VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 3/2012"

Transkript

1 1 VOJENSKÉ SDRUŽENÍ REHABILITOVANÝCH AČR ZPRAVODAJ Č. 3/2012 SLOVO PŘEDSEDY Vážené kolegyně a kolegové, členové VSR, chci využít Zpravodaje, abych vám připomněl některá usnesení, která se nedaří důsledně plnit, a pak vyvolávají zbytečné nedorozumění při vzájemném jednání. Uvědomil jsem si to při jednání předsednictva, že je čas připomenout jak funkcionářům, tak členům VSR termíny a plnění různých usnesení. Členům proto, aby mohli své funkcionáře také kontrolovat, aby ty výmluvy na předsednictvo a ÚR byly co nejmenší. A teď ke konkrétním bodům: Návrhy na udělení rezortních vyznamenání musí být na tiskopise MO a podané v lednu na květnový termín udělení, v květnu na říjnový termín udělení. V návrhu musí být podrobně uvedena zásluhovost ve prospěch armády nebo společnosti, ne jenom činnost ve VSR. Návrhy na vyznamenání VSR se podává v březnu na květnový a v květnu na říjnový termín. Bohužel vám sděluji, že se jedná o zbytek medailí, a to do deseti kusů. Jestliže někdo vyznamenání v termínu nedostane, je třeba napsat nový návrh, neexistuje pořadník. Vyznamenání je i čestné uznání VSR. Termín na podání žádosti o finanční příspěvek na ozdravné opatření je do konce září, žádost musí obsahovat kopii smlouvy a doklad o zaplacení. Posílá se hospodáři. Má-li Krajská rada k dispozici peníze od Krajského úřadu na ozdravný pobyt, je třeba tuto žádost uplatnit především u Krajské rady VSR. Zároveň vás chci upozornit, že využívání finančních prostředků ve VSR se musí řídit Směrnicemi pro hospodaření VSR z roku 2007 a dále Směrnici pro dary a dotace a pravidly pro poskytování a vyúčtování finančních prostředků z roku Bohužel finanční zákony a předpisy musíme dodržovat všichni. Na závěr vám sděluji, že mezi členy se šíří různé informace a fámy, které jsou nepravdivé, nebo úplně vymýšlené a lživé. Prosím vás, než je budete šířit dále, ověřte si je u některého člena předsednictva VSR, a to buď telefonem, nebo mailem. Já osobně každému odpovím. Předejdeme tím různým dohadům a nesrovnalostem. Vnitřní rozpory v naší organizaci jsou tím posledním, co potřebujeme. Na závěr všem přeji zdraví, a vydržte, všechno chce svůj čas. Předseda ÚR VSR plk. Jan Lampa

2 Vážené kolegyně a kolegové, členové VSR, Po třinácté konferenci našeho sdružení jsem na doporučení předsednictva požádal pana prezidenta a ministra obrany o přijetí předsednictva VSR. Dne v hodin přijal pan prezident za přítomnosti vedoucího vojenské kanceláře plk. Jakoubka předsednictvo VSR. Vzhledem k okolnostem se setkání zúčastnili plk. Lampa, plk. RNDr.Tomečka a pplk. Olmr. Pan prezident nás přijal ve své pracovně, která mne překvapila skromným zařízením. Po představení členů předsednictva se při troše nervozity a trémy z naší strany jsme panu prezidentovi osvětlili historii VSR, hovořili jsme o činnosti VSR a o problémech našeho sdružení s možnosti dosáhnout nějakého odškodnění. Zároveň jsme se zmínili o poklesu péče o rehabilitované ze strany Ministerstva obrany zejména za ministrování paní Parkánové. Po informaci o možném soudním sporu o odškodnění nebyl pan prezident příliš nadšen. Řekl, že se u nás kdekdo hned soudí. Plk. Tomečka proto podrobně vysvětlil naše úsilí o odškodnění zákonnou cestou přes parlament ČR. Pan prezident si během setkání dělal k různým vysvětlením poznámky a přístupem parlamentu k možným návrhům zákonů o odškodnění byl překvapen. Nervozita a tréma z nás opadla po pár minutách. Pan prezident k nám byl ohleduplný a lidský vstřícný, vždyť sám po 1968 nemohl vědecký pracovat. Vcítil se do problému rehabilitovaných vojáků, což nemohu říci o mnoha politicích anebo poslancích tohoto státu. Že si pan prezident váží občanů, kteří v roce 1968 zaujali k okupaci záporné stanovisko, svědčí i délka našeho setkání, a to přes jednu hodinu. Na závěr jsme panu prezidentovi opět poděkovali za milé a vstřícné přijetí a předali jsme mu jako památku na Vojenské sdružení rehabilitovaných upravenou a pozlacenou Medaili cti VSR. Pan prezident nám předal podepsané fotografie z našeho setkání a každému knihu Zápisky z cest s osobním věnováním. Na závěr musím přiznat jedno velké rozčarování. Na jedné straně nám pan prezident jako nejvyšší představitel České republiky věnoval přes hodinu svého času s hluboce citlivým přístupem při jednání, a na straně druhé si pro nás nenašel čas ministr obrany, jehož ministerstvo po roce 1968 nám nezákonným způsobem ukončovalo služební poměr v armádě. Tím nám a našim rodinám zničilo nejproduktivnější část života. Naše děti na to doplácejí dodnes, nebylo jim umožněno vzdělání a tím zhoršen vstup do života. Pane prezidente, dovolte, abych Vám poděkoval za Váš hluboce lidský přístup k nám rehabilitovaným vojákům při setkání s námi. Předseda Ústřední rady VSR plk. Jan Lampa 2

