KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002"

Transkript

1 Výstava František Mervart Městské muzeum uspořádalo výstavu (výběr z díla) Františka Mervarta. Výstava obsahuje grafiku, malbu, ilustrace a textilní návrhy tohoto umělce, působícího v našem městě. Vernisáž se konala ve čtvrtek 14. listopadu v Městském muzeu. Kronikář zaznamenává životopisné údaje jmenovaného umělce: Akademický malíř František Mervart se narodil 12. listopadu 1898 v Praze. Ve třech letech odjel se svým otcem Antonínem, malířem porcelánu do Moskvy. V Rusku začal chodit do obecné a měšťanské školy, absolvoval i pět tříd gymnázia a vystudoval zde i umělecko průmyslovou školu obor textilní výtvarnictví, kterou navštěvoval v letech Po svém návratu do vlasti v roce 1918 nastoupil jako malíř a návrhář hraček u firmy Bača ve Valašském Meziříčí. V roce 1921 byl přijat na Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze, kde studoval malbu a grafiku u profesorů Jana Bendy a Františka Kysely. Studoval pět let a po absolvování byl vybrán do tzv. mistrovské školy, kterou úspěšně dokončil v roce V roce 1925 se zúčastnil Mezinárodní výstavy dekorativního umění v Paříži, kde za svou práci, gobelín Sadař, získal bronzovou medaili. Další gobelín, s námětem Dívka se psem, byl později prodán dirigentovi drážďanské opery panu Bernardu Krawcovi, ale bohužel byl zničen při bombardování Berlína. Od roku 1929 vlastnil tkalcovskou dílnu na výrobu gobelínů a koberců v Ústí nad Orlicí, kde vázal koberce a gobelíny společně s manželkou Marií. Všechny ruční stavy, včetně sukadla, snovadla, kolovratů a cívečnic si zhotovil sám, podle vlastních plánů si vyrobil i speciální stavy pro tkaní figurálních gobelínů, stav pro vázání koberců, stav pro výrobu záclon a dekoračních tkanin i široký stav se speciálním bidlenem a člunky pro tkaní potahových tkanin a koberců. Materiály si upravoval a barvil rovněž sám a to v malé barvírně, kterou si u z tkalcovny zařídil. Se svými výrobky, dle vlastních návrhů se zúčastňoval téměř všech tehdejších výstav doma i v zahraničí Brno, Bratislava, Košice, Hradec Králové, Chrudim, Železný Brod, Lipsko, Ženeva, Bukurešť atd. Účastnil se i mnoha národopisných výstav na Podkarpatské Rusi, Plzeňsku a jinde. V dalších letech mu byla nabízena místa profesora na školách uměleckého směru ve Švýcarsku, Holandsku a na Vysoké škole v Bratislavě. V roce 1930 přijal místo profesora kreslení na odborné škole tkalcovské ve Stárkově. Ve školních dílnách s ručními i mechanickými stavy našel široké pole působnosti pro svou návrhářskou a praktickou činnost. Po dvou letech, v roce 1932, byl přeložen na odbornou školu textilní ve Dvoře Králové nad Labem, kde poznal také tisk. Zkušenosti ze školních tiskařských a barvířských dílen a čilý styk s královédvorským textilním průmyslem, zejména v závodě firmy Josefa Sochora, pro který navrhoval různé typy textilií, byly velkým přínosem pro jeho další práci. V této době byl vyzván ministerstvem 226

