KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2002"

Transkript

1 Výstava František Mervart Městské muzeum uspořádalo výstavu (výběr z díla) Františka Mervarta. Výstava obsahuje grafiku, malbu, ilustrace a textilní návrhy tohoto umělce, působícího v našem městě. Vernisáž se konala ve čtvrtek 14. listopadu v Městském muzeu. Kronikář zaznamenává životopisné údaje jmenovaného umělce: Akademický malíř František Mervart se narodil 12. listopadu 1898 v Praze. Ve třech letech odjel se svým otcem Antonínem, malířem porcelánu do Moskvy. V Rusku začal chodit do obecné a měšťanské školy, absolvoval i pět tříd gymnázia a vystudoval zde i umělecko průmyslovou školu obor textilní výtvarnictví, kterou navštěvoval v letech Po svém návratu do vlasti v roce 1918 nastoupil jako malíř a návrhář hraček u firmy Bača ve Valašském Meziříčí. V roce 1921 byl přijat na Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze, kde studoval malbu a grafiku u profesorů Jana Bendy a Františka Kysely. Studoval pět let a po absolvování byl vybrán do tzv. mistrovské školy, kterou úspěšně dokončil v roce V roce 1925 se zúčastnil Mezinárodní výstavy dekorativního umění v Paříži, kde za svou práci, gobelín Sadař, získal bronzovou medaili. Další gobelín, s námětem Dívka se psem, byl později prodán dirigentovi drážďanské opery panu Bernardu Krawcovi, ale bohužel byl zničen při bombardování Berlína. Od roku 1929 vlastnil tkalcovskou dílnu na výrobu gobelínů a koberců v Ústí nad Orlicí, kde vázal koberce a gobelíny společně s manželkou Marií. Všechny ruční stavy, včetně sukadla, snovadla, kolovratů a cívečnic si zhotovil sám, podle vlastních plánů si vyrobil i speciální stavy pro tkaní figurálních gobelínů, stav pro vázání koberců, stav pro výrobu záclon a dekoračních tkanin i široký stav se speciálním bidlenem a člunky pro tkaní potahových tkanin a koberců. Materiály si upravoval a barvil rovněž sám a to v malé barvírně, kterou si u z tkalcovny zařídil. Se svými výrobky, dle vlastních návrhů se zúčastňoval téměř všech tehdejších výstav doma i v zahraničí Brno, Bratislava, Košice, Hradec Králové, Chrudim, Železný Brod, Lipsko, Ženeva, Bukurešť atd. Účastnil se i mnoha národopisných výstav na Podkarpatské Rusi, Plzeňsku a jinde. V dalších letech mu byla nabízena místa profesora na školách uměleckého směru ve Švýcarsku, Holandsku a na Vysoké škole v Bratislavě. V roce 1930 přijal místo profesora kreslení na odborné škole tkalcovské ve Stárkově. Ve školních dílnách s ručními i mechanickými stavy našel široké pole působnosti pro svou návrhářskou a praktickou činnost. Po dvou letech, v roce 1932, byl přeložen na odbornou školu textilní ve Dvoře Králové nad Labem, kde poznal také tisk. Zkušenosti ze školních tiskařských a barvířských dílen a čilý styk s královédvorským textilním průmyslem, zejména v závodě firmy Josefa Sochora, pro který navrhoval různé typy textilií, byly velkým přínosem pro jeho další práci. V této době byl vyzván ministerstvem 226

2 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM školství a osvěty, aby vypracoval nové vyučovací postupy v kreslířských předmětech pro II. a IV. ročník Vyšší textilní školy v Brně. Ve školním roce ho stejné ministerstvo pověřilo inspekcí na odborných textilních školách. V roce vedl ve Dvoře Králové nad Labem kurz pro kresliče místních textilních továren, pro který sestavil pracovní program. Kurz byl zakončen výstavou asi dvou set textilních návrhů frekventantů kurzu. Dalším místem jeho působení byla Vyšší kreslířská škola v Brně, pro kterou vydal barevnou vzorkovnici a vypracoval postup vzorového kreslení. Zde pracoval až do roku Pak pro něho nastala těžká doba. Šest let byl vězněn za protistátní činnost. Po návratu z vězení pracoval v podniku Vánoční ozdoby v Bílé Třemešné, Kuksu a Dvoře Králové nad Labem. Úspěšně navrhoval a realizoval své tvůrčí Jeden z vystavovaných exponátů výtvarné myšlenky na vánočním skle. Do důchodu odešel v roce I pak maloval obrazy, tvořil grafická díla, střídal dřevoryty, litografii, temperu, pastel, tužku. Vedle své pedagogické práce zůstal František Mervart především malířem. Královédvorská veřejnost se s jeho výtvarnými pracemi setkala poprvé koncem května 1935 na výstavě ve Staré radnici, kde byly také vystaveny plastiky sochařů Josefa a Václava Wagnerových. Kromě obrazů, grafiky, návrhů na paličkovanou krajku, dekoračních závěsů, gobelínů a ubrusů zde byla vystavena i bronzová busta Františka Mervarta od profesora Václava Wagnera. Druhá výstava jeho prací ve Dvoře Králové nad Labem byla při Krajinské textilní výstavě v roce V roce 1949 vystavoval s akademickým malířem Karlem Svolinským obrazy na motivy českých přísloví v královédvorské Staré radnici. František Mervart působil také jako restaurátor. Podílel se na opravách velkého množství plastik a interiérů chrámů východočeského kraje. Můžeme se o tom přesvědčit např. při návštěvě dřevěného kostelíka ve Slavoňově u Nového Města nad Metují. Pro gotický kostel v Roudníkách navrhl mříž a zrestaurolal fresky a sochy. Na pozvání biskupa Karla Otčenáška pobýval také v Trmicích. František Mervart se právem řadil mezi nejvyhledávanější výtvarníky města. Vytvořil množství různých výtvarných návrhů na gobelíny, textilie od juty přes vlnu, bavlnu a hedvábí, záclonoviny a rozmanité grafické práce. Mezi realizované návrhy patří dopisnice k 80. výročí TGM z roku 1930, skleněná mozaika tkalce a barvíře pro zdejší průmyslovou školu textilní, vzory pro modrotisky na šaty. Z užitkové grafiky pak návrhy na ex libris, blahopřání k životním jubileím, novoročenky, pozdravné dopisy.byl také autorem návrhů na stuhy pro místní středisko Junáka, odbočky čs. důstojníků a Národní gardy 33. Spolu s Aloisem Wachsmanem se zúčastnil soutěže na výzdobu gotických oken do kaple sv. Jana Křtitele ve Svatovítském chrámu v Praze. Obraz Zdislavy z Lemberka zdobí oltář kostela v Jablonném 227

