dvořáček Vincenc byl uznán za schopného, ale ponechán při svém zaměstnání (pracuje na zbrojních puškách). Jiní z Býšovce u vojska. Kromě těchto jmenovaných vojínů jsou ještě ve vojsku: Josef Pokorný č. 18 (od počátku) a zdejší rodáci, ale jinde bydlící: František Uhlíř a František Matoušek z Pernštejnských Janovic, Julius Štarha ze Smrčku, Josef a Jan Málek z Bystřice. Přehlídka do 36 roků. V listopadu nařízená prohlídka domobranců do 36 roků. Při ní uznáni schopnými: Josef Chalupník, kovář, Dvořáček Josef, klempíř a Josef Míček, modelář ve Štěpánově. Spisování obilí každého měsíce. Každého 15. v měsíci byly spisovány zásoby obilí. 1. prosince byly sepsány všechny zásoby obilí a bramborů.

3 Odvody 20letých. Při odvodu 20letých odvedeni: František Chalupník, Julius Hašek a František Pecina. Z 19letých Josef Uhlíř a Emil Čech. Rakvisice obilí. Při rakvisici obilí dodala zdejší obec 10q žita a 30q ovsa. Soupisy zásob obilí a potravin. 2. března sepsány zase všecky zásoby obilí a potravin se zřetelem na počet osob v domácnosti. Na osobu počítáno 300g žita, nebo 240g mouky. V mnohých obcích byly v měsíci dubnu zavedeny chlebové lístky či chlebenky. U nás nebyli. Povolání starosty p. Josefa Patloky. 19. března povolán byl Josef Patloka,rolník č. 2 a starosta obce na vojnu. Jest na strážného oddělení ve Znojmě. Osudy vojínů. Ze zdejších vojínů byli dva zajati Josef Zloch a Julius Štarha, dva raněni: Cyril Vala do levé ruky a pravé nohy a Josef Dvořáček do levé nohy. František Uhlíř a Josef Dvořáček měli úplavici. Vypovězení války Itálií. 23. května 1915 vypověděla Itálie Rakousko- uhersku válku, takto. Vyhovuje rozkazům J. V. krále, svého vznešeného panovníka, klade si podepsaný královský italský velvyslanec za čest, J. Excel panu rakousko-uherskému ministrovi za hranicí odevzdati toto sdělení: Dne 4. t. m. byly c a k vládě oznámeny závažné důvody, proč Itálie v důvěře ve své dobré právo prohlásila svou spolkovou smlouvu s Rakousko- uherskem, která byla c a k. vládou porušena, za neplatnou a od nynějška bezúčinnou a nabyla zpět plné volnosti činu po této stránce: Pevně odhodlána starati se všemi prostředky, které má po ruce, o hájení Italských práv a zájmů, nemůže se královská Italská vláda vyhnouti své povinnosti, aby proti každému nynějšímu i budoucímu ohrožování za účelem splnění národních aspirací uchopila se opatření, která jí ukládají události. Jeho V. král prohlašuje, že zítřkem počínaje má za to, že se nalézá ve válečném stavu s Rakousko- uherskem. Podepsaný klade si za čest, J. Excel panu ministrovi zahraničí součastně sdělili, že ještě dnes budou císařskému a král. velvyslanci v Římě dány k disposici pasy a byl by vděčen J. Excelenci, kdyby mu byly doručeny jeho pasy. Podepsán: Avarna Sbírka kovů. V měsíci dubnu uspořádána byla sbírka kovů pro válečné účely. V naší obci sebráno 7. 1 kg. Později spisovány věci z mosazi, mědi, cínu a zinku (hmoždíře, žehličky aj.). Zapsáno bylo 31kg mosazi. Přehlídka domobranců. 29. května byla znovu prohlídka domobranců od roku , Z Býšovce šlo 11 domobranců, z nichž uznáno schopných 8 : Čech Antonín, Fafílek Vincenc, Ondra Jakub, Pilát Alois, Pilát Josef, Smolík Alois, Smolík František a Smolík Josef.

4 Povolání neodvedenců Z neodvedených povolán byl Čech Josef do práce ve strojírně do Vídně. Nastoupení odvedených. Z těchto uznaných schopných nastoupili k vojsku 21. června: Čech Antonín, Pilát Josef a Smolík Alois. Ostatní nastoupili až 15. července. Přehlídka 18 letých 24. června byla prohlídka 18 letých, na které rozšířena povinnost domobranská císařským nařízením a při ní uznáni schopnými ze čtyř všichni: Alois Pecina, Bohumil Pilát, Alois Smolík a Jaroslav Šípek. Vystěhovalci 9. června přišlo sem 6 vystěhovalců z jižních Tyrol. Fortunáta Sadler, Tereza Sadler, Amálie Sadler, Marie Sadler, Emma Sadler a Nartiseho Sadler. Ubytovány byly nejprve v kovárně č. 16, byla s nimi těžká domluva, poněvadž žádná neuměla česky ani německy. Počasí v létě. Suchem trvajícím celých 6 neděl vyschla luka úplně, ba zdálo se, že žita uschnou, neuzrají a jařiny ani nevyrostou, stromy vadly a ovoce padalo ze stromů. Když již všecky známky blížícího se deště zklamaly, 27. června a pak 29. června a několik dnů následujících přišly vydatné deště, které vzkřísily již hynoucí úrodu. Ovsy, které byly nízko u země, vyrostly přes půl metru vysoké. Měsíc červenec jest více vlhký než suchý. Žně. Žně začali u nás 21. července. Nouze o cukr. V měsíci červnu a červenci byla u nás veliká nouze o cukr. Kupci měli malé zásoby a nechtěli proto jinak prodávati než jen ¼ kg. Kdo si nepřispíšil, zůstal bez cukru. Nedostatek tady povstal tím, že mnozí obávajíce se nouze o cukru, nakoupili si jej na centy. Tak prý jistá rodina v Nedvědici měla jej 27 homolí, jiný 15 homolí. I u nás někteří měli až 50kg cukru, ale tajili se s ním. Boje na Dněstru 23. června v bojích u Haliče na Dněstru byl František Pecina kulí raněn do nohy a odvezen do nemocnice k Schwarzenberkovi v Třeboni. Vyléčen byl za 4 neděle. V témž boji byl zabit František Štěkas, syn nadučitele z Věchnova a dle zprávy Františka Novotného byl zajat František Chalupník Rusy. Dovolené Četní vojíni hlavně rekonvalescenti dostali dovolenou na senoseč (Vala Cyril, Dvořáček Josef, Lukas Vincenc a Chalupník Josef) po 14 dnech, jiní na žně (Lukas Vincenc 2 krát po 14 dnech a Josef Pilát 14 dní).

5 Vřadění do pluku tyrolských střelců. Dva z našich vojínů Čech Antonín a Smolík Alois byly vřadění do pluku tyrolských střelců. Prapory Ku konci července byly pořízeny dva prapory, jeden v říšských (černožlutých), druhý v zemských barvách (žlutočervený). Prapory těmi zdobí se škola při slavnostech vlasteneckých. Maximální ceny potravin. V prvním týdnu měsíce srpna byly oznámeny nařízeními c a k okresního hejtmanství ceny některých potravin: másla 3.8 K (prodávalo se 5.2 K), tvarohu 50 h (70 h), vejce 9 h (10 h), mléka 24 h (20 h), cukru 91 h a nového cukru o 8 h levnější. Někteří obchodníci zvláště v Bystřici nedbali však na toto nařízení a prodávali cukr za 1 K. I nyní prodávali kupci po ¼ nebo ½ kg, poněvadž nemající lidé zase chtěli jej zkupovati a dělati si zásoby. Smrt prvního vojína. 8. srpna přišla zpráva o prvním mrtvém z naší obce. Josef Zloch zemřel 14. února v zajetí v Srbsku. Zprávu tuto zaslal p. Eduard Kalina, rodák z Nedvědice, rovněž v Srbsku zajatý. Prodloužení lhůty nastoupení. Domobrancům, kteří měli nastoupiti službu 15. července, prodloužena lhůta do 16. srpna nastoupili tedy toho dne. Pilát Alois, Smolík František, Smolík Josef, Ondra Jakub a Dufek František odvedený v Tišnově. Přehlídka 42 až 50 letých 29. srpna byla přehlídka 43 až 50letých. Z Býšovce šlo jich 8. Z těch uznáno 5 způsobilých, 4 bývalí vojáci a jeden nevoják a to: Jan Šípek 43letý, Josef Hulák (nevoják) 44letý, Jan Sádecký 47letý, František Pecina a Karel Rosůlek 48letí. Žně. Sklizeň Letošní žně byly smutné. Žita se sklidila částečně dobře, většinou pomokla a vzrostla, Ječmeny nestály za nic a Ovsy byly slabé. Takže většina občanů je odkázána na aprovizaci obyvatelstva. Brambory se sklidily dobře, ale bylo jich průměrně přes 30% nahnilých. Zabavení zásob obilí a luštěnin Zásoby obilí a luštěnin byly státem zabaveny a nesměly se volně prodávati ani vyměňovati. Vyměňovati obilí na setí smělo se jen na povolení od hejtmanství. Nové maximální ceny. V měsíci říjnu byly oznámeny nové maximální ceny másla 4.2 K, tvarohu 60 h, vajec 10 h, a mléka 24 h.

