VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: : Brc, N Vý 370, SČ (á VO ) 1. Vý jů M y j bch č C S..r.., rc, ý37,s , IČ: , á ch rjř é ě ý r,, y j á ě ěč Č h čh úř č 0 2 áě á č ch b S j ř yá č ch b, řá y Zá, rá ý á Sb y. y á, ř ř, čě čj é ry. S č ě ch j ch řh ých čá Ž j já ycá b ácá b, rá rj áj ř S y y, 1.4. Zá j já ycá b ácá b, rá y ř S, 1.5. Sb j ř j á č b ř á yá y Č é rbc rh jh ř šýc h č ch cc áě ých rcýc h cch ě Sy y Zá. Chrr rry yé b y j cfá y chc é cf c by, rá čá S y Tchcá cfc j, ré j y jé chc é yé by, c y b, h y é by C j c y Sb yúč á ýš é ě y S y Rhr j č ě y rr Zá ůb hcy yhjc yá S b Vyúčá j ň ý ň jc á é ý rá ř y, ré ú á Cy Sb j é b y y é Zá rch by j, y Sb y č č ě, b j y bc Rc j rá ú, rý á áh á ých r ých r c b č ý V úč á. 2. Ú 1 ř ý 2.1. Ty VO rj áě j á á rá c h r é S Sě ré S ř á y Zá ř rá řá é rby, jé á č 2 /2005 Sb, rcýc h cc h č. 89/2012 Sb., bč ý j j ch é úč é rc já á S y j áj č ě á rh ř S y y b Ž. á ě ř jh ě r y ř ě,: é ě ř j é Sb ř hcý ch jýc h rc h ů, á há Ž, j, Ž j c,, ř ě r Ž by á ár h háj čh, j, Ž ř y ňá h frář ú y ě ráé b b fč ú j V ř ě řby y ů Zá ůjč, ř ě r ch é ř c j hr r y á Sb y á ( j c cé ř ). Tchcé ř y jčj č ě b rá S y.v ě r j ch céh ř Zá řc á é rá chcé ř á ú éh c c. 3. Vyůjč chcéh ř 3.1. O yůj č hcé h ř Z á c h VO b á ýů jčc á c r. Z ý ůjč c ů b ý á ř á c r. ř ř á ccéh ř j y ř ch, y á h é, rá ě Zá (y jč) r ě c ýš bě é ř c c y c h c éh Zá ( yůjč ) j c c é ř ch á ř š,rá b č á ě j jh chcéh j 1

2 c ř b h č ěř y (ůj č) Z á ( yůjč ) j y jčé chcé ř rá (ůj ) jé r ě y j ěj 7 ů č S y y ý ůjč c,, rá c rá c h č ř. by ř ř á céh ř y rá c, y c rá á (yůj č ) 1 ů r c c h c éh ř by ř řá c céh ř Zá r á c h č á V Z (yůj č ) rá ř ěé ch é ř h ě é.3.3. h čá V,, é j Zá j ě ř, á ě ré ř j c é rá yůjč é c cé ř Z á ( yůjč ), é y y r á ý ýš r é r é c Zá ( yůjč ) j r ě ch cé ř úč j é ě ýů jčc ě. Zá (yůj č ) á ě ř ch ch cé ř á j é bě, yj b bých y čéh á Zá j á bč fr c y, j á y chc ý ř yy ch ý N fw r ý ě rých chcýc h ř ch hj r á yý jc r yéh j é š h c éh h y j á á j é ré r á, ú r y, č j é á á f w r. 4. rá y 4.1. y j : r j é S ě ř Zá S b ě; ř ř S bě h j á chc éh ř c h j rhr r y á S b y. Jé cá á r rů č fc ř ěé h ř j r á á ě áš bj á y, hě á y y Zá S b S y ý rá ř y jé chc é ě, é á y r š ě r ch b y ř, á ů č S V j b f S á ě chcéh r h chrr rě y ; r ch b y y č rň j ěj jc r c jj j š ě č j j řá é háš Ú ů b c h V O, y Zá j h á ě é ú j š C yé b y á á č é h ř ř Sy ě ch V O,T hcé cfc jý y, ré j r ry á é y j rá ě: yá b č rň á ch b ých c h r rů; ých ř c h y á, j b ě y á. á j ůč rů y jě, y ě Sy ěc h O ůč y ě rě V. y j é á y j é ě 1 c ř b y ú ě y ě ch O Zá á šé ě ě rě, Z rá ě b c S ě yě ě, á ěc h O h, ú ýš é y ěc VO. Zá ě r ů ýš ě VO, S y, čě á ů V O ě ýš ě č y á ě r é S b á ý j c h rcýc h c č á chcé ý j; S b,j á by č, r Sb chc y jc ý j rh rcýc h c ě rě c č yé b y, já ý č ě ě ěch Zá, á rá é S ř b jc rcýc h cc h; Zá ě bě y b š h h. j á yýc h b, j y j háy. 5. rá Zá 5.1. Zá j j é : 2