3 v Podještědí. Betlém kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem vyzdobil krásným pozadím za figurkami atd. Rozsáhlé dílo Františka Mervarta silně ovlivnilo rodinné zázemí rodičů Antonína a Emilie Mervartových a podpora manželky Marie, která navíc osudy rodiny zaznamenala do šestidílné rodinné kroniky. František Mervart zemřel 1. listopadu Byl pohřben na hřbitově ve Slavoňově. Dálnice v České republice a naše město Zatím je jakákoliv dálniční tepna našemu městu vzdálená. Českou republikou vede sedm dálničních tahů, které nejsou v současné době ještě dokončeny a měly by měřit tisíc kilometrů. Dokončena je zhruba polovina 516 km. Přiblížit se světové dopravě znamená i další možnost zprůmyslnění regionu. Ovšem i citlivé přiblížení se neobejde bez zásahů do okolní krajiny a stává se problematickým. Naše město má s přiblížením dopravy smutné zkušenosti z minulosti. Proto je nádraží tak vzdálené od města. Převládl tehdy osobní zájem prezentovaný tehdejším starostou, který byl majitelem speditérství a právě ona vzdálenost od města mu slibovala vyšší zisk. Vlastní zájem byl upřednostněn před zájmem společným. Tak se to v mnoha případech stává i v současné době. Branci a armáda Dne 13. listopadu schválila vláda návrh reformy ozbrojených sil, předložený ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem. Jedná se o zcela novou koncepci armády, kdy budou branci odváděni do vojenské služby jen do roku 2005 a v následném roce bude armáda již pouze profesionální. Už příští rok (2003) dojde k dalšímu snížení počtu vojáků proti stavu z letošního roku asi o polovinu. Budoucí profesionální armáda by s vojáky základní služby již nepočítala a ve stavu profesionálů by mělo být, v roce 2006, asi vojáků a civilních zaměstnanců. V rámci aliance NATO by se měly naše jednotky zaměřit především na protichemické jednotky, protiradiační specialisty, odborníky na biologické zbraně a radarové systémy. Součástí reformy by mělo být i snížení počtu posádek. Uvádí se, že z dnešního počtu 180 posádek by jich zůstalo jen 75. Profesionalizace začala již letos na podzim, nadále by mělo docházet k výměně velících důstojníků. Mladí občané to jistě uvítají, stále dochází k nechuti vstoupit do armády na základní vojenskou službu. Vyhnout se jí je možné několika způsoby. První je, že si mladý občan vybere tzv. náhradní vojenskou službu, podá důkazy o složitém sociálním postavení, nebo se prokáže záporným stanoviskem lékaře směřujícímu k získání tzv. modré knížky. Nedostatek zdravotních sester Nemocnice si na toto stěžují. Důvodem je především to, že zdravotní sestry odcházejí za prací tam, kde jsou lépe placeny, převážně do Německa. Na jejich místa přicházejí potom sestry ze Slovenska a nebo zemí bývalého Sovětského svazu. Dle tiskem zveřejněných údajů jsou platy sester: 228

4 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Slovensko korun - Česká republika korun - Evropská unie korun Rozmezí výše měsíčního příjmu závisí pochopitelně na vzdělání, atestaci, výši přesčasů a víkendových služeb. Odliv sester z nemocnic se pochopitelně projevil v naší nemocnici a dotýká se tedy i našich občanů. Školní jídelna Schulzovy sady Je největší jídelnou a také kuchyní pro školní mládež našeho města. Připravují se zde obědy pro žáků našeho města. Stravují se zde školy Komenského, R.A. Dvorského, Schulzovy sady a ještě se jídlo dováží do ZŠ v České Podharti. Kuchařky, žákyně hotelové školy a učňové oboru kuchař Martin na bílém koni podruhé Základní škola Schulzovy sady uspořádala opět tuto vědomostní a dovednostní soutěž pro děti ve věku od čtyř do desíti let. Jednalo se hlavně o pochod po pamětihodnostech města. Více jak čtyřicet hlídek se vydalo na trať a zúčastnilo se více jak sto dětí s rodiči i prarodiči. Hlídkám byl předán účastenský list s popisem trasy, která měla osm kontrolních bodů, na kterých musely děti splnit různé úkoly v dovednosti i vědomostech. Patřilo k nim poznat rostlinku, hodit míčkem na cíl, poznávat barvu a tvar předmětů a v neposlední řadě poznat místní památky. Na trase potkali účastníci Martina na bílém koni a součástí byla i přítomnost poníka, na kterém se děti mohly projet a o to byl opravdu veliký zájem. Na tomto se podílel jezdecký oddíl pod vedením Martina Antonína. Druhá část se odbývala ve škole, děti vyplnily a polepily účastnické listy, obdržely občerstvení a dostalo se jim upomínkových předmětů od spolupořádající zoologické zahrady. Součástí byla i výstavka, kterou starší žáci připravili. Byly zde modely Velorexů vytvořené žákem 9 A Martinem Pospíšilem a funkční motorové čluny Michala Puše. Zájmu se těšilo také zapojení vysílačky, elektrotechnické modely Jana Fíly z 9 B a koňská výstroj, vystavovaná Lenkou Pelíškovou z 8 A. Martin na bílém koni se líbil dětem nejen z pořádající školy, ale i ostatním z města i okolí. 229

5 Rozhodnutí Senátu O vstupu do Evropské unie se bude příští rok rozhodovat v referendu. Rozhodli tak všichni senátoři, když to bylo předtím schváleno poslaneckou sněmovnou. Referendum (všelidové hlasování) by se mohlo dle návrhu vlády uskutečnit ve dnech 15. a 16. června 2003, definitivně o tom rozhodne až nový prezident naší republiky. Občané budou na referendu odpovídat slovy ANO, případně NE na otázku: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii členským státem Evropské unie? Ke schválení může dojít a do Unie vstoupit jen tehdy, když to schválí nadpoloviční většina hlasujících občanů. Je to poprvé, co se zvolení zastupitelé ptají občanů na tak závažnou věc. V předchozích letech k tomu nedošlo v případě rozdělení Republiky Československé, ani v případě vstupu naší země do NATO. U občanů převládá názor, že tomu tak mělo být a pokládali a pokládají to za nesprávné. Nynější navržené referendum vnímají jako svoji spoluúčast a toto rozhodnutí hodnotí kladně. Základní škola Strž Je nejmoderněji postavenou a vybavenou školou našeho města. Protože předchozím kronikářem toto nebylo přiblíženo, podíváme se jak na několika obrázcích vypadá a přiblížíme slovy ředitele školy Mgr. Petra Vojtěcha: Základní škola Strž ve Dvoře Králové nad Labem byla otevřena před sedmi lety. Původně to byla škola se vzdělávacím programem Základní škola, dnes je navíc s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro II. Průčelí budovy působí pěkným dojmem stupeň. Pro chlapce od 5. třídy je zaměření na hokej a házenou, pro děvčata je určen softbal. Jako doplňkovým sportům se žáci věnují florbalu a atletice. Snažíme se uvádět v život moderní přístupy ve výuce od nepovinné tělesné výchovy na I. stupni, po informatiku pro I. a II. stupeň. Od letošního roku děti v I. a II. třídě začínají používat Portfolio program s větší samostatností a zodpovědností dětí, dále zahraniční program Socrates Comenius na II. stupni. Spolupracující školy jsou ze Švédska, Portugalska a Islandu. V rámci programu se podařila uskutečnit i nadstavba naší školní spolupráce. Reykjavický pěvecký sbor přijede v rámci svého 20-letého výročí koncertovat do Kuksu (předvedou Bachovy skladby a původní islandskou hudbu- mimo jiné vystoupí i v Praze a Německu). Z grantové oblasti neopomeneme připomenout Agendu 21 a Trvale udržitelný život, v loňském roce umístění fotovoltaického článku na budovu školy, s jehož pomocí je vyráběna elektrická energie, která slouží k provozu počítače. 230