6 Osudy vojínů. Z vojínů v poli byli raněni: Josef Pilát do pravé ruky a Josef Uhlíř do levé nohy. Ostatní jsou zdraví a píší, že se mají dobře. Raněn byl též na Italském bojišti Leopold Pokorný do nohy a tamtéž zajat byl Josef Míček. Výmlat obilí. Dle rozkazu c a k hejtmanství má býti žito vymláceno do 15. října, poněvadž má se dodati žito vojsku. Na naši obec připadá 30q. Lhůta, vymlátiti ostatní obilí, byla prodloužena do 10 listopadu. Žito se dodávalo dne 19 října. Dodalo se ho 30 q 10 kg. Soupis zásob 15. října. 15. října byly sepsány zásoby obilí, mouky a luštěnin. Zapsáno bylo: 194 osob, které mají:1060 kg pšenice, kg žita, 5675 kg ječmene, kg ovsa, 299 kg pšeničné mouky, 716 kg žitné, 186 kg ječmenné, 385kg hrachu a 2 kg čočky. Nastoupení 18 letých. 16. října, nastoupili k vojsku, 18letí odvedeni dne 24. června: Alois Smolík a Alois Pecina nastoupili ke 14 zeměbrannému pluku v Hallu v Tyrolích, Bohumil Pilát a Jaroslav Šípek k 81 pěšímu pluku v Jihlavě. Osudy vojínů. Téhož dne přišla zpráva, že František Novotný, Josef Dvořáček a Emil Čech byli zajati Rusy a František Pilát byl povýšen na Italském bojišti na svobodníka (gefreiter). Nové přehlídky. 28. října byly přehlídky (znovu) domobranců rozených , Z Býšovce dostavili se 2, nebyl však způsobilým žádný. Rekvisice bramborů. Na začátku listopadu byla nařízená rekvisice bramborů 80 q pro Brno. Brambory dodány 19. listopadu. Soupis zásob 15. listopadu. 15. listopadu byly sepsány zásoby sena, slámy, mléčných výrobků, vajec a brambor. Zapsáno bylo: kg sena, q slámy, q brambor. Neoprávněné zvyšování cen. V listopadu bylo několik hospodyň oznámeno četnictvu (cizím člověkem, který kupoval v obci máslo a husy) pro prodávání másla nad maximální ceny (za 5 K, maximum 4.20 K). Nové přehlídky zásob. 9. prosince byla úřední přehlídka zásob obilních, kterou prováděli : p. soudní auskultant z Bystřice, p. Šťastný ze Dvořišť, a c a k četnický strážmistr p. Karel Havlíček. Nalezeno všecko v pořádku.

7 Naši vojíni na začátku roku Vojíny z naší obce jsou: Josef Patloka č. 2 (starosta), četař Josef Uhlíř č. 3 (rol. syn), svobodník Jaroslav Šípek (rol. syn) č. 4, František Novotný (rol. syn č. 5) zajat v Rusku, Antonín Novotný (rol. syn č. 5), Alois Pilát (domkař č. 28), Bohumil Pilát (kup. příručí), František Pilát svobodník a Josef Pilát (rol. syn č. 6), Alois Smolík (rol. syn č. 7), Julius Hašek (kol. pom. č. 10), Cyril Vala (tkadlec z č. 11), Antonín Smolík c. k. šikovatel, Alois Smolík jednoroční dobrovolník, Josef Smolík (rolník), František Smolík (rol. syn- všichni z č. 12), Josef Zloch (rolník) zajat v Srbsku- mrtev, František Dufek (kočí), Josef Chalupník (kovář), František Chalupník zajat v Rusku, Vincenc Lukas (domkař č. 17), Vincenc Fafílek (hostinský a sedlář č. 5), Josef Pokorný (rol. syn č. 18), od počátku války, Ludvík Krábek (truhlář č. 21), Antonín Čech (umělecký truhlář), Emil Čech (strojník, zajat v Rusku), Pecina Alois (rol. syn č. 26), Pecina František (rol. syn č. 26), Josef Dvořáček (truhlář zajat v Rusku), František Dvořáček (klempíř), Julius Míček (modelář zajat v Itálii). V továrnách na zbraně pracují: Vincenc Dvořáček (zámečník ve Vítkovicích), Josef Čech (strojník ve Vídni). Z jiných obcí do Býšovce přistěhovaní. František Uhlíř (rolník) a František Matoušek (nájem. rol. usedl.). V Pernštýn. Janovicích, Pokorný Leopold (řeznický pomocník), Josef Dufek (horník v Okříšku), Julius Štarha, zajat v Srbsku, ale utekl a ohlásil se u svého pluku č. 81, Vincenc Štarha a Alois Štarha (náden.), Alois Blecha (zedník) zajat v Rusku, Josef Sedmera (řezník), Josef Málek a Jan Málek (nádeníci). Na válečných zákonech: Antonín Štarha (obuvník). Úhrnem 43 mužů. Nastoupili v lednu. 17. ledna nastoupili: Josef Hulák (krejčí) a Jan Šípek (rolník č. 4), 21. ledna František Pecina (krejčí). Úhrnem 46 mužů. Všichni jsou dosud živi, až na Josefa Zlocha. Smrt jeho dosud úředně neoznámena. Ranění během války. Z nich byli raněni:josef Uhlíř (do nohy), Josef Pilát (do pravé ruky), Cyril Vala (do levé ruky a obou nohou), Pecina František (do levé nohy), Josef Dvořáček (do pravé nohy) a Pokorný Leopold (do klíční kosti a pravé nohy). Všichni zase nastoupili službu. Nové maximální ceny. Od 1. března jsou zavedeny nové maximální ceny: máslo 5 K, tvaroh 60 h, mléko 24 h. Dodávka ovsa. Z přebytečných zásob ovsa bylo dodáno pro erár 108 q po 24 K.

8 Počasí. Letošní zima byla velmi mírná. V druhé polovici ledna nebylo již sněhu a byly tak teplé dny jako na jaře. V únoru napadlo sněhu asi na půl metru a byly velké vánice. V březnu však nastaly teplé dny, že všechen sníh roztál v několika dnech. V polích začalo se pracovati již 13. března. Na konci března byly již zasety na některých pozemcích ovsy a zasázeny brambory. Žita pěkně přezimovala a slibují hojnou úrodu. Dodávka bramborů. V březnu přišel od c. k. okr. Hejtmanství rozkaz, že zdejší obec má dodati na zásobování měst 10 q bramborů. Soupis zásob dne 19. března. Dne 19. března byl znovu proveden soupis zásob obilí a mouky, který udával, že v obci jest ještě dosti zásob; toliko několik rodin jest odkázáno na chlebové lístky (10 rodin). Cukřenky. Od 19. března směl se cukr prodávati toliko na cukrové lístky. Přičemž na osobu počítán 1 kg měsíčně. Cukřenky obdržel každý, kdo neměl více než 2 kg na osobu Josef Herzog Počasí. V měsíci březnu bylo velmi pěkné počasí, které potrvalo až do polovice dubna. Pak se ochladilo a nastali mrazivé noci a při severozápadních větrech objevil se sníh, který padal 16, 17 a 18 dubna. Od půldne 18. dubna přišel vydatný déšť. Přehlídky 18 letých. 29. dubna byly přehlídky 18letých domobranců (roz. v r. 1898). Dostavili se dva: Alois Chalupník a František Smolík č. 19. Byli odvedeni oba. Soupis bramborů 2. května byl soupis zásob bramborů, při kterém seznáno, že v obci jest jich nedostatek. Revise zásob. 16. května byla u nás provedena revise zásob obilí a mouky (pp. vrchní respic. finanč. stráže a A. Kozon Jindř., subkomisionářem z Nového Města), při níž shledány větší zásoby toliko u pěti rolníků:5 q žita, 2 q ovsa a 30 kg ječmene, které převzaty p. subkomisionářem dne 29. května pro V. O. U. Letní čas. Prvním květnem zaveden byl tz. letní čas, tj. v noci ze dne 30. dubna na 1. května postrčena ručička na hodinách o 12. hodině na 1. hodinu. Čas ten má býti v užívání až do 30. září t. roku.

