Atentát na následníka trůnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atentát na následníka trůnu"

Transkript

1

2 Začátek čas 18:17 Standa Dvořáček Atentát na následníka trůnu 28. června 1914 rozšířila se po celé říši zvěst, že následník trůnu František Ferdinand s manželkou Žofií zavražděni byli v Sarajevě. Pachatel na místě byl zatčen. Později zatčení ostatní spoluviníci. Vyšetřování atentátu a vyhlášení války. Vyšetřováním zjistilo se, že atentát onen osnován byl v Srbsku za účastenství mnohých osob stavu vojenského. Mocnářství rakousko uherské žádalo za vyšetření a potrestání viníků. Srbsko však odepřelo. Proto 26. července 1914 vypovězena byla Srbsku válka a nařízená částečná mobilizace, kterouž naše obec dotčena nebyla. Srbska však ujalo se Rusko, a proto nařízena mobilizace všeobecná. - Vyhlášení mobilizace Dne 1. srpna po půlnoci bylo slyšeti dupot a hovor mnoha osob a najednou bubnováním probuzení občané slyšeli pro volání do zbraně. Druhý den již rukovali:bratři Novotní č. 5 Antonín a František, Lukas Vincenc č. 17 a Zloch Josef č. 13. Třetího srpna povoláni koně. Z Býšovce byli dva vojenské, které měl propůjčené František Nedoma č. 1. Každý se těšil, že válka dlouho nepotrvá, že vojska naše, spojena s mocenskými, nepřítele brzy usadí a k míru donutí. Ale marně. K Rusku přidala se Francie a Anglie a povstala takzvaná světová válka. Povolání domobranců do 42 let. Vyhláškou povoláni na jaře odvedeni a všichni domobranci až do 42 roků, kteří byli ve zbrani vycvičeni. Byli to: Pilát František č. 6 a Blecha Alois, zedník. Říjnové prohlídky domobranců. V říjnu, byly nařízeny nové prohlídky domobranců, při kterých uznáni schopnými a nastoupili k vojsku: Cyril Vala č. 11 a Josef Dvořáček č. 27. Dvořáček Vincenc byl uznán za schopného, ale ponechán při svém zaměstnání (pracuje na zbrojních puškách). Jiní z Býšovce u vojska. Kromě těchto jmenovaných vojínů jsou ještě ve vojsku: Josef Pokorný č. 18 (od počátku) a zdejší rodáci, ale jinde bydlící: František Uhlíř a František Matoušek z Pernštejnských Janovic, Julius Štarha ze Smrčku, Josef a Jan Málek z Bystřice. Přehlídka do 36 roků. V listopadu nařízená prohlídka domobranců do 36 roků. Při ní uznáni schopnými: Josef Chalupník, kovář, Dvořáček Josef, klempíř a Josef Míček, modelář ve Štěpánově. Spisování obilí každého měsíce. Každého 15. v měsíci byly spisovány zásoby obilí. 1. prosince byly sepsány všechny zásoby obilí a bramborů.

3 Odvody 20letých. Při odvodu 20letých odvedeni: František Chalupník, Julius Hašek a František Pecina. Z 19letých Josef Uhlíř a Emil Čech. Rakvisice obilí. Při rakvisici obilí dodala zdejší obec 10q žita a 30q ovsa. Soupisy zásob obilí a potravin. 2. března sepsány zase všecky zásoby obilí a potravin se zřetelem na počet osob v domácnosti. Na osobu počítáno 300g žita, nebo 240g mouky. V mnohých obcích byly v měsíci dubnu zavedeny chlebové lístky či chlebenky. U nás nebyli. Povolání starosty p. Josefa Patloky. 19. března povolán byl Josef Patloka,rolník č. 2 a starosta obce na vojnu. Jest na strážného oddělení ve Znojmě. Osudy vojínů. Ze zdejších vojínů byli dva zajati Josef Zloch a Julius Štarha, dva raněni: Cyril Vala do levé ruky a pravé nohy a Josef Dvořáček do levé nohy. František Uhlíř a Josef Dvořáček měli úplavici. Vypovězení války Itálií. 23. května 1915 vypověděla Itálie Rakousko- uhersku válku, takto. Vyhovuje rozkazům J. V. krále, svého vznešeného panovníka, klade si podepsaný královský italský velvyslanec za čest, J. Excel panu rakousko-uherskému ministrovi za hranicí odevzdati toto sdělení: Dne 4. t. m. byly c a k vládě oznámeny závažné důvody, proč Itálie v důvěře ve své dobré právo prohlásila svou spolkovou smlouvu s Rakousko- uherskem, která byla c a k. vládou porušena, za neplatnou a od nynějška bezúčinnou a nabyla zpět plné volnosti činu po této stránce: Pevně odhodlána starati se všemi prostředky, které má po ruce, o hájení Italských práv a zájmů, nemůže se královská Italská vláda vyhnouti své povinnosti, aby proti každému nynějšímu i budoucímu ohrožování za účelem splnění národních aspirací uchopila se opatření, která jí ukládají události. Jeho V. král prohlašuje, že zítřkem počínaje má za to, že se nalézá ve válečném stavu s Rakousko- uherskem. Podepsaný klade si za čest, J. Excel panu ministrovi zahraničí součastně sdělili, že ještě dnes budou císařskému a král. velvyslanci v Římě dány k disposici pasy a byl by vděčen J. Excelenci, kdyby mu byly doručeny jeho pasy. Podepsán: Avarna Sbírka kovů. V měsíci dubnu uspořádána byla sbírka kovů pro válečné účely. V naší obci sebráno 7. 1 kg. Později spisovány věci z mosazi, mědi, cínu a zinku (hmoždíře, žehličky aj.). Zapsáno bylo 31kg mosazi. Přehlídka domobranců. 29. května byla znovu prohlídka domobranců od roku , Z Býšovce šlo 11 domobranců, z nichž uznáno schopných 8 : Čech Antonín, Fafílek Vincenc, Ondra Jakub, Pilát Alois, Pilát Josef, Smolík Alois, Smolík František a Smolík Josef.

4 Povolání neodvedenců Z neodvedených povolán byl Čech Josef do práce ve strojírně do Vídně. Nastoupení odvedených. Z těchto uznaných schopných nastoupili k vojsku 21. června: Čech Antonín, Pilát Josef a Smolík Alois. Ostatní nastoupili až 15. července. Přehlídka 18 letých 24. června byla prohlídka 18 letých, na které rozšířena povinnost domobranská císařským nařízením a při ní uznáni schopnými ze čtyř všichni: Alois Pecina, Bohumil Pilát, Alois Smolík a Jaroslav Šípek. Vystěhovalci 9. června přišlo sem 6 vystěhovalců z jižních Tyrol. Fortunáta Sadler, Tereza Sadler, Amálie Sadler, Marie Sadler, Emma Sadler a Nartiseho Sadler. Ubytovány byly nejprve v kovárně č. 16, byla s nimi těžká domluva, poněvadž žádná neuměla česky ani německy. Počasí v létě. Suchem trvajícím celých 6 neděl vyschla luka úplně, ba zdálo se, že žita uschnou, neuzrají a jařiny ani nevyrostou, stromy vadly a ovoce padalo ze stromů. Když již všecky známky blížícího se deště zklamaly, 27. června a pak 29. června a několik dnů následujících přišly vydatné deště, které vzkřísily již hynoucí úrodu. Ovsy, které byly nízko u země, vyrostly přes půl metru vysoké. Měsíc červenec jest více vlhký než suchý. Žně. Žně začali u nás 21. července. Nouze o cukr. V měsíci červnu a červenci byla u nás veliká nouze o cukr. Kupci měli malé zásoby a nechtěli proto jinak prodávati než jen ¼ kg. Kdo si nepřispíšil, zůstal bez cukru. Nedostatek tady povstal tím, že mnozí obávajíce se nouze o cukru, nakoupili si jej na centy. Tak prý jistá rodina v Nedvědici měla jej 27 homolí, jiný 15 homolí. I u nás někteří měli až 50kg cukru, ale tajili se s ním. Boje na Dněstru 23. června v bojích u Haliče na Dněstru byl František Pecina kulí raněn do nohy a odvezen do nemocnice k Schwarzenberkovi v Třeboni. Vyléčen byl za 4 neděle. V témž boji byl zabit František Štěkas, syn nadučitele z Věchnova a dle zprávy Františka Novotného byl zajat František Chalupník Rusy. Dovolené Četní vojíni hlavně rekonvalescenti dostali dovolenou na senoseč (Vala Cyril, Dvořáček Josef, Lukas Vincenc a Chalupník Josef) po 14 dnech, jiní na žně (Lukas Vincenc 2 krát po 14 dnech a Josef Pilát 14 dní).