2 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM školství a osvěty, aby vypracoval nové vyučovací postupy v kreslířských předmětech pro II. a IV. ročník Vyšší textilní školy v Brně. Ve školním roce ho stejné ministerstvo pověřilo inspekcí na odborných textilních školách. V roce vedl ve Dvoře Králové nad Labem kurz pro kresliče místních textilních továren, pro který sestavil pracovní program. Kurz byl zakončen výstavou asi dvou set textilních návrhů frekventantů kurzu. Dalším místem jeho působení byla Vyšší kreslířská škola v Brně, pro kterou vydal barevnou vzorkovnici a vypracoval postup vzorového kreslení. Zde pracoval až do roku Pak pro něho nastala těžká doba. Šest let byl vězněn za protistátní činnost. Po návratu z vězení pracoval v podniku Vánoční ozdoby v Bílé Třemešné, Kuksu a Dvoře Králové nad Labem. Úspěšně navrhoval a realizoval své tvůrčí Jeden z vystavovaných exponátů výtvarné myšlenky na vánočním skle. Do důchodu odešel v roce I pak maloval obrazy, tvořil grafická díla, střídal dřevoryty, litografii, temperu, pastel, tužku. Vedle své pedagogické práce zůstal František Mervart především malířem. Královédvorská veřejnost se s jeho výtvarnými pracemi setkala poprvé koncem května 1935 na výstavě ve Staré radnici, kde byly také vystaveny plastiky sochařů Josefa a Václava Wagnerových. Kromě obrazů, grafiky, návrhů na paličkovanou krajku, dekoračních závěsů, gobelínů a ubrusů zde byla vystavena i bronzová busta Františka Mervarta od profesora Václava Wagnera. Druhá výstava jeho prací ve Dvoře Králové nad Labem byla při Krajinské textilní výstavě v roce V roce 1949 vystavoval s akademickým malířem Karlem Svolinským obrazy na motivy českých přísloví v královédvorské Staré radnici. František Mervart působil také jako restaurátor. Podílel se na opravách velkého množství plastik a interiérů chrámů východočeského kraje. Můžeme se o tom přesvědčit např. při návštěvě dřevěného kostelíka ve Slavoňově u Nového Města nad Metují. Pro gotický kostel v Roudníkách navrhl mříž a zrestaurolal fresky a sochy. Na pozvání biskupa Karla Otčenáška pobýval také v Trmicích. František Mervart se právem řadil mezi nejvyhledávanější výtvarníky města. Vytvořil množství různých výtvarných návrhů na gobelíny, textilie od juty přes vlnu, bavlnu a hedvábí, záclonoviny a rozmanité grafické práce. Mezi realizované návrhy patří dopisnice k 80. výročí TGM z roku 1930, skleněná mozaika tkalce a barvíře pro zdejší průmyslovou školu textilní, vzory pro modrotisky na šaty. Z užitkové grafiky pak návrhy na ex libris, blahopřání k životním jubileím, novoročenky, pozdravné dopisy.byl také autorem návrhů na stuhy pro místní středisko Junáka, odbočky čs. důstojníků a Národní gardy 33. Spolu s Aloisem Wachsmanem se zúčastnil soutěže na výzdobu gotických oken do kaple sv. Jana Křtitele ve Svatovítském chrámu v Praze. Obraz Zdislavy z Lemberka zdobí oltář kostela v Jablonném 227

3 v Podještědí. Betlém kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem vyzdobil krásným pozadím za figurkami atd. Rozsáhlé dílo Františka Mervarta silně ovlivnilo rodinné zázemí rodičů Antonína a Emilie Mervartových a podpora manželky Marie, která navíc osudy rodiny zaznamenala do šestidílné rodinné kroniky. František Mervart zemřel 1. listopadu Byl pohřben na hřbitově ve Slavoňově. Dálnice v České republice a naše město Zatím je jakákoliv dálniční tepna našemu městu vzdálená. Českou republikou vede sedm dálničních tahů, které nejsou v současné době ještě dokončeny a měly by měřit tisíc kilometrů. Dokončena je zhruba polovina 516 km. Přiblížit se světové dopravě znamená i další možnost zprůmyslnění regionu. Ovšem i citlivé přiblížení se neobejde bez zásahů do okolní krajiny a stává se problematickým. Naše město má s přiblížením dopravy smutné zkušenosti z minulosti. Proto je nádraží tak vzdálené od města. Převládl tehdy osobní zájem prezentovaný tehdejším starostou, který byl majitelem speditérství a právě ona vzdálenost od města mu slibovala vyšší zisk. Vlastní zájem byl upřednostněn před zájmem společným. Tak se to v mnoha případech stává i v současné době. Branci a armáda Dne 13. listopadu schválila vláda návrh reformy ozbrojených sil, předložený ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem. Jedná se o zcela novou koncepci armády, kdy budou branci odváděni do vojenské služby jen do roku 2005 a v následném roce bude armáda již pouze profesionální. Už příští rok (2003) dojde k dalšímu snížení počtu vojáků proti stavu z letošního roku asi o polovinu. Budoucí profesionální armáda by s vojáky základní služby již nepočítala a ve stavu profesionálů by mělo být, v roce 2006, asi vojáků a civilních zaměstnanců. V rámci aliance NATO by se měly naše jednotky zaměřit především na protichemické jednotky, protiradiační specialisty, odborníky na biologické zbraně a radarové systémy. Součástí reformy by mělo být i snížení počtu posádek. Uvádí se, že z dnešního počtu 180 posádek by jich zůstalo jen 75. Profesionalizace začala již letos na podzim, nadále by mělo docházet k výměně velících důstojníků. Mladí občané to jistě uvítají, stále dochází k nechuti vstoupit do armády na základní vojenskou službu. Vyhnout se jí je možné několika způsoby. První je, že si mladý občan vybere tzv. náhradní vojenskou službu, podá důkazy o složitém sociálním postavení, nebo se prokáže záporným stanoviskem lékaře směřujícímu k získání tzv. modré knížky. Nedostatek zdravotních sester Nemocnice si na toto stěžují. Důvodem je především to, že zdravotní sestry odcházejí za prací tam, kde jsou lépe placeny, převážně do Německa. Na jejich místa přicházejí potom sestry ze Slovenska a nebo zemí bývalého Sovětského svazu. Dle tiskem zveřejněných údajů jsou platy sester: 228