3 h á á j,, Z S by y é S y S, ý rá ř y, ě V brý r y, j y jc b rcýc h c, r jé š ré é á r cých cch, y r ry S b y cfé ch c é cf c, jé á I r, bchá j f c I r, (. ý rxy g), š ř řr r ř c ě y č ě I r áy rcé šy, j jch b h j r á, yá é rá y é (. S g), rá y f r c, ré b hy š áj y bry á řj é b č, S by ř gách, ř. gá ch ách brů, ů by,. V c h ř ch j ě Z á y, h, b y á Zá č b, rá ř S b ě c é ř Z y y š r č ř ř Zá S bě ( ř h j bj c chc éh ř ch y á S b j ř bý) č č b jš ě šh á S by y (ř. jšě ř úč rchy Sb y, ě S by) ; ř ě Zá č y é ě r y y, j á á é rš c h y ř Zá bě č S b á y, ř č é r ř ě č á Sb y j rš ch y ě y š ré y ý h fč c h ú jů ý ch S ě, jé ě éh by šě /, bch r y, Č,D Č. Ty yj Zá y á b byč éh j ch r, ě r y Sě. r é ň j y ú Zá ýš 1 00,-Kč, hr ě r r ( é ř ) c áé h y r S ý 5 Sb, hrá cé ř jý ř b Zá j : há y r ě y rch b y y rč r č f f x á č čá y, hr y rě y é y jé ě yáh á áy y Zá é S y, hr y c áš ť jé ré r r c,. r rác č jc r ňá rchy Sb y, rá á ů ě chcéh b rh c rr rě y, 5.3. Zá j y ř ě hr yúč C y é S b y Zá j ráě : bě á rchy by é r rč é y, á y yá by; y é á y ě, á y h rá S y, r Zá rč; é á y yh ř, Zá á ů á hré á y č é á y ř ř b jc Zá, 5.5. Z á á ě : j h ř y ůjč é h c h V O, j b ěř y ě chcé S by, b h y á Sb y y é Z Sy é ř bá, é y ř ; hj by é Zá y č éh á. rš h Zá ň j y ě š S č ýš 0 00,-Kč, 5.6. Zá h, h bý řáy é á y jh fch hrů y, h jc ch ě á y, č ř r y b y yš á j ch. 6. O č řrš yá Sby 6.1. y j rá ě y á č é S by h ř Sb ě : 3