5 Vřadění do pluku tyrolských střelců. Dva z našich vojínů Čech Antonín a Smolík Alois byly vřadění do pluku tyrolských střelců. Prapory Ku konci července byly pořízeny dva prapory, jeden v říšských (černožlutých), druhý v zemských barvách (žlutočervený). Prapory těmi zdobí se škola při slavnostech vlasteneckých. Maximální ceny potravin. V prvním týdnu měsíce srpna byly oznámeny nařízeními c a k okresního hejtmanství ceny některých potravin: másla 3.8 K (prodávalo se 5.2 K), tvarohu 50 h (70 h), vejce 9 h (10 h), mléka 24 h (20 h), cukru 91 h a nového cukru o 8 h levnější. Někteří obchodníci zvláště v Bystřici nedbali však na toto nařízení a prodávali cukr za 1 K. I nyní prodávali kupci po ¼ nebo ½ kg, poněvadž nemající lidé zase chtěli jej zkupovati a dělati si zásoby. Smrt prvního vojína. 8. srpna přišla zpráva o prvním mrtvém z naší obce. Josef Zloch zemřel 14. února v zajetí v Srbsku. Zprávu tuto zaslal p. Eduard Kalina, rodák z Nedvědice, rovněž v Srbsku zajatý. Prodloužení lhůty nastoupení. Domobrancům, kteří měli nastoupiti službu 15. července, prodloužena lhůta do 16. srpna nastoupili tedy toho dne. Pilát Alois, Smolík František, Smolík Josef, Ondra Jakub a Dufek František odvedený v Tišnově. Přehlídka 42 až 50 letých 29. srpna byla přehlídka 43 až 50letých. Z Býšovce šlo jich 8. Z těch uznáno 5 způsobilých, 4 bývalí vojáci a jeden nevoják a to: Jan Šípek 43letý, Josef Hulák (nevoják) 44letý, Jan Sádecký 47letý, František Pecina a Karel Rosůlek 48letí. Žně. Sklizeň Letošní žně byly smutné. Žita se sklidila částečně dobře, většinou pomokla a vzrostla, Ječmeny nestály za nic a Ovsy byly slabé. Takže většina občanů je odkázána na aprovizaci obyvatelstva. Brambory se sklidily dobře, ale bylo jich průměrně přes 30% nahnilých. Zabavení zásob obilí a luštěnin Zásoby obilí a luštěnin byly státem zabaveny a nesměly se volně prodávati ani vyměňovati. Vyměňovati obilí na setí smělo se jen na povolení od hejtmanství. Nové maximální ceny. V měsíci říjnu byly oznámeny nové maximální ceny másla 4.2 K, tvarohu 60 h, vajec 10 h, a mléka 24 h.

6 Osudy vojínů. Z vojínů v poli byli raněni: Josef Pilát do pravé ruky a Josef Uhlíř do levé nohy. Ostatní jsou zdraví a píší, že se mají dobře. Raněn byl též na Italském bojišti Leopold Pokorný do nohy a tamtéž zajat byl Josef Míček. Výmlat obilí. Dle rozkazu c a k hejtmanství má býti žito vymláceno do 15. října, poněvadž má se dodati žito vojsku. Na naši obec připadá 30q. Lhůta, vymlátiti ostatní obilí, byla prodloužena do 10 listopadu. Žito se dodávalo dne 19 října. Dodalo se ho 30 q 10 kg. Soupis zásob 15. října. 15. října byly sepsány zásoby obilí, mouky a luštěnin. Zapsáno bylo: 194 osob, které mají:1060 kg pšenice, kg žita, 5675 kg ječmene, kg ovsa, 299 kg pšeničné mouky, 716 kg žitné, 186 kg ječmenné, 385kg hrachu a 2 kg čočky. Nastoupení 18 letých. 16. října, nastoupili k vojsku, 18letí odvedeni dne 24. června: Alois Smolík a Alois Pecina nastoupili ke 14 zeměbrannému pluku v Hallu v Tyrolích, Bohumil Pilát a Jaroslav Šípek k 81 pěšímu pluku v Jihlavě. Osudy vojínů. Téhož dne přišla zpráva, že František Novotný, Josef Dvořáček a Emil Čech byli zajati Rusy a František Pilát byl povýšen na Italském bojišti na svobodníka (gefreiter). Nové přehlídky. 28. října byly přehlídky (znovu) domobranců rozených , Z Býšovce dostavili se 2, nebyl však způsobilým žádný. Rekvisice bramborů. Na začátku listopadu byla nařízená rekvisice bramborů 80 q pro Brno. Brambory dodány 19. listopadu. Soupis zásob 15. listopadu. 15. listopadu byly sepsány zásoby sena, slámy, mléčných výrobků, vajec a brambor. Zapsáno bylo: kg sena, q slámy, q brambor. Neoprávněné zvyšování cen. V listopadu bylo několik hospodyň oznámeno četnictvu (cizím člověkem, který kupoval v obci máslo a husy) pro prodávání másla nad maximální ceny (za 5 K, maximum 4.20 K). Nové přehlídky zásob. 9. prosince byla úřední přehlídka zásob obilních, kterou prováděli : p. soudní auskultant z Bystřice, p. Šťastný ze Dvořišť, a c a k četnický strážmistr p. Karel Havlíček. Nalezeno všecko v pořádku.

7 Naši vojíni na začátku roku Vojíny z naší obce jsou: Josef Patloka č. 2 (starosta), četař Josef Uhlíř č. 3 (rol. syn), svobodník Jaroslav Šípek (rol. syn) č. 4, František Novotný (rol. syn č. 5) zajat v Rusku, Antonín Novotný (rol. syn č. 5), Alois Pilát (domkař č. 28), Bohumil Pilát (kup. příručí), František Pilát svobodník a Josef Pilát (rol. syn č. 6), Alois Smolík (rol. syn č. 7), Julius Hašek (kol. pom. č. 10), Cyril Vala (tkadlec z č. 11), Antonín Smolík c. k. šikovatel, Alois Smolík jednoroční dobrovolník, Josef Smolík (rolník), František Smolík (rol. syn- všichni z č. 12), Josef Zloch (rolník) zajat v Srbsku- mrtev, František Dufek (kočí), Josef Chalupník (kovář), František Chalupník zajat v Rusku, Vincenc Lukas (domkař č. 17), Vincenc Fafílek (hostinský a sedlář č. 5), Josef Pokorný (rol. syn č. 18), od počátku války, Ludvík Krábek (truhlář č. 21), Antonín Čech (umělecký truhlář), Emil Čech (strojník, zajat v Rusku), Pecina Alois (rol. syn č. 26), Pecina František (rol. syn č. 26), Josef Dvořáček (truhlář zajat v Rusku), František Dvořáček (klempíř), Julius Míček (modelář zajat v Itálii). V továrnách na zbraně pracují: Vincenc Dvořáček (zámečník ve Vítkovicích), Josef Čech (strojník ve Vídni). Z jiných obcí do Býšovce přistěhovaní. František Uhlíř (rolník) a František Matoušek (nájem. rol. usedl.). V Pernštýn. Janovicích, Pokorný Leopold (řeznický pomocník), Josef Dufek (horník v Okříšku), Julius Štarha, zajat v Srbsku, ale utekl a ohlásil se u svého pluku č. 81, Vincenc Štarha a Alois Štarha (náden.), Alois Blecha (zedník) zajat v Rusku, Josef Sedmera (řezník), Josef Málek a Jan Málek (nádeníci). Na válečných zákonech: Antonín Štarha (obuvník). Úhrnem 43 mužů. Nastoupili v lednu. 17. ledna nastoupili: Josef Hulák (krejčí) a Jan Šípek (rolník č. 4), 21. ledna František Pecina (krejčí). Úhrnem 46 mužů. Všichni jsou dosud živi, až na Josefa Zlocha. Smrt jeho dosud úředně neoznámena. Ranění během války. Z nich byli raněni:josef Uhlíř (do nohy), Josef Pilát (do pravé ruky), Cyril Vala (do levé ruky a obou nohou), Pecina František (do levé nohy), Josef Dvořáček (do pravé nohy) a Pokorný Leopold (do klíční kosti a pravé nohy). Všichni zase nastoupili službu. Nové maximální ceny. Od 1. března jsou zavedeny nové maximální ceny: máslo 5 K, tvaroh 60 h, mléko 24 h. Dodávka ovsa. Z přebytečných zásob ovsa bylo dodáno pro erár 108 q po 24 K.