4 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Slovensko korun - Česká republika korun - Evropská unie korun Rozmezí výše měsíčního příjmu závisí pochopitelně na vzdělání, atestaci, výši přesčasů a víkendových služeb. Odliv sester z nemocnic se pochopitelně projevil v naší nemocnici a dotýká se tedy i našich občanů. Školní jídelna Schulzovy sady Je největší jídelnou a také kuchyní pro školní mládež našeho města. Připravují se zde obědy pro žáků našeho města. Stravují se zde školy Komenského, R.A. Dvorského, Schulzovy sady a ještě se jídlo dováží do ZŠ v České Podharti. Kuchařky, žákyně hotelové školy a učňové oboru kuchař Martin na bílém koni podruhé Základní škola Schulzovy sady uspořádala opět tuto vědomostní a dovednostní soutěž pro děti ve věku od čtyř do desíti let. Jednalo se hlavně o pochod po pamětihodnostech města. Více jak čtyřicet hlídek se vydalo na trať a zúčastnilo se více jak sto dětí s rodiči i prarodiči. Hlídkám byl předán účastenský list s popisem trasy, která měla osm kontrolních bodů, na kterých musely děti splnit různé úkoly v dovednosti i vědomostech. Patřilo k nim poznat rostlinku, hodit míčkem na cíl, poznávat barvu a tvar předmětů a v neposlední řadě poznat místní památky. Na trase potkali účastníci Martina na bílém koni a součástí byla i přítomnost poníka, na kterém se děti mohly projet a o to byl opravdu veliký zájem. Na tomto se podílel jezdecký oddíl pod vedením Martina Antonína. Druhá část se odbývala ve škole, děti vyplnily a polepily účastnické listy, obdržely občerstvení a dostalo se jim upomínkových předmětů od spolupořádající zoologické zahrady. Součástí byla i výstavka, kterou starší žáci připravili. Byly zde modely Velorexů vytvořené žákem 9 A Martinem Pospíšilem a funkční motorové čluny Michala Puše. Zájmu se těšilo také zapojení vysílačky, elektrotechnické modely Jana Fíly z 9 B a koňská výstroj, vystavovaná Lenkou Pelíškovou z 8 A. Martin na bílém koni se líbil dětem nejen z pořádající školy, ale i ostatním z města i okolí. 229

5 Rozhodnutí Senátu O vstupu do Evropské unie se bude příští rok rozhodovat v referendu. Rozhodli tak všichni senátoři, když to bylo předtím schváleno poslaneckou sněmovnou. Referendum (všelidové hlasování) by se mohlo dle návrhu vlády uskutečnit ve dnech 15. a 16. června 2003, definitivně o tom rozhodne až nový prezident naší republiky. Občané budou na referendu odpovídat slovy ANO, případně NE na otázku: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii členským státem Evropské unie? Ke schválení může dojít a do Unie vstoupit jen tehdy, když to schválí nadpoloviční většina hlasujících občanů. Je to poprvé, co se zvolení zastupitelé ptají občanů na tak závažnou věc. V předchozích letech k tomu nedošlo v případě rozdělení Republiky Československé, ani v případě vstupu naší země do NATO. U občanů převládá názor, že tomu tak mělo být a pokládali a pokládají to za nesprávné. Nynější navržené referendum vnímají jako svoji spoluúčast a toto rozhodnutí hodnotí kladně. Základní škola Strž Je nejmoderněji postavenou a vybavenou školou našeho města. Protože předchozím kronikářem toto nebylo přiblíženo, podíváme se jak na několika obrázcích vypadá a přiblížíme slovy ředitele školy Mgr. Petra Vojtěcha: Základní škola Strž ve Dvoře Králové nad Labem byla otevřena před sedmi lety. Původně to byla škola se vzdělávacím programem Základní škola, dnes je navíc s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro II. Průčelí budovy působí pěkným dojmem stupeň. Pro chlapce od 5. třídy je zaměření na hokej a házenou, pro děvčata je určen softbal. Jako doplňkovým sportům se žáci věnují florbalu a atletice. Snažíme se uvádět v život moderní přístupy ve výuce od nepovinné tělesné výchovy na I. stupni, po informatiku pro I. a II. stupeň. Od letošního roku děti v I. a II. třídě začínají používat Portfolio program s větší samostatností a zodpovědností dětí, dále zahraniční program Socrates Comenius na II. stupni. Spolupracující školy jsou ze Švédska, Portugalska a Islandu. V rámci programu se podařila uskutečnit i nadstavba naší školní spolupráce. Reykjavický pěvecký sbor přijede v rámci svého 20-letého výročí koncertovat do Kuksu (předvedou Bachovy skladby a původní islandskou hudbu- mimo jiné vystoupí i v Praze a Německu). Z grantové oblasti neopomeneme připomenout Agendu 21 a Trvale udržitelný život, v loňském roce umístění fotovoltaického článku na budovu školy, s jehož pomocí je vyráběna elektrická energie, která slouží k provozu počítače. 230