6 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Snažíme se být školou otevřenou od rána do pozdního odpoledne. Zájmové útvary poskytují dětem možnost nalézt to, co je nejvíce zajímá. Od ranního fotbalu, tenis, hraní na flétnu, výtvarný kroužek, biologický atd. Samozřejmostí je využití internetu dětmi v odpoledních hodinách. V letošním roce vznikl i zajímavý program pro děti se specifickými poruchami učení.spolu s asistentkami pro dyslektické poruchy navštěvují městskou knihovnu, kde pomalu ztrácí ostych z četby a pomocí her lépe zvládají úskalí českého jazyka. Sportovní hala je využívána jak školou, tak královédvorskými oddíly, které v ní mají tréninky, v neposlední řadě získává oblibu i jako vyhledávané místo pro různá sportovní soustředění a pravidelné Zaujetí ve třídě prvňáčků turnaje. V letním období škola poskytuje vedle sportovního zařízení i možnost ubytování a stravování pro sportovce z jiných měst. Ve vzdělávací oblasti škola zajistila učitelům kurzy výpočetní techniky ECDL, základní úroveň pro všechny pedagogy a jazykový kurz anglického jazyka. Dále pořádáme rekvalifikační kurzy pro dospělé v oblasti výpočetní techniky. Jídelna očekává své mladé strávníky Světové prvenství v naší ZOO Toho by se dostalo naší zoologické zahradě pokud se podaří odchovat narozená čtyři štěňata psů hyenovitých. Ta se narodila v podzemní noře a jsou sledována infrakamerou. Narodilo se pět mláďat, ale jedno mrtvé. Matka se o ně vzorně stará a pes hlídá v jejich boxu. Odchov psů hyenovitých v zajetí je velmi vzácný, velmi často se stává, že matka po porodu mláďata usmrtí. Odchováno bylo již 106 mláďat. 231

7 Městská policie Na několika snímcích se kronika podívá na strážce pořádku našeho města. Velitel p. Pilař na svém pracovišti Nesprávné parkování měl smůlu Taneční hodiny v Hankově domě Nic se tak dobře a dlouho nepamatuje jako taneční hodiny z mládí. Je o ně veliký zájem a hlavně matky na přihlášení netrpělivě čekají. Neměli bychom ale zapomenout na taneční mistry, kteří dovedli již mnohou generaci k dvornému chování a zasvětili do kouzla tance. Na snímcích p. Bartošky jsou účastníci tanečních a jejich učitelé tance.současní učitelé tance jsou p. Luboš Štěp a jeho partnerkou je jeho neteř Jitka Štěpová. Blíží se Vánoce Koncem listopadu se již plní obchody vánočním zbožím, počínaje Mikuláši a vánočními stromky ve výlohách, svícny, adventními věnci a vánočními ozdobami. 232

8 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Také ZOO se připravuje na otevření Vánoční zahrady s již tradičním Mikulášem. Ten bude chodit po ZOO v doprovodu tygra a dalších zvířat s dárky již od 13 hodin. Hankův dům se také připravuje na Královédvorské Vánoce, které budou na náměstí a ve Staré radnici. Opět by tu měl být pokus o překonání rekordu v Guinnessově knize ve zpěvu koledy s rozsvícenou svíčkou v ruce. Účinkovat budou také hudební skupiny a divadelníci. Kapradí 2002 a ministři Třetí ročník kde se setkají školy a instituce Královéhradeckého kraje se uskutečnil v ZŠ Strž. Hlavním pořadatelem je Sever Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. Záštitu převzali dva noví ministři vlády. Je to ministryně školství Petra Buzková a ministr životního prostředí Libor Ambrozek.Krajský úřad zastoupil hejtman Pavel Bradík. Co představuje uvedený název Kapradí? Je to zkratka následujícího: K = konzultace, A = a, PRA = praktické a DÍ = dílny, tedy ono KAPRADÍ. Den byl tedy dnem, kdy se konzultovalo o problémech trvale udržitelného rozvoje. Této akce se zúčastnilo asi 130 zástupců ze základních, středních i vysokých škol, výzkumných ústavů, nevládních institucí, státních orgánů i veřejné správy. Vystoupili zde Ivan Rynda z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy s přednáškou Země je kulatá, místa je dost?, který se dotknul problémů terorismus, rychlého rozvoje hospodářství Číny a stále se zvětšujícími rozdíly mezi bohatým severem a chudým jihem. Pavel Nováček z olomoucké Univerzity J.E. Purkyně, uznávaný odborník v oblasti globálních problémů ve své přednášce Je jen jeden svět hovořil o způsobech možné záchrany naší planety před ekologickou katastrofou. Předpokladem je osobní zodpovědnost, všichni se uskromníme, budeme věnovat svůj čas a chování ekologické šetrnosti, potom má tato planeta naději na další rozvoj Účastníci mohli využít pět dílen a dva debatní kruhy, kde byly předvedeny pomůcky vhodné do škol. Náměty k pozorování přírody představili zájemcům i manželé Dobrorukovi, kteří vedou Klub Natura našeho města a o tomto problému píší i knihy.promluvili také starostové z Broumovska a Jizerských hor o zkušenostech s tím, jak zapojit do hnutí o řešení životního prostředí další občany. Mezi účastníky setkání zavítal také nový starosta Jiří Rain a jeho zástupkyně Edita Vaňková. Jednání uzavřelo vystoupení školního pěveckého sboru s písničkami o přírodě a lidech. Summit NATO zahájen v Praze Praha se stala místem, kde dochází k největšímu rozšíření NATO (Severoatlantické aliance). Protože tento Summit se bezpochyby stane historicky největším rozšířením tohoto uskupení ozbrojených sil, zaznamenala kronika jednotlivé země a jejich zástupce: Albanie: Alfred Moisiu prezident, Arménie: Robert Kočarjan prezident, Ázerbájdžán: Gejdar Alijev prezident, Belgie: Guy Verhofstadt premiér, Bělorusko: Sjarhej Martynav velvyslanec při NATO v Bruselu, Británie: Tony Blair premiér, Bulharsko: Georgi Parvanov prezident, Česká republika: Václav Havel prezident, Dánsko: Anders Fogh Rasmussen premiér, Estonsko Siim Kallas premiér, Finsko: Tarja Halonenová prezidentka, Francie: Jacgues Chirac prezident, Chorvatsko: Stjepan Mesić prezident, Irsko: Dick Roche státní tajemník ministerstva zahraničí pro evropské záležitosti, Itálie: 233