8 Počasí. Letošní zima byla velmi mírná. V druhé polovici ledna nebylo již sněhu a byly tak teplé dny jako na jaře. V únoru napadlo sněhu asi na půl metru a byly velké vánice. V březnu však nastaly teplé dny, že všechen sníh roztál v několika dnech. V polích začalo se pracovati již 13. března. Na konci března byly již zasety na některých pozemcích ovsy a zasázeny brambory. Žita pěkně přezimovala a slibují hojnou úrodu. Dodávka bramborů. V březnu přišel od c. k. okr. Hejtmanství rozkaz, že zdejší obec má dodati na zásobování měst 10 q bramborů. Soupis zásob dne 19. března. Dne 19. března byl znovu proveden soupis zásob obilí a mouky, který udával, že v obci jest ještě dosti zásob; toliko několik rodin jest odkázáno na chlebové lístky (10 rodin). Cukřenky. Od 19. března směl se cukr prodávati toliko na cukrové lístky. Přičemž na osobu počítán 1 kg měsíčně. Cukřenky obdržel každý, kdo neměl více než 2 kg na osobu Josef Herzog Počasí. V měsíci březnu bylo velmi pěkné počasí, které potrvalo až do polovice dubna. Pak se ochladilo a nastali mrazivé noci a při severozápadních větrech objevil se sníh, který padal 16, 17 a 18 dubna. Od půldne 18. dubna přišel vydatný déšť. Přehlídky 18 letých. 29. dubna byly přehlídky 18letých domobranců (roz. v r. 1898). Dostavili se dva: Alois Chalupník a František Smolík č. 19. Byli odvedeni oba. Soupis bramborů 2. května byl soupis zásob bramborů, při kterém seznáno, že v obci jest jich nedostatek. Revise zásob. 16. května byla u nás provedena revise zásob obilí a mouky (pp. vrchní respic. finanč. stráže a A. Kozon Jindř., subkomisionářem z Nového Města), při níž shledány větší zásoby toliko u pěti rolníků:5 q žita, 2 q ovsa a 30 kg ječmene, které převzaty p. subkomisionářem dne 29. května pro V. O. U. Letní čas. Prvním květnem zaveden byl tz. letní čas, tj. v noci ze dne 30. dubna na 1. května postrčena ručička na hodinách o 12. hodině na 1. hodinu. Čas ten má býti v užívání až do 30. září t. roku.

9 Dovolené vojínů. V měsíci květnu a červnu vystřídali se skoro všichni vojíni zdejší na dovolené. Přišel z ruské fronty i Josef Pokorný, vyznamenán bronzovou medailí za udatnost. Po návratu na bojiště vyznamenán stříbrnou medailí. První padlý. Na začátku července přišla zpráva, že na volyňském bojišti padl 16. června t. r. Alois Štarha, vojín 81. pluku a byl 16. června pochován na Volyňsku. Nové maximální ceny. 13. července vyhlášeny byly nové maximální ceny: máslo 6 K 50 h, tvaroh 80 h, mléko 28 h, a vejce 14 h. ač jsou na nedodržení těchto cen přísné tresty, přece mnohé hospodyně na maximální ceny nedbají a prodávají dle své libosti: máslo za 9 až 10 K, tvaroh za 1 K, mléko za 36 h a vejce za 20 h. Hlavní vinu toho nesou blízkost Nedvědice a letní hosté z Brna. Raněni za poslední ¼ rok. Alois Smolík, jednos. dobrov. do levé ruky (tři střelné rány), Alois Pecina do tváře, Josef Uhlíř do levé ruky, František Pecina do ruky. Úmrtí. 17. června t. r. zemřel dosavadní zástupce starosty, 1. radní p. Josef Havránek, na jehož místo nastoupil 2. radní p. František Nedoma, který vede úřad starosty dále. 15. července zemřel dosavadní předseda M. Šk. R. p. František Smolík (zastával dříve úřad starosty po 19. roků), jehož 4 synové jsou ve vojsku. Na pohřeb dostavili se tři. Nejmladší Alois, kand. Učitelství, raněný do levé ruky a Antonín, šikovatel z bojiště Italského dojel ¼ h. před pohřbem, použiv rychlíků a z Tišnova nákladního vlaku. Nejstarší František byl právě na dovolené. Nástupce v hospodářství, Josef, přijel druhý den po pohřbu z ruské fronty. 31. července zemřel v Janovicích Pernšt. rolník a vojín na dovolené p. František Uhlíř (zdejší rodák, zánětem mozkových blan). Sklizňová statistika. V měsíci červenci zřízena tz. sklizňová statistika, ve které měla komise zjistiti sklizeň na jednotlivých parcelách každého druhu obilí. Bylo počítáno z 1 ha: pšenice ozimá 200 kg, jarní 200 kg, žita 300 kg, ječmene 300 kg a ovsa 250 kg. Nový odhad po sklizni po výmlatu byl z jednoho hektaru: pšenice ozimá 250 kg, letní 250 kg, žita 300 kg, ječmene 350 kg a ovsa 350 kg. Jetele a sena čítalo se z 1. ha 1000 kg. Sklizňové výkazy: v srpnu byly zavedeny sklizňové výkazy, pro každého zemědělce dva, jeden u starosty a druhý u zemědělce, které musí starosta každý měsíc porovnávati.

10 Dodávka vajec. 26. srpna měla zdejší obec dodávati 6. kop vajec do Nového Města. Sešlo se jich však jen 4.5 kopy. Tučenky. V září bylo spisování tuků a zavedeny tučenky. U nás se však nikdo o ně nehlásil, poněvač prý nemůže na ně ničeho koupiti. Druhý padlý. 23. září přišla z ruského bojiště od polního kuráta zpráva, že tam padl zdejší sedlář (rodák z Ujčova) p. Vincenc Fafílek 4. září a 9. září byl pochován u Břežan. Dodávka bramborů. V měsíci září nařízeno bylo c. k. okresním hejtmanstvím, aby zdejší obec dodala pro aprovizaci hl. města Vídně 500 q bramborů. Nařízení toto později změněno, poněvač u zdejší obce urodilo se letos méně bramborů, než jiná léta, ve 100 q, které měli býti dodány 4. října. Když občané dovezli brambory do Bystřice n. P. na nádraží, nebylo tam však vagonů a proto musili se vrátiti. 11. října dodali do Nedvědice na nádraží 42 q. Dodávka žita. Do 15. října měla zdejší obec dodati 15 q žita. Poněvač ono množství dodáno nebylo, nýbrž toliko 6 q přišla 23. října nucená dodávka žita a bramborů, při čemž intervenovalo 7 četníků (dle udání lidí bylo prý jich 15). Zavraždění ministerského předsedy. 22. října přišla z Vídně zpráva, že ministerský předseda, p. hrabě Stürghh byl 3 ranami z browningu zastřelen dne 21. odpoledne od Bedřicha Adlera, spisovatele a redaktora socialistické strany. Třetí padlý. 5. listopadu dostala pí. Emílie Lukasová zprávu, že manžel její p. Vincenc Lukas, zdejší domkař a rodák z Bukové, po těžkém zranění do spodní části těla zemřel ve voj. nemocnici ve Folgarii a tam ve společném hrobě č. 341 pochován. Vyznamenání vojínů. V listopadovém věstníku úředním bylo oznámení o vyznamenaných vojínech. Ze zdejší obce byli vyznamenáni: od 81. pěšího pluku: Antonín Smolík, šikovatel záslužným křížem s korunou, Štarha Vincenc, důstojnický sluha a Dvořáček Alois, pěšák stříbrnou medailí statečnosti II. třídy; od domobraneckého pluku č. 14: Josef Sádecký bronzovou medailí statečnosti za statečné chování se před nepřítelem. Úmrtí J. V. císaře. 22. listopadu rozšířila se po celém mocnářství Rakousko uherském zpráva, že náš milovaný mocnář, J. V. císař a král František Josef I. dne 21. listopadu o 9. hodině večer zemřel po kratičké nemoci v zámku schönbrunskem. Tělesná jeho schránka pochována za milionové účasti lidstva dne 30. listopadu.