9 Dovolené vojínů. V měsíci květnu a červnu vystřídali se skoro všichni vojíni zdejší na dovolené. Přišel z ruské fronty i Josef Pokorný, vyznamenán bronzovou medailí za udatnost. Po návratu na bojiště vyznamenán stříbrnou medailí. První padlý. Na začátku července přišla zpráva, že na volyňském bojišti padl 16. června t. r. Alois Štarha, vojín 81. pluku a byl 16. června pochován na Volyňsku. Nové maximální ceny. 13. července vyhlášeny byly nové maximální ceny: máslo 6 K 50 h, tvaroh 80 h, mléko 28 h, a vejce 14 h. ač jsou na nedodržení těchto cen přísné tresty, přece mnohé hospodyně na maximální ceny nedbají a prodávají dle své libosti: máslo za 9 až 10 K, tvaroh za 1 K, mléko za 36 h a vejce za 20 h. Hlavní vinu toho nesou blízkost Nedvědice a letní hosté z Brna. Raněni za poslední ¼ rok. Alois Smolík, jednos. dobrov. do levé ruky (tři střelné rány), Alois Pecina do tváře, Josef Uhlíř do levé ruky, František Pecina do ruky. Úmrtí. 17. června t. r. zemřel dosavadní zástupce starosty, 1. radní p. Josef Havránek, na jehož místo nastoupil 2. radní p. František Nedoma, který vede úřad starosty dále. 15. července zemřel dosavadní předseda M. Šk. R. p. František Smolík (zastával dříve úřad starosty po 19. roků), jehož 4 synové jsou ve vojsku. Na pohřeb dostavili se tři. Nejmladší Alois, kand. Učitelství, raněný do levé ruky a Antonín, šikovatel z bojiště Italského dojel ¼ h. před pohřbem, použiv rychlíků a z Tišnova nákladního vlaku. Nejstarší František byl právě na dovolené. Nástupce v hospodářství, Josef, přijel druhý den po pohřbu z ruské fronty. 31. července zemřel v Janovicích Pernšt. rolník a vojín na dovolené p. František Uhlíř (zdejší rodák, zánětem mozkových blan). Sklizňová statistika. V měsíci červenci zřízena tz. sklizňová statistika, ve které měla komise zjistiti sklizeň na jednotlivých parcelách každého druhu obilí. Bylo počítáno z 1 ha: pšenice ozimá 200 kg, jarní 200 kg, žita 300 kg, ječmene 300 kg a ovsa 250 kg. Nový odhad po sklizni po výmlatu byl z jednoho hektaru: pšenice ozimá 250 kg, letní 250 kg, žita 300 kg, ječmene 350 kg a ovsa 350 kg. Jetele a sena čítalo se z 1. ha 1000 kg. Sklizňové výkazy: v srpnu byly zavedeny sklizňové výkazy, pro každého zemědělce dva, jeden u starosty a druhý u zemědělce, které musí starosta každý měsíc porovnávati.

10 Dodávka vajec. 26. srpna měla zdejší obec dodávati 6. kop vajec do Nového Města. Sešlo se jich však jen 4.5 kopy. Tučenky. V září bylo spisování tuků a zavedeny tučenky. U nás se však nikdo o ně nehlásil, poněvač prý nemůže na ně ničeho koupiti. Druhý padlý. 23. září přišla z ruského bojiště od polního kuráta zpráva, že tam padl zdejší sedlář (rodák z Ujčova) p. Vincenc Fafílek 4. září a 9. září byl pochován u Břežan. Dodávka bramborů. V měsíci září nařízeno bylo c. k. okresním hejtmanstvím, aby zdejší obec dodala pro aprovizaci hl. města Vídně 500 q bramborů. Nařízení toto později změněno, poněvač u zdejší obce urodilo se letos méně bramborů, než jiná léta, ve 100 q, které měli býti dodány 4. října. Když občané dovezli brambory do Bystřice n. P. na nádraží, nebylo tam však vagonů a proto musili se vrátiti. 11. října dodali do Nedvědice na nádraží 42 q. Dodávka žita. Do 15. října měla zdejší obec dodati 15 q žita. Poněvač ono množství dodáno nebylo, nýbrž toliko 6 q přišla 23. října nucená dodávka žita a bramborů, při čemž intervenovalo 7 četníků (dle udání lidí bylo prý jich 15). Zavraždění ministerského předsedy. 22. října přišla z Vídně zpráva, že ministerský předseda, p. hrabě Stürghh byl 3 ranami z browningu zastřelen dne 21. odpoledne od Bedřicha Adlera, spisovatele a redaktora socialistické strany. Třetí padlý. 5. listopadu dostala pí. Emílie Lukasová zprávu, že manžel její p. Vincenc Lukas, zdejší domkař a rodák z Bukové, po těžkém zranění do spodní části těla zemřel ve voj. nemocnici ve Folgarii a tam ve společném hrobě č. 341 pochován. Vyznamenání vojínů. V listopadovém věstníku úředním bylo oznámení o vyznamenaných vojínech. Ze zdejší obce byli vyznamenáni: od 81. pěšího pluku: Antonín Smolík, šikovatel záslužným křížem s korunou, Štarha Vincenc, důstojnický sluha a Dvořáček Alois, pěšák stříbrnou medailí statečnosti II. třídy; od domobraneckého pluku č. 14: Josef Sádecký bronzovou medailí statečnosti za statečné chování se před nepřítelem. Úmrtí J. V. císaře. 22. listopadu rozšířila se po celém mocnářství Rakousko uherském zpráva, že náš milovaný mocnář, J. V. císař a král František Josef I. dne 21. listopadu o 9. hodině večer zemřel po kratičké nemoci v zámku schönbrunskem. Tělesná jeho schránka pochována za milionové účasti lidstva dne 30. listopadu.

11 Nastoupení císaře a krále Karla I. Po smrti císaře Františka Josefa I. Nastoupil následník trůnu arcivévoda Karel František Josef jako císař a král Karel I. Korunovace jeho bude teprve později. Počasí. Počasí od 25. listopadu bylo pošmourné a mlhavé. Někdy celý den pršelo, jindy mlha jako hustý závoj zakrývala celou krajinu, jindy jako drobounký hustý déšť vnikala do oděvu i do stavení. Cesty byly rozježděné, plné bláta. Počasí toto trvalo až do Další narukovaný. 16. listopadu nastoupil vojenskou službu p. Alois Uhlíř rolník z č. 3. u oddělení těžkých houfnic v Neurkürchsen u Vídně. Počasí. Počasí bylo až do 17. ledna nestálé a deštivé, že vznikla obava, že žito vyhyne. Od 18. ledna mrzlo po celý měsíc (mrazy dosáhly až 22 o C). Sněhu napadlo as na ½ m. Zajatý. V lednu byl zajat Rusy p. Josef Smolík, rolník z č. 12. Soupisy zásob. 26. února začaly soupisy zásob. V naší obci jej prováděl p. učitel Ludvík Svoboda, zás. správce Školy z Lískovce za pomoci 4. vojínů (Němci a Maďaři). Sepsáno bylo: Přepočítávání zásob. Zásoby ponechané při posledním zápisu byly počátkem dubna přepočítány a ponechány toliko do 30. června. Tak počítáno na osobu těžko pracující 46 kg a na osobu lehko pracující 38 kg., na osobu 102 kg brambor, na koně 90 kg ovsa a na jednoho vepře 210 kg brambor. Odebrání zvonku. 1. května 1917 o desáté hodině rozhlaholil se naposled zvonek na zdejší zvoničce, načež byl sňat a odvezen na nádraží do Bystřice. Byl na něm nápis: Nahoře: Hilara vdova a syn v Brně 1895, Dole: Svatý Františku oroduj za nás! Uprostřed byl obraz sv. Františka. Na horním okraji ornament z vinných listů a hroznů. Vážil 41 kg Josef Herzog Nové přehlídky V měsíci březnu byly nové přehlídky, při nichž uznáni způsobilými Josef Špaček domkař č. 23 a Jan Vala domkař č. 11. Josef Špaček nastoupil službu dne 16. května a Jan Vala měl nastoupiti 28. června. Byl však zproštěn na neurčitou dobu. Tím dostoupil počet vojínu ze zdejší obce na 49 mužů.