3 3

4 4 Vážení kolegové, významná osobnost generál Jan INGR se narodil před 118 lety. Dovolil jsem si pro širší naši informovanost stáhnout z oficiálních stránek MO ČR tento příspěvek. Generál Jan INGR si zaslouží naši velkou pozornost a úctu. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X--X Plk. RNDr. Miloš Ondrák Ministerstvo obrany» Informační servis» Zpravodajství Voják tří odbojů: chystá se vzpomínka na armádního generála Ingra Před 118 lety, 2. září 1894, se narodil armádní generál Sergěj Jan Ingr. Při příležitosti tohoto výročí bude urna s jeho popelem uložena v generálově rodné obci Vlkoš u Kyjova. Významného pietního aktu se zúčastní i ministr obrany Alexandr Vondra. Jen málokteré osudy kopírují politický vývoj naší země ve 20. století tak věrně jako osudy vojáků. Pokud bychom mezi nimi měli vybrat osud jen jediný, který by reprezentoval vojáky nejen jako muže určené k boji, ale především jako spolunositele naší novodobé státnosti, nemohli bychom vybrat lepšího zástupce než Jana Sergěje Ingra ( ). Armádní generál, politik a diplomat, ale také účastník všech tří odbojů a neochvějný bojovník za svobodu a demokracii.

5 5 Jan Ingr spatřil světlo světa 2. září 1894 v obci Vlkoš na Moravském Slovácku. Jeho otec byl rolník a zároveň starosta rodné obce. Vychodil obecnou školu a od roku 1905 studoval na českém reálném gymnáziu v Kyjově, kde také v roce 1913 maturoval. Otec chtěl, aby se stal zvěrolékařem, Jan se však rozhodl odsloužit si nejdříve povinnou vojenskou službu. Vojákem se stal 1. října 1913 a zůstal jím dalších bezmála 35 let svého života. Jako abiturient absolvoval nejdříve školu jednoročních dobrovolníků (tedy záložní důstojnickou školu) u pěšího pluku č. 49 v Brně. Po vypuknutí 1. světové války odjel mezi prvními se svojí jednotkou na ruskou frontu. Dne 15. září 1915 se nedaleko Rovna dostal do ruského zajetí. Následujících devět měsíců strávil v zajateckém táboře v tehdejším Carycinu (pozdějším Stalingradu a dnešním Volgogradu), kde se v březnu 1916 přihlásil do československých legií. Legie a První republika Vzhledem k obtížím, na něž v té době český zahraniční odboj v Rusku narážel, však nakonec 20. května 1916 nastoupil službu v srbské armádě, která se tehdy v ruském exilu formovala a české vojáky přijímala s otevřenou náručí. S ní se, již v důstojnické hodnosti, zúčastnil bojů na Balkáně proti Bulharům a Turkům. Za statečnost byl povýšen do hodnosti poručíka a v prosinci 1916 byl konečně převeden do československých jednotek. Během krátké doby prošel několika funkcemi, z nichž za zmínku stojí velení oddílu rozvědčíků u štábu 100. ruské střelecké divize. V té době také začal používat křestní jméno Sergěj. Dne 2. července 1917 se jako velitel roty u 2. čs. střeleckého pluku zúčastnil bitvy u Zborova. Na podzim 1917 se přihlásil k transportu do Francie. Tam působil až do konce srpna 1918 (především v různých funkcích při výstavbě tamních legionářských jednotek), kdy odjel k čs. jednotkám do Itálie. V bojích u Doss Alto velel rotě 33. čs. střeleckého pluku. Válku zakončil jako velitel praporu v hodnosti kapitána. Do nezávislého Československa přijel před Vánoci Také zde však musel do boje znovu v lednu 1919 velel skupině v tzv. sedmidenní válce s Poláky o Těšínsko a pak zasáhl do bojů proti agresi maďarských komunistických jednotek na Slovensku. Československo-maďarskou válku ukončil jako náčelník štábu 21. pěší brigády v hodnosti majora. V té době se rozhodl zůstat v armádě nového státu a stal se vojákem z povolání. Od září 1919 byl frekventantem I. kursu pro důstojníky generálního štábu v Praze, z nějž byla později vytvořena Válečná škola. Absolutorium této školy předurčovalo důstojníky k zastávání nejvyšších a nejzodpovědnějších míst. Ingr školu absolvoval v roce 1923 a v následujících letech prošel celou řadou významných funkcí a zařazení: příslušník zpravodajského oddělení hlavního štábu, přednosta oddělení a podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze, přednosta skupiny a 3. oddělení hlavního štábu, velitel Hraničářského praporu 5 a velitel Pěšího pluku 38 v Berouně. Od listopadu 1931 do května 1932 absolvoval generálský kurz, po jehož ukončení se stal velitelem 16. pěší brigády. V této funkci jej také zastihlo 1. července 1934 jmenování brigádním generálem. Od poloviny prosince 1935 velel 8. divizi a k 1. říjnu 1936 se stal zástupcem velitele III. (armádního) sboru. Za okupace V době zářijové mobilizace převzal, již v hodnosti divizního generála, velení sboru. Patřil k rozhodným kritikům přijetí mnichovské kapitulace a v tragických dnech na přelomu září a října 1938 podnikl řadu konkrétních kroků k jejímu odvrácení. Po okupaci v březnu 1939 patřil k jedněm ze zakladatelů vojenské odbojové organizace