4 r Z 5 Z r š b š S ř ě Z S C ě ř ě, by yá Sby h j chá š y j y č ř ch b č új y r ch, ř ě, Zá á r h (cé ř ) j h chá éh y r Sb, ř ě, j, á rš č ěc h O, ř ě, ř á gr j á c y ( ř. cr,r.) y j rá ě č ř r yá čé S by b ě b ř b r r ráy č á é ú r by c gc éh y b y ř béh y á S by y j rá ě řj é á j š h č ř r á č Sb y by ě b y j rá ě y á č é by h Sb ě, á c r hr V úč á y é Sb y č r rě č ě é rě y á hr h ě šh á rě. é rě j r Z O r š á S by. 6 ch V O á r rě y yá Sby ř č ř r š y á S by..1.,.1.2., h á VO j y rá ě ú Zá ý c r h č řrš yá y ýš é ě č y é S. r úč á é y ř ěř ě č. ě c VO V ř ě, y ř š y á b y ,.1.3,..4 h č á V,j rá ě Zá b y á Sb y š Kč b H. 7. C b y 7.1. C y Sb č á bý úč á, y by Zá ř Sb ě. Z ř S bě j, rý j Z é r ř á S b y. N ý r, j ř S bě y Zá č rě b y j rá ě ú Z j y Sb ýš é hcé f c.c j á ě y b D H C Sb ů b ý hr ě ě Sb y y é č c bb, j ěj 1 ů č fry yé y, b r j ých á h b y ú č é bcc h bbc h K úh rě C y y S b y brř ě y úč ch b by Vyú č á ň jc á ňé h ých rá c h ů h r Zá S ě, ř ě hě á j r. V ř ě, Zá á V y č á r c f r j y rá ě ú é ř ě á y úč á é bě ř ě ř c (. š é bé, á y r) Zúč c bb j á ř ě c b jé bb, ré j á T c cé cfc Zá j V úč á h r r ě é.v ř ě h úh ry bčc y j y rá ě ú Zá ř ěř c h r c Nř - y š ch b Vyúč á Zá rč ů h, á ěh b á é ry b Zá y bě č j, j V y č á rč é, y y š ch b r č č ě r ř Zá úh yúč á hů ě é h č á V, áá úr r ýš 0, % é č á y ý č ý Vyúč á j r é, y j yúč á C é ýš ř úč y ý yúč á č h ř á y y j rá ě Zá r é f č j c šě úh r yúč ýc h C yé b y č j ý c h h á y Zá ý ch S (č ě ú r y ř é y); rá č j, č j j ř š á bý jc čá, Zá rác ř č S y. Zá ré č j y, y é y. 8. úč Sy 4

5 S ě Z h S r ú V ě C 8.1. S j á č á jjh bě r.s rá rě b rč b b rč S ů b č h c h r, ý ě, Sy b ý š S y V ř ě č S yý ě, á ů ě yě ě ě hů 2 ě c bě c rh ě c á jch č ý ě h é r ě Zá j ráě S č č r č y ř ě, y r š hrbý ů b b ě ě r á c h ých c VO Sě ár ě j Zá y é ř ěř é h ůě ýj rš, rá y y j rá ě S ě č ú r Zá ě,: Zá c, b Zá á á rh h j č h ř, č b š ú Zá, y č ř bá já r č j š, Zá á y rá y, Zá éh r c h y c h V O, Zá y ú y ě rá é b fč j b ě ě ě b ě y é Sb y, ré rě ry y. Sý ěý c c jé ě bě j cch yú á hů ě. S ý c r x c j éě ř cýc h yúč á V ř ě č S y é b rč, h ů č, j y rá ě úč Zá č ) ý rjc j é ě ě č č ěc ů bý jc ch c j é b r Sy ýš é č y jé b. ú á é y ě řě č.7 ěch O Vý ě S y č á á rá c h r fč hy á S y j jh č, j é h é Cy yé b y á hr š S č é, y ř ý ř š ých ř ů ůb ý y by rcýc h c, h - ry r š ré S y ř é y Zá, S ř á b č y jé by jh á b h ě ř b rč, rj- ň j ch jěj ě c ř j é by rá é S y ě ůj ú y č y é y j h rá. y j fr Zá b, j č S, jř 3 c j ěj 1 ě c y úč S y. 9. Ochr bch újů ůěrých frc ř ú j r 1 ú ú V ě S y j y rá ě rcá b, ě fč j Z á, jc ú (. Zá ých. Zá Sy á á y h rcá á c á ýc b ch ú jů Zrcá hr bch ú jů Zá ů j jš ě š ý rá ř y, j. á č 0 /2000 Sb, chrě bc h ú jů, é č é ě. y j rác b ch ů b rá ě á b ú ř š ýc h rá ch ř ů 9.3. Zá S y ě ř j ě řbý ch f c é bě á ů, ý j y ř jň b y bá rá ěý rá y S ry y chá č š rých r cch bchh, č h hcé h chrr rhé rě, rý á y ěh á h, c b rá h h á b ř č h č c h r hj : č, b ř S, y r y á S b y, frc, ré řj ě ý rš á č, 9.6. č c h r j y ř š ý rá ř y. 5