9 Silvio Berlusconi premiér, Island: David Oddsson premiér, Kanada: Jean Chrétien premiér, Kazachstán: Nursultan Nazarbajev prezident, Kyrgyzstán: Askar Ajtmanov ministr zahraničí, Litva: Valdas Adamkus prezident, Lotyšsko: Vaira Vikeová Freibergaová prezidentka, Lucembursko: Jean Claude Juncker premiér, Maďarsko: Péter Medgyessy premiér, Makedonie: Boris Trajkovski prezident, Moldavsko: Vladimir Voronin prezident, Německo: Gerhard Schröder kancléř, Nizozemsko: Jan Peter Balkenende premiér, Norsko: Kjell Magne Bondevik premiér, Polsko: Aleksander Kwašniewski prezident, Portugalsko: José Durao Barroso premiér, Rakousko: Benita Ferrerová. Waldnerová ministryně zahraničí, Rumunsko: Ion Iliescu prezident, Rusko: Igor Ivanov ministr zahraničí, Řecko: Kostas Simitis premiér, Slovensko: Rudolf Schuster prezident, Slovinsko: Milan Kučan prezident, Španělsko: José Maria Aznar premiér, Švédsko: Göran Persson premiér, Švýcarsko: Joseph Deiss ministr zahraničí, Tádžikistán: Imomali Rachmonov prezident, Turecko: Ahnet Necded Sezer prezident, Turkmenistán: Saparmurad Nijazov prezident, Ukrajina: Leonid Kučma prezident, USA: George Bush prezident, Uzbekistan: Islam Karimov prezident. Přítomnost těchto hlav států, premiérů a ministrů obrany si vyžádala mimořádná bezpečnostní opatření ke kterým patří přítomnost policistů, počítá se s nasazením vojáků a vojenské techniky. Vláda povolila na českém území pobyt amerických vojáků včetně stíhaček armády USA. Tento zákon podepsal i prezident Havel. NATO tedy vstoupilo do zemí bývalého Sovětského svazu v pobaltských republikách. Ruský prezident však toto komentuje jen slovem: Omyl. Dal tím najevo, že rozmístění NATO na ruskou hranici nepokládá za hrozbu. Přijal tedy vysvětlení, že cílem NATO není obklíčení Ruska, ale získat spojence pro boj s terorismem. Summit vyvolal i protesty a demonstrace odpůrců NATO včetně komunistů. Vesměs mladí lidé demonstrovali s těmito slovy: Přišli jsme demonstrovat proti NATO. Všechen ten humbuk okolo zasedání mi připomíná naše působení ve Varšavské smlouvě. Nemáme rádi podobné organizace, ve kterých se řeční o míru a přitom je jejich nástrojem válka. Demonstranti při pochodu Prahou vyvolávali hesla: Zrušte NATO, Georgi vrať se domů! Tisk zveřejnil jaké tresty hrozí demonstrantům: - poškozování cizí věci (ničení výloh McDonald s) až jeden rok - výtržnictví (pouštění kontejnerů z kopce) až dva roky - hanobení národa (veřejné nadávání Američanům do vrahů) až dva roky - útok na veřejného činitele (házení kamenů po policistech) až tři roky - poškozování obecně prospěšného zařízení (trafostanice) až šest let - vražda (ubití policisty) až doživotí - obecné ohrožení (otrávení pitné vody) až doživotí V závorkách jsou uvedeny příklady. Podle oficiálních informací obdržela policie v rámci konání summitu ze státní pokladny 620 milionů korun. Z toho 360 milionů bylo využito na výstroj, výzbroj, automobily a ochranné prostředky. Vláda na toto celkově vynaložila z rozpočtových kapitol téměř 800 milionů korun. Na zasedání Severoatlantické rady byly nově přizvány postkomunistické země: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. George Bushovi se však na pražském summitu nepodařilo přesvědčit Francouze a ani Němce o nutnosti vpádu do Iráku. Francouzský prezident Jacgues Chirak na summitu opětně zdůraznil, že Francie podmiňuje invazi do Iráku souhlasem Rady bezpečnosti OSN, tedy i 234

10 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Ruska. Také Německý kancléř Gerhard Schröder povrdil, že Americe neposkytne pro útok na Irák žádného vojáka bundeswehru. Náš premiér Vladimír Špidla byl v tomto vůči Americe vstřícnější, když připustil, že v případě války se zúčastní i čeští vojáci. Prezident Václav Havel navrhoval, aby se případná válka vedla všemi členy aliance NATO. (nebylo akceptováno viz postoj BDR a Francie) Dále navrhnul, že do tohoto euroamerického kulturního a geografického prostoru patří i Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Černá hora. Tento Summit NATO je velkou dějinnou událostí a proto jej kronika zaznamenává i když se nevztahuje přímo k událostem patřícím do kroniky našeho města. Nový pavilon a hrošíci liberijští Na sklonku listopadu 2002 došlo ke slavnostnímu otevření nového pavilonu. Dosavadní již nevyhovoval i když byl ozvučen tropickou bouří s pralesní průtrží mračen. Nebyl zde však venkovní výběh a nebyla zde umístěna všechna zvířata. Nový pavilon měl být otevřen již o prázdninách, ale nedošlo k tomu pro nečekanou náročnost stavebních prací. Hrošíci liberijští jsou jakousi malou kopií Výstavba pavilonu léto 2002 hrocha. Expozice je ztvárněna jako tropický prales a bude v ní jeden pár a nebo samice s mládětem, zbylí hrošíci budou umístěni v boxech. ZOO tyto tlustokožce již v minulosti úspěšně rozmnožovala a počet odchovaných zvířat dosáhl počtu 23 mláďat. I v současnosti již došlo k páření a očekává se, že dojde k zvýšení jejich počtu. Pavilon hrošíků bude otevřen právě tu sobotu, kdy začínají Vánoce v ZOO Představení jednoho herce Konalo se v salonku Hankova domu a Miroslav Gabriel Částek zde uvedl svoji nejnovější inscenaci o názvu Monsignore Quijote Námětem je kniha Grahama Greerna, který si osvojil sociální a psychologickou tematiku. Hra byla diskusí, která srovnávala klady a zápory dvou ideologií: křesťanské a komunistické. Miroslav Gabriel Částek již v Hankově domě hostoval se svojí hrou dle slavné knihy Saint Exuperyho Malý princ. Jistě není třeba zdůrazňovat, že divadlo jednoho herce je velmi náročné na protagonistu, který musí svým projevem zaujmout a je také náročná na diváka. Uvedený Miroslav Částek patří v tomto směru k protagonistům nejlepším. 235