12 Statistika osevných ploch. 16. června začal soupis osevných ploch za účelem statistiky. Při níž sepsány byly následující plochy: Pšenice zimní = 0.67 ha., Pšenice jarní 6.20 ha., Žito zimní = ha., Ž. jarní = 0.82 ha., Ječmen = 9.70 ha. Oves = ha. Brambory = ha., Řepa = 7.95 ha., Hrách = 1.59 ha., Len = 1.76 ha., Jetel = ha., Vika = 1.61 ha., Směska = 1.57 ha., Úhory = 9.74 ha., Úhrnem orné plochy = ha. Celková úroda. Úroda naznána podprostřední. Výkazy zásob. I letošního roku byly zavedeny sklizňové výkazy zásob, které mají býti podobným způsobem vedeny jako loňského roku. Mlecí lístky. Aby se předešlo nesprávnostem při mletí, zavedeny i roku letošního mlecí lístky, které však nevydává představenstvo obce, nýbrž c. k. okr. Hejtmanství. Ranění a povýšení. 23. srpna raněn byl do levé ruky zdejší starosta, p. Josef Patloka (na vrcholu Gabriche) na Soči v 11. Italské ofenzívě. Na ruském bojišti povýšen na četaře Vala Cyril, bývalý zdejší žást a vyznamenán stříbrnou medailí za udatnost. Soupisy a přehlídky zásob. 19. listopadu začaly soupisy a přehlídky zásob. U nás v Býšovci prováděny byly p. Žákem, učitelem ze Zvole za přítomnosti p. Eduarda Pavelky, rolníka z Horního Čepí a p. J. Homolky, rolníka z Kozlova- Lesoňovic. Tuto komisi provázeli dva vojíni: Sepsáno bylo: Mír s Ruskem. Na začátku ledna prohlášeno bylo příměří mezi armádami na východě válčícími za účelem jednání o mír. Jednání o mír konalo se v Brestu Litovském. Zdálo se, že již ztroskotá. Než přece podařilo se mír smluviti. A mír byl podepsán. Konečně smluven mír a podepsán s Ukrajinou, která se ještě zpěčovala přistoupiti s ostatními gubenciemi ruskými na mír. Drahota potřeb. Ač v předešlých letech drahota potřeb byla veliká, dostoupila na začátku roku 1918 na tento stupeň: Máslo, jehož max. cena byla 14 K, prodávalo se za K, tvaroh (max. cena 1.6 K) 4 K, mléko (50 h) 1 K, vejce (14 h) 60 h až 1 K, selata K za 1 kg živé váhy, sádlo (14 K) 50 K, maso vepřové 15 K, hovězí 7 K, telecí 6 K, kozí 6 K za 1 kg. Látky na valech: předválečné 1 m 150 K, válečné od 50 K výše, boty od 100 K výše, podrážky 30 K. A ještě za peníze nebylo možno ničeho koupiti, nýbrž za potraviny. Za bochník chleba byly pěkné podrážky.

13 Znovu upravené vyživovací dávky. 20. ledna bylo vydáno nařízení, kterým se snižuje dosavadní dávka u zemědělců těžko pracujících na 300 g obilí, na lehko pracujících na 225 g obilí denně. Pro nezásobované těžko pracující na 225 g mouky na vaření, 1600 g mouky na pečení a lehko pracující na 225 g mouky na vaření a 900 g mouky na pečení týdně. Přebytečné obilí musilo se odevzdati subkomisionářům. Z Býšovce bylo odevzdáno: 249 kg žita, 116 kg ječmene a 390 kg ovsa. Zima. Letošní zima byla celkem mírná Josef Herzog Zproštění starosty. Výnosem c. k. ministerstva zeměbrany byl p. Josef Patloka, četař 25. domobraneckého pluku zproštěn služby vojenské do 31. července a propuštěn domů s vyznamenáními: velkou stříbrnou a malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a velkým Karlovým vojenským křížem. Dne 18. dubna převzal úřadovaní od p. Frant. Nedomy II. radního a vede úřad sám dále. 31. července byla mu prodloužená dovolená do 9. října (10 neděl). Zima v květnu. Počasí v dubnu bylo velmi krásné. V květnu bylo teplo jako v nejvyšším létě. 26. května pak udeřil mráz (- 2 C), který zničil mladé brambory, a později v červnu nově narostlé brambory byly zase mrazem zničeny. A na mnoha místech i kvetoucí obilí. Soupisy osevných ploch. V květnu a červnu byly provedeny soupisy osevných ploch, soupisnými komisaři za pomoci starostů a obecních důvěrníků. Ve zdejší obci prováděl soupis správce školy Karel Rosůlek, starosta Josef Patloka, a důvěrník Ant. Pilát. Úroda. Letošního roku byla celková úroda pod prostřední. Zvláště brambory ukazují se býti špatnými. 25. srpen. 25. srpna v poledne byli obyvatelé Býšovce překvapeni střelnými zbraněmi, které se záhy vysvětlily tím, že někteří vojíni prodloužili své dovolené a před vyzváním četnictva nechtěli nastoupiti službu vojenskou, byli sháněni vojenskými hlídkami a poněvač utíkali, bylo po nich stříleno. Žádnému nebylo však ublíženo. Někteří potom ihned nastoupili službu. Zněna správce školy. Dosavadní správce školy, Karel Rosůlek jmenován byl řídícím učitelem v Olešné a na jeho místo nastoupila sl. Anna Špačková dosavadní učitelka v Heralci.