6 6 Obrana národa a stal se zástupcem jejího velitele armádního generála Josefa Bílého. Na příkaz Edvarda Beneše však již v červnu 1939 odešel za hranice. Od 2. srpna 1939 pak v Paříži vedl nově vzniklou Československou vojenskou kancelář, z níž se po vypuknutí války a po uznání Československého národního výboru v Paříži stal zárodek jeho vojenské správy. Z funkce jejího náčelníka měl zásadní podíl na obnově a vybudování československé branné moci na půdě Francie a po její porážce i o evakuaci zachráněných vojáků do Velké Británie. Logicky se pak 21. července 1940 stal ministrem národní obrany exilové vlády v Londýně a zůstal jím až do 19. září Měl klíčový podíl na tom, že se Československo stalo po vojenské stránce plnohodnotným členem protihitlerovské koalice a prestiž jeho vojáků (byť několikatisícovou čs. zahraniční armádu není samozřejmě možné srovnávat s milionovými mobilizovanými armádami spojeneckých velmocí) byla ve světě obnovena. Byl jedním z nejbližších spolupracovníků Edvarda Beneše, jehož autoritu bez výhrad respektoval. Během působení na této nejvyšší armádní funkci se však stal trnem v oku mnohým, kteří nesouhlasili s obnovou republiky jako plně nezávislého a především demokratického státu. Jeho nejmocnějším protivníkem se stali příslušníci a sympatizanti komunistické strany, kteří v něm již od léta 1940, kdy tvrdě zakročil proti revoltě levicových vojáků, odmítajících dále bojovat v imperialistické válce, viděli nepřítele. Poválečné roky Již 17. dubna 1945 byl na nátlak komunistických ministrů v Košické vládě (spolu s dalšími) zproštěn funkce hlavního velitele čs. branné moci, kterou vykonával po svém odchodu z funkce ministra exilové vlády. Do vlasti se vrátil počátkem června Byl nucen čelit urážkám, zesměšňování a ústrkům, které vyústily dokonce trestním oznámením pro podezření z napomáhání nepříteli! Přestože soud jej počátkem listopadu 1945 všech těchto nesmyslných nařčení zprostil, komunisté bránili tomu, aby mu v poválečné armádě bylo svěřeno místo odpovídající jeho hodnosti a zásluhám. Teprve v září 1947 byl povýšen na armádního generála a krátce na to jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem v Nizozemí. Bezprostředně po únorových událostech, 4. března 1948, na svůj úřad rezignoval a rozhodl se pro zapojení do třetího odboje. Odjel do Londýna a odtud dále do Washingtonu, kde se stal v únoru 1949 členem Rady svobodného Československa. Řídil zpravodajskou složku RSČ, ale pomáhal také v těžkých začátcích vojákům a důstojníkům československé armády, kteří odešli do exilu. Počátkem 50. let měl podíl na zřízení čs. strážní a pracovní roty americké armády, dislokované ve SRN, která se v případném válečném konfliktu měla stát zárodkem nové exilové armády. Zemřel náhle, uprostřed práce, během pobytu v Paříži, dne 17. června Text: Jiří Plachý Foto: snímky 2-12 sbírka VHÚ - Václav Málek, snímky 1, 13 VÚA VHA Více informací o aktivitách Vojenského historického ústavu Praha naleznete na

7 7 Oficiální portrét ministra národní obrany čs. exilové vlády divizního generála Jana Sergěje Ingra -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- VZPOMÍNKA NA SRPEN 1968 Kapitola první Jak to všechno začalo. Tak rodinko balit, rozloučit se s Lipnem a hajdy na autobus, protože vlak na nás čekat nebude. To byl závěr krásné dovolené v romantickém zákoutí lipenské přehrady 18. srpna Loučili jsme se s přesvědčením, že za rok opět postavíme stany v té klidné zátoce pod Lesními Domky. Netušili jsme, že za rok už bude všechno úplně jinak. Neděle 19. srpna ráno přichází spojka s rozkazem, připravit se na cvičení, které potrvá asi tak tři, čtyři dny. To není nic neobvyklého. Tak rychle zlikvidovat následky dovolené, prádlo načichlé kouřem z táboráků vyměnit za čisté a voňavé, z vlasů vyčesat poslední zbytky jehličí, oholit se, osprchovat a po zhlédnutí Televizních Novin, které nepřinášejí žádné radostné zprávy, zalehnout do bělostných peřin. Pondělí 20. srpna brzo ráno hlásím veliteli pluku nástup služby po dovolené. A hned dostávám první rozkaz toho dne připravit předběžnou přípravu osádek na přesun do prostoru cvičení, tj. do Mladé Boleslavi. Naše letka se zúčastní celá, tj. 9 vrtulníků MI-4. Letíme v sestavě pluku, trať, výška atd. To jsou rutinní nezajímavé záležitosti. Kolem hod přistáváme na cílovém letišti. Rychle ubytovat ve velkém sále místní sokolovny a zpět na letiště udělat rekognoskaci prostoru zítřejšího cvičení, dohovor s cvičící pozemní jednotkou, spočítat kolik nákladu a kolik paliva můžeme vzhledem ke vzdálenosti přesunu naložit, a konečně rozbalit spacák a zalehnout. Je něco kolem jedenácté. Úterý 21. srpna 1968 asi hodin - soudruhu majore máte okamžitě přijít k veliteli pluku! Pomalu se schází rozespalý štáb pluku a ostatní velitelé letek, technici a velitelé technického zabezpečení pluku. Soudruzi, právě