11 JUTA začala stavět novou halu Tato společnost, která je nyní výrobcem stavebních folií, motouzů a vaků začala stavět novou halu na výrobu stavebních geotextilií. Tento závod by měl začít pracovat už polovině roku 2003 a mělo by být proinvestováno více jak 250 milionů korun. Této společnosti se nyní daří, výrobní program jí dává potřebnou náplň a uvažuje se i o změně a doplnění výrobního programu. K tomuto uvedla ekonomická ředitelka této společnosti Marie Čermáková: Další investice do rozšíření budou závislé na finančních možnostech firmy. Betlémáři vystavují v budově děkanství Regionální pobočka Českého sdružení přátel betlémů našeho města uskutečnila stálou expozici betlémů. K tomu nemalou mírou přispěl velkorysý dar města a římskokatolické farnosti. Vernisáž se konala dne 28. listopadu Přítomen byl hradecký arcibiskup Karel Tomášek, který požehnal betlémům i účastníkům a prezident světové organizace betlémářů Dr. Vaclík Vpravo arcibiskup Tomášek, vlevo Dr. Vaclík Zprava p. farář, arcibiskup a K. Rychter 236

12 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Město školy a školky Se změnou kompetencí převzalo město také oblast školství, tedy včetně mateřských školek. Jak již bylo kronikou krátce zaznamenáno, došlo ke sloučení stávajících šesti těchto zařízení do dvou samostatných subjektů. Proběhlo výběrové řízení na místa ředitelek a pro školky soustředěné v oblasti Drtinova byla komisí vybrána Věra Havelková. V případě druhého uskupení nedošlo k rozhodnutí a bude tak učiněno až po rozhodnutí poslanců zastupitelů. Nové subjekty takto začnou pracovat již od roku Vánoční koncert v ZOO Uskutečnil se dne 30. listopadu za přítomnosti pozvaných hostů. Účinkovala šanzoniérka Marta Balejová. Tento koncert byl určen především pro sponzory a bylo podáváno občerstvení. Uvedená akce se kryje s uskutečněnými Vánoci v ZOO a osvětlená zahrada jen umocňuje dojem z celé akce. K uvedenému ještě názor některých občanů. Ti kritizují zoologickou zahradou podávané občerstvení a vidí ho jako zcela zbytečné. Naproti tomu provedl kronikář průzkum mezi zaměstnanci ZOO a došel k jednoznačnému závěru: - schvalují toto sponzorské posezení a nevztahují toto jen k osobě ředitelky - jsou si vědomi, že finance od sponzorů daleko převyšují náklady na pohoštění - sponzoři se stávají pomocníky v řešení mnohdy složité finanční situace - hospodaření v ZOO neovlivní náklady na pohoštění právě naopak - kritizují to ti, kteří o ZOO zpravidla nic nevědí, ani o vlastní situaci Takto se shodují pracovníci ZOO, tedy převážně ošetřovatelé, krmiči i správní zaměstnanci. Jistě je to zjištění nanejvýš potěšitelné. Okresní úřad před zrušením Je měsíc před delimitací OkÚ v Trutnově a tisk nabízí stávající data poskytnutá vedoucím kanceláře přednosty Karla Vomáčky: můžeme konstatovat, že o všechny úředníky (myšleno po provedeném zrušení) bude postaráno. Někteří z nich se sami rozhodli najít jinou práci. Například ti, kteří měli být převedeni do Vrchlabí a nechtěli tak daleko dojíždět. V Trutnově zůstane 114 úředníků, 41 jich přejde do Dvora Králové nad Labem, 42 do Vrchlabí, 27 na krajský úřad, čtyři budou pracovat pod hlavičkou ministerstva vnitra v oddělení právního dozoru obcí, 15 lidí pojme pozemkový úřad, 34 úředníků přejde na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 12 bylo již k červenci převedeno do Státního oblastního archivu. (až potud Krkonošské noviny) Občané města se po zveřejnění těchto skutečností podivují nad tím jak je přebujelá státní správa a srovnávají to se stavem jaký znají z předchozích let, včetně režimu před rokem 1989, kdy bylo úředníků podstatně méně. Také se pozastavují nad tím, že pracovníkům zrušeného Okresního úřadu se musí najít práce, ale pokud se taková situace vyskytne v průmyslových závodech, tak se náhradní zaměstnání v mnoha případech vůbec nenajde. 237

13 Sokolská akademie Uskutečnila se u příležitosti 140. výročí založení Sokola v našem městě ve sportovní hale Strž. Sokolové zde dali nahlédnout občanům do širokého spektra jejich činnosti. Uskutečněny byly skladby ze sletového programu (Věrná garda Pocta Werichovi, Paraplata a Můj domov). Dále to byla akrobacie sportovních gymnastek, cvičení na kladině a skoky na trampolíně. Zaujal také badminton a florbal. Přítomným bylo připomenuto, že zdejší sokolská jednota patří mezi nejstarší v republice. Vznikla v září roku 1862, tedy necelý půlrok po založení Sokola v Praze. Sokolská jednota má v současné době jedenáct oddílů všestrannosti a sedm oddílů sportovních. Je zde tedy soustředěno více jak 400 cvičenců v různém věku. Mimo sportovní dění je místní Sokol nositelem kulturních programů, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Patří sem besídky, karnevaly, výstavy a tělovýchovné akademie. Město a Vánoce Tak jako každý rok, začaly Technické služby zdobit ulice města. Jsou zde k vidění světelné řetězy a ozdoby. Nedílnou součástí je i tradiční vánoční strom. K vánoční výzdobě se připojují i obchodníci svými zářivě svítícími výlohami a vánočními stromky. Transport zvířat ze ZOO do Afriky uskutečněn Měl se uskutečnit již v měsíci říjnu (viz kronika), ale nastaly potíže s lodí v Hamburku a tak k tomu došlo teprve nyní. Pět buvolů kaferských a šest antilop koňských se tedy navrací do své domoviny, v našem případě do Jihoafrické republiky. Měla by se tam dostat po uplynutí tří týdnů i se svými dvěma ošetřovateli. Zoologická zahrada se blíží počtem takto vrácených zvířat již stovce! Jistě velmi dobrá vizitka její práce. Terasa Hankova domu Práce i nadále pokračují a toto je zachyceno na fotografiích z konce měsíce listopadu 2002: Práce stále pokračují 238