6 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Snažíme se být školou otevřenou od rána do pozdního odpoledne. Zájmové útvary poskytují dětem možnost nalézt to, co je nejvíce zajímá. Od ranního fotbalu, tenis, hraní na flétnu, výtvarný kroužek, biologický atd. Samozřejmostí je využití internetu dětmi v odpoledních hodinách. V letošním roce vznikl i zajímavý program pro děti se specifickými poruchami učení.spolu s asistentkami pro dyslektické poruchy navštěvují městskou knihovnu, kde pomalu ztrácí ostych z četby a pomocí her lépe zvládají úskalí českého jazyka. Sportovní hala je využívána jak školou, tak královédvorskými oddíly, které v ní mají tréninky, v neposlední řadě získává oblibu i jako vyhledávané místo pro různá sportovní soustředění a pravidelné Zaujetí ve třídě prvňáčků turnaje. V letním období škola poskytuje vedle sportovního zařízení i možnost ubytování a stravování pro sportovce z jiných měst. Ve vzdělávací oblasti škola zajistila učitelům kurzy výpočetní techniky ECDL, základní úroveň pro všechny pedagogy a jazykový kurz anglického jazyka. Dále pořádáme rekvalifikační kurzy pro dospělé v oblasti výpočetní techniky. Jídelna očekává své mladé strávníky Světové prvenství v naší ZOO Toho by se dostalo naší zoologické zahradě pokud se podaří odchovat narozená čtyři štěňata psů hyenovitých. Ta se narodila v podzemní noře a jsou sledována infrakamerou. Narodilo se pět mláďat, ale jedno mrtvé. Matka se o ně vzorně stará a pes hlídá v jejich boxu. Odchov psů hyenovitých v zajetí je velmi vzácný, velmi často se stává, že matka po porodu mláďata usmrtí. Odchováno bylo již 106 mláďat. 231

7 Městská policie Na několika snímcích se kronika podívá na strážce pořádku našeho města. Velitel p. Pilař na svém pracovišti Nesprávné parkování měl smůlu Taneční hodiny v Hankově domě Nic se tak dobře a dlouho nepamatuje jako taneční hodiny z mládí. Je o ně veliký zájem a hlavně matky na přihlášení netrpělivě čekají. Neměli bychom ale zapomenout na taneční mistry, kteří dovedli již mnohou generaci k dvornému chování a zasvětili do kouzla tance. Na snímcích p. Bartošky jsou účastníci tanečních a jejich učitelé tance.současní učitelé tance jsou p. Luboš Štěp a jeho partnerkou je jeho neteř Jitka Štěpová. Blíží se Vánoce Koncem listopadu se již plní obchody vánočním zbožím, počínaje Mikuláši a vánočními stromky ve výlohách, svícny, adventními věnci a vánočními ozdobami. 232