11 Nastoupení císaře a krále Karla I. Po smrti císaře Františka Josefa I. Nastoupil následník trůnu arcivévoda Karel František Josef jako císař a král Karel I. Korunovace jeho bude teprve později. Počasí. Počasí od 25. listopadu bylo pošmourné a mlhavé. Někdy celý den pršelo, jindy mlha jako hustý závoj zakrývala celou krajinu, jindy jako drobounký hustý déšť vnikala do oděvu i do stavení. Cesty byly rozježděné, plné bláta. Počasí toto trvalo až do Další narukovaný. 16. listopadu nastoupil vojenskou službu p. Alois Uhlíř rolník z č. 3. u oddělení těžkých houfnic v Neurkürchsen u Vídně. Počasí. Počasí bylo až do 17. ledna nestálé a deštivé, že vznikla obava, že žito vyhyne. Od 18. ledna mrzlo po celý měsíc (mrazy dosáhly až 22 o C). Sněhu napadlo as na ½ m. Zajatý. V lednu byl zajat Rusy p. Josef Smolík, rolník z č. 12. Soupisy zásob. 26. února začaly soupisy zásob. V naší obci jej prováděl p. učitel Ludvík Svoboda, zás. správce Školy z Lískovce za pomoci 4. vojínů (Němci a Maďaři). Sepsáno bylo: Přepočítávání zásob. Zásoby ponechané při posledním zápisu byly počátkem dubna přepočítány a ponechány toliko do 30. června. Tak počítáno na osobu těžko pracující 46 kg a na osobu lehko pracující 38 kg., na osobu 102 kg brambor, na koně 90 kg ovsa a na jednoho vepře 210 kg brambor. Odebrání zvonku. 1. května 1917 o desáté hodině rozhlaholil se naposled zvonek na zdejší zvoničce, načež byl sňat a odvezen na nádraží do Bystřice. Byl na něm nápis: Nahoře: Hilara vdova a syn v Brně 1895, Dole: Svatý Františku oroduj za nás! Uprostřed byl obraz sv. Františka. Na horním okraji ornament z vinných listů a hroznů. Vážil 41 kg Josef Herzog Nové přehlídky V měsíci březnu byly nové přehlídky, při nichž uznáni způsobilými Josef Špaček domkař č. 23 a Jan Vala domkař č. 11. Josef Špaček nastoupil službu dne 16. května a Jan Vala měl nastoupiti 28. června. Byl však zproštěn na neurčitou dobu. Tím dostoupil počet vojínu ze zdejší obce na 49 mužů.

12 Statistika osevných ploch. 16. června začal soupis osevných ploch za účelem statistiky. Při níž sepsány byly následující plochy: Pšenice zimní = 0.67 ha., Pšenice jarní 6.20 ha., Žito zimní = ha., Ž. jarní = 0.82 ha., Ječmen = 9.70 ha. Oves = ha. Brambory = ha., Řepa = 7.95 ha., Hrách = 1.59 ha., Len = 1.76 ha., Jetel = ha., Vika = 1.61 ha., Směska = 1.57 ha., Úhory = 9.74 ha., Úhrnem orné plochy = ha. Celková úroda. Úroda naznána podprostřední. Výkazy zásob. I letošního roku byly zavedeny sklizňové výkazy zásob, které mají býti podobným způsobem vedeny jako loňského roku. Mlecí lístky. Aby se předešlo nesprávnostem při mletí, zavedeny i roku letošního mlecí lístky, které však nevydává představenstvo obce, nýbrž c. k. okr. Hejtmanství. Ranění a povýšení. 23. srpna raněn byl do levé ruky zdejší starosta, p. Josef Patloka (na vrcholu Gabriche) na Soči v 11. Italské ofenzívě. Na ruském bojišti povýšen na četaře Vala Cyril, bývalý zdejší žást a vyznamenán stříbrnou medailí za udatnost. Soupisy a přehlídky zásob. 19. listopadu začaly soupisy a přehlídky zásob. U nás v Býšovci prováděny byly p. Žákem, učitelem ze Zvole za přítomnosti p. Eduarda Pavelky, rolníka z Horního Čepí a p. J. Homolky, rolníka z Kozlova- Lesoňovic. Tuto komisi provázeli dva vojíni: Sepsáno bylo: Mír s Ruskem. Na začátku ledna prohlášeno bylo příměří mezi armádami na východě válčícími za účelem jednání o mír. Jednání o mír konalo se v Brestu Litovském. Zdálo se, že již ztroskotá. Než přece podařilo se mír smluviti. A mír byl podepsán. Konečně smluven mír a podepsán s Ukrajinou, která se ještě zpěčovala přistoupiti s ostatními gubenciemi ruskými na mír. Drahota potřeb. Ač v předešlých letech drahota potřeb byla veliká, dostoupila na začátku roku 1918 na tento stupeň: Máslo, jehož max. cena byla 14 K, prodávalo se za K, tvaroh (max. cena 1.6 K) 4 K, mléko (50 h) 1 K, vejce (14 h) 60 h až 1 K, selata K za 1 kg živé váhy, sádlo (14 K) 50 K, maso vepřové 15 K, hovězí 7 K, telecí 6 K, kozí 6 K za 1 kg. Látky na valech: předválečné 1 m 150 K, válečné od 50 K výše, boty od 100 K výše, podrážky 30 K. A ještě za peníze nebylo možno ničeho koupiti, nýbrž za potraviny. Za bochník chleba byly pěkné podrážky.

13 Znovu upravené vyživovací dávky. 20. ledna bylo vydáno nařízení, kterým se snižuje dosavadní dávka u zemědělců těžko pracujících na 300 g obilí, na lehko pracujících na 225 g obilí denně. Pro nezásobované těžko pracující na 225 g mouky na vaření, 1600 g mouky na pečení a lehko pracující na 225 g mouky na vaření a 900 g mouky na pečení týdně. Přebytečné obilí musilo se odevzdati subkomisionářům. Z Býšovce bylo odevzdáno: 249 kg žita, 116 kg ječmene a 390 kg ovsa. Zima. Letošní zima byla celkem mírná Josef Herzog Zproštění starosty. Výnosem c. k. ministerstva zeměbrany byl p. Josef Patloka, četař 25. domobraneckého pluku zproštěn služby vojenské do 31. července a propuštěn domů s vyznamenáními: velkou stříbrnou a malou stříbrnou medailí, bronzovou medailí a velkým Karlovým vojenským křížem. Dne 18. dubna převzal úřadovaní od p. Frant. Nedomy II. radního a vede úřad sám dále. 31. července byla mu prodloužená dovolená do 9. října (10 neděl). Zima v květnu. Počasí v dubnu bylo velmi krásné. V květnu bylo teplo jako v nejvyšším létě. 26. května pak udeřil mráz (- 2 C), který zničil mladé brambory, a později v červnu nově narostlé brambory byly zase mrazem zničeny. A na mnoha místech i kvetoucí obilí. Soupisy osevných ploch. V květnu a červnu byly provedeny soupisy osevných ploch, soupisnými komisaři za pomoci starostů a obecních důvěrníků. Ve zdejší obci prováděl soupis správce školy Karel Rosůlek, starosta Josef Patloka, a důvěrník Ant. Pilát. Úroda. Letošního roku byla celková úroda pod prostřední. Zvláště brambory ukazují se býti špatnými. 25. srpen. 25. srpna v poledne byli obyvatelé Býšovce překvapeni střelnými zbraněmi, které se záhy vysvětlily tím, že někteří vojíni prodloužili své dovolené a před vyzváním četnictva nechtěli nastoupiti službu vojenskou, byli sháněni vojenskými hlídkami a poněvač utíkali, bylo po nich stříleno. Žádnému nebylo však ublíženo. Někteří potom ihned nastoupili službu. Zněna správce školy. Dosavadní správce školy, Karel Rosůlek jmenován byl řídícím učitelem v Olešné a na jeho místo nastoupila sl. Anna Špačková dosavadní učitelka v Heralci.