14 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Galerie Na houpačce a Kalenští Výstava aktů Františka Kalenského a oděvních modelů jeho ženy Jany byla zahájena vernisáží. Na ní zazněla slova autora: Ženy jsou určitě tím nejhezčím co nás inspiruje. Myslím, že mluvím za všechny muže. Jeho žena Jana se věnovala tvorbě oděvů již ve Spojených státech a v poslední době se k tomu vrací. Na vernisáži také zazněla slova, že právě v předvánočním shonu je nejlepší čas si připomenout, že ženu nezdobí jen zástěra. Klíček pro děti i dospělé Tento loutkový soubor, který byl již kronikou podchycen, působí i nadále v Hankově domě. Je velkou škodou, že v minulém volebním období nedošlo k realizaci přestavby kina Svět, kde měla být mimo jiné i stálá scéna loutkoherců. V současnosti je příprava loutkového divadla na půdě Hankova domu velmi náročná. Přitom loutkové divadlo má hojnou návštěvnost. V současné době připravil Klíček marionetovou pohádku Hrátky s čertem. Je určena dětem i dospělým. Pár slov nově zvoleného starosty (převzato z Novin královédvorské radnice) Vážení občané našeho města! Je mou milou povinností, ale i poctou napsat pár slov na úvod svého funkčního období. V první řadě chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám a projevili tak zájem o věci veřejné, ať už volili kohokoliv. Chtěl bych také poděkovat minulému zastupitelstvu, Radě města i uvolněným funkcionářům města za jejich vykonanou práci. Myslím, že ne vše se podařilo tak, jak bychom si představovali, ale určitě je na co navazovat. Chtěl bych, aby starostenský úřad, ale i celé zastupitelstvo získaly na větší vážnosti, prestiži a popularitě než tomu bylo dosud. Myslím, že nové složení zastupitelstva přineslo generační změnu a dává předpoklad pro lepší, rychlejší a pružnější fungování. Vždyť nových zastupitelů je 11, tj. více než polovina, na uvolněné funkci poprvé v novodobé historii města zasedne žena. Při realizování záměrů města bude pro nás všechny nezbytná spolupráce se všemi zastupiteli, zejména využití jejich znalostí, dovedností, zkušeností a pracovitosti. Nové složení Rady města je předpokladem poctivé práce. Mějme na paměti, že skutečným vítězem voleb by měl být občan a ne politické strany a jejich sekretariáty. Proto doufám, že mohu počítat při realizování záměrů města s pomocí všech zastupitelů. Vždyť starosta nemá žádné zvláštní pravomoce, je jen první mezi rovnými. Nestavme další směřování rozvoje města na konfrontaci, ale na spolupráci. Nestavme barikády, nýbrž mosty. Vždyť v zájmu všech je další rozvoj našeho malebného města. Při přechodu pravomocí z Okresního úřadu v Trutnově na Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem nás všechny čeká mnoho úkolů. Závěrem mi dovolte abych znovu připomněl myšlenku kterou vyřkl slavný Seneca Co nezakazuje zákon, zakazuje stud. Pokud se budeme všichni řídit tímto rčením, myslím, že nám bude všem dobře. 239

15 Knihovna Slavoj a pracovní dílna Knihovna vedená novou ředitelkou Lenkou Antošovou nabízí něco netradičního. Je to předvánoční pracovní dílna kde si čtenáři i nečtenáři mohli přijít umotat a nebo se jen podívat na výrobu svíčky z včelího vosku. Vše potřebné je v knihovně a zájemci si mohou dokonce za levný peníz svoji svíčku odnést. Sportovní střípky Fotbalisté: - dospělí v 1.A třídě vedou tabulku - béčko jsou první s náskokem šest bodů - starší dorost obsadil sedmé místo - mladší dorost je rovněž na sedmém místě - starší žáci skončili na osmém místě - mladší žáci byli desátí - přípravka starších vede tabulku - přípravka mladších osmé místo Zimní plavání: Třicet plavců se zúčastnilo zimního plavání. Nechyběl mezi nimi ani Richard Blatný, přemožitel La Manche a ozdobou byl i nejstarší plavec a Ladislav Nicek (1931). Pětisetmetrový úsek zaplavalo osmnáct borců. Z domácích se ve vodě o šesti stupních ukázali Josef Ježek, Petr Hrůza, Marcel Hlavsa a nestárnoucí Emil Pokorný (1921). Město na internetu Není pochyb o tom, že okolí královédvorska patří k atraktivním lokalitám podkrkonoší. Je to v prvé řadě tím, že nejméně půl milionu občanů republiky i zahraničí navštíví ZOO, ale mnohem méně si jich prohlédne zajímavosti samotného města nebo okolí. Nyní se tomuto napomůže tím, že se dostaly informace na internetové stránky. Občanům se tedy dostalo možnosti, aby se předem mohli informovat o zajímavostech které by mohli shlédnout, možnostech ubytování, občerstvení. Na stránkách internetu jsou také kulturní pořady. Priority starosty Ing. Jiřího Raina Vstup do nového volebního období je veden předsevzetím, které určuje jak vyřešit letité problémy. Mezi hlavní úkoly si nově zvolený starosta Jiří Rain vytýčil: - najít vhodného zahraničního či našeho investora, který by byl schopen zde postavit továrnu, která by řešila zvýšení zaměstnanosti, nárůst koupěchtivosti a celý další řetězec, který je s tím spojen. Tento úkol pokládá za nejdůležitější a nebude to jistě úkol snadný. - jako další z úkolů je doprava, která není dobrá a závisí na ní i zájem případného investora - zprůhlednění toku financí na vlastním MěÚ, které by jistě přispělo k nalezení úsporných opatření 240

16 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM byla starostou vyjádřena obava z toho, aby nový příliv úředníků nebyl jen zbytečným nárůstem jejich počtu a - dále by to mělo být hledání nových lokalit pro možnou další výstavbu rodinných domků - z konkrétních akcí by to mělo být zahájení rekonstrukce ulice 17. listopadu a pokračování v projektech již zahájených, ke kterým patří zimní stadion, sportoviště a koupaliště. To vše dle finančních možností pokladny města a případných dotacích a získání státních příspěvků. - prioritou by mělo být zachování městské nemocnice a v oblasti školství i o jeho optimalizaci - jako nejbližší úkol si starosta města vytýčil schválení rozpočtu pro příští rok 2003 a stabilizaci chodu úřadu. K tomuto uvedl následující: Úředníci tu jsou přece pro občany. Zároveň by ale někteří lidé měli být tolerantnější k úředníkům a jejich práci. (převzato z K.N. ze dne 30. listopadu 2002) Nenechavci a lesy Předvánoční doba svádí některé občany, aby si obstarali vánoční stromeček podloudně, tedy lesním pychem krádeží. Městské lesy nabízejí v rámci východních Čech přibližně dvoumetrový smrček za K, borovice je asi o 20,- K dražší. Na některých místech se lesníci brání krádežím tím, že natírají stromky odpuzujícími repelenty, které v pokojové teplotě páchnou, jinde se zase stromky natírají na bílo. Změny v psím útulku K lepšímu se postupně mění útulek umístěný na prostranství Hrubých luk. Během letošního roku zde došlo k postavení nové brány chránící objekt, odvodňovacího kanálu a byly postaveny i nové kotce pro malé psy. Členové kynologického kroužku a personál zde mají stavební buňky. Na jejich zadní stěně jsou desky s upozorněním na firmy, které útulek sponzorují. V letošním roce (2002) tu pobývalo skoro dvě stě psů všech plemen, převážně kříženců. Ti byli nejen z našeho města, ale i z okolních vesnic, které mají s útulkem smlouvu. Na Ježíška, tedy 24. prosince se v útulku uskuteční Den otevřených dveří. Návštěvníci mohou nadělit pejskům piškoty, granule a také se s nimi projít po okolí. Součástí je i prohlídka útulku a cvičiště kynologů. Volební odezvy V Královédvorských listech je na první straně článek redaktora Miroslava Puše ze kterého vyjímáme následující: Omlouvám se čtenářům, že jim připomenu to, o čem jsem psal již po komunálních volbách v roce 1994 a 1998 v prvním případě ODS nestandardním způsobem vyšachovala z vedení města vítěznou Demoktarickou koalici a v případě druhém jako vítězná strana neumožnila účast v městské radě druhým socoálním demokratům a navíc dosadila na místo starosty nezvoleného Viktora Švuba (podobně jako Volba pro město Jana Machka na post místostarosty). Chtělo vy se říci: Když dva činí totéž, není to totéž v tomto případě skutečně 241