8 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Také ZOO se připravuje na otevření Vánoční zahrady s již tradičním Mikulášem. Ten bude chodit po ZOO v doprovodu tygra a dalších zvířat s dárky již od 13 hodin. Hankův dům se také připravuje na Královédvorské Vánoce, které budou na náměstí a ve Staré radnici. Opět by tu měl být pokus o překonání rekordu v Guinnessově knize ve zpěvu koledy s rozsvícenou svíčkou v ruce. Účinkovat budou také hudební skupiny a divadelníci. Kapradí 2002 a ministři Třetí ročník kde se setkají školy a instituce Královéhradeckého kraje se uskutečnil v ZŠ Strž. Hlavním pořadatelem je Sever Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. Záštitu převzali dva noví ministři vlády. Je to ministryně školství Petra Buzková a ministr životního prostředí Libor Ambrozek.Krajský úřad zastoupil hejtman Pavel Bradík. Co představuje uvedený název Kapradí? Je to zkratka následujícího: K = konzultace, A = a, PRA = praktické a DÍ = dílny, tedy ono KAPRADÍ. Den byl tedy dnem, kdy se konzultovalo o problémech trvale udržitelného rozvoje. Této akce se zúčastnilo asi 130 zástupců ze základních, středních i vysokých škol, výzkumných ústavů, nevládních institucí, státních orgánů i veřejné správy. Vystoupili zde Ivan Rynda z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy s přednáškou Země je kulatá, místa je dost?, který se dotknul problémů terorismus, rychlého rozvoje hospodářství Číny a stále se zvětšujícími rozdíly mezi bohatým severem a chudým jihem. Pavel Nováček z olomoucké Univerzity J.E. Purkyně, uznávaný odborník v oblasti globálních problémů ve své přednášce Je jen jeden svět hovořil o způsobech možné záchrany naší planety před ekologickou katastrofou. Předpokladem je osobní zodpovědnost, všichni se uskromníme, budeme věnovat svůj čas a chování ekologické šetrnosti, potom má tato planeta naději na další rozvoj Účastníci mohli využít pět dílen a dva debatní kruhy, kde byly předvedeny pomůcky vhodné do škol. Náměty k pozorování přírody představili zájemcům i manželé Dobrorukovi, kteří vedou Klub Natura našeho města a o tomto problému píší i knihy.promluvili také starostové z Broumovska a Jizerských hor o zkušenostech s tím, jak zapojit do hnutí o řešení životního prostředí další občany. Mezi účastníky setkání zavítal také nový starosta Jiří Rain a jeho zástupkyně Edita Vaňková. Jednání uzavřelo vystoupení školního pěveckého sboru s písničkami o přírodě a lidech. Summit NATO zahájen v Praze Praha se stala místem, kde dochází k největšímu rozšíření NATO (Severoatlantické aliance). Protože tento Summit se bezpochyby stane historicky největším rozšířením tohoto uskupení ozbrojených sil, zaznamenala kronika jednotlivé země a jejich zástupce: Albanie: Alfred Moisiu prezident, Arménie: Robert Kočarjan prezident, Ázerbájdžán: Gejdar Alijev prezident, Belgie: Guy Verhofstadt premiér, Bělorusko: Sjarhej Martynav velvyslanec při NATO v Bruselu, Británie: Tony Blair premiér, Bulharsko: Georgi Parvanov prezident, Česká republika: Václav Havel prezident, Dánsko: Anders Fogh Rasmussen premiér, Estonsko Siim Kallas premiér, Finsko: Tarja Halonenová prezidentka, Francie: Jacgues Chirac prezident, Chorvatsko: Stjepan Mesić prezident, Irsko: Dick Roche státní tajemník ministerstva zahraničí pro evropské záležitosti, Itálie: 233

9 Silvio Berlusconi premiér, Island: David Oddsson premiér, Kanada: Jean Chrétien premiér, Kazachstán: Nursultan Nazarbajev prezident, Kyrgyzstán: Askar Ajtmanov ministr zahraničí, Litva: Valdas Adamkus prezident, Lotyšsko: Vaira Vikeová Freibergaová prezidentka, Lucembursko: Jean Claude Juncker premiér, Maďarsko: Péter Medgyessy premiér, Makedonie: Boris Trajkovski prezident, Moldavsko: Vladimir Voronin prezident, Německo: Gerhard Schröder kancléř, Nizozemsko: Jan Peter Balkenende premiér, Norsko: Kjell Magne Bondevik premiér, Polsko: Aleksander Kwašniewski prezident, Portugalsko: José Durao Barroso premiér, Rakousko: Benita Ferrerová. Waldnerová ministryně zahraničí, Rumunsko: Ion Iliescu prezident, Rusko: Igor Ivanov ministr zahraničí, Řecko: Kostas Simitis premiér, Slovensko: Rudolf Schuster prezident, Slovinsko: Milan Kučan prezident, Španělsko: José Maria Aznar premiér, Švédsko: Göran Persson premiér, Švýcarsko: Joseph Deiss ministr zahraničí, Tádžikistán: Imomali Rachmonov prezident, Turecko: Ahnet Necded Sezer prezident, Turkmenistán: Saparmurad Nijazov prezident, Ukrajina: Leonid Kučma prezident, USA: George Bush prezident, Uzbekistan: Islam Karimov prezident. Přítomnost těchto hlav států, premiérů a ministrů obrany si vyžádala mimořádná bezpečnostní opatření ke kterým patří přítomnost policistů, počítá se s nasazením vojáků a vojenské techniky. Vláda povolila na českém území pobyt amerických vojáků včetně stíhaček armády USA. Tento zákon podepsal i prezident Havel. NATO tedy vstoupilo do zemí bývalého Sovětského svazu v pobaltských republikách. Ruský prezident však toto komentuje jen slovem: Omyl. Dal tím najevo, že rozmístění NATO na ruskou hranici nepokládá za hrozbu. Přijal tedy vysvětlení, že cílem NATO není obklíčení Ruska, ale získat spojence pro boj s terorismem. Summit vyvolal i protesty a demonstrace odpůrců NATO včetně komunistů. Vesměs mladí lidé demonstrovali s těmito slovy: Přišli jsme demonstrovat proti NATO. Všechen ten humbuk okolo zasedání mi připomíná naše působení ve Varšavské smlouvě. Nemáme rádi podobné organizace, ve kterých se řeční o míru a přitom je jejich nástrojem válka. Demonstranti při pochodu Prahou vyvolávali hesla: Zrušte NATO, Georgi vrať se domů! Tisk zveřejnil jaké tresty hrozí demonstrantům: - poškozování cizí věci (ničení výloh McDonald s) až jeden rok - výtržnictví (pouštění kontejnerů z kopce) až dva roky - hanobení národa (veřejné nadávání Američanům do vrahů) až dva roky - útok na veřejného činitele (házení kamenů po policistech) až tři roky - poškozování obecně prospěšného zařízení (trafostanice) až šest let - vražda (ubití policisty) až doživotí - obecné ohrožení (otrávení pitné vody) až doživotí V závorkách jsou uvedeny příklady. Podle oficiálních informací obdržela policie v rámci konání summitu ze státní pokladny 620 milionů korun. Z toho 360 milionů bylo využito na výstroj, výzbroj, automobily a ochranné prostředky. Vláda na toto celkově vynaložila z rozpočtových kapitol téměř 800 milionů korun. Na zasedání Severoatlantické rady byly nově přizvány postkomunistické země: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. George Bushovi se však na pražském summitu nepodařilo přesvědčit Francouze a ani Němce o nutnosti vpádu do Iráku. Francouzský prezident Jacgues Chirak na summitu opětně zdůraznil, že Francie podmiňuje invazi do Iráku souhlasem Rady bezpečnosti OSN, tedy i 234