14 Úroda. Úroda obilí zde ucházející, ale málo se urodilo bramborů. Vyhynuli a mnoho jich zčernalo, velice mnoho pak jich zničeno ponravami. Nemoc. Čeho obávali jsme se po celé čtyři roky války, přišlo skutečně. Koncem prázdnin již vyskytovala se v jednotlivých případech nová choroba, o níž před nedávnem přišly zprávy ze Španělska, kde jí postižen i panovník a nejvyšší úřednictvo i lid prostý. Odtud dostalo se jí názvu španělka. Jevila se příznaky obyčejné chřipky, která celkem probíhala bez nebezpečí, a za několik dní se nemocný zotavil. Choroba tato stykem vzájemným velmi se rozšířila a zhoršila. Vyskytli se případy úmrtí a těch velice stále přibývalo. Zvláště ve městech onemocněla sta obyvatel, takže celé rodiny byly nemocny a mnohé úplně vymřely, takže denně bylo mnoho pohřbů. Z Pešti hlášeno až 1600 onemocnění denně. V naší přetěžko zkoušené Praze řádila epidemie tak, že hrobaři nestačovali a vojáci přibráni byly na kopání hrobů a k výrobě rakví. Chudí pochováváni bez rakví. A umírali právě lidé mladí, jinak zdraví a silní. Nemoc ta rozšířila se i po venkově a stihla i naši obec ač dlouho byly jsme ušetřeni. Týden před svátky Všech svatých roznemohla se dcera rolníka z č. 8., sl. Božena Pilátová. Ku chřipce přidružil se prudký zánět plic, kterému dne 31. října podlehla. Během svátků pak postižena většina rodin, hlavně dětí, takže po návratu správ. školy po svátcích nucena byla místní školní rada školu zavřít, od 5. listopadu 1918 (nemoc šíří se dále ). Náš národ svoboden! Nářek náš nad Jobovými ranami, které vlast naši zasáhly, obrácen v jásot, v den, kdy oznámeno nám, že zbaveni jsme pout, že svobodní jsme. Celý národ rozjásal se nepokrytě nad zprávami působícími nevylíčitelným dojmem. A naráz zapomněli jsme vší bídy a trápení, strádání i bolesti nad ztrátami tolika životů nám drahých. U nás tisíce jich hynulo, přinuceni více bezúčelně, tisíce však k nepříteli přešli, by tam provedli to dílo spásné, které 300 let se chystalo. Legionáři naši, jimž vlastizrádců spíláno, sjednotili se a na cizích frontách život obětovali za práva naše. Oni působením a snahou prof. Masaryka vymohli nám uznání síly duchovní od celého světa a zabezpečili svobodu a moc. U Paříže, když spojenec ochaboval, se jako lvi bili, by odrazili surové boje Německé a zachránili vítězství, ač jich tam zůstalo !. A zbylý pozdrav nám poslali! Poutníče! Dones pozdrav náš milené vlasti na březích Vltaviných a zvěstuj tam bratřím, mi že tuhle mrtví ležíme, padesát tisíc, umřevše rádi v zápase za svobodu světa, v naději jisté, že svět nedá zahynouti jim ni budoucím! S pietou vzpomenuto všech těchto hrdinů a národ rád složí svůj peníz ku zbudování pomníku jich hodného a k zajištění života jejich pozůstalých. Čestná památka všem budiž! A dojetí a jásot ozývá se vlastí naší, vztek utlačovatelů stal se malomocným a my co čistí vítězové vztyčily náš prapor tam, kde dříve cizinecký jazyk zněl, a barvy cizích praporů zářily. Započato požehnané dílo. Všichni jsme přísahali, že i život rádi obětujem pro naše šťastné Příští. Lid sjednotil se, jásá, zpívá! Byrokraté odstraněni, není pánů, nemáme šlechtických erbů a zbavili jsme se i orla, jemuž třeba bylo dvou hlav, by dusil nás dle libosti. Teď dodýchal. A nad ním zas ten krásný se vznáší. Všichni volně dýcháme a s pravdou na rtech světla se nebojíme. Každý, kdo dosud poroben, volný jest. Jak šťasten učitel, který teď dětem milým, naději naši říci může, čím srdce překypuje pravdu! Jak zcela jiná práce nám počíná! Kéž jen nebe se smiluje a u svornosti nás zachová, bychom důstojně přijali to štěstí zasloužené a přivoděné zásluhou našeho prof. Masaryka a pres. Wilsona a stává národ náš s gloriolou kol hlav svých mučedníků. Jsme šťastni a zapomenem rádi bolestí všech! Správy vlasti naší ujala se Národní rada česká, než z Paříže dojde nám vláda.

15 Příjezd prezidentův Praha s nadšením se připravila na uvítání tvůrce státu našeho svobodného a prvního prezidenta. I my oslavili jsme příchod jeho. Ve škole vyložen dítkám význam, síla a zásluhy o naši svobodu, vzpomenuto všech, kdo sním, o naše znovuzrození pracovali a se obětovali. Pak zazpívána hymna naše a několik národních písní. Dne Josef Herzog Zněna ve správě školy. Zat. správkyně Anna Špačková, přeložena zatímně do Štěpánova a v Býšovci ustanoven zatímně p. František Pecina, učitel def. at. pers. v Romanině, a sice od Zněna správce školy. Definitivním správcem školy jmenován Josef Fictum, který po svém návratu od vojska, kdež od co jednoroč. dobrovol. desátník vykonával povinnost vojenskou, z kteréhož to času více než 28. měsíců přes dvě zimy musel se omeziti na pobyt na frontě. Raněn výbuchem granátu na levé noze a ruce u Sol di Roso na planině Asiažské vrátil se do zázemí a byl léčen v Tridentu, Innomostí a Linci na žádost přeložen do nemocnice do vlasti do Králové Hradce, odkud jsa částečně vyléčen nastoupil službu (vojensk. školní ve Věchnově, kde před válkou působil). Dne přejímá správu školy od Františka Peciny, který ustanoven ve Štěpánově a nastupuje své nové působiště v Býšovci. 28. říjen výročí slavného prohlášení naší svobody a samostatnosti našeho česk. státu. V pondělí ráno 28. října probudila se Praha docela všedně. Šedé závoje mlh válely se líně po ulicích, houstly nad hučící Vltavou v chladném vzduchu říjnovém a jen zvolna prorážely paprsky chladného již slunka podzimního vlhkou clonou chladných par. Konečně vítězně se zaleskly na zlatých báních stověžaté matičky Prahy, pozlatili oživující ulice, zlíbaly průčelí domů, odrazily se zářivě v tisícových záblescích od okenních tabulí. Ruchu na ulicích přibývalo. Dělnické proudy se valily do továren, živnostníci otvírali hlučně brány a úředníci spěchali do kanceláří. Obyčejný život velkoměstský se rozproudil v ulicích a náměstích pražských jako za tisíců jiných dnů a nikdo neměl tušení, že tento den se stane pro celý český národ velikým, slavným a nezapomenutelným. V 10. hodin dopoledne objevily se na vývěsných tabulích denních listů zprávy, které prudce rozrušily celou Prahu. Rakousko uherský ministr oznamoval prezidentu Spojených států severoamerických, Wilsonovi, že rakousko uherská vláda uznává oprávněné nároky Čechoslováků na samostatný stát a že si přeje co nejdříve skončit válku a uzavřít mír, bez ohledu na spojené Německo. Lidé se kupili k vývěsným tabulím a s dychtivostí četli tuto překvapující zprávu a se vzrušením rozčíleně o ní hovořili. Bleskem téměř rozšířila se zpráva tak neočekávaná Prahou. Radostné pohnutí mocnou vlnou projelo tisíci. Druh druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali a vzrušeným hlasem plným upřímné radosti volali: Jsme svobodní! Již nejsme otroky! Rakousko kapituluje! Jako kouzlem zavlály na ozářených domech prapory. Bílé a červené (prapory barvy českých), praporů vesele svítily vedle trikolory slovenské a mezi nimi se zamodraly hvězdnaté prapory americké. Čeští vojáci trhali s čapsek jablíčka s počátečním písmenem císaře Karla a drtili je podpatky na znamení, že neuznávají již žádného cizáka nad sebou. Na místě utržených jablíček zasvítili s čapsek kokardy v barvách národních, které roztomile slušeli našim milým vojákům. Na Václavské náměstí se valí nové proudy rozradostněných zástupů, nadšení roste. Ze zástupů zní velebný zpěv naší národní hymny Kde domov můj, Hej Slované. Nad šumným mořem těchto tisíců třepetají se četné praporečky a říjnový vzduch se otřásá hromovým voláním: Ať žije Masaryk! Sláva Wilsonovi! Sláva českému státu!