14 Úroda. Úroda obilí zde ucházející, ale málo se urodilo bramborů. Vyhynuli a mnoho jich zčernalo, velice mnoho pak jich zničeno ponravami. Nemoc. Čeho obávali jsme se po celé čtyři roky války, přišlo skutečně. Koncem prázdnin již vyskytovala se v jednotlivých případech nová choroba, o níž před nedávnem přišly zprávy ze Španělska, kde jí postižen i panovník a nejvyšší úřednictvo i lid prostý. Odtud dostalo se jí názvu španělka. Jevila se příznaky obyčejné chřipky, která celkem probíhala bez nebezpečí, a za několik dní se nemocný zotavil. Choroba tato stykem vzájemným velmi se rozšířila a zhoršila. Vyskytli se případy úmrtí a těch velice stále přibývalo. Zvláště ve městech onemocněla sta obyvatel, takže celé rodiny byly nemocny a mnohé úplně vymřely, takže denně bylo mnoho pohřbů. Z Pešti hlášeno až 1600 onemocnění denně. V naší přetěžko zkoušené Praze řádila epidemie tak, že hrobaři nestačovali a vojáci přibráni byly na kopání hrobů a k výrobě rakví. Chudí pochováváni bez rakví. A umírali právě lidé mladí, jinak zdraví a silní. Nemoc ta rozšířila se i po venkově a stihla i naši obec ač dlouho byly jsme ušetřeni. Týden před svátky Všech svatých roznemohla se dcera rolníka z č. 8., sl. Božena Pilátová. Ku chřipce přidružil se prudký zánět plic, kterému dne 31. října podlehla. Během svátků pak postižena většina rodin, hlavně dětí, takže po návratu správ. školy po svátcích nucena byla místní školní rada školu zavřít, od 5. listopadu 1918 (nemoc šíří se dále ). Náš národ svoboden! Nářek náš nad Jobovými ranami, které vlast naši zasáhly, obrácen v jásot, v den, kdy oznámeno nám, že zbaveni jsme pout, že svobodní jsme. Celý národ rozjásal se nepokrytě nad zprávami působícími nevylíčitelným dojmem. A naráz zapomněli jsme vší bídy a trápení, strádání i bolesti nad ztrátami tolika životů nám drahých. U nás tisíce jich hynulo, přinuceni více bezúčelně, tisíce však k nepříteli přešli, by tam provedli to dílo spásné, které 300 let se chystalo. Legionáři naši, jimž vlastizrádců spíláno, sjednotili se a na cizích frontách život obětovali za práva naše. Oni působením a snahou prof. Masaryka vymohli nám uznání síly duchovní od celého světa a zabezpečili svobodu a moc. U Paříže, když spojenec ochaboval, se jako lvi bili, by odrazili surové boje Německé a zachránili vítězství, ač jich tam zůstalo !. A zbylý pozdrav nám poslali! Poutníče! Dones pozdrav náš milené vlasti na březích Vltaviných a zvěstuj tam bratřím, mi že tuhle mrtví ležíme, padesát tisíc, umřevše rádi v zápase za svobodu světa, v naději jisté, že svět nedá zahynouti jim ni budoucím! S pietou vzpomenuto všech těchto hrdinů a národ rád složí svůj peníz ku zbudování pomníku jich hodného a k zajištění života jejich pozůstalých. Čestná památka všem budiž! A dojetí a jásot ozývá se vlastí naší, vztek utlačovatelů stal se malomocným a my co čistí vítězové vztyčily náš prapor tam, kde dříve cizinecký jazyk zněl, a barvy cizích praporů zářily. Započato požehnané dílo. Všichni jsme přísahali, že i život rádi obětujem pro naše šťastné Příští. Lid sjednotil se, jásá, zpívá! Byrokraté odstraněni, není pánů, nemáme šlechtických erbů a zbavili jsme se i orla, jemuž třeba bylo dvou hlav, by dusil nás dle libosti. Teď dodýchal. A nad ním zas ten krásný se vznáší. Všichni volně dýcháme a s pravdou na rtech světla se nebojíme. Každý, kdo dosud poroben, volný jest. Jak šťasten učitel, který teď dětem milým, naději naši říci může, čím srdce překypuje pravdu! Jak zcela jiná práce nám počíná! Kéž jen nebe se smiluje a u svornosti nás zachová, bychom důstojně přijali to štěstí zasloužené a přivoděné zásluhou našeho prof. Masaryka a pres. Wilsona a stává národ náš s gloriolou kol hlav svých mučedníků. Jsme šťastni a zapomenem rádi bolestí všech! Správy vlasti naší ujala se Národní rada česká, než z Paříže dojde nám vláda.

15 Příjezd prezidentův Praha s nadšením se připravila na uvítání tvůrce státu našeho svobodného a prvního prezidenta. I my oslavili jsme příchod jeho. Ve škole vyložen dítkám význam, síla a zásluhy o naši svobodu, vzpomenuto všech, kdo sním, o naše znovuzrození pracovali a se obětovali. Pak zazpívána hymna naše a několik národních písní. Dne Josef Herzog Zněna ve správě školy. Zat. správkyně Anna Špačková, přeložena zatímně do Štěpánova a v Býšovci ustanoven zatímně p. František Pecina, učitel def. at. pers. v Romanině, a sice od Zněna správce školy. Definitivním správcem školy jmenován Josef Fictum, který po svém návratu od vojska, kdež od co jednoroč. dobrovol. desátník vykonával povinnost vojenskou, z kteréhož to času více než 28. měsíců přes dvě zimy musel se omeziti na pobyt na frontě. Raněn výbuchem granátu na levé noze a ruce u Sol di Roso na planině Asiažské vrátil se do zázemí a byl léčen v Tridentu, Innomostí a Linci na žádost přeložen do nemocnice do vlasti do Králové Hradce, odkud jsa částečně vyléčen nastoupil službu (vojensk. školní ve Věchnově, kde před válkou působil). Dne přejímá správu školy od Františka Peciny, který ustanoven ve Štěpánově a nastupuje své nové působiště v Býšovci. 28. říjen výročí slavného prohlášení naší svobody a samostatnosti našeho česk. státu. V pondělí ráno 28. října probudila se Praha docela všedně. Šedé závoje mlh válely se líně po ulicích, houstly nad hučící Vltavou v chladném vzduchu říjnovém a jen zvolna prorážely paprsky chladného již slunka podzimního vlhkou clonou chladných par. Konečně vítězně se zaleskly na zlatých báních stověžaté matičky Prahy, pozlatili oživující ulice, zlíbaly průčelí domů, odrazily se zářivě v tisícových záblescích od okenních tabulí. Ruchu na ulicích přibývalo. Dělnické proudy se valily do továren, živnostníci otvírali hlučně brány a úředníci spěchali do kanceláří. Obyčejný život velkoměstský se rozproudil v ulicích a náměstích pražských jako za tisíců jiných dnů a nikdo neměl tušení, že tento den se stane pro celý český národ velikým, slavným a nezapomenutelným. V 10. hodin dopoledne objevily se na vývěsných tabulích denních listů zprávy, které prudce rozrušily celou Prahu. Rakousko uherský ministr oznamoval prezidentu Spojených států severoamerických, Wilsonovi, že rakousko uherská vláda uznává oprávněné nároky Čechoslováků na samostatný stát a že si přeje co nejdříve skončit válku a uzavřít mír, bez ohledu na spojené Německo. Lidé se kupili k vývěsným tabulím a s dychtivostí četli tuto překvapující zprávu a se vzrušením rozčíleně o ní hovořili. Bleskem téměř rozšířila se zpráva tak neočekávaná Prahou. Radostné pohnutí mocnou vlnou projelo tisíci. Druh druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali a vzrušeným hlasem plným upřímné radosti volali: Jsme svobodní! Již nejsme otroky! Rakousko kapituluje! Jako kouzlem zavlály na ozářených domech prapory. Bílé a červené (prapory barvy českých), praporů vesele svítily vedle trikolory slovenské a mezi nimi se zamodraly hvězdnaté prapory americké. Čeští vojáci trhali s čapsek jablíčka s počátečním písmenem císaře Karla a drtili je podpatky na znamení, že neuznávají již žádného cizáka nad sebou. Na místě utržených jablíček zasvítili s čapsek kokardy v barvách národních, které roztomile slušeli našim milým vojákům. Na Václavské náměstí se valí nové proudy rozradostněných zástupů, nadšení roste. Ze zástupů zní velebný zpěv naší národní hymny Kde domov můj, Hej Slované. Nad šumným mořem těchto tisíců třepetají se četné praporečky a říjnový vzduch se otřásá hromovým voláním: Ať žije Masaryk! Sláva Wilsonovi! Sláva českému státu!