10 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Ruska. Také Německý kancléř Gerhard Schröder povrdil, že Americe neposkytne pro útok na Irák žádného vojáka bundeswehru. Náš premiér Vladimír Špidla byl v tomto vůči Americe vstřícnější, když připustil, že v případě války se zúčastní i čeští vojáci. Prezident Václav Havel navrhoval, aby se případná válka vedla všemi členy aliance NATO. (nebylo akceptováno viz postoj BDR a Francie) Dále navrhnul, že do tohoto euroamerického kulturního a geografického prostoru patří i Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Černá hora. Tento Summit NATO je velkou dějinnou událostí a proto jej kronika zaznamenává i když se nevztahuje přímo k událostem patřícím do kroniky našeho města. Nový pavilon a hrošíci liberijští Na sklonku listopadu 2002 došlo ke slavnostnímu otevření nového pavilonu. Dosavadní již nevyhovoval i když byl ozvučen tropickou bouří s pralesní průtrží mračen. Nebyl zde však venkovní výběh a nebyla zde umístěna všechna zvířata. Nový pavilon měl být otevřen již o prázdninách, ale nedošlo k tomu pro nečekanou náročnost stavebních prací. Hrošíci liberijští jsou jakousi malou kopií Výstavba pavilonu léto 2002 hrocha. Expozice je ztvárněna jako tropický prales a bude v ní jeden pár a nebo samice s mládětem, zbylí hrošíci budou umístěni v boxech. ZOO tyto tlustokožce již v minulosti úspěšně rozmnožovala a počet odchovaných zvířat dosáhl počtu 23 mláďat. I v současnosti již došlo k páření a očekává se, že dojde k zvýšení jejich počtu. Pavilon hrošíků bude otevřen právě tu sobotu, kdy začínají Vánoce v ZOO Představení jednoho herce Konalo se v salonku Hankova domu a Miroslav Gabriel Částek zde uvedl svoji nejnovější inscenaci o názvu Monsignore Quijote Námětem je kniha Grahama Greerna, který si osvojil sociální a psychologickou tematiku. Hra byla diskusí, která srovnávala klady a zápory dvou ideologií: křesťanské a komunistické. Miroslav Gabriel Částek již v Hankově domě hostoval se svojí hrou dle slavné knihy Saint Exuperyho Malý princ. Jistě není třeba zdůrazňovat, že divadlo jednoho herce je velmi náročné na protagonistu, který musí svým projevem zaujmout a je také náročná na diváka. Uvedený Miroslav Částek patří v tomto směru k protagonistům nejlepším. 235