8 8 jsem obdržel z divize zprávu, že nás napadl Sovětský svaz. Napadá mě, to je nový námět na to naše zítřejší cvičení. Ale vždyť to je přeci nesmysl. Sověti nás nemůžou napadnout. Vždyť pro to nemají žádný důvod. Tak když mi chlapci nevěříte, tak se pojďte podívat říká velitel 12. Vrtulníkového pluku pplk. Václav Slapnička a vede nás před Sokolovnu. Nad našimi hlavami vypadávají z mraků neosvětlené letouny mířící ku Praze. Ze spánku už nebude nic. Postupně se probouzí celý pluk. Očekávají se další, přesnější zprávy, co se vlastně děje a hlavně co bude dál. Středa 22. srpna zprávy přicházejí. Vlastně ne zprávy ale rozkazy od 10. Letecké armády: Znemožnit komukoliv použít k jakékoliv korespondenci radiové prostředky ve vrtulnících. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, vyjmout z palubních kulometů závěry a uskladnit je mimo vrtulníky. Pilotům je vstup do vrtulníků zakázán. Nikdo nesmí samostatně opouštět prostor pluku. Přicházejí i jiné zprávy. V Praze, Prostějově i v Olomouci se střílí a jiné to není ani v ostatních městech. Jak tuto dobu prožívají naše rodiny. Jsou v pořádku? Chceme se vrátit, ale veškeré lety jsou zakázány. Ani naši stíhači, kteří mají za úkol chránit náš stát, nesmějí do vzduchu! Čtvrtek 23. srpna dopoledne nic nefunguje normálně! Poláci si přijeli pro vodu. Nedostali nic! Pro okupanty ani kapku! Z domova, z Olomouce vůbec žádné zprávy, z radia zprávy, které nás netěší a tak se scházíme před stojánkou a hodnotíme stávající situaci. Takhle nějak se asi cítili vojáci v roce 1939, když nás zabírali fašisti. Bráníme se uvěřit tomu, že se dostáváme do stejné situace. Když to bude nutné, budeme jednat jako ti, kteří bojovali proti okupantům. Jednou se do vrtulníků dostaneme a do Rakouska to není zase tak daleko. Shodli jsme se na tom všichni? Bohužel ne!! Toho dne byli ještě potichu všichni ti politruci a jejich nohsledi, ale pak nám ukázali, zač je toho loket! A jak fáma ukazuje, ještě stále se snaží, seč jim síly stačí, ztrpčovat nám život. Pátek 24. srpna abychom nelenošili, jedeme do blízkého JZD na brigádu. Budeme sklízet makovice. Snad proto, aby ty naše vychladly. Středa 11. září 1968 po dlouhém jednání bylo našemu pluku povoleno provést přelet z Mladé Boleslavi na mateřské letiště Olomouc. Kapitola druhá jak to pokračovalo. Na našem letišti v Olomouci hlídkovali sověti. A hlídkovali tak usilovně, že když jsme šli s velitelem pluku na kontrolu našich vrtulníků, jeden vyděšený strážný, buď Tatar nebo Azerbajdžánec nebo kdo, protože neuměl ani mluvit rusky, si nás, jak náleží, vychutnal. Nejdřív podle předpisu zařval stoj! a vzápětí jsme uslyšeli jak natahuje samopal. Dalšímu jeho povykování jsme samozřejmě nerozuměli, ale podle posunků a vytřeštěných očí jsme poznali, že musíme na zem. Uvědomili jsme si, že s neznalostí jazyka a pod namířeným samopalem v rukou vyděšeného strážného, je jakákoliv diskuze naprosto zbytečná a tak jsme šli k zemi a čekali, co bude dál. Strážný si stoupl na tři kroky před nás, mířil na nás samopalem a stále cosi drmolil. Konec naší poloze nekrytě ležícího střelce udělal velitel stráže asi za padesát minut. Zkontroloval naše doklady, při čemž se divil, že nejsou psané azbukou. Pokud si myslíte, že se nám omluvil a nechal nás provést kontrolu našich strážných, jste na velkém omylu. Společně s tím příkladným strážným nás vyvedli až před bránu letiště. To byla jen malá epizoda v té velké tragedii. V té době byli sověti pány všude, kde se ukázali. Byli pány našeho letiště, byli pány našeho vzdušného prostoru a chtěli být pány i našeho myšlení a konání. Bylo dost lidí, kteří jim v tom pomáhali. Setkávali jsme se s nimi u útvaru, v domě, slyšeli jsme je v radiu a viděli v