16 Za hlučného smíchu a všeobecné veselosti odstraňují se z budov dvojhlaví rakouští orli. S třeskem padají na dlažbu tyto znaky české poroby a třistaletého utrpení a zlacené jejich korunky se válejí na dlažbě v blátě. Chodci do nich kopou. Rychle všude zakrývají neb zabarvují dvě nepatrná písmenka c. k., která pro český národ znamenala tyranství a dlouhou řadu let ujařmění pod nadvládou německého rodu Habsburského. Národ lámající pouta třistaletého otroctví nesnese žádných známek, které by mu připomínaly to nesnesitelné jho jeho utrpení. Na Staroměstském náměstí před památnou radnicí se nakupili desítitisícové. S balkónu radničního, kde shromáždili se členové Národního výboru, mluví k lidu dr. Soukup. Po třech stech letech hrozného utrpení povstává národ československý k novému životu v samostatném státě. Staré Rakousko propadá se do hrobu. Národní výbor ujímá se vlády nad československým státem. Věc spravedlivá vítězí a co máme, toho nám již nikdo nevyrve. Hromové bouře souhlasu a jasné volání slávy zaniklo, v nadšeném zpěvu, jež hlaholí Staroměstským náměstím. Dlouho do noci hřměla rozjásaná Praha bouřným plesem a upřímnou radostí nad velikou dějinnou chvílí, kdy dle věšteckých slov našeho Komenského vrátila se národu českému vláda jeho věci. Nad útlými obrysy Hradčan dávno již pohasly poslední zážehy nezapomenutelného večera a hučící Vltava se zase přikryla jemnými clonami mlhavé šedi, když Praha po 300letech poprvé se ukládala k blaženému spánku. V nočním klidu telegrafické dráty rychlostí blesku roznášeli po všech vlastech československých radostné zvěsti o svobodě a samostatnosti českého národa. Slavný jest den 28. říjena 1918 a navždy zůstane zapsán zlatým písmem v dějinách českých Josef Herzog Den české revoluce. 28. říjen je dnem české revoluce, je jedním z jejich vrcholů, ale nikoliv jejím ukončením. Revoluce není dokonána a po dosažení naší samostatnosti, která tak draze byla vykoupena je svatou naší povinností v ní pokračovati. Dnešní člověk má velikou zodpovědnost před budoucností, kterou tvoří a za niž ho budou naše děti a vnukové souditi. President Masaryk nejednou zdůraznil, že v revoluci žijeme a logickým toho důsledkem je, abychom od nejvyšších úřadů až po dělníka revoluci konali, spolupracovali aktivně a nenechávali se jí snad unášeti a pobízet. Po revoluci politické, která přinesla státu samostatnost, chceme osvobození náboženské a sociální. V té příčině stůjme věrně za revolučním programem, jehož částí je 28. říjen. A jak chápeme revoluci? Je to houževnatá denní drobná práce, vytrvalá, nezlomná, která usiluje od základů obroditi a zlepšiti svět. Výsledky její, plody její se dostaví jednoho dne podobného dni 28. října Nemůžeme však žádný v nynějších poměrech českých souhlasiti s revolucí katastrofální, jež využívajíc násilí a ničíc kulturní a hospodářské hodnoty, výsledky to lidské práce je činitelem nezdravým a podvratným. Pokračujme v duchu české revoluce zahraniční na půdě vytvořené po 28. říjnu k zabezpečení dosavadních docílených výsledků revolucí a stůjme neochvějně na stráži proti znovu zvedající se reakci. Oslavovati 28. říjen a neuvědomiti si mravní povinnosti pokračovati v duchu Masarykovy zahraniční revoluce české, je polovičatost. Oslavovati činy, jež přinesly českou revoluci a nepomáhat dalšímu vývoji české revoluce, hříšná pohodlnost, né-li reakce. Toto nesmí mezi námi býti. Připravme spolu s jinými činiteli základy nového světa a tak staneme se revolučními činiteli, kteří s hrdostí hlásati se mohou k 28. říjnu svým činem. Významný tento den není mrtvým historickým datem, ale je naším životem, kterým denně žijeme dál. T. G. Masarykovi. Český národ neměl dělníka pilnějšího a vytrvalejšího nad Masaryka. Jeho mládí odnáší se životem chudoby, jíž jediným údělem jsou dvě pracovité ruce s podvědomou silou chudiny, pudící je k činnosti a práci. Stav se profesorem university pražské postřehl ihned, že mnozí profesoři učí dějinám českým, ale nikdo jejich filosofii. Toto odpovědné učení čekalo teprve učitele svého. A radostnou skutečností pro nás je, že se jím stal náš Masaryk. Bedlivým uvažováním o situaci našeho malého národa českého, který měl řaditi se mezi nejkulturnější národy střední Evropy, přišel k uzávěrům, že tak jedině státi se může provozováním politiky malého národa.