11 JUTA začala stavět novou halu Tato společnost, která je nyní výrobcem stavebních folií, motouzů a vaků začala stavět novou halu na výrobu stavebních geotextilií. Tento závod by měl začít pracovat už polovině roku 2003 a mělo by být proinvestováno více jak 250 milionů korun. Této společnosti se nyní daří, výrobní program jí dává potřebnou náplň a uvažuje se i o změně a doplnění výrobního programu. K tomuto uvedla ekonomická ředitelka této společnosti Marie Čermáková: Další investice do rozšíření budou závislé na finančních možnostech firmy. Betlémáři vystavují v budově děkanství Regionální pobočka Českého sdružení přátel betlémů našeho města uskutečnila stálou expozici betlémů. K tomu nemalou mírou přispěl velkorysý dar města a římskokatolické farnosti. Vernisáž se konala dne 28. listopadu Přítomen byl hradecký arcibiskup Karel Tomášek, který požehnal betlémům i účastníkům a prezident světové organizace betlémářů Dr. Vaclík Vpravo arcibiskup Tomášek, vlevo Dr. Vaclík Zprava p. farář, arcibiskup a K. Rychter 236

12 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Město školy a školky Se změnou kompetencí převzalo město také oblast školství, tedy včetně mateřských školek. Jak již bylo kronikou krátce zaznamenáno, došlo ke sloučení stávajících šesti těchto zařízení do dvou samostatných subjektů. Proběhlo výběrové řízení na místa ředitelek a pro školky soustředěné v oblasti Drtinova byla komisí vybrána Věra Havelková. V případě druhého uskupení nedošlo k rozhodnutí a bude tak učiněno až po rozhodnutí poslanců zastupitelů. Nové subjekty takto začnou pracovat již od roku Vánoční koncert v ZOO Uskutečnil se dne 30. listopadu za přítomnosti pozvaných hostů. Účinkovala šanzoniérka Marta Balejová. Tento koncert byl určen především pro sponzory a bylo podáváno občerstvení. Uvedená akce se kryje s uskutečněnými Vánoci v ZOO a osvětlená zahrada jen umocňuje dojem z celé akce. K uvedenému ještě názor některých občanů. Ti kritizují zoologickou zahradou podávané občerstvení a vidí ho jako zcela zbytečné. Naproti tomu provedl kronikář průzkum mezi zaměstnanci ZOO a došel k jednoznačnému závěru: - schvalují toto sponzorské posezení a nevztahují toto jen k osobě ředitelky - jsou si vědomi, že finance od sponzorů daleko převyšují náklady na pohoštění - sponzoři se stávají pomocníky v řešení mnohdy složité finanční situace - hospodaření v ZOO neovlivní náklady na pohoštění právě naopak - kritizují to ti, kteří o ZOO zpravidla nic nevědí, ani o vlastní situaci Takto se shodují pracovníci ZOO, tedy převážně ošetřovatelé, krmiči i správní zaměstnanci. Jistě je to zjištění nanejvýš potěšitelné. Okresní úřad před zrušením Je měsíc před delimitací OkÚ v Trutnově a tisk nabízí stávající data poskytnutá vedoucím kanceláře přednosty Karla Vomáčky: můžeme konstatovat, že o všechny úředníky (myšleno po provedeném zrušení) bude postaráno. Někteří z nich se sami rozhodli najít jinou práci. Například ti, kteří měli být převedeni do Vrchlabí a nechtěli tak daleko dojíždět. V Trutnově zůstane 114 úředníků, 41 jich přejde do Dvora Králové nad Labem, 42 do Vrchlabí, 27 na krajský úřad, čtyři budou pracovat pod hlavičkou ministerstva vnitra v oddělení právního dozoru obcí, 15 lidí pojme pozemkový úřad, 34 úředníků přejde na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 12 bylo již k červenci převedeno do Státního oblastního archivu. (až potud Krkonošské noviny) Občané města se po zveřejnění těchto skutečností podivují nad tím jak je přebujelá státní správa a srovnávají to se stavem jaký znají z předchozích let, včetně režimu před rokem 1989, kdy bylo úředníků podstatně méně. Také se pozastavují nad tím, že pracovníkům zrušeného Okresního úřadu se musí najít práce, ale pokud se taková situace vyskytne v průmyslových závodech, tak se náhradní zaměstnání v mnoha případech vůbec nenajde. 237