6 10. Rc á y č á j ý č j S é S Zá r y Rc: Vyúč á C y S b (rc Vyúč á), y Sb r c Sb ) Rc Vyúč á j á rá ě y ě j ěj ě ců á V yú č á, j rá á R c.r c bh č Z,S y, éh yúč á č, rýc h řj Z Vyú á ; á ý R c á Zá b rá ě č j Zá rá ú y.v é Vyú á Cy j é Vyúč á, éh ý š yú č é čá y á čě y ý S á V ř ě, y R c Vyúč á C y S b y ř ě j, ú á Cy y Sb rěch Ú,j rá c y j ěj 1 ě c yř R c úč Zá, h- ry Rc Sb á á ě y ě j ěj ěců ř á é rc y Sb, j rá á R c. Rc bh č Z, Sy, yč č, r ch ř j á ch S b y, j é ú j é rchy S by, č j ý y ; á b R c á Zá č b á ě é Zá á ú y V ř ě, y ř yř á Rc Sb j, S b b y y j č č ě,b j y y ůb c r á chc éh r h chrr rě y, yř rc ě ř ě ř ě C y Sb, ř ě h ě Zá j ys by á hr ů b, h- ry Sy j á r c h č á VO ý č Vy č á r š ré y ř y Zá, y r ů b á, š ř r š yá y y b, b b yá š j é úr. 11. ř fch č j ů b č Obcě ř f h č j á y b řj ě é f y chá f h č b y č. ě ř č ř b ých h y ř j jc y j y f by Oš ě ý y j jc y f by ř f h č Zá ř f h č y bě y. N čá á j á b á ě y ěé h éh r á ř á ř č. F r ář ý y. r ř fh j č á b y ř áš é č y r š chy byé ú y ř č. T č b ř hůě č ř rc ch. Lhů r ř č č á ě r rc á jc ré á Zá y b y r č y, b Zá h r ějš V á éh fch č j ř r š y á b y. řr š by r é y ř f h č j é y ř f h č ě j é h y b y r y ý ěc h O Zá ěr čá é ř fc h ř f h č j bě r ř cé hy Č é h č h ú č. O / , é ě. 12. Oě y Vh chrr ár ě Ir á y j j fč y á š, rá Zá bréh á á hcý ř yů jč ý č ý č ě h VO y hr Zá š, rá 6

7 rchy Sb y y. 6 ch V O y á rchy S by, ré y ů y hcé h b rh hr r rě y. V ř ě, y r á Zá chc é č ěc h O, j r c h h chcéh ř r ch S by, cé ě á á ých ár ár č r. J- c cé ř Zá y ůjč, j rch éh ř rch chcéh hr r rě y. 13. Záěrčá S h ř b f r b Zř yá y ř rř c ě y Ir j ě f č y r y cfé ch c é ě. V ř ě, j r š á ř j y I r, j rě šh cy č ř r š y á S by ř h rř c ě y Ir Vš ré á ú y čě é á ě Sy ěc h O ě bý á y r ry Sě. ř ě, š c h b ř á r č rá ů h, ěh b á é y á ú ě č j ř, j á rč, y y š c h b rč á r č ě á, rá ě h b á y, á č j j ř. Té r ř, b jš, rá ě č ý Sčá S y j : Tchcá cfc, r ř á S b y,x j S ý ůjč c hcé h ř, by- já r ř á hcé h ř, xj Ty VO V ř ě, j r r j á Sy já V, ř ě j ý h á ých ch ů, j ř ř š á S y j h ř ých D ů, x j-. Ty VO j

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Č š Š Í š š ě š Í é ě Íý ž š Č Š š Ú ň š ř Ý ů ý ě é š ř š ý ř š ř ě ěš ý é ř ň ů ů ý ž é ž é ě é é é ý ě ž ř Č ě é ý ěý Č Č ř ř ý ý ě ý ř ěř é ř š ř é ž š ě é ý ž Ž ř ý ě é ř ů ž ř ě é ú Í Č š š ř ů é

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Á ý ž ž ů ž ý ů ú ý ř ž š ě ř ě ř ý ř ř ý ž ýž ě š Á ú ú š ě ý ý ě ů ž ů ž ř ě ý ž žů ě ř ůž š ř ýš ú ř š ý ř š ň ý ě ý ěž š ěž ý ě ř ěž ý ý ě ý ů ž š ň ů ů ý ř ř ř ů š ý š ř ý ý ř ý ž ě š š ě ý ů ř úž