17 není, protože počínání Dvoráků, jak se zdá, není v rozporu s volebním zákonem ani s volební etikou. Prostě si jako vítězové voleb vybrali k sobě ty, kteří se jim zdáli být vhodnější. Pan Rýznar (předseda místní organizace ODS) opomněl říci či redaktor Machek v Krkonošských novinách napsat, že Dvoráci jednali se zástupci ODS několikrát, ale protože se jim požadavky ODS na složení rady zdály přehnané, rozhodli se pro spolupráci s ostatními subjekty ČSSD, KDU-ČSL a VPM.. Bude-li toto složení funkční, ukáže čas. Někteří již z řízení města mají zkušenosti, většina ale ne. Zdá se, že představitelé dosavadního vedení města asi nejsou příliš ochotni přispět jim v počátečním období radou ani pomocí. Svědčí o tom údajný výrok jednoho z dnes již bývalých šéfů města: Neporadíme jim, ať se v tom plácají sami. Jistě krásný příklad zájmu o dobrý chod města. Totéž se dá říci o některých podnikatelích, kteří podporovali bývalé vedení města a nyní prý nikoho sponzorovat nebudou.. Tolik od pana redaktora Miroslava Puše v Královédvorských listech článek s nadpisem Na zdejší radnici střídání stráží. Sdružení měst a obcí V souvislosti schystaným Programem rozvoje cestovního ruchu na území turistického regionu ve východních Čechách připravuje Sdružení odborné semináře. Během měsíce prosince by mělo postupně docházet k setkání se zástupci obcí, organizací a firem, které se zabývají cestovním ruchem. V Hradeckém kraji se jedná o šest územních celků. Odborná firma ARC Mikulov, která od ledna pracuje na Programu rozvoje upravuje konečný materiál, který by měl být po roce, tedy v lednu roku 2003 hotov. K tomu uvedl předseda sdružení Jan Machek následující: Nyní jsou ještě formou dotazníků osloveny obce, které jsou součástí Východních Čech, aby pomohly doplnit informace co nejpřesněji. Cílem je získání co nejlepší vypovídající hodnoty studie. Chceme proto vyzvat všechny oslovené, aby svůj přístup k akci brali vážně a pomohli tak vytvořit program, který přinese skutečně realizovatelné závěry. Základní myšlenku i nadále vidí Jan Machek v tom, že: Program zvýšení cestovního ruchu v našem regionu bude velkým přínosem, který může pomoci i dalším podnikatelským oblastem. Čekání nuceně nasazených pokračuje K tomu uvedl pan Emil Pokorný, činovník Svazu nuceně nasazených z našeho města, který se zúčastnil celorepublikového jednání toto: Řešily se tu některé otázky další existence svazu a hovořilo se samozřejmě i o problémech, které provázejí vyplácení odškodného. Dále vysvětlil, že: ti totálně nasazení, kteří pracovali v Rakousku mají již téměř všichni své pohledávky vyřízeny. Naopak z německé strany se objevují i nyní odklady. Znamená to, že v letošním roce neobdrží nuceně nasazení doplatek k záloze jak bylo původně slíbeno. Mělo by k tomu dojít v příštím roce. Někteří občané se již odškodnění nedočkali a nedostalo se odškodnění ani pozůstalým, kteří pobytem svých rodičů na nucených pracích trpěli. 242

18 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Celorepublikový sjezd se také zabýval otázkou budoucí existence Svazu nuceně nasazených. Jak se zdá, dojde k ukončení práce v roce 2003, kdy pro vysoký věk odchází mnoho funkcionářů. 95. výročí spotřebního družstva Jednota V roce 1907 vznikl tovární konzum Unitas a měl pronajatu jednu prodejnu v nynější Hejdukově ulici. Toto spotřební družstvo si tehdy ustavili dělníci, aby zde prodávané zboží bylo pro ně levnější a tím i dostupnější. V době založení mělo družstvo 337 členů. Unitas se stal hlavně v době I. světové války jakýmsi protějškem místního velkoobchodu pana Syřiště, který ceny nadsazoval a na hladových bouřích dělníků se směrem k jeho domu na náměstí neslo heslo odpovídající Božímu oku na jeho fasádě: Boží oko dobře vidí, jak Syřiště lidi šidí. V roce 1939 se sjednotila všechna spotřební družstva v tehdejším královédvorském okrese a bylo přijato vhodné pojmenování Jednota, nákupní, výrobní, stavební a úsporné družstvo s r.o. Po II. světové válce pokračovala Jednota ve své činnosti a v roce 1947 měla 34 prodejen, o dva roky později už 69 a v roce 1951 to bylo 129 prodejen, z kterých byla polovina se smíšeným zbožím. Dále to bylo několik hostinců, vlastní automobilový park, který rozvážel zboží po okolních vesnicích, sklady, údržba. Tehdy bylo členů družstva již více jak osm tisíc! Tržba v uvedeném roce činila více jak 230 milionů korun. Členství byla zajímavá tím, že se členům dostávalo zpětně náhrad a tak tato družstevní forma podnikání nepříjemně konkurovala tehdejšímu státnímu obchodu. Už tehdy zde byly sponzorské aktivity (není to tedy nic nového, co by přineslo současné soukromé podnikání). Značné částky byly věnovány školám, ZOO, Městské knihovně Slavoj a dalším. V roce 1952 došlo ke změně v tom smyslu, že vznikla vesnická spotřební družstva, kam část provozoven přešla. V roce 1953 byla na valné hromadě zrušena Jednota a přešla do Okresního svazu spotřebních družstev. Došlo nejen k výrobní činnosti, ale také k výkupu, toto se však neujalo a proto došlo v listopadu 1956 ke zpětné změně na Jednotu. Družstvo vedl tehdejší předseda Václav Růžička, po něm dlouhé roky Václav Kubíček. Do té doby, což není bez zajímavosti, nebyl znám pojem MANKO, nedošlo k žádným zpronevěrám jak jsme tomu často svědky dnes. Rok 1960 se spojila tři družstva ( Vrchlabí, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem), počet členů dosáhl a sídlem se stal Dvůr Králové nad Labem. Došlo k přesídlení z tehdejší ulice Náprstkovy do Koněvovy, dnešní Legionářské, která je sídlem do dnešních dnů. Družstvo ji odkoupilo od města v sedmdesátých letech částkou 850 tisíc korun. V těchto letech koupilo družstvo také dalších 28 prodejen a v následném desetiletí ještě dalších šestnáct. Po změně nastalé v po roce 1989 dochází v roce 1992 k transformaci a poté po čtyři roky nedocházelo k prosperitě, naopak Jednota upadá. Teprve v roce 1996 došlo ke změně, zvoleno nové představenstvo a management družstva. Celostátně došlo ke změně celé obchodní síťe, vznikaly nové obchody a obchůdky a na trh vstoupily nadnárodní řetězce ze zahraničí. Ještě tehdy měla Jednota padesát prodejen, vesměs po vesnicích, dva obchody zůstaly ve městě. Bylo třeba se zaměřit na stabilizaci družstva, zracionalizovat síť prodejen, snížit zadluženost a pohledávky. Současný předseda družstva Mgr. Pavel Sklář se s tímto potýká a dalo by se říci, že se to daří plnit. 243