16 Za hlučného smíchu a všeobecné veselosti odstraňují se z budov dvojhlaví rakouští orli. S třeskem padají na dlažbu tyto znaky české poroby a třistaletého utrpení a zlacené jejich korunky se válejí na dlažbě v blátě. Chodci do nich kopou. Rychle všude zakrývají neb zabarvují dvě nepatrná písmenka c. k., která pro český národ znamenala tyranství a dlouhou řadu let ujařmění pod nadvládou německého rodu Habsburského. Národ lámající pouta třistaletého otroctví nesnese žádných známek, které by mu připomínaly to nesnesitelné jho jeho utrpení. Na Staroměstském náměstí před památnou radnicí se nakupili desítitisícové. S balkónu radničního, kde shromáždili se členové Národního výboru, mluví k lidu dr. Soukup. Po třech stech letech hrozného utrpení povstává národ československý k novému životu v samostatném státě. Staré Rakousko propadá se do hrobu. Národní výbor ujímá se vlády nad československým státem. Věc spravedlivá vítězí a co máme, toho nám již nikdo nevyrve. Hromové bouře souhlasu a jasné volání slávy zaniklo, v nadšeném zpěvu, jež hlaholí Staroměstským náměstím. Dlouho do noci hřměla rozjásaná Praha bouřným plesem a upřímnou radostí nad velikou dějinnou chvílí, kdy dle věšteckých slov našeho Komenského vrátila se národu českému vláda jeho věci. Nad útlými obrysy Hradčan dávno již pohasly poslední zážehy nezapomenutelného večera a hučící Vltava se zase přikryla jemnými clonami mlhavé šedi, když Praha po 300letech poprvé se ukládala k blaženému spánku. V nočním klidu telegrafické dráty rychlostí blesku roznášeli po všech vlastech československých radostné zvěsti o svobodě a samostatnosti českého národa. Slavný jest den 28. říjena 1918 a navždy zůstane zapsán zlatým písmem v dějinách českých Josef Herzog Den české revoluce. 28. říjen je dnem české revoluce, je jedním z jejich vrcholů, ale nikoliv jejím ukončením. Revoluce není dokonána a po dosažení naší samostatnosti, která tak draze byla vykoupena je svatou naší povinností v ní pokračovati. Dnešní člověk má velikou zodpovědnost před budoucností, kterou tvoří a za niž ho budou naše děti a vnukové souditi. President Masaryk nejednou zdůraznil, že v revoluci žijeme a logickým toho důsledkem je, abychom od nejvyšších úřadů až po dělníka revoluci konali, spolupracovali aktivně a nenechávali se jí snad unášeti a pobízet. Po revoluci politické, která přinesla státu samostatnost, chceme osvobození náboženské a sociální. V té příčině stůjme věrně za revolučním programem, jehož částí je 28. říjen. A jak chápeme revoluci? Je to houževnatá denní drobná práce, vytrvalá, nezlomná, která usiluje od základů obroditi a zlepšiti svět. Výsledky její, plody její se dostaví jednoho dne podobného dni 28. října Nemůžeme však žádný v nynějších poměrech českých souhlasiti s revolucí katastrofální, jež využívajíc násilí a ničíc kulturní a hospodářské hodnoty, výsledky to lidské práce je činitelem nezdravým a podvratným. Pokračujme v duchu české revoluce zahraniční na půdě vytvořené po 28. říjnu k zabezpečení dosavadních docílených výsledků revolucí a stůjme neochvějně na stráži proti znovu zvedající se reakci. Oslavovati 28. říjen a neuvědomiti si mravní povinnosti pokračovati v duchu Masarykovy zahraniční revoluce české, je polovičatost. Oslavovati činy, jež přinesly českou revoluci a nepomáhat dalšímu vývoji české revoluce, hříšná pohodlnost, né-li reakce. Toto nesmí mezi námi býti. Připravme spolu s jinými činiteli základy nového světa a tak staneme se revolučními činiteli, kteří s hrdostí hlásati se mohou k 28. říjnu svým činem. Významný tento den není mrtvým historickým datem, ale je naším životem, kterým denně žijeme dál. T. G. Masarykovi. Český národ neměl dělníka pilnějšího a vytrvalejšího nad Masaryka. Jeho mládí odnáší se životem chudoby, jíž jediným údělem jsou dvě pracovité ruce s podvědomou silou chudiny, pudící je k činnosti a práci. Stav se profesorem university pražské postřehl ihned, že mnozí profesoři učí dějinám českým, ale nikdo jejich filosofii. Toto odpovědné učení čekalo teprve učitele svého. A radostnou skutečností pro nás je, že se jím stal náš Masaryk. Bedlivým uvažováním o situaci našeho malého národa českého, který měl řaditi se mezi nejkulturnější národy střední Evropy, přišel k uzávěrům, že tak jedině státi se může provozováním politiky malého národa.

17 Taková byla jeho filosofie: Drobná, klopotná, neúnavná, promyšlená a cílevědomá práce, toť do hrdinství moderní doby, to jsou ony uhelné základy malého národa. Tyto jeho poznatky a jeho učení podepřeno vždy jeho skvělým příkladem a jeho velikou mravní váhou nezůstalo bez ohlasů k následování v řadách studentstva, profesorstva a stavitelů našeho lepšího příští. Významná jsou slova našeho velkého Tvůrce, která pronesl při slavnosti jeho narozenin: napíši ještě jedno dílo a pak dám již světu pokoj; že však velké to dílo nebude psáti perem, nýbrž vytesáno, že bude v žulové knize našich dějin, netušil. A ti, kteří přivítali tenkrát Masaryka písní, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi dokud Ty jsi mezi námi, neměli též tušení, jak pravdivou píseň uvítací vyvolili. Přišel rok 1914, zatajil se nám hrůzou dech a úzkostí stisklo se nám srdce. Každý z nás cítil velmi zřetelně a jasně, že chvíle našeho osvobození, přijde teď, anebo již snad nikdy. Zmýlili jsme se pouze v trvání války a potom myslili jsme, že osvobození přijde samo sebou, že nám je přinese čtyřdohoda. Dlouhá a hrozná válka vyzvedla nás z klamu, poznali jsme, že čím menší stát, tím větší a trpčí oběti musí přinésti za svoji samostatnost a svobodu. Bylo nám všem prožíti okamžiky hrozné a zoufalé, kdy vítězství klonilo se na stranu Němců, kdy ztráceli již odvahu velicí a mocní co měli jsme dělati my? A tu povstává muž, u něhož soustředí se všechny vlastnosti jakých potřebí je vůdci národa za svoji svobodu: Jeho tušení v jak těžkém postavení se národ ocitne se splnilo, postaral se však předem již o to, aby rozšířenou vzdělaností a uvědoměním povstali synové a dcery naše národa, kteří s odhodlaností a láskou přinášeli ty největší oběti na oltář vlasti. Založil stranu, jejíž hlavní zásadou byl rozum a poctivost, jejíž moc a síla měla býti a byla né v množství, ale v jakosti členů. Píšeme-li dnes o našem presidentu, píšeme skoro výhradně o věcech vztahujících se k našemu osvobození a myslím, že né neprávem: tak jak na počátku války mysleli jsme všichni, že osvobození přijde samo sebou, tak zase za dnešních poměrů mnozí rychle na všechny oběti, na všechnu nadlidskou práci, na všechnu prolitou krev zapomněli a považují naši svobodu za věc samozřejmou a počínají následkem toho s ní takřka hazardovati. A přece z vyjednávání prince Sinta vidno velmi dobře, že nescházelo mnoho a Rakousko z krvavé války by vyšlo, bývalo zase celé. Ovšem, že i náš velký Masaryk byl snižován, našli se lidé, kteří napsali, že vydává lehce v šanc životy jiných, když sám sedí za hranicemi hezky v teple. A přece Masaryk, muž tehdy již sedmašedesátiletý vydával v šanc nejen život svůj v cizině, ale i životy svých drahých doma. Rodinu pana presidenta charakterizuje výstižně tento příklad: Když přátelé Masarykovi chtěli paní Masarykové podávati zprávy o životě a činnosti Masarykovi v cizině, pravila jim paní Masaryková: ne, prosím Vás, nevykládejte mi to. Mně stačí, když vím, že je živ. Vím, že co dělá, dobře dělá Mám zde každou chvíli prohlídky, vyšetřování, ptají se mne, co vím o svém muži, a já já bych nedovedla selhat. Každý máme svou válku, své trápení musíme všichni trpět a vytrvat. Boj Masarykův se životem byl těžký. Boj rukopisný, proces Hylmerův, boj o svobodu universit, zasáhnutí do velezrádného procesu Záhřebského, proces Fridjungür, to jsou věci, na které svého času netroufal si nikdo jen Masaryk. Uvažujíce o velikých dílech Masarykových a o jeho nejskvělejším díle v příčině osvobození našeho ujařmeného národa, musíme s největší láskou spolu s úctou a oddaností a věrností zahořeti k našemu stařičkému milovanému presidentovi, neboť on má největší zásluhu o to, že vlast naše vymaněna z poddanství Němců. S radostí můžeme hleděti na to, jak cizina pohlíží na našeho velkého Masaryka. Jste nejšťastnějším národem, že máte Masaryka, celý svět se před ním kloní a také celý svět vám jej závidí. Máte samostatný stát s největším státníkem v něm. Co přeje náš president v této chvíli asi nám? Myslím totéž, co řekl při loučení legionářům ve Francii :,, hoši jsme na kopečku. Dejme pozor, ať s něho nesjedeme. Jsouce naplněni láskou a vděčnosti k našemu stařičkému presidentovi za jeho veliké činy, jimiž osvobozena byla vlast ze spárů Germánstva, nemůžeme jinak než přáti mu, aby dlouhou řadu let ještě mezi námi žil a řídil šťastně chod nám všem tak drahé republiky naší. Pozvedáme hlavy své provolávajíce,, Slávu tomu velkému muži s vroucím přáním prostých slov písně :,, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi, dokud Tys mezi námi.