9 9 televizi. V souladu s oficiální politikou strany a vlády získávali výhodné pozice k potlačování nepohodlných elementů, jež nesdílely jejich nadšení pro sovětskou pomoc. Nastávala doba temna. Nebyla první v našich národních dějinách. Jen o to byla horší, že se nás bezprostředně dotýkala. A tak, jako v minulých dobách, tak i v této, se do popředí dostali ti pravověrní politruci, členové VKR a jejich přisluhovači. Ne nadarmo se neříká, že poturčenec je horší Turka! Přesvědčili jsme se o tom při různých kádrových i mimokádrových pohovorech, kdy jsme byli přesvědčováni, že zásah spřátelených armád Varšavské smlouvy byl pro nás životní nutností. Že jsme tím byli zachráněni před sklouznutím do pravicově oportunistického světa. Ti, kteří mysleli vlastní hlavou, ať bezpartijní nebo členové komunistické strany, kteří jsme si nenasypali popel na hlavu, jsme se stali nepřáteli socialistického tábora a s jako takovými s námi bylo zacházeno. Všichni jsme to zažili, někdo v horší, jiný v mírnější formě. V jedné věci však musíme být jednotní: ti, kteří nás vyhazovali z práce, kteří likvidovali naše rodiny a dělali nám všemožná příkoří, jsou stále aktivními činiteli ve veřejném životě, svých pozic se nehodlají vzdát a je naší povinností je odhalit a zneškodnit. Kapitola třetí jak to končilo. Leden Den jako každý jiný. A přece znamenal zásadní změnu nejen v mém životě. Rozkazem velitele pluku jsem byl určen jako řídící létání na příští letový den. S tím souviselo naplánování předběžné přípravy a sestavení letových tabulek Ty bylo třeba naplánovat pro tři možné varianty letového počasí pro létání za normálních povětrnostních podmínek, za ztížených povětrnostních podmínek a v mracích. Protože bylo třeba brát do úvahy plno hledisek, pracoval jsem na daném úkolu celé dopoledne. Když jsem byl konečně hotov, přišel zástupce velitele zkontrolovat plán. Dlouho prohlížel jednotlivé tabulky a posléze mi oznámil jména pilotů, které budu muset vyškrtnout. Byla to téměř jedna třetina letky. Podle jmen jsem poznal, že se jedná o ty z nás, kteří neprošli prověrkou. Naivně jsem se zeptal, vlastně konstatoval, a já nebudu řídit. A tak skončilo to, co jsem miloval, pro co jsem žil, co nebylo pouhým zaměstnáním ale koníčkem, životní nutností. Doma čekala dcerka, která ten den měla slavit své patnácté narozeniny. Čekala marně na svoji slavnostní večeři. Já jsem zatím v kasárnách odevzdával zbraň, veškeré písemnosti potřebné k výkonu služby, mapový materiál, spojové tabulky atd. atd. Když jsem se kolem dvacáté třetí hodiny vracel konečně domů, připadal jsem si jako vymačkaný a odhozený citron. Doma mě přivítala rodina s otázkou v očích tati co se stalo? A následně neboj, jsme s tebou a přežijeme! Ano, přežili jsme, i když to někdy bylo velmi těžké. Dcerka, i když byla přijatá na gymnázium, po zásahu uličního výboru byla vyhozena ze studia. Na podřadnou práci jsem si zvykl a dočkal se roku Listopadové události mě zastihly jako osobního řidiče podnikového ředitele. Protože generální ředitelství bylo v Praze, kam jsme víc než často dojížděli k různým jednáním, měl jsem dostatek možností vidět na vlastní oči a procítit atmosféru která panovala v hlavním městě. Ale nejen v hlavním městě. Všude, kam jsme zavítali, panovalo zvláštní rozjaření, napětí, očekávání a radost z toho, že konečně skončí to, co nás tak dlouho svazovalo a nedovolovalo svobodně vydechnout. Zároveň jsem však pozoroval i to, s jakou obavou celou změnu pozorují ti, kteří byli bytostně více svázáni s rodnou komunistickou stranou. Z jejich jednání byl cítit strach z toho, jak se k nim zachová nová vedoucí síla národa. Bohužel, podle mého pohledu, byla až

10 10 příliš tolerantní a plná lidskosti. Snad to bylo zapříčiněno tím, že jsme sami dost vytrpěli, že jsme nechtěli rozdmýchat bojovou náladu, že jsme chtěli ukázat světu, že i revoluční změna se dá dělat v rukavičkách. Byla to zřejmě chyba. A jak současná situace ukazuje, potýkáme se s jejími následky dodnes. Jak jinak si je možné vysvětlit neochotu všech těch funkcionářů, počínaje náměstky ministra obrany, přes samotné ministry obrany, přes poslance a senátory a dokonce i přes předsedy vlády, uznat naše oprávněné požadavky a postavit naše členy do takové pozice, abychom nebyli stále považováni za nějaký nepříjemný přívěšek naší armády a společnosti. Jsem optimista, ale v tomto případě se můj optimizmus již delší dobu pomalu, ale jistě, vytrácí do ztracena Karel Štěpánek, Olomouc UCTILI JSME PAMÁTKU PARAŠUTISTŮ Členové ÚzO VSR Třebíč uctili v květnových dnech památku československých parašutistů na okrese Třebíč. V pátek 4. května se členové účastnili vzpomínkového aktu v blízkosti obce Kramolín. V lese u památníku - v místech, kde seskočil paradesantní výsadek SPEL- TER, vedený štábním kapitánem Břetislavem Chrastinou a dalšími členy rotným Jaroslavem Kotáskem, rotným Rudolfem Novotným a četařem Janem Vavrdou, položili kytici květin. Výsadek měl za úkol udržovat rádiové spojení s Londýnem a rozšíření odbojové činnosti v kraji. Seskok výsadku se uskutečnil v noci ze 4. na 5. května Dne 16. června se členové VSR účastnili vzpomínkového setkání u příležitosti 70. výročí úmrtí plk. Jana Kubiše u jeho rodného domku v Dolních Vilémovicích. Zde také položili kytice květin členové Územní rady Třebíč a Krajské rady VSR Vysočina. Jan Kubiš byl přímým účastníkem atentátu na Reinharda Heydricha. Zastřelil se dne 18. června 1942 v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Praze při obléhání úkrytu atentátníků jednotkami SS. Starostka Dolních Vilémovic vypsala veřejnou sbírku peněz na opravu Kubišova rodného domku a členové Územní organizace věnovali na tuto sbírku částku 6 tisíc Kč. Plk. Ing. Jan Hrubý, předseda KR VSR Vysočina CHYTRÁ OBRANA V Chicagu skončil 25. summit NATO, kterého se zúčastnili představitelé téměř 60 států. NATO stojí na prahu velkých reforem. Dotkne se armád všech členských zemí Aliance, jež se budou muset podřídit potřebám organizace, a vlády budou muset koordinovat své vojenské rozpočty se sídlem vojenského paktu. Aliance bude usilovat o rozvoj svého technologického potenciálu, a to zejména v oblasti svých expedičních schopnosti. To bude sice v období klesajících výdajů na obranu poměrně složité, ale jako možnost k překonání těchto finančních problémů se nabízí iniciativa současného generálního tajemníka NATO Anders Fogh Rasmussena