19 K tomuto uvádí: Podařilo se snížit dluhy, byly postaveny nové prodejny a nebo zakoupeny ve Dvoře Králové, Hostinném, Úpici, Jičíně, Mimoni, Novém Městě a Tanvaldu.a jsou zapojeny do družstevních řetězců Tip a Tuty. V minulém roce byla královédvorská Jednota vyhodnocena jako třinácté nejlepší družstvo ze 64 spotřebních družstev v republice. Jednota se tedy má co ohánět v konkurenčním prostředí zahraničního, obchodního kapitálu. Ještě k pavilonu hrošíků v ZOO Jak kronika již zaznamenala, stavba je dokončena. Upřesňuji, že byla zahájena 26. března 2002, projektantem byl Otakar Munzar, kolaudace proběhla 31. října 2002 a celkové náklady činily 5,5 milionů korun. Dodavatelem stavby byla společnost Stafi a na stavbě se podílela ještě celá řada dalších firem a to především z našeho města. K tomu uvedla ředitelka Dana Holečková následující: Interiér Pavilonu, napodobující přírodní biotop, realizovali pracovníci naší údržby a konečnou úpravu interiéru do podoby afrického pralesa ztvárnili výtvarníci dlouhodobě spolupracující s naší zahradou Jitka Mašínová a Pavel Holejšovský. Terénní úpravy a osazení výběhu zelení provedla zahradní údržba ZOO. Doufáme, že rostliny postupně dotvoří ilusi pralesa, stejně jako je tomu v Ptačím světě a Vodních světech. Při této příležitosti je třeba uvést, že se zánikem Okresního úřadu dojde ke změně zřizovatele a tím se od Nového roku stane Krajský úřad. Mikuláš v ZOO a tradice Po celé odpoledne se mohli děti v ZOO potěšit s Mikulášem, který měl za pomocníka tygra, který zastoupil tradičního čerta. Dárečky pro děti a dva poníci na kterých se mohly děti projet, byly vhodným doplněním.pro kroniku také něco z letité tradice. Mikuláše světili už dávní křesťané. Jeho postava byla spojována s tím, že byl ochráncem obchodu a rolníků a také zastáncem chudých a nemajetných, tedy jak psáno: pomocník prostého lidu v žalu a trápení. Svátek připadající na 6. prosince se stal lidovým zvykem, zastřešený náboženstvím, kdy svatý Mikuláš naděluje hodným dětem v předvečer svého svátku. Anděl je znám z náboženství křesťanského, islámského i židovského. Tato nadpřirozená bytost byla v každém náboženství jistým poslem (prostředníkem) mezi Bohem a lidmi. Dneska je u nás anděl vnímán jako posel dobra. Čert je vnímán jako osoba zosobňující zlo, lstivost a záludnost a podněcující k špatným skutkům. V pohádkách, bájích a zkazkách je bytostí strašidelnou s nadpřirozenými vlastnostmi a vesměs škodící lidem. Současnost je však taková, že tato trojice navštěvující malé děti se stává terčem odrostlejších dětí, které letitou tradici znevažují a dokonce i Mikuláše a jeho doprovod napadají. Poslouží jim k tomu i zábavná pyrotechnika, která se stává oblíbenou hrou školáků. Tradice tímto upadá, ke škodě malých občánků. Mnohde se nahrazuje dětskými Mikulášskými karnevaly i jiným druhem zábavy. 244

20 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Ani stálé mrazy první poloviny prosince neodrazují návštěvníky. Pavilony jsou zateplené a jejich prohlídka by jistě zaujala několik hodin. Mikulášské nadílky se zúčastnilo na dvě stě dětí, výstava fotografií Libora Taslera se 48 zdařilými snímky a chystá se výstava lidoopové. Drobnosti měsíce prosince - Živnostenský úřad přemístil do budovy bývalého Strojtexu na náměstí - MěÚ vyhlášená soutěž Město a jeho budovy byla oceněna a obrázky jsou v knihovně - ZOO odchovala mládě antilopy dama, jedná se o zcela výjimečný odchov - v gymnáziu se uskutečnila výstavka kroužku Devatera řemesel. K vidění zde byl lept a tisk na textil, drátování, pletení košů a batika. - Muzeum přednáška PhDr. Zlaty Fořtové Hlas zvonů táhne nad závějí - skautský domov (dříve Jarolímkova vila) má opraveny plot do Kotkovy ulice včetně podezdívky, vymýceny přerostlé keře, které nebrání pohledu na desku Jarolímkovu - hřbitov je celý nově oplocen drátěným pletivem, nahradilo plot dřevěný laťkový - děti ze ZŠ R.A.Dvorského si stěžují. Kolem jimi zasazeného Stromu milénia je stále více psích hromádek. Vyzývají občany k nápravě. - byly zakončeny kurzy společenské výchovy tradičními věnečky - byl vyhlášen již desátý ročník Juniorfilmu. Pořádá Jednička a spolupořadatelem je zoologická zahrada. Kategorie jsou do 15 let, 19 let, dospělí autoři a filmové školy. Zvláštní cenu udělí ZOO za snímek se zvířecí temetikou. - v nemocnic byl nahrazen čtrnáctiletý ultrazvukový přístroj za nový diagnostický systém Péče o zdraví dětí Pro kroniku je třeba zaznamenat jak probíhá očkování od kojenců až do 14 let věku: 4. až 6. týden - tuberkulóza 9. až 12. týden - záškrt, tetanus, dávivý kašel, hemofilové invazivní infekce (Hib), virová hepatitida B - první dávka 10. týden až 14,5 měsíce - dětská obrna 13. až 16. týden - záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hib, virová hepatitida B - druhá dávka 17. až 20. týden - záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hib - třetí dávka 9. měsíc - virová hepatitida B - třetí dávka 14,5 měsíce až 26,5 měsíce - dětská obrna 15. měsíc - spalničky, příušnice, zarděnky (první dávka) 18. až 20. měsíc - záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hib (čtvrtá dávka) 21. až 25. měsíc - spalničky, příušnice, zarděnky (druhá dávka) 2 roky - tuberkulóza (přeočkování v nutných případech) 5 let - záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování) 11 let - tuberkulóza (přeočkování v nutných případech) 12 let - virová hepatitida (základní očkování u neočkovaných) 13 let - dětská obrna 14 let - tetanus (přeočkování, další potom po 10 až 15 letech) Toto pravidelné očkování se již provádí po mnoho let a bylo od 1. července 2001 rozšířeno na doporučení Světové zdravotnické organizace o hepatitidu B. Je bezplatné a povinné. 245

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více