13 Sokolská akademie Uskutečnila se u příležitosti 140. výročí založení Sokola v našem městě ve sportovní hale Strž. Sokolové zde dali nahlédnout občanům do širokého spektra jejich činnosti. Uskutečněny byly skladby ze sletového programu (Věrná garda Pocta Werichovi, Paraplata a Můj domov). Dále to byla akrobacie sportovních gymnastek, cvičení na kladině a skoky na trampolíně. Zaujal také badminton a florbal. Přítomným bylo připomenuto, že zdejší sokolská jednota patří mezi nejstarší v republice. Vznikla v září roku 1862, tedy necelý půlrok po založení Sokola v Praze. Sokolská jednota má v současné době jedenáct oddílů všestrannosti a sedm oddílů sportovních. Je zde tedy soustředěno více jak 400 cvičenců v různém věku. Mimo sportovní dění je místní Sokol nositelem kulturních programů, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Patří sem besídky, karnevaly, výstavy a tělovýchovné akademie. Město a Vánoce Tak jako každý rok, začaly Technické služby zdobit ulice města. Jsou zde k vidění světelné řetězy a ozdoby. Nedílnou součástí je i tradiční vánoční strom. K vánoční výzdobě se připojují i obchodníci svými zářivě svítícími výlohami a vánočními stromky. Transport zvířat ze ZOO do Afriky uskutečněn Měl se uskutečnit již v měsíci říjnu (viz kronika), ale nastaly potíže s lodí v Hamburku a tak k tomu došlo teprve nyní. Pět buvolů kaferských a šest antilop koňských se tedy navrací do své domoviny, v našem případě do Jihoafrické republiky. Měla by se tam dostat po uplynutí tří týdnů i se svými dvěma ošetřovateli. Zoologická zahrada se blíží počtem takto vrácených zvířat již stovce! Jistě velmi dobrá vizitka její práce. Terasa Hankova domu Práce i nadále pokračují a toto je zachyceno na fotografiích z konce měsíce listopadu 2002: Práce stále pokračují 238

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku

Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku Starosta města Ing. Jiří Rain k Novému roku KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Vážení a milí spoluobčané! Včera jsme se každý z nás po svém způsobu rozloučili s rokem 2003. Někteří z nás s ním

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče.

Veteráni poté ujeli asi 75 kilometrů, obdrželi pěkný pamětní list vytvořený Ivanem Hlavatým a vítězové potom putovní cenu v podobě starého chladiče. Vítězná a zdařilá díla budou po skončení soutěže vydražena a zahrada toho finančně využije na chov lidoopů. Vyhlášení výsledků se bude konat 14. prosince 2002 a zároveň proběhne dražba. Veteran Car Club

Více

Ani zde se nic nenašlo

Ani zde se nic nenašlo Ani zde se nic nenašlo KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2002 Historie VDK a jeho dlouholeté činnosti začíná datem 16. prosinec 1919, kdy byl tento privátní a všeobecně prospěšný spolek založen.

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Příjemné setkání v DPS Dům s pečovatelskou službou navštívili představitelé města, aby pobesedovali s obyvateli domu i s kolektivem pracovníků, kteří zabezpečují terénní a sociální služby. Přítomni byli

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Kulturní programy na červen 2004-06-01: Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera - 2. 6. 2004 Yasmina Reza: Třikrát život francouzská groteskní komedie 3. 6. 2004 Stabat mater - pardubický sbor

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 BŘ EZEN Kulturní programy měsíce března Hankův dům - Zvíře není věc - Stará radnice výstava výtvarných prací dětské soutěže - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Více

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy.

Místostarosta Mgr. Vasil Biben a ředitelka Jiřičková při zahájení výstavy. Listopad 1989 ve fotografii a dokumentech Výstava, kterou uspořádalo Městské muzeum ve Staré radnici, představila fotografie a dobový tisk z přelomového období let 1989 1990. Úvodní slovo k výstavě přednesl

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 DUBEN Kulturní pořady Hankův dům - Kačátko maňásková pohádka v podání Klíčku. - Burza šatů do tanečních. - Cesta aneb písně, které změnily svět... vznik rock

Více

Výtvarný kroužek Vandy Kotíkové, Hankův dům - 103 -

Výtvarný kroužek Vandy Kotíkové, Hankův dům - 103 - Výtvarný kroužek Vandy Kotíkové, Hankův dům - 103 - Hankův dům - městské kulturní zařízení Divadelní představení Dne 11.6.2008 byla uvedena skvělá Horníčkova komedie Dva muži v šachu. Komedie plná typického

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

radnièní listy Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: archiv MMPv

radnièní listy Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Foto: archiv MMPv Prostějovské radnièní listy Číslo 10/2014 ww 29. října 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport w. pr www.prostejov.eu os te j o v.e u Pozor! Část Plumlovské ulice bude uzavřena Foto:

Více

Rodák nabídl městu svá díla

Rodák nabídl městu svá díla Připomenou si vznik státu Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu se uskuteční v neděli 27. října před budovou radnice na Karlově náměstí v Třebíči. Slavnostní shromáždění občanů začíná v

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více