11 "Smart Defense" tedy co nejužší spolupráce mezi spojenci v oblasti vývoje a akvizice vojenských systémů. NATO je připraveno na přechod k jinému principu organizace vojenských sil. Program Smart defence, chytrá obrana, předpokládá, že země se budou muset vzdát vlastních plnohodnotných armád a fungovat podle principu odvětvové specializace. V praxi by to mělo vypadat následovně: skupina zemí se plně vzdává, například, tankových jednotek, ale zato zajišťuje celou NATO leteckými sílami. Předpokládá se unifikace zbraní a založení společných centralizovaných cvičných středisek pro vojáky, společná cvičení, společný logistický systém a zásobování armád. Je to výhodné pro země s nízkými vojenskými výdaji. Specializace v dost úzkém sektoru předpokládá účelové vydání prostředků a nikoli globální stupňování vojenských potenciálů té či jiné země. Aliance díky přijetí a implementaci této iniciativy může i nadále disponovat jedinečnými a nenahraditelnými schopnostmi sloužícími k zajištění přepravy svých jednotek, vybudování jejich logistického zázemí a popřípadě i k provádění komplexního leteckého průzkumu. Tyto unikátní schopnosti by pak měla Aliance být připravena v případě potřeby poskytnout v rámci nejrůznějších humanitárních misí pod patronací OSN. Vybudovat tyto schopnosti a udržet je nebude v žádném případě levné a vyžádá si značné finanční prostředky. V tomto ohledu bude proto nutné využít co nejvíce možnosti spolupráce v oblasti sdílení vojenských prostředků, a to jak v rámci NATO, tak i prostřednictvím stále ambicióznější obranné iniciativy Evropské unie. To si vyžádá i zásadní přehodnocení některých konvenčních představ o fungování obranných sil. Kromě prohlubování spolupráce bude výhodné a do určité míry i nevyhnutelné, aby se armády zejména malých a středně velkých členských států, jako je Česká republika, dále specializovaly, především na vybrané segmenty vojenských technologií a v ostatních oblastech více spoléhaly na spojence. Severoatlantická aliance na svém summitu v Chicagu schválila mimo jiné vznik společného výcvikového vrtulníkového centra v České republice. Jde o jeden z projektů takzvané chytré obrany čili sdílení obranných kapacit mezi aliančními zeměmi. Česko projekt připravilo ve spolupráci s Chorvatskem. V ČR se pro výcvikové středisko bude využívat základna v Pardubicích, na níž se už nyní cvičí postupně afghánští a američtí piloti. Vedle toho by k dispozici mohly být i trenažéry v Ostravě. Aliance usiluje o reformu spolupráce s partnerskými státy. V současné době má Aliance více jak 50 partnerů v různých částech světa. Tito partneři často poskytují Alianci různou formu pomoci od logistické až po vojenskou. NATO, respektive jeho evropští členové, budou do budoucna muset prokázat větší schopnost a ochotu podílet se na řešení krizí ve svém nejbližším okolí a úzké vazby na klíčové státy regionu při tom mohou být významně nápomocny. 11