18 Smutné číslice následky světové katastrofy. Jednou z nejhorších představ nás všech za války bylo vždy pomyšlení, kolik životů ztracených rodinám, národům lidstvu bude státi to krveprolévání. Dnes máme již přibližnou statistiku těchto obětí. Kodaňská společnost pro studium sociálních následků války sestavila tuto smutnou statistiku prozatím až do roku Je to opravdu smutná statistika. Evropa čítá dnes o 35 mil. lidí méně než by jich měla dle normálního vývoje. Z této úžasné číslice připadá 9 mil. 829 tis. na padlé ve válce, 20 mil. 250 tis. na pokles porodů a 5 mil. 301 tis. na vzrůst úmrtnosti. Na bývalé Rakousko připadá celkem 5mil. 800tis. ztrát, z toho padlých ve válce , dále 3 mil. 800 tis. případů poklesů porodů a 2 mil. zvýšené úmrtnosti. To jsou hrozné číslice a nejhroznější z nich jsou ony, které nám označují katastrofální úbytek porodů. Je to hrozný vykřičník nad dějinami světové války, který musí volati i do budoucna. Nutno si představiti, co znamená tento ohromný úbytek lidstva právě v nynější hospodářské situaci Evropy, která má zvýšenou výrobností nahraditi statky, které ve válce byly promarněny. Co znamená jen oněch 10 mil. Paží mužů, kteří padli ve válce! Úbytek porodů však předčí vše, to svým katastrofálním rozsahem. Zde nutně vážně přemýšleti o tom, jak možno nahraditi tyto ohromné ztráty lidstva. Lze však doufati, že výmluvná řeč číslic, ukáže lidstvu, že v míru, pokoji a práci je jeho blaho, a spása. Snad jejich varovný hlas přispěje k zakotvení veliké myšlenky míru v myslích všeho lidstva Josef Herzog Konec v 16:40h. Standa Dvořáček

19 Začátek v 16:33h Standa Dvořáček Kronika obce Býšovce od r Tato kronika čítá 200 (dvě stě) stránek. V Býšovci, dne 22. února Člen obecního zastupitelstva: Pokorný František Starosta obce: J. Patloka Úvod Poloha obce. Obec Býšovec leží 6 km jihojihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem po obou stranách silnice vedoucí z Nedvědice do Bystřice nad Pernštejnem. Výška školy nad hladinou mořskou je m. Nejvyšším bodem na katastru zdejší obce je trigonometrický bod m, nejnižší místo je pouze m. nad hladinou mořskou. Rozloha. Pozemky k obci Býšovci náležející měří celkem 348 ha 80 a. Z toho je: orné půdy ha, luk ha, zahrad 1.53 ha, pastvin ha, lesů ha, rybníků 0.38 ha, zastavěné a neplodné plochy 8.39 ha. Z celkové výměry náleží majitelům soukromým ha. Z toho je ha orné půdy, ha luk, 1.46 ha zahrad, ha pastvin, ha lesů, 0.27 ha rybníků a 8.34 ha zastavěné a neplodné půdy. Obec vlastní ha z celkové výměry obce. Z toho je 8.25 ha orné půdy, 0.46 ha luk, 0.07 ha zahrad, 4.01 ha pastvin, ha lesů, 0.11 ha rybníků a 0.05 ha zastavěné a neplodné plochy. Počet domů a obyvatelů. Při sčítání lidu v r bylo v obci napočítáno 29 obydlených domů a 191 obyvatelů. 27 domů náleží majitelům soukromým, škola (č. 20) a kovárna č. 16 jsou majetkem obce Byšovce. Obyvatelé jsou vesměs náboženství římsko- katolického a národnosti české. Zaměstnávají se téměř výhradně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Z řemeslníků jsou v obci usedlí: kovář, stolař, krejčí a dva obuvníci. Všichni mimo práci řemeslnou zdělávají pole, jelikož řemeslo by jich s rodinami stěží uživilo. Spojení s okolím. S nádražím v Nedvědici a Bystřici nad Pernštýnem je obec spojena okresní silnicí, do ostatních okolních vesnic vedou poměrně bídné vozové cesty nemající po stranách svodnic, takže jsou každoročně při jarním tání sněhu a při bouřkách vymílány vodou. Vzdělání. Do roku 1872 byla obec přiškolena do Nedvědice, ale málo dětí navštěvovalo školu nedvědickou pro značnou vzdálenost a dosti neschůdnou cestu. Někteří rodičové posílali své dítky do školy raději do Věchnova do Zlatkova i do Věžné, děti méně dbalých rodičů zůstaly bez vyučování.

20 Do roku 1872 po nějakou dobu vyučoval zdejší dítky jakýsi cestující V. Částka. Celá škola i s pomůckami stěhovala se každý týden do jiného statku, jak bylo předem ujednáno. Roku 1872 dostavěna nákladem obce nynější školní budova, v níž vyučovalo do roku 1879 několik výpomocných učitelů různých povolání (krejčí, zámečník, selský syn atd.). Roku 1879 zřízena v obci expositura se školní správou v Nedvědici a výnosem zem. šk. rady ze dne č samostatná škola. Vyučováním ženským ručním pracím zavedeno výnosem zem. škol. rady ze dne č po tři hodiny týdně. Od roku 1884 až do 30. dubna 1912 přiškoleny byly k Byšovci osady Josefov a Suché Louky. Od té doby jsou ve zdejší škole vyučovány dítky pouze z Byšovce. Žáci posledních školních roků navštěvují měšťanskou školu v Bystřici n/p. a v Nedvědici, v posledních letech někteří rolničtí synové nabývají odborného vzdělání na zimní hospodářské škole v Bystřici n/pernšt. Vyššího vzdělání nabývá pouze nepatrné procento obyvatelstva. V posledních desítiletích vystudoval pouze p. Alois Smolík (z č. 16) učitelský ústav ve Slezské Ostravě a působí nyní jako řídící učitel na menšinové škole v Loděnicích u Pohořelic. Z učitelů působil na zdejší škole p. Jan Veselý, rodák doubravnický, od r do r. 1902, a p. Karel Rosůlek od r do r Po r působila na zdejší škole ½ roku sl. Anna Špačková ze Štěpánova, ½ roku p. František Pecina z Písečného a dva roky p. Jos. Fictrnn z Lužan v Čechách. Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1897 založen byl v Byšovci sbor dobrovolných hasičů a obcí zakoupena byla vozová stříkačka i s hadicemi za 1460 K od firmy R. A. Smekal v Čechách u Prostějova. Prvním velitelem sboru byl zvolen p. Ant. Pilát č. 6, jednatelem p. Ignác Patloka č. 2, starostou p. Frant. Smolík č. 16. Roku 1897 byla sborem založena hasičská knihovna, která čítá nyní přes 200 svazků. O založení, rozmnožení a udržování knihovny nejvíce zasloužil se p. Ignác Patloka č. 2, který od založení až do dnešního dne je knihovníkem. Bez jeho obětavé péče byly by se knihy poztrácely, jako stalo se již mnoha knihovnám na venkově. Ze zakládajících členu sboru jsou dosud činnými členy: p. Ignác Patloka č. 2, p. Josef Patloka č. 2, který je od roku 1905 velitelem sboru a p. Jos. Hulák č. 10. Sbor dobrovolných hasičů dík nezištnosti a obětavosti svých členů zachránil několikráte v obci i v okolí majetek svých spoluobčanů. Světová válka. Snad od dob roboty nezažili zdejší občané tolik utrpení jako ve světové válce. Z maličké naší obce povolalo Rakousko během vojny 42 zdravých mužů do zbraně. Všichni neradi se loučili s rodnou vesnicí a každý sloužil Rakousku jen proto, že se bál krutých trestů. Každý ochotně dával se zajmout a mnozí ze zajatců obrátili ostří bodáků proti nenáviděnému Rakousku a bojovali v legiích za svobodu našeho národa. Legionáři. Ze zdejších rodáků bojovali v legiích. Alois Smolík č. 7, Frant. Novotný č. 5, Alois Chalupník č. 16 a Josef Dvořáček č. 27 a Bohumil Pilát č. 6. Z nich Alois Chalupník nalezl hrdinskou smrt po příjezdu do svobodné vlasti, háje v květnu 1919 Slovenska proti Maďarům. V Rak. armádě padli tři rodáci zdejší: Vincenc Fafílek č. 6, Josef Zloch č. 13 a Vincenc Lukas č. 17. Po celou dobu vojny žili doma velmi neutěšeně. V obci zůstaly pouze ženy se starci a nedospělými dětmi. Všichni byli přetíženi prací. Žili ve stálém strachu o své muže, bratry a příbuzné, kteří byli v bitevní linii, zvláště když některý dlouho nepsal. Moře slz bylo prolito ve vojně a kolik sirotků želí svých padlých otců. Ženy s dětmi staraly se, aby hospodářství neupadala, ale Rakousko nedovolilo jim ani, aby se dosyta najedly. Dobytek a potraviny byly sepsány, zákonem ustanoveno nepatrné množství potravin na jednotlivé osoby, které při těžké práci nestačilo, všecko ostatní mělo se odvésti státu za zákonem stanovenou cenu. Po vesnicích chodily komise, které prohledávaly každý kout, není-li někde uschováno trochu obilí, brambor nebo mouky. Nalezené potraviny byly komisí ihned bez náhrady zabaveny ve prospěch státu. Také dobytek musili rolníci dodávati státu za ustanovenou cenu. Bylo nařízeno odváděti i vejce, máslo a sádlo, ale obyvatelé z Byšovce odvedli velmi málo.