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ČÁ š Č Á ř š ú Č Š š Č É Ó ť Ů Ě Ž Ó Ó Ž ť Ž Ě Ú Ž ď Á Á Ř Á Ž Ě Ř Ž Ě Ř ÁŘ Á Á š š Ě š Č ď Č Ě Á Ě Š ÁŘ Á š Ě ť ÁŘ Ý Ů É Ř š ř ť Ž Ú Ů ť š ř š Ž ť ř Ž š š š š Ž Ž Ž ť ť ň ť ť š ť ť Ž ť Ž ť ť Ř Ř Ž š ť

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Š ŠŠ ě Š ě ř š š š š ř ě ó č ý š ý š ě ř ě Š ž š ě ů ě ř š ř šš š ý ě š ř ů č ý ě ě ě Ů č úč ě ý ě ý ú ý ý Š ý ě ý č š ý ú ě ě š Ů š ě ý ž š Š ý ý Ť š č š ě ý Ů Č ý ů ý ě ž Ů Š Í ž ě ý č ý ě ý ě ž Ů Ů

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ú ú úř úř ú ě úř úř Š ě ě ú ú ž ú ú ú ó Á ú ě ě ť ě ě ň ň ú ó Ť ř ó Éú ž ě Ž ž ě ú ž ř Ž ř Č ňž ě ř Ů ž ó ž ó É ř ě ú ůó ú ú ú ř ů Ž ú ů ě ž ú ú ř ú ú ú ů ú Ž ú ě ž ž ř ř Ž ř ř ř ú ě ě Á řň ř ů ž ř ÁŮ

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

í Í á Í č ě á č é á ě š ě í ř á í á ří č á č é ý á í ř á í í é í ý á á á ř á í á ř č á á í ř í á á á Š á í á ř á ě é úč í á ř á á í ó é á íč á č í ý í ř á á ř žá é á á í á á é í í á á ř á á íč é á ř á

Více

ř ý ř ř É Í ý ř úř ř š ý ú Ť š ř ž š ř ú Ť ř Ž ž ž ú ř šú ú ř ř ř ú ř ž š Ž ý š ú ř ř š ú š ú ř ýš ř ř ú ň ý ý ý Í ž ý š ú ď ú ý ú ř š š ý Ž ř ý š š ý ž ý ř ý ý š ř ý š ř š Ž š ř ř ř ž š š ú ř ř Ť ý ř

Více

ž ě ž ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ž š ě ě ž ň ň ž Í ň ě ě š ž ě ě ě š ž ě ě ň ě ň ž ě š ě š ž ě ě ě ě ě ě ž š ň ě ě ň ď ě ž ě š ě š š ě ž ž ě ě š ěž ě ě ž ž ě ť ě Ž ě ě ě ě š ě ř ě ěš ť Ž ž ď Ž ž ž ě ě ž Í ě

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Š Ě Č é Š č é é é é é ě ě š Á é ě é é Ř Á č ť é é é é é š ě é é č ě ě š ž é č č ě ť é ě č é é é č ě č ě ě č š ě č ě é ě ť é Ý č ž ť ě ě š ť ť ě š ě š ť š ě ě é ě ě ě ě č ě š é š é ě ž é ť ě ť é é é é š

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ý ý ě ý ý ě ý ž š Ž ý ý š ě Ž ý ů ž ý Ž ý ý š ě ý š ž ů ý ě ě ý ž ž Ý ú ů ž š ý ž Ý ýš ž ů Ž ý ý š ě Ž š ů ě ě ý ž ě ý ě ý ž ý ž Í š ý ý ě ů ý ě ý Ž ě Ž ý ýš ý ý ý ů ě Í Ý ž ž ě ě ě ž ú ě ě ě ú ě ě ň ě

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Ž Ý Á Č ě é Š É Á ž Ž Í ý Á ď Č ď ň ě é š ě š é Ž é Ž ě ě ě Í š Č ý Č ý š ě Í š é é š ě é Í Š ýš š ě Á ý ě é Ž Č š Í Í š é ň ů ý Ú ň ě é Š ě ý ýš Š ý Š ý Š ý šť Í ÉČ Ř É É ě é š š Í Ú é ú é Í ě Ž ý ě Ž

Více