17 Taková byla jeho filosofie: Drobná, klopotná, neúnavná, promyšlená a cílevědomá práce, toť do hrdinství moderní doby, to jsou ony uhelné základy malého národa. Tyto jeho poznatky a jeho učení podepřeno vždy jeho skvělým příkladem a jeho velikou mravní váhou nezůstalo bez ohlasů k následování v řadách studentstva, profesorstva a stavitelů našeho lepšího příští. Významná jsou slova našeho velkého Tvůrce, která pronesl při slavnosti jeho narozenin: napíši ještě jedno dílo a pak dám již světu pokoj; že však velké to dílo nebude psáti perem, nýbrž vytesáno, že bude v žulové knize našich dějin, netušil. A ti, kteří přivítali tenkrát Masaryka písní, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi dokud Ty jsi mezi námi, neměli též tušení, jak pravdivou píseň uvítací vyvolili. Přišel rok 1914, zatajil se nám hrůzou dech a úzkostí stisklo se nám srdce. Každý z nás cítil velmi zřetelně a jasně, že chvíle našeho osvobození, přijde teď, anebo již snad nikdy. Zmýlili jsme se pouze v trvání války a potom myslili jsme, že osvobození přijde samo sebou, že nám je přinese čtyřdohoda. Dlouhá a hrozná válka vyzvedla nás z klamu, poznali jsme, že čím menší stát, tím větší a trpčí oběti musí přinésti za svoji samostatnost a svobodu. Bylo nám všem prožíti okamžiky hrozné a zoufalé, kdy vítězství klonilo se na stranu Němců, kdy ztráceli již odvahu velicí a mocní co měli jsme dělati my? A tu povstává muž, u něhož soustředí se všechny vlastnosti jakých potřebí je vůdci národa za svoji svobodu: Jeho tušení v jak těžkém postavení se národ ocitne se splnilo, postaral se však předem již o to, aby rozšířenou vzdělaností a uvědoměním povstali synové a dcery naše národa, kteří s odhodlaností a láskou přinášeli ty největší oběti na oltář vlasti. Založil stranu, jejíž hlavní zásadou byl rozum a poctivost, jejíž moc a síla měla býti a byla né v množství, ale v jakosti členů. Píšeme-li dnes o našem presidentu, píšeme skoro výhradně o věcech vztahujících se k našemu osvobození a myslím, že né neprávem: tak jak na počátku války mysleli jsme všichni, že osvobození přijde samo sebou, tak zase za dnešních poměrů mnozí rychle na všechny oběti, na všechnu nadlidskou práci, na všechnu prolitou krev zapomněli a považují naši svobodu za věc samozřejmou a počínají následkem toho s ní takřka hazardovati. A přece z vyjednávání prince Sinta vidno velmi dobře, že nescházelo mnoho a Rakousko z krvavé války by vyšlo, bývalo zase celé. Ovšem, že i náš velký Masaryk byl snižován, našli se lidé, kteří napsali, že vydává lehce v šanc životy jiných, když sám sedí za hranicemi hezky v teple. A přece Masaryk, muž tehdy již sedmašedesátiletý vydával v šanc nejen život svůj v cizině, ale i životy svých drahých doma. Rodinu pana presidenta charakterizuje výstižně tento příklad: Když přátelé Masarykovi chtěli paní Masarykové podávati zprávy o životě a činnosti Masarykovi v cizině, pravila jim paní Masaryková: ne, prosím Vás, nevykládejte mi to. Mně stačí, když vím, že je živ. Vím, že co dělá, dobře dělá Mám zde každou chvíli prohlídky, vyšetřování, ptají se mne, co vím o svém muži, a já já bych nedovedla selhat. Každý máme svou válku, své trápení musíme všichni trpět a vytrvat. Boj Masarykův se životem byl těžký. Boj rukopisný, proces Hylmerův, boj o svobodu universit, zasáhnutí do velezrádného procesu Záhřebského, proces Fridjungür, to jsou věci, na které svého času netroufal si nikdo jen Masaryk. Uvažujíce o velikých dílech Masarykových a o jeho nejskvělejším díle v příčině osvobození našeho ujařmeného národa, musíme s největší láskou spolu s úctou a oddaností a věrností zahořeti k našemu stařičkému milovanému presidentovi, neboť on má největší zásluhu o to, že vlast naše vymaněna z poddanství Němců. S radostí můžeme hleděti na to, jak cizina pohlíží na našeho velkého Masaryka. Jste nejšťastnějším národem, že máte Masaryka, celý svět se před ním kloní a také celý svět vám jej závidí. Máte samostatný stát s největším státníkem v něm. Co přeje náš president v této chvíli asi nám? Myslím totéž, co řekl při loučení legionářům ve Francii :,, hoši jsme na kopečku. Dejme pozor, ať s něho nesjedeme. Jsouce naplněni láskou a vděčnosti k našemu stařičkému presidentovi za jeho veliké činy, jimiž osvobozena byla vlast ze spárů Germánstva, nemůžeme jinak než přáti mu, aby dlouhou řadu let ještě mezi námi žil a řídil šťastně chod nám všem tak drahé republiky naší. Pozvedáme hlavy své provolávajíce,, Slávu tomu velkému muži s vroucím přáním prostých slov písně :,, Tatíčku starý náš dobře ještě s námi, dokud Tys mezi námi.

18 Smutné číslice následky světové katastrofy. Jednou z nejhorších představ nás všech za války bylo vždy pomyšlení, kolik životů ztracených rodinám, národům lidstvu bude státi to krveprolévání. Dnes máme již přibližnou statistiku těchto obětí. Kodaňská společnost pro studium sociálních následků války sestavila tuto smutnou statistiku prozatím až do roku Je to opravdu smutná statistika. Evropa čítá dnes o 35 mil. lidí méně než by jich měla dle normálního vývoje. Z této úžasné číslice připadá 9 mil. 829 tis. na padlé ve válce, 20 mil. 250 tis. na pokles porodů a 5 mil. 301 tis. na vzrůst úmrtnosti. Na bývalé Rakousko připadá celkem 5mil. 800tis. ztrát, z toho padlých ve válce , dále 3 mil. 800 tis. případů poklesů porodů a 2 mil. zvýšené úmrtnosti. To jsou hrozné číslice a nejhroznější z nich jsou ony, které nám označují katastrofální úbytek porodů. Je to hrozný vykřičník nad dějinami světové války, který musí volati i do budoucna. Nutno si představiti, co znamená tento ohromný úbytek lidstva právě v nynější hospodářské situaci Evropy, která má zvýšenou výrobností nahraditi statky, které ve válce byly promarněny. Co znamená jen oněch 10 mil. Paží mužů, kteří padli ve válce! Úbytek porodů však předčí vše, to svým katastrofálním rozsahem. Zde nutně vážně přemýšleti o tom, jak možno nahraditi tyto ohromné ztráty lidstva. Lze však doufati, že výmluvná řeč číslic, ukáže lidstvu, že v míru, pokoji a práci je jeho blaho, a spása. Snad jejich varovný hlas přispěje k zakotvení veliké myšlenky míru v myslích všeho lidstva Josef Herzog Konec v 16:40h. Standa Dvořáček

19 Začátek v 16:33h Standa Dvořáček Kronika obce Býšovce od r Tato kronika čítá 200 (dvě stě) stránek. V Býšovci, dne 22. února Člen obecního zastupitelstva: Pokorný František Starosta obce: J. Patloka Úvod Poloha obce. Obec Býšovec leží 6 km jihojihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem po obou stranách silnice vedoucí z Nedvědice do Bystřice nad Pernštejnem. Výška školy nad hladinou mořskou je m. Nejvyšším bodem na katastru zdejší obce je trigonometrický bod m, nejnižší místo je pouze m. nad hladinou mořskou. Rozloha. Pozemky k obci Býšovci náležející měří celkem 348 ha 80 a. Z toho je: orné půdy ha, luk ha, zahrad 1.53 ha, pastvin ha, lesů ha, rybníků 0.38 ha, zastavěné a neplodné plochy 8.39 ha. Z celkové výměry náleží majitelům soukromým ha. Z toho je ha orné půdy, ha luk, 1.46 ha zahrad, ha pastvin, ha lesů, 0.27 ha rybníků a 8.34 ha zastavěné a neplodné půdy. Obec vlastní ha z celkové výměry obce. Z toho je 8.25 ha orné půdy, 0.46 ha luk, 0.07 ha zahrad, 4.01 ha pastvin, ha lesů, 0.11 ha rybníků a 0.05 ha zastavěné a neplodné plochy. Počet domů a obyvatelů. Při sčítání lidu v r bylo v obci napočítáno 29 obydlených domů a 191 obyvatelů. 27 domů náleží majitelům soukromým, škola (č. 20) a kovárna č. 16 jsou majetkem obce Byšovce. Obyvatelé jsou vesměs náboženství římsko- katolického a národnosti české. Zaměstnávají se téměř výhradně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Z řemeslníků jsou v obci usedlí: kovář, stolař, krejčí a dva obuvníci. Všichni mimo práci řemeslnou zdělávají pole, jelikož řemeslo by jich s rodinami stěží uživilo. Spojení s okolím. S nádražím v Nedvědici a Bystřici nad Pernštýnem je obec spojena okresní silnicí, do ostatních okolních vesnic vedou poměrně bídné vozové cesty nemající po stranách svodnic, takže jsou každoročně při jarním tání sněhu a při bouřkách vymílány vodou. Vzdělání. Do roku 1872 byla obec přiškolena do Nedvědice, ale málo dětí navštěvovalo školu nedvědickou pro značnou vzdálenost a dosti neschůdnou cestu. Někteří rodičové posílali své dítky do školy raději do Věchnova do Zlatkova i do Věžné, děti méně dbalých rodičů zůstaly bez vyučování.