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

HLÍZOV ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

HLÍZOV ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora HLÍZOV ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY SEMINÁRNÍ PRÁCE Kutná Hora 2008 Vedoucí seminární práce Lenka Kotenová Mgr. Dana Vepřková 1 Prohlašuji, ţe jsem seminární práci vypracovala

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní rok 1912-1913 Představenstvo obce Cidlina žádalo v roce 1906 za zřízení jednotřídní školy samostatné, případně exponované

Více

Světová válka 1914 1918

Světová válka 1914 1918 Světová válka 1914 1918 Osudová doba světové války překvapila naši obec jako všechny ostatní. Zprávu o zastřelení Ferdinanda d Este přijali jsme jako každou jinou zajímavou novinku beze všeho rozhořčení

Více

Proč potřebujeme chodit do kostela?

Proč potřebujeme chodit do kostela? Farnost ravodaj S novým rokem přichází i nový Farní zpravodaj. Bude vycházet častěji, vždy začátkem každého měsíce, o letních prázdninách vyjde pouze jedno číslo. Důležitou změnou je i to, že nyní je farní

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

Němčičští v první světové válce

Němčičští v první světové válce Jaroslav Slezák Němčičští v první světové válce Před první světovou válkou měly Němčičky na Hustopečsku kolem 800 obyvatel (dnes asi 600). Válečných akcí přímo na frontě se zúčastnilo kolem 100 němčičských

Více

Z kroniky času. Události z let 1914 až 1922 ve Vyskytné a okolí

Z kroniky času. Události z let 1914 až 1922 ve Vyskytné a okolí Z kroniky času Události z let 1914 až 1922 ve Vyskytné a okolí Vyskytná 2008 1 Largo J. Hanzálková Jsi plástev medu, domove, snášená po století roji rodných včel. Jsi chléb a sůl z kvásku předávaného z

Více

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína 1905 2005 Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě Podle tohoto hesla se od dávných dob řídili ti, kteří pomáhali

Více

Světové války. I. světová válka

Světové války. I. světová válka Světové války I. světová válka Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu, který 28.6. 1914 provedl srbský terorista Gavril Princip, dal bezprostřední podnět k vypuknutí I. světové

Více

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky Letní prázdniny 2014 Římskokatolická farnost Dolní Loučky Úvodní slovo Milí bratři a sestry - čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. Existuje jedna

Více

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1. KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci

Více

Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen následník trůnu

Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen následník trůnu HLUK dějiny města Hluk první světová válka Aleš Vyskočil Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen následník trůnu František Ferdinand. Jakkoliv tato událost vypadala vzdálená českým zemím, natožpak

Více

Tajemství vojenského kufříku

Tajemství vojenského kufříku Tajemství vojenského kufříku Postava: Vratislav Kratochvíl, rakousko-uherský voják Odpověď na otázky: 1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval? Záminkou ke vzniku 1. sv. války

Více

kronika.txt Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor

kronika.txt Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor Překlad z němčiny pořídil Ervín Šolc P a m ě t n í k n i h a obce J e ř m a n i c e J e ř m a n i c e - M i l í ř e do 1. 6.

Více

Pamětní kniha obce SMIDARSKÁ LHOTA

Pamětní kniha obce SMIDARSKÁ LHOTA Pamětní kniha obce SMIDARSKÁ LHOTA založená roku 1924 Psány v ní předem pamětí čerpané z matriky a spisů Václava Šráma ve Smidarech a starých pamětníků. O založení obce Smidarské Lhoty O založení obce

Více

Volyňští Češi na Broumovsku

Volyňští Češi na Broumovsku Volyňští Češi na Broumovsku Zvláštní vydání Broumovských novin při příležitosti 65 let od návratu volyňských Čechů do vlasti svých předků Vážení čtenáři, dovolte mi úvodem vysvětlit, proč jsem se rozhodl

Více

Spomyšl ve válce 1914-1918

Spomyšl ve válce 1914-1918 Spomyšl ve válce 1914-1918 Jaroslav Marsa V této letní době si připomínáme 100 let od vypuknutí války, která později dostala přízvisko První světová. Příčiny vypuknutí téhle války jsou dostatečně známé

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Kronika města Dvora Králové nad Labem

Kronika města Dvora Králové nad Labem Kronika města Dvora Králové nad Labem za léta 1938 1945 sepsal: Jaroslav Jakoubek, kronikář Úvodem Za okupace byla naše kronika v roce 1940 na příkaz protektorátních úřadů odevzdána do Prahy. Po osvobození

Více

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50

Obce Hrušovan. se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny. Sepsal Václav Kubíček. Cena 12,50 x Kronika Obce Hrušovan 1252 1925 se vzpomínkami na pobyt presidenta Masaryka a jeho rodiny Sepsal Václav Kubíček Cena 12,50 Nákladem vlastním Tiskem rolnické tiskárny v Brně Motto: V dějinách předků čítati

Více

POVSTÁNÍ V BOCE KOTORSKÉ HISTORICKÁ KRONIKA

POVSTÁNÍ V BOCE KOTORSKÉ HISTORICKÁ KRONIKA JINDŘICH VESELÝ POVSTÁNÍ V BOCE KOTORSKÉ HISTORICKÁ KRONIKA NAŠE VOJSKO PRAHA 1958 Řídí redakční rada - předseda Dr Jan Durdík, vědecký pracovník Vojenského historického musea SVAZEK 33 Jindřich Veselý

Více

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady................. str. 2-3 Svoz odpadu...................str. 2 Zasedání zastupitelstva.................. str. 4 Otazníky kolem kostela...................str.

Více

Milan Šup Polenští legionáři u Bachmače

Milan Šup Polenští legionáři u Bachmače Milan Šup Polenští legionáři u Bachmače Obec Zborov a významná železniční křižovatka ve městě Bachmač na Ukrajině, dvě místa, která se zapsala do historie Československa tím, že zde za I. světové války

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více