12 12 Skončila první etapa vytváření protiraketového systému v Evropě, který umožňuje likvidovat samostatně letící rakety. Jedná se vlastně o spojení prostředků zemí NATO do společného systému s americkými loďmi vybavenými systémy Aegis. První fáze systému protiraketové obrany, která by měla chránit Evropu před útoky z Blízkého východu, je funkční. Na summitu Severoatlantické aliance v Chicagu to uvedl její šéf Anders Fogh Rasmussen. V praxi to znamená, že systém dokáže již ochránit před útokem balistickou raketou. Jde o první krok k dlouhodobému cíli," uvedl generální tajemník NATO. Systém už sestřelí balistickou raketu vypálenou například z Íránu. Aliance se v této fázi dohodla na velících a kontrolních procedurách pro obranu proti balistickým raketám. Součásti systému jsou nyní ve Španělsku, Turecku, Rumunsku a Polsku. NATO převzalo přímou kontrolu nad radarovou součástí systému umístěnou v Turecku. Americké lodě schopné podílet se na protiraketové obraně v Evropě jsou nyní schopné fungovat pod operačním velením NATO, pokud to bude potřeba. Experti aliance si za funkčností systému stojí, zatím dokáže propojit turecký radar s dalšími stanovišti v Polsku nebo na amerických lodích. Stoprocentně funkční by měl být systém v roce 2018 a Česko se na něm oproti někdejším plánům přímo podílet nebude. NATO také získá nový systém dohledu nad pohyby jednotek po zemi. Šéf agentury NATO pro provozování kontrolního systému (Allied Ground Surveillance) podepsal na okraj summitu dohodu, na jejímž základě může NATO mimo jiné pořídit pět amerických speciálních bezpilotních strojů. Ty mají být schopny létat až 32 hodin ve výšce 18 kilometrů. Budou umístěny v Sigonelle na Sicílii a začít nasazovat se mají od roku 2016, napsala agentura DPA. Záběry z nich údajně umožní sledovat i jednotlivé osoby. NATO nabízí díky svému charakteru unikátní politickou platformu pro vedení úzkého dialogu mezi Washingtonem a Evropou o bezpečnostních otázkách. Toto pojítko je nutné nadále udržet a rozvíjet. Evropa a Spojené státy jsou v mnoha ohledech stále nejbližšími spojenci a v rámci euroatlantického dialogu mají možnost navzájem koordinovat své postoje a dospívat k oboustranně přijatelnému a výhodnému konsenzu. NATO má schopnost propojit síly a řídit multinárodní projekty. To je jedna z jeho silných stránek. Koncept tzv. Chytré obrany (Smart Defence) znamená větší priorizaci, specializaci, spolupráci a především dlouhodobou strategii. Miloš Bílý Oslavy státního svátku Dne vítězství v Hranicích Dne 8. května 2012 se členové Rady vojenského sdružení rehabilitovaných v Hranicích zúčastnili pietní vzpomínkové oslavy Dne vítězství a ukončení 2. světové války v Evropě. VSR v Hranicích byla spoluorganizátorem vzpomínkové oslavy posádka Hranice a moderovala mluvčí 7. mechanizované brigády, paní rtm. Helena Suralová.

13 13 Oslavy státního svátku Dne vítězství se v Hranicích tradičně konají u pamětní desky ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Hranicích. Na desce je uvedeno, že oběťmi 2. světové války se v Hranicích stalo 453 místních mužů, žen a dětí. Zatím jediným připomenutím jejich památky je Pamětní místnost odbojů, kterou vybudovala v Kasárnách gen. Zahálky hranická odbočka VSR. Místnost byla otevřena a zájemce o prohlídku provázel člen rady a hlavní autor stálé expozice plk. Karel Loučka. Číslo 453 nic nevypovídá o životě a osudech těch, kteří v nejkrvavější válečné tragedii v dějinách předčasně zemřeli. Největší počet z těchto obětí tvořili občané dřívějšího okresu Hranice, zavraždění na základě barbarských norimberských zákonů. Jen z Hranic jich bylo 216, z nichž bylo 197 židovského vyznání. Mnozí ze zbývajících ani netušili, že rasově přísluší podle nacistů k Židům a nemají právo žít. Byly vyvražděny celé rodiny. Například z rodiny velkoobchodníka textilního zboží Mořice Baara (1874) bylo zavražděno kromě něho i dalších jeho 12 rodinných příslušníků. Osudy židovských obětí, mezi nimiž byli i hrdinové, kteří se zapojili do ozbrojeného odboje vůči okupantům, jsou dnes již poměrně dobře zdokumentovány. Složitější je to u ostatních zemřelých. O řadě z nich se dodnes nic neví. Jejich válečné peripetie nebyly do expozice v Pamětní místnosti z důvodů omezeného prostoru nebo nedostatku archivních zdrojů zahrnuty. Na odstranění tohoto dluhu se rozhodla Rada VSR v budoucnu pracovat. Na schůzi dne O12 se usnesla iniciovat při Pamětní místnosti historický kroužek, jehož cílem bude doplnit další věrohodné informace o protinacistickém odboji na Hranicku, jehož páteří byli především důstojníci a praporčíci Československé vojenské akademie a vlastenci sdružení v místních organizacích Sokola, Orla, Skautu a Dělnické tělovýchovné jednoty. Kroužek by měl zahájit činnost po prázdninách a o jeho akcích bude VSR pravidelně na serveru 7. mb informovat. Plk. v. v. Václav Bednář Srdce na dlani versus chamtivost Když jsem si přečetl ve Speciálu Týdeníku Květy o stavu na tehdejší politické scéně od prvního polistopadového ministra práce a sociálních věcí pana Petra Millera, první polistopadové ministryně spravedlnosti paní JUDr. Dagmar Burešové a bývalé mluvčí studentského hnutí ke konci 80. let paní Moniky MacDonagh Pajerové, musel jsem se znovu zamyslet nad současným stavem naší politiky dnes. Nad chováním našich politiků a vysokých státních úředníků. Pan Miller již před několika lety říkal, že doba idealistů skončila. Já si to nemyslím. Ano, skončila pro některé politiky, zastupitele, ministry a úředníky, ale je ještě mnoho těch, kteří věří, že naše země může být spravována a existovat beze všech těch kmotrů, arogantních politiků, nenajedených členů různých dozorčích a správních rad a přeplácených ředitelů a jejich náměstků státních a polostátních organizací.