20 Do roku 1872 po nějakou dobu vyučoval zdejší dítky jakýsi cestující V. Částka. Celá škola i s pomůckami stěhovala se každý týden do jiného statku, jak bylo předem ujednáno. Roku 1872 dostavěna nákladem obce nynější školní budova, v níž vyučovalo do roku 1879 několik výpomocných učitelů různých povolání (krejčí, zámečník, selský syn atd.). Roku 1879 zřízena v obci expositura se školní správou v Nedvědici a výnosem zem. šk. rady ze dne č samostatná škola. Vyučováním ženským ručním pracím zavedeno výnosem zem. škol. rady ze dne č po tři hodiny týdně. Od roku 1884 až do 30. dubna 1912 přiškoleny byly k Byšovci osady Josefov a Suché Louky. Od té doby jsou ve zdejší škole vyučovány dítky pouze z Byšovce. Žáci posledních školních roků navštěvují měšťanskou školu v Bystřici n/p. a v Nedvědici, v posledních letech někteří rolničtí synové nabývají odborného vzdělání na zimní hospodářské škole v Bystřici n/pernšt. Vyššího vzdělání nabývá pouze nepatrné procento obyvatelstva. V posledních desítiletích vystudoval pouze p. Alois Smolík (z č. 16) učitelský ústav ve Slezské Ostravě a působí nyní jako řídící učitel na menšinové škole v Loděnicích u Pohořelic. Z učitelů působil na zdejší škole p. Jan Veselý, rodák doubravnický, od r do r. 1902, a p. Karel Rosůlek od r do r Po r působila na zdejší škole ½ roku sl. Anna Špačková ze Štěpánova, ½ roku p. František Pecina z Písečného a dva roky p. Jos. Fictrnn z Lužan v Čechách. Sbor dobrovolných hasičů. Roku 1897 založen byl v Byšovci sbor dobrovolných hasičů a obcí zakoupena byla vozová stříkačka i s hadicemi za 1460 K od firmy R. A. Smekal v Čechách u Prostějova. Prvním velitelem sboru byl zvolen p. Ant. Pilát č. 6, jednatelem p. Ignác Patloka č. 2, starostou p. Frant. Smolík č. 16. Roku 1897 byla sborem založena hasičská knihovna, která čítá nyní přes 200 svazků. O založení, rozmnožení a udržování knihovny nejvíce zasloužil se p. Ignác Patloka č. 2, který od založení až do dnešního dne je knihovníkem. Bez jeho obětavé péče byly by se knihy poztrácely, jako stalo se již mnoha knihovnám na venkově. Ze zakládajících členu sboru jsou dosud činnými členy: p. Ignác Patloka č. 2, p. Josef Patloka č. 2, který je od roku 1905 velitelem sboru a p. Jos. Hulák č. 10. Sbor dobrovolných hasičů dík nezištnosti a obětavosti svých členů zachránil několikráte v obci i v okolí majetek svých spoluobčanů. Světová válka. Snad od dob roboty nezažili zdejší občané tolik utrpení jako ve světové válce. Z maličké naší obce povolalo Rakousko během vojny 42 zdravých mužů do zbraně. Všichni neradi se loučili s rodnou vesnicí a každý sloužil Rakousku jen proto, že se bál krutých trestů. Každý ochotně dával se zajmout a mnozí ze zajatců obrátili ostří bodáků proti nenáviděnému Rakousku a bojovali v legiích za svobodu našeho národa. Legionáři. Ze zdejších rodáků bojovali v legiích. Alois Smolík č. 7, Frant. Novotný č. 5, Alois Chalupník č. 16 a Josef Dvořáček č. 27 a Bohumil Pilát č. 6. Z nich Alois Chalupník nalezl hrdinskou smrt po příjezdu do svobodné vlasti, háje v květnu 1919 Slovenska proti Maďarům. V Rak. armádě padli tři rodáci zdejší: Vincenc Fafílek č. 6, Josef Zloch č. 13 a Vincenc Lukas č. 17. Po celou dobu vojny žili doma velmi neutěšeně. V obci zůstaly pouze ženy se starci a nedospělými dětmi. Všichni byli přetíženi prací. Žili ve stálém strachu o své muže, bratry a příbuzné, kteří byli v bitevní linii, zvláště když některý dlouho nepsal. Moře slz bylo prolito ve vojně a kolik sirotků želí svých padlých otců. Ženy s dětmi staraly se, aby hospodářství neupadala, ale Rakousko nedovolilo jim ani, aby se dosyta najedly. Dobytek a potraviny byly sepsány, zákonem ustanoveno nepatrné množství potravin na jednotlivé osoby, které při těžké práci nestačilo, všecko ostatní mělo se odvésti státu za zákonem stanovenou cenu. Po vesnicích chodily komise, které prohledávaly každý kout, není-li někde uschováno trochu obilí, brambor nebo mouky. Nalezené potraviny byly komisí ihned bez náhrady zabaveny ve prospěch státu. Také dobytek musili rolníci dodávati státu za ustanovenou cenu. Bylo nařízeno odváděti i vejce, máslo a sádlo, ale obyvatelé z Byšovce odvedli velmi málo.

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Školní rok 1914.-1915.

Školní rok 1914.-1915. Školní rok 1914.-1915. Sbor učitelský. Sbor učitelský na počátku roku 1914.-1915. sestaven takto: Jaroslav Metlický Jaroslav Dlabal, def. učitel 2.třídy Jindřich Hégr, zat. učitel 1.třídy Antonín Stallich

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Školní rok 1918.-1919.

Školní rok 1918.-1919. Školní rok 1918.-1919. Sbor učitelský: Na počátku škol roku 1918./19. vyučují na zdejší škole tito učitelé: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Héger zat.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

2 Řepnický zpravodaj říjen 2005

2 Řepnický zpravodaj říjen 2005 1 Řepnický zpravodaj říjen 2005 INFORMACE PRO OBČANY Kulturní a sportovní akce, které připravujeme: Říjen posezení s důchodci Prosinec: 3.12.2005 od 14.00 hod. Dětská diskotéka s příchodem Mikuláše a Čerta

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 96.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 96. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 96. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná 1/1 1918-2008 Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu Vznik Československa a cesta do Evropy slovem i obrazem která je podpořena odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky 1929 Klimatické poměry v roce 1929: Nejvyšší a nejnižší Měsíc Srážky v mm Jasné dny Zamračeno Prům. teplota teplota C Leden 7,4 9 22-6,40 1. +4,2 11. -17,2 Únor 48,7 8 20-11,64 26. +6,5 11. -30,2 Březen

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná

Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná Praha březen 1848: schůze ve Svatováclavských lázních petice císaři liberální, národnostní, státoprávní požadavky X centralismu federalizovaná konstituční monarchie každého roku buď v českém nebo moravském

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É

S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É Tak jako snad všude jinde na Moravě, i v Sulkovci a Polomi se v průběhu druhé poloviny 19. století staly hlavní páteří společenského života obce zdejší

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Fotografie po požáru domu, vlastně dvoudomu č.p. 51.

Fotografie po požáru domu, vlastně dvoudomu č.p. 51. PŘÍRODNÍ ŽIVLY Přírodní živly odjakživa dávají lidstvu na vědomí, že zdaleka tu na Zemi nejsme pány. Ať už jsou to sucha, povodně, zemětřesení, požáry nebo cokoli jiného, stále netušíme kdy nás tyto pohromy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více