14 14 Polistopadoví politikové šli do politiky většinou, jak říká pan Miller, se srdcem na dlani. Jako federální ministři brali ,- Kč a nikdo si nestěžoval. Paní JUDr. Burešová vzpomíná, jak ji práce na ministerstvu těšila, i když jí bylo hodně. Odvolávali se zkompromitovaní soudci, reorganizovalo se soudnictví, reformovalo se vězeňství a připravovaly nové zákony. Paní JUDr. Burešová uvádí, že jí třeba na legislativním oddělení pomáhali takzvaní staří pánové, soudci ještě z první republiky. Nikdo z nich se nikdy nezeptal na odměnu a také nikdy žádnou nedostal. Se smíchem uvádí, že pracovali v podstatě za párek k obědu. Je nutné připomenout, že nikdo z celé federální vlády neměl problémy s korupcí. No - a jak to vypadá dnes? To už opravdu nejsou ideály, to je jen a jen o penězích. My abychom dnes naopak jen s údivem sledovali, za co pracují naši úředníci a to mnohdy na nižších postech. Uvedu jen jeden příklad a to z Českých drah, kde se v posledních dnech rozkrylo a zveřejnilo, jak byli (a možná ještě jsou) v letech 2008 a 2009 zajištěni vrcholoví manažeři a jejich možné příjmy včetně luxusních benefitů. Generálnímu řediteli Petru Žaludovi a jeho náměstkům - náležela měsíční zaručená mzda až do výše 600 tisíc korun, - mají nárok na roční bonus až 100% dvanáctinásobku svého platu na základě rozhodnutí představenstva, což může dělat až 7,2 milionů korun ročně, - v případě odvolání a dobrovolného odchodu po roce práce jim náleží až 24 násobek průměrné mzdy, do které se započítávají i bonusy, což může být až 28 milionů korun, - pokud odejdou dříve (než za rok) je průměr násoben jen osmkrát, což může činit až 9,6 milionů korun, - mají nárok až na 135 tisíc korun měsíčně v rámci manažerského pojištění plus ,- Kč na rizikové pojištění a příspěvek do výše 3 % ze základní mzdy na penzijní pojištění což může činit až 24 tisíc korun měsíčně, - mají nárok na 100 tisíc korun za lékařskou péči a v případě pracovní neschopnosti delší jak jeden měsíc na doplacení nemocenské do výše zaručené mzdy ( ,- Kč) - mají nárok na bezplatné používání služebního vozidla (ředitel Žaluda AUDI A8 a náměstci Škody SUPERB) a to i pro soukromé účely. To ale není ještě všechno. Dále bylo uvedeno, že společnost může vedoucímu zaměstnanci hradit prokázané náklady na vzdělání jeho dětí a to včetně školného a náklady s jejich vzděláním související až do výše 400 tisíc korun za kalendářní rok na jedno dítě. Tyto dokumenty podepisoval ředitel Českých drah pan Petr Žaluda a personální ředitel pan Milan Ruttner. Podle tohoto pána byly tyto manažerské smlouvy připravovány podle vzoru jiné státní firmy, konkrétně Českých Aerolinií. Není myslím potřeba rozebírat, jak to fungovalo u jiných státních a polostátních organizací, třeba u ČEZu. Měly by se věci začít řešit. Naštvání lidí, kteří denně slyší o zlodějinách, tunelování, a sami nevidí lepší výhled do budoucnosti, stále roste. Proto žádají, aby se znovu otevřely případy pánů Grosse, Palase, Řebíčka a dalších. Politikové musí vy-

15 15 světlit svá náhlá zbohatnutí. Justice se bude muset věnovat tzv. kmotrům, kteří vysávají veřejné rozpočty a čerpají z nich přes své firmy desítky milionů. Závěrem je třeba říci slovy bývalé mluvčí studentského hnutí konce 80. let paní JUDr. Moniky MacDonagh Pajerové: Základní problém pro demokracii u nás je, jak zařídit, aby se mezi slušné pracovité lidi s ideály neinfiltrovali mafiáni, kterým jde jen o místa ředitelů a posty v dozorčích a správních radách a státní zakázky. Jaroslav Javůrek Zpravodaj č. 1/2012 vyšel díky finanční podpoře a přízni KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUC A OSOBNĚ PANA HEJTMANA Zpravodaj č. 2/2012 vyšel díky finanční podpoře a přízni JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU A OSOBNĚ PANA HEJTMANA Zpravodaj č. 3/2012 vychází díky finanční podpoře a přízni ZLÍNSKÉHO KRAJSKÉHO ÚŘADU A OSOBNĚ PANA HEJTMANA

16 16 Redakční kolektiv žádá všechny přispěvatele, aby své příspěvky do ZPRAVODAJE zasílali em v programu WINDOWS WORD na adresu: nebo poštou na adresu: Plk. RNDr. Miloš Ondrák, Rýchorské sídliště č. 122, Svoboda nad Úpou. Zpravodaj najdete také s řadou dalších informací na našich webových stránkách: vydává ÚR VSR, vedoucí redakčního kolektivu Miloš Ondrák Otisknuté příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem ÚR VSR ani redakčního kolektivu, za obsahovou stránku příspěvku ručí autor. Redakční kolektiv si vyhrazuje právo na případné krácení a na jazykovou úpravu. Zpravodaj č. 3/2012 vychází nákladem 470 výtisků CK uzávěrka 4. čísla ročníku 2012 se předpokládá ke dni 20. listopadu 2012

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více